Click here to load reader

JAVNI NATJECAJ - ss-bkasica- · PDF file JAVNI NATJECAJ Srednja skola Bartola Kasica Grubisno Polje daje u zakup putem javnog natjecaja dio prostora unutar hodnika u zgradi skole na

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of JAVNI NATJECAJ - ss-bkasica- · PDF file JAVNI NATJECAJ Srednja skola Bartola Kasica Grubisno...

 • SREDNJA SKOLA BARTOLA KASICA GRUBISNO POLJE objavljuje javni natjecaj za davanju u zakup dijela prostora za postavljanje sarnoposluznih aparata

  JAVNI NATJECAJ

  Srednja skola Bartola Kasica Grubisno Polje daje u zakup putem javnog natjecaja dio prostora unutar hodnika u zgradi skole na adresi Bartola Kasica 1, 43290 Grubisno Polje, za postavljanje samoposluznih aparata: jednog aparata za tople napitke ijednog aparata za bezalkoholne napitke i snack artikle.

  Pocetna cijena zakupnine mjesecno po aparatu - 150,00 KN •

  Rezijski troskovi uracunati su u iznos zakupnine.

  Ugovor se moze sklopiti na odredeno vrijeme od jedne godine.

  Placanje zakupnine mjesecno do 5. dana u mjesecu.

  Odrzavanje aparata ide na trosak ponuditelja.

  Skola ce osigurati dovod vode i struje.

  Ponuditelj mora posjedovati HACCP certifikat upravljanja kvalitetom.

  Ponudite1j mora posjedovati vrstu naplatnih sustava koje u potpunosti mogu zadovoljiti korisnike: - sustavi s povratom kovanica

  U ugovorene stavke ugovora koji ce biti zakljucen s odabranim ponuditeljem obvezno se unose slijedece stavke: - redovito obilazenje lokacija i kontrolu aparata - redovito punjenje aparata potrebnim sirovinama - servisiranje aparata i besprijekomo odrzavanje higijenskih uvjeta aparata - otklanjanje kvarova i zastoja u roku od 24 sata od dojave - instaliranje aparata i stavljanje u funkciju u roku jedan dan - punioci aparata moraju imati uredne zdravstveno - sanitame isprave

  Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizicke osobe.

  Pisane ponude moraju sadrzavati: - ime i prezime, Olls i adresu prebivalista za fizicke osobe, odnosno naziv tvrtke, Olls iadresu sjedista za pravne osobe - presliku osobne iskaznice za fizicke osobe, presliku rjesenja 0 upisu u sud ski registar sa svim prilozima za pravne osobe, odnosno obrtnice za fizicke osobe - obrtnike ili rjesenje 0 registraciju udruga gradana - cijenu mjesecne zakupnine iskazanu u kunama te izrazenu posebno za svaki samoposluzni aparat i ukupno za ukupan broj ponudenih aparata po lokaciji. Ukupna cijena mjesecne zakupnine po lokaciji mora biti upisana brojkama i slovima - dokaz 0 posjedovanju HACCP certifikata upravljanja kvalitetom.

 • Rok za podnosenje ponudaje 8 (osam) dana od dana objave natjecaja.

  Pisane ponude poslati preporucenom posiljkom (iIi dostavom) u zatvorenoj omotnici s naznakom "ZA JAVNI NATJECAJ - NE OTVARAT! - SAMOPOSLUZNI APARAT!" na adresu Srednja skola Bartola Kasica Grubisno Polje, Bartola Kasica 1,43290 Grubisno Polje.

  o izboru najpovoljnije ponude odlucuje Skolski odbor Srednje skole Bartola Kasica Grubisno Polje.

  Skolski odbor zadrzava pravo ne izabrati niti jednog od ponuditeIja, bez navodenja razloga.

  Ponude s nepotpunom dokumentacijom, ponude koje ne odgovaraju uvjetima natjecaja nece se razmatrati.

  o rezultatima natjecaja sudionici ce biti obavijesteni pisanim putem. Ugovor 0 zakupu ce biti zakljucen sa odabranim ponuditeIjem nakon dobivanja suglasnosti osnivaca skole na nacrt ugovora 0 zakupu.

  Zakupnik s kojim ce biti zakljucen Ugovor 0 zakupu poslovnog prostora ne moze isti dati u podzakup.

  Sve dodatne informacije mogu se dobiti u prostorijama Srednje skole Bartola Kasica Grubisno Polje, u tajnistvu ili na tel. 043 485 040, e-mail: [email protected]

  KLASA: 372-03/16-01/03 URBROJ:2127-024-08-16-02 U Grubisnorn Polju, 2. studenoga 2016. godine

  Predsjednica Skolskog odbora:

  ONODIC ANDRlCEVIC, prof.!

  mailto:[email protected]

  Ntr7AA8.PDF

Search related