Click here to load reader

KẾ HOẠCHthcsquangtrung.pgdbaoloc.edu.vn/upload/39309/20191202/Ke_HOA… · Thực hiện kế hoạch chuyên môn đã đề ra cho năm học 2019 – 2020 của Trường THCS

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KẾ HOẠCHthcsquangtrung.pgdbaoloc.edu.vn/upload/39309/20191202/Ke_HOA… · Thực hiện kế...

 • PHÒNG GD&ĐT BẢO LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  TỔ: NGOẠI NGỮ Bảo Lộc, ngày 05 tháng 10 năm 2019

  KẾ HOẠCH Thực hiện chuyên đề nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh

  Học kỳ I, năm học 2019 - 2020

  Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung – Bảo Lộc.

  Thực hiện kế hoạch chuyên môn đã đề ra cho năm học 2019 – 2020 của Trường

  THCS Quang Trung, Tổ Ngoại Ngữ xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên đề “ Phương

  pháp dạy dạng bài kết hợp kỹ năng trong tiết dạy skills 2. ” . Chuyên đề thực hiện

  với quy mô cấp Thành phố.

  I. Mục đích:

  Tổ chức dạy học theo Phương pháp dạy dạng bài kết hợp kỹ năng trong tiết dạy

  skills 2. Trong tổ có cô Mai Thị Kim Dung được tham gia khóa học do Bộ Giáo Dục

  tồ chức vào thời gian hè và muốn chia sẽ với đồng nghiệp về phương pháp giảng dạy

  mới, bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức môi trường học Ngoại Ngữ trong và ngoài lớp.

  II. Nội dung và thời gian thực hiện chuyên đề.

  - Chuyên đề: Phương pháp dạy dạng bài kết hợp kỹ năng trong tiết dạy skills 2.

  - Thời gian thực hiện chuyên đề: tuần 16 – sáng thứ 5, ngày 12/12/2019.III.

  Thành phần tham dự chuyên đề.

  - Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Tp Bảo Lộc

  - Ban giám hiệu Trường THCS Quang Trung.

  - Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên dạy Tiếng Anh của 13 trường THCS trên

  địa bàn Tp Bảo Lộc.

  - Giáo viên cốt cán bộ môn tiếng Anh của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tp Bảo

  Lộc.

  - Toàn thể giáo viên trong tổ Ngoại Ngữ và giáo viên ở 6 tổ chuyên môn của

  Trường.

  IV. Tổ chức thực hiện.

  1/ Phân công thực hiện chuyên đề.

  - Tuần 7 (07/10//2019 đến 12/10/2019): Triển khai kế hoạch thực hiện chuyên

  đề.

  - Tuần 8,9,10 (14/10/2019 đến 02/11/2019): Viết báo cáo và soạn giáo án tiết

  dạy minh họa.

  - Tuần 11(04/11/2019 đến 09/11/2019): Duyệt báo cáo và giáo án tiết dạy minh

  họa.

  - Tuần 12,13 (11/11/2019 đến 23/11/2019): Hoàn thiện báo cáo và giáo án tiết

  dạy minh họa (đã được góp ý).

 • - Tuần 14 (25/11/2019 đến 30/11/2019): In báo cáo và giáo án tiết dạy minh họa

  để góp ý lần 2.

  - Tuần 15 (02/12/2019 đến 07/12/2019): Gửi báo cáo và giáo án dạy minh họa

  về Phòng Giáo dục và Đào tạo Tp Bảo Lộc để xin ý kiến chỉ đạo và gửi cho các trường

  THCS để nghiên cứu. In báo cáo và giáo án đã hoàn thiện để thực hiện chuyên đề.

  - Tuần 16 (09/12/2019 đến 14/12/2019): gửi giấy mời đến các trường THCS trên

  địa bàn và tiến hành thực hiện chuyên đề (Sáng thứ 5 ngày 12 thàng 12 năm 2019).

  Phân công:

  + Xây dựng chuyên đề và duyệt nội dung: cô Lê thị Minh Sa .

  + Viết báo cáo lý luận và báo cáo chuyên đề: cô Mai Thị Kim Dung _ Nguyễn

  Thị Kim Loan .

  + Thiết kế giáo án và dạy minh họa: cô Mai Thị Kim Dung

  + Thư ký: cô Đinh Thị Ly.

  2/ Chuẩn bị cho chuyên đề.

  - In tài liệu, giấy mời: Cô Lê Thị Minh Sa.

  - Sắp xếp bàn ghế lớp dạy minh họa: cô Võ Thi Hồng Liên , cô Trần Thị Ngọc

  Mai , cô Đinh thị Ly , cô Nguyễn Ngô Lệ Chi . Có sự hỗ trợ của thầy Lưu Kiên

  Trung – Phó hiệu trưởng.

  - Chuẩn bị phòng họp, thiết bị dạy học: cô Nguyễn Thị Ngọc Ân , cô Nguyển

  Thị Tú Uyên . Có sự hỗ trợ của thầy Trương Văn Thuấn, thầy Nguyễn Quang Trung,

  Nguyễn văn Thuận , thầy Lưu Qúy Định.

  3/ Chương trình thực hiện.

  - Chủ trì chuyên đề: Cô Lê Thị Minh Sa

  - Báo cáo lý luận: cô Nguyễn Thị Kim Loan .

