KABLOVI I PROVODNICI ... Novosadska Fabrika Kablova je najstarija fabrika kablova na Balkanu, osnovana

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KABLOVI I PROVODNICI ... Novosadska Fabrika Kablova je najstarija fabrika kablova na Balkanu,...

 • KABLOVI I PROVODNICI

  Novi Sad, Republika Srbija

 • KABLOVI I PROVODNICI

  • SRBIJA i EX-YU Republike

  NOVKABEL AD Industrijska bb, 21000 Novi Sad, Republika Srbija Tel: + 381 21 44 23 38 Fax: + 381 21 44 23 40 e-mail: info@novkabel.com www.novkabel.com

  • ZAPADNA EVROPA

  East Point Holding Ltd. 31 Evagoras Avenue, 6th 1066 Nikozia Kipar Tel: + 357 22 67 94 90 Fax: + 357 22 67 94 85 e-mail: epoint@eph.point-group.com

  DP Handel GmbH Westendstrasse 24 D-60325 Frankfurt na Majni Nemačka Tel: + 44 69 97 14 810 Fax: + 44 69 97 14 81 15 e-mail: dp_handel_gmbh@t-online.de

  M POINT KFT Fő utca 14-18 H-1011 Budimpešta Mađarska Tel: + 361 34 57 810 Fax: + 361 21 25 804 e-mail: mpoint@mpoint.hu

  Romanian Trading Point S.LR. 5,Str. Piata Romana Sector 1, 010671 Bukurešt Rumunija Tel: + 40 21 31 29 612 Fax: + 40 21 31 29 638 e-mail: epoint@rtpoint.ro

  EPH Office, Sofia 16, Fr.Jalio Kuriy Str, block 155, 2nd floor, apt 16, Izlak district, 1113 Sofija Bugarska Tel: + 359 28 17 37 80 Fax: + 359 28 17 31 87 e-mail: bpoint@mbox.con

  • CENTRALNA i ISTOČNA EVROPA

  • RUSIJA i CIS

  EPH Office, Moscow Mantulinskaya Street dom 5, str. 3 123100 Moskva Ruska Federacija Tel: + 7 499 244 06 15/16 Fax: + 7 499 244 08 03 e-mail: info@eph.ru

  • USA

  Metalco Corporation 350 Fifth Ave. Suite 5022 Empire State Building NY 10118 Njujork USA Tel: + 212 239 69 98 Fax: + 212 239 82 81 e-mail: stojan@wptltd.com

  • KINA

  YU POINT Ltd. Building No. 2-1-11 San Li Tun Diplomatic Compound Chaoyang District, 100600 Peking Republika Kina Tel: + 86 10 653 21 551 Fax: + 86 10 653 26 955 e-mail: yupoint@netchina.com.cn

  Prodajni centri

 • 1

  NOVKABEL JE PREPOZNATLJIV PROIZVODNI BREND U KABLOVSKOJ INDUSTRIJI JUGOISTOČNE EVROPE SA JASNOM LIDERSKOM POZICIJOM NA POLJU KVALITETA I ŠIROKOG SPEKTRA PROIZVODA.

  Profil kompanije

  NOVKABEL član

  Point Group vodeća je regionalna kompanija sa sedištem na Kipru. Neke od najvažnijih poslovnih aktivnosti Point Group čine: trgovina na veliko žitaricama, mlinska i pekarska industrija, trgovina i prerada bakra, rečni transport i nekretnine. Najveći deo poslovnih aktivnosti se obavlja u Srbiji, Rumuniji, Mađarskoj i Austriji. Point Group ima svoja predstavništva i u vodećim svetskim poslovnim centrima kao što su Moskva, New York, Frankfurt i Peking.

  O nama Novosadska Fabrika Kablova je najstarija fabrika kablova na Balkanu, osnovana 1921. godine. Posedujemo širok asortiman energetskih kablova i provodnika, telekomunikacionih kablova i kablova za elektroniku, koji imaju primenu u svim delatnostima industrije, prvenstveno u građevinarstvu, rudarstvu, brodogradnji, kao i u naftnoj, putnoj, automobilskoj industriji i dr.

