Click here to load reader

IZVJEŠĆEstatic.1987.hr/media/sigurnost-u-prometu/prometna... 18,30 - proglašenje rezultata natjecanja u otvorenom prostoru pokraj bazena 20,00 - večera u hotelu Nedjelja, 30. svibnja

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZVJEŠĆEstatic.1987.hr/media/sigurnost-u-prometu/prometna... 18,30 - proglašenje...

 • HRVATSKI AUTOKLUB Avenija Dubrovnik 44, 10010 Zagreb,

  MIMMM MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

  IZVJEŠĆE S 18. DRŽAVNOG

  NATJECANJA

  „SIGURNO U PROMETU“

  ZADAR, 28. do 31.

  svibnja 2010.

 • 2

  Drţavno natjecanje u prometno-odgojnoj akciji „Sigurno u prometu“ odrţano je u

  Zadru od 28. do 31. svibnja 2010. godine, u športskoj dvorani O.Š. „Zadarski otoci –

  Zadar“, prema Katalogu natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih

  škola Republike Hrvatske u 2010. godini.

  Organizatori drţavnog natjecanja bili su Hrvatski autoklub i Agencija za odgoj i

  obrazovanje u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstvom

  unutarnjih poslova, a domaćin natjecanja bio je AK Zadar iz Zadra.

  Drţavno natjecanje provelo je drţavno povjerenstvo u sastavu:

  1. Zvonko Šmuk, predsjednik

  2. Eugen Ban, tajnik

  3. Nenad Zuber, član

  4. Damir Novak, član

  5. Mato Šimunović, član

  6. Ţarko Bošnjak, član

  7. Ivan Jukić, član

  Suci na drţavnom natjecanju bili su:

  1. Nenad Zuber, glavni sudac

  2. Boris Gregov, sudac na teoretskom dijelu natjecanja

  3. Mate Katavić, sudac na teoretskom dijelu natjecanja

  4. Mario Štambak, sudac na teoretskom dijelu natjecanja

  5. Mirjana Tušek, sudac na ekipnom dijelu natjecanja

  6. Slavko Iličić, sudac na praktičnom dijelu natjecanja

  7. Branko Samodol, sudac na praktičnom dijelu natjecanja

  8. Zlatko Jelenčić , sudac na praktičnom dijelu natjecanja

  1. UVOD

 • 3

  Petak, 28. svibnja 2010.

  do 17,00 - dolazak ekipa, smještaj u apartmaskom naselju „Zaton Holiday

  Resort“ u Zatonu

  18,00-19,00 - sastanak natjecatelja, voditelja i organizatora (prostor kraj

  bazena)

  19,30 - večera u hotelu

  Subota, 29. svibnja 2010.

  do 08,30 - doručak u hotelu

  09,00 - svečano otvorenje natjecanja

  09,30 - početak natjecanja (osnovna škola „Zadarski otoci“) u Zadru

  12,30 - završetak natjecanja

  13,00 - ručak u hotelu

  15,00 - slobodno poslijepodne

  18,30 - proglašenje rezultata natjecanja u otvorenom prostoru pokraj

  bazena

  20,00 - večera u hotelu

  Nedjelja, 30. svibnja 2010.

  do 08,30 - doručak u hotelu

  10,00 - izlet brodom na Dugi otok (kupanje, ručak na brodu)

  17,00 - povratak u hotel

  18,30 - slobodno vrijeme do večere

  19,30 - večera u hotelu

  Ponedjeljak, 31. svibnja 2010.

  do 08,30 - doručak u hotelu

  09,00 - odlazak ekipa

  2. PROGRAM 18. DRŽAVNOG NATJECANJA

  „SIGURNO U PROMETU“, ZADAR, 28. – 31. 05. 2010. GODINE

 • 4

  U petak, 28. svibnja, u Gradskom poglavarstvu Grada Zadra zamjenik

  gradonačelnika Draţen Grgurović primio je izaslanstvo HAK-a, Agencije za odgoj i

  obrazovanje , MUP-a i AK Zadar, kao i četvero djece, sudionika natjecanja.

  Ujedno je odrţana i konferencija za tisak.

  Svečano otvorenje drţavnog natjecanja odrţano je neposredno prije samog

  natjecanja a natjecateljima, mentorima i organizatorima obratili su se:

   Gosp. Branko Matulina, ravnatelj OŠ Zadarski otoci

   Gđa. Dorotea Kamber Kontić, pročelnica za odgoj i školstvo, u ime

  Grada Zadra

   Gosp. Boţidar Budiša u ime Ministarstva unutarnjih poslova

   Gđa. Vesna Marović u ime Agencije za odgoj i obrazovanje

   Gosp. nenad Zekanović u ime Ministarstva znanosti, obrazovanja i

  športa

   Gosp. Ivo Bikić u ime Hrvatskog autokluba

  3. SVEČANO OTVARANJE DRŽAVNOG

  NATJECANJA„SIGURNO U PROMETU“

  PRIJEM U GRADSKOM POGLAVARSTVU GRADA ZADRA

  Prijem u Gradskom poglavarstvu

 • 5

  4.1. INDIVIDUALNI DIO NATJECANJA

  U individualnom dijelu natjecanja svaki od sudionika drţavnog natjecanja morao je

  pokazati stečena znanja iz:

  4.1.1. POZNAVANJA PROMETNIH PROPISA I SIGURNOSNIH PRAVILA

  Ispit iz poznavanja prometnih propisa i sigurnosnih pravila provodio se u tri dijela:

  Prometni znakovi Prometna pravila Opasnosti

   u prvom dijelu natjecatelji su odgovarali na pitanja o prometnim

  znakovima

   pitanja u drugom dijelu odnosila su se na prometna pravila

  POZICIJA 1

  POZICIJA 2 POZICIJA 3

  4. ZADACI NA 18. DRŽAVNOM NATJECANJU

  Gosp. Bikić otvara natjecanje Program na otvaranju natjecanja

 • 6

   u trećem dijelu teoretskog dijela natjecanja, natjecatelji su trebali pokazati

  da znaju prepoznati opasnosti u prometu na cesti

  Ovaj dio natjecanja provodio se putem Power Point prezentacije. Slajdovi na

  kojima su bila pitanja i ponuđeni odgovori, mijenjali su se svakih 30 sekundi.

