Jawapan Percubaan SPM 2009 - SBP Kertas 2

 • Upload
  rinzai2

 • View
  256

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/14/2019 Jawapan Percubaan SPM 2009 - SBP Kertas 2

  1/17

  SULIT 1249/2(PP)

  1249/2 (PP)

  Sejarah

  Kertas 2

  Peraturan

  Pemarkahan

  Ogos

  2009

  SEKOLAH BERASRAMA PENUH

  BAHAGIAN PENGURUSAN

  SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN KLUSTER

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN

  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009

  SEJARAH

  Kertas 2

  PERATURAN PEMARKAHAN

  UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

  Peraturan pemarkahan ini mengandungi 16 halaman bercetak

  AMARAN

  Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh.

  Kegunaanya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa. Peraturan

  pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa juga bentuk penulisan dan percetakan.

 • 8/14/2019 Jawapan Percubaan SPM 2009 - SBP Kertas 2

  2/17

  SULIT 1249/2(PP)

  Soalan Butiran Markah

  1(a) F1 Menjalankan pemerintahan bercorak empayarF2 Meluaskan kuasa ke Macedonia/Yunani/Sham/Mesir/Perancis/

  Britania/ beberapa kawasan di Jerman

  F3 Membentuk pemerintahan berpusatF4 Menyatukan wilayah kecil yang ditaklukinyaF5 Menamatkan pemerintahan republik

  F6 Menguasai angkatan tentera

  F7 Menguasai Dewan SenatF8 Menjadi diktator

  F9 Menggunakan gelaran maharaja

  Mana-mana 2 x 1 m

  11

  111

  1

  11

  1

  [2M]

  1(b) F1 Menekankan kedamaianF2 Menekankan kemajuan sosial

  F3 Menjalankan penaklukan melalui penyebaran agama BuddhaF4 Menjalankan penaklukan tanpa melalui ketenteraan

  F5 Membentuk pentadbiran bercorak birokrasiF6 Menekankan dasar yang lebih lembut

  F7 Menekankan dasar lebih terbuka

  Mana-mana 2 x 1 m

  11

  11

  11

  1

  [2M]

  1(c) F1 Meneruskan usaha penyatuan kerajaan MacedoniaF2 Meneruskan usaha penyatuan kerajaan Yunani

  F3 Meluaskan lagi jajahan takluk Yunani

  F4 Menguasai Parsi / Mesir / Turkistan / Samarkand

  F5 Menguasai seluruh kawasan Laut MediterraneanF6 Menyebarkan kebudayaanHellenistik

  Mana-mana 2 x 1 m

  11

  1

  1

  11

  [2M]

  1(d) F1 Menyatukan seluruh kerajaan kecil di China

  F2 Memerintah secara autokratik / tegas / mutlakF3 Menghapuskan kuasa golongan bangsawan

  F4 Melantik gabenor dan panglima tentera untuk mentadbir

  F5 Meneruskan usaha pembinaan Tembok Besar ChinaMana-mana 2 x 1 m

  1

  11

  1

  1

  [2M]

  1(e) F1 BerwibawaF2 Berani/gagah

  F3 Bijak dalam pentadbiran/bijaksana

  F4 AdilF5 Inovatif

  F6 Kreatif

  F7 TegasF8 Cekal

  F9 Melakukan perubahan

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  11

  1

  11

  1

  11

  1

  1249/2(PP) 2009 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

  SULIT

  2

  1249/2(PP) 2009 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh [Lihat sebelah

  SULIT

 • 8/14/2019 Jawapan Percubaan SPM 2009 - SBP Kertas 2

  3/17

  SULIT 1249/2(PP)

  Mana-mana 2 x 1 m [2M]

  Soalan Butiran Markah

  2(a) F1 Damsyik F2 Cordova

  2 x 1 m

  11

  [2 m]

  2(b) F1 Muawiyah bin Abu Sufyan

  1x1m

  1

  [1 m]

  2(c) F1 Sistem khalifah / ketua pemerintah menggantikan Nabi Muhammads.a.w.

