21
1 Izvještaj o radu Turističke zajednice Zeničko – dobojskog kantona za 2011.godine Rad Turističke zajednice Zeničko – dobojskog kantona najbolje se može sagledati kroz analizu rada Skupštine, Turističkog vijeća, Predsjednika, Nadzornog odbora i Turističkog ureda. U 2011.godini održane su tri sjednice Skupštine TZ ZDK i to dvije redovne i jedna izborna sjednica. Na 8.redovnoj sjednici Skupštine, održanoj 06.04.2011.godine u hotelu Dubrovnik, razmatrane su sljedeće tačke dnevnog reda: 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine TZ ZDK 2. Izvještaj Nadzornog odbora Turističke zajednice ZDK o izvršenom nadzoru za 2010.godinu 3. Izvještaj o radu za 2010.god. i Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima za 2010.g 4. Usvajanje Programa rada i Finansijskog plana za 2011.godinu 5. Razno Predsjednik Skupštine, gospodin Mujkić Azem, naglasio je da su se aktivnosti Turističke zajednice u 2010.godini odvijale prema usvojenom programu rada i u okviru raspoloživih sredstava. Na sjednici se raspravljalo o radu kao i o problemima u radu sa kojima se susretala Turistička zajednica ZDK u 2010.god. Direktor je informisao prisutne da su se planirane aktivnosti realizovale u potpunosti, u skladu sa Programom rada i Finansijskim planom za 2010.godinu. Takođe, urađen je Info bilten u kojem su prikazane sve realizovane aktivnosti u 2010.godini, sa tabelarnim prikazom ulaganja u unapređenje i razvoj turizma, prikazom ostvarenog broja noćenja turista u smještajnim objektima i ulaganja u zaštitu i konzerviranje kulturno – historijskih spomenika. Usvojeni su izvještaji o radu i izvještaji o ostvarenim prihodima i rashodima TZ ZDK za 2010.godinu, kao i izvještaj Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru nad poslovanjem TZ ZDK. Na istoj sjednici usvojeni su Program rada i Finansijski plan TZ ZDK za 2011.godinu, uz uvažavanje prijedloga i sugestija. Takođe, donešena je odluka kojom se ovlastilo Turističko vijeće da usvoji rebalans plana za 2011.godinu. Druga sjednica Skupštine TZ ZDK održana je 18.08.2011.godine u hotelu Dubrovnik u Zenici, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Izbor verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih i liste kandidata za saziv Skupštine 2. Izbor izborne komisije za prijedlog kandidata za tijela TZ ZDK 3. Verifikacija mandata predstavnika u Skupštini Turističke zajednice ZDK 4. Izbor tijela Turističke zajednice ZDK: Turističkog vijeća Turističke zajednice ZDK Nadzornog odbora Turističke zajednice ZDK

Izvjestaj o realizovanim aktivnostima turisticke zajednice zdk za 2011.god

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Izvjestaj o realizovanim aktivnostima turisticke zajednice zdk za 2011.god

Citation preview

Page 1: Izvjestaj o realizovanim aktivnostima turisticke zajednice zdk za 2011.god

1

Izvještaj o radu Turističke zajednice Zeničko – dobojskog kantona za 2011.godine

Rad Turističke zajednice Zeničko – dobojskog kantona najbolje se može sagledati kroz analizu rada Skupštine, Turističkog vijeća, Predsjednika, Nadzornog odbora i Turističkog ureda. U 2011.godini održane su tri sjednice Skupštine TZ ZDK i to dvije redovne i jedna izborna sjednica. Na 8.redovnoj sjednici Skupštine, održanoj 06.04.2011.godine u hotelu Dubrovnik, razmatrane su sljedeće tačke dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine TZ ZDK 2. Izvještaj Nadzornog odbora Turističke zajednice ZDK o izvršenom nadzoru za 2010.godinu 3. Izvještaj o radu za 2010.god. i Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima za 2010.g 4. Usvajanje Programa rada i Finansijskog plana za 2011.godinu 5. Razno

Predsjednik Skupštine, gospodin Mujkić Azem, naglasio je da su se aktivnosti Turističke zajednice u 2010.godini odvijale prema usvojenom programu rada i u okviru raspoloživih sredstava. Na sjednici se raspravljalo o radu kao i o problemima u radu sa kojima se susretala Turistička zajednica ZDK u 2010.god. Direktor je informisao prisutne da su se planirane aktivnosti realizovale u potpunosti, u skladu sa Programom rada i Finansijskim planom za 2010.godinu. Takođe, urađen je Info bilten u kojem su prikazane sve realizovane aktivnosti u 2010.godini, sa tabelarnim prikazom ulaganja u unapređenje i razvoj turizma, prikazom ostvarenog broja noćenja turista u smještajnim objektima i ulaganja u zaštitu i konzerviranje kulturno – historijskih spomenika.

Usvojeni su izvještaji o radu i izvještaji o ostvarenim prihodima i rashodima TZ ZDK za 2010.godinu, kao i izvještaj Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru nad poslovanjem TZ ZDK. Na istoj sjednici usvojeni su Program rada i Finansijski plan TZ ZDK za 2011.godinu, uz uvažavanje prijedloga i sugestija. Takođe, donešena je odluka kojom se ovlastilo Turističko vijeće da usvoji rebalans plana za 2011.godinu. Druga sjednica Skupštine TZ ZDK održana je 18.08.2011.godine u hotelu Dubrovnik u Zenici, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih i liste kandidata za saziv Skupštine

2. Izbor izborne komisije za prijedlog kandidata za tijela TZ ZDK 3. Verifikacija mandata predstavnika u Skupštini Turističke zajednice ZDK 4. Izbor tijela Turističke zajednice ZDK:

Turističkog vijeća Turističke zajednice ZDK

Nadzornog odbora Turističke zajednice ZDK

Page 2: Izvjestaj o realizovanim aktivnostima turisticke zajednice zdk za 2011.god

2

Predsjednika Turističke zajednice ZDK 5. Razno

Na osnovu člana 15. Poslovnika o radu Skupštine TZ ZDK, Skupština je izabrala članove Verifikacione i Izborne komisije. Na osnovu Statuta Turističke zajednice ZDK, dobijenih kandidatura članica privatnog i javnog sektora i na osnovu Odluke Turističkog vijeća broj: 02-466-1/11 od 28.07.2011.godine, utvrđena je lista kandidata za članstvo u Skupštini Turističke zajednice ZDK. Skupština je jednoglasno prihvatila prijedlog Verifikacione komisije i jednoglasno donijela odluku o prihvatanju liste kandidata za članstvo u Skupštini Turističke zajednice ZDK. Izborna komisija na osnovu člana 16. Statuta Turističke zajednice ZDK, predložila je za članove Turističkog vijeća Turističke zajednice ZDK sljedeće kandidate:

