Click here to load reader

Jan Lucemburský král cizinec

 • View
  68

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jan Lucemburský král cizinec. Přečti si charakteristiku Jana Lucemburského z dobové kroniky. Jaký na Tebe dělá dojem?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Jan Lucemburský král cizinec

 • Jan Lucemburskkrl cizinec

 • Peti si charakteristiku Jana Lucemburskho z dobov kroniky. Jak na Tebe dl dojem?V pamti krle ech mj, jen do Francie, Nmec jel, do Lombardie, Savojska, do zem dnsk, Uherska, do Polska , Krakovska a Ruska, do Litvy Mazovska a Pruska dobvati est rytskou. Ten lna tdrou rukou svou i zlato, perky rozdval a nic ne est si nenechal. Vru j vc ml ne kdo jin.

 • Jin citty vztahujc se k osob krle Jana prvnho panovnka z dynastie Lucemburk na eskm trnNebylo mue, to jist vc, kter by byl dokonalej ctnostmi, slovy i skutky.Bez Boha a eskho krle dn svou pi nevyhrajeToho bohd nebude, aby esk krl z boje utkal. O em svd tato slova?

 • Zachovala se vak i jin svdectv:Jen vlit je zvykl A po bojch tou. Strnulm takka se stv, kdy od vlek nastane poklid. Zdka se najde zem, je skrze nj byla by bez vlky. Zejm to k jak Nmecko, Francie, Flandry. Kdyby se vte ppad stal, e by ml rno sto tisc, Veer u nebude mt nic, Nebot ve rozd armd A bez krejcaru odejde. Kdy bohatstv jej uvtalo V mst, tu pokad se stalo, e utrcel a rozdval, a neml, co by komu dal.

 • Jan Lucembursk10.8.1296 -26.8.1346otec Jindich VII. (127824.8.1313), lucembursk hrab, mskonmeck krl a csa matka Markta Brabantsk (1276 11.12.1311) Jindich VII.

 • Jan Lucemburskdtis1. manelkou Elikou Pemyslovnou (129228.9.1330) celkem 7Markta (8.7.1313 11.7.1341) Jitka Bona (21.5.1315 11.9.1348) Vclav (14.5.1316 29.11.1378) budouc esk krl a mskonmeck csa Karel IV. Pemysl Otakar (22.11.1318 20.4.1320) zemel dvoulet Jan Jindich (12.2.1322na Mlnce 12.11.1375) manel Markty Korutansk Pyskat(13181369), dcery eskho krle Jindicha Korutanskho , rozvedeni , enat 4 XAnna (27.3.1323 3.9.1338) Elika (27.3.1323 1324)

  Jan Jindich

 • Jan Lucemburskdtiz2. manelstv od r. 1334sBeatrix Bourbonskou (?-1383) celkem 1Vclav esk (25.2.1337 8.12.1383) ddil statky vLucembursku, byl vvoda lucembursk, brabantsk a limbursk. Oenil se roku 1352sJanou Brabantskou (13221406), bez dtsmilenkou Adou Klrou LucemburskouMikul (1322 29.7.1358) biskup naumbursk a patriarcha aquilejsk

 • Jan Lucembursk vychovn v pepychu a lsce rodivzdln na francouzskm dvoepipravovn na roli panovnkanabdka na eskho krle ne moc vtan

 • Jan Lucembursk + Elika Pemyslovna rozdln vk (Elika o 4 roky star)rozdln povahy podlhali intrikm esk lechty (Jindich z Lip, Vilm z Waldeka, Elika Rejka...)po prvnch bezproblmovch letech postupn rozpad manelstvJan se nezastnil pohbu Eliky (1330)

 • Elika Pemyslovna

 • Jan Lucembursk prvn lta vldyboje s Jindichem Korutanskm vyhnnsliby esk lecht Inauguran dekrety:zachovn vech prv a vhod lechtyesk vojsko jen na obranu zem (jinak za penze)ady jen pro echy (proti Janovm rdcm z ciziny)nov dan jen pi zvltnch pleitostech (narozen potomka..)

 • Jan LucemburskSetkn trevrskho arcibiskupa Balduina, bratra Jindicha VII., sJanem Lucemburskm na jeho cest do ech.

 • Jan Lucemburskprvn lta vldy tm deset let spor mezi lechtou (dva zneptelen tbory), krlem, krlovnoupozici krle oslabila smrt jeho otce mskho csae JindichaJan marn usiloval o csask titul stal se jm a syn Karel IV.

 • Jan Lucembursk a echy doma povaovn za cizincemusel neustle elit nepzni lechty obansk vlkapozdji zemi tm nenavtvoval boje v zpadn a severn Evrop, podpora csaeechy jsou zdrojem penz na vlen vboje

 • Jan Lucembursk a Evropa uznvn jako diplomat a vlenkpodporoval csae Ludvka Bavorarozil zem Koruny esk o Chebsko, Horn Luici (dnes Nmecko), Slezsko (dnes Polsko)spory s Habsburky pivedl echy do zpadn Evropy

 • Zem Koruny esk

 • Jan Lucembursk a nslednk trnu Vclav (1316) - pozdji pi bimovn (crkevn obad) pijal jmno Karel (po francouzskm krli)objekt intrik lechty a Eliky Rejky proti krlovskmu pruve 3 letech odebrn matce, dren ve vzen (Loket, Kivoklt), v 7 letech odchod do Francie na krlovsk dvrvztahy s otcem napjat1333 Karel markrab moravsk - spoluvladadiplomatick sili Jana za zvolen Karla csaem spn 1346

 • Jan Lucembursk konec ivotacel ivot trpl onmi chorobami (ddin vada Lucemburk)postupn oslepl na ob oiv Evrop znm pod jmnem Jan Slepastnil se zanajc stolet vlky (konflikt mezi Franci a Angli) na stran Francie

 • Bitva u Kresaku 26. srpna 1346soust tzv.stolet vlky (1337-1453)stetnut francouzskho vojska (ryti touc po slv, nedisciplinovan) a anglickch (svobodn oldni, luitnci)drtiv vtzstv AnglieJan jako slep jde do boje na koni pivznm k dvma dalm konm sebevrada obdiv Anglian

 • Bitva u KresakuPeti si, jak zatek bitvy popisuje stedovk kronik:V tu dobu se spustil hust d, hmlo a slunce se dsiv zatmlo; ne zaalo pret, nad iky vojsk se vznesla velk hejna vran a hlasit krkala. Nato se nebe vyjasnilo a slunce plilo neobyejn prudce. Francouzi je mli vobliejch, Anglian vzdech.Kdy se Janovan trochu seadili, postoupili proti Anglianm a spustili hlasit pokik, aby je zastraili. Anglian vak zstali klidn a jako by to ani nevnmali. Tu spustili druh pokik a zase o nco postoupili vped. Pak zakieli po tet, napjali kue a vystelili.

 • Bitva u KresakuJak zbran pouvali anglit a jak francouzt vojci? Kter byly innj?

 • Vojci u KresakuJak vypadala vzbroj ryt? Jak mli nevhody?

 • Jan Lucembursk vce evropsk panovnk ne eskza jeho vldy v echch chaos boje lechty s krlem i mezi seboukrlovsk majetek zanedbn a rozchvcenhrady zastaveny za penze na vbojenov rozkvt rytstv a dvorsk kultury