kanak-kanak Disleksia

Embed Size (px)

Text of kanak-kanak Disleksia

 • 8/7/2019 kanak-kanak Disleksia

  1/15

 • 8/7/2019 kanak-kanak Disleksia

  2/15

  APAKAH DISLEKSIA?

  Disleksia adalah sejenis masalah pembelajarankhusus yang kerap berlaku.

  Kanak-kanak Disleksia mempunyai masalah

  menguasai tugasan sekolah walaupun merekatelah berusaha bersungguh-sungguh Mempunyai keupayaan intelek yang normal Telah mendapat rangsangan dan pembelajaran

  yang mencukupi

  Masalah asasnya adalah perbezaan cara otakberfungsi dalam menghubungkan simbolvisual dengan bunyi

 • 8/7/2019 kanak-kanak Disleksia

  3/15

  Mereka mungkin mengalami kesukaran Membaca

  Menulis

  Memahami

  Mengeja Mengira

  Dianggarkan 4 8 % pelajar sekolah yang

  bermasalah disleksia Kanak-kanak lelaki lebih ramai bermasalah

  Disleksia berbanding perempuan.

 • 8/7/2019 kanak-kanak Disleksia

  4/15

  Ciri-ciri Disleksia

  Di peringkat pra sekolah mereka mungkin :

  Lambat bertutur

  Mengalami kesukaran sebutan atau rima Sukar menulis nama sendiri

  Payah mengenal bentuk atau warna

  Sukar memberitahu cerita yang telahdidengarinya

 • 8/7/2019 kanak-kanak Disleksia

  5/15

  Di alam persekolahan, kanak-kanak Disleksia mungkin :

  Gagal menguasai tugasan sekolah seperti membaca,menulis, mengeja atau mengira Tidak suka membaca dan mengelak dari membaca di kelas Kesilapan semasa membaca huruf, perkataan atau nombor

  (Bacaan terbalik) : 15 dengan 51 was menjadi saw b dengan d

  Kurang koordinasi seperti sukar mengikat tali kasut Keliru dengan konsep masa seperti semalam, hari ini ,

  esok

  Kesukaran memahami, mengingati dan mengikuti arahan Selalu tersalah letak atau hilang barang atau kerja sekolah

 • 8/7/2019 kanak-kanak Disleksia

  6/15

  Masalah yang mungkin dialami

  Salah sangka dan digelar sebagai malas, bodoh ataulembab

  Pembentukan imej diri yang sihat terjejas dan

  mengalami rasa rendah diri

  Jika tidak dikenal pasti dan dibantu di peringkatawal boleh menyebabkan

  Gangguan emosi (seperti kemurungan) Masalah tingkah laku (seperti melawan, kecelaruantingkah laku)

  Rendah pencapaian akademik (menyebabkan keciciransekolah)

 • 8/7/2019 kanak-kanak Disleksia

  7/15

  Membantu anak-anak bermasalah

  Disleksia

  Bantu kanak-kanak dan keluarga mengendali permasalahan ini danbina keyakinan diri anak

  Rawat penyakit lain yang mungkin berkait seperti Gejala Hiperaktif

  dan Kurang Daya Tumpuan

  Pertingkatkan potensi pembelajaran anak melalui :

  Terapi pertuturan

  Latihan pendengaran dengan bantuan komputer

  Pendekatan pelbagai deria (Menggunakan deria lain untukmembantu pembelajaran) Deria sentuhan (menggunakan lakaran atas kertas pasir)

  Deria pendengaran (menggunakan ritma atau bunyi perkataan/ huruf)

  Merasa pergerakan bibir

  Menulis huruf atau perkataan

 • 8/7/2019 kanak-kanak Disleksia

  8/15

  Langkah-langkah pemulihan : Bantu anak menguasai maklumat secara

  beransur ansur

  Pengulangan semasa mengajar (konsep ajarberlebihan)

  Gunakan video atau kaset untuk belajar

  Program pemulihan khusus : Ada sekolah yang mempunyai program

  pemulihan khusus untuk Disleksia

 • 8/7/2019 kanak-kanak Disleksia

  9/15

  Adakah individu Disleksia mempunyai

  keistimewaan?

  Antara orang ternama yang juga mengalamiDisleksia termasuklah ahli politik (LeeKuan Yew), pelakon (Whoopi Goldberg),

  artis (Leonardo da Vinci) dan saintis (AlbertEinstein)

  Ramai yang berdaya imaginasi tinggi, amat

  kreatif dan mampu berfikir dari pelbagaisudut / dimensi

  Bijak dengan kemahiran tangan atau sukan.

 • 8/7/2019 kanak-kanak Disleksia

  10/15

  Apakah Diskalkulia?

  Masalah dalam Matematik secara amnyadan operasi Matematik khasnya.

 • 8/7/2019 kanak-kanak Disleksia

  11/15

  Punca

  Kelemahan dalam proses pengamatan di manakanak-kanak tidak dapat mengamati situasinombor dan Matematik keseluruhannya.

  Mengalami masalah mengecam nombor dansering mencampur adukkan nombor.

  Mengalami masalah dalam menyusun

  maklumat dan mengingat fakta dan formulauntuk penyelesaian pengiraan Matematik.

 • 8/7/2019 kanak-kanak Disleksia

  12/15

  Tanda-tanda

  Sukar menyusun nombor mengikut ruangdan orientasi kiri dan kanan.

  Sukar memahami konsep Matematik dalamayat.

  Keliru dengan nombor yang hampir serupa(7 dan 9) (3 dan 8).

  Mengalami masalah menggunakan mesinkira (kalkulator).

 • 8/7/2019 kanak-kanak Disleksia

  13/15

  Tiada masalah membaca dan biasanya bijak

  dalam m/p sains dan seni (tidak perlukemahiran Matematik)

  Sukar mengingat dan memahami konsep

  masa dan arah. Sukar mengingat nama orang.

  Keupayaan Matematik rendah dan sukardalam aktiviti melibatkan pengiraan wang.

  Tidak dapat mengingat konsep Matematik,formula, faktor asas dalam operasiMatematik.

 • 8/7/2019 kanak-kanak Disleksia

  14/15

  Keperluan pembelajaran ataupun

  latihan

  Digalakkan menggambarkan masalahMatematik dengan cara melukis gambar.

  Perlu dilatih membaca masalah Matematikdengan kuat dan mendengar dengan telitihuntuk pengukuhan kemahiran mendengar.

  Masalah Matematik dikaitkan dengan situasi

  kehidupan seharian. Pengguanaan kertas graf untuk membolehkan

  mereka menulis nombor mengikut garisan.

 • 8/7/2019 kanak-kanak Disleksia

  15/15

  Diberi masa tambahan untuk mengingat fakta

  dan formula Matematik. Hafalan dibantu dengan irama muzik.

  Perlu perhatian secara individu termasuk

  semasa menduduki peperiksaan. Pada peringkat awal, ujian dijalankan untuk

  menguji kemahiran asas tanpa pengiraantambahan.

  Guru perlu menangani kanak-kanak denganpenuh kesabaran dan memastikan kanak-kanak ini tidak panik.