- Mujkić Azem, pravnik iz Zavidovića - Mulalić Rašida, dipl.soc radnik iz Maglaja - Imamović Mevludin iz Kaknja - Ahmetspahić Zajim iz Zenice - Škrbić Nandino iz Zenice - Smajić Himzo, dipl.ekonomista iz Tešnja - Handžić Salko, dipl.ekonomista iz Visokog - Maličbegović Namik, dipl.ekonomista iz Žepča

Skupština je jednoglasno prihvatila prijedlog Izborne komisije i izabrala nove članove Turističkog vijeća Turističke zajednice ZDK. Na osnovu člana 16.Statuta Turističke zajednice ZDK Izborna komisija je predložila, a Skupština jednoglasno potvrdila za članove Nadzornog odbora sljedeće kandidate:

- Begić Senaid, diplomirani ekonomista – predsjednik - Softić Dijana, diplomirani ekonomista – član - Alagić Latif, član

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog Izborne komisije da na mjesto predsjednika Turističke zajednice ZDK bude izabran Mujkić Azem, pravnik iz Zavidovića, a za počasnog člana Skupštine Turističke zajednice ZDK imenovan je dugogodišnji turistički radnik, gospodin Omer Čabaravdić iz Zenice.

Treća sjednica Skupštine TZ ZDK održana je 15.12.2011.godine u hotelu Dubrovnik u Zenici, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine 2. Usvajanje Rebalansa budžeta za 2011.godinu 3. Prijedlog Finansijskog plana i Programa rada za 2012.godinu 4. Razno

Page 3: Izvjestaj o realizovanim aktivnostima turisticke zajednice zdk za 2011.god

3

Na Skupštini je usvojen rebalans plana za 2011.godinu uz konstataciju da je veoma malo stavki korigovano, iz razloga što su se sredstva trošila u okviru plana, a u Rebalansu su pojedinačno objašnjene sve stavke koje su korigovane. Takođe, jednoglasno su usvojeni prijedlozi Programa rada i Finansijskog plana za 2012.godinu. Direktor je istakao da je plan prihoda manji za 10% u odnosu na prethodnu godinu, prije svega zbog nestabilne situacije u državi, gdje se prognozira da će iduća godina biti izuzetno teška.

Planirane aktivnosti usklađene su sa planiranim prihodima i akcenat je stavljen na promociju i propagandu, odnosno izradu propagandnog materijala i posjetu sajmovima.

Što se tiče izdvajanja za kulturno – historijske spomenike planirana sredstva izdvojiti će se na poseban račun.

S obzirom da u 2011.godini nije donešena odluka o rasporedu prihoda iz 2010.g za kulturno – historijsko i prirodno naslijeđe, vjerovatno će se sredstva koja su trebala biti uplaćena ove godine, prenijeti u narednu.

Turističko vijeće održalo je sedam sjednica, na kojima su uglavnom bili prisutni svi članovi Vijeća. Na sjednicama su razmatrana mnogobrojna pitanja odnosno dogovaralo se o realizaciji planiranih aktivnosti i donešene su mnoge odluke od kojih su navedene samo najvažnije:

Odluka o formiranju stalne komisije za nabavke

Odluka o izradi virtual tour

Odluka o štampanju info biltena u 2.000 primjeraka za 2010.g

Odluka o saradnji sa listom Superinfo u kojem će se predstavljati turističke destinacije Kantona

Odluka o kolektivnoj posjeti sajmovima u zemlji i inostranstvu

Odluka o usvajanju Finansijskog plana i Programa rada za 2011.godinu

Odluka o zakazivanju redovne sjednice Skupštine TZ ZDK

Odluka o umnožavanju DVD i štampanju propagandnog materijala

Odluka o nabavci laptopa za Ured

Odluka o sponzoriranju rafting takmičenja koje se održava za vrijeme Čimburijade

Odluka o finansijskoj pomoći za organizaciju Čimburijade u Zenici

Odluka o finansiranju čišćenja puta M-17

Odluka o usvajanju nove sistematizacije radnih mjesta

Odluka o raspisivanju oglasa za radno mjesto vozač-kurir

Odluka za odobravanje nabavke rabljenog vozila

Odluka o sponzoriranju Kickboxing cup-a u Tešnju

Odluka o finansijskoj pomoći za renoviranje lovačke kuće u Zavidovićima

Odluka o odobravanju sredstava REC-u za realizaciju akcije Izbor najboljih cvjetnjaka

Odluka o redizajnu i štampanju propagandnog materijala

Odluka o sazivanju sjednice Skupštine Turističke zajednice ZDK

Odluka o odobravanju sredstava za eko akciju „Za ljepše Žepče“ u Žepču

Odluka o odobravanju sredstava za manifestaciju „Žepačko ljeto“

Odluka o odobravanju sredstava za manifestaciju „Studentsko ljeto“ u Maglaju

Odluka o odobravanju sredstava za manifestaciju „Dani hrvatske kulture“ u Usori

Odluka o odobravanju sredstava za manifestaciju „Dani otvorenih vrata“ u Visokom

Odluka o odobravanju sredstava za manifestaciju „Dani sevdaha-Vranduk 2011.“

Page 4: Izvjestaj o realizovanim aktivnostima turisticke zajednice zdk za 2011.god

4

Odluka o odobravanju sredstava za snimanje spota pjevača Armina Muzaferije

Odluka o odobravanju sredstava za akciju volontera „Mrav“ u Visokom

Odluka o odobravanju sredstava za izgradnju dječijeg parka u Tešnju

Odluka o odobravanju sredstava za izgradnju vanjskog šah terena u D.Miljanovcima

Odluka za East West centar za realizaciju pozorišne predstave „Fudbalske priče“

Odluka o odobravanju sredstava UG “Sehara”Tešanj za organizaciju Etno festivala

Odluka o prihvatanju prijedloga kandidata za novi saziv Skupštine

Odluka za učešće u finansiranju postavljanja rasvjete na Ponijerima kod Kaknja

Odluka o finansijskoj pomoći PD Visočica za uređenje izletišta Gorani kod Visokog

Odluka o finansijskoj pomoći PD Mladost iz Zenice za izgradnju četiri planinske staze

Odluka o odobravanju sredstava Asocijaciji organskih proiz. za organizaciju sajma OPEN-s

Odluka za umnožvanje propagandnog materijala

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika

Odluka o finansijskoj pomoći TA Respect za organizaciju manifestacije BH na drugi način

