J. Kornfield and J. Goldstein - .1 T¢m ‘i»ƒm Thi»n ‘»‹nh J. Kornfield and J. Goldstein Tinh

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of J. Kornfield and J. Goldstein - .1 T¢m ‘i»ƒm Thi»n...

 • 1

  Tm im Thin nh

  J. Kornfield and J. Goldstein

  Tinh thn tnh thc chnh l mt

  kinh nghim tm linh ct li, ti

  trng ca gio l thin qun

  (Vipassan), o l duy nht a

  n gii thot.

  Tng truyn rng ngay sau khi ri

  gc b , ra i lc mi va thnh

  Pht, c Th Tn gp trn ng

  mt du s ngoi gio. B cun ht bi

  phong thi siu phm cng v p ca

  cc ho tng ni Ngi, ngi du s

  dng li nhn ngm Ngi, but ming

  hi:

  http://www.daophatngaynay.com/vn/author/admin/

 • 2

  -- Tha, c phi Ngi l mt siu nhn

  hay mt thin thn khng ?

  -- Khng phi th u du s - c

  Pht tr li.

  -- Hay Ngi l mt Phng s? - ng ta

  tip tc hi.

  -- Cng khng phi vy u, ng du s

  c Pht vn t tn tr li.

  -- Vy Ngi cng ch l mt thng

  nhn nh mi ngi ch ?

  -- Cng khng hn l vy !

  -- Th Ngi l ai mi c ch? Khng

  l hng no ht, tht khng hiu ni!

  -- Ta l mt v Pht, mt con ngi

  tnh thc.

  Phn cn li ca giai thoi v cuc gp

  g ny ca c Pht vi ngi du s

  tm thi dng li y. By gi chng

 • 3

  ta hy cng i vo mt vn m ni

  dung tht ra c ni ti trong on

  vn va ri.

  Pht, hng danh ny ca Th Tn vn

  xut pht t ch Buddha m ng ngha

  t nguyn ch n gin l "ngi tnh

  thc". V tinh thn tnh thc chnh l

  mt kinh nghim tm linh ct li, ti

  trng ca gio l thin qun

  (Vipassan), o l duy nht a n

  gii thot. Thin qun l php mn m

  ra cho ta mt ci nhn tinh tng thu

  sut v ton b thc ti hin hu ca

  thn tm v th gii quanh mnh, ng

  thi trng dng, lm bng dy mt

  kh nng tr tu cng mt s ng cm

  su sc i din mi s. Gio l

  tuyt vi ny thc ra c chnh

 • 4

  c Pht tuyn thuyt t hn 25 th k

  trc v c truyn tha trung

  thc lin tc qua dng Pht gio truyn

  thng Theravda (Hay Nam phng,

  Nam truyn, Nam tng Pht gio) m

  a bn tn ti t by lu nay l khu

  vc Nam Chu. Tuy nhin thin

  qun tuyt i khng h ch l gio l

  tu hnh cho ring t tri Chu m

  ngc li, l mt o Sng cho tt c

  nhng tm hn c kh nng t tnh, c

  c c vng hng ti chn l v t

  do.

  Chnh Tri Kin

  Con ng tnh thc tc Thin Qun

  lun c khi hnh vi mt bc

  chn u tin m c Pht vn gi l

 • 5

  Chnh Tri Kin. y chng ta c i

  iu cn lu v bc khi s ny.

  Trc ht chng ta phi bit c nhng

  t vn v chnh mnh, chng hn: Ta

  thc s lm iu g hu ch cho i

  mnh trong khi cuc i ca mi ngi

  qu tht l ngn ngi. Tng on i

  tri qua mau qu: Tui th, thi trai tr

  ri tui gi v cui cng l ln nm

  xung trn ging cht... Tt c ch l

  nhng trng on trong mt cun

  phim m ni dung thng xuyn mang

  tnh bi kch. Chng ta c th chn la

  thi sng cho ring mnh: Sng

  mng m lng qun hoc tht s tnh

  thc nhn ngm !

  Trong bui u thc tp thin qun, ta

  phi bit chn la ci g tht s l

 • 6

  quan trng v cn thit cho mnh. Hy

  sng bng tm trng v cch phn ng

  tm l ca nhng ngi hp hi: H

  ch dnh ht thi gian cho nhng t

  vn tht s quan trng, chng hn v

  nhng g m thu bnh sinh h vn c

  bit quan tm. Ngay by gi coi nh

  chng ta ang khi s bt tay vo cng

  phu .

