of 41 /41
1 IZVJEŠĆE O ODRŽIVOSTI

IZVJEŠĆE O ODRŽIVOSTI · b. O nefinancijskom izvještaju c. Ključni pokazatelji uspješnosti Ovaj izvještaj je pripremljen u skladu s GRI Standardima: Sržna opcija Društvo

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZVJEŠĆE O ODRŽIVOSTI · b. O nefinancijskom izvještaju c. Ključni pokazatelji uspješnosti...

 • 1

  IZVJEŠĆE O ODRŽIVOSTI

 • 2

  1. Uvod a. Poruka predsjednika Uprave b. O nefinancijskom izvještajuc. Ključni pokazatelji uspješnosti

  2. O Društvu a. Kratki osvrt kroz povijestb. Analiza poslovnog okruženjac. Vizija i misijad. Važni događaji u 2017. godini e. Nagrade i priznanjaf. Pomoć zajednici i razvojni programi

  3. Poslovni model održivosti Društva a. Analiza poslovnog okruženjab. Rizici poslovanjac. Materijalni aspekti poslovanja Društva na održivi razvoj

  4. Sigurnost ljudi i odgovornost za proizvod kao imperativ poslovanjaa. Ulaganje u zaposlenike, zdravlje i sigurnostb. Upravljanje kvalitetom

  5. Utjecaj poslovanja na okoliša. Sustav upravljanja utjecaja Društva na okoliša. Sustav upravljanja okolišemb. Briga za okolišc. Utjecaj na okoliš (energija, emisije, otpad)

  6. GRI Index

  NEFINANCIJSKI IZVJEŠTAJĐuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o.

 • 3 UVOD

  Poštovane čitateljice i čitatelji,

  Povijest poduzeća Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o. seže od 1921. godine i vezana je za Wagon and Locomotive Repair Shop u kojem Đuro Đaković TEP kao dio grupe Đuro Đaković ima svoje korijene. Tijekom duge povijesti Društvo je imao važnu ulogu u razvoju metalske industrije i novih tehnoloških rješenja u Hrvatskoj. Ponosni na opisanu povijest i korijene poduzeća, prihvaćamo budućnost i sve izazove koje ona donosi na način da kontinuirano razvijamo sigurnije i naprednije proizvode i modele poslovanja. Odgovoran pristup poslovanja prepoznaju naši kupci, dobavljači i investitori, a našim zaposlenicima, lokalnoj zajednici i okolini u kojoj djelujemo dužni smo osigurati dostojan i siguran život, jednako kao i generacijama koje dolaze nakon nas.Makroekonomsko okruženje karakterizirano je stalnim promjenama koje značajno utječu na poslovanje Društvo koje treba uspješno poslovati. Dijalogom s našim dionicima, identifikacijom i upravljanjem rizicima, moguće je odgovoriti na nove poslovne izazove i samo odgovornim poslovanjem ostvariti održivost poslovanja.

  Društvo Đuro Đaković TEP uspješno je poslovalo i 2017. godine te pokazuje nastavak stabilnog poslovanja. Neto dobit na kraju 2017. godine iznosi 48,9 milijuna kuna i bilježi porast od 13% posto u odnosu na prethodnu godinu. Vrlo ponosno mogu reći kako je uspješno poslovanje rezultat strateških i društveno odgovornih poslovnih aktivnosti. Odgovornost prema okolišu, zaposlenicima i zajednici u kojoj djelujemo omogućava prepoznavanje, definiranje i implementaciju društveno odgovornih aktivnosti i projekata kroz našu suradnju s znanstveno-obrazovnim i gospodarskim sektorom. Zapošljavanje mladih ljudi, obrazovanje i usavršavanje zaposlenika pridonijeli su stručnom osposobljavanju i zapošljavanju mladih osoba kao i dobrim poslovnim rezultatima i reputacijom Društva.

  Implementacijom sustave za upravljanje, redovito kontroliramo i poboljšavamo poslovne aktivnosti koje imaju značajan utjecaj na okoliš i društvo. Zadovoljavanje najviših svjetskih standarda dokazuje se certifikatima, ali i zadovoljstvom kupaca i korisnika proizvoda i opreme. Već godinama Društvo posjeduju sustave upravljanja prema zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001 za upravljanje kvalitetom, ISO 14001 za upravljanje okolišem, te OHSAS 18001 za upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu. Sve poslovne aktivnosti Društva usklađene su sa zakonskom regulativom RH i međunarodnim odredbama i standardima vezanom za okoliš i društvo.

  Poslovanja na društveno odgovoran način obilježile su desetljeća poslovanja Društva, a ove godine je Društvo dobrovoljno objavilo prvi Izvještaj o održivosti i društvenoj odgovornosti poduzeća u kojem se nalaze detaljne informacije o poslovnim aktivnostima o utjecaju na društvo i okoliš tijekom 2017. godine. Izvještaj je sastavljen prema GRI Standardima, međunarodno priznatom okviru za nefinancijsko izvještavanje čime Društo povećava svoju transparentnost i dijalog sa dionicima.

  Mogućnosti i izazovi s kojima se susrećemo kontinuirano redefiniraju naše razumijevanje o tome kako stvaramo vrijednost za poduzeće, zaposlenike i društvo. Kroz kvantifikaciju našeg utjecaja na društvo i okoliš, te dijalogom s ključnim dionicima nastavit ćemo pružati dodanu vrijednost zajednicama u kojima djelujemo.

  S poštovanjem,Ivica Marić

  Predsjednik Uprave Đuro Đaković TEP d.o.o.

  Poruka predsjednika Uprave

 • 4

  b. O nefinancijskom izvještaju c. Ključni pokazatelji uspješnosti

  Ovaj izvještaj je pripremljen u skladu s GRI Standardima: Sržna opcija

  Društvo Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o. po prvi puta sastavlja nefinancijski izvještaj ili izvještaj o održivosti za 2017. godinu. Prilikom sastavljanja nefinancijskog izvještaja koristila se metodologija međunarodno priznatog okvira za nefinancijsko izvještavanje GRI Standardi (GRI Standards). Smjernicama za izvještavanje o održivosti (GRI standardi). Od dvije opcije izvještavanja prema GRI Standardima, odabrana je opcija sržne usklađenosti. Izvješće obuhvaća razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine i objavljuje se jednom godišnje.

  Za 2017. godinu nije provedena vanjska verifikacija izvješća. Za buduća se razdoblja Društvo obvezuje razmotriti mogućnost vanjske verifikacije.

  Izvješće je pripremljeno u PDF obliku i objavljeno na javno dostupnim stranicama kompanije: www.ddtep.hr

  Za sva pitanja ili pojašnjenja vezana uz nefinancijsko izvješće moguće je obratiti se na e-mail info@ ddtep.hr.

