Click here to load reader

JazzPRESS 0515

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of JazzPRESS 0515

 • M A J 2 01 5

  Gazeta internetowa powiconamuzyce improwizowanej

  ISS

  N 2

  08

  4-3

  143

  Pawe Tomaszewski, fot. Kuba Majerczyk

  Pawe TomaszewskiImprowizacja musi nie ducha kompozycji

  Rozmowy:ELMALeszek KuakowskiKamil PiotrowiczDorota Mikiewicz

  TOPNOTEWojtczak NYConnection Folk Five

  REAKTYWACJA!Wesprzyj akcj

 • <

 • >

  Od Redakcjiredaktor naczelny

  Piotr Wickowski

  [email protected]

  Pewien trzylatek zzaburzeniami zespektrum autyzmu nauczy mnie minimalizmu

  wdozowaniu rodkw wyrazu, pewna szesnastolatka po prbie samobjczej nauczy-

  a mnie precyzji wmuzycznym wyraaniu emocji, pewna kobieta chora na schizo-

  freni nauczya mnie odwagi ibezkompromisowoci wekspresji, pewien mczyzna

  zoddziau dla podsdnych nauczy mnie muzycznego odzwierciedlania skompliko-

  wanych ipowikanych historii, etc., etc. Takich nauczycieli mam wielu mwi muzy-

  koterapeutka, doktor psychologii, ale rwnie kompozytorka iwokalistka ELMA, ktra

  wubiegym roku zaliczya udany debiut swoim albumem Hic et Nunc.

  Dla jazzowego pianisty Pawa Tomaszewskiego jednym znajwaniejszych dowiad-

  cze edukacyjnych bya wsppraca z Monik Brodk i jej niejazzowym zespoem.

  Dla zagorzaego jazzmana potrzeba czasu, eby do tego doj iwyzby si uprzedze,

  pokocha muzyk, odnale si wmuzyce, ktr gra si wdanym momencie uwaa

  Pawe Tomaszewski.

  Przypomn jeszcze, co mwi ukasz Borowicki wrozmowie, ktr opublikowalimy

  wmarcowym JazzPRESSie. Jest on jednym zwielu polskich muzykw, ktrzy wostat-

  nich latach woleli wyjecha zPolski do Danii, aby skorzysta ztamtejszego systemu

  ksztacenia muzycznego: W Danii nie studiuje si jazzu, tylko muzyk rytmiczn, czyli

  muzyk zesztywn kresk taktow, muzyk zpulsem. To nie musi by jazz, moe by

  pop, rock czy cokolwiek studentowi przyjdzie do gowy, paradoksalnie nawet jeli ma

  na myli muzyk bez pulsu. Taki podzia na akademiach muzycznych niesie zesob

  konsekwencje wsamej edukacji. Pamitam sytuacj zegzaminu na koniec pierwsze-

  go roku, kiedy jeden znauczycieli wrcz namawia mnie, ebym nie gra tylko jazzu,

  ebym eksperymentowa, szuka czego, czego sam nigdy nie syszaem. Wpewnym

  sensie przypomina to indywidualny tryb nauczania kady pracuje nad czym in-

  nym, kady od pocztku stara si znale co swojego.

  Czy wyzbycie si uprzedze, uczenie si od tych, ktrzy jak wydawa by si mogo

  nie znaj si na rzeczy ieksperymentowanie zzaoenia, moe spowodowa, e pol-

  skiemu jazzowi nie bdzie mona zarzuci, e istnieje tylko teoretycznie?

  Miej lektury!

 • <

  SPIS TRECI

  3 Od Redakcji

  4 Spis treci

  6 Wydarzenia

  7 Konkursy

  8 Wspomnienie egnaj, ostatni z trzech krlw B.B. King (1925-2015)

  10 Pyty10 Pod naszym patronatem

  12 Top NoteWojtczak NYConnection Folk Five

  16 RecenzjeJerzy Milian Jerzy Milian 80MazzSacre +Marcin Nowakowski LiveSamuel Blaser Spring RainEberhard Weber EncoreJukka Perko & Iiro Rantala It Takes Two to TangoAnouar Brahem SouvenanceChris Potters Underground Orchestra Imaginary CitiesChick Corea Trio TrilogyTomoko Omura RootsMarilyn Mazur, Josefine Cronholm, Krister Jonsson Flamingo SkyMicha Wierba Doppelganger Project Orange Sky

