Click here to load reader

Újra dobogós helyen

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Újra dobogós helyen

HARMADIK HELYEZÉS AZ ÉV FÜRDJE SZAVAZÁSON
Az elkel harmadik helye- zést sikerült megszereznie a Za- lakarosi Fürdnek az „Év Fürd- je 2019.” szavazáson. A megmérettetésben fej-fej mel- lett haladtak Magyarország leg- látogatottabb, legkedveltebb fürdi. Az els helyen a Harká- nyi, másodikon a Hajdúszobosz- lói, harmadik helyen, bronzér- mesként pedig a Zalakarosi Fürd végzett.
Az országos versenyt a termal- furdo.hu utazási portál hirdeti meg minden évben, ahol ezúttal a Zalakarosi Fürd a harmadik he- lyen végzett. A legfontosabb, hogy mindez a vendégek értéke- lése és szavazatai alapján történt.
– Az idén rekord számú szava- zat gylt össze, több mint 8 ez- ren tették le a voksukat a Zala- karosi Fürd mellett, soha ennyien nem szavaztak még ránk ezen a megmérettetésen – kezdte Cziráki László, a Zalakarosi Fürd Zrt. vezérigazgatója.
– A Zalakarosi Fürd az „Év Fürdje 2018.” közönségszavazás 2. helyezettje volt, most 2019- ben pedig 3. lett. Ez azt jelenti,
hogy nem egy kiugró eredmény volt 2018-ban, hanem tartósan az ország egyik legjelentsebb, leg- kedveltebb, leglátogatottabb Fürdje Zalakaros.
Az online szavazás is kiválóan mutatja, és a visszajelzések is azt tükrözik, hogy a szolgáltatásaink minsége és a fejlesztéseink mind a vendégek kényelmét, ki- kapcsolódását és maximális kom- fortérzetét szolgálják. Jól hala- dunk az ötcsillagos fürdminsítés megszerzésének irányába, a minsítési folyamat reményeink szerint az év végére lezárulhat.
Sánta Tibor, a termalfurdo.hu-t üzemeltet portál ügyvezetje el- mondta, nagy öröm, hogy ekkora aktivitást váltott ki a kezdemé- nyezés, a résztvev magyarországi fürdkre összesen 153 133 érvé-
nyes szavazat érkezett. Korábban a gyztesek legalább egy hónap- pal a vége eltt átvették a veze- tést, vagy már az elejétl az élen álltak, idén azonban végig nagy volt a küzdelem, az utolsó napo-
kig kiélezett volt a verseny és vé- gül szoros eredmény is született.
Az „Év Fürdje 2019.” plakett átadására szeptember 27-én, a Turizmus Világnapján kerül sor a Zalakarosi Fürdn.
Újra dobogós helyen
A szavazásra jogosult állam- polgárok 44,46 %-a jelent meg az október 13-i helyhatósági vá- lasztáson városunkban. A pol- gármesterjelöltek közül a Fi- desz-KDNP színeiben induló Novák Ferenc 710 szavazattal is- mét bizalmat kapott, így immár a harmadik ciklust kezdheti váro- sunk polgármestereként. A füg- getlen jelöltként indult Szirtes Balázs 250 szavazatot szerzett.
A képvisel-testület korábbi tagjai közül Köt Attilának sikerült eddigi helyét megtartani, aki a Fi- desz-KDNP támogatásával indult a választáson. A testületbe a kor-
mány- p á r t színei- b e n került be Czi- m o n - d o r N á n - dor és Végh Andor, a testület független tagjai lettek Stégli János, Vlasicsné Dörgönye Márta és Magyarné Ko- vács Judit.
Dr. Szabóné Csányi Mariann jegyz tájékoztatása szerint az új testület alakuló ülésére október 28-án kerül sor.
Z A L A
Zalakaros vá ros lapja
LEZAJLOTTAK A HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK
2 2019. október 25.
