Click here to load reader

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2003 - knjiznica- · PDF file 8 Znanost o jeziku i književnosti 215 9 Povijest, zemljopis 258 UKUPNO ZNANOST 1663 31% 82/89 Književnost - hrvatska 642 - strana

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZVJEŠĆE O RADU ZA 2003 - knjiznica- · PDF file 8 Znanost o jeziku i književnosti...

 • 1

  IZVJEŠĆE O RADU ZA 2017. GODINU

  1. UVOD

  POLAZEĆI OD ZAKONSKIH I PODZAKONSKIH AKATA KOJI REGULIRAJU

  OVU DJELATNOST KNJIŽNICA JE U 2017. GODINI:

  - nabavljala knjižničnu građu hrvatske i svjetske književnosti te djela

  znanstvene i stručne literature u bilo kojem obliku (tiskanom, AV,

  elektronskom),

  - nabavljala časopise i novine za sve uzraste korisnika,

  - obrađivala, obavljala zaštitu i davala na korištenje knjižničnu građu,

  - kompjutorizirala djelatnost,

  - razvijala informacijsko-referalnu službu i međuknjižničnu posudbu,

  - organizirala pedagoško-animatorski rad s djecom predškolskog uzrasta,

  - surađivala sa školama, kulturnim i informativnim ustanovama,

  gospodarskim i društvenim udrugama na poticanju korištenja knjižnične

  građe i informacija,

  - razvijala mrežu jedinica na području grada i županije vodeći brigu o

  ravnomjernom približavanju knjige pučanstvu u mjestu stanovanja i

  radnoj sredini i

  - planirala matičnu službu kako na županijskom tako i na širem bilogorsko-

  podravskom području neposredno surađujući s Nacionalnom i

  sveučilišnom knjižnicom i drugim organizacijama kojima je cilj

  unapređivanje knjižnične djelatnosti u državi.

 • 2

  Pored unapređenja svoje osnovne funkcije, Knjižnica je sustavno

  provodila i druge akcije i programe sa šireg područja kulture, odgoja i

  obrazovanja, priređujući reprezentativne, tematske prigodne izložbe knjiga i

  druge građe te organizirajući književne susrete i predavanja za djecu i odrasle.

  Kao mjesni pristup znanju Knjižnica je osiguravala osnovne uvjete za

  učenje kroz cijeli život, neovisno odlučivanje i kulturni razvitak pojedinca i

  društvenih skupina stanovnika grada i županije.

  2. USTROJSTVO

  Svoju djelatnost i funkcije Knjižnica obavlja radom sljedećih odjela i službi:

  - Informativno-posudbenog odjela za odrasle,

  - Studijskog odjela sa zavičajnom zbirkom i AV-zbirkom,

  - Dječjeg odjela s igraonicom i igrotekom,

  - Bibliobusne službe sa 50 stajališta (5 u ustanovama i 45 u selima),

  - Područne knjižnice Nova Rača,

  - Knjižnog ormarića u Domu umirovljenika,

  - Službe nabave, stručne i tehničke obrade knjiga i

  - Županijske matične službe.

 • 3

  3. PROSTOR I OPREMA

  Knjižnica raspolaže s ukupno 1330 m2 prostora u središtu grada na dvije

  lokacije tako da osim smještaja građe nudi i sve tehnološke izazove potrebne

  današnjem sve zahtjevnijem korisniku. Knjižnica je ugodno mjesto za rad,

  učenje i provođenje slobodnog vremena te dobivanje raznolikih informacija. Na

  Dječjem odjelu promijenjene su podne obloge u cijelom odjelu te dio električne

  i računalne mreže dok su unutrašnji zidovi i stropovi okrečeni. Nedostatak

  spremišnog prostora, koji predstavlja sve veći problem u radu Knjižnice,

  privremeno je ublažen uređenjem još 94 m2 prostora na Trgu Stjepana Radića

  za smještaj knjižnog fonda bibliobusa i manje frekventnog fonda Posudbenog

  odjela za odrasle. Prostor podruma će privremeno služiti za ublažavanje

  problema smještaja knjižne građe.

  Kupljena su dva računala, dva monitora dok je osam računala ojačano

  novim diskovima. Kupljen je ormar na Dječjem odjelu, a u podrumu i Dječjem

  odjelu izrađene su police za knjižnu građu.

 • 4

  4. STRUČNO OSOBLJE

  Programske zadatke je ostvarivalo 26 djelatnika :

  - 1 knjižničarski savjetnik,

  - 2 viša knjižničara,

  - 11 diplomiranih knjižničara VSS,

  - 1 knjižničar VŠS,

  - 4 pomoćna knjižničara SSS,

  - jedan knjižnični manipulant,

  - 1 administrator-blagajnik,

  - 1 rukovoditelj računovodstva VŠS,

  - 1 vozač bibliobusa i pomoćni knjižničar,

  - 3 spremačice.

  Dežurstvo u čitaonici tiska i neke druge pomoćne poslove obavljaju

  studenti i dva diplomirana knjižničara polaznika stručnog osposobljavanja bez

  zasnivanja radnog odnosa. Osim toga, na Dječjem odjelu šest volontera

  sudjeluje u programu besplatnih instrukcija Abeceda učenja i programima:

  Govorimo znakovni i Vesela škola čitanja.

