JAROSAW BADUREK - pbc.gda.plpbc.gda.pl/Content/50829/811_Badurek Jaroslaw_MONOGRAFIA 148_6.1. Systemy produkcyjne generacji 4.0 ... DFD – diagram przep‚ywu danych, ang

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of JAROSAW BADUREK - pbc.gda.plpbc.gda.pl/Content/50829/811_Badurek Jaroslaw_MONOGRAFIA 148_6.1....

 • 148

 • GDASK 2015

  JAROSAW BADUREK

  PRZEDSIBIORSTWOINFORMACYJNE

  SYSTEMY PRODUKCYJNENOWEJ GENERACJI

 • PRZEWODNICZCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDASKIEJ Janusz T. Cieliski REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH Micha Szydowski REDAKTOR SERII Baej Prusak RECENZENCI Wiesaw Grudzewski Leszek Pacholski

  REDAKTOR JZYKOWY Agnieszka Frankiewicz PROJEKT OKADKI Jolanta Cielawska

  Wydano za zgod Rektora Politechniki Gdaskiej

  Oferta wydawnicza Politechniki Gdaskiej jest dostpna pod adresem www.pg.edu.pl/wydawnictwo/oferta zamwienia prosimy kierowa na adres wydaw@pg.gda.pl

  Utwr nie moe by powielany i rozpowszechniany, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposb, bez pisemnej zgody wydawcy

  Copyright by Wydawnictwo Politechniki Gdaskiej, Gdask 2015

  ISBN 978-83-7348-596-9

  WYDAWNICTWO POLITECHNIKI GDASKIEJ

  Wydanie I. Ark. wyd. 9,1, ark. druku 8,75, 148/811

  Druk i oprawa: EXPOL P. Rybiski, J. Dbek, Sp. Jawna ul. Brzeska 4, 87-800 Wocawek, tel. 54 232 37 23

 • SPIS TRECI

  WYKAZ WANIEJSZYCH SKRTW .................................................................................... 5

  WSTP ......................................................................................................................................... 11

  1. POJCIA PODSTAWOWE .................................................................................................... 15 1.1. Informacyjny model przedsibiorstwa ............................................................................. 15 1.2. Paradygmat obiektowy w systemie wytwrczym ............................................................. 19 1.3. Geneza systemw produkcyjnych nowej generacji .......................................................... 23

  2. PRZEDSIBIORSTWO INFORMACYJNE W SPOECZESTWIE INFORMACYJNYM 29 2.1. Pojcie informacji ............................................................................................................ 29 2.2. Poziomy informacyjnoci przedsibiorstwa ..................................................................... 32 2.3. Spoeczestwo informacyjne ............................................................................................ 37

  3. APLIKACJE ZARZDZANIA OPERACYJNEGO ............................................................... 43 3.1. System operacyjny przedsibiorstwa ............................................................................... 43 3.2. ERP jako centrum organizacji produkcji .......................................................................... 48 3.3. Podsystemy wewntrzne i zewntrzne ............................................................................. 55

  4. TECHNOLOGIE IT W ZAAWANSOWANYCH SYSTEMACH WYTWRCZYCH ......... 60 4.1. Technologie dyfuzyjne ..................................................................................................... 60 4.2. Rodzaje integracji ............................................................................................................. 64 4.3. Projekty migracyjne ......................................................................................................... 71

  5. OPTYMALIZACJA SYSTEMW INFORMACYJNYCH .................................................... 77 5.1. Techniczne i pozatechniczne czynniki optymalizacji ....................................................... 77 5.2. Modele inynierii wartoci ............................................................................................... 82 5.3. Modele adu korporacyjnego ............................................................................................ 97

  6. KIERUNKI ROZWOJOWO-APLIKACYJNE IT W SPNG ................................................... 105 6.1. Systemy produkcyjne generacji 4.0 .................................................................................. 105 6.2. Trendy aplikacyjne przedsibiorstwa informacyjnego ..................................................... 111 6.3. Osobowo-informacyjna organizacja SPNG ...................................................................... 115

  7. PODSUMOWANIE ................................................................................................................ 123 7.1. Synteza pracy cele, wyniki, metodyka .......................................................................... 123 7.2. Kierunki dalszych bada .................................................................................................. 129

  BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................................... 132

  Streszczenie w jzyku polskim ..................................................................................................... 139 Streszczenie w jzyku angielskim ................................................................................................ 140

 • Spis treci 4

 • WYKAZ WANIEJSZYCH SKRTW

  3D trjwymiarowy, ang. Three-Dimensional 3DaaS 3D jako usuga, ang. 3D as a Service 3GL jzyk programowania trzeciej generacji, ang.Third Generation Language 4GL jzyk programowania czwartej generacji, ang. Fourth Generation Language 5GL jzyk programowania pitej generacji, ang. Fifth Generation Language A2A integracja midzyaplikacyjna, ang. Application to Application Integration ABAP rodowisko programowania SAP, ang. Advanced Business Application Programming AC informatyka emocjonalna, ang. Affective Computing AI sztuczna inteligencja, ang. Artificial Intelligence AIA architektura integracji aplikacji, ang. Application Integration Architecture ANSI Amerykaski Instytut Standardw Narodowych, ang. American National Standards