  - Dự giờ minh họa: Lớp 9A1, tiết 3 ngày thứ 5 – 12/12/2019.

  - Thảo luận, đóng góp ý kiến cho chuyên đề: toàn thể giáo viên dự chuyên đề.

  - Giải đáp ý kiến của các trường: cô Mai Thị Kim Dung .

  - Đúc kết, chỉ đạo: Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Tp Bảo Lộc.

  - Phát biểu bế mạc chuyên đề: Ban giám hiệu nhà trường.

  - Chuyển chuyên đề để đăng tải trên webside của Trường: cô Lê Thị Minh Sa.

  Trên đây là kế hoạch để tổ chức thực hiện chuyên đề của tổ Ngoại Ngữ . Rất

  mong được sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường.

  Duyệt của Ban giám hiệu

  HIỆU TRƯỞNG

  (đã ký)

  Bảo Lộc, ngày 05 tháng 10 năm 2019

  TỔ TRƯỞNG

  (đã ký)

  Võ Trọng Hà Lê Thị Minh Sa

 • PHÒNG GD&ĐT BẢO LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Bảo Lộc, ngày 02 tháng 12 năm 2019

  CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ

  MÔN TIẾNG ANH 9

  1/ Khai mạc chuyên đề. Lúc 7h45 (Cô Lê Thị Minh Sa)

  Gửi báo cáo (bản in) đến các trường – mỗi trường 01 bản (cô Đinh Thị Ly)

  2/ Báo cáo chuyên đề (cô Nguyễn Thị Kim Loan). Từ 7h50 đến 8h20 (30 phút)

  Chuẩn bị tiết dạy minh họa: Từ 8h25 đến 8h40 (15 phút)

  3/ Dạy minh họa (tiết 3). Từ 8h50 đến 9h35

  Giáo viên dạy cô Mai Thị Kim Dung . Học sinh học: lớp 9A1

  (Dạy tại hội trường, chuyển tiết 5 phút như thường lệ).

  4/ Kết thúc tiết dạy – Giải lao 15 phút.

  (Bộ phận lễ tân sắp xếp bàn ghế để thảo luận – 15 phút)

  5/ Tiến hành thảo luận, trao đổi ý kiến. Từ 9h50.

  Tất cả giáo viên dự chuyên đề tham gia.

  Điều hành thảo luận (Cô Lê Thị Minh Sa - Cô Mai Thị Kim Dung)

  6/ Ý kiến chỉ đạo của Phòng GD & ĐT Bảo Lộc.

  7/ Tổng kết – Bế mạc. Lúc 11h00 (Ban giám hiệu)

  Người lập chương trình

  Lê Thị Minh Sa

 • 1

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. BẢO LỘC

  TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG

  TỔ: NGOẠI NGỮ

  Chuyên Đề:

  “PHƯƠNG PHÁP DẠY DẠNG BÀI KẾT HỢP

  KỸ NĂNG TRONG TIẾT DẠY SKILLS 2”

  Học kỳ I, Năm học 2019-2020

 • 2

  1

  A.Đặt vấn đề:

  Ngày nay chúng ta đang chứng kiến sự tương tác và phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia trên

  thế giới trong lĩnh vực thông tin, tri thức, khoa học , kỹ thuật, giáo dục và văn hóa. Trong bối

  cảnh đó Tiếng Anh đóng vai trò là một công cụ giao tiếp quan trọng đố với sự phát triển kinh

  tế, khoa học kỹ thuật của đất nước và hội nhập khu vực. Năng lực giao tiếp Tiếng Anh trở

  thành năng lực cơ bản cần được hình thành cho thế hệ trẻ Việt Nam. Với mục đích trên, Thủ

  tướng Chính phủ ký Quyết định số 1400/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ

  trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020.” và bộ sách giáo khoa tiếng Anh

  THCS được biên soạn theo Chương trình Tiếng Anh THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban

  hành theo Quyết định số 01/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 01 năm 2012 ra đời. SGK tiếng Anh

  THCS lấy năng lực giao tiếp của học sinh dưới các hình thức nghe, nói, đọc, viết phải là đích

  của quá trình dạy học (SẢN PHẨM ĐẦU RA), lấy các thành phần ngữ liệu như ngữ âm, từ

  vựng, ngữ pháp là phương tiện phải được cung cấp (dạy) cho học sinh (thông qua rèn luyện)

  để học sinh có thể sử dụng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp dưới dạng nghe, nói, đọc, viết

  nhằm đáp ứng các nhu cầu giao tiếp cơ bản và trực tiếp trong những tình huống gần gũi và

  thường nhật ở trình độ tương đương với Cấp độ A2 của Khung Tham chiếu Chung Châu Âu

  về ngôn ngữ.

  Cùng với sự thay đổi đó, phương pháp dạy và học ngoại ngữ hiện nay cũng chú trọng phương

  pháp giao tiếp như là task-based, content-based và cooperative learning, tất cả đều đòi hỏi

  việc sử dụng các kỹ năng một cách thật hiệu quả. Và phương pháp “Intergrating Skills” là

  chìa khóa giúp giáo viên có được một tiết dạy thật sự thú vị, tạo được một môi trường giao

  tiếp chủ động tích cực hơn, và phát triển sự tư duy sáng tạo cho học sinh. Phương pháp kỹ

  năng tích hợp, kết hợp nghe, nói, đọc và viết, đã trở thành một xu hướng mới trong bối cảnh

  EFL bởi vì nó chinh là một cách tiếp cận hiệu quả:

  - Giúp cho giáo viên cải tiến phương pháp sáng tạo trong dạy nói-nghe-đọc-viết.

