of 22 /22
No Nomor Peserta NIK Nama Peserta Jenis Kelamin Tempat Lahir Tanggal Lahir Lokasi Ujian Tanggal Tes Sesi Jam Ruang Server 1 6102K130000384 3202010507720005 NURJAELANI Laki-laki SUKABUMI 05-07-1972 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3 2 6102K130000329 3202010812700005 JAJANG SOLEH Laki-laki TASIKMALAYA 08-12-1970 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1 3 6102K130000283 3202010908780004 AGUS DWI SASONGKO Laki-laki SUKABUMI 09-08-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8 4 6102K130000104 3202011006790002 HIKMATUN Laki-laki SUKABUMI 10-06-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3 5 6102K130000362 3202011210810002 ARIS BAMBANG SAPUTRA Laki-laki SUKABUMI 12-10-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5 6 6102K130000427 3202011407650003 AGUSTANDI Laki-laki SUKABUMI 14-07-1965 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8 7 6102K130000438 3202011601700006 MATIUS ASEP KAMALUDIN Laki-laki SUKABUMI 16-01-1970 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8 8 6102K130000303 3202011910780002 U. SAEPUL RAHMAN Laki-laki SUKABUMI 19-10-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8 9 6102K120000040 3202012611650005 CECE GUNAWAN Laki-laki SUKABUMI 26-11-1965 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3 10 6102K120000020 3202012706830004 HERLAN CRISTOVAL Laki-laki GARUT 27-06-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1 11 6102K130000107 3202012709720001 DANI HANDER Laki-laki SUKABUMI 27-09-1972 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3 12 6102K130000409 3202012906790001 DANG YUNI RACHMAN Laki-laki SUKABUMI 29-06-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3 13 6102K230000074 3202014607850003 YULIANI SUHENDI Perempuan SUKABUMI 06-07-1985 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3 14 6102K230000388 3202014703780008 NENG DINA YULIANA Perempuan SUKABUMI 07-03-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3 15 6102K220000014 3202015107780006 TATI HERAWATI Perempuan SUKABUMI 11-07-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5 16 6102K230000361 3202015507770005 ENCAS SUSANTI Perempuan MAJALENGKA 15-07-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3 17 6102K230000325 3202015807820003 YAYU VERAWATI Perempuan SUKABUMI 18-07-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5 18 6102K230000071 3202016104770002 DAMARIS LINTIN Perempuan TANAH TORAJA 21-04-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3 19 6102K230000437 3202016308700001 IRMA HERMAYANTI Perempuan SUKABUMI 23-08-1970 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1 20 6102K230000356 3202016411820002 SRI NOPIANTI Perempuan SUKABUMI 24-11-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3 21 6102K220000005 3202016803830005 ATI HATIFAHSULASTINI Perempuan SUKABUMI 28-03-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5 22 6102K230000378 3202016807750005 SITI ROJANAH Perempuan CIAMIS 28-07-1975 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3 23 6102K130000293 3202020108690006 ECE BAEDILLAH Laki-laki SUKABUMI 14-06-1969 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8 24 6102K130000101 3202020211820003 ACEP MAULANA Laki-laki SUKABUMI 12-04-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3 25 6102K130000424 3202020302670003 ASEP BAGIA HIDAYAT Laki-laki SUKABUMI 03-02-1967 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8 26 6102K130000076 3202020406840003 YAYAN BASTIAR Laki-laki SUKABUMI 04-06-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5 27 6102K130000310 3202020409700001 ENTUS SUSANA Laki-laki SUKABUMI 04-09-1970 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1 28 6102K120000051 3202020508810016 UKANDA NANO.P Laki-laki SUKABUMI 05-08-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1 29 6102K130000102 3202020604820003 YANA TARYANA Laki-laki SUKABUMI 06-04-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3 30 6102K130000416 3202020806830004 DEDEN ANTA NURMAN Laki-laki SUKABUMI 08-06-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8 31 6102K130000422 3202021009850004 EGGI ANDREANSYACH Laki-laki SUKABUMI 10-09-1985 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8 32 6102K130000068 3202021106810002 ASEP RIZWANSAH Laki-laki SUKABUMI 11-06-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5 33 6102K130000210 3202021203780003 OYOK SUPYANDI Laki-laki SUKABUMI 12-03-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5 34 6102K130000389 3202021204680002 SAMSUDIN Laki-laki SUKABUMI 12-04-1968 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3 35 6102K130000286 3202021401720002 EMBUY YASALEH Laki-laki SUKABUMI 14-01-1972 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8 36 6102K130000023 3202021505810002 WAWAN Laki-laki SUKABUMI 15-05-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1 37 6102K130000408 3202021510690004 YEYEP RUSTANDI Laki-laki SUKABUMI 15-10-1969 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3 38 6102K130000331 3202021906810002 SYARIP HIDAYAT Laki-laki SUKABUMI 19-06-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1 39 6102K130000381 3202022004810002 AMUD SAFARUDIN AF Laki-laki KUNINGAN 20-04-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3 40 6102K130000339 3202022008780002 LUDI Laki-laki SUKABUMI 20-08-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1 41 6102K130000425 3202022108810001 EDI WAHYUDI Laki-laki SUKABUMI 21-08-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8 42 6102K130000160 3202022804820001 RIZWAN ALIBAHRUM Laki-laki SUKABUMI 28-04-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1 43 6102K130000423 3202023009810002 UJANG SUPRIATNA Laki-laki SUKABUMI 30-09-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8 44 6102K230000173 3202024507810007 FINA RIANI Perempuan SUKABUMI 05-07-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5 45 6102K230000004 3202024702760001 YANTI SITI AZKA BERLYANTI Perempuan GARUT 07-02-1976 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1 1

Jenis Tanggal No Nomor Peserta NIK Nama Peserta Tempat … · No Nomor Peserta NIK Nama Peserta Jenis Kelamin Tempat Lahir Tanggal Lahir Lokasi Ujian Tanggal Tes Sesi Jam Ruang Server

Embed Size (px)

Text of Jenis Tanggal No Nomor Peserta NIK Nama Peserta Tempat … · No Nomor Peserta NIK Nama Peserta...

No Nomor Peserta NIK Nama PesertaJenis

KelaminTempat Lahir

Tanggal

LahirLokasi Ujian

Tanggal

TesSesi Jam Ruang Server

1 6102K130000384 3202010507720005 NURJAELANI Laki-laki SUKABUMI 05-07-1972 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

2 6102K130000329 3202010812700005 JAJANG SOLEH Laki-laki TASIKMALAYA 08-12-1970 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

3 6102K130000283 3202010908780004 AGUS DWI SASONGKO Laki-laki SUKABUMI 09-08-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

4 6102K130000104 3202011006790002 HIKMATUN Laki-laki SUKABUMI 10-06-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

5 6102K130000362 3202011210810002 ARIS BAMBANG SAPUTRA Laki-laki SUKABUMI 12-10-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

6 6102K130000427 3202011407650003 AGUSTANDI Laki-laki SUKABUMI 14-07-1965 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

7 6102K130000438 3202011601700006 MATIUS ASEP KAMALUDIN Laki-laki SUKABUMI 16-01-1970 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

8 6102K130000303 3202011910780002 U. SAEPUL RAHMAN Laki-laki SUKABUMI 19-10-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

9 6102K120000040 3202012611650005 CECE GUNAWAN Laki-laki SUKABUMI 26-11-1965 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

10 6102K120000020 3202012706830004 HERLAN CRISTOVAL Laki-laki GARUT 27-06-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

11 6102K130000107 3202012709720001 DANI HANDER Laki-laki SUKABUMI 27-09-1972 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

12 6102K130000409 3202012906790001 DANG YUNI RACHMAN Laki-laki SUKABUMI 29-06-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

13 6102K230000074 3202014607850003 YULIANI SUHENDI Perempuan SUKABUMI 06-07-1985 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

14 6102K230000388 3202014703780008 NENG DINA YULIANA Perempuan SUKABUMI 07-03-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

15 6102K220000014 3202015107780006 TATI HERAWATI Perempuan SUKABUMI 11-07-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

16 6102K230000361 3202015507770005 ENCAS SUSANTI Perempuan MAJALENGKA 15-07-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

17 6102K230000325 3202015807820003 YAYU VERAWATI Perempuan SUKABUMI 18-07-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

18 6102K230000071 3202016104770002 DAMARIS LINTIN Perempuan TANAH TORAJA 21-04-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

19 6102K230000437 3202016308700001 IRMA HERMAYANTI Perempuan SUKABUMI 23-08-1970 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

20 6102K230000356 3202016411820002 SRI NOPIANTI Perempuan SUKABUMI 24-11-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

