33
IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PLANA UPRAVLJANJA I GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA PARKA PRIRODE TELAŠĆICA Uvod: Temeljem članka 134. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode (NN, br. 80/13 ; 15/18) dostavlja se Izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Javne ustanove "Park prirode Telašćica" za 2017. godinu usvojeno na 17. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 27.veljače 2018. godine. U Salima, 27.02.2018. godine KLASA: 023-01/18-02/03 URBROJ:2198-1-93-08/01-18-3 JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE TELAŠĆICAT +385 23 377 096 F +385 23 377 096 E [email protected] w www.telascica.hr A Sali X1, 23281 Sali IBAN HR2524070001100038870 OIB 39112943608

IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PLANA ... - pp-telascica.hrpp-telascica.hr/wp-content/uploads/2018/02/Izvještaj-Godišnjeg... · izvjeŠĆe o ostvarivanju plana upravljanja i godiŠnjeg

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PLANA UPRAVLJANJA I

GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA,

PROMICANJA I KORIŠTENJA

PARKA PRIRODE TELAŠĆICA

Uvod:Temeljem članka 134. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode (NN, br. 80/13 ; 15/18) dostavlja se Izvješće o

ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja

Javne ustanove "Park prirode Telašćica" za 2017. godinu usvojeno na 17. sjednici Upravnog vijeća održanoj

dana 27.veljače 2018. godine.

U Salima, 27.02.2018. godine

KLASA: 023-01/18-02/03

URBROJ:2198-1-93-08/01-18-3

JAVNA USTANOVA ’PARK PRIRODE TELAŠĆICA’

T +385 23 377 096F +385 23 377 096E [email protected]

w www.telascica.hrA Sali X1, 23281 SaliIBAN HR2524070001100038870OIB 39112943608

Nikolina Baković Ravnateljica Javna ustanova "Park prirode

Telašćica"Milena Ramov Stručna voditeljica

Javna ustanova "Park prirode

Telašćica"

Vesna Petešić Voditeljica pododsjeka za pripremu i

provedbu ostalih projekata

Javna ustanova "Park prirode

Telašćica"

Jona Petešić Stručna suradnica za kulturnu baštinu Javna ustanova "Park prirode

Telašćica"Juraj Milin Kontrolor Javna ustanova "Park prirode

Telašćica"Božidar Puhov Voditelj odsjeka tehničke službe Javna ustanova "Park prirode

Telašćica"

Danijel Milić

Stručni savjetnik za upravljanje

kopnenim resursima

Javna ustanova "Park prirode

Telašćica"

Mario Josić Predsjednik Ministarstvo zaštite okoliša i

energetikeMorana Bačić Član Javna ustanova "Natura Jadera"

Mirjana Košćica Član Komunalno društvo Kukljica

Petar Kružić Član Prirodslovno matematički fakultet

Juraj Milin Član Javna ustanova "Park prirode

Telašćica"

Tablica 1.2. ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA JU

1. Izrada izvješća o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa

IME I PREZIME FUNKCIJA USTANOVA/ORGANIZACIJA

IME I PREZIME FUNKCIJA USTANOVA/ORGANIZACIJA

Tablica 1.1. IZRAĐIVAČI IZVJEŠĆA

Pravilnik će se izrađivati

sukladno uputi nadležnog

Ministarstva

2013.

Lovno - gospodarske osnove

2. Podaci o javnoj ustanovi

NAZIV DOKUMENTA

Tablica 2.1. PLANSKI DOKUMENTI I OPĆI AKTI

Statut JU

Plan upravljanja

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu

2017.

2016.

2015./pp-telascica.hr

2002.

2015./pp-telascica.hr

2016./pp-telascica.hr

2015./pp-telascica.hr

2001.

1998.

1998.

2006.

Pravilnik o zaštiti i očuvanju 1996./nn 38/96

Pravilnik o plaćama i naknadama

Prostorni plan područja posebnih obilježja

Program gospodarenja G.J. OTOCI

2014./pp-telascica.hr

2017./pp-telascica.hr

NAPOMENAREFERENCA

godina donošenja; naziv i broj javnog glasila i/ili

web stranica na kojoj je dostupan

2014./pp-telascica.hr

Izmjene i dopune Statuta 2017.

2012./pp-telascica.hr

2017./pp-telascica.hr

Pravilnik o radu i održavanju objekata za odvodnju

otpadnih voda

Procjena ugroženosti od požara

Pravilnik zaštite od požara 1998

Plan zaštite od požara

Procjena ugroženosti radnih mjesta

Pravilnik o radu

Pravilnik o financijskom poslovanju i

računovodstvuPravilnik o zaštiti na radu

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog

gradiva

odabrati jednu od

ponuđenih tvrdnjiako smatrate potrebnim

Upravna zgrada u Salima 150 m2 Uprava parka Unajmljena

nekretninaSkladišni prostor u Salima 20 m2 Skladište Pravo korištenja na

nekretnini

Bez ugovora

Nadzorna kućica u uvali Kobiljak 73 m2 Nadzorna postaja Vlasništvo JU

Drvena kućica x2 12 m2 Baza nadzorne službe Unajmljena

nekretnina

Zakup zemljišta

Kamp u uvali Mir 16235 m2 Baza nadzorne službe,

sanitarni čvor, konoba

Pravo korištenja na

nekretnini

Utvrda Grpašćak 1260 m2 Budući posjetiteljski

centar

Pravo korištenja na

nekretnini

odabrati jednu od

ponuđenih tvrdnjiako smatrate potrebnim

Automobil tipa limuzine 2 Prijevoz ljudi i opreme Vlasništvo JU

Plug in hibridna vozila 2 Prijevoz ljudi i opreme Leasing

Kombi vozila 2 Prijevoz ljudi i opreme Vlasništvo JU

Vatrogasno lako vozilo 1 Protupožarna zaštita Vlasništvo JU

Plovila za stručnu i nadzornu

službu

6 Nadzor i zaštita područja Vlasništvo JU Jedan brod je dodijeljen na

korištenje od nadležnog

ministarstvaVatrogasna brodica 1 Protupožarna zaštita Vlasništvo JU

Teretno vozilo na el.pogon 1 Prijevou ljudi i opreme Vlasništvo JU

Putničko vozilo na el.pogon 4 Prijevou ljudi i opreme Vlasništvo JU

Električno vozilo za unesrećene 1 Prijevoz unesrećenih Vlasništvo JU

VLASNIŠTVO

NEKRETNINE

Tablica 2.2. MATERIJALNI RESURSI

NAPOMENA

POKRETNINE

NAZIV BROJ SVRHA VLASNIŠTVO NAPOMENA

NAZIV POVRŠINA SVRHA

Električno vozilo za posjetitelje 2 Prijevoz ljudi i opreme Vlasništvo JU

Električni bicikl 4 Prijevoz ljudi i opreme Vlasništvo JU

Radio stanice 14 Rad djelatnika JU

Mobiteli 20 Rad djelatnika JU

Stolna računala 15 Rad djelatnika JU

Prijenosno računalo 9 Rad djelatnika JU

Skener 1 Rad djelatnika JU

Printer 7 Rad djelatnika JU

Fotoaparati 4 Rad djelatnika JU

Pokretni uređaji za naplatu

ulaznica

7 Rad djelatnika JU

Bluetooth mobilni printeri 7 Rad djelatnika JU

Televizor 1 Ugostiteljski objekt

Protupožarne pumpe 5 Protupožarna zaštita

Pile 5 Protupožarna

zaštita/Održavanje staza

Kosilica 4 Protupožarna

zaštita/Održavanje staza

Dvogled 4 Nadzor i zaštita područja

Bove 150 Privez posjetiteljskih

brodovaRashladni uređaji 8 Ugostiteljski objekt

Štednjaci 4 Ugostiteljski objekt

Pontoni 3 Prihvat posjetitelja

GPS 2 Rad djelatnika JU

Dijaprojektor 1 Rad djelatnika JU

Bat detektor Petterson D240x 1 Rad stručne službe

Termometar 2 Rad stručne službe

Mjerač kisika u vodi 1 Rad stručne službe

Refraktometar 1 Rad stručne službe

Teleskop 1 Rad stručne službe

OPREMA

NAZIV BROJ SVRHA NAPOMENA

ako smatrate potrebnim

Automatska protupožarna

telemetrijska stanica

1 Protupožarna

zaštita/nadzor područja

TEMA RBSPECIFIČNI

CILJEVIKOD AKTIVNOST

ODGOVORNA

USTROJSTVENA

JEDINICA

SURADNICI PROVEDBA AKTIVNOSTI

DP (izvor 43 bez

konta 67111)VS (izvor 31)

DI (izvor 51, 52,

61, 71, 84)

AA1 Provoditi redovito praćenje stanja ribljeg

fonda i populacija ribljih vrsta.

Stručna služba CoNISMa

Sveučilište u Nici

0,00 0,00 0,00 Indikator (Godišnje izvješće praćenja stanja)

nije postignut. Praćenje stanja ribljeg fonda se

vršilo u suradnji sa talijanskim stručnjacima i

partnerima na projektu FishMPA Blue2. U 2017.

godini je odrađen terenski dio dok će se analiza

podataka i izvješće izraditi u 2018. godini.

AA2 Provoditi sustav praćenja broja ribara i

lokacija na kojima se obavlja ribolov

Služba čuvara

prirode

lokalni ribari 0,00 0,00 0,00 Indikator (nadzorni listovi) postignut . Dnevno

se ispunjavaju nadzorni listovi i vodi se popis

ribara na području PP Telašćica.

AA3 Distribuirati među lokalnim

stanovništvom materijale o očuvanju

ribljeg fonda.

Stručna služba WWF Adria 0,00 0,00 0,00 Indikator (Broj i vrsta izrađenih i distribuiranih

materijala) postignut. Izrađene su i

distribuirane majice kao dio FishMPA Blue2

projekta koji za cilj ima dugoročnu održivost

morskih resursa.

AA4 Održavati radionice i predavanja za

lokalno stanovništvo vezano uz održivo

korištenje ribolovnih resursa.

Stručna služba WWF Adria 0,00 0,00 0,00 Indikator (Broj radionica, predavanja, popis

sudionika) postignut. U sklopu projekta

FishMPA Blue2 organizirana su tri predavanja

vezano uz mjere očuvanja ribljeg fonda i

održivost morskih resursa . Predavanjima je

nazočilo 11 ribara.

AA5 Kroz Pravilnik o zaštićenim ribolovnim

područjima izraditi prostornu i

vremensku regulaciju po pojedinim

tipovima ribolova, ograničiti broj i vrstu

alata te količinu ulova za određene vrste

riba, uvesti zone u kojima je zabranjena

svaka vrsta ribolova.

Ravnateljica

Stručna služba

0,00 0,00 0,00 Indikator (Izrađena zonacija uvrštena u Pravilnik

) nije postignut.

Pravilnik o zaštićenim ribolovnim područjima

kojeg donosi Ministarstvo poljoprivrede kao ni

Pravilnik o zaštiti i očuvanju kojeg donosi

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike a čiji

sastavni dio će biti i zonacija PP Telašćica nisu

doneseni ni u 2017. godini.

AB3 Izvršiti dotisak i distribuirati među

lokalnim stanovništvom materijale o

značaju i očuvanju livada posidonije

Stručna služba

Služba čuvara

prirode

0,00 0,00 0,00 Indikator (Broj i vrsta distribuiranih materijala)

postignut. Nije napravljen do tisak letka već se

vršila distribucija već tiskanog materijala. U

prošloj sezoni podijeljeno oko 2000 komada

letka “Sigurno sidrenje”.

AB4 Uspostaviti zone zabrane sidrenja i

korištenja povlačnih ribolovnih alata na

mjestima naselja posidonije

Ravnateljica

Stručna služba

0,00 0,00 0,00 Indikator (Zonacija uvrštena u pravilnik)

djelomično postignut.