  Izravno stvorena i distribuiranaekonomska vrijednost 2017. (u kn)

  IzRavnO STvORena eKOnOmSKa vRIjeDnOST

  zaDRžana eKOnOmSKa vRIjeDnOST

  DISTRIbUIRana eKOnOmSKa vRIjeDnOST

  Prihodi 613,416,491 kn

  76,589,875 kn

  536,826,616

  Operativni troškovi 426,763,608 kn

  Troškovi zaposlenika 109,554,418 kn

  Plaćanja davateljima kapitala 408,238 kn

  Ulaganja u zajednicu 100,352 kn

 • 5

  Prihodi - poslovni

  Prihodi - ostali

  Prihodi - ukupni

  Distribuirana ekonomska vrijednost:

  Operativni troškovi

  Plaće - neto

  Doprinosi iz plaće - MIO

  Porezi

  Prirezi

  Doprinosi na plaću

  Ukupno plaća

  Plaćanje davateljima kapitala (dividenda )

  Ulaganja u zajednicu (donacije i sponzorstva )

  Zadržana ekonomska vrijednost (izračunata kao “Izravna stvorena ekonomska vrijednost” umanjena za “Distribuiranu ekonomsku vrijednost”)

  503.701.417,00

  18.176.681,00

  521.878.098,00

  456.295.211

  91.134.589

  16.976.844

  17.229.211

  590.591

  14.572.626

  140.503.861

  0

  184.700

  587.751.026,00

  25.495.816,00

  613.246.842,00

  544.989.083

  71.852.227

  16.988.917

  5.802.410

  339.704

  14.571.159

  109.554.417

  69.419.821

  100.352

  593.616.973,00

  4.426.779,00

  598.043.752,00

  536.884.914

  63.356.219

  16.185.677

  6.253.388

  528.715

  13.785.296

  100.109.295

  0

  158.576

  2015. 2016.Izravno stvorena ekonomska vrijednost: 2017.

  EBIT je ostvaren u iznosu od 54.737 milijuna kn što iznosi 9,32% u odnosu na prihod.

 • 6

 • 7 2. O DRUŠTVU

  Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o. (u daljnjem tekstu “ĐĐ TEP“) jedan je od vodećih europskih proizvođača tlačnih dijelova kotlova za termoenergetska postrojenja za javne ili privatne proizvođače energije. Društvo je osnovano 1921. godine i vodi se pod matičnim brojem subjekta 050006617, OIB 73880953014. Sjedište Društva nalazi se u ulici Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod, Hrvatska.

  U kolovozu 2011. godine društvo EMAlliance, Rusija postaje novi vlasnik Đ.Đ. TEP-a, što je evidentirano u trgovačkom Sudu u Osijeku – stalna služba u Slavonskom Brodu 29.08.2011.

  Od veljače 2012. godine EMAlliance posluje u sastavu OAO Power Machines.

  Proizvodi i usluge ĐĐ TEP-a su:- Isporuka “Ključ u ruke“ malih termoelektrana, industrijskih termoelektrana

  i kotlovskih postrojenja na biomasu, plin i ulja kao i kotlovskih postrojenja na otpadnu toplinu kapaciteta do 150 MWth;

  - Isporuka vodeno-parnog dijela kotlovskih postrojenja, što uključuje bazni i detaljni dizajn, nabavu materijala, proizvodnju, montažu i vođenje probnog pogona i primopredaju;

  - Detaljni inženjering tlačnih dijelova kotlova svih vrsta i veličina;- Proizvodnja tlačnih dijelova kotlova svih vrsta i veličina te proizvodnja

  izmjenjivača topline i- Usluge – pregledi kotlovskih postrojenja, ocjena stanja te osiguranje

  rezervnih dijelova, održavanje i obnova kotlova koji su u radu dotrajali.

  vlasnička i upravljačka struktura

  Ulažemo u razvoj menadžerskih vještina zato što vjerujemo da bolji menadžeri čine uspješnije Društvo.

  U 2017. godini nastavili smo s našim naporima da osnažimo menadžerske vještine kroz razmjenu najboljih praksi, aktivno korištenje naše interne prakse i stavljanjem većeg naglaska na opis menadžerskih pozicija kao temelj za sav menadžerski posao.

  U 2018. godini više ćemo se usredotočiti na odgovornost i na osiguravanju da se najbolje prakse konzistentno koriste diljem organizacije.

 • 8

  Kotlovi Marketing / Prodaja, Rukovoditelj:

  g. Marinko Pajković

  EPC Marketing / Prodaja, Rukovoditelj:

  g. Zdravko Stipetić

  IMPLEMENTACIJA PROJEKATA

  Direktor: g. Antun Plavotić

  INŽENJERINGDirektor:

  g. Damir Šimunić

  PROIZVODNJADirektor:

  g. Dražen Tomac

  FINANCIJEDirektor:

  g. Dubravka Šiljeg

  SLUŽBAOSIGURANJA KVALITETE

  SLUŽBA ZDRAVLJA, SIGURNOSTI

  I OKOLIŠA

  Komercijalno tehnička prodaja

  Kalkulacije troškova proizvodnje

  Komercijalno tehnička prodaja

  Upravljanje implementacijom

  projekatat

  Bojleri na pogon otpada / biomase

  Služba tehničke pripreme

  Računovodstvo Kontrola kvalitete

  Zaštita na radu

  Montaža i servisi Tehnička kalkulacija

  Pogon APARATI

  Tehnika zavarivanja

  KontrolingNDT

  Rukovanje opasnim

  otpadoma

  Puštanje u pogon 3D modeliranje i cjevovodi

  Pogon ŠINSKA

  Transport

  Razvoj tehnologije i kapaciteta

  O & M Detaljni inženjering

  Pogon Lužani

  Održavanje

  Pogon zavarivanje

  Konceptualni dizajnIstraživanje i razvoj

  Komercijalno vođenje projekata

  Industrijski bojleri &HRSG

  Služba koordinacije i plana proizvodnje

  ĐĐ TeP UPRavag Ivica marić, CeO

  RISKmenaDžeR

  Logika / nabava

  IT

  Poslovna sigurnost

  Pravna služba

  LJudski resursi

 • 9

  a. Kratki osvrt kroz povijest

  1921. godinaDruštvo Đuro Đaković TEP je bio dio grupe Đuro Đaković koji ima korijene u Wagon and Locomotive Repair Shop osnovanom 1921. godine.

  1929. godinaGodine 1929. projektiran je i isporučen prvi kotao. Tijekom Drugog svjetskog rata radionice su bile teško oštećene i rekonstruirane do kraja 40-ih godina 20. stoljeća.

  1952. godinaGodine 1952. ulaskom u međunarodnu industrijsku suradnju s Deutsche Babcockom rezultiralo je prijenosom dizajna parnih blok kotlova, plinskih i naftnih industrijskih kotlova, ovčjih kotlova, tehnologije izrade i prijenosa organizacija te vrlo važnog pristupa globalnom tržištu kotlova.

  1967. godinaGodine 1967. Đuro Đaković je potpisao ugovor o suradnji sa Švicarskim poduzećem Sulzer, što je dalo novi razvojni impuls koji je rezultirao ulaskom u poslovanje energetskim kotlovima i sudjelovanjem u detaljnom projektiranju, izradi, montaži i puštanju u pogon elektrana: Plomin I, Hrvatska, 125 MWe; Vesteras, Švedska, 190 MWe; Nantali, Finska, 190 MWe; Šoštanj, Slovenija 250 MWe.

  1997. godinaOd 1997. godine počinje privatizacija ĐĐ TEP-a s

  prodajom prvog paketa od 51% vlasničkih dionica VA-TEC Austriji. Bio je to izlazak na europsko

  tržište od poslijeratne izolacije (Domovinski rat 1991.-1995.). Uz stjecanje sljedećih 24% dionica

  započinje restrukturiranje Društva, transfer znanja menadžmenta, orijentacija na inženjering i

  proizvodnju industrijskih kotlova te prijenos strojeva i proizvodnja od Graza do Slavonskog Broda.

 • 10

  2000. godinaGodine 2000. Babcock stječe kotlarsku VA-TEC-a podjelu što uključuje i ĐĐ TEP. Razdoblje Babcocka je bilo razdoblje krize na tržištu kotlova te je došlo do smanjenja kapaciteta na 285 radnika od kojih je samo 12 ostalo u inženjeringu i smanjenju portfelja proizvoda na izradi tlačnih dijelova.