Odluka o usvajanju Rebalansa plana za 2011.godinu

Odluka o izgradnji i postavljanju jarbola na srednjovjekovne tvrđave Kantona

Odluka o usvajanju Programa rada i Finansijskog plana za 2012.godinu

Odluka o zakazivanju redovne sjednice Skupštine TZ ZDK

Odluka o odobravanju sredstava Udruženju žena „Zeleni vir“ za razvoj ruralnog turizma Olova

Odluka o odobravanju sredstava Omladinskom horu za organizaciju godišnjeg koncerta

Na sjednicama Turističkog vijeća pored navedenog raspravljalo se i o zahtjevima za donacijama i sponzorstvima kulturnih i sportskih manifestacija, a isti su se odobravali u skladu sa Kriterijima o sponzorstvima i donacijama za:

Odlazak folklornog ansambla Bosnia folk na festival folklora u Tursku Proljeće sa sevdahom u Tešnju Likovna kolonija u Zavidovićima Internacionalni kickboxing u Tešnju Biciklistička utrka na Smetovima kod Zenice Proslava 27.jula u Tešnju Motorijade u Zenici, Žepču Susret radio amatera u Zenici Rafting na rijeci Krivaja Promocija turizma kroz igru i pjesmu u Jelahu Muzički Urban fest u Tešnju Vrandučka ašlama na Vranduku Festival folklora u Tešnju Balkanski šampionat u radiogoniometrisanju Turnir u kickboxingu u Tešnju Ljeto u gradu Zavidovići i Moto party 2011.g Summer music fest u organizaciji Udruženja žena Doboj jug Ansambl Bosnia folk – ljeto u zeničkoj dolini Turnir u vaterpolu u organizaciji Gradskog vaterpolo kluba u Zenici Turnir u basketu u Kraševu općina Tešanj

Page 5: Izvjestaj o realizovanim aktivnostima turisticke zajednice zdk za 2011.god

5

Kengur kup u Zenici Raspjevana jesen u Zavidovićima Dani grada Tešnja BH winter music tour – Tešanj Od ljeta jeseni - Žepče

Nadzorni odbor U okviru Statutarnih ovlaštenja i obaveza, Nadzorni odbor Turističke zajednice ZDK izvršio je nadzor o vođenju poslova, materijalnom i finansijskom poslovanju i raspolaganju sredstvima, te izvršenju i provođenju programa i finansijskog plana Zajednice. U 2011.godini održane su dvije sjednice Nadzornog odbora. Na prvoj sjednici se raspravljalo o sljedećem:

1. Zapisnik sa prethodne sjednice Nadzornog odbora 2. Izvještaj o radu Turističke zajednice ZDK za 2010.godinu i Izvještaj o ostvarenim prihodima

i rashodima za 2010.godinu 3. Informacija o Završnom obračunu za 2010.godinu (Bilans stanja i Bilans uspjeha)

Na poslovanje Turističke zajednice nije bilo primjedbi, te je Nadzorni odbor konstatovao da je poslovanje i izvršavanje obaveza Turističke zajednice u posmatranom periodu vršeno u skladu sa propisima. Jednoglasno su usvojeni Izvještaj o radu i Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima za 2010.godinu, te je usvojena informacija o Završnom obračunu za 2010.godinu. Druga sjednica Nadzornog odbora održana je u decembru mjesecu i raspravljalo se o sljedećem dnevnom redu:

1. Zapisnik sa prethodne sjednice Nadzornog odbora 2. Razmatranje Izvještaja o radu Turističke zajednice ZDK i Izvještaja o ostvarenim prihodima i

rashodima Turističke zajednice ZDK za I – VI 2011.godine

Direktor je prisutne informisao da je u prvoj polovini godine ostvareno 75% planiranih prihoda. Urađen je rebalans plana za ovu godinu i veoma malo stavki je korigovano, iz razloga što su se sredstva trošila u okviru plana. Veći dio planiranih aktivnosti završen je u prvoj polovini godine. U Izvještaju o ostvarenim prihodima i rashodima sredstva za realizaciju projekta Park prirode Tajan iskazana su u apsolutnim iznosima i nisu analitički prikazani iz razloga što ovaj projekat finansira Evropska unija, tako da oni kontrolišu utrošak sredstava za ovaj projekat. S obzirom da je ovo prva sjednica Nadzornog odbora u novom sazivu, Direktor je prisutne informisao da se finansijski izvještaj radi na obrascima koje je propisala Federalna turistička zajednica, i koji je obavezujući za sve turističke zajednice sa područja Federacije BiH. Predsjednik NO gospodin Begić smatra da su ovi obrasci dosta dobro urađeni i da su u njima na najbolji način prikazani ostvareni troškovi. Gospođa Softić smatra da je izvještaj dobar i da se ovim načinom izvještavanja dobiva cjelovita slika prihoda i rashoda ostvarenih u Turističkoj zajednici.

Page 6: Izvjestaj o realizovanim aktivnostima turisticke zajednice zdk za 2011.god

6

Postavila je pitanje, da li su se sredstava trošila na osnovu odluka i da li su nabavke vršene u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Direktor je potvrdio da su za sve aktivnosti Turističke zajednice ZDK donešene odluke na sjednicama Turističkog vijeća ili je Direktor sam donosio odluke u okviru svog ovlaštenja, te da su sve nabavke bile u skladu sa Pravilnikom o postupku nabavke roba, vršenju usluga i ustupanju radova Turističke zajednice Zeničko – dobojskog kantona. Jednoglasno su usvojeni Izvještaji o radu i Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima za period I – VI 2011.godine.

REALIZACIJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI U 2011.godini Turistička zajednica ZDK u 2011.godini svoje aktivnosti usmjerila je na investiciona ulaganja u vlastite projekte i projekte drugih subjekata za podsticaj razvoja turizma na području Kantona, promociji i propagandi turističkih potencijala i turističke ponude putem elektronskih i štampanih medija, domaćih i inostranih sajmova, značajnijih kulturno – zabavnih i sportskih manifestacija. Akcenat je stavljen i na realizaciju projekta Tajan, čiji je cilj „Park prirode TAJAN“ pretvoriti u atraktivnu turističku destinaciju, te poboljšati konkurentnost regije Centralna BiH u sferi eko turizma. Evropska komisija u BiH podržava projekat u iznosu od 350.000 € iz IPA fondova, a ukupna vrijednost projekta je 468.000 €. Realizacija projekta otpočela je 01.08.2010.godine i još uvijek je u toku. U realizaciji planiranih aktivnosti Turistička zajednica ZDK nastupala je samostalno, a znatan broj manifestacija organizovan je i sa drugim subjektima, koji direktno ili indirektno participiraju u promociji turizma, kao što su razna udruženja i specijalizirani privredni subjekti.