  Bc u ca chnh tri kin l chng ta

  nhn thng vo cuc sng ca chnh

  mnh thy n l v thng, ph du

  ng thi nhn din chn xc tt c

  nhng g ang xy ra n cho mnh.

  Bng vo s thu th khch quan ,

  chng ta c th chim ngm trn vn

  th gii ny vi nhng kh ly trm

  thng ca n: Nhng ni mu l i ra

 • 7

  t chin tranh, bnh tt... trc mt

  chng ta mi ngy khng hin hu

  hng trm triu con ngi khn kh

  ng thng sao? H c mt mi

  ni m chng ta c th bit ti: Phi

  Chu, Trung M, n , ng Nam

  Chu... Phn nhn loi cn li phi c

  trch nhim th no xoa du, cu

  chuc nhng ng loi ca mnh?

  Tt c nhng ni au th gii ny d

  nhin khng th ch n gin c gii

  quyt tha ng bi mt t chc chnh

  quyn hay mt c ch chnh tr no c,

  mc d nhng gii php i lc

  cng c c t nhiu gi tr thc t.

  Bi nu phn tch mt cch su sc th

  tt c nhng bin ng nh chin tranh

  hay i km, tht ra khng ch sn sinh

 • 8

  ra t mi tc ng kinh t hay chnh tr.

  Ci ngun cn bn cho nhng tai bin

  chnh l nhng bt trc ca ni tm

  nhn loi v con ng ti u gin

  xp chng cng vn nm trong nhng

  hon chuyn ni ti ca con ngi. V

  ci nhn t cp thit xy dng th

  gii chnh l thi tinh thn bao

  dung, khng thnh kin ca tng c

  nhn. Ci gi tr tinh thn li tip

  tc cn n hai ting tnh thng, n

  i hi chng ta mt tri tim phi m

  tht th, khng t khp kn. Cn ci

  ca tt c phc lon x hi thc ra

  khng phi v chng ta khng c ni

  nhng gii php ha gii m thay vo

  chnh l nhng ng nhn, hn nht

 • 9

  v v k m hu nh bt c ai cng

  c.

  Chnh tri kin c khi s bng nhn

  thc v tt c nhng kh au, khn kh

  trong th gii quanh ta v trong chnh

  bn thn mnh. Bn cnh , vn

  cn cn chng ta nhng vn

  nhng nhu cu tm l ca chnh mnh,

  ta phi trc tip vi nhng g mnh vn

  thng quan tm ri vn dng tr tu

  ny nh mt ng lc c bn thc

  hin cng phu ni qun. Ch cn nhn

  thy c bn cht gi tng ca th

  gii cng ni thn, chng ta cng s t

  nh thc c mnh mt kh nng

  khc; mt tim lc ni tm cho php ta

  m rng tri tim v tha v mt tr tu

  nhn thc su sc t chng ta

 • 10

  c bt u khi hng cho mt hnh

  trnh ni tm v cng th v. Nhng

  khng phi i vi ai mi s cng n

  gin nh th: Vi mt s ngi, con

  ng ny s l mt iu kin tch cc

  cho sinh phong tnh thc v t ti,

  nhng i vi nhng ngi cn li th

  iu ny ch em li nhng phn ng

  tm l cc lng: Bi ri, hoang mang

  thm ch s hi. C ngi n ni thin

  nh tm thy mt tr tu thc chng

  th nghim, trong khi mt s khc

  li nh gi thin nh nh mt o l

  thun cm tnh tm cht thoi mi

  ni tm. Nhng d l tng no

  trong hai li nh tr thin nh ,

  cng phu pht trin ni tm lun c

  ngha thp sng ca mt nh la

 • 11

  hng dn, m bo cho chng ta mt

  ci nhn nh tht.