  Svi djelatnici imaju odgovarajuće obrazovanje i položen stručni ispit.

  Djelatnici su poticani na stalno stručno obrazovanje i sudjelovanje na

  stručnim konferencijama i radionicama kod nas i u inozemstvu: Informacijska

  pismenost u dječjim knjižnicama, Korištenje problemskih priča u radu s djecom,

  Poticanje čitanja u među djecom i mladeži u digitalnom okruženju, Nova,

  neobična, inspirativna... knjižnica, Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama

  čitanja i s disleksijom I ja želim čitati, 11. savjetovanje za narodne knjižnice u

  Republici Hrvatskoj s temom Mreža narodnih knjižnica – suradnja u razvoju

  digitalnih usluga i predstavljanje javnosti, Europska konferencija o pismenosti,

 • 5

  Koliko smo pismeni/nepismeni - digitalna pismenost našeg doba, Odgoj i

  obrazovanje – interdisciplinarne perspektive, Đuro Sudeta - 90. godišnjica smrti,

  Nove tehnologije i mašta mogu svašta – inovativni knjižnični programi u

  povezivanju sa zajednicom, Predškolci i knjižnica, Međunarodni festival

  slikovnice Ovca u kutiji, 35. skupština Društva knjižničara Bilogore, Podravine i

  Kalničkog Prigorja s temom Kako je nemoguća misija moguća, 30. Lovrakovi

  dani kulture, Sajam knjiga Interliber, a djelatnici Ivana Blažeković, Lucija Miškić

  Barunić, Branka Mikačević, Vjeruška Štivić, Snježana Berak i Ilija Pejić imali su

  vlastita izlaganja.

  5. KNJIŽNI FOND

  a) U 2017. godini nabavljeno nove građe:

  ODJEL Planirano u 2017. Ostvareno u 2017.

  Za odrasle i

  studijski

  2.216

  Dječji s

  igraonicom

  1.237

  Bibliobus 635

  Područne 6.500 svezaka 374

  Zavičajna zbirka 150

  Zaštićeni fond 737

  UKUPNO 5.349 sv. knjiga

  + 396 časopisa

  Pored knjiga i časopisa nabavljeno je i obrađeno 10 kompleta igračaka,

  72 CD-a, 12 CD-ROM-a i 173 DVD-a.

  U 2017. izvršena je revizija građe Zaštićenog fonda. Građa je računalno

  obrađena (1.200 knjiga i 413 časopisa) pa je time postala pristupačnija

  čitateljskoj publici.

  Knjižnica sada ukupno u svom fondu ima 156.482 knjiga i časopisa, 9.083

  komada AV građe , 985 kompleta igračaka i 637 grafika i plakata.

 • 6

  Sva prinovljena građa tehnički je i stručno obrađena, klasificirana i

  katalogizirana.

  Knjižni fond Studijskog odjela i Odjela za odrasle zaštićen je od krađe.

  Po osnovi dotrajalosti, zastarjelosti zaduženja i nestalosti otpisano je ove

  godine 3.607 knjiga i časopisa, 15 igračaka, 24 CD-a, 5 zvučnih kaseta,

  3 CD-ROM-a, 35 DVD-a i 104 videokasete.

  b) Prinovljene knjige po strukama (2017.):

  STRUKA PRINOVLJENO 0 Znanost općenito 102 1 Filozofija 122 2 Religija 101 3 Društvene znanosti 317 5 Prirodne znanosti 75 6 Primijenjene znanosti 210 7 Umjetnost 263 8 Znanost o jeziku i književnosti 215 9 Povijest, zemljopis 258

  UKUPNO ZNANOST 1663

  31% 82/89 Književnost

  - hrvatska 642

  - strana 1.468

  UKUPNO KNJIŽEVNOST 2.110 39%

  DJEČJA I KNJIŽEVNOST ZA MLADE 1.576 30%

  S V E U K U P N O 5.349

  U ukupnom broju prinova 31% čini stručna i znanstvenopopularna

  literatura, 39% beletristika i 30% literatura za djecu.

 • 7

  6. KORISNICI I INFORMACIJE

  Knjižnica je za korisnike tijekom cijele godine otvorena 65 sati tjedno što

  predstavlja visoki standard prilagodbe radnog vremena potrebama korisnika

  koje opslužuje.

  a) Broj upisanih članova knjižnice:

  ODJEL 2016. 2017.

  Za odrasle i studijski 2.554 2.615

  Dječji odjel 1.373 1.391

  Pokretna (Bibliobus) 1.328 1.301

  Područne knjižnice 600 600

  Stacionar – dom umirovljenika 50 50

  UKUPNO 5.905 5.957

  Kao što se vidi iz tabele, zadržan je gotovo isti broj članova Knjižnice kao

  i u 2016. godini.

 • 8

  b) Struktura upisanih članova:

  c) Broj korisnika knjižničnih fondova – posjeta:

  ODJEL

  Za

  odrasle

  Dječji odjel

  igraonica

  Bibliobus

  Područne

  knj