Click here to load reader

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) - ciast.gov.my · PDF fileo Memastikan aras kesukaran ujian adalah setara; ... PECAHAN SOALAN 25e Skill For A Brighter Future V ... 3 4 32a . 03/07/2017

 • View
  283

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) - ciast.gov.my · PDF fileo Memastikan aras kesukaran ujian...

 • 03/07/2017

  1

  Skill For A Brighter Future

  JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

  UNIT PEMBANGUNAN FASILITATOR PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN

  JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN

  1

  Skill For A Brighter Future

  o Jadual yang mengandungi maklumat mengenai sesuatu ujian berdasarkan kepada Competency Unit (CU).

  o Sebagai panduan bagi penyediaan set soalan penilaian pengetahuan / prestasi yang akan digunakan untuk mengukur tahap keterampilan pelatih.

  DEFINISI JSU

  2

 • 03/07/2017

  2

  Skill For A Brighter Future

  o Memastikan aras kesukaran ujian adalah setara;

  o Menetap dan memperuntukan jenis soalan yang dibangunkan;

  o Menilai dan membuat perbandingan kandungan penilaian;

  o Membentuk kertas soalan;

  o Penilaian dijalankan secara sistematik;

  o Memastikan bilangan soalan merujuk kepada kepentingan

  objektif sesuatu CoCU bagi CU berkenaan; dan

  o Menjamin kesahihan penilaian.

  TUJUAN JSU

  3

  Skill For A Brighter Future

  Perkara yang perlu dikenal pasti semasa pembinaan JSU adalah: o Tajuk CU o Jumlah Nilai Kredit o Learning Outcome o Work Activities (WA) o Keterampilan o Jenis Soalan o Aras Kesukaran o Tempoh Ujian o Bilangan Soalan Mengikut Jumlah Nilai Kredit, WA, Aras Kesukaran dan Keterampilan.

  PEMBINAAN JSU

  4

 • 03/07/2017

  3

  Skill For A Brighter Future

  JENIS JSU

  JSU Standard

  Dokumen rujukan JPK bagi menghasilkan set soalan penilaian mengikut program; dan

  Satu (1) JSU Standard bagi satu (1) CU.

  JSU Individu

  Merujuk JSU Standard;

  Dokumen rujukan panel membina soalan;

  Mengelakkan pertindihan soalan; dan

  Memastikan soalan yang dibangunkan memenuhi piawaian yang ditetapkan.

  5

  Skill For A Brighter Future 6

 • 03/07/2017

  4

  Skill For A Brighter Future 7

  Skill For A Brighter Future 8

 • 03/07/2017

  5

  Skill For A Brighter Future

  ** NOTA: 1.5 minit / soalan (Panduan pelaksanaan sistem penilaian oleh JPK)

  SKKM SEDIA ADA

  KREDIT BIL. SOALAN

  OBJEKTIF TEMPOH

  PENILAIAN BIL. SOALAN

  OBJEKTIF TEMPOH

  PENILAIAN

  10 20 30 MINIT

  60 1 JAM 30 MINIT 11 - 20 30 45 MINIT

  21 40 60 MINIT

  BILANGAN SOALAN

  9

  Skill For A Brighter Future

  ARAS KESUKARAN PERATUS %

  (DARIPADA JUMLAH SOALAN)

  RENDAH 25

  SEDERHANA 50

  TINGGI 25

  10

  PEMBAHAGIAN ARAS KESUKARAN

 • 03/07/2017

  6

  Skill For A Brighter Future

  11

  Skill For A Brighter Future

  Aras Kesukaran

  T

  R S

  ARAS KESUKARAN

  12

  Boleh ditentukan melalui kaedah :

  Pengiraan (hasil dari menjalankan pilot test) atau

  Penilaian pakar (expert judgement).

  Dikategorikan kepada tiga aras:

  Rendah (R)

  Sederhana (S)

  Tinggi (T)

 • 03/07/2017

  7

  Skill For A Brighter Future

  RENDAH

  Mengingat kembali maklumat Menulis semula ingatan

  Pengetahuan dan kebolehan mengingat semula

  CONTOH: Apakah fungsi cooling coil pada sistem penyejuk kenderaan?

  ARAS KESUKARAN RENDAH

  13

  Skill For A Brighter Future

  SEDERHANA

  Menunjukkan pemahaman Dapat membezakan sesuatu Mentafsir idea Mengaplikasi maklumat

  Pemahaman dan kebolehan menggunakan pengetahuan

  CONTOH: Apakah perbezaan antara condenser dengan cooling coil dalam sistem penyejuk kenderaan?

  ARAS KESUKARAN SEDERHANA

  14

 • 03/07/2017

  8

  Skill For A Brighter Future

  TINGGI

  Mengingat, memahami dan mengkaji sesuatu perkara Menganalisa atau membuat pertimbangan

  sesuatu perkara yang sahih

  Kebolehan untuk membuat pertimbangan, merancang, mencipta dan menghasilkan sesuatu

  CONTOH: Apakah faktor yang perlu dipertimbangkan apabila sistem penyejuk kenderaan tidak sejuk?

