20
BENGKELSISTEM MAKLUMAT PASARAN TEMPATAN DAN ANTARABANGSA ANJURAN LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA TARIKH: 17 JUN 2008

Jpn perak pasaran

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Jpn perak pasaran

BENGKELSISTEM MAKLUMAT PASARAN TEMPATAN DAN ANTARABANGSA ANJURAN

LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA

TARIKH: 17 JUN 2008

Page 2: Jpn perak pasaran

1. Jabatan Pendidikan (Pelajaran) Perak telah dilakar pada tahun 1890 an dengan tertubuhnya jabatan tersebut di Central School Taiping, Taiping

2. Encik H.B College mengetuainya dengan memegang jawatansebagai Nazir Sekolah-Sekolah

3. Sehingga tahun 1930, Pentadbiran Negeri Perak telah beberapa kalidisusun sehingga wujudnya jawatan utama sepert i Nazir Sekolah-Sekolah, Guru-guru Pelawat Sekolah Melayu.”Art Supritendant of Physical Education”, Penolong Pelawat Sekolah-Sekolah Tamil dan “Domestic Science Mistress”

4. Selepas Perang Dunia ke-2, jawatan Ketua Pentadbiran JabatanPendidikan bertukar menjadi Nazir Kanan Sekolah-Sekolah.

5. Pentadbirannya dipindahkan ke Ipoh di tapak Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Selepas i tu di pindahkan lagi ke bangunan bekas Mahkamah Tinggi di Jalan Tun Abdul Razak, bangunan tertua diKompleks Jabatan Pendidikan Perak sekarang

Sejarah Jabatan Pelajaran Negeri Perak

Page 3: Jpn perak pasaran

6. Pada tahun 1953, jawatan Nazir kanan sekolah-sekolahtelah diubah menjadi “Chief Education Off icer” dengan dibantuoleh beberapa Pengelola Sekolah Inggeris, Melayu, Cina dan Tamiltermasuk penolong-penolong dan kakitangan perkeranian

7. Dalam tahun 1954, Jabatan Pendidikan menyusun semula strukturpentadbiran sekolah-sekolah Melayu dengan memberi perhatian yang lebih kepada Wilayah Perak Utara dan Selatan. Tugas dantanggungjawab Nazir Sekolah-sekolah Melayu dan Guru-guruPelawat telah bertambah disebabkan oleh pertambahan sekolah

8. Pada 1 Jun 1982, Pejabat Pendidikan Daerah Perak telah ditubuhkan dengan tujuan ,membantu melicinkan urusan pendidikandi peringkat daerah di seluruh negeri Perak

Page 4: Jpn perak pasaran

9. Selaras dengan itu, penyusunan semula Struktur Baru Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Perak telah disusun semulaPada tahun ini dan ia terdiri daripada 7 sektor dan 3 unit berikut :-

9.1 Sektor Pengurusan Akademik

9.2 Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan

9.3 Sektor Pendidikan Islam dan Moral

9.4 Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan

9.5 Sektor Pengurusan Sekolah

9.6 Sektor Penilaian dan Peperiksaan

9.7 Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas

9.8 Sektor Jaminan Kualit i

9.9 Unit ICT

9.10 Unit Kaunseling dan Keutuhan

Page 5: Jpn perak pasaran

Sejarah Penubuhan Guthrie

1. Di awal pembelian perabot/peralatan tahun 70 an dan 80 anmelalui kontrak pusat Kementerian Pelajaran Malaysia telahmelantik beberapa syarikat untuk membekalkan perabot/ peralatan ke sekolah- sekolah. Di antara syarikat yang terl ibat ialah :

1.1 Syarikat Perabot Zainuddin

1.2 Syarikat Hup Lee Furniture Sdn. Bhd

1.3 Syarikat Paharuddin Langkap

Page 6: Jpn perak pasaran

2. Di awal tahun 90 an pula, KPM telah memutuskan untuk membangunkan usahawan bumiputera melalui konsep payung dengan kerjasama pihak“Guthrie Furniture”.

Page 7: Jpn perak pasaran

3. Dengan amanah yang telah diberikan oleh pihak KPM kepada “Guthrie Furniture Sdn Bhd” ialah supaya pihak Guthrie dengan usahasama kerajaan :

3.1 Mencari seberapa banyak usahawan bumiputera yang bernaung

di bawah konsep payung

3.2 Menggalakkan usahawan bumiputera membuka kilang dan berniaga

3.3 Tempoh bagi setiap usahawan yang bernaung di bawah konsep payung ialah selama 10 tahun dan akan digantikan dengan usahawan yang baru

Page 8: Jpn perak pasaran

4. Setelah kontrak ditandatangani pada awal tahun 1990 an berkonsepkan payung, semua usahawan yang bernaung di bawah Guthrie Furniture di mana pejabatnya mula beroperasi di Bangunan City Square, Kuala Lumpur berpindah ke Bangunan Guthrie di Jelutong, Shah Alam sehingga sekitar tahun 2004.