  Institute ARIS architektura zintegrowanych systemw informacyjnych, ang Architecture of Integrated

  Information Systems ARPA Agencja Zaawansowanych Projektw Badawczych, ang. Advanced Research Projects

  Agency ARPANET sie ARPA, ang. Advanced Research Projects Agency Network B2B integracja midzy przedsibiorstwami, ang. Business to Business Integration BMS bioniczny / biologiczny system wytwrczy, ang. Bionic / Biologic Manufacturing System BNF notacja BackusaNaura, ang. BackusNaur Form BOM lista materiaw, ang. Bill of Materials BPEL jzyk definiowania procesw biznesowych, ang. Business Process Execution Language BPEL4WS BPEL dla oprogramowania webowego, ang. BPEL for Webservices BPM zarzdzanie procesami biznesowymi, ang. Business Process Management BPMI gremium zarzdzania procesami biznesowymi, ang. Business Process Management

  Initiative BPMN Model Procesu Biznesowego i Notacja, ang. Business Process Model and Notation BYOD przynie swj wasny sprzt, ang. Bring Your Own Device CAD komputerowo wspomagane projektowanie, Computer Aided Design CAM komputerowo wspomagane wytwarzanie, ang. Computer Aided Manufacturing CBS wsppraca spoecznociowo-biznesowa, ang. Social Business Collaboration CC przetwarzanie chmurowe, ang. Cloud Computing CCPM metoda acucha krytycznego, ang. Critical Chain Project Management CCTV telewizja przemysowa, ang. Closed-Circuit TeleVision CD pyta kompaktowa, ang. Compact Disc CEP przetwarzanie zjawisk zoonych, ang. Complex Event Processing CERN Europejska Organizacja Bada Nuklearnych, ang. Organisation Europenne pour la

  Recherche Nuclaire CHW kawiarnie do pracy, ang. Coffee House Working CI cige doskonalenie, ang. Continuous Improvement CIM komputerowo zintegrowane wytwarzanie, ang. Computer Integrated Manufacturing CMfg wytwarzanie chmurowe, ang. Cloud Manufacturing CMM model dojrzaoci organizacyjnej, ang. Capability Maturity Model CMMI zintegrowany model dojrzaoci organizacyjnej, ang. Capability Maturity Model

  Integration COBIT kontrolne cele dla technologii informacyjnych i powizanych, ang. Control OBjectives

  for Information and related Technology

 • 6 Wykaz waniejszych skrtw

  COCOMO konstruktywny model kosztowy, ang. COnstructive COst MOdel COSO organizacja wspierajca prawidowo finansowego kontrolingu i reportingu, ang.

  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission CPS systemy cyberfizyczne, ang. Cyber-Physical System CRM zarzdzanie relacjami z klientami, ang. Customer Relationship Management CS obsuga klienta, ang. Customer Service C/S architektura klientserwer, ang. ClientServer CSV wartoci rozdzielone przecinkiem, ang. Comma Separated Values CVW wirtualna przestrze wsppracy, ang. Collaborative Virtual Space CYOD wybierz swoje wasne urzdzenie, ang. Choose Your Own Device DecLoC deklaratywne LoC, ang. Declaration LoC DFD diagram przepywu danych, ang. Data Flow Diagram DKP dyskretny problem plecakowy, ang. Discrete Knapsack Problem DMS rozproszony system wytwrczy, ang. Distributed Manufacturing System DoC gsto komentarzy, ang. Density of Comments DVD cyfrowy dysk uniwersalny, ang. Digital Versatile Disc EaaS SaaS dla ERP, ang. ERP as a Service EAI integracja aplikacji przedsibiorstwa, ang. Enterprise Application Integration EAM zarzdzanie architektur przedsibiorstwa, ang. Enterprise Architecture Management EAS elektroniczny monitoring produktw, ang. Electronic Article Surveillance EDI elektroniczna wymiana danych, ang. Electronic Data Interchange EDIFACT EDI w administracji, handlu i transporcie, ang. EDI for Administration, Commerce and

  Transport EEPROM pami kasowalna i programowalna elektrycznie, ang. Electrically Erasable

  Programmable ROM EFQM Europejska Fundacja Zarzdzania Jakoci, ang. European Foundation for Quality

  Management ENIAC elektroniczny integrator numeryczny i komputer, ang. Electronic Numerical Integrator

  and Computer EPROM kasowalna, programowalna pami ROM, ang. Erasable Programmable ROM ERM model zwizkw encji, ang. Entity Relationship Model ERP system pla