  2002. godinaKrajem 2002. godine nakon što je Babcock bankrotirao, A-TEC je osobno preko gospodina Kovatsa preuzeo 100% dionica ĐĐ TEP-a. On je podržao razvoj i rast Društva.

  2006. godinaOd 2006. godine započinje ulaganje u opremu i radionice.

  2008. godina2008. godine započinje restrukturiranje proizvodnog procesa koji se odvijao paralelno s kupnjom i izgradnjom novih radionica te instalacijom novih CNC-a i robotskih strojeva i linija. Osim toga, to je bilo razdoblje proširenja portfelja proizvoda na kotlove za spaljivanje otpada i ulaska u EPC ugovore za izgradnju otvora HRSG i kotlovnica tople vode. Istodobno se implementirao i proširio portfelj inženjerskog dizajna i alata za izračunavanje što je dalo napajanje osnovnim i detaljnim projektom spaljivanja otpada, biomase, kotlova nafte i plina.

  2010. godinaU studenom 2010. godine A-TEC Industries i AEE grupa podnijeli su insolventnost.

  2011. godinaKrajem ožujka 2011. investicijski fond Veles postao je vlasnik sa zadatkom da prenese 100% vlasništva u EM Alliance, što je pravno dovršeno početkom rujna 2011. godine. Unutar EM Alliancea, Društvo ĐĐ TEP bi trebao zadržati i razvijati europsko tržišno mjesto u isporuci tlačnih dijelova superkritičnih i ultra superkritičnih utility kotlova.

 • 11 b. vizija i misija

  Politika Društva ĐĐ TEP se temelji na vrijednostima koje tvore viziju i misiju. Cilj razvoja navedenog u Izjavi vizije ĐĐ TEP-a treba se ostvariti strateškim mjerama uz proces kontinuiranog poboljšanja (CIP).

  vrijednosti

  Sposobnost

  VizijaMisijaFirminiciljeviFirminiciljevi

  dugoročnokratkoročno

  Procesi upravljanja Potporni procesi

  Strategija

  CIP CIP

  Procesi dodane vrijednosti

 • 12

  ĐĐ TEP misija

  Projektiranje i isporuka kotlovskih postrojenja, energetskih otoka malih i srednjih kapaciteta, tlačnih dijelova i dijelova velikih energetskih kotlova prema najvišim standardima kvalitete.

  ĐĐ TEP strategija

  Održavanje proizvodnih kapaciteta, jačanje i rast kapaciteta u inženjeringu i vođenju realizacije kompleksnih projekata predstavljaju osnovne strateške smjernice razvoja Društva.

  ĐĐ TEP plan razvoja

  • Zadržavanje postojećih kupaca

  • Investiranje u edukaciju i usavršavanje radnika.

  • Kontinuirano istraživanje i razvoj novih dizajna tehnoloških procesa

  ĐĐ TEP vizija

  Postati vodeći europski isporučitelj tlačnih dijelova kotlova, prema vlastitom ili dizajnu kupaca.

  ĐĐ TEP vrijednosti

  • Kupcima biti „poželjni partner“ (razumna cijena, visoka kvaliteta i pravovremena isporuka)

  • Obrazovanjem radnika Društva postići izvrsnost u svim segmentima poslovanja

  • Sigurnost ljudi i odgovornost za proizvod su imperativ poslovanja Društva

  Rizici i trendovi poslovanja

  • Efikasno iskorištavanje resursa i proizvodnja čiste energije

  • Digitalizacija poslovanja

  • Urbani i osviješteni kupci

 • 13

  ĐĐ TeP misija

  ĐĐ TEP projektira i isporučuje kotlovska postrojenja, energetske otoke malih i srednjih kapaciteta, tlačne dijelove i dijelove velikih energetskih kotlova, prema najvišim standardima kvalitete.Prodajom kotlovskih postrojenja ĐĐ TEP omogućuje svojim radnicima zadovoljenje ekonomskih potreba, doprinosi funkcioniranju i napretku lokalne zajednice i države, te vlasniku ostvaruje povećanja vrijednosti uloženih sredstava.

  ĐĐ TeP vizija

  ĐĐ TEP je vodeći europski isporučitelj tlačnih dijelova kotlova, prema vlastitom dizajnu ili dizajnu kupaca.ĐĐ TEP je regionalni lider u projektiranju i proizvodnji kotlovskih postrojenja, energetskih otoka zasnovanih na izgaranju drvne biomase, industrijskih kotlovskih postrojenja loženih plinom i uljem i kotlovskih postrojenja za iskorištavanje preostale topline (HRSG) iza malih i srednjih plinskih turbina i industrijskih procesa.ĐĐ TEP zadržava i unaprjeđuje svoje odnose i poslovanje sa postojećim kupcima i traži proizvodne i tržišne niše u kojima će ostvariti rast tržišnih udjela, tehnološki napredak i rast.Po visokoj kvaliteti tehničkih rješenja i izrade, proizvodi ĐĐ TEP-a su prepoznatljivi i po cijeni konkurentni proizvodima vodećih svjetskih proizvođača.

  Kako bismo ostvarili našu Viziju:- Usredotočeni smo na ostvarenje očekivanja naših kupaca zbog čega uspijevamo

  ostvariti tehnološko vodstvo u svim područjima našeg poslovanja.- Prepoznajemo trendove tržišta u ranoj fazi kao i nove ili potencijalne izvedbe

  proizvoda, tehnologije i alternativne sustave kako bismo održali i proširili našu tehnološku prednost.

  - Istražujemo prilike da proširimo naš strateški know-how putem udruživanja ili partnerstva kao dodatnim načinima proširenja našeg tržišnog vodstva.

  - Pridajemo posebnu pozornost sigurnosti i zaštiti ljudskih prava i okoliša, a naše radnike smatramo najvažnijim resursom i potičemo na osobni i profesionalni razvoj.

  Daljnja strategija

  Održavanje proizvodnih kapaciteta na sadašnjem nivou te jačanje i rast kapaciteta u inženjeringu i vođenju realizacije kompleksnih projekata i dalje su osnovne strateške smjernice razvoja Društva. U cilju poboljšanja radnih uvjeta, unaprjeđenja komunikacije te zaštite i sigurnosti podataka, gradi se nova upravna zgrada za oko 180 radnih mjesta u kojoj će biti smještena uprava sa kompletnim inženjeringom, prodajom, nabavom, financijama i računovodstvom, kao i dio realizacije i vođenja projekata.

  Zadržavanje postojećih proizvodnih kapaciteta zahtijeva stalni rad na povećanju produktivnosti i smanjenju troškova proizvodnje, stoga je neophodno daljnje jačanje Odjela razvoja tehnologije i unaprjeđenje planiranja i praćenja proizvodnje, te jačanje i obnavljanje tehnoloških mogućnosti. U tom smislu planira se nabavka novih strojeva, a među njima najvažniji su novi CNC stroj za kladiranje i CNC obradni centar.Kako bi se ostvario planirani rast od 5%, nužan je daljnji rast udjela ugovaranja kompleksnih postrojenja.

  Povećani udio EPC projekata zahtijeva dodatni angažman na razvoju dizajna i vođenja realizacije, a posebice pojedinih ključnih segmenata energetskih postrojenja koja značajno utječu na konkurentnost i efikasnost. Veći udio kompleksnih EPC projekata zahtijeva prilagodbu organizacije čija se promjena očekuje u drugom kvartalu 2018. Osim navedenog, nužno je i daljnje jačanje kompetencija postojećeg odjela za razvoj termo-dinamičkih procesa i kompleksnih postrojenja pri prodajnom inženjeringu kao i odjela za razvoj konstrukcije.

