of 23 /23
JOSIP OSTOJIĆ MARIN ORŠULIĆ CLICK2EAT SEMINARSKI RAD Sveučilište u Dubrovniku Ekonomija i poslovna ekonomija u Dubrovniku Kolegij: Elektroničko poslovanje Mentor: prof. dr. sc. Mario Spremić

Josip ostojić

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Josip ostojić

JOSIP OSTOJIMARIN ORULI

CLICK2EAT

SEMINARSKI RAD

Sveuilite u DubrovnikuEkonomija i poslovna ekonomija u Dubrovniku

Kolegij: Elektroniko poslovanjeMentor: prof. dr. sc. Mario Spremi

Dubrovnik, svibanj 2016Sadraj

UVOD.1 1.1 Predmet i cilj rada 1.2 Izvori podataka i metode prikupljanja 1.3 Sadraj i struktura radaSTRATEKA OSNOVA PROJEKTA22.1 Misija2.1 Vizija2.3 CiljeviPOSLOVNI MODEL33.1 Detaljan opis poslovnog modela3.2 Vrijednost poslovnog modela3.3 Organizacija projektaMODELI STVARANJA PRIHODA...44.1 Popis modela stvaranja prihoda4.2 Opis svakog pojedinog modelaKORISNICI APLIKACIJE..5PARTNERI66.1 Popis potencijalnih partnera6.2 Popis suradnika u projektuKONKURENCIJA7MARKETING I OGLAAVANJE..88.1 Oglaavanje na internetu8.2 Oglasi na mjestima koje posjeuje veliki broj turistaSWOT ANALIZA PROJEKTA...9TROKOVI POKRETANJA PROJEKTA...10ZAKLJUAK...11POPIS LITERATURE.12IVOTOPISI13

1

4

1.UVOD

1.1. Predmet i cilj rada

Predmet ovog rada je izrada mobilne aplikacije za sve mobilne ureaje bez obzira na njihov operativni sustav, koja bi omoguila turistima i svim jednodnevnim posjetiteljima da to lake pronau odgovarajui restoran prilagoen njihovom budetu i njihovim eljama.Cilj rada je potpomaganje produenju sezone naroito onim restoranima koji se nalaze u cijeloj Dubrovako neretvanskoj upaniji te oni koji se nalaze van starogradske jezgre i djelomino rjeavanje problema svima poznatih guvi u samoj pici sezone. Detaljno emo opisati nain kako bi sve skupa u suradnji sa turistikom zajednicom moglo funkcionirati.1.2. Izvori podataka i metode prikupljanjaZa pisanje poslovnog modela vodili smo se vlastitom poslovnom vizijom s naelom altruizma jer smatramo da je takav nain rada jedini dugorono odriv te je na korist itavoj drutvenoj zajednici, raznim internetskim lancima i asopisima, statistikim podacima koji se konstantno auriraju.1.3. Sadraj i struktura radaPonudit emo detaljan i zanimljiv opis rada koji svojom poslovnom filozofijom nije voen eljom za profitom nego opom funkcionalnosti upanije i grada Dubrovnika. Na ideju smo doli zbog prevelike centraliziranosti Dubrovnika u odnosu na druge gradove u upaniji koji imaju podjednaku ak i veu ponudu poevi od gastronomije preko povijesnih i kulturnih spomenika do manifestacija. Smatramo da je to mogue itekako ostvariti, a prvi korak bi bila naa aplikacija i web stranica koju smo izradili pomou besplatnog servisa Imcreator.com.