  - Cải thiện phương pháp dạy học tiếng Anh đương thời trong các trường học.

  - Tăng cường thúc đẩy lớp học bằng cách tổ chức các hoạt động giao tiếp trong và ngoài

  lớp học.

  - Nhận thức được công nghệ có sẵn và ứng dụng sáng tạo của giáo viên trong việc giảng

  dạy ngôn ngữ.

  - Tạo cho học sinh môi trường học ngoại ngữ ,thúc đẩy việc đam mê học ngoại ngữ.

  - Giúp cho học sinh sử dụng tiếng Anh in-class and out-of-class.

  - Để phát triển năng lực giao tiếp của học sinh và khả năng sử dụng tiếng Anh tiếp cận

  với xã hội, cơ hội nghề nghiệp, giáo dục, hoặc chuyên nghiệp.

  Để đạt được mục tiêu đó, cần đòi hỏi sự tâm huyết của người thầy. Cái tâm ấy sẽ giúp chúng

  ta vượt qua bao rào cản khó khăn với thực trạng nào là học sinh bây giờ lười lắm, các cháu

 • 3

  không chịu ghi chép bài, các cháu hay nói chuyện riêng trong giờ học và vân vân với muôn

  vàn lý do khác nhau.

  Vì vậy, hôm nay tổ Ngoại Ngữ trường THCS Quang Trung mạnh dạn đưa ra chuyên đề:

  “ PHƯƠNG PHÁP DẠY DẠNG BÀI KẾT HỢP KỸ NĂNG TRONG TIẾT DẠY SKILLS 2

  ” nhằm muốn cùng các thầy cô giáo chia sẻ bí quyết dạy học mới và làm nóng lại phong trào

  dạy và học đáp ứng thời đại 4.0 này.

  B.Nội dung

  I. THỰC TRẠNG

  1. Thuận lợi

  - Sách giáo khoa THCS chương trình mới được biên soạn theo hướng tích hợp các kỹ năng

  trong một tiết dạy đặc biệt ở các tiết dạy Skills, các task trong skills được biên soạn sẵn và

  có sự kết hợp các kỹ năng trong các task nên việc vận dụng phương pháp dạy học kết hợp

  rất thuận lợi cho giáo viên.

  - Hầu hết giáo viên trong Thành phố đã tiếp cận và giảng dạy chương trình mới ít nhất cũng

  được ba năm, nên cũng có ít nhiều bề dày kinh nghiệm.

  - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng và Phòng Giáo dục Đào tạo TP Bảo Lộc cũng tổ

  chức nhiều tập huấn cho các giáo viên về phương pháp dạy học theo chương trình mới và

  hiện giờ đang tổ chức tập huấn cho một số giáo viên cốt cán về Phương pháp giảng dạy

  mới, bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức môi trường học Ngoại Ngữ trong và ngoài lớp.

  - Đặc điểm của dạy học kết hợp các kỹ năng là một trong những phương pháp dạy học hiện

  đại nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và tự học nghiên cứu của học sinh,

  đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường hiện nay.

  2. Khó khăn

  2.1 Về phía giáo viên:

  - Việc tập huấn chưa được phổ biến đồng bộ đến toàn thể giáo viên và các trường dạy sách

  đề án. Trường nào, giáo viên nào được chỉ định dạy là giáo viên ấy phải tự mày mò tìm

  hiểu học hỏi .

  - Một số giáo viên còn mơ hồ về phương pháp dạy kết hợp các kỹ năng. - Một số giáo viên còn ngại dạy các bài kỹ năng nên đã biến thành bài dạy từ vựng, ngữ

  pháp.

  - Việc daỵ học quá đặt nặng đến việc kiểm tra đánh giá . Dạng đề kiểm tra quá tủn mủn,

  mang tính thách đố học sinh. Kiểm tra ngữ pháp rời rạc hơn là thông hiểu, vận dụng nắm

  bắt ngôn ngữ.

  - 2.2 Về phía sách giáo khoa:

  - Sách giáo khoa THCS chương trình mới tuy được biên soạn theo hướng tích hợp các kỹ năng trong một tiết dạy, nhưng ở một số bài Skills các task vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của

 • 4

  tiết dạy kết hợp các kỹ năng một cách hiệu quả. Ở một số tiết listening không liên quan đến

  nội dung bài viết, Reading không liên quan đến Speaking.

  - Chữ trong sách giáo khoa quá nhỏ. File nghe giọng đọc chậm chạp và rời rạc. - Áp lực về thời gian cho bài dạy skills quá mức. - Nguồn tài liệu hổ trợ chưa dồi dào.

  2.3 Về phía học sinh:

  - Áp lực thời gian cũng là một vấn đề khó khăn cho giáo viên khi dạy tiết Skills2 vì nó gồm 2 kỹ năng khó với học sinh.