  Puštanjem u pogon tri CHP postrojenja po vlastitom dizajnu, ostvaren je razvoj ovog dijela tržišta i povećanje udjela u ukupnom proizvodnom programu. Rezultat toga su novi ugovori u 2017. godini (dva nova postrojenja). Plan je u ovoj godini svakako učiniti iskorak i ugovoriti prvo CHP postrojenje na stranom tržištu.Planira se daljnje jačanje inženjeringa, a posebno odjela razvoja kompleksnih postrojenja pri prodajnom inženjeringu.

 • 14

  Plan razvoja

  - Uložiti dodatni napor za ugovaranje poslova kojima bi se popunili kapaciteti proizvodnje u drugoj polovici 2018. te nadoknadila smanjena zauzeća u prvom kvartalu, ali i osigurao stabilan prijelaz proizvodnje u 2019. godinu,

  - U 2018. godini ugovoriti 2 nova projekta CHP elektrana i pojačati obradu regionalnog tržišta glede CHP postrojenja,- Zadržati postojeće kupce strategijom „poželjnog partnera“ (razumna cijena, visoka kvaliteta i pravovremena isporuka),- Zadržavanje fleksibilnih kapaciteta optimiziranjem broja radnika, unajmljenog osoblja i podizvođača,- Zbog odljeva proizvodnog kadra u inozemstvo (prvenstveno zavarivača) treba ojačati vlastitu školu zavarivanja,- Investiranje u edukaciju i usavršavanje rukovodećeg osoblja, inženjera, specijaliziranog i visoko kvalificiranog osoblja, te zapošljavanje novih visokoobrazovanih

  kadrova, kao i stipendiranje naprednih studenata,- Kadrovski ojačati funkcije ključne za uspješnu prodaju i realizaciju kompleksnih projekata, a to su prije svega Prodajni inženjering, Inženjering i Realizacija

  projekata,- Razvoj znanja potrebnih za projektiranje kotlova koji koriste biomasu kao gorivo i kotlova za iskorištavanje otpadne topline u industriji,- Konstantno istraživanje novih dizajna i tehnoloških procesa i rješenja kojim će se unaprijediti proizvodni procesi,- Nastavak samostalne montaže naših kotlova ili korištenje montažnih poduzeća pod našim nadzorom,- Implementirati ultrazvučnu kontrolu zavara tankostijenih cijevi i djelomično supstituirati RTG ispitivanja kao skuplju i ograničavajuću metodu.

  Koristeći stečena znanja i reference u projektiranju i izgradnji kogeneracijskih postrojenja na drvenu biomasu, zadržat će se vodeće mjesto po prodaji u Hrvatskoj te na osnovu istog ojačati prodajna pozicija u regiji. I dalje će se zadržati visoka fleksibilnost Društva da brzo i učinkovito reagira na tržišna kretanja. Tržište karakterizira nedostatak većih energetskih projekata te neprestani pritisak na cijene proizvoda i usluga, kao i ulazak novih konkurenata i povećanje potrebe za financiranjem kupaca.

  Stoga se poseban značaj posvećuje upravljanju rizicima, vodeći računa o poslovnim uvjetima. Ove godine nastavlja se proces optimizacije poslovnih procesa i unaprjeđenje proizvodnih tehnologija čime se povećava kvaliteta proizvoda i usluga Društva. Nastavit će se sa stalnim praćenjem i smanjenjem troškova, traženjem izvora jeftinijih materijala čime se postiže budžetirana profitabilnost i konkurentnost na tržištu.

 • 15

  c. važni događaji u 2017. godini

  U poslovnu 2017. godinu smo ušli s iznimno dobrim zauzećem kapaciteta od gotovo milijun ugovorenih proizvodnih sati. Ugovori sklopljeni tijekom godine dostigli (dosegli) su planirane vrijednosti u norma satima te su stvoreni uvjeti za realizaciju veću od planirane. Do kraja 2017. godine uspjeli smo postići puno zauzeće kapaciteta i ostvariti 1.615.414 NS što predstavlja premašaj od 19% u odnosu na plan.

  Ulaz ugovora u 2017. je bio nešto manji od planiranog i iznosio je 609,7 milijuna kn (oko 7 % manje). Vrijednosna zaliha posla na prijelazu u 2018. godinu je na nivou planirane i iznosi 660,6 milijuna kn (1,08% veća od planirane). Međutim, s obzirom da je najveći udio ulaza ugovora u 2017. ostvaren u prosincu i da je za početak proizvodnje potrebno vrijeme za nabavku materijala i pripremu dokumentacije, zauzeće kapaciteta u proizvodnji u prvom kvartalu 2018. će biti ispod planiranog.

  Ipak, temeljem ugovorenih poslova i najavljenih ugovora očekujemo do kraja godine ispunjenje planiranih vrijednosti realizacije, ne samo vrijednosno već i glede proizvodnih sati.

  Sa većinom kupaca s kojima smo poslovali u 2016. godini nastavili smo poslovati i u 2017. godini, a to su:

  - HZ Inova (Švicarska) - Babcock Wilcox Volund (Danska) - Andritz GmbH (Austrija) - Valmet (Finska) - CNIM (Francuska) - INA (Hrvatska)

  Ključni projekti ugovoreni u 2017. godini obuhvaćaju dva proizvodna programa: kotlovi za spaljivanje komunalnog otpada i kogeneracijske termoelektrane (CHP postrojenja).

  Važniji ugovoreni projekti koji se odnose na kotlove za spaljivanje komunalnog otpada su:

  • Charleroi (Belgija, kupac Vinci) • Francuska (bazni i detaljni inženjering, nabavka materijala, proizvodnja i

  isporuka, te montaža i puštanje u pogon kotla za spaljivanje komunalnog otpada, ukupne vrijednosti oko 40 milijuna kuna)

  • Istanbul (Turska, kupac HZI)• Švicarska (nabavka materijala, proizvodnja i isporuka, tri kotla za spaljivanje

  komunalnog otpada ukupne mase 3.000 t, vrijednosti oko 120 milijuna kuna)• Park Adfer i Avonmouth (Velika Britanija, kupac CNIM)• Francuska (detaljni inženjering, nabavka materijala, proizvodnja i isporuka

  na gradilište, vrijednosti oko 75 milijuna kuna)

  Gotovo polovina vrijednosti ulaza ugovora u 2017. odnosi se na dvije kogeneracijske elektrane na drvnu biomasu vlastitog dizajna, proizvodnje, isporuke, montaže i puštanja u pogon (EPC projekti): Slatina (5,6 MWe) i Županja (5,7 MWe), ukupne vrijednosti blizu 300 milijuna kn. Opseg isporuke obuhvaća kompletnu elektranu (CHP plant) uključujući pored energetskog dijela (proizvodnja električne i toplinske energije) i infrastrukturni i građevinski dio.

  Najvažniji projekti koji su realizirani u 2017. godini su: uspješno puštanje u pogon dva kogeneracijska postrojenja Glina (5 MWe) i Đakovo (3,6 MWe), proizvodnja i isporuka dva kotla za projekt Ferrybridge II, te isporuka CFB kotla za projekt Hofor.

 • 16

  Obzirom da su uprava i inženjering dislociranai u različite prostore zbog požara upravne zgrade (početkom 2016. godine), najvažnije ulaganje u 2017. godini se odnosi na početak izgradnje nove upravne zgrade u kojoj treba biti smješteno oko 180 radnika. Zgrada je započeta s gradnjom u listopadu 2017., a izgradnja se planira do lipnja 2018. Gradnja zgrade je započeta u listopadu 2017., a završetak se planira do lipnja 2018.