2. STRATEKA OSNOVA PROJEKTA2.1 MisijaOmoguiti svim gostima u Dubrovako neretvanskoj upaniji da pronau adekvatan restoran za onoliko novca koliko raspolau. Proirenje ponude i na mjesta koja se ne nalaze na manje atraktivnim lokacija. 2.2 VizijaUmreiti to vie restorana, povezati njihovu ponudu i turistiku potranju kako bi se smanjile guve, alocirali resursi i potenije rasporedio priljev kapitala na obostranu korist gostiju i vlasnika restorana. 2.3 CiljeviCiljeve smo svrstali u dugorone (od 5-10 godina) i kratkorone (prvih 5 godina). Pod kratkorone ciljeve spadaju popularizacija nae mobilne aplikacije na nain da bi pokuali doi u kontakt te ostvariti suradnju sa nekom poznatom osobom koja bi reklamirala nau aplikaciju, oglaavanje na drutvenim mreama (facebook, instagram, i twitter), izrada i postavljanje plakata na autobusnim kolodvorima, brodskim pristanitima, i zranim lukama. Otvaranje kanala na javnom medijskom servisu youtube.Dugoroni ciljevi su preko 10 000 korisnika nae aplikacije, suradnja sa prijevoznicima te izrada istih aplikacija za druge upanije u Hrvatskoj.

3. POSLOVNI MODEL

3.1 . Detaljan opis poslovnog modelaClick2eat je aplikacija koju bi mogli besplatno skinuti svi turisti u svojoj zemlji ili kada dou u Hrvatsku, za android ureaje na Google Play trgovini ili za Apple ureaje na App Store- u. Aplikacija je zamiljena vrlo jednostavno te je prilagoena korisnicima svih ivotnih dobi. Kako gosti koji dolaze u nau upanju raspolau sa razliitim iznosima koje su planirali potroiti na odmor smjetaj i hranu a eljeli bi dobiti maksimum za onoliko koliko potroe aplikacija click2eat je ba ono to bi im moglo pomoi u tome. Prema statistikim podatcima agencije za istraivanje turistikih kretanja i turistike potronje TOMAS ljeto 2014. o usluzi u naoj upaniji 75% turista eli da se povea tzv. value for money odnosno usluga za novac, to znai da je ova naa aplikacija pravi odgovor na elje gostiju. Gosti bi se mogli upoznati sa cjelokupnom gastronomskom ponudom, koja je u odreenim dijelovima upanije mnogo bogatija i kvalitetnija nego u samom gradu Dubrovniku. Posjeti poveanog broja gostiju lokacijama do koje bi mogli doi pomou nae aplikacije ne bi utjecalo negativno na poslovanje u samom Dubrovniku, ve bi rasteretilo i onako preoptereenu infrastrukturu. Najbolji prikaz poslovnog modela se moe pokazati na primjeru obitelji XY.Obitelj XY se odluila na dvotjedni odmor u Dubrovniku. Raspolau sa 1000$ za hranu. U hotelu Palace su skinuli nau aplikaciju. Pomou nae aplikacije mogu traiti sve restorane, ponudu i cijene u naoj upaniji. U izborniku su unijeli da ele autohtonu veeru za etvero, u iznosu do 100$. Nakon obrade informacija aplikacija im nudi rezultate koji se odnose i na restorane u gradu ali na restorane u Oracu i Metkoviu. Obitelj XY se odluuje za restoran Adria Metkoviu gdje e im se za aperitiv ponuditi domai likeri i rakije, za predjelo juha od domae piletine, glavno jelo abe i jegulje iz Neretve, te e piti domae vino. Aplikacija im nudi izraun putovanja od 45 minuta do Metkovia. Zaista su mnogobrojne mogunosti i kombinacije aplikacije koje se mogu izvui iz aplikacije ali prvenstveno mislimo da e se uvelike poveati value for money.3.2. Vrijednost poslovnog modelaVrijednost poslovnog modela je u poveanju odrivosti naeg turizma, jednostavnoj i brzoj usluzi. Diskretno i detaljno su opisani svi restorani i njihova ponuda, podrijekto namirnica, te se svaki novootvoreni restoran unosi u bazu podataka.3.3. Organizacija projektaWeb stranicu na kojoj se nalaze linkovi za download smo izradili sami, i bez potekoa je moemo sami odravati, a za programiranje aplikacije i pojedinosti o auriranju podataka bi bio zaduen programer koji posjeduje znanja o mobilnim sueljima. Prikupljanje podataka, cijena i ponude o restoranima bi prikupljali osobno od restorana do restorana a promjene u cijeni i ponudi bi se vrile automatski preko interneta. naravno ukoliko vlasnik restorana eli bio dio nae mree. Poveanjem broja korisnika na projektu bi bilo sve vie prilike za nove zaposlenike posebno u razdoblju dugoronih planova.

