of 60 /60
Sarajevo, decembar 2019. godine ar 2019. god 01 20 20 2 r Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo /decembar 2018 – januar 2020./ Sjednica Skupštine Kantona Sarajevo Izglasavanje nepovjerenja Vladi /interni dokument/ Januar 2020.

Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

1Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

Sarajevo, decembar 2019. godineSarajevo, decembar 2019. godineSarajevo, decembar 2019. godineSarajevo, decembar 2019. godineSarajevo, decembar 2019. godineSarajevo, decembar 2019. godineSarajevo, decembar 2019. godine

Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo/decembar 2018 – januar 2020./

Sjednica Skupštine Kantona SarajevoIzglasavanje nepovjerenja Vladi/interni dokument/

Januar 2020.

Page 2: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

2

Sadržaj

UVOD ............................................................................................................................................... 3

INTRO .............................................................................................................................................. 4

MINISTARSTVO PRAVDE I UPRAVE ............................................................................................. 6

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA .................................................................................................... 9

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA ..............................................................................17

MINISTARSTVO FINANSIJA ........................................................................................................19

MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE I INFRASTRUKTURE KANTONA SARAJEVO ....22

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA ...................................................................................25

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA .....................................................................................................29

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE ..........................................................32

MINISTARSTVA ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE ..............35

MINISTARSTVO PRIVREDE .........................................................................................................37

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA .........................................................................................39

MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA ...................43

Page 3: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

3Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

UVOD

Građani Kantona Sarajevo su svojom izbornom voljom 26. decembra 2018. godine stvorili politički ambijent za formiranje drugačijeg saziva Vlade Kantona Sarajevo, koja je svoj rad bazirala na konkretnom i ambicioznom programskom dokumentu pod nazivom #300mjera.

Dokument su potpisali predstavnici sest političkih partija (Nasa stranka (NS), Narod i Pravda (NiP), Socijaldemokratska partija (SDP), Demokratska fronta (DF), Savez za bolju buducnost (SBB) i Nezavisna bosanskohercegovačka lista) koje su formirale skupstinsku vecinu u Kantonu Sarajevo.

Imenovani zvaničnici tada su se obavezali da ce raditi na sprovođenju #300mjera u okviru mandatnog perioda 2018- 2022., sve sa ciljem poboljsanja kvalitete života, te pravičnog i poslovnog ambijenta u sarajevskoj regiji. U prvoj godini mandata trecina mjera je realizirana, dok su ostale u procesu realizacije.

Nesto vise od godinu dana od imenovanja ovog saziva, nova skupstinska vecina zakazala je sjednicu za izglasavanje nepovjerenja vladi. Procedure nalažu da, prethodno, svi zastupnici budu upoznati rezultatima rada vlade.

U tu svrhu kreiran je izvjestaj rada Vlade Kantona Sarajevo, podijeljen po resorima.

Page 4: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

4

INTRO

Pred vama je izvjestaj o radu Vlade Kantona Sarajevo i obuhvaca razdoblje od kraja decembra 2019. do januara 2020. Kako biste mogli objektivno sagledati te valorizirati nas učinak važno je podsjetiti na nasu početnu poziciju.

Preuzimanjem vođenja Kantona bili smo svjesni brojnih problema koje pritiscu nase drustvo. Ulaskom u materiju i dokumente KS te kroz komunikaciju s građanima lose prognoze pokazale su se jos gorima, treba reci istinu: zatekli smo sistem dijelom pred kolapsom, a dijelom vec kolabiran. Pogođen je bio svaki segment: od funkcionalnosti uprave do odnosa s građanima, korupcija, nepotizam, zapustena i na rubu bankrota preduzeca čiji smo osnivači, nemar, neodgovornost i nered.

Shvatili smo da nagomilanim problemima moramo prici strateski i rijesiti ih strukturno. To smo i učinili. Radili smo doista kao tim, i treba reci, konačno uspostavili sinergiju i koordinaciju među ministrima, ministarstvima, uredima kako bismo korisnicima vratili povjerenje ne samo u Kanton, vec i u smisao političkog djelovanja. Oni koji se odluče na rad u državnoj službi moraju znati da to znači biti u službi građana, a ne politike i vlastitih interesa. Ova Vlada bila je sačinjena od različitosti ali smo bez obzira na sve znali, mogli i htjeli donositi moralne odluke za dobro i razvoj naseg drustva.

To su prepoznali građani Kantona Sarajevo i međunarodna zajednica, a vjerujem da ce to učiniti i zastupnici u Skupstini bez obzira na stranačko ili ideolosko opredijeljenje. Nakon kritičkog isčitavanja ovog dokumenta moci cete vrlo lako donijeti moralnu odluku, a ona je jednaka onoj kakvu bi donio svaki građanin KS-a, za koje su ovi ogromni napori uloženi i urodili nemalim plodom.

Saobracaj: značajan iskorak. U prvoj godini mandata nabavili smo 10 zglobnih autobusa i 10 minibusa.

Uveli smo jedinstvene mjesečne karte za penzionere, đake i studente. Popravili smo preko 5.000 metara saobracajnica i izgradili 29 kilometara nove ceste. Energetika i ekologija. Pustili smo u pogon gasnu mrežu Igman – Hadžici. Osmislili, osigurali i počeli provedbu nekoliko programa koji donose ustede i poboljsanje ukupne ekoloske slike. Utoplili smo 48 javnih objekata i na taj način ustedili 800 000 KM. Uveli smo prirodni gas u 370 objekata. Nove industrije, nove mogucnosti. Izdvojili smo 1.396.000 KM za pokretanje start-upa. Uveli smo posebne programe za zaposljavanje mladih.

Čistoca. Problem s otpadom bio na kritičnom nivou s prijetnjom zaraza. Poduzeli smo seriju efikasnih mjera. Uklonili smo 132 ilegalne deponije.

Page 5: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

5Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

Prikupljeno je 400 tona otpada, očiscena dužina od oko dva miliona metara i povrsina od preko 2,5 miliona m2, oprana povrsina od skoro 4 miliona m2.

Socijalna prava: učinili smo prvi, bitan korak na kojem ce sistem počivati u buducnosti. Po prvi put objedinili smo na jednom mjestu 115 različitih socijalnih prava i usluga. Primjenili smo snažne demografske mjere kao dio naseg strateskog plana. Izdvojili smo 100.000KM za zdravstveno osiguranje trudnica i porodilja. Za jačanje nataliteta osigurali smo 1.255 000 KM.

Renovirali smo porodiliste i otvorili novoopremljenu pedijatriju u Opcoj bolnici. Ukinuli smo liste čekanja u vrticima za 682 malisana. Formirali Program za fi nansiranje liječenja tesko oboljele djece.

Angažovali 100 ličnih asistenata za djecu s poteskocama u razvoju. Zaposljavamo 20 psihologa,20 defektologa i 20 logopeda. Osigurana su sredstva za 56 specijalizacija. Zaposljavamo 19 doktora specijalista, 39 ljekara, biohemičare, psihologe i 25 medicinskih sestara. Nasi branitelji. Za borce smo ove godine obezbijedili 16 stanova, a 22 smo zaposlili. Sigurnost. Struci vracamo integritet: donijeli smo Zakon o unutrasnjim poslovima i policijskim službenicima Kantona Sarajevo. Ova Vlada je nauku strateski postavila kao ključnu tačku naseg razvoja. U prvom koraku, osigurali smo rekordnih tri miliona maraka za naučne programe. Uredili smo spomen park Vraca i park u Kampusu.

Borba protiv korupcije i transparentost: važni iskoraci. Prvi u regionu objavili smo registar uposlenih u javnom sektoru sa podacima o platama i učescu u komisijama. Pripremili smo Nacrt zakona za Registar fi nansijskih obaveza u Kantonu Sarajevo. Ukoliko na danasnjoj sjednici zbog političkih razloga, a ne zbog činjeničnog stanja prikazanog kroz ovaj dokument, ipak bude izglasano nepovjerenje ovoj Vladi, pozdravljamo vas sa slabom ali ipak nadom da ce novi saziv nastaviti rad na kvalitetnim projektima koje smo započeli i da ce biti odgovoran servis svojim građanima.

Na kraju, u ime cijele Vlade Kantona Sarajevo želim naglasiti da smo u samo godinu dana zbirno učinili takve strukturne promjene da smo, ako nista drugo, trajno promijenili okvir vladanja i političkog ponasanja. Prostor za korupciju, nepotizam, pogodovanje, arbitrarna rijesenja, udaljenost javne uprave i poduzeca od građana te opstee fi skalne, ekonomske i moralne neodgovornosti smo značajno suzili.

Premijer Edin Forto

Page 6: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

6

MINISTARSTVO PRAVDE I UPRAVE

Osnovno opredijeljenje i ključni programski ciljevi u radu Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo zasnovani su na principima usvojenim u Sporazumu sestorke kao programskoj platformi djelovanja Vlade Kantona Sarajevo u mandatnom periodu 2018.-2022. godine.

U tom smislu, u prvoj godini mandata fokus rada je bio na ispunjavanju ciljeva proaktivne transparentnosti, te uspostavi kvalitetnog normativnog okvira za prevenciju i borbu protiv korupcije.

U svrhu ispunjenja navedenih ciljeva, u toku 2019. godine usvojeni su sljedeci zakonski i podzakonski propisi čiji je predlagač bilo Ministarstvo pravde i uprave i to kako slijedi:

Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija (april 2019. godine): donosenje ovog zakona proizilazi i iz preuzetih obaveza Bosne i Hercegovine, naročito onih iz Konvencije UN-a protiv korupcije gdje se državama članicama namece obaveza da u najvecoj mogucoj mjeri postuju principe transparentnosti, sprječavaju sukobe interesa u javnom sektoru i nezakonito bogacenje javnih funkcionera. Sustina donosenja ovakvog zakona jeste prevencija koruptivnih radnji uz jasnu poruku i stratesko opredjeljenje Vlade da ce borba protiv korupcije biti prioritet djelovanja.

Uredba o objavljivanju propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo: Uredbom je utvrđena obaveza svih subjekata da svoje opce akte odnosno osnivačke akte, uredbe, odluke, pravilnike, uputstva, instrukcije, zaključke i inicijative objave na svojim zvaničnim web stranicama i tako ih učine u potpunosti transparentnim i dostupnim javnosti. Svrha donosenja uredbe je povecanje transparentnosti u radu u organima javnog sektora te veca pristupačnost javnosti njihovom radu, propisima i aktima koje donose i koje imaju ili mogu imati uticaj na siru zajednicu, sužen je prostor za rad ‘iza zatvorenih vrata’.

Uspostavljen Registar zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo: trenutno Registar sadrži podatke o 22.893 zaposlena lica u javnom sektoru Kantona Sarajevo i predstavlja izuzetno važan alat za uvid u ljudske potencijale i kadrovsku bazu kojom raspolaže javni sektor u Kantonu Sarajevo. Istovremeno, Registar je kontrolni mehanizam trosenja javnih sredstava u segmentu zaposljavanja u cjelokupnom javnom sektoru te kao takav važan alat u prevenciji korupcije.

Uredba o kontroli javnih nabavki u institucijama: osnivač je Kanton Sarajevo. Uredbom se uspostavlja sveobuhvatan mehanizam kontrole svih javnih nabavki koje provode organi uprave KS, javne ustanove i javna preduzeca kao i druga pravna lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo. Podrsku u pripremi ovog propisa, angažovanjem ekspertne radne grupe za izradu prijedloga, Kantonu Sarajevo je pružio USAID. Cilj je poboljsanje sistema javnih nabavki u njegovom

Page 7: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

7Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

kvalitativnom smislu jer ce biti uspostavljen hodogram poteza kako bi se smanjile greske u profesionalnom pristupu prilikom provođenja javnih nabavki.

Stvaranjem ovakvih okvira za javne nabavke ostvaruje se vise ciljeva, od finansijskog u smislu usteda i smanjenja javne potrosnje, zatim mogucnosti dobijanja boljih uslova ugovora i standardizacija kvaliteta robe i usluga, a istovremeno ce manji broj ljudi biti potreban u tim procesima. Sve to omogucava optimalizaciju procesa, transparentnost i profesionalnost, a time i otpornost na korupciju. U okviru priprema za implementaciju, tri predstavnika Kantona Sarajevo su prisustvovala međunarodnoj edukaciji iz oblasti javnih nabavki u Holandiji, a u saradnji i pod pokroviteljstvom Ambasade Republike Holandije, u toku 2020. godine oko 150 službenika i rukovodilaca iz javnog sektora Kantona Sarajevo bice obuhvaceno specijaliziranom edukacijom iz oblasti javnih nabavki u okviru četiri planirana modula.

Usvojenim zakonskim i podzakonskim rjesenjima, a u skladu sa zacrtanim principima i mjerama iz Sporazuma sestorke, osigurana je potpuna neovisnost u radu Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo. U toku 2019. godine, odobravanjem zaposljavanja stručnih lica, Vlada Kantona Sarajevo je osigurala i kadrovsku kapacitiranost ovog Ureda kao jedan od ključnih preduvjeta za kvalitetno funkcionisanje i provođenje zacrtanih aktivnosti. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju, između Vlade Kantona Sarajevo i Vlade SAD osigurano je partnerstvo i podrska SAD-a u jačanju kapaciteta Ureda za kontrolu kvaliteta i borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo, u okviru koje ce, pored materijalno-tehničkog kapacitiranja, u Uredu, ispred Vlade SAD biti angažovan i anti-koruptivni savjetnik za oblast istraživanja i procesuiranja slučajeva javne korupcije.

U toku mjeseca decembra 2019. godine formirana je radna grupa za izradu teksta Zakona o zabrani nepotizma i stranačkog zapošljavanja. Očekuje se da ce se nacrt Zakona pred zastupnicima u Skupstini Kantona Sarajevo naci u prvom kvartalu 2020. godine.

U zadnjem kvartalu 2019. godine u saradnji sa Transparency International, Ministarstvo i Ured su provodili edukaciju zaposlenih u javnom sektoru Kantona Sarajevo iz oblasti proaktivne transparentnosti, sve sa ciljem da se osigura adekvatno provođenje zakonskih i podzakonskih rjesenja, odnosno da bi se podigao nivo transparetnosti javnog sektora kao osnovni preduvjet kvalitetnog funkcionisanja javne uprave, ali i zarad vracanja povjerenja građana u javnu upravu.

Donesena je odluka i pokrenuta revizija diploma zaposlenih u javnom sektoru Kantona Sarajevo koja bi trebala biti okončana u drugom kvartalu 2020. godine.

Na poziv misije OSCE ministrica je na Forumu za promicanje ekonomskog napretka i sigurnosti kroz energetsku suradnju, nove tehnologije, dobro upravljanje i povezanost u digitalnom dobu, održanom u Pragu, Republika Česka, u okviru panela “Dobro i transparentno upravljanje u razvoju digitalne ekonomije i drustva” prezentovala dobre prakse Kantona Sarajevo kroz uspostavu registra imovinskih kartona, registra zaposlenih, registra imenovanih lica, bazu javnih podataka, kao i druge procese koji su nivo transparentnosti javne uprave u Kantonu podigli na značajno visi nivo.

Page 8: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

8

Pored navedenog, od značajnih aktivnosti, a koje su bile najavljene i samim preuzimanjem funkcije, važno je istaknuti i značajnu finansijsku podrsku pravosuđu Kantona Sarajevo, a u cilju osiguranja poboljsanja uslova rada i funkcionalnijem djelovanju pravosudnih institucija povecanjem stručnog kadra (sudija, stručnih saradnika, tužilaca...). Tako je u 2019. godini za rad pravosudnih institucija u Kantonu Sarajevo osigurano 6,4 miliona KM vise nego, primjera radi, u 2016. godini.

Na prijedlog Ministarstva i Vlade KS usvojen je i nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi KS. Provedena je javna rasprava, a na zahtjev Ministarstva sva opcinska i gradska vijeca su organizovali tematske sjednice prilikom kojih su predstavnici ministarstva obavili konsultacije sa vijecnicima, opcinskim načelnicima i gradonačelnikom.

Po okončanoj javnoj raspravi, na zahtjev Saveza opcina i gradova, opcinskih vijeca, opcinskih načelnika, gradskog vijeca i gradonačelnika, a iz razloga sto amandmani na Ustav Kantona Sarajevo usvojeni 2017. godine nisu usaglaseni sa jedinicama lokalne samouprave, kao i zbog činjenice da isti ne odražavaju u potpunosti principe i standarde Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i Zakona o prinicipima lokalne samouprave FBiH, Ministarstvo je prema Skupstini Kantona Sarajevo uputilo inicijativu za izmjenu Ustava Kantona Sarajevo.

U cilju uspostave Sistema vladavine prava i postivanja Ustavom garantovanih sloboda svim građanima Bosne i Hercegovine, na cijelom njenom teritoriju, duboko osuđujuci svaki oblik protupravnog djelovanja koje za posljedicu ima uznemiravanje javnosti, Vlada je podnijela krivičnu prijavu protiv pripadnika Ravnogorskog pokreta Višegrad zbog toga sto su organizovali obilježavanje godisnjice hapsenja Dragoljuba Draže Mihajlovica čime su javno izazivali, odnosno raspirivali nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, razdor ili netrpeljivost među konstitutivnim narodima i Ostalima, kao i drugima koji žive ili borave u Bosni i Hercegovini. Iz istih razloga, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo je uputilo zahtjeve prema registarskim sudovima u Republici Srpskoj za zabranu rada 16 udruženja koji u svom nazivu imaju odrednicu ravnogorski ili četnički pokret.

Takva udruženja su samim svojim nazivom u suprotnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o udruženjima i fondacijma RS, a principe na kojima zasnivaju svoje djelovanje zabranjuje Međunarodna konvencija o sprječavanju svih oblika rasne diskrimnacije.

Zahtjev za zabranu djelovanja i brisanje iz registra Udruženja četničkog ravnogorskog pokreta upucen je i zbog djelovanja suprotnog Međunarodnoj konvenciji o sprečavanju svih oblika rasne diskriminacije, te odredbi Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske, a koje se ogleda u promovisanju nacionalne mržnje zastupanjem ideologije koja predstavlja kontinuitet politike etničkog čisčenja, te kao takvo nesumnjivo predstavlja javno izazivanje nacionalne i vjerske mržnje i netrpeljivosti.

Page 9: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

9Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA

JAVNI PREVOZ

Izvrsena je nabavka 14 trolejbusa po domacim procedurama. Izvrsena je nabavka 10 zglobnih autobusa na plin (CNG) po domacim procedurama.Registrovane su 24 nove autobuske i minibuske linije (između ostalih linija Hrasnica – Drvenija, Sokolje – Otoka). Za potrebe Sanacije tramvajske pruge (dionica „S“ krivina – tramvajsko stajaliste „Marijin dvor“) planirano je obnavljanje postupka javne nabavke.Pokrenuta je izgradnja i opremanje Centra za upravljanje javnim prevozom u Sarajevu. U saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija - UNDP pokrenuta je nabavka 10 novih minibusa (vrijednost projekta 1,5 miliona KM).

U saradnji sa Europskom bankom za obnovu i razvoj – EBRD pokrenuta je nabavka novih trolejbusa (vrijednost projekta 15 miliona EUR). Dogovoreno je fi nansiranje nabavke novih tramvaja uz fi nansijsku podrsku Europske banke za obnovu i razvoj – EBRD i Europske investicione banke – EIB. Plan za početak javne nabavke je mart 2020. godine, vrijednost projekta 30 miliona EUR.

Otpočelo je postavljanje novih tramvajskih stajališta, a u toku 2020. godine planirano je postavljanje jos 20 stajalista. Okončan je postupak Javnog konkursa za izbor prevoznika za obnavljanje javnog linijskog prevoza putnika na 22 linije i iste su dodijeljene prevozniku „Centrotrans – Eurolines“ d.d.

Nakon niza aktivnosti, potpisan je ugovor između Opcine Centar, Ministarstva saobracaja i fi rme „Euro-Prost“ d.o.o. za regulisanje međusobnih prava i obaveza između ugovornih strana, te uslova i načina privremenog upravljanja, koristenja i održavanja objekta „Kosi lift“ na Ciglanama.

Uspostavljen je jedinstveni tarifni sistem u javnom linijskom prevozu putnika na području Kantona Sarajevo – jedinstveni penzionerski, studentski, đački kuponi za oba gradska prevoznika, cca 60.000 korisnika.

Pokrenut je postupak izbora izvođača radova na rekonstrukciji pruge Ilidža - Marijin Dvor u saradnji sa Europskom bankom za obnovu i razvoj – EBRD čija je vrijednost 20 miliona EUR.

Završen je Glavni projekat izgradnje pruge Ilidža-Hrasnica. Projekat je urađen i pribavljena je pravosnažna građevinska dozvola, potpisan sporazum između Ministarstva saobracaja i Opcine Ilidža, te ce projekat biti realizovan uz fi nansijsku podrsku Europske investicione banke – EIB, u skladu sa sljedecom fi nansijskom raspodjelom: Ministarstvo saobracaja - 15 miliona EUR, te Opcina Ilidža - 5 miliona EUR).

Zavrsen je projekat trolejbuske kontaktne mreže i elektrovučnih podstanica potrebnih

Page 10: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

10

za uspostavljanje trolejbuskog saobraćaja do Vogošće i nabavke 8 vozila. Projekat je trenutno u procesu interne revizije i isti ce biti realizovan uz finansijsku podrsku Europske investicione banke– EIB u iznosu od 5 miliona EUR.

