JAVNI POZIV za prijam polaznika na stru¤†no poziv... za prijam polaznika na stru¤†no osposobljavanje

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of JAVNI POZIV za prijam polaznika na stru¤†no poziv... za prijam polaznika na...

 • 1

  Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 49/12- pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 1/15), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj 100/11) i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo financija za 2013. godinu KLASA:100-01/15-01/126, URBROJ:513-03-01-15-4 od 30. srpnja 2015., Ministarstvo financija, Porezna uprava r a s p i s u j e

  JAVNI POZIV

  za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo financija, Poreznu upravu

  Osobe se primaju na stručno osposobljavanje na određeno vrijeme od 12 mjeseci za sljedeća radna mjesta:

  I. SREDIŠNJI URED

  SEKTOR ZA RAZVOJ APLIKATIVNIH RJEŠENJA I INFORMACIJSKOG SUSTAVA, SLUŽBA ZA INFORMACIJSKO - KOMUNIKACIJSKI SUSTAV

  1. informatički tehničar - 2 polaznika

  Uvjet:

  - srednja stručna sprema upravne, pravne, ekonomske, prirodoslovno-matematičke, tehničke ili

  elektrotehničke struke

  SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, FINANCIJE I PRAVNE POSLOVE, SLUŽBA ZA

  PLANIRANJE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

  2. samostalni upravni referent za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima - 1 polaznik

  Uvjet:

  - završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke

  SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, FINANCIJE I PRAVNE POSLOVE, SLUŽBA ZA RAZVOJ I STRUČNO USAVRŠAVANJE LJUDSKIH POTENCIJALA

  3. samostalni upravni referent za razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala - 1 polaznik

  Uvjet:

  - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski

  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke

  SEKTOR ZA NAPLATU, SLUŽBA ZA NAPLATU

  4. samostalni upravni referent za naplatu - 1 polaznik

  Uvjet:

  - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski

  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke

 • 2

  II. PODRUČNI URED ZAGREB

  SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU, ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU I, II, III

  5. samostalni upravni referent za naplatu i ovhu - 8 polaznika

  Uvjet:

  - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski

  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke

  SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

  6. upravni referent za opće poslove - 1 polaznik

  Uvjet:

  - srednja stručna sprema gimnazija, ekonomske ili upravne struke

  ISPOSTAVA CENTAR, ODJEL ZA PODUZETNIKE - DOBIT I

  7. samostalni upravni referent za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit - 1 polaznik

  Uvjet:

  - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski

  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke

  8. poreznik II za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit - 1 polaznik

  Uvjet:

  - završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine

  upravne, pravne ili ekonomske struke

  ISPOSTAVA CENTAR, ODJEL ZA PODUZETNIKE - DOBIT II

  9. samostalni upravni referent za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit - 1 polaznik

  Uvjet:

  - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski

  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke

  10. poreznik II za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit - 1 polaznik

  Uvjet:

  - završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine upravne,

  pravne ili ekonomske struke

  ISPOSTAVA CENTAR, ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

  11. samostalni upravni referent za utvrđivanje poreza i doprinosa na dohodak - 2 polaznika

  Uvjet:

  - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski

  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke

 • 3

  ISPOSTAVA DUBRAVA, ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

  12. poreznik II za utvrđivanje poreza i doprinosa na dohodak - 1 polaznik

  Uvjet:

  - završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine

  upravne, pravne ili ekonomske struke

  ISPOSTAVA MAKSIMIR, ODJEL ZA PODUZETNIKE - DOBIT I

  13. samostalni upravni referent za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit - 3 polaznika

  Uvjet:

  - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski

  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke

  ISPOSTAVA MAKSIMIR, ODJEL ZA PODUZETNIKE - DOBIT II

  14. samostalni upravni referent za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit - 2 polaznika

  Uvjet:

  - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski

  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke

  15. poreznik II za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit - 2 polaznika

  Uvjet:

  - završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine

  upravne, pravne ili ekonomske struke

  ISPOSTAVA MAKSIMIR, ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

  16. samostalni upravni referent za utvrđivanje poreza i doprinosa na dohodak - 3 polaznika

  Uvjet:

  - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski

  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke

  17. samostalni upravni referent za utvrđivanje poreza i doprinosa na dohodak - 2 polaznika

  Uvjet:

  - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski

  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke

  18. poreznik II za utvrđivanje poreza i doprinosa na dohodak - 1 polaznik

  Uvjet:

  - završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine

  upravne, pravne ili ekonomske struke

  19. poreznik II za utvrđivanje poreza i doprinosa na dohodak - 1 polaznik

  Uvjet:

  - završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine

  upravne, pravne ili ekonomske struke

 • 4

  ISPOSTAVA NOVI ZAGREB, ODJEL ZA PODUZETNIKE - DOBIT I

  20. samostalni upravni referent za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit - 3 polaznika

  Uvjet:

  - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski

  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke

  ISPOSTAVA NOVI ZAGREB, ODJEL ZA PODUZETNIKE - DOBIT II

  21. samostalni upravni referent za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit - 2 polaznika

  Uvjet:

  - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski

  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke

  ISPOSTAVA NOVI ZAGREB, ODJEL ZA PODUZETNIKE DOHODAK

  22. samostalni upravni referent za utvrđivanje poreza i doprinosa na dohodak - 1 polaznik

  Uvjet:

  - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski

  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke

  ISPOSTAVA SESVETE, ODJEL ZA GRAĐANE

  23. samostalni upravni referent za utvrđivanje poreza i doprinosa građana - 1 polaznik

  Uvjet:

  - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski

  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke

  24. poreznik II za utvrđvanje poreza i doprinosa građana - 1 polaznik

  Uvjet:

  - završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine

  upravne, pravne ili ekonomske struke

  25. poreznik III za utvrđvanje poreza i doprinosa građana - 1 polaznik

  Uvjet:

  - srednja stručna sprema gimnazija, ekonomske ili upravne struke

  ISPOSTAVA SESVETE, ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

  26. samostalni upravni referent za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit - 1 polaznik

  Uvjet:

  - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski

  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke

  27. poreznik III za utvrđvanje poreza i doprinosa na dobit - 1 polaznik

  Uvjet:

 • 5

  - srednja stručna sprema gimnazi