of 24 /24
JUN 2018. GODINE CRNOGORSKI – SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST VRIJEME TRAJANJA TESTA JE 150 MINUTA Za vrijeme testa nije dozvoljena upotreba elektronskih uređaja. Učenik/učenica ne smije na bilo koji način otkrivati u testu svoj identitet ili se direktno obradati ocjenjivaču. Test MORA biti napisan hemijskom olovkom. Test sadrži zadatke koji se rješavaju na jedan od sljededih načina: zaokruživanjem broja ispred tačnog odgovora pisanjem kratkog odgovora pisanjem dužeg odgovora pisanjem funkcionalnog teksta Uz test si dobio/dobila list za odgovore za zadatke višestrukog izbora. Potrebno je da na odgovarajude mjesto pažljivo prepišeš svoje odgovore. Zadatak de se vrednovati s 0 (nula) bodova ako je: odgovor netačan zaokruženo više ponuđenih odgovora nečitko i nejasno napisan odgovor rješenje napisano grafitnom olovkom Ukoliko pogriješiš, prekriži i odgovori ponovo. Kad završiš, provjeri svoje odgovore. Sredno!

JUN 2018. GODINE CRNOGORSKI SRPSKI, BOSANSKI, … april 2018/STRUCNA jun 2018.pdf · 4 Na osnovu predgovora Veselina Kostida (Drame, Viljem Šekspir, ID, Podgorica 2000) odgovori

  • Upload
    others

  • View
    24

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of JUN 2018. GODINE CRNOGORSKI SRPSKI, BOSANSKI, … april 2018/STRUCNA jun 2018.pdf · 4 Na osnovu...

Page 1: JUN 2018. GODINE CRNOGORSKI SRPSKI, BOSANSKI, … april 2018/STRUCNA jun 2018.pdf · 4 Na osnovu predgovora Veselina Kostida (Drame, Viljem Šekspir, ID, Podgorica 2000) odgovori

JUN 2018. GODINE

CRNOGORSKI – SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

VRIJEME TRAJANJA TESTA JE 150 MINUTA

Za vrijeme testa nije dozvoljena upotreba elektronskih uređaja. Učenik/učenica ne smije na bilo koji način otkrivati u testu svoj identitet ili se direktno obradati ocjenjivaču. Test MORA biti napisan hemijskom olovkom. Test sadrži zadatke koji se rješavaju na jedan od sljededih načina:

zaokruživanjem broja ispred tačnog odgovora

pisanjem kratkog odgovora

pisanjem dužeg odgovora

pisanjem funkcionalnog teksta

Uz test si dobio/dobila list za odgovore za zadatke višestrukog izbora. Potrebno je da na odgovarajude mjesto pažljivo prepišeš svoje odgovore. Zadatak de se vrednovati s 0 (nula) bodova ako je:

odgovor netačan

zaokruženo više ponuđenih odgovora

nečitko i nejasno napisan odgovor

rješenje napisano grafitnom olovkom

Ukoliko pogriješiš, prekriži i odgovori ponovo. Kad završiš, provjeri svoje odgovore. Sredno!

Page 2: JUN 2018. GODINE CRNOGORSKI SRPSKI, BOSANSKI, … april 2018/STRUCNA jun 2018.pdf · 4 Na osnovu predgovora Veselina Kostida (Drame, Viljem Šekspir, ID, Podgorica 2000) odgovori
Page 3: JUN 2018. GODINE CRNOGORSKI SRPSKI, BOSANSKI, … april 2018/STRUCNA jun 2018.pdf · 4 Na osnovu predgovora Veselina Kostida (Drame, Viljem Šekspir, ID, Podgorica 2000) odgovori

PRAZNA STRANA

Page 4: JUN 2018. GODINE CRNOGORSKI SRPSKI, BOSANSKI, … april 2018/STRUCNA jun 2018.pdf · 4 Na osnovu predgovora Veselina Kostida (Drame, Viljem Šekspir, ID, Podgorica 2000) odgovori

4

Na osnovu predgovora Veselina Kostida (Drame, Viljem Šekspir, CID, Podgorica 2000) odgovori

na pitanja 1, 2, 3 i 4.