Projekat sistema elektronske naplate karata, projekat upravljanja javnim gradskim prevozom i kontrolisane naplate na tramvajskim stajalištima: instalirana je oprema u nadzornom centru, vrsi se postavljanje opreme u vozila javnog linijskog prevoza putnika, u toku je izrada čelične konstrukcije za tramvajska stajalista i dinamikom izvođenja radova ista ce se postavljati tokom mjeseca februara i marta, 2020. godine.

Produžen je registar redova voženje za period od tri godine.

Prati se izrada projekta “Sanacija i modernizacija tramvajske pruge Ilidža - “S” krivina”- projekat je urađen i pribavljene su urbanističke saglasnosti, te je izvrsen prijevod projekta na engleski jezik. U toku je pribavljanje građevinskih dozvola i izrada tenderske dokumentacije.

Utvrđivanje stvarne cijena troskova komunalne usluge javnog linijskog prevoza putnika na području Kantona Sarajevo na „mreži linija javnog linijskog prevoza putnika na području Kantona Sarajevo“ dovelo je do kreiranja novih cijena, te je potpisan sporazum sa prevoznicima.

KAPITALNI I VELIKI INFRASTRUKTURNI PROJEKTI

IX transverzala

U 2019. godini na izgradnji nadvožnjaka na IX transverzali izvrseni su radovi na izradi preostalog dijela prednapregnutih nosača. Postavljeni su svi prednapregnuti nosači rasponske konstrukcije mosta. Trenutno se izvode radovi na ugradnji armature kolovozne ploče i vijenaca nadvožnjaka, tako da se po zavrsetku postavljanja oplate i betoniranju kolovozne ploče i vijenaca, pristupa zavrsnim radovima na izgradnji nadvožnjaka. Intenzivirane su aktivnosti na spoju sa Ulicom Džemala Bijedica.

Nakon ishodovanja neophodnih saglasnosti, pokrenut je postupak javne nabavke za izbor izvođača radova na servisnoj saobracajnici u Halilovicima uz IX transverzalu. U 2019. godini na realizaciju projekta utroseno je oko 252.000 KM.

I transverzala

DIONICA II (Bare – Tunel Kobilja Glava - Hotonj), poddionica: Rondo Bare - Tunel Kobilja Glava - U 2019. godini vrseni su radovi na sirokom otkopu sa trase Prve transverzale i transportovanju iskopanog materijala na deponiju.Nakon dugotrajnih pregovora, dana 30.10.2019. godine potpisan je Ugovor o zajmu sa

Page 11: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

11Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) gdje ce iz sredstava banke biti povučene tri transe kredita u iznosima:

• transa - 3.000.000,00 EUR;

• transa - 7.000.000,00 EUR;

• transa - 20.000.000,00 EUR.

Obzirom na određene kolizije u 2019. godini pokrenuta je faza preprojektovanja dijela pristupnih saobracajnica uz portal tunela.Pokrenute su aktivnosti na obezbjeđivanju dodatnih elaborata koji su traženi od strane EBRD-a, koji su uslov za isporuku transi kreditnog zaduživanja.

DIONICA I - U 2019. godini započeti su pripremni radovi na rusenju, te je izvrseno uklanjanje objekata za koje je zavrsen postupak eksproprijacije čime je oslobođeno oko 12.000 m2 na trasi buduce saobracajnice. A transverzala – Ishodovana je građevinska dozvola za izgradnju barijera za zastitu od buke. Također, proveden je postupak javne nabavke, te je izabran izvođač radova. Radovi su u realizaciji.

Hamdije Ćemerlića - Put života – Krupska – Kružni tok kod Energoinvesta - Proveden je postupak javne nabavke i izabran izvođač radova. Izvođač je krajem godine uveden u radove.

Džemala Bijedića – Potpisan je ugovor za rekonstrukciju i izgradnju u dužini cca 900m. U toku je izvođenje radova.

Page 12: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

12

IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, REHABILITACIJE I SANACIJE SAOBRAĆAJNICA

Prema preliminarnim podacima, Direkcija za puteve Kantona Sarajevo je u 2019. godini do danas zavrsila radove na sljedecim projektima:

• Hrasnička cesta, Opcina Ilidža, zavrseni radovi (1.250 m);

• Velika Aleja, Opcina Ilidža, zavrseni radovi (2 km);

• Omladinska, Opcina Vogosca , zavrseni radovi (340m);

• Vogoscanskih odreda, Opcina Vogosca, zavrseni radovi (270 m);

• Gornja Grkarica – Babin Do, Opcina Trnovo, zavrseni radovi na 450m;

• Avde Palica, Opcina Novi Grad, realizovan projekat rehabilitacije u dužini 500m;

• Blagovac – Tihovici, Opcina Vogosca, ukupne dužine oko 800m, projekat realizovan;

• Ljesevo, Opcina Ilijas – zavrseni radovi (700m);

• Bolnička i Kosevo, Opcina Centar, zavrseni radovi na cca 700m (nije jos stigao finalni izvjestaj nadzora);

• Babin do – Donja Grkarica, Opcina Trnovo – saobracajnica od 1,9km, zavrseni radovi;

• Misevici (spoj dvije magistrale cca 2,5 km), zavrsena prva faza od cca 880m;

• Ljubljanska ulica,Opcina Novo Sarajevo, 470 m;

• Ulica Zmajevac ( zajedno sa opcinom Stari Grad)- 1500 m zavrsena;

• Bijele Vode – Šabici, Opcina Trnovo, zavrseni radovi na cca 1850m, ostalo da se zavrsi ostatak od ugovorenog projekat dužine 2,1 km;

• Marka Marulica, Opcina Novo Sarajevo – zavrseni radovi 220m;

• Most Halilovici, Opcina Novi Grad, dužine ukupno oko 100m;

• Ferhadija, Opcina Stari Grad, setnica 191m, zavrsena;

• Štrosmajerova, Opcina Stari Grad, setnica dužine 100m, zavrsena;

• Regionalni put R442a, Dionica: Hadžici - Veliko Polje Igman-zavrsena sanacija 550 m;

• Ulica Hadželi, Hadžici, 1000m, sporazum sa Opcinom Hadžici;

• Halida Kajtaza, Opcina Novo Sarajevo, 365m, zavrseni radovi;

• Patriotske lige, Opcina Centar, 300 metara;

• Rustempasina ulica, Opcina Ilidža, 320 metara;

• Kasatici, Opcina Hadžici, 1700m;

• Resnik, Opcina Hadžici, 1700m;

• Izgradnja saobracajnice UP Bjelasnica I faza, Opcina Trnovo, 400m;

• Put R906, Šabici – Sinanovici, dužine 800m;

• Svrake I, projekat u realizaciji, asfaltirano cca 200m;

• Ivana Franje Jukica, Opcina Ilijas, projekat u realizaciji, asfaltirano cca 300m, od projekta dužine 822m;

• Ulica Dolina, Opcina Centar, 250m;

• Lokalni put Omenik, Opcina Trnovo, dužine 500m, itd.

Page 13: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

13Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

PROJEKTI KOJI SU IMPLEMENTIRANI ILI SU U PROCESU

Podzemna garaža G3 – zavrsen projekat, prikupljena sva neophodna dokumentacija u narednih mjesec dana očekuje se pokretanje postupka javne nabavke vezane za odabir izvođača radova kako bi se sa početkom građevinske sezone otpočelo sa radovima;

Garaža na Bjelašnici- potpisan Aneks sporazuma sa Opcinom Trnovo, uplaceno 200 000 KM za zavrsetak zanatskih radova, garaža bi ubrzo trebala početi sa radom;

Adaptivno upravljanje saobraćajem – nova semaforna signalizacija i novi način upravljanja, zavrsen projektni zadatak i raspisan tender za odabir izvođača radova;

Postavljanje taktilnih ploča i zvučne saobraćajne signalizacije na užem lokalitetu naselja Skenderija za olaksano kretanje slijepih i slabovidnih osoba – zavrsen projekat, raspisan tender i izabran izvođač radova. Projekat ce obuhvatiti 12 raskrsnica;

Semaforizacija raskrsnice Ložionička – Paromlinska – projekat implementiran, raskrsnica u funkciji u punom kapacitetu;

Smart parking – zavrsen projektni zadatak za 5 ulica u centru grada: Musala, Mis Irbina, Reisa Džemaludina Čausevica, Obala I i Obala II, postupak javne nabavke po usvajanju Budžeta za 2020. godinu;

Nova mobilna aplikacija za plaćanje usluga parkiranja – (trenutno je u testnoj fazi, bit ce u upotrebi za 7-8 dana);

JICA studija “Skupljanje podataka o javnom prevozu u Kantonu Sarajevo” – zavrsena, u mjesecu februaru nastavak saradnje sa potpisivanjem protokola o saradnji o detaljnom prikupljanju podataka o putovanjima u Kantonu Sarajevo. Saradnja ce se nastaviti i u narednim godinama;

SUMP - Plan održive urbane mobilnosti – u toku je izrada ovog strateskog dokumenta koji ce predstavljati strategiju za sektor transporta u Kantonu Sarajevo.

• Osik, dužine 1235m, izvode se radovi na rjesavanju odvodnje;

• Patriotske lige, radovi na ostatku dionice;

• Rekonstrukcija ulice Muje Šejte, dužine 1285m, sporazum sa opcinom Vogosca;

• ulica Reljevska, dužine 120m, krenuli radovi;

• Bijele Vode – Šabici, nastavak u dužini od oko 200m čime ce biti kompletiran projekat od 2,1km;

• Izgradnja saobracajnice UP Bjelasnica I faza, 400m;

• Babin do (Hotel Marsal) – Donja Grkarica, nastavak i spoj sa R906 u dužini cca 120m;

• R 907, u naselju Pendičici, dužine 1000m, potpisan ugovor i započinju radovi;

• Feriza Merzuka, dužine 193m, radovi u toku;

• Svrake I, dužine 800m, potpisan ugovor sa izvođačem i započeti radovi;

• Muje Šejte, kantonalni značaj, dužine 500m;

• Ivana Franje Jukica, dužine 822m, radovi u toku;

• VII transverzala, raspisana JN izbora izvođača;

• X transverzala, raspisana JN izbora izvođača;

Page 14: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

14

• Ulica Dragovici, Hadžici, pri kraju postupak JN izbora izvođača;

• Ulica 6. mart, Hadžici, dužine 250m, potpisan sporazum sa opcinom i pokrenut postupak javne nabavke;

• Ulica “Stari Grivici”, Hadžici, dužine 920m, potpisan sporazum sa opcinom i pokrenut postupak javne nabavke;

• Skendera Kulenovica, dužine 280m, čeka se istek roka za žalbu i potpisivanje ugovora;

• Regionalni put R 447, dionica: Moscanica – Hresa- pokrenut postupak javne nabavke sa Opcinom Stari Grad;

• Ulica Drinska, ponovno pokrenut postupak javne nabavke;

• Ulica Hasima Spahica, Ilijas, dužine 180m, pospisan sporazum sa Opcinom i pokrenuta ZJN;

• Spoj regionalnog puta R445-most na rijeci Bosni u Ljubinicima, Ilijas, dužine 150m, pospisan sporazum sa Opcinom i pokrenuta ZJN;

• Ulica Čobanija, Centar, 150m;

• Ulica Trebevicka, Novo Sarajevo, dužine 660m potpisan sporazum o ZJN.

Projekti planirani u 2020. godini (Direkcija za puteve Kantona Sarajevo):

• Regionalni put R952 Butila – Osik - Plandiste, ulica Hendekusa, Opcina Ilidža i Opcina Novi Grad, dužine cca 1,4 km;

• Ulica Tome Medesa i 24. Juni, opcina Vogosca, dužine cca 900m;

• Izeta Delica, Opcina Vogosca, dužine cca 650m;

• Blagovac - Tihovici, Opcina Vogosca, dužine oko 1 km;

• Regionalni put R445, Ljesevo – granica Kantona, ostatak od 250m;

• Regionalni put R445, dionica Alica Han – most Gnionica, 500m;

• Regionalni put R445, dionica Most Malesici-Stari Ilijas, 1250m;

• Regionalni put R442a, dionica raskrsnica kod objekta MUP-a – Spoj sa R907 (put za Pendičice), dužine cca 1,3 km;

• Hamdije Kresevljakovica, Opcina Stari Grad, dužine 500m;

• Regionalni put R447, dionica: Dariva – Moscanica, dužine 450m;

• Nulta transverzala, Opcina Centar dužine 220m;

• R951, ulica Ahatovicka, Opcina Novi Grad, dužine 650m;

• Izgradnja i produženje isključnih traka na glavnoj gradskoj longitudinali;

• Adema Buce, opcina Novi Grad, dužine cca 950m;

• Prečko polje, opcina Trnovo, dužine 1km;

• Put za ratnu džamiju na Igmanu,opcina Hadžici i opcina Trnovo, dužine 4 km;

• Ugradnja zastitnih ograda na saobracajnicama u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo.

Page 15: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

15Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

PROPISI, PRAVILNICI, ZAKONSKI I PODZAKONSKI AKTI

Pravilnik o uslovima i načinu prikupljanja, evidentiranju i pracenju podataka o stanju sigurnosti saobracaja – (usvojen);

Pravilnik o naknadama za izdavanje odobrenja za kretanje vozila u zonama zabranjenim za saobracaj - (usvojen);

Propis o visini troskova i premjestanju havarisanih i dotrajalih vozila – (pripremljen materijal, ali zbog nemogucnosti pronalaska povrsine za odlaganje tih vozila i nezainteresiranosti opcina nije usvojen);

Pravilnik o načinu i metodologiji izrade godisnjeg izvjestaja o stanju sigurnosti saobracaja - (u fazi izrade);

Nacrt zakona o javnom prevozu u Kantonu Sarajevo - (pripremljen materijal i upucen u dalju proceduru);

Nacrt zakona o cestama u Kantonu Sarajevo – (pripremljen materijal i upucen u dalju proceduru);

Uputstvo o izmjenama Uputstva o primjeni Uredbe o subvencioniranju troskova prevoza u javnom gradskom saobracaju na području Kantona Sarajevo – (usvojeno);

Odluka o naknadi za provođenje postupka izmjene režima saobracaja - (pripremljen materijal i upucen u dalju proceduru);

Odluka o cijenama i zonama parkiranja u skladu sa Uredbom o parkiranju (usvojena);

Pravilnik o registraciji novih stajalisnih mjesta, terminala i terminusa, izradi daljinara i registra stajalista - (u toku izrada materijala);

Pravilnik o kriterijima i visini naknade za koristenje stajalista javnog prevoza putnika na području Kantona - (u toku izrada materijala);

Pravilnik o kriterijima za ispunjavanje uslova za registraciju novih stajalisnih mjesta, terminala i terminusa - (u toku izrada materijala);

Pravilnik o koristenju pružnog zastitnog pojasa - (u toku izrada materijala);

Uputstvo o načinu utvrđivanja i definisanja elemenata tarifnog sistema u Kantonu Sarajevo - (u toku izrada materijala);

Pripremljen nacrt Sporazuma o poslovnoj saradnji između Opcine Novo Sarajevo i Kantona Sarajevo - Ministarstva saobracaja, a kojim se regulisu međusobni odnosi na realizaciji Projekta izgradnje stambeno-poslovnog objekta u ulici Grbavička, radi izgradnje saobracajnice –Južne longitudinale;

Pravilnik o sukobu interesa Ministarstva saobracaja Kantona Sarajevo (usvojen);

Pravilnik o placama i naknadama državnih službenika i namjestenika Ministarstva saobracaja Kantona Sarajevo - (usvojen);

Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji Ministarstva saobracaja Kantona Sarajevo - (usvojen);

Plan integriteta Ministarstva saobracaja - (usvojen);

Zaključen je Ugovor o zakupu prava koristenja reklamnih vitrina na tramvajskim stajalistima na području Kantona Sarajevo i lokacija za postavljanje reklamnih vitrina tipa „Jumbo“, sa firmom Metromedia d.o.o. Sarajevo, na period od 5 godina.

Page 16: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

16

Vode se zavrsne aktivnosti vezane za reprogram duga KJKP GRAS sa Upravom za indirektno oporezivanje i Poreznom upravom FBIH. Svi zaostaci plata za KJKP Gras su anulirani. Od 2020.plate se isplacuju redovno za svaki mjesec. Vrsi se promocija koristenja javnog saobracaja i povecanje broja gradskih bicikala kroz JPP – u septembru 2019. godine u sklopu “Evropske sedmice mobilnosti” održano je niz događaja i konferencija za promociju nemotorizovanog saobracaja: biciklizam, pjesačenje i promociju JPP u Kantonu Sarajevo sa akcentom na ekoloski prihvatljiva vozila.

Izgrađen je novi kružni tok u Vogosci čiju je izgradnju finansiralo Ministarstvo saobracaja Kantona Sarajevo. U toku je postupak javne nabavke adaptacije postojeceg objekta – dispečerska kuca Čengic Vila.

Kada je u pitanju regulisanje prevoza za osobe sa invaliditetom i odobravanje određenog broja licenci za prilagođena taksi vozila koja prevoze osobe s invaliditetom, pokrenuta je inicijativa za izmjene i dopune propisa na federalnom nivou kako bi se stvorili preduslovi za registraciju vozila prilagođenih za prevoz osoba sa invaliditetom kao taksi vozila.

Pripremljene su izmjene i dopune Zakona o cestovnom prevozu FBiH i iste ce biti upucene na razmatranje Parlamentu FBIH. Saradnja sa PWC-om na izradi dokumenata vezanih za Program restruktuiranja KJKP Gras i Strategiju razvoja javnog prevoza u Kantonu Sarajevo je uspjesna. Oba dokumenta su izrađena u dogovorenom roku i isporučena Ministarstvu saobracaja.

Page 17: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

17Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

U prosloj godini MUP KS je radio na jačanju operativnih kapaciteta policijskih službenika, stručnom osposobljavanju i usavrsavanju, odnosno „vracanju struke“ u policijske redove, depolitizaciji policije, sve sa ciljem stvaranja sigurnijeg okruženja za sve građane na prostoru Kantona Sarajevo. Kako bi se navedeno moglo postici, naročito u segmentu „vracanja struke u policijske redove“ usvojene su Izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo i Izmjene i dopune Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo. Zakonskim izmjenama u najvecoj mogucoj mjeri se eliminise mogucnost manipulativnih ili koruptivnih radnji u policijskim redovima i mogucnost da se primaju nestručni, ali podobni kadrovi jer je poboljsan i transparentnijim učinjen postupak prijema novih policijskih službenika. Također, prema novim uslovima policijski komesar nece moci biti neko ko je bio član neke političke stranke ili je djelovao u političkom smislu čime je u potpunosti izbjegnuta mogucnost utjecaja politike na policiju. Isti uslovi važe i prilikom izbora članova Policijskog odbora, Nezavisnog odbora i Odbora za žalbe. Da su izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima pozdravljene od struke, pokazatelj je i Priznanje Ministru unutrasnjih poslova od Fakulteta za Kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, sto je dokaz da je nas rad i trud prepoznat i daje nam podstrek da se i dalje borimo za čast i etiku policijskog posla, kao i profesionalnu, efi kasnu i depolitiziranu policiju. S Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, kao i Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu ostvarena je saradnja u cilju unaprijeđenja sistema stručnog usavrsavanja i obuke policijskih službenika u Kantonu Sarajevo, te realizacije interdisciplinarnog specijalističkog studija za potrebe policijskih službenika za sta je pripremljen nastavni plan i program. Realizacija je u toku. Jedan od segmenata u radu MUP-a Kantona Sarajevo jeste reforma znanja policijskih službenika koja za cilj ima afi rmaciju struke, sto je garant boljem sigurnosnom ambijentu, te samim tim i povecanju povjerenja građana u rad policije. U protekloj godini, izabran je i novi policijski komesar nakon sto je Nezavisni odbor prethodnom dao negativnu ocjenu o radu. Prilikom smjene komesara bili smo suočeni sa nizom pritisaka i reakcija, ali smo ipak uspjeli da sve to premostimo profesionalnim radom i osiguramo vladavinu prava.  Jedan od najvećih sigurnosnih izazova ministru MUP-a Kantona Sarajevo, pripadnicima policije, ali i Vladi Kantona Sarajevo, i to samo par mjeseci nakon preuzimanja mandata, bila je

Page 18: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

18

potraga za ubicom Edinom Gačićem. Svi zajedno, ne bježeci od odgovornosti, preduzeli su sve neophodno kako bi se osigurala sigurnost građana i bjegunac pronasao.  Vlada Kantona Sarajevo bila je u stalnom zasjedanju, a policija Kantona Sarajevo pokazala je izuzetno profesionalno i požrtvovano držanje prilikom izvrsavanja ovog veoma složenog i opasnog zadatka. Nakon uspjesno okončane akcije, dobili smo niz pohvala kako od akademske zajednice, tako i od kolega iz drugih policijskih agencija.   Policija Kantona Sarajevo je pokazala veliku predanost i profesionalni pristup tokom održavanja javnih manifestacija i skupova, od kojih su neki procijenjeni kao visoko rizični zbog prisustva velikog broja učesnika, građana i gostiju kao sto su Eyof, Sarajevo Film Festival, Parada Ponosa, Javni doček Nove godine, Live Stage i dr. U protekloj godini, eksternu i internu edukaciju je prošlo 6.667 policijskih službenika, a neke od obuka su se ticale tema: „Nasilje u porodici”, „Prevencija i suzbijanje teskih krađa motornih vozila u KS”, „Istraživanje slučajeva korupcije i oduzimanja nelegalno stečene imovine”, itd. Također, 12 policijskih službenika je učestvovalo u Mirovnim misijama UN-a u Južnom Sudanu, Kongu i Kipru, s ciljem sticanja novih znanja i iskustava, čime su ujedno doprinijeli podizanju ugleda kako Uprave policije, MUP-a KS, tako i Bosne i Hercegovine. Na prijedlog ministra MUP-a, Vlada Kantona Sarajevo je donijela odluku o izdvajanju 200.000 KM kao pomoc Unsko-sanskom Kantonu za upravljanje migrantskom krizom, kao i MUP-u Bosansko-podrinjskog Kantona 185.000 za nabavku opreme i materijalno-tehničkih sredstava, kao i skolovanje kadeta na Policijskoj akademiji u Sarajevu. Ono sto je u toku ovog mandata izazvalo najvecu pažnju javnosti jeste realizacija jedne od mjera iz sporazuma sestorke za mandatni period 2018-2022 – nabavka helikoptera. Uz saglasnost Vlade KS donesene su izmjene i dopune Pravilnika o unutrasnjoj organizaciji MUP-a KS. Formirana je Radna grupa za provođenje aktivnosti za formiranje helikopterske jedinice, nabavke helikoptera i obuke potrebnih kadrova. Stručnjaci u Radnoj grupi su dali pregled preliminarnih troskova, sto je imalo negativan odjek za jedan dio javnosti. Nabavka helikoptera je neophodna zbog omogucavanja efikasnije reakcije na različite događaje, naročito u situacijama kojima je brzina od presudnog značaja.

