Click here to load reader

K01 LX H0 N03 - Kubenman ... bygninger, fra MC til bygninger og langs med bygninger. Gangveje skal adskilles tydeligt fra køreveje ved opstilling af Hoffmann klodser Ved hvert trappetårn

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of K01 LX H0 N03 - Kubenman ... bygninger, fra MC til bygninger og langs med bygninger. Gangveje skal...

 • SIGNATURFORKLARING

  Stillads

  Affaldscontainer

  Materialecontainer

  Materiale- og trappetårn, hvor der skal kunne køres materialer til på siden af materialetårnet

  tilgængelig areal. skal afdækkes om nødvendig, og reetableres. så de afleveres i samme stand som de blev modtaget. Byggelederkontor placeres overfor håndværker kantine og omklædning

  Håndværker kantine og omklædning

  Parkering - Byggeledelse, etableres ved start

  Parkering håndværker, OBS! KUN HÅNDVÆRKER PARKERING HER!

  Kørevej

  Gangvej afgræsning af kørevej og gangvej følger fremdriften

  Blandeplads inkl. vandhane og afløb

  muld og beplantning afrømmes, og underbygning etableres m. 300 mm. stabilgrus. efter nedbrydning af stilladser, genoprettes muld og beplantning.

  Byggepladshegn 2 m højt. hvor hegnet krydser vej/kørevej, monteres der låger

  Der etableres midlertidige vejbump hvor gangveje krydser køreveje.

  El tavle

  Beplantning bevares, byggepladshegn omkring.

  Hjertestarter placeres i håndværkerkantinen.

  Beplantning fjernes og der udlægges køreplader.

  Jægermarken er en offentlig vej. Den må ikke spærres, og der skal tages hensyn til beboerne.

  Mulddepot

  AC

  MC

  MT

  BL

  HK

  PB

  EL

  NOTE: flisebelægninger beskyttes med køreplader el. lign. Og afleveres i samme stand som de modtages. Tørrepladser, cykelstativer og container"huse" skal fjernes efter behov. Sættes i depot og genmonteres. Kloak og forsyningsarbejder på hovedledninger udføres inden etablering af byggeplads. Afløb for skurby tilkobles nærmeste brønd. Der skal etableres gangvej fra skurby til bygninger, fra MO til bygninger, fra AC til bygninger, fra MC til bygninger og langs med bygninger. Gangveje skal adskilles tydeligt fra køreveje ved opstilling af Hoffmann klodser Ved hvert trappetårn og hvert materialetårn etableres der fordelingstavle Amp 32, for 4 stk. byggestrømstavler Amp 16, byggestrømstavler opsættes på hver etage ved trappetårne. Forsyningstavle/byggestrømstavler følger med fremrykningen i de enkelte opgange. Der opstilles byggestrømstavler på alle etager i opgange, hvor der pågår bygningsarbejder. Ved materialecontainere placeres forsyningstavle med indbyggede bimålere. Forsyningstavlen følger med flytningen af containerne. Forbindingskasse placeres i håndværkerkantinen og den skal være tilgængelig for samtlige entreprenører, når der arbejdes på pladsen. Herudover skal der opstilles forbindingskasser inkl. øjenskyl ved hver opgang hvor der arbejdes. Skurby + parkeringsområde forbliver byggeplads ved næste etape, og skal derfor afleveres med den anlagte grusopbygning. Vedr. arbejdstidmæssige udførelser henvises der til udbudstidsplanen.

  TT

  Bygherre: Emne: Int.:

  www.dominia.dk | Ved Vesterport 6, 3, 1612 København V | 33 43 45 00

  Sagsnr.:

  Tegn. nr.:

  Mål:

  Kontr.: Godk.: Dato:

  www.cw-arkitekter.dk | Kullinggade 31E, 5700 Svendborg | 62 21 47 20 Arkitekt: C&W Arkitekter

  Totalrådgiver, ingeniør: DOMINIA AS www.domea.dk | Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup | 76 64 64 64 Bygherrerådgiver: Domea.dk

  Sag: Renovering af Jægermarken -Boligselskabet BSB Svendborg, afd. 7504

  1 : 50

  Byggeplads signatur IPM Checker KF

  K01_LX_H0_N03

  15125

  2016.11.14

  Hovedprojekt

  K01_LX_H0_N03

 • 500

  15 00

  500

  2550 2550

  2550 2550

  2550 2550

  2550

  2550 2550

  2550 2550 2550

  500

  2550

  500

  2550

  500

  2550

  500

  2550

  2550 2550

  2550 2550 2550

  ca . 4

  90 0

  3000

  2550

  3000

  ca. 5 500

  15 00

  1500

  12000

  15 00

  9750

  12 33

  0

  500

  2550

  500

  2550

  18800

  3000

  11 00

  0

  P-plads

  P-plads

  P-plads

  P-plads

  P-plads

  P-plads

  P-plads

  P-plads

  42.7142.7142.75

  44.2644.25

  45.6945.75

  41.3241.34

  42.8042.8042.81

  43.80 43.72 43.71

  42.37 42.36

  42.36 42.36

  41.3541.2841.33

  41.3541.33

  42.3 (GeoFyn)

  41.5 (GeoFyn)

  41.5 (GeoFyn)

  41.5 (GeoFyn)

  41.5 (GeoFyn)

  41.5 (GeoFyn)

  41.5 (GeoFyn)

  40.7 (GeoFyn)