  Tijekom godine realiziran je niz infrastrukturnih projekata, od kojih su najvažniji:

  • Rekonstrukcija dijela proizvodnih pogona u Lužanima;• Sanacija dijela ceste i parkirališta u Lužanima;• Sanacija svih krovova na proizvodnim halama;• Uređenje novih prostora arhive inženjeringa, nabave, prodaje, odjela kvalitete,

  kadrovske, financija i knjigovodstva.

  U dijelu tehnoloških unaprjeđenja koja su izvršena u prethodnoj godini najvažnija je nabavka dva nova stroja za savijanje cijevi vrijednosti oko 5,2 milijuna kuna (isporuka i ugradnja se očekuje u travnju ove godine), novi rentgen uređaj za ispitivanje zavara, te niz inženjerskih radnih stanica kao i najsuvremenijih strojeva za MIG-MAG i TIG zavarivanje (najam) te dodatna i suvremena oprema za NDT ispitivanje. Pored nabavke nove opreme i strojeva izvršeno je i niz rekonstrukcija i modernizacije mehanike i upravljanja od kojih su najvažniji ključni stroj za savijanje cijevi ogrjevnih površina RLS, CNC rezačica lima CORTINE, kapitalni stroj za zavarivanje ELIRA, bušilica TPL 130 te niz strojeva za savijanje i presanje.Izrađeno je nekoliko softwareskih modula za podršku poslovnim procesima (ERP).Suradnjom razvoja tehnologije i razvoja konstrukcije unaprjeđen je vlastiti dizajn i po njemu vlastita proizvodnja zračnih kondenzatora i hidrauličkog sustava nasipanja drvne biomase.

 • 17

  d. nagrade i priznanja e. Pomoć zajednici i razvojni programi

  Zadnje tri godine ponosni smo dobitni-ci “Zlatne kune” Županijske gospodarske komore Slavonski Brod u kategoriji velikih poduzetnika. Zlatna kuna jest prestižna na-grada Hrvatske gospodarske komore prema kojoj se vrednuje ukupni poslovni imidž trgo-vačkih društava, njihov utjecaj na razvoj dje-latnosti kojoj pripadaju te doprinos razvoju hrvatskoga gospodarstva u cjelini.

  Đuro Đaković TEP d.o.o. je društveno odgovorno Društvo koje razvija svoje procese na način da budu potpuno usklađeni na globalnoj razini. Društvo osigurava zaposlenje i poslovne prilike velikom rasponu dionika te indirektno pridonosi blagostanju i ekonomskom razvoju lokalnih zajednica. Transparentno se komunicira s dionicima i kontinuirano potiče aktivni dijalog kako bi se odgovorilo na očekivanja. Teži se osigurati da su sve poslovne operacije Društva u skladu s propisima i regulacijama na način koji je društveno odogovoran i usklađen na globalnoj razini.

 • 18

 • 19 3. POSLOVNI MODEL ODRŽIVOSTI DRUŠTVA

  U 2017. godini Društvo je nastavilo razvijati svoj poslovni model održivosti. Cilj poslovanja je osigurati da Društvo djeluje u skladu s društvenim i okolišnim načelima smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i društvo. Prilikom širenja poslovanja, bitno je postići razumijevanje tržišnih običaja kako bismo mogli identificirati naše ekonomske, društvene i okolišne učinke, kao i potencijalne rizike. Procjena održivosti pokriva ljudska i radnička prava, zdravlje i sigurnost, upravljanje okolišem te pitanja poslovne etike. Rezultati se koriste u procesu donošenja svakodnevnih odluka.

  Ključni pokazatelji uspjeha u 2017. godini Strateški ciljevi

  - Nastavak suradnje s većinom kupaca iz 2016. godine - Kontinuirana kontrola i rad na poboljšanju kvalitete

  usluge- Strategija Društva temeljena na razvoju poboljšanja

  proizvoda i usluga

  - Ključni projekti ugovoreni u 2017. godini obuhvaćaju dva proizvodna programa: kotlovi za spaljivanje komunalnog otpada i kogeneracijske termoelektrane (CHP postrojenja).

  - Realizacija infrastrulturnih projekata (rekonstrukcija dijela proizvodnih pogona, sanacija dijela ceste i parkirališta, sanacija svih krovova na proizvodnim halama, uređenje novih prostora arhive inženjeringa, nabave, prodaje, odjela kvalitete, kadrovske, financija i knjigovodstva)

  - Nabavka novih strojeva i opreme - Rekonstrukcija i modernizacija mehanike i

  upravljanja strojevima

  - Strategijom „poželjnog partnera“ (razumna cijena, visoka kvaliteta i pravovremena isporuka) cilj je zadržati postojeće kupce i privući nove

  - Razvoj znanja potrebnih za projektiranje kotlova koji koriste biomasu kao gorivo i kotlova za iskorištavanje otpadne topline u industriji,

  - Konstantno istraživanje novih dizajna i tehnoloških procesa i rješenja kojim će se unaprijediti proizvodni procesi

  - Implementirati ultrazvučnu kontrolu zavara tankostijenih cijevi i djelomično supstituirati RTG ispitivanja kao skuplju i ograničavajuću metodu.

  Predanost i izvrsnost prema kupcima

  Ulaganje u tehnologiju i razvoj

 • 20

  Ključni pokazatelji uspjeha u 2017. godini Strateški ciljevi

  - Ugradnja softwareskih modula za podršku poslovnim procesima (ERP)

  - Certificirani sustavi upravljanja poslovanjem i utjecajem Društva na okoliš i društvo

  - Ispitivanje i pregledi proizvodnih pogona, strojeva i opreme

  - Izrada Projekta energetske učinkovitosti za proizvodnu halu u cilju izrade mjera energetske učinkovitosti i modela za uštede koji će se primjeniti na sve proizvodne prostore

  - Pozitivan trend zapošljavanja i stručnog osposobljavanja što je rezultiralo da 97 mladih osoba razvijaju svoje poslovne vještine kako bi stekli radno iskustvo.

  - Strateški i planski postavljen program osposobljavanja radnika

  - Programi osposobljavanja radnika na kojima je provedeno 5.640h u 2017. godini

  - Uvedeni i kontrolirani visoki standardi sigurnosti i zdravlja na radu

  - Predanost ugovaranju novih CHP elektrana i pojačati obradu regionalnog tržišta glede CHP postrojenja,

  - Uložiti dodatni napor za ugovaranje poslova kojima bi se popunili kapaciteti proizvodnje

  - Nastavak samostalne montaže naših kotlova ili korištenje montažnih poduzeća pod našim nadzorom

  - Implementirati Sustav upravljanja energijom kroz koji će sistematski upravljati svojim resursima

  - Uključivanje i drugih čimbenika u kalkulaciju intenziteta (broj radnika, broj kooperacijskih poduzeća, rad u smjenama,vanjski utjecaji i dr.).

  - Implementacija sustava ISO 50001 za učinkovitiju i racionalniju potrošnju energenata.

  - Izrada politike i strategije smanjenja otiska emisije CO2 Društva.

