IZVJE¥ TAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZVJE¥ TAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja,...

 • IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

  Broj postupka 1343-8-2-13/19

  I UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu

  Naziv RADIO-TELEVIZIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  IDB/JIB 4200090470004

  I 2. Zajednička nabavka

  Ne

  II PREDMET UGOVORA II 1. Vrsta ugovora

  Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

  II 2. Podjela na lotove

  Ne

  II 4. Opis II 4.a. Naziv predmeta ugovora

  Obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja motornih vozila sa kompletnom uslugom registracije

  II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik Kod Opis

  Glavni predmet 66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila III POSTUPAK III 1. Vrsta postupka

  Direktni sporazum

  Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba

  Datum i vrijeme kreiranja izvještaja:29.1.2019. u 13:04

  1 / 2

 • IV DODJELA UGOVORA IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

  Jedan ponuđač

  R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država

  1 OR Agencija za zastupanje u osiguranju "Osiguran.ba"

  4303043140008 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina

  IV 2. Informacije o dodjeli ugovora IV 2.a. Vrijednost računa/ugovora bez PDV-a u KM

  665,50

  IV 2.b. Datum računa/ugovora

  24.1.2019.

  2 / 2

 • IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

  Broj postupka 1343-8-2-12/19

  I UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu

  Naziv RADIO-TELEVIZIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  IDB/JIB 4200090470004

  I 2. Zajednička nabavka

  Ne

  II PREDMET UGOVORA II 1. Vrsta ugovora

  Usluge, Usluge održavanja i popravki

  II 2. Podjela na lotove

  Ne

  II 4. Opis II 4.a. Naziv predmeta ugovora

  Usluge održavanja i popravki automobila u 2019. godini za potrebe RTVFBIH

  II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik Kod Opis

  Glavni predmet 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila III POSTUPAK III 1. Vrsta postupka

  Direktni sporazum

  Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba

  Datum i vrijeme kreiranja izvještaja:29.1.2019. u 10:05

  1 / 2

 • IV DODJELA UGOVORA IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

  Jedan ponuđač

  R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država

  1 ABC 1968 DOO CITROEN SARAJEVO 4200529880000 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina

  IV 2. Informacije o dodjeli ugovora IV 2.a. Vrijednost računa/ugovora bez PDV-a u KM

  7,69

  IV 2.b. Datum računa/ugovora

  25.1.2019.

  2 / 2

 • IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

  Broj postupka 1343-8-1-20/19

  I UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu

  Naziv RADIO-TELEVIZIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  IDB/JIB 4200090470004

  I 2. Zajednička nabavka

  Ne

  II PREDMET UGOVORA II 1. Vrsta ugovora

  Robe, Kupovina

  II 2. Podjela na lotove

  Ne

  II 4. Opis II 4.a. Naziv predmeta ugovora

  Etilni alkohol za potrebe RTV FBIH

  II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik Kod Opis

  Glavni predmet 24322510-5 Etilni alkohol III POSTUPAK III 1. Vrsta postupka

  Direktni sporazum

  Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba

  Datum i vrijeme kreiranja izvještaja:31.1.2019. u 11:46

  1 / 2

 • IV DODJELA UGOVORA IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

  Jedan ponuđač

  R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država

  1 PZU APOTEKA IBO&CO 4201117800008 Novi Grad Bosna i Hercegovina

  IV 2. Informacije o dodjeli ugovora IV 2.a. Vrijednost računa/ugovora bez PDV-a u KM

  36,58

  IV 2.b. Datum računa/ugovora

  31.1.2019.