  F2 Sistem wazarah

  F3 Wazir mengetuai kerajaan pusat

  F4 Gabenor mengetuai pentadbiran wilayah

  F5 Sistem urus setiaF6 Pegawai utama dilantik mengumpul rekod / mengurus surat

  menyuratF7 Membahagikan pentabiran kepada beberapa bahagian / bahagian

  surat menyurat / bahagian cukai / bahagian ketenteraan / bahagian

  polis / bahagian KehakimanF8 Sistem hijabah

  F9 Pegawai ditugaskan memeriksa orang yang mahu menemui khalifah

  F10 Pegawai mengawal keselamatan khalifahF11 Pegawai pemegang amanah

  F12 Penubuhan empat buah jabatan / Jabatan Cukai / Jabatan Surat

  Menyurat / Jabatan Urusan Am / Jabatan Urusan Cap MohorPemerintahF13 Sistem Ketenteraan diperkemas / Diwanul Jundi / Jabatan

  Ketenteraan / Pertahanan negara / Penubuhan Angkatan Tentera

  Darat / Tentera Laut

  Mana-mana 3x 1 m

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  [3 m]

  2(d) F1 Kharaj / cukai tanah

  F2 Jizyah / cukai perlindungan

  F3 Zakat

  F4 Usyur / cukai 1/10 hasil pertanian

  F5 Ghanimah / harta rampasan perang Mana-mana 2 x 1m

  1

  1

  1

  1

  1[2 m]

  2(e) F1 Kebijaksanaan pemerintahF2 Perancangan yang baik

  F3 Melaksanakan pembaharuan

  F4 Berpandangan jauh(Mana-mana jawapan munasabah)

  Mana-mana 2x1m

  11

  1

  1

  [2 m]

  1249/2(PP) 2009 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

  SULIT

  3

 • 8/14/2019 Jawapan Percubaan SPM 2009 - SBP Kertas 2

  4/17

  SULIT 1249/2(PP)

  Soalan Butiran Markah

  3(a) F1 Penyatuan beberapa buah negeri yang mempunyai sebuah KerajaanPersekutuan dan beberapa buah Kerajaan Negeri

  F2 Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri menjalankan tugasberdasarkan kuasa yang diperuntukkan dalam Perlembagaan

  MalaysiaMana-mana 1x1m

  1

  1

  [1 m]

  3(b) F1 Undang-undang Islam

  F2 TanahF3 Pertanian dan Perhutanan

  F4 Kerajaan tempatan

  F5 Perkhidmatan tempatan

  F6 Kerajaan negeriF7 Hari cuti negeri

  F8 Undang-undang negeri

  Mana-mana 2x1m

  1

  11

  1

  1

  11

  1

  [2 m]

  3(c) F1 Kebajikan sosial

  F2 BiasiswaF3 Taman Negara

  F4 Perancangan bandar dan wilayah

  F5 Penjagaan haiwanF6 Kesihatan dan Kebersihan awamF7 Parit dan Tali air

  F8 Pemulihan

  F9 Hiburan awamF10 Perhubungan

  Mana-mana 2x1m

  1

  11

  1

  111

  1

  11

  [2 m]

  3(d) F1 Satu kaedah menyatupadukan pelbagai wilayah yang berasingan

  F2 Dapat membentuk Kerajaan Persekutuan yang stabil dan berwibawaF3 Membantu mengurangkan perbalahan antara etnik

  F4 Hubungan baik perlu dipupuk untuk menjamin keharmonianF5 Sentiasa mengamalkan toleransi untuk kepentingan bersama

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  Mana-mana 2x1m

  1

  11

  11

  [2 m]

  1249/2(PP) 2009 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

  SULIT

  4

 • 8/14/2019 Jawapan Percubaan SPM 2009 - SBP Kertas 2

  5/17

  SULIT 1249/2(PP)