  Cilj Kompanija NOVKABEL nastoji da potrošačima kablovskih proizvoda pruži kvalitetne i prepoznatljive proizvode, uz stalnu brigu o interesima kupaca i zaposlenih, poštujući standarde kvaliteta i ekologije. Naš cilj je da trajno ostanemo lideri u proizvodnji i distribuciji svih vrsta kablova, unapređujući prodaju, prvenstveno osvajanjem novih tržišta, proširivanjem distibutivne mreže i jačanjem odnosa sa poslovnim partnerima.

  Kapacitet Proizvodni pogon Novkabela se nalazi na prostoru od skoro 40 ha u industrijskoj zoni Novog Sada, sa instalisanim kapacitetom do 35.000 tona godišnje.

  Istraživanje i razvoj Generacije zaposlenih su od skromnih početaka u proizvodnom asortimanu, strpljivim radom na razvoju novih proizvoda, omogućile da kompanija danas ima oko 16.000 registrovanih proizvoda. NOVKABEL neprestano prati tehničko-tehnološka dostignuća u kablovskoj industriji i konstantno radi na poboljšanju svojih proizvodnih pogona.

  Kvalitet Od ulaza osnovne sirovine do otpreme gotovog proizvoda vrši se brižljiva kontrola kvaliteta. Investicije u ispitnu opremu i podizanje nivoa njene pouzdanosti jedan je od prioriteta kompanije Novkabel.

 • 2 KABLOVI I PROVODNICI

  INSTALACIONI PROVODNICI SA PVC-om

  Vrsta Standard Naponski nivo Slično Primena

  SIGNALNI KABLOVI

  ENERGETSKI KABLOVI

  Savitljiv signalni provodnik bez ekrana sa PVC izolacijom i plaštem.

  Savitljiv signalni provodnik sa ekranom i PVC izolacijom i plaštem.

  Savitljiv, uljnootporan kabel, sa PVC izolacijom i sa žilama označenim brojevima.

  Savitljiv, uljnootporan ekranizovan kabel, sa PVC izolacijom i sa žilama označenim brojevima.

  Kabel s izolacijom i plaštem od PVC-a, koristi se u različitim vrstama industrije.

  Kabel s izolacijom od umreženog polietilena, koristi se u različitim vrstama industrije.

  Kabel s izolacijom od PVC-a i plaštem od polietilena, koristi se u različitim vrstama industrije.

  Za opremu i svuda gde se zahteva povećana električna zaštita.

  Za mesne mreže, u industrijskim objektima, gde postoji opasnost od mehaničkih oštećenja.

  NYSLY

  NYSLYCY

  H05VV5-F (NYSLYО)

  H05VVC4V5 (NYSLYCYО)

  N(A)YY

  N(A)2XY

  N(A)Y2Y

  N(A)YCY

  N(A)YBY

  300/500 V

  300/500 V

  300/500 V

  300/500 V

  0,6/1 kV

  0,6/1 kV

  0,6/1 kV

  0,6/1 kV

  0,6/1 kV

  PP00(-A)

  XP00(-A)

  PP40(-A)

  PP41(-A)

  DIN VDE 0245/102

  DIN VDE 0245/102

  DIN VDE 0281/13

  DIN VDE 0281/13

  DIN VDE 0276/603

  DIN VDE 0276/603

  DIN VDE 0276/603

  DIN VDE 0276/603

  DIN VDE 0276/603

  Izolovan provodnik se može koristiti za prenose unutar suvih prostora i za uređaje za osvetljenje i upravljačke uređaje.

  Za trajno postavljanje u kablovske cevi na malteru ili ispod maltera, takođe na izolacionim telima iznad maltera.

  Savitljiv provodnik sa izolacijom od PVC mešavine.

  Provodnik za priključenje malih i prenosivih uređaja sa malim mehaničkim naprezanjima u radu.

  Savitljiv provodnik za priključenje prenosivih uređaja koji rade u uslovima malih i srednjih mehaničkih naprezanja.

  Za polaganje u suvim i vlažnim prostorima i na otvorenom za postavljanje preko i ispod maltera.