Tisztelt Szálláshely-szolgáltató! A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirl
és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjérl szóló 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2019. június 28. nap- jától alapveten megváltozott.
A Korm. rendeletben új fogalmak is meghatározásra kerültek (pl.. ágy; szálláshely ágyainak száma; szálláshely befogadóképessége; szálláshely szobái- nak összessége; szálláshely-kezel szoftver; szoba, magánszálláshely), továbbá a korábban meghatározott fogalmakban is történtek változások (Korm. ren- delet 2. §-a).
Az új jogszabályi rendelkezés szerint, az „egyéb szálláshely” a nem kizá- rólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épületben, de szállás- hely-szolgáltatási céllal és nem magánszemély vagy nem egyéni vállalkozó ál- tal hasznosított, önálló rendeltetési egységet képez épületrész, ahol az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülhetnek, illetve a szobák száma legfeljebb huszonöt, és az ágyak száma legfeljebb száz (Korm. rendelet 2. § 2. pontja).
Ezzel egyidejleg pedig hatályba lépett a „magánszálláshely” szálláshely típus, mely az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, ma- gánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdül, illetve azok egy lehatárolt részének és hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma legfeljebb tizenhat (Korm. rendelet 2. § 6. pontja).
Valamennyi szálláshelyet érint változás, hogy a Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése értelmében a szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatha- tó, amely rendelkezik szálláshelykezel szoftverrel! A bejelentés kötelez adattartalma nem változott, melléklettartalma annyiban bvült, hogy a kérel- meznek be kell nyújtania a szálláshelykezel szoftver meglétét igazoló doku- mentumot is.
2019. január 1-jén hatályba lépett a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról szóló, 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet, mely szerint a szálláshely szolgáltatók kötelesek a Nem- zeti Turisztikai Adatszolgálató Központ (NTAK) által mködtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni. A regisztrációs folyamat teljes mértékben elektronikus.
A szálláshely szolgáltató a regisztrációt követen, szálláshelykezel szoft- ver alkalmazásával köteles elektronikus formában az adatszolgáltatás köré- be tartozó adatokat szolgáltatni.
Az NTAK fokozatosan kerül bevezetésre, az alábbiaknak megfelelen: Szálláshelytípus: szálloda. Regisztrációs idszak: 2019. június 1. és 30. kö-
zött. Adatszolgáltatás kezdete: 2019. július 1-jétl. Szálláshelytípus: panzió. Regisztrációs idszak: 2019. szeptember 1. és 30. között Adatszolgáltatás kez- dete: 2019. október 1-jétl. Szálláshelytípus: kemping, üdülház/üdülház- telep, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely, falusi szálláshely, (magán- szálláshely). Regisztrációs idszak: 2019. december 1. és 31. között. Adatszolgáltatás kezdete: 2020. január 1-jétl.
A regisztrációval, adatszolgáltatással és a szálláshelykezel szoftverrel kapcsolatosan folyamatosan frissül részletes információkat találhatnak a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ honlapján (https://info.ntak.hu/).
Ingyenes szoftver https://info.ntak.hu/ingyenes-szoftver/ A kisebb szállás- helyek segítése érdekében a Magyar Turisztikai Ügynökség ingyenesen bizto- sít az NTAK-ba történ digitális adatszolgáltatásra alkalmas szálláshelykezel szoftvert a legfeljebb 8 szobával és 16 férhellyel rendelkez szálláshelyek számára. Az úgynevezett „Az Én Vendégszobám” alkalmazás fejlesztése még zajlik, hivatalos megjelenése idén sszel várható.
Mi az Az Én Vendégszobám alkalmazás? • Az Én Vendégszobám egy olyan egyszersített vendégnyilvántartó alkal-
mazás, amely az egyszersített feladatok ellátását szolgálja. A Magyar Turisz- tikai Ügynökség ingyenesen biztosít a legfeljebb 8 szobával és 16 férhellyel rendelkez szálláshelyek számára.
