37
IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PLANA UPRAVLJANJA I GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA PARKA PRIRODE TELAŠĆICA Temeljem članka 134. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode (NN, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) dostavlja se Izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Javne ustanove "Park prirode Telašćica" za 2019. godinu usvojeno na 34. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 27. veljače 2019. godine. U Salima, 27.02.2020. KLASA: 023-01/20-02/02 URBROJ: 2198-1-93-08/01-02-5

IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PLANA UPRAVLJANJA I …pp-telascica.hr › wp-content › uploads › 2020 › 03 › Izvjesce_GP_Telascica_2019.pdfUpravna zgrada u Salima 150 m2 Uprava

 • Upload
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PLANA UPRAVLJANJA

  I GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA,

  PROMICANJA I KORIŠTENJA

  PARKA PRIRODE TELAŠĆICA

  Temeljem članka 134. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode (NN, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) dostavlja

  se Izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja,

  promicanja i korištenja Javne ustanove "Park prirode Telašćica" za 2019. godinu usvojeno na 34. sjednici

  Upravnog vijeća održanoj dana 27. veljače 2019. godine.

  U Salima, 27.02.2020.

  KLASA: 023-01/20-02/02

  URBROJ: 2198-1-93-08/01-02-5

 • Nikolina Baković Ravnateljica Ured ravnatelja

  Milena Ramov Stručna voditeljica Stručna služba

  Vesna Petešić Voditeljica pododsjeka za pripremu i

  provedbu ostalih projekata

  Stručna služba

  Božidar Puhov Rukovoditelj odsjeka – tehničkih

  poslova

  Odsjek tehničkih poslova

  Juraj Milin Čuvar prirode II. Vrste Služba čuvara prirode

  Danijel Milić Stručni savjetnik za upravljanje

  kopnenim resursima

  Stručna služba

  Snježana Buturić Voditeljica odsjeka računovodstvenih,

  općih i zajedničkih poslova

  Odsjek računovodstvenih, općih i

  zajedničkih poslova

  Mila Frka Voditeljica računovodstva Odsjek računovodstvenih, općih i

  zajedničkih poslova

  Josipa Grbin Stručna suradnica za edukaciju Stručna služba

  Ivana Palinić Galović Predsjednica Ministarstvo zaštite okoliša i

  energetike

  Živko Kolega Član Predstavnik Županije

  Petar Dominis Član Predstavnik JLS

  Vladimir Šarunić Član Predstavnik Županije

  Juraj Milin Član Javna ustanova "Park prirode

  Telašćica"

  1. Izrada izvješća o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa

  IME I PREZIME FUNKCIJA USTROJSTVENA JEDINICA

  IME I PREZIME FUNKCIJA USTANOVA/ORGANIZACIJA

  Tablica 1.1. IZRAĐIVAČI IZVJEŠĆA

  Tablica 1.2. ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA

 • Upravna zgrada u Salima 150 m2 Uprava parka Unajmljena

  nekretnina

  Skladišni prostor u Salima 20 m2 Skladište Pravo korištenja na

  nekretnini

  Bez Ugovora

  Nadzorna kućica u uvali Kobiljak 73 m2 Nadzorna postaja Vlasništvo JU

  Drvena kućica x2 12 m2 Baza nadzorne službe Unajmljena

  nekretnina

  Zakup zemljišta

  Kamp u uvali Mir 16235 m2 Baza nadzorne službe,

  sanitarni čvor, konoba

  Pravo korištenja na

  nekretnini

  Podmorska staza 6 edukativnih tabli Održavanje,

  promicanje i

  prezentacija prirodne i

  kult.baštine parka

  Pravo korištenja na

  nekretnini

  Ugovor

  Utvrda Grpašćak 1260 m2 Budući posjetiteljski

  centar

  Vlasništvo JU

  Plug in hibridna vozila 2 Prijevoz ljudi i opreme Leasing

  VLASNIŠTVO

  2. Podaci o javnoj ustanovi

  Tablica 2.1. PLANSKI DOKUMENTI I OPĆI AKTI

  2019. Pismohrana Ustanove

  2019. Pismohrana Ustanove

  Tablica 2.2. MATERIJALNI RESURSI

  NAZIV DOKUMENTA

  Procjena ugroženosti radnih mjesta

  Pravilnik zaštite od požara

  Procjena ugroženosti od požara

  Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda

  Pravilnik o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka

  REFERENCA

  2019. Pismohrana Ustanove

  2019. Pismohrana Ustanove

  2019. Pismohrana Ustanove

  Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnoloških

  procesa i mulja iz procesa pročišćavanja otpadnih voda

  NEKRETNINE

  NAPOMENANAZIV BROJ SVRHA VLASNIŠTVO

  POKRETNINE

  NAZIV POVRŠINA SVRHA NAPOMENA

 • Stolna računala 1 Rad djelatnika

  Dvogled 1 Nadzor i zaštita

  Agregat FE 28 1 Rad restorana i

  objekata u uvali Mir

  IME I PREZIMEKONTAKT TELEFON /

  MOBITEL

  KONTAKT

  E-MAILZVANJE STRUČNA SPREMA RADNO MJESTO USTROJSTVENA JEDINICA TIP UGOVORA IZVOR FINANCIRANJA

  Lucia Antonina mag.oec. VŠS, VSS

  Stručni suradnik za

  promidžbu i

  prezentaciju

  Odsjek za promidžbene

  aktivnosti i ugostiteljsko

  turističku djelatnost

  Na određeno, rad na

  projektuVlastita sredstva

  Mario MartinovićIng.inform.

  TehnologijeVŠS, VSS

  Viši stručni referent -

  vodič

  Odsjek za promidžbene

  aktivnosti i ugostiteljsko

  turističku djelatnost

  Na određeno, sezonski rad Vlastita sredstva

  Antonija Baraka Gimnazija KV, VKV, SSS

  Referent za

  administrativne oslove

  nabave

  Odsjek računovodstvenih, općih i

  zajednićkih poslovaNa određeno, sezonski rad Vlastita sredstva

  Tomislav Grandov Ekonomist VŠS, VSS

  Stručni referent-

  djelatnik za naplatu

  ulaza

  Odsjek za promidžbene

  aktivnosti i ugostiteljsko

  turističku djelatnost

  Na određeno, sezonski rad Vlastita sredstva

  Bepo Smirčić Gimnazija KV, VKV, SSS

  Stručni referent-

  djelatnik za naplatu

  ulaza

  Odsjek za promidžbene

  aktivnosti i ugostiteljsko

  turističku djelatnost

  Na određeno, sezonski rad Vlastita sredstva

  Luka Burin Brodost.tehničar KV, VKV, SSS

  Stručni referent-

  djelatnik za naplatu

  ulaza

  Odsjek za promidžbene

  aktivnosti i ugostiteljsko

  turističku djelatnost

  Na određeno, sezonski rad Vlastita sredstva

  Petar Petešić Frka Gimnazija KV, VKV, SSS

  Stručni referent-

  djelatnik za naplatu

  ulaza

  Odsjek za promidžbene

  aktivnosti i ugostiteljsko

  turističku djelatnost

  Na određeno, sezonski rad Vlastita sredstva

  Kažimir Gašparović Brodost.tehničar KV, VKV, SSS

  Stručni referent-

  djelatnik za naplatu

  ulaza

  Odsjek za promidžbene

  aktivnosti i ugostiteljsko

  turističku djelatnost

  Na određeno, sezonski rad Vlastita sredstva

  Nemanja Gačić Stolar KV, VKV, SSS

  Stručni referent-

  djelatnik za naplatu

  ulaza

  Odsjek za promidžbene

  aktivnosti i ugostiteljsko

  turističku djelatnost

  Na određeno, sezonski rad Vlastita sredstva

  NAZIV BROJ SVRHA

  OPREMA

  NAPOMENA

  Tablica 2.3. ZAPOŠLJAVANJE U IZVJEŠTAJNOJ GODINI

  DJELATNICI ZAPOSLENI U JAVNOJ USTANOVI TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE

 • Josip Frka Šped.-agen. Tehn. KV, VKV, SSS

  Stručni referent-

  djelatnik za naplatu

  ulaza

  Odsjek za promidžbene

  aktivnosti i ugostiteljsko

  turističku djelatnost

  Na određeno, sezonski rad Vlastita sredstva

  Lovre Armanini Konobar KV, VKV, SSS

  Stručni referent-

  djelatnik za naplatu

  ulaza

  Odsjek za promidžbene

  aktivnosti i ugostiteljsko

  turističku djelatnost

  Na određeno, sezonski rad Vlastita sredstva

  Davorka Dugački MedvešekViši dizajner za

  tekstil i odjećuVŠS, VSS Vozač Odsjek tehničkih poslova Na određeno, sezonski rad Vlastita sredstva

  Romeo Raljević Str. Tehničar KV, VKV, SSS Mornar Odsjek tehničkih poslova Na određeno, sezonski rad Vlastita sredstva

  Darko Aunedi Riboprerađivač KV, VKV, SSS Mornar Odsjek tehničkih poslova Na određeno, sezonski rad

  Vlastita sredstva

  Rado Ušalj NSS, NKV, PKV Pomoćni mornar Odsjek tehničkih poslova Na određeno, sezonski rad

  Vlastita sredstva

  Danijela Dominis Tekst. Tehničar KV, VKV, SSS Spremačica Odsjek tehničkih poslova Na određeno, sezonski rad

  Vlastita sredstva

  Boris Grandov Elektrotehničar KV, VKV, SSS Vatrogasac Odsjek za protupožarnu zaštitu Na određeno, sezonski rad

  Vlastita sredstva

  Ivica Basioli Str. Tehničar KV, VKV, SSS Vatrogasac Odsjek za protupožarnu zaštitu Na određeno, sezonski rad

  Vlastita sredstva

  Kažimir Gašparović Brodost.tehničar KV, VKV, SSS Stručni referent-

  djelatnik za naplatu

  ulaza

  Odsjek za promidžbene

  aktivnosti i ugostiteljsko

  turističku djelatnost

  Na određeno, sezonski rad

  Vlastita sredstva

  Davorka Dugački Medvešek Viši dizajner za

  tekstil i odjeću

  VŠS, VSS Vozač Odsjek tehničkih poslova Na određeno, sezonski rad

  Vlastita sredstva

  Mario Martinović Ing.inform.

  Tehnologije

  VŠS, VSS Viši stručni referent -

  vodič

  Odsjek za promidžbene

  aktivnosti i ugostiteljsko

  turističku djelatnost

  Na određeno, sezonski rad

  Vlastita sredstva

  DJELATNICI KOJI SU PRESTALI RADITI U JAVNOJ USTANOVI TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE

 • IME I PREZIMETIP USAVRŠAVANJA

  / EDUKACIJE

  NAZIV USAVRŠAVANJA

  / EDUKACIJETRAJANJE

  MJESTO

  ODRŽAVANJAORGANIZATOR

  SVRHA USAVRŠAVANJA /

  EDUKACIJEIZVOR FINANCIRANJA

  Nikolina Baković

  Milena Ramov

  seminar Stručni skup o

  aktivnom upravljanju

  staništima i vrstama u

  RH

  1 dan NP Plitvička jezera NP Plitvička jezera Razmjena iskustva usmjerene

  zaštite, rješavanje problematike

  provedbe i rasprava o

  metodologiji.

  NP Plitvička jezera i JU Park

  prirode Telašćica

  Nikolina Baković

  Vesna Petešić

  Milena ramov

  seminar Edukacija za korisnike

  bespovratnih sredstava

  iz ESI fondova –

  Nacionalni parkovi i

  Parkovi prirode

  „Nepravilnosti i

  najčešći problemi u

  provedbi projekata”

  2 dana SAFU SAFU; MZOE Edukacija o pitanjima

  nepravilnosti i problemima u

  postupcima javne nabave pri

  provođenju projekta OPKK

  SAFU, JU Park prirode

  Telašćica

  Nikolina Baković studijsko

  putovanje/posjet

  Studijsko putovanje 2 dana Nacionalni park

  UNA

  Javna ustanova Park

  prirode Telašćica

  Razmjena iskustva po temama:

  suradnja s lokalnom zajednicom,

  usmjerena zaštita, neposredna

  zaštite područja, upravljanje

  posjetiteljima.