Page 9: Jpn perak pasaran

1. SEKOLAH KEBANGSAAN - 5252. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN - 213 3. SEKOLAH BANTUAN KERAJAAN

- SJK(C) - 189 - SJKT - 137 - SEKOLAH MUBALIQH - 59

Senarai Sekolah-Sekolah Negeri Perak

Page 10: Jpn perak pasaran

Peruntukan Belanja Mengurus Pembelian Perabot Sekolah Tahun 2006 Hingga 2008

2006

Prasekolah 500,000.00Rendah 1,200,000.00

Menengah 1,020,000.00Asrama 347,500.00

2007

Prasekolah 483,110.00Rendah 1,089,130.00

Menengah 1,707,635.00Asrama 700,000.00

2008

Prasekolah 345,201.00Rendah 656,029.00

Menengah 993,454.00Asrama 170,490.00

Page 11: Jpn perak pasaran

Senarai Nama Sekolah Baru Negeri PerakRMKe-9

BIL. NAMA SEKOLAH JUMLAH BILIK

DARJAH

PERUNTUKAN PERABOT

(RM)1 SK Pakatan Jaya, Bercham 30 RM 570,000.00

2 SK Proton City, Tg Malim 18 RM 520,000.00

3 SK Behrang 2020, Tg Malim 18 RM 520,000.004 SK Taman Palma, Kamunting 18 RM 520,000.00

5 SK Seri Samudera, Seri Manjung

18 RM 520,000.00

6 SK Seri Iskandar Perdana, Seri Iskandar

18 RM 520,000.00

7 SK Seri Jelapang, Simpang 12 RM 470,000.00

8 SK Tanah Hitam, Chemor 12 RM 470,000.00

9 SK Seri Makmur, Ulu Kinta 6 RM 350,000.0010 SK Kelebang jaya, Ipoh 12 RM 470,000.00

Page 12: Jpn perak pasaran

Senarai Nama Sekolah Baru Negeri PerakRMKe-9

BIL. NAMA SEKOLAH JUMLAH BILIK

DARJAH

PERUNTUKAN PERABOT

(RM)1 SMK Bandar Baru Putra, Ipoh 30 RM

600,000.002 SMK Behrang 2020, Tg Malim 18 RM

530,000.003 SMK Pelangi Perdana, Parit Buntar 18 RM

530,000.004 SMK Kamunting Bakti , Kamunting 18 RM

530,000.005 SMK Kelebang Putra, Ipoh 18 RM

530,000.006 SMK Toh Johan, Trong 18 RM

530,000.007 SMK Slim Vil lage, Slim River 18 RM

530,000.008 SMK Seri Budiman, Gerik 18 RM

530,000.009 SMK Simpang Empat, Hutan Melintang 18 RM

530,000.0010 SMK Gelong Pepuyu, Bota 18 RM

530,000.0011 SMK Kampong Perak, Batu Kurau 18 RM

530,000.0012 SMK Kampong Bahagia, Teluk Intan 18 RM

530,000.0013 SMK Kg Dato’ Seri Kamaruddin, Seri

Manjung18 RM

530,000.00

Page 13: Jpn perak pasaran

SISTEM DAN KAEDAH PEROLEHAN DIPERINGKAT NEGERI

• KAEDAH PEROLEHAN E PEROLEHAN• PEMBELIAN TERUS• SEBUTHARGA• KONTRAK PUSAT

TATACARA PEROLEHAN

Page 14: Jpn perak pasaran

JENIS-JENIS PERABOT

KAYU YANG DI BEKALKAN KE SEKOLAH

Page 15: Jpn perak pasaran

Meja Kerja

Page 16: Jpn perak pasaran

Bangku Seni Perusahaan/Makmal

Page 17: Jpn perak pasaran

Meja Kantin

Page 18: Jpn perak pasaran

Bangku Kantin

Page 19: Jpn perak pasaran

KUALITI PERABOT SERTA REKABENTUK

Page 20: Jpn perak pasaran

Unit Pembangunan dan Bekalan, JPN Perak