Click here to load reader

Jaarverslag - Biblionet Drenthe ... Drenthe en Biblionet Drenthe. Het Bibliotheekbestuur in Meppel/Nijeveen behoudt haar eigen autonomie en ondernemerschap. Dit standpunt van het bestuur

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Jaarverslag - Biblionet Drenthe ... Drenthe en Biblionet Drenthe. Het Bibliotheekbestuur in...

 • Missie De missie van de Bibliotheek luidt: ‘De Bibliotheek biedt informatie en cultuur, inspiratie en interactie’. Inwoners van Meppel/Nijeveen ervaren de meerwaarde en maken er in toenemende mate gebruik van.

  Ontwikkelingen en hoogtepunten in 2014 In deze uitgave doet Bibliotheek Meppel verslag van de belangrijkste ontwikkelingen in 2014. • Een hoogtepunt in 2014 is het

  ondertekenen van de intentie­ verklaring door de voorzitter van het Bibliotheekbestuur Meppel/Nijeveen. Deze intentieverklaring houdt in dat negen Drentse Bibliotheekstichtingen en Biblionet Drenthe de krachten bundelen en gezamenlijk verder gaan in één nieuwe organisatie.

  • Huisvesting: In het voorjaar van 2014 start de herschikking en verbouw van de ruimten in het Cultureel

  Centrum De Plataan en de Bibliotheek Meppel. Dit bouwtraject geeft voor de Bibliotheek meer dan een half jaar veel overlast. Dankzij de inzet en creativiteit van het personeel kan de dienstverlening voorde klant blijven doorgaan.

  • Er wordt een huurovereenkomst voor het pand in Nijeveen getekend met de nieuwe verhuurder Doomijn. In deze huurovereenkomst is opgenomen dat de Bibliotheek per 1 oktober 2015 haar huur in Nijeveen opzegt. De bibliotheekfunctie zal op een andere manier worden ingevuld.

  • Educatie: Er worden diverse vestigingen van de Bibliotheek op school uitgerold. De Reestoeverschool krijgt als eerste school voor speciaal onderwijs in Drenthe een bieb­op­ school. De Niermanschool, verandert haar naam in Katholieke basisschool De Plataan en start ook met de bieb­ op­school. Daarbij wordt de collectie aan de Markstraat gebruikt.

  • Alle directies van de primaire onderwijsinstellingen in Meppel/ Nijeveen geven aan dat ze willen samenwerken met de Bibliotheek in dit ‘bieb­op­school’ concept. De samenwerkingsovereenkomst zal begin 2015 worden getekend door de zes bovenschoolse directeuren, de wethouder en de Bibliotheek.

  • Op 12 november 2014 opent wethouder De Vos de website LeesKlik, een website voor ouders van jonge kinderen. Het ontwikkelen van deze website is onderdeel van het project Ouderbetrokkenheid. De Bibliotheek ontvangt hiervoor aparte subsidie uit OAB­middelen van de gemeente. Samen met veel voorschoolse instellingen wordt invulling gegeven aan dit project.

  • Tijdens de Week van de Laag geletterd­ heid tekenen diverse organisaties voor het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe. Gemeente en Bibliotheek Meppel hadden al

  De bibliotheken in Meppel, Nijeveen en de Bibliotheek op school vormen samen de Basisbibliotheek Meppel. Beleid en activiteiten van de vestigingen worden op elkaar afgestemd. De gemeente Meppel is de belangrijkste opdrachtgever van de Bibliotheek. Bibliotheek Meppel is aangesloten bij het Drents Netwerk Bibliotheken.

  Jaarverslag Meppel/Nijeveen

  2014

 • getekend. In deze week tekenen o.a. Reestmond, Stichting Welzijn Meppel/ Westerveld, Volksuniversiteit. De week van de laaggeletterdheid wordt provinciebreed afgesloten bij Het Palet met een swingend optreden van Ali B.