  JU Park prirode Telašćica

  Snježana Buturić

  Mila Frka

  Božidar Šoštarić

  seminar God. financ. Izvještaj 2 dana Rijeka Libusoft cicom Izrada financ. izvještaja JU Park prirode Telašćica

  Snježana Buturić

  Mila Frka

  seminar Novosti u proizvodima i

  uslugama u LC-u

  2 dana Zagreb Libusoft cicom Rad u salda konti, obračun PDV,

  EV obrasci

  JU Park prirode Telašćica

  Mila Frka

  Antonija Baraka

  trening/tečaj/škola Usavršavanje iz

  knjigovodstva

  5 dana Zagreb TEB Rad u knjigovodstvu JU Park prirode Telašćica

  Snježana Buturić

  Mila Frka

  seminar Financ.planiranje, EV

  nalozi, Zahtjevi za

  doznakom sredstava

  2 dana Zagreb Min.zaštite okoliša i

  energ.

  Rad u programu Ministarstvo zaštite okoliša

  i energetike

  Vesna Petešić dodiplomski/diploms

  ki studij

  Diplomski studij

  Održivo upravljanje

  vodenim ekosustavima

  2 godine Zadar Sveučilište u Zadru Upravljenje vodenim

  ekosustavima

  n/a

  Vesna Petešić trening/tečaj/škola ArcGIS napredni tečaj 3 dana Zagreb Prehnit d.o.o. Napredno poznavanje rada u

  ArcGIS programu

  JU Park prirode Telašćica

  Božidar Puhov

  Josipa Grbin

  trening/tečaj/škola Slučajni spasilac 1 dan Sali Javna ustanova Zakon o radu JU Park prirode Telašćica

  Tablica 2.4. STRUČNO USAVRŠAVANJE I EDUKACIJA DJELATNIKA

 • Danijel Milić trening/tečaj/školaForest Bioenergy in the

  Protected

  Mediterranean Area

  (ForBioenergy).

  1 dan Vrana (Interreg V – B

  Mediterranean (MED)

  Cooperation ) i

  Zadarska županija

  Stjecanje znanja o boljem

  upravljanju biomasom u

  zaštićenom području.

  JU Park prirode Telašćica

  Danijel Milić trening/tečaj/škola „Poljoprivredno

  okolišni program“

  1 dan Zadar Poljoprivredno

  savjetodavna služba

  Primjena znanja u

  poljoprivredno okolišnom

  programu

  JU Park prirode Telašćica

  Josipa Grbin kongres MPA Adapt projekt

  konferencija

  2 dana Pula JUNP Brijuni Vođenje morskih zaštićenih

  područja u Sredozemlju kroz

  razdoblje klimatskih promjena -

  rezultati projekta u NP Brijuni i

  iskustva MZP u Hrvatskoj

  JUNP Brijuni/JU Park

  prirode Telašćica

  Josipa Grbin kongres MPA Adapt završna

  konferencija

  2 dana Barcelona JUNP Brijuni Vođenje morskih zaštićenih

  područja u Sredozemlju kroz

  razdoblje klimatskih promjena -

  predstavljanje rezultata projekta

  JUNP Brijuni/JU Park

  prirode Telašćica

  Josipa Grbin kongres Volontiraj za prirodu,

  volontiraj za sebe

  3 dana Split Udruga Sunce Split Završna konferencija projekta

  Volontiraj za prirodu, volontiraj

  za sebe

  Udruga Sunce Split/JU Park

  prirode Telašćica

  Josipa Grbin trening/tečaj/škola Menadžment

  volonterskih programa

  3*2 dana (kroz tri

  tjedna)

  Starigrad, Paklenica JUNP Paklenica Edukacija i osnaživanje

  organizatora volontiranja za

  kvalitetnu provedbu volonterskih

  programa.

  JUNP Paklenica/JU Park

  prirode Telašćica

  Josipa Grbin seminar High level panel: EU's

  progress on the 2020

  targets for marine and

  coastal protection

  1 dan Bruxelles WWF EU Predstavljanje izazova na panelu

  s kojima se susreće JUPP

  Telašćica tijekom upravljanja

  područjem i prilikom donošenja

  planova upravljanja

  WWF EU/JU Park prirode

  Telašćica

  Josipa Grbin kongres PHARSO4MPAs 1 dan Zagreb WWF Adria Interakcije između morskih

  zaštićenih područja i raznih

  sektora plave ekonomije u

  Hrvatskoj (Mali priobalni ribolov,

  rekreacijski ribolov, akvakultura,

  nautički turizam, pomorski

  promet, brodari za jednodnevne

  izlete, kruzerski turizam,

  pomorski promet) te načini na

  koje se isti mogu pomiriti.

  JU Park prirode Telašćica

 • Nikola Raljević kongres Kongres rendžera

  Portugala

  5 dana Azorsko otočje -

  Otok Terceira

  Croatia Ranger Gostovanje i prezentacija Parka

  prirode Telašćica na kongresu

  rendžera Portugala.

  Udruga "Croatia

  Ranger"/JJU Park prirode

  Telašćica

  Nikola Raljević

  Luka Petešić-Frka

  Antonio Kršulja

  seminar Nove ovlasti i obaveze

  čuvara prirode iz

  Zakona o morskom

  ribarstvu

  1 dan Betina Academia tempora Edukacija o novim ovlastima

  čuvara prirode.

  JU Park prirode Telašćica

  Nikola Raljević

  German Grbin

  Juraj Milin

  Luka Petešić-Frka

  seminar Godišnji seminar

  čuvara prirode

  Hrvatske

  3 dana Jastrebarsko Ministarstvo zaštite

  okoliša i energetike

  19. godišnji seminar JU Park prirode Telašćica

  Nikola Raljević

  Antonio Kršulja

  German Grbin

  Luka Petešić-Frka

  trening/tečaj/škola Edukacija o korištenju

  softwera u kontroli

  ribara

  1 dan Zagreb Ministarstvo

  poljoprivrede

  Edukacija o korištenju e-

  zapisnika

  JU Park prirode Telašćica

  Milena Ramov seminar Seminar on Tourism

  and Management of

  Protected Areas

  13 dana USA Colorado State

  University’s

  Center for Protected

  Area

  Management

  Cilj seminara je bio ojačati

  kapacitete

  zaposlenika za razvoj održivog

  turizma

  u zaštićenim područjima.

  Tijekom

  seminara prezentirani su alati i

  tehnike

  koji se koriste u zaštićenim

  područjima u

  Americi za promicanje održivog

  turizma u

  svrhu poboljšanja životnih

  resursa lokalne

  zajednice , jačanja regionalne i

  nacionalne

  ekonomije, jačanja suradnje

  dionika i upravljačkog

  tijela te održivo upravljanje

  prirodnim i kulturnim

  resursima.

  EU fond

  Milena Ramov kongres 3. Hrvatski ruralni parlament1 dan Betina Ministarsvo poljoprivredePredstavljanje problematike

  ribolova u PP Telašćica, te

  suradnje s ribarima s ciljem

  očuvanja morskih resursa.

  JU Park prirode Telašćica

 • Milena Ramov seminar Nacionalna tehnička

  radionica

  o upravljanju

  ribolovnim

  aktivnostima u

  zaštićenim

  područjima na moru

  1 dan Zagreb WWF Adria Cilj radionice je bio razviti

  preporuke koje će biti

  kompatibilne s postojećim

  zakonima i politikama,

  a temeljene na iskustavima

  prikupljenih tijekom

  implementacije projekta u pilot

  područjima.

  JU Park prirode Telašćica

  Milena Ramov kongres GFCM High level

  conference on

  MedFish4Ever

  initiatives/

  Science to Action

  workshop

  4 dana Maroko Cilj radionice je ojačati suradnju

  sektora zaštite prirode,

  ribarstvene politike i

  znanstvenika . Ojačati upravljače

  u zaštićenim područjima kao i

  predstavnike ribara te pronaći

  alate i načine za razumjevanje

  procesa koji nadilaze njihovu

  nadležnost.

  WWF ADRIA

  Milena Ramov trening/tečaj/škola Design and implement

  monitoring activities to

  assess Marine

  Protected Areas

  ecological and fisheries

  effectiveness:

  improving MPA’s

  manager skills”.

  5 dana MPA Zakynthos MPA Zakynthos Cilj škole je bio povećanje znanja

  i vještina za dizajn i

  impelementaciju monitoringa

  ribljeg fonda.

  Trening medote vizualnog

  cenzusa, provođenja upitnika, i

  obrade podataka.

  WWF Adria

  Milena Ramov trening/tečaj/škola Skup stručnih službi 3 dana JU virovitica JU Virovitica Cilj skupa je razmjena

  informacija I iskustava djelatnika

  stručnih službi radi učinkovitijeg

  upravljanja , odnosno zaštite

  , očuvanja i promicanja te

  održivosti korištenja zaštićenih

  područja.

  U skladu sa navedenim tijekom

  tri dana trajanja skupa

  prezentirane

  su brojne teme I primjeri dobre

  prakse od strane Javnih ustanova

  PP i NP, te Javnih županijskih

  ustanova.

  JU Park prirode Telašćica

 • Svi djelatnici Ustanove trening/tečaj/škola Osposobljavanje za

  rad na siguran način

  1 dan Sali Javna ustanova Park prirode Telašćica, ING ATEST d.o.o.Osposobljavanje temeljem

  Zakona o zaštiti na radu

  JU Park prirode Telašćica

 • POSEBAN

  CILJKOD AKTIVNOST POKAZATELJ AKTIVNOSTI PRIORITET

  PRVA GODINA

  PROVEDBE

  ODGOVORNA

  USTROJSTVENA

  JEDINICA

  SURADNICITROŠAK

  PROVEDBENAPOMENA

  AA1 Provoditi redovito praćenje stanja ribljeg fonda i

  populacija ribljih vrsta.

  Pokazatelj aktivnosti "Godišnje izvješće

  praćenja stanja" nije ostvaren.

  1 2011 Stručna služba Vanjski suradnik

  Nevladina organizacija

  0,00 Monitoring ribljeg fonda provedeno je u 2017.

  i 2018.g kroz projekt FishMPABlue2. Nakon

  projekta FishMPABlue2 započeli smo s

  projektom "Uspostava modela zajedničkog

  upravljanja malim gospodarskim ribolovom u

  Sredozemlju" u suradnji s WWF Adria. S

  obzirom da je projekt tek započeo u 2019.

  godini, odlučeno je da se praćenje stanja ribljeg

  fonda ne odradi u 2019.g. nego u 2020. i

  2022.g kad su i predviđena sredstva za njegovu

  realizaciju od strane znanstvenika sa sveučilišta

  u Nici s kojima je napravljeno istraživanje u

  2017. i 2018.

  AA2 Uspostaviti i provoditi sustav praćenja broja

  ribara i količine ulova na području Parka.

  Evidencija broja ribara unesena u

  dnevne nadzorne listove i brodski

  dnevnik brodice Tajer.

  1 2014 Služba čuvara

  prirode

  0,00 Svakim izlaskom u kontrolu ribara na kraju

  kontrole čuvari prirode kreiraju dnevni

  nadzorni list kontrole ribara. Svaki ribar

  kupnjom dozvole evidentiran je u sustavu je za

  prodaju dozvola Ministarstva poljoprivrede.

  AA3 Distribuirati lokalnom stanovništvu i

  posjetiteljima materijale o očuvanju ribljeg fonda.

  Provedene tri ankete o stupnju

  informiranosti stanovništva".

