of 7 /7
KANDIDATNUMMER / CANDIDATE NUMBER _____________ Sidetall / Page Number _____ av _____ Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! / Remember to write the candidate number and the page number on every page! International Summer School University of Oslo 2014 Intensivt grunnkurs i norsk, trinn I Intensive Elementary Norwegian, Level I Skriftlig eksamen Written Exam 3 timer 3 hours ISSN 0110

KANDIDATNUMMER / CANDIDATE NUMBER

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KANDIDATNUMMER / CANDIDATE NUMBER

Microsoft Word - Samlet.2014.docKANDIDATNUMMER / CANDIDATE NUMBER _____________ Sidetall / Page Number _____ av _____
Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! / Remember to write the candidate number and the page number on every page!
International Summer School University of Oslo 2014
Intensivt grunnkurs i norsk, trinn I Intensive Elementary Norwegian, Level I Skriftlig eksamen Written Exam 3 timer 3 hours
ISSN 0110
Kandidatnummer/Candidate number ______________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Kandidatnummer/Candidate number ______________
2
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Kandidatnummer/Candidate number ______________
1. Hvordan_____________________________________________________________? 2. For tre dager siden _____________________________________________________. 3. Jeg vil gjerne__________________________________________________________. 4. Læreren spør___________________________________________________________. 5. Da jeg var barn, ________________________________________________________. 6. Han sa at_______________________________________________________________. 7. Hvor mange____________________________________________________________?
C. Sett inn riktig form av substantivet og adjektivet under linjen. Maren og Henrik har vært gift i seks _______________. De har en ganske ____________ år stor familie, med fire ________________, to __________________ og to ________________. barn datter sønn _________________ deres heter Silje og Petra. _____________ deres heter John og Per. datter sønn Silje er seks år ___________________, Petra er fire, og guttene er to år _______________ gammel gammel Maren og Henrik skal reise på ferie sammen med alle __________________ sine. barn De skal være borte i seks ____________. De skal bo på et ____________________ på Voss. dag liten - hotell De har bodd på det ______________________ før, og liker seg veldig godt der. De får låne liten - hotell en ______________________ for å ro på fjorden. Siden de er på ferie i juni, er __________ liten – båt vann litt _________________, men de skal bade allikevel. kald
Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo
Kandidatnummer/Candidate number ______________
D. Sett inn riktig eiendomsord (possessiv).
1. Mor og far kjøper en ny leilighet. Leiligheten ___________________ ligger på Majorstuen,
og er mye mer moderne enn det gamle huset . Men de kommer til å savne huset
___________________ og naboene ______________________.
2. Jeg har mange venner på Facebook. Vennene ____________________ kommer fra hele
verden. Jeg liker å sitte på rommet__________________ og skrive til dem.
3. Ikke glem skjerfet ____________________! Det er veldig kaldt ute i dag. Og husk vottene
____________________ også.
4. Vi skal reise på ferie med barna ___________________. Dattera _____________ skal ta
med en venninne. Hunden _________________ skal også være med.
E. Sett inn verbene i riktig form. Elisabeth forteller: Da jeg __var____ tretten år gammel, _________ jeg en ny venninne. Hun __________ Sofie. å være å få å hete
Vi __________ i samme klasse i tre år . Hver dag __________ vi følge hjem fra skolen, og vi å gå å ta
______________ofte middag hos hverandre. Vi _____________________til hverandre om å spise å pleie, å ringe
kvelden, og da ________________vi ______________ i flere timer. I helgene ___________ å kunne å snakke å se
vi ofte på film sammen, og en gang _____________ vi til Danmark på ferie. å dra Sofie og jeg ___________ gode venninner i dag også, og jeg __________veldig glad i henne. å være å være
Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo
Kandidatnummer/Candidate number ______________
1. Fortell om familien Jacobsen på bildet.
2. Sommeren 2014
Kandidatnummer/Candidate number ______________