Karta zonacije izrađena u GISu te uvrštena u

Plan upravljanja (2012.), i Prostorni plan (2013.).

Zonacija i regulacija korištenja ribolovnih alata

sastavni je dio Pravilnik o zaštiti i očuvanju i

Pravilnika o zaštićenim ribolovnim područjima.

Čeka se daljnja procedura iz nadležnih

Ministarstava oko donešenja ovih Pravilnika.

AA -Održati ili povećati postojeći

ribolovni fond i populaciju ribljih vrsta

u odnosu na rezultate početnih

studija praćenja stanja

2

3. Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti i krajobraza

Tablica 3.1. ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KRAJOBRAZA

TROŠAK PROVEDBE

A. ZAŠTITA I

OČUVANJE

PRIRODNIH

VRIJEDNOSTI I

KRAJOBRAZA

1

AB5 Temeljem projektne dokumentacije

postaviti dodatne plutače za privezivanje

brodova.

Ravnateljica 0,00 60.000,00 0,00 Indikator (Broj novih plutača u odnosu na

2010.) nije postignut. Izrađena je potrebna

dokumentacija, ishođena lokacijska dozvola,

međutim zbog nemogućnosti ishodovanja

posebne uporabe pomorskog dobra aktivnost

se nije realizirala te se prebacuje u 2018.

godinu.

AB6 Održavati postojeće plutače za

privezivanje plovila

Odsjek tehničkih

poslova

Tvrtka za podvodne

aktivnosti

0,00 80.000,00 0,00 Indikator ( Izvještaj o stanju plutača ) -

postignut. Pred početak turističke sezone

pregledane su postojeće plutače za privez

plovila u uvali Mir, Tripuljak, Pod Poljice,

Kruševica, Raknić, Fafarikulac-Zakućica, od rta

Zaglavić prema Zakućici i Podstražica. Na

nekoliko plutača je promijenjena dotrajala

armatura te je postavljeno desetak novih

plutača. AB7 Surađivati sa inspekcijom zaštite okoliša i

ostalim nadležnim institucijama u svrhu

bolje kontrole onečišćenja mora

otpadnim i kaljužnim vodama te ostalim

kemikalijama.

Služba čuvara

prirode

0,00 0,00 0,00 Indikator (Zapisnici i službeni dopisi) postignut.

Održana su dva sastanka, jedan s ribarskim

inspektorom, a drugi s inspektorom zaštite

okoliša.

AB8 Uspostaviti sustav praćenja teških metala

i drugih mikrobioloških parametara na

području akvatorija Parka

Stručna služba 0,00 0,00 0,00 Indikator (Plan praćenja. Izvješća istraživanja)

nioje postignut. Uslijed ekološke katatrofe koja

je dovela do izlijevanja komunalnog otpada u

uvalu Čuška dumboka ova aktivnost se usmjerila

specifično na istraživanje utjecaja otpada na

stanje ekosustavate uvale te će se rezultati

istraživanja dobiti u 2018. godini.

3 AC – Očuvati kvalitetu mora i

sedimenta jezera Mir u odnosu na

rezultate istraživanja iz 2009.-2011.

AC2 Pratiti kvalitetu mora i sedimenta u uvali

Mir

Stručna služba volonteri 0,00 0,00 0,00 Indikator (Izvješća praćenja) djelomično

postignut. Vršen je tjedni monitoring u ljetnim

mjesecima mjerenje temperature i saliniteta u

jezeru. Izrađen izvještaj. U 2018. godini mjeriti

će se i kvaliteta vode od strane Zavoda za javno

zdravstvo.

AD1 Provoditi sustav praćenja stanja

najugroženijih morskih staništa

koraligena, zajednica špilja i staništa u

zonama stroge zaštite

Stručna služba Društvo istraživača

mora 20000 milja

0,00 0,00 0,00 Indikator (Planovi praćenja stanja za pojedina

staništa/Izvješće praćenja stanja) postignut.

Izvršen je projekt „Praćenje stanja okoliša no

take zona“. Prijašnjim istraživanjima utvrđene

su lokacije, kvadrati i vrste indikatori za

praćenje stanja.

AD3 Surađivati s ronilačkim klubovima i

centrima u svrhu boljeg informiranja

posjetitelja o odgovornom ronjenju i

pravilima ponašanja u Parku.

Stručna služba Ronilački centar KPA

Zadar, Ronilački

centar Kornati diver,

Ronilački klub Sveti

Roko

0,00 0,00 0,00 Indikator (Zapisnici sastanaka. Broj i vrsta

zajedničkih aktivnosti) postignut. Ronilački

centri, kao ključni dionici, uključeni su u

Suradničko vijeće (Centar KPA Zadar i RC Kornati

diver) čiji sastanci se odžavaju jednom do

dvaput godišnje. Ronilački klubovi su

informirani o pravilima ponašanja u Parku te se

istih pridržavaju. Klubovi sudjeluju i na eko

akcijama čišćenja podmorja.

AD4 Izvršiti dotisak i distribuirati informativne

materijale te provoditi edukacijske

aktivnosti o ugroženosti i zaštiti morskih

staništa

Služba čuvara

prirode

0,00 0,00 0,00 Indikator (Broj i vrsta distribuiranih materijala)

postignut.

Vršila se distribucija letka o pravilnom sidrenju i

zaštiti staništa posidonije nautičarima i

posjetiteljima koji dolaze morskim putem.

2

4 AD – Očuvati povoljno stanje

ugroženih morskih staništa

koraligenske zajednice, zajednice

polutamnih špilja te zajednice špilja i

prolaza u potpunoj tami, posebice na

području Kampanela, strmaca i

Garmenjaka, u odnosu na rezultate

početnih studija praćenja stanja

A. ZAŠTITA I

OČUVANJE

PRIRODNIH

VRIJEDNOSTI I

KRAJOBRAZA

AD6 Istražiti mogućnosti i potrebe izrade

studije kapaciteta ronilačkih lokacija

Stručna služba Ronilački centar KPA

Zadar, Ronilački

centar Kornati diver,

Ronilački klub Sveti

Roko

0,00 0,00 0,00 Indikator (Izvještaj analize potreba i

mogućnosti) nije postignut. Javna ustanova još

uvijek ima nizak broj posjetitelja na ronilačkim

lokacijama, oko 250 ronioca na godinu

raspoređenih na 5 lokacija.Temeljem izvještaja

monitoringa staništa koji uključuje i ronilačke

lokacije nisu uočena nikava oštećenja

uzrokovana ronilačkim aktivostima. Temeljem

mišljenja ronilačkih centara i klubova

zadovoljstvo posjetitelja ronioca je na visokom

nivou. Zaključak Javne ustanove je da za sada

nije potrebno pristupiti izradi studije kapaciteta

ronialčkih lokacija.

AE2 Redovito pratiti stanje populacije

crvenog koralja.

Stručna služba „NATURA - Društvo

za zaštitu prirode“

0,00 26.100,00 0,00 Indikator (Izvještaj praćenja stanja) postignut.

Odrađen je projekt „Monitoring koraligenske

zajednice na strmcima u Parku prirode

Telašćica“. Izvještaj dostavljen.

AE3

Provoditi istraživanja o

rasprostranjenosti i ugroženosti

populacija ostalih vrsta (velikih morskih

kralješnjaka te mesojedne spužve

Asbestopluma hypogea ) te mogućim

mjerama zaštite

Stručna služba Instutut Plavi svijet 0,00 10.000,00 0,00 Indikator (Izvještaj istraživanja, GIS baza

podataka) postignut.

Realiziran je projekt Istraživanje dobrih dupina u

PP Telašćica u suradnji sa Institutom Plavi svijet.

Izvješće dostavljeno.

AE4 Provoditi aktivnosti edukacije lokalnog

stanovništva i informiranja posjetitelja o

očuvanju zaštićenih i ugroženih morskih

vrsta.

Stručna služba

Služba čuvara

prirode

0,00 0,00 0,00 Indikator (Broj i vrsta distribuiranih materijala)

postignut.

Ranije tiskani letak (Zaštićeni morski organizmi)

redovno distribuiran u sezoni.

AE5 Ograničiti brzinu plovidbe te nastojati

omogućiti siguran prolazak velikih

morskih kralješnjaka (dupini, kornjače)

na području akvatorija Parka.

Ravnateljica

Stručna služba

Služba čuvara

prirode

0,00 0,00 0,00 Indikator (Pravilnikom propisane brzine

plovidbe) nije postignut.

Propisane brzine uvrštene u prijedlog Pravilnika

o zaštiti i očuvanju (2014.). Pravilnik nije

donesen.

AE6 Nastaviti suradnju sa stručnjacima i

institucijama prilikom susreta i

pronalaska velikih morskih kralješnjaka.

Stručna služba

Služba čuvara

prirode

HAOP, Veterinarska

služba, Komunalno

društvo

Aquarium Pula

0,00 0,00 0,00 Indikator (Baza podataka o pronađenim

jedinkama velikih kralješnjaka) postignut.

Ustanova vodi Excel bazu podataka s

pronalascima morskih vrsta, podaci dostavljani

HAOPu (elektronička pošta).

AF2 Provoditi akcije čišćenja obalnih Natura

2000 staništa.

Odsjek tehničkih

poslova

ŠRD Kornat, Klubovi

za podvodne

aktivnosti

0,00 7.000,00 0,00 Indikator ( Broj akcija, količina otpada )

postignut. Tijekom travnja i svibnja višekratno

je od naplavina čišćeno područje uvale Mir ,

obala Prolaza Mala Proversa, uvale Čušćica,

Vela i Mala Danovica te područje rta Turčin i

uvale Kobiljak. Također su očišćene obale uvala

Loišće i Lučica. Dana 20. svibnja provodila se

ekološka akcija čišćenja podmorja od otpadaka

i obala od naplavina. U akciji je sudjelovalo više

desetaka volontera ( među njima i ronioci iz

Zadra, članovi kluba za podvodne aktivnosti )

koji su sa svojim brodicama obilazili obale i

uvale te sakupljeni otpad dovozili u uvalu Mir. U

akciji čišćenja obala bilo je uključeno 8 brodica.

4 AD – Očuvati povoljno stanje

ugroženih morskih staništa

koraligenske zajednice, zajednice

polutamnih špilja te zajednice špilja i

prolaza u potpunoj tami, posebice na

području Kampanela, strmaca i

Garmenjaka, u odnosu na rezultate

početnih studija praćenja stanja

AE – Očuvati povoljno stanje

ugroženih i zaštićenih morskih vrsta,

posebice periske (Pinna nobilis),

crvenog koralja (Coralium rubrum) i

velikih morskih kralješnjaka, u

odnosu na rezultate početnih studija

praćenja stanja.

5

6 AF - Očuvati povoljno

stanje Natura 2000

staništa strmaca i muljevitih i

pjeskovitih obala u odnosu na

procjenu stanja iz 2008.

A. ZAŠTITA I

OČUVANJE

PRIRODNIH

VRIJEDNOSTI I

KRAJOBRAZA

AF3

Održavati oznake kretanja posjetitelja u

okolici strmaca te informativne i

interpretacijske ploče

Odsjek tehničkih

poslova

0,00 0,00 0,00 Indikator ( Broj zamjenjenih oznaka i ploča)

postignut. Postavljeno je više oznaka

upozorenja za opasnost od pada s visine i

opasnost od blizine provalije.

AF5 Zamijeniti dotrajalu ogradu na području

zone kretanja posjetitelja na strmica na

području uvale Mir

Odsjek tehničkih

poslova

Stolarski obrt 0,00 20.000,00 0,00 Indikator ( Šestomjesečni pregled i izvješće o

stanju ograde ) postignut. Pred turističku

sezonu provjerena je sva zaštitna ograda uz

strmce. U svibnju je izvršeno bojanje zaštitne

ograde uz stazu na lokaciji Remetine peći , uz

toranj i helidrom na Grpašćaku te u zoni uvale i

jezera Mir. Zadnjih godina je došlo do oštećenja

zaštitne ograde na vidilici uz strmac u zoni uvale

Mir te je krajem godine naručena izrada drvene

zaštitne ograde za vidilicu. U prosincu su

izvršeni radovi demontaže stare ograde u duljini

15 m te je izvršena montaža izrađene nove

drvene zaštitne ograde u duljini od 15 m sa

nanošenjem zaštite i bojanjem.