  3(e) F1 Mempunyai sahsiah yang baik

  F2 Mewujudkan perpaduanF3 Menjalinkan kerjasama/saling membantu

  F4 Menghargai jasa kerajaan

  F5 Menghindarkan diri daripada gejala negatifF6 Saling menghormatiF7 Menggemblengkan tenaga untuk pembangunan ekonomi

  F8 Menghargai jasa pemimpin negara

  F9 Melahirkan persaingan yang sihatF10 Menanam sikap luhur / tulus / suci / ikhlas / bersih jiwa

  F11 Memiliki integriti yang tinggi

  F12 Bertanggungjawab/akauntabiliti(Mana-mana jawapan munasabah)

  Mana-mana 3x1m

  1

  11

  1

  111

  1

  11

  1

  1

  [3 m]

  1249/2(PP) 2009 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

  SULIT

  5

 • 8/14/2019 Jawapan Percubaan SPM 2009 - SBP Kertas 2

  6/17

  SULIT 1249/2(PP)

  Soalan Butiran Markah

  4(a)F1 Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand oleh seorang Pengganas

  Serbia

  1 x 1m

  1

  [1 m]

  4(b) Perikatan Kuasa Tengah

  F1 JermanF2 Austria-Hungary

  F3 Itali

  F4 TurkiF5 Bulgaria

  Mana-mana 2 x 1m

  Pakatan BertigaF1 Britain

  F2 PerancisF3 Rusia

  F4 ItaliF5 Jepun

  Mana-mana 2 x 1m

  11

  1

  11

  [2 m]

  1

  11

  11

  [2 m]

  4(c) F1 Mendapatkan tanah jajahanF2 Membuktikan kekuasaan masing-masing

  F3 Membentuk lingkungan pengaruh masing-masing

  F4 Mendapatkan bahan mentah

  F5 Memasarkan barangan siap mereka(Mana-mana jawapan munasabah)

  Mana-mana 1 x 1m

  11

  1

  1

  1

  [1 m]

  4(d) F1 Kehilangan tanah jajahan

  F2 Membayar pampasan perang yang tinggi/ hutang peperangan yangtinggi

  F3 Diarah mengurangkan saiz angkatan tenteranya

  F4 Masalah inflasiF5 Masalah pengangguran

  F6 Kemunculan Adolf Hitler / berani mencabar syarat-syarat perjanjian

  Versailles yang tidak adil

  F7 Penubuhan Parti National SocialistF8 Membina angkatan tentera yang besar

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  Mana-mana 2 x 1m

  1

  1

  1

  11

  1

  11

  [2 m]

  1249/2(PP) 2009 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

  SULIT

  6

 • 8/14/2019 Jawapan Percubaan SPM 2009 - SBP Kertas 2

  7/17

  SULIT 1249/2(PP)

  4(e) F1 Bersatu padu

  F2 BekerjasamaF3 Taat akan pemerintah

  F4 Cinta akan negara

  F5 Hormat-menghormatiF6 Mematuhi undang-undangF7 Memelihara institusi kesultanan

  F8 Menyelesaikan masalah antarabangsa/pertikaian melalui

  rundingan/saluran diplomatik(Mana-mana jawapan munasabah)

  Mana-mana 2 x 1m

  1

  11

  1

  111

  1

  [2 m]

  1249/2(PP) 2009 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

  SULIT

  7

 • 8/14/2019 Jawapan Percubaan SPM 2009 - SBP Kertas 2

  8/17

  SULIT 1249/2(PP)

  Soalan Butiran Markah

  5(a) F1 Menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian

  F2 Menjalankan kegiatan penternakanF3 Memungut hasil hutan

  F4 Memungut hasil sungai

  F5 Terbentuk di kawasan yang suburF6 Di Lembah sungaiF7 Terdapat juga di kawasan pedalaman

  F8 Di kawasan berbukit

  F9 Di lereng gunung berapiMana-mana 4 x 1m

  1

  11

  1

  111

  1

  1

  [4 m]