  - Trình độ ngôn ngữ của học sinh trong một lớp học Ngoại Ngữ chưa đồng đều, sĩ số lớp có học sinh quá đông ( 40hs). Nhiều học sinh vốn dĩ đã không có năng khiếu về tiếng Anh

  cũng như các môn khác: không chịu học vì nhiều lí do khác nhau.Trong khi đó một số em

  hầu như là vừa có năng khiếu vừa ham học vừa có động cơ học tập thì chưa có đất để dụng

  võ. Các em ấy lại co mình lại để giống bằng các học sinh bình thường. Rồi từng giờ từng

  ngày các em ấy bị mai một kiến thức.Vì thế việc chọn lựa lớp học sinh năng khiếu môn

  tiếng Anh cần được thực hiện ngay đầu vào lớp 6.Vì ngoài các buổi học bồi dưỡng thì các

  tiết dạy trên lớp giáo viên đã có thể bồi thêm cho học sinh ngay trong các tinh huống, đó là

  môi trường học Ngoại Ngữ thực tế dựa vào nguồn sách giáo khoa xác thực.

  - Tỷ lệ học sinh tích cực chủ động trong học tập còn ít. Khả năng tự học của học sinh còn hạn chế, nên cũng gây khó khăn cho giáo viên khi giao bài tập về nhà cho học sinh .

  II. NHỮNG VẤN ĐỀ GIÁO VIÊN CẦN HIỂU VÀ NẮM RÕ VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY

  HỌC KẾT HỢP CÁC KỸ NĂNG.

  1. KẾT HỢP CÁC KỸ NĂNG LÀ GÌ?

  Mục tiêu lâu dài của người học Ngoại Ngữ là đạt được năng lực giao tiếp: Communicative

  Competence”, là khả năng giao tiếp trong trong một môi trường mục đích đầy ý nghĩa. Khả

  năng ấy đòi hỏi việc sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ kết hợp cùng nhau trong sự tương tác của

  xã hội. Đó là lí do cho các định hướng hiện nay cho việc dạy và học ngoại ngữ,TPR: Total

  physical Response ( Việc dạy ngoại ngữ kết hợp việc học Ngoại Ngữ với các động tác cơ

  thể đựa vào các mệnh lệnh) như là:

  - Task-based: Hướng dạy mà học sinh phải cùng nhau để giải quyết vấn đề, hoàn thành bài

  tập, hoặc tạo nên một sản phẩm . Việc học thông qua một trải nghiệm bên ngoài lớp học.

  - Content-based : Là việc sử dụng các nội dung cấu trúc chương trình học , bài học xung

  quanh các chủ đề học theo chủ điểm.

  - Cooperative learning : là khả năng giao tiếp trong môi trường có mục đích đầy ý nghĩa.Khả

  năng đó đòi hỏi phải có việc sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ kết hợp cùng nhau trong sự

  tương tác của xã hội.

  Ví dụ :Trong thực tế làm sao bạn có thể nói mà không nghe? Hoặc viết mà không đọc?Khi

  chúng ta dùng ngôn ngữ, chúng ta định hướng dùng toàn bộ nó, vậy ưu tiên kỹ năng nào trước

  : nghe, nói, đọc, hay viết? Tất cả các kỹ năng đều cần thiết để mà giao tiếp một cách hiệu quả.

 • 5

  Mặc dù có lúc chúng ta tập trung vào một kỹ năng, đặc biệt ở cấp độ đầu tiên, nhưng mục tiêu

  cuối cùng là SỬ DỤNG CÁC KỸ NĂNG CÙNG NHAU CHO VIỆC GIAO TIẾP. Việc sử

  dụng các kỹ năng cùng nhau cho việc giao tiếp có thể dẫn đến khả năng ghi nhớ ngôn ngữ tốt

  hơn (Retention).Về mặt hiệu quả của việc dạy học, giáo viên người mà kết hợp các kỹ năng

  có thể làm cho bài học thú vị hơn, khích lệ hơn , tạo được môi trường học Ngoại Ngữ năng

  động hơn.

  2. CÁC LOẠI KỸ NĂNG:

  Theo truyền thống, có 4 kỹ năng cơ bản (primary language skills)

  - Kỹ năng Nghe, và Đọc (Receptive skills): Kỹ năng tiếp thu.

  - Kỹ năng Nói và Viết (Productive skills) : Kỹ năng sản xuất.

  Những kỹ năng phụ (Sub-skills) như là Ngữ pháp, từ vựng, phát âm, đánh vần , research,

  analysis (critical thinking), synthesis, negotiation, cooperartion,soft skills…rất cần thiết

  cho việc sử dụng thành thạo cho các kỹ năng cơ bản (Nói, nghe , đọc, viết).

  - Để cho việc giao tiếp hiệu quả nhất, Non-verbal skills như là động tác, biểu cảm của khuôn

  mặt và hiểu biết về văn hóa rất cần thiết.

  III. CÁCH TIẾN HÀNH DẠY DẠNG BÀI KẾT HỢP KỸ NĂNG TRONG TIẾT DẠY

  SKILLS CỤ THỂ LÀ SKILLS 2 ”

  1.Tổng quan về cấu trúc trong tiết dạy Skills 2

  - Kỹ năng viết được dùng để củng cố vốn ngữ liệu đã được học, giúp học sinh mở rộng thêm

  vốn từ vựng, hiểu và sử dụng được các cấu trúc câu cơ bản, văn phong ngôn ngữ mà mình

  đang học. Viết cũng là mục đích cuối cùng để họ kiểm tra lại mình đã nghe, đã đọc đã nói

  được những gì và thể hiện những hiểu biết đó qua bài viết của mình.

