JSI PP_UPSR SAINS BHGN A dan B.xls

Embed Size (px)

Citation preview

jsi sc yr 2 PANITIA SAINS DAERAH MANJUNGJADUAL SPESIFIKASI ITEM PKSR 2TAHUN 2 (2010)THEME / LEARNING OBJECTIVESTypes of questions / Number of questionsMCQLabeling / GroupingFill in the blanks / UnderlineMatchingTrue / FalseLearning about living things1.1 group things into living things and non-living things.11 (5 marks) GPart A: 8 questionsPart A : 8 questions2.2 we need to eat different kinds of food22.3 we grow and change as grow older13.1 what animals need to live13.2 different foods that animals eat21 (5 marks)3.3 animals grow14.1 plants need right amount of water14.2 flowering plants produce seeds11 (4 marks)Learning about the world around us1.1 Observe and compare lengths1Part B: 10 questionsPart B: 8 questions1.2 measure length using non-standard tools22.1 things that use batteries12.2 how to use a battery12.3 how to make a complete circuit11 (3 marks) L3.1 some materials can dissolve in water and some cannot.11 (6 marks) G4.1 pushing and pulling can change shapes of objects11 ( 3 marks)4.2 pushing and pulling can make things speedup, slow down or change direction14.3 make prediction and test them1Total questions203232Total marks4014181216100Disediakan oleh:Tarikh: 1 Julai 2010Panitia Sains Daerah Manjung

jsi sc yr 3PANITIA SAINS DAERAH MANJUNGJADUAL SPESIFIKASI ITEM PKSR 2TAHUN 3 (2010)THEME / LEARNING OBJECTIVESTypes of questions / Number of questionsMCQLabelingFill in the blanksMatchingTrue / FalseStructured questionAnimals1 (4marks)1.1 - 1.34Plants2.1 - 2.35Magnets1 ( 5marks)1 (4 marks )1.1 - 1.53Electricity82.1 - 2.34Springs1 (4 marks )3.1 - 3.33Absorption4.1 - 4.35Soil1 (3marks)1 ( 4 marks )5.1 - 5.33Mixing Substances86.1 - 6.33Total questions3028183Total marks60785812100Disediakan oleh:Panitia Sains Daerah ManjungTarikh: 1 Julai 2010

JSI TRIAL 2015 - AJADUAL SPESIFIKASI ITEM PERCUBAAN UPSR SAINS 2015( BAHAGIAN A)TEMAOBJ. KHUSUSTAHUNJUMLAH SOALAN BERDASARKAN KONSTRUK DAN ARAS KESUKARANPENGGUBALPENGETAHUANPEMAHAMANAPLIKASIJUMLAHFAKTAISTILAHMENGELASURUTANKAEDAHPRINSIPPENTERJEMAHANPENTAFSIRANEXTRAPOLASIMSKMSKMSKMSKMSKMSKMSKMSKMSKMSKMSK12.1.9 Menyatakan hasil kumuh manusia.4/12.4.2 Mengenalpasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap air. (KBAT) 2.4.3 Mengenalpasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap graviti.4/12.1.2 Menjelaskan cara haiwan(KBAT) 2.1.3 Menjelaskan mengapa haiwan menjaga telur dan anaknya.5/13.2.4 Menejalaskan apa yang akan berlaku kepada spesies haiwan yang makan hanya sejenis makanan sahaja. (KBAT)5/11.1.1 Menyatakan bahawa ada haiwan yang hidup berkumpulan. 1.1.2 Memberi contoh haiwan yang hidup berkumpulan.6/11.2.5 Menyenaraikan faktor-faktor persaingan antara tumbuhan. 1.2.6 Menyatakan sebab mengapa tumbuhan bersaing antara satu sama lain.6/11.3.5 Mencadangkan cara untuk menghalang haiwan dan tumbuhan daripada kepupusan (KBAT)6/121.4.4 Mengukur isipadu cecair dengan teknik yang betul.4/11.5.4 Merekod ukuran dalam sistem metrik.4/11.1.2 Memberi contoh di mana dan bila tenaga digunakan 1.1.3 Menyatakan pelbagai sumber tenaga.5/14.2.1 Menyatakan bahawa bahan mengembang apabila dipanaskan. 4.2.2 Menyatakan bahawa bahan mengecut apabila disejukkan.5/11.3.3 Memerihalkan cara untuk mengurangkan geseran.6/12.1.3 Menyatakan apa itu kelajuan.6/131.1.8 Menyatakan apa yang dimaksudkan dengan konduktor. 1.1.9 Menyatakan apa yang dimaksudkan dengan penebat.4/11.3.4 Mereka objek bagi tujuan tertentu dan beri sebab mengapa bahan-bahan tersebut diguna untuk membuat objek itu. (KBAT)4/11.5.3 Merumuskan bahawa objek yang dibuat daripada besi boleh berkarat. (KBAT)4/11.1.4 Menyatakan bahawa sesetengah cecair mengalir lebih laju daripada yang lain.5/11.3.3 Menjelaskan bagaimana kitaran air berlaku dalam persekitaran.5/12.1.3 Merumuskan bahan berasid, beralkali dan neutral. (KBAT)5/11.1.4 Menyatakan keadaan yang membolehkan mikroorganisma membiak.6/12.2.7 Meramalkan apa yang akan berlaku kepada manusia dan alam sekitar jika bahan buangan tidak boleh mereput. (KBAT)6/141.1.2 Menyenarakan planet-planet dalam Sistem Suria mengikut urutan.4/11.3.2 Meramalkan apa akan berlaku jika Bumi diletak lebih hampir atau lebih jauh daripada Matahari. (KBAT)4/12.1.5 Menyatakan bahawa Bumi dan Bulan beredar mengelilingi Matahari pada masa yang serentak.5/12.3.2 Menjelaskan bahawa Bulan kelihatan cerah apabila memantulkan cahaya matahari. (KBAT)5/11.2.3 Menjelaskan mengapa gerhana matahari berlaku. (KBAT)6/151.3.2 Menjana idea untuk menyelesaikan masalah yang dikenalpasti.4/11.2.4 Merekacipta model yang kuat dan stabil. (KBAT)5/11.1.3 Memberi contoh bagi setiap jenis mesin ringkas.6/11.3.3 Mereka mesin untuk menyelesaikan masalah. (KBAT)6/1JUMLAH14106222222355530NOTA: ARAS KESUKARANM - ARAS MUDAHS - ARAS SEDERHANAK - ARAS SUKARDisediakan oleh :Disahkan oleh:PANEL PEMBINA JSI SAINSNEGERI PERAK