  • Cultuur: Het cultureel jaar, waarin ook de Bibliotheek participeert, wordt in september afgesloten. Er zijn o.a. met Scala en Schouwburg Ogterop veel culturele evenementen georganiseerd. Een van de hoogtepunten is het bezoek van Tommy Wieringa in de Boekenweek.

  Kernfuncties

  De Bibliotheek Meppel/Nijeveen oefent vijf kernfuncties uit. Naast ‘Cultuur’ en ‘Ontmoeting’ worden ‘Lezen, Leren en Informeren’ zowel vanuit de landelijke­ als de provinciale overheid als de belangrijkste benoemd.

  De Bibliotheek is waardevol De Bibliotheek schrijft in de zomer haar toekomstvisie waarbij wordt uitgegaan van trends in de samenleving als demografische­, economische­, media­ en sociaal­culturele ontwikkelingen. Daarbij werkt ze ook vanuit de visie van de commissie Cohen waarin de belangrijkste opdracht van de Bibliotheek wordt omschreven als: ‘stimuleren, ondersteunen, faciliteren en toerusten van burgers om mee te kunnen doen en bij te kunnen dragen aan de moderne kennissamenleving’.

  Leesbevordering De Bibliotheek is een belangrijke inspiratiebron voor lezen en literatuur. Met een breed aanbod aan activiteiten geeft de Bibliotheek hieraan invulling.

  Jeugd en jongeren

  BoekStart BoekStart is een programma dat jonge kinderen vanaf de geboorte kennis wil laten maken met boeken. Kinderen die

  De cijfers

  Abonnementen 2013 2014

  Jeugd Jeugd 0-18 6.471 6.805 Basis volwassenen 2.932 2.681 Groot abonnement 404 430 Overig 186 183 Totaal 9.993 10.099

  Bezoekers Meppel)* 97.992 51.809 Totaal 106.596 Digitale bibliotheek Websites 62.651 58.685 E/books - 2.537 Uitleningen Volwassenen fictie 101.394 89.350 Jeugd fictie 115.141 124.453 Volwassenen non-fictie (incl. naslag) 32.485 29.446 Jeugd non-fictie (incl. naslag) 13.001 14.000 Muziek CD/DVD audio/luisterboek 629 1.984 Bladmuziek 73 64 DVD/AVM/Daisyroms 13.652 12.221 Los Tijdschriftnummer 14.445 13.606 Overig 2.247 70 Totaal 297.643 293.067

  De Bibliotheek op school (dBos) 4.576 31.961

  Mediabezit Volwassenen fictie 18.201 16.938 Jeugd fictie 21.043 32.679 Volwassenen non-fictie (incl. naslag) 8.137 9.968 Jeugd non-fictie (incl. naslag) 4.421 4.448 Muziek CD/DVD audio/luisterboek 126 330 Bladmuziek 5 3 DVD/AVM/Daisyroms 1.552 1.441 Los Tijdschriftnummer 1.778 2.149 Overig 580 36 Totaal 55.843 67.992

  )* Op halfjaarbasis wegens verbouwing

  Jaarcijfers jeugdactiviteiten gemeente Meppel 2014 Activiteit Aantal deelnemers/bezoekers

  Voorleeswedstrijd (april) 11 deelnemers / 80 bezoekers Leesvirus (jan – april) 476 Drentse Kinderjury (febr. – mei) 372 Schrijversbezoeken (kunstmenu) 411 Groepsbezoek groep 3 439 Groepsbezoek groep 6 441 CKV dag (VO) 120 Kinderboekenweek Leesfeest (okt) 400 Nationale voorleesdagen (jan) 2 kinderdagverblijven met 32 kinderen Boekstart koffertjes 114 koffertjes Boekstart koffieochtend 2 ochtenden georganiseerd met 39 kinderen / 37 volwassenen Voorlichting aan Humanitas 30 Startbijeenkomst LeesKlik 21 kinderen /37 volwassenen Poppentheater (okt t/m apr.) 69 betalende bezoekers Voorlezen (okt. t/m apr.) 35 kinderen / 40 ouders