• Az úgynevezett Az Én Vendégszobám alkalmazás fejlesztése még zajlik, hivatalos megjelenése szre várható.
Az Én Vendégszobám milyen feltételek esetén vehet igénybe? • Szálláshelyen maximum 8 szoba és 16 férhely érhet el. • Kemping esetében a lakóegységként területi egységet kell figyelembe venni. • Férhelyek esetén csak az állandó férhelyeket kell figyelembe venni, a
pótágyakat nem. • Az alkalmazás regisztrációra a szálláshely regisztrációját követen van
lehetség az NTAK felületén. • A feltételeket mindig csak egy adott szálláshely esetében kell figyelembe venni.
• Több szálláshely esetében több alkalmazás regisztráció is lehetséges, minden alkalmassági feltételnek megfelel szálláshelynél.
NTAK kompatibilis szoftverek A szálláshelyszolgáltatók az adatszolgáltatási kötelezettségeiket NTAK
kompatibilis szoftverekkel teljesíthetik. A kevesebb, mint 8 szobával, 16 férhellyel rendelkez szálláshelyek a pia-
con elérhet szoftverek mellett az MTÜ által ingyenesen biztosított szoftvert is választhatják. A több mint 8 szobával, 16 férhellyel rendelkez szálláshelyek olyan szoftverek közül választhatnak, melyek alkalmasak az NTAK részére történ adatszolgáltatás teljesítésére. A szálláshelykezel alkalmazások az alábbi linken találhatók: https://info.ntak.hu/szoftver/
A Korm. rendelet 19. §-a az alábbi határids teendket rögzíti: – Szállodáknak és panzióknak 2019. november 30. napjáig kell dokumen-
tummal igazolniuk, hogy rendelkeznek szálláshelykezel szoftverrel, továbbá nyilatkozniuk kell, hogy a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelményeknek megfelelnek;
– Kemping / Üdülháztelep / Közösségi szálláshely / Egyéb szálláshely/ típusú szálláshelyeknek (magánszálláshelyek is ide tartoznak) 2019. no- vember 30. napjáig kell dokumentummal igazolniuk, hogy rendelkeznek szál- láshelykezel szoftverrel, továbbá nyilatkozniuk kell, hogy a Korm. rendelet 1. mellékeltében meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelményeknek megfelelnek;
(Felhívom a figyelmet, hogy az egyéb szálláshely szolgáltatók és magán- szálláshely szolgáltatók üzemeltetési követelményei között rögzítésre került, hogy a szálláshely-szolgáltató köteles a szálláshely bejáratán kívül jól látható módon feltüntetni a szálláshely nevét, a szállás típusát (magyar, angol és/vagy német nyelveken), valamint a szálláshelyen belül - jól látható módon - feltün- tetni a szálláshely nevét, a szállásadó nevét és telefonszámát és üzemeltetési- engedély-számát.)
– Azon egyéb szálláshely-szolgáltatók, akik az új jogszabályi elírások szerint megfelelnek a magánszálláshelyre vonatkozó követelményeknek, 2021. december 31-ig kérelmezhetik, hogy a jegyz a szálláshely-szolgáltatási bejelentését magánszálláshely szolgáltatásra módosítsa. A kérelemmel egyide- jleg dokumentummal kell igazolniuk, hogy rendelkeznek szálláshelykezel szoftverrel, továbbá nyilatkoznak, hogy a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelményeknek megfelelnek.
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felülete (a továbbiakban: NTAK Portál felület), ami a felhasználók számára lehetséget nyújt az NTAK adatbázisában tárolt adatok vagy az abból készült riportok el- éréséhez. Ezen a felületen kell elvégezni a szálláshelyszolgáltató és a szállás- hely regisztrációját, valamint az adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges technikai lépéseket.Az adatszolgáltatás megkezdéséhez szükséges a szállás- hely-szolgáltató és szálláshely regisztrációja az NTAK Portál felületén, valamint a kapcsolat és az adatszolgáltatás hitelességét biztosító tanúsítványok meg- szerzése és feltöltése a szálláshelykezel szoftverbe. Ennek menetérl bveb- ben is olvashat https://info.ntak.hu/gyik/.