  3 2014 Stručna služba 1.350,00 Za lokalno stanovništvo su napravljeni plakati

  A3 veličine o novim vrstama u Sredozmenom

  moru koje bi mogle doći u Jadransko more. Tri

  ankete o stupnju informiranosti stanovništva o

  očuvanju ribljeg fonda su provedene kroz

  projekt FishMPABlue2 u 2017.g. i 2018.g te su

  analizirane u 2019.g

  AA4 Održavati radionice i predavanja za lokalno

  stanovništvo vezano uz održivo korištenje

  ribolovnih resursa.

  Održana 4 sastanka vezana uz održivo

  korištenje ribolovnih resursa. Na svakom

  od sastanaka je bilo prisutno 10-15

  sudionika.

  2 2012 Stručna služba 1.000,00

  AA5 Kroz Pravilnik o zaštićenim ribolovnim područjima

  i Pravilnik o zaštiti i očuvanju izraditi prostornu i

  vremensku regulaciju po pojedinim tipovima

  ribolova, ograničiti broj i vrstu alata te količinu

  ulova za određene vrste riba, uvesti zone u kojima

  je zabranjena svaka vrsta ribolova.

  Izrađen prijedlog Pravilnika o zaštiti i

  očuvanju.

  Izrađen prijedlog Pravilnika o načinu

  obavljanja ribolova u posebnim

  staništima i zaštićenim područjima.

  1 2010 Ured ravnatelja

  Stručna služba

  Služba čuvara

  prirode

  Ministarstvo

  poljoprivrede

  0,00

  AB1 Provoditi redovito praćenje stanja livada

  posidonije

  Zprimljeno godišnje izvješće praćenja

  stanja.

  1 2011 Stručna služba Vanjski

  suradnik/Nevladina

  organizacija

  30.000,00 Aktivnost se trebala provesti u 2018. godini

  medjutim zbog krive procjene termina

  monitoringa ista nije odrađena te se provela u

  2019. godini.

  AB3 Distribuirati među lokalnim stanovništvom i

  posjetiteljima informativne materijale o značaju i

  očuvanju livada posidonije.

  Podijeljeno 1000 letaka "Kako sigurno

  sidriti i reducirati utjecaj na morski

  okoliš".

  2 2013 Služba čuvara

  prirode

  0,00 U kontrolama čuvara prirode i kontrolama

  naplaćivača djele se letci "Kako sigurno sidriti i

  reducirati utjecaj na morski okoliš" kreiran od

  strane Udruge Sunce i WWF-a. Na raspolaganju

  je ostalo još 200 letaka

  3. Aktivnosti zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode "Telašćica"

  Tablica 3. AKTIVNOSTI ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA

  A. OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

  AA Održati ili povećati postojeći

  ribolovni fond i populaciju ribljih vrsta

  u odnosu na rezultate početnih studija

  praćenja stanja.

  AB Smanjiti degradaciju livada morske

  cvjetnice posidonije (Posidonia

  oceanica) na mjestima ljudskog

  pritiska u odnosu na stanje iz 2011.

 • AB4 Uspostaviti zone zabrane sidrenja i korištenja

  povlačnih ribolovnih alata na mjestima naselja

  posidonije

  Izrađen prijedlog Pravilnika o zaštiti i

  očuvanju.

  Izrađen prijedlog Pravilnika o načinu

  obavljanja ribolova u posebnim

  staništima i zaštićenim područjima.

  1 2012 Stručna služba MZOIP 0,00

  Aktivnost je trebala završiti u 2012. godini

  međutim zbog nedonošenja Pravilnika o

  zaštiti i očuvanju koji bi omogućio njezinu

  realizaciju prebacuje u naredne godine do

  donošenja Pravilnika.

  AB5 Temeljem projektne dokumentacije postaviti

  dodatne plutače za privezivanje brodova.

  Pokazatelj aktivnosti "Broj novih plutača

  u odnosu na 2010." nije ostvaren.

  1 2015 Ured ravnatelja

  Stručna služba

  Vanjski suradnici 0,00 Izrađena je potrebna dokumentacija, ishođena

  lokacijska dozvola, međutim zbog velikog

  iznosa potrebnog za realizaciju traži se

  mogućnost vanjskog izvora financiranja što se

  nije moglo pronaći u 2019. te se aktivnost

  prebacuje u 2020. godinu.

  AB6 Održavati postojeće plutače za privezivanje

  brodova.

  Izrađen izvještaj o stanju plutača u

  kolovozu i prosincu.

  1 1998 Tehnička služba 19.000,00 Pred početak turističke sezone pregledane su

  postojeće plutače za privez plovila u uvali Mir,

  Tripuljak, Pod Poljice, Kruševica, Raknić,

  Fafarikulac-Zakućica i Podstražica. Na više

  plutača je promijenjena dotrajala armatura te

  je postavljeno petnaestak novih plutača.

  Početkom lipnja Ustanova je raspolagala sa 64

  operativne plutače za privez, a tijekom sezone

  održavan je isti broj plutača jer nije bilo jakih

  nevremena i pomicanja plutača.

  AB7 Razviti suradnju s inspekcijom zaštite okoliša i

  ostalih nadležnih institucija u svrhu bolje kontrole

  onečišćenja mora otpadnim i kaljužnim vodama

  te ostalim kemikalijama.

  Redovna komunikacija telefonom. 1 2003 Služba čuvara

  prirode

  0,00 U slučaju onečišćenja mora Čuvari prirode

  Parka prirode Telašćica obaviještava Lučku

  kapetaniju koja ima nadležnost kontrole

  onečišćenja mora otpadom i kaljužnim vodama

  te ostalim kamikalijama na prostoru Zadarske

  županije. U 2019. godini nije zabilježeno

  onečišćenje mora.

  AB8 Provesti istraživanje utjecaja otpada s divljeg

  odlagališta na stanje morskog ekosustava Parka

  prirode Telašćica.

  Pokazatelj aktivnosti "Izvješće

  istraživanja" nije ostvaren.

  1 2010 Stručna služba i

  Služba čuvara

  prirode

  Vanjski stručnjaci 50.000,00 Aktivnost nije realizirana zbog neosiguranih

  financijskih sredstava u prvoj polovini 2019.

  godine za ugovaranje istraživanja.

  AC Očuvati kvalitetu mora i sedimenta

  jezera Mir u odnosu na rezultate

  istraživanja iz 2009.-2011.

  AC2 Razviti protokol praćenja za procjenu utjecaja

  otpadnih voda na ekosustav uvale Telašćica te

  nastaviti s praćenjem mikrobioloških parametara

  jezera i uvale.

  Zaprimljeni izvještaji analize

  mikrobioloških parametara u uvali

  Magrovica i slanom jezeru Mir.

  Izrađen nacrt protokola za praćenje

  parametara.

  1 2014 Stručna služba i

  Služba čuvara

  prirode

  Zavod za javno zdravstvo,

  Vanjski stručnjaci

  7.000,00 Od lipnja do rujna, 2 puta mjesečno su

  provedene analize mikrobioloških parametara

  u uvali Magrovicai slanom jezeru Mir, a u uvali

  Mir je analiza provedena tijekom kolovoza i

  rujna.

  AD1 Provoditi sustav praćenja stanja najugroženijih

  morskih staništa koraligena, zajednica špilja i

  staništa u zonama stroge zaštite.

  Zaprimljeno izvješće praćenja stanja. 1 2013 Stručna služba Vanjski

  suradnici/Nevladine

  organizacije

  30.000,00

  AD3 Surađivati s ronilačkim klubovima i centrima u

  svrhu boljeg informiranja posjetitelja o

  odgovornom ronjenju i pravilima ponašanja u

  Parku.

  Održan sastanak u sklopu eko akcije .

  Svakodnevno informiranje voditelja

  grupe ronjenja o postojećim pravilima

  prilikom ulasaka u Park.

  3 2012 Stručna

  služba/Služba

  čuvara prirode

  0,00 Ronilački klubovi koji organizirano posjećuju

  park, kontrolirani su od strane Čuvara prirode

  uz predhodnu najavu dolaska, time se

  evidentira i naplaćuje ulaz te se informira

  voditelja grupe ronjenja postojećim pravilima.

  U sustavu naplate RAO evidentirani su dolasci

  ronilačkih klubova.

  AD4 Provesti edukativnu radionicu na temu

  ugroženosti morskih staništa.

  Provedena je edukacija za učenike 1.-8.r

  o važnosti očuvanja morskog staništa i

  problematici otpada.

  Na edukaciji je sudjelovalo 50 učenika.

  2 2013 Stručna služba 3.000,00 Aktivnost je konkretizirana za tekuću plansku

  godinu u odnosu na izvornu aktivnost iz Plana

  upravljanja.

  AE2 Redovito pratiti stanje populacije crvenog koralja. Zaprimljeno izvješće praćenja stanja. 1 2009 Stručna služba Vanjski

  suradnici/Nevladine

  organizacije

  25.000,00

  AB Smanjiti degradaciju livada morske

  cvjetnice posidonije (Posidonia

  oceanica) na mjestima ljudskog

  pritiska u odnosu na stanje iz 2011.

  AD Očuvati povoljno stanje ugroženih

  morskih staništa koraligenske

  zajednice, zajednice polutamnih špilja

  te zajednice špilja i prolaza u potpunoj

  tami, posebice na području

  Kampanela, strmaca i Garmenjaka, u

  odnosu na rezultate početnih studija

  praćenja stanja.

  AE Očuvati povoljno stanje ugroženih i

  zaštićenih morskih vrsta, posebice

  periske (Pinna nobilis), crvenog koralja

  (Coralium rubrum) i velikih morskih

  kralješnjaka, u odnosu na rezultate

  početnih studija praćenja stanja.

 • AE3 Provoditi istraživanja o rasprostranjenosti i

  ugroženosti populacija ostalih vrsta (velikih

  morskih kralježnjaka te

  mesojedne spužve (Asbestopluma hypogea) te

  mogućim mjerama zaštite.)

  Zaprimljeno izvješće istraživanja.

  Podaci uneseni u GIS bazu podataka.

  3 2016 Stručna služba Vanjski

  suradnici/Nevladine

  organizacije

  50.000,00

  AE5 Kroz Pravilnik o zaštiti i očuvanju ograničiti brzinu

  plovidbe te nastojati omogućiti siguran prolazak

  velikih morskih kralješnjaka (dupini, kornjače) na

  području akvatorija Parka.

  Pokazatelj aktivnosti "Donesen Pravilnik.

  Postavljeni znakovi ograničenja" nije

  ostvaren.

  Izrađen prijedlog Pravilnika o zaštiti i

  očuvanju.

  3 2012 Stručna

  služba/Služba

  čuvara prirode

  0,00

  AE6 Nastaviti suradnju sa stručnjacima i institucijama

  prilikom susreta i pronalaska velikih morskih

  kralješnjaka.

  Vođena baza podataka o pronađenim

  jedinkama velikih kralješnjaka.

  1 2003 Stručna

  služba/Služba

  čuvara prirode

  Veterinarski

  fakultet,HAZOP, Centar

  za oporavak kornjača u

  Puli

  0,00 U 2019. godini nije pronađena nijedna

  ozljeđena ili uginula morska kornjača. Ukoliko

  je kornjača pronađena uginula, obaviještava se

  Stručna služba i popu njava obrazac HAOP-a o

  uginuću, ukoliko je kornjača ozlijeđena ,

  obaviještava se Stručna služba i kornjača se

  šalje na oporavak u Centar za oporavak

  kornjača u Puli.

  AF2 Provoditi akcije čišćenja obalnih Natura 2000

  staništa.

  Provedene su tri akcije čišćenja.

  U lipnju i srpnju sa sudjelovanjem 10

  ronioca i u rujnu velika eko akcija

  čišćenja mora i obale na kojoj je

  prisustvovalo sudjelovalo 100 sudionika.

  1 2005 Sve službe Javne

  ustanove

  Športsko ribolovna

  društva/Ronilački klubovi

  30.157,00

  AF5 Zamijeniti dotrajalu ogradu na području zone

  kretanja posjetitelja na strmcu na području uvale

  Mir.

  Izrađeno godišnje izvješće o stanju

  zaštitne ograde.

  Izrađena nova drvena zaštitna ograda

  za 8 lokacija u dužini od 30 m.

