78
KANDUNGAN PERUTUSAN KETUA PENGARAH PERHUTANAN SEMENANJUNG MALAYSIA 2 PRAKATA PENGARAH BAHAGIAN LATIHAN PERHUTANAN 3 PENGENALAN 6 MAKLUMAT PUSAT LATIHAN PERHUTANAN/ PEJABAT PERHUTANAN NEGERI 7 MISI, FUNGSI DAN OBJEKTIF Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia Bahagian Latihan Perhutanan 9 10 PRASARANA DI PUSAT LATIHAN PERHUTANAN JABATAN PERHUTANAN SEMENANJUNG MALAYSIA 11 JADUAL PROGRAM LATIHAN PERHUTANAN TAHUN 2015 Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia Jabatan Perhutanan Negeri 13 20 KETERANGAN LANJUT PROGRAM LATIHAN IBU PEJABAT JABATAN PERHUTANAN SEMENANJUNG MALAYSIA 25 KURSUS SIJIL PERHUTANAN PENGAWAS HUTAN 78

Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

1

KANDUNGAN

PERUTUSAN KETUA PENGARAH PERHUTANAN SEMENANJUNG MALAYSIA 2

PRAKATA PENGARAH BAHAGIAN LATIHAN PERHUTANAN 3

PENGENALAN 6

MAKLUMAT PUSAT LATIHAN PERHUTANAN/ PEJABAT PERHUTANAN NEGERI

7

MISI, FUNGSI DAN OBJEKTIF• Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia• Bahagian Latihan Perhutanan

910

PRASARANA DI PUSAT LATIHAN PERHUTANAN JABATAN PERHUTANAN SEMENANJUNG MALAYSIA 11

JADUAL PROGRAM LATIHAN PERHUTANAN TAHUN 2015• Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia• Jabatan Perhutanan Negeri

1320

KETERANGAN LANJUT PROGRAM LATIHANIBU PEJABAT JABATAN PERHUTANAN SEMENANJUNG MALAYSIA 25

KURSUS SIJIL PERHUTANAN PENGAWAS HUTAN 78

Page 2: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

2

ersyukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan izin dan limpah kurniaNya, Buku Program Latihan Perhutanan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) 2015 telah dapat diterbitkan dengan jayanya. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua warga kerja yang terlibat di dalam penerbitan buku program ini.

Bagi tahun 2015 ini, JPSM telah mengenalpasti dan merangka pelbagai program latihan dan kursus yang lebih sesuai, berimpak dan mempunyai nilai tambah (value add) yang bermutu bagi semua peringkat jawatan seiring dengan keperluan dasar latihan sumber manusia untuk menuju kearah melahirkan warga perhutanan yang sentiasa berilmu, berkemahiran, berketrampilan, berintegriti dan berwawasan serta berkemampuan untuk mengurus dan membangunkan sumber hutan secara efektif dan

berkesan kearah merealisasikan wawasan melaksanakan misi JPSM sepenuhnya.

Mengimbas kembali pencapaian bagi pelaksanaan latihan dan kursus pada tahun 2014, JPSM telah berjaya menyempurnakan sebanyak 107 kursus iaitu bersamaan 95% daripada 112 latihan dan kursus yang telah disasarkan sepertimana di dalam Perancangan Operasi Latihan (POL) 2014. Pencapaian ini juga adalah selari dengan jumlah peruntukan yang ditetapkan bagi tujuan latihan iaitu sebanyak 1% daripada jumlah emolumen dan peruntukan Pembangunan Jabatan ini. Selaras dengan keperluan ISO yang mensasarkan pelaksanaan sebanyak 80% latihan dan kursus setiap tahun, pencapaian bagi tahun 2014 telah dapat memenuhi keperluan ISO tersebut. Manakala bagi kehadiran sekurang-kurangnya tujuh (7) hari berkursus setahun, JPSM juga telah berjaya mencapai sasaran KPI sebanyak 100% kehadiran tujuh (7) hari berkursus setahun.

Buku Program Latihan Perhutanan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia 2015 yang diterbitkan ini adalah sebagai panduan kepada warga perhutanan khususnya bagi mengikuti kursus-kursus yang telah ditawarkan disamping dapat merancang dan mengenalpasti

kursus-kursus yang sesuai dan boleh disertai. Dengan itu, buku program ini dapat dijadikan sebagai panduan dan rujukan kepada warga perhutanan bagi merancang dan memenuhi keperluan sekurang-kurangnya tujuh (7) hari berkursus setahun sepertimana yang digariskan

di dalam Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam.

Adalah diharapkan juga buku program ini akan membantu seluruh warga perhutanan dalam meningkatkan kompetensi diri masing-masing ke arah warga yang kompeten, terlatih dan berilmu. Di samping itu, ianya juga sebagai platform dalam mengoptimumkan penggunaan

masa yang lebih berkualiti demi mencari ilmu pengetahuan dan penyuburan jati diri sejajar dengan agenda transformasi Kerajaan untuk meningkatkan nilai tambah dalam tugasan dan membudayakan nilai-nilai murni perkhidmatan awam yang lebih cemerlang.

B

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah dan Lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, tuhan semesta alam dan selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Rasullah S.A.W.Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh, Salam Sejahtera, Salam 1Malaysia, Salam 1NRE dan Salam 1JPSM.

Perutusan

Sekian, terima kasih.

DATO’ SRI DR. HJ. ABD. RAHMAN BIN HJ. ABD. RAHIMKetua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia

2

Page 3: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

3

BORHANUDIN BIN HAJI ARSHADPengarah Latihan PerhutananJabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia

3

Prakata

3

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Illahi dimana Buku Program Latihan Perhutanan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia 2015 telah berjaya diterbitkan. Buku Program ini diterbitkan bertujuan untuk memberikan maklumat dan panduan kepada pegawai dan kakitangan JPSM serta Jabatan Perhutanan Negeri berkaitan perancangan latihan dan kursus bagi tahun 2015 yang meliputi latihan dan kursus yang ditawarkan oleh Ibu Pejabat JPSM dan Jabatan Perhutanan Negeri.

Bagi tahun 2015, JPSM telah mensasarkan sebanyak 80 latihan dan kursus untuk dilaksanakan sepanjang tahun ini. Latihan dan kursus yang ditawarkan ini bukan sekadar kursus-kursus teras jabatan, tetapi termasuk juga kursus generik dan fungsional pelbagai aspek bidang latihan sama ada dari bidang pengetahuan, kemahiran mahupun perubahan sikap.

Modul bagi program latihan dan kursus yang ditawarkan ini telah dipertingkatkan dari semasa ke semasa berdasarkan kepada beberapa faktor antaranya; dasar-dasar Kerajaan yang sensitif terhadap kehendak-kehendak pembangunan; penerapan dan penyemarakan sikap positif dan nilai murni di kalangan kakitangan Kerajaan; perubahan keadaan ekonomi sedunia; dan keadaan semangat kerjasama serantau.

Adalah diharapkan supaya semua warga perhutanan mengambil peluang untuk menyertai latihan dan kursus yang ditawarkan ini bukan sekadar hanya untuk melengkapkan keperluan tahunan tetapi ianya adalah sebagai platform untuk pengembangan kendiri dan juga kerjaya.

Sekian, terima kasih.

Page 4: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

4

1 Jan (Khamis) Tahun Baru 2015

14 Jan (Rabu)Hari KeputeraanYang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan

18 Jan (Ahad) Hari Keputeraan Sultan Kedah

1 Feb (Ahad) Hari Wilayah Persekutuan (Cuti Gantian)

3 Feb (Selasa) Hari Thaipusam

20 Feb (Jumaat) Tahun Baru Cina (Hari Kedua)

4 Mac (Rabu) Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu

3 Apr (Jumaat) Good Friday ( Sabah & Sarawak )

15 Apr (Rabu) Hari Perisytiharan Melaka Sebagai Bandaraya Bersejarah

26 Apr (Ahad) Hari Keputeraan Sultan Terengganu

7 Mei (Khamis) Hari Hol Pahang

16 Mei (Sabtu) Israk dan Mikraj

17 Mei (Ahad) Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis

30 -31 Mei (Sabtu- Ahad)

Pesta Kaamatan (Pesta Menuai)

1 - 2 Jun(Isnin-Selasa)

Perayaan Hari Gawai Dayak

18 Jun (Khamis) Awal Ramadan *

4 Jul (Sabtu) Hari Nuzul Al-Quran

7 Jul (Selasa) Hari Ulang Tahun Perisytiharan Tapak Warisan Dunia

11 Jul (Sabtu) Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang

12 Sep (Sabtu) Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak

25 Sep (Jumaat) Hari Raya Qurban (Hari Kedua) *

3 Okt (Sabtu) Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah

9 Okt (Jumaat) Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka

24 Okt (Sabtu) Hari Keputeraan Sultan Pahang

Hari Kelepasan Am Negeri 2015

k a l e n d a r

Page 5: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

5

11 - 12 Nov (Rabu-Khamis) Hari Keputeraan Sultan Kelantan

18 Nov (Rabu) Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar

22 Nov (Ahad) Hari Keputeraan Sultan Johor

27 Nov (Jumaat) Hari Keputeraan Sultan Perak

11 Dis (Jumaat) Hari Keputeraan Sultan Selangor

14 Okt (Rabu) Awal Muharam (Maal Hijrah)

10 Nov (Selasa) Hari Deepavali *

24 Dis (Khamis) Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul)

25 Dis (Jumaat) Hari Krismas

3 Jan (Sabtu) Maulidur Rasul

19-20 Feb (Khamis - Jumaat) Tahun Baru Cina

1 Mei (Jumaat) Hari Pekerja

3 Mei (Ahad) Hari Wesak

6 Jun (Sabtu) Hari Keputraan DYMM SPB Yang Di-Pertuan Agong

17 - 18 Jul (Jumaat-Sabtu) Hari Raya Puasa

31 Ogos (Isnin) Hari Kebangsaan

16 Sept (Rabu) Hari Malaysia

24-25 Sept (Khamis- Jumaat) Hari Raya Qurban *

Hari Kelepasan Persekutuan 2015

2 0 1 5

Page 6: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

6

PENGENALAN

Kursus dan latihan perhutanan yang telah dirancang adalah terbahagi kepada tiga program iaitu :-

(A) Program Latihan Perhutanan di Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia.(i) Bagi kursus-kursus bermodulkan pengurusan hutan dan generik dikendalikan di Bahagian Latihan Perhutanan,

Kepong.(ii) Bagi kursus-kursus bermodulkan pengusahasilan hutan dikendalikan di Pusat Latihan Perhutanan

Terengganu.

(B) Program Latihan Perhutanan Peringkat Negeri-Negeri.

(C) Program Pensijilan Perhutanan dikendalikan di Institut Latihan Perhutanan (FORTRAIN).

Buku panduan ”Program Latihan Perhutanan Tahun 2015, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia” menyenaraikan jenis-jenis kursus yang akan dikendalikan oleh Bahagian Latihan Perhutanan Ibu Pejabat Perhutanan Semenanjung Malaysia dan juga Bahagian Latihan, Jabatan Perhutanan Negeri masing-masing.

Page 7: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

7

MAKLUMAT PUSAT LATIHAN PERHUTANAN /PEJABAT PERHUTANAN NEGERI

BIL. NAMA PEJABAT DAN ALAMAT NO. TELEFON NO. FAKS

IBU PEJABAT JABATAN PERHUTANAN SEMENANJUNG MALAYSIA

1. Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan,Semenanjung Malaysia,Jalan Sultan Salahuddin,50660 Kuala Lumpur.

03-26164488 03-26925657

2. Bahagian Latihan Perhutanan,Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia,Kepong,52100 Kuala Lumpur.

03-6274057203-6277085603-6277084703-62778741

03-62731327

3. Pusat Latihan Perhutanan Terengganu,Kampung Teris,21700, Kuala Berang,Terengganu.

09-8241792 09-8241795

PEJABAT-PEJABAT PERHUTANAN NEGERI DAN PUSAT LATIHAN NEGERI

JOHOR

1. Jabatan Perhutanan Negeri JohorAras 2, Sayap Timur,Bangunan C25, Kota Iskandar,79660 Nusajaya.

07-2667433 07-2661288

Setiap kursus yang disenaraikan di dalam buku panduan ini turut disertakan dengan keterangan lanjut mengenainya. Sebarang pertanyaan yang berkaitan hendaklah dirujuk kepada Penyelaras Kursus atau Pegawai Latihan di Bahagian Latihan Perhutanan atau Pejabat Pengarah Perhutanan Negeri yang berkenaan melalui talian telefon seperti berikut:-

Page 8: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

8

BIL. NAMA PEJABAT DAN ALAMAT NO. TELEFON NO. FAKS

PEJABAT-PEJABAT PERHUTANAN NEGERI DAN PUSAT LATIHAN NEGERI

PERAK

1. Jabatan Perhutanan Negeri Perak,Persiaran Meru Utama,Bandar Meru Raya,30020 Ipoh.

05-5973049 05-7766722 (Kuala Kangsar)

2. Pusat Latihan Perhutanan Sungai Siput, Perak

(Kuala Kangsar)

04-4644225

PERLIS

1. Jabatan Perhutanan Negeri Perlis,KM 2, Jalan Kaki Bukit,01000 Kangar.

04-9765966 04-9767901

PULAU PINANG

1. Jabatan Perhutanan Negeri Pulau Pinang,Tingkat 20, Menara KOMTAR,10000 Pulau Pinang.

04-6505250 04-2636335

SELANGOR

1. Jabatan Perhutanan Negeri Selangor,Tingkat 3, Podium Utara, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah,40660 Shah Alam.

03-5544750703-55447503

03-55102358

2. Pusat Latihan Perhutanan Sungai Buloh, Selangor

03-61566594 03-61412852

TERENGGANU

1. Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu,Tingkat 8, Wisma Negeri,20200 Kuala Terengganu.

09-6222444 09-6236552

2. Pusat Latihan Perhutanan Chalok, Terengganu

09-6222444 (Pegawai Latihan Negeri)

03-61412852

BIL. NAMA PEJABAT DAN ALAMAT NO. TELEFON NO. FAKS

PEJABAT-PEJABAT PERHUTANAN NEGERI DAN PUSAT LATIHAN NEGERI

KEDAH

1. Jabatan Perhutanan Negeri Kedah,Tingkat 8, Bangunan Sultan Abdul Halim,Jalan Sultan Badlishah,05000 Alor Setar.

04-733384404-7333901

04-7310610

2. Pusat Latihan Perhutanan Jeniang, Kedah 04-4644225 04-4644225

KELANTAN

1. Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan,Blok 5, Tingkat 1,Kota Darul Naim,15503 Kota Bharu.