AG1 Provoditi čišćenje raslinja oko hrasta

crnike na površinama javnog dobra i uz

javne putove.

Služba Čuvara

prirode

Vatrogasna služba

0,00 0,00 0,00 Indikator (Jednom godišnje provedeno čišćenje

raslinja oko hrasta crnike. Zapisnici nadzorne

službe, fotodokumentacija) postignut. Očišćena

je površina od 29550m2, fotografije su u bazi

podataka, područja čišćenja su; Gmajno polje,

Grpašćak, Staza "Dugi otok trail", Prosika Poljica-

Jezero, Vidilica Mir -Škrača, Prosika Tripuljak i

Prosika Obor za magarce.

AG2

Surađivati s Hrvatskim šumama na izradi

Šumsko-gospodarske osnove

Stručna služba Hrvatske šume 0,00 0,00 0,00 Indikator (Zapisnici sastanak) postignut.

Sudjelovalo se na sastancima sa Hrvatskim

šumama -Zadar. Međutim Hrvatske šume nisu

donijele šumsko gospodarsku osnovu za cijeli

južni dio dugog otoka, pa tako i za PP Telašćicu.

Razlog je nepostojanje šumskih površina u

vlasništvu države, kao i premalih privatnih

šumskih površina.

AG3 Surađivati sa Šumarskim institutom i

Poljorivrednom savjetodavnom službom

u svrhu očuvanja šumske vegetacije

Stručna služba Šumarskim

institutom u

Jastrebarskom, kao i

Poljoprivrednom

savjetodavnom

službom

0,00 0,00 0,00 Indikator (Službeni dopisi. Izvješća istraživanja)

postignut. Na stručnoj razini surađuje se u

Šumarskim institutom u Jastrebarskom, kao i

Poljoprivrednom savjetodavnom službom

konkretno Ksenijom Franulović dipl.ing. iz

savjetodavne službe u vezi očuvanja šumske

vegetacije, i problematike štetnika borovog

prelca i potkornjaka.

AG4 Održavati postojeće te po potrebi

probijati nove protupožarne prosjeke s

elementima šumske ceste.

Odsjek tehničkih

poslova

0,00 150.000,00 0,00 Indikator ( Godišnje izvješće o duljini i broju

očišćenih prosjeka. ) postignut. Od siječnja do

travnja 7-8 djelatnika Ustanove radili su na

sanaciji-proširenju staze oko jezera Mir te uz to

čistili su stazu od raslinja. Tijekom svibnja

obavljani su radovi čišćenja prosjeka sa 5-6

djelatnika sa pilama i kosilicama na lokacijama

Poljice-jezero Mir duljine 1000 m i u zoni

Prisike s ukupnom duljinom prosjeka oko 1500

m.

6 AF - Očuvati povoljno

stanje Natura 2000

staništa strmaca i muljevitih i

pjeskovitih obala u odnosu na

procjenu stanja iz 2008.

7 AG – Očuvati površinu pod

autohtonim šumskim zajednicama u

odnosu na procjenu stanja iz 2008.

A. ZAŠTITA I

OČUVANJE

PRIRODNIH

VRIJEDNOSTI I

KRAJOBRAZA

AG5 Provoditi vježbe spremnosti za

protupožarnu zaštitu

Odsjek za

protupožarnu

zaštitu

DVD Sali 0,00 0,00 0,00 Indikator ( Svi zaposlenici Parka imaju položen

ispit o protupožarnoj zaštiti. ) - postignut. Pred

turističku sezonu održana je vatrogasna vježba

gašenja vodom u uvali Kobiljak s vatrogasnom

brodicom Mir i 10 djelatnika Ustanove.

AG6 Informirati lokalno stanovništvo i

posjetitelje Parka o protupožarnoj zaštiti

i pravilima ponašanja.

Odsjek za

protupožarnu

zaštitu

0,00 1.000,00 0,00 Indikator ( Broj i vrsta distributivnih

informativnih materijala) postignut. Postavljeno

je 5 velikih plakata "Zabranjeno loženje vatre".

Kod traženja savjeta od poljoprivrednika za

paljenje korova i posječenih grana na

poljoprivrednim otvorenim površinama od

djelatnika Ustanove davane su upute o

preventivnim radnjama i dopuštenom periodu

paljenja.

AG7 Nadopuniti i uskladiti akte protupožarne

zaštite.

Odsjek za

protupožarnu

zaštitu

0,00 0,00 0,00 Indikator ( Usklađeni akti protupožarne zaštite. )

postignut. Donesen je Plan zaštite od požara za

protupožarnu sezonu 2017. godine za period

1.5.-31.10.2017. godine. Prema planu

vatrogasno dežurstvo, motrenje i ophodarenje

podijeljeno je u tri faze: I faza u periodu od

01.05. do 01.06.2017. - dnevna smjena, II faza u

periodu od 01.06. do 15.09.2017. - 24 sata, III

faza u periodu od 15.09. do 31.10.2017. -

dnevna smjena.

AG8

Obnoviti protupožarne mulove Odsjek tehničkih

poslova

Odsjek za

protupožarnu

zaštitu

0,00 0,00 0,00 Indikator (broj obnovljenih mulova,

fotodokumentacija) nije postignut. Aktivnost

nije provedena jer su rebalansom Financijskog

plana za 2017. godinu planirana sredstva

prenamjenjena na druge aktivnosti.

AH1 Provoditi redovito praćenje stanja lokvi. Stručna služba 0,00 0,00 0,00 Indikator (godišnje izvješće o stanju) postignut.

Ispunjeni su obrazci i napravljen izvještaj o

stanju lokvi.

AH3

Surađivati s Hrvatskim vodama u izradi

godišnjih planova upravljanja vodama i

razvoju mjera zaštite.

Stručna služba Hrvatske vode 0,00 0,00 0,00 Indikator (dopisi i prijedlozi) djelomično

postignut. Nij postignuta sama svrha aktivnosti

jer prema planu HR voda za 2016.i 2017. godinu

lokve na području PP Telašćica nisu uvrštene u

Plan sanacije. Podaci o eventualnim zahvatima

na predmetnim lokvama dostavljeni su u VGO

Split. Međutim, po odgovoru HR voda za

planirane radove će najvjerojatnije trebati

provesti postupak ocjene prihvatljivosti zahvata

za ekološku mrežu i sukladno tome izraditi

potrebnu dokumentaciju.

AI1 Uspostaviti i provoditi sustav praćenja

stanja populacija prioritetnih vrsta ptica:

sivi sokol (Falco peregrinus ), morski

vranac (Phalococorax aristotelis ), sova

ušara (Bubo bubo ), zmijar (Ciraetus

galicius ), čiope (Apus apus, A. melba, A.

palidus)

Stručna služba

Služba čuvara

prirode

BIOM 0,00 33.700,00 0,00 Indikator (Izvješće godišnjeg praćenja)

postignut. Zaprimljeno je izvješće "Praćenje

stanja populacija ptica značajnih za Park prirode

Telašćica“. Prilikom istraživanja GPS odašiljačem

označena je jedna jedinka vrste Circaetus

gallicus čije se kretanje kontinuirano prati.

AI4 Izvršiti dotisak i distribuciju informativnih

materijala o unačaju i zaštiti priroitetnih

vrsta ptica

Stručna služba 0,00 15.260,00 0,00 Indikator (Broj i vrsta distribuiranih materijala)

postignut.

Izvršen je tisak bojanke za djecu "Ptice Telašćice-

edukativna bojanka o pticama Parka prirode

Telašćica"

AH – Održati optimalno stanje lokvi

kao pojilišta i staništa značajnog za

vodene organizme u odnosu na

rezultate početnih studija praćenja

stanja.

9 AI – Održati brojnost populacija i

uspješnost gniježđenja prioritetnih

vrsta ptica Parka u odnosu na

procjenu stanja iz 2006.

7 AG – Očuvati površinu pod

autohtonim šumskim zajednicama u

odnosu na procjenu stanja iz 2008.

A. ZAŠTITA I

OČUVANJE

PRIRODNIH

VRIJEDNOSTI I

KRAJOBRAZA

8

AI5 Provoditi edukaciju za lokalno

stanovništvo o značaju, prijetnjama i

načinu zaštite ptica.

Stručna služba 0,00 0,00 0,00 Indikator (Broj i vrsta edukativnih aktivnosti)

djelomično postignut.

Aktivnost je provedena u sklopu aktivnosti AI4 s

obzirom da je izrađena bojanka s popratnim

tekstom na temu očuvanja i zaštite ptica.

AI6 Surađivati s centrima za zbrinjavanje i

liječenje ptica.

Stručna služba

Služba čuvara

prirode

Sokolarski centar

Dubrava, Šibenik

0,00 0,00 0,00 Indikator (Zapisnici o zbrinjavanju ptica)

postignut.

Tijekom 2017. godine zabilježena je jedna

jedinka ozlijeđene sove ušare na prostoru

otoka te je izvršen transport ptice u Sokolarski

centar Dubrava, Šibenik.

AI7 Provesti zimsko prebrojavanje ptica

vodarica

Stručna služba 0,00 0,00 0,00 Indikator (Izvještaj prebrojavanja)-postignut.

Izvještaj dostavljen.

AI8 Provesti monitoring lastavica i piljaka Služba čuvara

prirode

0,00 0,00 0,00 Indikator (Izvještaj monitoringa) postignut.

Izvršen je monitoring prilikom kojeg nije

evidentirana nijedna jedinka navedenih vrsta.

10 AJ – Očuvati povoljan status

populacija prioritetnih vrsta

herpetofaune (zelene krastače,

gatalinke i sljeparice) u odnosu na

rezultate početnih studija

AJ1 Provesti praćenje stanja populacije

zelene krastače i gatalinke

Stručna služba,

služba čuvara

prirode

Udruga HYLA 0,00 5.000,00 0,00 Indikator (Izvještaj praćenja stanja) postignut.

Dostavljen je izvještaj te protokol praćenja za

područje Parka prirode Telašćica

AK2 Provesti praćenje stanja populacije

šišmiša, njihovih skloništa i lovišta.

Stručna služba Geonatura d.o.o. 0,00 19.868,00 0,00 Indikator (Plan praćenja stanja) postignut.

Provedeno istraživanje .„Istraživanje šišmiša u

špilji Golubinka 2017. godine". Dostavljen Plan

praćenja stanja.

AK3 Provoditi aktivnosti edukacije lokalnog

stanovništva i informiranja posjetitelja o

očuvanju šišmiša.

Stručna služba NP Krka 0,00 0,00 0,00 Indikator (Osmišljen sustav edukacije lokalnog

stanovništva) nije postignut.

Iako je u 2016. godini u suradnji sa Stručnom

službom NP Krka održana radionica za djecu u

sklopu obilježavanja Noći šišmiša u knjižnici u

Salima ove godine zbog riješavanja aktivnosti

prioriteta 1 posebice vezanih uz pripremu

projekta posjetiteljskog centra Grpašćak

aktivnost se nije provela u 2017. godini.

AL2 Provoditi redovitu njegu i skrb o

magarcima.

Stručna služba

Služba čuvara

prirode

Veterinarska stanica

Zadar, Hrvatska

poljoprivredna

agencija

0,00 14.471,94 0,00 Indikator (Izvješće veterinarske stanice)

postignut. Surađivalo se sa veterinarskom

stanicom Zadar, zbog redovitog uzimanja

uzoraka krvi.