  U svibnju je provjerena sva zaštitna

  ograda uz strmce. U lipnju je Izvršeno

  bojanje zaštitne ograde uz stazu u zoni

  uvale i jezera Mir.

  1 2007 Stručna služba 19.500,00

  AF6 Provesti preliminarno geološko istraživanje . Zaprimljeno izvješće o provedenom

  istraživanju.

  2 2019 Stručna služba Vanjski suradnik 13.900,00 Aktivnost nije planirana Planom upravljanja već

  se uvrstila u godišnji program za 2019. godinu u

  svrhu prikupljanja geoloških podataka o reljefu,

  strukturi i sastavu stijena i njihovom fosilnom

  sadržaju i starosti te temeljem dobivenih

  rezultata razvijati nove geološke edukativno-

  rekreativne sadržaje na području parka.

  AG1 Provoditi čišćenje raslinja oko hrasta crnike na

  površinama javnog dobra i uz javne putove.

  Napravljena je fotodokumentacija.

  Tijekom svibnja očišćeno je raslinje oko

  drvoreda hrasta crnike u zoni Gmajno

  polje uz županijsku cestu i parkiralište

  te drvored u zoni Dražice prema

  vidikovcu Grpašćak u ukupnoj duljini oko

  300 m.

  3 2012 Stručna služba

  Hrvatske šume

  Hrvatska

  poloprivredno-

  šumarska

  savjetodavna

  služba

  HAOP 0,00

  AG3 Surađivati sa Šumarskim institutom i

  Poljorivrednom savjetodavnom službom u svrhu

  očuvanja šumske vegetacije

  Zaprimljen znanstveni članak na temu

  borovog prelca i utjecaja gljive

  Beauveria bassiana na populacije

  alepskog bora u PP Telašćica i Skradinu.

  3 2012 Stručna služba

  Hrvatske šume

  Hrvatska

  poloprivredno-

  šumarska

  savjetodavna

  služba

  0,00 Surađivalo se sa Šumarskim institutom u

  Jastrebarskom, kao i Poljoprivrednom

  savjetodavnom službom konkretno u vezi

  očuvanja šumske vegetacije, i problematike

  štetnika borovog prelca i potkornjaka.

  AE Očuvati povoljno stanje ugroženih i

  zaštićenih morskih vrsta, posebice

  periske (Pinna nobilis), crvenog koralja

  (Coralium rubrum) i velikih morskih

  kralješnjaka, u odnosu na rezultate

  početnih studija praćenja stanja.

  AF Očuvati povoljno stanje Natura

  2000 područja staništa strmaca i

  muljevitih i pjeskovitih obala u odnosu

  na procjenu stanja iz 2008.

  AG Očuvati površinu pod autohtonim

  šumskim zajednicama u odnosu na

  procjenu stanja iz 2008.

 • AG4 Održavati postojeće te po potrebi probijati nove

  protupožarne prosjeke s elementima šumske

  ceste.

  Izrađeno godišnje izvješće o stanju

  protupožarnih prosjeka.

  1 2002 Tehnička služba

  Hrvatske šume

  11.500,00 Tijekom svibnja i lipnja očišćene su postojeće

  protupožarne prosjeke u zoni Grpašćak, Prisike

  i jezera Mir u duljini oko 1200 m. Probijanja

  novih protupožarnih prosjeka nije bilo, no

  napravljen je troškovnik za radove na sanaciji

  postojeće staze Omišenjak, za stazu duljine oko

  500 m. Tijekom kolovoza i rujna staza je

  očišćena i trasirana za potrebe izrade

  troškovnika.

  AG5 Provoditi vježbe spremnosti za protupožarnu

  zaštitu.

  Održane 2 vatrogasne vježbe sa 7

  djelatnika.

  1 2000 Služba zaštite od

  požara

  DVD Sali 0,00

  AG6 Informirati lokalno stanovništvo i posjetitelje

  Parka o protupožarnoj zaštiti i pravilima

  ponašanja.

  Postavljeno 6 velikih plakata

  "Zabranjeno loženje vatre" na području

  Parka.

  3 2000 Služba zaštite od

  požara

  DVD Sali 1.000,00

  AG7 Nadopuniti i uskladiti akte protupožarne zaštite. Izrađen Plan zaštite od požara za

  protupožarnu sezonu 2019.

  1 2000 Služba zaštite od

  požara

  0,00

  AH1 Provoditi redovito praćenje stanja lokvi. Izrađeno godišnje izvješće o stanju lokvi. 1 2012 Stručna služba 0,00

  AH2 Održavati lokve kako bi se spriječilo otjecanje

  vode te redovito provoditi čišćenje okolne

  vegetacije.

  Očišćena lokva u Krševom polju od

  korova i okolne vegetacije.

  1 2013 Stručna

  služba/Tehnička

  služba

  2.000,00

  AI1 Uspostaviti i provoditi sustav praćenja stanja

  populacija prioritetnih vrsta ptica: sivi sokol

  (Falco peregrinus), morski vranac (Phalococorax

  aristotelis), sova ušara (Bubo bubo), zmijar

  (Ciraetus galicius), čiope (Apus apus, A. melba, A.

  palidus).

  Zaprimljeno izvješće godišnjeg praćenja. 1 2013 Stručna služba Udruga BIOM 18.760,56 U 2019.g provedeno je istraživanje zmijara. S

  obzirom da je mladi zmijar poletio iz gnijezda

  prije planiranog, sustav za praćenje nije

  postavljen. Izvješće je dostavljeno.

  AI4 Distribuirati informativne materijale o značaju i

  zaštiti prioritetnih vrsta ptica.

  Distribuirana 150 bojanki "Ptice

  Telašćice".

  2 2013 Stručna služba 0,00

  AI6 Surađivati s centrima za zbrinjavanje i liječenje

  ptica.

  Na zbrinjavanje i liječenje u Sokolarski

  centar Šibenik transportirane su 2 ptice

  (sova ušara).

  1 2003 Vanjski

  suradnik/Sokolar

  ski centar Šibenik

  2.000,00

  AI7 Provesti zimsko prebrojavanje ptica vodarica. Izrađen izvještaj prebrojavanja. 2 2016 Stručna služba

  Služba nadzora /

  čuvara prirode

  Aktivnost nije planirana Planom upravljanja no

  prema preporuci HAOP-a uvrštena je u

  Godišnji program već za 2016. godinu te se

  planira provoditi svake godine. Aktivnost

  doprinosi postizanju cilja AI-"Održati brojnost

  populacija i uspješnost gniježđenja prioritetnih

  vrsta ptica Parka u odnosu na procjenu stanja iz

  2006".

  AI8 Provesti monitoring lastavica i piljaka. Izrađen izvještaj monitoringa. 1 2015 Stručna služba

  Služba nadzora /

  čuvara prirode

  0,00 Aktivnost nije planirana Planom upravljanja no

  prema preporuci HAOP-a uvrštena je u

  Godišnji program već za 2016. godinu te se

  planira provoditi svake godine. Aktivnost

  doprinosi postizanju cilja AI-"Održati brojnost

  populacija i uspješnost gniježđenja prioritetnih

  vrsta ptica Parka u odnosu na procjenu stanja iz

  2006".

  AJ Očuvati povoljan status populacija

  prioritetnih vrsta herpetofaune

  (zelene krastače, gatalinke i sljeparice)

  u odnosu na rezultate početnih studija

  praćenja stanja.

  AJ1 Provoditi praćenje stanja populacija zelene

  krastače i gatalinke temeljem izrađenog

  protokola.

  Pokazatelj aktivnosti "Izvješće praćenja "

  nije ostvaren.

  1 2014 Stručna služba / 0,00 Aktivnost nije realizirana zbog

  potkapacitiranosti djelatnika stručne službe

  zaduženog za izvršenje aktivnosti u proljetnom

  periodu kada je bilo potrebno provesti

  prebrojavanje.

  AG Očuvati površinu pod autohtonim

  šumskim zajednicama u odnosu na

  procjenu stanja iz 2008.

  AH Održati optimalno stanje lokvi kao

  pojilišta i staništa značajnog za vodene

  organizme u odnosu na rezultate

  početnih studija praćenja stanja.

  AI Održati brojnost populacija i

  uspješnost gniježđenja prioritetnih

  vrsta ptica Parka u odnosu na

  procjenu stanja iz 2006.

 • AK2 Provoditi sustav praćenja stanja populacije

  šišmiša, njihovih skloništa i lovišta.

  Zaprimljeno izvješće praćenja stanja. 1 2013 Stručna služba HAOP/Vanjski

  suradnici/Nevladine

  organizacije

  0,00

  AK3 Provoditi aktivnosti edukacije lokalnog

  stanovništva i informiranja posjetitelja o očuvanju

  šišmiša.

  Održane tri radionice o važnosti

  očuvanja šišmiša.

  1 2014 Stručna služba Nevladine organizacije 2.000,00 Radionica je provedena krajem kolovoza

  2019.g. u knjižnici u Salima i dva puta u

  Osnovnoj školi Bartol Kašić, Zadar.

  AL2 Provoditi redovitu njegu i skrb o magarcima. Indikator "Izvještaj veterinarske stanice"

  nije ostvaren.

  Vršena svakodnevna dohrana magaraca.

  1 2002 Stručna

  služba/Služba

  čuvara prirode

  Veterinarska stanica

  Zadar

  17.500,00 Redovito se skrbilo o magrcima u smislu

  dohrane i donošenja svježe vode, te se

  surađivalo sa HPA zbog upisa magaraca u

  registar, te dobivanja putovnica. Ove godine

  veterinarska stanica Zadar nije bila na terenu.

  AL4 Provesti edukativnu radionicu za djecu na temu

  južno -dalmatinskog magarca.

  30 učenika Osnovne škole Petar Lorini

  sudjelovalo je na radionici provedenoj u

  studenom 2019. godine.

  3 2012 Stručna služba 1.000,00

  335.667,56

  AK Očuvati povoljno stanje skloništa i

  lovnih staništa šišmiša u odnosu na

  rezultate početnih studija praćenja

  stanja.

  AL Održati stabilnu populaciju

  autohtone pasmine južno-

  dalmatinskog magarca

 • BA4 Pružiti financijsku i logističku podršku proslavi

  blagdana Sv. Ante, njegovanju Tovareće mužike i

  izdavaštvu lokalnih autora.

  Pružena je financijska i logistička

  potpora organizaciji blagdana Sv. Ante,

  radu Udruge Tovareća mužika,

  organizaciji crkvene proslave u Piškeri,

  organizaciji proslave manifestacije

  Saljske užance.

  2 1988 Ured ravnatelja,

  Tehnička služba

  Služba čuvara

  prirode

  Vatrogasna

  služba

  50.000,00

  BA5 Unos novih podataka u arhivu kulturne baštine. Baza podataka nadopunjena novim

  podacima.

  1 2013 Stručna služba Vanjski suradnici 0,00

  BA6 Rekognoscirati, istražiti i konzervirati arheološke

  lokalitete: Sv.Ivan, Sv.Luka, Mala Proversa.

  Zaprimljen izvještaj arheološkog

  istraživanja Sv. Ivana.

  Izvršeni konzervatorski radovi na

  lokalitetu Sv. Ivan.

  1 2013 Stručna služba UNIZD, ICUA, Konz-odjel

  u ZD,MK

  80.000,00

  BA7 Prikupiti tehničku dokumentaciju za osnivanje

  arheološko etnološke zbirke.

  Izrađena je primarna dokumentacija o

  pokretnim nalazima.

  2 2012 Stručna služba Vanjski

  suradnici/Nevladine

  organizacije

  0,00

  BB1 Održavati suhozide na javnim površinama te

  poticati privatne vlasnike na obnovu.

  Popravljeni su suhozidi na predjelu Čuh i

  Dugonjive u dužini 20 m. Očišćeno oko

  3 kilometra suhozida na različitim

  lokacijama u Parku.

  3 2012 Služba čuvara

  prirode7Tehničk

  a služba

  20.000,00

  BB2 Organizirati radionice i radne akcije obnove

  suhozida.