Page 5: JUN 2018. GODINE CRNOGORSKI SRPSKI, BOSANSKI, … april 2018/STRUCNA jun 2018.pdf · 4 Na osnovu predgovora Veselina Kostida (Drame, Viljem Šekspir, ID, Podgorica 2000) odgovori

5

1.

2.

3.

4.

Koja Šekspirova djela nijesu zastupljena u ovom izdanju Drama, a pomenuta su u tekstu?

………………………………………………………………………………...……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………...………

1 bod

Prepiši naslove dviju komedija koje se nalaze u ovom izdanju.

………………………………………………………………………………...……………………………………

1 bod

S kojom namjerom je priređivač uradio ovakav odabir Šekspirovih djela?

1. Da se predstave djela najviše književne vrijednosti.

2. Da budu zastupljene najbolje drame svih žanrova.

3. Da se ukaže na grupu nazvanu „velike tragedije“.

Zaokruži broj ispred tačnog odgovora i rješenje prenesi na list za odgovore.

1 bod

Ako je konstatacija tačna, zaokruži T, a ako nije, zaokruži N i obrazloži odgovor.

KONSTATACIJA TAČNO NETAČNO

OBRAZLOŽENJE ODGOVORA

U ovom izdanju je i problemska drama Romeo i Đulijeta koju je Šekspir napisao u kasnijim godinama.

T N

1 bod

Page 6: JUN 2018. GODINE CRNOGORSKI SRPSKI, BOSANSKI, … april 2018/STRUCNA jun 2018.pdf · 4 Na osnovu predgovora Veselina Kostida (Drame, Viljem Šekspir, ID, Podgorica 2000) odgovori

6

1. …………………………………….............………………………………………................. (naslov)

2. …………………………………….............……………………………………..................... (podnaslov)

Nikada nedu zaboraviti najbolji savjet u vezi s karijerom koji sam dobio. Bio sam mladi docent na Harvardskoj poslovnoj školi, željan da otkrijem šta bih morao da radim da bih „postao partner“ (tj. da bih dobio svoj predmet). Otišao sam kod jednog od starijih „državnika“ škole da bih saznao šta se traži od mene.

„Postavljaš pogrešno pitanje, Dejvide“, rekao je on. „Ovdje je pravilo vrlo prosto. Ako te ostatak svijeta traži, vjerovatno demo te i mi tražiti. Ako ostatku svijeta nijesi potreban, vjerovatno nedeš biti potreban ni nama. Usredsredi se da budeš najbolji što možeš u onome što želiš da radiš“.

U to vrijeme mislio sam da je ovakav odgovor izvrdavajudi i nezadovoljavajudi. „Ali, na šta da se usredsredim?“, pitao sam. „Treba li da izaberem neku funkcionalnu disciplinu, neku industrijsku specijalnost, ili nešto drugo?“ „To zavisi od tebe“, odgovorio je on. „Radi bilo šta u čemu deš da uživaš. Nemoj da uzimaš nešto u čemu nedeš da uživaš, samo zbog toga što misliš da mi to tražimo.“

Pomalo skeptično, ipak sam poslušao njegov savjet i to me je dovelo, mnogo godina kasnije, do tačke u kojoj sam izabrao konsultantsku karijeru rađe nego da nastavim sa akademskom. Uživao sam u svakom minutu koji sam proveo na Harvardu, a isto tako sam uživao i u svakom minutu od kako sam otišao.

Kako su decenije prolazile, shvatio sam duboku mudrost onoga što mi je taj čovjek rekao. Poruka je prosta: uspjeh dolazi ukoliko radite ono u čemu uživate. Ukoliko ne uživate u tome, kako se to može zvati uspjehom?

