of 9 /9
Izvoarele dreptului administrativ

Izvoarele dreptului administrativ

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Izvoarele dreptului administrativ

Text of Izvoarele dreptului administrativ

Page 1: Izvoarele dreptului administrativ

Izvoarele dreptului administrativ

Page 2: Izvoarele dreptului administrativ

Introducere

• Dreptul administrativ reprezintă ramura dreptului public care cuprinde ansamblul normelor juridice care regementează raporturile sociale referitoare la organizarea şi activitatea administraţiei publice pe baza şi în executarea legii.

Page 3: Izvoarele dreptului administrativ

Noţiunea de izvor de drept administrativ

• Izvoarele de drept administrativ reprezintă modalităţile de exprimare a normelor (regulilor) dreptului administrativ care nasc, modifică sau sting raporturi de drept administrativ.

• Analiza surselor de exprimare a normelor juridice specifice acestei ramuri de drept scoate în evidenţă două accepţiuni ale noţiunii de drept:

1.izvor de drept administrativ în sens material;2.izvor de drept administrativ în sens formal.

Page 4: Izvoarele dreptului administrativ

1.Izvoarele materiale ale dreptului administrativ

• Francois Geny a fost acceptat ca fiind cel care şi-a conscrat opera studiului procesului de creare a dreptului. În viziunea acestuia procesul de creare a dreptului este inevitabil legat de conceptul de „dat” .

• Prin „dat”-ul dreptului, Francois Geny înţelegea întrunirea celor patru elemente constitutive, care formează baza oricărui sistem juridic :

• „dat”-ul real;• „dat”-ul istoric;• „dat”-ul raţional;• „dat”-ul ideal;

Page 5: Izvoarele dreptului administrativ

2. Izvoarele formale ale dreptului administrativ

• Acestor izvoare le este caracteristică o anumită formă exterioară. Această formă de prezentare exterioară poartă şi denumirea de izvoare formale sau forme de exprimare a normei de drept administrativ.

• Varietatea de forme prin care normele juridice de drept administrativ se exprimă a detrminat în baza ideologiilor dogmatice ale doctrinarilor clasificarea izvoarelor formale în izvoare scrise şi izvoare nescrise.

Page 6: Izvoarele dreptului administrativ

A.Izvoarele scrise ale dreptului administrativ

• Această categorie de izvoare este elaborată de către autoritatea publică, care le finalizează în norme (reguli) scrise, de aici şi denumirea lor lor de izvoare scrise, al cărui prototip este legea.

• Acestea sunt : Constituţia României; Tratatele şi acordurile internaţionale; Legea; Hotărârile şi Ordonaţele Guvernului; Dectretele prezidenţiale; Ordinele şi instrucţiunile miniştrilor şi ale conducătorilor

celorlalte organe centrale ale administraţiei publice; Actele emise de conducătorii serviciilor publice

descentralizate ale ministerelor şi celorlalte organe centrale de specialitate;

Actele administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale.

Page 7: Izvoarele dreptului administrativ

B.Izvoare nescrise ale dreptului administrativ

•Regula cutumiară;•Doctrina;•Jurisprudenţa;•Principiile generale ale dreptului

constituţional şi regulile generale.

Page 8: Izvoarele dreptului administrativ

Concluzii

• În epoca modernă, ştiinţa juridică continuă să-şi meţină şi chiar să-şi adâncescă rolul în unificarea, dezvoltarea şi adaptarea dreptului la realităţile sociale în continuă schimbare. Tot dreptul administrativ este într-o perpetuă mişcare şi nu constituie un ansamblu de norme fixe iar inflaţia de norme juridice de drept administrativ duce la o îmbogăţire permanentă a izvoarelor de drept administrativ, fapt care poate crea probleme Administraţiei dar şi cetăţenilor constituind o sursă de instabilitate şi nesiguranţă a raporturilor juridice.

Page 9: Izvoarele dreptului administrativ

Bibliografie

•ALEXANDRU Ioan , CĂRĂUŞAN Mihaela, BUCUR Sorin, Drept administrativ, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005.

•MANDA Corneliu, Drept administrativ-Tratat elementar, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

•PRISACARIU I. Valentin, Tratat de drept administrativ-partea generală, ediţia a II-a revăzută şi adăugată, Ed. All, 1996.