  Natjecatelji su na stolu imali obrazac s rednim brojem pitanja, na kojem su

  zaokruţivali odgovore za koje su mislili da su točni.

  Svaka grupa pitanja nosila je 25 pozitivnih bodova. Pitanja su, ovisno o sloţenosti i

  vaţnosti, bila bodovana s 1 do 4 negativna boda.

  Na taj način svaki natjecatelj mogao je, u ovom dijelu natjecanja, sakupiti najviše

  75 pozitivnih bodova.

  4.1.2. VJEŠTINE U UPRAVLJANJU BICIKLOM NA PROMETNOM VJEŽBALIŠTU

  Svaki od natjecatelja morao je vozeći bicikl savladati prepreke koje su bile

  raspoređene na tri dijela dvorane.

  Na svakoj poziciji natjecatelj je startao s 25 pozitivnih bodova, a tijekom voţnje na

  toj poziciji, skupljajući negativne bodove mogao je doći do 0 pozitivnih bodova.

  Natjecatelji i njihovi mentori su upoznati s načinom vrednovanja pogrešaka na

  zajedničkom sastanku organiziranom prije samog natjecanja.

  Slajd s pitanjem i odgovorima Obrazac za odgovor

 • 7

  4.2. EKIPNI DIO NATJECANJA

  U ekipnom dijelu natjecanja svakoj ekipi je putem Power Point prezentacije

  prikazano deset fotografija. Svaka fotografija je bila vidljiva trideset sekundi, a

  nakon toga je ekipa imala trideset sekundi vremena da odgovori na pitanje koje se

  odnosilo na tu fotografiju.

  Obzirom da je ove godine prvi puta zadan takav zadatak, rezultat se nije zbrajao u

  ukupnom broju bodova za ekipu.

  Natjecatelji na praktičnom dijelu natjecanja

 • 8

  Ekipa ţupanije

  Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3 Poz. 4 Poz. 5 Poz. 6 Poz. 7 Bodovi Plasman

  Brodsko- Posavska

  62 65 52 64 94 91 20 448 1

  Splitsko- Dalmatinska

  60 62 44 75 98 85 20 444 2

  Dubrovačko- Neretvanska

  58 54 50 78 94 81 24 439 3

  Osječko- Baranjska

  57 79 46 52 87 80 20 421 4

  Grad Zagreb 48 76 49 56 92 78 20 419 5

  Primorsko- Goranska

  54 78 35 39 94 93 20 413 6

  MeĎimurska 49 86 38 44 96 79 20 412 7

  Koprivničko- Kriţevačka

  50 75 26 57 94 89 20 411 8

  Poţeško- Slavonska

  47 73 43 48 95 81 20 407 9

  Sisačko- Moslavačka

  46 75 35 48 89 94 20 407 10

  Varaţdinska 48 72 47 50 95 75 20 407 11

  Zadarska 52 42 41 66 97 89 20 407 12

  Krapinsko- Zagorska

  59 52 36 73 88 76 20 404 13

  Karlovačka 58 64 42 36 91 91 20 402 14

  Istarska 35 62 32 70 93 86 20 398 15

  Vukovarsko- Srijemska

  55 60 36 42 86 80 20 379 16

  Bjelovarsko- Bilogorska

  70 60 43 17 87 69 20 366 17

  Virovitičko- Podravska

  48 61 30 23 85 76 20 343 18

  Zagrebačka 47 47 32 22 86 81 28 343 19

  5. REZULTATI NA 16. DRŽAVNOM NATJECANJU

  „SIGURNO U PROMETU

 • 9

  Šibensko- Kninska

  40 48 31 15 64 62 20 280 20

  Ličkosenjska 0 0 0 0 0 0 0 0 21

  Startn i broj

  Ime i prezime Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3 Poz. 4 Poz. 5 Poz. 6 Bodovi Plasman

  59 Marina Putnik 16 21 13 24 24 17 115 1

  78 Tina Skokandić 15 17 15 18 22 24 111 2

  17 Marijeta Polović 19 18 15 10 24 24 110 3

  36 Ingrid Lazarić 13 20 7 21 24 25 110 4

  69 Magdalena Omazić 21 20 9 16 24 20 110 5

  47 Tena Gomerčić 19 22 9 12 25 19 106 6

  52 Marija Spajić 10 15 10 24 24 21 104 7

  73 Katarina Belac 7 14 10 25 24 24 104 8

  27 Renata Tremski 15 18 10 14 23 23 103 9

  24 Kristina Mesec 9 18 9 18 25 22 101 10

  30 Valentina Kriţ 17 15 12 10 24 23 101 11

  55 Laura Čizmin 19 13 12 9 25 23 101 12

  2 Edita GranĎa-

  Kozjak 11 18 13 17 23 16 98 13

  48 Martina Rajić 9 13 16 20 23 16 97 14

  51 Ivana Puljić 12 14 13 16 22 20 97 15

  70 Aja Zorić 10 12 12 18 25 20 97 16

  9 Saša Tršinski 18 15 10 9 24 20 96 17

  81 Tea Perša 16 23 10 7 24 16 96 18

  1 Andreja Beštak 3 18 7 21 24 22 95 19