3. …………………………………….............……………………………………… (podnaslov)

Mnogi ljudi pristupaju planiranju svoje karijere (ili biznisa) kao nekoj analitičkoj vježbi o tome koja tržišta rastu i za kojim uslugama postoji tražnja. Iako ovo jesu relevantni podaci, vjerujem da planiranje karijere nije primarno analitički zadatak.

Sudedi po mojim posmatranjima stručnjaka, potpuno je jasno da uspjeh ne dolazi nužno onima s najvišim koeficijentom inteligencije, niti onima koji su pohađali najbolje škole, pa čak ni onima koji su izabrali najpopularniju specijalnost. Osim ako ne radite na nečemu što volite, teško je nadi disciplinu u kojoj dete ispoljiti zanos.

Ova misao nije nova. Često se navodi citat bivšeg predsjednika SAD, Kelvina Kulidža: „Ništa na svijetu ne može zamijeniti istrajnost. Talenat nede – nema ništa običnije od neuspješnih, a talentovanih ljudi. Ni genije nede – nenagrađeni genije je skoro poslovica. Nede ni obrazovanje – svijet je pun obrazovanih i zapuštenih. Samo su istrajnost i riješenost da nešto uradite svemogudi.“

Drugim riječima, ono do čega vam je stalo. Ne brinite se oko toga u čemu ste dobri: ako vas nešto pobuđuje, bidete dovoljno dobri u tome. A, ako vas ne pobuđuje – nedete. Vaše „snage“ su irelevantne: ono što volite, to je odlučujude.

(Priređeno prema tekstu Davida H. Maistera, u časopisu Direktor, 10/996)

Koristedi tekst uradi zadatke 5, 6, 7 i 8.

Page 7: JUN 2018. GODINE CRNOGORSKI SRPSKI, BOSANSKI, … april 2018/STRUCNA jun 2018.pdf · 4 Na osnovu predgovora Veselina Kostida (Drame, Viljem Šekspir, ID, Podgorica 2000) odgovori

7

6.

5.

7.

8.

Na osnovu pročitanog teksta na odgovarajude mjesto (na str. 6) rasporedi i upiši naslov i podnaslove: Planiranje karijere; Savjeti za uspješnu karijeru; Za uspjeh u

poslu presudna je ljubav. 1 bod

Koji je savjet dobio mladi docent u vezi s karijerom?

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………

1 bod

Pored konstatacija, datih u tekstu, koje su presudne za uspjeh u poslu zaokruži DA, a ako nijesu presudne za uspjeh, zaokruži NE.

KONSTATACIJA PRESUDNA ZA USPJEH U POSLU

DA NE

najviši koeficijent inteligencije

DA NE

najbolje škole

DA NE

najpopularnije zanimanje

DA NE

uživanje u poslu

DA NE

talenat

DA NE

istrajnost DA NE

1 bod

U to vrijeme mislio sam da je ovakav odgovor izvrdavajudi i nezadovoljavajudi. „Ali, na šta da se usredsredim?“, pitao sam. „Treba li da izaberem neku funkcionalnu

disciplinu, neku industrijsku specijalnost, ili nešto drugo?“ „To zavisi od tebe“, odgovorio je on. „Radi bilo šta u čemu deš da uživaš. Nemoj da uzimaš nešto u čemu nedeš da uživaš, samo zbog toga što misliš da mi to tražimo.“

Koja od narednih rečenica je najbolji rezime ovog pasusa?

1. Sistem funkcioniše tako da svako bira posao koji želi.

2. Privatni i poslovni život se posmatraju kao jedno te isto.

3. Poslovni uspjeh dolazi iz ljubavi prema tom što radimo.

Zaokruži broj ispred tačnog odgovora i rješenje prenesi na list za odgovore.