09-7481957 09-7445675

2. Pusat Latihan Perhutanan Bukit Bakar, Kelantan

09-7481957 (Pegawai Latihan Negeri)

04-4644225

MELAKA

1. Pejabat Perhutanan Negeri Melaka,75450 Ayer Keroh.

06-2316095 06-2322867

NEGERI SEMBILAN

1. Jabatan Perhutanan Negeri,Negeri Sembilan,Tingkat 4, Blok C, Wisma Negeri,70503 Seremban.

06-7659849 06-7623711

PAHANG

1. Jabatan Perhutanan Negeri,Pahang Darul Makmur,Tingkat 5, Kompleks Tun Razak,Bandar Indera Mahkota,25990 Kuantan.

09-573291109-573201209-573291309-5732914

09-5733355

2. Pusat Latihan Pembangunan Hutan Belimbing, Pahang

09-4789509 09-4780030

Page 9: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

9

Objektif

Untuk mengurus dan membangunkan sumber hutan secara berkekalan serta mengoptimumkan sumbangannya kepada pembangunan Sosio-ekonomi Negara.

Bertanggungjawab kepada pengurusan, perancangan, perlindungan dan pembangunan kawasan hutan simpan kekal (HSK) selaras dengan Dasar Perhutanan Negara (DPN) 1982 dan Akta Perhutanan Negara (APN) 1984.

1. Untuk menguruskan sumber hutan negara secara berkekalan bagi pengeluaran berterusan hasil dan perkhidmatan hutan serta penggunaanya secara optimum bersesuaian dengan keperluan alam sekitar.

2. Untuk meningkatkan bekalan pengeluaran hasil dan perkhidmatan hutan melalui aktiviti-aktiviti perhutanan bersesuaian yang akan meningkatkan kualiti, produktiviti serta penggunaan sumber hutan.

3. Untuk terus membangunkan teknologi mantap yang bersesuaian dengan keperluan alam sekitar bagi pemeliharaan, pengurusan dan penggunaan sumber hutan.

4. Untuk memelihara dan melindungi kepelbagaian biologi hutan; air serta tanah; dan penggunaannya secara berkekalan.

5. Untuk meningkatkan kualiti dan kecekapan kilang-kilang pemprosesan berasaskan keluaran hutan serta menambahkan aktiviti-aktiviti hiliran dengan nilai tambah yang tinggi

6. Untuk memperkukuhkan pembangunan sumber manusia bagi menyokong sektor perhutanan

7. Untuk meningkatkan kesedaran awam berhubung peranan hutan terhadap alam sekitar dan pemeliharaan melalui pembelajaran serta penyebaran maklumat

8. Untuk meningkatkan sumbangan sektor perhutanan kepada pendapatan negara, pertukaran wang asing dan peluang-peluang pekerjaan.

Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia

Untuk diiktiraf sebagai sebuah agensi terunggul dalam pengurusan hutan tropika secara berkekalan.

Visi

Misi

Fungsi

Page 10: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

10

Objektif

Bahagian Latihan Perhutanan

Misi

Untuk meningkatkan tahap pengetahuan dan kemahiran serta menerapkan sikap positif di kalangan kakitangan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia supaya mencapai tahap kecemerlangan dalam perkhidmatan.

(i) Menyediakan tenaga kerja yang mencukupi, terlatih dan mahir dalam pelbagai bidang perhutanan.

(ii) Menyediakan program latihan yang komprehensif dan bersepadu dalam semua aspek perhutanan sejajar dengan perkembangan semasa.

(iii) Mengadakan kemudahan latihan yang lengkap bagi meningkatkan tahap dan kualiti latihan.

(iv) Menyediakan tenaga pakar dalam pelbagai bidang perhutanan.

Fungsi

Bertanggungjawab untuk melahirkan tenaga kerja yang unggul melalui program-program latihan yang komprehensif dan bersepadu selaras dengan Wawasan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia iaitu untuk diiktiraf sebagai sebuah agensi terunggul dalam pengurusan hutan tropika secara berkekalan.

Page 11: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

11

PRASARANA DI PUSAT LATIHAN PERHUTANAN JABATAN PERHUTANAN SEMENANJUNG MALAYSIA

BIL PRASARANA BAHAGIAN LATIHAN

PERHUTANAN KEPONG

PUSAT LATIHAN PERHUTANAN BELIMBING,

PAHANG

PUSAT LATIHAN PERHUTANAN

JENIANG, KEDAH

PUSAT LATIHAN PERHUTANAN BUKIT BAKAR,

KELANTAN

PUSAT LATIHAN PERHUTANAN SUNGAI SIPUT,

PERAK

PUSAT LATIHAN PERHUTANAN

CALOK, TERENGGANU

PUSAT LATIHAN PERHUTANAN TERENGGANU

PUSAT LATIHAN PERHUTANAN

SUNGAI BULOH, SELANGOR

1 Dewan Seminar Dua unit berkapasiti 70 orang

Satu unit berkapasiti 80 orang

Tiada Tiada Satu unit berkapasiti 120 orang

Satu unit berkapasiti 150 orang

Tiada Tiada

2 Bilik Seminar Dua unit berkapasiti 40 orang setiap satu

Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada

3 Dewan Kuliah Tiga unit berkapasiti 40 orang setiap satu

Dua unit berkapasiti 45 orang setiap satu

Satu unit berkapasiti 70 orang

Satu unit berkapasiti 40 orang

Tiada Satu unit berkapasiti 50 orang setiap satu

Satu unit berkapasiti 60 orang

Satu unit berkapasiti 50 orang

4 Bengkel Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Satu unit bengkel jentera dan peralatan untuk latihan

Tiada

5 Dewan Terbuka Tiada Tiada Tiada Tiada Satu unit Satu unit Tiada Tiada

6 Penginapan Satu unit asrama 30 bilik berhawa dingin berkapasiti 60 orang (berkongsi 2 orang sebilik)

Asrama lelaki untuk 90 orang dan asrama wanita untuk 40 orang

Satu unit asrama berkapasiti 70 orang

Satu unit asrama berkapasiti 30 orang dan dua unit dormitri berkapasiti 60 orang

Satu unit asrama berkapasiti 30 orang dan dua unit dormitri berkapasiti 70 orang

Satu unit dormitri berkapasiti 50 orang

Asrama lelaki untuk 30 orang asrama wanita untuk 20 orang

Satu unit dormitri berkapasiti 50 orang

7 Dewan Serbaguna

Satu unit berhawa dingin berkapasiti 500 orang

Tiada Tiada Satu unit berkapasiti 350 orang

Satu unit berhawa dingin berkapasiti 400 orang

Tiada Satu unit berkapasiti 250 orang

Satu unit berkapasiti 300 orang

8 Dewan Makan/ Kafeteria

Kafeteria BLP dan FRIM di buka dari 7.00 pagi hingga 6.00 petang

Dewan makan berkapasiti 80 orang

Dewan makan berkapasiti 60 orang

Dewan makan berkapasiti 70 orang

Dewan makan berkapasiti 90 orang

Dewan makan berkapasiti 70 orang

Dewan makan berkapasiti 50 orang

Dewan makan berkapasiti 70 orang

Page 12: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

12

BIL PRASARANA BAHAGIAN LATIHAN

PERHUTANAN KEPONG

PUSAT LATIHAN PERHUTANAN BELIMBING,

PAHANG

PUSAT LATIHAN PERHUTANAN

JENIANG, KEDAH

PUSAT LATIHAN PERHUTANAN BUKIT BAKAR,

KELANTAN

PUSAT LATIHAN PERHUTANAN SUNGAI SIPUT,

PERAK

PUSAT LATIHAN PERHUTANAN

CALOK, TERENGGANU

PUSAT LATIHAN PERHUTANAN TERENGGANU

PUSAT LATIHAN PERHUTANAN

SUNGAI BULOH, SELANGOR

9 Tempat Beribadat Satu unit surau dan Masjid FRIM berhampiran asrama

Sebuah surau berkapasiti 45 orang

Sebuah surau berkapasiti 30 orang

Sebuah surau berkapasiti 70 orang

Sebuah surau berkapasiti 50 orang

Sebuah surau berkapasiti 40 orang

Sebuah surau berkapasiti 35 orang

Sebuah surau berkapasiti 35 orang

10 Makmal Satu makmal herbarium dan satu makmal anatomi kayu

Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada

11 Pusat Konservasi Ex-situ

Untuk pemuliharaan tumbuhan seperti orkid, pokok ubatan dll

Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada

12 Perpustakaan Ada Ada Tiada Tiada Tiada Ada Ada Tiada

13 Kemudahan Sukan Dan Rekreasi

Gelanggang badminton/takraw padang dan permainan dalaman

Gelanggang badminton/takraw/bola sepak dan padang dan permainan dalaman

Gelanggang badminton/takraw/bola sepak dan padang dan permainan dalaman

Gelanggang badminton/takraw/bola sepak dan padang dan permainan dalaman

Gelanggang badminton/takraw padang dan permainan dalaman

Gelanggang badminton/takraw padang dan permainan dalaman

Gelanggang badminton/takraw/bola sepak dan padang dan permainan dalaman

Gelanggang badminton/takraw padang dan permainan dalaman

14 Rumah Tetamu Tiada Satu unit rumah tetamu

Dua unit rumah tetamu

Tiada Tiada Dua unit rumah tetamu

Tiada Dua bilik rumah tetamu

15 Makmal Komputer

Satu makmal dengan 20 terminal

Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Satu makmal dengan 20 terminal

Page 13: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

13

PROGRAM LATIHAN IBU PEJABAT JABATAN PERHUTANAN SEMENANJUNG MALAYSIA

Jadual

Page 14: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

14

Bil M/S NAMA KURSUSKUMP.

SASARAN (GRED)

JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS

BAHAGIAN HAL EHWAL ANTARABANGSA

1 28 Kursus Etiket dan Protokol G44-G52 23-26

2 28 Perundingan Antarabangsa G44-G52 3-6

BAHAGIAN PERUNDANGAN DAN PENDAKWAAN

1 30Kursus Pemahaman dan Pendedahan Kepada Perundangan Berkaitan dengan Perhutanan

G27-G41 6 - 9

2 30Kursus Pemahaman Kepada Perundangan Berkaitan dengan Perhutanan bagi Peringkat Pengurusan.

G27-G44 8 - 11

3 31 Kursus Pengendalian dan Pengurusan Barang Kes untuk Pegawai Penyiasat JPSM G27-G41 7 - 10

BAHAGIAN PENGUATKUASAAN HUTAN

1 33 Kursus Serbuan dan Tangkapan di Tempat Kejadian G17-G41 26-28

2 33 Latihan Penggunaan dan Penyelenggaraan Senjata Api Terbuka 6-7

3 34 Latihan Mempertahankan Diri G17-G41 2-6

4 34 Kursus Risikan G17-G41 23-27

5 35 Kursus Forensik G17-G41 27-30

6 35 Kursus Rondaan dan Sekatan Jalan Raya G17-G41 8-11

BAHAGIAN LATIHAN PERHUTANAN

1 37 Bengkel Training Need Analysis (TNA)N17, G27-

G4420-22

2 37 Kursus Dendrologi G11-G54 21-23 2-4 4-6

3 38 Kursus Pengecaman Kayu G27-G41 28-30 11-13

4 38 Kursus Mensurasi Hutan G11-G27 9-11

5 39 Kursus Induksi Khusus Untuk Pegawai Lantikan Baru Gred G41 & Gred G27 JPSM G27-G41 6 Mei-10 Jun

6 39 Team Building Terbuka 17-19 19-21 2-4 1-3 17-19

7 40 Kursus Motivasi & Pengurusan Stress Terbuka 7-8 20-21

8 40 Kursus Integriti Dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam Terbuka 8-10

9 41 Kursus Pembudayaan Amalan 5S Terbuka 10-11

10 41 Kursus Pengenalan kepada LEAN G27-G48 18-19

Page 15: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

15

Bil M/S NAMA KURSUSKUMP. SASARAN

(GRED)JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS

PUSAT LATIHAN PERHUTANAN TERENGGANU

11 42 Kursus Teknik Tebangan Pokok Secara Berarah Terbuka8-12

22-2619-23

4-8 18-2225-29

12 42 Kursus Pengendalian Jentera Berat Beroda dan Berantai G17-G36 18-22 26-30 9-13

BAHAGIAN LADANG HUTAN & PERLINDUNGAN HUTAN

1 44 Kursus Bersepadu Pemantapan Pengurusan Petak Contoh Kekal dan Fenologi G17-G27 23-27

2 44 Kursus Pemantapan Pasukan Perolehan Biji Benih dan Bahan Tanaman JPSM H11-G27 6-10

3 45 Kursus Pengurusan Serangga Perosak dan Penyakit Pokok Hutan G17-G41 20-23

4 45 Kursus Pengurusan Perolehan Biji Benih dan Bahan Tanaman di Tapak Semaian Hutan H11-G27 22-26

5 46 Bengkel Pengemaskinian Data e-PCK dan e-FORGRIS G17-G27 12-14 28-30

6 46 Kursus Pencegahan dan Pengendalian Jentera Kebakaran Hutan (Tahap 2) H11-G27 8-11

BAHAGIAN SILVIKULTUR & PEMELIHARAAN BIOLOGI HUTAN

1 48Bengkel Pemantapan, Pengecaman, Pengutipan Spesimen dan Penyediaan Herbarium

H11-G36 27-29

2 48 Kursus Pengecaman dan Pemuliharaan Spesies Dipterokarpa Terancam G17-G41 26-28 8-10

BAHAGIAN PERANCANGAN & EKONOMI HUTAN

1 50 Kursus Pemantapan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 JPSM Untuk Pengurus Dokumen JPSM

Pengurus Dokumen (Pegawai Kanan)

JPSM2-6

2 50 Kursus Pemantapan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 Untuk Renjer Hutan Dan Pengawas Hutan JPSM

Pegawai Kanan JPSM

20-24

3 51 Kursus Pemantapan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 Untuk Pegawai Kanan JPSM G17-G27 18-22

4 51 Kursus Pemantapan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 Untuk Kakitangan Pentadbiran Dan Perkeranian Jpsm N17-N27 9-11

5 52 Kursus Pengurusan Pengauditan Kepada Juruaudit Dalam MC&I Juruaudit Dalaman 24-26

6 52Kursus Pemantapan Pelaksanaan MC&I (Hutan Asli) Ke Arah Pencapaian Zero Cars Kepada Penolong Pegawai Hutan Daerah Gred G27 Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia.

G27-G36 24-26

Page 16: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

16

Bil M/S NAMA KURSUSKUMP.