  Pokazatelj aktivnosti "Plan i program

  obnove suhozida" nije ostvaren.

  Održana radionica gradnje suhozida.

  Obnovljeno je i novo izgrađeno oko 50

  m suhozida.

  3 2015 Služba čuvara

  prirode

  Tehnička služba

  Stručna služba

  Nevladine organizacije 10.000,00

  BB3 Obnova ribarskog mula na lokaciji Pećina. Pokazatelj aktivnosti "Izrađena

  dokumentacija" nije ostvaren.

  2 2004 Tehnička služba 15.000,00 Promjena zakonodavnog okvira nadležnosti

  nad pomorskim dobrom prema JLS prenijela

  je i investicije na pomorskom tako da Javna

  ustanova ima ograničena prava u ovom

  segmentu aktivnosti te može samo biti partner

  u projektu kada je JLS pokretač. Za ovu

  aktivnost Općina Sali nije pokazala interes.

  175.000,00

  B. OČUVANJE ZAŠTITA I PROMICANJE KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE

  BA Očuvati vrijedne arheološke

  lokalitete i nematerijalnu kulturnu

  baštinu, na području parka.

  BB Očuvati tradiciju izrade i

  održavanja suhozida i ribarskih mulića

  te pružiti podršku u obnovi

  tradicionalnih poljskih kućica.

 • CA1 Uz prethodno mišljenje nadležnog tijela poticati

  lokalnu zajednicu na stočarstvo u svrhu

  održavanja površina pod pašnjacima te obnovu

  maslinika i polja.

  Prijavljeno 12 zainteresiranih vlasnika

  zemljišta .

  7 vlasnika dobilo poticaje za obnovu

  zapuštenih nasada.

  Potpisano 7 ugovora.

  1 2012 Stručna služba 50.000,00

  CA3 Sudjelovati u izradi i provedbi Poljoprivredno-

  okolišnog programa.

  Izrađen poljoprivredno okolišni

  program.

  Sudjelovanje predstavnika Ustanove na

  sastanicma savjetodavne službe i LAG-

  mareta uneseno u bazu podataka.

  2 2013 Stručna služba 0,00

  CA4 Pružati savjetodavnu podršku lokalnom

  stanovništvu vezanu uz poljoprivredu.

  Nadopunjena baza podataka.

  Unose se informacije o pruženim

  uslugama poljoprivrednicima u Parku.

  Stručni savjetnik agronom svakodnevno

  po potrebi daje savjete kako u uredu

  tako i na terenu.

  2 2012 Stručna služba 0,00

  CA5 Pružati logističku podršku lokalnom stanovništvu

  pri sređivanju vlasničkih odnosa.

  Nadopunjan baza podataka.

  Lokalnom stanovništvu se pružala

  pomoć u sređivanju vlasničkih odnosa. U

  bazu podataka se unose podaci o

  pruženim informacijama.

  3 2012 Stručna služba 0,00

  CB Uskladu sa Zakonom o otocima i

  Lovno-gospodarskom osnovom

  postupno ukloniti alohtonu divljač s

  otoka.

  CB3 Provoditi redovito praćenje i uklanjanje divljači u

  skladu s Lovnogospodraskom osnovom.

  Isporučeno Godišnje izvješće. 1 2006 Stručna služba Veleučilište u Karlovcu,

  Udruga BIOM

  300.000,00 U tekućoj godini, osim propisane provedbe

  LGO, također će se razviti projekt za uspostavu

  targetiranog praćenja krupne divljači na

  području Parka prirode u suradnji s

  Veleučilištem u Karlovcu, dok sama provedba

  ovisi o dostupnosti vanjskih izvora financiranja.

  350.000,00

  CA Potaknuti obnovu i održavanje

  poljoprivrednih površina u odnosu na

  one iz 2008.

  C. PODRŠKA LOKALNOJ ZAJEDNICI I ODRŽIVO KORIŠTENJE PRIRODNIH DOBARA

 • DA1 Jačati kapacitete zaposlenika Javne ustanove kroz

  stručno usavršavanje.

  Pokazatelj aktivnosti "Tečajevi prema

  potrebi (br. polaznika, certifikati i

  slično.)", prikazan u tablici 2.4.

  1 2003 Ured ravnatelja 70.000,00

  DA2 Razmjenjivati iskustva kroz sudjelovanje na

  nacionalnim i međunarodnim radionicama,

  skupovima (stručnim i znanstvenim) i

  udruženjima.

  Pokazatelj aktivnosti "Popis sudjelovanja

  i članstva", prikazan u tablici 2.4.

  1 2003 Sve službe Javne

  ustanove

  0,00

  DA3 Upotpuniti kadar JU-a nužan za učinkovitu

  provedbu Plana upravljanja .

  Pokazatelj aktivnosti"Nova zaposlenja"

  prikazan u tblici 2.3.

  1 2012 Ured ravnatelja 1.500.000,00

  DB1 Nabaviti i održavati opremu potrebnu za

  kvalitetno obavljanje poslova struke i nadzora.

  Pokazatelj aktivnosti"Inventar opreme"

  je naveden u tablici 2.2.

  1 1988 Sve službe Javne

  ustanove

  150.000,00

  DB2 Održavati i poboljšati informacijski sustav. Stanje informatičke opreme

  evidentirano u inventurnim listama.

  1 2015 Stručna služba 13.280,00

  DB3 Unaprijediti stručnu biblioteku i arhivu i redovito

  je nadopunjavati.

  2 2003 Stručna služba 1.000,00

  DB5 Izraditi glavni projekt za rekonstrukciju uvale Mir. Pokazatelj aktivnosti "Izrađen glavni

  projekt", nije ostvaren.

  Izrađena Prostorno programska osnova

  za uvalu Mir.

  1 2014 Stručna

  služba/ured

  ravnatelja

  0,00 Izrađena je Prostorno programska osnova za

  uvalu Mir te upućena nadležnom ministarstvu

  na suglasnost. Po donošenju će se krenuti s

  izradom projekta.

  DC1 Provoditi komunikacijsku strategiju. Održane zajedničke radne akcije s

  elementima team buildinga.

  Rezultati zaposlenika promovirani na

  web stranici Parka.

  Sudjelovalo se u organizaciji proslave sv

  Ante,.

  Osmišljeno i provedeno 9 edukativnih

  radionica.

  2 2014 Sve službe Javne

  ustanove

  1.000,00

  DC2 Unaprijediti komunikaciju i koordinaciju s

  lokalnim dionicima kroz redovite sastanke prije i

  poslije turističke sezone.

  Održano je više sastanaka s

  predstavnicima lokalne uprave (Općina

  Sali), TZ Općine Sali te predstavnicima

  Udruge vlasnika i posjednika nekretnina

  u PP Telašćica - PIZUH. Održano je više

  sastanaka i radionica s lokalnim

  dionicima vezano za održivo upravljanje

  ribljim fondom.

  1 2012 Ured ravnatelja 2.000,00

  DC3 Organizirati prodaju lokalnih suvenira i

  autohtonih proizvoda na info punktovima Parka.

  Sklopljena su 4 ugovora za prodaju

  suvenira.

  Suveniri su distribuirani na info punktu u

  uvali Mir.

  3 2015 Stručna

  služba/Ured

  ravnatelja

  0,00

  DC5 Surađivati s pomorskom policijom i inspekcijom

  ribarstva u svrhu unaprjeđenja provedbe zaštite.

  Telefonska i e-mail korispodencija. 1 2010 Služba čuvara

  prirode

  0,00 U 2019. godini služba čuvara prirode prolazila

  je edukaciju o korištenju softvera u kontroli

  ribara u Zagrebu u Upravi za ribarstvo

  Ministarstva poljoprivrede.

  DC Unaprijediti komunikaciju i

  suradnju Javne ustanove s lokalnim

  stanovništvom i nadležnim tijelima u

  odnosu na 2011.

  D. UPRAVLJANJE JAVNOM USTANOVOM

  DA Podignuti nivo znanja i vještina

  zaposlenika Javne ustanove u odnosu

  na 2011.

  DB Razviti potrebnu infrastrukturu i

  adekvatno opremiti službe Parka u

  odnosu na postojeće stanje iz 2011.

 • DC6 Surađivati s JUZUZPV Zadarske županije u

  upravljanju područjima ekološke mreže.

  Pokazatelj aktivnosti "Zapisnici

  sastanaka, dopisi" nije ostvaren.

  Javna ustanova Natura Jadera članica je

  osnovanog Suradničkog vijeća Parka

  prirode Telašćica i Dugog toka.

  Komunikacija se odvijala telefonskim

  putem te na znanstvenim skupovima.

  2 2007 Stručna

  služba/Služba

  čuvara prirode

  JUZUZPV Natura Jadera 0,00

  DC8 Sudjelovati u izradi nacrta Pravilnika o zaštiti i

  očuvanju.

  Izrađen nacrt Pravilnika o zaštiti i

  očuvanju.

  1 2012 Ured

  ravnatelja/Stručn

  a služba/Služba

  čuvara prirode

  0,00

  DC9 Pratiti i aktivno sudjelovati u postupcima

  donošenja zakonskih i podzakonskih akata iz

  područja zaštite prirode.

  Izrađen nacrt Pravilnika o zaštiti i

  očuvanju.

  Izrađen prijedlog Pravilnika o načinu

  obavljanja ribolova u posebnim

  staništima i zaštićenim područjima.

  1 1988 Ured

  ravnatelja/Stručn

  a služba/Služba

  čuvara prirode

  0,00

  DC11 Provesti reviziju Plana upravljanja. Pokazatelj aktivnosti "Revidirane

  aktivnosti plana upravljanja nije

  ostvaren.

  .

  1 Sve službe Javne

  ustanove

  0,00 Provedba aktivnosti je vazana uz projekt

  „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom

  mrežom Natura 2000" , čiji je korisnik i nositelj

  Uprava za zaštitu prirode Ministarstva zaštite

  okoliša i energetike. Provedba ove aktivnosti

  se prebacuje za 2020. godinu s obzirom da je

  tek krajem 2019. godine odabran Izvođač za

  usluge izrade planova upravljanja područjima

  ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim

  područjima iz Grupe 4.

  DC12 Izraditi novi Pravilnik o financijskom poslovanju i

  računovodstvu.

  Izrađen i donesen Pravilnik o

  financijskom poslovanju i

  računovodstvu.

  1 Ured

  ravnatelja/Ured

  računovodstva

  0,00 Aktivnost nije zasebno planirana Planom

  upravljanja već je dodana nakon mišljena HAOP-

  a na godišnji program za 2018. godinu te

  smatramo da bi se i ove godine sukladno uputi

  trebali kao zasebne aktivnosti navesti svi

  dokumenti koji se planiraju izraditi ili revidirati

  u planskoj godini.

  DC14 Izraditi novi Pravilnik o radu i održavanju objekata

  za odvodnju otpadnih voda .

  Izrađen i donesen Pravilnik o

  zbrinjavanju svih vrsta otpada iz

  tehnoloških procesa i mulja iz procesa

  pročišćavanja otpadnih voda.

  1 Ured

  ravnateljaTehnič

  ka služba

  Služba čuvara

  prirode

  Vatrogasna

  služba

  4.000,00 Aktivnost nije zasebno planirana Planom

  upravljanja već je dodana nakon mišljena HAOP-

  a na godišnji program za 2018. godinu te

  smatramo da bi se i ove godine sukladno uputi

  trebali kao zasebne aktivnosti navesti svi

  dokumenti koji se planiraju izraditi ili revidirati

  u planskoj godini.

  DC15 Izraditi novu Procjenu ugroženosti od požara. Izrađena i donesena nova Procjena

  ugroženosti od požara.

  1 Ured

  ravnatelja/Služba

  zaštite od požara

  0,00 Aktivnost nije zasebno planirana Planom

  upravljanja već je dodana nakon mišljena HAOP-

  a na godišnji program za 2018. godinu te

  smatramo da bi se i ove godine sukladno uputi

  trebali kao zasebne aktivnosti navesti svi

  dokumenti koji se planiraju izraditi ili revidirati

  u planskoj godini.