  42.08

  41.64

  41.78

  41.06

  41.75 (GeoFyn)

  42.11 (GeoFyn)

  41.3 (GeoFyn)

  42.80

  Nord

  4 containereCykelstativ

  Ny placering af cykelstativ

  Cykelstativ

  Cykelstativ

  Cykelstativ

  Cykelstativ

  Cykelstativ

  Cykelstativ

  CykelstativCykelstativ

  CykelstativCykelstativ

  Cykelstativ

  3 containere

  3 containere

  3 containere

  3 containere

  3 containere

  3 containere

  3 containere

  3 containere

  3 containere

  3 containere

  3 containere

  3 containere

  3 containere

  Tørreplads

  Tørreplads

  Tørreplads

  Tørreplads

  Pullert

  Pullert

  Pullert

  Pullert

  Bom

  Bom

  Bom

  Bom

  Parkering

  Parkering

  Parkering

  Parkering

  Parkering

  Parkering

  Parkering

  Parkering

  Rampe, max. hældning 1:20

  Rampe, max. hældning 1:20

  Rampe, max. hældning 1:20

  Rampe, max. hældning 1:20

  Rampe, max. hældning 1:20

  Rampe, max. hældning 1:20

  Lysstander flyttes hertil

  Lysstander flyttes hertil

  Lysstander flyttes hertil

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  PP

  P P P

  P P

  P P

  P P

  P P P

  P

  P

  P

  Nyt Fælleshus

  Garage A nlæg

  Ga rag

  e A nlæ

  g

  Ga rag

  e A nlæ

  g

  Eje ndo

  ms me

  ste r

  ko nto

  r

  Gara ge A

  nlæg

  H av

  em ur

  H av

  em ur

  H av

  em ur

  H av

  em ur

  PB BL

  HK

  Mølma rksvej

  Jæ germarken

  håndværker parkering

  Blok K

  48 46

  44 42 40

  Blok J

  Blok H

  Blok G

  Blok F

  38 36 34

  32 30

  28 26

  Blok E

  Blok D

  24 22 20

  18 16

  Blok C

  Blok B

  Blok A

  14 12

  10 8

  6 4 2

  Legeplads

  Legeplads

  Bygherre: Emne: Int.:

  www.dominia.dk | Ved Vesterport 6, 3, 1612 København V | 33 43 45 00

  Sagsnr.:

  Tegn. nr.:

  Mål:

  Kontr.: Godk.: Dato:

  www.cw-arkitekter.dk | Kullinggade 31E, 5700 Svendborg | 62 21 47 20 Arkitekt: C&W Arkitekter

  Totalrådgiver, ingeniør: DOMINIA AS www.domea.dk | Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup | 76 64 64 64 Bygherrerådgiver: Domea.dk

  Sag: Renovering af Jægermarken -Boligselskabet BSB Svendborg, afd. 7504

  1 : 500

  Byggepladsplan oversigt IPM Checker KF

  K01_LX_H0_N04

  15125

  2016.11.14

  Hovedprojekt

  K01_LX_H0_N04

 • 15 00

  45 °

  2550 2550

  15 00

  2550

  40 00

  40 00

  40 00

  2550 2550

  2550 2550

  2550 2550

  15 00

  2550

  15 00

  2550 15

  00

  2550

  15 00

  2550

  15 00

  2550

  ca . 4

  90 0

  3000

  15 00

  3000

  ca. 5 500

  1050010500 8380

  27 50

  93 50

  15001500

  15 00

  15 00

  1500

  15 00

  500

  2550

  15 00

  3000

  P-plads

  P-plads

  P-plads

  42.8042.8042.81

  43.80 43.72 43.71

  42.37 42.36

  42.36 42.36

  41.3541.2841.33

  41.3541.33

  41.5 (GeoFyn)

  41.5 (GeoFyn)

  41.5 (GeoFyn)

  41.5 (GeoFyn)

  40.7 (GeoFyn)

  41.64

  41.78

  41.06

  41,7 (GeoFyn)42,6 (GeoFyn)

  41.3 (GeoFyn)

  42,2 (GeoFyn)

  42.80

  Cykelstativ

  Cykelstativ

  Cykelstativ

  CykelstativCykelstativ

  Cykelstativ

  3 containere

  3 containere

  3 containere

  3 containere

  3 containere

  3 containere

  Tørreplads

  Tørreplads

  Pullert

  Pullert

  Bom

  Bom

  Bom

  Legeplads

  Parkering

  Parkering

  Parkering

  Parkering

  Parkering

  Rampe, max. hældning 1:20

  Rampe, max. hældning 1:20

  Rampe, max. hældning 1:20

  VIN

  STO

  VINVINVINVIN

  STO STO STO

  PP

  P P

  P P P

  P

  P

  P

  Nyt Fælleshus

  Garage A nlæg

  Ga rag

  e A nlæ

  g

  H av

  em ur

  H av

  em ur

  H av

  em ur

  PB

  24 00

  48 00

  2400 2400

  MT

  MT

  MT

  TT

  TT

  TT

  TT TT

  TT

  TT

  Farligt Affald

  Miljøvogn

  Hovedtavle2

  WC

  håndværker parkering

  Mat eria

  le c onta

  iner e

  BL

  HK

  Nyt Fælleshus

  Garage A nlæg

  Ga rag

  e A nlæ

  g

  H av

  em ur

  H av

  em ur

  H av

Search related