SASARAN (GRED)

JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS

BAHAGIAN TEKNIKAL & INDUSTRI KAYU

1 54 Kursus Keselamatan dan Kesihatan PekerjaanJ29, J41, G27, G41

10-12

2 54 Kursus Pemanduan Kenderaan Pacuan Empat Roda (4x4) H11 12-14

3 55 Kursus Industri Berasas Kayu untuk Pegawai Industri G27-G41 G27-G44 14-16

4 55 Kursus Pertolongan Cemas dan CPR Terbuka 5-6

BAHAGIAN KEJURUTERAAN HUTAN

1 57 Kursus Garis Panduan Jalan Hutan 2010 (Pindaan 2013) G27-G41 19-21 22-24

BAHAGIAN PENGURUSAN HUTAN

1 59 Kursus Penganalisaan Maklumat Bancian G17-G27 3-4

2 59 Kursus Penilaian Kuantifikasi dan Pemantauan Kualiti Air Sungai G27-G41 26-28 20-22

BAHAGIAN FOREST ECO-PARK & HUTAN TAMAN NEGERI

1 61 Kursus Interpretasi Sumber Ekopelancongan HutanG17,G27 dan

G4117-20

2 61 Kursus Pengurusan Pelawat Hutan Lipur dan Hutan Taman NegeriG17,G27 dan

G4120-23

3 62 Kursus Pengurusan Pokok Bahaya di Hutan Lipur dan Hutan Taman NegeriG17,G27 dan

G4115-17 19-21 21-23

BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT

1 64 Kursus Keselamatan ICT Terbuka 11-12 26-27

2 64Kursus Penyelenggaraan Laman Web Menggunakan Content Management System (CMS) Joomla

G27-G41 16-17

3 65 Kursus Tatacara Dan Etika Penggunaan E-mel Terbuka 15

4 65 Kursus Urusetia MyMesyuarat G27-G41 29

5 66 Kursus Multimedia Presentation Terbuka 5-6

6 66 Kursus Pengenalan Kepada Microsoft Office 2013 Terbuka 19-20

7 67 Kursus Asas ArcGIS G27-G41 24-26 10-12

8 67 Kursus Sistem Pangkalan Data Geospatial Perhutanan (PDGP) G27-G41 17-20

Page 17: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

17

Bil M/S NAMA KURSUSKUMP.

SASARAN (GRED)

JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS

9 68 Kursus Penggunaan GIS dan GPS dalam Penentuan dan Semakan Sempadan Luar HSK G27-G41 8-10 26-28

10 68 Kursus Interpretasi Imej Remote Sensing G27-G41 7-8

11 69 Kursus FMRS PLUS G27-G41 20-21

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

1 71 Kursus Tatacara Pengurusan Akaun Amanah dan Deposit G41-G44 27-28

2 71 Bengkel Pelaporan Peruntukan Pembangunan G41-G44 23-25

3 72 Bengkel HRMIS kepada Pegawai Lantikan Baru Terbuka 23

4 72Kursus Tatacara Pemanduan Pacuan Empat Roda (4x4) dan Tatacara Pengurusan Kenderaan bagi Pemandu IPJPSM

H11 10-12

5 73 Kursus Pementoran Terbuka 9-11

6 73 Bengkel HRMIS kepada Desk OfficerDesk Officer

HRMIS23-24

7 74 Kursus Pengurusan Rekod dan Fail N11-N27 21-23

8 74 Kursus Tatacara Perolehan KerajaanN17, N22 dan G41

18-20

9 75 Kursus TNT dan OT Terbuka 23-24

UNIT KOMUNIKASI & PERHUBUNGAN AWAM

1 76 Kursus Komunikasi Berkesan Terbuka April

Page 18: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

18

PROGRAM LATIHAN JABATAN PERHUTANAN NEGERI - NEGERI

Jadual

Pusat Latihan Perhutanan Belimbing, Pahang

Page 19: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

19

Pusat Latihan Perhutanan Belimbing, Pahang

Pusat Latihan Perhutanan Terengganu, Terengganu

Page 20: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

20

Bil. NAMA KURSUSKUMP.

SASARAN (GRED)

JOHOR PAHANG TERENGGANU PERAK KELANTANNEGERI

SEMBILANKEDAH SELANGOR PERLIS

PULAU PINANG

MELAKA

UNDANG-UNDANG DAN PENGUATKUASAAN

1 Kursus Penguasaan Akta Perhutanan Negara 1984 G17-G41205 MAC

1-4 FEB APRIL

2 Kursus Penyediaan Kertas Siasatan dan Rakaman Percakapan G27-G41 8-9 JUN

3 Kursus Risikan, Serbuan dan Tangkapan G11-G41 11-12 JUN

4 Kursus Perundangan Industri Berasaskan Kayu G27-G41 3-4 OGOS 15-18 FEB3-5

OGOS

5 Latihan Penggunaan dan Penyelenggaraan Senjata Api G27-G48 27-28 MEI 1-3 MAC JULAI24-25 OGOS

7-8 OKT 22-23 APR

6 Latihan Mempertahankan Diri G17-G41 9-10 SEPT

PEMBANGUNAN HUTAN (DENDROLOGI)

1 Kursus Dendrologi G17-G41 5-6 MEI 6-9 APRIL 15-19 MAC 24-26 Feb

JAN JAN JAN FEB MAC

2-5 MEI 7-10 SEPT

8-9 MAC 24-27 JAN 16-17 MAC 24-26 FEB

2 Kurus Lanjutan Dendrologi G17-G27 8-10 SEPT

3 Kursus Pengecaman Pokok G17-G2710-13 Ogos

PEMBANGUNAN HUTAN (PENGECAMAN KAYU)

1 Kursus Asas Pengecaman Kayu G17-G27 5-6 MEI01-04 SEPT

29-31 MAC 2-4 JUN

FEB MAC MAC MAC

20-23 JUN 5-8 OKT

10-11 MAC

4-7 FEB 8-10 SEPT 18-19 MAC 5-7 OKT

PEMBANGUNAN HUTAN (MENSURASI HUTAN)

1 Kursus Mensurasi Hutan G17-G27 3-5 NOV"1-4 JUN"

5-8 APR

MAC MEI MEI MEI

2-5 NOV22-23 MAC

11-14 FEB 7-8 FEB 16-18 JUN

Page 21: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

21

Bil. NAMA KURSUSKUMP.

SASARAN (GRED)

JOHOR PAHANG TERENGGANU PERAK KELANTANNEGERI

SEMBILANKEDAH SELANGOR PERLIS

PULAU PINANG

MELAKA

PEMBANGUNAN HUTAN (UKURAN TANAH)

1 Kursus Ukuran Tanah G17-G279-12 FEB

19-22 APR

MAC JULAI JULAI JULAI

16-19 NOV24-25 MAC

18-21 FEB 17-18 MAC 3-5 OGOS

PEMBANGUNAN HUTAN (PENGECAMAN BALAK)

1 Asas Pengecaman Balak G17-G27 21-23 APR14-17 SEPT

4-7 MEI 7-10 SEPT 6-9 APR

PEMBANGUNAN HUTAN (TAPAK SEMAIAN)

1 Penubuhan, Pengurusan dan Pengendalian Tapak Semaian G17-G27 17-19 MEI 10-13 Mac

13-16 APR6-8 MEI

14-16 MEI26 FEB

2 Pengendalian Bahan-bahan Kimia dan Racun G17-G2718-21 MAY

20-21 MEI

3Kursus Serangga Perosak dan Penyakit Anak Benih di Tapak Semaian

G17-G2726-27 OGOS

PEMBANGUNAN HUTAN (PEROLEHAN BAHAN TANAMAN BERKUALITI)

1 Pengurusan Tapak Semaian & Pengenalan Anak Benih G17-G279-12 NOV

JUN 6-8 APR 21-22 MEI

2 Kursus Pembangunan dan Pengurusan Ladang Hutan G17-G4112-13 OGOS

3 Kursus Pemantauan Petak Fenologi dan Perolehan Biji Benih G17-G41 19-21 OKT

4 Kursus Asas Memanjat Pokok G17-G276-9 JAN

11-13 OGOS

PEMBANGUNAN HUTAN (SILVIKULTUR HUTAN)

1 Kursus Pembangunan Hutan dan Pengurusan Hutan G27-G4125-27 OGOS

2Kursus Inventori Hutan Selepas Tebangan (Post-F) dan Analisa Post-F

G17-G274-7 MAY

7-11 JUN 4-7 MEI

OPERASI HUTAN

1 Kursus Teknik Tebangan Berarah G17-G2726-29 JAN

16-18 JUN 20-23 April OGOS9-12 OGOS

2 Kursus Pemantauan Pengusahasilan Hutan G27-G41

3 Kursus Pengurusan Balai Pemeriksaan Hutan (BPH) G11-G27 11-12 FEB4-7 MAY

28-30 JUN 29-31 JUL NOV 26-29 JAN 4-6 MEI

Page 22: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

22

Bil. NAMA KURSUS KUMP.

SASARAN (GRED)

JOHOR PAHANG TERENGGANU PERAK KELANTANNEGERI

SEMBILANKEDAH SELANGOR PERLIS

PULAU PINANG

MELAKA

4 Kursus MS ISO 9001 :2008 dan Pensijilan G27-G44 6-9 JUL 27-29 JAN OKT 20-22 APR 24-28 MAC

5Kursus Kriteria, Petunjuk dan Verifier Mengikut Standard MC&I(2002)

G27-G48 6-7 APRIL 26-30 JUL 11-13 MEI 23-24 MAC13-15 APR

6 Bengkel Taklimat MC & I dan Pensijilan Hutan G17-G44 MAC

7 Inventori Hutan Sebelum Tebangan (Pre-F) dan Analisa Pre-F G11-G2715-18 JUN

20-23 JUL 9-12 FEB

8 Kursus Penandaan Pokok G11-G2720-23 JULAI

2-5 OGOS29-31 MAC

9 Kursus Prosedur Taksiran Royalti &Ses Pembangunan Hutan G17-G44 26-29 JAN

10 Kursus Asas Kepada Kontraktor Pembangunan Hutan Terbuka20-23 APRIL

27-30 OKT

11 Kursus Reduce Impact Logging (RIL) G17-G44 9-12 MAC

12 Kursus Implimentasi ISO G17-G44

13 Taklimat Pemantapan Tugas dan Tanggungjawab Kepala Hutan Terbuka 23 APRIL

PERINDUSTRIAN

1 Kursus Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan G17-G443-6

OGOS16-19 OGOS SEPT 17-18 MAC

25-27 MEI

10 NOV

2 Kursus Keselamatan Jabatan G17-G44 22 OKT

3 Kursus Seaman (Pengendalian Bot) G11-G27 22-26 MAC

4 Kursus Pengurusan Kebakaran Hutan G11-G27 1-2 JUN

5 Kursus Pemeriksaan Industri Berasaskan Kayu G27-G44 19-20 MEI

6 Kursus Pemanduan Empat Roda (4X4) H115-8 OKT

23-25 OGOS 7-10 DIS

7 Kursus Penyelenggaraan Kenderaan H1127-29

JUL28-30 MEI

8 Kursus Pemanduan Berhemah H11 26-27 OGOS OKT 6-8 JUN

KEJURUTERAAN HUTAN

1Kursus Garis Panduan Jalan Hutan 2010 (Pindaan 2013)(Pembinaan dan Penyelenggaraan Jalan Hutan)

G27-G4128-29 APRIL

6-10 SEPT 16-18 NOV 23-26 FEB 7-9 SEPT

Page 23: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

23

Bil. NAMA KURSUS KUMP.

SASARAN (GRED)

JOHOR PAHANG TERENGGANU PERAK KELANTANNEGERI

SEMBILANKEDAH SELANGOR PERLIS

PULAU PINANG

MELAKA

PENGURUSAN DAN KONSERVASI HUTAN

1 Kursus Pembangunan dan Pengurusan Sumber Hutan G27-G41 MAC

EKO-PARK DAN EKO-PELANCONGAN

1 Kursus Pertolongan Cemas dan CPR Terbuka 20-23 SEPT

2 Pengurusan Pokok Bahaya di Hutan Lipur G27-G416-9

JULAI19-22 JAN

19-21 OKT

3 Pengenalan kepada Eko-Pelancongan G11-G27 11-12 MEI

4Kursus Pengendalian Pengunjung Hutan Lipur dan Bahasa Inggeris Penguasa Hutan Lipur

G11-G27 8-10 SEP

6 Kursus Interprestasi Sumber Eko Pelancongan (Paya Laut) G11-G27 29-30 SEP

7Kursus Pengenalan Interpretasi-Denai dan Pemandu Pelancong (Tourist Guide) SIRI 3

G11-G27 25-27 JUN

TEKNOLOGI MAKLUMAT

1 Kursus Asas GIS dan Penggunaan GPS G27-G41 1-2 SEP23-26 FEB

SEPT OKT OKT OKT

4-6 MEI22-24 JUN

28-30 APR 7-9 SEPT

2 Kursus GIS G27-G41 2-4 JULAI

3 Kursus MS Word 2010 dan Power Point 2010 Terbuka 4-8 OKT

4 Kursus Keselamatan ICT Terbuka 22-26 NOV8-10 APRIL

5 Kursus Keselamatan ICT 22-26 NOV8-10 APRIL

PENTADBIRAN

1 Kursus Penulisan Surat dan Memo Terbuka 7-9 JAN

2 Kursus Keselamatan Perlindungan Dokumen dan Fizikal Terbuka 25-26 JAN

3 Bengkel HRMIS Terbuka 4-5 FEB√ √

4 Kursus Pengurusan Fail dan Rekod Terbuka 11-13 OKT

5 Kursus Pengurusan Perkhidmatan dan Pentadbiran N17-N27 25-27 OGOS

Page 24: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

24

Bil. NAMA KURSUS KUMP.

SASARAN (GRED)

JOHOR PAHANG TERENGGANU PERAK KELANTANNEGERI

SEMBILANKEDAH SELANGOR PERLIS

PULAU PINANG

MELAKA

6 Kursus Penyelenggaraan, Pemeliharaan dan Pelupusan Rekod Awam N17-N27 SEPT

7 Kursus Tatacara Pengurusan Aset dan Penyelenggaraan Stor N17-N27 16-18 NOV

8 Bengkel Fail Meja Terbuka 18-22 OKT 6-8 JULAI 8-9 APR

9 Pengurusan Tatacara KewanganW17, N17 dan N22

27-28 OKT 8-9 OKT

10 Kursus Pengurusan KewanganW17, N17 dan N22

11-14 MEI

MOTIVASI DAN INTERGRITI

1 Kursus Integriti dan Etika dalam Perkhidmatan Awam Terbuka 16-19 MAC 1-3 NOV 9 JUN

2 Kursus Motivasi Terbuka 9 JULAI APRIL 16 JUN 8-9 JUN

3 Bengkel Motivasi Kerja Terbuka 8-10 NOV 19 MAC 7 OKT

4 Taklimat Pengurusan Integriti Di Sektor Awam G14-G32 2-3 MACDIS DIS DIS

5 Program Khidmat Masyarakat Terbuka SEPT

KEAGAMAAN

1 Kursus Pengurusan Jenazah Terbuka 25 JUN

MOTIVASI DAN INTERGRITI

1 Lawatan Sambil Belajar Luar Negara Terbuka MEI OGOS

Page 25: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

25 LANJUTPROGRAM LATIHAN IBU PEJABAT JABATAN PERHUTANANSEMENANJUNG MALAYSIA

Keterangan

Pusat Latihan Perhutanan Terengganu, Terengganu

Page 26: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

26

Pusat Latihan Perhutanan Bukit Bakar, Kelantan

Pusat Latihan Perhutanan Sungai Buloh, Selangor

Page 27: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

27

BAHAGIAN HAL EHWAL ANTARABANGSA

Page 28: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

28

Nama Kursus : KURSUS ETIKET DAN PROTOKOL

Tarikh : 23 – 26 Mac 2015

Tempat : Bahagian Latihan Perhutanan, Kepong

Jangkamasa : 4 hari

Objektif : i. Mempertingkatkan pengetahuan berkenaan prinsip-prinsip, teori dan amalan pengendalian tatacara majlis sosial, etika dan pengurusan diri;

ii. Meningkatkan kemahiran dalam mengamalkan etika sosial dan personaliti; dan

iii. Memberi keyakinan dan bersikap positif terhadap gaya dan personaliti.