1 bod

Page 8: JUN 2018. GODINE CRNOGORSKI SRPSKI, BOSANSKI, … april 2018/STRUCNA jun 2018.pdf · 4 Na osnovu predgovora Veselina Kostida (Drame, Viljem Šekspir, ID, Podgorica 2000) odgovori

8

9.

11.

10.

Na osnovu odlomka napiši naziv djela i njegovog autora.

1. Pričao je kao čovek za kog vreme nema više značenja i koji stoga ni u tuđem životu ne pridaje vremenu ni redovnom toku vremena neku važnost. Njegova priča mogla je da se prekida, nastavlja, ponavlja, da kazuje stvari unapred, da se vrada unazad, da se posle svršetka dopunjava, objašnjava i širi, bez obzira na mesto, vreme i stvarni, stvarno i zauvek utvrđeni tok događaja.

…………………………………….............…, …………………………………………………;

1 bod

2. …zvezdama demo pomerit’ pute, suncima zasut’ seljenske stude, da u sve kute zore zarude,, da od miline dusi polude… …………………………………….............…, …………………………………………………;

1 bod

3. Ko ptica slobodna je mladost.

Ko može ljubav još da sputa? Svakom se redom daje radost, Ne biva ništa po dva puta.

…………………………………….............…, ………………………………………………….

1 bod

Pored imena književnog lika napiši naziv književnog djela u kome se javlja i književni rod kojem djelo pripada.

(djelo) (književni rod)

Furlan …………………………………….............…, …………………………………………………;

Hasan …………………………………….............…, …………………………………………………;

Astrov …………………………………….............…, ………………………………………………….

3 boda

pisma, didaktički spisi, basne

U kojem književnoistorijskom razdoblju dominiraju navedene književne vrste?

………………………………………………………………………………...…………………………………………………

1 bod

Page 9: JUN 2018. GODINE CRNOGORSKI SRPSKI, BOSANSKI, … april 2018/STRUCNA jun 2018.pdf · 4 Na osnovu predgovora Veselina Kostida (Drame, Viljem Šekspir, ID, Podgorica 2000) odgovori

9

12.

13.

15.

14.

Andrija, doba, auto, linija, vladika, jezero

Prepiši imenice muškog roda.

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………

1 bod

Prepoznaj i imenuj glagolske oblike u rečenici:

Radi ono u čemu ćeš uživati.

Radi …………………………………….............…,

deš uživati …………………………………….............…

1 bod

Od datih glagola napiši glagolski pridjev radni u tredem licu jednine muškog rada.

biti …………………………………….............…,

željeti …………………………………….............…,

htjeti …………………………………….............….

1 bod

„Ali uto padoše prvi mrazevi i rad se obustavi. Zidari odoše kudama, na zimovanje, a neimar je zimovao u svojoj brvnari, iz koje nije gotovo nikud izlazio,

povazdan pognut nad svojim planovima i računima.“

Što znači riječ neimar u datom odlomku?

………………………………………………………………………………...…………………………………………………

1 bod

Page 10: JUN 2018. GODINE CRNOGORSKI SRPSKI, BOSANSKI, … april 2018/STRUCNA jun 2018.pdf · 4 Na osnovu predgovora Veselina Kostida (Drame, Viljem Šekspir, ID, Podgorica 2000) odgovori

10

16.

Pitanja koja slijede odnose se na djelo Gospoda Glembajevi M. Krleže i odlomke iz tog djela. Sjeti se radnje i likova djela i pročitaj citirane odlomke pa uradi zadatke 16, 17, 18 i 19.