Novoregistrirani magarci su upisani u arkod i

agronet.

Čipirani su preostali ne čipirani magarci te su

napravljene veterinarske kontrole.

Napravljene su putovnice kod Hrvatske

poljoprivredne agencije za sve magarce.

Magarci se redovito se dohranjuju .AL4 Izraditi informativne materijale, te

osmisliti i provoditi edukativne radionice

za djecu i odrasle.

Stručna služba 0,00 0,00 0,00 Indikator (broj korisnika radionica) nije

postignut. Prostor na kojem su smješteni

magarci je na privatnom posjedu te se nije u

mogućnosti urediti adekvatan prostor za

radionicu.

0,00 442.399,94 0,00

9 AI – Održati brojnost populacija i

uspješnost gniježđenja prioritetnih

vrsta ptica Parka u odnosu na

procjenu stanja iz 2006.

11 AK – Očuvati povoljno stanje

skloništa i lovnih staništa šišmiša u

odnosu na rezultate početnih studija

praćenja stanja.

UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI

12

A. ZAŠTITA I

OČUVANJE

PRIRODNIH

VRIJEDNOSTI I

KRAJOBRAZA

TEMA RBSPECIFIČNI

CILJEVIKOD AKTIVNOST

ODGOVORNA

INSTITUCIJA

SURADNI

CI

PROVEDBA AKTIVNOSTI

DP (izvor 43

bez konta

67111)

VS (izvor 31)

DI (izvor 51,

52, 61, 71,

84)

A2

Unaprijediti postojeće i razviti nove

manifestacije za posjetitelje te ih

promovirati. TZ Dugi otok TZ Božava

0,00 0,00 0,00 Kratkoročni indikator postignut: popisane sve postojeće

manifestacije (aktivnost se nastavlja tijekom 2018. )

A4

Surađivati s ronilačkim klubovima i

centrima koji dolaze na područje

Parka o vrijednostima zaštićenog

područja i pravilima ponašanja.JUPPT, Stručna služba

Ranilački

klub KPA

Zadar,

Ronilački

klub Sv.

Roko

0,00 0,00 0,00 Indikator Pravila neostavljanja tragova (leave no trace)

nije postignut: aktivnost se nastavlja tijekom 2018.

B4

Uspostaviti održivo gospodarenje

otpadom na području Dugog otoka,

odnosno sustav odvojenog

prikupljanja otpada.

Općina Sali JUPPT

0,00 0,00 0,00 Indikator Sustav odvojenog prikupljanja otpada u funkciji,

uključujući biootpad te kompostana nije postignut:

aktivnost se nastavlja tijekom 2018.

B5Poticati smještajne kapacitete na

dobivanje ekoloških certifikata na

području Dugog otoka.

TZ Dugi otok TA Adamo0,00 0,00 0,00 Indikator Broj certificiranih smještajnih kapaciteta nije

postignut: aktivnost se nastavlja tijekom 2018.

B6

Urediti arheološke lokalitete na

otoku.JUPPT

Sveučilište

u Zadru

0,00 0,00 0,00 Indikator Definirana lista prioritetnih lokaliteta, izrađen

program uređenja prema prioritetima djelomično

postignut: definirana je lista prioritetnih lokaliteta, a

aktivnost se nastavlja tijekom 2018.

B7

Unaprijediti postojeće te osmisliti

nove poučne staze prema tematskim

prioritetima na području Dugog

otoka.

JUPPT/TZ Dugi

otok/JUNJ/

0,00 0,00 0,00 Indikator Izrađen Plan poučnih staza s analizom nultog

stanja nije postignut: aktivnost se nastavlja tijekom 2018.

B10

Održavati i unaprijediti mrežu

pješačkih i biciklističkih staza na

području otoka.SV /

0,00 0,00 0,00 Indikator Inventarizacija pješačkih i biciklističkih staza sa

stanjem svake pojedine staze. nije postignut: aktivnost se

nastavlja tijekom 2018.

B12Provoditi redovite akcije čišćenja

podmorja i obale na području Dugog

otoka.

JUPPT/ŠRD/SV/JUNJ /0,00 0,00 0,00 Indikator Evidencija ekoakcija i sudionika postignut: baza

uspostavljena.

B14Povezivati sve dijelove otoka

redovnim autobusnim linijama. Općina Sali /0,00 0,00 0,00 Indikator Uspostavljene linije (broj) koje povezuju sva

mjesta na otoku nije postignut: aktivnost se nastavlja

tijekom 2018.

B17

Provoditi informiranje o

mogućnostima prijavljivanja na

poticaje za energetsku učinkovitost i

obnovljive izvore energije.

Općina Sali/JUPPT /

0,00 0,00 0,00 Indikator Broj pruženih informacija nije postignut:

aktivnost se nastavlja tijekom 2018.

C1Razviti program marketinga posebno

za Park prirode i posebno za Dugi

otok.

JUPPT / TZ Dugi otok /0,00 0,00 0,00 Indikator Izrađena dva programa marketinga nije

postignut: aktivnost se nastavlja tijekom 2018.

C2Poticati lokalne proizvođače na

dobivanje certifikata proizvoda. JUPPT /0,00 0,00 0,00 Indikator Broj/tip informativnih aktivnosti nije postignut:

aktivnost se nastavlja tijekom 2018.

7b. Aktivnosti Plana održivog turizma

Tablica 7.1.UPRAVLJANJE POSJEĆIVANJEM, EDUKACIJA I INTERPRETACIJA

TROŠAK PROVEDBE

CILJ A

Podići svijest o očuvanju kulturnih,

tradicijskih i prirodnih vrijednosti

otoka.

CILJ B

Unaprijediti sustav posjećivanja i

podići kvalitetu destinacije.

CILJ C

Unaprijediti postojeće i razviti nove

turističke sadržaje (proizvode i usluge)

otoka.

C3

Provesti analizu mogućnosti razvoja

brenda dugootočkih proizvoda.JUPPT/Općina Sali/ TZ

Dugi otok/TZ Božava/

0,00 0,00 0,00 Indikator Izvještaj analize lokalnih proizvoda djelomično

postignut: izrađen nacrt analize, a aktivnost se nastavlja

tijekom 2018.

C5Organizirati sajmove za promociju i

prodaju lokalnih suvenira i autohtonih

proizvoda.

TZ Dugi otoklokali

proizvođači

0,00 0,00 0,00 Indikator Broj/lokacija sajmova postignut: izrađena baza s

podacima sajmova.

C6Osmisliti i organizirati vođene

tematske ture / tematska vođenja.JUPPT/TZ TA Adamo

0,00 0,00 0,00 Indikator Broj tura nije postignut: aktivnost se nastavlja

tijekom 2018.

C11Promovirati i ponuditi tradicionalnu

gastronomsku kuhinju. TZ Dugi otok Ugostitelji0,00 0,00 0,00 Indikator Broj restorana koji nude tradicionalna jela nije

postignut: aktivnost se nastavlja tijekom 2018.

C12Razvijati nove brodarske ture na

otoku. TALokalni

brodari

0,00 0,00 0,00 Indikator Broj i lokacije tura nije postignut: aktivnost se

nastavlja tijekom 2018.

D2

Odrediti nosivi kapacitet lokacija koje

su dio itinerara brodara sa svrhom

boljeg prostornog i vremenskog

raspoređivanja posjetitelja.

JUPPT/TA Brodari

0,00 0,00 0,00 Indikator Određeni nosivi kapacitet nije postignut:

aktivnost se nastavlja tijekom 2018.

D3

Surađivati sa sportskim društvima i

klubovima u organizaciji takmičenja i

akcija čišćenja. JUPPT

Općina Sali,

ŠRD

Kornat, KD,

DVD Sali,

TZ Dugi

otok

0,00 0,00 0,00 Indikator Broj takmičenja, broj akcija čišćenja, broj

sudionika, količina otpada postignut.

D5Redovito održavati sastanke i po

potrebi organizirati razmjenu

iskustava suradničkog vijeća.

JUPPT SV0,00 0,00 0,00 Indikator Zapisnici sastanaka/Broj sudionika postignut.

0,00 0,00 0,00

CILJ D

Jačati suradnju svih aktera sektora

turizma na otoku.

UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI

CILJ C

Unaprijediti postojeće i razviti nove

turističke sadržaje (proizvode i usluge)

otoka.

KODTIP

ISTRAŽIVANJA

NAZIV

PROJEKTA/UGOVORAVRSTA/STANIŠNI TIP

PODRUČJE

ISTRAŽIVANJA/PRAĆENJA

STANJA

IZVOĐAČ METODOLOGIJA NAPOMENA ZAPRIMLJENO IZVJEŠĆE

AA1 monitoring FISHMPA Blue2 Ribe More PP Telašćica. Transekti su

određeni dosadašnjim

istraživanjima (Društvo

istraživača mora 20000 milja

(2015) :Monitoring no take

zona i ribljeg fonda na području

PP Telašćica)

Conisma

Sveučilište u Nici

Vizualni cenzus, video snimanje

Izvješće se očekuje u 2018.

godini

AE2/AD1 monitoring „Monitoring koraligenske

zajednice na strmcima u Parku

prirode Telašćica“

Crveni koralj/koraligen Područje strmca,otoka Vela i

Mala Sestrica te Velikog i Malog

Garmenjaka

Zone stroge zaštite.

Mikrolokaliteti su određeni

dosadašnjim istaživanjima

„NATURA - Društvo za zaštitu

prirode“

Na svakom lokalitetu metodom

autonomnog ronjenja,označili su

se trajni profili, zatim bi se duž

profila fotografirali koralji koji su

odabrani kao modeli istraživanja.

Postavili su se temperaturni data

loggeri (HOBO dana logger; Onset

computer corp.) i svjetlomjeri na

svakom izabranom lokalitetu

(svakih 5 metara na dubinama od

5 do 40 metara). Mjereni

parametri očitavali su se dva puta

godišnje. Uzimali su se i uzorci

morske vode za analizu hranjivih

soli i mogućih onečišćenja.

Izvješće zaprimljeno

AE3 istraživanje „Istraživanje dobrih dupina u PP

Telašćica“ na području Parka

prirode Telašćica

Tursiops truncatus Područje Parka prirode Telašćica Institut Plavi svijet Vizualni cenzus sa motornog broda

te fotodokumentacija.Izvješće zaprimljeno

AE6 istraživanje „Istraživanje dobrih dupina u PP

Telašćica“ na području Parka

prirode Telašćica

Tursiops truncatus Područje Parka prirode Telašćica Institut Plavi svijet Vizualni cenzus sa motornog broda

te fotodokumentacija.

Izvješće zaprimljeno

AH1 monitoring Lokve Lokve na području PP Telašćica Stručna služba PP Telašćica Popisni obrazac "Krške lokve -

mreža vodenih staništa"

Izvješće izrađeno

AI1 istraživanje Praćenje stanja

populacija ptica značajnih za

Park prirode Telašćica“,

Sivi sokol (Falco peregrinus),

morski vranac (Phalococorax

aristotelis), sova ušara (Bubo

bubo), zmijar (Ciraetus galicius),

čiope (Apus apus, A. melba, A.

palidus)

Područje Parka prirode Telašćica Udruga BIOM Metodologija definirana

provedenim istraživanjem

"Uspostava i praćenje stanja

populacija značajnih za "Park

prirode Telašćica" (Udruga Biom;

2016)

Izvješće zaprimljeno

AI7 monitoring Ptice vodarice Područje Parka prirode Telašćica Stručna služba PP Telašćica Vizualni cenzus

Međunarodno zimsko

prebrojabvanje ptica (IWC) Izvješće izrađeno

3. Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti i krajobraza

Tablica 3.2. PROVEDENA ISTRAŽIVANJA I PRAĆENJE STANJA (MONITORING) VRSTA I STANIŠNIH TIPOVA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI

AI8 monitoring Lastavice i piljci Određeni kvadranti na

nacionalnom nivou

Služba čuvara prirode Dumbović Mazal V., V.Lucić

(2015):Program monitoringa

lastavica i piljaka u Hrvatskoj

Izvješće izrađeno

AK2 monitoring „Monitoring šišmiša na

području Parka prirode

Telašćica“

Šišmiši Špilja Golubinka Geonatura d.o.o. Bat detektor/Vizualni cenzus Izvješće zaprimljeno

TEMA RBSPECIFIČNI

CILJEVIKOD AKTIVNOST

ODGOVORNA

USTROJSTVENA

JEDINICA

SURADNICI PROVEDBA AKTIVNOSTI

DP (izvor 43 bez

konta 67111)VS (izvor 31)

DI (izvor 51, 52,

61, 71, 84)

BA2 Uređenje staze na arheološkom lokalitetu

Dolac-Koženjak.