JSI TRIAL 2015 - BJADUAL SPESIFIKASI ITEM PERCUBAAN UPSR SAINS 2015 (BAHAGIAN B)TAHUNTEMAJUMLAH SOALAN BERDASARKAN KONSTRUKJUMLAH MARKAHTAJUKK1K2K3K4K5K6K7K8K9K10K11K12K13K14K1561STSM4Pemeliharaan dan Pemuliharaan42SMMM4Masa43MTMS4Pengaratan64SMST4Gerhana Bulan55SS (2)S4KestabilanJUMLAH MARKAH21111222220111120Konstruk:K1 : Menyatakan satu penerangan yang munasabah tentang pemerhatian. (inferens 1)K2 : Menyatakan penerangan lain yang munasabah tentang pemerhatian. (inferens 2)K3 : Menyatakan pemerhatian tambahan untuk menguji kejituan inferens. (pemerhatian lain)K4 : Menyatakan apa yang akan berlaku dengan menggunakan data atau jadual (meramal dari maklumat yang lepas)K5 : Menyatakan apa yang akan berlaku dengan mengekstrapolasikan data. (Meramal luar pola/ peristiwa)K6 : Membuat penyataan tentang maksud data atau maklumat yang dikumpul (tujuan)K7 : Menyatakan pola atau corak daripada maklumat yang dikumpul. (pola / corak)K8 : Menyatakan hubungan antara pemboleh ubah. (hubungan antara dua pemboleh ubah)K9 : Membuat kesimpulan berdasarkan data yang dikumpul (kesimpulan)K10: Menyatakan pembolehubah yang boleh digunakan dalam penyiasatan (pemboleh ubah / maklumat)K11: Menyatakan pemboleh ubah dimanipulasi. (pemboleh ubah dimanipulasikan)K12: Menyatakan pemboleh ubah bergerak balas. (pemboleh ubah bergerak balas)K13: Menyatakan pemboleh ubah dimalarkan. (pemboleh ubah dimalarkan)K14: Mencadangkan penerangan tentang hubungan antara pemboleh ubah. (hipotesis)K15: Menyatakan penerangan berdasarkan prinsip sains atau pengetahuan yang lepas.(hipotesis berdasarkan penyataan)NOTA: ARAS KESUKARANR - ARAS RENDAHS - ARAS SEDERHANAT - ARAS TINGGI