  5(b) F1 Perkembangan pertanian

  H1a padi sawahH1b padi huma

  H1c tanaman sampingan / jagung / pisang / keledek / sayur-sayuran

  F2 Sistem pengairan yang baik

  H2a bersumber dari Sungai Mekong / Tasik Tonle SapH2b mengairi tanah yang luas / seluas 12.5 juta ekar

  H2c menampung keperluan beras untuk keperluan asas rakyatnya

  F3 Penglibatan raja

  H3a membina sistem pengairan

  H3b mengurus sistem pengairan

  H3c Raja Indravarman 1 membina sistem pengairan / baray

  F4 Kedudukan berhampiran Tasik Tonle Sap

  H4a air tasik datang dari Sungai MekongH4b tanah di sekitarnya amat subur

  H4c iklim panas lembab sepanjang tahun

  H4d sesuai untuk pertanian padiH4e punca air utama mengairi sawah

  H4f menjadi punca bekalan air minum

  F5 Sumber ikan air tawar

  H5a banyak diperoleh dari Tasik Tonle Sap

  H5b menampung keperluan makanan penduduk

  H5c sumber proteinMana-mana 10 x 1m

  1

  11

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  [10 m]

  1249/2(PP) 2009 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

  SULIT

  8

 • 8/14/2019 Jawapan Percubaan SPM 2009 - SBP Kertas 2

  9/17

  SULIT 1249/2(PP)

  5(c) F1 Keperluan makanan dalam negara

  F2 Tidak bergantung import makananF3 Menggalakkan pertanian moden

  F4 Menggalakkan kemajuan bioteknologi

  F5 Memberi peluang pekerjaanF6 Menghidupkan kembali program bumi hijau

  F7 Menambahkan pendapatanF8 Menebus guna tanah terbiar

  F9 Penerokaan teknologi modenF10 Menggalakkan penyelidikan dalam bidang pertanian (R&D)

  F11 Mengeksploitasi kesuburan tanah

  F12 Gaya hidup sihatF13 Keperluan sendiri

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  Mana-mana 4 x 1m

  1

  11

  1

  11

  11

  11

  1

  11

  [6 m]

  1249/2(PP) 2009 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

  SULIT

  9

 • 8/14/2019 Jawapan Percubaan SPM 2009 - SBP Kertas 2

  10/17

  SULIT 1249/2(PP)

  Soalan Butiran Markah

  6(a) F1 Sistem mata wang zaman Kesultanan Melayu Melaka

  H1a semasa pemerintahan Sultan Muzaffar SyahC1a mata wang emas / perak / timah dikeluarkan

  H1b mata wang telah melicinkan urusan perdagangan

  H1c mata wang timah berbentuk bulatH1d mata wang timah itu seberat satu kati lapan tahilH1e nama sultan / tarikh Islam dicatat pada mata wang

  H1f mata wang asing juga digunakan

  H1g mata wang asing boleh ditukar dengan mata wang tempatanC1b seperti mata wang Pasai / Hormuz / Cambay

  F2 Sistem mata wang di Tanah Melayu selain Melaka

  H2a terdapat pelbagai jenis mata wang primitif

  C2a Dinar emas / kijang di Kelantan

  C2b wang emas / kupang emas di Terengganu.

  C2c jongkong tampang di PahangC2d wang timah / wang katun / wang emas / kupang emas di Johor

  C2e wang timah ayam jantan hinggap di atas cincin / wang emas di

  KedahH2b pada masa ini pedagang Eropah menggunakan wang perak

  H2c pedagang India / China / Arab menggunakan wang emas

  F3 Mata wang Eropah

  H3a pedagang Eropah memperkenalkan mata wang asing di Tanah

  MelayuC3a mata wang perak Sepanyol

  H3b mata wang ini bertahan selama 300 tahun

  H3c mata wang ini digunakan di Negeri-Negeri Melayu / Negeri Selat

  H3d wang ini dikeluarkan oleh Lembaga Pesuruhjaya Wang yangditubuhkan pada 1897

  H3e wang dikeluarkan bagi negeri-negeri Selat di bawah Ordinan X III

  C3b wang kertasH3f hanya mata wang kertas sahaja yang sah digunakan

  H3g untuk perdagangan di Negeri-Negeri Selat

  H3h mata wang kerajaan Melayu telah terhapus.Mana-mana 8 x 1m

  1

  11

  1

  111

  1

  11

  11

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  [8 m]