Stručna služba

Odsjek tehničkih

poslova

0,00 2.000,00 0,00 Indikator (informativna ploča na lokaciji Dolac)

postignut. Uređena je pješačka staza Dolac-

Koženjak ukupne duljine 770 m i širine 2-3 m do

vrha brda Koženjak. Staza je obilježena sa tri

putokaza , a uspinje se od 85 mnv do vrha

Koženjak 166 mnv.

BA4 Pružiti financijsku i logističku podršku

proslavi blagdana Sv. Ante, njegovanju

Tovareće mužike i izdavaštvu lokalnih

autora.

Ravnateljica

Odsjek tehinčih

poslova

0,00 0,00 0,00 Indikator (broj pruženih potpora) postignut.

Nakon izmjene krova crkve Sv. Ante u Dugom

polju izvršeno je odnošenje stare trule drvene

građe i njezino zbrinjavanje kako bi početkom

turističke sezone okoliš crkve bio sređen.

BA5

Unos novih podataka u arhivu kulturne

baštine.

Stručna služba

Služba općih i

zajedničkih poslova

0,00 0,00 0,00 Indikator (izrađena baza podataka) postignut.

Baza podataka nadopunjena novim podatcima.

BA6 Rekognosticirati, istražiti i konzervirati

arheološke lokalitete Sv.Ivana i rimske

vile rustike u Maloj Proversi

Stručna služba UNIZD,ICUA,TRAVEJ

D.O.O. RUĐER

BOŠKOVIĆ,HAZU

0,00 50.000,00 30.000,00 Indikator (Izvještaji istraživanja)

postignut.Provedeno arheološko istraživanje

lokaliteta sv.Ivana u Stivanjem polju i rimske vile

rustike u Maloj Proversi. Obavljena parcijalna

konzervacija rimske vile u Maloj Proversi prema

naputku Konzervatorskog odjela u Zadru.

BA7 Prikupiti tehničku dokumentaciju za

osnivanje arheološko etnološke zbirke

Stručna služba MDC,UNIZD,IEF,HAZ

U

0,00 0,00 0,00 Indikator (izrađena dokumentacija) postignut.

Izrađena je primarna dokumentacija o

pokretnim nalazima.

BB1 Održavati suhozide na javnim površinama

te poticati privatne vlasnike na obnovu

Stručna služba,

Služba čuvara

prirode

Odsjek tehničkih

poslova

0,00 7.000,00 0,00 Indikator ( dužina i broj održavanih suhozida )

postignut . Uz kamene suhozide se čistilo grmlje

u zoni Dolac, Vrci , Boljine, Dočić, Dugo polje,

Magrovica i Jaz. Time su posjetitelji mogli dobiti

bolji dojam o detaljima i tehnici gradnje.

Očišćeno je oko 2 kilometra suhozida na svim

navedenim lokacijama. Proveden je i natječaj za

obnovu suhozida u maslinicima, na koji se javilo

dvoje posjednika, te je obnovljeno i

novoizgrađeno oko 70 m suhozida.

BB – Očuvati tradiciju izrade i

održavanja suhozida i ribarskih

mulića te pružiti podršku u obnovi

tradicionalnih poljskih kućica

14

4. Očuvanje, zaštita i promicanje kulturno-povijesne baštine

Tablica 4.1.OČUVANJE, ZAŠTITA I PROMICANJE KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE

TROŠAK PROVEDBE

B. OČUVANJE,

ZAŠTITE I

PROMICANJE

KULTURNO-

POVIJESNE

BAŠTINE

13 BA-Očuvati vrijedne arheološke

lokalitete i nematerijalnu kulturnu

baštinu na području Parka

BB2 Organizirati radionice i radne akcije

obnove suhozida

Stručna služba 0,00 1.885,97 0,00 Indikatori (broj održanih radionica i akcija)

postignuti. Organizirana je radionica obnove

suhozida u rujnu. U sklopu radionice i

volonterskog programa"Obnova suhozida" koji

je trajao tjedan dana u rujnu obnovljeno je oko

100 metara suhozida.

BB3 Obnoviti postojeće ribarske muliće u uvali

Pećina, Podugopolje, Kučimul i Jaz

Odsjek tehničkih

poslova

0,00 0,00 0,00 Indikator ( Izrađena projektna dokumentacija.

Broj obnovljenih mulića) nije postignut.

Aktivnost nije provedena jer se rebalansom

Financijskog plana za 2017. godinu nisu osigurala

sredstva.

0,00 60.885,97 30.000,00

BB – Očuvati tradiciju izrade i

održavanja suhozida i ribarskih

mulića te pružiti podršku u obnovi

tradicionalnih poljskih kućica

14

UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI

B. OČUVANJE,

ZAŠTITE I

PROMICANJE

KULTURNO-

POVIJESNE

BAŠTINE

TEMA RBSPECIFIČNI

CILJEVIKOD AKTIVNOST

ODGOVORNA

USTROJSTVENA

JEDINICA

SURADNICI PROVEDBA AKTIVNOSTI

DP (izvor 43 bez

konta 67111)VS (izvor 31)

DI (izvor 51, 52,

61, 71, 84)

CA1 Poticati lokalnu zajednicu na stočarstvo u

svrhu održavanja površina pod

pašnjacima te obnovu maslinika i polja.

Stručna služba 0,00 30.800,00 0,00 Indikator (broj i iznos poticaja) postignut.

Proveden je natječaj za dodjelu poticaja za

obnovu tradicionalnih kultura u Parku. Prijavilo

se 17 zainteresiranih vlasnika, te je njih

11.udovoljavalo kriterijima iz natječaja.

Potpisani su ugovori, te dodjeljena sredstva za

obnovu tradicionalnih kultura u Parku.

CA3 Sudjelovati u izradi i provedbi

Poljoprivredno-okolišnog programa.

Stručna služba 0,00 0,00 0,00 Indikator (Službeni dopisi , popis sastanaka na

kojima je sudjelovaja JU) postignut. Sudjelovalo

sa na sastancima i radionicama Lag -Mareta, te

na predavanju: Poljoprivredno okolišne mjere u

organizaciji Poljoprivredno savjetodavne službe,

te se bilo na nekoliko sastanaka u Agenciji za

plaćanje u poljoprivredi.

CA4 Pružati savjetodavnu podršku lokalnom

stanovništvu vezanu uz poljoprivredu.

Stručna služba 0,00 0,00 0,00 Indikator (baza podataka o pruženim

informacijama) postignut. Napravljena je baza

podataka o pruženim informacijama i uslugama

poljoprivrednicima u Parku. Stručni savjetnik

agronom svakodnevno po potrebi daje savjete

kako u uredu tako i na terenu.

CA5 Pružati logističku podršku lokalnom

stanovništvu pri sređivanju vlasničkih

odnosa.

Stručna služba 0,00 0,00 0,00 Indikator (baza podataka o pruženim

informacijam) postignut. Lokalni vlasnici u

Parku obavješteni su da mogu dobiti pomoć u

sređivanju vlasničkih odnosa. Vlasnici koriste

uslugu Javne ustanove, te postoji baza podataka

o pruženim informacijama.

CA6 Razviti sustav brandiranja

poljoprivrednih proizvoda na području

Parka.

Stručna služba 0,00 13.833,34 0,00 Indikator (mije postignut) postignuti.

Uspostavljena je suradnja sa prof. Damirom

Kovačićem sa agronomskog fakulteta u Zagrebu

i tvrtkom Agrarno savjetovanje, sa ciljem

brendiranja proizvoda iz P.P. Telašćica, te

dogovoreno da se ide sa brendiranjem cijelog

Dugog otoka u suradnji sa Općinom Sali i

Turističkom zajednicom Sali i Božava. Potpisan

je ugovor te plaćena prva rata ugovora.

Završetak projekta očekuje se u 2018. g.

16 CB3 Provoditi redovito praćenje i uklanjanje

divljači u skladu s Lovno-gospodarskom

osnovom.

Stručna služba

Služba čuvara

prirode

/ 0,00 10.000,00 0,00 Indikator (godišnje izvješće o provedbi LGO)

postignut. Izrađeno godišnje izvješće o provedbi

LGO.0,00 54.633,34 0,00UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI

5. Podrška lokalnoj zajednici i odrćivo korištenje prirodnih dobara

Tablica 5.1. PODRŠKA LOKALNOJ ZAJEDNICI I ODRŽIVO KORIŠTENJE PRIRODNIH DOBARA

TROŠAK PROVEDBE

C. PODRŠKA

LOKALNOJ

ZAJEDNICI I

ODRŽIVO

KORIŠTENJE

PRIRODNIH

DOBARA

15 CA – Potaknuti obnovu i održavanje

poljoprivrednih površina u odnosu na

one iz 2008.

TEMA RBSPECIFIČNI

CILJEVIKOD AKTIVNOST

ODGOVORNA

USTROJSTVENA

JEDINICA

SURADNICI PROVEDBA AKTIVNOSTI

DP (izvor 43 bez

konta 67111)VS (izvor 31)

DI (izvor 51, 52,

61, 71, 84)

DA1 Jačati kapacitete zaposlenika Javne

ustanove kroz stručno usavršavanje.

Ravnateljica

Stručna služba

Služba čuvara

prirode

0,00 40.000,00 0,00 Indikator (Tečajevi prema potrebi - broj

polaznika, certifikati) postignut. Djelatnici

Stručne službe, službe čuvara prirode, te službe

računovodstva pohađali su

treninge/tečajeve/seminare/radionice i sl. s

ciljem daljnjeg usavršavanja i edukacije. Sheet

6b usavršavanje.

DA2 Razmjenjivati iskustva kroz sudjelovanje

na nacionalnim i međunarodnim

radionicama, skupovima (stručnim i

znanstvenim) i udruženjima.

Stručna služba 0,00 0,00 0,00 Indikator (Popis sudjelovanja i članstva) -

postignut.

Putni nalozi, digitalni i tiskani materijali s

imenima sudionika, kotizacija .

DA3 Upotpuniti kadar JU nužan za učinkovitu

provedbu Plana upravljanja

Ravnateljica, Služba

općih poslova

0,00 0,00 0,00 Indikator (nova zaposlenja) postignut.

Zaposlena su prema planu 3 djelatnika stručne

službe (stručna voditeljica, koordinatorica za

provedbu projekta, projektni asistent za

financijsko praćenje) 1 čuvar prirode III vrste

putem stručnog osposobljavanja bez zasnivanja

radnog odnosa Stručni suradnik za promociju i

marketing.

DB1 Nabaviti i održavati opremu potrebnu za

kvalitetno obavljanje poslova struke i

nadzora.

Stručna služba

Odsjek za

protupožarnu

zaštitu

Odsjek tehničkih

poslova

Alfa d.o.o. , Bašić

servis d.o.o. , Migral

d.o.o. , K.W. Nautik

Servis

0,00 65.000,00 0,00 Indikator ( Inventar opreme ) postignut.

Oprema registrirana u inventaru opreme.

