Jaap van Daalen

 • View
  217

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Jaap van Daalen

 • Meer dan goed wagenparkbeheer

  Bij 75% van de fleetmanagersstaat kosten besparen op 1!

  En bij u?

 • Agenda

  1. Korte introductie ROI fleet

  2. Belangrijkste conclusies onderzoek

  3. Kostenbesparen versus of met duurzame mobiliteit?

  4. Welke belemmeringen zijn er en hoe lossen we die op?

 • 1. Korte introductie ROI fleet: De veranderende wereld van mobiliteit

  IFRS 2019 leidt tot

  nieuwe contractvormen

  Veranderende wet-

  en (fiscale) regelgeving

  Beheer en beleid

  complexer

  Van leaseauto

  naar mobiliteitsbudget

  Grip op kosten

  blijft prioriteit

  Sturing op soort

  en aantal kilometers

  Budgetteren van kilometers

  Telematica essentieel

  Technologische

  ontwikkelingen

 • Het ROI fleet concept

  Gemak

  Integraal

  Eenvoud Onafhankelijk

  Inzicht

  ROI

 • Het ROI fleet concept

  Optimaliseren Integreren Beheren

 • Oplossingen voor betere besluiten

  Advies Fleet Management Mobility Management

  Mobiliteit/autobeleidIntegraal fleet

  managementMobiliteitsadvies

  Benchmark/tenderSingle vendor fleet

  managementMobiliteitsbudget(beheer)

  Internationaal

  Fleet Management

  Integraal mobiliteits

  managementPrijsborging

 • Kwaliteit, continu verbeteren en klantgericht werken

  Toewijding

  Luisteren

  MeedenkenTerugkoppelen

  Afspraken

  nakomen

  De meest

  klantgerichte dienstverlener

  zijn op het gebied van

  wagenparkbeheer en

  mobiliteitsmanagement

 • Dit is wat onze klanten zeggen

  De oplossingen die ROI fleet heeft gevonden

  pakken in de praktijk goed uit en werpen

  inmiddels hun vruchten af.

  Dries van der Vossen, CEO Bilderberg Hotels

  Fleet Management is voor ROI fleet core business en

  dat bespaart ons een hoop administratieve ballast

  en kon ook financieel een besparing brengen.

  Heerke Witteveen, Manager Reward Policies ABNAMRO

  NetApp wil een great place to work

  zijn. Tevreden werknemers horen daarbij

  en ROI fleet voelde dat goed aan.

  Netty van der Linde, Director Workplace Resources EMEA

 • SAMENTOT BETERE BESLUITEN

  KOMEN?

  ROI fleet

  meer dan goed wagenparkbeheer

 • 2. Belangrijkste conclusies uit benchmarkonderzoek 2016

  Wat is het belangrijkste vraagstuk

  waar u mee bezig bent?

  Welke MVO maatregelen heeft u

  in uw beleid opgenomen?

  Is er sprake van een

  mobiliteitsregeling?

  Wie bent u/uw organisatie?

  Welke kostenbesparingen heeft

  u doorgevoerd?

  Wat mag er wel/niet in de

  regeling?

 • Wie bent u?

  Met name Fleet Managers Met name operationeel

 • Hoo groot is uw organisatie?

  Aantal medewerkers

 • Belangrijkste vraagstuk?

  Kostenverlaging!!

 • Kostenbesparingen

  - Brandstofkosten: Bij 40% maakt brandstof geen onderdeel uitmaakt van normleasetarief.

  - Brandstofnorm van leasemaatschappij: Ca. 50% gebruikt brandstofnorm van

  leasemaatschappij. Dit geeft (soms grote) afwijkingen ten opzichte van het werkelijk

  verbruik, met name bij de zeer zuinige autos en (plug)in hybrides.

  - Tanken aan de snelweg: Slechts 12% geeft aan dat tanken aan de snelwegstations is

  uitgesloten. 68% heeft geen beperkingen en 20% heeft een merkgebonden brandstofpas.