PUBA: Dakle, molim: „Epilog jedne tragedije“. Sinod oko devet sati, kad su se ved zatvarali

haustori, bacila se iz tredeg kata bankirske kude Glembay Ltd. dvadeset i tri godine stara

krojačka radnica Fanika Canjeg i ostala na mjestu mrtva. Ime ove nesretne žene bit de

poznato čitateljima našeg lista iz afere Glembay-Rupert koja je tako nepravedno svršila

pred sudom. (...) Zanimljivo i nadasve karakteristično kod ovog krvavog događaja je

svakako to da je pokojna Fanika Canjeg nekoliko minuta prije svoje smrti zvonila na

gospodskim i milijunaškim vratima, ali su je odanle izbacili kao pseto na ulicu. Tako umiru

siromasi pod kopitima gospodskih četveroprega... (…)

BARUNICA CASTELLI (sjedi nepomično, gleda preda se i tiho briše oči rupčićem): Es ist

direkt pervers, so hilflos da zu sitzen und sich täglich beschmutzen zu lassen! Ich bin grau

geworden, meine Nerven, mein Gemüt, alles, alles, furchtbar... (Upravo je perverzno

sjediti ovdje ovako bespomodno i puštati da te dan na dan prljaju! Ja sam posijedjela –

moji živci, moje raspoloženje, sve, sve, pa to je strašno.) (...)

LEONE (mirno, savršeno nehajno, kao da je sav zaokupljen punjenjem svoje lule i kao da

ne govori teške riječi, bezazleno i dobroćudno): Ja mislim da svi ti vaši razlozi i proturazlozi

zajedno nede oživiti one mrtve žene! Ona je skočila i za nju je svršeno! (...)

BARUNICA CASTELLI: Ne misliš valjda da kažeš da sam ja nešto kriva tim ženama?

LEONE (prijeđe preko njenog pitanja, kao da ga je prečuo): Da, te su žene mrtve! A ako

želite znati što ja o tome mislim, onda izvolite i poslušati. Ako ne, meni je svejedno! Dakle,

dragi moj i poštovani oče, ja o toj stvari mislim da je sve to irréparable (nepopravljivo) (...)

Ja mislim, u jednu riječ, da sve te vaše riječi ne stoje ni u kakvoj vezi sa samim događajem!

(…)

FABRICZY: Dobro, pak ako si mislio da je to nepravedno da tu ženu bacaju na ulicu, zašto nisi onda to spriječio? LEONE: Ja sam u ovoj kudi na proputovanju, i ne leži u mojoj kompetenciji da mijenjam kudni red. Istina je da je ta žena bila na ovim vratima i da je plakala tu više od pola sata. Ali takav je kudni red: nitko tko nema vizitkarte ne može biti pripušten gospođi.

Koliko traje radnja u djelu Gospoda Glembajevi?

1. nekoliko mjeseci 2. nekoliko dana 3. nekoliko sati

Zaokruži broj ispred tačnog odgovora i rješenje prenesi na list za odgovore.

1 bod

Page 11: JUN 2018. GODINE CRNOGORSKI SRPSKI, BOSANSKI, … april 2018/STRUCNA jun 2018.pdf · 4 Na osnovu predgovora Veselina Kostida (Drame, Viljem Šekspir, ID, Podgorica 2000) odgovori

11

17.

20.

19.

18.

Kakav je Leonov odnos prema barunici?

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...………………………………………………………………

2 boda

Osim dijalogom, na koji način pisac prikazuje likove u ovim odlomcima?

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………

2 boda

Na koju gospođu u djelu se odnosi rečenica: Ali takav je kućni red: nitko tko nema vizitkarte ne može biti pripušten gospođi?

1. na Angeliku

2. na Barunicu Castelli

3. na Faniku Canjeg

Zaokruži broj ispred tačnog odgovora i rješenje prenesi na list za odgovore.

1 bod

Napiši ime lika iz Gorskog vijenca koji kazuje navedene stihove, kao i ime lika na koji se stihovi odnose, odnosno kome su upudeni.

1. Udata je, ne ukopata;

ruža s struka nije pala svog no u bostan prenešena svoj.

…………………………………….............…, …………………………………………………......;

(lik koji govori stihove) (lik na koji se stihovi odnose) 1 bod

2. Žena mlada ama soko sivi...