DB2 Uspostaviti informacijski arhivski server

(nabaviti hardver i program za uspostavu

objedinjenog arhivskog servera sa

digitaliziranom dokumentacijom –

dokumenti, fotografije, scanovi, podaci

arhiva…)

Stručna služba 0,00 4.500,00 0,00 Indikator (Zapisnici o stanju informacijskog

sustava) postignut. Uspostavljena je mrežna

pohrana podataka (NAS)

DB3 Unaprijediti stručnu biblioteku i arhivu i

redovito je nadopunjavati.

Sve službe Javne

ustanove

0,00 0,00 0,00 Indikator (Stanje arhive i stručne bibliografije)

postignut.

DB4 i

DB5

Izraditi projektnu dokumentaciju za

rekonstrukciju uvale Mir.

Ravnateljica 0,00 0,00 0,00 Indikator (Projektna dokumentacija i dozvole) -

nije postignut. Aktivnost nije ostvarena zbog

nedostatka financijskih sredstava te se

prebacuje u 2018. godinu.

DC1 Provoditi komunikacijsku strategiju. Služba

promidžbenih

aktivnosti

0,00 0,00 0,00 Indikatori postignuti, organizirani i održani

sastanci između Javne ustanove i dionika s

ciljem uspostave bolje i učinkovitije

komunikacije i suradnje.

19 DC – Unaprijediti komunikaciju i

suradnju Javne ustanove s lokalnim

stanovništvom i nadležnim tijelima u

odnosu na 2011

18 DB – Razviti potrebnu infrastrukturu i

adekvatno opremiti službe Parka u

odnosu na postojeće stanje iz 2011.

6. Upravljanje Javnom ustanovom

Tablica 6.1. UPPRAVLJANJE JAVNOM USTANOVOM

TROŠAK PROVEDBE

D.UPPRAVLJA

NJE JAVNOM

USTANOVOM

17 DA – Podignuti nivo znanja i vještina

zaposlenika Javne ustanove u odnosu

na 2011.

DC2 Unaprijediti komunikaciju i koordinaciju s

lokalnim dionicima kroz redovite

sastanke prije i poslije turističke sezone.

Ravnateljica,

Stručna služba

0,00 0,00 0,00 Indikator (Dogovorene zajedničke aktivnosti,

zapisnici sastanaka, popis sudionika) postignut.

Održano je više sastanaka s predstavnicima

lokalne uprave (Općina Sali) te predstavnicima

Udruge vlasnika i posjednika nekretnina u PP

Telašćica - PIZUH. S Općinom Sali dogovorene su

zajedničke aktivnosti a s Udrugom PIZUH su

razgovori u tijeku.

DC3 Organizirati prodaju lokalnih suvenira i

autohtonih proizvoda na info

punktovima Parka

Služba

promidžbenih

aktivnosti

0,00 0,00 0,00 Indikator (potpisani ugovori) postignut . Sa

trojicom lokalnih roizvođača organizirana

distribucija lokalnih suvenira na Info punktu

Mir.

DC5 Surađivati s pomorskom policijom i

inspekcijom ribarstva u svrhu

unaprjeđenja provedbe zaštite.

Služba čuvara

prirode

0,00 0,00 0,00 Indikator (Zapisnici sastanaka i dopisi)

postignut.

Služba čuvara prirode je u svakodnevnom

kontaktu sa pomorskom policijom tijekom

ljetnih mjeseci. Uobičajeno se komunikacija

odvija pute e-maila.

DC6 Surađivati s JUZUZPV Zadarske županije u

upravljanju područjima ekološke mreže.

Stručna služba JUNJ 0,00 0,00 0,00 Indikator (Zapisnici sastanaka, dopisi) postignut.

Javna ustanova Natura Jadera članica je

osnovanog Suradničkog vijeća Parka prirode

Telašćica i Dugog toka. Sastanci se održavaju

jednom do dvaput godišnje.

DC9 Pratiti i aktivno sudjelovati u postupcima

donošenja zakonskih i podzakonskih

akata iz područja zaštite prirode.

Ravnateljica

Stručna služba

0,00 0,00 0,00 Indikator (Dopisi i prijedlozi) postignut. Praćena

je izrada novih kao i izmjene i dopune

zakonskih akata vezanih uz zaštitu prirode .

DC11 Provoditi volonterske programe Sve službe Javne

ustanove

9.100,00 Indikator (Broj volontera) postignuti. Provedena

su dva volonterska programa: Informator, u

kojem su sudjelovalo četiri volontera u srpnju i

kolovozu, te program graditelj suhozida u kome

je sudjelovalo petoro volontera tjedan dana u

rujnu.0,00 118.600,00 0,00

19 DC – Unaprijediti komunikaciju i

suradnju Javne ustanove s lokalnim

stanovništvom i nadležnim tijelima u

odnosu na 2011

UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI

D.UPPRAVLJA

NJE JAVNOM

USTANOVOM

IME PREZIME

KONTAKT

TELEFON /

MOBITEL

KONTAKT

E-MAILZVANJE

STRUČNA

SPREMA

RADNO

MJESTO

USTROJSTVENA

PODJEDINICA

USTROJSTVENA

PODJEDINICA

DRUGA

USTROJSTVENA

PODJEDINICA

TIP UGOVORA FINANCIRANJE NAPOMENA

Tomislav Grandov Ekonomist VŠS Vatrogasac Ods. za protup.

zaštitu

Na određeno,

puno radno

vrijeme

Vlastita sredstva

Slaven Karinja Str.tehničar SSS Vatrogasac Ods. za protup.

zaštitu

Na određeno,

puno radno

vrijeme

Vlastita sredstva

Boris Grandov Elektrotehničar SSS Vatrogasac Ods. za protup.

zaštitu

Na određeno,

puno radno

vrijeme

Vlastita sredstva

Luka Burin Brodos.tehn. SSS Str.ref.-dj.za

napl.ulaza

Ods. za promi.akt. I

ugod.tur. djel.

Podod. za

promociju

Na određeno,

puno radno

vrijeme

Vlastita sredstva

Kažimir Gašparović Brodos.tehn. SSS Str.ref.-dj.za

napl.ulaza

Ods. za promi.akt. I

ugod.tur. djel.

Podod. za

promociju

Na određeno,

puno radno

vrijeme

Vlastita sredstva

Nemanja Gačić Stolar SSS Str.ref.-dj.za

napl.ulaza

Ods. za promi.akt. I

ugod.tur. djel.

Podod. za

promociju

Na određeno,

puno radno

vrijeme

Vlastita sredstva

Dragan Orlić Konobar SSS Str.ref.-dj.za

napl.ulaza

Ods. za promi.akt. I

ugod.tur. djel.

Podod. za

promociju

Na određeno,

puno radno

vrijeme

Vlastita sredstva

Petar Petešić Frka Gimnazija SSS Str.ref.-dj.za

napl.ulaza

Ods. za promi.akt. I

ugod.tur. djel.

Podod. za

promociju

Na određeno,

puno radno

vrijeme

Vlastita sredstva

Tatjana Somer Prof.geol.i geog. VSS Str. ref. -

informator

Ods. za promi.akt. I

ugod.tur. djel.

Podod. za

promociju

Na određeno,

puno radno

vrijeme

Vlastita sredstva

Josip Frka Šped.-agen.teh. SSS Str. ref. -

informator

Ods. za promi.akt. I

ugod.tur. djel.

Podod. za

promociju

Na određeno,

puno radno

vrijeme

Vlastita sredstva

Iva Aunedi Preh. tehn. SSS Str. ref. -

informator

Ods. za promi.akt. I

ugod.tur. djel.

Podod. za

promociju

Na određeno,

puno radno

vrijeme

Vlastita sredstva

Antonio Kršulja Elektrotehničar SSS Čuvar prirode III

vrste

Sl. čuvara prirode Na neodređeno,

puno radno

vrijeme

Vlastita sredstva

Darko Aunedi Riboprer. SSS Mornar Ods. teh. poslova Na određeno,

puno radno

vrijeme

Vlastita sredstva

Romeo Raljević Str.tehničar SSS Mornar Ods. teh. poslova Na određeno,

puno radno

vrijeme

Vlastita sredstva

Ranko Komlen Gimnazija SSS Vozač Ods. teh. poslova Na određeno,

puno radno

vrijeme

Vlastita sredstva

Danijela Dominis Tekst.teh. SSS Spremačica Ods. teh. poslova Na određeno,

puno radno

vrijeme

Vlastita sredstva

Josipa Grbin Mag.str. znan. o

okolišu

VSS Str. sur. za

edukaciju

Sl.str. posl.

zaš.,održ., očuv i

kor.p.p.

Ods. za prir. i kult.

baštinui

Na određeno,

puno radno

vrijeme

Vlastita sredstva

6. Upravljanje Javnom ustanovom

Tablica 6.2. ZAPOŠLJAVANJE U IZVJEŠTAJNOJ GODINI

DJELATNICI ZAPOSLENI U JAVNOJ USTANOVI TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE

Marija Tomašić Mag. inž.

agroekol.

VSS Str. sur. za upr.

gospod. aktiv.

Sl.str. posl.

zaš.,održ., očuv i

kor.p.p.

Ods. za

upravljajnje pr.

resursima

Na određeno,

puno radno

vrijeme

Vlastita sredstva

Leonarda Lukin Dipl.ekonom. VSS Rukov. ods. -

koord. za prov.

projekata

Sl.str. posl.

zaš.,održ., očuv i

kor.p.p.

Ods. za upravljanje

projektima

Na određeno,

puno radno

vrijeme

Vlastita sredstva

DJELATNICI KOJI SU

PRESTALI RADITI U

JAVNOJ USTANOVI

TIJEKOM

IZVJEŠTAJNE

GODINE

Luka Burin Brodos.tehn. SSS Str.ref.-dj.za

napl.ulaza

Ods. za promi.akt. I

ugod.tur. djel.

Podod. za

promociju

Na određeno,

puno radno

vrijeme

Vlastita sredstva

Kažimir Gašparović Brodos.tehn. SSS Str.ref.-dj.za

napl.ulaza

Ods. za promi.akt. I

ugod.tur. djel.

Podod. za

promociju

Na određeno,

puno radno

vrijeme

Vlastita sredstva

Nemanja Gačić Stolar SSS Str.ref.-dj.za

napl.ulaza

Ods. za promi.akt. I

ugod.tur. djel.

Podod. za

promociju

Na određeno,

puno radno

vrijeme

Vlastita sredstva

Petar Petešić Frka Gimnazija SSS Str.ref.-dj.za

napl.ulaza

Ods. za promi.akt. I

ugod.tur. djel.

Podod. za

promociju

Na određeno,

puno radno

vrijeme

Vlastita sredstva

Tatjana Somer Prof.geol.i geog. VSS Str. ref. -

informator

Ods. za promi.akt. I

ugod.tur. djel.

Podod. za

promociju

Na određeno,

puno radno

vrijeme

Vlastita sredstva

Iva Aunedi Preh. tehn. SSS Str. ref. -

informator

Ods. za promi.akt. I

ugod.tur. djel.

Podod. za

promociju

Na određeno,

puno radno

vrijeme

Vlastita sredstva

Ranko Komlen Gimnazija SSS Vozač Ods. teh. poslova Na određeno,

puno radno

vrijeme

Vlastita sredstva

Marija Tomašić Mag. inž.

agroekol.

VSS Str. sur. za upr.

gospod. aktiv.

Sl.str. posl.

zaš.,održ., očuv i

kor.p.p.

Ods. za

upravljajnje pr.

resursima

Na određeno,

puno radno

vrijeme

Vlastita sredstva

Danijela Dominis Tekst.teh. SSS Spremačica Ods. teh. poslova Na određeno,

puno radno

vrijeme

Vlastita sredstva

DJELATNIKTIP USAVRŠAVANJA /

EDUKACIJE

NAZIV USAVRŠAVANJA /

EDUKACIJETRAJANJE

MJESTO

ODRŽAVANJAORGANIZATOR SVRHA USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE IZVOR FINANCIRANJA

Nikolina Baković

Milena Ramov

Vesna Petešić

Božidar Šoštarić

Jona Petešić

ostalo

2. konferencija morskih

zaštićenih područja

2 dana Split Udruga za prirodu,

okoliš i održivi razvoj

SUNCE

Predstavljanje rezultata SEAMed projekta te radionice na

temu Održivog turizama i Morskog otpada u zaštićenom

području.