  - Brandstofexcessen: Bijna 92% van de respondenten geeft aan excessen op gebied van

  brandstof niet door te belasten aan berijders. Slechts 8% doet dit wel.

  - Merkenbeleid: Ca. de helft kent merkenbeperking. Bij die laatste groep zien we een

  grote variatie: van een n-merkenbeleid tot meer dan 10.

 • Mag ik electrisch?

  - Bij ruim drie kwart zijn hybride voertuigen toegestaan.

  - Bij ca. twee derde zijn ook plug-in hybrides (PHEV) toegestaan.

  - Bij minder dan de helft zijn elektrische autos (FEVs) toegestaan.

  - Slechts een kwart van de bedrijven laat ook het financile omslagpunt

  meewegen in de keuze voor de brandstofsoort.

 • Mag ik duurzaam?

  - 42% hanteert geen CO2-beperking.

  - Bij CO2-beperking maakt 43% onderscheid per leasecategorie.

  - Beperking in maximale aantal gram per kilometers (38%) en afhankelijk van

  brandstofsoort (19%).

  - Beperking van roetdeeltjes en Nox slechts bij 10%.

 • Mag ik andere mobiliteit?

  - In 6 op 10 gevallen mag medewerker kiezen voor mobiliteitsvergoeding.

  - Bij ruim 60% is mobiliteitsvergoeding gelijk of hoger dan normleasebedrag.

  - Meestal in vorm van kilometervergoeding (55%) of cash optie (36%).

  - NS Business Card is de meest populaire mobiliteitsoptie (30%)

  - Mobiliteitspassen en combinaties nog nauwelijks van toepassing.

 • 3. Tegenstelling tussen kosten besparen en duurzame mobiliteit?

  Een kilometer die niet wordt gereden is grootste kostenbesparing

  en het meest duurzaam:

  - Kunnen we priv-kilometers maximeren?

  - Kunnen we woon-werkverkeer verminderen en/of maximeren?

  - Kunnen we thuiswerken stimuleren of zelfs verplichten?

  - Kunnen we meer doen met video- en/of teleconferencing?

 • 3. Kosten besparen versus of met duurzame mobiliteit?

  Een kilometer anders dan met de auto is duurzamer:

  - Meer met OV reizen? wellicht in combinatie met (lease)auto en P&R?

  - Meer met (E)-bike/(E)-scooter reizen (met name woonwerk-verkeer)?

  Meer kilometers in (zeer)zuinige autos:

  - Maximale CO2-uitstoot in regeling opnemen in plaats van labels?

  - Maximale uitstoot van fijnstof (NoX) in regeling opnemen?

  - Electrische autos en (plug-in) hybrids toestaan (onder voorwaarden)?

  - En belonen van zuinig rijden?

  - En/of doorbelasten van meerkosten van niet zuinig rijden?

  - Als werkgever meewerken aan zuinige priv-lease autos?

  - En andere duurzame mobiliteit faciliteren voor niet lease-gerechtigden?

 • 4. Welke belemmeringen zijn er? / Hoe lossen we die op?

  TECHNOLOGIE

  Aanwezig, denk o.a. aan telematica, software (deelauto), snelle e-bikes.

  MARKT

  Inmiddels voldoende marktpartijen en oplossingen, denk aan electrische

  autos, (plug)in hybrids, mobiliteitspassen, managing agents/integrators.

  BELEID:

  Vaak nog onderontwikkeld. Splitsing tussen lease en niet-lease. Geen

  consequenties op (on)gewenst gedrag. Priv-voordeel belemmering voor

  verandering, bijv. in beperken priv-kilometers en/of woon-werkverkeer.

  FISCAAL:

  Nog onvoldoende afgestemd op duurzaamheid. Fiscale prikkel nu met name

  op fictief verbruik. Echt zuinig rijden wordt fiscaal niet beloond. Eventueel

  overschot op budget fiscaal volledig belast.

 • SAMENKOSTEN BESPAREN EN NAAR EEN

  MODERNE EN DUURZAME MOBILITEIT?

  ROI fleet

  meer dan goed wagenparkbeheer