Park prirode TAJAN – Tourism, Adventure, Joy, Attractions, Nature

Turistička zajednica ZDK potpisala je ugovor sa Evropskom komisijom o realizaciji projekta Park prirode "Tajan", čija je ukupna vrijednost 468.000,00 eura, a Evropska komisija je odobrila grant sredstava iz IPA fondova u iznosu od 350.000,00 eura.

Partneri u projektu su: Općina Zavidovići, JP Šumsko privredno društvo (ŠPD) ZDK i Sportski i naučno istraživački klub ATOM iz Zavidovića. Realizacija projekta počela je u septembru 2010.godine i radovi se odvijaju prema utvrđenom planu.

U 2011.godini nastavljene su planirane aktivnosti i urađeno je sljedeće: Razvoj turističke infrastrukture i sadržaja: sanirano jezero Mašica; sanirane staze prema pećinama i saniran ulaz u pećinu "Srednja stijena"; markirane su planinske staze; izgrađeni su tornjevi za osmatranje; u toku je izgradnja Turističkog Info Centra (TIC); izvršena je nabavka i ugradnja eko toaleta;

Page 7: Izvjestaj o realizovanim aktivnostima turisticke zajednice zdk za 2011.god

7

završeno je unapređenje B&B usluga (dodijeljeni su grantovi); izvršena je nabavka opreme za pružaoce usluga (bicikli, oprema za GSS, speleo oprema...)

Razvoj ljudskih resursa: Ova aktivnost se realizuje u kombinaciji sa B&B obukom. Učesnici obuke (15 kandidata) dostavili su aplikacije za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava (grant sredstva) s ciljem unapređenja smještajnih kapaciteta na Tajanu. Komisija

sastavljena od partnerskih organizacija obišla je korisnike grantova i dodijeljena su sredstva za unapređenje B&B usluga. Realizacija projekta je u toku. Marketing i promocija: Jedan od pristupa u promociji turističke destinacije Tajan jeste uključivanje turističkih agencija u proces s ciljem da se osigura da sve aktivnosti oslikavaju potrebe i očekivanja turista, dakle izbjegavanje „autističnog“ pogleda zainteresiranih - bez potpunog uvida u tržišnu realnost. Privatne turističke

agencije (incoming turizam) već su pokazale interes da djeluju kroz uključivanje u planiranje aktivnosti.

Page 8: Izvjestaj o realizovanim aktivnostima turisticke zajednice zdk za 2011.god

8

Uključenost turističkih agencija će dugoročno rezultirati planiranjem i kreiranjem akcija koje su tržišno orijentirane, a koje su dobre za zaštitu Tajana. U skladu sa gore navedenim, uspostavljen je kontakt sa 4 turističke agencije koje će učestvovati u ovoj aktivnosti (TA Respect Zenica, Scorpio Zenica, Green Visions Sarajevo i Zepter Passport Banja Luka). Pored toga, aktivnosti projekta Tajan prezentovane su članovima Asocijacije avanturističkog turizma u BiH koji okuplja 9 turističkih agencija. Predstavnici turističke agencije RESPECT u okviru manifestacije „BiH na drugi način 2011“ , organizovali su obilazak i aktivnosti u Parku prirode Tajan (brdski

biciklizam, posjeta pećinama) i noćenje na Tajanu.

Medijsko praćenje projekta

Za ovu aktivnost je angažovan podugovarač, lokalna televizija NTV IC Kakanj s kojom je ugovoreno stalno medijsko praćenje svih aktivnosti projekta TAJAN (HD rezolucija). Angažman podugovarača uključuje redovno emitovanje reportaža o projektnim aktivnostima, kao i praćenje svih važnijih događaja vezanih za projekat na licu mjesta. Do sada su napravljena tri promotivna 15-minutna filma o projektnim aktivnostima (CBDT trening, biciklistička trka, obuka GSS i obuka planinskih vodiča). Pored toga, za svaku aktivnost su urađene i emitovane TV reportaže (dodjela GSS opreme, dodjela diploma za planinske vodiče, B&B obuka). Održavanje urbane signalizacije u Zenici Krajem 2010.godine, na osnovu rješenja Službe za inspekcijske poslove općine Zenica, u Zenici je

demontiran dio turističke signalizacije i to table koje su bile postavljene na stubove javne rasvjete. Turistička zajednica ZDK, koja je investitor cijelog projekta postavljanja turističke signalizacije u našem Kantonu, ponovo je pokrenula proces montiranja turističke signalizacije u Zenici. Pored ponovnog montiranja, izvršena je i popravka oštećene i uništene signalizacije. Ovaj put nisu se koristili stubovi javne rasvjete, jer prema rješenju Službe za inspekcijske poslove općine Zenica, to nije u skladu sa komunalnim redom Općine, tako da svaka

pozicija turističke signalizacije ima vlastite stubove, u skladu sa izdatom urbanističkom dozvolom. Ovim projektom Zenica kao administrativno sjedište Kantona, ponovo ima kompletnu turističku signalizaciju na zadovoljstvo svih građana i turista, a ispoštovana je i Odluka o komunalnom redu općine Zenica.

Page 9: Izvjestaj o realizovanim aktivnostima turisticke zajednice zdk za 2011.god

9

Izgradnja jarbola i postavljanje zastava na srednjovjekovnim utvrdama Kantona Cijeneći historiju kojoj smo baštinici, a imajući na umu i činjenicu da svaka država ima svoje simbole –

zastavu, grb i himnu, došli smo na ideju da izgradimo jarbole i zastave kao simbole višestoljetne državnosti BiH, na 5 tvrđava u Zeničko-dobojskom kantonu. S uvidom u historijske činjenice, Vlada ZDK i Turistička zajednica ZDK implementirali su ovaj projekat, jer je isticanje državnih i domovinskih znamenja itekako potrebno da bi državnost Bosne i Hercegovine bila i oku vidljivija. Izgrađeni jarboli su visine 9 m sa državnom zastavom dimenzija 1,5m x 4,0m (6m²). Takođe, na jarbolima je postavljena rotirajuća kugla 360 stepeni.

Jarboli su proizvedeni od glasfibera i staklenih vlakana,tako da nije potrebno održavanje po pitanju koroziranja. Ukupna vrijednost projekta je 7.500,00 KM.

Izgradnja zabavnog parka u Tešnju

Na zahtjev Sportsko – rekreativnog centra iz Tešnja za finansijsku pomoć u izgradnji dječijeg zabavnog parka-igraonice, odobrena su sredstva u iznosu od 5.000,00 KM. Predviđeno je da se dječiji zabavni park izgradi u Sportsko rekreativnom centru, pored teniskih terena. Na ogradi dječijeg parka postavljen je veliki reklamni pano sa logom Turističke zajednice ZDK.