SEAMed projekt

Nikolina Baković

ostalo

5. PARCS-NIP radionica 1 dan Zagreb PARCS projekt Tema: Fond za zajednička sredstva parkova Hrvatske Parcs projekt

Nikolina Baković

Juraj Milin ostalo

6. PARCS-NIP radionica 2 dana Vodice PARCS projekt Tema: Marketinška strategija braenda Parkovi Hrvatske Parcs projekt

Nikolina Baković

Juraj Milin ostalo

7. PARCS-NIP radionica 2 dana Zagreb PARCS projekt Tema: marketing i komunikacija Parcs projekt

Nikolina Baković

studijsko

putovanje/posjet

Radni posjet EU

parlamentu

2 dana BruxellesUred zastupnika u EU

parlamentu

Tema: uloga malih otoka u post 2020 strategiji EUUred zastupnika u EU

parlamentu

Nikolina Baković

trening/tečaj/škola

Radionica za procjenu

suradnje parka i lokalne

zajednice

1 dan Sali WWF Procjena suradnje parka i lokalne zajednice putem

upitnika

WWF

Nikolina Baković

trening/tečaj/škola

Uključivanje dionika i

participatorno upravljanje

zaštićenim područjem

3 dana Sali Projekt IUCN-a

„Towards Strengthened

Conservation Planning in

South-Eastern Europe“,

u organizaciju HAOP-a,

JU Maksimir i JU PP

Telašćica

Uključivanje dionika i participatorno upravljanje

zaštićenim područjem

Projekt IUCN-a

„Towards Strengthened

Conservation Planning in

South-Eastern Europe“

Nikolina Baković

ostalo

8. PARCS radionica 2 dana NP Brijuni PARCS projekt Tema: Izrada pravilnika o zaštit i očuvanju i Plan razvoja

sustava ZP-a

PARCS projekt

Nikolina Baković

ostalo

10. PARCS radionica 1 dan Zagreb PARCS projekt Tema: Marketinška strategija i definiranje kompetencija

za rad u ZP

PARCS projekt

Nikolina Baković

ostalo

11. PARCS radionica 2 dana Terme tuhelj PARCS projekt Teme: Izrada Plana razvoja sustava zaštićenih područja

RH, izrada Smjernica za planiranje upravljanja,

definiranje kompetencija neophodnih za rad u

zaštićenim područjima u Hrvatskoj

PARCS projekt

Tablica 3.3. STRUČNO USAVRŠAVANJE I EDUKACIJA DJELATNIKA

3. Upravljanje Javnom ustanovom

Nikolina Baković

trening/tečaj/škola

Edukacija za provedbu EU

projekata i područjima

javne nabave, financija te

sastavljanja i provedbe

ugovora o javnoj nabavi

5 dana Zagreb MZOE Jačanje kapaciteta djelatnika koji rade na EU projektima. VS

Nikolina Baković

ostalo

12. PARCS radionica 1 dan NP Plitvička jezera PARCS projektAktivnosti Parkova Hrvatske kroz centar za zajedniče

usluge

PARCS projekt

Nikolina Baković

Milena Ramov

Vesna Petešić

ostalo

Završna PARCS

konferencija

1 dan Zagreb PARCS projekt Predstavljanje rezultata Parcs projekta PARCS projekt

Nikolina Baković

trening/tečaj/škola

Upravljanje stresom i

konfliktnim situacijama

1 dan Zagreb Mirakul edukacijski

centar Direktne i indirektne tehnike rješavanja stresa i

konflikata

JU Park prirode Telašćica

Vesna Petešić

Milena Ramov

seminar Sudjelovanje javnosti u

radu zaštićenih područja

1 dan Zagreb BIOM Razmjena iskustva na temu uključivanja javnosti u

upravljanje zaštićenim područjima

JU Park prirode Telašćica

Milena Ramov trening/tečaj/škola Capacity training on

climate change adaptation

in Mediterranean MPAs

3 dana Francuska, Bonifacio IUCN Prilagodljivo upravljanja kao odgovor na klimatske

promjene.

Interreg Mediterranean

MPA -ADAPT

Milena Ramov trening/tečaj/škola Capacity training on

climate change

vulnerability, assesment in

Mediterranean MPAs

3 dana Francuska,Port Cross IUCN Pružiti znanje i razumijevanje o procjeni ranjivosti

staništa, vrsta i socioekonomskih aspekata kroz izradu

planova prilagodbe klimatskim promjenama.

Interreg Mediterranean

MPA -ADAPT

Vesna Petešić

Milena Ramov

trening/tečaj/škola Uključivanje lokalne

zajednice u upravljanje

zaštićenim područjima

3 dana Sali HAOP Trening i razmjena iskustva na temu uključivanja lokalne

zajednice u upravljanje zaštićenim područjem

JU Park prirode Telašćica

Vesna Petešić seminar FireForLife, restauracija

staništa kontroliranim

paljenjem

5 dana Lammi, Finska University of Helsinki Korištenje vatre kao alata za restauraciju otvorenih

staništa i u upravljanju Natura 2000 ciljanim vrstama

JU Park prirode Telašćica

Vesna Petešić ostalo Monitoring Smilja 1 dan Zadar HAOP Promjene u propisima direktno i indirektno povezanim

uz monitoring smilja

JU Park prirode Telašćica

Vesna Petešić trening/tečaj/škola Edukacija za korisnike

bespovratnih sredstava u

okviru Poziva Promicanje

održivog korištenja

2 dana Zagreb SAFU Edukacija vezana za provedbu projekta Interpretacijsko

edukacijski centar Grpašćak

JU Park prirode Telašćica

Vesna Petešić trening/tečaj/škola Upravljanje stresom i

konfliktnim situacijama

1 dan Zagreb Mirakul d.o.o. Upravljanje stresom i konfliktnim situacijama u

poslovnom okruženju

JU Park prirode Telašćica

Božidar Šoštarć Mila

Frka Snježana

Buturić

trening/tečaj/škola

Edukacija za računovodstvo

proračuna, plaće,

kadrovska evidencija,

obračun putnog naloga,

blagajna, salda konti

kupaca i dobavljača,

fakturiranje, e-javna

nabava, registar ugovora

29 dana Split PARCS projekt Osposobljavanje za rad u financijskom programu Parcs projekt

Danijel Milić seminar Financiranje i porezni

sustav OPG-ova

1 dan Zadar Lag-Mareta Pomoć lokalnoj zajednici- vlasnicima OPG-a. JU Park prirode Telašćica

Danijel Milić

Josipa Grbin

seminar Man and Karst 1 dan Zadar Sveučilište u Zadru Stjecanje znanja o krškim područjima JU Park prirode Telašćica

Danijel Milić trening/tečaj/škola Školski volonterski program

u zaštićenim područjima

2 dana N.P. Krka Udruga Sunce Edukacija za upravljanje volonterima Udruga Sunce i vlastiti

prihodi

Danijel Milić trening/tečaj/škola Forest Bioenergy in the

Protected Mediterranean

Areas

1 dan Zadar Zadarska županija i P.P.

Velabit

Stjecanje znanja o boljem upravljanju biomasom u

zaštićenom području.

JU Park prirode Telašćica

Danijel Milić seminar Poljoprivredno okolišne

mjere.

1 dan Zadar Poljoprivredno

savjetodavna služba

Primjena znanja u poljoprivredno okolišnom programu JU Park prirode Telašćica

Nikola Raljević

German Grbin

Nikola Raljević

Marino Buturić

Antonio Kršulja

Juraj Milin

Goran Milin

Luka Petešić Frka

seminar seminar 1 dan Betina Academia Tempora Osnove upravnog prava za Čuvare prirode i izmjene i

dopune Zakona o zaštiti prirode.

JU Park prirode Telašćica

Nikola Raljević seminar studijski boravak 3 dana Portugal, Lisabon ERS Kongres rendžera u Portugalu JU Park prirode Telašćica

Josipa Grbin

Milena Ramov

Vesna Petešić

seminar Marine litter - challenges

and solutions

1 dan Split MEP Davor Škrlec Upravljanje otpadom i mikroplastikom JU Park prirode Telašćica

Josipa Grbin seminar Workshop on fisheries

management measures in

Natura 2000 sites in the

Mediterranean

3 dana Zadar MZOIE; European

commision

Upravljanje i zaštita morskog okoliša, ribljeg fonda i

razvoj održivog ribarstva

European

commision/MZOIE

Josipa Grbin trening/tečaj/škola Crowdfunding edukacija 3 dana Zagreb TERRA Hub Razvoj većeg projekta uz financiranje više subjekata Parcs projekt

Josipa Grbin kongres Izazovi i perspektive

održivog razvoja turizma u

Hrvatskoj

1 dan NP Plitvička jezera Mreža za održivi razvoj

Hrvatske

Razvoj održivog turizma Mreža za održivi razvoj

Hrvatske

Josipa Grbin

Milena Ramov

trening/tečaj/škola Adrenalinski park 1 dan PP Telašćica JUPP Telašćica Osposobljavanje za radu u adrenalinskom parku u PP

Telašćica

JU Park prirode Telašćica

Jona Petešić trening/tečaj/škola Edukaciju za koordinatore

volontera i utvrđivanje

interesa škola

3 dana Makarska Udruga SUNCE Provedba volonterskih programa Udruga Sunce

TEMA RBSPECIFIČNI

CILJEVIKOD AKTIVNOST

ODGOVORNA

USTROJSTVENA

JEDINICA

SURADNICI PROVEDBA AKTIVNOSTI

DP (izvor 43 bez

konta 67111)VS (izvor 31)

DI (izvor 51, 52,

61, 71, 84)

EA1 Osmisliti i provoditi program edukacije i

certificiranja turističkih vodiča u Parku za

turističke djelatnike i lokalno

stanovništvo koje se bavi turizmom.

Stručna služba 0,00 0,00 0,00 Indikator (Program edukacije i certificiranja. Broj

i vrsta edukativnih aktivnosti , broj korisnika

aktivnosti i certifikata) nije postignut.

U 2016. godini održana je trening radionica

Interpretacije vrijednosti zaštićenog područja,

namjenjena turističkom vodičima i agencijama

(u okviru SEA Med projekta). Planirana radionica

nije se održala u 2017. godini zbog provođenja

aktivnosti prioriteta 1 te povećanog obima

posla vezano uz posjetiteljski centar Grpašćak.

EA3 Uspostava podvodne edukativne staze Stručna služba Udruga Sunce 0,00 5.000,00 82.000,00 Indikator (uspostava podvodne edukativne

staze)postignut. Staza je stavljena u funkciju.

EA4 Organizirati vođene tematske ture za

posjetitelje Parka uspostavom GIS

portala

Stručna služba 0,00 0,00 0,00 Indikator (Razvijen GIS portal ) nije postignut

zbog potkapacitiranosti Stručne službe.

EA5 Publicirati nove i dotiskivati postojeće

informativne materijale i suvenire te

provesti natječaj za izradu tradicionalnog

suvenira

Stručna služba 0,00 20.000,00 0,00 Indikator (Broj i vrsta materijala) postignut.

Izvršen dotisak 4 brošure (Mali zeleni čuvari,

Dugootočke staze ljekovitog bilja, Arheološka

mapa Dugog otoka), kreirala i tiskala se nova

bojanka za djecu i letak za nautičare s ponudom

elektrovozila za najam.

EA7 Poboljšati informiranje javnosti o Parku

putem web stranice i prisutnosti u

medijima.