  DC Unaprijediti komunikaciju i

  suradnju Javne ustanove s lokalnim

  stanovništvom i nadležnim tijelima u

  odnosu na 2011.

 • DC16 Izraditi novi Pravilnik zaštite od požara. Izrađen i donesen novi Pravilnik zaštite

  od požara

  1 Ured

  ravnatelja/Služba

  zaštite od požara

  0,00 Aktivnost nije zasebno planirana Planom

  upravljanja već je dodana nakon mišljena HAOP-

  a na godišnji program za 2018. godinu te

  smatramo da bi se i ove godine sukladno uputi

  trebali kao zasebne aktivnosti navesti svi

  dokumenti koji se planiraju izraditi ili revidirati

  u planskoj godini.

  DC17 Izrađen novi Plan zaštite od požara. Izrađen novi Plan zaštite od požara. 1 Ured

  ravnatelja/Služba

  zaštite od požara

  Aktivnost nije zasebno planirana Planom

  upravljanja već je dodana nakon mišljena HAOP-

  a na godišnji program za 2018. godinu te

  smatramo da bi se i ove godine sukladno uputi

  trebali kao zasebne aktivnosti navesti svi

  dokumenti koji se planiraju izraditi ili revidirati

  u planskoj godini.

  DC18 Provoditi volonterske programe. Provedena su tri volonterska programa:

  Ekopatrola, u kojem je sudjelovalo tri

  volontera tjedan dana u lipnju, program

  graditelj suhozida u kome su sudjelovala

  tri volontera tjedan dana u rujnu, a u

  sklopu projekta "VOLontIraj za

  PRIRODU, VOLontIraj za SEBE"

  25 volontera, dva dana.

  1 2015 Sve službe Javne

  ustanove

  30.000,00 Aktivnost nije planirala Planom upravljanja.

  Nakon uspostave volonterskih programa u svim

  zaštićenim područjima izrađenih preko projekta

  NIP aktivnost je uvrštena u godišnji program te

  se planira provoditi svake godine.

  1.771.280,00

  DC Unaprijediti komunikaciju i

  suradnju Javne ustanove s lokalnim

  stanovništvom i nadležnim tijelima u

  odnosu na 2011.

 • EA1 Osmisliti i provesti edukaciju lokalnih vodiča za

  potrebe vođenja posjetitelja u Praku prirode.

  Pokazatelj aktivnosti "Razvijen program

  edukacije. Broj korisnika (broj Ugovora o

  djelu)" nije ostvaren.

  Izrađen okvir programa edukacije od

  strane stručne službe.

  2 2013 Stručna služba Lokalno stanovništvo 10.000,00

  EA3 Osmisliti i provoditi edukativne programe za

  različite dobne skupine (vrtići, škole, fakulteti)

  prema tematskim prioritetima.

  Tijekom 2019.g. provedeno je 9

  edukativnih aktivnosti sa ukupno 90

  sudionika.

  2 2014 Stručna služba 10.000,00 U ožujku pvodom Međunarodnog dana voda je

  provedena edukacija Male oaze života na

  otoku, u travnju je u općini Sali gostovao

  Krunoslav Ratz koji je za učenike OŠ Petar

  Lorini proveo edukaciju o zaštiti prirode. U

  Svibnju je u OŠ Petar Lorini i u OŠ u Božavi

  provedena edukacija o Pticama i leptirima u PP

  Telašćica, a u sklopu Dana ljekovitog bilja i

  sajma otočnih proizvoda provedena je igra

  Ozonko i ozončica. U kolovozu povodom

  Međunarodnog dana šišmiša je provedena

  edukacija o važnosti očuvanja šišmiša u PP

  Telašćica. U listopadu je provedena edukacija o

  važđnosti morskih staništa i o problematici

  otpada te su oslikane platnene vrećice. U

  studneom je provedena edukacija o južno-

  dalmatinskom magarcu. U OŠ Bartol Kašić,

  Zadar, provedena je edukacija za 2 razreda o

  pticama i šišmišima u PP Telašćica.

  EA4 Organizirati vođene tematske ture za posjetitelje

  Parka uspostavom GIS portala.

  Pokazatelj aktivnosti "Razvijen GIS

  portal" nije ostvaren.

  2 2013 Stručna služba i

  Pododsjek za

  promociju

  Vanjski stručnjaci 100.000,00 Aktivnost nije realizirana zbog neosiguranih

  financijskih sredstava, odnosno manjka

  dostupnih financija za realizaciju svih aktivnosti

  godišnjeg programa.

  EA5 Publicirati nove i dotiskivati postojeće

  informativne materijale i suvenire te provesti

  natječaj za izradu tradicionalnog suvenira.

  Pokazatelj aktivnosti "Broj i vrsta

  materijala. Izrađen tradicionalni suvenir"

  djelomično ostvaren. Izrađena nova

  brošura Parka sa osnovim informacijama

  i kartom Parka.

  .

  3 2013 Stručna služba 40.000,00 Natječaj za izradu tradicionalnog suvenira nije

  proveden iz razloga jer se aktivnost preklapa s

  aktivnošću koju provodi TZ općine Sali. TZ je

  provela natječaj na kojem je odabran

  tradicionalni suvenir, dogovoren je otkup 100

  proizvoda, no međutim stavke ugovora nisu

  ispoštovane te proizvodi nikad nisu dostavljeni

  na otkup.

  EA7 Poboljšati informiranje javnosti o Parku putem

  web stranice i prisutnosti u medijima.

  Evidentiran veći broj posjeta na

  službenoj web stranici i na profilima

  društvenih mreža.

  Vidljivost povećana i pojavljivanjem na

  stranicama Pointers Travela, Croatia

  Yachtinga i Explore Dalmatia.

  2 2000 Stručna služba 0,00

  EB2 U suradnji s turističkim agencijama i brodarima

  osmisliti plan posjete Parku sa svrhom boljeg

  prostornog i vremenskog raspoređivanja

  posjetitelja.

  Turističke agencije i brodari sudjelovali

  na tri radionice za izradu Akcijskog plana

  upravljanja posjetiteljima.

  2 2012 Ured ravnatelja

  Stručna služba

  Služba čuvara

  prirode

  0,00 Aktivnost se provodi u okviru implementacije

  projekta Interpretacijsko edukacijski centar

  Grpašćak pod kodom EB13 i EB17.

  EB3 Uspostaviti Interpretacijekso edukacijski centar

  Grpašćak.

  Sukladno pokazateljima u nastavku. 1 2014 Stručna služba Vanjski suradnici U nastavku detaljno prikazane aktivnosti

  projekta planirane za plansku godinu.

  EB3.1 Obnoviti niz postojećih objekata utvrde Grpašćak

  koja uključuje radove rekonstrukcije i adaptacije.

  Pokazatelj aktivnosti "Obnovljeni

  objekti" nije ostvaren.

  1 2018 Stručna služba Vanjski suradnici 1.777.826,87 Sklopljen ugovor s izvođačem Morović Marking

  d.o.o.

  Prijavljeno gradilište. Radovi u tijeku.

  E. UPRAVLJANJE POSJEĆIVANJEM, EDUKACIJA I INTERPRETACIJA

  EA Poboljšati prezentaciju i povećati

  informiranost posjetitelja i šire

  javnosti o vrijednostima parka u

  odnosu na 2011.

  EB Unaprijediti sustav posjećivanja

  Parka i kvalitetu prijema posjetitelja u

  odnosu na 2011. godinu.

 • EB3.2 A1.2. Urediti i opremiti objekte (uredska oprema,

  IT oprema, izložbena oprema, izrada

  multimedijalnog sadržaja koji čini dio muzejskog

  postava, nabava prijevoznih sredstava u vidu eko

  busa/eko vlaka, oprema za edukativne programe)

  .

  Pokazatelj aktivnosti "Obnovljeni

  objekti" nije ostvaren.

  Isporučeno Izvješće o prethodno

  provedenom savjetovanju.

  Objavljena javna nabava EV-VV-1/2019

  za unutarnje uređenje.

  1 2018 Stručna služba Vanjski suradnici 0,00

  EB3.3 Urediti vanjski okoliš koje podrazumijeva

  uređenje hortikulture, postavljanje koševa,

  klupica, dječjeg igrališta, uređenje suhozida,

  niveliranje određenih dijelova i slično.

  Pokazatelj aktivnosti "Obnovljen okoliš

  utvrde" nije ostvaren.

  Sklopljen ugovor s izvođačem Morović

  Marking d.o.o.

  Prijavljeno gradilište.

  Isporučen izvedbeni projekt za dječje

  igralište.

  1 2018 Stručna služba Vanjski suradnici 14.400,00 Aktivnost u provedbi u sklopu aktivnosti EB3.1

  temeljem iste ugovorne obveze izvođača

  vezano uz provedbu građevinskih radova s

  ugovorenim izvođačem Morović Marking d.o.o.

  EB3.4 Izraditi akcijski plan upravljanja posjetiteljima. Isporučen prijedlog akcijskog plana

  upravljanja posjetiteljima.

  1 2018 Stručna služba Vanjski suradnici 70.000,00

  Prijedlog akcijskog plana je izrađen te

  prihvaćen od strane Upravnog vijeća, ali je

  potrebno provesti još proceduru donošenja

  sukladno ZZP.

  EB3.5 Razviti način i program posjećivanja na temelju

  nosivog kapaciteta infrastrukture Centra.

  Isporučen prijedlog Programa

  posjećivanja.

  1 2018 Stručna služba Vanjski suradnici 22.000,00

  Program posjećivanja izrađen, a čeka se lektura

  programa, dizajn i tisak koji će ići zajedno sa

  akcijskim planom nakon provedene procedure

  prihvaćanja istog.

  EB3.6 Uspostaviti vozne linije za bolju dostupnost

  Centra iz uvale Mir i s područja mjesta Sali.

  Istraženo tržište za potrebe pokretanja

  javne nabave.

  1 2018 Stručna služba Vanjski suradnici 0,00 Pokazatelj: uspostavljena vozna linija nije

  ostvaren.

  Aktivnost se prebacuje za 2020. U 2019.

  istraženo tržište dok će se nabava provesti

  tijekom 2020.

  EB3.7 Izraditi edukativni program u suradnji s

  obrazovnim institucijama.

  Edukativni program isporučen. 1 2018 Stručna služba Vanjski suradnici 27.000,00

  EB3.8 Razviti sustav organizacije i naplate edukativnih

  paketa.

  Pokazatelj aktivnosti "Sastavljeni

  aranžmani za ponudu edukativnih

  paketa i

  paketa vođenja sa cjenicima" nije

  ostvaren.

  Održana radionica s turističkim

  agencijama i turističkim zajednicama.

  1 2018 Stručna služba Vanjski suradnici 4.500,00

  Odrađena je radionica s turističkim agencijama

  i zajednicama, a aranžmani će se definirati i

  finalizirati tijekom 2020.

  EB3.9 Razviti edukativne igre za djecu. Pokazatelj aktivnosti " Razvijena 3 tipa

  edukativnih igara" nije postignut.

  Objavljen i poništen javni poziv na

  dostavu ponuda

  Revidirana dokumentacija nabave.

  1 2018 Stručna služba Vanjski suradnici 0,00 .

  Aktivnost u tijeku realizacije: Jednostavna

  nabava ponovljena dva puta, u tijeku je izrada

  specifičnijih specifikacija tehničkog dijela igara

  u suradnji s tvrtkom Softwise. Aktivnost će se

  nastaviti u 2020.

  EB3.10 Potaknuti lokalnu proizvodnju poljoprivrednih

  proizvoda plasiranjem proizvoda kroz Centar.

  Pokazatelj aktivnosti " Plasirano

  minimalno 4 različita lokalna proizvoda"

  nije ostvaren.

  Provedena nabava i sklopljen ugovor s

  ponuditeljem Agrarno savjetovanje

  d.o.o.

