of 49 /49
Obrazloženje uz ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMA temeljem javnog poziva za prodaju trupaca 2013 godine U tablicama su prikaze količine trupaca po vrstama drva odvojene za kupce po članku 20. točka 1.2.3 i 5 te članku 20 točka 4. (pilanari). Posebno napominjemo da su odobrene količine samo za proizvodnju na vlastitom ili zakupljenom proizvodnom pogonu. Također napominjemo da je bitna klauzula ugovora podmirenje svih dospjelih obveza do 30.06.2013 godine. Očekuje se da bi nakon 30.06.2013 Hrvatske šume bile u mogućnosti raditi dodatnu raspodjelu trupaca, te da će oni koji nisu dobili željene količine, a svoje obveze prema HŠ ispunjavaju u skladu s ugovorom, biti u mogućnosti dobiti dodatne količine. Odobrene količine su sukladno kriterijima javnog poziva izračunate na temelju zahtjeva kupaca i raspoloživih količina iz plana sječa za 2013 godinu. Svi elementi iz prijave kupaca koji su utjecali na utvrđivanje ocjene te količina po vrsti drva, proizvodima i nivou završenosti preuzeti su iz prijave kupaca. Kod pojedinih kupaca tijekom kontrole dostavljenih podataka i usporedbe s dostavljenim dokazima (bon plus i ostalo) došlo je do izmjene ocjene. S tom novom ocjenom nastavljen je postupak odobrenja. Posebno napominjemo da je navedene elemente iz prijave (ocjena, količina, struktura po nivoima završenosti) još uvijek moguće promijeniti prema stvarnom stanju i uvjetima za svakog kupca, u roku za dostavu prijedloga i prigovora. Nakon toga promjena elemenata nije moguća, a upisani podaci podložni su provjeri i u slučaju netočnih podataka podliježe se ugovornoj kazni. Napomene: Sukladno obavijesti kupcima od 07.02.2013 prijave kupaca su usklađene s Cjenikom za one kupce koji to sami nisu učinili. Kupci Incrementum i DIP Karlovac podnijeli su zahtjev za istu pilanu. Do razrješenja međusobnih odnosa (sudskih ili dogovornih) s njima se neće sklapati ugovor. Kupci koji imaju sedmi nivo završenosti, a nemaju pilanu odnosno koji nisu dogovorili proizvodnju s nekom od pilana, mogu se javiti Upravi društva, radi reguliranja svog statusa po pitanju potreba za trupcima. 5.000 m3 kitnjaka F1 nudi se umjesto lužnjak F1 8.000 m3 borova nudi se umjesto jela/smreka I-III 1.000 m3 ariša nudi se umjesto jela/smreka I-III 5.000 m3 jela F nudi se umjesto jela/smreka I-III 5.000 m3 graba je slobodno 1.000 m3 johe je slobodno 25.000 m3 bukva F je slobodno Rok za dostavu prijedloga i prigovora je 28.02.2013 do 15:00 sati. Isti se mogu dostaviti - na e-mail adresu prodaja.trupa[email protected] ili - pisanim putem na adresu Lj.F.Vukotinovića 2, 10000 Zagreb (s naznakom Javni poziv za prodaju trupaca) ili - na fax 01-4828-478

Javni poziv za prodaju trupaca Pregled odobrenih količinanadmetanja.hrsume.hr/javnipoziv/20130118_trupci/... · Javni poziv za prodaju trupaca Pregled odobrenih količina i elementi

 • Author
  others

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Javni poziv za prodaju trupaca Pregled odobrenih...

 • Obrazloženje uz ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMA temeljem javnog poziva za prodaju trupaca 2013godine

  U tablicama su prikaze količine trupaca po vrstama drva odvojene za kupce po članku 20. točka 1.2.3 i5 te članku 20 točka 4. (pilanari).Posebno napominjemo da su odobrene količine samo za proizvodnju na vlastitom ili zakupljenomproizvodnom pogonu. Također napominjemo da je bitna klauzula ugovora podmirenje svih dospjelihobveza do 30.06.2013 godine.Očekuje se da bi nakon 30.06.2013 Hrvatske šume bile u mogućnosti raditi dodatnu raspodjelutrupaca, te da će oni koji nisu dobili željene količine, a svoje obveze prema HŠ ispunjavaju u skladu sugovorom, biti u mogućnosti dobiti dodatne količine.

  Odobrene količine su sukladno kriterijima javnog poziva izračunate na temelju zahtjeva kupaca iraspoloživih količina iz plana sječa za 2013 godinu.Svi elementi iz prijave kupaca koji su utjecali na utvrđivanje ocjene te količina po vrsti drva,proizvodima i nivou završenosti preuzeti su iz prijave kupaca.Kod pojedinih kupaca tijekom kontrole dostavljenih podataka i usporedbe s dostavljenim dokazima(bon plus i ostalo) došlo je do izmjene ocjene. S tom novom ocjenom nastavljen je postupakodobrenja.Posebno napominjemo da je navedene elemente iz prijave (ocjena, količina, struktura po nivoimazavršenosti) još uvijek moguće promijeniti prema stvarnom stanju i uvjetima za svakog kupca, u rokuza dostavu prijedloga i prigovora. Nakon toga promjena elemenata nije moguća, a upisani podacipodložni su provjeri i u slučaju netočnih podataka podliježe se ugovornoj kazni.Napomene:Sukladno obavijesti kupcima od 07.02.2013 prijave kupaca su usklađene s Cjenikom za one kupce kojito sami nisu učinili.Kupci Incrementum i DIP Karlovac podnijeli su zahtjev za istu pilanu. Do razrješenja međusobnihodnosa (sudskih ili dogovornih) s njima se neće sklapati ugovor.Kupci koji imaju sedmi nivo završenosti, a nemaju pilanu odnosno koji nisu dogovorili proizvodnju snekom od pilana, mogu se javiti Upravi društva, radi reguliranja svog statusa po pitanju potreba zatrupcima.

  5.000 m3 kitnjaka F1 nudi se umjesto lužnjak F18.000 m3 borova nudi se umjesto jela/smreka I-III

  1.000 m3 ariša nudi se umjesto jela/smreka I-III5.000 m3 jela F nudi se umjesto jela/smreka I-III5.000 m3 graba je slobodno1.000 m3 johe je slobodno

  25.000 m3 bukva F je slobodno

  Rok za dostavu prijedloga i prigovora je 28.02.2013 do 15:00 sati.Isti se mogu dostaviti- na e-mail adresu [email protected] ili- pisanim putem na adresu Lj.F.Vukotinovića 2, 10000 Zagreb (s naznakom Javni poziv za prodajutrupaca) ili- na fax 01-4828-478

 • Javni poziv za prodaju trupaca Pregled odobrenih količinai elementi za odobrenje

  Radni podaci

  Ukupno Kategorija Plan sječa OstajeProizvod Novi kup. Čl.20.4 Čl 20.1235 Ukupno 2013 m3 % limit Novia. hrast lužnjak F I 0 2.273 54.839 57.112 62.974 5.862 9% 0ariš 157 300 457 2.046 1.589 78% 999.999b. hrast lužnjak F II 0 8.418 25.233 33.651 39.580 5.929 15% 0bagrem 0 1.587 2.813 4.400 4.906 506 10% 0bor 3.034 5.536 8.570 26.756 18.186 68% 999.999c. hrast lužnjak I - III 12.094 61.750 210.877 284.721 323.762 39.041 12% 500d. hrast kitnjak F I 200 667 4.491 5.358 13.794 8.436 61% 999.999e. hrast kitnjak F II 0 1.302 6.527 7.829 10.010 2.181 22% 0f. hrast kitnjak I - III 5.512 27.001 110.611 143.124 188.386 45.262 24% 500g. bukva F 440 5.554 30.940 36.934 85.681 48.747 57% 999.999grab 8.722 11.470 24.650 44.842 67.916 23.074 34% 999.999h. bukva L 2.014 9.138 63.144 74.296 125.379 51.083 41% 999.999i. bukva I - III 24.770 137.402 377.902 540.074 667.689 127.615 19% 1.000j. jela/smreka F 322 3.100 3.422 11.907 8.485 71% 999.999joha 350 8.908 6.000 15.258 22.189 6.931 31% 999.999k. jela/smreka I - III 13.614 139.632 156.797 310.043 365.326 55.283 15% 500l. jasen F 4.027 14.422 18.449 26.321 7.872 30% 999.999lipa 6.440 3.544 17.690 27.674 32.413 4.739 15% 999.999m. jasen I - II 5.650 21.018 53.273 79.941 89.979 10.038 11% 500n. euroamerička topola F - L 155 10.118 10.273 30.296 20.023 66% 999.999o. euroamerička topola I - II 8.627 11.482 13.747 33.856 35.779 1.923 5% 999.999OC 180 241 421 2.534 2.113 83% 999.999OMB 10.100 1.893 831 12.824 14.741 1.917 13% 999.999OTB 3.400 3.765 7.478 14.643 35.129 20.486 58% 999.999voće 652 8.135 8.787 13.254 4.467 34% 999.999Ukupno 102.113 465.392 1.209.454 1.776.959 2.298.746 521.787 23%

  13.2.2013 15:00 1/2

 • Javni poziv za prodaju trupaca Pregled odobrenih količinai elementi za odobrenje

  Radni podaci

  Proizvod/vrsta _K_0 _K_1 _K_2 _K_3 _K_4 _K_5 _K_6 _K_7a. hrast lužnjak F I 85% 86% 87% 88% 89% 90% 95% 100%b. hrast lužnjak F II 20% 25% 30% 35% 40% 50% 85% 100%c. hrast lužnjak I - III 20% 25% 30% 35% 40% 50% 85% 100%d. hrast kitnjak F I 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%e. hrast kitnjak F II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%f. hrast kitnjak I - III 85% 86% 87% 88% 89% 90% 95% 100%j. jela/smreka F 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%k. jela/smreka I - III 45% 55% 65% 75% 85% 95% 100% 100%g. bukva F 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%h. bukva L 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%i. bukva I - III 45% 55% 65% 75% 85% 95% 100% 100%l. jasen F 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%m. jasen I - II 85% 86% 87% 88% 89% 90% 95% 100%n. euroamerička topola F - L 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%o. euroamerička topola I - II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%OMB 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%lipa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%bor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%joha 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%grab 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%OC 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%OTB 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%voće 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%bagrem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ariš 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

  koeficijenti za odobravanje količina

  13.2.2013 15:00 2/2

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 1.2.3.5

  (m3)Naziv kupca OIB ocjena_kProizvod Ukupno Nivo_0 Nivo_1 Nivo_2 Nivo_3 Nivo_4 Nivo_5 Nivo_6 Nivo_7

  "TOMISLAV 2" 38800809608 4,04 8.018 8.018a. hrast lužnjak F I 45 45b. hrast lužnjak F II 150 150bagrem 200 200c. hrast lužnjak I - III 1.825 1.825f. hrast kitnjak I - III 450 450i. bukva I - III 48 48lipa 5.300 5.300

  A.M.S. - BIOMASA d.o.o. 82615537835 4,44 15.873 8.875 1.999 1.999 3.000a. hrast lužnjak F I 162 162b. hrast lužnjak F II 65 65bagrem 295 131 82 82c. hrast lužnjak I - III 1.690 190 1.500d. hrast kitnjak F I 500 500e. hrast kitnjak F II 835 835f. hrast kitnjak I - III 2.189 689 1.500grab 2.650 1.172 739 739h. bukva L 100 100i. bukva I - III 2.340 2.340joha 700 310 195 195k. jela/smreka I - III 477 477lipa 2.500 1.106 697 697m. jasen I - II 208 208o. euroamerička topola I - II 137 137OTB 725 321 202 202voće 300 132 84 84