21 6102K220000005 3202016803830005 ATI HATIFAHSULASTINI Perempuan SUKABUMI 28-03-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

22 6102K230000378 3202016807750005 SITI ROJANAH Perempuan CIAMIS 28-07-1975 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

23 6102K130000293 3202020108690006 ECE BAEDILLAH Laki-laki SUKABUMI 14-06-1969 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

24 6102K130000101 3202020211820003 ACEP MAULANA Laki-laki SUKABUMI 12-04-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

25 6102K130000424 3202020302670003 ASEP BAGIA HIDAYAT Laki-laki SUKABUMI 03-02-1967 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

26 6102K130000076 3202020406840003 YAYAN BASTIAR Laki-laki SUKABUMI 04-06-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

27 6102K130000310 3202020409700001 ENTUS SUSANA Laki-laki SUKABUMI 04-09-1970 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

28 6102K120000051 3202020508810016 UKANDA NANO.P Laki-laki SUKABUMI 05-08-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

29 6102K130000102 3202020604820003 YANA TARYANA Laki-laki SUKABUMI 06-04-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

30 6102K130000416 3202020806830004 DEDEN ANTA NURMAN Laki-laki SUKABUMI 08-06-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

31 6102K130000422 3202021009850004 EGGI ANDREANSYACH Laki-laki SUKABUMI 10-09-1985 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

32 6102K130000068 3202021106810002 ASEP RIZWANSAH Laki-laki SUKABUMI 11-06-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

33 6102K130000210 3202021203780003 OYOK SUPYANDI Laki-laki SUKABUMI 12-03-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

34 6102K130000389 3202021204680002 SAMSUDIN Laki-laki SUKABUMI 12-04-1968 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

35 6102K130000286 3202021401720002 EMBUY YASALEH Laki-laki SUKABUMI 14-01-1972 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

36 6102K130000023 3202021505810002 WAWAN Laki-laki SUKABUMI 15-05-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

37 6102K130000408 3202021510690004 YEYEP RUSTANDI Laki-laki SUKABUMI 15-10-1969 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

38 6102K130000331 3202021906810002 SYARIP HIDAYAT Laki-laki SUKABUMI 19-06-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

39 6102K130000381 3202022004810002 AMUD SAFARUDIN AF Laki-laki KUNINGAN 20-04-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

40 6102K130000339 3202022008780002 LUDI Laki-laki SUKABUMI 20-08-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

41 6102K130000425 3202022108810001 EDI WAHYUDI Laki-laki SUKABUMI 21-08-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

42 6102K130000160 3202022804820001 RIZWAN ALIBAHRUM Laki-laki SUKABUMI 28-04-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

43 6102K130000423 3202023009810002 UJANG SUPRIATNA Laki-laki SUKABUMI 30-09-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

44 6102K230000173 3202024507810007 FINA RIANI Perempuan SUKABUMI 05-07-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

45 6102K230000004 3202024702760001 YANTI SITI AZKA BERLYANTI Perempuan GARUT 07-02-1976 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

1

No Nomor Peserta NIK Nama PesertaJenis

KelaminTempat Lahir

Tanggal

LahirLokasi Ujian

Tanggal

TesSesi Jam Ruang Server

46 6102K230000398 3202025002790004 NENG ERNI GUSDIANI Perempuan SUKABUMI 10-02-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

47 6102K230000338 3202025008840006 RISKA LISTIANA Perempuan SUKABUMI 10-08-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

48 6102K230000011 3202025107800004 PUPUN Perempuan SUKABUMI 11-07-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

49 6102K230000413 3202025107820005 ANNA ROSDIANA Perempuan SUKABUMI 11-07-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

50 6102K230000138 3202025108630006 SUGIYEM SUGIYARTI Perempuan GUNUNG KIDUL 11-08-1963 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

51 6102K230000344 3202025112770003 PIPI SUPIANTINI Perempuan SUKABUMI 11-12-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

52 6102K230000193 3202025406690001 YENI WALUYANINGSIH AISAH BASITI Perempuan GARUT 14-06-1969 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

53 6102K230000375 3202025605710002 MULYATI Perempuan SUKABUMI 16-05-1971 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

54 6102K230000426 3202025606830013 ANI SURYANI Perempuan SUKABUMI 16-06-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

55 6102K230000302 3202025609810005 IRA FITRIA Perempuan SUKABUMI 16-09-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

56 6102K230000072 3202025704850005 LISNAWATI Perempuan SUKABUMI 17-04-1985 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

57 6102K230000041 3202025801830002 SUMINAR RATNA DEWI Perempuan SUKABUMI 18-01-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

58 6102K230000037 3202025801830004 EUIS MULYANI Perempuan SUKABUMI 18-01-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

59 6102K230000443 3202025806680005 NENENG KARTIKA Perempuan SUKABUMI 18-06-1968 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

60 6102K230000149 3202026009800001 ATIK LIAWATI Perempuan SUKABUMI 20-09-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

61 6102K230000266 3202026403830002 HENI NURHAYATI Perempuan SUKABUMI 24-03-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

62 6102K230000342 3202026702860001 TINA ELIYANA KUSMANA Perempuan CIANJUR 27-02-1986 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

63 6102K130000247 3202030101850022 HAERUDIN Laki-laki SUKABUMI 13-01-1985 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

64 6102K130000225 3202030106760003 DASEP PERMANA Laki-laki SUKABUMI 01-06-1976 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

65 6102K130000332 3202030512820002 TAUFIK Laki-laki SUKABUMI 05-12-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

66 6102K130000363 3202030607770002 PUNGKI AGUS HIMAWAN Laki-laki SUKABUMI 06-07-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

67 6102K130000281 3202030711820003 ASEP ZAENAL ABIDIN Laki-laki SUKABUMI 07-11-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

68 6102K130000173 3202031007780001 YOHAN ENCANG Laki-laki BANDUNG 10-04-1972 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

69 6102K130000140 3202031109820003 HERRY HAERUMAN Laki-laki JAKARTA 11-09-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

70 6102K130000178 3202031303800005 HATTA SUWARDI Laki-laki SUKABUMI 13-03-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

71 6102K120000045 3202031306770002 YOYO SUMARLIN Laki-laki SUKABUMI 13-06-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

72 6102K130000172 3202031608850001 SUSANDI Laki-laki SUKABUMI 16-08-1985 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

73 6102K130000325 3202031609850002 ASEP ARIF RAHMAN Laki-laki SUKABUMI 16-09-1985 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

74 6102K130000305 3202031705750002 SUPIRTA Laki-laki SUKABUMI 17-05-1975 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

75 6102K130000301 3202031906820003 ASEP SUPYANDI Laki-laki SUKABUMI 19-06-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

76 6102K130000155 3202032107770002 JAJANG HARYANTO Laki-laki GARUT 21-07-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

77 6102K230000080 3202034111800003 DESI TRI WAHYUNINGSIH Perempuan SUKABUMI 01-11-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

78 6102K230000114 3202034310700001 IMAS SITI PERMASIH Perempuan SUKABUMI 03-10-1970 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

79 6102K230000105 3202035005730001 ERMI SULASMI Perempuan SUKABUMI 10-05-1973 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

80 6102K230000158 3202035010840005 ENUNG ROHAYATI Perempuan SUKABUMI 10-10-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

81 6102K230000297 3202035106800001 LILIH HAYATI Perempuan SUKABUMI 11-06-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

82 6102K230000019 3202035108830001 ISTI ASTUTI Perempuan SUKABUMI 11-08-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

83 6102K230000415 3202035303720001 TUTI SUSILAWATI Perempuan SUMEDANG 13-03-1972 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

84 6102K230000107 3202035307840001 ANGGRAENI NOFIA DEWI Perempuan SUKABUMI 13-07-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

85 6102K230000086 3202035308780001 DEWI SETIANINGSIH Perempuan SUKABUMI 13-08-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

86 6102K230000354 3202035507750006 NENENG SUGANTINI Perempuan SUKABUMI 15-07-1975 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

87 6102K230000236 3202035607780002 WIDIASTUTI Perempuan JEMBER 16-07-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

88 6102K230000031 3202035802820003 HALIMATUSSA'DIAH Perempuan SUKABUMI 18-02-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

89 6102K230000433 3202036409660002 AAN ROYANAH Perempuan SUKABUMI 24-09-1966 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

90 6102K230000278 3202036708780001 AGUSTINA INDRIAWATI Perempuan SUKABUMI 27-08-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

