Jaime Gutirrez Domnguez Gutierrez Dominguez...Saxofn Alto 1 Mib Saxofn Alto 2 Mib Saxofn Tenor Sib Saxofn Bartono Mib Trompeta 1 Sib Trompeta 2-3 Sib Fliscorno 1 Sib Fliscorno 2 Sib

 • View
  235

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Jaime Gutirrez Domnguez Gutierrez Dominguez...Saxofn Alto 1 Mib Saxofn Alto 2 Mib Saxofn Tenor Sib...

 • Jaime Gutirrez Domnguez

  2001

  CrucifixinMarcha Lenta

  Copyright 2001-2011 Jaime Gutirrez Domnguez

 • Jaime Gutirrez Domnguez

  2001

  Crucifixin Marcha Lenta

  Instrumentacin

  - 2 Flauta

  - 2 Oboe

  - 2 Fagot

  - 1 Requinto

  - 4 Clarinete Si

  - 2 Saxofn Alto Mi

  - 1 Saxofn Tenor Si

  - 1 Saxofn Bartono Mi

  - 3 Trompeta Si

  - 2 Fliscorno Si

  - 3 Trompa Fa

  - 3 Trombn

  - 2 Bombardino Do

  - 1 Tuba

  - 1 Caja

  - 1 Bombo y platos

  Copyright 2001-2011 Jaime Gutirrez Domnguez

  www.jaimejed.com

 • Copyright 2001-2011 Jaime Gutirrez Domnguez

  Flauta 1-2(Requinto)

  Oboe 1-2

  Clarinete Principal Sib

  Clarinete 1 Sib

  Clarinete 2-3 Sib

  Saxofn Alto 1 Mib

  Saxofn Alto 2 Mib

  Saxofn Tenor Sib

  Saxofn Bartono Mib

  Trompeta 1 Sib

  Trompeta 2-3 Sib

  Fliscorno 1 Sib

  Fliscorno 2 Sib

  Trompa 1-3 Fa

  Trompa 2 Fa

  Trombn 1

  Trombn 2-3

  Bombardino 1 Do(Fagot 1)

  Bombardino 2 Do(Fagot 2)

  Tuba

  Caja

  Bombo y platos

  ff

  ff

  ff

  ff

  ff

  ff

  ff

  ff

  ff

  ff

  ff

  ff

  ff

  ff

  ff

  ff

  ff

  ff

  ff

  ff

  ff

  Bombo

  Platos

  ff

  a 2

  CrucifixinMarcha Lenta Jaime Gutirrez Domnguez

  2001

  a 2

  PortadaPgina 1

  Portada - GeneralCrucifixin - Partitura01. Flauta 102. Flauta 203. Oboe 104. Oboe 205. Fagot 108. Clarinete principal06. Fagot 207. Requinto09. Clarinete 110. Clarinete 211. Clarinete 312. Saxo Alto 115. Saxo bartono13. Saxo Alto 214. Saxo Tenor16. Trompeta 117. Trompeta 218. Trompeta 319. Fliscorno 120. Fliscorno 221. Trompa 124. Trombn 122. Trompa 223. Trompa 325. Trombn 226. Trombn 327. Bombardino 128. Bombardino 229. Tuba30. Caja31. Bombo y platos