Izgradnja vanjskog terena za šah u Novim Miljanovcima

Omladinskom klubu “Novi Miljanovci”-Tešanj odobrena su sredstva u iznosu od 2.000,00 KM za izgradnju terena za vanjski šah, kupovinu šahovskih figura, te za postavljanje dodatnog sadržaja koji uključuje stol sa dijelom za zaključavanje, 3 klupe i korpa za otpatke.

Proširenje lovačke kuće u Zavidovićima Lovačkoj organizaciji “Klek” iz Zavidovića odobrena su sredstva u iznosu od 5.000,00 KM za proširenje postojećih kapaciteta. S obzirom da postoji interes lovaca iz drugih evropskih zemalja za posjetom našim lovištima, javila se potreba za povećanjem kapaciteta i poboljšanjem uslova za boravak i smještaj lovaca. Postojeću lovačku kuću pored lovaca koristili bi i planinari, izletnici, lokalno stanovništvo i zaljubljenici prirode.

Page 10: Izvjestaj o realizovanim aktivnostima turisticke zajednice zdk za 2011.god

10

Razvoj ruralnog turizma u Olovu Udruženju žena za ruralni razvoj “Zeleni vir” iz Olova odobreno je 10.000,00 KM, za realizaciju projekta Razvoj ruralnog turizma općine Olovo, koji ima izuzetne potencijale za razvoj ove vrste turizma. Realizacija projekta je u toku.

Izgradnja planinske staze Planinarskom društvu “Mladost” iz Zenice u septembru mjesecu ove godine odobreno je 5.000,00 KM, za realizaciju projekta markiranja planinarskih staza: Seoci-Pepelari; Pepelari-Smetovi, Trešnjeva glava-Lastavica i Pepelari-Vranica. Planinarsko društvo nije realiziralo projekat u 2011. godini, zbog vremenskih prilika koje nisu bile adekvatne za implementaciju projekta. Realizacija projekta se očekuje na proljeće 2012.godine.

Međunarodna akcija volontera “Mrav” Turistička zajednica od 2006.godine pruža finansijsku pomoć Fondaciji Arheološki park: Bosanska piramida Sunca u geo arheološkim istraživanjima u Visokom. U 2011.god. Fondacija je organizovala Drugu međunarodnu akciju volontera pod nazivom “Mrav”, a Turistička zajednica ZDK podržala je ovaj projekat sa 10.000,00 KM. Akciji volontera pridružilo se nekoliko stotina mladih ljudi iz naše zemlje kao i evropskih zemalja. Pored investicionih ulaganja, Turistička zajednica je finansijski učestvovala u aktivnostima drugih, koji su na indirektan način vršili promociju turizma i turističke ponude Kantona. Neke od manifestacija koje je finansijski podržala Turistička zajednica su: - organizacija smotri foklora u Tešnju, Zenici, - Studentsko ljeto u Maglaju, Žepačko ljeto, Ljeto u zeničkoj dolini, Ljeto u Zavidovićima, Dani hrvatske kulture u Usori, obilježavanje julskih manifestacija u Tešnju, Dočekajmo ljeto budni, Jelaško ljeto u Tešnju, Raspjevana jesen u Zavidovićima, Od ljeta jeseni u Žepču, teatarska predstava „Fudbalske priče“, - Likovne kolonije, finansijska pomoć KUD-ovim za odlazak na gostovanja u inostranstvo (Mađarska, Španija, Turska) - organzacija raznih kuturnih manifestacija čiji je cilj očuvanje tradicije bošnjačkog naroda, Veče sevdaha na Vranduku, Etno festival u Tešnju, Proljeće sa sevdahom, izložba arheološke zbirke u Tešnju - Motorijade u Žepču, Zenici i Zavidovićima, sponzoriranje rukometne utakmice u Zenici, sponzoriranje odbojkaške utakmice u Kaknju - raftinzi na rijekama Bosna i Krivaja, Karate kup, takmičenje u kickboxingu, brdska trka na Smetovima, organizacija takmičenja radio amatera u Zenici, vaterpolo turnir u Zenici, Kengur kup.

Page 11: Izvjestaj o realizovanim aktivnostima turisticke zajednice zdk za 2011.god

11

Takođe, podržali smo nekoliko projekata ekoloških udruženja:

Izbor najboljih cvjetnjaka i balkona

Akcija Izbor najboljih cvjetnjaka i balkona u gradovima ZDK održava se već nekoliko godina zaredom. Akciju realizuje Resursni ekološki centar iz Zenice. Za realizaciju ovog projekta izdvojili smo 5.000,00 KM. Osnovni cilj projekta je unaprijediti ekološko turističku sliku Kantona te animirati javnost u proces unapređenja okoliša. Ukupno je prijavljeno 149 cvjetnjaka i balkona od kojih su 23 nagrađena.

Čišćenje i održavanje puta M-17

Turističko vijeće TZ ZDK donijelo je odluku o odobravanju sredstava u iznosu ood 5.000,00 KM za realizaciju projekta „Čišćenje i ekološko održavanje puta M-17“. Potpisan je ugovor sa Resursnim ekološkim centrom iz Zenice. U akciji je učestvovalo 10 volontera koji su bili podijeljeni u tri grupe. Radovi su se izvodili na području Bilješeva, Žepča i Maglaja i trajali su ukupno 10 dana. Posebna pažnja usmjerena je na odmarališta odnosno parking prostore uz put M-17. Prikupljeni otpad transportovan je u vrećama za smeće do najbližeg mjesta predviđenog za ovu namjenu i u toku prve faze prikupljeno je 470 vreća otpada.

Page 12: Izvjestaj o realizovanim aktivnostima turisticke zajednice zdk za 2011.god

12

Nakon realizacije prve faze projekta prešlo se na realizaciju druge faze u kojoj je predviđeno postavljanje kanti-obruča za smeće. Duž projektne lokacije Bilješevo-Karuše postavljeno je ukupno 15 stalaka na parking prostore i odmarališta. Takođe, finansijski smo pomogli ekološke akcije čišćenja izletišta Smetovi kod Zenice i čišćenja obala rijeke Usore kao i projekat čišćenja divljih deponija smeća, na području Željeznog polja kod Žepča, zatim uređenje eko edukacijskog kampa u Maoči, akciju „Za ljepše Žepče“ koju je realizirao Eko rafting klub Žepče. Reklama i propaganda U 2011.godini, mediji su pokazali izuzetan interes za turističke potencijale našeg Kantona, tako da je ostvarena intenzivna saradnja sa štampanim i elektronskim medijima, a objavljivane su i određene propagandne reportaže.