  - Sách giáo khoa chương trình mới thiết kế tiết skills 2 gồm 2 kỹ năng Listening ( receptive

  skill) và Writing ( productive skill). Các bài luyện viết ở lớp 6, 7, 8 thường là dạng Guided

  activity. Còn ở lớp 9 là dạng free activity.

  - Viết ở lớp 6 là dạng viết bức thư, bưu thiếp, tin nhắn, và 1 đoạn văn ngắn có hướng dẫn

  khoảng 40 - 60 từ về các chủ đề trong chương trình như gia đình, nhà trường, bạn bè, lễ

  hội, danh lam thắng cảnh, danh nhân, truyền hình, thể thao, …

  - Viết ở lớp 7 là dạng viết 1 paragraph, review, letter…. có hướng dẫn khoảng 60 - 80 từ về

  các chủ đề trong Chương trình như sở thích, âm nhạc, nghệ thuật, điện ảnh, lễ hội…..

  - Viết ở lớp 8 là dạng viết 1 paragraph, review, letter , opinion, folk tale,… có hướng dẫn

  hoặc free writing khoảng 80 - 90 từ về các chủ đề trong Chương trình như sở thích, âm

  nhạc, nghệ thuật, điện ảnh, lễ hội…..

  - Viết ở lớp 9 đa số là dạng viết tự do 1 đoạn văn, lá thư…. khoảng 100-120 từ về các chủ

  đề trong chương trình như môi trường, địa phương, cuộc sống thành thị, du lịch…

  - Các tiết skills 2 ở các khối lớp 6,7,8 đa số đều biên soạn theo hướng thông qua hoạt động

  đọc hiểu ( skills 1), học sinh nắm bắt format của một dạng bài viết nào đó. Các tasks cũng

 • 6

  được biên soạn theo hướng từ dễ đến khó, có các writing tips và chỉ dẫn giúp học sinh viết

  hiệu quả hơn. Tiết skills 2 sẽ là phần học sinh thực hiện các bài tập viết theo yêu cầu đề

  ra, có hướng dẫn thông qua các câu hỏi, hoặc có gợi ý. Riêng ở lớp 9, học sinh đã có kiến

  thức cơ bản về các dạng viết qua chương trình lớp 6, 7, 8 nên học sinh cần có sự tư duy

  sáng tạo nhiều hơn.

  2. Các bước dạy bài kỹ năng skills 2

  - Như giáo viên chúng ta vẫn đang thực hiện là khi gặp bài dạy skills, ta xem phần nào có

  kiến thức quan trọng hơn , nặng hơn thì ta lấy phần đó làm Post, còn phần nào giáo viên coi

  là nhẹ hơn, dễ triển khai hơn ta cho làm phần Warm-up hoặc pre.

  - Có trường hợp giáo viên kết hợp dạy và soạn giảng bài Skills theo dạng 2 pre-, 2 While-, 2

  Post- trong 1 bài dạy.

  - Hôm nay tôi xin mạnh dạn chia sẻ kinh nghiệm sau khi được tham dự 3 khóa học EFT,

  EMT, ELA, ICT của Bộ giáo dục tổ chức tháng 8,9,10 vừa qua (Mặc dù chưa có văn bản chỉ

  đạo của Phòng Giáo dục nhưng chúng tôi cảm thấy hợp lý và dễ thực hiện hiệu quả )

  Vậy kiểu bài dạy kỹ năng sẽ được thực hiện theo các bước sau:

  1, WARM UP/ LEAD IN.

  2, ACTIVITIES:

  -Activitiy 1

  - Activitiy 2

  3, DISCUSSIONS

  -Discussion1

  - Discussion2

  4, Listening (Reading)

  5,Writing (Speaking)

  6, Homework.

  3. Cách tiến hành một tiết dạy Skills 2

  1. Warm- up:

 • 7

  - Đây là họat động nhằm gây hứng thú, tạo không khí dễ chịu cho học sinh trước khi vào

  bài, đồng thời là bước chuẩn bị về tâm lý và kiến thức cho bài mới, củng cố kiến thức ngữ

  pháp, kiến thức ngôn ngữ nhằm làm dễ tiến trình viết cho học sinh, do vậy các họat động và

  thủ thuật vào bài cần phải tiến hành sao cho nó có ý nghĩa như một phần của bài học và đóng

  vai trò tạo tình huống bối cảnh cho phần giới thiệu của bài. Với ý nghĩa trên, khi dự định làm

  gì trong phần này, giáo viên cần luôn đặt câu hỏi: Làm như vậy để làm gì? Nhằm vào mục

  đích gì? Giáo viên có thể vào bài bằng các thủ thuật như: eliciting questions, tạo ngữ cảnh tình

  huống qua tranh hoặc cho các em chơi một số trò chơi về từ vựng hoặc ngữ pháp như: sing a

  song, jumbled words, matching, pelmanism, wordsquare, crossword, networks, lucky

  numbers, Kim’s game…. Từ vựng phải liên quan đến nội dung các em đã học (70%) sắp học

  có thể kết hợp với giới thiệu từ mới (30 %)

  2. Activities

  Sẽ có nhiều Activities, mỗi activitiy thực ra là Pre-để giáo viên đưa ra tasks nhằm dạy từ mới,

  cấu trúc, giới thiệu ngữ liệu mới dưới hoạt động cặp nhóm với các kiểu bài tâp như :

  True/False Matching Brainstorming/ eliciting Interview Answer questions orally Listen and fill in the grid Pictured story Video clip Ứng dụng công nghệ thông tin đẫn dắt các em làm việc. -Các sub-skills Ngữ pháp, từ vựng, phát âm, đánh vần , research, analysis (critical

  thinking), synthesis, negotiation, cooperartion, được sử dụng lúc này.