4.MODELI STVARANJA PRIHODA4.1. Popis modela stvaranja prihodaNaveli smo kako nam prihod od aplikacije nije ono ime smo prvenstveno bili motivirani za izradu poslovnog modela, ali bi ga svakako ostvarivali.

1. Prihodi od oglaavanja 2. Provizija 10% ili 15% u sluaju poveanja prometa vie od 25%3. Prihod od DURE (Dubrovaka razvojna agencija) 4.2. Opis svakog pojedinog modela1. Prihodi od oglaavanjaProstor na naoj web stranici, slobodni prostor na rubovima i na dnu aplikacije, iskoristili bi za oglaavanje raznih turistikih sadraja za koji bi oni koji se ele oglaavati plaali po otvorenom linku a ne paualno ili godinje. 2. Provizija 10% ili 15% u sluaju poveanja prometa vie od 25%Za one koji bi eljeli suraivati s nama postajala bi 2 poslovna ugovora. U jednom bi uzimali 10% bez obzira na to hoe li im umreavanje u na sustav poveati promet vie od 25% ili drugu opciju ugovora u kojem bi imali proviziju 15% u sluaju poveanja prometa gostiju vie od 25%.4. Prihodi od DURE (Dubrovaka razvojna agencija)Ve godinama DURA potpomognuta sredstvima iz Europske unije sponzorira i potie razvoj turistikih projekata koji se odnose na poboljanje turistikih uvjeta u upaniji a aplikacija click2eat je upravo jedna od projekata koji bi bio jo jedan korak naprijed k ostvarenju cjelokupnog napretka na podruju turizma.

5. KORISNICI APLIKACIJEAplikacija click2eat odnosno izbornih je napisan na 5 svjetskih jezika Engleski, panjolski, Talijanski, Njemaki, Francuski i naravno Hrvatski.Prilagoen svim dobnim skupinama, jednostavan a za one koji se ne snalaze ba tako dobro u mobilnoj tehnologiji na naem youtube kanalu bi se nalazio Step by step tutorial odnosno video upute korak po korak kako se kretati kroz aplikaciju.Korisnici bi imali uvid komentare prijanjih posjetitelja koji bi mogli pisati recenzije iskljuivo kada bi upisali kod s rauna tako da ne bi bilo lanih recenzija koje bi naruavale ugled i reputaciju restorana.Glavna ciljna skupina su gosti koji su doli na odmor 3 dana i vie, stariji od 16 godina jer su mlai od 16 godina u pratnji roditelja. Pogodnosti koje bi ostvarivali korisnici je 5% popusta u odreenim restoranima i besplatna pia dobrodolice u svim restoranima.

6. PARTNERI 6.1. Popis potencijalnih partnera u projektu

1. Restoran ADRIA Metkovi2. Hotel MB Metkovi3. Restoran ua i Mate Vid4. Pub i resto Tabakera Metkovi5. Restoran VILLA NERETVA Metkovi6. Restoran Domagoj Metkovi7. RESTORAN Lopo MOMII8. Restoran Lovaki rog Metkovi9. Konoba Prun Metkovi10. Pizzeria Milano Metkovi11. Konoba Vrilo Prud12. Konoba Buoni Momii13. Restoran Bota are Ston14. Restoran Kapetanova kua Ston15. Konoba Bakus Ston16. Restoran Prapratno Ston17. Restoran Felix Peljeac18. Restoran Barsa Peljeac19. Bistro Ponta Peljeac20. Restoran Villa Bili Komarna21. Restoran Piccolo Peljeac22. Restoran Peljeki dvor 23. Konoba HILL Trsteno24. Resoran Konavoski dvori25. Konoba Konavle26. Pizzeria Panika Mokoica27. Restoran Vimbula Komolac28. Restoran Marina Komolac29. Konoba Bonaca Sustjepan30. Restoran Pod feralom Sustjepan31. Restoran Leut Cavtat

