of 12/12
KAMO NAKON SREDNJE ŠKOLE?

KAMO NAKON SREDNJE ŠKOLE?

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KAMO NAKON SREDNJE ŠKOLE?

Slajd 1 prema mjestu prebivališta odnosno boravišta
omoguena prijava putem e-pošte (https://www.hzz.hr/usluge-poslodavci- posloprimci/prijava-u-evidenciju-nezaposlenih-covid19/index.php)
uz ispunjenu prijavnicu potrebno dostaviti:
kopiju vaee osobne iskaznice i potvrde o boravištu za prijave izvan mjesta
prebivališta
kopiju svjedodbe o završenoj školi
za stjecanje prava na zdravstveno osiguranje nije potrebno biti prijavljen u evidenciju
nezaposlenih osoba
za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje potrebno se prijaviti na HZZO u roku
od 90 dana od dana isteka školske godine u kojoj je završeno redovito školovanje
elim se ukljuiti na trište rada
Prijava na Hrvatski zavod za zapošljavanje
Burza rada https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx
sastoji se od tri dijela:
uvodni dio – navoenje radnog mjesta za koje se prijavljuješ kao i izvora gdje si
vidio/vidjela natjeaj za to radno mjesto
razrada – navoenje kvaliteta koje te ine dobrim kandidatom
završni dio – navoenje informacija za daljnji kontakt i eventualnih preporuka
ne dulja od jedne stranice teksta
obavezno provjeriti pravopis i gramatiku prije slanja!
otvorena molba i molba za posao za koji je objavljen natjeaj
elim se ukljuiti na trište rada
Pisanje molbe i ivotopisa
ivotopis (CV) = tekst kojim se opisuju dostignua na obrazovnom planu, prethodno radno iskustvo, specifina znanja, vještine
redoslijed informacija koji se odnosi na obrazovno i radno iskustvo treba biti kronološki poredan
tako da najnoviji podaci budu na vrhu pojedine cjeline
ivotopis treba biti pregledan, itljiv i jednostavan
informacije trebaju biti paljivo odabrane i relevantne za posao za koji se natjeeš
ne smije biti dui od jedne do dvije stranice jer poslodavci zaprimaju veliki broj ivotopisa te je
stoga bitno dati saete i precizne informacije
razmisli o tablinom prikazu ivotopisa jer je pregledniji i razumljiviji (npr. Europass ivotopis)
naslove cjelina moeš istaknuti (podebljavanjem, podvlaenjem ili kurzivom) pri emu je vano
slijediti isti stil i format teksta
CV i molbu za posao uvijek treba prilagoavati konkretnom radnom mjestu za koje se natjeeš!
elim se ukljuiti na trište rada
Pisanje molbe i ivotopisa
informiraj se o tvrtki i radnom mjestu za koje se natjeeš
razmisli o odgovorima na mogua pitanja tijekom intervjua → korisno uvjebavanje
izlaganja s prijateljem ili lanom obitelji
obuci se uredno i prikladno, bez upadljivih i jakih parfema, nakita i sl.
korisno ponijeti sa sobom kopije svjedodbi, ivotopisa, pisma preporuke i sl.
budi toan, preporua se doi 10-15 minuta prije termina razgovora
gledaj sugovornike u oi i ne prekidaj ih dok govore
nemoj vakati vakau gumu ili bombon
elim se ukljuiti na trište rada
Priprema za razgovor s poslodavcem
detaljan pregled studijskih programa potrai na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja (http://mzos.hr/dbApp/search.aspx?appName=StudProgrami) ili posjeti Mozvag – preglednik studijskih programa Agencije za znanost i visoko obrazovanje (https://mozvag.srce.hr/)
pregled programa stipendiranja i drugih oblika financijske potpore pronai na http://www.stipendije.info/hr/stipendije
elim nastaviti školovanje
Poslijediplomski doktorski studij
Diplomski sveuilišni studij
HZZ svake godine objavljuje Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja gdje moeš pronai preporuke za koje se obrazovne i studijske programe preporua poveanje odnosno smanjenje broja upisnih mjesta prema potranji na trištu rada
na razini strunih studija za veinom kvalifikacija u veem broju upanija nisu prepoznate potrebe, osim u podruju medicinskih znanosti
na razini sveuilišnih studija javljaju se potrebe za odreenim kvalifikacijama u sljedeim podrujima:
tehnike znanosti – raunarstvo, elektrotehnika i strojarstvo
prirodne znanosti – matematika i fizika
biomedicina i zdravstvo – medicina i farmacija
društvene znanosti – logopedija i rehabilitacija
humanistike znanosti – anglistika i germanistika
elim nastaviti školovanje
https://www.hzz.hr/usluge-poslodavci-posloprimci/publikacije-hzz/
alati:
vrste kontakta su: osobni dolazak korisnika, poziv telefonom ili upit elektronikom poštom
Gdje još mogu nai potrebne informacije?
Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK)
web portal na kojem moeš pronai informacije i savjete potrebne za izbor zanimanja, škole i studija, informacije o slobodnim radnim mjestima, vještinama koje su potrebne za traenje posla i brojne druge informacije koje mogu pridonijeti lakšem upravljanju karijerom
Kompas karijere → prikaz informacija relevantnih za pojedinu ciljnu skupinu
na portalu se takoer nalaze opisi više od 250 zanimanja
sadraj tipinih poslova
uvjeti rada
srodna zanimanja
mogunosti zapošljavanja
odgovarat eš na pitanja:
moeš li obavljati i biti uspješan u pojedinim aspektima posla
nakon što riješiš upitnik dobit eš savjet zanimanja koja najbolje odgovaraju tvojim procijenjenim interesima te vještinama, znanjima i sposobnostima
klikom na ponueno zanimanje moeš doi do opisa tog zanimanja
Gdje još mogu nai potrebne informacije?
Moj izbor: Upitnik interesa i kompetencija
[email protected]