JIHOV‌CHODN ASIE

  • View
    72

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

JIHOVÝCHODNÍ ASIE. PŘÍRODNÍ POMĚRY JV Asie se skládá z pevninské části, zabírající poloostrov Zadní Indie a Malajský poloostrov, a z rozsáhlé ostrovní části - PowerPoint PPT Presentation

Text of JIHOV‌CHODN ASIE

Prezentace aplikace PowerPoint

VY_32_INOVACE_14 Asie - Jihovchodn AsieJIHOVCHODN ASIEPRODN POMRYJV Asie se skld z pevninsk sti, zabrajc poloostrov Zadn Indie a Malajsk poloostrov, a z rozshl ostrovn stitu tvo mnoho skupin velkch i mench ostrov, nejvt spadaj do souostrov Velk Sundy Borneo, Sumatra, Jva Celebes, dle sem pat souostrov Mal Sundy a ostrovy tvoc Filipnyostrovy prostupuj sopen poho, v nich je ada dosud innch sopekostrovn st prochz rovnk, co ovlivuje charakter podneb, cel zem pat k tropickmu psujsou zde stle vysok teploty s malmi rozdly bhem dne i bhem roku a velk deov srkyve vt vzdlenosti na jih a na sever od rovnku pevld tropick stdav vlhk podnebn psmo, zde se naplno uplatuje pravideln chod monzun se stdnm suchho a vlhkho obdobVY_32_INOVACE_14 Asie - Jihovchodn AsieOBYVATELSTVO

m velmi pestr sloen nrodnostn i rasovobyvatel severn pevninsk sti oblasti pili vtinou z hornatch oblast asijskho vnitrozem, pozdji byli ovlivovni ze severu nskou a ze zpadu indickou kulturouv jin sti Malajskho poloostrova a na vtin indonskch ostrov pevldaj Malajci a jim velmi pbuzn Indonsanmalajskho pvodu je i vtina Filipnc, na Filipnch ij mal zbytky prapvodnch obyvatel oblasti jsou to nevelk kmeny trpasliho vzrstu patc k ern rasevtina obyvatel ije na venkovdo hlavnch mst jednotlivch zem se sthuje stle vt mnostv obyvatel, vedle modernch sted mst , pipomnajcch americk i japonsk velkomsta, tu existuj chudinsk okrajov tvrt, kde pisthovalci z venkova ij velmi chudVY_32_INOVACE_14 Asie - Jihovchodn AsieHOSPODSTV

podneb tto sti svtadlu uruje i podobu zemdlstv, pstuje se zejmna re, kter je tu hlavn potravinou, a mnoho tropickch plodin cukrov ttina, palma kokosov a olejn, kauukovnk, rzn druhy tropickho ovocez prodnch zdroj jsou v tropickch lesch velk zsoby devatba vak v nkterch oblastech postupuje velmi neetrn a tropick detn lesy rychle ubvaj. Nejvce les zstalo zachovno na Borneu, naopak na Jv byly lesy vtinou pemnny na zemdlskou pduz nerostnch surovin je jihovchodn Asie na prvnm mst na svt v tb cnu /t se v Indonsii, Malajsii, Thajsku/vznamn je tba ropy na soui i z moskho elfu /Indonsie, Brunej/, t se i rudy nkterch kov, nap. nikl, mangan se zskv i z moskho dna u beh Filipnprmysl je ve srovnn se zemmi vchodn Asie mn rozvinut, hospodsk i ivotn rove vtiny zem je zatm nzk, Vjimkou jsou zem patc mezi tzv. asijsk tygryVY_32_INOVACE_14 Asie - Jihovchodn AsieZLAT TROJHELNKv hornatm vnitrozem pevninsk sti jihovchodn Asie le oblast, kter bv oznaovna jako ZLAT TROJHELNKje to zem lec na pomez t stt Barmy, Thajska a Laosu, proto trojhelnkzlat se oznauje proto, e mal skupin lid pin bohatstv, vt skupin vak pin tvrdou, nepli vnosnou prci a podstatn vt skupin utrpen a smrtje to zem znm jako hlavn oblast pstovn mku, urenho pro zskn opia, kter je vchoz surovinou pro vrobu nebezpen drogy heroinuskuten zlat dl je obchod s heroinem pro malou skupinu tch, kte drogu prodvaj dle do svtamnoho problm pin obchod s drogami tm, kte se nechaj zlkat k paovn narkotik ze zem Zlatho trojhelnku za to jsou v zemch jihovchodn Asie velmi psn tresty, dokonce i trest smrtiVY_32_INOVACE_14 Asie - Jihovchodn Asie

Zkladn kola Dr.M. Tyre, 405 02 Dn II IO: 72743573; tel.: 412 51 65 47; www.zsvrch.czRegistran slo: CZ.1.07/1.4.00/21.1099 Nzev projektu: Spolu to dokemeTento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky.Nzev vzdlvacho materilu:Asie slo materilu vsad, (ablona, sada):VY_32_INOVACE_Autor materilu:Mgr. Ivana KolorenovVzdlvac oblast, vzdlvac obor, vyuovac pedmt, ronk/y:lovk a spolenost, Zempis, Zempis, 7. ronkKlov slova:Anotace:ci Materil byl vytvoen (datum, obdob):. 2013Oven ve vuce:Datum: . 2013Tda: 7AOvil:Mgr. Ivana Kolorenov