  H05V-U

  H05V-K

  H07V-U

  H07V-R

  H07V-K

  H03VV-F

  H03VVH2-F

  H05VV-F

  H05VVH2-F

  NYM

  300/500 V

  300/500 V

  450/750 V

  450/750 V

  450/750 V

  300/300 V

  300/300 V

  300/500 V

  300/500 V

  300/500 V

  DIN VDE 0281/3

  DIN VDE 0281/3

  DIN VDE 0281/3

  DIN VDE 0281/3

  DIN VDE 0281/3

  DIN VDE 0281/5

  DIN VDE 0281/5

  DIN VDE 0281/5

  DIN VDE 0281/5

  DIN VDE 0276/603

  P

  P/M

  P/F

  PP/L

  PP/J

  PP

 • 3

  ENERGETSKI KABLOVI

  Vrsta Standard Naponski nivo Slično Primena

  Kabel sa izolacijom od umreženog polietilena, koristi se svuda gde se zahteva mehanička zaštita.

  Koristi se svuda gde se zahteva mehanička zaštita. Pogodan je za postavljanje uspravno i vodoravno i na mestima gde postoji veća visinska razlika.

  Koristi se svuda gde se zahteva mehanička zaštita. Pogodan je za postavljanje uspravno i vodoravno i na mestima gde postoji veća visinska razlika.

  U raznim oblastima industrije, gde se zahteva poboljšana električna zaštita.

  Za polaganje u zatvorenim prostorima, u kablovskim kanalima, neposredno u zemlju i na otvorenom prostoru u distributivnim mrežama, industrijskim postrojenjima, termo i hidroelektranama, u uslovima gde se ne očekuje dodatno mehaničko oštećenje ili naprezanje kabela.

  Koristi se u distributivnim sistemima, u industrijskim postrojenjima, u termo i hidroelektranama, u uslovima gde se ne očekuje dodatno mehaničko naprezanje ili oštećenje kabela.

  Najčešće se upotrebljava u elektrodistributivnim mrežama, industrijskim sistemima, kao i u razvodnim postrojenjima srednjeg i visokog napona, termoelektranama i hidroelektranama, kada su kablovi izloženi uticaju vlažnih i agresivnih sredina.

  Koristi se u distributivnim sistemima, u industrijskim postrojenjima, u termo i hidroelektranama. Polaže se u kablovske kanale, na otvorenom prostoru i neposredno u zemlju. Naročito je pogodan za mreže kada se zahteva niži redukcioni faktor.

  Koristi se u distributivnim sistemima, u industrijskim postrojenjima, u termo i hidroelektranama, na mestima gde je kabel izložen velikim mehaničkim naprezanjima tokom polaganja i u radu.

  N(A)2XBY

  N(A)YRGY

  N(A)2XRGY

  N(A)YFGY

  N(A)2XFGY

  N(A)YSY

  N(A)2XSY

  N(A)2XSEY

  N(A)2XS2Y

  N(A)2XSE2Y

  N(A)2XS(F)2Y

  N(A)2XS(FL)2Y

  N(A)2XSYBY

  N(A)2XSEYBY

  N(A)2XSEYR GbY

  N(A)2XSEYR Gb2Y

  0,6/1 kV

  0,6/1 kV

  0,6/1 kV

  0,6/1 kV

  0,6/1 kV

  6/10 kV

  6/10 kV 12/20 kV 20/35 kV

  6/10 kV 12/20 kV 20/35 kV

  6/10 kV 12/20 kV 20/35 kV

  6/10 kV 12/20 kV 20/35 kV

  6/10 kV 12/20 kV 20/35 kV

  6/10 kV 12/20 kV 20/35 kV

  6/10 kV 12/20 kV 20/35 kV

  6/10 kV 12/20 kV 20/35 kV

  6/10 kV 12/20 kV 20/35 kV

  6/10 kV 12/20 kV 20/35 kV

  XP41(-A)

  PP44(-A)

  XP44(-A)

  PP45(-A)

  XP45(-A)

  PHP48(-A)

  XHP48(-A)

  XHE48(-A)

  XHE49(-A)

  XHP81(-A)

  XHP84(-A)

  XHE84(-A)

  DIN