Click here to load reader

KALİTE EL KİTABI - Mersin Ü kek - kk_27 haziran2010__r4.pdf · PDF file MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu MEU.KEK.01 Yürürlük Tarihi 14.05.2010 Revizyon

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KALİTE EL KİTABI - Mersin Ü kek - kk_27 haziran2010__r4.pdf · PDF file MERSİN...

 • T.C.

  MERSİN ÜNİVERSİTESİ

  KALİTE EL KİTABI

  BASKI NO : 01

  BASKI TARİHİ : 29.01.2018

  YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 14.05.2010

  KONTROLLÜ KOPYA :

  KONTROLSÜZ KOPYA :

  MERSİN / 2018

 • MERSİN ÜNİVERSİTESİ

  KALİTE EL KİTABI

  Doküman Kodu MEU.KEK.01

  Yürürlük Tarihi 14.05.2010

  Revizyon Tarihi/ No 11.01.2019/04

  Sayfa No 1/19

  Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi

  Onaylayan Rektör

  MEÜ.KY.FR-001

  İÇİNDEKİLER İçindekiler ……………………………………………………………………………………………………………………. 1 Kuruluşun Tanıtımı …………………………………………………………………………………………………………. 3 1 Kapsam …………………………………………………………………………………………………………………….. 4 2 Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar …………………………………………………………………………… 4 3 Terimler ve tarifler ………………………………………………………………………………………………………... 4 4 KURULUŞUN BAĞLAMI …………………………………………………………………………………………………. 4 4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması ……………………………………………………………………………………. 4 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması ………………………………………………………………….. 4 4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi ………………………………………………………………….. 5 4.4 Kalite yönetim sistemi ve süreçleri …………………………………………………………………………………….. 5 5 YÖNETİMİN SORUMLULUĞU (LİDERLİK) ..…………………………………………………………………………... 7 5.1 Üst Yönetimin taahhüdü ………………………………………………………………………………………………… 7 5.1.1 Genel ……………………………………………………………………………………………………………………. 7 5.1.2 Paydaş odaklılık ……………………………………………………………………………………………………….. 7 5.2 Politika …………………………………………………………………………………………………………………….. 7 5.2.1 Kalite politikasının oluşturulması …………………………………………………………………………………….. 7 5.2.2 Kalite politikasının duyurulması ……………………………………………………………………………………… 7 5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar ……………………………………………………………………………….. 8 6 PLANLAMA ………………………………………………………………………………………………………………… 8 6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri ………………………………………………………………………………….. 8 6.2 Kalite hedefleri ve bunlara erişmek için planlama ……………………………………………………………………. 9 6.3 Değişikliklerin planlanması ……………………………………………………………………………………………… 9 7 DESTEK …………………………………………………………………………………………………………………….. 9 7.1 Kaynaklar …………………………………………………………………………………………………………………. 9 7.1.1 Genel ………….………………………………………………………………………………………………………… 9 7.1.2 Kişiler …………...………………………………………………………………………………………………………. 10 7.1.3 Altyapı …………………………………………………………………………………………………………………... 10 7.1.4 Süreçlerin işletimi için ortam ………………………………………………………………………………………….. 10 7.1.5 İzleme ve ölçme kaynakları …………………………………………………………………………………………... 10 7.1.6 Kurumsal bilgi ………………………………………………………………………………………………………….. 11 7.2 Yeterlilik …………………………………………………………………………………………………………………… 11 7.3 Farkındalık ………………………………………………………………………………………………………………... 12 7.4 İletişim …………………………………………………………………………………………………………………….. 12 7.5 Dokumante edilmiş bilgi …………………………………………………………………………………………………. 12 7.5.1 Genel ……………………………………………………………………………………………………………………. 12 7.5.2 Oluşturma ve güncelleme …………………………………………………………………………………………….. 12 7.5.3 Dokumante edilmiş bilginin kontrolü ………………………………………………………………………………… 12 8 ÜRÜN ve HİZMET GERÇEKLEŞTİRME ……………………………………………………………………………….. 13 8.1 Ürün ve Hizmet planlaması ve kontrol ………………………………………………………………………………… 13 8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar …………………………………………………………………………………………… 13 8.2.1 Paydaş ile iletişim ……………………………………………………………………………………………………… 13 8.2.2 Ürün ve hizmetler için şartların tayin edilmesi ……………………………………………………………………… 14 8.2.3 Ürün ve hizmetler için şartların gözden geçirilmesi ………………………………………………………………... 14 8.2.4 Ürün ve hizmetler için şartların değişmesi ………………………………………………………………………….. 14 8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi …………………………………………………………………………. 14 8.4 Dışarıdan tedarik edilen süreç, ürün ve hizmetlerin kontrolü ……………………………………………………….. 15 8.4.1 Genel ……………………………………………………………………………………………………………………. 15 8.4.2 Kontrolün tipi ve boyutu ………………………………………………………………………………………………. 15 8.4.3 Dış tedarikçi için bilgi ………………………………………………………………………………………………….. 15 8.5 Üretim ve hizmetin sunumu …………………………………………………………………………………………….. 15 8.5.1 Üretim ve hizmet sunumunun kontrolü ……………………………………………………………………………… 15 8.5.2 Tanımlama ve izlenebilirlik ………………………………………………………………………………………….... 16 8.5.3 Paydaş veya dış tedarikçiye ait mülkiyet ……………………………………………………………………………. 16 8.5.4 Muhafaza ……………………………………………………………………………………………………………….. 16

 • MERSİN ÜNİVERSİTESİ

  KALİTE EL KİTABI

  Doküman Kodu MEU.KEK.01

  Yürürlük Tarihi 14.05.2010

  Revizyon Tarihi/ No 11.01.2019/04

  Sayfa No 2/19

  Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi

  Onaylayan Rektör

  MEÜ.KY.FR-001

  8.5.5 Teslimat sonrası faaliyetler …………………………………………………………………………………………… 16 8.5.6 Değişikliklerin kontrolü ………………………………………………………………………………………………… 16 8.6 Ürün ve hizmetlerin piyasaya sunumu ………………………………………………………………………………… 17 8.7 Uygun olmayan ürün/hizmetin kontrolü ……………………………………………………………………………….. 17 9 PERFORMANS DEĞERLENDİRME ……………………………………………………………………………………. 17 9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme ………………………………………………………………………………. 17 9.1.1 Genel ……………………………………………………………………………………………………………………. 17 9.1.2 Paydaş memnuniyeti ………………………………………………