Click here to load reader

KABAYARAN SA PAGTAPON NG BASURA PAG-PUPULONG NG · PDF fileAno ang waste disposal charge? Depende sa dami ng basura na itatapon ng tao, ito ay isang sistema ng pagbabayad sa isang

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KABAYARAN SA PAGTAPON NG BASURA PAG-PUPULONG NG · PDF fileAno ang waste disposal charge?...

 • KABAYARAN SA PAGTAPON NG BASURA PAG-PUPULONG NG RESIDENTE

  BAYAN NG HIGASHIURA

 • Ano ang waste disposal charge?

  Depende sa dami ng basura na itatapon ng tao, ito ay isang sistema ng pagbabayad sa isang parte ng kabayaran sa pagtatapon at pangongolekta ng basura . Mula sa waste disposal charge , ang pagbili ng itinalagang plastik ng basura ay ang magiging waste disposal charge.

  【Kasalukuyan】

  Halaga ng itinalagang plastik ng basura = halaga ng gastos sa paggawa ng plastik ng basura + kita ng tindahan

  ※Ang koleksiyon ng basura , transportasyon, kabayaran sa pagtatapon ay binabayan mula sa buwis.

  【Bago】

  Halaga ng specified garbage bag = waste disposal charge (Koleksiyon ng basura , transportasyon at parte ng

  kabayaran sa pagtatapon ng basura.)

  ※ Ang manufacturing cost ng plastic ng basura ay babayaran mula sa buwis.

  1

 • Simula sa April 1,2019 ay magbabago ang halaga ng itinalagang plastik ng basura.

  2

  Ang kulay ng itinalagang plastic ng basura ng bayan ay [translucent blue] na magbabago sa bagong kulay na [translucent white] .

  Sa kaalukuyan Hanggang sa March 31,2019 , halaga na mabibili sa mga tindahan. (1 set / 10 pieces)

  Bago Simula sa April 1 ,2019 , halaga na mabibili sa mga tindahan . (1 set / 10 pieces )

  Large (45L)L ¥ 100 ¥ 450 Medium (30L)M ¥ 80 ¥ 300 Small (20L)S ¥ 70 ¥ 200

  Ang halaga ay naiiba depende sa tindahan.

  Lahat ng tindahan ay pareho ng halaga.

  Translucent blue

  Translucent white

 • Layunin ng waste disposal charge

  ① Ang mabawasan ang basura .

  ② Maging pantay-pantay ang babayaran ng residente.

  ③ Upang mabawasan ang

  financial burden.

  3

 • KABAYARAN SA PAGTAPON NG BASURA SA BAYAN NG HIGASHIURA

  Heisei 28 Nendo ( unit : ¥ 1,000 )

  Per capita ¥ 6,045 Bawat sambahayan ¥ 15,069

  expenses income balance (expenses

  -income)

  item waste disposal expenses

  resource waste disposal expenses

  Toubu Chita Clean Center expenses

  Amount of sold resource waste

  Amount of sold garbage bag .

  cost 122,758 109,594 105,718 13,232 20,077

  total 338,070 33,309 304,761

 • Dami ng basura ng pamilya (burnable waste + non-burnable waste + resource waste + bulk waste)

  5

  12,932

  12,681

  12,768

  12,611 12,245 12,249

  12,147

  10,000

  10,500

  11,000

  11,500

  12,000

  12,500

  13,000

  13,500

  14,000

  22 23 24 25 26 27 28

 • dami ng resource waste

  6

 • non-burnable waste

  7

  324

  351 355

  320 274

  255

  263

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  400

  22 23 24 25 26 27 28

 • burnable waste

  8

  8,996 9,026

  9,079 9,067

  9,004

  9,089 9,043

  8,000

  8,200

  8,400

  8,600

  8,800

  9,000

  9,200

  9,400

  9,600

  9,800

  10,000

  22 23 24 25 26 27 28

 • Dami ng basura sa isang araw ng isang tao

  9

  528 530 536 530

  524

  527 528

  500

  505

  510

  515

  520

  525

  530

  535

  540

  545

  550

  22 23 24 25 26 27 28

  g

 • TUNGKOL SA PAGDEDESISYON NG KABAYARAN

  ○ Dami ng basura sa isang araw ng isang tao ・Ministry of Environment Year 2020(Heisei 32 nendo ) Target 500g ・Napag desisyunan nitong taon na ito ng June Year 2025 (Heisei 37 nendo) Target halos 440g ・Bayan ng Higashiura Year 2016(Heisei 28 nendo)resulta 528g

  10

  528g

  < Dami ng basura sa isang araw ng isang tao >

  429g

  Kung sakaling bumaba ng 20 porsiento ang dami ng basura mula sa bahay

 • BURNABLE WASTE FEE AND WASTE EMISSION CONTROL RATE

  11

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  25%

  30%

  35%

  ~0.49 0.5~0.99 1~1.49 1.5~1.99 2.0~2.49 2.5~

  (円yen /L)Price level

  source :一般廃棄物処理有料化の手引き(環境省)

  Em issio

  n co

  n tro

  l rate

 • ・「 Price of handling charge and emission control rate」

  ・「 Sitwasyon ng kalapit na siyudad /bayan na

  gumagamit ng waste disposal charge. 」

  Kapasidad ng garbage bag sa isang litro ay ¥1 na waste disposal charge.