2

No Nomor Peserta NIK Nama PesertaJenis

KelaminTempat Lahir

Tanggal

LahirLokasi Ujian

Tanggal

TesSesi Jam Ruang Server

91 6102K130000209 3202040202850003 JULPAH Laki-laki SUKABUMI 02-02-1985 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

92 6102K130000166 3202040501670003 WINDU SAPARIN Laki-laki JAKARTA 05-01-1967 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

93 6102K130000441 3202040512800002 GUNGUN SUPENDI Laki-laki SUKABUMI 05-12-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

94 6102K130000015 3202041203850006 HERI Laki-laki SUKABUMI 12-03-1985 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

95 6102K130000323 3202041410780003 CECE ISMAIL Laki-laki SUKABUMI 14-10-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

96 6102K130000327 3202041603770003 WARID Laki-laki SUKABUMI 16-03-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

97 6102K130000245 3202042309800002 ENCU SETIAWAN Laki-laki SUKABUMI 23-09-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

98 6102K130000027 3202042510740001 ADANG HERMAWAN Laki-laki SUKABUMI 25-10-1974 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

99 6102K230000350 3202044506810008 EKA PUSPITAWATI Perempuan SUKABUMI 05-06-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

100 6102K230000324 3202044610690002 NUNUNG NURHAYATI Perempuan SUKABUMI 06-10-1969 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

101 6102K230000251 3202045411750002 HERNAWATI Perempuan LAHAT 14-11-1975 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

102 6102K230000292 3202045503830006 WINI WINARNI Perempuan SUKABUMI 15-03-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

103 6102K130000241 3202045511800002 NOVI ANDRIAWAN Laki-laki BANDUNG 15-11-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

104 6102K230000084 3202046005820002 DEPI RATNA JUWARTI Perempuan SUKABUMI 20-05-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

105 6102K230000044 3202046308740002 ILMANTI MERY KRISTINASUDJANA Perempuan SUKABUMI 23-08-1974 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

106 6102K230000225 3202046705860002 EVRIDA RIKA WIDURI Perempuan SLEMAN 27-05-1986 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

107 6102K230000238 3202046802810001 ERMAWATI Perempuan SUKABUMI 28-02-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

108 6102K130000343 3202050102650017 DEDI RUSWENDI Laki-laki SUKABUMI 01-02-1965 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

109 6102K130000002 3202050107760044 AAM MAULANA Laki-laki SUKABUMI 01-07-1976 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

110 6102K130000061 3202050201690003 AHLANI Laki-laki TEGAL 02-01-1969 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

111 6102K130000377 3202050205720006 DIKI BUDIMAN Laki-laki JAKARTA 02-05-1972 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

112 6102K130000380 3202050211680006 ABDILAH Laki-laki SUKABUMI 02-11-1968 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

113 6102K130000328 3202050310840001 DANANG RISDIANTORO Laki-laki SUKABUMI 03-10-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

114 6102K130000313 3202050403670001 ADNANI Laki-laki SUKABUMI 04-03-1967 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

115 6102K130000342 3202050403820011 ASEP ENDANG YUSUF Laki-laki SUKABUMI 04-03-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

116 6102K130000458 3202050501840004 ANDIKA NURDIANSYAH Laki-laki SUKABUMI 05-01-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

117 6102K130000388 3202050504720009 DADANG Laki-laki SUKABUMI 05-04-1972 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

118 6102K130000417 3202050505840006 RUDI HADMOKO PH Laki-laki SUKABUMI 05-05-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

119 6102K130000430 3202050506780012 SOLIHIN Laki-laki SUKABUMI 05-06-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

120 6102K130000250 3202050606830006 RUDIYANA Laki-laki SUKABUMI 06-06-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

121 6102K130000433 3202050801660002 MAMIL Laki-laki SUKABUMI 06-01-1966 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

122 6102K130000349 3202050805660002 MIFTAHUDIN Laki-laki SUKABUMI 08-05-1966 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

123 6102K130000126 3202050808670005 UJEN JAENUDIN SHIDIQ Laki-laki SUKABUMI 08-08-1967 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

124 6102K130000221 3202050904780002 AHMAD YAMIN BUNYAMIN Laki-laki SUKABUMI 09-04-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

125 6102K130000254 3202051003680009 SAEPUDIN A Laki-laki SUKABUMI 10-03-1968 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

126 6102K130000194 3202051007700003 MAMAT RUSLAN Laki-laki SUKABUMI 10-07-1970 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

127 6102K130000114 3202051009830003 DEYI PRIYADI Laki-laki SUKABUMI 10-09-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

128 6102K130000300 3202051109700004 NAJMUDIN Laki-laki SUKABUMI 11-09-1970 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

129 6102K130000290 3202051207810002 DUDUNG MARDIANA Laki-laki SUKABUMI 12-07-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

130 6102K130000437 3202051312820006 SAEFUL BAHRI Laki-laki SUKABUMI 13-12-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

131 6102K130000335 3202051405800003 NURDIN Laki-laki SUKABUMI 14-05-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

132 6102K130000420 3202051512840005 ARIS SOPANDI Laki-laki SUKABUMI 15-12-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

133 6102K130000373 3202051908810006 RUDI RISMANTO Laki-laki CIAMIS 19-08-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

134 6102K130000092 3202052008680002 JUMHANA Laki-laki SUKABUMI 20-08-1968 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

135 6102K130000164 3202052103630004 SUDAYAT Laki-laki SUKABUMI 15-03-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

3

No Nomor Peserta NIK Nama PesertaJenis

KelaminTempat Lahir

Tanggal

LahirLokasi Ujian

Tanggal

TesSesi Jam Ruang Server

136 6102K130000336 3202052103730005 INDRA Laki-laki SUKABUMI 21-03-1973 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

137 6102K130000330 3202052510830002 HERI PIRMANSYAH Laki-laki SUKABUMI 25-10-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

138 6102K130000181 3202052606830002 HERMAWAN Laki-laki SUKABUMI 26-06-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

139 6102K130000052 3202052705820002 ADEN KOSWARA Laki-laki SUKABUMI 27-05-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

140 6102K130000200 3202052808800002 LUKMAN BUHORI Laki-laki SUKABUMI 28-08-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

141 6102K130000359 3202053108680003 KATNA Laki-laki SUKABUMI 31-08-1968 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

142 6102K230000371 3202054405860002 MIRA MUTIARA Perempuan SUKABUMI 04-05-1986 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

143 6102K230000241 3202054502800009 NUNUNG NURHAYATI Perempuan SUKABUMI 05-02-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

144 6102K230000198 3202054606730010 KULSUM Perempuan CISITU 06-06-1973 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

145 6102K230000244 3202054809770003 ERNI HARTINI Perempuan SUKABUMI 08-09-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

146 6102K230000332 3202054901840001 SRI AMELIA MARLIANA Perempuan SUKABUMI 09-01-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

147 6102K230000207 3202055011850005 ADE IRMA MARIAWATI Perempuan SUKABUMI 10-11-1985 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

148 6102K230000431 3202055111690003 BARIAH LINDA MURYATI Perempuan SUKABUMI 11-11-1969 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

149 6102K230000291 3202055212840005 ENI ROHAYATI Perempuan SUKABUMI 12-12-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

150 6102K230000276 3202055603830013 E. VISPAWATI Perempuan SUKABUMI 16-03-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

151 6102K230000408 3202055807690002 NENG TUTI ISNAWATI Perempuan SUKABUMI 18-07-1969 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

152 6102K230000250 3202056001740005 INAR WINARTI Perempuan SUKABUMI 20-01-1974 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

153 6102K230000239 3202056101630002 ISOH Perempuan SUKABUMI 03-11-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

154 6102K230000160 3202056206770001 ZUNI DWI SUSANTI Perempuan SUKABUMI 22-06-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

155 6102K230000294 3202056301750001 LIDA RESLIDIAWATI Perempuan BAYAH 23-09-1975 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

156 6102K230000062 3202056303700006 TETI SUHARTINI Perempuan SUKABUMI 23-03-1970 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

157 6102K230000380 3202056312770001 RUSTINI Perempuan SUKABUMI 23-12-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

158 6102K130000447 3202060412810002 IDAY SUHENDAR Laki-laki SUKABUMI 04-12-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

159 6102K130000368 3202061204820003 FERI SUBEKTI Laki-laki SUKABUMI 12-04-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

160 6102K130000176 3202061607720001 UJANG SAEPUROHMAT Laki-laki SUKABUMI 16-07-1972 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

161 6102K130000063 3202061706760002 MA'MUN MURAD Laki-laki SUKABUMI 17-06-1976 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

162 6102K120000049 3202061706790003 CAHYA ADI SUDRAJAT Laki-laki BANDUNG 17-06-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