Kandungan : i. Protokol Persekutuan dan Susunan Keutamaan Persekutuan;ii. Protokol Negeri dan Susunan Keutamaan Negeri;iii. Pengendalian Majlis;iv. Tatatertib di Meja Makan; danv. Imej dan Etika Bermajlis.

Kumpulan Sasar : G48 – G54

Bilangan Peserta : 30 orang

Pegawai Penyelaras : Encik Harry Yong

Nama Kursus : KURSUS PERUNDINGAN ANTARABANGSA

Tarikh : 3 - 6 Ogos 2015

Tempat : Bahagian Latihan Perhutanan, Kepong

Jangkamasa : 4 hari

Objektif : i. Memberi pengetahuan kepada peserta kursus mengenai konvensyen/ perjanjian antarabangsa;

ii. Memberi peluang kepada peserta kursus membina kemahiran dalam perundingan; dan

iii. Mengadakan tenaga perunding yang mencukupi di JPSM.

Kandungan : i. Pengenalan kepada konvensyen/ perjanjian antarabangsa;ii. Proses, prosedur dan peraturan sesuatu perundingan termasuk

perundingan informal dan perundingan dalam kumpulan kecil;iii. Menyediakan intervention notes dan membuat intervention;iv. Pengalaman negotiation yang dilalui, strategi dalam negotiation

dan persiapan untuk negotiation; danv. Pendedahan mengenai negotiated texts dan original texts,

penggunaan bahasa yang tepat.

Kumpulan Sasar : G48 – G54

Bilangan Peserta : 30 orang

Pegawai Penyelaras : Encik Harry Yong

BHA01/15 BHA02/15

28

Page 29: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

29

BAHAGIAN PERUNDANGAN DAN PENDAKWAAN

Page 30: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

30

Nama Kursus : KURSUS PEMAHAMAN DAN PENDEDAHAN KEPADA PERUNDANGAN BERKAITAN DENGAN PERHUTANAN UNTUK PEGAWAI-PEGAWAI GRED G27 HINGGA G41

Tarikh : 6 – 9 April 2015

Tempat : Gambang Resort City, Pahang

Jangkamasa : 4 hari

Objektif : i. Memberi pendedahan kepada Pegawai-Pegawai Kanan di Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (IPJPSM) dan Jabatan Perhutanan Negeri (JPN) terhadap perundangan berkaitan dengan Perhutanan.

Kandungan : i. Perlembagaan Persekutuan;ii. Akta Keterangan 1950 (Akta 56);iii. Kanun Prosedur Jenayah (Akta 593);iv. Kanun Keseksaan (Akta 574);v. Akta Orang Asli 1955 (Akta 134);vi. Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 (Akta 716);vii. Kanun Tanah Negara 1965;viii. Akta Kastam 1967 (Akta 235);ix. Akta Kualiti Alam Sekitar 1974; danx. Akta Perdagangan Antarabangsa Mengenai Spesies Terancam

2008 (Akta 686).

Kumpulan Sasar : G27 – G41

Bilangan Peserta : 50 orang

Pegawai Penyelaras : Tuan Haji Mohd Zulhimi bin Mohd Radzi

Nama Kursus : KURSUS PEMAHAMAN KEPADA PERUNDANGAN BERKAITAN DENGAN PERHUTANAN BAGI PERINGKAT PENGURUSAN UNTUK PEGAWAI-PEGAWAI GRED G44 HINGGA G48

Tarikh : 8 – 11 Jun 2015

Tempat : Hotel Colmar, Bukit Tinggi, Pahang

Jangkamasa : 4 hari

Objektif : i. Memberi pendedahan kepada Pegawai-Pegawai Kanan di Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (IPJPSM) dan Jabatan Perhutanan Negeri (JPN) terhadap perundangan berkaitan dengan Perhutanan.

Kandungan : i. Perlembagaan Persekutuan;ii. Akta Keterangan 1950 (Akta 56);iii. Kanun Prosedur Jenayah (Akta 593);iv. Kanun Keseksaan (Akta 574);v. Akta Orang Asli 1955 (Akta 134);vi. Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 (Akta 716);vii. Kanun Tanah Negara 1965;viii. Akta Kastam 1967 (Akta 235);ix. Akta Kualiti Alam Sekitar 1974; danx. Akta Perdagangan Antarabangsa Mengenai Spesies Terancam

2008 (Akta 686).

Kumpulan Sasar : G44 – G48

Bilangan Peserta : 50 orang

Pegawai Penyelaras : Tuan Haji Mohd Zulhimi bin Mohd Radzi

BPP01/15 BPP02/15

30

Page 31: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

31

BPP03/15

Nama Kursus : KURSUS PENGENDALIAN DAN PENGURUSAN BARANG KES UNTUK PEGAWAI PENYIASAT JPSM

Tarikh : 7-10 September 2015

Tempat : Pusat Latihan Perhutanan Terengganu

Jangkamasa : 4 hari

Objektif : i. Memberi pendedahan kepada Pegawai-Pegawai Kanan di Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (IPJPSM) dan Jabatan Perhutanan Negeri (JPN) terhadap perundangan berkaitan dengan Perhutanan.

ii. Memberi pendedahan dan pengendalian jentera-jentera berat dalam proses penyiasatan kes;

iii. Memberi pendedahan dan pengendalian DNA secara umum, contohnya, pengambilan spesimen dna manusia seperti air liur, darah, cap jari, rambut, kesan tayar, dan lain-lain yang berkaitan; dan

iv. Memberi pendedahan dan pengendalian bongkah-bongkah kayu/kayu-kayu yang diracik untuk analisa dan penilaian harga semasa oleh MTIB;

Kandungan : i. Pengenalan kepada DNA

ii. Proses, prosedur dan peraturan dalam mengendalikan barang kes

Kumpulan Sasar : G27 – G44

Bilangan Peserta : 50 orang

Pegawai Penyelaras : Tuan Haji Mohd Zulhimi bin Mohd Radzi

31

Page 32: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

32

BAHAGIAN PENGUATKUASAAN HUTAN

Page 33: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

33

Nama Kursus : KURSUS SERBUAN DAN TANGKAPAN DI TEMPAT KEJADIAN

Tarikh : 26 – 28 Mei 2015

Tempat : Bahagian Latihan Perhutanan, Kepong

Jangkamasa : 3 hari

Objektif : i. Mengaplikasikan pengetahuan undang-undang dan teknik serbuan serta tangkapan yang betul dan terperinci;

ii. Mengaplikasikan konsep yang betul di dalam mengendalikan tempat kejadian; dan

iii. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab pasukan serbuan dan tangkapan.

Kandungan : i. Kuasa menangkap, menggeledah, menyita dan menyiasat;ii. Penyiasatan/risikan tempat kejadian;iii. Teknik serbuan dan tangkapan;iv. Teknik dan pendekatan menyiasat;v. Pengendalian Orang Kena Tahan;vi. Pengendalian dan penjagaan barang rampasan; danvii. Penyediaan laporan serbuan dan tangkapan.

Kumpulan Sasar : G17-G41

Bilangan Peserta : 30 orang

Pegawai Penyelaras : Encik Noradli@Mohd Adli bin Parsada

Nama Kursus : LATIHAN PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN SENJATA API

Tarikh : 6-7 Mei 2015

Tempat : Kelab Menembak Pulau Pinang

Jangkamasa : 2 hari

Objektif : i. Memberi kefahaman kepada pegawai-pegawai JPSM berhubung dengan penggunaan, tatacara penyimpanan dan pengendalian senjata api berasaskan kepada perundangan di bawah Akta Senjata Api, 1960;

ii. Memberi pendedahan kepada pengetahuan dan teknik-teknik penggunaan senjata api dengan betul dan berkesan; dan

iii. Mengaplikasi semua teknik penyelenggaraan senjata api yang tepat dan efektif.

Kandungan : i. Kuasa dan had penggunaan senjata api yang dibenarkan perundangan berasaskan Akta Senjata Api, 1960;

ii. Kod dan etika pegawai yang menggunakan senjata api;iii. Memahami teknik dan kaedah penggunaan senjata api secara

teori dan praktikal; daniv. Penyimpanan dan penyelenggaraan senjata api yang betul, tepat

dan mengikut manual selenggara senjata api sebelum, semasa dan selepas menggunakan senjata api.

Kumpulan Sasar : Terbuka

Bilangan Peserta : 50 orang

Pegawai Penyelaras : Encik Noradli@Mohd Adli bin Parsada

BPK01/15 BPK02/15

33

Page 34: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

34

Nama Kursus : KURSUS LATIHAN PERTAHANAN DIRI

Tarikh : 2-6 Mac 2015

Tempat : Selangor

Jangkamasa : 5 hari

Objektif : i. Memberi pendedahan kepada pegawai-pegawai JPSM berhubung teknik seni mempertahankan diri dalam senario penangkapan suspek;

ii. Memberi ketahanan mental dan fizikal kepada kakitangan penguatkuasaa dengan penggunaan dan tatacara ilmu mempertahankan diri; dan

iii. Memantapkan keyakinan diri dan meningkatkan keberkesanan melaksanakan aktiviti penguatkuasaan Akta Perhutanan Negara 1984.

Kandungan : i. Kekunci sendi;ii. Kawalan diri;iii. Teknik mempertahan diri daripada serangan bersenjata;iv. Teknik mempertahan diri daripada serangan berganda; danv. Teknik mengenalpasti serangan balas.

Kumpulan Sasar : G17-G41

Bilangan Peserta : 30 orang

Pegawai Penyelaras : Encik Noradli@Mohd Adli bin Parsada

Nama Kursus : KURSUS RISIKAN

Tarikh : 23-27 Mac 2015

Tempat : Port Dickson, Negeri Sembilan

Jangkamasa : 5 hari

Objektif : i. Meningkatkan pengetahuan dan kebolehan peserta dalam melaksanakan tugas-tugas risikan dan intipan dalam kes-kes kesalahan hutan; dan

ii. Memperkemaskan lagi kemahiran peserta dalam melaksanakan tugas siasatan kes-kes kesalahan hutan.

Kandungan : i. Sistem perundangan Malaysia;ii. Prinsip-prinsip siasatan jenayah;iii. Kuasa-kuasa siasatan dibawah APN;iv. Amali intipan;v. Pengumpulan risikan;vi. Serbuan dan tangkapan; danvii. Kertas siasatan.

Kumpulan Sasar : G17-G41

Bilangan Peserta : 30 orang

Pegawai Penyelaras : Encik Noradli@Mohd Adli bin Parsada

BPK03/15 BPK04/15

34

Page 35: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

35

Nama Kursus : KURSUS FORENSIK

Tarikh : 27-30 April 2015

Tempat : Bahagian Latihan Perhutanan, Kepong

Jangkamasa : 4 hari

Objektif : i. Memantapkan pengetahuan peserta mengenai pengurusan tempat kejadian; dan

ii. Melatih dan memberi kemahiran dalam prosedur dan tatacara mengurusakan tempat kejadian dan bahan bukti.

Kandungan : i. Definisi, tujuan dan prosedur pengurusan tempat kejadian;ii. Penilaian awal dan teknik-teknik menguruskan tempat kejadian/

penilaian akhir; daniii. Kaedah untuk menguruskan kawasan yang berlakunya kejadian.

Kumpulan Sasar : G17-G41

Bilangan Peserta : 30 orang

Pegawai Penyelaras : Encik Noradli@Mohd Adli bin Parsada

Nama Kursus : KURSUS RONDAAN DAN SEKATAN JALAN RAYA

Tarikh : 8-11 Jun 2015

Tempat : Bahagian Latihan Perhutanan, Kepong

Jangkamasa : 4 hari

Objektif : i. Memberi kefahaman dan pendedahan kepada peserta kursus mengenai bidang soal siasat yang lebih efektif; dan

ii. Melatih dan memberi kemahiran dalam prosedur dan tatacara melakukan sekatan jalan raya.

Kandungan : i. Definisi, tujuan dan prosedur sekatan jalan raya;ii. Penilaian awal dan teknik-teknik sekatan jalan raya/ penilaian

akhir; daniii. Kaedah mengawal lalulintas semasa mengadakan sekatan jalan

raya.

Kumpulan Sasar : G17-G41

Bilangan Peserta : 20 - 30 orang

Pegawai Penyelaras : Encik Noradli@Mohd Adli bin Parsada

BPK05/15 BPK06/15

35

Page 36: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

36

BAHAGIAN LATIHAN PERHUTANAN

Page 37: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

37

Nama Kursus : BENGKEL ‘TRAINING NEEDS ANALYSIS’ (TNA)

Tarikh : 20-22 Januari 2015

Tempat : Bahagian Latihan Perhutanan, Kepong

Jangkamasa : 3 hari

Objektif : i. Membangunkan Borang Kaji Selidik bagi menentukan keperluan sumber manusia di JPSM.

Kandungan : i. Instrumen Kajianii. Pemilihan Sampel;iii. Analisis Persekitaran (luaran dan dalaman); daniv. SWOT Analysis.

Kumpulan Sasar : N17, G27-G44

Bilangan Peserta : 30 orang

Pegawai Penyelaras : Encik Nasrul Akmal bin Amaludin

Nama Kursus : KURSUS DENDROLOGI

Tarikh : 21-23 April 20152-4 Jun 20154-6 Ogos 2015

Tempat : Bahagian Latihan Perhutanan, Kepong

Jangkamasa : 3 hari

Objektif : i. Memberi pengetahuan dan pendedahan kepada pegawai/ kakitangan JPSM mengenai tumbuhan hutan; dan

ii. Memberi pengetahuan dan pendedahan kepada pegawai/ kakitangan JPSM mengenai jenis-jenis pokok dan tumbuhan hutan.

Kandungan : i. Pengenalan pokok kaum Dipterokarpa dan pokok kaum bukan Dipterokarpa;

ii. Pengenalan jenis-jenis Buluh, Palma, Rotan dan Paku Pakis yang mempunyai nilai komersial; dan

iii. Pengenalan buah-buahan hutan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan.

Kumpulan Sasar : G11-G54

Bilangan Peserta : 30 orang

Pegawai Penyelaras : Encik Nasrul Akmal bin Amaludin

BLP01/15 BLP02/15

37

Page 38: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

38

Nama Kursus : KURSUS PENGECAMAN KAYU

Tarikh : 28-30 April 201511-13 Ogos 2015

Tempat : Bahagian Latihan Perhutanan, Kepong

Jangkamasa : 3 hari

Objektif : i. Membolehkan peserta kursus menentusah jenis-jenis kayu.