Stručna služba 0,00 0,00 0,00 Indikator (Broj posjeta na web stranici, press

clipovi) postignut. Evidentiran je veći broj

posjeta na službenoj web stranici i na profilima

društvenih mreža što je rezultat kontinuiranog

obaviještavanja događanja koji se zbivaju u

parku.

EB2 U suradnji s turističkim agencijama i

brodarima osmisliti plan posjete Parku sa

svrhom boljeg prostornog i vremenskog

raspoređivanja posjetitelja.

Ured ravnatelja

Stručna služba

Služba čuvara

prirode

0,00 0,00 0,00 Indikator (Broj sastanaka. Plan posjećivanja) nije

postignut. U suradnji s MZOE razvija se novi

način naplate ulaznica, stvaranja ugovornih

obveza s agencijama i praćenja posjetitelja, te

tek nakon definiranja novih cjenika pristupit će

se komunikaciji s Agencijama i brodarima (u

2018. godini).

EB3 Započeti sa implementacijom uspostave

centra Grpašćak

Stručna služba MZOE, FZOEU,

Razbor d.o.o., KAP4

d.o.o., Cadcom

d.o.o., Općina Sali,

TZ općine Sali

0,00 0,00 0,00 Indikator( Aktivnosti izvršene sukladno

projektnoj aplikaciji ) postignut. Sklopljen je

ugovor o dodjeli sredstava te se započelo s

implementacijom sukladno hodogramu

projekta.

EA – Poboljšati prezentaciju i

povećati informiranost posjetitelja i

šire javnosti o vrijednostima parka u

odnosu na 2011.

21 EB-Unaprijediti sustav posjećivanja

Parka i kvalitetu prijema posjetitelja u

odnosu na 2011. godinu

7.Upravljanje posjećivanjem, edukacija i interpretacija

Tablica 7.1.UPRAVLJANJE POSJEĆIVANJEM, EDUKACIJA I INTERPRETACIJA

TROŠAK PROVEDBE

E. EDUKACIJA I

INTERPRETACI

JA

20

EB4 Unaprijediti i održavati mrežu pješačkih i

biciklističkih staza.

Odsjek tehničkih

poslova

0,00 200.000,00 0,00 Indikator ( Plan novih staza , izvješće o

održavanju staza ) postignut. Od početka

godine se radilo na održavanju pješačkih i

biciklističkih staza na području cijelog Parka.

Svih staza je u Parku više od 30 km pa se

prioritetno održavaju glavne i frekventnije

staze. Nakon obilnih kiša 11. rujna i oštećenih

cesta i staza, u studenom je zatraženo izdavanje

dopuštenja od Ministarstva zaštite okoliša i

energetike za sanaciju oštećenih staza.

Početkom prosinca dostavljeno je Rješenje , a

nakon pozivnog natječaja 28. prosinca odabran

je i ponuditelj za izvođenje radova sanacije

protupožarnih i biciklističkih staza na području

PP Telašćica; Krešo Gabrić, obrt za

građevinarstvo.

EB6 Provoditi akcije čišćenja podmorja i

osigurati zbrinjavanje otpada.

Stručna služba

Služba čuvara

prirode

Odsjek tehničkih

poslova

Ronilački klubovi;

ŠRD Kornati, lokalna

zajednica

0,00 10.000,00 0,00 Indikator (Baza o provedenim akcijama čišćenja)

postignut.

U svibnju i listopadu 2017. godine održala se

akcija čišćenja podmorja i obale Parka.

EB7 Surađivati sa sportskim društvima i

klubovima u organizaciji takmičenja i

akcija čišćenja.

Stručna služba

Služba čuvara

prirode

Odsjek tehničkih

poslova

Zajednica tehničke

kulture Zadarske

županije, KPA Zadar

0,00 7.000,00 0,00 Indikator (Izvještaji o obavljenim natjecanjima i

čišćenijma ) postignut. Krajem mjeseca lipnja

održana je "LJETNA ŠKOLA ZAJEDNICE TEHNIČKE

KULTURE

ZADARSKE ŽUPANIJE P.P. TELAŠĆICA 2017.g."

Sedmodnevnu školu pohađalo je 12 učenika od

5-8 razreda iz zadarskih osnovnih škola.

Sedmodnevni program se bazirao na tehničkim

znanostima (raketarstvo, ronjenje, orijentacija

um prirodi, radioamaterizam, fotografija) na

terenu, a jedan dan je bio posvećen Čuvarima

prirode.

EB8 Provoditi edukativne programe u

suradnji sa obrazovnim institucijama

Stručna služba OŠ Petar Lorini Sali 0,00 0,00 0,00 Indikator (Broj provedenih edukativnih

programa) postignut: provedena edukacija na

temu značaja lokvi i pojasa plime i oseke

EB9 Omogućiti prilaz za osobe s invaliditetom

do obora za magarce

Odsjek tehničkih

poslova

0,00 0,00 0,00 Indikator ( Stanje infrastrukture, izvještak

tehničke službe ) djelomično postignut.

Nabavljena je žičana pletena plastificirana

ograda ( mreža ) za ograđivamje obora za

magarce te pocinčane cijevi za izradu novih

stupova za obor. Pokrenute su pripremne

radnje ovog projekta u smislu odabira

mikrolokacije na kojoj bi se trebalo omogućiti

prilaz za osobe s invalidetom te se razgovaralo

sa vlasnicima zemljišta radi davanja suglasnosti

za korištenje zemljišta.

0,00 242.000,00 82.000,00

21

UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI

EB-Unaprijediti sustav posjećivanja

Parka i kvalitetu prijema posjetitelja u

odnosu na 2011. godinu

E. EDUKACIJA I

INTERPRETACI

JA

POSJETITELJI BROJ TOČAN

BROJ/PROCJENA

Posjetitelji u ZP - ukupno

Organizirani posjetioci s ugovorom

69384procjena

Organizirani posjetioci ekskurzije838

točan broj

Induividualni posjetioci Nautičari

32760

procjena

Individualni posjetioci ulaz Dolac

18976točan broj

Individualni posjetioci u kućama za

odmor 1369točan broj

LOKALITET/OBJEKT/

POUČNA STAZABROJ

TOČAN

BROJ/PROCJENAJEDINICA NAPOMENA

upišite nazivodabrati jednu od

ponuđenih tvrdnji

ukoliko tako pratite broj

posjetitelja

7a. Edukacija i interpretacija 7b. Posjećivanje i promocija

Tablica 7.4. BROJ POSJETITELJA PREMA POJEDINIM LOKALITETIMA

Tablica 7.5. ISTRAŽIVANJA POSJETITELJA

Tablica 7.3. BROJ POSJETITELJA

PREMA PROGRAMIMA

Po prodanim individualnim ulaznicama

Po prodanim individualnim ulaznicama

NAPOMENA

Temeljem kapaciteta plovila, te broja ulaza

<Dodati redove po potrebi>

Temeljem potvrda o ekskurzijama

Temeljem prosječnog broja osoba po broju

prodanih ulaznica na plovlima.

ISTRAŽIVANJE POSJETITELJA BROJ ISPITANIKA SVRHA

upišite nazivU koju se svrhu provodilo

istraživanje posjetitelja?

<Dodati redove po potrebi>

NAPOMENA

NAZIV ZONE/PODRUČJA NADZORA

BROJ TDI PO

ZONI/PODRUČJU

NADZORA

BROJ

PREKRŠAJA/ZABR

ANJENIH RADNJI

<Dodati redove po potrebi>

UKUPAN BROJ 0 0

TIP PREKRŠAJA/ZABRANJENE RADNJESLUŽBENA

BILJEŠKA

ZAPISNIK O

NADZIRANOM

DOGAĐAJU

NOVČANA KAZNA

NA MJESTU

POČINJENJA

RJEŠENJEOPTUŽNI

PRIJEDLOG

KAZNENA

PRIJAVA

PROSLIJEĐENO

NADLEŽNOJ

SLUŽBI NA

NAPOMENA

UKUPAN BROJ

TOG TIPA

PREKRŠAJA

Bespravna gradnja0 0

Ilegalni ribolov0 0

Krivolov0 0

Hvatanje strogo zaštićenih životinja0 0

Branje strogo zaštićenih biljaka0 0

Sječa šume0 0

Ilegalna eksploatacija mineralnih

sirovina

0 0

Odlaganje veće količine otpada izvan

označenih odlagališta

0 0

Bacanje otpadaka izvan predviđenog

prostora

0 0

Izazivanje požara0 0

Loženje vatre izvan naselja i

označenih mjesta

0 0

Vožnja/parkiranje izvan za to

namjenjenih površina

0 0

Sidrenje/privez plovila (u unutarnjim

vodama)

0 0

Privez plovila (na pomorskom dobru)0 0

Kampiranje/logorovanje izvan

označenih mjesta

0 0

Kupanje na mjestima gdje je ono

zabranjeno

0 0

9. Evidencija nadzora

Tablica 9.1. BROJ TERENSKIH DNEVNIH IZVJEŠTAJA (TDI) I PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI PO ZONAMA ILI PODRUČJIMA NADZORA

NAPOMENA

Tablica 9.2. EVIDENCIJA NADZORNIH RADNJI PREMA TIPU PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI

Ulaz bez ulaznice/vinjete0 0

Oštećivanje i/ili uništavanje znaka

i/ili informativne ploče

0 0

Postavljanje ploče, reklamnog i/ili

drugog panoa bez dopuštenja

0 0

Ciljani nadzor morskog i kopnenog

područja (sezona/ljeto)

30 Izvršeno je 30 ciljanih izlazaka na teren.

Izlasci su vršeni u timu dva čuvara

prirode. Gledano od strane pokrivenosti

područja Čuvarima prirode, 90 dana u

sezoni na području su u smjenama bili

najmanje 2 čuvara prirode. Tko da su se

kontrole vršile svakodnevno. Dnevna

izvješća pisana su u NIPS aplikaciji,

Nadzornim listovima i u bilješkama

Čuvara prirode.

30

Ciljani nadzor ribara i morskog

područja (zimski period)

7 Izvršeno je 7 ciljanih kontrola ribara na

morskom području. Službene bilješke

pisane su u nadzornim listovima, NIPS

aplikaciji, tablicama ribara i brodskim

dnevnicima plovila koji su korišteni u

kontroli područja.

7

Intervencije i pomoć pri spašavanju

17 Izvršeno 11 intervencija direktne hitne

pomoći i 6 indirektnih tj. sudjelovanje i

pomoć pri intervencijama u suradnji s

drugim službama. Unesene u nadzorne

listove i NIPS aplikaciju.

17

Intervencije i pomoć pri spašavanju

4 Izvršeno 11 intervencija direktne hitne

pomoći i 6 indirektnih tj. sudjelovanje i

pomoć pri intervencijama u suradnji s

drugim službama. Unesene u nadzorne

listove i NIPS aplikaciju.

Ostalo0 0

UKUPAN BROJ

54 4 0 0 0 0 0 54

DJELATNOST TRAJANJE UGOVORA OSTVARENI PRIHOD DATUM SKLAPANJA

UGOVORAOVLAŠTENIK

Ugostiteljska djelatnost 12.04.2018. 100,00 12.04.2017. Ugostiteljski obrt MARE

Ugostiteljska djelatnost 19.04.2018. 136.800,00 19.04.2017. NUK obrt za ugostiteljstvo

Djelatnost prodaje suvenira, turistička i

ugostiteljska djelatnost

01.06.2017. 100,00 01.06.2018. Trgovački obrt MEDUZA

Djelatnost prodaje suvenira, turistička i

ugostiteljska djelatnost

03.07.2017. 100,00 03.07.2018. JAKOV M. d.o.o.

Ugostiteljska djelatnost 25.07.2017. 100,00 25.07.2018. Ugostiteljski obrt MARE

10. Ostvarena koncesijska odobrenja

Tablica 10.1. OSTVARENA KONCESIJSKA ODOBRENJA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI