of 54 /54
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva PODGORICA 2 Jelena Martinović-Bogojević Milena Papić Biljana Durković MUZIČKA KULTURA za drugi razred osnovne škole PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE/NASTAVNICE

Jelena Martinović-Bogojević Milena Papić Biljana Durković 2 · PDF fileZavod za udžbenike i nastavna sredstva PODGORICA 2 Jelena Martinović-Bogojević Milena Papić Biljana Durković

 • Author
  docong

 • View
  302

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of Jelena Martinović-Bogojević Milena Papić Biljana Durković 2 · PDF fileZavod za udžbenike...

 • Zavod za udbenike i nastavna sredstvaPODGORICA

  2Jelena Martinovi-BogojeviMilena PapiBiljana Durkovi

  MUZIKA KULTURAza drugi razred osnovne kolePRIRUNIK ZA NASTAVNIKE/NASTAVNICE

  2

  A

  RO

  LIJA

  MU

  ZIK

  E 2

  J

  elen

  a M

  arti

  novi

  -Bo

  goje

  vi

  Mile

  na P

  api

  Bi

  ljana

  Dur

  kovi

  ISBN 9788630315930

 • M U Z I K A K U L T U R Aza drugi razred osnovne koleP R I R U N I K Z A N A S TAV N I K E

  Zavod za udbenike i nastavna sredstvaPODGORICA 2011.

  Jelena Martinovi-Bogojevi Milena Papi Biljana Durkovi

 • Izdava

  Glavna i odgovorna urednica

  Urednica

  Struna konsultantkinja

  Recenzenti

  Ilustrator

  Lektura

  Korektura

  Notografija

  Dizajn i grafiko oblikovanje

  Tehniki urednik

  Za izdavaa

  tampa

  Tira

  M U Z I K A K U L T U R Aza drugi razred osnovne koleP R I R U N I K Z A N A S TAV N I K E

  Zavod za udbenike i nastavna sredstva - Podgorica Naa Durkovi Biljana Miranovi dr Vesna Vuini mr Dobrila PopoviAna Perunovi-RanatoviSneana uriiBranka MartinoviLjiljana Adi Zdravko Beli Delibai

  Predrag Nikoli Aleksandra Terzi

  Petar Gari Jelena Sekuli

  Rajko Radulovi Neboja Dragovi MonPress 8500 500

  978-86-303-1455-1

  mr Jelena Martinovi-BogojeviMilena PapiBiljana Durkovi

  Nacionalni savjet za obrazovanje, rjeenjem broj 16-3449 od 30. 6. 2011. godine, odobrio je ovaj udbeniki komplet za upotrebu u osnovnoj koli.

  CIP ,

  ISBN 9788630315930ISBN 9788630315947 (CD 1)ISBN 9788630315954 (CD 2)COBISS. CGID 18409744

 • Uvod................................................................................................................................................................................... 4Opte karakteristike nastavnog predmeta Muzika kultura u drugom razredu osnovne kole...............5Pjevanje, metodski postupak uenja pjesme po sluhu....................................................................................5Brojalice.............................................................................................................................................................................6Sluanje muzike..............................................................................................................................................................6Stvaranje............................................................................................................................................................................6Nastava Muzike kulture i inkluzivno obrazovanje............................................................................................6Udbeniki komplet arolija muzike2.....................................................................................................................8RASPJEVANA JESEN......................................................................................................................................................9Dobro doli.....................................................................................................................................................................10Kiobran............................................................................................................................................................11Jesen..............................................................................................................................................................11U kolskom dvoritu....................................................................................................................................................12evojko, evojko.........................................................................................................................................................13Aj, baj.................................................................................................................................................................................14Ide mali patak................................................................................................................................................................15Ersko kolo........................................................................................................................................................................16Rosa plete........................................................................................................................................................................17Ovako se... .....................................................................................................................................................................18Uhvati ritam....................................................................................................................................................................19AROBNA ZIMA ....................................................................................................................................................... 20Zima................................................................................................................................................................................ 21Upoznajmo instrumente.......................................................................................................................................... 22San.....................................................................................................................................................................................23Snijene radosti ............................................................................................................................................................24Muzika kola ................................................................................................................................................................25Pinokio .............................................................................................................................................................................26arobno vee ................................................................................................................................................................27Novogodinji koncert.................................................................................................................................................28Razliita raspoloenja.................................................................................................................................................29ta smo nauili...............................................................................................................................................................30RAZIGRANO PROLJEE.............................................................................................................................................31Visibaba ..........................................................................................................................................................................32Tekla voda na valove ..................................................................................................................................................33Majka ...............................................................................................................................................................................34Lastavica .........................................................................................................................................................................35Tri livade ..........................................................................................................................................................................37Narodno stvaralatvo .................................................................................................................................................38Enci menci .....................................................................................................................................................................39Curulaja ...........................................................................................................................................................................40Mi smo braa terzije ...................................................................................................................................................41Sve je to muzika ...........................................................................................................................................................42Drugarstvo .............................................