  A-G Dinas d.o.o. 80794569722 5,15 9.956 584 988 8.384c. hrast lužnjak I - III 2.730 75 255 2.400f. hrast kitnjak I - III 2.698 237 261 2.200i. bukva I - III 4.221 243 442 3.536lipa 200 20 20 160m. jasen I - II 107 9 10 88

  ANTE MIJIĆ-QUERCUS D.O.O. 72405665371 4,61 25.535 14.972 4.559 2.768 3.236a. hrast lužnjak F I 2.922 2.134 653 135b. hrast lužnjak F II 644 464 180c. hrast lužnjak I - III 725 500 225

  13.2.2013 15:01 1/17

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 1.2.3.5

  Naziv kupca OIB ocjena_kProizvod Ukupno Nivo_0 Nivo_1 Nivo_2 Nivo_3 Nivo_4 Nivo_5 Nivo_6 Nivo_7ANTE MIJIĆ-QUERCUS D.O.O. 72405665371 4,61 grab 1.060 60 1.000

  i. bukva I - III 845 845l. jasen F 5.554 4.403 90 1.061m. jasen I - II 13.785 7.411 4.334 2.040

  Barec d.o.o. 19758238525 3,43 694 694a. hrast lužnjak F I 45 45b. hrast lužnjak F II 65 65c. hrast lužnjak I - III 309 309e. hrast kitnjak F II 50 50f. hrast kitnjak I - III 225 225

  Bel-dren d.o.o. 74344638057 3,19 6.060 50 930 1.880 3.200b. hrast lužnjak F II 1.195 200 400 595c. hrast lužnjak I - III 535 80 200 255d. hrast kitnjak F I 350 50 50 100 150e. hrast kitnjak F II 400 300 100l. jasen F 600 300 300m. jasen I - II 2.980 1.080 1.900

  BRESTOVAC-Pilana d.o.o. 8082368657 4,5 22.473 2.745 1.178 18.550c. hrast lužnjak I - III 6.797 497 6.300f. hrast kitnjak I - III 5.281 681 4.600grab 770 770i. bukva I - III 8.745 2.745 6.000joha 550 550m. jasen I - II 330 330

  Calligaris d.o.o. 92827926997 4,2 13.350 13.350g. bukva F 1.950 1.950i. bukva I - III 11.400 11.400

  CEDAR d.o.o. 17113221373 4,52 70.857 48.524 22.333c. hrast lužnjak I - III 310 235 75f. hrast kitnjak I - III 2.052 1.794 258i. bukva I - III 68.495 46.495 22.000

  CIPRIJANOVIĆ d.o.o. 71602716836 5,39 18.538 6.571 11.967b. hrast lužnjak F II 368 368c. hrast lužnjak I - III 2.723 1.000 1.723

  13.2.2013 15:01 2/17

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 1.2.3.5

  Naziv kupca OIB ocjena_kProizvod Ukupno Nivo_0 Nivo_1 Nivo_2 Nivo_3 Nivo_4 Nivo_5 Nivo_6 Nivo_7CIPRIJANOVIĆ d.o.o. 71602716836 5,39 e. hrast kitnjak F II 256 200 56

  f. hrast kitnjak I - III 8.327 2.057 6.270i. bukva I - III 4.615 1.615 3.000l. jasen F 90 90m. jasen I - II 1.609 1.609OTB 550 550

  Delta d.o.o. 9255091895 3,07 6.434 3.514 1.405 1.515a. hrast lužnjak F I 4.497 3.382 450 665c. hrast lužnjak I - III 1.937 132 955 850

  DI ČAZMA d.o.o. 48193612203 4,12 16.032 2.380 1.822 414 5.003 1.661 4.752a. hrast lužnjak F I 514 46 47 97 324b. hrast lužnjak F II 1.264 39 47 398 780c. hrast lužnjak I - III 4.410 210 3.360 840d. hrast kitnjak F I 100 20 80e. hrast kitnjak F II 360 36 36 72 108 108f. hrast kitnjak I - III 2.774 261 264 1.094 1.155g. bukva F 400 80 320grab 600 257 129 214h. bukva L 1.600 160 160 1.280i. bukva I - III 3.210 1.620 990 600joha 300 129 64 107voće 500 214 107 179

  DI Geli d.o.o. 22027281131 4,62 3.990 80 510 3.400c. hrast lužnjak I - III 3.990 80 510 3.400

  DI KLANA d.d. 81463807600 5,21 27.647 27.647c. hrast lužnjak I - III 265 265i. bukva I - III 27.382 27.382

  DIP d.d. Karlovac 30665083841 5,1 6.041 1.210 1.110 996 1.400 1.325c. hrast lužnjak I - III 1.920 20 250 300 500 850f. hrast kitnjak I - III 4.121 1.190 860 696 900 475

  DIR - Drvna industrija Rubinić d.o.o. 64558752667 4,6 12.542 5.273 1.607 5.662b. hrast lužnjak F II 984 242 742c. hrast lužnjak I - III 5.304 1.109 1.365 2.830e. hrast kitnjak F II 411 411

  13.2.2013 15:01 3/17

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 1.2.3.5

  Naziv kupca OIB ocjena_kProizvod Ukupno Nivo_0 Nivo_1 Nivo_2 Nivo_3 Nivo_4 Nivo_5 Nivo_6 Nivo_7DIR - Drvna industrija Rubinić d.o.o. 64558752667 4,6 f. hrast kitnjak I - III 3.148 3.148

  k. jela/smreka I - III 2.695 605 2.090

  DRVNA INDUSTRIJA "ZELINA" D.D. 51943288677 4,67 7.144 2.403 1.110 2.402 1.229b. hrast lužnjak F II 311 76 5 30 200c. hrast lužnjak I - III 1.703 218 445 1.020 20e. hrast kitnjak F II 245 65 30 100 50f. hrast kitnjak I - III 1.767 276 525 957 9g. bukva F 165 65 100grab 500 250 250h. bukva L 370 170 50 100 50i. bukva I - III 423 173 55 195m. jasen I - II 510 510o. euroamerička topola I - II 50 50OTB 1.100 550 550

  DRVNA INDUSTRIJA BOHOR d.o.o. 12251966370 4,65 18.220 10.930 2.942 7 3.572 769a. hrast lužnjak F I 40 33 7b. hrast lužnjak F II 140 7 100 33c. hrast lužnjak I - III 1.075 46 791 238d. hrast kitnjak F I 84 71 13e. hrast kitnjak F II 273 232 41f. hrast kitnjak I - III 2.986 204 2.345 437g. bukva F 1.158 1.158h. bukva L 2.164 630 1.534i. bukva I - III 9.814 9.814k. jela/smreka I - III 486 486

  DRVNA INDUSTRIJA NOVOSELEC d.o.o.9030392140 4,93 13.441 310 5.131 8.000b. hrast lužnjak F II 1.510 1.510c. hrast lužnjak I - III 9.020 2.530 6.490f. hrast kitnjak I - III 2.601 2.601grab 200 200o. euroamerička topola I - II 110 110

  DRVODJELAC d.o.o. IVANEC 9588363702 5,79 42.766 613 16.660 183 1.610 23.700a. hrast lužnjak F I 2.001 2.001b. hrast lužnjak F II 574 574bagrem 935 935c. hrast lužnjak I - III 1.678 613 1.065

  13.2.2013 15:01 4/17

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 1.2.3.5

  Naziv kupca OIB ocjena_kProizvod Ukupno Nivo_0 Nivo_1 Nivo_2 Nivo_3 Nivo_4 Nivo_5 Nivo_6 Nivo_7d. hrast kitnjak F I 25 25e. hrast kitnjak F II 85 85f. hrast kitnjak I - III 209 209g. bukva F 860 860grab 1.090 1.090h. bukva L 3.020 3.020i. bukva I - III 19.820 19.820j. jela/smreka F 120 120joha 2.090 2.090k. jela/smreka I - III 183 183l. jasen F 831 831lipa 600 600m. jasen I - II 4.267 4.267n. euroamerička topola F - L 18 18OTB 610 610voće 3.750 3.750

  DRVOPROIZVOD DD 20021593437 4,87 14.215 333 393 5.368 8.121c. hrast lužnjak I - III 10.284 3.809 6.475f. hrast kitnjak I - III 3.205 1.559 1.646i. bukva I - III 726 333 393

  Drvopromet Samaržija d.o.o. 23974439463 4,59 10.249 4.894 2.270 2.870 175 40g. bukva F 120 50 50 20h. bukva L 1.160 290 400 400 50 20i. bukva I - III 7.214 3.474 1.595 2.145k. jela/smreka I - III 1.755 1.080 275 325 75

  DRVO-TRGOVINA d.o.o. 4444315748 3,7 17.593 15.673 733 1.187a. hrast lužnjak F I 374 374b. hrast lužnjak F II 140 140c. hrast lužnjak I - III 350 268 82d. hrast kitnjak F I 180 180e. hrast kitnjak F II 215 215f. hrast kitnjak I - III 196 196g. bukva F 4.760 4.500 260h. bukva L 7.300 7.000 300i. bukva I - III 4.044 3.905 139k. jela/smreka I - III 34 34

  13.2.2013 15:01 5/17

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 1.2.3.5

  Naziv kupca OIB ocjena_kProizvod Ukupno Nivo_0 Nivo_1 Nivo_2 Nivo_3 Nivo_4 Nivo_5 Nivo_6 Nivo_7Đakovo pilana d.o.o. 67091622024 4,62 1.208 158 500 300 250

  c. hrast lužnjak I - III 1.208 158 500 300 250

  ELDA DRVO doo 31336055559 5,39 9.625 1.877 695 2.418 1.920 2.715a. hrast lužnjak F I 143 9 44 90b. hrast lužnjak F II 69 4 15 50c. hrast lužnjak I - III 334 4 30 300d. hrast kitnjak F I 330 80 100 150e. hrast kitnjak F II 320 20 50 250f. hrast kitnjak I - III 1.218 51 87 1.080g. bukva F 30 30h. bukva L 240 40 200i. bukva I - III 549 54 495l. jasen F 1.500 200 200 1.100lipa 1.800 1.300 500m. jasen I - II 3.092 85 1.392 1.615

  Europal Vrbovsko d.o.o. 64017757031 3,68 19.300 19.300bor 5.000 5.000k. jela/smreka I - III 14.300 14.300

  FI.-MA. D.O.O. 35660411389 3,83 4.258 66 1.235 2.957c. hrast lužnjak I - III 938 9 219 710f. hrast kitnjak I - III 1.614 29 523 1.062g. bukva F 230 5 85 140h. bukva L 435 9 143 283i. bukva I - III 1.041 14 265 762

  FinvestCorp d.d. 40819225982 5,71 29.449 5.004 550 1.593 3.600 13.602 5.100i. bukva I - III 2.575 1.096 1.379 100k. jela/smreka I - III 26.874 3.908 550 1.593 3.600 12.223 5.000

  FURNIR OTOK d.o.o. 33897167620 3,69 11.870 1.570 10.300a. hrast lužnjak F I 8.900 8.900b. hrast lužnjak F II 800 800c. hrast lužnjak I - III 600 600d. hrast kitnjak F I 300 300e. hrast kitnjak F II 300 300f. hrast kitnjak I - III 870 870OMB 100 100

  13.2.2013 15:01 6/17

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 1.2.3.5

  Naziv kupca OIB ocjena_kProizvod Ukupno Nivo_0 Nivo_1 Nivo_2 Nivo_3 Nivo_4 Nivo_5 Nivo_6 Nivo_7FURNIR OTOK d.o.o.