 • al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken ontwikkelen een voorsprong met leren lezen, waar ze hun hele leven voordeel van hebben. BoekStart is een samenwerkingsprogramma tussen gemeente, Welzijn, Voorschoolse instellingen, consultatiebureau en de Bibliotheek. Tijdens de Week van de Alfabetisering in september werkt de Bibliotheek samen met het Drenthe College en Reestmond. Een van de cursisten van het Drenthe College en tevens werknemer van Reestmond leest voor aan dreumesen en peuters in de Bibliotheek. Aansluitend verzorgt Greet Polman de workshop Muziek op Schoot.

  LeesKlik De Bibliotheek Meppel/Nijeveen ontwikkelt samen met zeven voorschoolse instellingen een project rondom voor­ lezen, woordenschat ontwikkeling en mediawijsheid: LeesKlik! LeesKlik bestaat uit voorleescollecties van de Bibliotheek en een website. De gekozen prentenboeken sluiten aan bij de thema’s van het educatieve programma Piramide. Op de bijbehorende website staan o.a. spelletjes, digitale prentenboeken en tips voor ouders. LeesKlik komt tot stand dankzij subsidie van de gemeente Meppel.

  Bibliotheek op School De Bibliotheek op school (dBos) richt zich op het vergroten van lees­ plezier, het stimuleren van taal­ ontwik ke ling en het verbeteren van (digitale) informatievaardigheden van leerlingen. In 2014 spreken alle primair onderwijsinstellingen in Meppel en Nijeveen uit dat ze samen met de Bibliotheek een Bibliotheek op school willen realiseren. Deze samenwerkings­ overeenkomst tussen gemeente, onderwijs en Bibliotheek zal in januari 2015 worden getekend.

  Doorgaande Leeslijn Kinderopvang, peuterspeelzalen, basisonderwijs en voortgezet onderwijs nemen diverse producten af uit het aanbod Doorgaande Leeslijn van de Bibliotheek. Afstemming en overleg vindt plaats binnen de diverse netwerken.

  Nationale Voorleesdagen In januari zijn de Nationale Voorlees­ dagen. Rond het bekroonde prentenboek Krrrr…okodil! worden diverse activiteiten georganiseerd zoals het bezoek van groepen peuters en kleuters aan de bibliotheken.

  Kinderboekenweek Rond het Kinderboekenweek thema ‘Feest’ organiseren Ogterop, Scala en de Bibliotheek een Leesfeest met schrijver Paul van Loon.

  Volwassenen

  De Bibliotheek organiseert voor de inwoners van Meppel diverse activiteiten. Een greep uit het brede aanbod:

  Bibliotheekkrant Dit jaar verschijnen in Meppel/Nijeveen twee edities van de huis­aan­huis Bibliotheekkrant Lees Méér. Hierin o.a. een kortingsbon voor nieuwe leden en een verlotingsactie voor trouwe klanten. Boekenweek Het thema van deze jaarlijkse week in maart is ‘Reizen’. De schrijver van het Boekenweekgeschenk, Tommy Wieringa, geeft een lezing op uitnodiging van Boekhandel Barth, Schouwburg Ogterop en de Bibliotheek.

  Nederland Leest Tijdens de campagne Nederland Leest kunnen Bibliotheekleden gratis het boek Een vlucht regenwulpen van Maarten ’t Hart afhalen in de Bibliotheek.

  Week van de Laaggeletterdheid Naast het tekenen van het Bondgenoot­ schap voor een Geletterd Drenthe vinden er in de Week van de Alfabetisering diverse activiteiten plaats. René Appel geeft een lezing voor geïnteresseerden en werknemers van Reestmond. In samenwerking met de schrijver maken zij een boekje.

  Leren en

Search related