  ARAS KESUKARAN TINGGI

  15

  Skill For A Brighter Future

  16

 • 03/07/2017

  9

  Skill For A Brighter Future

  o Perkara yang dikenalpasti untuk dinilai berdasarkan

  CoCU bagi suatu CU.

  o Terdiri daripada enam (6) kategori iaitu Fakta, Teori,

  Prosedur, Sikap dan Keselamatan serta Persekitaran.

  o Bagi pembangunan soalan, ianya telah diklasifikasikan

  kepada tiga kategori utama: Fakta / Teori

  Prosedur

  Sikap / Keselamatan dan Persekitaran

  KETERAMPILAN

  17

  Skill For A Brighter Future 18

 • 03/07/2017

  10

  Skill For A Brighter Future

  JENIS KETERAMPILAN (Pembangunan

  Soalan)

  PROSEDUR

  FAKTA / TEORI

  SIKAP / KESELAMATAN / PERSEKITARAN

  19

  Skill For A Brighter Future

  FAKTA/TEORI (Contoh)

  Apakah kod warna bagi pengalir bumi di dalam kabel boleh lentur (flexible cable)? A. Hijau berjalur biru. B. Hijau berjalur hitam. C. Hijau berjalur merah. D. Hijau berjalur kuning.

  Mengapakah pemilihan lokasi perlu dilakukan sebelum unit penyaman udara dipasang? A. Menentukan jumlah beban yang sesuai. B. Menentukan saiz dan ketinggian sesebuah bangunan. C. Menentukan keperluan kerja pemasangan dengan pengguna. D. Menentukan jenis sistem dan kaedah pemasangan yang sesuai.

  20

 • 03/07/2017

  11

  Skill For A Brighter Future

  PROSEDUR (Contoh)

  Apakah teknik yang digunakan dalam kemahiran berkomunikasi? A. Melihat dan memproses maklumat. B. Mentafsir dan mengingat maklumat. C. Mendengar dan memberi tindak balas. D. Mendengar dan melihat orang bercakap.

  Apakah kaedah yang digunakan untuk membengkokkan paip besi? A. Panaskan dengan menggunakan air panas. B. Panaskan dengan api yang perlahan dan bengkokkan. C. Masukkan pasir ke dalam paip, panaskan dan bengkokkan. D. Gunakan spring dan bengkokkan dengan pembengkok paip.

  21

  Skill For A Brighter Future

  SIKAP/KESELAMATAN & PERSEKITARAN

  (Contoh)

  Apakah yang perlu dilakukan sebelum kerja-kerja penyelenggaraan dilaksanakan? A. Mengedarkan risalah kepada pihak pengurusan. B. Menulis di papan kenyataan bahawa mesin akan diselenggara. C. Mengumumkan seminggu lebih awal kepada semua pekerja dan pihak pengurusan. D. Meletakkan tag SEDANG DISELENGGARA di bekalan kuasa utama mesin yang akan diselenggara.

  Antara berikut, yang manakah merupakan bahan mudah terbakar? A. Merkuri B. Ethanol C. Plumbum D. Iodin

  22

 • 03/07/2017

  12

  Skill For A Brighter Future

  23

  Skill For A Brighter Future

  V Masukkan Nama Program, Kod & Nama

  NOSS, No. & Nama Modul/CU

  24

  1

 • 03/07/2017

  13

  Skill For A Brighter Future

  V

  2. TENTUKAN KEUTAMAAN

  MODUL

  25a

  Skill For A Brighter Future

  V

  2. TENTUKAN KEUTAMAAN

  MODUL

  3. DAPATKAN PURATA BILANGAN SOALAN BAGI SETIAP MODUL. CONTOH :- 60/11 = 5 SOALAN /WA

  25b

 • 03/07/2017

  14

  Skill For A Brighter Future

  V

  4. BAHAGIKAN BILANGAN SOALAN MENGIKUT

  KEUTAMAAN MODUL

  25c

  Skill For A Brighter Future

  V

  5. BAHAGIKAN BILANGAN SOALAN MENGIKUT ARAS

  KESUKARAN & KETERAMPILAN

  25d

 • 03/07/2017

  15

  Skill For A Brighter Future

  V

  6. PASTIKAN JUMLAH SOALAN MENGIKUT ARAS KESUKARAN

  SAMA DENGAN RUJUKAN PECAHAN SOALAN

  25e

  Skill For A Brighter Future

  V

  7. PASTIKAN BILANGAN SOALAN PROSEDUR >

  FAKTA/TEORI

  25f

 • 03/07/2017

  16

  Skill For A Brighter Future

  26

  Skill For A Brighter Future

  27

 • 03/07/2017

  17

  Skill For A Brighter Future

  SALIN (COPY) ARAS KESUKARAN (R/S/T)