  HAAS DOM d.o.o. ĐURĐEVAC 21155404807 5,27 8.559 509 530 3.231 4.289a. hrast lužnjak F I 266 266b. hrast lužnjak F II 136 136c. hrast lužnjak I - III 1.486 25 53 375 1.033d. hrast kitnjak F I 180 54 126e. hrast kitnjak F II 252 100 152f. hrast kitnjak I - III 3.273 301 264 855 1.853g. bukva F 430 430h. bukva L 700 100 100 500i. bukva I - III 1.113 83 113 917k. jela/smreka I - III 660 660OTB 63 63

  HRAST-EXPORT-PUKLAVEC d.o.o. 2570216749 5,52 9.367 109 614 337 372 577 2.162 5.196a. hrast lužnjak F I 373 52 44 18 36 63 160b. hrast lužnjak F II 253 15 15 7 16 30 170c. hrast lužnjak I - III 1.454 16 30 12 14 32 250 1.100d. hrast kitnjak F I 75 10 15 50e. hrast kitnjak F II 90 15 20 55f. hrast kitnjak I - III 987 60 60 35 35 53 144 600g. bukva F 220 40 10 20 10 140grab 200 38 31 31 38 62h. bukva L 550 80 50 80 80 260i. bukva I - III 3.417 32 110 65 340 570 2.300j. jela/smreka F 40 20 20joha 200 38 31 31 38 62k. jela/smreka I - III 361 55 135 171l. jasen F 300 30 20 150 100lipa 120 1 23 18 18 23 37m. jasen I - II 727 43 26 18 540 100

  IM - COMMERCE d.o.o. 49103748919 3,57 9.725 675 4.950 3.250 375 475k. jela/smreka I - III 9.725 675 4.950 3.250 375 475

  INTERIJER-DRVOPANELI d.o.o. 31254770611 4,38 8.494 2.839 688 450 525 400 500 3.092b. hrast lužnjak F II 1.151 163 63 525 400c. hrast lužnjak I - III 5.801 2.676 625 500 2.000grab 1.360 450 910l. jasen F 36 36

  13.2.2013 15:01 7/17

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 1.2.3.5

  Naziv kupca OIB ocjena_kProizvod Ukupno Nivo_0 Nivo_1 Nivo_2 Nivo_3 Nivo_4 Nivo_5 Nivo_6 Nivo_7INTERIJER-DRVOPANELI d.o.o. 31254770611 4,38 m. jasen I - II 146 146

  JAVOR 18244986291 4,37 3.050 3.050b. hrast lužnjak F II 350 350c. hrast lužnjak I - III 2.700 2.700

  Kula promet d.o.o. Krasno 83868669878 4,48 10.991 5.120 2.740 2.581 350 200g. bukva F 330 200 100 30h. bukva L 1.100 600 100 130 100 170i. bukva I - III 6.041 2.700 1.540 1.801k. jela/smreka I - III 3.520 1.620 1.100 650 150

  LIGNEUS d.o.o. 48324240091 3,6 13.111 13.111c. hrast lužnjak I - III 7.608 7.608f. hrast kitnjak I - III 903 903k. jela/smreka I - III 4.600 4.600

  LIPA d.o.o. 72129879890 5,05 14.277 3.624 3.191 3.913 3.549c. hrast lužnjak I - III 1.142 228 250 249 415f. hrast kitnjak I - III 1.316 388 430 244 254h. bukva L 100 30 20 20 30i. bukva I - III 10.119 2.178 2.491 2.600 2.850OTB 1.600 800 800

  LIPOVLJANI LIGNUM d.o.o. 49775985272 5,27 10.594 1.048 3.371 3.275 2.900a. hrast lužnjak F I 1.563 213 1.350b. hrast lužnjak F II 210 10 200c. hrast lužnjak I - III 1.250 1.250d. hrast kitnjak F I 30 30e. hrast kitnjak F II 40 40f. hrast kitnjak I - III 405 405l. jasen F 1.900 400 500 1.000m. jasen I - II 5.196 425 2.871 1.900

  Lokve d.o.o. 2142627571 4,41 15.220 375 1.195 13.650i. bukva I - III 1.195 1.195k. jela/smreka I - III 14.025 375 13.650

  MLADIK d.o.o 25829905559 4,36 1.319 125 176 185 705 128b. hrast lužnjak F II 215 30 35 150

  13.2.2013 15:01 8/17

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 1.2.3.5

  Naziv kupca OIB ocjena_kProizvod Ukupno Nivo_0 Nivo_1 Nivo_2 Nivo_3 Nivo_4 Nivo_5 Nivo_6 Nivo_7MLADIK d.o.o 25829905559 4,36 c. hrast lužnjak I - III 324 13 15 18 150 128

  m. jasen I - II 780 112 131 132 405

  MMM-Vukelić d.o.o. 26243408865 4,96 18.688 360 600 1.578 475 7.720 3.370 2.385 2.200a. hrast lužnjak F I 7.840 7.120 720b. hrast lužnjak F II 1.620 120 800 700c. hrast lužnjak I - III 6.775 360 600 1.110 175 1.500 1.530 1.500l. jasen F 1.050 100 600 350lipa 200 200m. jasen I - II 1.203 348 855

  MONOLITINVEST d.o.o. 48542326621 3,17 3.670 3.670a. hrast lužnjak F I 190 190b. hrast lužnjak F II 1.012 1.012c. hrast lužnjak I - III 1.356 1.356d. hrast kitnjak F I 415 415e. hrast kitnjak F II 257 257f. hrast kitnjak I - III 440 440

  MORE d.o.o. 68639535121 4 26.276 13.188 5.186 1.167 1.935 4.800a. hrast lužnjak F I 1.580 153 860 87 180 300b. hrast lužnjak F II 540 10 100 30 100 300c. hrast lužnjak I - III 1.169 644 125 100 300d. hrast kitnjak F I 280 30 200 50e. hrast kitnjak F II 380 30 300 50f. hrast kitnjak I - III 2.053 1.530 43 180 300g. bukva F 1.110 110 100 100 300 500grab 1.020 843 177h. bukva L 3.770 70 800 300 600 2.000i. bukva I - III 6.191 2.966 1.100 650 475 1.000joha 780 644 136l. jasen F 1.310 810 500lipa 2.390 1.974 416m. jasen I - II 3.293 3.035 258voće 410 339 71

  MUNDUS VIRIDIS D.O.O. 11419394782 4,24 15.217 1.500 3.483 10.234b. hrast lužnjak F II 80 80c. hrast lužnjak I - III 320 320e. hrast kitnjak F II 40 40

  13.2.2013 15:01 9/17

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 1.2.3.5

  Naziv kupca OIB ocjena_kProizvod Ukupno Nivo_0 Nivo_1 Nivo_2 Nivo_3 Nivo_4 Nivo_5 Nivo_6 Nivo_7MUNDUS VIRIDIS D.O.O. 11419394782 4,24 f. hrast kitnjak I - III 144 144

  g. bukva F 660 160 500h. bukva L 4.530 2.030 2.500i. bukva I - III 9.443 1.500 1.293 6.650

  NAPRIJED d.o.o. 81738227215 4,02 1.562 32 137 278 176 939c. hrast lužnjak I - III 59 59i. bukva I - III 887 76 111 176 524k. jela/smreka I - III 616 32 61 167 356

  'OTK'' d.o.o. 11860069196 3,7 28.956 21.332 7.624a. hrast lužnjak F I 563 476 87b. hrast lužnjak F II 274 244 30c. hrast lužnjak I - III 274 244 30g. bukva F 2.955 1.455 1.500h. bukva L 11.655 7.655 4.000i. bukva I - III 13.235 11.258 1.977

  PALMA d.o.o. 8034557803 5,74 24.988 24.988a. hrast lužnjak F I 250 250c. hrast lužnjak I - III 425 425j. jela/smreka F 520 520k. jela/smreka I - III 2.920 2.920l. jasen F 13 13lipa 800 800m. jasen I - II 160 160n. euroamerička topola F - L 8.500 8.500o. euroamerička topola I - II 11.400 11.400

  PAN PARKET d.o.o. 45783171737 4,88 5.097 5.097c. hrast lužnjak I - III 340 340f. hrast kitnjak I - III 3.420 3.420grab 1.140 1.140h. bukva L 48 48lipa 100 100m. jasen I - II 49 49

  PANA D.O.O. 51166829431 4,98 24.620 3.460 20.960 200b. hrast lužnjak F II 2.956 300 2.516 140c. hrast lužnjak I - III 15.084 1.900 13.124 60

  13.2.2013 15:01 10/17

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 1.2.3.5

  Naziv kupca OIB ocjena_kProizvod Ukupno Nivo_0 Nivo_1 Nivo_2 Nivo_3 Nivo_4 Nivo_5 Nivo_6 Nivo_7PANA D.O.O. 51166829431 4,98 f. hrast kitnjak I - III 6.580 1.260 5.320

  PERGAMENT D.O.O. 12636320646 4,51 21.618 4.084 5.135 750 7.259 1.100 3.290g. bukva F 630 630h. bukva L 1.404 1.404i. bukva I - III 9.720 1.870 3.575 4.275k. jela/smreka I - III 9.864 2.214 1.560 750 950 1.100 3.290

  Pilana "Lipa" za proizvodnju i promet rezane građe44900111500 2,87 4.549 332 586 564 1.878 1.189c. hrast lužnjak I - III 411 20 31 30 105 225e. hrast kitnjak F II 50 10 40f. hrast kitnjak I - III 487 47 87 132 221grab 1.140 87 88 219 614 132h. bukva L 100 30 70i. bukva I - III 393 27 110 113 143lipa 160 13 12 31 86 18m. jasen I - II 1.408 128 215 87 528 450o. euroamerička topola I - II 400 100 300

  Pilana Ivča 76058002212 4,05 4.603 3.117 1.486a. hrast lužnjak F I 240 150 90b. hrast lužnjak F II 33 8 25c. hrast lužnjak I - III 297 97 200d. hrast kitnjak F I 182 49 133e. hrast kitnjak F II 199 61 138f. hrast kitnjak I - III 1.801 901 900grab 500 500i. bukva I - III 495 495j. jela/smreka F 25 25joha 80 80k. jela/smreka I - III 711 711OTB 40 40

  PILANA KRASNO d.o.o. 96105025533 4,51 25.037 13.492 8.545 3.000g. bukva F 75 75h. bukva L 1.320 1.320i. bukva I - III 6.560 3.960 2.600k. jela/smreka I - III 17.082 9.532 4.550 3.000

  PILANA MRKOPALJ D.O.O. 22945189155 5,05 15.583 12.317 1.548 1.71813.2.2013 15:01 11/17

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 1.2.3.5

  Naziv kupca OIB ocjena_kProizvod Ukupno Nivo_0 Nivo_1 Nivo_2 Nivo_3 Nivo_4 Nivo_5 Nivo_6 Nivo_7PILANA MRKOPALJ D.O.O. 22945189155 5,05 i. bukva I - III 366 275 91

  k. jela/smreka I - III 15.217 12.317 1.273 1.627

  PILANA PUKANIĆ d.o.o. 83432361102 3,83 5.859 695 914 4.250a. hrast lužnjak F I 1.803 459 444 900b. hrast lužnjak F II 463 11 152 300c. hrast lužnjak I - III 1.560 225 285 1.050g. bukva F 1.050 1.050h. bukva L 950 950k. jela/smreka I - III 33 33