  - Giáo viên sử dụng kỹ năng nói : Đưa ra sự chỉ dẫn, khen ngợi, đối thoại….

  -Activitiy 1

  - Activitiy 2

  -Giáo viên yêu cầu học sinh làm các Task trong sách giáo khoa. (Pairwork, groupwork)

  3. Discussion

  - Đây là bước quan trọng trong tiết dạy viết. Thông qua các tasks giáo viên đưa ra, thông qua

  hoạt động trên, học sinh có cơ hội:

  + Thảo luận .

  + Thu thập thông tin, dữ liệu.

  + Trao đổi thông tin .

  + Xử lý thông tin.

 • 8

  + Củng cố kiến thức.

  Tự điều chỉnh, rút ra được nội dung thông tin, mục tiêu chính của bài hoc, format, grammar,

  và ý tưởng cho bài viết.

  Ví dụ: Dạy bài viết unit 4: Write about your neighbourhood/ Tiếng anh 6/ p45

  - Để tiết dạy hiệu quả , giáo viên cần phải yêu cầu học sinh chuẩn bị ở nhà những hình ảnh

  liên quan đến nơi em ấy đang sống.(có thể là hình chụp, pictures, posters, sưu tập cắt ra từ tạp

  chí hoặc lấy tự mạng). Chú ý là các hình ảnh nội dung thông tin phải mang tính xác thực

  (Authentic), và đời sống thực (Real life) thì mới đáp ứng được nhu cầu giao tiếp thực tế.

  - Học sinh sẽ rất phấn khởi tham gia vào các hoạt động khi được nhìn thấy những tấm hình

  gần gũi với các em được giáo viên trưng bày trên bảng, trình chiếu cho cả lớp cùng tham khảo

  và thảo luận.

  - Học sinh sẽ rất thích nói về thực tế của nơi mình ở.

  -Học sinh phải thực sự được biết mình sắp học gì thì mới có sự chuẩn bị tốt, phối hợp ăn ý với

  giáo viên.

  - Giáo viên phải hướng dẫn trước: lập bảng và cho học sinh chuẩn bị ý tưởng viết về Likes và

  Dislikes about your neighbourhood. Học sinh chuẩn bị tranh và ý tưởng ở nhà, tìm nguồn tài

  liệu, điều đó sẽ làm mềm và dễ cho quá trình dạy và học trên lớp và sẽ có một môi trường sử

  dụng tiếng Anh thiết thực.

  MY NEIGHBOURHOOD

  Likes Dislikes

  - There are many trees and flowers

  - The vegetables are fresh.

  - The streets are wide.

  -The food is delicious and cheap.

  - It’s convenient because everything I need

  in a 5- minute walk.

  -There is a supermarket, milk tea shops.

  -The people are friendly and helpful.

  -The neighbours are noisy .

  -Someone litters.

  -The fierce dogs bark and bite.

  …..

  4.. Listening.

  - Trước kia chúng ta thường mặc định listening là phần pre- writing or production, nhưng với

  phương pháp kết hợp các kỹ năng, chúng ta có thể dùng kỹ năng listening một cách linh hoạt

  tùy theo nội dung của nó.

  - Listening có thể đã được giáo viên kết hợp vào các Activity cho học sinh làm phần trên để

  lấy ideas và information từ đó thảo luận để lấy ra nội dung chính.

 • 9

  5. Writing:

  - Đây là sản phẩm đầu ra, là cái đích cuối cùng của tiết dạy. Các em hoàn thành tốt các

  Activities+ Discussions ở phần trên thì các em sẽ viết tốt . Vì vậy công việc của giáo viên

  THIẾT KẾ CÁC ACTIVITIES VÀ DISCUSSIONS hiệu quả thì sẽ tạo ra những bài viết hay.

  - Học sinh có thể viết cá nhân hoặc theo nhóm .

  - Phần viết lớp 9 là Free writing ở đây không có nghĩa là các em muốn viết gì thì viết. Ideas,

  information, format phải được cung cấp ở các phần trên.

  - Sau khi các em viết xong, chúng ta cho học sinh trao đổi bài cho nhau, gọi là Peer hoặc

  Group Correction. Tìm ra lỗi sai về ý, ngữ pháp, chinh tả, nội dung, bố cục, ngữ pháp , cách

  dùng từ và đưa nhận xét.

  - Sau đó giáo viên sẽ trình chiếu bài của học sinh trước lớp:

  +Sửa sai .

  + Góp ý.

  + Tư vấn

  + Nhận xét

  + Khen ngợi.

  6. Homework:

  - Đây là phần quan trọng nhất vì nó giúp học sinh tự học , tự nghiên cứu tài liệu và tìm tòi

  nguồn tài liệu ở nhà mang tính thực tế và xác thực. Học sinh sẽ thích làm điều gì khi mà có

  tiếng nói và sự đóng góp của mình trong đó. Vì vậy giáo viên phải chuẩn bị cụ thể, rõ ràng,

  thiết thực, vừa tầm sức của học sinh phần bài tập hướng dẫn về nhà , tránh qua loa, nói cho có.