  - Zadržavanje fleksibilnih kapaciteta optimiziranjem broja radnika, unajmljenog osoblja i podizvođača

  - Zbog odljeva proizvodnog kadra u inozemstvo ojačati vlastitu školu zavarivanja

  - Investiranje u edukaciju i usavršavanje rukovodećeg osoblja, inženjera, specijaliziranog i visoko kvalificiranog osoblja, te zapošljavanje novih visokoobrazovanih kadrova, kao i stipendiranje naprednih studenata,

  - Kadrovski ojačati funkcije ključne za uspješnu prodaju i realizaciju kompleksnih projekata, a to su prije svega Prodajni inženjering, Inženjering i Realizacija projekata,

  Izvrsnost u poslovanju

  Izvrsnost i sigurnost naših radnika i partnera

 • 21

  a. analiza poslovnog okruženja

  Tržišni položaj Društva

  Kao i dosadašnjih godina, ĐĐ TEP se profilirao na tržištu kao jedan od vodećih proizvođača tlačnih dijelova kotlova u Europi, prerađujući i zavarujući visokokvalitetne kotlovske materijale, (P91, P92, T23, T24, VM12, A304H, WB36, NI-legirane, kompozitne materijale), orijenitran je na sljedeća područja:- kotlovi utilizatori - kotlovi za spaljivanje smeća- kotlovi na biomasu- industrijski kotlovi za različita vrsta goriva (plin, ugljen, nafta)

  u obujmu: razrada baznog i detaljnog inženjeringa, nabavka materijala i opreme, radionička izrada i isporuka, montaža i puštanje u probni pogon, te kogeneracijska postrojenja na biomasu po sistemu „ključ u ruke“.Generalno, može se utvrditi da su glavne odrednice tržišnih trendova na kojima će ĐĐ TEP imati aktivnosti projekti postrojenja za spaljivanje smeća, projekti postrojenja na biomasu, kao i rekonstrukcije i remonti postojećih postrojenja koji imaju ulazeći trend na tržištu.

  Zemljopisno, projekti, raspoređeni po gore navedenim ključnim segmentima, procjenjuju se na sljedećim područijima:- Postrojenja za spaljivanje smeća: tržište Velike Britanije, tržište Španjolske,

  Belgije i u početnoj fazi, tržište Litve- Postrojenja na biomasu: Europa, a posebno Skandinavija za kogeneracije na

  biomasu. Osim već aktiviranog domaćeg tržišta, vrlo potencijalnim tržištem se smatraju Irska, Ukrajina, Kazahstan i Bjelorusija

  - Postrojenja na plin, ugljen i naftu, te kotlovi utilizatori: tržište arapskih zemalja, Turska, potencijalno Hrvatska, ali u posljednje vrijeme i energetska postrojenja

  Na servisnim projektima Društvo se ne angažira direktno (osim na domaćem tržitšu za strateške partnere) već se servisni ugovori realiziraju kroz podisporuku tlačnih dijelova različitih kotlova vodećim servisnim poduzećima iz Njemačke, Austrije, Francuske i ostalih, uglavnom europskih zemalja.

  Tržišni udio ĐĐ TEP-a, obzirom da se na tržištu uglavnom pojavljuje kao dizajner i proizvođač tlačnih dijelova kotlova, opremljen konkurentnom tehnologijom i obučenim osobljem, uz pretpostavku punog zauzeća kapaciteta, iskazuje se u instaliranim proizvodnim satima na nivou godine. U usporedbi s ukupno instaliranim proizvodnim kapacitetima u Europi, čini oko 14% ukupnog promatranog tržišnog kolača, što Društvo svrstava među 3 vodeća proizvođača kotlova.

  Udio Društva na tržištu sa stanovišta instaliranih proizvodnih sati

  Glavna konkurencija ĐĐ TEPa :

  - RAFAKO SPOLKA AKCIYNA (RAFAKO A JOIN STOCK COMPANY), Raciborz, province Šlasky, Poland- Fabryka Kotlow Sefako SA, SEDZISZOW, Poland- SES Tlmače, 93528 Tlmače, Slovak Republic

  a kao ostali proizvođači, koji se ne smatraju direktnom konkurencijom, pojavljuju se:

  - Andritz / Foster Wheeler radiona u Varkausu (Finland), oko 250.000 sati godišnje- Vulcan, Romania, oko 1,2 – 1,4 mil sati godišnje- Babcock Service, Peitz Germany, oko 100.000 sati godišnje- NEM, Nederland, oko 500.000 sati godišnje- Setubal Portugal, oko 600.000 sati godišnje- STF Italy, oko 250.000 sati godišnje- Hitachi power Europe, Meeraner Dampfkesselbau GmbH (MDKB) Germany, oko 300.000 sati godišnje, - i.t.d.

 • 22

  b. Rizici poslovanja

  Đuro Đaković TEP d.o.o. (u daljnjem tekstu ĐĐ TEP ili Društvo) je trgovačko društvo koje kroz svoje poslovanje u energetskom sektoru realizira razne i kratkoročne i dugoročne projekte. Više od 75% prihoda koje Društvo ostvaruje odnosi se na projekte koji se realiziraju za inozemna tržišta i to uglavnom za zemlje Europske Unije. Također i materijali i oprema koju koristimo u realizaciji projekata moraju se uvoziti obzirom da u Republici Hrvatskoj nema proizvođača osnovnog materijala koje koristimo za naše proizvode. Stoga je Društvo izloženo mnogim poslovnim rizicima.

  Najznačajniji poslovni rizici kojima je izloženo naše Društvo su:- Rizici tržišta na kojem posluje ĐĐ TEP : obzirom na kadrovske i tehnološke

  kapacitete kojima ĐĐ TEP raspolaže, glavninu projekata Društvo realizira za inozemno tržište, a poglavito za zemlje Europske Unije, te je izloženo raznim globalnim gospodarskim poremećajima. Kako su proizvodi ĐĐ TEP-a dijelovi velikih energetskih postrojenja koji predstavljaju velike investicije, Društvo se suočava i s takvim investicijskim rizicima koji utječu na angažiranja Društva u realizaciji projekata. ĐĐ TEP se mora prilagođavati različitim tehničkim i komercijalnim zahtjevima kupaca iz tih zemalja i poštovati kako ugovorene, tako i sve primjenjive propise zemalja ukoliko se projekt realizira na tlu tih država. ĐĐ TEP se mora prilagođavati i raznim specifičnim uvjetima karakterisitčnim za pojedina gradilišta kada tamo naše proizvode montiramo i puštamo u pogon. Društvo je izloženo i rizicima povezanim s novim proizvodima koje uvodi u svoj proizvodni program obzirom na tržišne zahtjeve. Društvo je izloženo i rizicima povezanim s velikom konkurencijom s kojom se natječemo u nuđenju projekata, npr. konkurenti s povoljnijom cijenom rada;

  - Rizici povezani s nabavkom materijala, opreme, usluga : kvaliteta materijala,

  opreme, usluga mora biti u skladu s ugovorenim uvjetima, te je Društvo stoga izloženo i rizicima vezanim uz takovu nabavku; izloženo je i rizicima povezanim uz rokove isporuke, najpovoljnije cijene, traženje najprihvatljivijih tehničkih i komercijalnih uvjeta za nabavku , itd. Društvo se ponekad suočava i s rizicima povezanim s eventualnim kupčevim uvjetovanjem određenih dobavljača materijala, opreme i usluga.

  - Kadrovski rizici : Društvo je izloženo riziku povremenog odljeva stručnih kadrova u inozemstvo (diplomirani inženjeri strojarstva, visokokvalificirani zavarivači), stoga kontinuirano ulaže u angažiranje odgovarajućeg kadra, ali i povremenim angažmanom adekvatnih kooperantskih poduzeća u ĐĐ TEP-u u slučaju nedovoljnih kadrovskih kapaciteta, a radi dostizanja ugovorenih rokova i ugovorene kvalitete. Društvo kontinuirano obučava svoje postojeće kadrove, adekvatno nagrađuje radnike kako kroz osobne dohotke tako i kroz unaprjeđenje uvjeta na radu, zaštite na radu i dr., a sve kako bi izbjegli rizik od neadekvatnog i nedostatnog vlastitog kadra.