Kandungan : i. Membolehkan peserta kursus menentusah jenis-jenis kayu.ii. Pengenalan jenis-jenis kayu dan kegunaannya;iii. Struktur kayu (Anatomi Kayu);iv. Peralatan dan kaedah pengecaman;v. Pengecaman isi kayu kaum damar;vi. Pengecaman isi kayu kaum bukan damar; danvii. Penilaian pengecaman isi kayu.

Kumpulan Sasar : G27-G41

Bilangan Peserta : 30 orang

Pegawai Penyelaras : Encik Nasrul Akmal bin Amaludin

Nama Kursus : KURSUS MENSURASI HUTAN

Tarikh : 9-11 Jun 2015

Tempat : Bahagian Latihan Perhutanan, Kepong

Jangkamasa : 3 hari

Objektif : i. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Mensurasi Hutan; dan

ii. Meningkatkan kualiti dan produktiviti hasil kerja yang berkaitan dengan Mensurasi Hutan.

Kandungan : i. Pengenalan;ii. Asas Matematik;iii. Prinsip dan prosedur menyukat;iv. Alat-alat pengukuran; danv. Kaedah pengiraan.

Kumpulan Sasar : G11-G27

Bilangan Peserta : 30 orang

Pegawai Penyelaras : Encik Nasrul Akmal bin Amaludin

BLP03/15 BLP04/15

38

Page 39: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

39

Nama Kursus : KURSUS INDUKSI KHUSUS UNTUK PEGAWAI LANTIKAN BARU GRED G41 DAN GRED G27 JPSM

Tarikh : 6 Mei – 10 Jun 2015

Tempat : Pusat Latihan Perhutanan Terengganu

Jangkamasa : 26 hari

Objektif : i. Meningkatkan pengetahuan pegawai-pegawai baharu dalam subjek dendrologi, pengecaman isi kayu, bancian Pre-F dan bancian Post-F serta semua aspek kerja-kerja operasi dan pembangunan hutan;

ii. Memberi pendedahan kepada peserta kursus mengenai pelbagai jenis pekerjaan dan tugas-tugas di Jabatan Perhutanan khususnya dalam kerja-kerja di lapangan;

iii. Memberi latihan mengenai “duties dan tasks” dalam pelbagai jenis pekerjaan dan tugasan secara “hands-on” termasuk menganalis data-data bancian Pre-F dan Post-F; dan

iv. Meningkatkan keupayaan merancang dan mengawal selia aktiviti perhutanan.

Kandungan : i. Ceramah dan aktiviti berkumpulan;ii. Teori dan amali aktiviti perhutanan;iii. Penyediaan laporan dan tugasan;iv. Pembentangan hasil tugasan; danv. Penganalisaan data/maklumat.

Kumpulan Sasar : G27-G41

Bilangan Peserta : 15 orang

Pegawai Penyelaras : Encik Nasrul Akmal bin Amaludin

Nama Kursus : TEAM BUILDING

Tarikh : 17-19 Mac 201519-21 Mei 20152-4 Jun 20151-3 September 201517-19 November 2015

Tempat : Bahagian Latihan Perhutanan, Kepong

Jangkamasa : 5 hari

Objektif : i. Memupuk semangat jati diri, bekerjasama dalam pasukan dan sifat toleransi dikalangan pegawai & kakitangan.

Kandungan : i. Penghayatan agama; danii. Aktiviti luar dan Motivasi diri.

Kumpulan Sasar : Terbuka

Bilangan Peserta : 80 orang setiap sesi

Pegawai Penyelaras : Encik Nasrul Akmal bin Amaludin

BLP05/15 BLP06/15

39

Page 40: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

40

Nama Kursus : KURSUS MOTIVASI & PENGURUSAN STRESS

Tarikh : 7-8 April 201520-21 Oktober 2015

Tempat : Bahagian Latihan Perhutanan, Kepong

Jangkamasa : 2 hari

Objektif : i. Meningkatkan keyakinan dan ketahanan mental dalam menjalankan tugas yang diamanahkan;

ii. Meningkatkan dan memaksimakan potensi diri dalam kerjaya; dan

iii. Memupuk kesefahaman, komitmen, motivasi dan rasa bangga dengan tugas yang dijalankan.

Kandungan : i. Perubahan sikap dan potensi diri;ii. Pembentukan jati diri;iii. Prosedur mencapai kejayaan;iv. ‘Grand Design for Life’;v. Ikatan kasih; danvi. Pengurusan Stress.

Kumpulan Sasar : Terbuka

Bilangan Peserta : 40 orang setiap sesi

Pegawai Penyelaras : Encik Nasrul Akmal bin Amaludin

BLP07/15

Nama Kursus : KURSUS INTEGRITI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM

Tarikh : 8-10 September 2015

Tempat : Bahagian Latihan Perhutanan, Kepong

Jangkamasa : 3 hari

Objektif : i. Meningkatkan kefahaman mengenai usaha-usaha memantapkan pengurusan pentadbiran kerajaan;

ii. Meningkatkan kesedaran mengenai kesan-kesan buruk jenayah rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa;

iii. Meningkatkan kemahiran mengenai cara-cara menangani, menghindari dan tindakan mengatasi masalah rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa; dan

iv. Meningkatkan kemahiran sosial dikalangan penjawat awam.

Kandungan : i. Memaksimumkan Produktiviti Kerja Ke Arah Perkhidmatan yang Berintegriti;

ii. Membina Etika Sosial;iii. Rasuah, Konsep dan Langkah-Langkah Pencegahan;iv. Perlaksanaan Akta SPRM 2009 dan Akta Perlindungan Saksi

2010 dan Akta Pemberi Maklumat 2009;v. Pengurusan Stress Dan Impaknya Kepada Pembinaan Karakter

Berintegriti; danvi. Integriti Teras Kecemerlangan Organisasi.

Kumpulan Sasar : Terbuka

Bilangan Peserta : 100 orang

Pegawai Penyelaras : Encik Nasrul Akmal bin Amaludin

BLP08/15

40

Page 41: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

41

Nama Kursus : KURSUS PEMBUDAYAAN AMALAN 5S

Tarikh : 10-11 Februari 2015

Tempat : Bahagian Latihan Perhutanan, Kepong

Jangkamasa : 2 hari

Objektif : i. Meningkatkan kefahaman warga perhutanan berkenaan konsep pelaksanaan 5S; dan

ii. Menyeragamkan pelaksanaan 5S.

Kandungan : i. Pengenalan dan Konsep Amalan Persekitaran Berkualiti;ii. Perlaksanaan Program Amalan 5S;iii. Tugas dan Tanggungjawab Jawatankuasa dan Kumpulan; iv. Audit Dalaman 5S – Pengurusan dan Kaedah; danv. Impak Pelaksanaan, Standard dan Pensijilan.

Kumpulan Sasar : Terbuka

Bilangan Peserta : 100 orang

Pegawai Penyelaras : Encik Nasrul Akmal bin Amaludin

Nama Kursus : KURSUS PENGENALAN KEPADA LEAN

Tarikh : 18-19 Julai 2015

Tempat : Bahagian Latihan Perhutanan, Kepong

Jangkamasa : 2 hari

Objektif : i. Meningkatkan kefahaman warga perhutanan berkenaan konsep pelaksanaan LEAN; dan

ii. Menyeragamkan pelaksanaan LEAN.

Kandungan : i. Pengenalan dan Konsep Amalan Persekitaran Berkualiti;ii. Perlaksanaan Program Amalan LEAN;iii. Tugas dan Tanggungjawab Jawatankuasa dan Kumpulan; dan iv. Impak Pelaksanaan, Standard dan Pensijilan.

Kumpulan Sasar : G27-G44

Bilangan Peserta : 30 orang

Pegawai Penyelaras : Encik Nasrul Akmal bin Amaludin

BLP09/15 BLP10/15

41

Page 42: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

42

Nama Kursus : KURSUS TEKNIK TEBANGAN POKOK SECARA BERARAH

Tarikh : 8-12 Februari 2015 (Terengganu)22-26 Februari 2015 (Kelantan)19-23 April 2015 (Pahang)4-8 Oktober 2015 (Negeri Sembilan)18-22 Oktober 2015 (Kedah)25-29 Oktober 2015 (Perak)

Tempat : Negeri-negeri di Semenanjung Malaysia

Jangkamasa : 5 hari

Objektif : i. Memberi kefahaman kepada penebang/ kakitangan jabatan mengenai tujuan pelaksanaan teknik tebangan berarah sesuai dengan keperluan pematuhan MC & I; dan

ii. Memberi pendedahan mengenai kaedah yang selamat dan baik dalam kerja-kerja menebang pokok di hutan.

Kandungan : i. Pengenalan kepada perhutanan di Malaysia;ii. Kriteria MC & I yang melibatkan kerja-kerja pengusahasilan;iii. Teknik tebangan berarah;iv. Peraturan keselamatan;v. Penyelenggaraan mesin gergaji dan peralatan; danvi. Pelaksanaan tebangan berarah.

Kumpulan Sasar : Terbuka

Bilangan Peserta : 24 orang setiap sesi

Pegawai Penyelaras : Encik Mohamad Ifratshim bin Muhamad Sa’ed

Nama Kursus : KURSUS PENGENDALIAN JENTERA BERAT BERODA DAN BERANTAI

Tarikh : 18-22 Januari 201526-30 Julai 20159-13 Ogos 2015

Tempat : Pusat Latihan Perhutanan Terengganu

Jangkamasa : 5 hari

Objektif : i. Memberi pendedahan mengenai komponen-komponen jentera berat dan kaedah penyelenggaraan jentera berat yang betul dan selamat;

ii. Memberi pendedahan mengenai kaedah mengendali jentera berat secara betul dan selamat selaras dengan keperluan persijilan MC & I; dan

iii. Memberi latihan kepada peserta bagi mempertingkatkan kemahiran dan kualiti kerja serta menekankan aspek-aspek keselamatan semasa kerja.

Kandungan : i. Ergonomik dan keselamatan semasa mengendalikan jentera berat;

ii. Teori dan amali pengenalan komponen jentera berat;iii. Amali Pengendalian jentera berat di lapangan; daniv. Ujian dan penilaian kursus.

Kumpulan Sasar : G17-G36

Bilangan Peserta : 40 orang bagi setiap siri

Pegawai Penyelaras : Encik Mohamad Ifratshim bin Muhamad Sa’ed

PLPT01/15 PLPT02/15

43

PUSAT LATIHAN PERHUTANAN TERENGGANU

42

Page 43: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

4343

BAHAGIAN LADANG HUTAN & PERLINDUNGAN HUTAN

Page 44: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

44

Nama Kursus : KURSUS BERSEPADU PEMANTAPAN PENGURUSAN PETAK CONTOH KEKAL DAN FENOLOGI

Tarikh : 23 – 27 Februari 2015

Tempat : Bahagian Latihan Perhutanan, Kepong

Jangkamasa : 5 hari

Objektif : i. Membolehkan peserta kursus menentusah jenis-jenis kayu; dan

ii. Meningkatkan pemahaman tentang penubuhan Petak Contoh Kekal dan kemahiran pengukuran pokok.

Kandungan : i. Sesi Pembentangan (Teori)

Pembentangan daripada pihak JPSM dan agensi berkaitan mengenai pemerhatian fenologi, kaedah penubuhan dan pemantauan Petak Contoh Kekal.

ii. Sesi Lapangan (Latihan Amali)

Latihan pengukuran pokok dan pemerhatian fenologi; daniii. Latihan dalam kumpulan untuk topik berkaitan Petak Contoh

Kekal dan Petak Fenologi.

Kumpulan Sasar : G17-G27

Bilangan Peserta : 40 orang

Pegawai Penyelaras : Puan Nurfazliza binti Kamarulbahrin

BLH01/15

Nama Kursus : KURSUS PEMANTAPAN PASUKAN PEROLEHAN BIJI BENIH DAN BAHAN TANAMAN JPSM

Tarikh : 6-10 April 2015

Tempat : Kedah

Jangkamasa : 5 hari

Objektif : i. Memantapkan pengetahuan dan kemahiran secara komprehensif kepada peserta kursus dalam perolehan biji benih dan bahan tanaman;

ii. Memastikan setiap peserta memahami fungsi sebenar pasukan perolehan biji benih dan bahan tanaman; dan

iii. Memupuk sifat kepimpinan dan kerjasama dalam pasukan.

Kandungan : i. Sesi Teori

Pengenalan dan kefahaman fungsi dan tugas pasukan perole-han biji benih dan bahan tanaman.

ii. Sesi Amali

Latihan dalam pasukan.

Kumpulan Sasar : H11-G27

Bilangan Peserta : 40 orang

Pegawai Penyelaras : Puan Nurfazliza binti Kamarulbahrin

BLH02/15

44

Page 45: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

45

Nama Kursus : KURSUS PENGURUSAN SERANGGA PEROSAK DAN PENYAKIT POKOK HUTAN

Tarikh : 20-23 April 2015

Tempat : Bahagian Latihan Perhutanan, Kepong

Jangkamasa : 3 hari

Objektif : i. Memberi kefahaman kepada peserta jenis-jenis penyakit pokok dan cara-cara mengenali penyakit tersebut;

ii. Menerangkan langkah-langkah pencegahan dan kawalan; daniii. Menerangkan teknik-teknik pemulihan pokok yang diserang

penyakit.

Kandungan : i. Sesi Pembentangan (Teori)

Pembentangan mengenai jenis-jenis penyakit pokok, pengawal dan pencegahan.

ii. Sesi Lapangan (Latihan Amali)

Latihan mengenalpasti penyakit-penyakit pokok;iii. Teknik merawat pokok-pokok yang diserang penyakit dan

memusnah saki-baki yang menjadi ‘host’ penyakit; daniv. Teknik merawat pokok-pokok yang diserang penyakit dan

memusnah saki-baki yang menjadi ‘host’ penyakit.

Kumpulan Sasar : G17-G41

Bilangan Peserta : 30 orang

Pegawai Penyelaras : Puan Nurfazliza binti Kamarulbahrin

Nama Kursus : KURSUS PENGURUSAN PEROLEHAN BIJI BENIH DAN BAHAN TANAMAN DI TAPAK SEMAIAN HUTAN

Tarikh : 22-26 Jun 2015

Tempat : Kedah

Jangkamasa : 5 hari

Objektif : i. Memantapkan pengetahuan dan kemahiran secara komprehen-sif kepada peserta kursus dalam perolehan biji benih dan bahan tanaman;

ii. Memastikan setiap peserta memahami fungsi sebenar pasukan perolehan biji benih dan bahan tanaman; dan

iii. Memupuk sifat kepimpinan dan kerjasama dalam pasukan.

Kandungan : i. Sesi Teori

Pengenalan dan kefahaman fungsi dan tugas pasukan perolehan biji benih dan bahan tanaman.

ii. Sesi Amali

Latihan dalam pasukan.