Zbog ukazane potrebe odštampane su nove količine propagandnog materijala i to u sljedećim količinama:

- Katalog veliki 3.000 komada - Katalog mali 2.000 komada - Katalog o tvrđavama 6.000 komada - Flayer Tešnja 4.000 komada - Flayer Zenice 4.000 komada - Flayer Visoko 4.000 komada - Flayer Ponijera 4.000 komada - Flayer Smetova 4.000 komada - Letak o piramidama 6.000 komada - DVD 5.000 komada - Vrećice 897 komada

Odštampan je Info bilten za 2010.godinu u 2.000 primjeraka, u kojem su predstavljene aktivnosti Turističke zajednice ZDK u 2010.godini. U cilju kontinuiranog promovisanja turističkih potencijala općina našeg Kantona, u reportažnoj novinskoj formi, u listu Superinfo predstavljamo zanimljive turističke destinacije našeg Kantona, pod nazivom “Superinfo tour”, odnosno u svakom broju lista predstavlja se jedna ili više zanimljivih destinacija Kantona. Vrijednost projekta je 5.000,00 KM. Otkupljen je određeni broj turističkog vodiča pod nazivom “100 turističkih destinacija”, autora Džemala Rošića. U vodiču su slikovito prikazane najzanimljivije turističke destinacije Bosne i Hercegovine, sa posebnim osvrtom na naš Kanton i jedan broj knjiga o tešanjskim tvrđavama.

Page 13: Izvjestaj o realizovanim aktivnostima turisticke zajednice zdk za 2011.god

13

Virtual tour U 2009.godini završili smo virtualnu prezentaciju gradova našeg Kantona, odnosno predstavljeni su najzanimljiviji detalji svakog grada, a virtualna prezentacija je ugrađena na već postojeći DVD kao i na web stranicu Turističke zajednice ZDK www.zedoturizam.ba. Putem virtualne prezentacije korisnici mogu ući u stvarni objekat i razgledati ga. Ovdje se ne radi o 3D tehnologiji, već o skupu realnih slika koje su posebnom metodom sklopljene. Prednost ove prezentacije je što korisniku pruža mogućnost interaktivnog pregleda, zumiranje objekta. U 2010. godini dopunjavali smo virtualnu prezentaciju novim destinacijama i zanimljivim turističkim objektima. U 2011.godini ponovo smo dopunjavali virtualnu prezentaciju, na kojoj smo predstavili smještajne kapacitete Kantona (hotele, motele i pansione).

Nastupi na sajmovima Propagandni materijal prezentiran je na sajmovima u zemlji i inostranstvu. Naročito zapažena prezentacija naše turističke ponude bila je na sajmovima u zemlji i inostranstvu

33. MEĐUNARODNI SAJAM TURIZMA U BEOGRADU 33.međunarodni sajam turizma ITTFA održan je od 24. – 27.februara u Beogradu. Tradicija duža od sedam decenija, duh modernog vremena kao i opredjeljenje da uvijek bude u žiži privrednih dešavanja, učinili su Beogradski sajam najvećom i najuspešnijom sajamskom institucijom u Srbiji i jugoistočnoj Evropi. Na sajmu je uspješno predstavljena turistička ponuda našeg Kantona i štand je bio izuzetno posjećen. Posjetioci su se interesovali za zanimljive destinacije Kantona i naše države.

SAJAM „GAST“ SPLIT, HRVATSKA

Turistička zajednica ZDK predstavila se na ovogodišnjem sajmu turizma „Gast 2011.“ u Splitu, koji se održao od 02.-06.03.2011.godine. Pored Turističke zajednice ZDK na sajmu su se predstavile i turističke zajednice kantona FBiH kao i Turistička zajednica FBiH.

Page 14: Izvjestaj o realizovanim aktivnostima turisticke zajednice zdk za 2011.god

14

Štand Turističke zajednice ZDK bio je izuzetno posjećen i tom prilikom podijeljen je veliki broj turističko-promotivnog materijala: DVD, katalozi, flayeri, brošure, info bilteni. Pored mnogih posjetilaca naš štand su posjetili i predstavnici Vlade FBiH i predstavnici Vlade Republike Hrvatske. Takođe, vladala je velika zainteresovanost medija za turističku ponudu BiH kao i našeg Kantona.

MEĐUNARODNA TURISTIČKA BERZA I SAJAM TURIZMA, OPREME ZA HOTELIJERE I UGOSTITELJSTVO

METUBES - BUDVA Međunarodni sajam METUBES održan je od 24. – 26.03.2011.godine u Budvi. U toku sajma održane su brojne prezentacije, okrugli stolovi, bilateralni sastanci hotelijera i turističkih radnika. Takođe, u toku sajma održana je i berza privatnog smještaja i Državno prvenstvo u ugostiteljstvu. Turistička zajednica ZDK na ovom sajmu predstavila je turističku ponudu Kantona. DANI TURIZMA U SARAJEVU

U periodu od 30.03. do 02.04.2011.god. u Sarajevu je održana velika turistička manifestacija „Dani turizma“ – 35. Međunarodnog sajma turizma i turističke berze i 1. Međunarodnog sajma ugostiteljske opreme i cateringa. Renomirani organizator sajmova KJP Centra „Skenderija“- Sarajevski Sajam poslije višegodišnje pauze odlučio se za ponovnu organizaciju ovog, nekada najvećeg turističkog dešavanja u regiji, upravo zbog sve većeg intresa kako domaćih, tako i stranih turističkih djelatnika. Svoje učešće na ovom sajmu pored turističkih zajednica/organizacija iz zemlje i regije po prvi put uzelo je i Ministarstvo kulture i turizma Republike Turske, te Turistička zajednica Španije.

14.SAJAM GOSPODARSTVA MOSTAR

14.Međunarodni sajam gospodarstva “Mostar 2011.” održan je od 05.-09.04.2011.g. Sajam je afirmiran kao najveća i najznačajnija gospodarska manifestacija u širim razmjerima, i kao takav uvršten je u mnoge sajamske godišnje kalendare poslovnih ljudi u Bosni i Hercegovini, u susjednim zemljama i cijeloj široj regiji. Predsjednik Republike Srbije Boris Tadić otvorio je sajam gospodarstva "Mostar 2011.", a dobrodošlicu zvanicama i gostima poželjeli su i direktorica Mostarskog sajma Dalfina Bošnjak, te mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić. Štand Turističke zajednice ZDK bio je posjećen i tom prilikom podijeljen je veći broj promotivnog materijala, te promotivnih filmova na DVD.

Page 15: Izvjestaj o realizovanim aktivnostima turisticke zajednice zdk za 2011.god

15

7.SAJAM PRIVREDE U TEŠNJU 7.sajam privrede „Biznis 2011.“ Tešanj održan je od 21.-24.04.2011.godine, u industrijskoj zoni Bukva u Tešnju. Organizator Sajma je Udruženje privrednika Biznis centar Jelah-Tešanj.

