of 5 /5
1. Brojevi 11000000 i 10111111 su zapisani u 8-bitnom registru metodom dvojnog komplementa. Koliki je zbroj njihovih apsolutnih vrijednosti prikazan u oktalnom brojevnom sustavu? 2. (10 2 ) 2 +(10 8 ) 2 + (10 10 ) 2 + (10 16 ) 2 = x 10 3. Za koje uređene trojke je komplementarna funkcija funkcije f(A,B,C) = istinita 4. Za koliko uređenih trojki (x, y, z) vrijedi: x,y,z su logičke varijable a + ,i su logičke ili , i operacije (x + y)(xy+x+ z)=z(x+y+ x +z) 5. Napiši sve logičke izraze predstavljene ovom tablicom stanja bez pojednostavljivanja 6. Za koje vrijednosti X i Y će se ispisati riječ „SUPER“ nakon slijedećeg programskog odsječka? ako je (X+2=10-3*Y) I (Y=5*X-8) onda izlaz("SUPER"); 7. Izračunaj: x 8 =126,27 8 + 64,65 8 Rješenje izrazi u oktalnom, binarnom i heksadekadskom brojevnom sustavu 8. Odredi najmanje prirodne brojeve x i y za koje vrijedi 41 x = 35 y 9. Kolika je vrijednost izraza: ( (a > c) ILI (b > c) ) I NE (a < b) ILI NE (c > a) ako su zadane vrijednosti varijabli a := 1; b := 6; c := 3? 10. Zadani logički izraz napiši u najkraćem mogućem obliku (pojednostavni) i popuni tablicu istinitosti.

još zadataka

  • Author
    lethien

  • View
    255

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of još zadataka

1. Brojevi 11000000 i 10111111 su zapisani u 8-bitnom registru metodom dvojnog komplementa. Koliki je zbroj njihovih apsolutnih vrijednosti prikazan u oktalnom brojevnom sustavu?

2. (102)2+(108)2 + (1010)2 + (1016)2 = x103. Za koje ureene trojke je komplementarna funkcija funkcije f(A,B,C) =istinita4. Za koliko ureenih trojki (x, y, z) vrijedi: x,y,z su logike varijable a + ,i ( su logike ili , i operacije (x + y)((x(y+x+y

(z)=z((x+y+y

(x(z

+z)

5. Napii sve logike izraze predstavljene ovom tablicom stanja bez pojednostavljivanja

6. Za koje vrijednosti X i Y e se ispisati rije SUPER nakon slijedeeg programskog odsjeka?

ako je (X+2=10-3*Y) I (Y=5*X-8) onda

izlaz("SUPER");

7. Izraunaj: x8=126,278 + 64,658Rjeenje izrazi u oktalnom, binarnom i heksadekadskom brojevnom sustavu8. Odredi najmanje prirodne brojeve x i y za koje vrijedi 41x = 35y9. Kolika je vrijednost izraza:

( (a > c) ILI (b > c) ) I NE (a < b) ILI NE (c > a)

ako su zadane vrijednosti varijabli a := 1; b := 6; c := 3?

10. Zadani logiki izraz napii u najkraem moguem obliku

(pojednostavni) i popuni tablicu istinitosti.

C

B

A

C

A

B

C

B

A

C

B

A

C

B

A

C

B

A

+

+

+

+

+

+

+

+

+

)

(

)

(

11. Primjenom zakona Booleove algebre zadani logiki izraz zapii u najkraem (pojednostavljenom) obliku

b) Za koje ureene trojke e dani izraz biti laan?

12. Zadan je logiki sklop s tri ulaza. Na izlazu logikog sklopa bit e vrijednost 1 samo ako je dekadski ekvivalent kombinacije s ulaza prost broj vei od 2.

Odredi:

a) Tablicu istinitosti takvog logikog sklopa.

b) Na osnovi zadane tablice stanja odredite pripadni logiki izraz u disjunktivnoj normalnoj formi (bez

pojednostavljivanja).

c) Napii konano pojednostavljen logiki izraz.

d) Nacrtaj logiki sklop za pojednostavljeni izrazC

B

B

C

A

C

B

A

B

A

+

+

+

13.

14. Ivan ima mobilni aparat u kojem je memorijska kartica na koju se moe pohraniti 2 GB. Ivan je na karticu ve pohranio nekoliko datoteka s pjesmama omiljenog pjevaa i zauzeo 1048576 kB. U koli je, na satu informatike, skenirao slike rezolucije 1024x1024 slikovnih elemenata (pixela) pri emu se za zapis svakog pixela koristi 8 bitova. Koliko najvie slika Ivan moe pohraniti na karticu, ako na kartici mora ostati slobodno barem 128MB? 15. Koliko e prostora spremnika (memorije) u megabajtima zauzeti slika razluivosti 1024x1024 pixela, koja podrava RGB sustav boja, ako je za svaku komponentu boje potrebno 8 bitova ? 16. Koja je rezolucija fotografije kvadratnoga oblika koja na tvrdome disku zauzima 32 KB prostora ako se za zapis piksela rabi paleta od 65 536 boja? 17. Profesorica je poslala Ivanu, putem lokalne mree brzine 128 kbps, knjigu koja mu treba za seminarski rad. Ali sat zavrava za 2 minute i 8 sekundi. Knjiga se sastoji od 1000 stranica, na svakoj stranici se nalazi 64 retka, a u svakom retku 64 znaka kodirana proirenim ASCII kodom. Koliko najvie stranica knjige Ivan moe preuzeti s mree prije zvona? 18. Raunalo se spaja na internet ADSL prikljukom ija je brzina 1 Mbps/256 Kbps. Minimalno vrijeme za koje e se na raunalo preuzeti odreena datoteka preko interneta je 7 s.Za koliko bi se najmanje vremena preuzela ista datoteka s interneta ukoliko bi se raunalo na internet spajalo klasinim modemom s najveom moguom brzinom? 19.

_1450689257.unknown

_1450689259.unknown

_1450689260.unknown

_1450689258.unknown

_1450689256.unknown