Kumpulan Sasar : H11-G27

Bilangan Peserta : 40 orang

Pegawai Penyelaras : Puan Nurfazliza binti Kamarulbahrin

BLH03/15 BLH04/15

45

Page 46: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

46

BLH06/15

Nama Kursus : BENGKEL PENGEMASKINIAN DATA E-PCK DAN E-FORGRIS

Tarikh : 12 – 14 Mei 201528 - 30 September 2015

Tempat : Bilik Mesyuarat Pengurusan Maklumat, IPJPSM

Jangkamasa : 3 hari

Objektif : i. Memberi pendedahan kepada peserta tentang sistem e-PCK dan e-FORGRIS;

ii. Meningkatkan kemahiran pengisian data bancian Petak Contoh Kekal ke dalam sistem e-PCK dan data pemerhatian fenologi ke dalam sistem e-FORGRIS;

iii. Memastikan data bancian Petak Contoh Kekal dan data pemerhatian fenologi dikemaskini dari masa ke masa; dan

iv. Membuat semakan ke atas laporan pertumbuhan bagi data bancian yang telah diisi ke dalam sistem.

Kandungan : i. Sesi Amali

Pengemaskinian data ke dalam sistem.ii. Sesi Perbincangan

Mengenalpasti masalah dan isu berkaitan sistem dan data.

Kumpulan Sasar : G17-G27

Bilangan Peserta : 30 orang

Pegawai Penyelaras : Puan Nurfazliza binti Kamarulbahrin

Nama Kursus : KURSUS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN JENTERA KEBA-KARAN HUTAN (TAHAP 2)

Tarikh : 8 – 11 Jun 2015

Tempat : Bahagian Latihan Perhutanan, Kepong

Jangkamasa : 3 hari

Objektif : i. Memberi kefahaman kepada peserta mengenai kejadian kebakaran hutan;

ii. Menerangkan langkah-langkah pencegahan dan kawalan; daniii. Menerangkan teknik-teknik pengendalian jentera yang digunakan

untuk menangani kebakaran hutan.

Kandungan : i. Sesi Pembentangan (Teori)

Pembentangan mengenai konsep kebakaran hutan dan pengu-rusannya bagi mencegah dan mengawalnya.

ii. Sesi Lapangan (Latihan Amali)

Latihan amali pencegahan dan pengawalan kebakaran hutan; dan

iii. Teknik pengendalian jentera kebakaran hutan.

Kumpulan Sasar : H11-G27

Bilangan Peserta : 30 orang

Pegawai Penyelaras : Puan Nurfazliza binti Kamarulbahrin

BLH05/15

46

Page 47: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

47

BAHAGIAN SILVIKULTUR & PEMELIHARAAN BIOLOGI HUTAN

Page 48: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

48

Nama Kursus : BENGKEL PEMANTAPAN, PENGECAMAN, PENGUTIPAN SPESIMEN DAN PENYEDIAAN HERBARIUM

Tarikh : 27-29 April 2015

Tempat : Bahagian Latihan Perhutanan, Kepong

Jangkamasa : 2 hari

Objektif : i. Pemahaman yang lebih jelas dan terperinci kepada spesimen herbarium;

ii. Latihan ‘hands-on’ kepada peserta bengkel dalam proses pengecaman spesies; dan

iii. Membuka peluang kepada peserta bengkel untuk berinteraksi dan berkongsi maklumat serta pengalaman dalam bengkel ini.

Kandungan : i. Pemahaman yang lebih jelas dan terperinci mengenai spesies-spesies tumbuhan bukan kayu semulajadi;

ii. Pengutipan spesies-spesies tumbuhan bukan kayu semulajadi untuk dijadikan spesimen;

iii. Latihan terus kepada peserta mengenai Pengutipan Spesimen dan Penyediaan Herbarium; dan

iv. Perkongsian maklumat dan interaksi secara terus antara pserta dan penceramah mengenai Pengutipan Spesimen dan Penyediaan Herbarium.

Kumpulan Sasar : H11-G36

Bilangan Peserta : 30 orang

Pegawai Penyelaras : Cik Hasni binti Abd Pattah

BSB01/15

Nama Kursus : KURSUS PENGECAMAN DAN PEMULIHARAAN SPESIES DIPTEROKARPA TERANCAM

Tarikh : 26-28 Mei 20158-10 September 2015

Tempat : Bahagian Latihan Perhutanan, Kepong

Jangkamasa : 3 hari

Objektif : i. Memberikan pendedahan dan kefahaman berkaitan status tumbuhan terancam khususnya spesies Dipterokarpa di Semenanjung Malaysia;

ii. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran berkaitan kaedah-kaedah pengecaman spesies Dipterokarpa terancam di Semenanjung Malaysia;

iii. Memberikan pendedahan dan kefahaman berkaitan kepentingan pemuliharaan spesies Dipterokarpa terancam di Semenanjung Malaysia; dan

iv. Memberikan pendedahan dan kefahaman berkaitan kepentingan pemuliharaan spesies Dipterokarpa terancam di Semenanjung Malaysia.

Kandungan : i. Kepelbagaian Biodiversiti dan Implikasi terhadap Pengurusan Hutan di Malaysia;

ii. Memahami kategori dan kriteria IUCN Red List dan kaedah penilaian spesies terancam;

iii. Status terkini IUCN Red List Malaysia;iv. Kaedah penyelidikan spesies tumbuhan terancam;v. Pengecaman spesies tumbuhan terancam;vi. Kaedah koleksi dan penyimpanan specimen; danvii. Lawatan di lapangan.

Kumpulan Sasar : G17-G41

Bilangan Peserta : 25 orang

Pegawai Penyelaras Cik Hasni binti Abd Pattah

BSB02/15

48

Page 49: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

49

BAHAGIAN PERANCANGAN & EKONOMI HUTAN

Page 50: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

50

BPE01/15

Nama Kursus : KURSUS PEMANTAPAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 JPSM UNTUK PENGURUS DOKUMEN JPSM

Tarikh : 2 - 6 Feb 2015

Tempat : Taman Negara Pahang

Jangkamasa : 5 hari

Objektif : i. Memberikan kefahaman mengenai pelaksanaan MS ISO 9001:2008 di IPJPSM dan JPN kepada semua pengurus dokumen; dan

ii. Menyemak dan menyelaras pindaan-pindaan ke atas Dokumen Kualiti MS ISO 9001:2008 JPSM.

Kandungan : i. Pengenalan Kepada Dokumen Kualiti Dalaman dan Luaran MS ISO 9001:2008 JPSM;

ii. Memberi kefahaman kepada penyediaan, pengedaran dan pindaan Dokumen Kualiti MS ISO 9001:2008 JPSM; dan

iii. Memahami keperluan klausa- klausa yang berada di bawah Piawaian MS ISO 9001:2008.

Kumpulan Sasar : G41-G48

Bilangan Peserta : 30 orang

Pegawai Penyelaras : Puan Asiah binti Yaacob

BPE02/15

Nama Kursus : KURSUS PEMANTAPAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 UNTUK RENJER HUTAN DAN PENGAWAS HUTAN JPSM

Tarikh : 18 – 22 Mei 2015

Tempat : Kompleks Latihan Perhutanan Sg. Siput(U), Perak

Jangkamasa : 5 hariObjektif : i. Memperkukuhkan kefahaman tentang Pelaksanaan Sistem

Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 di kalangan Renjer Hutan dan Pengawas Hutan;

ii. Meningkatkan pengetahuan penggunaan Dokumen Prosedur Kualiti (Proses) Aktiviti Sebelum Tebangan, Pengusahasilan Hutan, dan Selepas Tebangan kepada Renjer Hutan dalam aspek pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 JPSM; dan

iii. Mengenalpasti masalah-masalah pelaksanaan Dokumen Kualiti MS ISO 9001:2008 JPSM di lapangan.

Kandungan : i. Pengenalan Kepada MS ISO 9001:2008 dan Dokumen Kualiti JPSM; dan

ii. Pemahaman kepada Dokumen Prosedur Kualiti (Proses);

• Aktiviti Sebelum Tebangan, • Pengusahasilan Hutan, dan • Selepas Tebangan.

Kumpulan Sasar : G17-G27

Bilangan Peserta : 40 orang

Pegawai Penyelaras : Puan Asiah binti Yaacob

50

Page 51: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

51

BPE03/15

Nama Kursus : KURSUS PEMANTAPAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 UNTUK PEGAWAI KANAN JPSM

Tarikh : 20 – 24 April 2015

Tempat : Taman Negeri Perlis, Kangar Perlis.

Jangkamasa : 5 hariObjektif : i. Memperkukuhkan kefahaman tentang Pelaksanaan

Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 di kalangan Pegawai Kanan;

ii. Meningkatkan pengetahuan penggunaan Dokumen Kualiti MS ISO 9001:2008 JPSM; dan

iii. Mengenalpasti masalah-masalah pelaksanaan Dokumen Kualiti MS ISO 9001:2008 JPSM di lapangan;

Kandungan : i. Pengenalan Kepada MS ISO 9001:2008 dan Dokumen Kualiti JPSM; dan

ii. Pemahaman kepada Dokumen Kualiti;

• Manual Kualiti;• Prosedur Kualiti (Proses) Aktiviti Sebelum

Pengusahasilan Hutan;• Prosedur Kualiti (Proses) Aktiviti

Pengusahasilan Hutan;• Prosedur Kualiti (Proses) Aktiviti Selepas

Pengusahasilan Hutan; dan• Prosedur Kualiti (Sokongan).

Kumpulan Sasar : G44-G52

Bilangan Peserta : 30 orang

Pegawai Penyelaras : Puan Asiah binti Yaacob

BPE04/15

Nama Kursus : KURSUS PEMANTAPAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 UNTUK KAKITANGAN PENTADBIRAN DAN PERKERANIAN JPSM

Tarikh : 9 – 11 Jun 2015

Tempat : Ayer Keroh, Melaka.

Jangkamasa : 3 hariObjektif : i. Memperluaskan kefahaman Pelaksanaan Sistem Pengu-

rusan Kualiti MS ISO 9001:2008 dikalangan kakitangan sokongan;

ii. Memberi kefahaman tentang penggunaan Dokumen Prosedur Kualiti (Sokongan); dan

iii. Mengenalpasti masalah-masalah pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti di kalangan kakitangan pentadbiran.

Kandungan : i. Pengenalan Kepada MS ISO 9001:2008 dan Dokumen Kualiti JPSM; dan

ii. Pemantapan penggunaan Dokumen Kualiti JPSM (Manual Kualiti dan Prosedur Sokongan).

Kumpulan Sasar : N17-N27

Bilangan Peserta : 30 orang

Pegawai Penyelaras : Puan Asiah binti Yaacob

51

Page 52: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

52

BPE05/15

Nama Kursus : KURSUS PENGURUSAN PENGAUDITAN KEPADA JURUAUDIT DALAM MC&I

Tarikh : 24 – 26 Februari 2015

Tempat : Negeri Kelantan

Jangkamasa : 3 hariObjektif : i. Memberi pendedahan yang lebih khusus dan mendalam

mengenai sistem pengurusan pengauditan; danii. Meningkatkan kefahaman dan kemahiran Juruaudit

Dalam MC&I Jabatan Perhutanan Semenanjung Malay-sia (JPSM) dalam pelaksanaan tugas sebagai Juruaudit Dalam berdasarkan pematuhan Kriteria, Petunjuk dan Verifier standard MC&I (Hutan Asli).

Kandungan : i. Pemahaman Keperluan Kriteria dan Petunjuk Malaysia untuk pensijilan Pengurusan Hutan (Hutan Asli);

ii. Kaedah membuat penilaian dalam melaksanakan semakan dokumen dan lapangan; dan

iii. Keperluan dalam Penulisan laporan Audit Dalam yang berkualiti.

Kumpulan Sasar : Juruaudit Dalam MC&I yang dilantik

Bilangan Peserta : 39 orang

Pegawai Penyelaras : Puan Asiah binti Yaacob

BPE06/15

Nama Kursus : KURSUS PEMANTAPAN PELAKSANAAN MC&I (HUTAN ASLI) KE ARAH PENCAPAIAN ZERO CARS KEPADA PENOLONG PEGAWAI HUTAN DAERAH GRED G27 JABATAN PERHUTANAN SEMENANJUNG MALAYSIA.

Tarikh : 24 – 26 Mac 2015

Tempat : Negeri Kedah

Jangkamasa : 3 hariObjektif : i. Memberi pendedahan yang lebih khusus dan mendalam

mengenai Kriteria, Petunjuk dan Verifier standard MC&I (Hutan Asli);

ii. Meningkatkan kefahaman kepada pegawai-pegawai terutama di dalam aspek pelaksanaan, pemantauan serta semakan berkaitan Kriteria, Petunjuk dan Verifier standard MC&I (Hutan Asli);

Kandungan : i. Pengenalan Kriteria dan Petunjuk Malaysia untuk pensijilan Pengurusan Hutan (Hutan Asli); dan

ii. Pemahaman terhadap standard MC&I (Hutan Asli) khusus diberikan kepada Ketakakuran Ketara melalui Prinsip.

Kumpulan Sasar : G27-G36

Bilangan Peserta : 30 orang

Pegawai Penyelaras : Puan Asiah binti Yaacob

52

Page 53: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

53

BAHAGIAN TEKNIKAL & INDUSTRI KAYU

Page 54: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

5454

BTK01/15

Nama Kursus : KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

Tarikh : 10 - 12 Mac 2015

Tempat : Bahagian Latihan Perhutanan, Kepong

Jangkamasa : 3 hari

Objektif : i. Menentukan tanggungjawab bagi kedua-dua pihak majikan dan pekerja terhadap keselamatan tempat kerja;

ii. Meningkatkan pengetahuan dalam bidang Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan; dan

iii. Melatih kakitangan jabatan dalam pengurusan risiko di tempat kerja.

Kandungan Teori: i. Pengenalan kepada Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan

Pekerjaan;ii. Pencegahan Kemalangan;iii. Pengurusan risiko dan kemalangan; daniv. Keperluan Latihan dan Komunikasi.

Amalii. Kekemasan fizikal dan kebersihan tempat kerja;ii. Keselamatan jentera/mesin dan pengangkutan;iii. Pengendalian manual dan mekanikal;iv. Keselamatan di pejabat;v. Kebakaran;vi. Siasatan terhadap kemalangan di tempat kerja; danvii. Kemaskini rekod kemalangan.

Kumpulan Sasar : J29, J41, G24 dan G41

Bilangan Peserta : 20 orang

Pegawai Penyelaras : Encik Ameyrullah bin Arshad

BTK02/15

Nama Kursus : KURSUS PEMANDUAN KENDERAAN PACUAN EMPAT RODA (4X4)

Tarikh : 12 - 14 Mei 2015

Tempat : Bahagian Latihan Perhutanan, Kepong

Jangkamasa : 3 hari

Objektif : i. Memastikan pemandu Jabatan memahami peraturan-peraturan dan tanggungjawab mereka terhadap kenderaan kerajaan; dan

ii. Meningkatkan kemahiran pemandu Jabatan dalam mengendalikan kenderaan pacuan empat roda dengan menggunakan teknik yang betul.

Kandungan Teori: i. Pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan;

ii. Pemahaman dalam pengurusan kenderaan kerajaan;iii. Pengendalian kenderaan pacuan empat roda; daniv. Pengenalan kepada sistem pacuan empat roda.