  1249/2(PP) 2009 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

  SULIT

  10

 • 8/14/2019 Jawapan Percubaan SPM 2009 - SBP Kertas 2

  11/17

  SULIT 1249/2(PP)

  6(b) F1 Menyediakan kemudahan pinjaman kepada pelabur

  F2 Memajukan dan memesatkan lagi industri getah dan bijih timahF3 Memperkenalkan sistem kewangan moden yang berorientasikan

  keuntungan

  F4 Memperkenalkan kadar faedah yang tinggiF5 Dana dari luar disalurkan terus ke Tanah Melayu dengan lebih

  mudah dan cepatF6 Bank bertindak sebagai agen pembayar kepada pengimport dan

  pengeksportF7 Menjadikan urusan perniagaan antarabangsa bertambah licin

  F8 Pedagang tempatan boleh mendapatkan perkhidmatan bank Eropah

  melalui orang tengah (komprador).F9 Komprador menjadi penaja kepada peminjam

  F10 Operasi bank dipantau oleh pihak pemerintah agar dapat menjana

  perkembangan sektor ekonomi negaraMana-mana 7 x 1m

  1

  11

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  [7 m]

  6(c) F1 Kuasa membeliF2 Lambang status

  F3 Keperluan hidup

  F4 Penjagaan kesihatanF5 Peluang pendidikan

  F6 Keselesaan hidup

  F7 Keharmonian rumahtanggaF8 Memenuhi kehendak

  (Mana-mana jawapan munasabah)

  Mana-mana 5 x 1m

  11

  1

  11

  1

  11

  [5 m]

  1249/2(PP) 2009 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

  SULIT

  11

 • 8/14/2019 Jawapan Percubaan SPM 2009 - SBP Kertas 2

  12/17

  SULIT 1249/2(PP)

  Soalan Butiran Markah

  7(a) F1 Mempunyai wilayah

  H1a mempunyai kawasan lingkungan pengaruh yang luasH1b sempadan tidak ditetapkan

  H1c empayarnya meliputi seluruh semenanjung Tanah Melayu dan

  Seluruh timur Sumatera.

  F2 Kedaulatan

  H1a merujuk kepada raja yang memerintah

  H1b mewakili negeri atau kawasan pemerintahan

  F3 Lambang negara

  H3a simbol atau tanda menjadi identiti sesebuah negaraH3b bahasa melayu merupakan bahasa kebangsaan

  H3c lambang penyatuan negara dan bangsa

  H3d sistem pemerintahan beraja

  H3e adat istiadat MelayuH3f alat regalia

  H3g nobat

  H3h warnaH3i bahasa

  H3j undang-undang

  H3k protokol danH3l adat istiadat istana

  F4 Undang-undang bertulis

  H4a Hukum kanun Melaka

  H4b Undang-undang Laut Melaka

  H4c Hukum kanun Melaka mengandungi 44 fasal

  H4d menyentuh bidang kuasa raja dan pembesarH4e pantang larang dalam kalangan anggota masyarakat

  H4f menyatakan hukuman terhadap kesalahan jenayah awam

  H4g undang-undang keluargaH4h Undang-undang Laut Melaka menyentuh tatacara pelayaran laut

  H4i tanggungjawab pengawal kapal

  H4j atur cara pelayaranH4k perniagaan

  H4l bidang kuasa nakhoda kapal

  H4m hukuman bagi kesalahan jenayah

  F5 Rakyat

  H5a bertanggungjawab mentaati raja yang memerintah

  H5b rakyat bersedia mempertahankan negaraH5c menghadiri adapt istiadat kerajaan

  H5d mengadakan gotong-royong

  H5e kerahan tenaga

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  11

  1

  11

  1

  11

  11

  1

  1

  11

  1

  11

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1249/2(PP) 2009 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