  12

  waste disposal charge

  Large (45L)L ¥45

  Medium (30L)M ¥30

  Small (20L)S ¥20

 • <Kapag gagamit ng 45L ng garbage bag ng dalawang piraso sa isang linggo>

  13

  Tungkol sa halaga na babayaran ng bawat pamilya

  amount week amount annual total monthly total

  before charge ¥10 52week ¥1,040 - -

  after charge ¥45 52week ¥4,680 +¥3,640 +¥304

 • TUNGKOL SA KASALUKUYANG PLASTIK NG BASURA

  Ang kasalukuyang plastic bag na kulay translucent blue ay hindi na maaaring gamitin simula April 1,2019 para sa burnable waste . Ipinakikiusap po na bumili ng bagong plastic para dito .

  Subalit, ang plastic bag na para sa [containers and packaging made of plastic] ay maaari parin gamitin kahit makalipas ang April 1,2019.

  【KUNG SAKALI NA HINDI NAGAMIT LAHAT

  ANG PLASTIC BAG】

  Ang plastic bag [translucent blue] na hindi nagamit sa bahay ay naka-planong bilin ng bayan pagkaraan ng April 1,2019. Ipagbibigay alam ang tungkol dito sa ibang araw pagkaraan na mapag-desisyunan ang detalye.

  14

  Translucent blue

 • TUNGKOL SA PAGBEBENTA NG BAGONG ITINALAGA NA GARBAGE PLASTIC BAG

  Panahon ng pagbebenta ng bagong plastic bag.

  Mag-uumpisa simula sa February , 2019 .

  Lugar kung saan makakabili nito.

  Maaaring bumili nito sa mga itinalagang tindahan ng bagong plastic bag, Ito ay ipagbibigay alam sa town homepage pagkaraan na mapagdesisyunan ang mga tindahan na itatalaga.

  15

  Translucent white

 • MGA BASURA NA HINDI KWALIPIKADO SA WASTE DISPOSAL CHARGE

  (1)diaper

  Ilagay ang pinag-gamitan na diaper sa transparent plastic bag or semi transparent plastic bag. Isulat sa plastic gamit ang pentel pen ang salitang [ kami omutsu] at saka ito itapon sa “gomi station” .

  16

 • MGA BASURA NA HINDI KWALIPIKADO SA WASTE DISPOSAL CHARGE

  (2)Voluntary Cleaners ng “gomi station”

  Ito ay iaalok sa community members mula sa bayan o registered volunteer

  groups.

  17

 • Pagbabago sa paraan ng pagtapon ng basura ①

  Paraan ng pagtapon ng sanga ng puno sa gomi station.

  Ang sanga ng puno ay ilagay sa itinalagang plastic ng basura. Ang kapal ng kahoy ay mababa sa 5cm.

  【Kapag hindi mailagay sa itinalagang plastic ng basura.】

  Ang haba ay mababa sa 60cm , lapad ay mababa sa 40 cm . Ito ay itali kabilang ang isang large size specified garbage bag.

  18 60cm

  40 cm

 • Pagbabago sa paraan ng pagtapon ng basura ②

  Paraan ng pagtatapon ng “futon”

  Ang futon ay ilagay sa specified garbage bag at itapon.

  【 Kapag hindi mailagay sa loob ng specified

  garbage bag 】

  Tiklupin ng isa –isa ang futon at itali kabilang ang isang large size specified garbage bag dito .

  19

 • TUNGKOL SA PAGBABAWAS NG BASURA

  Ang makapamuhay ng walang basura , mabawasan ang basura .

  Ang ma-reuse pa ang mga bagay na pwede pang gamitin

  ng hindi ito tinatapon.

  Para sa epektibong pag-gamit ng limited resource waste ay magamit itong muli bilang materyales.

  20

  REDUCE

  REUSE

  RECYCLE

 • ~ TUNGKOL SA FOOD LOSS~ Ang food loss na tinawagan ay mga pagkain na pwede pang kainin na tinatapon na.

  Sa bansang hapon, ang isang tao sa isang araw ay halos nagtatapon ng isang bowl ng pagkain araw-araw.

  ① [Huwag bumili ng marami] , [gamitin lahat] ,

  [kainin lahat] .

  ② Pag-aralan ang pagkakaiba ng

  [Expiration Date] at [Best Before]

  21

  SHOUHIKIGEN- EXPIRATION DATE SHOUMIKIGEN –BEST BEFORE

  Para maging ligtas sa pagkain , mas makabubuti na huwag kainin an