  Zatraženi podaci od Agencije za plaćanja

  u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom

  razvoju.

  1 2018 Stručna služba Vanjski suradnici 0,00

  Aktivnost u tijeku realizacije, a nositelj

  aktivnosti je Općina Sali: Sklopljen ugovor s

  firmom Agrarno Savjetovanje d.o.o te je

  započeto s analizom proizvodnih potencijala

  Dugog otoka kao prvi korak.

  EB Unaprijediti sustav posjećivanja

  Parka i kvalitetu prijema posjetitelja u

  odnosu na 2011. godinu.

 • EB3.11 Potaknuti lokalno poduzetništvo plasiranjem

  autentičnih loklanih suvenira.

  Pokazatelj aktivnosti "Plasirano

  minimalno 4 različita autohtona

  suvenira" nije ostvaren.

  Provedena nabava i sklopljen ugovor s

  ponuditeljem Agrarno savjetovanje

  d.o.o.

  Zatraženi podaci od Agencije za plaćanja

  u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom

  razvoju.

  1 2018 Stručna služba Vanjski suradnici 0,00 Aktivnost u tijeku realizacije zajedno s

  prethodnom aktivnosti EB3.10

  EB3.12 Dizajnirati vizualni identitet ambalaže proizvoda i

  suvenira te izraditi ambalažu sukladno stvorenom

  identitetu.

  Isporučen vizualni identitet projekta.

  Vizualni identitet ambalaže nije

  isporučen.

  1 2018 Stručna služba Vanjski suradnici 12.000,00

  Vizualni identitet je izrađen prema ugovornoj

  obvezi s tvrtkom Printshop d.o.o., a integriran

  će biti po implementiranim aktivnostima

  EB3.10 i EB3.11

  EB3.13 Educirati novozaposlene djelatnike, posebice

  djelatnika edukatora / vodiča.

  2 djelatnika prošla edukaciju upravljanja

  pojećivanjem, Colorado State University,

  SAD.

  1 2018 Stručna služba Vanjski suradnici 82.500,00

  EB3.14 Razviti, izraditi i uspostaviti web stranicu. Isporučena i u funkciji web stranica

  grpascak.hr

  1 2018 Stručna služba Vanjski suradnici 17.800,00

  EB3.15 Osmisliti i izraditi interpretacijske i info

  materijale.

  Isporučeni plakati projekta,

  informacijska tabla projekta, memory

  kartice, letak fosili, letak ljekovito bilje,

  A3 karta, bedževi projekta.

  1 2018 Stručna služba Vanjski suradnici 35.000,00

  EB3.16 PM UPRAVLJANJE PROJEKTOM I

  ADMINISTRACIJA.

  Isporučena dokumentacija provedbe

  projekta, nalazi se u poslovnim knjigama

  Ustanove.

  1 2018 Stručna služba Vanjski

  suradnici/Nevladine

  organizacije

  238.600,00

  EB4 Unaprijediti i održavati mrežu pješačkih i

  biciklističkih staza.

  Izrađeno godišnje izvješće o održavanju

  staza.

  1 2003 Tehnička služba 0,00 Aktivnost nije izvršena kao jedinstveni

  financijski projekt za koji smo očekivali objavu

  natječaja iz područja fondova ruralnog razvoja,

  no tijekom godine se održavala postojeća

  mreža staza u dužini više od 20 km na

  području cijelog parka , a većinom tijekom

  pripreme turističke sezone i pred utrku DUGI

  OTOK TRAIL. Pred utrku očišćene su staze

  Pasjak-Sv. Viktor-Grpašćak-Gmajno polje-Mir -

  Stene-Škrača u duljini oko 5000 m i Arnjevo

  polje-Mrzlovica u duljini 1200 m.

  EB6 Provoditi akcije čišćenja podmorja i osigurati

  zbrinjavanje otpada.

  Održane tri eko akcije čišćenja podmorja

  i obale.

  1 2005 Stručna služba

  Služba čuvara

  prirode

  Tehnička služba

  Ronilački

  klubovi,Športsko

  ribolovna društva

  20.000,00

  EB7 Surađivati sa sportskim društvima i klubovima u

  organizaciji takmičenja i akcija čišćenja.

  Održane tri ekoakcije ćišćenja podmorja

  i obale.

  3 2005 Športsko

  ribolovna

  društva

  10.000,00

  EB8 Provoditi edukativne programe u suradnji sa

  obrazovnim institucijama.

  Tijekom 2019.g. provedeno je 9

  edukativnih aktivnosti sa ukupno 90

  sudionika.

  3 2013 Stručna služba Obrazovne institucije 5.000,00

  EB9 Omogućiti prilaz za osobe s invaliditetom do

  obora za magarce.

  Indikator "Stanje infrastrukture" nije

  ostvaren.

  1 2004 Tehnička služba 0,00 Obor za magarce nalazi se na privatnom

  zemljištu , na više katastarskih čestica od kojih

  je svaka sa više vlasnika. S obzirom da je u

  tijeku nova katastarska izmjera, postupak

  uknjižbe još nije završen te je otežano

  provođenje aktivnosti.

  2.496.626,87

  EB Unaprijediti sustav posjećivanja

  Parka i kvalitetu prijema posjetitelja u

  odnosu na 2011. godinu.

 • KOD TIP

  ISTRAŽIVANJA

  NAZIV PROJEKTA/

  UGOVORAVRSTA/STANIŠNI TIP

  PODRUČJE

  ISTRAŽIVANJA/

  PRAĆENJA STANJA

  PROVODITELJ

  AKTIVNOSTIMETODOLOGIJA NAPOMENA

  ZAPRIMLJENO

  IZVJEŠĆE

  AA1 monitoring N/A Ribe More PP Telašćica.

  Transekti su određeni

  dosadašnjim

  istraživanjima (Društvo

  istraživača mora 20000

  milja (2015)

  :Monitoring no take

  zona i ribljeg fonda na

  području PP Telašćica)

  Stručna služba/Vanjski

  suradnik

  Vizualni cenzus po

  transektima, video

  snimanje.

  Monitoring ribljeg fonda provedeno je u

  2017. i 2018.g kroz projekt

  FishMPABlue2. Nakon projekta

  FishMPABlue2 započeli smo s projektom

  "Uspostava modela zajedničkog

  upravljanja malim gospodarskim

  ribolovom u Sredozemlju" u suradnji s

  WWF Adria. S obzirom da je projekt tek

  započeo u 2019. godini, odlučeno je da

  se praćenje stanja ribljeg fonda ne

  odradi u 2019.g. nego u 2020. i 2022.g

  kad su i predviđena sredstva za njegovu

  realizaciju od strane znanstvenika sa

  sveučilišta u Nici s kojima je napravljeno

  istraživanje u 2017. i 2018.

  NE

  AB1 monitoring Monitoring morske

  cvjetnice „Posidonia

  oceanica “ na području

  Parka prirode Telašćica

  Posidonija More PP Telašćica.

  Transekti su određeni

  dosadašnjim

  istraživanjima

  Stručna služba/Udruga

  Sunce

  Guala I, Nikolic V, Ivesa

  L, Di Carlo G, Rajkovic Z,

  Rodic P, Jelic K

  (2014): Monitoring

  Programme for

  Posidonia Beds

  DA

  AD1 monitoring Monitoring

  koraligenske zajednice

  na strmcima u Parku

  prirode "Telašćica"

  Koraligen Zone stroge zaštite.

  Mikrolokaliteti su

  određeni dosadašnjim

  istaživanjima

  Stručna

  služba/Hrvatsko

  biološko društvo

  Autonomno ronjenje,

  vizualni cenzus

  odabranih

  kvadrata/video

  snimanje

  AE2 monitoring Monitoring

  koraligenske zajednice

  na strmcima u Parku

  prirode "Telašćica"

  Crveni koralj Područje strmca,otoka

  Vela i Mala Sestrica te

  Velikog i Malog

  Garmenjaka

  Stručna

  služba/Hrvatsko

  biološko društvo

  Autonomno ronjenje

  DA

  AE6 istraživanje Istraživanje dobrih

  dupina u PP Telašćica

  Dobri dupin More PP Telašćica Stručna služba/služba

  čuvara prirode/Plavi

  svijet Institut za

  istraživanje i zaštitu

  mora

  Vizualni cenzus

  DA

  4. Monitoring i istraživanje

  Tablica 4.1. PROVEDENA ISTRAŽIVANJA I PRAĆENJE STANJA (MONITORING) VRSTA I STANIŠNIH TIPOVA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI

 • AE6 istraživanje Istraživanje dobrih

  dupina u PP Telašćica

  Morske kornjače More PP Telašćica Stručna služba/služba

  čuvara prirode/Plavi

  svijet Institut za

  istraživanje i zaštitu

  mora

  Vizualni cenzus

  DA

  AH1 monitoring N/A

  Monitoring je odrađen

  od strane Stručne

  službe

  Lokve Lokve na području PP

  Telašćica

  Stručna služba Popisni obrazac "Krške

  lokve -mreža vodenih

  staništa"DA

  AI1 istraživanje i

  monitoring

  „Uspostava i praćenje

  stanja gnijezdećih

  parova zmijara

  (Circaetus gallicus) na

  području Park prirode

  Telašćica“

  Ptice PP Telašćica Stručna služba/Udruga

  BIOM

  Metodologija

  definirana provedenim

  istraživanjem

  "Uspostava i praćenje

  stanja populacija

  značajnih za "Park

  prirode Telašćica"

  (Udruga Biom; 2016)

  DA

  AI7 monitoring N/A

  Monitoring je odrađen

  od strane Stručne

  službe

  Ptice vodarice PP Telašćica Stručna služba Vizualni cenzus

  Međunarodno zimsko

  prebrojabvanje ptica

  (IWC)

  DA

  AJ1 monitoring N/A

  Monitoring je odrađen

  od strane Stručne

  službe

  Lastavice i piljci Područje jezera u

  Žmanu

  Služba čuvara prirode Dumbović Mazal V.,

  V.Lucić (2015):Program

  monitoringa lastavica i

  piljaka u HrvatskojDA

  AJ1 monitoring N/A Zelena krastača Park prirode Telašćica i

  okoln vodena staništa

  Stručna služba Protokol praćenja

  stanja zelene krastače

  (Bufotes viridis) i

  gatalinke (Hyla arborea)

  na području Parka

  prirode Telašćica

  (Udruga HYLA, 2018)

  Aktivnost nije realizirana zbog

  potkapacitiranosti djelatnika stručne

  službe zaduženog za izvršenje aktivnosti

  u proljetnom periodu kada je bilo

  potrebno provesti prebrojavanje.

  NE

  AJ1 monitoring N/A Zelena krastača Park prirode Telašćica i

  okoln vodena staništa

  Stručna služba Protokol praćenja

  stanja zelene krastače

  (Bufotes viridis) i

  gatalinke (Hyla arborea)

  na području Parka

  prirode Telašćica

  (Udruga HYLA, 2018)

  Aktivnost nije realizirana zbog

  potkapacitiranosti djelatnika stručne

  službe zaduženog za izvršenje aktivnosti

  u proljetnom periodu kada je bilo

  potrebno provesti prebrojavanje.

  NE

 • AK2 istraživanje i

  monitoring

  Istraživanje šišmiša na

  području Parka prirode

  Telašćica 2019. godine

  Šišmiši Spilja Golubinka,linijski

  transekt Kruševo polje-

  uvala Mir, lokve na

  području Telašćice

  Stručna

  služba/Geonatura

  d.o.o.