Helikopter bi se koristio za prevoz pripadnika specijalne policije na sve moguce terene, transport povrijeđenih i bolesnih, kontrolu saobracaja, kontrolu dalekovoda, dopremu pomoci ugroženima, pomoc u poplavama, pomoc deminerima, gasenju požara, prevoz lica i opreme. Ovaj projekat ostaje jedan od važnih koraka u cjelokupnom kapacitiranju Kantona Sarajevo za različite krizne situacije, posebno radi spasavanja građana, te za svrhe djelovanja policije.  U toku protekle godine donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju oružja i municije kojim su otklonjene barijere i prepreke koje su bile u ranijem zakonu. Ovaj Zakon odnosi se na ostvarivanje prava građana na nabavljanje, držanje i nosenje oružja i municije.S obzirom na sve navedeno smatramo da su pokrenuti jako bitni procesi koji ce u konačnici dati doprinos sto boljem sigurnosnom ambijentu za sve građane u Kantonu Sarajevo i sire.

Page 19: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

19Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

MINISTARSTVO FINANSIJA

Implementirani ugovori sa poslovnim bankama za obavljanje trezorskog poslovanja bez naknade omogucili su da se postigne dugoročna korist u smislu smanjenja troskova Kantona Sarajevo po ovom osnovu, u iznosu cca 600.000 KM za četiri godine. Vlada Kantona Sarajevo planira ova sredstva usmjeriti u razvojne projekte u Kantonu Sarajevo.

Uspostavljeno je internet bankarstvo koje omogucava obavljanje fi nansijskih transakcija na jednostavan, brz i pouzdan način, uz primjenu najviseg nivoa tehničke i tehnoloske automatizacije. Univerzitet u Sarajevu integrisan je u sistem trezorskog poslovanja čime je izvrsena fi skalna konsolidacija, te je u potpunosti proveden Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo iz nadležnosti Ministarstva fi nansija.

Realizovan je i implementiran projekat nadogradnje, funkcionalne i tehničke podrske Informacionom sistemu fi nansijskog upravljanja (ISFU sistem), koji je baziran na najsavremenijim CLOUD tehnologijama čime doprinosimo efi kasnijem i efektivnijem trezorskom poslovanju.

U toku je proces dizajniranja novog softverskog rjesenja za Business Process Management i Document Management za upravljanje javnim fi nansijama, u saradnji sa UNDP BiH (moduli: 1. lični profi l i izvjestavanje budžetskih korisnika, 2. narudžbenice i placanje, 3. plate, 4. HRM, 5. upravljanje radnim zadacima, 6. budžetska inspekcija i 7. interna revizija).

Zbog neusvajanja rebalansa Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu od strane Skupstine, uloženi su ogromni napori da se putem preraspodjela izvrsi realokacija sredstava sa ciljem omogucavanja izvrsavanja tekucih obaveza i realizacije veceg procenta izvrsenja.Objavljen je javni poziv za zaključivanje vansudskih nagodbi u radnim sporovima na koji su prijavljena potraživanja u iznosu od cca 17 miliona KM. Izmirenjem dijela duga po ovom osnovu Kanton Sarajevo bi ostvario ogromne ustede po osnovu kamata kojih bi se povjerioci odrekli, ali je neusvajanje rebalansa Budžeta onemogucilo da se veci dio izmiri vec u 2019. godini, kako je planirano. Uprkos neusvajanju rebalansa Budžeta za 2019. godinu i neusvajanju Budžeta za 2020. godinu, obezbijeđen je iznos cca 2,25 miliona KM, koji ce u kratkom roku biti isplacen.

Redovno smo kreirali konsolidovane periodične izvjestaje o izvrsavanju Budžeta Kantona Sarajevo. Sačinjeni su, i u zakonskom roku nadležnoj Agenciji dostavljeni, fi nansijski izvjestaji za fi skalnu 2018. godinu za sve budžetske korisnike Kantona Sarajevo koji svoje poslovanje obavljaju putem JRT-a.

Obavljani su poslovi centralizovanog obračuna i isplata plata za cca 14.100 zaposlenika kod budžetskih korisnika. Kroz sistem e-budget aplikacije svim budžetskim korisnicima dostavljene su Budžetske instrukcije broj 1 o načinu i elementima izrade Dokumenta okvirnog budžeta.

Pripremljene su Smjernice ekonomske i fi skalne politike za period 2020-2022., te je sačinjen Dokument okvirnog budžeta u zakonski propisanom roku. Objavljen je Registar budžetskih korisnika za 2019. godinu.

Page 20: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

20

U skladu sa instrukcijama Vlade Kantona Sarajevo sačinjene su, i Vladi Kantona Sarajevo dostavljene, prve Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu.Vladi Kantona Sarajevo dostavljen je nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu u zakonom predviđenom roku, provedena je javna rasprava, te potom i dostavljen prijedlog budžeta, opet u zakonom predviđenom roku.

U skladu sa instrukcijama Vlade Kantona Sarajevo, pripremljene su i dostavljene Vladi Kantona Sarajevo druge Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu.U prijedlog zakona o izvrsavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu uvrstena je odredba koja regulise izvjestavanje o programu utroska sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo u skladu sa rodno odgovornim principima. Vrsili smo koordinaciju i/ili aktivno učestvovali u radu nasih imenovanih radnih tijela za parafiskalne namete, E-budget aplikaciju, izradu Gender akcionog operativnog i finansijskog plana, analizu Nacrta izvjestaja o dubinskoj analizi rashoda budžeta i implementaciju usaglasenih preporuka, u saradnji sa UNDP-om, sa ciljem unapređenja programskog planiranja u dokumentu okvirnog budžeta u buducnosti.Utvrđen je Prijedlog zakona o Registru finansijskih obaveza u Kantonu Sarajevo, pri čemu je u zavrsnoj fazi izrada web aplikacije. Implementacija zakona ce omoguciti uspostavljanje bolje finansijske discipline i zaustavljanje nekontrolisanog rasta zaduživanja.

U toku je i izrada prednacrta zakona o Registru finansijskih potraživanja i novog zakona o sudskim taksama. Konačni cilj je uspostava jedinstvenog registra javnih potraživanja kako bi se primjenom različitih mjera poboljsala naplata potraživanja. Zaključivani ugovori, izvrsena emisija obveznica ili donesene odluke o zaduženju u svrhu realizacije različitih projekata (energetska efikasnost, nabavka električnih trolejbusa, sanacija tramvajske pruge).

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je, također, Prijedlog odluke o zaduživanju za Projekat gradskih saobracajnica Sarajevo (I i IX transverzala) u vrijednosti od 58,67 mil KM. Odluka o zaduživanju je 26.12.2019. godine upucena Skupstini Kantona Sarajevo na donosenje.Imenovani su ovlasteni predstavnici Kantona Sarajevo u tim za pregovore sa EBRD-om za projekat „Energijska efikasnost u javnim objektima u KS”.

Upucena je Inicijativa za pokretanje postupka stvaranja obaveza po osnovu vanjskog državnog duga za projekat „Obnova voznog parka za javni linijski prevoz putnika - II faza” u vrijednosti od 58,67 miliona KM. Zaključeni aneksi ugovora sa poslovnim bankama kojim su snižene ugovorene kamatne stope i postignuta ukupna usteda od 41.712,00 KM.Raspoloživa javna sredstva investirana su putem oročenih depozita kod pet odabranih poslovnih banaka. Ukupno je oročeno 50 miliona KM, na periode od 6 i 12 mjeseci, očekivani prinos iznosi 313.301,48 KM.

U toku je i izrada Strategije upravljanja dugom Kantona Sarajevo 2020.-2022.Uspostavljena je, te je 01.03.2019. godine započela sa radom Jedinica za internu reviziju, koja je zaključila povelje sa 36 budžetskih korisnika i pripremila i provela sedam revizija (pet revizija u skladu sa planom i dvije ad-hoc revizije), koja je na osnovu nalaza sačinila izvjestaje i dostavila ih budžetskim korisnicima uz 22 preporuke.

Page 21: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

21Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

Uprkos nesrazmjerno malom broju budžetskih inspektora u odnosu na broj budžetskih korisnika, u 2019. godini u odnosu na prethodnu godinu izvrsen je veci broj inspekcijskih kontrola kod budžetskih i vanbudžetskih korisnika i izrečeno vise upravnih i drugih mjera u skladu sa zakonom (59 nadzora uz naloženih 60 mjera, izdato 58 rjesenja, podnesena 2 zahtjeva za pokretanje prekrsajnog postupka, dok je 5 predmeta proslijeđeno Tužilastvu Kantona Sarajevo). U tekucoj godini obavljena su 4 nadzora, te je zapisnički naloženo izvrsenje 5 mjera, dok je jedan predmet proslijeđen Tužilastvu Kantona Sarajevo. U pripremi je jedno rjesenje kojim ce biti naložen povrat sredstava u Budžet Kantona Sarajevo.

Page 22: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

22

MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE I INFRASTRUKTURE KANTONA SARAJEVO

Sarajevski Holding – u skladu s principima zavrsena je studija koja je dostavljena Ministarstvu, a u narednom periodu ista ce biti dostavljena i prezentovana Vladi i Skupstini Kantona Sarajevo.

Rekonstrukcija organa upravljanja u komunalnim preduzećima i uvođenje transparentnosti i pune javnosti rada - Odlukom Skupstine Kantona Sarajevo uređen je način vrsenja osnivačkih prava u privrednim drustvima sa učescem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo, te su u tom smislu imenovane nove upravljačke strukture u javnim preduzecima čiji je osnivač Kanton Sarajevo. Propisima Kantona Sarajevo utvrđena je obaveza svih preduzeca da svoje akte i sastav upravljačkih struktura objavljuju na službenim web stranicama.

Sarajevo grad pitke vode – Izgradnja nove i rekonstrukcija kompletne vodovodne i kanalizacione mreže i pokretanje generacijskog projekta novog sarajevskog vodovoda - Rekonstrukcija je predviđena kroz kreditna sredstva EBRD-a u prvoj transi u iznosu od 5,5 mil EUR za pumpne stanice i 2,2 mil EUR za cjevovode. Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže je predviđena i iz sredstava Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo uz sufinansiranje sredstava iz Opcinskih budžeta. Trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Kranjčeviceva čija je vrijednost radova 1.600.000,00 KM. U toku je rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Kosevo, vrijednost radova 700.000 KM i rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Dr. Halid Bega Hrasnice, vrijednost radova, 500.000KM.

Sistematska zaštita izvorišta pitke vode – aktivno učestvujemo u aktivnostima radi izrade Plana upravljanja zasticenim područjem “Vrelo Bosne” i ”Bentbasa” u dijelu izrade planova održavanja čistoce i njihovih uticaja na okolis. Mjere zastite u zastitnim zonama izvorista provode se putem zabrana, ograničenja i drugih oblika kontrole ljudskih aktivnosti radi smanjenja rizika od zagađenja izvorista ili drugih uticaja koji mogu nepovoljno djelovati na izvorista, njihovu izdasnost, kvalitet i zdravstvenu ispravnost vode. U tu svrhu potrebno je pokrenuti proces nabavke za izradu Elaborata zastite izvorista, koja su u posjedu KJKP “Vodovod i kanalizacija”. U toku je izrada tabli za označavanje vodozastitnih zona, te sistemska deratizacija i dezinfekcija i dezinsenkcija.

Strateško rješavanje problema odvoza otpada i deponije Smiljevići - između Ministarstva i UNDP-a je potpisan Sporazum o nabavci sljedece komunalne opreme:

1. 4000 kanti za dvolinijski sistem prikupljanja otpada (2000 kanti zapremine 240 l i 2000 kanti zapremine 140 l);

2. 1000 kontejnera za prikupljanje mijesanog komunalnog otpada zapremine 1100 l (500 tamno sivih plastičnih i 500 sivih metalnih);

3. 160 metalnih korpica za sitni ulični otpad (100 kom. zapremine 60 l i 60 kom. sa pepeljarom zapremine 42 l);

Page 23: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

23Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

4. 70 komada tabli (sa upozorenjem za zabranu odlaganja otpada van posuda);

5. Kafilersko vozilo;

6. Traktor – MultiCar;

7. Vozilo (Unimog) za masinsko čiscenje i zimsko održavanje saobracajnica.

Vlada Kantona Sarajevo je formirala Radnu grupu za prenos nadležnosti nad deponijom - Smiljevici sa Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zastite okolisa na Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture. KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo je početkom novembra 2019. godine formiralo Radnu grupu koja radi na uspostavi novog strateskog pristupa zbrinjavanja i tretmana otpadnih voda sa RCUO „Smiljevici” za narednih 5 godina.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zastite okolisa je Zaključkom broj 02-05-17324-17/19 od 18.-04.2019. usvojen je Program aktivnosti u okviru RCUO Smiljevici u 2019. godini. Analizom realizacije Programa do 30.11.2019. godine ocijenjeno je da je veci broj aktivnosti proveden ili je u toku realizacija, dok se od nekih projekata u 2019. godini moralo odustati, zbog poteskoca u provođenju javnih nabavki.

Adekvatno upravljanje komunalnim otpadom uz uspostavljanje reciklažnih dvorišta, palionica i plinoelektrane u Kantonu Sarajevu uz primjenu Evropske direktive o deponijama - vrsi se kontinuirano primarno i sekundarno razdvajanje komunalnog otpada, tj. primarno razdvajanje se vrsi kroz postavljanje posuda za razdvajanje i izgradnju reciklažnih dvorista te ugovaranje sa velikim korisnicima na angažmanu radnika KJKP “Rad” na primarnom razdvajanju, transportu i odlaganju reciklažnih materijala, dok se sekundarno razdvajanje vrsi u okviru RCO Smiljevici. Realizovane su akcije (redovna proljetna i vanredna ljetna) na prikupljanju, odvozu i odlaganju kabastog otpada.

Paralelno, kontinuirano se provode aktivnosti na prijemu i odlaganju kabastog i građevinskog otpada iz individualnih domacinstava bez naknade do 3,5 tone. U opcini Ilijas je u toku izgradnja reciklažnog dvorista čija je ukupna investiciona vrijednost cca 320.000,00 KM + 300.000,00 KM. Iznos od 200.000,00 KM je sufinansiralo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zastite okolisa Kantona Sarajevo. Izgrađena je I faza u iznosu od 320.000,00 KM. Zavrsetak radova je planiran tokom 2020. godine. U Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zastite okolisa u cilju smanjenja količina otpada za odlaganje i unapređenja odvojenog prikupljanja otpada i reciklaže, Vlada Kantona Sarajevo je dala saglasnost na Elaborate o lokacijama reciklažnih dvorista, nisa i zelenih otoka na području Kantona Sarajevo. Pripremljena je Studija opravdanosti izgradnje kogenerativnog postrojenja i postrojenja za mehaničko-bioloski tretman (MBT) otpada na području Kantona Sarajevo. Studija ce biti dostavljena Vladi Kantona Sarajevo na usvajanje.

Pokretanje inicijative za izgradnju adekvatnih kontejnera u centralnoj gradskoj jezgri - realizovana je nabavka 450 komada plastičnih i metalnih posuda za odlaganje komunalnog otpada kapaciteta 1100 litara. Znatan broj posuda je vec postavljen na području opcina Centar i Stari Grad, a u toku je postavljanje na području Opcine Novi Grad. Također, u toku je realizacija nabavki za ugradnju tri podzemne hidraulične nise za smjestaj navedenih posuda na

Page 24: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

24

području opcina Stari Grad Sarajevo, Centar Sarajevo i Ilijas. Sporazumom između Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture i UNDP-a planira se nabavka dva podzemna hidraulična zelena otoka na području opcine Stari Grad, koji ce biti izgrađeni po uzoru na ostale evropske gradove. U Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zastite okolisa je Elaboratima o lokacijama reciklažnih dvorista, nisa i zelenih otoka predviđena adekvatna infrastruktura za izgradnju kontejnera u centralnoj gradskoj jezgri.

Pooštravanje kazni za ekološke prekršaje i kriminalitet kao i provođenje mjera za efikasniju kontrolu ekoloških prekršaja - službe komunalnih redara KJKP “Park” i KJKP “Rad” redovno obavljaju svoje poslove i aktivnosti na način da svoje izvjestaje o krsenju odredbi Zakona, proslijeđuje u KUIP, komunalna inspekcija. S obzirom na ograničenja propisa viseg nivoa vlasti, Zakona o prekrsajima F BiH, komunalni redari nisu u mogucnosti da neposredno na licu mjesta izdaju prekrsajne naloge. U narednom periodu planirane su aktivnosti na rjesavanju navedene problematike u saradnji sa visim nivoima vlasti.

Konačno uređenje i uvođenje u sistem svih individualnih vodomjera koje su građani kupili ili dobili donacijom u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu BiH i Naredbe o mjerilima u zakonskom mjeriteljstvu - u toku su izmjene pravilnika koje je donijela prethodna uprava.

Rješavanje statusa preduzeća BAGS Energotehnika – obavezno uvođenje firme u resor komunalne privrede i infrastrukture - realizacija u toku.

Izmijeniti Zakon o komunalnim djelatnostima u pravcu drugačijeg obračuna plaćanja naknada za odvoz smeća. Za pravna lica odvoz smeća će se naplaćivati prema količini smeća koju proizvode - na nivou Ministarstva je formirana Radna grupa sa stručnim ekspertima sa Ekonomskog Instituta, sa zadatkom da se utvrdi cijena usluge zajedničke komunalne potrosnje, te mogucnosti i cijena naplate otpada po volumenu.

Provesti mjere za trajno sređivanje prostorno-planske dokumentacije i uspostavu učinkovitog sistema za upravljanje bazama podataka o stanju i raspoloživosti komunalne infrastrukture - ispred KJKP “RAD”d.o.o. su izvrsene pripreme za uvođenje Geografskog informacionog sistema (GIS) za pracenje infrastrukture kojom raspolaže na području Kantona Sarajevo. Ova aktivnost se planira realizovati u 2020. godini. Ministarstvo redovno obezbjeđuje i dostavlja relevantne podatke o komunalnoj infrastrukturi prema Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo, kao nosiocima ove aktivnosti.

Razmotriti mogućnost uvođenja jedinstvenog računa za komunalne usluge - kontinuirano se provode mjere i aktivnosti radi olaksavanja građanima placanja računa za komunalne usluge, putem centara za komunalne usluge, ali i radi unapređenja obračuna, ispostave računa i placanja usluga.

Page 25: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

25Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

Vlada Kantona Sarajevo je svoje težiste aktivnosti i razvoja usmjerila na realizaciju započetih i neophodnih novih predviđenih projekata, koji se odnose na ukupno ostvarivanje utvrđenih prava porodica sehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca na području Kantona Sarajevo.

Realizacija prioritetnih projekata koji se odnose na rjesavanje stambenih potreba, otvaranje novih radnih mjesta i obezbjeđenja zaposljavanja, stipendiranja, osiguranja potpunije i efi kasnije zdravstvene zastite i medicinske rehabilitacije, te drugih značajnijih projekata, imajuci u vidu specifi čnosti njihovih potreba kao i bržeg rjesavanja postojecih nerijesenih socijalno-materijalnih pitanja boračke populacije se nastavila i u ovom izvjestajnom periodu.

U izvjestajnom periodu realizirani su projekti kako slijedi:

Stambeno zbrinjavanje

Po raspisanom Javnom pozivu za ostvarivanje prava na novčanu pozajmicu za rjesavanje stambenih potreba u ovom izvjestajnom periodu od 355 podnijeta zahtjeva sa 31.12.2019. godine isplacene su 32 pozajmice, za ostvarivanje prava rjesavanja stambenog pitanja dodjelom jednokratne pomoci u vidu građevinskog materijala relizovano je za 263 korisnika, za rjesavanje stambenog pitanja dodjelom jednokratne pomoci u vidu izvođenja građevinskih radova i pružanja građevinskih usluga realizovano na 19 objekata, rjesavanje stambenog pitanja dodjelom jednokratne pomoci za kupovinu stambene jedinice udruživanjem sredstava realizovano je za 19 korisnika. U 2019. godini je uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo pružena posebna podrska projektima rjesavanja stambenog pitanja za lica iz boračke pupulacije i to putem podrske projektu opcine Stari Grad gdje je pomoc predviđena za desetak porodica, te projekta Opcine Foča-Ustikolina (BPK) gdje je pomoc predviđena za pet porodica.