Tájékoztatom továbbá, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségek mellett, a szálláshely üzemeltetési követelményeit 6 évente legalább 1 alkalommal helyszíni ellenrzés keretében is ellenrizni fogjuk!
A fenti kormányrendelet változásnak megfelelen módosult Zalakaros Város Önkormányzatának helyi adókról szóló rendelete. Akikre az adókedvez- mény eddig is vonatkozott ott továbbra is él az adókedvezmény, vagyis sze- mélyenként és vendégéjszakánként a kedvezmény mértéke 30 %. A jogsza- bályváltozást követen hatályba lépett „magánszálláshely” szolgáltatást igénybe vevkre is kiterjed az adókedvezmény, tehát személyenként és vendé- géjszakánként a kedvezmény mértéke 30 %.
Felhívom a szíves figyelmet arra is, hogy a szálláshelykezel szoftver automatikusan nem váltja ki a „Vendég- és idegenforgalmi adónyilván- tartást”, hiszen az adózás rendjérl szóló 2017. évi CL. törvény 49.§ (1) bekez- dése értelmében a havi idegenforgalmi adóbevallást az adózó azonosításához, az adóalap, a mentességek, a kedvezmények, az adó alapja és összege megál- lapításához szükséges együttes adatok ismeretében van mód elkészíteni, illet- ve ellenrizhet módon alátámasztottan elévülési idig megrizni. A bevallás tartalmát az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthet bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet- ben foglaltak határozzák meg.
Kérem fenti tájékoztatásom szíves tudomásulvételét és a regisztráció, vala- mint az adatszolgáltatás fentiek szerinti teljesítését!
Szabóné Dr. Csányi Marianna jegyz
32019. október 25.
Az Idsek Világnapján Vendéglátással, msorral, a
település legidsebb polgárait köszönt oklevéllel tisztelgett a város Zalakaros ezüst korúi eltt.
Az Idsek Világnapja alkalmá- ból a Móra-iskolában tartott ren- dezvényen Novák Ferenc polgár- mester mondott köszönt beszédet.
A polgármester elsként az év legfontosabb történéseirl számolt be a szép számban egybegylt nyugdíjas korúak eltt, s kiemelten szólt azokról a szociális ellátási és támogatási lehetségekrl is, me- lyek az idseket megilletik Zalaka- roson. Hangsúlyozta: a városnak
még nagyobb figyelmet kell fordí- tania szépkorúira, illetve arra is, hogy a számukra megítélt lehet- ségekkel, támogatásokkal élni tud- janak, azokról megfelelen tájéko- zódhassanak.
Ezek között kiemelte a szociális tzifa kérelmet, mely október 18-ig nyújtható be, s melyre jogosult minden 70. év feletti egyedülálló nyugdíjas (jövedelemtl függetle- nül), vagy aki idskorúak ellátásá- ban (nem összetévesztend a nyugdíjjal) részesül, aki lakásfenn- tartási támogatást kap települési támogatásként, közgyógyellátásra,
ill. gyógyszerköltség támogatásra jogosult, valamint azok, akiknek a családjában az egy fre es jövede- lem a 71.250 Ft-ot nem haladja meg.
Települési támogatásként kér- het a gyógyszerköltség támoga- tás azok számára, akiknek a család- jában az egy fre es jövedelem az 57.000 Ft-ot nem haladja meg,
egyedülálló esetén a 71.250 Ft-ot. Feltétel még, hogy a havi gyógy- szerköltsége a 4.250 Ft-ot megha- ladja és nem rendelkezik a rende- letben meghatározott mértéket meghaladó vagyonnal.
Természetbeni települési támo- gatásként kérhet a lakásfenntar- tási támogatás. Feltétel, hogy a háztartásban az egy fre es jöve- delem a 71.250 Ft-ot ne haladja meg és a háztartás tagjai egyiké- nek sincs vagyona.
