of 22/22
OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMPOSTANE PRELOG KK.06.3.1.15.0001 JAVNA TRIBINA O ODVOJENOM SAKUPLJANJU I OBRADI BIOOTPADA TE PROIZVODNJI I KORIŠTENJU KOMPOSTA Tihana Jelačić Radiković mag.oecol. Sektor gospodarenja otpadom GKP PRE-KOM d.o.o.

JAVNA TRIBINA O ODVOJENOM SAKUPLJANJU I OBRADI ...– na slici indijska konoplja Centar za ponovnu uporabu - CPU CPU 2je veličine 440 m , a sastoji se od dva 2dijela: izložbeno-prodajnog

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of JAVNA TRIBINA O ODVOJENOM SAKUPLJANJU I OBRADI ...– na slici indijska konoplja Centar za ponovnu...

 • OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMPOSTANE PRELOG KK.06.3.1.15.0001

  JAVNA TRIBINA O ODVOJENOM SAKUPLJANJU I OBRADI

  BIOOTPADA TE PROIZVODNJI I KORIŠTENJU KOMPOSTA

  Tihana Jelačić Radiković mag.oecol.

  Sektor gospodarenja otpadom

  GKP PRE-KOM d.o.o.

 • EU PROJEKT

  OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMPOSTANE PRELOG

  KK.06.3.1.15.0001

  Ukupna vrijednost projekta: 4.447.956,07 kuna

  Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose: 4.389.070,13 kuna

  Dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu: 2.194.535,06 kuna

 • EU PROJEKT

  OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMPOSTANE PRELOG

  KK.06.3.1.15.0001

  Područje provođenja projekta:

  GKP PRE-KOM d.o.o., Hrupine 7b, 40323 Prelog tel. 040/321-246, www.pre-kom.hr

  (Grad Prelog, Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan,

  Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen)

  LUKOM d.o.o., Koprivnička 17, 42230 Ludbreg tel. 042/811-422, www.lukom.hr

  (Grad Ludbreg)

  NOVOKOM d.o.o., Zagorska 31, 42220 Novi Marof, 042/205-392, www.novokom.hr

  (Grad Novi Marof)

  Vrijeme provedbe projekta: 18. mjeseci (12.06.2020. – 12.12.2021.)

  http://www.pre-kom.hr/http://www.pre-kom.hr/http://www.pre-kom.hr/http://www.lukom.hr/http://www.novokom.hr/

 • EU PROJEKT

  OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMPOSTANE PRELOG

  KK.06.3.1.15.0001

  Troškovi opremanja

  Iznos u KN

  Stroj za drobljenje biorazgradivog otpada sustavom čekića sa podesivom veličinom izlaza drobljenog materijala 1.224.750,00

  Stroj za prosijavanje zrelog komposta sa sitima od 13 mm i 25 mm, minimalne dimenzija bubnja za sijanje od 4 metra. 1.296.000,00

  Teleskopski utovarivač sa visinom utovara od minimalno 6,8 metara, opremljen košarom sa hidrauličkim hvatačem 581.200,00

  Sustav automatskog vlaženja komposta u procesu bio stabilizacije. Zalijevanje riješiti kao tri zasebne zone 70.346,25

  Stroj za punjenje prosijanog komposta u vreće do 50 litara 242.625,00

  Utovarivač obični sa brzom spojkom i sa utovarnom košarom 487.500,00

  Sadnja lipa uz ogradu kompostane-35 kom 22.960,00

  Trošak zaposlenika projekta (upravljanje, koordinacija, administracija, financije, javna nabava) 392.195,50

  Ukupno 4.317.576,75

 • EU PROJEKT

  OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMPOSTANE PRELOG

  KK.06.3.1.15.0001

  Opis operativnih troškova projekta (vidljivost projekta)

  Iznos u KN

  Neizravni troškovi 15% od izravnog troška zaposlenika projekta 58.829,33

  Početna i završna konferencija, objava izvješća sa početne i završne konferencije u 2 lokalna medija u 2 županije 15.000,00

  Vidljivost projekta tiskani mediji – objava plakata 6 puta u 2 lokalna medija u dvije županije 15.000,00

  Vidljivost projekta elektronički mediji – izrada spota o kompostiranju i 500 objava na lokalnom radiju koji pokriva dvije

  županije 10.000,00

  Vidljivost projekta Internet – objava banera sa 3 slike na 10 mjeseci na 2 lokalna portala u dvije županije 10.000,00

  Vidljivost projekta seminari, radionice konferencije – 2 radionice o korištenju komposta i 14 javnih tribina o sakupljanju i

  obradi bio otpada (provodimo sami) 0,00

  Vidljivost projekta promotivni materijal – izrada letka o sakupljanju i obradi bio otpada (20000 komada), izrada letka za

  osobe sa intelektualnim teškoćama (300 komada) sa podjelom 7.500,00

  Vidljivost projekta znakovlje projekta – izrada plakata 50 komada 2.800,00

  Vidljivost projekta trajna informacijska ploča – izrada i postavljanje ploče 7.500,00

  Vidljivost projekta oznake vidljivosti na opremi i dokumentaciji – izrada naljepnica za strojeve 3.750,00

  Ukupno 130.379,33

 • EU PROJEKT

  OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMPOSTANE PRELOG

  KK.06.3.1.15.0001

  CILJEVI PROJEKTA

  Povećanje kapaciteta kompostane: povećanje kapaciteta za 1740

  tona/godišnje ishođenjem dopune dozvole za gospodarenje otpadom

  (stari kapacitet 5460 t/god., novi kapacitet 7200 t/god.)

  Povećanje obrade kompostane: povećanje za 907 tona u prvoj punoj

  godini nakon provođenja projekta (2022. godina)

  Vidljivost i podizanje svijesti o pravilnim gospodarenjem otpadom:

  obuhvat 70% stanovništva na području provođenja projekta

 • 1. Sakupljanje miješanog komunalnog otpada

  2. Sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada

  3. Sakupljanje korisnog otpada

  4. Sakupljanje glomaznog otpada (4m3–1 odvoz god. / 8m3–2 odvoza god.)

 • ODVOJENO SAKUPLJANJE BIOOTPADA

 • OBRADA BIOOTPADA - KOMPOSTANA PRELOG

  ULAZNO IZLAZNA ZONA

  PLOHA ZA BIOSTABILIZACIJU

  PLOHA ZA PRIHVAT I ČIŠĆENJE

  PLOHA ZA SIJANJE I

  SKLADIŠTENJE KOMPOSTA

  PLOHA ZA GRANJE

  - KAPACITET KOMPOSTANE PRELOG: 5460 tona godišnje

  - IZGRADNJA STAJALA 3MIL. KUNA SA PDVom, BESPOVRATNO 80% FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

  - KOMPOSTANU PRELOG KORISTI 12 JLS GDJE PRE-KOM SAKUPLJA BKO (cca. 3500 tona) I 2 OKOLNA GRADA SUKLADNO

  UGOVORU (cca. 500 tona)

  - PROIZVODIMO KOMPOST KLASE 1 i 2 (za ekološku i klasičnu poljoprivredu)

  - ZA PROIZVODNJU KOMPOSTA KORISTIMO ORGINALNE EFEKTIVNE MIKOROORGANIZME

 • OBRADA BIOOTPADA

  EVIDENCIJA I VAGANJE

 • OBRADA BIOOTPADA – PRIHVAT I ČIŠĆENJE

  • NAKON VAGANJA OTPAD SE ISTOVARUJE NA PLOHU ZA PRIHVAT

  • KREĆE SE SA UKLANJANJEM PLASTIČNIH VREĆICA I KRIVO ODLOŽENOG OTPADA

  • OTPAD SE DODATNO MIJEŠA SA DROBLJENIM GRANJEM, LIŠĆEM, KRUMPIROM, JABUKAMA

  • OTPAD SE PRVI PUT TRETIRA EFEKTIVNIM MIKROORGANIZMIMA

  • PLOHA ZA PRIHVAT I BIOSTABILIZACIJU IZRAĐENA JE OD ASFALTA PUNJENOG BETONSKIM GELOM I ONA JE VODONEPROPUSNA

 • OBRADA BIOOTPADA – PRVO TRETIRANJE EM

 • OBRADA BKO-a – PLOHA ZA GRANJE, KRUMPIR, JABUKE

 • OBRADA BIOOTPADA –SKLADIŠTENJE NA PLOHI ZA BIOSTABILIZACIJU

  3 glavne faze: razgradnja, pretvorba i izgradnja

  Svakodnevna kontrola temperature šarže, mora se osigurati biološka stabilizacija, uklanjanje patogenih mikroorganizama i klijabilnih sjemenki bilja iz otpada u trajanju najmanje 14 dana pri temperaturi 55 °C i do 7 dana pri temperaturi 65 °C, te da temperatura kompostiranja ne prelazi 75 °C

  Ako bi temperatura bila preko 75 °C hrpa se otkriva i zalijeva hladnom vodom (nije se desilo jer se temperatura kreće od 60 - 68 °C) prema potrebi prekriva cvjećarskom folijom zbog postizanja temperature

  Nakon 15 dana otpad se drugi put tretira efektivnim mikroorganizmima

  Otpad se svakih 30-40 dana seli sa hrpe na hrpu, nakon 90 dana spreman je za sijanje

 • OBRADA BIOOTPADA – PLOHA ZA SIJANJE I SKLADIŠTENJE

  NAKON 90 DO 100 DANA KREĆE SE SA PROSIJAVANJEM ZRELOG KOMPOSTA

  PRVO SIJANJE IDE NA SITO 25 mm

  NAKON ZAVRŠETKA SIJANJA UZIMA SE UZORAK ZA ISPITIVANJE KOMPOSTA

  DRUGO SIJANJE IDE NA SITO OD 12,5 mm

 • OBRADA BIOOTPADA – POSTUPAK KOMPOSTIRANJA

 • PRODAJA I KORIŠTENJE KOMPOSTA

 • PRODAJA KOMPOSTA

  preko 1,2 milijuna litara prodaje se poduzeću za proizvodnju različitih supstrata dio ide poljoprivrednicima i korisnicima

 • KORIŠTENJE KOMPOSTA

  – probali ga sa različitim kulturama - pokazao se odličnim

  – na slici indijska konoplja

 • Centar za ponovnu uporabu - CPU

  CPU je veličine 440 m2, a sastoji se od dva dijela: izložbeno-prodajnog dijela 220 m2 i skladišno-radioničkog dijela od 220m2. Prikupljena i zaprimljena dobra se obnavljaju (čiste i/ili popravljaju) te prodaju po cijeni koja pokriva samo troškove popravka. Osim pregleda robe na licu mjesta u CPU, građani mogu robu razgledati i putem web aplikacije na web stranici www.pre-kom.hr.

 • EU PROJEKT

  OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMPOSTANE PRELOG KK.06.3.1.15.0001

  ZAHVALJUJEM NA PAŽNJI!!!

  Tihana Jelačić Radiković

  tel.040/321-244

  Email:[email protected]