…………………………………….............…, …………………………………………………......;

(lik koji govori stihove) (lik na koji se stihovi odnose) 1 bod

3. Ne đetinji, kukala ti majka!

Zbilja ti je pamet svu popila.

…………………………………….............…, …………………………………………………..... (lik koji govori stihove) (lik kome su stihovi upućeni)

1 bod

Page 12: JUN 2018. GODINE CRNOGORSKI SRPSKI, BOSANSKI, … april 2018/STRUCNA jun 2018.pdf · 4 Na osnovu predgovora Veselina Kostida (Drame, Viljem Šekspir, ID, Podgorica 2000) odgovori

12

21.

23.

22.

ANTIGONA Ta valjda ne dade mi Div tu naredbu, ni pravda, sustanarka donjih bogova, što ljudima ove postaviše zakone. Ne smatrah tako jakom tvoju naredbu da božje, nepisane, stalne zakone pretedi može; ti si ipak smrtan stvor. Od danas nisu oni, ni od juče – ne, no večno važe, niko ne zna otkad su. Tek strahujudi ma od čije obesti, ja ne hteh za njih trpet kaznu od boga. Ta znala sam da mreti moram, kako ne? Pa da i ne naredi ti. No umrem li pre vremena, to ko dobit samo uzimam. Ko živi, kao ja, u mnogim jadima, zar ne bi njemu smrt spasenje donela? Pa i ja nedu žalit ako dočekam ovakav udes. Ali da sam podnela da moje majke sin bez groba istrune, e, to bih žalila; al' za smrt ne marim. Pa čini l' ti se da sam ludo radila, pred ludim kanda trpim prekor ludosti.

A) Ko je autor djela iz kojega je dati odlomak? ………………………………………………………………………………...……………………………………………………

1 bod

B) Zaokruži broj ispred književne vrste kojoj djelo pripada i rješenje prenesi na list za odgovore.

1. tragedija 2. epska pjesma 3. drama u užem smislu

1 bod

U kojem književnoistorijskom razdoblju stvara autor ovog djela?

………………………………………………………………………………...…………………………………………

1 bod

Koji pisci pripadaju istom književnoistorijskom razdoblju kao i autor odlomka?

1. Homer i Petrarka 2. Eshil i Aristofan 3. Dante i Euripid

Zaokruži broj ispred tačnog odgovora i rješenje prenesi na list za odgovore.

1 bod

Na osnovu odlomka iz djela uradi zadatke 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27.

Page 13: JUN 2018. GODINE CRNOGORSKI SRPSKI, BOSANSKI, … april 2018/STRUCNA jun 2018.pdf · 4 Na osnovu predgovora Veselina Kostida (Drame, Viljem Šekspir, ID, Podgorica 2000) odgovori

13

24.

25.

27.

28.

26.

Kome se obrada Antigona u datom odlomku?

………………………………………………………………………………...…………………………………………

1 bod

Na osnovu kojeg kontrasta se razvija dramski sukob u ovom odlomku?

1. vlast – narod 2. muško – žensko 3. ljudski zakoni – božanski zakoni 4. otac vjerenika – sinova vjerenica

Zaokruži broj ispred tačnog odgovora i rješenje prenesi na list za odgovore.

1 bod

Objasni Antigoninu osobinu koja dolazi do izražaja u ovom odlomku.

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………

1 bod

Kako je Antigona kažnjena zbog toga što je sahranila brata?

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………

1 bod

A) Odredi padež podvučenih riječi u rečenici: „Zidari odoše kudama, na zimovanje, a neimar je zimovao u svojoj brvnari, iz koje nije gotovo nikud izlazio, povazdan

pognut nad svojim planovima i računima.“

Zidari …………………………………….............…, kudama …………………………………….............…, (na) zimovanje …………………………………….............…, neimar …………………………………….............…, (u) svojoj brvnari …………………………………….............…, (nad) svojim planovima i računima …………………………………….............….