  - Ví dụ : Dạy xong bài 6- skills1- trang 66 - tiếng anh 9

  Bài tập về nhà , chuẩn bị Unit 6-skills 2 -tôi đã yêu cầu các em chuẩn bị những điều sau:

  1. Tìm hiểu Types of Family(Extended family và nuclear family) 2. Sưu tập tranh ảnh của các loại gia đình (người nổi tiếng , hàng xóm, người em thích,

  hoặc gia đình em)

  3. Tìm hiểu lợi ích và bất lợi của kiểu gia đình nhiều thế hệ và gia đình hạt nhân 1 thế hệ. IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  - Thời gian thực hiện: Tuần ….. - Viết báo cáo: Cô Mai Thị Kim Dung + Cô Nguyễn Thị Kim Loan - Thiết kế giáo án minh họa: Cô Mai Thị Kim Dung - Chỉ đạo, kiểm tra nội dung báo cáo và giáo án minh họa: Cô Lê Thị Minh Sa. - Giáo viên dạy minh họa: Cô Mai Thị Kim Dung. - Bài dạy minh họa: Unit 6 - Skills 2- Tiếng anh 9-Trang 67

  GIÁO ÁN TIẾT DẠY MINH HỌA

 • 10

  English 9

  Unit 6: VIET NAM: THEN AND NOW

  Lesson 6 : SKILLS 2 LESSON PLAN PREPARATION

  I. Content:

  - Level: Grade 9

  - Unit 6. Lesson 6: SKILLS 2

  - Skill focus: Listening and writing.

  II. Timing: 45 minutes

  III.Objectives: By the end of this lesson, students will be able to

  - get to know the similarities and difference between an extended family and a nuclear family.

  - find advantages and disadvantages of each type.

  - listen for general and specific information about life in an extended family

  - write about some qualities a person needs to get along in an extended family

  - Students’listening and writing skills are improved.

  - Soft skills are intergrated.( Students love their family more, respect what they have; desire for living in an extended

  family or in a nuclear family; know about advantages and disadvantages of living in such families in Viet Nam; improve

  their qualities to get along with other members in an extended family.)

  1. Language contents: 2. Techniques : Discussing, pairwork, and groupwork.

  3. Teaching aids : Sub-board, cassette, pictures, CD, work sheets, computer, projector, videos, slides ,Textbook

  grade 9

  IV.Produces of the lesson:

  Timing Content Teacher’s

  activities

  Students’ activities Rationale of

  activities

  Source

  of

  materials

  3mins 1. Warm up: Listen to the song

  : Ba ngon nen

  lung linh.

  -T plays the

  music with

  videos -

  Performed by

  Phuong Thao,

  Ngoc Le.

  -After playing

  the music, T

  asks Ss to

  answer the

  questions:

  - Ss listen to the

  song.

  -watch the video

  - Ss answer the

  questions:

  -What is the song

  about?

  -How do you feel

  about family?

  (individual)

  - This warm up

  activity aims to

  motivate and help

  SS to think about

  Familythe topic of

  the lesson today.

  - Listening,

  speaking and

  writing skills are

  improved.

  - Board,

  -Chalks

  -Slide

  shows

  -Music

  4mins

  Activity 1

  Describe what

  you see in each

  picture . What are

  the similarities

  and differences

  between them?

  T asks SS to

  look at the

  pictures and

  present their

  ideas.

  -T helps the SS

  to read the

  names of

  schools

  correctly.

  SS gives their

  answer. (P1: There

  are 6 members in the

  family:

  3 generations:

  Grandparents,

  parents, uncle and

  aunt, children

  P2:

  1 generation: Parents

  and children

  -This task aims to

  help SS to identify

  the 3 similarities

  and differences

  between them.

  -Text

  books

  -Chalks

  -Slide

  shows

 • 11

  extended and

  nuclear

  (pairwork)

  4míns Activity 2 Listen and

  decide if the

  following

  statements are

  true (T) or false

  (F)

  1.Duong is living

  in a nuclear

  family.

  2. Each member

  in Duong’s

  family has a

  private room

  now.

  3.Nick likes the

  way the family

  shared rooms in

  the past.

  4.Nick didn’t like

  the way Mrs Ha’s

  family had meals

  together.Mrs Ha

  admires her

  grandma.

  5.Nick admires

  the way the

  family reached an

  agreement.

  -T introduces a

  talk between

  Nick, and Mrs

  Ha-Duong’s

  mom about her

  family in the

  past. -Play the

  recording twice.

  - Correct the

  answers.

  -Listen and and

  decide if the

  following statements

  are true (T) or false

  (F)

  -SS work

  individually

  -This aims to help

  SS to do the T/F

  exercises.

  1.T

  2.T

  3.F

  4.F

  5.T

  6.T

  -Text

  books

  -Chalks

  -Slide

  shows

  4 mins Activity 3 Fill in the blanks to

  find the words

  from the recording.

  -T give out the

  handouts about

  Duong’s

  mother’s family

  in the past

  -Listen and fill in the

  blanks to find the

  words from the

  recording.

  -Individually.

  -SS give the answer.

  -Public correction.

  -This aims to help

  SS to recognize 10

  words:

  1. extended family

  2. three generations

  3. share 4. their day

  5. their work

  6. things happening

  7. to be tolerant

  8. talk 9. listen 10.

  compromise

  -Text

  books

  -Chalks

  -Slide

  shows.

