JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH - Trial Paper Rajah 7 menunjukkan komponen elektronik yang telah dipateri pada bod litar. ... LED Perintang Kapasitor Transistor A 2 2 2 2 ... 36 Rajah

 • View
  225

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH - Trial Paper Rajah 7 menunjukkan komponen elektronik yang telah...

 • NAMA : ___________________________

  KELAS : __________________________

  JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011EXCEL 2

  KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADUKEMAHIRAN TEKNIKAL 76/1Kertas 1Ogos 2011

  1 JAM 30 MINIT

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan

  2. Jawab semua soalan

  3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan yang bertanda A, B , C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

  4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan anda. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilihan anda yang baru.

  ________________________________________________________________________Kertas ini mengandungi 36 halaman bercetak termasuk muka hadapan

  76/1 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

  76/1 SULIT

 • SULIT 76/1

  1 Apakah amalan 4M dalam sistem keselamatan bengkel ?

  I Bertanggungjawab

  II Rasional

  III Menilai diri sendiri dan tempat kerja

  IV Mendisiplin

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  Halaman rumah Halim berselerak dengan kasut yang tidak tersusun . Hal ini menyebabkan rumahnya kelihatan tidak kemas.

  2 Apakah proses yang berkaitan dengan penyataan di atas?

  A Meramal situasi

  B Penyataan masalah

  C Penyelesaian masalah

  D Menganalisis maklumat

  3 Apakah langkah seterusnya yang perlu dilakukan selepas pengenalpastian

  masalah?

  A Pemilihan idea

  B Perekaan projek

  C Perancangan pembinaan projek

  D Pembinaan dan pengujian projek

  76/1 Lihat sebelahSULIT

  2

 • SULIT 76/1

  4 Apakah faktor-faktor yang di ambil kira dalam penghasilan reka cipta produk?

  I Mesra alam

  II Teknik pembuatan

  III Keupayaan kendiri

  IV Keuntungan yang akan diperolehi

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  5 Rajah 1 menunjukan satu projek reka cipta.

  Rajah 1

  Berapa keping kayu bersaiz 90mm x 40 mm x 5mm yang diperlukan dalam projek itu

  sekiranya tebal kayu yang digunakan ialah 5mm ?

  A 2 batang

  B 3 batang

  C 4 batang

  D 5 batang

  76/1 Lihat sebelahSULIT

  3

 • SULIT 76/1

  6 Rajah 2 menunjukkan carta alir proses perekaan projek.

  Rajah 2

  Antara berikut manakah padanan yang betul tentang X dan Y?

  76/1 Lihat sebelahSULIT

  X YA Model awal Lukisan kerjaB Lukisan kerja Model awalC Model awal Lakaran kerjaD Lakaran awal Model kerja

  4

  Lakaran

  Y

  Idea terbaik

  Sesi Kritikan

  Sesi Kritikan

  Sesi kritikan

  Prototaip

  X

 • X

  SULIT 76/1

  7 Rajah 3 menunjukkan bahagian yang hendak di buang.

  Rajah 3

  Antara berikut yang manakah paling sesuai digunakan untuk membuang bahagian X ?

  A

  B

  C

  D

  8 Pernyataan di bawah menunjukkan ciri-ciri suatu bahan.

  Apakah nama bahan itu?

  A Perspek

  76/1 Lihat sebelahSULIT

  5

  - Permukaan licin dan berkilat- Sesuai membuat bentuk model dan prototaip- boleh didapati dalam pelbagai bentuk dan warna

 • SULIT 76/1

  B Papan lapis

  C Mounting board

  D Medium Density Fiber Board (MDF)

  9 Antara berikut yang manakah cara memaku bagi menghasilkan cengkaman

  yang lebih kuat ?

  10 Jadual 1 menunjukkan kos bahan untuk seunit projek rak alatulis.

  76/1 Lihat sebelahSULIT

  BIL BAHAN KUANTITI

  UNIT

  KOS

  SEUNIT1 MDF 100mm x 250mm x 3mm 2 RM 1.20

  2 Papan lapis 80mm x 150mm x 3mm 2 RM 0.803 Perspek 120mm x 60mm x 3mm 1 RM 1.204 Aluminium 120mm x 40mm 1 RM 0.605 PVC 65mm (diameter) x 100mm 1 RM 0.406 Kayu 10mm x 70mm x 160mm 3 RM 0.807 Kertas las, paku, syelek dan barnis secukupnya RM 1.80

  6

  A B

  DC

 • SULIT 76/1

  Jadual 1

  Berapakah jumlah kos bahan bagi 100 unit projek itu?

  A RM 6.80

  B RM 10.40

  C RM 680.00

  D RM 1040.00

  11 Antara berikut yang manakah tujuan pendokumentasian projek?

  I Sebagai bukti penciptaan projek

  II Sebagai bahan rujukan

  III Menentukan harga dipasaran

  IV Maklumat lengkap proses pembinaan projek

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  12 Rajah 4 menunjukkan sebuah mesin mudah alih.

  Rajah 4

  Antara berikut yang manakah kegunaan mesin tersebut?

  I Membentuk permukaan kayu

  II Membuang bahagian karat pada keluli

  76/1 Lihat sebelahSULIT

  7

 • SULIT 76/1

  III Memotong lurus dan lengkung pada kayu

  IV Meratakan dan melicinkan permukaan kayu

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  13 Rajah 5 menunjukkan keratan rentas sel basah.