  - Tehničko / tehnološki rizici: razvojem tehnike i tehnologije na svjetskom

  tržištu kupci imaju sve zahtjevnije prohtjeve te se stoga ĐĐ TEP suočava i s rizicima razvoja novih tehnologija i uvođenjem novih materijala kako bi pratila zahtjeve tržišta. Društvo je izloženo i rizicima povezanim s preuzimanjem različitih garantnih obaveza (tehničkih garancija, garancija raspoloživosti kotla/postrojenja, garancija za efikasnost...); itd.

  - Komercijalni rizici: ĐĐ TEP se suočava s rizicima sve nepovoljnijih uvjeta plaćanja koje kupci traže, a to povećava rizike financiranja projekta i rizike naplate projekta. Zahtjevi kupaca za izmjenama tijekom realizacije također Društvo izlažu rizicima povezanim s eventualnom nemogućnošću naplate povezane s tim izmjenama (npr. povećani troškovi rada i materijala). Društvo je izloženo i rizicima vezanim uz poreze i doprinose u zemljama gdje montiramo naše proizvode i puštamo u pogon. Društvo je izloženo i rizicima vezanim uz preuzimanje različitih odgovornosti po projektima.

  - Kreditni rizici: iako ĐĐ TEP posluje uglavnom s poznatim i dugogodišnjim

  kupcima, suočava se s rizikom da kupci neće izvršiti svoju obavezu plaćanja na vrijeme, kupac neće platiti zbog smanjene solventnosti ili insolventnosti, zbog kupčevih neriješenih poslovnih odnosa s njihovim kupcima/investitorima/dobavljačima, itd.. Stoga na javno dostupan način, kontinuirano se provjerava bonitete kupaca kako bi se na vrijeme poduzele potrebne mjere i izbjegli ili umanjili eventualni rizici od nenaplate.

 • 23

  - Valutni rizici : budući da ĐĐ TEP više od 75% svojih projekata prodaje kupcima izvan Republike Hrvatske, Društvo se suočava i s valutnim rizikom (naplata u EUR-ima). Društvo se suočava s valutnim rizikom u situaciji kad je hrvatska valuta Kuna jača u odnosu na EUR (olakotna okolnost je nabavka materijala povezana s uvozom materijala koji se plaća dobavljačima u EUR-ima).

  Kroz svoje višedesetljetno poslovanje ĐĐ TEP je izrastao u respektabilno Društvo koje se uspješno nosi s različitim poslovnim rizicima. Svojim aktivnostima nastoji izbjeći rizike, a ukoliko su neizbježni obzirom na trendove na tržištu, rizici se identificiraju, analiziraju, evaluiraju, prate. Poduzimaju se odgovarajuće mjere / aktivnosti kako bi se ti rizici minimizirali, prenijeli na treće, eventualno prihvatili, ali i po mogućnosti pretvorili u šanse za povećanje uspješnosti, te kako bi njihov negativni utjecaj na rezultate poslovanja bio što manji.

  Materijalne teme poslovanja Društva koje čine sadržaj ovog izvještaja identificirane su kroz kontinuiranu komunikaciju s ključnim dionicima. Postupak određivanja sadržaja izvještaja i granica značajnih tema započeo je s radionicom Tima za izradu nefinancijskog izvještaja za 2017. godinu. Poduzeće je konzultiralo Institut za društveno odgovorno poslovanje kako bi moderiralo i vodilo radionicu određivanja materijalnih tema za nefinancijsko izvještavanje u odnosu na percepciju ključnih dionika i utjecaju koje Društvo ima na gospodarstvo, okoliš i društvo. U idućim izvještajnim razdobljima Društvo će razmotriti mogućnost provođenja kompleksnih radionica na kojima će se provoditi detaljna identifikacija, rangiranje i provjera identificiranih materijalnih tema.

  c. materijalne teme poslovanja Društva na održivi razvoj

  Aktivni dijalog s dionicimaNajvažniji dionici Društva su njegovi postojeći i potencijalni kupci i radnici, dobavljači i podizvođači, dioničari i investitori, mediji, nevladine organizacije, lokalne zajednice, istraživački instituti, sveučilišta i strukovne škole. Društvo je uključeno u aktivan dijalog o temama održivosti sa svojim dionicima, kao što su razvoj i implementacija energetske i klimatske politike, legislativa i regulativa, te aktivnosti istraživanja i razvoja okolišnih tehnologija.

  Imamo otvoren i proaktivan dijalog s kupcima kako bismo osigurali da su sve strane jednako predane pravilima i odgovornostima koje će poboljšati sigurnost na radu. Tijekom procesa proizvodnje i isporuke, uvijek smo spremni poboljšati našu izvedbu na temelju naučenoga. Dijalog se nastavlja sve do evaluacije projekta nakon isporuke.

  Tijekom 2017, Društvo je nastavilo svoju tradiciju podupiranja nevladinih, sportskih i humanitarnih oranizacija koje se bave s angažmanom mladih, razvojem sporta, zaštitom okoliša, istraživanja i edukacije.

  Sastanci s dionicima i događaji u 2017. godiniDruštvo godišnje organizira nekoliko sastanaka s dionicima i događaja kao što su seminari i sastanci s kupcima kako bi održali stalnu komunikaciju sa svojim dionicima. Tim događajima žele se ostvariti održivi i otvoreni odnosi s dobavljačima te povećati njihove sposobnosti da pruže dodatnu vrijednost i inovativna rješenja poslovanja Društva. Teme dijaloga s dionicima uključuju istraživanje i razvoj, inovacije, umrežavanje, kvalitetu i održivost, s posebnim naglaskom na osiguravanje zdravlja i sigurnosti na radu u poslovnim operacijama duž cijelog lanca vrijednosti. Društvo kontinuirano komunicira s investitorima i analitičarima putem različitih kanala, kao što su radni stolovi, konferencijski pozivi, sastanci i slično.

 • 24

  Postupak određivanja sadržaja nefinancijskog izvještaja kroz identificirane značajne teme i njihove granice

  Tim za izradu nefinancijskog izvještaja je kroz kontinuirani dijalog s identificiranim ključnim dionicima bio u mogućnosti identificirati i rangirati materijalne teme s kojima Društvo ima utjecaj na gospodarstvo, okoliš i društvo prema njihovoj i percepciji ključnih dionika. Rezultat rada Tima za izradu nefinancijskog izvještaja jest identifikacija, rangiranje i provjera materijalnih tema koje čine sadržaj ovog nefinancijskog izvještaja u odnosu na percepcije dionika i utjecaja koje Društvo ima na gospodarstvo, okoliš i društvo.