6.2. Popis suradnika u projektu

1. Turistika zajednica grada Dubrovnika[footnoteRef:2] [2: Izvor: http://www.tzdubrovnik.hr/]

Turistika zajednica bi nam bila jedan od glavnih suradnika u projektu gdje bi pronali obostranu korist. Prije same izrade aplikacije bi odrali prezentaciju pred njihovim strunjacima od kojih bi sve potencijalne savjete i prijedloge itekako uvaili. 2. Webaj.me[footnoteRef:3] [3: Izvor: http://www.webaj.me/]

Webaj. me je informatika kompanija koja se bavi dizajnom i programiranjem Internet aplikacija. Takoer se bavi odravanjem web stranica i prua potpuni support.3. Comping_[footnoteRef:4] [4: Izvor: http://www.comping.hr/]

Comping je najbolji svjetski pruatelj poslovnih rjeenja po pitanju mobilnih aplikacija, i uz to se nalazi u Hrvatskoj.4. Apple Inc.[footnoteRef:5] [5: Izvor: http://www.apple.com/]

Apple Incorporation je amerika raunalna tvrtka sa sjeditem u Silicijskoj dolini u gradu Cupertino. Apple je vlasnik App Store-a, online servisa gdje e se za Apple ureaje nalaziti naa aplikacija click2eat.5. Google Inc.[footnoteRef:6] [6: Izvor: http://www.play.google.com/]

Google Incorporation je tvrtka sa sjeditem u Kaliforniji u SAD-u. Posjeduje Google Play online servis gdje e se nalaziti naa aplikacija za android ureaje

7. KONKURENCIJAUzmemo li u obzir da elimo proiriti ponudu na manje atraktivne lokacije i produljenje pos i pred sezone onim restoranima koji to do sada nisu mogli ostvariti, ozbiljnijih konkurenata nemamo jer su slini postojei projekti na tritu usmjereni na ve provjerene popularne lokacije. Jedinstvena inovativna ideja za sada ne nailazi na konkurente.8. MARKENTING I OGLAAVANJE

8.1. Oglaavanje na InternetuOglaavanje na internetu je neophodno za sve vrste projekata koje ciljaju na veliku skupinu korisnika. Internet je najkoriteniji mediji po pitanju odluivanja motiva turistikog putovanja, bez oglaavanja na internetu ne bi doprli do znaajnijeg broja ljudi.Tablica 1: Tablica oglaavanja na internetuRedni brojOblik oglaavanjaWeb adresaTerminski planTrokoviOpis oglaavanja

1.NewsletterJednommjesenoPromocijski alat koji bi se slao jednom mjeseno na adremu.

2.Google AdWordswww.google.com3 godine0.5 kn po klikuGoogle AdWords kampanja

3.Facebookwww.facebook.com3 godine100$ godinjeOglas na desnoj strani najkoritenije drutvene mree

Izvor: vlastiti izvor

8.2. Oglasi na mjestima koje posjeuje veliki broj turistaFiziki oglasi, konkretno plakati bi se nalazili na kljunim tokama. kljune toke su zrana luka Dubrovnik, autobusni kolodvor Dubrovnik, luka Dubrovnik, jumbo plakat na mostu Franje Tumana.U kombinaciji sa internet oglaavanjem ovi oglasi po gradu i okolici bi zatvorili jedan krug, ime bi ostvarili maksimum po pitanju zemljopisnog oglaavanja.

9. SWOT ANALIZA PROJEKTAPreduvjet za ispavan odabir strategije je analiza situacije. Pod tim se podrazumijeva da treba sagledati vanjske i unutarnje imbenike kako bi se spoznao najbolji nain da se ostvari eljeni cilj. Sve vea dinaminost koja je prisutna na tritu primorava sve koji kreu u neki poslovni projekt da paljivo odabiru nain na koji e se natjecati na tritu.Swot analiza je jedna od instrumenata kojima se manager moe posluiti u kreiranju strategije. Ovo kvalitativna analitika metoda koja kroz 4 imbenika nastoji prikazati snage, slabosti, prilike i prijetnje odreene pojave ili situacije. Tablica SWOT anlizeSNAGE:- novost na tritu- pristupanost- jednostavnost upotrebe- brzina i aurnost- korak uz tehniko tehnoloki napredakPRILIKE:- irenje na ostale regije- ne ogranien prostor djelovanja- proirenje i na ostale djelatnosti i usluge-