  2 / 2

 • IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

  Broj postupka 1343-8-1-34/19

  I UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu

  Naziv RADIO-TELEVIZIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  IDB/JIB 4200090470004

  I 2. Zajednička nabavka

  Ne

  II PREDMET UGOVORA II 1. Vrsta ugovora

  Robe, Kupovina

  II 2. Podjela na lotove

  Ne

  II 4. Opis II 4.a. Naziv predmeta ugovora

  Baterije za potrebe RTVFBiH

  II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik Kod Opis

  Glavni predmet 31440000-2 Baterije III POSTUPAK III 1. Vrsta postupka

  Direktni sporazum

  Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba

  Datum i vrijeme kreiranja izvještaja:15.2.2019. u 9:40

  1 / 2

 • IV DODJELA UGOVORA IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

  Jedan ponuđač

  R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država

  1 ORBICO D.O.O. SARAJEVO 4200231040009 Ilidža Bosna i Hercegovina

  IV 2. Informacije o dodjeli ugovora IV 2.a. Vrijednost računa/ugovora bez PDV-a u KM

  1568,19

  IV 2.b. Datum računa/ugovora

  4.2.2019.

  2 / 2

 • IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

  Broj postupka 1343-8-1-31/19

  I UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu

  Naziv RADIO-TELEVIZIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  IDB/JIB 4200090470004

  I 2. Zajednička nabavka

  Ne

  II PREDMET UGOVORA II 1. Vrsta ugovora

  Robe, Kupovina

  II 2. Podjela na lotove

  Ne

  II 4. Opis II 4.a. Naziv predmeta ugovora

  Cvijeće i cvijetni aranžmani za potrebe RTV FBIH

  II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik Kod Opis

  Glavni predmet 39293200-4 Umjetno cvijeće III POSTUPAK III 1. Vrsta postupka

  Direktni sporazum

  Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba

  Datum i vrijeme kreiranja izvještaja:8.2.2019. u 10:26

  1 / 2

 • IV DODJELA UGOVORA IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

  Jedan ponuđač

  R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država

  1 TR KAKTUS 4300855310005 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina

  IV 2. Informacije o dodjeli ugovora IV 2.a. Vrijednost računa/ugovora bez PDV-a u KM

  85,47

  IV 2.b. Datum računa/ugovora

  31.1.2019.

  2 / 2

 • IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

  Broj postupka 1343-8-2-32/19

  I UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu

  Naziv RADIO-TELEVIZIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  IDB/JIB 4200090470004

  I 2. Zajednička nabavka

  Ne

  II PREDMET UGOVORA II 1. Vrsta ugovora

  Usluge, Ostale usluge

  II 2. Podjela na lotove

  Ne

  II 4. Opis II 4.a. Naziv predmeta ugovora

  Usluge hemijskog čišćenja

  II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik Kod Opis

  Glavni predmet 90910000-9 Usluge čišćenja III POSTUPAK III 1. Vrsta postupka

  Direktni sporazum

  Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba

  Datum i vrijeme kreiranja izvještaja:8.2.2019. u 10:48

  1 / 2

 • IV DODJELA UGOVORA IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

  Jedan ponuđač

  R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država

  1 hemijska cistionica Index 2 4301779670001 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina

  IV 2. Informacije o dodjeli ugovora IV 2.a. Vrijednost računa/ugovora bez PDV-a u KM

  79,00

  IV 2.b. Datum računa/ugovora

  5.2.2019.

  2 / 2

 • IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

  Broj postupka 1343-8-1-23/19

  I UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu

  Naziv RADIO-TELEVIZIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  IDB/JIB 4200090470004

  I 2. Zajednička nabavka

  Ne

  II PREDMET UGOVORA II 1. Vrsta ugovora

  Robe, Kupovina

  II 2. Podjela na lotove

  Ne

  II 4. Opis II 4.a. Naziv predmeta ugovora

  Nabavka sitnog alata i inventara- grijalica

  II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik Kod Opis

  Glavni predmet 30192000-1 Kancelarijske potrepštine III POSTUPAK III 1. Vrsta postupka

  Direktni sporazum

  Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba

  Datum i vrijeme kreiranja izvještaja:1.2.2019. u 9:54

  1 / 2

 • IV DODJELA UGOVORA IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

  Jedan ponuđač

  R.