KANAK-KANAK, Pergerakan

 • Author
  cik-gie

 • View
  236

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of KANAK-KANAK, Pergerakan

 • 7/31/2019 KANAK-KANAK, Pergerakan

  1/15

  1

  Fasa Pengajaran dan

  Pembelajaran PJ& Faktor Mempengaruhi

  Pendidikan Pergerakan dan P. Jasmani

  P & P PJ berdasarkan aspek matlamat

  Pendidikan Pergerakan

  Berasaskan metodologi faktor pergerakan oleh

  Laban

 • 7/31/2019 KANAK-KANAK, Pergerakan

  2/15

  2

  Fasa Pengajaran dan

  Pembelajaran PJ

  Pendidikan Pergerakan dan P. Jasmani

  Kosep dan idea Laban telah diubahsuai, danterminologi baru telah dipgabungjalin

  Pendekatan oleh Laban dinamakan stailpembelajaran discovery menjadi semakin

  popular

 • 7/31/2019 KANAK-KANAK, Pergerakan

  3/15

  3

  Fasa Pengajaran dan

  Pembelajaran PJ

  Pendidikan Pergerakan dan P. Jasmani

  Pemindahan daripada tradisi aktiviti

  gimnastik kepada aktiviti yangberorientasikan peralatan kanak-kanak

  diperkenalkan

  Contoh: memanjat, menggantung,

  menyokong, membuai

 • 7/31/2019 KANAK-KANAK, Pergerakan

  4/15

  4

  Fasa Pengajaran dan

  Pembelajaran PJ

  Pendidikan Pergerakan dan P. Jasmani

  Contoh: Berbagai cara bergerak(exploration & discovery)

  Juga aktiviti yang memberi penekanan

  terhadap penyelesaian masalah dalampergerakan

 • 7/31/2019 KANAK-KANAK, Pergerakan

  5/15

  5

  Fasa Pengajaran dan

  Pembelajaran PJ

  Pembelajaran kognitif

  Secara tidak langsung diterapkan kepada

  kanak-kanak

  Contoh: Dalam proses pergerakan, kanak-

  kanak dapat membeza di antara dekat danjauh, ringan dan berat, tinggi dan rendah.

 • 7/31/2019 KANAK-KANAK, Pergerakan

  6/15

  6

  Fasa Pengajaran dan

  Pembelajaran PJ

  Pembelajaran kognitif

  Contoh: Kanak-kanak diberi peluang

  melakukan aktiviti/ mengalami/ memahamiperlakuan seperti bengkuk, regang, kilas,

  pusing, imbang, lantun

  Istilah yang dipelajari akan difahami

  melalui pergerakan tubuh badan mereka.

 • 7/31/2019 KANAK-KANAK, Pergerakan

  7/157

  Fasa Pengajaran dan

  Pembelajaran PJ

  Pembelajaran kognitif

  Pendekatan topik kesejahteraan dapatditerapkan ke dalam aktiviti Pendidikan

  Jasmani melalui pembelajaran kognitif.

 • 7/31/2019 KANAK-KANAK, Pergerakan

  8/158

  Fasa Pengajaran dan

  Pembelajaran PJ

  Pembelajaran afektif

  Terap nilai-nilai murni dalam hidup

  Nilai perasaan, kepercayaan, dan membuat

  sesuatu keputusan yang terkandung dalampembelajaran P. J.

 • 7/31/2019 KANAK-KANAK, Pergerakan

  9/159

  Fasa Pengajaran dan

  Pembelajaran PJ

  Pembelajaran afektif

  Isu kehidupan sihat dan sejahtera: seperti

  penyalahgunaan dadah dan drugMembatu perkembangan konsep kendiri

  positif

  Penting dalam membentuk perlakuanmanusia

 • 7/31/2019 KANAK-KANAK, Pergerakan

  10/1510

  Fasa Pengajaran dan

  Pembelajaran PJ

  Pembelajaran afektif

  Membentuk imej kendiri dalam

  perhubungan seharian dengan rakan sebayadan guru

  Mempengaruhi kemajuan dalampembelajarannya kanak-kanak

 • 7/31/2019 KANAK-KANAK, Pergerakan

  11/1511

  Fasa Pengajaran dan

  Pembelajaran PJ

  Pembelajaran afektif

  Kanak-kanak berupaya bergerak dengan

  licin dan cantik

  Perlakuan seperti ini akan meningkatkan

  estim kendiri mereka

 • 7/31/2019 KANAK-KANAK, Pergerakan

  12/1512

  Fasa Pengajaran dan

  Pembelajaran PJ

  Pembelajaran afektif

  PJ membantu perkembangan kanak-kanak

  dengan metodologi yang menjayakankemajuan mengikut minat kanak-kanak.

  Program kecergasan fizikal, senaman

  aerobik memperkembangkan kecergasankardiovaskular

 • 7/31/2019 KANAK-KANAK, Pergerakan

  13/1513

  Fasa Pengajaran dan

  Pembelajaran PJ

  Pembelajaran afektif

  Dalam dunia berteknologi, program

  teknologi komputer diperkenalkan

  Cara-cara menilai kecergasan fizikal dan

  cara-cara memperbaiki prestasi diri

 • 7/31/2019 KANAK-KANAK, Pergerakan

  14/15

  14

  Fasa Pengajaran dan

  Pembelajaran PJ

  Pembelajaran afektif

  Program persepsi-motor bagi kanak-kanak

  yang lemah/ program kanak-kanak lembabContoh: Masalah kordinasi, imbangan

  badan dan kawalan postur, imej badan dan

  anggota badan, dan perkaitan melibatkanmasa dan ruang

 • 7/31/2019 KANAK-KANAK, Pergerakan

  15/15

  15

  Fasa Pengajaran dan

  Pembelajaran PJ

  Pembelajaran afektif

  Guru perlu memperkenalkan aktiviti yang

  lebih perlahan apabila memperkenalkankonsep tersebut

  Perlu kreatif dalam pengajaran danpembelajaran