SLABOSTI:- neiskustvo- ovisnost o internetu- turisti odmakle ivotne dobiPRIJETNJE:- nedovoljna informiranost turista- poveanje cijena oglaavanja

Izvor: vlastiti izvor

10. TROKOVI POKRETANJA PROJEKTATrokovi pokretanja naeg projekta su izraunati na temelju vlastite kalkulacije za prvu godinu poslovanja.KomponentaTroak

Izrada web stranice0.00 kn

Domena 0.00kn

Izrada aplikacije14452.57 kn

Promocija aplikacije12548.50 kn

Facebook oglasi2070.00 kn

Google AdWords oglasi7300.50 kn

Plakati 3178.00 kn

UKUPNO27001.07

Izvor: vlastiti izvor*Stvarna cijena je izraena u valuti $, preraunata cijena je temeljena uvidom u teajnu listu HNB-a dana 26.05.2016.

11. ZAKLJUAKMobilna tehnologija je pokorila svijet, ula je u svaki dom, svaku ustanovu, svaiji ivot jednostavno postali smo izgubljeni bez mobitela. Ovo je samo jo jedan od primjera kako bi to mogli iskoristiti za sebe a ujedno pomoi drugima. Objektivno gledajui, ovaj model bi mogao funkcionirati u praksi samo je potrebna dovoljna zainteresiranost gostiju za ovakav oblik odabira restorana na odmoru u naoj upaniji.Ovom aplikacijom se ne eli potaknuti potronja i produljenje sezone u relativno manje posjeenim restoranima nego se eli potaknuti i domaa proizvodnja, poljoprivreda i da od turizma nemaju koristi samo vlasnici hotela i apartmana gdje turisti jedu uvoznu hranu, piju uvozna pia i na taj nain se unitava svaki pokuaj hrvatskog seljaka da pridonese bogatstvu gastronomske ponude u Hrvatskoj, a tako malo treba da se sve povee u jednu kompatibilnu, samoodrivu i produktivnu cjelinu.

12. POPIS LITERATURE1. www.tzdubrovnik.hr2. www.google.play.com3. http://xprs.imcreator.com/free/ostoja/clicktoeat4. www.apple.com5. http://www.dzs.hr/6. www.tripadvisor.com

13. IVOTOPISI

ivotopis

Osobni podaci: Ime i prezime: Josip OstojiDatum roenja: 29.03.1995.Mjesto roenja: Metkovi, Dubrovako neretvanska upanijaMjesto stanovanja: Mlinite 71, 20353 MliniteTrenutno prebivalite: Dubrovnik, Ivana Kukuljevia 15E-mail i telefon: [email protected] / 0995643360Obrazovanje:2006. - 2010. Osnovna kola Stjepana Radia Metkovi2010. - 2014. Srednja ekonomska kola MetkoviTrenutno obrazovanje nastavljam na Sveuilitu u Dubrovniku kao redovan student.Dosadanje radno iskustvo:Pomoni radnik u ureenju interijera Riviera DekorVratar/portir Hotel Palace DubrovnikVratar/portir Hotel Radisson Blu Vrtovi suncaOstalo iskustvo:Razni pomoni poslovi u uslunim djelatnostimaDodatna znanja:Vozaka dozvola Rad na raunaluStrani jezici (engleski)

ivotopis

Osobni podaci: Ime i prezime: Marin OruliDatum roenja: 06.06.1995.Mjesto roenja: Metkovi, Dubrovako neretvanska upanijaMjesto stanovanja: Split Trenutno prebivalite: Dubrovnik, Paka Baburice 18E-mail i telefon: [email protected] / Obrazovanje:2006. - 2010. Osnovna kola Stjepana Radia Metkovi2010. - 2014. Srednja ekonomska kola MetkoviTrenutno obrazovanje nastavljam na Sveuilitu u Dubrovniku kao redovan student.Dosadanje radno iskustvo:Konobar u hotelu Dalmacija Metkovi Barmen u caffe bar Kauri SplitOstalo iskustvo:Turistiki vodiDodatna znanja:Vozaka dozvola Rad na raunaluStrani jezici (engleski,njemaki)

16