  SULIT

  12

 • 8/14/2019 Jawapan Percubaan SPM 2009 - SBP Kertas 2

  13/17

  SULIT 1249/2(PP)

  F6 Kerajaan

  H6a pemerintah yang tertinggiH6b dibantu oleh bendahara / Penghulu Bendahari / Temenggung /

  Laksamana

  H6c tonggak institusi kerajaan yang memerintahH6d diberi portfolio mengikut bidang tugas masing-masing

  Istana, darat, laut disekitar Melaka dan jajahan taklukMelaka

  H6e sistem pembesar empat lipatanH6f menjamin kesentosaan sistem pemerintahan beraja

  Mana-mana 10 x 1m

  1

  11

  11

  11

  [10m]

  7(b) F1 Adat istiadat Melayu

  F2 Agama Islam

  F3 Bahasa Melayu

  F4 Kerajaan Johor, Perak, Pahang diasaskan oleh kerabat diraja MelakaF5 Menggunakan gelaran Sultan pada awal nama

  F6 Sistem perwarisan takhta mementingkan jurai keturunan sebelah bapa

  F7 Putera sulung sultan dengan permaisuri berpeluang mewarisi takhtaF8 Sekiranya sultan tiada putera, adik lelaki boleh mewarisi takhta

  F9 Mengamalkan Sistem Pembesar Empat lipatan

  F10 Gelaran berbeza mengikut keadaan tempatF11 Kitab undang-undang Johor, Perak dan Pahang

  F13 Disalin/dipinda berdasarkan hukum kanun Melaka disesuaikan

  dengan unsur tempatanF14 Undang-undang Pahang yang disusun oleh Sultan Abdul Ghapur

  Muhaiyuddin Syah.

  Mana-mana 6 x 1m

  1

  1

  1

  11

  1

  11

  1

  11

  1

  1

  [6 m]

  7(c) F1 Payung negara

  F2 Lambang kedaulatan negara

  F3 Simbol keutuhan negaraF4 Ketua agama Islam

  F5 Memelihara hak keistimewaan orang Melayu

  F6 Tonggak keagungan kerajaan MalaysiaF7 Ketuanan Melayu

  F8 Mengekalkan keharmonian

  F9 Memelihara agama Islam sebagai agama rasmi negara

  F10 Lambang perpaduan(Mana-mana jawapan munasabah)

  Mana-mana 4 x 1m

  1

  1

  11

  1

  11

  1

  1

  1

  [4 m]

  1249/2(PP) 2009 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

  SULIT

  13

 • 8/14/2019 Jawapan Percubaan SPM 2009 - SBP Kertas 2

  14/17

  SULIT 1249/2(PP)

  Soalan Butiran Markah

  8(a) F1 Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum atau

  Communities Liason Committee (CLC)

  H1a Peringkat permulaan CLC hanya dianggotai dua kaum terbesar

  H1b Terdiri daripada orang Melayu dan CinaH1c Orang Melayu bernaung di bawah UMNOH1d Dipimpin oleh Dato Onn Jaafar

  H1e Orang Cina dinaungi Persatuan Cina Malaya atau Malayan Chinese

  Association (MCA)H1f Dipimpin oleh Tan Cheng Lock

  H1g Bulan ogos 1949 CLC dianggotai enam orang pemimpin Melayu,

  enam orang pemimpin Cina dan seorang wakil kaum India,Sri Lanka, Serani dan Eropah

  H1h Penubuhan CLC adalah titik permulaan kerjasama kaum di

  Persekutuan Tanah Melayu

  H1i Perubahan kepada dasar UMNO kerana kesanggupan berundingdengan kaum lain untuk kepentingan masa depan negara

  H1j Satu pendekatan baru dalam politik Persekutuan Tanah Melayu

  H1k Penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa atau RuralIndustrial Development Authority (RIDA)