  40 Koncerty40 Przewodnik koncertowy

  44 Nie jeden wiat jazzu

  63 Zrcznie skomponowany muzyczny maraton

  73 Siedem dni wok jazzu w Lublinie

  78 Jazzowe gwiazdy i odlege rejony okoojazzowe

  82 Sobowtr (?) Michaa Wierby i spka

  84 Nieoczekiwana zmiana basu

  86 Muzyczne ewolucje Cinematic Orchestry

  89 Na dwch kracach wiata

  92 The Necks w obiektywie Kuby Majerczyka

 • JazzPRESS, maj 2015 5

  >

  95 Rozmowy95 Pawe Tomaszewski

  Improwizacja musi nie ducha kompozycji

  107 ELMA Blondynka w laboratorium improwizacji

  117 Leszek KuakowskiJazz najlepszy jest na scenie

  122 Kamil PiotrowiczBy kady dwik, ktry napisaem, by mj i by dla mnie

  126 Dorota MikiewiczCay ten jazz! MEET! Dorota Mikiewicz

  135 Galeria improwizowana Marcin Wilkowski

  140 Sowo na jazzowo140 Suchajc we dwoje

  Muzyka to sia, ktra uzdrowi Wszechwiat

  144 On the CornerJazzterday czyli Bitelsi na jazzowo

  146 Spod pira dwiekografaNa ratunek Ziemi

  150 Pogranicze150 World Feeling

  152 Redakcja

  Twoje wsparcie = kolejny numer JazzPRESSunr konta:05 1020 1169 0000 8002 0138 6994wpata tytuem: Darowizna na dziaalno statutow Fundacji

 • <

  6| Wydarzenia

  fot.

  Rad

  ek

  wi

  tkow

  ski

  Przez Indonezj, Australi iNow Zelandi prze-biega bdzie w najbliszych tygodniach trasa koncertowa Artura Dutkiewicza ijego tria. Od 26 maja do 7 czerwca zesp w skadzie: Artur Dutkiewicz fortepian, Micha Baraski kon-trabas iGrzegorz Grzyb perkusja zagra siedem koncertw, midzy innymi wSalihara Theatre wDakarcie, Jazz Club Ubut na Bali iw Foundry 616 wSydney. Wystpi te na Melbourne Inter-national Jazz Festival, uwaanym za jeden znaj-wikszych festiwali jazzowych na wiecie, obok takich gwiazd jak: Herbie Hancock, Chick Co-rea, Joe Lavano, Kurt Elling, Pharoah Sanders, Dee Dee Bridgewater, Richard Bona, Eric Har-land, Tord Gustavsen, The Bad Plus. Zesp pre-zentowa bdzie program znajnowszego album Prana. Jedynym polskim koncertem wramach majowo-czerwcowej trasy by wystp 19 maja w warszawskim Promie Kultury Saska Kpa. Nadchodzce koncerty to kontynuacja recita-li solowych z pierwszej poowy maja w Brazy-lii, midzy innymi na festiwalu de Jazz Europeu prezentujcym europejsk muzyk, wLizbonie wPaacu hrabiw Foz iw Wilnie zjaposk pia-nistk Marie Kiyone.

  29 maja premier bdzie mie najnowszy al-bum Wodka Pawlika. Pyta America, nagrana zPawem Pat na kontrabasie iCezarym Kon-radem na perkusji, jako Wodek Pawlik Trio, podsumowuje 30 lat artystycznej pracy jedyne-go polskiego muzyka jazzowego nagrodzonego Grammy. Producentem pyty jest Pawlik Rela-tions, adystrybutorem Fonografika.Ten album jest efektem moich muzycznych fa-scynacji, ktre miay miejsce na przestrzeni ostatnich trzech dekad. Na tej pycie nie ograni-czylimy si wic do typowych jazzowych kom-pozycji. Poza utworami napisanymi wrnym czasie lecz do tej pory nigdy nienagranymi przeoylimy na jzyk naszego tria ulubione motywy zfilmw, do ktrych wczeniej stworzy-em cieki dwikowe, takich jak Wrony Doro-ty Kdzierzawskiej czy Rewers Borysa Lankosza. Ta pyta to take hod oddany wielkim polskim pianistom, kompozytorom ipatriotom Chopi-nowi oraz Paderewskiemu. Nagrywajc jazzowe transkrypcje ich muzyki, chciaem podkreli, jak wielk rol odegraa ich twrczo wmoim yciu wyjani Wodek Pawlik.Wodek Pawlik Trio zaprezentuje muzyk zno-wego albumu na koncercie 24 maja wFilharmo-nii Narodowej wWarszawie.

 • JazzPRESS, maj 2015 |7

  >

  Pyty dla tych, ktrzy wspieraj JazzPRESS!

  W maju do zdobycia kolejne pyty dla tych, ktrzy wspieraj swoimi darowi-

  znami wydawanie kolejnych numerw JazzPRESSu. Przypominamy, e kwota

  darowizny moe by dowolna. Wystarczy po wpacie na podany poniej nu-

  mer konta wydawcy JazzPRESSu Fundacji EuroJAZZ wysa mail na adres:

  [email protected] z podan dat przelewu, danymi adresowymi oraz

  propozycj co najmniej trzech tytuw pyt z poniszej listy, ktre chcielibycie

  otrzyma. Wpat mona rwnie dokona, korzystajc z przycisku przy linku

  do pobrania nowego numeru magazynu na stronie www.jazzpress.pl.

  Tym razem nagrody przypadn dziesiciu osobom przekazujcym wpaty

  midzy 20 i 30 maja.

  W tym miesicu do wygrania s nastpujce pyty:

  Marcus Miller Afrodeezia

  Kuba Puek Eleven Songs

  HoTS Harmony of the Spheres

  Fort una Acoustic Quart et Jazz From Poland Vol. 1

  Grit Ensemble Komeda Deconstructed

  Piotr Wjcicki Moon City

  Micha Wierba Doppelganger Project Orange Sky

  Mateusz Paka / Szymon Mika Quart et Popyt

  Sawek Jaskuke Sea

  Diana Krall Wallfl ower

  Dzikujemy wszystkim przekazujcym dotacje.

  Piszemy dla Was i dziki Wam!

  Jazz

  numer konta:05 1020 1169 0000 8002 0138 6994

 • <

  8|

  Niestety to byo nieuniknione. Wiekowy ischorowany B. B. King odszed p-nym wieczorem 14 maja wLas Vegas. Mia 89 lat. By jedynym zyjcym trzech krlw bluesa. Wspokojnym nie doczy do Freddiego iAlberta Kinga.

  B. B. King, legenda bluesowej gitary, uznany przez magazyn Rolling Stone za szstego najlepszego gitarzyst na wiecie. By czoowym przedstawicielem muzykw zpoudnia Stanw Zjednoczonych, ktrzy porzucili prac na plan-tacji, na rzecz bluesa. Pracowaem jako oracz. Robiem pi mil na godzin, 12 godzin dziennie daje 60 mil. Itak sze dni wtygodniu. 16 lat chodzenia za muem. Myl, e obszedbym ziemi wspomina.

  Pod koniec lat 40. WDIA radio zMemphis zmierzao do bankructwa. De-speracko szukali rozwizania, by pozyska nowych suchaczy. Zatrudnienie czarnych prezenterw okazao si kluczem do sukcesu. Mody Riley B. King rozpocz dziki temu prac przed mikrofonem iby to pocztek jego muzycz-nej drogi wMemphis.

  Bezsprzecznie B. B. King by jedn z waniejszych postaci w historii bluesa irocknrolla. By inspiracj dla Jimiego Hendrixa iBuddyego Guya. Jego tech-nika gry na gitarze wywara olbrzymi wpyw na rozwj muzyki rockowej. Zdoby 15 nagrd Grammy iwiatowe uznanie.

  Zapytany, dokd obecnie zmierza jego muzyka, dokd zmierza B. B. King, odpo-wiedzia: Nadal chc gra najlepiej jak potrafi. Chc dotrze do innych ludzi, do jak najwikszego grona, do jak najwikszej liczby pastw. Inaczej mwic, chc, eby cay kraj usysza jak B. B. King piewa igra bluesa. Po kilkudziesiciu la-tach kariery, mona spokojnie powiedzie, e wypeni swoj misj.

  egnaj, ostatni ztrzech krlw B.B. King (1925-2015)Aya Lidia Al-Azab

  [email protected]