163 6102K130000152 3202062004680002 D. RUSWANDI Laki-laki SUKABUMI 20-04-1968 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

164 6102K130000170 3202062102790003 SAEPUL RIJAL Laki-laki SUKABUMI 21-02-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

165 6102K120000043 3202062310780003 MIKAEL SILAEN Laki-laki DELI SERDANG 23-10-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

166 6102K130000354 3202062504820001 JAJANG JUNAEDI Laki-laki SUKABUMI 25-04-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

167 6102K130000322 3202062508790001 SADELI Laki-laki SUKABUMI 25-08-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

168 6102K230000377 3202064101720021 YOYOH Perempuan SUKABUMI 01-01-1972 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

169 6102K230000067 3202064102740002 EHA Perempuan SUKABUMI 01-02-1974 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

170 6102K230000147 3202064207760006 NURWAHYUNI Perempuan SLEMAN 02-07-1976 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

171 6102K230000218 3202064405760005 TUTI SURYATI Perempuan SUKABUMI 04-05-1976 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

172 6102K230000399 3202064507690002 KARTIYAH Perempuan BANTUL 05-07-1969 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

173 6102K230000185 3202064809820003 LINAWATI Perempuan SUKABUMI 08-09-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

174 6102K230000182 3202064903790003 SRI NINGSIH Perempuan MAGELANG 09-03-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

175 6102K230000282 3202065408720002 ANIH Perempuan SUKABUMI 14-08-1972 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

176 6102K230000113 3202065504670004 DEDEH JUBAEDAH Perempuan SUKABUMI 15-04-1967 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

177 6102K230000023 3202065906810001 SRI PURAWANTI Perempuan SUKABUMI 19-06-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

178 6102K230000287 3202066504770001 RITA ROSITA Perempuan SUKABUMI 25-04-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

179 6102K230000303 3202066707780001 SUMIATI Perempuan BLITAR 27-07-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

180 6102K130000442 3202070405850003 DEDI SULISTYO Laki-laki SUKABUMI 04-05-1985 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

4

No Nomor Peserta NIK Nama PesertaJenis

KelaminTempat Lahir

Tanggal

LahirLokasi Ujian

Tanggal

TesSesi Jam Ruang Server

181 6102K120000016 3202070504780004 IWANG GUNAWAN Laki-laki SUKABUMI 05-04-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

182 6102K130000008 3202070703790002 HASANUDIN Laki-laki SUKABUMI 07-03-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

183 6102K130000030 3202071203830003 SUNANDAR Laki-laki SUKABUMI 12-03-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

184 6102K230000355 3202074309840002 RISKA VIRANTI Perempuan SUKABUMI 03-09-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

185 6102K230000280 3202074510750007 NENI HARYANI Perempuan SUKABUMI 05-10-1975 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

186 6102K230000135 3202075402770003 WIDYANINGSIH UTAMI Perempuan GARUT 14-02-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

187 6102K230000358 3202076010730002 ROSIE KURNIASARI Perempuan SUKABUMI 20-10-1973 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

188 6102K230000148 3202076712820003 SRI RAHMAWATI Perempuan CIANJUR 27-12-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

189 6102K130000426 3202080101720040 OJAN Laki-laki SUKABUMI 01-02-1972 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

190 6102K130000026 3202080105800004 AZMAT AWALUDIN Laki-laki SUKABUMI 01-05-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

191 6102K130000232 3202080109810002 PEPPI HAMDANI JB Laki-laki SUKABUMI 01-09-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

192 6102K130000001 3202080207840007 DIANA YUDISTIRA Laki-laki SUKABUMI 02-07-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

193 6102K130000046 3202080601670003 DADANG HERMANSYAH Laki-laki SUKABUMI 06-01-1967 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

194 6102K130000179 3202080603770002 SUPANDI Laki-laki SUKABUMI 06-03-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

195 6102K130000259 3202080704770002 TATANG HIDAYAT Laki-laki BANDUNG 07-04-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

196 6102K130000366 3202080808700012 ASEPULOH Laki-laki SUKABUMI 08-08-1970 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

197 6102K130000197 3202080808870001 JEPI SUNANDAR Laki-laki SUKABUMI 21-10-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

198 6102K130000037 3202081006820008 HILMAN HIDAYAT Laki-laki SUKABUMI 10-06-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

199 6102K130000141 3202081010750009 OKE RAMDANI Laki-laki SUKABUMI 10-10-1975 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

200 6102K130000042 3202081208740003 ENCE SUPRIATNA Laki-laki SUKABUMI 12-08-1974 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

201 6102K130000374 3202081208840003 RUSLANDI Laki-laki SUKABUMI 12-08-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

202 6102K130000122 3202081209820001 UJANG SUDRAJAT Laki-laki SUKABUMI 12-09-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

203 6102K130000134 3202081407810004 IWAN SETIAWAN Laki-laki SUKABUMI 14-07-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

204 6102K130000198 3202081804830005 ANDI SUHANDI Laki-laki BANTEN 18-04-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

205 6102K130000091 3202082303830003 ENTIS SUTISNA Laki-laki SUKABUMI 23-03-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

206 6102K130000150 3202082312810001 ROYANI Laki-laki TAKOKAK 23-12-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

207 6102K130000139 3202082504690003 MULYANA Laki-laki SUKABUMI 25-04-1969 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

208 6102K130000324 3202082708840003 ADE GUSWARA Laki-laki BEKASI 27-08-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

209 6102K130000236 3202082812810003 AHMAD RAJIMAN Laki-laki BANDUNG 28-12-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

210 6102K130000338 3202082911690001 NONO SUHARNO Laki-laki SUKABUMI 29-11-1969 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

211 6102K130000365 3202082911850001 AGUS SUHERMAN Laki-laki SUKABUMI 29-11-1985 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

212 6102K230000143 3202084101850028 ENUNG NURLINA Perempuan SUKABUMI 01-01-1985 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

213 6102K230000428 3202084107720093 LILIM HARYATI Perempuan SUKABUMI 05-06-1972 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

214 6102K230000237 3202084202760006 ELIT EVILITA Perempuan SUKABUMI 02-02-1976 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

215 6102K230000176 3202084509820002 ANI YUNINGSIH Perempuan SUKABUMI 05-09-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

216 6102K230000406 3202084704680001 SITI HARTINI Perempuan JAKARTA BARAT 07-04-1968 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

217 6102K230000330 3202084711820001 YULYANAH Perempuan SUKABUMI 07-11-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

218 6102K230000151 3202084807810002 LINA YULIANA Perempuan SUKABUMI 08-07-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

219 6102K230000136 3202085203840006 ENDAH DAHLIA Perempuan SUKABUMI 12-03-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

220 6102K230000161 3202085507790011 AI WINARTI Perempuan SUKABUMI 15-07-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

221 6102K230000229 3202085605820004 SUMARNI Perempuan JAMPANGTENGAH 16-05-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

222 6102K230000293 3202085807820002 YULIANTI Perempuan SUKABUMI 18-07-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

223 6102K230000394 3202086005750003 ERNA JUITA Perempuan SUKABUMI 20-05-1975 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

224 6102K230000259 3202086909800001 NURLAELASARI Perempuan SUKABUMI 29-09-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

225 6102K130000097 3202090307840008 DEDE SUPRIATNA Laki-laki SUKABUMI 03-07-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

5

No Nomor Peserta NIK Nama PesertaJenis

KelaminTempat Lahir

Tanggal

LahirLokasi Ujian

Tanggal

TesSesi Jam Ruang Server

226 6102K130000074 3202090604790002 ENDANG ANDRIYASA Laki-laki SUKABUMI 06-04-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

227 6102K130000067 3202090803740004 PIYAN JAYANI Laki-laki SUKABUMI 08-03-1974 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

228 6102K130000103 3202091204850002 IHWANURAHIM Laki-laki SUKABUMI 12-04-1985 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

229 6102K130000174 3202091507770002 RAHMAT Laki-laki SUKABUMI 15-07-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

230 6102K130000006 3202091802790004 KAMALUDIN Laki-laki SUKABUMI 18-02-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

231 6102K130000106 3202092911780002 DENI RUSWANTO Laki-laki SUKABUMI 29-11-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

232 6102K230000438 3202095404740002 LISRIYANI Perempuan SUKABUMI 14-04-1974 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

233 6102K230000110 3202096904820003 HESI MELIA Perempuan SUKABUMI 29-04-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

234 6102K130000371 3202100402670003 INANG INDRAWAN Laki-laki SUKABUMI 04-02-1967 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

235 6102K130000018 3202100501740001 ARKAM YUTANTO Laki-laki KLATEN 05-01-1974 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

236 6102K130000249 3202100501790004 OIS Laki-laki SUKABUMI 05-01-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

237 6102K130000260 3202100606800015 MULYADI Laki-laki SUKABUMI 06-06-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

238 6102K130000392 3202100905690009 ADANG DHARMAN Laki-laki SUKABUMI 09-05-1969 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

239 6102K130000251 3202101304840001 ROHMAT Laki-laki SUKABUMI 13-04-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

240 6102K130000036 3202101804740002 JAJUN Laki-laki SUKABUMI 18-04-1974 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

241 6102K130000186 3202101911790004 ASEP AHYAD SOPIANDI Laki-laki SUKABUMI 19-11-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

242 6102K130000345 3202102503770001 ASEP Laki-laki SUKABUMI 25-03-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

243 6102K130000386 3202102610790003 LUDI FIRMANSYAH Laki-laki SUKABUMI 26-10-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

244 6102K130000263 3202103103860001 ARIS NUGRAHA Laki-laki SUKABUMI 31-03-1986 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

245 6102K230000298 3202104201860005 HANA MAULANA Perempuan SUKABUMI 02-01-1986 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

246 6102K230000260 3202104204800004 ENTI MARYATI Perempuan SUKABUMI 02-04-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

247 6102K230000289 3202104208830004 NUNUNG NUR ARYANTI Perempuan SUKABUMI 02-08-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

248 6102K230000307 3202104308820007 HERA SRI MULHIMAH Perempuan SUKABUMI 03-08-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

249 6102K230000247 3202104610810002 ANAH SURYANAH Perempuan SUKABUMI 06-10-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

250 6102K230000313 3202105001830011 EVA APRIANI Perempuan SUKABUMI 10-01-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

251 6102K230000076 3202105008790012 HERLINA YUSTINCE BEAY Perempuan SUKABUMI 10-08-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

252 6102K230000288 3202105009740001 RINA HERLINA Perempuan SUKABUMI 10-09-1974 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

253 6102K130000302 3202105303650001 PAPIP ROMANTIKA Laki-laki SUKABUMI 12-03-1965 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

254 6102K230000316 3202105608680002 HETI Perempuan SUKABUMI 16-08-1968 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

255 6102K220000015 3202105802800001 UMI KULSUM Perempuan KENDAL 18-02-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

256 6102K230000440 3202106104800003 MELI KARTINI APMAWATI Perempuan SUKABUMI 21-04-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

257 6102K230000306 3202106602710007 YANTI SUHARDI Perempuan SUKABUMI 26-02-1971 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

258 6102K220000004 3202106702730001 SUSI ASTUTI Perempuan PURBALINGGA 27-02-1973 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

259 6102K230000078 3202106806810005 DETI SUSANTI Perempuan BANDUNG 28-06-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

260 6102K230000200 3202107112800001 MIA SANDRA Perempuan SUKABUMI 31-12-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

261 6102K130000044 3202110310740002 JAMALUDIN Laki-laki SUKABUMI 03-10-1974 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

262 6102K130000115 3202111212800002 HERDI Laki-laki CIBADAK 12-12-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

263 6102K130000062 3202111505750008 OMAY KOMARUDIN Laki-laki BOGOR 15-05-1975 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

264 6102K130000264 3202111510680009 AJID MULYADI Laki-laki SUKABUMI 15-10-1968 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

265 6102K130000088 3202111603690001 KAMALLUDIN Laki-laki SUKABUMI 16-03-1969 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

266 6102K130000298 3202111603730003 CECEP SOLIHIN Laki-laki SUKABUMI 16-03-1973 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

267 6102K130000095 3202111803670003 DARSONO Laki-laki INDRAMAYU 18-03-1967 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

268 6102K130000113 3202112501760004 D. TAUFIK AR. Laki-laki SUKABUMI 25-01-1976 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

269 6102K230000021 3202114101840023 ADE ROSIAWATI Perempuan SUKABUMI 01-01-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

270 6102K230000034 3202114408690004 SOLIHAT Perempuan SUKABUMI 04-08-1969 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

6

No Nomor Peserta NIK Nama PesertaJenis

KelaminTempat Lahir

Tanggal

LahirLokasi Ujian

Tanggal

TesSesi Jam Ruang Server

271 6102K230000223 3202114705740008 EVA HOLIPA Perempuan JAKARTA 07-05-1974 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

272 6102K230000242 3202114807800004 SITI ZULAEHA Perempuan SUKABUMI 08-07-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

273 6102K230000370 3202115102650001 IKA SUKMAWATI Perempuan SUKABUMI 11-02-1965 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

274 6102K230000321 3202115103830003 YULYANTI MELIASARI Perempuan SUKABUMI 11-03-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

275 6102K230000022 3202115106750004 RENITA HAYATI MOENADJAT Perempuan SUKABUMI 11-06-1975 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

276 6102K230000068 3202115412720003 ZURMA WARIYANTI Perempuan BANDUNG 14-12-1972 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

277 6102K230000024 3202115609660002 AI SUCIATI Perempuan SUKABUMI 16-09-1966 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

278 6102K230000101 3202116205830009 DIAN MEILANIE Perempuan SUKABUMI 22-05-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

279 6102K230000365 3202116209780003 ELIS MULYANI Perempuan SUKABUMI 22-09-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

280 6102K130000265 3202121210710003 BUDI KARTIKA Laki-laki SUKABUMI 12-10-1971 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

281 6102K130000171 3202121506670002 IIK MUDRIKAH Laki-laki SUKABUMI 15-06-1967 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

282 6102K120000007 3202121711700001 ADE MASKAR SULAHERMAN Laki-laki SUKABUMI 17-11-1970 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

283 6102K120000009 3202122805730003 RUSLI WAHAB Laki-laki SUKABUMI 28-05-1973 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

284 6102K230000204 3202124602710003 ELAYATI SADIAH Perempuan SUKABUMI 06-02-1971 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

285 6102K230000421 3202125106750002 DATI WIDIYATI Perempuan SUKABUMI 11-06-1975 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

286 6102K230000162 3202126002780005 AI MALIHAH Perempuan SUKABUMI 20-02-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

287 6102K230000172 3202126006760003 ELIS SUPRIAWATI Perempuan SUKABUMI 20-06-1976 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

288 6102K230000096 3202126810630003 AYI NENI SETIAWATI Perempuan SUKABUMI 28-10-1963 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

289 6102K130000445 3202130203660004 MUSLIH SAYUTI Laki-laki CIANJUR 02-03-1966 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

290 6102K130000357 3202130512810001 ASEP MAHENDRA Laki-laki SUKABUMI 05-12-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

291 6102K130000199 3202130810800005 ADE IDRUS Laki-laki SUKABUMI 08-10-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

292 6102K130000255 3202131204770001 PAPAH HUDAEPAH Laki-laki SUKABUMI 12-04-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

293 6102K130000116 3202131603800004 KHOERUS SOLIHIN Laki-laki SUKABUMI 16-03-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

294 6102K230000245 3202134108700001 AAN ANISAH Perempuan SUKABUMI 01-08-1970 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

295 6102K230000079 3202134202740005 EROS ROSITA Perempuan SUKABUMI 02-02-1974 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

296 6102K230000046 3202135507840006 DEWI SUSANTI Perempuan SUKABUMI 15-07-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

297 6102K230000012 3202136410840004 LELIH ALAWIYAH Perempuan SUKABUMI 24-10-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

298 6102K130000012 3202140202820001 ASEP SAEPULOH Laki-laki SUKABUMI 02-02-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

299 6102K130000087 3202140803730002 U. SAEPUL RAHMAN Laki-laki SUKABUMI 08-03-1973 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

300 6102K130000360 3202141303780002 HENDRI GUNAWAN Laki-laki SUKABUMI 13-03-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

301 6102K130000382 3202141403850002 ASEP HIDAYAT Laki-laki SUKABUMI 14-03-1985 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

302 6102K130000279 3202142701770001 SYAFERI Laki-laki SORONG 27-01-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

303 6102K130000021 3202142712820001 TETED SUTEDI Laki-laki SUKABUMI 27-12-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

304 6102K230000249 3202145207820008 SITI AISAH Perempuan CIANJUR 12-07-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

305 6102K230000063 3202145612830002 INA MARLINA Perempuan SUKABUMI 16-12-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

306 6102K230000389 3202146904790001 ELA ROSMIATI Perempuan CIANJUR 29-04-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

307 6102K130000043 3202150806730001 JAJANG SUHERMAN Laki-laki SUKABUMI 08-06-1973 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

308 6102K130000079 3202152707820004 ASEP AWALUDIN Laki-laki SUKABUMI 27-07-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

309 6102K230000404 3202155010680003 SULAESIH Perempuan SUKABUMI 10-10-1968 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

310 6102K230000285 3202155808770002 KOKOM KOMARIAH Perempuan SUKABUMI 18-08-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

311 6102K230000100 3202156003780002 RINAWATI Perempuan SUKABUMI 20-03-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

312 6102K220000010 3202156406820002 LIA KUSMIATI Perempuan SUKABUMI 24-06-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

313 6102K130000287 3202160203780012 SAMSU RIJAL Laki-laki SUKABUMI 02-03-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

314 6102K130000309 3202160802810003 HUDRI EFENDI Laki-laki SUKABUMI 08-02-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

315 6102K130000444 3202160803700007 TUKIYO Laki-laki WONOGIRI 08-03-1970 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

7

No Nomor Peserta NIK Nama PesertaJenis

KelaminTempat Lahir

Tanggal

LahirLokasi Ujian

Tanggal

TesSesi Jam Ruang Server

316 6102K130000069 3202161408800004 UJANG HARYADI Laki-laki SUKABUMI 14-08-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

317 6102K130000127 3202161608820014 DEDE GUNAWAN Laki-laki BOGOR 16-08-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

318 6102K130000024 3202161802810004 HILMAN S.PD Laki-laki SUKABUMI 18-02-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

319 6102K130000124 3202162512700001 AJI SAPUTRA Laki-laki SUKABUMI 25-12-1970 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

320 6102K230000442 3202164801830005 RIKA MAULANI Perempuan BANDUNG 08-01-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

321 6102K230000257 3202165006770008 YANTI SARININGSIH Perempuan SUKABUMI 10-06-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

322 6102K230000343 3202165409680004 LILIH HOLIPAH Perempuan SUKABUMI 14-09-1968 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

323 6102K230000363 3202166105790003 NENENG INAYAH Perempuan BANDUNG 21-05-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

324 6102K230000116 3202166107820005 FITRIANI Perempuan SUKABUMI 21-07-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

325 6102K230000090 3202166206770007 RIA KUSUMA DEWI Perempuan SUKABUMI 22-06-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

326 6102K230000188 3202166504810004 YUNIAWATI Perempuan SUKABUMI 25-04-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

327 6102K130000376 3202170503820007 DEDE SURYAMAN Laki-laki SUKABUMI 05-03-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

328 6102K130000296 3202171007810006 ABDUL MAJID Laki-laki SUKABUMI 10-07-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

329 6102K230000155 3202174203640001 ESIH FIRMANINGSIH Perempuan SUKABUMI 02-03-1964 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

330 6102K230000133 3202174610840001 MURSIDAH Perempuan JAKARTA 06-10-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

331 6102K230000401 3202175710750001 NUNUNG Perempuan SUKABUMI 17-10-1975 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

332 6102K230000334 3202176006850002 ELISMAWATI Perempuan SUKABUMI 20-06-1985 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

333 6102K230000345 3202176712710001 SUGIANTI Perempuan JAKARTA 27-12-1971 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

334 6102K130000407 3202180205790001 DIAN YUSUF Laki-laki SUKABUMI 02-05-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

335 6102K130000440 3202181303670001 BUNYAMIN SUJANA Laki-laki SUKABUMI 13-03-1967 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

336 6102K120000002 3202181403630001 MARWIANA Laki-laki SUKABUMI 14-03-1963 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

337 6102K120000015 3202182211800003 LANDI ARDIAN Laki-laki SUKABUMI 22-11-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

338 6102K130000361 3202182805810002 ARIFIN Laki-laki SUKABUMI 28-05-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

339 6102K230000125 3202184312830003 RINI DWI RAHMAWATI Perempuan SUKABUMI 03-12-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

340 6102K230000396 3202184511670001 LILIS BANOWATI Perempuan JAKARTA 03-11-1967 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

341 6102K230000393 3202184603730005 LENI RUSLAENI Perempuan SUKABUMI 06-03-1973 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

342 6102K230000053 3202184708850003 YUNI YUSMANITA Perempuan SUKABUMI 07-08-1985 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

343 6102K230000111 3202184805840002 SITI AMINAH Perempuan SUKABUMI 08-05-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

344 6102K230000212 3202184810690001 NENENG NURJANAH Perempuan SUKABUMI 08-10-1969 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

345 6102K230000159 3202185102860005 GESTI AQUARI SUBASTIANITA Perempuan SUKABUMI 11-02-1986 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

346 6102K130000193 3202190205830003 UUS CAHYADI Laki-laki SUKABUMI 02-05-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

347 6102K130000048 3202191003940001 HANZASMI Laki-laki SUKABUMI 10-03-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

348 6102K130000093 3202191111860002 DIAN CAHYADI Laki-laki SUKABUMI 11-11-1986 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

349 6102K130000240 3202191303830004 YANA Laki-laki SUKABUMI 13-03-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

350 6102K130000394 3202191608750002 GUNAWAN Laki-laki SUKABUMI 16-08-1975 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

351 6102K130000083 3202192906800001 JALALUDIN Laki-laki SUKABUMI 29-06-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

352 6102K230000141 3202194204730037 IDAH Perempuan SUKABUMI 02-04-1973 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

353 6102K230000351 3202194401720001 ELIH RUSTINA Perempuan SUKABUMI 04-01-1972 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

354 6102K230000353 3202194409760004 NENENG SUMIATI MAESAROH Perempuan SUKABUMI 04-09-1976 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

355 6102K230000073 3202194609690001 SUMIRAH Perempuan SUKABUMI 07-08-1969 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

356 6102K230000417 3202194708790002 ELIS SITI JUBAEDAH Perempuan KALAPANUNGGAL 07-08-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

357 6102K230000051 3202195012550002 ISMAYANTI Perempuan SUKABUMI 23-09-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

358 6102K230000119 3202195102790003 EUIS KADARWATI Perempuan SUKABUMI 11-02-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

359 6102K230000033 3202195504840002 RENI RATNAWATI Perempuan PANUMBANGAN 15-04-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

360 6102K230000210 3202196903800002 SRI LESTARI Perempuan SLEMAN 29-03-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

8

No Nomor Peserta NIK Nama PesertaJenis

KelaminTempat Lahir

Tanggal

LahirLokasi Ujian

Tanggal

TesSesi Jam Ruang Server

361 6102K130000120 3202200201820001 ASEP SUHARDIMAN Laki-laki SUKABUMI 02-01-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

362 6102K130000190 3202200303840001 PRIWANDI Laki-laki SUKABUMI 03-03-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

363 6102K130000352 3202200507820010 ISMATULOH Laki-laki SUKABUMI 05-07-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

364 6102K130000098 3202200606820001 SORI HIDAYAT Laki-laki SUKABUMI 06-06-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

365 6102K130000369 3202201604840002 SUHERLAN Laki-laki SUKABUMI 16-04-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

366 6102K130000118 3202201811780001 MOGI BUWONO Laki-laki SUKABUMI 18-11-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

367 6102K130000319 3202202006840003 ABDUL RACHMAN BARMAWI Laki-laki SUKABUMI 20-06-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

368 6102K120000004 3202202304770001 ADE YONI YOHANSAH Laki-laki MAJALAYA 23-04-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

369 6102K130000099 3202202502680002 OYOK JAMALUDIN Laki-laki SUKABUMI 25-02-1968 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

370 6102K130000112 3202202802790003 LILIK HARTANTO Laki-laki SUKABUMI 28-02-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

371 6102K130000288 3202202812840001 DEPI ANUGRAH Laki-laki SUKABUMI 28-12-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

372 6102K130000456 3202203007710002 SUHENDA Laki-laki SUKABUMI 30-07-1971 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

373 6102K230000087 3202204306640002 EMPOK AISYAH Perempuan SUKABUMI 03-06-1964 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

374 6102K230000277 3202204605710002 DEWI SARTIKA Perempuan SUKABUMI 06-05-1971 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

375 6102K220000001 3202204611810001 ELI RAHMAH Perempuan SUKABUMI 06-11-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

376 6102K230000392 3202204808860002 RINI HILMIATI FAUZIAH Perempuan SUKABUMI 08-08-1986 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

377 6102K220000009 3202205002690003 ERNA MULYANI Perempuan SUKABUMI 10-02-1969 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

378 6102K230000403 3202206001730002 ELI YULIA Perempuan SUKABUMI 20-01-1973 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

379 6102K230000383 3202206411850001 UPIT MARTINI Perempuan SUKABUMI 24-11-1985 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

380 6102K230000077 3202206706810003 DEWI YUNINA Perempuan SUKABUMI 27-06-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

381 6102K130000212 3202210104670004 ASEP SETIAWAN Laki-laki SUKABUMI 01-04-1967 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

382 6102K120000024 3202210104700008 JAJULI MULYADI Laki-laki SUKABUMI 01-04-1970 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

383 6102K130000081 3202210201810001 ADE IRMAWAN Laki-laki SUKABUMI 02-01-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

384 6102K130000284 3202210201810005 NURMAN SALEH Laki-laki SUKABUMI 02-01-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

385 6102K130000051 3202210203710008 JAMALUDIN Laki-laki SUKABUMI 02-03-1971 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

386 6102K130000383 3202210210790003 ZAENAL ABIDIN Laki-laki SUKABUMI 02-10-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

387 6102K130000398 3202210302840002 ADE EDWARSYAH Laki-laki SUKABUMI 03-02-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

388 6102K130000215 3202210307700010 DEDI SUHERDI Laki-laki SUKABUMI 03-07-1970 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

389 6102K130000188 3202210404720002 SUROHMAT Laki-laki SUKABUMI 04-04-1972 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

390 6102K130000185 3202210405840009 LUDI HERDIANA Laki-laki SUKABUMI 04-05-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

391 6102K130000326 3202210406730005 KRISTIAN'M NOOR Laki-laki SUKABUMI 04-06-1973 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

392 6102K130000165 3202210502750003 JANI SUHERLAN Laki-laki SUKABUMI 05-02-1975 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

393 6102K130000334 3202210503720002 AGUS HIKMAT S AG Laki-laki SUKABUMI 05-03-1972 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

394 6102K130000321 3202210504770006 HUSEN Laki-laki SUKABUMI 05-04-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

395 6102K130000056 3202210507710003 DEDE SOPYAN Laki-laki SUKABUMI 05-07-1971 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

396 6102K130000195 3202210605760003 JAELANI Laki-laki SUKABUMI 06-05-1976 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

397 6102K130000243 3202210607850006 ANDRI PURNAMA Laki-laki SUKABUMI 06-07-1985 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

398 6102K130000201 3202210609840001 IRPAN HERMAWAN Laki-laki JAMPANGKULON 03-06-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

399 6102K130000457 3202210909850004 ADEN RONI Laki-laki SUKABUMI 09-09-1985 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

400 6102K130000057 3202211101740002 ASEP HERMAWAN Laki-laki SUKABUMI 11-01-1974 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

401 6102K130000455 3202211306850001 ADI ALMUTAQIN PONDANDA Laki-laki SUKABUMI 13-06-1985 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

402 6102K130000262 3202211401730002 ASEP SUNDIANA Laki-laki SUKABUMI 14-01-1973 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

403 6102K130000054 3202211506850001 DEDI PURBALINGGA Laki-laki SUKABUMI 15-06-1985 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

404 6102K130000318 3202211606710002 JUNAYAT Laki-laki SUKABUMI 16-06-1971 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

405 6102K130000304 3202211701780001 DESKA NUGRAHA Laki-laki SUKABUMI 17-01-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

9

No Nomor Peserta NIK Nama PesertaJenis

KelaminTempat Lahir

Tanggal

LahirLokasi Ujian

Tanggal

TesSesi Jam Ruang Server

406 6102K120000001 3202211806820003 OMAN SUDRAJAT Laki-laki SUKABUMI 18-06-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

407 6102K130000045 3202211903820003 GELAR DARAJAT Laki-laki SUKABUMI 19-03-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

408 6102K130000449 3202212006790001 DADAN HERMAWAN Laki-laki SUKABUMI 20-06-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

409 6102K130000138 3202212008700004 RUSWANDI Laki-laki SUKABUMI 20-08-1970 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

410 6102K120000028 3202212202810006 ELAN WAHYUDIN Laki-laki SUKABUMI 22-02-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

411 6102K130000003 3202212408680001 GAGAY SUHENDA Laki-laki SUKABUMI 24-08-1968 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

412 6102K130000038 3202212601840003 DIAN SURYAMAN Laki-laki SUKABUMI 26-01-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

413 6102K120000029 3202212811640001 AJI SUKMAJI Laki-laki GARUT 28-11-1964 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

414 6102K230000366 3202214104700006 ANGRUM Perempuan SUKABUMI 01-04-1970 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

415 6102K230000094 3202214112830003 EVI NURLELASARI Perempuan SUKABUMI 01-12-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

416 6102K230000179 3202214309820002 ELAH LAELASARI Perempuan SUKABUMI 03-09-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

417 6102K230000304 3202214403760002 LISDAWATI Perempuan JAMPANGKULON 04-03-1976 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

418 6102K230000177 3202214405770001 MASITOH Perempuan JAMPANGKULON 04-05-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

419 6102K230000059 3202214504730005 KORIAT Perempuan SURADE 05-04-1973 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

420 6102K230000283 3202214512680002 NURYATI Perempuan SUKABUMI 05-12-1968 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

421 6102K230000405 3202214702680005 IMAS MASTIAH Perempuan SUKABUMI 07-02-1968 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

422 6102K230000439 3202214705770007 TANTI KRISANTI Perempuan SUKABUMI 07-05-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

423 6102K230000434 3202214803780001 ENIH SUSILAWATI Perempuan SUKABUMI 08-03-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

424 6102K230000127 3202214804680002 N. ETI SUNARTI Perempuan SUKABUMI 08-04-1968 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

425 6102K230000099 3202215204800005 SUSANTI Perempuan SUKABUMI 12-04-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

426 6102K230000180 3202215206680005 KARNINGSIH Perempuan SUKABUMI 12-06-1968 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

427 6102K230000231 3202215303720003 SUPRAPTI Perempuan CIAMIS 13-03-1972 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

428 6102K230000412 3202215304710004 ETI SUMIATI Perempuan SUKABUMI 13-04-1971 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

429 6102K230000129 3202215405770004 ENENG SURTIKA Perempuan SUKABUMI 14-05-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

430 6102K220000007 3202215502830003 LISNAWATI Perempuan SUKABUMI 15-02-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

431 6102K230000064 3202215508820003 SANTY SUDIANTY Perempuan SUKABUMI 15-08-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

432 6102K230000184 3202215705810003 SITI BARIYAH Perempuan SUKABUMI 17-05-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

433 6102K230000165 3202216004790001 ELIS SAPTA RIANI Perempuan SUKABUMI 03-10-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

434 6102K230000253 3202216111750001 YASTINI Perempuan SLEMAN 21-11-1975 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

435 6102K230000026 3202216307860001 YULIA NURLITASARI Perempuan SUKABUMI 23-07-1986 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

436 6102K230000271 3202216507820001 ANIS RENGGANIS Perempuan SUKABUMI 25-07-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

437 6102K230000171 3202216508790002 KOMALA SUMARTIN Perempuan SUKABUMI 25-08-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

438 6102K230000187 3202216607810001 PUSPA IRA JUWITA Perempuan SUKABUMI 26-07-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

439 6102K230000157 3202216608780002 FAJAR AGUSTIANI Perempuan SUKABUMI 26-08-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

440 6102K230000224 3202216705700001 WARTI Perempuan BANDUNG 27-05-1970 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

441 6102K230000167 3202216804690002 ANI NURAINI Perempuan SUKABUMI 28-04-1969 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

442 6102K230000061 3202216903800003 LENI KARLINA Perempuan SUKABUMI 29-03-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

443 6102K230000170 3202217008750001 NIKMATUL KHUMAIDAH Perempuan SUKABUMI 30-08-1975 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

444 6102K130000132 3202220403720009 AEP MULYANA Laki-laki SUKABUMI 04-03-1972 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

445 6102K130000459 3202220408660001 ENGKOS KOSASIH Laki-laki SUKABUMI 04-08-1966 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

446 6102K130000244 3202220502830003 ANTON PERMANA Laki-laki SUKABUMI 05-02-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

447 6102K120000032 3202220602760004 ANTON PATINASRANI Laki-laki SUKABUMI 06-02-1976 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

448 6102K130000439 3202220707770004 MOCH. ABDUL ROHMAN. Laki-laki SUKABUMI 07-07-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

449 6102K130000071 3202220806810002 DAWAMI BADRU JAMAN Laki-laki SUKABUMI 08-06-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

450 6102K130000211 3202220810750003 HAMZAH MAS AHMADI Laki-laki SUKABUMI 08-10-1975 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

10

No Nomor Peserta NIK Nama PesertaJenis

KelaminTempat Lahir

Tanggal

LahirLokasi Ujian

Tanggal

TesSesi Jam Ruang Server

451 6102K130000111 3202220810830001 NANDANG Laki-laki SUKABUMI 08-10-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