Hulladékszállítási díjkedvezmény támogatás kérhet azok számára, ahol a háztartásban élk egy fre
es havi jövedelme a 68.400 Ft-ot nem haladja meg, ill. egyedülálló kérelmez esetén a 85.500 Ft-ot. Nincs szilárd hulladék közszolgálta- tási díjtartozása és nincs vagyona. ( a ház amiben él az nem számít va- gyonnak)
Temetési támogatás kérhet, ha a kérelmezvel közös háztartásban élk egy fre es jövedelme a 85.500 Ft-ot nem haladja meg.
Eseti rendkívüli települési támo- gatást igényelhet, aki rendkívüli élethelyzetbe, létfenntartást veszé- lyeztet helyzetbe kerül, és a csa- ládban az egy fre es jövedelem az 57.000 Ft-ot nem haladja meg, egyedülálló esetén a 71.250 Ft-ot. Egészségügyi állapotával, betegsé- gével, gyógykezelésével kapcsola- tosan rendkívüli élethelyzetbe ke- rült személyek évente legfeljebb két alkalommal jövedelemhatárra tekintet nélkül is igényelhetnek tá- mogatást, de a gyógykezelést a kérelem beadásakor igazolni kell. Ekkor az adható összeg max. 50.000 Ft.
Igényelhet az étkeztetés azok- nak, akik koruk, egészségi állapo- tuk, fogyatékosságuk, szenvedély- betegségük, pszichiátriai betegségük miatt rászorulnak.
Házi segítségnyújtás igényelhe- t azoknak, akiknek az önálló élet- vitel fenntartása érdekében szük- sége van segítségre.
Mint mondta: a szociális tör- vény tartalmán túl elérhet az ott- honápolás, mely során szakképzett ápoló személy infúziós kezelést se- gíti, speciális sebellátást biztosít. Segít kéz néven érhet el a szol- gáltató. Abban az esetben, ameny- nyiben haldokló beteg ellátását kell
biztosítani, a Hospice ellátó tud segítséget nyújtani, infúzió, fájda- lomcsillapítás, stb. tekintetében.
Azt is hangsúlyozta: a hiányszol- gáltatások, így a hétvégi ellátás, a szállítás, piaci alapon megszervez- hetk egy elzetes igényfelmérést követen. Ezek térítéskötelesek lennének mindenképp, mivel nor- matívát nem lehet leigényelni rá- juk.
– Nekünk, ma még aktívan dolgozóknak a feladatunk, hogy ids embertársaink számára olyan életkörülményeket biztosítsunk, mely lehetvé teszi számukra az öregkorhoz méltó életet. A család gondoskodása mellett az önkor- mányzatnak és a helyi civil társa- dalomnak is mindent meg kell tenni azért, hogy a megérdemelt pihenés éveiben megkapják mind- azt a támaszt, mely megszépíthe- ti, teljesebbé teheti napjaikat. mindent meg, kell tennünk azért, hogy érezzék, fontos részei az életünknek és nem hagyjuk ma- gukra önöket – jelezte Novák Fe- renc, majd köszönetet mondott mindazoknak, akik segítenek az ids embereket közösségbe szer- vezni.
– szinte szívvel kívánom, hogy az Önök felé fordulás, a sze- retet, a figyelem ne csupán ezen a napon adassék meg az Önök szá- mára. Mert a szeretet nem anyagi lehetség függvénye, ahogyan a tördés, az odafigyelés sem. Kívá- nom, hogy minden napjukat ara- nyozza be valami, amire szívesen gondolnak vissza, amikor este álomra hajtják a fejüket, ami ert ad a nehezebb, betegesebb napo- kat is elviselni.
A 13 tábornok emlékére
170 évvel ezeltt, 1849. október 6-án végezték ki Aradon a szabad- ságharc 13 tábornokát, és Pesten az els felels magyar kormány minisz- terelnökét, gróf Batthyány Lajost.