  H1l RIDA adalah hasil rundingan UMNO-CLC

  H1m Tujuan RIDA untuk memajukan ekonomi dan pendidikanmasyarakat luar bandar terutama kaum Melayu

  H1n RIDA dipengerusikan oleh Dato Onn Jaafar

  H1o Kerakyatan Negeri 1951 diberikan kepada imigran yang lahir diPersekutuan Tanah Melayu dengan syarat ibu atau bapa telah

  menjadi rakyat Tanah Melayu

  H1p Pilihan raya akan diadakan pada masa yang sesuai di peringkat

  perbandaran, negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan (MPP)

  F2 Pembukaan keahlian UMNO kepada bukan Melayu

  H2a Dicadangkan oleh Dato Onn JaafarH2b Dikecam hebat

  H2c Masyarakat Melayu enggan berkompromi untuk mengubah struktur

  UMNOH2d Dato Onn meninggalkan UMNO

  F3 Penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya atau Independence

  Malaya Party (IMP)

  H3a Dasar IMP menggunakan konsep kerjasama kaum dalam sebuah

  parti

  H3b IMP terbuka kepada semua kaum yang mahu bekerja untukmencapai kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu

  H3c IMP gagal mendapat sambutan daripada pelbagai kaum seperti

  kaum Cina, kaum India dan kaum lain di Tanah MelayuH3d Rasa perpaduan terlalu asing bagi mereka

  1

  1

  111

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1249/2(PP) 2009 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

  SULIT

  14

 • 8/14/2019 Jawapan Percubaan SPM 2009 - SBP Kertas 2

  15/17

  SULIT 1249/2(PP)

  F4 Persidangan Kebangsaan

  H4a Ditubuhkan oleh Sir Malcom MacDonald di Kings House,Kuala Lumpur

  H4b Untuk mencapai kerjasama politik

  H4c Mengurangkan perasaan perkauman di kalangan pendudukPersekutuan Tanah Melayu

  H4d Dipengerusikan oleh Dato Panglima Bukit GantangH4e Disokong oleh beberapa orang Menteri Besar

  F5 Konvensyen Kebangsaan

  H5a Tunku Abdul Rahman sebagai pemimpin UMNO telah

  menganjurkan ini bersama-sama MCAH5b Disertai pelbagai parti dan persatuan politik yang lain

  H5c Asas kepada pembentukan Parti Perikatan

  Mana-mana 10 x 1m

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  [10m]

  8(b) F1 Memenangi pilihanraya Majlis Perbandaran Kuala LumpurF2 Memenangi pilihanraya Majlis Perbandaran di beberapa bandar

  utama

  F3 Memenangi pilihanraya NegeriF4 Parti MIC menyertai Parti Perikataan

  F5 Membentuk manifesto Pilihanraya Perundangan Persekutuan

  F6 Memenangi Pilihanraya Majlis Perundangan Persekutuan 1955F7 Tunku Abdul Rahman dilantik menjadi Ketua Menteri

  F8 Membentuk kabinet yang terdiri daripada pelbagai kaum

  F9 Tunku Abdul Rahman mengetua rombongan ke London untuk berunding menuntut kemerdekaan

  F10 Mengisytiharkan tarikh kemerdekaan di Bandar Hilir, Melaka

  Mana-mana 6 x 1m

  11

  11

  1

  11

  1

  1

  1

  [6 m]

  8(c) F1 Menjaga nama baik negaraF2 Mewujudkan perpaduan kaum

  F3 Mempunyai semangat patriotik yang tinngi

  F4 Memiliki jati diri yang tinggiF5 Mempertahan negara daripada anasir luar

  F6 Mengharumkan nama negara

  F7 Mewujudkan semangat kekitaanF8 Merealisasikan konsep satu Malaysia

  F9 Menjaga keharmonian kaum

  F10 Memelihara kestabilan politik

  F11 Meningkatkan kemajuan ekonomiF12 Menjaga keamanan negara

  F13 Mempunyai pegangan agama yang kukuh

  (Mana-mana jawapan munasabah)Mana-mana 4 x 1m

  11

  1

  11

  1

  11

  1

  1

  11

  1

  [4 m]