1 bod

B) Imenicu STUDIO napiši u instrumentalu jednine.

…………………………………………………………………

1 bod

Page 14: JUN 2018. GODINE CRNOGORSKI SRPSKI, BOSANSKI, … april 2018/STRUCNA jun 2018.pdf · 4 Na osnovu predgovora Veselina Kostida (Drame, Viljem Šekspir, ID, Podgorica 2000) odgovori

14

29.

30.

A) Jedna riječ ne pripada istoj vrsti kao ostale. Zaokruži broj ispred te riječi.

1. valjda 2. pored 3. međutim 4. vjerovatno

1 bod

B) Obrazloži odgovor pod A imenujudi vrste riječi.

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………

1 bod

Samira Dedovid je urednica nedjeljnog lista Svijet oko nas. Pozvali su je da na televiziji bude gost Jutarnjeg programa i da za rubriku Jutro uz kafu predloži gledaocima jedan tekst iz časopisa. Ona je predložila tekst Tegla od kisjelih krastavaca i kafa. Novinar Ivan Gordid joj je postavio pitanja u vezi s tekstom.

Pročitaj tekst i pitanja novinara pa napiši zadatak.

TEGLA OD KISJELIH KRASTAVACA I KAFA

Kada vam se učini da gubite kontrolu nad svojim životom, kada 24 sata na dan nije dovoljno,

sjetite se tegle od kisjelih krastavaca... i kafe...

Profesor je stajao pred grupom studenata na času filozofije i držao neke predmete iza sebe. Kada je čas počeo, bez riječi je podigao veliku, praznu teglu od kisjelih krastavaca, stavio je na katedru i napunio lopticama za tenis. Potom je upitao studente da li je tegla puna. Složili su se da jeste. Zatim je profesor podigao kutiju punu kamenčida i sipao ih u teglu. Blago ju je protresao. Kamenčidi su se otkotrljali u prazan prostor između loptica. Tada je ponovo upitao studente da li je tegla puna. Opet su odgovorili da jeste. Sljededa kutija koju je profesor uzeo bila je puna pijeska. Kada ga je sipao, pijesak je, naravno, ispunio sve preostale šupljine. Pitao je još jednom da li je tegla puna. Studenti su skrušeno odgovorili da jeste. Onda je profesor ispod stola izvadio dvije šoljice pune kafe i sipao ih u teglu. Kafa je natopila pijesak. Studenti su se smijali. „Sada!“, rekao je profesor, dok je smijeh zamirao, „hodu da shvatite da ova tegla predstavlja vaš život. Teniske loptice su važne stvari u vašem životu: vaša porodica, vaša djeca, vaše zdravlje, vaša vjera i stvari kojima se strasno predajete. To su one stvari uz koje bi vaš život i dalje bio ispunjen, i kada bi sve drugo nestalo. Kamenčidi su ostale stvari koje su važne: vaš posao, vaša kuda i vaš auto. Pijesak predstavlja preostale stvari. Male stvari. Ako napunite teglu pijeskom, nema mjesta za kamenčide i teniske loptice. Isto važi u životu. Aka potrošite sve svoje vrijeme i energiju na male stvari, nikada nedete imati mjesta za one važne stvari. Vodite računa o stvarima koje su ključne za vašu sredu. Igrajte se sa djecom. Izvedite partnera na večeru. Uvijek de biti vremena da se očisti kuda i urade popravke. Prvo se pobrinite za teniske loptice – stvari koje su vam zaista važne. Utvrdite svoje

Page 15: JUN 2018. GODINE CRNOGORSKI SRPSKI, BOSANSKI, … april 2018/STRUCNA jun 2018.pdf · 4 Na osnovu predgovora Veselina Kostida (Drame, Viljem Šekspir, ID, Podgorica 2000) odgovori