Cilj Sajma je afirmacija privrednog potencijala općine Tešanj, kao i pozitivan uticaj na ekonomski razvoj ne samo Općine nego i cijele zemlje.

Prema riječima organizatora Biznis centra Jelah-Tešanj, ambicije sajma su okupljanje većeg broja privrednika iz regije i šire, promocija privrednih potencijala, upoznavanje privrednika, razmjena iskustava te veće učešće poljoprivrednih proizvođača.

9.SAJAM TURIZMA „LIST“ LUKAVAC

Sajam turizma “List” održan je od 05.-07.05.2011.godine, a zemlja partner ovog sajma je Crna Gora.

Na 2.000 m² unutarnjeg i 1.000 m² vanjskog sajamskog prostora sudjelovalo je oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Mađarske, Bugarske, Slovenije, Njemačke, Turske, Makedonije, BiH. Sudjelovanje na ovakvom sajmu kvalitetna je osnova za nove poslovne kontakate i razmjenu iskustava, biznis ideja, kao i za globalni pristup turističkom tržištu, ali i ciljani marketing prema domaćim turističkim destinacijama.

U okviru sajma odvijali su se i prateći sadržaji: prezentacija gastro ponude BiH (Festival hrane i pića), natjecanje ugostiteljsko - turističkih škola, brojni seminari i stručna predavanja iz turizma i bliskih djelatnosti. Tu su i sportska natjecanja (kajakaške utrke, prezentacija ronilačkog sporta, sportski ribolov, itd.), te bogat kulturno-zabavni program.

9.MEĐUNARODNI SAJAM PRIVREDE, POLJOPRIVREDE, PREHRANE I TURIZMA

„DANI TREŠNJE 2011.“ MOSTAR Turistička zajednica ZDK već nekoliko godina zaredom učestvuje na Međunarodnom sajmu „Dani trešnje“ koji je održan od 27.-28.05.2010.godine, u Potocima kod Mostara. Pored turističkih zajednica i organizacija sa područja BiH, učešće na sajmu su uzeli i mnogi privrednici različitih profila. Ove godine, na Sajmu su najboljim izlagačima uručene medalje zlatna trešnja, srebrna i bronzana trešnja, kao i plakete za pojedince i institucije, sponzore i pokrovitelje projekta. Posjetiocima našeg štanda podijeljen je veliki broj promotivnog materijala sa turističkom ponudom Kantona.

38. SAJAM ŠLJIVE – GRADAČAC 2011. Na 38. Međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajmu šljive predstavilo se 280 izlagača iz zemlje i inostranstva. U četiri sajamska dana posjetioci su imali priliku vidjeti bogatu ponudu hrane i pića, alata i mehanizacije, a predstavile su se i organizacije iz drugih oblasti (turizam, bankarstvo...)

Page 16: Izvjestaj o realizovanim aktivnostima turisticke zajednice zdk za 2011.god

16

Na Sajmu šljive dodijeljena je 41 prestižna medalja za kvalitet ocijenjenih proizvoda, 27 zlatnih, 12

srebrnih, dvije bronzane i jedno

priznanje za doprinos. Osim prezentacije proizvoda, posjetioci i gosti sajma imali su priliku prisustvovati brojnim naučnim i stručnim sadržajima. Posebna pažnja posvećena je uvođenju standarda u poljoprivrednoj proizvodnji kao uslov ulaska u EU i bržeg plasmana domaćih proizvoda na inostrana tržišta.

Turistička zajednica ZDK zajedno sa turističkim zajednicama sa područja Federacije BiH na ovom sajmu predstavila je turističke potencijale i ponudu našeg entiteta.

9.MEĐUNARODNI EKOLOŠKI SAJAM „EKOBIS 2011.“ - BIHAĆ

9.međunarodni ekološki sajam “Ekobis 2011.” održan je od 08.-11.09.2011.godine u Gradskoj otoci u Bihaću, na 10.000 m² otvorenog i zatvorenog izložbenog prostora. Ovogodišnji sajam je svojim sadržajem i pratećim događajima posvećen vodi kao izvoru života. Prvog dana sajma održana je konferencija na temu “Turizam na vodi”, zatim održani su razni edukacijski programi, okrugli stolovi, prezentacije i promocije firmi, ekološke akcije i radionice, kulturno – umjetnički i sportsko – rekreativni sadržaji. Turistička zajednica ZDK izlagala je na zajedničkom štandu sa turističkim zajednicama Federacije Bosne i Hercegovine, Hercegovačko-neretvanskog kantona, Srednjo-bosanskog kantona, Unsko - sanskog kantona i Tuzlanskog kantona, na kojem je direktorica Turističke zajednice USK održala kraći radni sastanak sa Federalnom ministricom okoliša i turizma gospođom Brankom Đurić i premijerom Unsko-sanskog kantona dr. Hamdijom Lipovačom.

ZENIČKI PRIVREDNI SAJAM – ZEPS 2011.g

OPĆI SAJAM, najveći u Bosni i Hercegovini, strukturiran po određenim cjelinama, takozvanim sajamskim blokovima. Pojedini izrazito atraktivni i veliki blokovi na ovom sajmu specijalizirane su izložbe određenih industrijskih grana i branši. Generalni BH sajam ZEPS je najšira slika stanja proizvodnih dostignuća i ponude na BH tržištu, ali istovremeno i uvid u njegove potrebe.

Karakteristika sajma su kolektivne izložbe: zemalja, regija, općina, udruženja. Poslovnoj ali i široj javnosti svakako je posebno interesantna izložba ZEMLJA-PARTNER. Turistička zajednica ZDK ove godine predstavila se zajedno sa turističkim zajednicama sa područja FBiH. Na sajmu je predstavljena turistička ponuda Bosne i Hercegovine.

Page 17: Izvjestaj o realizovanim aktivnostima turisticke zajednice zdk za 2011.god

17

SAJAM PRIVREDE I TURIZMA - DERVENTA

U organizaciji Javne ustanove Sportsko kulturni centar Derventa, u periodu od 24. do 26. avgusta 2011. godine održan je 6. Derventski sajam privrede i turizma, na kojem se predstavilo oko 100 izlagača iz BiH, Srbije, Hrvatske i Slovenije. Derventski sajam organizovan je na više od 3.200 kvadrata otvorenog i zatvorenog sajamskog prostora, pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srpske - Ministarstva trgovine i turizma, te načelnika opštine Derventa, u suorganizaciji sa Turističkom organizacijom opštine Derventa. Održan je bogat kulturno-umjetnički i zabavni program, razne prezentacije i degustacije, stručna predavanja, skokovi padobranaca, a najuspješnijim izlagačima uručene su plakete i diplome. Sajam je trajao tri dana, a izložbeni panoi postavljeni su u sportskoj hali. Šesti sajam male privrede i turizma održava se u okviru svečanosti povodom Dana opštine.