  1249/2(PP) 2009 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

  SULIT

  15

 • 8/14/2019 Jawapan Percubaan SPM 2009 - SBP Kertas 2

  16/17

  SULIT 1249/2(PP)

  Soalan Butiran Markah

  9(a) F1 Pembentukan ideologi Negara

  F2 Diisytiharkan pada 31 Ogos 1970F3 Tujuan mengukuhkan perpaduan

  F4 Memelihara hidup demokratik

  F5 Membentuk masyarakat hidup demokratik dan liberalF6 Terhadap pelbagai kebudayaanF7 Membina masyarakat progresif

  F8 Bijak mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan

  Mana-mana 5 x 1m

  1

  11

  1

  111

  1

  [5 m]

  9(b) F1 Kepercayaan kepada TuhanH1a Agama ialah pegangan utama rakyat Malaysia

  H1b Agama membentuk rakyat yang lebih bertanggungjawabH1c Islam merupakan agama rasmi

  H1d Rakyat bebas mengamalkan agama lain

  F2 Kesetiaan kepada Raja dan Negara

  H2a Semua rakyat harus memberi taat setia kepada raja dan negaraH2b Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua Negara

  H2c Raja-raja Melayu merupakan ketua negeri

  H2d Raja sebagai simbol penyatuan rakyatH2e Raja sebagai pelindung hak istimewa peribumi

  H2f Penderhakaan raja/negara dilarang

  F3 Keluhuran perlembagaan

  H3a Merupakan undang-undang utama sesebuah negara

  H3b Undang-undang dianggap luhur, unggul serta suci

  H3c Rakyat dituntut menerima perlembagaanH3d Rakyat menyanjungi perlembagaan

  H3e Rakyat mesti pertahankan perlembagaan

  H3f Mesti patuh kepada perlembagaan

  F4 Kedaulatan undang-undang

  H4a Rakyat dituntut menghormati undang-undangH4b Tidak melakukan kesalahan di sisi undang-undang

  H4c Keamanan tercapai jika undang-undang didaulatkan

  H4d Rakyat bertanggungjawab memastikan undang-undang negara

  sentiasa didaulatkanH4e Undang-undang tidak boleh dicabar oleh mana-mana pihak /

  sesiapa sahaja

  11

  11

  1

  1

  11

  1

  11

  1

  11

  1

  11

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1249/2(PP) 2009 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

  SULIT

  16

 • 8/14/2019 Jawapan Percubaan SPM 2009 - SBP Kertas 2

  17/17

  SULIT 1249/2(PP)

  F5 Kesopanan dan kesusilaan

  H5a Rakyat mesti bersopan dan tatasusila

  H5b Merupakan nilai-nilai murni

  H5c Melambangkan keperibadian seseorang individuH5d Menjamin kehidupan masyarakat harmoni

  H5e PenyayangH5f Saling menghormati

  Mana-mana 10 x 1m

  11

  1

  11

  11

  [10 m]

  9(c) F1 Mengamalkan prinsip Rukun Negara dalam kehidupan

  F2 Mengamalkan semangat inkuiri/ingin tahu

  F3 Mengambil berat terhadap sesuatu isuF4 Menggembleng tenaga untuk memajukan ekonomi

  F5 Menjaga kestabilan politik

  F6 Menjaga sentimen perkauman

  F7 BertoleransiF8 Memberi hak kebebasan rakyat

  F9 Bersifat terbuka

  F10 Bersedia menerima perubahan ke arah kebaikanF11 Memiliki semangat kekitaan

  F12 Merealisasikan konsep satu Malaysia

  (Mana-mana jawapan munasabah)Mana-mana 5 x 1m

  1

  1

  11

  1

  1

  11

  1

  11

  1

  [5 m]

  PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

  1249/2(PP) 2009 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

  17