Click here to load reader

Kabihasnang Shang

  • View
    835

  • Download
    15

Embed Size (px)

Text of Kabihasnang Shang

Ang kabihasnang shang

Ang kabihasnang shang

Ang kabihasnang Shang o Shang Dynasty ay tinatayang itinatag sa pagitan ng 1766BC at 1122 BC, mula sa lambak ng Huang Ho. Ito ay ang pangalawang Chinese Dynasty pagkatapos ng Xia Dynasty.Sistemang PampulitikaMay 7 na lungsod ng Shang na nahukay na ng mga arkeologo at ang pinakasikat sa mga ito ay ang Anyang. May maayos na paglatag ng mga kabahayan at istruktura ng Shang. Nasa gitna ng Shang ang palasyo at templo. May mga lugar para sa mga pagawaan at mga artisano. Ang buong lungsod ay napalilibutan ng pader.

Nahukay sa sementeryo ang malalaking libingan ng mga hari at matataas na opisyal. Higit na mahalagang nahukay ang iba't ibang buto na ginamit sa ritwal, tinawag ang mga ito na oracle bones.

Mga paring hari ang mga pinuno ng Shang na gumagamit ng mga sandatang bronse at sasakyang chariot. Isa sa mga kilalang hari ay si Wu Ding na nagtatag ng sumunod na dinastiya ng China -ang Zhou.

Ang ChariotSi Wu DingSistemang PanrelihiyonSa panahon ng kabihasnag Shang, Animism ang tawag sa kanilang paniniwala, ito ay ang pagsamba sa kalikasan at ninuno, at ito aytumutukoy sa paniniwalang ng lahat ng bagay sa kapaligiran ng tao, may buhay mam o wala ay may kaluluwa.Ang hari ang nagsasagawa ng mga ritwal, pagsakripisyo, at dasal upang magkaroon ng masaganag ani, baguhin ang panahon, at manalo sa digmaan. Si Shang Di ang pinaniniwalaang diyos na lumikha at hari ng langit.Ang kanilang mga ninuno ang tagapamagitan sa mga nabubuhay at kay Shang Di. Ang mga nahukay na butong pang-arakulo ay ginamit ng Shang para sa pakikipag-usap sa kanilang mga ninuno. Nalalaman ang hinaharap sa pamamagitan ng isang ritwal.

Si Shang DiSistemang PanlipunanAntas Ng Mga Tao Sa LipunanMaharlika mga nagmamay-ari ng mga lupain.Noble mga namamahala sa mga sakahan at sila ay nagbabayad ng buwis sa pamahalaan.Magsasaka o MambubukidMalinaw sa Shang ang paghahati ng lipunan batay sa mga labi ng mga tirahan at libingan. Ang mga aristokrasya na binubuo ng mga pamilya ng mga hari at iba pang maharlika ay nakatira sa sentro ng lungsod, malapit sa templo at mga altar. Ang bahay ng hari ay isang palasyo na nasa ibabaw ng mataas na plataporma. At kapag namatay ang hari o kasapi ng aristokrasya,ang kanilang libingan ay mas marangya.

Samantala, ang mga mababang uri ay nakatira sa mga bahay na tulad sa bahay ng neolitikong panahon. Ito ay bahagyang nakabaon sa lupa at maybubong na gawa sa pawid. Walang gaanong paghahanda sa kanilang paglibing. Kabilang sa mga hanay ng msmababag uri ang mga mangangalakal, magsasaka, at alipin. At ang mga bilanggo ang ginagamit sa sakripisyo.Sistemang Pang EkonomiyaMula sa mga natuklasan sa mga labi ng Shang, natuklasan ng mga arkeologo na medyo mataas na ang pamantayan ng produktibidad ng Dinastiyang Shang noong nakaraang panahon. Hinggil sa agrikultura, napabuti ang mga kagamitan sa pagsasaka. Malawakang ginagamit noon ang mga ararong bato, pala at karet. Ang mga pangunahing pananim ay kinabibilangan ng millet at trigo. Ang higit na mahalaga ay maunlad ang paggawa ng mga lalagyang bronse noong Dinastiyang Shang.Naitalang isang daang linya ang gumitaw sa handicraft noon. Ang mga craftmen ng Shang ay mahusay sa pagkalupkop at paglililok at litaw ang mga dekorasyon ng kanilang mga jade wares, stone wares at ivory wares. Nakapag-imbento ang mga manghahabi ng simpleng jacquard loom, na nakagagawa ng sedang mataas ang kalidad at may hidden pattern.

Damit na gawa sa seda ng kabihasnag ShangKontribusyon sa KabihasnanAng mga naambag ng kabihasnang Shang ay ang paggawa ng mga kagamitang bronse, paglinang ng lunar calendar, mga palayok at banga, ang jacquard loom na nakagagawa ng sedang mataas ang kalidad, at ang butong pang-orakulo o ang oracle bone na naging unang katibayan ng pagsulat sa Tsina at mahalagang labi upang mabuo ang kasaysayan ng Shang.

Bronze WareOracle BonesJacquard Loom