  Ultrazvučni

  detektor/uzorkovanje

  mrežama/vizualni

  cenzusDA

 • NAZIV ZONE/PODRUČJA

  NADZORA

  BROJ TDI PO

  ZONI/PODRUČJU

  NADZORA

  BROJ PREKRŠAJA/

  ZABRANJENIH

  RADNJI

  UKUPAN BROJ 0 0

  5. Evidencija nadzora

  NAPOMENA

  Tablica 5.1. BROJ TERENSKIH DNEVNIH IZVJEŠTAJA (TDI) I PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI PO ZONAMA ILI PODRUČJIMA NADZORA

 • TIP PREKRŠAJA/

  ZABRANJENE RADNJE

  SLUŽBENA

  BILJEŠKA

  ZAPISNIK O

  NADZIRANOM

  DOGAĐAJU

  NOVČANA KAZNA

  NA MJESTU

  POČINJENJA

  RJEŠENJEOPTUŽNI

  PRIJEDLOG

  KAZNENA

  PRIJAVA

  PROSLIJEĐENO

  NADLEŽNOJ

  SLUŽBI NA

  POSTUPANJE

  NAPOMENA

  UKUPAN BROJ

  TOG TIPA

  PREKRŠAJA

  Bespravna gradnja0

  Ilegalni ribolov3 3

  Krivolov0

  Hvatanje strogo

  zaštićenih životinja

  0

  Branje strogo zaštićenih

  biljaka

  0

  Sječa šume0

  Ilegalna eksploatacija

  mineralnih sirovina

  0

  Odlaganje veće količine

  otpada izvan označenih

  odlagališta

  0

  Bacanje otpadaka izvan

  predviđenog prostora

  0

  Izazivanje požara0

  Loženje vatre izvan

  naselja i označenih

  mjesta

  0

  Vožnja/parkiranje izvan

  za to namjenjenih

  površina

  0

  Sidrenje/privez plovila

  (u unutarnjim vodama)

  0

  Privez plovila (na

  pomorskom dobru)

  0

  Kampiranje/logorovanje

  izvan označenih mjesta

  0

  Kupanje na mjestima

  gdje je ono zabranjeno

  5 Kupači su usmeno upozoreni i

  udaljeni iz mjesta gdje im je ugrožena

  sigurnost od strane motornih plovila.

  5

  Tablica 5.2. EVIDENCIJA NADZORNIH RADNJI PREMA TIPU PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI

 • Ulaz bez

  ulaznice/vinjete

  4 Zbog postojanja dvije ceste na ulazu

  u Park, posjetitelji su promašili ulaz i

  krenuli protupožarnim putem,

  upozoreni su i vraćeni na službeni

  ulaz u Park.

  4

  Oštećivanje i/ili

  uništavanje znaka i/ili

  informativne ploče

  0

  Postavljanje ploče,

  reklamnog i/ili drugog

  panoa bez dopuštenja

  1 Osoba koja je postavila nepropisno

  tablu " WC 50m" ispričala se i odmah

  uklonila tablu. Događaj je upisan u

  Dnevni nadzorni list.

  1

  Ostalo0

  UKUPAN BROJ13 0 0 0 0 0 0 13

 • NAZIV PROGRAMA BROJ POSJETITELJAIZMJERENI BROJ

  /PROCJENA

  Ukupan broj posjetitelja na programima 0

  NAZIV MANIFESTACIJE BROJ POSJETITELJAIZMJERENI BROJ

  /PROCJENA

  Ukupan broj posjetitelja na manifestacijama 0

  Tablica 6.2. BROJ POSJETITELJA PRISUTNIH NA MANIFESTACIJAMA

  NAPOMENA

  6. Praćenje posjetiteljaTablica 6.1. BROJ POSJETITELJA PRISUTNIH NA PROGRAMIMA

  NAPOMENA

 • LOKALITET/ULAZ/OBJEKT

  POUČNA STAZABROJ POSJETITELJA

  IZMJERENI BROJ

  /PROCJENA

  Organizirani posjetioci Izletnički brodovi

  69969 Procjena

  Individualni posjetioci Nautičari26864 Procjena

  Individualni posjetioci Nautičari zajedničke ulaznice

  1944 Procjena

  Individualni posjetioci ulaz Dolac

  22701 Izmjereni broj

  Individualni posjetioci u kućama za odmor

  1908 Izmjereni broj

  Ronioci 130 Izmjereni broj

  NAZIV ZAŠTIĆENOG PODRUČJA/NAZIV PODRUČJA

  EKOLOŠKE MREŽE

  BROJ PRODANIH

  ULAZNICA

  PROCJENA UKUPNOG

  BROJA POSJETITELJA

  Javna ustanova "Park prirode Telašćica" 31941 (ulaznice)

  122753 (usluge - paušalni

  ulazak brodova po

  kapacitetu)

  ukupno 154694

  123516

  NAPOMENA

  Tablica 6.3. BROJ POSJETITELJA NA POJEDINIM LOKALITETIMA/ULAZIMA/OBJEKTIMA/POUČNIM STAZAMA

  NAPOMENA

  Izletnički brodovi plaćaju paušalno ulazak po kapacitetu

  plovila, procjenama je utvrđeno da kroz godinu 57%

  ukupnog broja po kapacitetu predstavlja broj

  posjetitelja koji dolaze izletničkim brodovima

  Broj prodanih ulaznica za plovila * prosječno 4 osobe na

  plovilu

  Točan broj kopnenih posjetitelja koji kupe ulaznicu

  Točan broj posjetitelja u kućicama za odmor koji kupe

  ulaznicu

  Točan broj ronioca

  Tablica 6.4. PROCJENA BROJA POSJETITELJA NA CIJELOM ZAŠTIĆENOM PODRUČJU/ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA/PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE

  Broj prodanih ulaznica za plovila * prosječno 4 osobe na

  plovilu

  Broj prodanih ulaznica nije međusobno usporediv

  podatak, sastoji se od 7202 ulaznice za plovila, 24739

  ulaznica prodanih po osobi (kopneni ulaz, kućice za

  odmor i ronicioci), te 122753 što predstavlja ulazak

  izletničkih brodova (kapacitet po plovidbenoj dozvoli*

  broj ulazaka)

 • NAZIV ISTRAŽIVANJA POSJETITELJA BROJ ISPITANIKA SVRHA

  NAZIV VOLONTERSKOG PROGRAMA/AKCIJE BROJ VOLONTERAIZMJERENI BROJ

  /PROCJENA

  Ekopatrola 3 Izmjereni broj

  Suhozidar i njegovatelj maslina 3 Izmjereni broj

  "VOLontIraj za PRIRODU, VOLontIraj za SEBE" 25 Izmjereni broj

  Ukupan broj volontera 31

  Tablica 6.5. ISTRAŽIVANJA POSJETITELJA

  NAPOMENA

  Tablica 6.6. BROJ VOLONTERA PO PROGRAMIMA/AKCIJAMA

  NAPOMENA

  temeljem potvrda

  temeljem potvrda

  temeljem popisne liste

 • 7. Rezultati projekata

  Tablica 7.1. PROJEKTI JAVNE USTANOVE

  Naziv projekta: Interpretacijsko – edukacijski centar „Grpašćak“

  Cilj projekta: Doprinijeti društvenom i gospodarskom rastu regije i popularizaciji zaštićenih područja

  koristeći turistički potencijal Parka prirode na principima održivog turizma kroz stvorenu prepoznatljivu i

  jedinstvenu turističku destinaciju temeljenu na prirodnoj baštini.

  Opis projekta: Projekt se odnosi na rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje utvrde Grpašćak u

  interpretacijsko edukacijski centar radi optimizacije posjećivanja Parku prirode Telašćica, podizanja

  kvalitete i raznovrsnosti usluge Parka prirode i Dugog otoka, promocije i edukacije krajnjih korisnika, a u

  svrhu razvoja lokalne zajednice na principima održivog turizma.

  Nositelj projekta: Javna ustanova „Park prirode Telašćica“

  Partner na projektu: Općina Sali, Turistička zajednica Općine Sali

  Vremensko trajanje projekta: 27. 8. 2015. – 27. 6. 2020.

  Financijska vrijednost projekta: 25.223.715,89 HRK

  Naziv projekta: Uspostava modela zajedničkog upravljanja malim gospodarskim ribolovoim u Sredozemlju

  Cilj projekta: Upravljanje ribarstvom uz zajedničko učešće ribara, administracije, znanstvenika i drugih

  zainteresiranih aktera uz postizanje dugoročnog održivog ribarstva

  Opis projekta: Projekt ima tri razine djelovanja: lokalnu, nacionalnu i međunarodnu preko kojih bi se

  zastupao interes lokalnih ribara

  Nositelj projekta: WWF Adria

  Partner na projektu: WWF Adria

  Vremensko trajanje projekta: 4,5 g

  Financijska vrijednost projekta: 90 000 kn

  Naziv projekta:Development of Guidelines for implementation of blue carbon in the MPA Telašćica

  Management Plan

  Cilj projekta: Unaprjeđenje zaštite morskih ekosustava na području PP Telašćica jačanjem upravljanja

  zaštićenim morskim područjem

  Opis projekta: Izrada smjernica za uključivanje plavog ugljika (˝blue carbon˝) u Plan upravljanja PP

  Telašćica

  Nositelj projekta: JUPP Telašćica

  Partner na projektu: Sveučilište u Zadru, Društvo istraživača mora 20 000 milja

  Vremensko trajanje projekta: 12 mjeseci

  Financijska vrijednost projekta: 31.200,00 € (230 800 kn)

  Naziv projekta:Ekološka akcija u Parku prirode Telašćica

  Cilj projekta: Unaprijeđenje već postojeće tradicije u održavanju eko akcija na području Parka prirode

  Telašćica, uvođenjem edukativnih i zabavnih elemenata u samu manifestaciju prikupljanja otpada

  Opis projekta: Eko akcija čišćenja podmorja i obale uz provedba edukativnih aktivnosti za djecu

  Nositelj projekta: JUPP Telašćica

  Partner na projektu: /

  Vremensko trajanje projekta: 2 dana

  Financijska vrijednost projekta: 126.917,87 kn

 • DJELATNOST TRAJANJE UGOVORA OSTVARENI PRIHOD DATUM SKLAPANJA

  UGOVORAOVLAŠTENIK

  Ugostiteljska djelatnost 19.04.2022. 171.000,00 19.04.2017. NUK obrt za ugostiteljstvo

  Ugostiteljska djelatnost 31.07.2019. 100,00 31.07.2018. Ugostiteljski obrt MIR

  Ugostiteljska djelatnost 31.07.2019. 100,00 31.07.2018. Ugostiteljski obrt GORO

  Djelatnost prijevoza i iznajmljivanja 14.08.2020. 100,00 14.08.2019. FRKA d.o.o.

  Ugostiteljska djelatnost 14.08.2020. 100,00 14.08.2019. OPG "JAGIĆ GORAN"

  Ugostiteljska djelatnost 14.08.2020. 100,00 14.08.2019. Ugostiteljski obrt MARE

  Ugostiteljska djelatnost 12.11.2020. 100,00 12.11.2019. Ugostiteljski obrt APKA

  Ugostiteljska djelatnost 12.11.2020. 100,00 12.11.2019. OPG LAZ

  8. Ostvarena koncesijska odobrenja

  Tablica 8.1. OSTVARENA KONCESIJSKA ODOBRENJA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI

 • ODABRATI JEDNU OD PONUĐENIH TVRDNJI

  VLASNISTVONEKRETNINEVlasništvo JUUnajmljena nekretninaPravo korištenja na nekretniniDrugo

  VLASNISTVOPOKRETNINEVlasništvo JULeasingDrugo

  TIPUGOVORANa neodređenoNa određeno, sezonski radNa određeno, rad na projektuStručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosaOstalo

  STRUCNASPREMANSS, NKV, PKVKV, VKV, SSSVŠS, VSS

  TIPEDUKACIJE trening/tečaj/školaseminarkongresstudijsko putovanje/posjetdodiplomski/diplomski studijposlijediplomski studijstudijski boravakizvanakademski dugotrajni program

  TIP ISTRAZIVANJAistraživanjemonitoringistraživanje i monitoringostalo

  IZMJERENI BROJIzmjereni brojProcjena

  PRIORITET123

  IZVOR FINANCIRANJADržavni proračunVlastita sredstva

 • osnovna škola ili niže NSS, NKV, PKVsrednja škola/gimnazija KV, VKV, SSSviša/visoka škola ili više VŠS, VSS