E nap azóta a magyar történelem fekete napja, 2001 óta hivatalosan is nemzeti gyásznappá nyilvánította azt a magyar kormány.
A hsök emléke eltt tisztelegve gyújtott mécsest és helyezett el koszorút a Batthyány-szobor eltt Novák Ferenc polgármester és Sza- bóné dr. Csányi Mariann jegyz.
Tisztelet ’48 mártírjainak!
Zalakaros Város Önkormányzata pályázatot ír ki a 2020. évi Bursa Hungarica Felsoktatás Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra felsok- tatási hallgatók számára. A pályázatra az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkez, hátrányos szociális helyzet fiatalok jelent- kezhetnek, akiknek a családjában az egy fre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400%- át jelenleg (114.000 Ft), valamint a gyermekét egyedül nevel szül, gyám esetében a 450%-át jelenleg ( 128.250 Ft).
A pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztráci- ót követen tölthetik fel pályázata- ikat a pályázók az EPER-Bursa rend- szerben. (Elérése: https://www.eper. hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx)
A személyes pályázati adatok feltöltését követen a pályázati rlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pá- lyázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellék- letekkel együtt érvényes.
A részletes pályázati kiírás a www.eper.hu internetes portálon, a https://onkormanyzat.zalakaros.hu/ lakossagi-tajekoztatok honlapon ol- vasható, illetve tájékoztatás kérhet az önkormányzat hivatalában is.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerzdéses állományú hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz részt – kizárólag külföldi intézmény-
nyel áll hallgatói jogviszonyban és/ vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakó- hellyel rendelkez, hátrányos szoci- ális helyzet hallgatók jelentkez- hetnek, akik: felsoktatási intézményben (felsoktatási hall- gatói jogviszony keretében) teljes idej (nappali munkarend) alap- képzésben, mesterképzésben, osz- tatlan képzésben vagy felsfokú, illetve felsoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösz- töndíjra pályázhatnak a 2019 szep- temberében felsoktatási tanulmá- nyaik utolsó évét megkezd hallgatók is. Amennyiben az ösz- töndíjas hallgatói jogviszonya 2020 szén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév els félévére es ösztöndíj már nem kerül folyósítás- ra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújt- hatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsoktatási intézményben a pá- lyázás idpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév második félévére a beiratkozott hallgató
aktív hallgatói jogviszonnyal ren- delkezzen.
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhely- lyel rendelkez, hátrányos szociális helyzet- a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi eltt álló kö- zépiskolás, illetve felsfokú vég- zettséggel nem rendelkez, fel- soktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pá- lyázók jelentkezhetnek, akik: a 2020/2021. tanévtl kezdden fel- soktatási intézményben teljes ide- j (nappali munkarend) alapkép- zésben, osztatlan képzésben vagy felsoktatási szakképzésben kíván- nak részt venni. A „B” típusú pályá- zatra jelentkezk közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2020. évi általános felvételi eljárás- ban elször nyernek felvételt fel- soktatási intézménybe, és tanul- mányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik.
A pályázat benyújtásának ha- tárideje: 2019. november 5.
Helye: Zalakarosi Közös Ön- kormányzati Hivatal Zalakaros, Gyógyfürd tér 1.
Ipari csarnokot avathattak a közelmúltban városunkban, a behiáki iparterületen. Az ünnepélyes avatáson Novák Ferenc polgármester hangsúlyozta: a remények szerint a turizmus mellett az ipar fejldése is elindulhat a városban, hiszen a csarnok létrehozása egy új iparterület kialakításának els lépé- se.