Uspostavljena je kontinuirana lista podnijetih zahtjeva za ostvarivanje prava na stan u vlasnistvu koji su na čekanju za rjesavanje. Na navedenoj listi se nalazi potpunih zahtjeva 195 (21 roditelj sehida i poginulih boraca, 32 RVI nesposobnih za rad, 142 supruge sehida i poginulih boraca), u 2019. godini predato je 25 novih zahtjeva, od čega je 6 uvrsteno na liste, 8 odbijenih, po osnovu 2 zahtjeva pokrenuti upravni sporovi dok je 9 zahtjeva u obradi. Po ovom osnovu bilo je pokrenuto 23 upravna spora dok je u 2019. godini pokrenuto 6 upravnih sporova. Trenutno nema lica koja su se opredijelila na način rjesavanja stambenog pitanja, dodjelom stana na doživotno koristenje, te shodno tome trenutno nema uspostavljene Lista lica za dodjelu stana na doživotno koristenje. Ministarstvo je nakon provedene procedure donijelo odluku da od Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodice sehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe kupi 1 stan u vlasnistvo Kantona za dodjelu na trajno koristenje i 34 stana za dodjelu u vlasnistvo.

Page 26: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

26

Na osnovu Odluke o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera ( “Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 18/07, 18/08, 35/12 i 51/15) i ranije potpisanih protokola sa opcinama Kantona Sarajevo o načinu evidentiranja i terminima isplate sredstava o preuzetoj obavezi i donijetih rjesenja od strane opcinskih službi za boračko – invalidsku zastitu koja rjesavaju po ovim pravima kao prvostepeni organi. Sredstva se isplacuju po zahtjevima iz 2015., 2016., 2017., 2018. i 2019. godine s obzirom na dinamiku predviđenu potpisanim protokolima, odnosno odlukom o legalizaciji, pri čemu je vrseno placanje samo jednog dijela potrebnih sredstava (1/5 od ukupno priznatog iznosa po svakoj godini), te ce placanje biti nastavljeno do izmirenja ukupne obaveze. Započeto je placanje po svim zahtjevima zaprimljenim u 2019.godini (1/5 obaveze), a također je izvrseno ubrzavanje placanja za zahtjeve gdje je dozvola za građenje izdata zaključno sa 2015.-tom godinom bez obzira na datum dostavljanja, (prvobitno sa 2014., a kasnije obzirom na raspoloživa sredstva sa 2015.), odnosno placeni su u cijelosti kako bi se spram budžetskih mogucnosti ispostovao rok predviđen Odlukom o legalizaciji.

U 2019. godini je tako vrsen transfer odgovarajuceg dijela sredstava za 157 korisnika/objekata po zahtjevima iz 2015. godine (izmirena cjelokupna obaveza), 179 korisnika/objekata po zahtjevima iz 2016. godine, 207 korisnika/objekata po zahtjevima iz 2017. godine, 124 korisnika/objekata po zahtjevima iz 2018. godine, te 152 korisnika/objekata po zahtjevima iz 2019. godine. Za 125 korisnika fakturisan je besplatni priključak na infrastrukturalne mreže (voda, električna energija, gas).

Izgradnja spomen obilježja sehidima i poginulim borcima

U Ministarstvu je zaprimljeno vise zahtjeva za podrsku izgradnji pojedinačnih spomen obilježja na području Kantona Sarajevo pa i sire. Zahtjevi koji su se odnosili na spomen obilježja van Kantona Sarajevo se u pravilu ne uzimaju u obzir putem Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo i najčesce kandiduju prema Fondu Memorijala. Zaprimljeno je i podržano nekoliko zahtjeva za podrsku u izgradnji i sanaciji spomen obilježja: na Ilidži, u Starom Gradu, Ilijasu, Trnovu i Vogosci, pri čemu su na Ilidži i Starom Gradu incijatori i nosioci aktivnosti boračko udruženje, odnosno udruženje vjerskih službenika pri Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini.

Tako je u 2019. godini u saradnji sa opcinom Ilidža i Udruženjem boraca „Crni labudovi“ podržana izgradanja Centralnog spomen obilježja sehidima jedinice „Crni labudovi“ i Muzej sobe jedinice „Crni labudovi“ u Neđaricima (radovi se izvode vise godina) a u saradnji sa opcinom Stari Grad i Islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini - Udruženjem Ilmijja sanacija i restauracija Centralnog spomen-obilježja imamima sehidima Bosne i Hercegovine. Također je sa Opcinom Ilijas realiziran Sporazum o sufinansiranju izgradnje „Spomen obilježja sehidima Bioče“ u Bioči, sa Opcinom Vogosca Sporazum o sufinansiranju uređenja Spomen obilježja Patriotske lige - teretna kapija Pretisa i sa Opcinom Trnovo Sporazum o sufinansiranju izgradnje Spomen obilježja rahmetli Zaimu Imamovicu na lokalitetu Dujmovska brda.

U 2018. godini uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo je sa Bosansko-podrinjskim kantonom

Page 27: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

27Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

Goražde potpisan Sporazum o sufinansiranju Projekta izgradnje Spomen obilježja Grebak. Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog Kantona Goražde je dostavilo informaciju da predviđeni nosilac aktivosti Udruženje demobilisanih boraca Armije Republike BiH - Foča F BiH nije u mogucnosti da provodi predviđene aktivnosti te upit daljem o statusu doznačenih sredstava, nakon čega je sa Opcinom Foča Ustikolina potpisan Sporazum o izgradnji spomen obilježja Grebak kojim je opcina preuzela obavezu provođenja predviđenih aktivnosti nakon čega je prema Bosansko-podrinjskom Kantonu Goražde upucena instrukcija za transfer sredstava na račun Opcine Foča Ustikolina.

Realizacija prava po Zakonu o dopunskim pravima boraca – branitelja BiH

U 2019. godini pravo na zdravstvenu zastitu je prosječno na mjesečnom nivou ostvarilo 2812 korisnika, a u banjskim lječilistima „Aquaterm“ Olovo, „Terme“ Ilidža i „Reumal“ Fojnica banjsko liječenje koristilo je 784 korisnika. Klimatska rehabilitacija odobrena je za 333 korisnika. Za prioritet u zaposljavanju sačinjeno je 198 preporuka za zasnivanja radnog odnosa. Odobreno je 1930 stipendija i to 1739 stipendija na osnovu bodovanja od čega za učenike srednje skole 876 i za studente 863 stipendija. Stipendije bez bodovanja ostvarilo je 166 stipendista. Besplatnu i povlastenu vožnju u vozilima KJKP Gras koristilo je 883 pripadnika boračke populacije. Prevoz putem kompanije Centrotrans-Eurolines (od mjeseca augusta) je u prosjeku koristilo 10 lica. Za ostvarivanje prava na troskove dženaze sahrane obrađeno je 1354 rjesenja. Pravo na mjesečna novčana primanja za nosioce najvecih ratnih priznanja, RVI kojima je priznato pravo na njegu i pomoc od strane drugog lica, nosioce „Partizanske spomenice 1941-1945.“ i djecu sehida – poginulog borca – branitelja bez oba roditelja za vrijeme nezaposlenosti do zasnivanja radnog odnosa, ostvario je ukupno 971 korisnik. Pravo na mjesečna novčana primanja za djecu ratnih vojnih invalida sa utvđenim invaliditetom od 20 do 80 % (dječiji dodatak) ostvarilo je 1267 korisnika za 2012 djece. Troskovi skolovanja placeni su za 59 korisnika, a dodjela prehrambenih i higijenskih artikala odobrena je za 1658 korisnika. Jednokratnom pomoci za rjesavanje socijalnih potreba i placanje troskova stanarine obuhvaceno je 2089 korisnika. Pravo na obezbijeđenje ogrijeva koristilo je 778 korisnika.

Realizacija Programa za poticaj zaposljavanja boračke populacije u Kantonu Sarajevo za 2019/2020 godinu

Poduzete su aktivnosti na realizaciji Programa mjera za poticaj za zaposljavanje boračke populacije u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu. Sa aplikantima kojima je odobreno učesce u mjerama iz navedenog Programa, zaključeni su pojedinačni Ugovori. U skladu sa utvrđenim kriterijima iz Programa mjera prihvacene su aplikacije sedam zadruga za sufinansiranje poslovnih projekata, dvije aplikacije za osnivanje zadruge, sedam poslodavaca pri čemu pri čemu je realizovano zaposlenje 34 lica pripadnika boračke populacije ili članova njihovih porodica. Također su prihvacene i tri aplikacije za realizaciju Posebnih mjera navedenog Programa zaposljavanja.

U toku 2019. godine zaprimljeno je 16004 zahtjeva, podnesaka i predmeta (u 2018. godini

Page 28: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

28

18271), a zahtjeva za ostvarivanje prava na stipendije putem Fonda „Ikre“ 2871, sto ukupno iznosi 18875 zahtjeva pripadnika boračke populacije. Ministarstvo je u toku 2019. godine poslovalo u skladu sa Politikom kvaliteta i ostvareni su ciljevi kvalitete predviđeni za 2019. godinu. Izvrseno je preispitivanje sistema upravljanja kvalitetom i konstatovano je poboljsanje. Sagledavajuci primjedbe Ureda za reviziju Federacije BiH, Ministarstvo nije imalo primjedbi.

Iz svega prethodno navedenog u sadržaju izvjestaja o radu vidljivo je da su djelimično ostvarene programirane aktivnosti i niz neprogramiranih aktivnosti. Planirane aktivnosti Ministarstva za boračka pitanja se odvijaju različitom dinamikom i u različitim fazama tokom godine, pri čemu se najveci dio pripremnih aktivnosti započinje u prvom dijelu godine, a svoj finansijski zavrsetak imaju u posljednjem kvartalu.

Na temelju prikazanog stanja i ostvarenih odgovarajucih aktivnosti koje se odnose na oblast boračke i invalidske zastite na području Kantona Sarajevo, može se konstatovati da su aktivnosti provođene i da su planirane aktivnosti uglavnom i ostvarene. Ipak, sadasnje stanje u ovoj oblasti se ne može gledati odvojeno od stanja u kojem se nalazi cjelokupna Bosna i Hercegovina. Iako sa nedostatnim budžetskim sredstvima za ove namjene, Ministarstvo za boračka pitanja je nastojalo u sto vecoj mjeri realizirati sva zakonska prava i projekte.

Page 29: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

29Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

U 2019. godini aktivnosti Ministarstva zdravstva bile su prvenstveno usmjerene na izvrsavanje zadataka utvrđenih Programom rada za tekucu godinu, kroz primjenu Zakona o zdravstvenoj zastiti, Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o lijekovima, Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata, te Zakona o apotekarskoj djelatnosti.

Aktivno se radilo i na povecanju obuhvata djece sa obaveznom vakcinacijom, tj. na poboljsanju imunizacionog statusa djece, te samim tim poboljsanju kolektivnog imuniteta, obzirom na povecan broj oboljelih od morbilla, pri čemu je ustanovljeno da od ukupnog broja oboljelih vecina nije bila vakcinisana, iako su Morbili vakcinalno preventabilna bolest protiv koje se daje vakcina MRP (Morbili, Rubeola i Parotitis), a shodno obaveznom Programu imunizacija u Federaciji BiH. Obuhvat imunizacijom u Kantonu Sarajevo je znatno niži od potrebnih vrijednosti za postizanje kolektivmog imuniteta, a to je 95% za MRP, odnosno 90% za ostala cjepiva. Posebno je obuhvat MRP vakcinom u posljednjih nekoliko godina drastično opao, ali ne zbog nestasice vakcina, vec zbog odbijanja roditelja da vakcinisu djecu, iako je imunizacija protiv MRP obavezna.

Vezano za navedeno, Ministarstvo zdravstva je putem medija pozvalo roditelje koji nisu ispostovali Program obavezne imunizacije da vakcinisu svoju djecu, te pozvalo i jedinice lokalne uprave, zdravstvene ustanove, nosioce privatne prakse, privredna drustava i druga pravna i fi zička lica, obzirom da je u skladu sa zakonskim propisima, zastita od zaraznih bolesti dužnost svih nabrojanih, te su promotivne aktivnosti o značaju imunizacije zajednička drustvena odgovornost. U cilju jačanja Programa obavezne imunizacije, u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo KS i uz podrsku UNICEF BIH Ureda dizajniran je Kalendar imunizacije, kao podsjetnik mladim majkama i roditeljima o vakcinalnom statusu njihovog djeteta, kao i zakonskoj obavezi o vakcinisanju novorođene djece.

U ovu praktičnu formu roditelji/staratelji i zdravstveni radnici upisuju datume aplikacija vakcina i slijedece zakazane termine za vakcinisanje njihove djece. Ova forma Kalendara imunizacije bice distribuirana mladim majkama po rođenju djeteta, počev od mjeseca jula. Ovo je samo jedna od aktivnosti kojima se nastoji ojačati Program obavezne imunizacije u Kantonu Sarajevo.

Uspostavljen je Program za fi nansiranje dijagnostike i liječenja tesko oboljele djece u Kantonu Sarajevo. Uvođenjem ovog programa djeca Kantona Sarajevo dobivaju priliku za liječenje i drugih teskih bolesti, a koje se ne provode kroz vertikalne programe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, kroz uspostavljene precizne kriterije. Navedenim Programom obim prava ce biti prosiren sto praktično znači da ce pacijenti i dalje putem federalnog fonda solidarnosti ostvarivati prava garantovana Pravilnikom o uvjetima i postupku upucivanju osiguranih lica na liječenje u inostarnstvo, a putem kantonalnog programa ce ostvarivati prava koja nisu osigurana federalnim propisom.

Page 30: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

30

Aktuelna Vlada Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom zdravstva aktivno je radila na rjesavanju planiranja neophodnih ljudskih resursa u zdravstvu, obzirom na problem nedostatka zdravstvenog kadra.

Date su saglasnosti na uposljavanje kadra, ali prvenstveno zdravstvenog kadra, a shodno iskazanim zahtjevima zdravstvenih ustanova (od čega kao primjer navodimo da je Domu zdravlja KS odobreno 82 nova uposlenika, za 73 radnika je data saglasnost na određeno do 1 godine, za 14 osoba data saglasnost za produženje radnog odnosa do 1 godine, Opcoj bolnici „Prim. dr Abdulah Nakas“ je odobren prijem 30 novih uposlenika, za 33 radnika je data saglasnost na određeno do 1 godine, a za 1 je data saglasnost za produženje do 1 god.). Na ovaj način se rjesavao deficit neophodnog zdravstvenog kadra, čime se automatski smanjuju i liste čekanja, te samim tim građanima Kantona Sarajevo pruža i bolja zdravstvena zastita. Također su obezbijeđena sredstva Zavoda zdravstvenog osiguranja KS za finansiranje 139 ranije odobrenih specijaliacija.

Otvoren je Odjel pedijatrije u Opcoj bolnici „Prim.dr Abdulah Nakas”, a obezbjeđena su finansijska sredstva u iznosu od 1.500.000 KM za nabavku opreme, te je data saglasnost za prijem doktora specijalista pedijatara i pedijatrijskih sestara/tehničara. Otvaranjem ovog odjela se uskladio rad ustanove sa zakonskim propisima, te se dobilo pedijatrijsko odjeljenje na kojem se pruža sekundarna zdravstvena zastita. Zdravstvene usluge pedijatrijskoj populaciji su se do tada pružale na primarnom nivou u okviru JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, na sekundarnom i tercijarnom nivou.

Realizirane su aktivnosti na započetim projektima: Rana detekcija raka dojke na području Kantona Sarajevo i Skrining kacinoma cerviksa uterusa sa HPV tipizacijom, od strane JU Zavod za zdravstvenu zastitu žena i materinstva Kantona Sarajevo.

Potpisan je Memorandum o razumijevanju u svrhu otvaranja ambulante porodične medicine u ulici Nahorevska 103, čime se omogucuje pružanje primarne zdravstvene zastite građanima sa područja MZ Pionirska dolina, MZ Nahorevo i dijelom MZ Šip, te se daje značaj razvoju porodične medicine kao temelja primarne zdravstvene zastite.

Dobar primjer saradnje između zdravstvenih ustanova je ustupanje na koristenje digitalnog mamografa koji je Opca bolnica ustupila Zavodu za zdravstvenu zastitu žena i materinstva. Riječ je o radioloskom aparatu koji služi za rano otkrivanje oboljenja dojke. Ministarstvo zdravstva je obezbijelo sredstva u iznosu od 19.000 KM za demontažu mamografa iz prostora Opce bolnice, kao i za troskove tranporta i montaže u prostorije Zavoda za žene i materinstvo.

Objavljen je Javni poziv sa finansiranje/sufinansiranje neprofitnih organizacija i udruženja iz oblasti zdravstva za 2019.godinu, u iznosu od 100.000 KM i donesena je odluka o raspodjeli finansisijskih sredstva za 18 udruženja.

Potpisan je Protokol o snabdjevanju stanovnistva sa tuberkulostaticima od strane direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, JU Apoteke Sarajevo i Ministrice zdravstva Kantona Sarajevo, čime je definisan način snabdjevanja oboljelih, distribucija lijekova i način placanja izdatih lijekova.

Page 31: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

31Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je prema Planu interventnih mjera u slučaju prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 44/19) sačinilo Preporuke za uslove rada i zastitu zaposlenika na ovorenom u epizodama povisenih koncentracija lebdecih čestica, koje su dostavljene svim ustanovama/preduzecima putem resornih ministarstava u Vladi Kantona Sarajevo.

Data je saglasnost na provođenje Projekta observacione studije prevalence plucnih opstruktivnih bolesti kao posljedica visokih koncentracija polutanata u zraku u Kantonu Sarajevo, zacrtanog mjerama Kantonalnog plana zastite okolisa Kantona Sarajevo, za period 2019.-2020., a koji se planira provesti od strane JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u saradnji sa JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Izvrsena je ovjera 49 knjiga evidencije propisanih lijekova koje sadrže opojne droge.

Usvojen je Izvjestaj o implementaciji Odluke o prosirenom obimu prava za koristenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo u 2019. godini

U toku 2019. godine Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je obradilo 2196 zahtjeva i ovjerilo 4117 pomagala za 1225 Korisnika: najčesce u vidu potpunih potreba (zaprimljeni zahtjev obuhvata primjerice: protezu, ortopedske cipele uz protezu, navlake za bataljak, stake, i sl.) kao i potreba za medicinsko-sanitetskim spravama i materijalima (program inkontinencije) za RVI – paraplegičare.

Svakodnevno su ovjeravani i recepti iz člana 9. Odluke za kategoriju RVI-paraplegičara.Za navedeni period ovjereno je 198 recepata za RVI-paraplegičare.

Page 32: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

32

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE

Predskolski odgoj i obrazovanje

Raspisan je Konkurs za prijem 100 radnika u Javnu ustanovu „Djeca Sarajevo“.

Povecan je obuhvat djece u predskolskom obrazovanju s ciljem ukidanja Liste čekanja u Javnoj ustanovi „Djeca Sarajeva”. U okviru provođenja ove mjere, Ministarstvo subvencionira boravak 453 djece u 22 privatne predskolske ustanove.

Povecani su prostorni i kadrovski kapaciteti Javne ustanove „Djeca Sarajevo“:

• Vrtic „Anex“ - otvoren polovinom mjeseca septembra 2019. godine (6 zaposlenika i to: 3 odgajatelja, 1 medicinska sestra, 1 servirka i 1 spremačica);

• Vrtic „Pčelica“ – sprat vrtica (5 zaposlenika i to: 4 odgajatelja i 1 spremačica);

• Vrtic „Žubor“ (6 zaposlenika i to: 3 odgajatelja, 1 medicinske sestre, 1 servirke i 1 spremačica);

• Vrtic „Bajka“ (2 zaposlenika i to: 2 odgajatelja);

U Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu odobrena su sredstva za rekonstrukciju tri objekta: vrtici “Bulbul”, “Razigrani dani” i “Radost”. Sredstva su odobrena iz kreditnog zaduženja, te su potpisani sporazumi sa opcinama. Rekonstrukcija objekta “Pčelica” je u proceduri i JU “Djeca Sarajeva” provodi javnu nabavku potrebnih didaktičkih sredstava i opreme.

Osnovni odgoj i obrazovanja i srednje obrazovanje

Na osnovu ugovora sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke izvrsena je nabavka udžbenika za učenike drugog razreda osnovne skole koji su u stanju socijalne potrebe, dok je iz Budžeta Ministarstva izvrsena nabavka udžbenika za učenike III i IV razreda u stanju socijalne potrebe.

S ciljem otklanjanja arhitektonskih barijera u skolama i potpune pristupačnosti svim učenicima obezbijeđena je pristupačnost u sest osnovnih skola.