452 6102K120000008 3202220906840004 SOLAHUDIN Laki-laki SUKABUMI 09-06-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

453 6102K130000066 3202221006790003 HERI KURNIAWAN Laki-laki SUKABUMI 10-06-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

454 6102K130000156 3202221006830003 RACHMAT CHAIDIR Laki-laki SUKABUMI 10-06-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

455 6102K120000018 3202221104640003 DEDE MUHAYAR Laki-laki SUKABUMI 01-04-1964 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

456 6102K130000073 3202221204800007 WAWAN HERMAWAN Laki-laki SUKABUMI 12-04-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

457 6102K130000291 3202221205770001 WAHYU WIBISANA Laki-laki CIRACAP 12-05-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

458 6102K130000121 3202222105830005 JOHAN SOMANTRI Laki-laki SUKABUMI 21-05-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

459 6102K130000272 3202222602810001 DWI WAHYU DIANA Laki-laki SUKABUMI 26-02-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

460 6102K130000350 3202222806790001 ABDAH AZIZ Laki-laki SUKABUMI 28-06-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

461 6102K230000261 3202224207720003 IIT LISNAWATI Perempuan SUKABUMI 02-07-1972 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

462 6102K230000308 3202224402840009 DWI NURAENAH Perempuan JAKARTA 04-02-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

463 6102K230000098 3202224912820004 YETI HARYATI Perempuan SUKABUMI 09-12-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

464 6102K230000134 3202225005850009 YULIA NINGSIH Perempuan SUKABUMI 10-05-1985 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

465 6102K130000013 3202225201830004 REDY MANGUN WARDAYA Laki-laki SUKABUMI 12-01-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

466 6102K230000374 3202225302830003 DENTI DWI PRIANTI Perempuan SUKABUMI 13-02-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

467 6102K230000140 3202225405790002 MASWATI RE WARDAYA Perempuan SUKABUMI 14-05-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

468 6102K230000402 3202225407790005 YULIAWATI Perempuan SUKABUMI 14-07-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

469 6102K230000045 3202225505850004 MULIAH SARIAH Perempuan SUKABUMI 15-05-1985 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

470 6102K230000163 3202225607850004 ULI DEWI HUNNAH Perempuan SUKABUMI 16-07-1985 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

471 6102K230000122 3202226011820004 FRANSISKA NOVITA PURBASARI Perempuan BANTUL 20-11-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

472 6102K130000276 3202230204670003 JUWENI Laki-laki SUKABUMI 02-04-1967 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

473 6102K130000010 3202230511790001 PARIH ROHMAWI Laki-laki SUKABUMI 05-11-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

474 6102K130000406 3202230702750007 MARPUDIN EFENDI Laki-laki SUKABUMI 07-02-1975 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

475 6102K130000131 3202230703780001 JATMAN SUJATMAN Laki-laki SUKABUMI 07-03-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

476 6102K130000270 3202230803670001 SUHENDI Laki-laki SUKABUMI 08-03-1967 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

477 6102K130000130 3202230905720002 NASYARUDIN YAHYA Laki-laki SUKABUMI 09-05-1972 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

478 6102K130000169 3202231002710006 ADEN SUGANDA Laki-laki SUKABUMI 10-02-1971 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

479 6102K130000297 3202231202700002 KAMALUDIN SUPANDI Laki-laki SUKABUMI 12-02-1970 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

480 6102K130000032 3202231204740003 HAJUDIN Laki-laki SUKABUMI 12-04-1974 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

481 6102K130000082 3202231206730001 UJANG RUSLAN JAMIL Laki-laki SUKABUMI 12-06-1973 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

482 6102K130000393 3202231408800004 EZIZ ZAIMAN ZULHAKIM Laki-laki SUKABUMI 14-08-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

483 6102K130000149 3202231506770006 RUDI RUSKENDAR Laki-laki SUKABUMI 15-06-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

484 6102K130000269 3202231610850002 DEDE SOMANTRI Laki-laki SUKABUMI 16-10-1985 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

485 6102K130000451 3202232103680001 SANUSI HARJA KUSUMAH Laki-laki SUKABUMI 21-03-1968 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

486 6102K120000041 3202232104770001 ENDANG HERMAWAN Laki-laki SUKABUMI 21-04-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

487 6102K130000208 3202232105850003 UBEN SUBENDI Laki-laki SUKABUMI 21-05-1985 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

488 6102K230000376 3202234112770002 LINA MARLINA Perempuan BOGOR 01-12-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

489 6102K230000027 3202234404780001 NENENG SUSI LINDAWATI Perempuan SUKABUMI 04-06-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 1 07.30-09.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

490 6102K230000146 3202234408670003 TENTI ROHAYATI Perempuan SUKABUMI 04-08-1967 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

491 6102K230000397 3202234601690001 IMAS PARIDAH Perempuan SUKABUMI 06-01-1969 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

492 6102K230000311 3202235403700008 ROHILAH Perempuan SUKABUMI 14-03-1970 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

493 6102K230000320 3202236004820002 INAY SUMINAR Perempuan SUKABUMI 20-04-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

494 6102K130000307 3202240101830018 DENI ISKANDAR Laki-laki SUKABUMI 01-01-1983 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

495 6102K130000144 3202240101850016 USMAN SUMANTRI Laki-laki SUKABUMI 01-01-1985 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

11

No Nomor Peserta NIK Nama PesertaJenis

KelaminTempat Lahir

Tanggal

LahirLokasi Ujian

Tanggal

TesSesi Jam Ruang Server

496 6102K120000022 3202240303740001 BUDI RAHMAN Laki-laki SUAKBUMI 03-03-1974 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

497 6102K130000060 3202240307790005 RUSWANDI MUSLIH Laki-laki SUKABUMI 03-07-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

498 6102K120000044 3202240309760002 DENI SETIAWAN Laki-laki SUKABUMI 03-09-1976 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

499 6102K130000110 3202240405820007 WAWAN AHMADYANI Laki-laki SUKABUMI 04-05-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

500 6102K130000136 3202240407800008 HARIMANSAH Laki-laki SUKABUMI 04-07-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

501 6102K120000010 3202240502770006 SUKARDI Laki-laki SUKABUMI 05-02-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

502 6102K130000004 3202240503800011 GIRI SUDARSONO Laki-laki SUKABUMI 05-03-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

503 6102K130000017 3202240506840005 SAEPULOH Laki-laki SUKABUMI 05-06-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

504 6102K130000214 3202240509840006 AJI ZAENAL MUSTOPA Laki-laki SUKABUMI 05-09-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

505 6102K130000078 3202240608800005 UJANG SARIPIN Laki-laki SUKABUMI 06-08-1980 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

506 6102K130000273 3202240612810003 WANDI Laki-laki SUKABUMI 06-12-1981 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

507 6102K130000109 3202240807780007 HASAN ABDULLAH Laki-laki SUKABUMI 08-07-1978 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

508 6102K130000151 3202240808820011 ROMLI Laki-laki SUKABUMI 08-08-1982 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 04 - LAB BAHASA 01 PK610201-D7J8

509 6102K120000030 3202241201790001 DEDE DRAJAT SURYAWAN Laki-laki SUKABUMI 12-01-1979 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

510 6102K130000218 3202241203770010 NANDAN HERAWAN Laki-laki SURADE 12-03-1977 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 3 13.00-15.15 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

511 6102K130000090 3202241211850007 DEKRIS ISKANDAR Laki-laki SUKABUMI 12-11-1985 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

512 6102K130000028 3202241308850004 FERY ANJAS PURBAKSA Laki-laki SUKABUMI 13-08-1985 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

513 6102K120000026 3202241511730002 HIKMAT SUMPENA Laki-laki SUKABUMI 15-11-1973 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 02 - LAB MULTIMEDIA 02 PK610201-B7A5

514 6102K120000042 3202241604650002 BAENURI Laki-laki SUKABUMI 16-04-1968 SMK NEGERI 1 CIBADAK 24-02-2019 4 15.30-17.45 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

515 6102K130000105 3202241712840003 EKO DESI PARSETYIYO Laki-laki YOGYAKARTA 17-12-1984 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 03 - LAB SIMDIG PK610201-C3U3

516 6102K130000029 3202242002700004 MAKSUM Laki-laki SUKABUMI 20-02-1970 SMK NEGERI 1 CIBADAK 23-02-2019 2 10.00-12.15 PPPK 01 - LAB MULTIMEDIA 01 PK610201-A6A1

517 6102K130000375 3202242012800008 RIDWAN S. RAHAYU Laki-laki SUKABUMI 20-12-1980 SMK NEGERI 1 CIBA