1
JADUAL GEMPUR UPSR 2014 HARI/ MASA 2.30-4.30 PTG 8.15-10 MLM AHAD KUMP.1 EN. MOHD HAFIS KUMP 2 PN. EZILIN KUMP. 3 EN. ABD MANAF ISNIN KUMP.1 PN. NORAFIZAH KUMP A KUMP B EN. KU BAZNIIZWAL EN. ABD MANAF KUMP 2 EN. MOHD HAFIS KUMP. 3 PN. ATHIRAH SELAS A KUMP.1 PN. EZILIN KUMP. A KUMP B PN. NORAFIZAH PN. EZILIN KUMP 2 EN .ABD MANAF KUMP. 3 PN. NORAFIZAH RABU KUMP.1 EN. ABD MANAF KUMP A KUMP B EN. ABD MANAF PN. EZILIN KUMP 2 PN. NORAFIZAH KUMP. 3 EN MOHD HAFIS 1.30-3.00 PTG KHAMI S KUM. 1 KUMP 2 KUMP 3 PN. EZILIN

Jadual Gempur Upsr 2014

  • Upload
    fisju

  • View
    30

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

table

Citation preview

JADUAL GEMPUR UPSR 2014HARI/ MASA2.30-4.30 PTG8.15-10 MLM

AHADKUMP.1EN. MOHD HAFIS

KUMP 2PN. EZILIN

KUMP. 3EN. ABD MANAF

ISNINKUMP.1PN. NORAFIZAHKUMP AKUMP BEN. KU BAZNIIZWALEN. ABD MANAF

KUMP 2EN. MOHD HAFIS

KUMP. 3PN. ATHIRAH

SELASAKUMP.1PN. EZILINKUMP. AKUMP BPN. NORAFIZAHPN. EZILIN

KUMP 2EN .ABD MANAF

KUMP. 3PN. NORAFIZAH

RABUKUMP.1EN. ABD MANAFKUMP AKUMP BEN. ABD MANAFPN. EZILIN

KUMP 2PN. NORAFIZAH

KUMP. 3EN MOHD HAFIS

1.30-3.00 PTG

KHAMISKUM. 1KUMP 2KUMP 3PN. EZILIN