U okviru projekta Kurikularne reforme zasnovane na ishodima učenja određene su eksperimentalne skole u kojima je započeto izvođenje eksperimentalne nastave iz predmeta Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost u III I VI razredu. Nakon zavrsetka Javnog poziva odabrane su sljedece skole: Javna ustanova Osnovna skola “Vrhbosna”, Javna ustanova Osnovna skola “Musa Ćazim Ćatic”, Javna ustanova

Page 33: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

33Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

Osnovna skola “Pofalici”, Javna ustanova Osnovna skola “Mehmedalija Mak Dizdar”, Javna ustanova Osnovna skola “Džemaludin Čausevic” i Javna ustanova Osnovna skola “Stari Ilijas”. Imenovani su i članovi stručnog tima za izradu dokumenata kurikuluma na osnovu kojega je iz nastave povučeno 16 nastavnika/profesora koji rade na izradi predmetnog kurikuluma.

U okviru obilježavanja 5. oktobra, Svjetskog dana učitelja, dodijeljena su sredstva za najbolje nastavnike, stručne saradnike i rukovodioce osnovnih i srednjih skola.

U aprilu 2019. godine organizirano je Naučno savjetavanje na temu Bosanski, Hrvatski i Srpski jezik i književnosti naroda BiH u obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini. Sudjelovalo je oko 30 naučnika i stručnjaka iz oblasti lingvističke i književne bosnistike, kroatistike i srbistike te metodike nastave iz određenih predmeta. U pripremi za stampu je materijal s naučnog savjetovanja.

Dodijeljene su stipendije za deficitarna zanimanja i stipendije za nadarene učenike.

Od odobrenih sredstava realizovana je hitna sanacija tri skole usljed ostecenja nastalih od vremenskih nepogoda. Odobrena su sredstva za sanaciju i rekonstrukciju 12 skola i skole trenutno provode proceduru javne nabavke. Pokrenute su aktivnosti na realizaciji projekta Energetske efikasnosti za 16 objekata iz oblasti obrazovanja.

Na inicijativu Raiffeisen banke, od septembra je počelo realiziranje praktične nastave, po principu dualnog obrazovanja, za učenike Srednje ekonomske skole, smjer bankarski tehničar.

Učesce u STEM aktivnostima: u cilju realizacije ovog projekta Ministarstvo je doznačilo UNDP-u sredstva potrebna za nabavku novih tehnologija za pet skola. U 2019. godini su akreditovana 32 programa za obrazovanje odraslih.

Inkluzija

Pripremljen je Program obuke asistenata zaposlenih u osnovnim i srednjim skolama Kantona Sarajevo i Program obuke članova Mobilnog stručnog tima u Kantonu Sarajevo (defektolozi, logopedi, psiholozi). U skolskoj 2019/2020 godini, na prijedlog Ministarstva, Vlada Kantona Sarajevo je odobrila angažman 100 asistenata za podrsku inkluzivnom obrazovanju i timova za inkluzivno obrazovanje u 19 osnovnih i jednoj srednjoj skoli.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je pripremilo radnu verziju Akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja u Kantonu Sarajevo, a u skladu sa Okvirnim akcionim planom o obrazovnim potrebama Roma u Bosni i Hercegovini.

Za neprofitne organizacije i udruženja koja se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 33/11, 37/13, 16/14 i 6/17) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavilo je Javni poziv za prikupljanje prijava/zahtjeva udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti inkluzivnog odgoja i obrazovanja za podrsku djece i

Page 34: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

34

omladine do 26. godine života. Komisija je razmotrila pristigle prijave te je objavljena rang lista organizacija i udruženja koji ispunjavaju uvjete za finansiranje/sufinansiranje iz Budžeta Kantona Sarajevo.

Po ovom javnom pozivu, Ministarstvo dodjeljuje 580.000,00 KM udruženjima i neprofitnim organizacijama.

Visoko obrazovanje, nauka i mladi

Realiziran je javni poziv za podrsku studentima treceg ciklusa dobitnicima priznanja “Zlatna značka UNSA” za sto je namijenjeno 100.000 KM. Izvrsena je institucionalna reakreditacija univerziteta na području Kantona Sarajevo. Za realizaciju programa i projekata studentskih organizacija u Budžetu za 2019. godinu su planirana sredstva u iznosu od 20.000 KM. U Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu za podrsku naučnoistraživačkoj djelatnosti izdvojeno je 2,8 miliona KM i 500. 000 KM za naučne baze. U okviru Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo izdvajaju se sredstva za podrsku realizaciji projekata mladih u iznosu od 90.000 KM.

Page 35: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

35Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

MINISTARSTVA ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE

Tim Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice je u proteklom periodu uradio značajan posao na realizaciji zacrtanih 300 mjera, ali i na drugim strateski važnim projektima, kao i na projektima sanacije. U dokumentu pred vama dostavljamo u najkracem pregled 35 ključnih projekata ili oblasti za koje mislimo da ih je bitno istaci prilikom razmatranja o podrsci aktuelnoj Vladi Kantona Sarajevo.

1. Vise od 3 miliona KM za uklanjanje arhitektonskih barijera

2. Povecanje naknada za korisnike socijalnih naknada u visini 10%

3. Subvencije grijanja za 1370 najugroženijih domacinstava

4. Povecanje subvencije za grijanje na 500 KM godisnje

5. Uposljavanje 31 stručnog radnika u Centar za socijalni rad

6. Kreiran jedinstveni registar korisnika socijalnih naknada

7. Prelazak na bankovne isplate za oko 20.000 korisnika prava iz oblasti zastite porodice sa djecom

8. Zavrsena I faza izrade Socijalne karte/mape Kantona Sarajevo

9. Angažovani zastitari za Centar za socijalni rad

10. Uvedeni supervizori za zaposljavanje i novi standardi transparentnosti

11. Uvedene naknade za staratelje po službenoj dužnosti

12. Osnovali smo Službu za hraniteljstvo

13. Uveli smo superviziju za stručne radnike u ustanovama socijalne zastite

14. Poboljsanje kvaliteta obroka u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo

15. Povecanje plata radnicima u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo

16. Podrska u prikupljanju kurbanskog mesa za javne kuhinje

17. Kreirana Mapa prava u usluga MRSRI

18. Zavrsen projekat Životni put osobe sa invaliditetom

19. Doneseno sistemsko rjesenje za održavanje spomenika Civilnim žrtvama rata

20. Kreiran Zakon o Ekonomsko-socijalnom vijecu

21. Uspostavljen mehanizam readmisije u Kantonu Sarajevo

22. 450.000 KM za podrsku održivom povratku

23. Stabilizacija fi nansiranja SOS sela u Kantonu Sarajevo

24. Uvezivanje stručnih i naučnih radnika

25. Uvezivanje stručnih radnika

26. Koordinacija migrantske krize

27. Omoguceno sticanje radnog iskustva svima

28. Otkočen i intenziviran rad na projektima izgradnje objekata za stanovanje raseljenih osoba

Page 36: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

36

29. Izdvojeno 730.000 KM za podrsku udruženjima osoba sa invaliditetom, socijalnim projektima i humanitarnim organizacijama

30. Aktivan rad na reformi tržista rada

31. Za podsticaje zaposljavanju uloženo 17 miliona KM za 2800 novih radnih mjesta

32. Vise od dva miliona KM za sanaciju i razvoj ustanova socijalne zastite

33. Transformacija Doma za djecu bez roditeljskog staranja – smjestaj studenata u studentske domove

34. Aktivnosti u tokuNeke od značajnih aktivnosti koje su jos uvijek u toku i nisu zavrsene obuhvataju:a. Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zastiti, zastiti civilnih žrtava rata i zastiti

porodice s djecomb. Donatorska platformac. Rjesenje pitanja zgrada za socijalno stanovanje na Otesud. Otvaranje novog prihvatilista za beskucnikee. Nova zgrada za Dom Nahorevof. Izrada registra osoba sa invaliditetom

35. Osigurano za narednu godinu

U prijedlogu budžeta za 2020. godinu osigurana su sredstva i za brojna nova unapređenja, a između ostalog:

• Povecanje svih socijalnih naknada za dodatnih 10%

• Povecanje džeparca za korisnike ustanova sa 30 na 100 KM

• Uvođenje jednokratne pomoci za porodilje u stanju potrebe u visini od oko 1000 KM

• Povecanje finansiranja smjestaja u Sigurnu kucu s ciljem omogucavanja potpune održivosti

• Uvođenje zdravstvenog osiguranja za svu djecu u Kantonu Sarajevo

• Uvođenje dnevnih centara za djecu i odrasle s teskocama u razvoju

• Uvođenje programa „Stariji brat – Starija sestra“ za djecu u riziku

• Povecanje sufinansiranja stanovanja i uvođenje novih kategorija u pravo poput djece bez roditelja koja napustaju brigu, te žena i djece žrtava porodičnog nasilja

• Osigurano povecanje redovnog finansiranja ustanova socijalne zastite za vise od milion KM, s ciljem poboljsanja uslova za korisnike i uvođenja čitavog niza novih usluga u resor.

Izvjestaj pred vama svakako ne obuhvata sve aktivnosti na kojima je Ministarstvo radilo, kao ni tekuce poslove koje smo obavljali, a čiji broj nije zanemariv uzimajuci u obzir budžet, zakonske i podzakonske akte prema kojima radimo, broj ustanova u resoru, broj korisnika, itd. U izvjestaju su izraženi okvirni iznosi i kratki opisi samo za projekte koje smatramo značajnim iskoracima u odnosu na tekuci rad u resoru.

Nadamo se da ce ovaj izvjestaj koristiti zastupnicima i pomoci u laksem donosenju odluke o eventualnoj smjeni Vlade Kantona Sarajevo.

Page 37: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

37Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

MINISTARSTVO PRIVREDE

1. Na temelju dostavljenih projekata opcina, potpisani su ugovori s opcinama o sufinansiranju izgradnje industrijskih/poslovnih zona, u ukupnom iznosu od 2,43 miliona KM. Sredstva se opcinama doznačavaju na temelju dostavljenih "situacija", tj. po izvrsenom poslu.

2. U okviru Programa poticaja male privrede, kreiran je "Program unapređenja institucijske preduzetničke infrastrukture". Raspisan je javni poziv i izvrsen odabir 3 korisnika s 5 projekata, koji su ispunili uvjete Komisije. Projekti Privredne komore KS su obustavljeni zbog inspekcijskih nalaza o nenamjenskom utrosku sredstava. Ukupan iznos podrske je oko 124.500 KM.

3. Pokrenuta je inicijativa i održan preliminarni sastanak za formiranje radne grupe (predstavnici ministarstva, zastupnici, eksperti) za izmjene Zakona o javno privatnom partnerstvu.

4. Kreiran je program podrske novoosnovanim startup-firmama, u iznosu od 200.000 KM. Izvrsena je javna prezentacija programa, raspisan javni poziv i izvrsen izbor korisnika. Kreiran je i program od 860.00 KM za podrsku omladinskim startapima (aplikanti do 35 godina), objavljen je javni poziv, izvrsen izbor korisnika i zavrsena preduzetnička edukacija za 80 korisnika, izvrsen izbor 55 korisnika poticaja i donesena odluka o finansiranju. Sredstva su doznačena Službi za zaposljavanje KS radi daljnje implementacije.

5. Pripremljen je nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama, usvojen je na Vladi, potom i na Skupstini. Okončana je javna rasprava, prikupljeni su komentari i sugestije. Prijedlog zakona je u fazi pripreme, kroz razmatranje pristiglih komentara i sugestija i davanja obrazloženja za njihovo usvajanje ili odbijanje.

6. Kreiran je program poticaja za unapređenje IT preduzetnistva, za finansijsku podrsku edukaciji i zaposljavanju 30 mladih u IT-industriji - raspisan je javni poziv, izbrani korisnici i dodijeljena sredstva u iznosu oko 300.000 KM. Kreiran je i program podrske IT industriji u iznosu 280.000 KM, kroz podrsku formalnom obrazovanju i zaposljavanju u ovoj brzorastucoj grani privrede - finansirana je skolarina 150 studenata na smjeru "Razvoj softvera". Ukupno je obuhvaceno 180 korisnika-studenata.

7. Kroz Program unapređenja rada obrtnika podržana su 4 projekta Obrtničke komore KS u iznosu 41.800 KM (projekti promocija, prezentacija, profesionalne orijentacije i dr.). Kroz Program zaposljavanja mladih odobrena je subvenciju edukacije i zaposljavanja mladih u obrtima (javni poziv objavljen, proces izbora obrtnika okončan, doznačena sredstva). Kroz Kroz Program subvencioniranja starih zanata obuhvaceno je vise od 250 malih obrtnika. Pokrenuta je inicijativa za smanjenje nameta za otvaranje obrta (s 80 na 40 KM).

8. Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama u KS, koji je u proceduri usvajanja, predviđeno je rjesenje za uvođenje u sistem svih subjekata koji eksploatisu vodu, u odnosu na količinu koja se crpi. Neki ce biti obvezani koncesijom, manji potrosači ugovorima o koristenju, a detalji ce se rjesavati posebnom uredbom koja ce biti donesena nakon usvajanja zakona.

9. Ministarstvo je u procesu kadrovskog popunjavanja Direkcije za turizam imenovalo v.d. direktoricu Direkcije. Održani su prvi inicijalni sastanci za formiranje radne grupe za izradu Strategije razvoja održivog turizma, predložen je sastav i

Page 38: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

38

napravljena projekcija troskova izrade. U okviru kadrovskog popunjavanja sektora i organizacionih jednica Ministarstva, imenovan je i direktor Uprave za sumarstvo, nakon vise od dvije godine.

10. Izvrsene su izmjene u pratecoj regulativi aktualnog zakona o poticajima u poljoprivredi u KS (Odluka o raspodjeli, Pravilnik - prateci akt Zakonu), izvrsene su izmjene u kadrovskoj postavci u nadležnom Sektoru i Odjeljenju, te je pripremljena nova Procedura za implementaciju novčanih poticaja u poljoprivredi u KS.

11. Uspostavljen je kontakt i održan sastanak s udruženjem freelancera u BiH, dogovoreno je dostavljanje prijedloga za uvrstavanje projekata u program podrske maloj privredi za 2020. godinu od strane Udruženja. Prijedlog je dostavljen Ministarstvu na razmatranje, za eventualno uvrstavanje u program podrske maloj privredi.

12. U okviru poboljsanja zakonskog okvira o zakupu poslovnih prostora, izmijenjen je član aktualnog Zakona koji tretira ovu problematiku, a započet je proces pripreme nacrta Zakona o poslovnim prostorima u KS, temeljen na zaključku Vlade.

13. Pokrenuta je inicijativa za poboljsanje sadržaja ZOI (inicijativa za Igman i Bjelasnicu), te inicijativa za novu viziju Skenderije. Ministarstvo je za podrsku projektima i stabilizaciji ZOI-a i Skenderije izdvojilo preko 3 miliona KM u 2019. godini.

14. Podrska starim zanatima provodena je prvenstveno kroz implementaciju Programa podrske starim zanatima, te kroz programe poticaja male privrede i zaposljavanja mladih - kroz 3 programske linije podržava se razvoj zanata.

15. U okviru programa poticaja male privrede, predviđen je Program podrske razvoju kreativne industrije, u iznosu 100.000 KM, za koji je raspisan i javni poziv i izvrsen izbor korisnika. Održano je nekoliko radnih sastanaka s predstavnicima kreativne industrije i date smjernice za projektno finansiranje.

16. Značajna podrska Turističke zajednice projektima iz kulture i sporta: Podrska TZ pružena je kroz tekuce transfere za projekte značajne za razvoj turizma i drustveno korisne projekte, a putem javnih poziva, u iznosu 2.060.000 KM.

17. Podrska radu javnih preduzeca, javnih ustanova i ostalih organizacija u ingerenciji Ministarstva privrede:1. Uspostavljena su funkcionalna radna i upravljačka tijela kao i organizacija rada

Javne ustanove Centar za napredne tehnologije, osiguran prostor i sredstva za rad.

2. Uspostavljena je funkcionalna organizacija rada u Turističkoj zajednici KS i ZOI-u, gdje su prethodno zatečene brojne nezakonitosti i nepravilnosti u radu.

3. Pružena je podrska projektima preduzeca Sarajevo-sume, Veterinarska stanica KS i Centar Skenderija, PD Butmir, u visemilionskim iznosima: Azil za zbrinjavanje pasa u Prači (dokumentacija u finalnoj fazi – preostala vodna dozvola, tender za izgradnju raspisuje se početkom februara), sajmovi, briga o sumama i izgradnja sumske infrastrukture, oprema za proizvodnju stočne hrane, muzna oprema itd.

18. Izmjene i dopuna Zakona o sumama u KS – nacrt zakona trenutno je u skupstinskoj proceduri, u procesu javne rasprave. Izmjenama i dopunama predviđeno je oslobađanje privrednih subjekata od placanja takse OKFŠ (opste korsine funkcije suma), u ukupnom iznosu od oko 7 miliona KM na godisnjem nivou.

Page 39: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

39Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo realizovalo je sa 90,0 % Plan i program rada Vlade i Skupstine Kantona Sarajevo za 2019. godinu, kada je riječ o nadležnostima u oblasti kulture i sporta utvrđenim Programom rada Vlade i Skupstine Kantona Sarajevo za 2019. godinu, kako slijedi:

Aktivnosti Ministarstva u oblasti kulture i sporta bile su usmjerene na ostvarivanje programskih zadataka s ciljem kontinuiranog unapređenja, te izvrsavanja svih drugih poslova iz njegove nadležnosti. Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo realizovalo je Plan i program rada Vlade i Skupstine Kantona Sarajevo za 2019. godinu, .

U 2019. Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo je uložilo sredstva u adaptaciju Bosanskog kulturnog centra Kantona Sarajevo i za sufi nansiranje Projekta očuvanja i zastite Hadžisinanove tekije u Sarajevu kao zasticenog nacionalnog spomenika. Ovim ulaganjima Ministarstvo je nastojalo poboljsati infrastrukturne uvjete za rad subjekata u oblasti kulture, ali i osavremeniti produkcijske tokove i mogucnost pracenja programa kulture za sve građane Kantona Sarajevo, te omoguciti bolju zastitu značajnog nacionalnog spomenika.

Sport

U oblasti sporta Budžetom Kantona Sarajevo za 2019. godinu, odnosno njegovim rebalansom obezbijeđena su fi nansijska sredstva za sufi nansiranje izgradnje sportskih centara: (Izgradnja sportskog centra Ilijas-Gradski stadion I faza – nastavak projekta), za izgradnju sportske dvorane Bjelasnica – Trnovo (Izgradnja Poslovno-sportskog centra u Trnovu-nastavak projekta), za sanaciju i rekonstrukciju sportskih objekata i sportskih ploha (Rekonstrukcija atletske staze na stadionu „Hakija Mrso“ u Vogosci i sufi nansiranje nabavke opreme (stalnih sredstava) Sportsko-rekreativnog centra u Zaostrogu i zajednička izgradnja kompleksa objekata, Sportsko rekreativni centar sa otvorenim bazenom i pratecim sadržajem i platformom iznad rijeke Dobrinje, na zemljistu u vlasnistvu Opcine Novi Grad Sarajevo.

POSTIGNUTI REZULTATI

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo je u oblasti kulture obezbijedilo uvjete za nesmetan i normalan rad 13 javnih ustanova kulture kojima je osnivač Kanton Sarajevo.Zahvaljujuci podrsci Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo u posmatranom periodu su nesmetano nastavile rad nevladine organizacije iz oblasti kulture i umjetnosti, kulturno-umjetnička drustva, kao i veliki broj ansambala, grupa, pojedinaca – umjetnika i sl.Tako je Ministarstvo podržavalo rad nacionalnih kulturno-prosvjetnih drustava: BZK Preporod, HKD Napredak, SPKD Prosvjeta, La Benevolencija, umjetničkih udruženja poput Udruženja fi lmskih radnika u BiH, Udruženja likovnih umjetnika u BiH, Udruženja likovnih umjjetnika primijenjene umjetnosti u BiH, Drustvo pisaca u BiH, PEN centar i dr.Ministarstvo je nastavilo sufi nansiranje 6 "državnih institucija kulture"/Zemaljski muzej BiH, Historijski muzej BiH, Muzej književnosti i pozorisne umjetnosti BiH, Kinoteka BiH, Biblioteka za

Page 40: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

40

slijepa i slabovidna lica BiH, Umjetnička galerija BiH/ kojima je to jedini siguran izvor finansiranja. U 2019. godini ovim ustanovama kulture su uvecana sredstva za rad, a sve u cilju obezbjeđenja normalnih uvjeta za njihov rad.

U 2019. godini Ministarstvo je:

• zavrsilo cjelokupan posao vezan za objavljeni Javni poziv za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture na koji je apliciralo 412 subjekata (institucije, organizacije, udruženja, pojedinci – umjetnici), u okviru kojeg su se promovirale različitosti kulturnih izraza,te produkcija,sirenje,propagiranje i distribucija kulturnih djela.

• aktivno učestvovalo u Manifestaciji "Dani Kantona Sarajevo" (02. – 09. maj 2019. godine) u okviru koje je najveci broj programa bio iz oblasti kulture

• finansijski podržalo niz projekata – programa koji su od posebnog značaja za Kanton Sarajevo kao sto su Festival "Sarajevska zima", "Sarajevski dani poezije", „Basčarsijske noci“, „Sarajevo film festival“ izložbe "Collegium artisticum" i „Sarajevski salon“, SVEM – Sarajevske večeri muzike , Jazz fest, projekte „Ars Aevi“, Bijenale savremene umjetnosti, Balet fest, projekte East West Centra, Festival dječije umjetnosti, Festival Juventa fest,Festival ulične umjetnosti, Festival književnosti Bookstan, Sajam knjige, Dječiji sajam, Live Stage festival i sl.