  3mins Activity Match the

  advantages and

  disadvantages of

  an extended

  family.

  -Assign the task -Groupwork

  -This task aims to

  consolidate the SS

  knowledge about

  the advantages and

  disadvantages of an

  extended family.

  -

  Handouts

  4 mins

  Discussion1

  Discuss which

  three of the

  -T ask the SS to

  match the

  -SS read the

  information in the

  This task aims to

  check that SS

  understand the

  -Text

  books

  -Chalks

 • 12

  following

  qualities would

  be necessary for

  people living in

  an extended

  family.

  Remember to

  give reasons:

  “tolerant, obedient, hardworking patient, sympathetic

  cooperative, ready

  to share, helpful, caring easy going”

  qualities to the

  reasons.

  table carefully and

  do the matching.

  -Groupwork

  “ I think you’d have

  to be a patient person

  because you’d be

  living with lots of

  others and if you

  weren’t patient it

  could lead to

  problems. You’d

  have to wait your

  turn for everything-

  the bathroom, the

  food…”

  meaning of all

  adjectives.

  -Aim to collect

  ideas , to help SS

  get to know more

  about the qualities

  needed for people

  living in an

  extended family.

  Handouts

  (T/F)

  -slide

  shows

  5 mins Discussion 2

  Roleplay the

  game: A hot

  seat-interview

  an extended

  family. Discuss

  the question

  which following

  qualities would

  be necessary for

  people living in

  an extended

  family?

  -T introduces

  the game.

  -Interview family

  members.

  (Play the part of

  Grandfather,

  grandmother, father,

  mother, uncle, aunt,

  sister, brother….

  -Listening and

  Writing skills are

  intergrated and

  improved.

  -This activity aims

  to consolidate and

  brainstorm the

  knowledge about

  qualities needed for

  each member in an

  extended family.

  -The voice of

  different characters

  will make the

  writing more

  practically

  -This aims to help

  SS to do peer

  review, to give SS

  ideas of comments.

  SS can write on

  their

  classmates’work.

  text

  books

  -Chalks

  Handouts

  (T/F)

  -slide

  shows

  8minutes Writing

  Write the three

  most important

  qualities you

  think a person

  needs to be able

  to get along with

  other members in

  an extended

  family.

  -T asks SS to

  work in group of

  6.

  -Show some

  samples on the

  board.

  -SS base on the

  table, easily talk

  about the topic.

  -SS use the ideas and

  what they have

  talked about the

  topic to write down

  in the subboard.

  -Exchange their

  writing to a partner.

  -Check the accuracy.

  -Add the comments

  and corrections

 • 13

  7 mins

  Games

  Put the words

  into the correct

  order.

  Play the games

  Spin wheel.

  T introduce the

  game

  Play in turns

  -This activity aims

  to sum up the

  lesson, connect SS

  to the real life

  situations, help SS

  to solve the

  problems out-of-

  class

  -slide

  shows

  3 mins

  5. Homework

  - Which one do

  you prefer, an

  extended family

  and a nuclear

  family? Explain

  your ideas.

  - Do exercises in

  LOOKING

  BACK for the

  next lesson.

  -Educate SS to

  show love for

  their family and

  have

  responsibilities

  for family.

  -Listen and take

  notes.

  C. KẾT LUẬN

  Qua những vấn đề được trình bày ở trên thì chúng ta nhận thấy rằng: tiết dạy theo phương

  pháp kết hợp kỹ năng ngôn ngữ giúp học sinh tăng cường sự tập trung vào môi trường sử

  dụng ngôn ngữ , vào cuộc sống thực trong và ngoài lớp học.

  Vì thế, giáo viên chúng ta cần:

  - Tạo nhiều hoạt động để các kỹ năng được kết hợp tốt. - Khi tổ chức các hoạt động cần xác định rõ mục tiêu (aim) của hoạt động này là gì? Để tránh tình trạng làm Good for nothing.

  - Nắm rõ việc kết hợp các kỹ năng là tạo cho học sinh nhớ được ngôn ngữ tốt hơn (a better language retention)

  - Cần thúc đẩy tinh thần học cho học sinh bằng cách tạo ra nhiều hoạt động có hiệu quả. - Cho học sinh nhiều cơ hội thực hành. - Cung cấp nhiều cơ hội giao tiếp thiết thực. (nghĩa là tinh huống trải nghiệm thực tế, môi

  trường sử dụng ngôn ngữ thực)

  - Tạo một lớp học năng động, thú vị ,vui vẻ và hứng thú.

  Trên đây là một vài kinh nghiệm của tổ Ngoại Ngữ trường THCS Quang Trung. Rất mong

  được sự góp ý chân thành của Lãnh đạo Phòng Giáo dục Bảo lộc, Ban Giám Hiệu trường

  THCS Quang Trung, quý thầy cô trong nhà trường và đồng nghiệp của các trường bạn đến

  tham dự chuyên đề cùng trau dồi những kinh nghiệm quý báu để nâng cao trình độ chuyên

  môn, góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong giai đoạn giáo dục phổ thông nước ta đang

  từng bước đổi mới.

  Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

  Bảo Lộc, ngày 02 tháng 11 năm 2019

  Tổ Ngoại Ngữ

 • 14

 • 15