15

prioritete. Sve ostalo je pijesak.“ Jedna od studentkinja podigla je ruku i upitala šta je predstavljala kafa. Profesor se nasmijao. „Drago mi je da ste pitali. Nju sipam, da bih vam pokazao, da bez obzira na to koliko mislite da vam je život pun, uvijek ima prostora za šoljicu kafe s prijateljem.“ Pitanja novinara Ivana Gordida: - Na kraju, na koji biste dio teksta našim gledaocima posebno skrenuli pažnju i zašto? - U prethodnom odgovoru pomenuli ste riječ otuđenje. Da li ovaj tekst govori o otuđenju? - Zašto ste u mnoštvu tekstova iz kulture, politike, sporta… odabrali baš ovaj?

Treba da:

napišeš uvod za intervju koristedi date podatke

tačno rasporediš pitanja novinara Ivana Gordida

napišeš odgovore urednice Samire Dedovid na pitanja novinara Ivana Gordida

vodiš računa o formi intervjua (dužina odgovora, uvodni i završni pozdrav…)

poštuješ gramatičku i pravopisnu normu.

10 bodova

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

KONCEPT INTERVJUA

Page 16: JUN 2018. GODINE CRNOGORSKI SRPSKI, BOSANSKI, … april 2018/STRUCNA jun 2018.pdf · 4 Na osnovu predgovora Veselina Kostida (Drame, Viljem Šekspir, ID, Podgorica 2000) odgovori

16

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

KONCEPT INTERVJUA

Page 17: JUN 2018. GODINE CRNOGORSKI SRPSKI, BOSANSKI, … april 2018/STRUCNA jun 2018.pdf · 4 Na osnovu predgovora Veselina Kostida (Drame, Viljem Šekspir, ID, Podgorica 2000) odgovori

17

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

KONCEPT INTERVJUA

Page 18: JUN 2018. GODINE CRNOGORSKI SRPSKI, BOSANSKI, … april 2018/STRUCNA jun 2018.pdf · 4 Na osnovu predgovora Veselina Kostida (Drame, Viljem Šekspir, ID, Podgorica 2000) odgovori

18

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

KONCEPT INTERVJUA

Page 19: JUN 2018. GODINE CRNOGORSKI SRPSKI, BOSANSKI, … april 2018/STRUCNA jun 2018.pdf · 4 Na osnovu predgovora Veselina Kostida (Drame, Viljem Šekspir, ID, Podgorica 2000) odgovori

19

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

INTERVJU

Page 20: JUN 2018. GODINE CRNOGORSKI SRPSKI, BOSANSKI, … april 2018/STRUCNA jun 2018.pdf · 4 Na osnovu predgovora Veselina Kostida (Drame, Viljem Šekspir, ID, Podgorica 2000) odgovori

20

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

INTERVJU

Page 21: JUN 2018. GODINE CRNOGORSKI SRPSKI, BOSANSKI, … april 2018/STRUCNA jun 2018.pdf · 4 Na osnovu predgovora Veselina Kostida (Drame, Viljem Šekspir, ID, Podgorica 2000) odgovori

21

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

INTERVJU

Page 22: JUN 2018. GODINE CRNOGORSKI SRPSKI, BOSANSKI, … april 2018/STRUCNA jun 2018.pdf · 4 Na osnovu predgovora Veselina Kostida (Drame, Viljem Šekspir, ID, Podgorica 2000) odgovori

22

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

INTERVJU

Page 23: JUN 2018. GODINE CRNOGORSKI SRPSKI, BOSANSKI, … april 2018/STRUCNA jun 2018.pdf · 4 Na osnovu predgovora Veselina Kostida (Drame, Viljem Šekspir, ID, Podgorica 2000) odgovori
Page 24: JUN 2018. GODINE CRNOGORSKI SRPSKI, BOSANSKI, … april 2018/STRUCNA jun 2018.pdf · 4 Na osnovu predgovora Veselina Kostida (Drame, Viljem Šekspir, ID, Podgorica 2000) odgovori