• aktivno se uključilo u stvaranje uvjeta za digitalizaciju pokretne kulturne bastine, realizaciju on line Muzeja, produkcije pozorisnih predstava, gostovanja u inostranstvu itd. Inače, Ministarstvo je u realizaciji međunarodne kulturne saradnje stanovista da je ova saradnja jedino moguca ukoliko se ostvari recipročnost projekata, sto ce i u narednom periodu biti zahtjev koji ce se tražiti od svih nosilaca projekata međunarodne kulturne saradnje.

• dodjeljivana je pomoc književnim i likovnim stvaraocima za izdavanje knjiga i organizovanje izložbi kako u Bosni i Hercegovini, tako i u inostranstvu, kao i pomoc mladim talentima za skolovanje i stručno usavrsavanje u zemlji i inostranstvu.

• podržavani su brojni programi kulture od produkcije dugometražnih i kratkometražnih i dokumentarnih filmova do projekata namijenjenih mladoj populaciji kao sto su teatarske radionice, skole pjevanja, glume, lutkarske radionice, skole crtanja i sl. Ovdje je bitno istaci da je nevladin sektor značajno doprinio obogacivanju kulturnog života u Kantonu Sarajevo tako da su upriličeni programi kulture za sve uzraste počev od projekta Festival dječije umjetnosti i Dječiji sajam koji su radili sa najmlađim pa do omladinskih projekata poput Festivala Juventa fest, projekta mladih, Festivala omladinskog filma, Majskih večeri muzike I dr.

• U 2019 . godini Ministarstvo je podsticalo apliciranje subjekata u oblasti kulture sa projektima na otvorene konkurse pri Fodnu Evropke unije Kreativna Evropa s ciljem da se javne ustanove i drugi producenti kulturnih programa u narednom periodu sto vise okrenu pronalaženju partnera sa kojima bi realizirali projekte iz oblasti kulture i umjetnosti uz finansijsku pomoc fondova Evropske unije

• podržavane su manifestacije kulture u opcinama Kantona, Tako su podržane manifestacije opcinskih dana kulture, opcinskih smotri kulturnog stvaralastva i sl.

• omogucen je prijem pripravnika u javne ustanove kulture, čime su se stekli uvjeti da mladi u Kantonu Sarajevo stiču iskustva u radu javnih ustanova kulture kako u

Page 41: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

41Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

teatarskoj produkciji tako i u ustanovama kulturnog naslijeđa /muzeji, biblioteke, arhivi i sl./. Po prvi put je potpisan Kolektivni ugovor sa Sindikatom iz oblasti kulture, po kojemu su djelatnici u kulturi poboljsali uvjete svoga rada, a time i lična primanja.

• izdvajana su sredstva za istaknute samostalne umjetnike kojima su, na osnovu Zakona o istaknutim samostalnim umjetnicima, uplacivani doprinosi za zdravstveno i penziono osiguranje

Ukratko,Ministarstvo je u proteklom periodu aktivno provodilo mjere usmjerene na zastitu i promoviranje različitih kulturnih izraza kroz• zastitu i promoviranje različitosti kulturnih izraza;• stvaranje, produkciju, sirenje, distribuciju domacih kulturnih djelatnosti,• stvaranje mogucnosti domacim neovisnim kulturnim privrednim granama i

djelatnostima u neformalnom sektoru da pruži pristup sredstvima za produkciju, sirenja i distribuciju kulturnih djelatnosti,¬¬

• podsticanje neprofitnih organizacija kao i javnih i privatnih institucija i umjetnika te drugih profesionalaca na polju kulture ka razvijanju i promoviranju slobodne razmjene i protoka ideja, kulturnih izraza i kulturnih djelatnosti, roba i usluga, te stimuliranju i kreativnog i poduzetničkog duha u svojim djelatnostima;

• ustanovljavanje i davanje podrske javnim institucijama kulture,• njegovanje i pružanje potpore umjetnicima i drugim kulturnim radnicima koji se bave

stvaranjem kulturnih izraza; Rad Ministarstva kulture i sporta u oblasti sporta za izvjestajni period može se definisati kao jačanje uspostavljenih temeljnih odredaba sistema sportske djelatnosti, sa posebnim akcentom na vrhunski sport i sportski podmladak, a sto doprinosi ukupnom razvoju i značaju Kantona Sarajevo ne samo u okviru Bosne i Hercegovine.

Direktnu finansijsku podrsku za redovni rad i programe u sportu od strane Ministarstva u ovome periodu dobilo je oko 250 organizacija u sportu, te možemo potvrditi da je svojim radom Ministarstvo uspjelo ne samo održati nego i obogatiti nivo sportskog života, kako vrhunskog tako i razvojnog.

Iz navedenoga možemo konstatovati da su, bez obzira na izuzetno teske okolnosti (nezaživljavanje usvojenog državnog zakona o sportu iz 2008. godine, sveukupna recesija), nezavidnu materijalnu situaciju (nepostojanje stimulativne politike za sponzore i opcenito nedovoljno finansijskih sredstava), organizacije u sportu uz maksimalnu podrsku Ministarstva kulture i sporta ostvarile značajne rezultate i time doprinijele ukupnom razvoju i značaju Kantona Sarajevo ne samo u okviru Bosne i Hercegovine.

Sportski odgoj i obrazovanje – U prethodnom periodu Ministarstvo je dalo maksimalnu podrsku programima koji su značajno uticali na sticanje utilitarnih znanja u području sporta kao npr. proljetni kros osnovnih i srednjih skola za učenike i učenice osnovnih i srednjih skola, atletski kup za učenike i učenice osnovnih i srednjih skola, skole plivanja, turniri za mlade i sa međunarodnim učescem u različitim sportovima, ljetni i zimski kampovi u različitim sportovima i dr.. Nase stratesko opredjeljenje čine napori na kvalitetnoj podrsci sveukpunom radu sa mladim u

Page 42: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

42

sportskim organizacijama (omogucavanje trenažnog procesa, učesca na takmičenjima i sl.).

Sport za sve – Ministarstvo je cijeneci značaj sporta za ličnim pravom čovjeka za razvojem, stvaralastvom, samopotvrđivanjem i drugim civilizacijskim vrijednostima kojima se bogati i osvaja kvalitet života davalo podrsku projektima kao sto su ulična trka Viviccita 2019, Sarajevo polumaraton 2019, takmičenje u ski trčanju "Svi na snijeg", open u stonom tenisu osoba sa invaliditetom, promocija biciklizma u 2019, maturska parada plesa 2019 i sl..

Razvojni sport – Ministarstvo je u proteklom periodu dalo izniman značaj podrsci razvojnog sporta, bez koga nema uslova da se stvara i vrhunski sportista. Podrska je najznačajnija u obezbjeđenju uslova za treniranje i takmičenje u državnim prvenstvima i najvecim dijelom zahvaljujuci toj podrsci te sportske organizacije nastavljaju sa radom. Ministarstvo daje poseban akcenat na sport osoba sa tjelesnim ostecenjem i onemogucenjem, sto je za rezultat imalo uključivanje velikog broja tih osoba u redovne trenažne sportske programe, te na kraju i najbolje sportske rezultate na državnom i međunarodnom nivou.

Vrhunski sport – Poseban interes Ministarstva je iskazan u segmentu vrhunski sport, jer u nasem Kantonu i jeste najveci broj sportista koji su uspjeli da ostvare vrhunski sportski rezultat. Veliki je broj aktivnosti u tome smislu, od pomoci za pripreme do nastupa reprezentativaca na Svjetskim prvenstvima, Evropskim prvenstvima, Svjetskim kupovima.

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo je orjentisano da u cilju postivanja politike i stalnog poboljsavanja kvaliteta u okviru vlastite odgovornosti preduzima i provodi potrebne aktivnosti iz svoje nadležnosti u korist i na zadovoljstvo korisnika nasih usluga, a u skladu sa standardom kvaliteta BAS EN ISO 9001:2015. U Ministarstvu su u najvecem dijelu realizovani Ciljevi kvaliteta za izvjestajni period.

Može se konstatovati da su u ovom izvjestajnom periodu Ministarstvo kulture i sporta i Vlada Kantona u oblasti kulture i sporta učinili maksimalne napore da sa umanjenim sredstvima očuvaju postojeci nivo kulturnih i sportskih aktivnosti na Kantonu Sarajevo. Time ce Kanton Sarajevo i nadalje ostati kulturni i sportski centar Bosne i Hercegovine i osnovni subjekt za najveci dio i međunarodne saradnje u ovoj oblasti.

Page 43: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

43Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA

Sektor prostornog uređenja

U oblasti prostornog uređenja kao kapitalni projekti mogu se posebno istači aktivnosti na pripremi izmjena važecih zakonskih propisa, kao i pripremi, izradi i donosenju prostornih i urbanističkih planova Kantona Sarajevo.

Sektor je pripremio tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privremenom koristenju javnih povrsina na području Kantona Sarajevo na koji se u ovom trenutku pribavljaju potrebna misljenja radi upucivanja u dalju proceduru.Sektor je u okviru svoje nadležnosti vrseci nadzor nad primjenom Zakona o prostornom uređenju KS, nakon provedenih aktivnosti na ispitivanju njegove primjene i njegove funkcionalnosti u praksi, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave pokrenuo je aktivnosti u cilju izmjene i ovog zakona

U procesu izrade su:1. Prostorni plan područja posebnog obilježja Zasticeni pejsaž „Trebevic“;

2. Prostorni plan područja posebnog obilježja „Regionalni centar za upravljanje otpadom (RCUO) – Smiljevici;

3. Urbanistički plan urbanog područja Sarajevo (Stari Grad, Centar Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogosca);

4. Urbanistički plan za urbano područje Trnovo;

5. Urbanistički plan za urbano područje Hadžici;

6. Urbanistički plan za urbano područje Ilijas.

Svi navedeni planovi su u početnoj fazi izrade odnosno, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo je izradio i dostavio radne verzije prostorne osnove sa varijantama osnovne koncepcije. Konačne verzije ce biti izrađene i usvojene nakon izrade neophodnih studija i nakon sto budu verifi kovane od strane Savjeta plana kao stručnog tijela.

Prvostepeno i drugostepeno upravno rjesavanje u oblasti urbanizma:

Prvostepeno upravno rjesavanje

U izvjestajnom periodu u prvostepenom upravnom postupku iz oblasti urbanizma ukupno je u rjesavanju bilo 37 predmet od čega je rjeseno 29 odnosno 78,37 %. Takođe, Ministarstvo je donijelo jos 3 rjesenja na zahtjev stranke kojim je izvrsena izmjena ili dopuna ranije izdatih rjesenja ovog Ministarstva. Protiv rjesenja Ministarstva u 2019.godini nije pokrenut ni jedan upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu.

Page 44: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

44

Treba naglasiti da su poslovi prvostepenog rjesavanja poslovi odobravanja građenja velikih objekata (preko 10.000m²) ili objekata na području dvije ili vise opcina, te samim tim su složeni i zahtjevaju saradnju i pribavljanje prethodnih misljenja od strane opcina, kantonalnih ustanova i organa. Za sve predmete je obavezno obaviti uviđaj na licu mjesta, a u najvecem broju radi se o predmetima u kojima je obavezno uključenje susjeda i drugih zaintresovanih lica kako prilikom vrsenja uviđaja na licu mjesta tako i u održavanje usmene rasprave. Takođe investitorima je potrebno vise vremena da kompletiraju projektnu dokumentaciju i druge priloge koji se predaju uz zahtjev, te pribave sve zakonom propisane saglasnosti. Ovdje se prije svega misli na saglasnosti, upravne akte ili druge dokaze propisane odredbama drugih zakona koji se odnose na oblast zastite okolisa, Zakona o vodama, Zakona o stvarnim pravima i druge zakone i propise. Zahtjeve koji se kompletiraju Ministarstvo rjesava u kracem roku od zakonom propisanog.U 2019.godini poslove prvostepenog upravnog rjesavanja obavljala su dva izvrsioca.

Drugostepeno upravno rjesavanje

U 2019.godini u rjesavanju je bilo ukupno 751 predmet od čega je 365 predmeta preneseno iz 2018.godine i 386 novoprimljena predmeta. Rijeseno je 514 predmet ili 68,44 %. U radu je ostalo 237 predmeta.

Od ukupnog broja rjesenih predmeta (514) u 248 predmeta žalba je usvojena, odnosno je ponisteno prvostepeno rjesenje i predmet vracen na ponovni postupak, u 252 predmeta žalba odbijena, u 1 predmetu žalba je odbačena, dok je u 13 predmeta postupak obustavljen.U odnosu na ukupno urađeni broj predmeta (514) pokrenuto je 76 upravnih sporava. Tokom 2019.godine od strane Kantonalnog suda po ranije pokrenutim sporovima dostavljeno je 96 presuda. Od ukupnog broja rjesenih upravnih sporova (96) u 55 predmeta odbijena je tužba podnesena protiv rjesenja Ministarstva, u 8 slučajeva ponisteno je samo rjesenje Ministarstva, a u 27 predmeta ponisteno je prvostepeno i drugostepeno rjesenje, u 3 slučaja postupak je obustavljen, a u 3 tužba je odbačena. Isto tako, Ministarstvo je u 8 predmeta radilo, u ponovnom postupku, po presudi Kantonalnog suda.

Podnesena su 9 zahtjeva za vanredno preispitivanje presude Kantonalnog suda.

II-Uprava za stambena pitanja Kantona Sarajevo

Rjesavajuci po podnesenim zahtjevima Uprava za stambena pitanja u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine donijela je:

• 49 odluka po zahtjevu za vracanje stana u posjed u smislu Zakona o prestanku primjene Zakona o napustenim stanovima,

• 2 odluke po zahtjevu za obnovu ugovora o koristenju stana u smislu Uputstva o postupku utvrđivanja prava privremenog korisnika na obnovu ugovora o koristenju stana i postupka kontrole obnovljenih ugovora o koristenju stana,

Page 45: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

45Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

• 36 odluka po zahtjevu za donosenje rjesenja koje zamjenjuju ugovor o koristenju stana,

• 592 odluke po zahtjevu vlasnika stana na osnovu Zakona o vracanju, dodjeli i prodaji stanova,

• 9 odluka po zahtjevu Federalnog ministarstva odbrane za iseljenje korisnika,• 5 odluka po zahtjevima za oglasavanje nistavnim rjesenja,• 62 odluke po zahtjevima za pristup informacijama.

Ukupan broj donesenih odluka je 755.

Uprava za stambena pitanja provodi administrativno izvrsenje rjesenja donesenih u prvostepenom upravnom postupku na način sto donosi zaključak o dozvoli izvrsenja te vrsi izvrsenje prinudnim putem odnosno zakazivanje i izvrsenje prinudnog iseljenja (deložacije) uz asistenciju nadležnih službenika Ministarstva unutrasnjih poslova Kantona Sarajevo.

U izvjestajnom periodu :• doneseno je 26 zaključaka o dozvoli izvrsenja rjesenja,• zakazano je 50 prinudnih iseljenja (deložacija),• izvrseno je 14 prinudnih iseljenja (deložacija).• mirnim putem su zapečacene 24 stambene jedinice

I pored navedenog ovaj organ je stavio na raspolaganje nosiocima prava raspolaganja 129 stambenih jedinica, a u posjed stana je uvedeno 9 nosioca stanarskog prava po rjesenjima o povratu stana u posjed.

Uprava za stambena pitanja izdaje:• Uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije,• Uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija.

U izvjestajnom periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine podneseno je 161 zahtjev za izdavanje uvjerenja.

III- SEKTOR ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE I NORMATIVNO-PRAVNE POSLOVE

Po objavljenom Javnom pozivu za subvencioniranje rjesavanja stambenog pitanja mladih, Vlada Kantona Sarajevo je donijela Odluku o dodjeli sredstava za subvencioniranje rjesavanja stambenog pitanja mladih za 459. kandidata. Odluka je realizovana.

U 2019. godini u Sektoru za drugostepeno upravno rjesavanje i normativno-pravne poslove u radu je bilo ukupno 678 predmeta po žalbama, od čega je 25 predmeta prenesenih iz 2018.godine.

Postupajuci u okviru nadležnosti utvrđene Zakonom, ovaj Sektor je u izvjestajnom periodu po izjavljenim žalbama rijesio 649 predmeta ili izraženo u procentima 95,72 %, a broj nerjesenih žalbi je 29 ili izraženo u procentima 4.28%.

Page 46: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

46

Komisija za kontrolu zaključenih i/ili obnovljenih ugovora o koristenju stana je u 2019. godini izvrsila pregled 6 zaključenih i/ili obnovljenih ugovora o koristenju stana koji su dostavljeni na kontrolu od strane Pravobranilastva Kantona Sarajevo, Pravobranilastva pojedinih opcina u Kantonu Sarajevo, Uprave za stambena pitanja i drugih pravnih i fizičkih lica.

Komisija je u postupku kontrole donijela 4 odluke kojima je ugovor potvrđen, 1 odluku kojom se ugovor izuzima od postupka kontrole i 1 odluku kojom je stavljena van snage ranija odluka Komisije.

Komisija je u skladu sa tačkom 13. Uputstva o postupku kontrole zaključenih i/ili obnovljenih ugovora o koristenju stana (“Službene nvoine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 19/02) dostavila petnaestodnevne izvjestaje o radu Ministru prostornog uređenja, građenja i zastite okolisa Kantona Sarajevo i Federalnom ministarstvu prostornog uređenja.

U izvjestajnom periodu dostavljeno je 214 odgovora na tužbe Kantonalnom sudu u Sarajevu.

U ovom izvjestajnom periodu dostavljen je 21 odgovor Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine po zahtjevu za vanredno preispitivanje sudske odluke.

U ovom izvjestajnom periodu dostavljeno je 6 odgovora na apelacije podnesene Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.

U 2019. godini obrađena su 1564 akta koja se odnose na informacije, odgovore i korespodenciju sa prvostepenim organima, pravnim i fizičkim licima.

IV- UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVEKANTONA SARAJEVO

Od 9 (devet) drugostepenih predmeta, 5 predmeta je rijeseno, od kojih su dvije žalbe uvažene, a 3 (tri) odbijene. Data su 3 (tri) odgovora na tužbu i dostavljeni spisi upravnih predmeta Kantonalnom sudu, nakon pokrenutog upravnog spora. Upuceno 9 (devet) zahtjeva za dostavu spisa opcinama i data su 2 (dva) odgovora za stranke u upravnom postupku.Od ukupno 95 odgovora na zahtjeve raznih službi, 9 (devet)zahtjeva i odgovora na zahtjeve poslano je ispred Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zastite okolisa.

Na sjednicama Vlade Kantona Sarajevo razmatrano je 8 (osam) predmeta i donesena 5 zaključka i 3 odluke

Na sjednicama Vlade Kantona Sarajevo razmatrano je 8 (osam) predmeta i donesena 5 zaključka i 3 odluke Vlade Kantona Sarajevo, a radi se o sljedecim:

1. Zaključak Vlade Kantona Sarajevo da jedinstvena evidencija imovine Kantona Sarajevo koja se vodi u Upravi za geodetske i imovinsko -pravne poslove u sastavu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zastite okolisa Kantona Sarajevo, postaje javni dokument koji ce biti dostupan na web stranici Ministarstva prostornog uređenja,

Page 47: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

47Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

građenja i zastite okolisa Kantona Sarajevo pod nazivom "Imovina Kantona Sarajevo";

2. Vanovac Zora, Fadila i Borisa - Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje "Ugovora o kupoprodaji nekretnine ";

3. Zaključak o ovlastenju Direktora Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za zaključivanje "Ugovora o kupoprodaji nekretnine";

4. Ljerka Danon - Odluka o odricanju prava preče kupnje;

5. Iseni Erdžan - Zaključak o prihvatanju inicijative o otkupu nepokretnosti;

6. Vladimir Blagojevic - Odluka o odricanju prava preče kupnje zasticenog dobra - bastine;

7. "EMIRAN" d.o.o. Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom i

8. "EMIRAN" d.o.o. Zaključak oprijedlogu odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o kupoprodaji nekretnine - neposrednom pogodbom.

Od navedenih predmeta jedan je razmatran na sjednici Skupstine Kantona Sarajevo, i to predmet Vanovac Zora, Fadila i Borisa, a drugi je na rasporedu nastavka sjednice Skupstine Kantona Sarajevo, planirane 17.12. 2019. godine.

Uprava za geodetske i imovinsko -pravne poslove, uputila je 172 (stotinusedamdesetdva) zahtjeva za dostavu podataka imovine kantona budžetskim korisnicima. Od ukupnog broja zahtjeva, dobili smo podatke za 86 (osamdesetsest) korisnika, na 81 (osamdesetjedan) zahtjev nije odgovoreno. 5 (pet) korisnika se oglasilo da ne posjeduju vlastitu imovinu.

U Registru baze imovine Kantona Sarajevo uneseno je u proteklom periodu 852 (osamstotinapedesetdva) podatka iz zk izvadaka i katastra i obrazaca evidencije imovine KS.