– Zalakaros önkormányzata a Terület- és településfejlesztési operatív program keretében pályázatot nyújtott be az Ipari par- kok, iparterületek fejlesztése cím felhívásra, melyen bruttó 100 millió forint támogatást nyert el. Ehhez a város még közel bruttó 20 milliót tett hozzá – mondta a polgármester. – A beruházás el- remutató, hiszen az önkormányzat a helyi és térségi kis- és közép- vállalkozások részérl felvetd mhely-, illetve raktárigényt ed- dig nem tudta kiszolgálni, mert Zalakarosnak ipari területe, csarnoka nem volt. Ez a létesítmény, melyet a korábban a területen lév ló-, illetve marhaistállók helyén építhettünk fel, ezt a problé- mát orvosolni tudja. Az építkezés mellett környezetrendezést is végeztünk, illetve a szükséges infrastruktúra kiépítése is megtör- tént. Mivel az önkormányzati vállalkozás, a Karos-Park Kft. szintén ebben a csarnokban kap helyet, úgy vélem, végre a cég és munka- társai is méltó körülmények között dolgozhatnak ezután – mondta Novák Ferenc.
Manninger Jen, a térség országgylési képviselje beszédében ugyancsak azt méltatta, hogy a fejlesztéssel az önkormányzat elin- dult egy másik úton, amely az iparba vezet.
Biczó Tamás, a KAROS-PARK Kft. ügyvezetje úgy fogalmazott: a cég telephely fejlesztési stratégiai céljaiba tökéletesen beleillik az új építés üzemi csarnok, ezért a kft. pályázatot nyújtott be az épület bérlésére, melyet el is nyert.
– Eddig a Kft. telephelyéül a behiáki régi gazdasági épületeket használta, melyek mszaki állapota, korszersége, funkcionalitása már nem teljesíti a tevékenységi körökhöz fzd infrastruktúrá- lis hátteret, ezért az új létesítmény bérlésével nagy mértékben ja- vulnak a munkakörülményeink. Az épületben alakítjuk ki raktára- inkat, illetve szerel- és javítómhelyeinket. A behiáki telephely és környékének rendezése, modernizálása a dolgozók, valamint az arra közlekedk komfort- és esztétikai érzékét egyaránt emeli. A csarnok berendezése és birtokba vétele folyamatban van – jelezte.
BURSA 2020 IPARI CSARNOK LÉTESÜLT BEHIÁKBAN
52019. október 25.
Harmadik ciklusát kezdi polgármesterként településünk élén No- vák Ferenc. A kormányzó pártok támogatásával indult polgármester- jelölt a szavazatok jelents többségével kapott felhatalmazást a vá- ros irányítására.
– Hogyan értékelné a válasz- tási részvételt, az eredménye- ket?
– Mindenekeltt szeretnék kö- szönetet mondani mindazoknak, akik élve szavazati jogukkal, részt vettek a választáson. Az önkor- mányzati választás talán az egyik legmeghatározóbb minden vá- lasztás közül, hiszen azon a tele- pülésünk további sorsáról dön- tünk, illetve arról, kiket is bízunk meg a lakosság érdekeinek képvi- seletével. Zalakaroson az országos részvételhez megközelít száza- lékos volt a részvételi arány, örü- lök, hogy itt is sokan tartották fontosnak, hogy éljenek a lehet- ségeikkel.
Mindenkinek, aki indult, vállal- ta a jelöltséget, gratulálok, azok- nak pedig, akik a választást elké- szítették, levezényelték, külön köszönöm a rengeteg munkát, odafigyelést.
– Saját eredmé- nyével mennyire elé- gedett?
– 2014-ben 520 sza- vazatot kaptam, ez ak- kor a szavazatok 60,82%-át jelentette. Most 710 voksot sike- rült megszereznem, ez az összes szavazat 73,96%-át jelenti. Ez számomra jelzés, hogy az eddigi munkámat elismerték a zalakaro- siak és bíznak abban, hogy ezt folytatni tudom.
– Ön a kampány során fontos- nak tartotta, hogy csapattal indul- jon. Miért? Mennyire elégedett
azoknak az eredményével, akikkel együtt mérette meg magát?
– Ahogyan arra a Karosi Króni- ka szeptemberi számában megje- lent értékelésemben is rámutat- tam: az elz ciklust a lelassult
döntéshozatal,…

Search related