  Rajah 5

  Apakah bahan yang digunakan untuk membuat bahagian yang berlabel Y?

  A Zink

  B Karbon

  C Plumbum

  D Plumbum proksida

  14 Rajah 6 menunjukkan pendawaian lampu pendarfluor.

  76/1 Lihat sebelahSULIT

  8

 • SULIT 76/1

  Rajah 6

  Komponen manakah yang membekalkan voltan tinggi pada awal penyalaan dan

  menstabilkan voltan selepas lampu menyala ?

  A P

  B Q

  C R

  D S

  15 Rajah 7 menunjukkan komponen elektronik yang telah dipateri pada bod litar.

  Rajah 7

  Antara berikut yang manakah paling sesuai digunakan untuk memotong bahagian yang

  bertanda X?

  A B

  C D

  76/1 Lihat sebelahSULIT

  9

 • SULIT 76/1

  16 Rajah 8 menunjukkan kadar tarif dan bacaan meter kWj bagi rumah kediaman.

  Rajah 8

  A RM305.20

  B RM353.20

  C RM361.20

  D RM377.20

  76/1 Lihat sebelahSULIT

  Kadar tarif

  200 unit pertama RM0.218

  800 unit berikutnya RM0.258

  Setiap unit tambahan RM0.278

  0 6 2 4 5

  Bacaan meter semasa

  0 4 8 4 5

  Bacaan meter terdahulu

  10

 • SULIT 76/1

  17 Rajah 9 menunjukkan binaan utama motor arus terus.

  Rajah 9

  Apakah yang berlaku apabila X bersentuhan dengan Y?

  A Litar pintas akan berlaku

  B Aruhan elektromagnet terhenti

  C Pengaliran arus dalam litar berlaku

  D Pengaliran arus dalam litar terputus

  18 Rajah 10 menunjukkan perintang tetap dan kod warna.

  Berapakah nilai rintangan perintang tersebut?

  A 3.6 k

  B 26 k

  C 360 k

  D 260 k

  76/1 Lihat sebelahSULIT

  11

 • SULIT 76/1

  19 Rajah 11 menunjukkan komponen elektronik.

  Rajah 11

  Antara berikut yang manakah simbol komponen tersebut?

  A C

  B D

  20 Rajah 12 menunjukkan litar skematik sebuah projek elektronik.

  Rajah 12

  Antara berikut yang manakah menunjukkan bilangan komponen yang betul?

  76/1 Lihat sebelahSULIT

  LED Perintang Kapasitor TransistorA 2 2 2 2B 2 2 2 1C 4 2 2 2D 4 2 3 1

  12

 • SULIT 76/1

  21 Rajah 13 menunjukkan satu projek elektronik menggunakan bod litar.

  Rajah 13

  Apakah yang perlu diperiksa sekiranya projek itu tidak berfungsi?

  I Kedudukan kaki R1 dan R2

  II Pemasangan kaki transistor TR

  III Kekukuhan pematerian kaki komponen

  IV Limpahan pateri antara balapan dengan bod litar

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  76/1 Lihat sebelahSULIT

  13

 • SULIT 76/1

  C I, III dan IV

  D II, III, dan IV

  22 Rajah14 menunjukkan sebuah tangki simpanan air.

  Rajah 14

  Paip manakah yang menyalurkan air ke bilik mandi?

  A I

  B II

  C III

  D IV

  23 Rajah 15 menunjukkan operasi sebuah tangki simbah.

  76/1 Lihat sebelahSULIT

  14

  III

  Air keluar melalui tiub sifon ke paip tangki simbah

  Menekan tuil tangki simbah

  Air masuk semula ke tangki simbah

  Aras air dalam tiub sifon naik

  I II

  IV

 • SULIT 76/1

  Rajah 15

  Susun mengikut turutan yang betul.

  A I, II, III dan IV

  B III, IV, I dan II

  C II, IV, I dan III

  D II, I, III dan IV

  24 Rajah 16 menunjukkan bahagian mesin jahit.

  Rajah 16

  Apakah aktiviti yang sedang dilakukan?

  A Melaraskan jarum mesin.

  B Memeriksa jarum mesin.

  C Membersihkan jarum mesin.

  D Menggantikan jarum mesin.

  25 Rajah 17 menunjukkan sebuah mesin jahit.

  76/1 Lihat sebelahSULIT

  15

  x

 • SULIT 76/1

  Rajah 17

  Antara berikut yang manakah menerangkan fungsi bahagian bertanda X?

  A Mengawal benang

  B Mengawal gerakan jarum jahitan

  C Mengawal ketegangan dan tarikan jahitan

  D Mengawal pergerakan benang apabila mesin bergerak

  26 Apakah kekurangan menu di atas?

  A Makanan pelawas

  B Makanan seimbang

  C Makanan pembina tubuh

  D Makanan pemberi tenaga

  27 Antara berikut yang manakah peraturan etika makan yang betul?

  I Meniup makanan yang masih panas

  II Mengambil makanan yang paling hampir

  III Menutup mulut dengan napkin ketika bersin

  IV Meletakkan sisa makanan di bawah p