V- Sektor za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj o oblasti

• REALIZACIJA PROJEKTA SANACIJA RATNIM DEJSTVIMA OŠTEĆENIH KROVOVA (4 krova)

• REALIZACIJA PROJEKTA SANACIJA RATNIM DEJSTVIMA OŠTEĆENIH LIFTOVA (6 liftova)

• REALIZACIJA PROJEKTA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENIM ZGRADAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zastite okolisa Kantona Sarajevo i Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA za realizaciju aktivnosti na implementaciji Modela EE.Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zastite okolisa i Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA potpisali su Sporazum o saradnji na implementaciji Modela poboljsanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povecanja broja.Sporazumom, Rjesenjem i Programom rada Radne grupe, definisane su sve aktivnosti koje Radna grupa provodi na realizaciji Modela EE.Projektom su osigurane pogodnosti za vlasnike stambenih objekata i to:

Page 48: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

48

1. besplatan energetski audit i projektna dokumentacija,2. kreditne linije kod partnerskih banaka za finansiranje mjera energetske efikasnosti,

3. subvencioniranje kamatne stope,

4. sufinansiranje do 45% troskova utopljavanja objekata i besplatan nadzor radova na utopljavanju objekta.

Na I Javni poziv za korisnike pristiglo je ukupno 380 prijava, od čega 266 prijava individualnih stambenih objekata i 114 prijave objekata kolektivnog stanovanja. Nakon evaluacije pristiglih prijava i pratece dokumentacije, ukupno 293 prijave su bile kompletne od čega 194 prijave objekata individualnog stanovanja i 99 prijava objakata kolektivnog stanovanja.

Prema raspoloživim sredstvima finansijera projekta za implementaciju mjera energetske efikasnosti u ovoj budžetskoj godini ce se realizirati za ukupno 120 objekata izrada energetskih audita i projektne dokumentacije.

REALIZACIJA PROJEKTA SNIMANJE OBJEKATA, ISPITIVANJE STABILNOSTI KONSTRUKCIJA, IZRADA SANACIONIH ELABORATA, PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, OBEZBJEĐENJE DOZVOLA ZA SANACIJU, TROŠKOVI TEHNIČKIH PREGLEDA I PRIJEMA RADOVA, TE DOBIJANJA UPOTREBNIH DOZVOLA I DR.

REALIZACIJA PROJEKTA PREDINVESTIRANJE U RJEŠAVANJU IMOVINSKO pravnih odnosa i izgradnje primarne materijalne Infrastrukture za pokretanje kolektivne i individualne stambene izgradnje u skladu sa usvojenom prostorno - planskom dokumentacijom na području Kantona Sarajevo.

Ministarstvo je u okviru realizacije Projekta Predinvestiranje u rjesavanju imovinsko – pravnih odnosa i izgradnju materijalne infrastrukture za pokretanje kolektivne stambene izgradnje u skladu sa usvojenom prostorno - planskom dokumentacijom na području KS, Opcini Hadžici u predhodnim godinama doznačilo sredstva u iznosu od 1.250.000,00 KM.Ministarstvo je doznačilo sredstva Opcini Ilijas za opremanje lokacije „Banovac” u predhodnim godinama uložilo 1.000.000,00 KM.

REALIZACIJA PROJEKTA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA MLADIH PUTEM ZAKUPA UZ OBAVEZU

Budžetom i rebalansom Budžeta Kantona Sarajevo obezbjeđena su potrebna sredstva za realizaciju ovog projekta .

Sporazumom i Anex-om o uslovima i načinu rjesavanja stambenog pitanja mladih putem zakupa uz obavezu kupoprodaje stana zaključen sa Fondom za izgradnju stanova za članove porodica sehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe po kojem Ministarstvo na ime podsticaja za rjesavanje stambenog pitanja mladih putem zakupa uz obavezu kuporodaje stana, Fondu, po zaključenju ugovora između Fonda i kandidata sa konačne rang liste kandidata iz člana 8. Sporazuma, uplacuje iznos od 10% kupoprodajne cijene stana utvrđene u članu 6. Sporazuma i to u 10 jednakih godisnjih rata.

Page 49: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

49Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

• REALIZACIJA PROJEKTA REKONSTRUKCIJA ŠETNICE UZ MILJACKU – OPĆINA NOVO SARAJEVO

• PROJEKAT SREDNJOVJEKOVNI GRAD DUBROVNIK - OPĆINA ILIJAŠ

• REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA, SANACIJA, OTKUP I IZGRADNJA VJERSKIH I KULTURNO-HISTORIJSKIH OBJEKATA

Budžetom za 2019. godinu planirana sredstva.

MINISTARSTVO JE POTPISALO UKUPNO 10 SPORAZUMA

• SISTEMSKA SANACIJA ZGRADA SA OŠTEĆENJIMA USLJED RATNIH DEJSTAVA

VI- IZVJEŠTAJ SEKTORA ZAŠTITE OKOLIŠA

Pretvaranje odlagališta Smiljevići u Centar za upravljanje otpadom

• Programom je definisano 35 aktivnosti u ukupnom iznosu od 2.916.385,18 KM.

• Ostvarena je saradnja između UNDP i Ministarstva na unapređenju stanja na deponiji. 26.08.2019.godine sklopljen je Sporazum o finansiranju za izgradnju plohe od 15.000 m2 u okviru RCUO Smiljevici i Anex I Sporazuma od 06.09.2019.godine, na ukupan iznos od 1.108.994,40 KM.

• Sklopljen je Sporazum između Tužilastva BiH i Ministarstva o provođenju zajedničke nabavke radova za sanaciju devastirane lokacije RCUO Smiljevici 26.06.2019.godine.

• Ministarstvo je pripremilo vise izvjestaja i informacija, koji su bili razmatrani na Vladi i Skupstini Kantona Sarajevo. U materijalima za Vladu i Skupstinu KS izneseni su svi planirani i realizovani projekti od strane Ministarstva u periodu od 2016.godine do danas.

• U saradnji sa Svjetskom bankom, obezbijeđene su studije i elaborati za unapređenje stanja na RCUO Smiljevici.

• Ostvarene su pretpostavke za prenos upravljanja deponijom Smiljevici sa Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zastite okolisa na Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture. Vlada Kantona Sarajevo donijela je 24.12.2019.godine Zaključak broj 02-05-44305-5/19 kojim se zadužuje Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture da preuzme poduzimanje svih potrebnih aktivnosti i mjera radi upravljanja nad deponijom Smiljevici, a čiji je nosilac u prethodnom periodu bilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zastite okolisa. Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture ce preuzeti sva prava i obaveze nastale po osnovu sporazuma i ugovora zaključenih od strane Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zastite okolisa u vezi sa deponijom Smiljevici.

Provođenje Zakona o upravljanju otpadom

• U 2019.godini u rjesavanju bilo 10 zahtjeva za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom, od čega je rijeseno 8 zahtjeva, a 2 zahtjeva su u proceduri rjesavanja.

Provođenje Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom

Page 50: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

50

• Odobren je 21 plan upravljanja medicinskim otpadom.

Provođenje Plana upravljanja otpadom Kantona Sarajevo za period 2015. - 2020. godina

• Pripremljeni su i Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-29735-5/19 01.08.2019.godine usvojeni Elaborati o lokacijama reciklažnih dvorista, nisa i zelenih otoka sa lociranjem u prostorno-planskoj dokumentaciji i investicijskim planom opcina Centar, Hadžici, Ilidža, Ilijas, Novi Grad, Novo Sarajevo, Stari Grad, Trnovo i Vogosca, a koje je pripremio Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zastite okolisa, opcinama Kantona Sarajevo i KJKP “Rad”-om.

• Realizovane su aktivnosti iz Sporazuma o sufinansiranju izgradnje Reciklažnog dvorista Ilijas – I faza.

• Obezbijeđena je izrada Studije izvodljivosti i idejno-tehničko rjesenje postrojenja za spaljivanje animalnog otpada u Kantonu Sarajevo i dostavljena Ministarstvu privrede na nadležno postupanje.

• Realizovan je projekat identifikacije proizvođača i načina upravljanja građevinskim otpadom u Kantonu Sarajevo, koji je Vlada KS usvojila Zaključkom broj 02-05-20408-12/19 od 16.05.2019.godine.

• Pripremljena je Studija opravdanosti uspostave kogenerativnog postrojenja i postrojenja za mehaničko-bioloski tretman (MBO) otpada na području Kantona Sarajevo, koja ima za cilj da se izabere najpovoljnije rjesenje za tretman otpada u okviru RCUO Smiljevici, usklađeno sa hijerarhijom otpada i opredjeljenjima iz važecih strateskih dokumenata Kantona Sarajevo i Federacije BiH. Rezultati Studije ce biti razmatrani u okviru planiranih aktivnosti za 2020.godinu.

• U okviru projekta uvođenja odvojenog prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima u Kantonu Sarajevo u 2019.godini je realizovana III faza projekta, koja je rezultirala nabavkom 1000 posuda 240 l i 1000 posuda 120 l, te opreme za sortirnicu u okviru RCUO Smiljevici. Otpočela je realizacija IV faze projekta, kojom je predviđena nabavka 2000 kanti od 240 l, 2000 kanti od 120 l, 60 kontejnera 1.100 l.

• Nastavljena je izrada Prostornog plana područja posebnog obilježja „Regionalni centar za upravljanje otpadom (RCUO) Smiljevici“, koja predviđa prosirenje obuhvata deponije sa sadasnjih 53,4 ha na 94,3 ha. Radi se Strategijska procjena uticaja na okolis, koja ima za cilj identifikaciju i procjenu uticaja Plana na okolni prostor, a čiji ce rezultati i smjernice biti implementirani u Plan.

Zeleni akcioni plan (GCAP)

• U toku 2019. godine održane su 3 velike radionice.

• Dana 01.10.2019. godine održana je prezentacija ''Studije urbanih ventilacionih koridora i uticaja visokih zgrada u Kantonu Sarajevo''.

Dana 02.12.2019. godine dostavljen je Nacrt GCAP-a. Do usvajanja GCAP-a su preostale aktivnosti na organizovanju prezentacije, pribavljanju misljenja zainteresovanih subjekata, te

Page 51: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

51Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

održavanje dva treninga za jačanje kapaciteta za primjenu plana.

Projekat “Subvencioniranje gasnih priključaka na postojeću infrastrukturu Sarajevogasa”

• Dana 13.03.2019. godine potpisan je Aneks II Sporazuma o saradnji na realizaciji projekta “Subvencioniranje gasnih priključaka na postojecu infrastrukturu Sarajevogasa” kojim su obezbjeđena sredstva u iznosu od 200.000,00 KM za realizaciju projekta

• Dana 23.07.2019. godine potpisan je Aneks III Sporazuma o saradnji na realizaciji projekta “Subvencioniranje gasnih priključaka na postojecu infrastrukturu Sarajevogasa” kojim su obezbjeđena sredstva u iznosu od 150.000,00 KM za realizaciju projekta

• Na Javni poziv se prijavilo ukupno 398 aplikanata, od kojih je 370 ispunilo uslove iz Javnog poziva. Isti su priključeni na postojecu infrastrukturu Sarajevogasa

• Donosenje novog Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo

• Vlada Kantona Sarajevo je, na sjednici održanoj 31.10.2019. godine, donijela Zaključak kojim je usvojila Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo. Isti je objavljen u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj 44/19.

• Dana 22.11.2019. godine Ministar je donio Rjesenje o imenovanju Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor nad primjenom Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo

Formiranje Radne grupe za izradu Elaborata opravdanosti uspostave Centra za upravljanje kvalitetom zraka u Kantonu Sarajevo

• Vlada Kantona Sarajevo je, na sjednici održanoj 21.11.2019. godine, donijela Rjesenje o formiranju Radne grupe za izradu Elaborata opravdanosti uspostave Centra za upravljanje kvalitetom zraka u Kantonu Sarajevo. Skupstina KS je na Hitnoj sjednici održanoj 05.12.2018. godine na temu zagađenja zraka donijela Zaključak kojim se zadužuje Vlada da intenzivira formiranje Centra za upravljanje kvalitetom zraka, te da predloži jačanje kadrovskih i materijalno- tehničkih kapaciteta institucija koje imaju obavezu da djeluju na prevenciji i očuvanju kvaliteta zraka.

Sporazum o finansiranju i Aneks A Sporazuma o finansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP-ija) i Kantona Sarajevo - Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

• Vlada Kantona Sarajevo je, na sjednici održanoj 21.11.2019. godine, donijela Odluku kojom je dala saglasnost na na Sporazum o finansiranju i Aneks A Sporazuma o finansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP-ija) i Kantona Sarajevo - Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zastite okolisa.

• Predmetni Sporazum o finansiranju ce omoguciti izvođenje radova na prosirenju sanitarne plohe za odlaganje komunalnog otpada na prostoru Regionalnog centra za upravljanje

Page 52: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

52

otpadom Smiljevici, u skladu sa Programom aktivnosti u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom - Smiljevici u 2019. godini.

• Izmjene i dopune Odluke o zastiti i poboljsanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo

• Dana 12.11.2019. godine održana je stručna rasprava o Izmjenama i dopunama Odluke. Glavna intencija izmjena i dopuna važece Odluke je implementacija rezultata i preporuka Studije izvodivosti o prosirenju i unapređenju sistema daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevo, Studije ventilacionih koridora i uticaja visoke gradnje na kvalitet zraka, urađene Metodologije za ocjenu uticaja na kvalitet zraka za nove zahvate u prostoru, kao i regulisanje emisija iz individualnih ložista. Cilj organizovanja Stručne rasprave je analiza rjesenja koja ce se predložiti sa stanovista efikasnosti i mogucnosti provedbe.

Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata neprofitnih organizacija i udruženja iz oblasti zaštite okoliša sredstvima Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu

• Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zastite okolisa objavilo je u sredstvima javnog informisanja i na web strani Kantona Sarajevo dana 10.04.2019. godine Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata neprofitnih organizacija i udruženja iz oblasti zastite okolisa sredstvima Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu, sa pozicije Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zastite okolisa. Rok za podnosenje prijava je bio 10.05.2019. godine.

• Ministarstvo je zaprimilo 37 projekata.

• Komisija je prihvatila projekte 15 udruženja koja su se prijavila na Javni poziv.

• Ukupan iznos sredstava odobrenih za finansijsku podrsku nevladinih organizacija iznosi 49.770,00 KM.

Sa pozicije Budžeta KS za 2019. godinu - "Tekući transfer za zaštitu okoliša", pojedinačnim odlukama dodjeljena su sredstva slijedećim udruženjima i pravnim licima:

• Komori sanitarnih inžinjera FBIH za Projekat - Manifestacija "Promocija održivog razvoja"

• Putničkoj agenciji “PRO OPTIMUS- tours” d.o.o. za Projekat - “Kids Time Festivala”

• Udruženju “Green Art” za Projekat - “Čepocilim”

• Opcini Vogosca za Projekat -" Čista i lijepa Vogosca"

• PU Gimnaziji Richmond Park College Sarajevo za Projekat - Internacionalna olimpijada projekata-Genius - Olimpijada učenika Lamije Balic, Maide Štulanovic i Farisa Demirovica, sa projektima "Biorjesenje za zagađenje" i “Sarajevo powered and cleaned by coffee.”

• FACE d.o.o. Sarajevo za Projekat - Ekoloski kviz “Eko djeca”

• Facultas za prosperitet mladih zaProjekat - “Održavanje eko- kreativnih radionica izrade božicnih i novogodisnjih ukrasa od ekoloskog materijala i reciklažnog otpada Kao nekad pred Božic u 2019. godini”

• Ekolosko planinarskom drustvu “Treskavička jezera” Trnovo za Projekat - “Obilježavanje- markiranje pjesačkih staza, izrada i postavljanje putokaza na Treskavici”

• Udruženju ekologa "Arboretum- botanička basta" za Projekat - “Dječija akcija posumljavanja

Page 53: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

53Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

Uževice 2019. godine”

• Drustvu prijatelja Grada Sarajeva za Projekat - “2019 sadnica za 2019. godinu”

• Ekoloskom drustvu za uzgoj i zastitu sitnih životinja za Projekat "III evropskog sajma- izložbe balkanskih rasa golubova, II evropskog sajma- izložbe rasa golubova jugoistočne Evrope, XI državnog sajma- izložbe sitnih životinja, XVII ornitoloskog državnog sajma- izložbe ptica, Izložbe sportskih golubova pismonosa sarajevske zone- Sarajevo 2019. godine"

Provođenje Zakona o zaštiti okoliša (''Službene novine FBiH'', br. 33/03 i 38/09)

• U periodu od 01.01.2019.godine do 31.12.2019. godine izdata je 31 okolinska dozvola, 3 Rjesenja o odbijanju zahtjeva, 10 zaključaka o odbacivanju zahtjeva i 6 zaključka o prekidu postupka zbog rjesavanja prethodnog pitanja.

Provođenje Zakona o zaštiti prirode Federacije BiH (''Službene novine FBiH'', broj 66/13)

• U izvjestajnom periodu zaprimljeno je 6 zahtjeva za izdavanje saglasnosti/dozvole za zahvate u zasticenim područjima. Od toga, donesena su 2 rjesenja kojim se daje dozvola, 1 rjesenje kojim se odbija zahtjev, 2 zaključka o odbacivanju zahtjeva, a 1 zahtjev je u toku.

___________________________________________________________________

• Početkom jula počela je izrada planova upravljanja Zasticenim pejzažem ''Bentbasa'' i Spomenikom prirode ''Vrelo Bosne'' (očekuje se početkom naredne godine donosenje pomenutih upravljačkih dokumenata od strane Vlade Kantona Sarajevo).

• Nakon dobijanja saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo, početkom oktobra potpisan je Sporazum sa UNDP-ijem o sufinansiranju Projekta UNEP-a pod nazivom „Podrska UNEP/GEF portfoliju“ i aktivnosti „Postizanje očuvanja bioloske raznolikosti kroz uspostavljanje i efikasno upravljanje zasticenim područjima i izgradnju kapaciteta za zastitu prirode u Bosni i Hercegovini“, kojim je planirana priprema Plana upravljanja Zasticenim pejzažem ''Bijambare'', planova upravljanja posjetiocima u zasticenim područjima ZP ''Trebevic'', SP ''Vrelo Bosne'' i ZP ''Bijambare'', te Studije valorizacije prirodnih cjelina Misoča i Čemerska planina za uspostavljanje novog zasticenog prirodnog područja. Dana 12.12.2019. godine na stranici UNDP-ija objavljeni tenderi za izradu Plana upravljanja ZP ''Bijambare'' i Studije valorizacije Čemerske planine sa rijekom Misoča, dok ce tender za planove upravljanja posjetiocima u zasticenim područjima biti objavljen u januaru naredne godine.

• Do donosenja novog Plana upravljanja ZP ''Bijambare'', na snazi su Privremene upravljačke smjernice, koje je donio Upravni odbor Kantonalne javne ustanove za zasticena prirodna područja, a saglasnost dalo Ministarstvo shodno Zakonu o zastiti prirode.

• U funkciji nastavka pripreme Prostornog plana područja posebnog obilježja Zasticeni pejzaž ''Trebevic'', a imajuci u vidu uočene promjene na sumskim ekosistemima, Ministarstvo je sa Šumarskim fakultetom i Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevo potpisalo

Page 54: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

54

Sporazum o izradi Elaborata upravljanja sumskim ekosistemima za potrebe izrade pomenutog razvojno - planskog dokumenta.

• Kako je Federalno ministarstvo okolisa i turizma 2018. godine prihvatilo Inicijativu ovog Ministarstva za izmjene i dopune federalnog Zakona o zastiti prirode kako bi se sačinio sto kvalitetniji i prevashodno provodivi zakonski okvir kojim se regulise oblast zastite prirode, a da u 2019. godini nisu urađene nikakve konkretne aktivnosti po tom pitanju, ponovo je insistirano da se rjesavanju ovog problema pristupi sto je moguce prije, uz aktivno učesce Ministarstva-Sektora zastite okolisa.

• Vise puta je zahtijevano hitno postupanje Federalnog ministarstva okolisa i turizma, u skladu sa važecim zakonskim ovlastenjima, u vezi gradnje hidrocentrale na rijeci Miljacki, na području Republike Srpske, a u rjesavanje problematike zatraženo je i uključenje Međuentitetskog tijela za okolis.

• Kada je u pitanju međunarodna saradnja nastavljena je implementacija Projekta URBforDAN - Upravljanje i koristenje urbanih suma kao prirodnog naslijeđa Dunavskih gradova, u kojem je Ministarstvo pridruženi strateski partner, a Zasticeni pejzaž ''Trebevic'' fokus područje za Kanton Sarajevo. Primjena rezultata projekta na Zasticeni pejzaž ''Trebevic'' očekuje se u narednoj godini.

• Na prijedlog Ministarstva, Vlada Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj 05.09.2019. godine usvojila ''Studiju izvodljivosti o prosirenju i poboljsanju sistema daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevo'', te za provedbu zaključaka i preporuka sadržanih u istoj zadužila sve nosioce pripreme i izrade prostorno - planske dokumentacije (Kanton, Grad, opcine, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo), kao i KJKP ''Toplane'' d.o.o. Sarajevo, BAGS ENERGOTEHNIKA dd Vogosca, javna komunalna preduzeca, te druga resorna ministarstva i institucije u okviru svoga djelokruga rada.

• Kao jedna od mjera iz KEAP-a (Akcioni plan Zemljiste), u zavrsnoj je fazi realizacija Inicijative za sanaciju i uređenje degradiranih zemljista i javnih zelenih povrsina na području Kantona Sarajevo, a prema Sporazumu od 19.09.2019. godine između Ministarstva i KJKP ''Park'' doo Sarajevo. Na različitim lokacijama (19 vecih javnih zelenih povrsina u ukupno sest opcina) izvrsena je sadnja skoro 700 stabala crnogorice i bjelogorice (smrča, tisa, brijest, bor i dr.), sa posebnim osvrtom na one vrste koje imaju funkciju apsorpcije čvrstih čestica PM10, s ciljem smanjenja zagađenja zraka, prasine, buke i dr.

• U funkciji zastite i unaprijeđenja kvaliteta zraka, u izvjestajnom periodu potpisana su dva amandmana Sporazuma sa UNDP-ijem u okviru nastavka realizacije Projekta ''Zeleni ekonomski razvoj'', kojima je obuhvacena energijska sanacija ukupno 39 javnih objekata (među kojima su i objekti iz važeceg Akcionog plana energijske efikasnosti u javnim objekatima Kantona Sarajevo), a sredstva su, pored Vlade Kantona i ovog Ministarstva, obezbijedila i Vlada Švedske, javni objekti, kao i opcine na čijim se teritorijama isti i nalaze. Energijska sanacija objekata je u toku. Za 24 javna objekta je u 2019. godini u potpunosti izvrsena energijska sanacija, za sedam se očekuje okončanje u januaru 2020. godine, dok ce radovi na preostalim objektima biti nastavljeni na proljece.

• Dana 27.11.2019. godine Ministarstvo je sa UNDP-ijem potpisalo jos jedan Amandman sporazuma o podjeli troskova na projektu „Zeleni ekonomski razvoj“, a u svrhu izrade Studije stanja energijske efikasnosti objekata u Kantonu koja koriste osobe u stanju socijalne

Page 55: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

55Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

potrebe. Radi se o novoj aktivnosti, čiji je konačni cilj energijska sanacija objekata koje koristi navedena kategorija građana koja ostvaruje pravo na subvencioniranje troskova grijanja od Kantona Sarajevo. Namjera je da se kroz energijsku sanaciju objekata smanji potrosnja energenata za grijanje, te obezbijedi koristenje čistih energenata, a usteđena sredstva u budžetu reinvestiraju u druge namjene.

• Otpočele su aktivnosti i na realizaciji Projekta ''Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo'', koji bi se trebao finansirati iz kredita EBRD-a u iznosu od 10 miliona Eura (od čega su 8 miliona Eura kreditna, a 2 miliona Eura grant sredstva). Vlada je na sjednici održanoj 18.07.2019. godine usvojila predmetni Projekat, a Ministarstvo je potom pripremilo Inicijativu za zaduživanje i poslalo Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo na dalju proceduru. Projektom je planirano provođenje mjera povecanja energijske efikasnosti cca 40 javnih objekata na području Kantona. U izvjestajnom periodu Vlada je formirala i Jedinicu za implementaciju Projekta, te je shodno procedurama EBRD-a izabran i konsultant za izradu detaljnih energetskih pregleda i projektne dokumentacije za javne objekte. Sredstva za troskove angažmana konsultanta obezbijedio je EBRD-e iz dodatnog granta za pružanje tehničke saradnje na realizaciji predmetnog projekta. Na prijedlog Ministarstva, Vlada je dana 19.12.2019. godine usvojila od konačnu listu od 40 javnih objekata za koje je, u skladu sa raspoloživim sredstvima, planirano provođenje mjera energijske efikasnosti kroz pomenuti Projekat.

• Ministarstvo je učestvovalo u pripremi Akcionog plana implementacije Strategije razvoja Kantona Sarajevo do 2020 (period 2019. - 2021. godina), te Izvjestaja o razvoju Kantona za 2018. godinu.

___________________________________________________________________

• Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zastite okolisa vrsi kontinuirani monitoring zagađujucih materija u zraku putem pet automatskih stanica koje su smjestene na lokacijama Vijecnica, Otoka, Ilidža i Ilijas. Sve automatske stanice su informatički uvezane i prosječne satne vrijednosti zagađujucih materija se mogu pratiti na web stranici monitoringa kvaliteta zraka: https://www.kvalitetzraka.ba/, koja se nalazi na web stranicama Vlade Kantona i Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zastite okolisa. Za potrebe Kantona Sarajevo, poslove monitoringa i održavanja stanica vrsi Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

• Buduci da se u zimskom periodu, kada je intenzivno zagrijavanja objekata desavaju epizode povecanih koncentracija zagađujucih materija, izrađena je informacija o stanju kvaliteta zraka za period oktobar-novembar 2019.godine.

• Kvalitet zraka za slijedece pracene polutante: ugljen monoksid (CO), azotne okside (NOx), sumpordioksid (SO2) i ozon (O3), uglavnom ne bilježe prekoračenja prosječnih dnevnih tolerantnih vrijednosti za mjesece oktobar i novembar 2019.godine.

• Glavni problem kada su u pitanju praceni polutanti je prekoračenje propisanih prosječnih dnevnih vrijednosti za čvrste čestice u zraku PM10.

• Analizom svih prikupljenih validiranih podataka može se zaključiti da je najteža situacija u pogledu kvaliteta zraka u područjima Ilijasa i Otoke gdje su zabilježene i po deset dana u nizu prekoračenja za PM10.

• Epizode povecanih koncentracija zagađujucih materija u zraku su bile proglasene 12 puta

Page 56: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

56

u toku 2019.godine, i to: Pripravnost 8 puta, a Upozorenje 4 puta. J.U. Zavod za javno zdravstvo je redovno pratio rad stanica i mjerenja i od oktobra mjeseca se izvjestava svakodnevno o mjerenjima uz prikaz trendova,

• U slučajevima povecanih koncentracija, provode se mjere koje su propisane Planom interventnih mjera, a Služba za protokol i press KS redovno izdaje saopstenja za građane. Na web stranicama Vlade KS, ovog Ministarstva i Ministarstva zdravstva, kao i Zavoda za javno zdravstvo KS redovno se daju zdravstvene preporuke za stanovnistvo.

AKTIVNOSTI KOJE SE REALIZUJU U VEZI MONITORINGA KVALITETA ZRAKA

Sve poslove monitoringa i održavanja stanica za Kanton Sarajevo vrsi Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo na osnovu Ugovora broj 05-14-8926-U/19 od 03.04.2019.godine. S tim u vezi Zavod prati rad stanica, vrsi održavanje i podnosi mjesečne izvjestaje o radu.

U cilju održavanja stanica Zavod je u navedenom periodu proveo tendere za nabavku rezervnih dijelova za stanice, za kalibraciju analizatora, kao i za dodatne analizatore i opremu u cilju unapređenja monitoringa kvaliteta zraka. Navedene nabavke su u zavrsnoj fazi realizacije.

Vlada Kantona Sarajevo je na prijedlog Ministarstva donijela novi Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, na sjednici održanoj 31.10.2019. godine, a koji je objavljen u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj 44/19.

Pri tome se vodilo računa da Plan učini efikasnijim i provodljivijim.U pripremi Prijedloga Plana su intenzivno učestvovali članovi Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor, a obavljeni su i posebni sastanci, i zatražena misljenja organizacija i institucija koje su uključene u realizaciju Plana.

Glavne novine u odnosu na važeci Plan ogledaju se u slijedecem:

• uvedeno je zoniranje područja Kantona na 5 zona (gradske opcine i Ilidža, Ilijas, Vogosca, Hadžici i područja iznad 700 m.n.v.), posto stanje kvaliteta zraka nije isto na cjelokupnom području Kantona, te time ni potreba za proglasenjem epizoda;

• izmijenjeni su uslovi za proglasenje epizoda,

• predviđeno je automatsko proglasavanje i ukidanje epizoda i efikasniji način obavjestavanja obveznika provođenja Plana, putem mailing liste subjekata,

• epizode Upozorenja i Uzbune proglasava Vlada na prijedlog Ministarstva, a na osnovu Izvjestaja Stručnog tijela ako su se ispunili određeni uslovi,

• svi subjekti zaduženi za primjenu plana su identifikovani i jasno su im dodjeljene obaveze i odgovornosti,

• Operativni stab je ukinut, posto se do sada njegovo djelovanje pokazalo nedovoljno efikasno,

Page 57: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

57Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

• Mjere su revidovane u smislu efektivnije provedbe i veceg učinka.

• Po prvi put su opcine i opcinske inspekcije prepoznate kao subjekti primjene Plana koje imaju svoja direktna zaduženja.

• Isto tako su konkretno i sve ranije propisane mjere revidirane u smislu efektivnije provedbe i veceg učinka. U skladu s tim, mjere koje su se odnosile na ograničenja emisije iz postrojenja koja koriste plin su ukinute. U isto vrijeme, mjere koje su se odnosile na ograničenja saobracaja za pojedine vrste vozila su izmijenjene, i to u smislu da je teritorijalno ograničenje “potez Basčarsija – Ilidža” prosiren na sve gradske opcine i Ilidžu, kao i u smislu da se ova mjera vise ne odnosi na vozila sa benzinskim motorima, zbog znatno manje emisije prasine, ali se odnosi na dizel vozila EURO1, EURO2 i EURO3, u zavisnosti od proglasene epizode.

• Također, mjere u epizodi Uzbune predviđaju zabranu koristenja čvrstih goriva i teskih lož ulja za sve poslovne subjekte koje u svom radu koriste ovaj energent. Sva lica koja koriste čvrsta goriva, laka i teska ulja nece dostavljati kontakt podatke, ali moraju postovati odredbe Plana i bit ce predmet pojačanog inspekcijskog nadzora. Uvedena je obaveza svim pravnim licima, gdje za to postoje tehnički uslovi, da koriste plin kao primarni energent.

• Prijedlog da se granica za PM10 koja je uslov za proglasenje Uzbune smanji sa 300 ug/m3 na 250 ug/m3 nije prihvacen, zbog činjenice da bi se ovim značajno povecao broj dana kada bi trebalo proglasiti nivo Uzbune, a sto bi značajnije opteretilo i ograničilo život u Kantonu radi represivnih mjera predviđenih u ovoj epizodi.

• Dodatno je uslov za proglasenje epizoda smanjen sa najmanje dvije stanice na jednu, a sto ce povecati broj dana sa proglasenim epizodama Upozorenja i Uzbune.

• U ovom Planu nije predviđena frakcija PM2,5 iz razloga sto je ona sastavni dio PM10. Tokom zimskog perioda njen se udio gotovo potpuno izjednačava sa PM10. Takođe, jos jedan od razloga je sto samo jedna stanica na području Kantona vrsi mjerenja PM2,5, kao i činjenica da ne postoje granične vrijednosti predviđene kantonalnom zakonskom regulativom. Međutim, preporučeno je da bi vrijednosti PM2,5 trebale biti objavljivane u vidu upozorenja od strane ovlastene institucije Zavoda za javno zdravstvo u cilju zastite zdravlja ljudi, a prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije.

• S tim u vezi, uz ovaj izmijenjeni Plan, objavljeno je 169 pravnih i fizičkih lica na koje se odnosi ovaj plan, a koja u tokom obavljanja svoje djelatnosti kroz koristenja precizno identificiranih postrojenja za zagrijavanje prostorija emituju stetne tvari u zrak.

Novi Plan intervetnih mjera, zajedno sa pripadajucom Listom pravnih i fizičkih lica na koja se odnosi Plan, kao i zdravstvenim preporukama za stanovnistvo je postavljen na stranicu Vlade Kantona i Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zastite okolisa.

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor kontinuirano prati stanje kvaliteta zraka i meteoroloske prilike, izrađuje dnevne izvjestaje sa preporukama o djelovanju u skladu sa Planom.

Page 58: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

58

AKTIVNOSTI KOJE SE REALIZUJU U FUNKCIJI POBOLJŠANJA KVALITETA ZRAKA

U cilju poboljsanja kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo Ministarstvo u saradnji sa drugim stručnim licima i institucijama kontinuiranio provodi različite aktivnosti i mjere, a koje se ogledaju u slijedecem: • Ministarstvo je pripremilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o zastiti i poboljsanju

kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo. Glavna intencija izmjena i dopuna važece Odluke je implementacija rezultata i preporuka Studije izvodivosti o prosirenju i unapređenju sistema daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevo i Studije ventilacionih koridora i uticaja visoke gradnje na kvalitet zraka, urađene Metodologije za ocjenu uticaja na kvalitet zraka za nove zahvate u prostoru, kao i regulisanje emisija iz individualnih ložista. Dana 12.11.2019. godine održana je Stručna rasprava o izmjenama i dopunama Odluke, čiji je cilj bio analiza rjesenja koja ce se predložiti sa stanovista efikasnosti i mogucnosti provedbe Odluke. Uvid u navedenu Odluku jos uvijek traje i mogu se dostaviti ovom Ministarstvu primjedbe i prijedlozi na istu.Vlada Kantona Sarajevo je dana 21.11.2019. godine donijela Rjesenje o imenovanju Radne grupe za izradu Elaborata opravdanosti uspostave Centra za upravljanje kvalitetom zraka u Kantonu Sarajevo, čiji je zadatak da sagleda postojece organizacione i kadrovske kapacitete za bavljenje poslovima zastite zraka, zatim da ocijeni aktuelno stanje i obrazloži razloge za formiranje Centra za upravljanje kvalitetom zraka u Kantonu Sarajevo, kao i da predloži novi organizacioni, kadrovski, pravni i ekonomski okvir za ispunjavanje strateskih ciljeva u sanaciji zagađenosti zraka.

• Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zastite okolisa u saradnji sa Zavodom za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo vrsi kontrolu iz postrojenja za sagorijevanje i vođenje Registra postrojenja za sagorijevanje. Na osnovu izvjestaja, koji su dužni dostavljati svi operatori postrojenja za sagorijevanje na području Kantona Sarajevo, u slučajevima prekoračenja izmjerenih koncentracija zagađujucih materija iz emisije, Ministarstvo podatke prosljeđuje inspekciji na nadležno postupanje. Ministarstvo je u saradnji sa Zavodom za informatiku i statistiku KS formiralo Registar emisija iz postrojenja za sagorijevanje za područje Kantona Sarajevo.

• U saradnji sa Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevo u zavrsnoj je fazi realizacija Ugovora o izradi metodologije za ocjenu uticaja na kvalitet zraka za nove zahvate u prostoru za potrebe Zavoda. U okviru projekta bice urađen Registar emisija iz saobracaja i Registar iz individualnih ložista i nova kategorizacija područja Kantona Sarajevo u odnosu na kvalitet zraka.

• U okviru Projekta Zelenog kantonalnog akcionog plana (GCAP) u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj - EBRD uz finansijsku podrsku Vlade Japana podržana je izrada Studije zračnih koridora i uticaja visoke gradnje na kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo. Za izradu Akcionog plana angažovan je konsultantski Konzorcij sastavljen od međunarodnih i lokalnih stručnjaka iz firmi Atkins, HCL Consulting i LDK. Studija je definisala stvarne koridore za provjetravanje na kojima bi nastavak gradnje bio onemogucen, a u cilju poboljsanja stanja kvaliteta zraka i zastite zdravlja ljudi. Prezentacija Studije je izvrsena 01. oktobra 2019. godine u zgradi Opcine Stari Grad.

Page 59: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

59Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

• Švedska agencija za zastitu okolisa (SEPA) u okviru projekta "Podrska Bosni i Hercegovini u poboljsanju kvaliteta zraka i upravljanja kvalitetom zraka" ce izraditi Registar emisija i Studiju porijekla emisija na području Kantona Sarajevo. Projekat finansira Švedska međunarodna razvojna agencija (SIDA), a odnosi se na realizaciju aktivnosti predviđenih Programom o kvaliteti zraka. Dostavljen je prijedlog projekta za ograničavanje saobracaja u centralnim dijelovima grada, kao posebna komponenta pomoci Kantonu Sarajevo u ovom Programu.

• Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini je finansirala nabavku napredne opreme za istraživanje zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevu, koja je isporučena Masinskom fakultetu u Sarajevu. Proces javne nabavke je izvrsio Razvojni program ujedinjenih nacija (UNDP). Projektom čija vrijednost iznosi 300.000 KM ce biti obezbijeđena simultana mjerenja vertikalnih profila temperature i koncentracija lebdecih čestica, mjerenja inovativnim mobilnim stanicama na tlu sa visokom vremenskom i prostornom rezolucijom, kao i kompjutersko modeliranje sa realnim ulaznim podacima.

• Prepoznajuci potrebu za djelovanjem, mobilisanjem gradova i pojedinaca kako bi zastitili zdravlje živih bica i planetu od efekata zagađenja zraka, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), Program Ujedinjenih nacija za okolis (UNEP) i Koalicija za klimu i čist zrak (CCAC), su udružile snage i započele novu inicijativu za podizanje svijesti - BreatheLife kampanju („Udahni život“).

• Kanton Sarajevo postao je dio BreathLife globalne kampanje za čist zrak prihvacanjem poziva Sekretarijata Koalicije za klimu i čist zrak. Na taj način Sarajevo se pridružilo ostalim gradovima koji prepoznaju zagađenje zraka kao jedan od najvecih zdravstvenih i ekoloskih rizika na svijetu, kao i potrebu za implementacijom djelotvornih aktivnosti za poboljsanje kvalitete zdravlja i okolisa.

• U okviru kampanje posredstvom UNEP ce se omoguciti Sarajevu kao pridruženom članu BreathLife kampanje finansijska podrska za redizajniranje i promociju web stranice monitoringa kvaliteta zraka: https://www.kvalitetzraka.ba/, javno promovisanje kampanje i edukaciju građana o uticaju zagađenja zraka na zdravlje ljudi putem bilborda, plakata, reklama i sl.

• U toku je energijska sanacija ukupno 39 javnih objekata u okviru Projekta ''Zeleni ekonomski razvoj'', koji se na području Kantona Sarajevo od 2015. godine implementira u saradnji sa UNDP-ijem. Provođenje mjera povecanja energijske efikasnosti finansiraju Kanton Sarajevo, Vlada Švedske, te opcine na čijim teritorijama se nalaze javni objekti.

• Kada je u pitanju energijska obnova objekata iz javnog sektora, u toku su aktivnosti na jos jednom projektu pod nazivom ''Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo'', čija bi se realizacija, u slučaju odobrenja, finansirala iz kreditnih i grant sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj. Projektom je planirana energijska obnova do 40 javnih objekata. U okviru Projekta ''Zeleni ekonomski razvoj'' krajem novembra tekuce godine Ministarstvo je sa UNDP-ijem potpisalo sporazum o izradi Studije stanja energijske efikasnosti objekata u Kantonu Sarajevo koje koriste osobe u stanju socijalne potrebe. Studija je neophodna pretpostavka za realizaciju projekata utopljavanja objekata ovog karaktera. Studijom ce biti obuvaceni podaci o trenutnom stanju domacinstava sa aspekta građevinskih karakteristika, sistema grijanja, hlađenja, ventilacije i rasvjete, potrosnji energije za grijanje i rasvjetu; moguce mjere za poboljsanje energijske efikasnosti i ustedu energije, te finansijski troskovi vezani za energente koji se koriste za grijanje i rasvjetu, ekonomski indikatori za predložene

Page 60: Izvještaj rada Vlade Kantona Sarajevo

60

mjere energijske efikasnosti za svako analizirano domacinstvo, emisije CO2, čvrstih čestica, SO2, itd. Izradu studije finansira Ministarstvo i UNDP-i.

• Na I Javni poziv za korisnike koji je objavljen u okviru realizacije „Modela poboljsanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povecanja broja korisnika (omasovljenje)” pristiglo je ukupno 380 prijava, od čega 266 prijava individualnih stambenih objekata i 114 prijave objekata kolektivnog stanovanja, sa područja opcina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Ilidža, Hadžici, Vogosca i Ilijas. Nakon evaluacije pristiglih prijava i pratece dokumentacije, ukupno 293 prijave su bile kompletne od čega 194 prijave objekata individualnog stanovanja i 99 prijava objakata kolektivnog stanovanja. Prema raspoloživim sredstvima finansijera projekta za implementaciju mjera energetske efikasnosti u ovoj budžetskoj godini ce se realizirati za ukupno 120 objekata izrada energetskih audita i projektne dokumentacije. Po izradi investicione dokumentacije bit ce poznata konačna visina sredstava ali i broj objekata za utopljavanje. Zavrsena je Javna nabavka za izbor izvođača audita i odabrani izvođači su uvedeni u posao. U protekloj sedmici su održani sastanci po opcinama sa korisnicima kojima ce se raditi auditi kako bi se upoznali sa aktivnostima koje predhode, kao i da bi pripremili potrebnu dokumentaciju za auditore.

• Ministarstvo je za realizaciju projekta "Subvencioniranje gasnih priključaka na postojecu infrastrukturu Sarajevogasa" obezbjedilo sredstva u iznosu od 851.000,00 KM. Trenutno je u toku realizacija navedenog projekta za aplikante koji su se prijavili na Javni poziv u 2019. godini, dok su korisnici prijavljeni na Javni poziv u 2018. godini priključeni na gasnu mrežu.

• U cilju realizacije mjera iz Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zastite okolisa je sa KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo potpisalo Sporazum o saradnji na realizaciji projekta: "Koristenje kalcijum hlorida (CaCl2) za primjenu "mokrog postupka" u zimskom periodu". U skladu sa Sporazumom, KJKP "Rad" je proveo javnu nabavku CaCl2, te ce vrsiti posipanje saobracajnica u skladu sa "Elaboratom o koristenju kalcijum hlorida za zimsko održavanje saobracajnica u cilju smanjenja zagađenja zraka". Primjena "mokrog postupka" u zimskom periodu ce se vrsiti u Kantonu Sarajevo za održavanje glavne saobracajnice od Vijecnice do Ilidže u cilju sprečavanja zagađenja zraka čvrstim česticama u zraku. Ministarstvo je za tu svrhu izdvojilo 91.845,600KM