  PILANA VRATA D.O.O. 89208646929 5,05 5.950 5.400 550k. jela/smreka I - III 5.950 5.400 550

  POŽGAJ d.o.o. 97022429963 5,1 18.253 9.101 9.152a. hrast lužnjak F I 836 836b. hrast lužnjak F II 315 315c. hrast lužnjak I - III 4.420 4.420d. hrast kitnjak F I 60 60e. hrast kitnjak F II 60 60f. hrast kitnjak I - III 76 76g. bukva F 1.790 1.000 790h. bukva L 630 630i. bukva I - III 4.750 4.750joha 1.200 706 494k. jela/smreka I - III 470 470l. jasen F 450 450m. jasen I - II 996 720 276OTB 800 471 329voće 1.400 824 576

  POŽGAJEC D.O.O. 90575249513 3,56 14.100 6.057 8.043a. hrast lužnjak F I 265 145 120b. hrast lužnjak F II 41 16 25c. hrast lužnjak I - III 562 302 260d. hrast kitnjak F I 180 80 100e. hrast kitnjak F II 140 90 50f. hrast kitnjak I - III 892 204 688g. bukva F 2.400 1.000 1.400h. bukva L 1.800 800 1.000

  13.2.2013 15:01 12/17

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 1.2.3.5

  Naziv kupca OIB ocjena_kProizvod Ukupno Nivo_0 Nivo_1 Nivo_2 Nivo_3 Nivo_4 Nivo_5 Nivo_6 Nivo_7POŽGAJEC D.O.O. 90575249513 3,56 i. bukva I - III 7.820 3.420 4.400

  PPS-Galeković, vl. Mladen Galeković 34945484635 5,23 11.483 175 815 10.493b. hrast lužnjak F II 650 60 90 500c. hrast lužnjak I - III 7.930 10 45 7.875e. hrast kitnjak F II 50 5 45f. hrast kitnjak I - III 448 4 39 405grab 300 30 120 150i. bukva I - III 1.031 23 390 618m. jasen I - II 1.074 43 131 900

  PPS-Majur d.o.o. 37765054265 5,23 12.411 263 615 3.822 7.711b. hrast lužnjak F II 375 50 75 250c. hrast lužnjak I - III 7.900 10 30 2.165 5.695f. hrast kitnjak I - III 473 17 456g. bukva F 40 20 20grab 1.000 100 100 400 400h. bukva L 200 20 80 100i. bukva I - III 811 23 293 95 400m. jasen I - II 1.612 60 792 760

  PROTEKTOR-BANDAG-KATALINIĆ d.o.o.25076091996 4,44 9.675 5.775 3.900i. bukva I - III 3.225 1.925 1.300k. jela/smreka I - III 6.450 3.850 2.600

  RAVNA d.o.o. 76910546158 4,29 3.963 3.963i. bukva I - III 3.083 3.083OTB 880 880

  SAVA d.o.o. 8556993077 5,6 5.218 5.218c. hrast lužnjak I - III 1.320 1.320f. hrast kitnjak I - III 3.898 3.898

  SLAVONIJA d.o.o. 25301779247 5,48 24.175 85 1.263 12.543 9.284 1.000a. hrast lužnjak F I 9.867 9.867b. hrast lužnjak F II 1.065 1.065c. hrast lužnjak I - III 6.684 5.684 1.000f. hrast kitnjak I - III 3.685 85 3.600g. bukva F 275 275grab 1.100 1.100

  13.2.2013 15:01 13/17

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 1.2.3.5

  Naziv kupca OIB ocjena_kProizvod Ukupno Nivo_0 Nivo_1 Nivo_2 Nivo_3 Nivo_4 Nivo_5 Nivo_6 Nivo_7SLAVONIJA d.o.o. 25301779247 5,48 h. bukva L 275 275

  i. bukva I - III 561 561l. jasen F 500 500OMB 163 163

  Solidum Žužić d.o.o. 43909864637 4,46 1.005 365 470 170a. hrast lužnjak F I 725 365 360c. hrast lužnjak I - III 280 110 170

  Spačva d.d. 2046778584 4,36 39.809 1.420 860 1.400 9.904 9.300 9.825 7.100a. hrast lužnjak F I 7.636 7.636b. hrast lužnjak F II 2.068 2.068c. hrast lužnjak I - III 24.930 1.080 7.500 9.350 7.000grab 850 850l. jasen F 200 200lipa 200 200m. jasen I - II 3.575 340 860 1.800 475 100OMB 350 350

  SPIN VALIS d.d. 39070040029 6,36 41.040 2.700 3.140 20.200 15.000c. hrast lužnjak I - III 12.750 750 5.000 7.000f. hrast kitnjak I - III 12.840 1.290 8.550 3.000i. bukva I - III 15.450 2.700 1.100 6.650 5.000

  Stolarija i pilana Ratković 23302807642 3,38 13.340 2 241 7.898 2.685 1.615 899ariš 300 9 236 18 18 19bagrem 200 1 6 157 12 12 12bor 320 10 252 19 19 20c. hrast lužnjak I - III 195 35 50 85 25f. hrast kitnjak I - III 722 246 144 162 170grab 2.300 70 1.809 139 139 143h. bukva L 600 150 150 150 150i. bukva I - III 6.962 4.875 917 970 200j. jela/smreka F 50 50joha 100 3 79 6 6 6k. jela/smreka I - III 1.506 130 1.226 150lipa 20 1 16 1 1 1n. euroamerička topola F - L 10 10OTB 55 1 2 43 3 3 3

  13.2.2013 15:01 14/17

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 1.2.3.5

  Naziv kupca OIB ocjena_kProizvod Ukupno Nivo_0 Nivo_1 Nivo_2 Nivo_3 Nivo_4 Nivo_5 Nivo_6 Nivo_7STOLARIJA JAKOPČIN 97514697035 5 6.260 6.260

  a. hrast lužnjak F I 150 150b. hrast lužnjak F II 620 620c. hrast lužnjak I - III 1.100 1.100g. bukva F 150 150h. bukva L 150 150j. jela/smreka F 2.000 2.000l. jasen F 60 60lipa 300 300m. jasen I - II 140 140n. euroamerička topola F - L 1.590 1.590

  STOLARIJA-PILANA ANTUN PEČENEC 13367676008 5,3 12.688 15 698 11.975a. hrast lužnjak F I 231 44 187b. hrast lužnjak F II 343 38 305bagrem 1.183 1.183c. hrast lužnjak I - III 1.617 180 1.437d. hrast kitnjak F I 70 14 56e. hrast kitnjak F II 189 38 151f. hrast kitnjak I - III 1.094 211 883g. bukva F 411 20 391h. bukva L 1.148 57 1.091i. bukva I - III 3.248 96 3.152k. jela/smreka I - III 15 15l. jasen F 28 28m. jasen I - II 504 504OTB 832 832voće 1.775 1.775

  STRIZIVOJNA HRAST d.o.o. 30003644808 5,37 28.074 4.510 3.009 20.555b. hrast lužnjak F II 1.586 1.586bor 216 216c. hrast lužnjak I - III 15.000 15.000f. hrast kitnjak I - III 2.583 2.583grab 2.352 2.352i. bukva I - III 4.510 4.510m. jasen I - II 1.386 1.386OMB 218 218OTB 223 223

  13.2.2013 15:01 15/17

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 1.2.3.5

  Naziv kupca OIB ocjena_kProizvod Ukupno Nivo_0 Nivo_1 Nivo_2 Nivo_3 Nivo_4 Nivo_5 Nivo_6 Nivo_7ŠERIF EXPORT-IMPORT d.o.o. 26178658188 4,11 82.876 57.621 14.970 6.535 3.750

  a. hrast lužnjak F I 818 383 435b. hrast lužnjak F II 348 123 225c. hrast lužnjak I - III 2.090 965 1.125d. hrast kitnjak F I 1.150 550 600e. hrast kitnjak F II 1.030 130 900f. hrast kitnjak I - III 5.891 2.021 3.870g. bukva F 8.741 5.791 1.500 750 700grab 3.710 3.710h. bukva L 12.655 9.405 1.500 750 1.000i. bukva I - III 45.214 33.314 6.600 3.250 2.050j. jela/smreka F 345 345k. jela/smreka I - III 884 884

  TERSA d.o.o. 80835896442 4,08 6.344 2.479 1.425 2.060 380grab 740 480 260i. bukva I - III 3.485 1.305 1.800 380k. jela/smreka I - III 469 144 325o. euroamerička topola I - II 1.650 550 1.100

  trgoprom servis 38786651848 4,71 4.555 280 4.275b. hrast lužnjak F II 250 175 75c. hrast lužnjak I - III 4.305 105 4.200

  TROKUT D.D. 55666579940 4,4 8.075 450 117 510 655 3.093 3.250c. hrast lužnjak I - III 2.178 63 30 70 250 765 1.000f. hrast kitnjak I - III 1.761 215 87 176 405 428 450m. jasen I - II 4.136 172 264 1.900 1.800

  TVIN drvna industrija d.o.o. 38872693315 5,87 16.628 288 4.250 12.090c. hrast lužnjak I - III 4.860 650 4.210f. hrast kitnjak I - III 5.500 3.600 1.900grab 68 6 62i. bukva I - III 3.200 3.200lipa 3.000 282 2.718

  U.O.MACOLA 70597407118 4,22 2.475 2.475k. jela/smreka I - III 2.475 2.475

  VIDOŠ d.o.o. 82258978117 3,75 895 110 285 50013.2.2013 15:01 16/17

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 1.2.3.5

  Naziv kupca OIB ocjena_kProizvod Ukupno Nivo_0 Nivo_1 Nivo_2 Nivo_3 Nivo_4 Nivo_5 Nivo_6 Nivo_7VIDOŠ d.o.o. 82258978117 3,75 i. bukva I - III 895 110 285 500

  VIŠEVICA-KOMP d.o.o. 99808350057 5,04 34.859 8.804 2.339 3.766 19.950c. hrast lužnjak I - III 261 29 28 204f. hrast kitnjak I - III 3.008 1.486 1.522h. bukva L 3.070 937 307 410 1.416i. bukva I - III 26.975 5.002 2.004 3.161 16.808k. jela/smreka I - III 1.545 1.350 195

  ZLATKO - COMMERCE d.o.o. 38754962827 3,43 10.895 145 4.950 3.250 1.125 1.425k. jela/smreka I - III 10.895 145 4.950 3.250 1.125 1.425

  Ukupni zbroj 1.209.454 262.884 145.341 124.919 32.228 61.042 217.800 126.136 239.104

  13.2.2013 15:01 17/17

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 4

  Kategorija ok_Cl_20.4(m3)

  Naziv kupca OIB Proizvod Ukupno"DRVO - PROM" d.o.o. 97615733734 5.345

  b. hrast lužnjak F II 352c. hrast lužnjak I - III 1.912e. hrast kitnjak F II 121f. hrast kitnjak I - III 1.089k. jela/smreka I - III 715l. jasen F 142m. jasen I - II 1.014

  "EFEKTIV" d.o.o. 52354682240 370c. hrast lužnjak I - III 110m. jasen I - II 260

  "GAJEVI" d.o.o. 3114543277 436k. jela/smreka I - III 369o. euroamerička topola I - II 67

  "MaDeJa" d.o.o. 23415658908 1.446k. jela/smreka I - III 1.446

  "Pilana" vl. Malnar Josip 93278251344 577k. jela/smreka I - III 577

  "RAMLJAK" VL. MARIJO RAMLJAK 5040802242 980k. jela/smreka I - III 980

  "SIVER"d.o.o. 10631637650 700c. hrast lužnjak I - III 600f. hrast kitnjak I - III 100

  "ZITA" d.o.o. 65598818534 4.620k. jela/smreka I - III 4.620

  AGRINAING d.o.o. 49355289946 1.066c. hrast lužnjak I - III 355f. hrast kitnjak I - III 711

  AGRO-DRVO EXPORT-IMPORT D.O.O. 55490276081 672b. hrast lužnjak F II 30c. hrast lužnjak I - III 290g. bukva F 20h. bukva L 100i. bukva I - III 232

  AGROPROMET D.O.O. 30519842459 1.544c. hrast lužnjak I - III 200o. euroamerička topola I - II 1.344

  13.2.2013 15:01 1/23

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 4

  Naziv kupca OIB Proizvod UkupnoAGROPROMET D.O.O.

  AMAZONA d.o.o. 67606191179 120c. hrast lužnjak I - III 60grab 30o. euroamerička topola I - II 30

  AMBALAŽA d.o.o. 11366443170 3.902bor 156i. bukva I - III 2.350k. jela/smreka I - III 1.396

  ARBOR - ARS d.o.o. 70757005716 280c. hrast lužnjak I - III 280

  ARDOM d.o.o. 63208069474 1.569k. jela/smreka I - III 1.569

  AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT RUS 74785135523 195k. jela/smreka I - III 195

  B.B.-Trans d.o.o. 64993326479 2.211k. jela/smreka I - III 2.211

  BAGREM d.o.o. za proizvodnju i prodaju 80995565545 3.476i. bukva I - III 3.476

  BAGREM USLUGA I PROIZVODNJA 68238428205 1.640k. jela/smreka I - III 1.640

  BAŠIĆI D.O.O. 14419408936 2.800j. jela/smreka F 100k. jela/smreka I - III 2.700

  Bišćan - Proizvodno uslužni obrt 32436076260 980k. jela/smreka I - III 980

  Blaža Obrt za ugostiteljstvo, građevinarstvo i usluge36317177132 100b. hrast lužnjak F II 95c. hrast lužnjak I - III 5

  BONSAI TRADE D.O.O. 26835132029 927c. hrast lužnjak I - III 327e. hrast kitnjak F II 100f. hrast kitnjak I - III 400m. jasen I - II 100

  BOR d.o.o. 541084349 1.050i. bukva I - III 200k. jela/smreka I - III 100OTB 750

  13.2.2013 15:01 2/23

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 4

  Naziv kupca OIB Proizvod UkupnoBOR d.o.o.

  BOŽIĆ, PROIZVODNI TRGOVAČKI I USLUŽNI OBRT 44406302823 4.350bor 200c. hrast lužnjak I - III 150grab 40i. bukva I - III 3.440joha 110k. jela/smreka I - III 150OMB 80OTB 180

  BRAMA - PROM d.o.o. 42311048734 5.145l. jasen F 926m. jasen I - II 4.219

  BREŽANA MM .doo 36748160887 1.332joha 1.332

  CARPINUS D.O.O. 51465288170 228c. hrast lužnjak I - III 20grab 208

  CAUDEX d.o.o. 80408319850 906c. hrast lužnjak I - III 206i. bukva I - III 350OMB 175OTB 175

  CVITAŠ VG d.o.o. 47423577869 700c. hrast lužnjak I - III 700

  ČAZMA-TRADE D.O.O. 38216424277 1.604ariš 30b. hrast lužnjak F II 83c. hrast lužnjak I - III 500e. hrast kitnjak F II 5f. hrast kitnjak I - III 15g. bukva F 6i. bukva I - III 7j. jela/smreka F 128k. jela/smreka I - III 806lipa 24

  D.O.N.I.S. d.o.o. 41283762584 2.150i. bukva I - III 1.350k. jela/smreka I - III 400OTB 400

  DAAF D.O.O. 8994759104 6.016k. jela/smreka I - III 6.016

  13.2.2013 15:01 3/23

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 4

  Naziv kupca OIB Proizvod UkupnoDAAF D.O.O.

  DAMIR VUKOVIĆ D.O.O. 53247684279 3.201a. hrast lužnjak F I 320b. hrast lužnjak F II 610c. hrast lužnjak I - III 1.041l. jasen F 630m. jasen I - II 600

  DANKO PROMET D.O.O. 72175364263 2.790b. hrast lužnjak F II 40c. hrast lužnjak I - III 385grab 1.335i. bukva I - III 950joha 80

  DAR - MAR 90527456408 1.100b. hrast lužnjak F II 250c. hrast lužnjak I - III 555e. hrast kitnjak F II 130f. hrast kitnjak I - III 165

  DASOVIĆ d.o.o. 30141141533 550k. jela/smreka I - III 550

  DENDROS d.o.o 4801312691 362b. hrast lužnjak F II 35c. hrast lužnjak I - III 185e. hrast kitnjak F II 28f. hrast kitnjak I - III 70k. jela/smreka I - III 44

  DESIĆEVO D.O.O. 42937215722 1.575b. hrast lužnjak F II 350c. hrast lužnjak I - III 1.225

  DIČ d.o.o. 55481199103 3.150k. jela/smreka I - III 3.150

  DIP PILANA GOMIRJE d.o.o. 38930005734 5.400i. bukva I - III 5.400

  DIVAS drvna industrija d.o.o. 92745373841 4.950c. hrast lužnjak I - III 1.850f. hrast kitnjak I - III 1.000g. bukva F 500h. bukva L 500i. bukva I - III 1.000k. jela/smreka I - III 100

  Dom Commerce d.o.o. 31517374711 672

  13.2.2013 15:01 4/23

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 4

  Naziv kupca OIB Proizvod UkupnoDom Commerce d.o.o. 31517374711k. jela/smreka I - III 672

  DOM PARKET d.o.o. 30001009058 233c. hrast lužnjak I - III 233

  DOMINKO KALAŠEVIĆ 76321926303 1.750i. bukva I - III 250k. jela/smreka I - III 1.500

  DONDO obrt za proizvodnju i trgovinu 52766527585 2.758c. hrast lužnjak I - III 838f. hrast kitnjak I - III 1.920

  Draganić Pilana vl. Anđelko Draganić 68736527933 6.609c. hrast lužnjak I - III 100f. hrast kitnjak I - III 100g. bukva F 100h. bukva L 617i. bukva I - III 5.292k. jela/smreka I - III 400

  Drvna galanterija-tokarija 73262333730 315grab 315

  Drvna industrija Nova Gradiška d.o.o. 43120789693 6.975c. hrast lužnjak I - III 2.815f. hrast kitnjak I - III 3.300m. jasen I - II 860

  DRVNA INDUSTRIJA vlasnik IVAN TOBIJAŠ 66475521785 872c. hrast lužnjak I - III 712i. bukva I - III 160

  Drvo Delnice d.o.o. 72234244022 2.100k. jela/smreka I - III 2.100

  DRVO-COMMERCE Huzjak d.o.o 17393516123 2.065i. bukva I - III 2.065

  DRVODJELAC-PRODUKT d.o.o. 83819748169 3.639f. hrast kitnjak I - III 182g. bukva F 114h. bukva L 114i. bukva I - III 3.114k. jela/smreka I - III 115

  DRVOMETALIJA d.o.o. 25808699969 4.440k. jela/smreka I - III 4.440

  Drvomont, stolarska radnja 91188919534 70

  13.2.2013 15:01 5/23

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 4

  Naziv kupca OIB Proizvod UkupnoDrvomont, stolarska radnja 91188919534c. hrast lužnjak I - III 70

  DRVO-PIL 13437306695 1.772b. hrast lužnjak F II 32c. hrast lužnjak I - III 178grab 983i. bukva I - III 579

  DRVOPRERADA ČIČEK VL. Krešimir Čiček 84728796351 455k. jela/smreka I - III 345o. euroamerička topola I - II 110

  DRVO-PRERADA d.o.o. 46452234308 1.032i. bukva I - III 980k. jela/smreka I - III 52

  DRVOPRERAĐIVAČKI OBRT FAGUS 1290178100 1.207i. bukva I - III 1.207

  DRVOPROMET DUMIĆ VL. NENAD DUMIĆ 55913305220 1.467a. hrast lužnjak F I 50b. hrast lužnjak F II 50c. hrast lužnjak I - III 1.273grab 44i. bukva I - III 50

  DRVOTEHNA d.o.o. 3422041962 1.025g. bukva F 100h. bukva L 280i. bukva I - III 575k. jela/smreka I - III 70

  DRVOTOKARIJA D.O.O. 98960528526 196c. hrast lužnjak I - III 18i. bukva I - III 51k. jela/smreka I - III 45o. euroamerička topola I - II 82

  Dušak d.o.o. 33153817920 2.315ariš 39bor 269c. hrast lužnjak I - III 729f. hrast kitnjak I - III 196k. jela/smreka I - III 950voće 132

  Embra d.o.o. 89639198795 2.288k. jela/smreka I - III 2.288

  Energy pellets d.o.o. 34547067832 1.104

  13.2.2013 15:01 6/23

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 4

  Naziv kupca OIB Proizvod UkupnoEnergy pellets d.o.o. 34547067832k. jela/smreka I - III 1.104

  EUROJANKOVIĆ 9727768920 1.050c. hrast lužnjak I - III 215f. hrast kitnjak I - III 100i. bukva I - III 630OTB 105

  Eurolignum d.o.o. Vrbovsko 51667709085 10OTB 10

  EUROREZ D.O.O 45583163323 171c. hrast lužnjak I - III 16f. hrast kitnjak I - III 155

  F M d.o.o. KARLOVAC 69537893426 1.260b. hrast lužnjak F II 200c. hrast lužnjak I - III 500i. bukva I - III 450k. jela/smreka I - III 110

  FERIĆ D.O.O. 71281737373 2.275f. hrast kitnjak I - III 175i. bukva I - III 1.400k. jela/smreka I - III 350OTB 350

  FID d.o.o 27180707535 3.808c. hrast lužnjak I - III 550f. hrast kitnjak I - III 908i. bukva I - III 2.350

  FLEGO d.o.o. 4508719852 1.016bor 46i. bukva I - III 600k. jela/smreka I - III 100o. euroamerička topola I - II 270

  FOREST d.o.o. 35897608543 660bagrem 100c. hrast lužnjak I - III 256f. hrast kitnjak I - III 304

  GEC GP d.o.o. 84623682804 7.080k. jela/smreka I - III 7.080

  GOD D.O.O 21223758971 7.289a. hrast lužnjak F I 830bagrem 60c. hrast lužnjak I - III 670

  13.2.2013 15:01 7/23

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 4

  Naziv kupca OIB Proizvod UkupnoGOD D.O.O 21223758971d. hrast kitnjak F I 450

  f. hrast kitnjak I - III 200grab 89i. bukva I - III 250k. jela/smreka I - III 250l. jasen F 850lipa 290m. jasen I - II 3.350

  GOLUB DRVOPROMET 50078482141 1.995ariš 75bor 650joha 600k. jela/smreka I - III 290OC 80OMB 300

  Grabovina d.o.o. 66530948741 2.940c. hrast lužnjak I - III 500grab 2.400o. euroamerička topola I - II 40

  GRAČANIN d.o.o. 18192111640 265i. bukva I - III 265

  Granum palete 70738897772 1.190i. bukva I - III 700k. jela/smreka I - III 70OMB 210OTB 210

  GRAŠA D.O.O. 42491575500 794i. bukva I - III 794

  GUMISERVIS PROMET D.O.O. 1903998764 1.600k. jela/smreka I - III 1.600

  Hajdinjak d.o.o. 82641361309 2.071a. hrast lužnjak F I 346b. hrast lužnjak F II 229c. hrast lužnjak I - III 660l. jasen F 86m. jasen I - II 270voće 480

  HEBA D.O.O. 31968262767 1.645c. hrast lužnjak I - III 11d. hrast kitnjak F I 36e. hrast kitnjak F II 38f. hrast kitnjak I - III 125

  13.2.2013 15:01 8/23

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 4

  Naziv kupca OIB Proizvod UkupnoHEBA D.O.O. 31968262767g. bukva F 55

  i. bukva I - III 295k. jela/smreka I - III 350OMB 350OTB 385

  Hodalj d.o.o. 9863811309 2.890c. hrast lužnjak I - III 544h. bukva L 600i. bukva I - III 1.355j. jela/smreka F 45joha 223k. jela/smreka I - III 100lipa 23

  Honor d.o.o. 28671150805 73m. jasen I - II 73

  HRAST D.O.O. 59416345867 665a. hrast lužnjak F I 11b. hrast lužnjak F II 157c. hrast lužnjak I - III 352e. hrast kitnjak F II 24f. hrast kitnjak I - III 30h. bukva L 39i. bukva I - III 52

  HRAST MASIVA d.o.o. 6202154516 750c. hrast lužnjak I - III 350f. hrast kitnjak I - III 200i. bukva I - III 200

  II OBRT vl.IVANA IVIĆ 51424201721 910c. hrast lužnjak I - III 910

  INCREMENTUM 79976643755 7.400c. hrast lužnjak I - III 600i. bukva I - III 5.800k. jela/smreka I - III 1.000

  INTERIJER-DRVOPANELI STOLARIJA d.o.o. 63549186148 2.275l. jasen F 200lipa 475m. jasen I - II 1.600

  Izrada paleta "DK" 40422980405 600bor 20i. bukva I - III 500k. jela/smreka I - III 80

  13.2.2013 15:01 9/23

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 4

  Naziv kupca OIB Proizvod UkupnoJASA d.o.o. za proizvodnju,trgovinu i usluge 72220772952 400

  i. bukva I - III 400

  JASEN D.O.O. BJELOVAR 28764660655 697ariš 13b. hrast lužnjak F II 61c. hrast lužnjak I - III 433e. hrast kitnjak F II 12f. hrast kitnjak I - III 159grab 19

  JASIKA D.O.O. GOSPIĆ 40265323775 1.570c. hrast lužnjak I - III 280i. bukva I - III 1.211k. jela/smreka I - III 79

  JAVOR ŠUMARSKE USLUGE 18505422341 2.064k. jela/smreka I - III 2.064

  Jelenski Jarak 61855078980 1.615k. jela/smreka I - III 1.615

  JENAKO TRADE D.O.O. 36495421767 2.553a. hrast lužnjak F I 11b. hrast lužnjak F II 56bagrem 84c. hrast lužnjak I - III 491d. hrast kitnjak F I 8e. hrast kitnjak F II 34f. hrast kitnjak I - III 334g. bukva F 84grab 252h. bukva L 196i. bukva I - III 947lipa 56

  JOKELE d.o.o. 64861072796 874g. bukva F 34h. bukva L 130i. bukva I - III 710

  K.D.S.VALENTAK d.o.o. 70869771516 2.621l. jasen F 385lipa 100m. jasen I - II 2.136

  KARBO-ZIM 62020293603 1.225c. hrast lužnjak I - III 35f. hrast kitnjak I - III 35i. bukva I - III 140

  13.2.2013 15:01 10/23

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 4

  Naziv kupca OIB Proizvod UkupnoKARBO-ZIM 62020293603joha 40

  k. jela/smreka I - III 875OTB 100

  KARUCA d.o.o. Gunja 42071796595 774c. hrast lužnjak I - III 774

  KIRCEK d.o.o. 58261342396 210c. hrast lužnjak I - III 210

  KLIK PAR doo 51093370468 2.100i. bukva I - III 2.100

  KOLEKS proizvodnja drvene ambalaže 67826195070 1.400i. bukva I - III 200joha 550lipa 600o. euroamerička topola I - II 50

  Korenić - pilana i obrada elemenata 28728525134 6.900k. jela/smreka I - III 6.900

  KOŠĆAL, d.o.o. za proizvodnju drvene ambalaže, trgovinu i usluge43246125384 6.540bor 873c. hrast lužnjak I - III 152i. bukva I - III 1.006joha 4.334k. jela/smreka I - III 175

  KURTOVIĆ D.O.O. 558365739 140c. hrast lužnjak I - III 80m. jasen I - II 60

  LEPA NOVA d.o.o. 62939267187 7.200a. hrast lužnjak F I 280b. hrast lužnjak F II 140c. hrast lužnjak I - III 750d. hrast kitnjak F I 30e. hrast kitnjak F II 40f. hrast kitnjak I - III 10g. bukva F 1.950h. bukva L 2.060i. bukva I - III 1.850o. euroamerička topola I - II 90

  LIATRIS 13063417744 5.550c. hrast lužnjak I - III 600f. hrast kitnjak I - III 950i. bukva I - III 4.000

  13.2.2013 15:01 11/23

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 4

  Naziv kupca OIB Proizvod UkupnoLIGNARIUS d.o.o. 57280824034 706

  c. hrast lužnjak I - III 8f. hrast kitnjak I - III 70k. jela/smreka I - III 628

  Lignum produkt d.o.o. 55071170718 1.225b. hrast lužnjak F II 165c. hrast lužnjak I - III 1.060

  Lukić obrt 94751701866 700c. hrast lužnjak I - III 100f. hrast kitnjak I - III 600

  LUŽNJAK d.o.o. 40805749961 3.775b. hrast lužnjak F II 217c. hrast lužnjak I - III 952e. hrast kitnjak F II 23f. hrast kitnjak I - III 101g. bukva F 39grab 1.649h. bukva L 253i. bukva I - III 278l. jasen F 8lipa 154m. jasen I - II 101

  MAGEL d.o.o. 83855833603 3.904a. hrast lužnjak F I 20b. hrast lužnjak F II 1.319c. hrast lužnjak I - III 1.700d. hrast kitnjak F I 65e. hrast kitnjak F II 160f. hrast kitnjak I - III 180lipa 210m. jasen I - II 250

  MARPES D.O.O 85142337918 1.700grab 1.500i. bukva I - III 200

  MART D.O.O. 91393670010 6.459c. hrast lužnjak I - III 1.924e. hrast kitnjak F II 200f. hrast kitnjak I - III 4.020i. bukva I - III 155m. jasen I - II 160

  MATEŠIĆ d.o.o. 5183750119 3.452c. hrast lužnjak I - III 1.253f. hrast kitnjak I - III 504

  13.2.2013 15:01 12/23

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 4

  Naziv kupca OIB Proizvod UkupnoMATEŠIĆ d.o.o. 5183750119 grab 70

  i. bukva I - III 301joha 280lipa 120m. jasen I - II 389OMB 190OTB 305voće 40

  'MILJAVAC'' Obrt za proizvodnju, preradu i promet drvnim sortimentima70005810111 210c. hrast lužnjak I - III 210

  Mobilia d.o.o. 74825202477 1.785c. hrast lužnjak I - III 100o. euroamerička topola I - II 1.645OTB 40

  MODO INTERIJER STUDIO d.o.o. 26963162489 245c. hrast lužnjak I - III 120f. hrast kitnjak I - III 125

  MPS-67 d.o.o. 26674476455 4.088i. bukva I - III 2.860k. jela/smreka I - III 1.228

  NED d.o.o. BUZET 97096568080 192k. jela/smreka I - III 192

  NOLIOT d.o.o. 7023351167 176c. hrast lužnjak I - III 20k. jela/smreka I - III 156

  NOVAKOMP D.O.O. 83049210151 982i. bukva I - III 982

  NULA 64 7697727639 455b. hrast lužnjak F II 105c. hrast lužnjak I - III 350

  obrt FAUN 4440482501 1.610k. jela/smreka I - III 1.610

  OBRT IVEKO 13808016310 3.326k. jela/smreka I - III 3.326

  Obrt Kruška 3232384019 1.339c. hrast lužnjak I - III 689f. hrast kitnjak I - III 450lipa 100m. jasen I - II 100

  13.2.2013 15:01 13/23

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 4

  Naziv kupca OIB Proizvod UkupnoObrt Kruška

  OBRT PEMPER 31003337198 2.674i. bukva I - III 800k. jela/smreka I - III 1.874

  OBRT ZA PROIZVODNJU PILJENE GRAĐE "DEBLO"18443703026 900i. bukva I - III 300k. jela/smreka I - III 600

  OBRT ZA IZRADU DRVNIH ELEMENATA DRVORAD 82723130928 1.750g. bukva F 200i. bukva I - III 1.550

  OBRT ZA JAVNI PRIJEVOZ I OSOBA "TONY TRANS"9996514132 2.450k. jela/smreka I - III 2.450

  OBRT ZA PRERADU DRVETA ROMIL 52508695009 1.410b. hrast lužnjak F II 90c. hrast lužnjak I - III 830e. hrast kitnjak F II 60f. hrast kitnjak I - III 210grab 80i. bukva I - III 140

  Obrt za prijevoz robe cestom.proizvodnju piljene građe i izradu paleta92383675374 903k. jela/smreka I - III 903

  OBRT ZA PROIZVODNJU J&S 53012563111 3.949k. jela/smreka I - III 3.949

  OBRT ŽARAPROM 47847345970 2.488k. jela/smreka I - III 2.488

  Obrtnička Radnja "POTOK" 9778194618 1.170k. jela/smreka I - III 1.170

  ORAH d.o.o. 63925674089 3.356b. hrast lužnjak F II 540c. hrast lužnjak I - III 2.155e. hrast kitnjak F II 91f. hrast kitnjak I - III 570

  PALINA d.o.o. 43622999750 388a. hrast lužnjak F I 10c. hrast lužnjak I - III 50d. hrast kitnjak F I 8f. hrast kitnjak I - III 20i. bukva I - III 300

  Paner d.o.o. 17142959303 4.250

  13.2.2013 15:01 14/23

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 4

  Naziv kupca OIB Proizvod UkupnoPaner d.o.o. 17142959303h. bukva L 425

  i. bukva I - III 3.825

  PANONIJA BJELOVAR 49496890956 6.461b. hrast lužnjak F II 44c. hrast lužnjak I - III 764e. hrast kitnjak F II 75f. hrast kitnjak I - III 448grab 202h. bukva L 451i. bukva I - III 4.113joha 176k. jela/smreka I - III 100lipa 25OMB 63

  PARKETI ARAMBAŠIĆ D.O.O. 2704175359 50c. hrast lužnjak I - III 50

  PARKETI RATKOVIĆ 39069557010 3.300c. hrast lužnjak I - III 770f. hrast kitnjak I - III 2.130i. bukva I - III 150m. jasen I - II 250

  PEPI d.o.o. 44357580598 3.588b. hrast lužnjak F II 660c. hrast lužnjak I - III 2.928

  PERANOVIĆ d.o.o. 86174461174 4.885a. hrast lužnjak F I 265b. hrast lužnjak F II 220c. hrast lužnjak I - III 1.500i. bukva I - III 300l. jasen F 700lipa 200m. jasen I - II 1.700

  PETROKEMIJA d.d. KUTINA 24503685008 3.575i. bukva I - III 3.575

  Pilana "Dobra" vl. Radovan Rajnović 54410851494 834k. jela/smreka I - III 834

  Pilana "Kušen" Ivanec 86371735087 402k. jela/smreka I - III 402

  PILANA "PRIBANIĆ" 72775481140 1.750k. jela/smreka I - III 1.750

  13.2.2013 15:01 15/23

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 4

  Naziv kupca OIB Proizvod UkupnoPILANA BREZE OBITELJI UREMOVIĆ 30999215913 5.188

  i. bukva I - III 4.800k. jela/smreka I - III 388

  PILANA ČEBUHAR 64571977533 5.008k. jela/smreka I - III 5.008

  Pilana Đurići vl.Rade Trbović 24780787820 6.802g. bukva F 308h. bukva L 308i. bukva I - III 5.845k. jela/smreka I - III 341

  PILANA IVAN BANFIĆ 72400431349 1.890k. jela/smreka I - III 1.890

  PILANA IVAN BURA 49637809838 1.660i. bukva I - III 1.300k. jela/smreka I - III 360

  PILANA IVOLI VL. MARINO FOŠKO 69315021839 1.069i. bukva I - III 480k. jela/smreka I - III 269o. euroamerička topola I - II 320

  PILANA JAKLIĆ D.O.O 44975782959 1.050c. hrast lužnjak I - III 74f. hrast kitnjak I - III 134grab 104i. bukva I - III 484k. jela/smreka I - III 149lipa 105

  PILANA JURAČAK D.O.O. 51959402217 3.200c. hrast lužnjak I - III 1.500i. bukva I - III 1.700

  PILANA MID,VL.DANIJELA ARAMBAŠIĆ 23629718312 1.817c. hrast lužnjak I - III 100f. hrast kitnjak I - III 1.420grab 60i. bukva I - III 160joha 40k. jela/smreka I - III 17lipa 20

  Pilana Mravunac, vl. Ivan Mravunac 14383940189 3.080c. hrast lužnjak I - III 100k. jela/smreka I - III 2.980

  13.2.2013 15:01 16/23

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 4

  Naziv kupca OIB Proizvod UkupnoPILANA MUHVIĆ VL. JOSIP MUHVIĆ 41283035871 4.850

  i. bukva I - III 1.455k. jela/smreka I - III 3.395

  PILANA OSTRNA - TOMISLAV CVIJANOVIĆ 57688685245 1.250k. jela/smreka I - III 1.250

  Pilana Rafaj 72860057986 345bor 240k. jela/smreka I - III 105

  PILANA TOMISLAV VINCEK 64857830634 489k. jela/smreka I - III 489

  PILANA VOJVODIĆ vl. D. Vojvodić 10200426013 87i. bukva I - III 87

  PILANSK OBRT BUJAN 60429748628 315k. jela/smreka I - III 315

  PILANSKI OBRT "DYNKO" 36499822231 175k. jela/smreka I - III 175

  PILANSKI OBRT "MODRUŠ" 69095897980 550k. jela/smreka I - III 550

  Pilanski obrt ŠAJN 29100740026 2.870i. bukva I - III 2.790k. jela/smreka I - III 80

  Pilanski Obrt Vjekoslav i Mario 37632475990 932bor 130i. bukva I - III 217joha 60k. jela/smreka I - III 220OMB 175OTB 130

  Piljak d.o.o. 21667057677 144grab 100i. bukva I - III 44

  PLATEX EXPORT-IMPORT d.o.o. 13759100507 4.866a. hrast lužnjak F I 100b. hrast lužnjak F II 100c. hrast lužnjak I - III 1.000d. hrast kitnjak F I 70e. hrast kitnjak F II 110f. hrast kitnjak I - III 200g. bukva F 200

  13.2.2013 15:01 17/23

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 4

  Naziv kupca OIB Proizvod UkupnoPLATEX EXPORT-IMPORT d.o.o. 13759100507grab 674

  h. bukva L 280i. bukva I - III 1.680lipa 452

  PLUS KARAČIĆ D.O.O. 43109144299 1.400i. bukva I - III 1.400

  Pogrebna oprema KRANJČEC, vl.Željko Kranjčec 15037104042 910c. hrast lužnjak I - III 59joha 371lipa 480

  Posavina Božić d.o.o. 91728280475 3.386k. jela/smreka I - III 3.386

  POSAVSKI HRAST d.o.o. 41238029323 5.418a. hrast lužnjak F I 5b. hrast lužnjak F II 8c. hrast lužnjak I - III 2.489i. bukva I - III 118m. jasen I - II 2.798

  PRERADA DRVETA KOVAČEVIĆ d.o.o. 99687757017 639c. hrast lužnjak I - III 299f. hrast kitnjak I - III 340

  Prerada i obrada drva - ĐAKOVIĆ 56728953697 1.343bagrem 1.343

  Prijevozno-trgovačko-proizvodna DADO radnja vl. Tomo Cindrić18690153273 3.220i. bukva I - III 3.000joha 220

  PRO-IVER d.o.o. Bjelovar 93401210069 560b. hrast lužnjak F II 45c. hrast lužnjak I - III 335e. hrast kitnjak F II 40f. hrast kitnjak I - III 140

  Proizv.drvene ambalaže i drvotokarija "Slišurić" 12939382697 5.334k. jela/smreka I - III 350o. euroamerička topola I - II 4.984

  PROIZVODNO USLUŽNI OBRT 46532251096 766b. hrast lužnjak F II 65c. hrast lužnjak I - III 659grab 42

  Proizvodno uslužni obrt VINAG FURNIRI 30018355192 434

  13.2.2013 15:01 18/23

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 4

  Naziv kupca OIB Proizvod UkupnoProizvodno uslužni obrt VINAG FURNIRI 30018355192c. hrast lužnjak I - III 29

  e. hrast kitnjak F II 11f. hrast kitnjak I - III 394

  PROZORINA D.O.O. 18688479539 1.418k. jela/smreka I - III 1.418

  PRUNUS D.O.O. 30926753081 120c. hrast lužnjak I - III 12l. jasen F 48lipa 60

  PUCELJ D.O.O. 7174142376 307a. hrast lužnjak F I 25b. hrast lužnjak F II 40c. hrast lužnjak I - III 87l. jasen F 45m. jasen I - II 110

  QUERCUS EXPORT D.O.O. 90048859879 322c. hrast lužnjak I - III 322

  QUERCUS OSIJEK d.o.o. 44337231397 385c. hrast lužnjak I - III 365k. jela/smreka I - III 20

  Radek Gradnja d.o.o. 19139880889 2.765i. bukva I - III 2.765

  Radiona za obradu drveta 44724385026 2.030c. hrast lužnjak I - III 1.620f. hrast kitnjak I - III 220i. bukva I - III 140OMB 20OTB 30

  Rastovo proizvodnja piljene građe i elemenata 80302215728 157c. hrast lužnjak I - III 157

  Ravnogorska pilana d.o.o. 92756703139 2.800g. bukva F 200h. bukva L 200i. bukva I - III 2.400

  RESMAN - PILANSKI OBRT 41328625546 980k. jela/smreka I - III 980

  ROKO D.O.O. 45873188910 6.000i. bukva I - III 5.200k. jela/smreka I - III 800

  13.2.2013 15:01 19/23

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 4

  Naziv kupca OIB Proizvod UkupnoROKO D.O.O.

  RUDY d.o.o. 98072442998 1.742g. bukva F 53h. bukva L 85i. bukva I - III 1.465k. jela/smreka I - III 61l. jasen F 7m. jasen I - II 71

  SABINA D.O.O. 7426372307 4.300i. bukva I - III 200k. jela/smreka I - III 4.100

  SANNIK D.O.O. 10844487398 4.480i. bukva I - III 100k. jela/smreka I - III 4.380

  Siča d.o.o. 18202479862 3.525i. bukva I - III 3.038k. jela/smreka I - III 187m. jasen I - II 300

  SIVEC TRANS 51608594618 210k. jela/smreka I - III 210

  Sladovača d.o.o. Gospić 55737362374 2.172i. bukva I - III 200k. jela/smreka I - III 1.972

  SLOGA COMMERCE D.O.O. 21936592667 1.030k. jela/smreka I - III 1.030

  STOLARSKA RADIONICA "PAVLINIĆ", vl.STJEPAN PAVLINIĆ48172349311 727joha 368OC 29OMB 330

  STRNAD KOLARSKO STOLARSKI OBRT 21852433829 134grab 65i. bukva I - III 55m. jasen I - II 14

  Šandro 64548328067 1.190k. jela/smreka I - III 1.190

  Šantek d.o.o. 49601066859 704c. hrast lužnjak I - III 36f. hrast kitnjak I - III 250i. bukva I - III 418

  13.2.2013 15:01 20/23

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 4

  Naziv kupca OIB Proizvod UkupnoŠIŠKA D.O.O. 4567431937 4.405

  b. hrast lužnjak F II 1.750c. hrast lužnjak I - III 2.655

  ŠMRIKA - TRANS VL. IVAN MARINCEL 44739579433 1.820i. bukva I - III 145k. jela/smreka I - III 1.675

  ŠOKEC D.O.O. 49341849096 320c. hrast lužnjak I - III 20k. jela/smreka I - III 118lipa 50OC 132

  ŠPANDAU D.O.O. 18020556957 2.605i. bukva I - III 1.800k. jela/smreka I - III 805

  ŠPOLJAREC d.o.o 61655817010 805c. hrast lužnjak I - III 160grab 565m. jasen I - II 80

  Štimac d.o.o. 61844414901 4.625g. bukva F 430h. bukva L 430i. bukva I - III 3.765

  TEKELI PROJEKT-INŽENJERING d.o.o. 24354245573 1.330bor 450k. jela/smreka I - III 530o. euroamerička topola I - II 350

  TILIA D.O.O. 64878654707 2.100o. euroamerička topola I - II 2.100

  TILIAEXPORT d.o.o. 85129788980 4.498b. hrast lužnjak F II 100c. hrast lužnjak I - III 208g. bukva F 855h. bukva L 1.890i. bukva I - III 1.350k. jela/smreka I - III 95

  TIM-COMMERCE d.o.o. 68437791355 1.365i. bukva I - III 1.015k. jela/smreka I - III 350

  Toni Trade 45738501805 3.289k. jela/smreka I - III 3.289

  13.2.2013 15:01 21/23

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 4

  Naziv kupca OIB Proizvod UkupnoToni Trade

  Topola Palete doo 50717034858 839c. hrast lužnjak I - III 322i. bukva I - III 61j. jela/smreka F 49joha 64k. jela/smreka I - III 46m. jasen I - II 142n. euroamerička topola F - L 155

  Treskavac d.o.o 60036485173 3.215g. bukva F 166h. bukva L 160i. bukva I - III 2.814k. jela/smreka I - III 75

  TRGOMAR D.O.O. 24161389141 595OTB 595

  TRUPAC-DRVO d.o.o. 71468163589 245c. hrast lužnjak I - III 180f. hrast kitnjak I - III 65

  TURČIĆ d.o.o. 91760984394 655grab 644m. jasen I - II 11

  TVORNICA PARKETA BUKOVINSKI d.o.o. 77272182529 1.400c. hrast lužnjak I - III 1.200f. hrast kitnjak I - III 200

  TVORNICA PARKETA KOLAREC d.o.o. 84754275143 1.800c. hrast lužnjak I - III 1.170f. hrast kitnjak I - III 630

  UNA-DRVO d.o.o. 67022102320 3.315c. hrast lužnjak I - III 170f. hrast kitnjak I - III 210i. bukva I - III 2.935

  UP Majetić 43779945161 150c. hrast lužnjak I - III 150

  Ustanova za profesion. rehabil. i zapoš. Suvenir Arbor6265781419 151f. hrast kitnjak I - III 44i. bukva I - III 88k. jela/smreka I - III 19

  VANKO d.o.o. 90779477197 870k. jela/smreka I - III 870

  13.2.2013 15:01 22/23

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 20. t 4

  Naziv kupca OIB Proizvod UkupnoVANKO d.o.o.

  VEDRANA d.o.o. 38676978005 704g. bukva F 140i. bukva I - III 564

  VELMAL d.o.o. KRIŽEVCI 12053573038 886b. hrast lužnjak F II 20c. hrast lužnjak I - III 281f. hrast kitnjak I - III 393h. bukva L 20i. bukva I - III 172

  VIPROM D.O.O. 77263608758 700k. jela/smreka I - III 700

  VUKOMERC d.o.o. 6004516261 157c. hrast lužnjak I - III 57i. bukva I - III 40joha 60

  Zajednička drvoprerađivačka radiona Radovan i Mladen Škrobar29513646797 1.452k. jela/smreka I - III 1.452

  ZG Pilana, vl. Zlatko Galeković 69765794426 700b. hrast lužnjak F II 160c. hrast lužnjak I - III 540

  Ukupni zbroj 465.392

  13.2.2013 15:01 23/23

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 21

  Kategorija Novi(m3)

  Naziv kupca OIB Proizvod UkupnoA.D.GAJ d.o.o. 53865380985 3.500

  c. hrast lužnjak I - III 500grab 2.000m. jasen I - II 500OTB 500

  ADRIATIKA DRVO d.o.o. 35535744417 1.534h. bukva L 34i. bukva I - III 1.000k. jela/smreka I - III 500

  BALAŠKO-M d.o.o 66073299709 1.230a. hrast lužnjak F I 0b. hrast lužnjak F II 0c. hrast lužnjak I - III 500f. hrast kitnjak I - III 90i. bukva I - III 400lipa 240

  BLAŽEVIĆ D.O.O. 72328477746 500f. hrast kitnjak I - III 500

  CATENA D.O.O. 93170645477 800grab 600m. jasen I - II 200

  Civitas doo 42475839349 1.400i. bukva I - III 900k. jela/smreka I - III 500

  CRETUM PELET D.O.O. 92731218984 12.000OMB 10.000OTB 2.000

  DEMAT d.o.o Novaki 23057942160 500c. hrast lužnjak I - III 250i. bukva I - III 150k. jela/smreka I - III 100

  DRVOTRADE d.o.o. 6857184002 2.600c. hrast lužnjak I - III 500f. hrast kitnjak I - III 500i. bukva I - III 1.000k. jela/smreka I - III 500o. euroamerička topola I - II 100

  DUJO PILANA D.O.O. 99383710926 900i. bukva I - III 400k. jela/smreka I - III 500

  13.2.2013 15:02 1/6

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 21

  Naziv kupca OIB Proizvod UkupnoDUJO PILANA D.O.O.

  EUROJANKOVIĆ d.o.o. 95509925207 1.682c. hrast lužnjak I - III 500f. hrast kitnjak I - III 85i. bukva I - III 1.000o. euroamerička topola I - II 97

  EUROVOĆE d.o.o. 20940400501 6.000o. euroamerička topola I - II 6.000

  FOLIUS d.o.o. 75807237385 500c. hrast lužnjak I - III 500

  FORTUNA-DRVO Obrt za proizvodnju i usluge 52736179433 1.000c. hrast lužnjak I - III 500f. hrast kitnjak I - III 200lipa 100m. jasen I - II 200

  G.T.P.ŠOŠTARIĆ vl. Janko Šoštarić 8829712378 1.170f. hrast kitnjak I - III 20grab 520i. bukva I - III 540joha 90

  Gogo d.o.o. 61375771479 500k. jela/smreka I - III 500

  GORA DRVO D.O.O. 37299176478 1.880b. hrast lužnjak F II 0c. hrast lužnjak I - III 500f. hrast kitnjak I - III 400i. bukva I - III 900o. euroamerička topola I - II 80

  HORVAT proizvodnja i usluge 79264325100 641a. hrast lužnjak F I 0b. hrast lužnjak F II 0c. hrast lužnjak I - III 135f. hrast kitnjak I - III 37joha 60k. jela/smreka I - III 409

  HOTO LIGNUM d.o.o. 18679394818 600bagrem 0f. hrast kitnjak I - III 500k. jela/smreka I - III 100

  HRASTIK d.o.o. 48740180589 1.000c. hrast lužnjak I - III 500i. bukva I - III 200m. jasen I - II 200

  13.2.2013 15:02 2/6

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 21

  Naziv kupca OIB Proizvod UkupnoHRASTIK d.o.o. 48740180589OTB 100

  IDM-Gradnja d.o.o. 80649357684 3.400a. hrast lužnjak F I 0b. hrast lužnjak F II 0c. hrast lužnjak I - III 500f. hrast kitnjak I - III 500grab 400i. bukva I - III 1.000k. jela/smreka I - III 500m. jasen I - II 500

  IVANIĆ d.o.o. 21611296135 740c. hrast lužnjak I - III 300f. hrast kitnjak I - III 200grab 80h. bukva L 160

  KOOPERACIJA GOLUB DOO 39028506335 1.500i. bukva I - III 1.000k. jela/smreka I - III 500

  KUNDRE GOD d.o.o. 42027370091 1.500i. bukva I - III 1.000k. jela/smreka I - III 500

  Kvarner Gradnja 84943708659 1.500e. hrast kitnjak F II 0f. hrast kitnjak I - III 500i. bukva I - III 1.000

  Levačić Mirica 3490191977 180i. bukva I - III 30k. jela/smreka I - III 150

  LIŽ D.O.O. 51313088521 450c. hrast lužnjak I - III 450

  MDI d.o.o. 95623474921 2.200g. bukva F 400h. bukva L 400i. bukva I - III 1.000m. jasen I - II 400

  MEAŠKI D.O.O. 38583177277 600c. hrast lužnjak I - III 300i. bukva I - III 200OMB 100

  MI PROIZVODNJA AMBALAŽE OD DRVA 8483847850 1.500i. bukva I - III 1.000k. jela/smreka I - III 500

  13.2.2013 15:02 3/6

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 21

  Naziv kupca OIB Proizvod UkupnoMI PROIZVODNJA AMBALAŽE OD DRVA

  MIMAR D.O.O. 38067844119 1.500c. hrast lužnjak I - III 500f. hrast kitnjak I - III 500m. jasen I - II 500

  MUJANIĆ D.O.O. 87275201029 1.500i. bukva I - III 1.000k. jela/smreka I - III 500

  NIL-Ž d.o.o. 87027356557 2.480a. hrast lužnjak F I 0c. hrast lužnjak I - III 500f. hrast kitnjak I - III 480i. bukva I - III 1.000m. jasen I - II 500

  NN MONTING vl.NEBOJŠA PRICA 92054812526 2.300c. hrast lužnjak I - III 500f. hrast kitnjak I - III 500i. bukva I - III 400k. jela/smreka I - III 500m. jasen I - II 400

  OBRADA DRVETA "JELOVINA" 70795538727 1.000c. hrast lužnjak I - III 500k. jela/smreka I - III 100m. jasen I - II 400

  OBRT " DOLAC" Sunger 45454244288 500k. jela/smreka I - III 500

  obrt - Pilana i poljoprivreda Novak 31960653070 1.280c. hrast lužnjak I - III 100k. jela/smreka I - III 500o. euroamerička topola I - II 500OC 180

  OBRT "I&K PILANA BAJT 58801191980 500k. jela/smreka I - III 500

  OBRT ZA PROIZVODNJU REZANE GRAĐE 81200189075 440k. jela/smreka I - III 440

  OBRT ŽUBRINIĆ 41788635080 500k. jela/smreka I - III 500

  ORIGO PRETIUM D.O.O. 15661457194 3.100c. hrast lužnjak I - III 500h. bukva L 1.100i. bukva I - III 1.000m. jasen I - II 500

  13.2.2013 15:02 4/6

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 21

  Naziv kupca OIB Proizvod UkupnoORIGO PRETIUM D.O.O.

  Pagolignum d.o.o. 30172041432 500k. jela/smreka I - III 500

  PILANA "L & B" PREZID 45676279980 1.500i. bukva I - III 1.000k. jela/smreka I - III 500

  PILANA BLATANČIĆ 56430668586 900c. hrast lužnjak I - III 500i. bukva I - III 400

  PILANA VRHOVEC vl.IVICA VRHOVEC 32985875791 600k. jela/smreka I - III 400OTB 200

  Pinea d.o.o. 12243322420 1.200a. hrast lužnjak F I 0b. hrast lužnjak F II 0c. hrast lužnjak I - III 500d. hrast kitnjak F I 200e. hrast kitnjak F II 0f. hrast kitnjak I - III 500

  PRIJEVOZ I UGOSTITELJSKI OBRT "KOŠARE" ZVONKO BRLETIĆ14992170073 500k. jela/smreka I - III 500

  PURUS d.o.o. 25975185922 11.100grab 3.800i. bukva I - III 1.000k. jela/smreka I - III 500lipa 5.800

  RADAŠIĆ d.o.o. 63103723443 2.880b. hrast lužnjak F II 0c. hrast lužnjak I - III 500h. bukva L 280i. bukva I - III 1.000m. jasen I - II 500OTB 600

  RUTVA D.O.O. 63949015233 844c. hrast lužnjak I - III 44o. euroamerička topola I - II 800

  Sava d.o.o 98120365544 1.500c. hrast lužnjak I - III 500i. bukva I - III 1.000

  SLIVAR VLASNIK DEJAN SLIVAR 77409814612 630c. hrast lužnjak I - III 15i. bukva I - III 150

  13.2.2013 15:02 5/6

 • Javni poziv za prodaju trupaca ODOBRENE KOLIČINE PO KUPCIMAČLANAK 21

  Naziv kupca OIB Proizvod UkupnoSLIVAR VLASNIK DEJAN SLIVAR 77409814612k. jela/smreka I - III 465

  STOLARIJA, TRGOVINA, PILANA "RUSAK" 96788006362 2.550b. hrast lužnjak F II 0c. hrast lužnjak I - III 500i. bukva I - III 700joha 200k. jela/smreka I - III 450lipa 300m. jasen I - II 350o. euroamerička topola I - II 50

  STOLARSKI OBRT OŽBOLT 65210221825 900i. bukva I - III 400k. jela/smreka I - III 500

  ŠESTO d.o.o. 57962055532 200o. euroamerička topola I - II 200

  TRGOŠPED d.o.o. 95813471250 1.800c. hrast lužnjak I - III 500i. bukva I - III 1.000o. euroamerička topola I - II 300

  VALIS SILVA d.o.o. 44129872436 2.822b. hrast lužnjak F II 0c. hrast lužnjak I - III 500grab 1.322m. jasen I - II 500o. euroamerička topola I - II 500

  Vital d.o.o. 53118276292 1.580g. bukva F 40h. bukva L 40i. bukva I - III 1.000k. jela/smreka I - III 500

  ZR " ZIDAR " 17664423024 500k. jela/smreka I - III 500

  ZV, OBRT ZA PILANARSKE USLUGE 80669725496 1.000i. bukva I - III 1.000

  Ukupni zbroj 102.113

  13.2.2013 15:02 6/6