Amalii. Latihan komunikasi;ii. Latihan mengendalikan kenderaan pacuan empat roda di

pelbagai halangan;iii. Latihan pengendalian alat sokongan kenderaan;iv. Latihan dalam memberi bantuan kepada kenderaan lain;v. Latihan membuat jambatan dan penggunaan gergaji berantai;vi. Latihan pemanduan malam; danvii. Latihan bantuan kecemasan.

Kumpulan Sasar : H11

Bilangan Peserta : 20 orang

Pegawai Penyelaras : Encik Ameyrullah bin Arshad

54

Page 55: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

55

BTK03/15

Nama Kursus : KURSUS INDUSTRI BERASASKAN KAYU UNTUK PEGAWAI INDUSTRI

Tarikh : 14 – 16 Jun 2015

Tempat : Bahagian Latihan Perhutanan, Kepong

Jangkamasa : 3 hari

Objektif : i. Peserta dapat mengetahui dan menggunakan seksyen di dalam Akta dan Enakmen Industri Berasas Kayu yang telah diperuntukkan dalam melaksanakan tugasan harian;

ii. Peserta dapat mengenalpasti mesin, peralatan serta aliran proses yang digunakan di dalam industri berasas kayu; dan

iii. Peserta dapat mengenalpasti keperluan dan dokumen yang diperlukan dalam permohonan industri berasas kayu adalah lengkap serta dapat memproses permohonan industri berasas kayu dengan cepat dan tepat.

Kandungan Teori: i. Enakmen Industri Berasas Kayu;

ii. Pekeliling Ketua Pengarah Perhutanan;iii. Kaedah – kaedah Industri Berasas Kayu;iv. Akta Industri Berasas Kayu (Kekuasaan Badan

Perundangan Negeri) Akta 314;v. Pengenalan Mesin Industri Berasas Kayu; danvi. Permohonan Industri Berasas Kayu.

Amalii. Lawatan Industri Berasas Kayu.

Kumpulan Sasar : G27-G41

Bilangan Peserta : 15 orang

Pegawai Penyelaras : Encik Ameyrullah bin Arshad

BTK04/15

Nama Kursus : KURSUS PERTOLONGAN CEMAS DAN CPR

Tarikh : 5 - 6 Julai 2015

Tempat : Bahagian Latihan Perhutanan, Kepong

Jangkamasa : 2 hari

Objektif : i. Memberi pendedahan terhadap teknik pertolongan cemas; dan

ii. Menambah kemahiran peserta dalam menangani kecederaan serta mengendalikan mangsa semasa kecemasan.

Kandungan Teori: i. Luka;

ii. Pendarahan;iii. Patah;iv. Terbakar;v. Renjatan;vi. Tercekik;vii. Balutan; danviii. CPR.

Amalii. Tercekik;ii. Balutan; daniii. CPR.

Kumpulan Sasar : Terbuka

Bilangan Peserta : 20 orang

Pegawai Penyelaras : Encik Ameyrullah bin Arshad

55

Page 56: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

56 56

BAHAGIAN KEJURUTERAAN HUTAN

Page 57: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

57

BKH01/15

Nama Kursus : GARIS PANDUAN PEMBINAAN JALAN HUTAN 2010 (PINDAAN 2013)

Tarikh : 19 – 21 Mei 201522 – 24 September 2015

Tempat : Pusat Latihan Perhutanan Terengganu

Jangkamasa : 3 hari

Objektif : i. Meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kecekapan pegawai menggunakan GPJH 2010 (Pindaan 2013) dalam pembinaan dan pengurusan hutan;

ii. Memastikan pembinaan dan pengurusan hutan mematuhi keperluan pematuhan MC & I; dan

iii. Memberi pendedahan dan kesedaran tentang aspek keselamatan dan peralatan kerja.

Kandungan : i. Perancangan Jalan Hutan;ii. Spesifikasi Jalan Hutan;iii. Pembinaan Jalan Hutan;iv. Masalah Pembinaan Jalan Hutan;v. Penyelenggaraan Jalan; danvi. Penutupan Jalan Hutan.

Kumpulan Sasar : G27-G41

Bilangan Peserta : 24 orang setiap sesi

Pegawai Penyelaras : Encik Aminuddin bin Suhaimi

57

Page 58: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

58

BAHAGIAN PENGURUSAN HUTAN

Page 59: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

59

BUH01/15

Nama Kursus : KURSUS PENGANALISAAN MAKLUMAT BANCIAN

Tarikh : 3-4 Mac 2015

Tempat : Bahagian Latihan Perhutanan, Kepong

Jangkamasa : 2 hari

Objektif : i. Meningkatkan kefahaman dalam penganalisisan maklumat bancian.

Kandungan : i. Penerangan berkaitan kaedah penganalisisan maklumat bancian; dan

ii. Mengaplikasi kaedah analisis maklumat bancian.

Kumpulan Sasar : G17-G27

Bilangan Peserta : 25 orang

Pegawai Penyelaras : Puan Marlina binti Omar

BUH02/15

Nama Kursus : KURSUS PENILAIAN KUANTIFIKASI DAN PEMANTAUAN KUALITI AIR SUNGAI

Tarikh : 26 – 28 Mei 201520 – 22 Oktober 2015

Tempat : Taman Negara, Merapoh, Pahang

Jangkamasa : 3 hari

Objektif : i. Memberikan pendedahan kepada peserta berkaitan kaedah pengukuran parameter kualiti air;

ii. Mempertingkatkan kemahiran dan pengetahuan peserta dalam bidang hidrologi; dan

iii. Melatih pegawai-pegawai yang terlibat dalam tugasan berkaitan pemantauan kualiti air sungai dalam kawasan Hutan Simpanan Kekal (HSK) di peringkat negeri.

Kandungan : i. Peranan JPSM dalam pemeliharaan sumber air;ii. Penggunaan peralatan kualiti air sungai;iii. Kajian kualiti air sungai secara petunjuk biologi;iv. Amali di lapangan; danv. Pre Post Test Course.

Kumpulan Sasar : G27-G41

Bilangan Peserta : 30 orang setiap sesi

Pegawai Penyelaras : Puan Marlina binti Omar

59

Page 60: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

60

BAHAGIAN FOREST ECO-PARK & HUTAN TAMAN NEGERI

Page 61: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

61

BEP01/15

Nama Kursus : KURSUS INTERPRETASI SUMBER EKOPELANCONGAN HUTAN

Tarikh : 17 – 20 Mac 2015

Tempat : Kedah

Jangkamasa : 4 hari

Objektif : i. Memberikan pendedahan kepada peserta mengenai konsep pengurusan kepelbagaian biologi hutan lipur sebagai satu produk ekopelancongan;

ii. Meningkatkan pengetahuan dan kesedaran peserta terhadap kepentingan pemeliharaan kepelbagaian biologi di hutan lipur;

iii. Untuk berkongsi idea dan pengalaman dalam pengurusan hutan lipur di kalangan penceramah, pegawai dan kakitangan yang berkait dengan hutan lipur;

iv. Untuk mendedahkan peserta kepada teknik-teknik pengendalian aktiviti ekopelancongan yang berkesan dan efektif; dan

v. Untuk mendedahkan peserta kepada trend dan kehendak semasa pengguna terhadap program-program rekreasi dan ekopelancongan di hutan lipur.

Kandungan : i. Pengenalan kepada sumber biodiversiti hutan;ii. Pengenalan kepada teknik-teknik interpretasi; daniii. Latihan praktikal teknik interpretasi hutan.

Kumpulan Sasar : G17,G27 dan G41

Bilangan Peserta : 20 orang

Pegawai Penyelaras : Cik Zaida binti Zakaria

BEP02/15

Nama Kursus : KURSUS PENGURUSAN PELAWAT HUTAN LIPUR DAN HUTAN TAMAN NEGERI

Tarikh : 20 – 23 Mei 2015

Tempat : Bahagian Latihan Perhutanan, Kepong

Jangkamasa : 4 hari

Objektif : i. Mendedahkan para peserta kepada sumber biodiversiti hutan sebagai produk ekopelancongan hutan;

ii. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kemahiran peserta dalam memberikan dan menyampaikan maklumat berkaitan produk, tarikan dan aktiviti ekopelancongan di hutan lipur dan hutan taman negeri;

iii. Meningkatkan kemahiran peserta dalam berbagai aspek berkaitan pengurusan pengunjung ke hutan-hutan lipur dan hutan taman negeri; dan

iv. Melibatkan masyarakat tempatan secara aktif dalam berbagai program/aktiviti dan pengurusan destinasi ekopelancongan hutan.

Kandungan : i. Pengenalan kepada pengurusan pelawat hutan lipur;ii. Teknik-teknik pengurusan pelawat; daniii. Latihan praktikal pengurusan pelawat.

Kumpulan Sasar : G17,G27 dan G41

Bilangan Peserta : 20 orang

Pegawai Penyelaras : Cik Zaida binti Zakaria

61

Page 62: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

62

BEP03/15

Nama Kursus : KURSUS PENGURUSAN POKOK BAHAYA DI HUTAN LIPUR DAN HUTAN TAMAN NEGERI

Tarikh : 15 – 17 April 201519 – 21 Ogos 201521 – 23 Oktober 2015

Tempat : Bahagian Latihan Perhutanan, Kepong

Jangkamasa : 3 hari

Objektif : i. Untuk memberikan pemahaman kepada kakitangan Jabatan berhubung dengan kaedah pengisian borang penilaian pokok-pokok bahaya serta kemasukan data secara komputer;

ii. Untuk meningkatkan pengetahuan peserta terhadap kepentingan pengurusan pokok bahaya dalam aspek keselamatan pengunjung di hutan lipur dan hutan taman negeri;

iii. Untuk memberi peluang kepada peserta bertukar-tukar pandangan, pengetahuan dan pengalaman dalam pengurusan pokok bahaya di hutan lipur dan hutan taman negeri; dan

iv. Untuk meningkatkan kehadiran peserta dalam pengurusan pengunjung ke destinasi ekopelancongan hutan dan menggunakan sumber ekopelancongan hutan dalam meningkatkan kesedaran masyarakat awam ke atas kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber ekopelancongan.

Kandungan : i. Pengenalan kepada pengurusan pokok bahaya;ii. Pengenalan kepada teknik-teknik penilaian pokok bahaya;

daniii. Latihan praktikal dan kemasukan data penilaian secara

berkomputer.

Kumpulan Sasar : G17,G27 dan G41

Bilangan Peserta : 20 orang setiap sesi

Pegawai Penyelaras : Cik Zaida binti Zakaria

62

Page 63: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

63

BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT

Page 64: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

64

BPM01/15

Nama Kursus : KURSUS KESELAMATAN ICT

Tarikh : 11 - 12 Feb 201527 – 28 Ogos 2015

Tempat : Bahagian Pengurusan Maklumat,Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia

Jangkamasa : 2 hari

Objektif : i. Meningkatkan pengetahuan dan kesedaran dalam aspek-aspek keselamatan ICT;

ii. Meningkatkan tahap keselamatan persekitaran rangkaian agar terhindari sebarang ancaman siber;

iii. Menilai dan membincangkan isu-isu keselamatan ict semasa agar dapat mengatasinya pada masa akan datang;

iv. Membuat latihan amali terhadap semua langkah pencegahan serangan siber; dan

v. Mencegah salahguna atau kecurian sumber dan aset ICT kerajaan.

Kandungan : i. Pengenalan kepada Keselamatan ICT;ii. Isu-isu Keselamtan ICT; daniii. Dasar dan Piawaian.

Kumpulan Sasar : Terbuka

Bilangan Peserta : 18 orang setiap sesi

Pegawai Penyelaras : Puan Noorazila binti Yatim

BPM02/15

Nama Kursus : KURSUS PENYELENGGARAAN LAMAN WEB MENGGUNAKAN CONTENT MANAGEMENT SYSTEM (CMS) JOOMLA

Tarikh : 16 - 17 Feb 2015

Tempat : Bahagian Pengurusan Maklumat,Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia

Jangkamasa : 2 hari

Objektif : i. Menunjuk ajar peserta mengenai kaedah pembangunan dan pengemaskinian laman web dengan menggunakan Content Management System (CMS); dan

ii. Meningkatkan kemahiran pegawai yang dipertangunggjawabkan menguruskan laman web di Ibu Jabatan Pejabat Perhutanan Semenanjung Malaysia dan Jabatan Perhutanan Negeri.

Kumpulan Sasar : G27-G41

Bilangan Peserta : 18 orang

Pegawai Penyelaras : Puan Noorazila binti Yatim

64

Page 65: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

65

BPM03/15

Nama Kursus : KURSUS TATACARA DAN ETIKA PENGGUNAAN EMEL

Tarikh : 15 Jun 2015

Tempat : Bahagian Pengurusan Maklumat,Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia

Jangkamasa : 1 hari

Objektif : i. Bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kemahiran kepada peserta–peserta berkaitan tatacara dan etika penggunaan e-mel secara betul.

Kandungan : i. Pengenalan Kepada Emel;ii. Asas Penggunaan Emel (Microsoft Outlook 2010) Teori &

Praktikal;iii. Asas Penggunaan Emel (Webmail JPSM) Teori &

Praktikal; daniv. Etika Penggunaan Emel.

Kumpulan Sasar : Terbuka

Bilangan Peserta : 18 orang

Pegawai Penyelaras : Puan Noorazila binti Yatim

BPM04/15

Nama Kursus : KURSUS URUSETIA MYMESYUARAT

Tarikh : 29 Oktober 2015

Tempat : Bahagian Pengurusan Maklumat,Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia

Jangkamasa : 1 hari

Objektif : i. Menunjuk ajar urusetia mesyuarat mengenai cara-cara mengurusetiakan mesyuarat menggunakan sistem MyMesyuarat; dan

ii. Meningkatkan kemahiran teknikal pegawai yang dipertangunggjawabkan mengurusetiakan mesyuarat serta menggalakkan penggunaan sistem MyMesyuarat di setiap Bahagian di JPSM.

Kandungan : i. Pengenalan kepada MyMesyuarat; danii. Panduan Penggunaan.

Kumpulan Sasar : G27-G41

Bilangan Peserta : 18 orang

Pegawai Penyelaras : Puan Noorazila binti Yatim

65

Page 66: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

66

BPM05/15

Nama Kursus : KURSUS MULTIMEDIA PRESENTATION

Tarikh : 5 – 6 Mei 2015

Tempat : Bahagian Pengurusan Maklumat,Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia

Jangkamasa : 2 hari

Objektif : i. Meningkatkan kemahiran kepada peserta–peserta berkaitan penggunaan Microsoft Power Point 2010 dan perisian Movie Maker.

Kandungan : i. Pengenalan Kepada Windows Movie Maker dan Microsoft Powerpoint 2010;

ii. Penggunaan Windows Movie Maker (Teori & Praktikal);iii. Penggunaan Microsoft Powerpoint 2010 (Teori &

Praktikal);iv. Penyediaan Storyboard Untuk Multimedia Presentation;v. Penyediaan Multimedia Presentation Menggunakan

Gabungan Windows Movie Maker Dan Microsoft Powerpoint 2010; dan

vi. Latihan Multimedia Presentation.

Kumpulan Sasar : Terbuka

Bilangan Peserta : 18 orang

Pegawai Penyelaras : Puan Noorazila binti Yatim

BPM06/15

Nama Kursus : KURSUS PENGENALAN KEPADA MICROSOFT OFFICE 2013

Tarikh : 19 – 20 Mac 2015

Tempat : Bahagian Pengurusan Maklumat,Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia

Jangkamasa : 2 hari

Objektif : i. Memberi pengenalan dan perbezaan Microsoft Office 2010 dengan versi terkini iaitu Microsoft Office 2013.

Kandungan : i. Microsoft Office 2013 ( Word );ii. Microsoft Office 2013 ( Powerpoint );iii. Microsoft Office 2013 ( Excel ); daniv. Microsoft Office 2013 ( Outlook ).

Kumpulan Sasar : Terbuka

Bilangan Peserta : 18 orang

Pegawai Penyelaras : Puan Noorazila binti Yatim

66

Page 67: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

67

BPM07/15

Nama Kursus : KURSUS ASAS ARCGIS

Tarikh : 24 - 26 Februari 201510 – 12 Mac 2015

Tempat : Bahagian Pengurusan Maklumat,Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia

Jangkamasa : 3 hari

Objektif : i. Memberi pendedahan dan pengetahuan asas GIS dalam bidang pemetaan menggunakan perisian tertentu.

Kandungan : i. Geographical Information System (GIS);ii. MapInfo;iii. Developing Map Windows Skills;iv. Mapping in layers;v. Thematic mapping; danvi. Geocoding.

Kumpulan Sasar : G27-G41

Bilangan Peserta : 20 orang setiap sesi

Pegawai Penyelaras : Puan Noorazila binti Yatim

BPM08/15

Nama Kursus : KURSUS SISTEM PANGKALAN DATA GEOSPATIAL PER-HUTANAN (PDGP)

Tarikh : 17 - 20 Ogos 2015

Tempat : Bahagian Pengurusan Maklumat,Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia

Jangkamasa : 4 hari

Objektif : i. Memberi pendedahan kepada pengguna tentang Sistem Pangkalan Data Geospatial Perhutanan (PDGP); dan

ii. Memberi latihan secara hands on penggunaan Sistem PDGP.

Kandungan : i. Pengenalan Kepada Sistem PDGP;ii. Log masuk ke dalam sistem;iii. Laman web Sistem PDGP; daniv. Mempelajari langkah-langkah lengkap untuk

menyelesaikan sesuatu tugas.

Kumpulan Sasar : G27-G41

Bilangan Peserta : 20 orang

Pegawai Penyelaras : Puan Noorazila binti Yatim

67

Page 68: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

68

BPM09/15

Nama Kursus : KURSUS PENGGUNAAN GIS DAN GPS DALAM PENENTUAN DAN SEMAKAN SEMPADAN LUAR HSK

Tarikh : 8 - 10 Jun 201526 – 28 Oktober 2015

Tempat : Bahagian Pengurusan Maklumat,Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia

Jangkamasa : 3 hari

Objektif : i. Untuk memberi pendedahan dan pengetahuan asas kepada peserta kursus secara teori dan praktikal dalam pengendalian alat Handheld GPS untuk tujuan pemetaan.

Kandungan : i. Pengenalan kepada Teknologi GPS;ii. Pengoperasian alat handheld GPS;iii. Pengutipan data di lapangan;iv. Proses muat turun data;v. Pemprosesan data cerapan dengan perisian mapsource;vi. Data convertion ke format dxf; danvii. Penghasilan data dan persembahan data.

Kumpulan Sasar : G27-G41

Bilangan Peserta : 30 orang setiap sesi

Pegawai Penyelaras : Puan Noorazila binti Yatim

BPM10/15

Nama Kursus : KURSUS INTERPRETASI IMEJ REMOTE SENSING

Tarikh : 7 – 8 September 2015

Tempat : Bahagian Pengurusan Maklumat,Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia

Jangkamasa : 2 hari

Objektif : i. Memberi pendedahan dan pengetahuan asas tentang Remote Sensing dalam bidang pemetaan.

Kandungan : i. Prinsip-prinsip pengumpulan data GIS, input, manipulasi dan output;

ii. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pengambilan data, persembahan serta interpretasi data dalam penderiaan jauh; dan

iii. Penggunaan GIS dan penderiaan jauh di dalam pemeta-an persekitaran, perancangan, kegunaan tanah dan vegetasi.

Kumpulan Sasar : G27-G41

Bilangan Peserta : 20 orang

Pegawai Penyelaras : Puan Noorazila binti Yatim

68

Page 69: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

69

BPM11/15

Nama Kursus : KURSUS FMRS PLUS

Tarikh : 20 - 21 April 2015

Tempat : Bahagian Pengurusan Maklumat,Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia

Jangkamasa : 2 hari

Objektif : i. Memberi pendedahan kepada pengguna tentang FMRS PLUS; dan

ii. Memberi latihan secara hands on penggunaan Sistem FMRS PLUS.

Kandungan : i. Pengenalan Kepada Sistem FMRS PLUS;ii. Log masuk ke dalam sistem;iii. Laman web Sistem FMRS PLUS; daniv. Mempelajari langkah-langkah lengkap untuk

menyelesaikan sesuatu tugas.

Kumpulan Sasar : G27-G41

Bilangan Peserta : 20 orang

Pegawai Penyelaras : Puan Noorazila binti Yatim

69

Page 70: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

70

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

Page 71: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

71

Nama Kursus : KURSUS TATACARA PENGURUSAN AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT

Tarikh : 27-28 Januari 2015

Tempat : Bahagian Latihan Perhutanan, Kepong

Jangkamasa : 2 hari

Objektif : i. Memberi pengetahuan dan kefahaman mengenai Pengurusan Perakauan Amanah dan Deposit; dan

ii. Meningkatkan kefahaman dan kemahiran dalam bidang Perakauanan Amanah dan Deposit.

Kandungan : i. Pengenalan, dokumen dan Penyelenggaraan Akaun Amanah dan Akaun Deposit;

ii. Latihan Akaun Deposit dan Penyesuaian Akaun Deposit;iii. Latihan Penyelenggaraan Buku Vot dan Penyesuaian Akaun

Amanah; daniv. Pengurusan dan Pengendalian Lejar Deposit.

Kumpulan Sasar : G41-G44

Bilangan Peserta : 30 orang

Pegawai Penyelaras : Encik Hamidi bin Abd Halim

BKP01/15

Nama Kursus : BENGKEL PELAPORAN PERUNTUKAN PEMBANGUNAN

Tarikh : 23-25 Februari 2015

Tempat : Kelantan

Jangkamasa : 3 hari

Objektif : i. Memberi pengetahuan dan kefahaman berkenaan dengan peruntukan pembangunan semasa dan tatacara pengurusannya.

Kandungan : i. Sistem Pengurusan Aset; dan

ii. Sistem Pengurusan Stor.

Kumpulan Sasar : G41-G44

Bilangan Peserta : 30 orang

Pegawai Penyelaras : Encik Hamidi bin Abd Halim

BKP02/15

71

Page 72: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

72

BKP03/15

Nama Kursus : BENGKEL HRMIS KEPADA PEGAWAI LANTIKAN BARU

Tarikh : 23 Februari 2015

Tempat : Bahagian Pengurusan Maklumat,Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia

Jangkamasa : 1 hari

Objektif : i. Memberi Latihan dan Pendedahan Mengenai Sistem HRMIS.

Kandungan : i. Taklimat HRMIS; danii. Latihan Amal.

Kumpulan Sasar : Terbuka

Bilangan Peserta : 30 orang

Pegawai Penyelaras : Encik Hamidi bin Abd Halim

BKP04/15

Nama Kursus : KURSUS TATACARA PEMANDUAN PACUAN EMPAT RODA (4X4) DAN TATACARA PENGURUSAN KENDERAAN BAGI PEMANDU IPJPSM

Tarikh : 9-12 Mac 2015

Tempat : Pusat Pelancongan Pendidikan (Eco-Edutourism) Sungai Menyala, Negeri Sembilan

Jangkamasa : 4 hari

Objektif : i. Memberi pendedahan dan kefahaman yang lebih mendalam terhadapa tatacara pemanduan pacuan empat roda;

Kandungan : i. Tatacara pengurusan kenderaan yang lebih berkesan; danii. Mengenalpasati perkara-perkara yang ditekankan di

dalam pekeliling yang ditetapkan dari semasa ke semasa.

Kumpulan Sasar : H11

Bilangan Peserta : 50 orang

Pegawai Penyelaras : Encik Hamidi bin Abd Halim

72

Page 73: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

73

BKP05/15

Nama Kursus : KURSUS PEMENTORAN

Tarikh : 9-11 Mac 2015

Tempat : Bahagian Latihan Perhutanan, Kepong

Jangkamasa : 3 hari

Objektif : i. Membimbing pegawai yang memerlukan bimbingan dalam peningkatan prestasi kerjaya dan psikososial;

ii. Meningkatkan kemahiran dan kecekapan dalam aspek personel, sosial, budaya dan profesional; dan

iii. Membina keperibadian tinggi dikalangan warga organisasi.

Kandungan : i. Isu Etika dan Tanggungjawab Mentor dan Menti; danii. Latihan dan Kemahiran Mentor.

Kumpulan Sasar : Terbuka

Bilangan Peserta : 20 orang

Pegawai Penyelaras : Encik Hamidi bin Abd Halim

BKP06/15

Nama Kursus : BENGKEL HRMIS KEPADA DESK OFFICER/ BAHAGIAN/UNIT/PLPT

Tarikh : 23-24 Mac 2015

Tempat : Bahagian Latihan Perhutanan, Kepong

Jangkamasa : 2 hari

Objektif : i. Memberi latihan dan tunjuk ajar kepada desk officer mengenai sistem HRMIS.

Kandungan : i. Data Peribadi;ii. Pengurusan Cuti;iii. Sasaran Kerja Tahunan;iv. LNPT; danv. Penisytiharan harta.

Kumpulan Sasar : Desk Officer HRMIS

Bilangan Peserta : 30 orang

Pegawai Penyelaras : Encik Hamidi bin Abd Halim

73

Page 74: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

74

BKP07/15

Nama Kursus : KURSUS PENGURUSAN REKOD DAN FAIL

Tarikh : 21-23 April 2015

Tempat : Bahagian Latihan Perhutanan, Kepong

Jangkamasa : 3 hari

Objektif : i. Memantapkan pemahaman dan kemahiran Pegawai Rekod Jabatan dan Pembantu Rekod Jabatan serta pendedahan kepada penyediaan klasifikasi fail.

Kandungan : i. Membantu Jabatan dalam penyediaan klasifikasi fail mengikut peraturan yang dikeluarkan oleh Jabatan Arkib Negara; dan

ii. Menyediakan Deskripsi Fail di Jabatan mengikut peraturan yang betul.

Kumpulan Sasar : N11-N27

Bilangan Peserta : 30 orang

Pegawai Penyelaras : Encik Hamidi bin Abd Halim

BKP08/15

Nama Kursus : KURSUS TATACARA PEROLEHAN KERAJAAN

Tarikh : 18-20 Mei 2015

Tempat : Bahagian Latihan Perhutanan, Kepong

Jangkamasa : 3 hari

Objektif : i. Memberi keterangan lanjut berkenaan tatacara perolehan;ii. Memastikan setiap PTJ melaksanakan perolehan dengan

tatacara yang betul;iii. Menyelesaikan masalah-masalah berkaitan perolehan

yang dihadapi oleh bahagian; daniv. Mengenalpasti teguran-teguran audit berkenaan tatacara

perolehan dan penyelesaiannya.

Kandungan : i. Tatacara Perolehan;ii. Tatacara Perolehan secara Sebutharga; daniii. Tatacara Perolehan secara Tender.

Kumpulan Sasar : N17, N22 dan G41

Bilangan Peserta : 30 orang

Pegawai Penyelaras : Encik Hamidi bin Abd Halim

74

Page 75: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

75

BKP09/15

Nama Kursus : KURSUS TNT DAN OT

Tarikh : 23-24 Jun 2015

Tempat : Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia

Jangkamasa : 2 hari

Objektif : i. Memberi pengetahuan terperinci mengenai peraturan dan pekeliling yang berkaitan dengan tuntutan perjalanan dan elaun lebih masa.

Kandungan : i. Penggunaan borang tuntutan perjalanan dan pengiraan;ii. Latihan Amal Tuntutan Perjalanan;iii. Penerangan Peraturan dan borang elaun lebih masa; daniv. Latihan Amal dan pengiraan elaun lebih masa Memberi

pengetahuan terperinci mengenai peraturan dan pekeliling yang berkaitan dengan tuntutan perjalanan dan elaun lebih masa.

Kumpulan Sasar : Terbuka

Bilangan Peserta : 30 orang

Pegawai Penyelaras : Encik Hamidi bin Abd Halim

75

Page 76: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

76

UNIT KOMUNIKASI & PERHUBUNGAN AWAM

Nama Kursus : KURSUS KOMUNIKASI BERKESAN

Tarikh : 8-9 April 2015

Tempat : Bahagian Latihan Perhutanan, Kepong

Jangkamasa : 3 hari

Objektif : i. Meningkatkan penguasaan komunikasi; dan

ii. Meningkatkan keyakinan peserta ketika berkomunikasi.

Kandungan : i. Komunikasi Lisan;ii. Masalah Komunikasi; daniii. Kaedah Komunikasi.

Kumpulan Sasar : G27-G44

Bilangan Peserta : 30 orang

Pegawai Penyelaras : Encik Idris bin Husin

KUPA01/15

76

Page 77: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

77

KURSUS SIJIL PERHUTANAN PENGAWAS HUTAN

Page 78: Jadual Program Latihan Perhutanan 2015

78

Nama Kursus : KURSUS SIJIL PERHUTANAN PENGAWAS HUTAN

Tempat : FORTRAIN, Bahagian Latihan Perhutanan

Jangkamasa : 1 tahun

Objektif : i. Memberi pengajaran dan latihan supaya peserta kursus mengetahui dan memahami asas-asas kerja teknikal dan aspek-aspek penyeliaan dalam sektor perhutanan dan kepentingannya dalam pembangunan perhutanan; dan

ii. Melayakkan diri untuk memohon memasuki skim perkhidmatan Pengawas Hutan.

Syarat Kemasukan : Terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang mempunyai kelayakan:-

i. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Penilaian Menengah Rendah (PMR) termasuk lulus Bahasa Malaysia, Matematik, Sains dan Bahasa Inggeris;

ii. Umur tidak kurang daripada 18 tahun dan tidak melebihi 52 tahun;iii. Penjawat awam yang sedang berkhidmat serta bekas anggota tentera dan

polis boleh juga memohon; daniv. Sihat tubuh badan dan tidak mempunyai kecacatan anggota badan.

78