PRIVREDNI SAJAM - BRČKO

Turistička zajednica ZDK i ove godine predstavla se sa svojom ponudom na 10. Međunarodnom sajmu privrede, gdje je prema riječima organizatora na 1.700 metara kvadratnih izlagalo oko 200 izlagača iz BiH i zemalja u okruženju.

Otvaranju Sajma prisustvovali su predstavnici oba BH entiteta i zvaničnici Distrikta.

Rad Turističkog ureda

U Glavnom turističkom uredu u Zenici, pored direktora zaposlena su još četiri radnika, i to jedno lice kao stručni saradnik za turizam, dva lica na poslovima referenta za obavljanje administrativnih i stručnih poslova i jedno lice zaposleno je na poslovima vozača-kurira. Glavni turistički ured obavlja sve poslove za Turističku zajednicu i njena tijela, priprema materijale i organizira sjednice tijela Turističke zajednice, sprovodi aktivnosti predviđene programom rada, u okviru svojih ovlaštenja, prava i obaveza utvrđenih Zakonom i drugim propisima, izrađuje izvještaje o radu, izvještaje o ostvarenim prihodima i rashodima, programe rada i planove prihoda i rashoda za narednu godinu, vrši izradu svih ugovora sa pravnim i fizičkim licima, vrši poslove platnog prometa, blagajne, obračuna plaća i naknada zaposlenika kao i naknada članovima tijela Turističke zajednice ZDK, podnosi mjesečne izvještaje Federalnom ministarstvu finansija i Federalnoj turističkoj zajednici o visini prikupljenih izvornih prihoda, kao i finansijske mjesečne i godišnje izvještaje, vodi evidenciju broja posjeta turista kao i ostvareni broj noćenja u smještajnim objektima našeg Kantona. Isto tako, Turistički ured održava stalnu saradnju sa općinskim organizacijama i udruženjima čija je djelatnost u neposrednoj vezi sa turizmom i daje stručna mišljenja po potrebi. U Uredu u Zenici je zaposleno još jedno lice na određeno vrijeme i u skraćenom vremenu, za obavljanje poslova čišćenja i kurirskih poslova po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova. U Tešnju su zaposlena dva lica od kojih jedno lice radi kao stručni saradnik, a drugo na poslovima turističkog animatora, na neodređeno vrijeme. U Turističkom uredu u Visokom zaposlena je osoba na poslovima stručnog saradnika i prevodioca, na neodređeno vrijeme.

Page 18: Izvjestaj o realizovanim aktivnostima turisticke zajednice zdk za 2011.god

18

Ulaganja u projekte za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa U skladu sa Uredbom o članarinama i Uredbom o boravišnoj taksi, turističke zajednice u Federaciji Bosne i Hercegovine od 2004.godine obavezne su od svojih izvornih prihoda (članarine u turističkim zajednicama i boravišne takse), izdvojiti 25% sredstava namjenski za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa. Odlukom Vlade FBiH o usvajanju programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno – historijskog naslijeđa i očuvanje, zaštitu i obnavljanje prirodnog naslijeđa, ostvarenih od članarine i boravišne takse u turističkim zajednicama za period 01.01.-31.12.2010.god., Turistička zajednica ZDK obavezna je izdvojiti sredstva u iznosu od 281.139,35 KM, te ih usmjeriti u realizaciju sljedećih projekata na području Ze-do kantona:

Adaptacija stare džamije u Mošćanici - Zenica Korisnik sredstava i implementator projekta je Medžlis islamske zajednice Zenica

Odobrena su sredstva u iznosu 15.000,00 KM Obnova i restauracija Ahmedbegove (Čaršijske) džamije u Zenici Korisnik sredstava i implementator projekta je Medžlis islamske zajednice Zenica Odobrena su sredstva u iznosu 30.000,00 KM

JU Dom kulture Zavidovići Korisnik sredstava i implementator projekta je JU Dom kulture Zavidovići Odobrena su sredstva u iznosu 30.000,00 KM

Zaštita kulturno-historijskih spomenika – Zgošćanski stećak Korisnik sredstava i implementator projekta je Općina Kakanj

Odobrena su sredstva u iznosu 30.000,00 KM

Page 19: Izvjestaj o realizovanim aktivnostima turisticke zajednice zdk za 2011.god

19

Projekat renoviranja stare džamije u Podvincima - Visoko Korisnik sredstava i implementator projekta je Medžlis islamske zajednice Visoko Odobrena su sredstva u iznosu 16.139,35 KM

Uređenje harema džamije u Kraljevoj Sutjesci Korisnik sredstava i implementator projekta je Medžlis islamske zajednice Kakanj

Odobrena su sredstva u iznosu 10.000,00 KM

Arheološko istraživanje na Visočici u Visokom Korisnik sredstava i implementator projekta je Fondacija Bosanska piramida Sunca Odobrena su sredstva u iznosu 50.000,00 KM

Zaštita Tvrđave Tešanj Korisnik sredstava i implementator projekta je Općina Tešanj

Odobrena su sredstva u iznosu 50.000,00 KM

Zaštita Tvrđave Maglaj Korisnik sredstava i implementator projekta je Općina Maglaj Odobrena su sredstva u iznosu 50.000,00 KM

Page 20: Izvjestaj o realizovanim aktivnostima turisticke zajednice zdk za 2011.god

20

Ulaganja TZ ZDK u razvoj i unapređenje turizma

na području Zeničko – dobojskog kantona za period 2005.-2011.godina

Ulaganja TZ ZDK u očuvanje i konzerviranje

kulturno – historijskih spomenika za period 2004.-2010.godina

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

Ulaganja u razvoj i unapređenje turizma u KM

385.155 447.610 772.331 705.465 599.785 454.134 495.334

GODINA 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

Ulaganja u KHS u KM 49.595 104.047 238.934 189.604 248.193 271.386 281.139

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

GODINA

Ulaganja u KHS u KM

Page 21: Izvjestaj o realizovanim aktivnostima turisticke zajednice zdk za 2011.god

21

Ostvareni broj noćenja domaćih i stranih turista

na području ZDK za period 2005.-2011.godina

Zenica,januar 2012.godine Izvještaj sastavila:

Sanda Spahić stručni saradnik TZ ZDK

Broj noćenja

u ZDK

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

domaći 14.012 11.639 10.184 13.399 11.950 10.983 11.658

strani 10.627 12.837 19.781 29.099 19.491 15.723 17.714

UKUPNO: 24.639 24.476 29.965 42.498 31.441 26.706 29.372

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Broj noćenja u ZDK

domaći

strani

UKUPNO: