IZVJE¥ TAJ O SPROVEDENIM POSTUPCIMA I ... ... 2019/03/18 ¢  Podgorica 03141152 13 Usluge Razne usluge

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZVJE¥ TAJ O SPROVEDENIM POSTUPCIMA I ... ... 2019/03/18 ¢  Podgorica 03141152 13...

 • Naručilac: Regulatorna agencija za energetiku Broj:

  Mjesto i datum:

  IZVJEŠTAJ O SPROVEDENIM POSTUPCIMA I ZAKLJUČENIM UGOVORIMA O JAVNIM NABAVKAMA

  Šifra djelatnosti: 8413 Matični broj: 02396491 PIB: 02396491

  Obrazac A

  1

  Obrazac A

  R.br.

  Podaci o vrsti postupka i predmetu javne nabavke Podaci o vrijednosti javne

  nabavke Podaci o ponudama

  Podaci o ponuđaču čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija I podaci o ugovoru o javnoj nabavci

  Vrsta postupka

  Vrsta predmeta

  Predmet

  Procijenjena vrijednost

  javne nabavke

  Ugovorena vrijednost sa

  PDV-om

  Broj prispjelih ponuda

  Broj odbijenih ponuda

  Broj i datum odluke o

  izboru najpovoljnij

  e ponude

  Naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao

  najpovoljnija

  Matični broj ponuđača

  čija je ponuda

  izabrana kao najpovoljnij

  a

  Datum zaključenja

  ugovora

  Ostvarene uštede

  1 Otvoreni postupak

  Robe Nabavka terenskog

  putničkog motornog vozila 17.000,00 € 16.990,00 € 1 0

  18/957-11 19.04.2018

  Alliance DOO, Podgorica 02165473 04.05.2018 10,00 €

  2 Otvoreni postupak

  Robe

  Kupovina stambeno- poslovnog prostora i

  garažnog mjesta u Podgorici za potrebe

  Regulatorne agencije za energetiku

  110.000,00 € 102.493,00 € 1 0 18/3352-15 15.10.2018

  Svetlana Aksenova Mihajlovna, Polje bb,

  Bar-Punomoćnik Prodavca

  0306976225 025

  31.12.2018 7.507,00 €

  3 Otvoreni postupak

  Usluge

  Zakup poslovnog prostora za potrebe Regulatorne

  agencije za energetiku na adresi Bulevar Svetog

  Petra Cetinjskog broj 96, Podgorica.

  19.400,00 € 19.399,00 € 1 0 18/4460-13 14.12.2018

  Zajednička ponuda:Radoman

  Andrija i Radunović Darko, Budva

  0712971210 273

  26.12.2018 1,00 €

 • Obrazac A

  IZVJEŠTAJ O SPROVEDENIM POSTUPCIMA I ZAKLJUČENIM UGOVORIMA O JAVNIM NABAVKAMA

  2

  Službenik za javne nabavke Ovlašćeno lice naručioca

  Ida Klikovac, s.r. Izvršni direktor, Novak Medenica, s.r.

  UKUPNO: 146.400,00

  € 138.882,00

  € 3 0 7.518,00 €

 • Naručilac: Regulatorna agencija za energetiku Broj:

  Mjesto i datum:

  IZVJEŠTAJ O SPROVEDENIM NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI

  Šifra djelatnosti: 8413

  Matični broj: 02396491

  PIB: 02396491

  Obrazac B

  1

  Redni broj

  Vrsta predmeta Predmet Ugovorena

  vrijednost nabavke Datum izvršene

  nabavke Naziv izabranog ponuđača

  Matični broj izabranog ponuđača

  1 Usluge Razne usluge popravki i održavanja 20,00 € 11.01.2018 MARKO GRADNjA DOO,

  Podgorica 03141152

  2 Robe Materijal 25,60 € 11.01.2018 MARKO GRADNjA DOO,

  Podgorica 03141152

  3 Usluge Izrada vizit karti 42,35 € 11.01.2018 Studio Branko DOO,

  Podgorica 02867389

  4 Usluge Usluge osiguranja 8.762,47 € 24.01.2018 Uniqa neživotno

  osiguranje AD Podgorica, Podgorica

  02717557

  5 Robe Potrošni materijal 265,50 € 19.01.2018 Tehnomax DOO,

  Podgorica 02404281

  6 Usluge Izrada vizit karti 24,20 € 19.01.2018 Studio Branko DOO,

  Podgorica 02867389

  7 Robe Police 37,40 € 24.01.2018 OKOV DOO, Podgorica 02226782

  8 Usluge Pranje vozila 5,00 € 30.01.2018 DOO Koljenšić-Perionica,

  Podgorica 02845253

  9 Usluge Registracija i kasko polisa vozila-

  Ford Mondeo 604,62 € 06.02.2018

  Efel Travel DOO, Podgorica

  02404451

  10 Robe Potrošni materijal 23,88 € 05.02.2018 OKOV DOO, Podgorica 02226782

  11 Usluge Usluge tekućeg održavanja i redovan servis vozila-Ford

  119,60 € 06.02.2018 Pegasus DOO, Podgorica 02739208

 • Obrazac A

  IZVJEŠTAJ O SPROVEDENIM NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI

  2

  Mondeo

  12 Usluge Razne usluge popravki i održavanja 30,00 € 07.02.2018 MARKO GRADNjA DOO,

  Podgorica 03141152

  13 Usluge Razne usluge popravki i održavanja 133,10 € 31.01.2018 Dr trade DOO, Podgorica 2125790

  14 Robe Pokretna tabla za pisanje 55,60 € 09.02.2018 Tena DOO, Podgorica

  15 Usluge Usluge štampanja 13,56 € 12.02.2018 Copy Center DOO,

  Podgorica 02918536

  16 Usluge Reprezentacija 24,50 € 14.02.2018 Bellezza Lounge Bar

  DOO, Podgorica 03105920

  17 Robe Potrošni materijal 70,00 € 15.02.2018 Staklorezačka radnja, vl. Sergej Brković, Podgorica

  0708971210306

  18 Usluge Reprezentacija 260,00 € 14.02.2018 Montecco DOO,

  Danilovgrad 02306689

  19 Usluge Izvještaj o procjeni vrijednosti vozila Pasat u vlasništvu RAE

  75,00 € 22.02.2018 Omer Markišić ovlašćeni procjenjivač, Podgorica

  1506951210026

  20 Usluge Reprezentacija 1,30 € 27.02.2018 Bellezza Lounge Bar

  DOO, Podgorica 03105920

  21 Usluge Reprezentacija 6,90 € 27.02.2018 Bellezza Lounge Bar

  DOO, Podgorica 03105920

  22 Usluge Obnavljanje licence za softver 796,69 € 14.03.2018 Abacus Computing DOO,

  Nikšić 02414821

  23 Robe Monografija Crne Gore 907,50 € 06.03.2018 Mapa Crne Gore DOO,

  Podgorica 02417111

  24 Usluge Reprezentacija 18,10 € 05.03.2018 Bellezza Lounge Bar

  DOO, Podgorica 03105920

  25 Robe Punjač i USB kabal 25,00 € 03.03.2018 VL MOBILE DOO,

  Podgorica 02804409

 • Obrazac A

  IZVJEŠTAJ O SPROVEDENIM NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI

  3

  26 Usluge Prebacivanje programa i pod. na

  novi računar 60,50 € 01.03.2018 Epsilon DOO, Podgorica 02077060

  27 Usluge Reprezentacija 21,60 € 06.03.2018 Bellezza Lounge Bar

  DOO, Podgorica 03105920

  28 Usluge Reprezentacija 15,30 € 07.03.2018 Bellezza Lounge Bar

  DOO, Podgorica 03105920

  29 Usluge Putno zdravstveno osiguranje-

  Multi vize 273,20 € 15.03.2018

  Uniqa neživotno osiguranje AD Podgorica,

  Podgorica 02717557

  30 Usluge Razne usluge popravki i odrzavanja 35,00 € 08.03.2018 MARKO GRADNjA DOO,

  Podgorica 03141152

  31 Usluge Reprezentacija 63,40 € 07.03.2018 GS Company DOO,

  Podgorica 02891778

  32 Robe Izrada dva kanc. stola i popravka

  dva postojeca 390,00 € 13.03.2018

  MARKO GRADNjA DOO, Podgorica

  03141152

  33 Usluge Usluge oglašavanja 242,00 € 21.03.2018 Daily Press DOO,

  Podgorica 02255383

  34 Usluge Reprezentacija 1,20 € 21.03.2018 Bellezza Lounge Bar

  DOO, Podgorica 03105920

  35 Usluge Usluge štampanja i kopiranja 1.197,90 € 04.04.2018 Studio Branko DOO,

  Podgorica 02867389

  36 Usluge Pranje vozila 5,00 € 28.03.2018 DOO Koljenšić-Perionica,

  Podgorica 02845253

  37 Usluge Reprezentacija 5,00 € 28.03.2018 Bellezza Lounge Bar

  DOO, Podgorica 03105920

  38 Usluge Razne usluge popravki i održavanja 20,00 € 28.03.2018 MARKO GRADNjA DOO,

  Podgorica 03141152

  39 Usluge Pranje vozila 5,00 € 29.03.2018 DOO Koljenšić-Perionica,

  Podgorica 02845253

 • Obrazac A

  IZVJEŠTAJ O SPROVEDENIM NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI

  4

  40 Usluge Reprezentacija 30,00 € 28.03.2018 GS Company DOO,

  Podgorica 02891778

  41 Usluge Reprezentacija 9,00 € 02.04.2018 Bellezza Lounge Bar

  DOO, Podgorica 03105920

  42 Usluge Usluga tekućeg održavanja vozila i

  opreme - Mazda 26,00 € 03.04.2018

  Efel Travel DOO, Podgorica

  02404451

  43 Usluge Usluge hotelskog smještaja 5.772,30 € 23.04.2018

  Beppler & Jacobson Montenegro DOO

  Budva-Hotel Bianca Resort & Spa, Kolašin

  02391082

  44 Usluge Usluge tekućeg održavanja vozila i

  opreme - Ford Mondeo 40,80 € 04.04.2018 Pegasus DOO, Podgorica 02739208

  45 Usluge Pranje vozila 60,00 € 04.04.2018 DOO Koljenšić-Perionica,

  Podgorica 02845253

  46 Usluge Usluge tekućeg održavanja vozila i

  opreme 42,35 € 29.03.2018 Kvartaši DOO, Podgorica 03167968

  47 Robe Cvjetni aranžman 50,00 € 13.04.2018 DOO Habitat, Podgorica 02327619

  48 Usluge Razne usluge popravki i održavanja 38,72 € 06.04.2018 Frigoelektro DOO,

  Podgorica 02100037

  49 Robe Računari i računarska oprema 11.977,79 € 27.04.2018 Abacus Computing DOO,

  Nikšić 02414821

  50 Usluge Pranje vozila 5,00 € 20.04.2018 DOO Koljenšić-Perionica,

  Podgorica 02845253

  51 Usluge Pranje vozila 5,00 € 24.04.2018 DOO Koljenšić-Perionica,

  Podgorica 02845253

  52 Usluge Revidiranje prevoda 540,90 € 13.06.2018 Nada Stojović, Podgorica 1709970215010

  53 Usluge Elektronsko praćenje propisa 716,90 € 30.04.2018 Ing - Pro DOO, Podgorica 02300605

 • Obrazac A

  IZVJEŠTAJ O SPROVEDENIM NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI

  5

  54 Usluge Reprezentacija 1,20 € 26.04.2018 Bellezza Lounge Bar

  DOO, Podgorica 03105920

  55 Usluge Pranje vozila 5,00 € 27.04.2018 DOO Koljenšić-Perionica,

  Podgorica 028452