  Chnh tri kin cn i hi chng ta

  mt nhn thc chnh chn v Nghip l

  hay quy lut Nghip bo. Nghip l

  hay quy lut nhn qu y, trong gio

  l truyn thng, tuyt nhin khng phi

  l mt gio l huyn mt m h nh

  theo mt vi cch hiu v vn ti

  sinh ca ngi Ty Tng. M ngc li

  trong tinh thn Pht gio nguyn thy

  th Nghip l hay lut nhn qu ch n

  gin l quy lut tn ti v vn ng

  sinh ha ca vn php thng qua hnh

  thi tha tip ca lc tc ng vi h

  qu phn ng tng quan m thi. Ni

  vy c ngha l mi hot ng v thi

  sinh hot ca chng ta trong lc ny

 • 12

  chc chn s to ra mt hu qu nht

  nh m y ta c th gi l nhng

  Kinh Nghim Hin Hu trong mt

  tng lai no . Chng hn khi chng

  ta t vn xung t vi ai th

  xem nh trc mt, ta phi sng

  trong cnh gii ni tm y c cm v

  cng tht d hiu khi i phng c

  nhng phn ng tng xng p tr

  chng ta. Ngc li, i vi mt ngi

  c thi sng t ha th tnh thng

  t tha nhn cng s th tc tr li h.

  Quy lut Nghip l i khi ch n

  gin th.

  Ln , c ngi tm n yu cu b

  Ruth Dennison, mt thin s minh st,

  hy gii thch tht ngn gn cho mnh

 • 13

  hiu nhanh chng v vn nghip l.

  B thin s mm ci tr li:

  -- c thi, anh hy hiu rng khng

  mt c ng no ca anh l v nghip

  c!

  Bt c iu g bt lun m chng ta

  trt thc hin, s lun c gi tr tc

  ng vo ngay bn thn chng ta cng

  nh ton th th gii quanh mnh. Hiu

  c Nghip l coi nh chng ta c

  mt s tri ht sc th v v bn thn n

  l mt quy lut ht sc sinh ng c c

  nng chuyn i v ch o cuc sng

  ca mi ngi. Chng ta c th sng t

  iu ch chnh mnh v lm i thay

  mt cch tch cc hu sinh thi m

  mnh ang c mt. Vi s tri v nghip

 • 14

  l, chng ta cng c nhiu iu kin

  nui ln trong tm hn mnh mt tri

  tim giu tnh thng, mt ni tm tnh

  thc, mt l tr tnh to, i khi nhng

  gi tr tinh thn no mnh mun. Ci

  tuyt vi ca php mn Thin qun

  chnh l s gin d: Chng ta c th tu

  tp ngay trong gi li xe hoc c nhng

  giy pht ph x, ch ba. Nu

  chng ta cn t hm dng thm cho

  mnh php mn t bi th trong nhng

  lc chng ta cng c th ng thi

  cm nhn c nhng kinh nghim su

  sc ci gi tr tnh thng trong chnh

  bn thn mnh v t cuc i chung

  quanh.

  Sau y l cu chuyn v mt nhn vt

  vn hc Hi gio l Mullah Nasruddin.

 • 15

  ng ta l mt ngi ht sc k d:

  Thng xuyn b xem l mt k ng

  ngn nhng thnh thong li c nhng

  thng minh bt ng. Mt hm ng i ra

  khu vn sau nh ca mnh ri tn mn

  rc tng nm bt vn bnh m chung

  quanh cc bn hoa. Mt ngi hng

  xm thy l mi hi, ng Nasruddin

  tnh b:

  -- , mnh lm th l phng my

  con h m!

  Ngi hng xm ngc nhin:

  -- Nhng m trong vng ny c con h

  no u ch?

  -- Nhng ng xem ti lm vy l tha

  ? - Nasruddin bnh thn tr li.

 • 16

  Cng phu o luyn ni tm hon ton

  khng phi l s lp i lp li mt cch

  v thc nhng hnh thc nghi l hay

  mt li cu nguyn. Php mn thin

  qun chnh l mt con ng o luyn

  ni tm, n em li cho ta mt thc

  nh tht v quy lut nhn qu tc ng

  v phn ng vn tng ngy hin hin

  ngay trong chnh cuc sng mi ngi

  di mi hnh thc. Chng ta c th t

  nhn din c kh nng tr tu tnh

  thc ca mnh, nhng bn cnh ta

  cn phi hiu thm rng n khng phi

  l ci g t c, chng ta u c thiu g

  nhng c s nhn chn, thy r vn

  ny, vn tim lc cho tr tu

  Thin qun. Chng ta sinh hot, hnh

  x ra sao, v tm sinh l bn thn

 • 17

  hoc i vi x hi. Tt c nhng