JAK NAUCZY† SI M“WI† "NIE"?

  • View
    43

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

JAK NAUCZYĆ SIĘ MÓWIĆ "NIE"?.  Jak trudno jest się komunikować, mówić "nie", wyrażać swoje racje i sądy wie każdy, kto znalazł się w sytuacji konfliktowej. - PowerPoint PPT Presentation

Text of JAK NAUCZY† SI M“WI† "NIE"?

JAK NAUCZY SI MWI "NIE"?

JAK NAUCZY SI MWI "NIE"?

Jak trudno jest si komunikowa, mwi "nie", wyraa swoje racje i sdy wie kady, kto znalaz si w sytuacji konfliktowej.

Asertywno jestumiejtnoci wyraania swoich uczu w jasny sposb, bronienie swoich praw nie czujc przy tym dyskomfortu jednoczenie respektujc prawa i potrzeby innych ludzi. Nauka asertywnoci w duej mierze polega na ustaleniu wyranych, osobistych granic i granic, ktrych nie wolno przekroczy ludziom z ktrymi si komunikujemy na codzie.

Boimy si, e nie dostaniemy tego, co chcemy. Nie wierzymy w samych siebie. Wczeniej okazywao si to skuteczne. Chcemy zwrci na siebie uwag. Chcemy zademonstrowa swoj wadz. Chcemy wyadowa zo. Chcemy manipulowa innymi.Dlaczego zachowujemy si agresywnie?

Co ryzykujemy?

Konflikty w zagroeniach z innymi ludmi (czuj si zagroeni). Utrat szacunku dla samego siebie. Utrat szacunku dla innych. Bdziemy nie lubiani. Powany stres. Dojdzie do przemocy. Rezultaty przeciwne do zamierzonych.Zo moe by obecna take w zachowaniach asertywnych. W tych pierwszych kumuluje si i moe pniej wybuchn w postaci agresji. W tych drugich jest wyraana jako otwarty komunikat, np. "Jestem na ciebie zy.", i dziki temu uwiadamiana rozmwcy.

DLACZEGO ZACHOWUJEMY SI ULEGLE ?

Boimy si kolegw. Chcemy unikn konfliktw i nieporozumie. Boimy si innych ludzi.

10Co ryzykujemy? Utrat dobrego zdania o sobie. Brak wasnej inicjatywy. Przyznajemy innym racj w kierowaniu innymi.

11Dlaczego zachowujemy si asertywnie ( stanowczo ) ?

Jestemy zadowoleni z siebie i z innych. Mamy szacunek dla siebie i innych. Pomaga nam to w osigniciu celw i realizacji wasnych potrzeb. Dziki temu mniej ranimy innych. Dziki temu ronie wiara w siebie. Daje to poczucie kontroli nad wasnym yciem. Jestemy uczciwi w stosunku do samych siebie i innych.A co ryzykujemy?

Bdziemy nie lubiani za to, e wyraamy swoje odczucia. Etykiet czowieka idcego przez ycie przebojem. Zmiany w naszych relacjach z innymi. Moemy straci niektrych kolegw. Bdziemy uwaani za osoby aroganckie.Odmawianie w sytuacjach nacisku grupowego.Sytuacja 1 Na podwrku spotykasz dwch kolegw, palcych papierosy. Wiesz, e gdy podejd do ciebie to ci poczstuj. Jeeli nie zapalisz, to bd ci uwaa za maolata i tchrza. Ale ty nie masz ochoty na zapalenie papierosa.

Jak si zachowasz, co zrobisz i co powiesz?

14Zachowanie asertywne w tej sytuacji powinno by takie: Nie, chopaki dzikuj wam, ale ja nie pal, chc mie zdrowe puca

15SYTUACJA TRUDNA TO TAKA SYTUACJA, GDY NIE POTRAFIMY SOBIE Z NI PORADZI NATYCHMIAST, GDY NIE MAMY DOTOWEJ ODPOWIEDZI CZY SPOSOBU PORADZENIA SOBIE.

16PRZYKADY SYTUACJI TRUDNYCH:1. Odpowiadanie przed ca klas.

2. Wizyta u dentysty.

3. Ktnia z dobrym koleg.4. Klaswka z trudnego dla ciebie przedmiotu.

17KATEGORIE TRUDNOCI

WYSTPIENIE PUBLICZNE PROBLEMY SZKOLNE SPRAWY DOMOWE SPRAWY KOLEESKIE PROBLEMY OSOBISTE TRUDNOCI :18DLACZEGO WARTO BY ASERTYWNYM ?

19Zachowanie asertywne pozwala na bycie sob .Bycie asertywnym daje nam poczucie mocy sprawczej.Bycie asertywnym pomaga w budowaniu ciepych i szczerych relacji z innymi.

DZIKUJEMY ZA OGLDNICIE PREZENTACJI 21