  Materijali

  Otpadne vode i otpad

  Upravljanje otpadom

  Emisije

  Voda

  Energija

  Procjena dobavljača u pogledu utjecaja na okoliš

  Pridržavanje okolišnih propisa

  Odgovornost za proizvod

  Obuka i obrazovanje

  Zdravlje i sigurnost na radnom mjestu

  Sloboda udruživanja i kolektivnog pregovaranja

  Borba protiv korupcije

  Procjena dobavljača u pogledu utjecaja na društvo

  Radni odnosi i dostojan rad

  Ekonomski učinak

  Prisutnost na tržištu

  Neizravni ekonomski utjecaji

  Unutar i izvan poduzeća

  Unutar i izvan poduzeća

  Unutar i izvan poduzeća

  Unutar i izvan poduzeća

  Unutar i izvan poduzeća

  Unutar i izvan poduzeća

  Izvan poduzeća

  Unutar poduzeća

  Unutar i izvan poduzeća

  Unutar poduzeća

  Unutar poduzeća

  Unutar poduzeća

  Unutar poduzeća

  Izvan poduzeća

  Unutar poduzeća

  Unutar i izvan poduzeća

  Izvan poduzeća

  Izvan poduzeća

  OKOLIŠNE TEME UTJECAJA PODUZEĆE

  DRUŠTVENE TEME UTJECAJA PODUZEĆE

  EKONOMSKE TEME UTJECAJA PODUZEĆE

  GRANICE ZNAČAJNOSTI UTJECAJA POJEDINIH TEMA

  GRANICE ZNAČAJNOSTI UTJECAJA POJEDINIH TEMA

  GRANICE ZNAČAJNOSTI UTJECAJA POJEDINIH TEMA

 • 25

  Grafički prikaz identificiranih značajnih tema u odnosu na percepciju ključnih dionika Društva i utjecaja na gospodarstvo, okoliš i društvo prikazani su na matrici materijalnosti u prema srednjem i visokom utjecaju.

  UTJECAJ PODUZEĆA NA GOSPODARSTVO, OKOLIŠ I DRUŠTVO X

  UTJ

  ECAJ

  NA

  PROC

  JEN

  E I O

  DLU

  KE

  (PER

  CEPC

  IJU

  ) KLJ

  UČN

  IH D

  ION

  IKA

  Y

  NIZAK UTJECAJ

  NIZ

  AK U

  TJEC

  AJ

  SREDNJI UTJECAJ

  SRED

  NJI

  UTJ

  ECAJ

  VISO

  K U

  TJEC

  AJ

  VISOK UTJECAJ

  Neizravni ekonomski utjecaji

  Prisutnost na tržištu

  Ekonomski učinak

  Obuka i obrazovanje

  Materijali

  Otpadne vode i otpadKvaliteta sustava

  Pridržavanje propisa

  Upravljanje otpadom

  Emisije Energija

  Voda

  Procjena dobavljača u pogledu utjecaja na društvo

  Zdravlje i sigurnost na radnom mjestu

  Borba protiv korupcije (antikorupcija)

  Radni odnosi dostojan rad

  Sloboda udruživanja i kolektivnog pregovaranja

  Odgovornost za proizvod

 • 26

 • 27 4. SIGURNOST LJUDI I ODGOVORNOST ZA PROIZVOD KAO IMPERATIV POSLOVANJA NA OKOLIŠ

  PROGRam RazvOja, zDRavLja I SIGURnOSTI na RaDU

  Pokazatelj 2017. godina

  Broj stručnih praksi 97

  Stopa ozljeda (IR) 2.08%

  Broj sati osposobljavanja radnika 5.640 sati

  Društvo je predano zaštiti zdravlja, sigurnosti i okoliša naših radnika, partnera, potrošača i zajednice u kojoj djelujemo. Fokusiramo se na promoviranje zdravlja i dobrobiti na radnom mjestu, stvaranje kulture sigurnosti kroz aktivnu suradnju s našim partnerima i kupcima. Kontinuirano ulažemo velike napore da osiguramo sigurna i zdrava radna mjesta za sve radnike. Društva konstantno promovira zdravlje i sigurnost aktivnostima kojima se menadžeri trebaju baviti, kao što su upute i edukacija o sigurnosti na radnom mjestu, davanje povratnih informacija i razmatranje mogućih rizika u svim planovima poslovanja.

  Radnici i odjeli u kojima rade predstavljaju imperativ poslovanja Društva. Oni žive naše vrijednosti, teže ostvariti postavljene ciljeve i predanim radom imaju veliki utjecaj na ostvarivanje uspješnosti Društva.

  Stručna sprema

  Ukupno: 844 782 62

  broj Postotak muški ženski

  PKV 107 12,68% 107 0

  KV 185 21,92% 183 2

  VKV 4 0,47% 4 0

  SSS 368 43,6% 355 13

  VŠS 49 5,81% 36 13

  NKV 5 0,59% 2 3

  NSS 3 0,36% 3 0

  VSS 123 14,57% 92 31

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  Struktura djelatnika po stručnoj spremi

 • 28

  Dužina ukupnog radnog staža do 15.01.2018.

  Struktura po godinama života

  Godina 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30 i više

  Godina do 18 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 i više

  Ukupno 81 103 237 128 79 55 161

  Ukupno 1 40 89 162 141 107 81 84 91 46 2

  74 92 229 119 71 50 147

  1 40 84 152 135 99 68 76 84 41 2

  7 11 8 9 8 5 14

  0 0 5 10 6 8 13 8 7 5 0

 • 29

  a. Ulaganje u radnike, zdravlje i sigurnost

  Vjerujemo da se sve povrede mogu spriječiti i radimo na smanjenju povreda i njihovoj ozbiljnosti kroz učinkovite preventivne i zaštitne mjere, kao i poticanjem stavova i ponašanja koji odražavaju načelo sigurnosti u svemu što radimo.

  Programi osposobljavanja s kojima rastemo za budućnostKako bi se osiguralo uspješno izvođenje poznatih ili novih radnji koje imaju znatan utjecaj na kakvoću proizvoda ili izvršenje usluga kontinuirano se ulaže u osposobljavanje i trening programe radnika. Na razini Društva, rukovoditelji odjela su odgovorni za pokretanje postupka obuke čim se za to pokaže potreba, a minimalno jednom godišnje. Na osnovi potreba rukovoditelji izrađuju Plan obuke sa mogućim brojem polaznika obuke treninga i dostavlja ga predsjedniku Uprave Društva koji odobrava broj polaznika i predložene obuke-treninge (interne i eksterne). Zbroj svih pojedinačnih Planova obuke (odjela / službi / sektora) odobrenih od predsjednika Uprave čini Godišnji Plan obuke.

  Ukupno su 5.640 sati osposobljavanja radnika Društva proveli na programima osposobljavanja i edukacije tijekom 2017. godine.

  Fokus grupa Seminar Školovanje kadrova

  MUŠKO ŽENSKO MUŠKO ŽENSKO MUŠKO ŽENSKO

  UKUPNO 62 95 41 56 4954 433 5640

  UKUPnO SaTI U 2017.

  Nakon određenog perioda rukovoditelj procjenjuje uspješnost obuke opisnom ocjenom za svakog pojedinačnog polaznika. Svaki pretpostavljeni ima odgovornost da ocjenjuje učinkovitost obuke za vrijeme izvođenja svog dnevnog posla. Kadrovska služba pismeno (Izvješće o školovanju i treningu osoblja) ocjenjuje učinkovitost na osnovu mjera eksterne obuke i obrazovanja radnika. Daljnja ocjena učinkovitosti obuke izvodi se u okviru internih audita. Pri tome se radi učinkovitosti provjerava obuka za sistem upravljanja kakvoćom.

  Na osnovu neovisne ankete poslodavac sa predstavnicima uposlenih rješava rizične točke:

  - Nedostatak stručnog osoblja na tržištu

  - Odljev nezadovoljnih kadrova

  - Negativna anketa

  Prosječan broj sati osposobljavanja po zaposleniku u grupi

  godišnje

  Prosječan broj sati osposobljavanja prema

  spolu

  7h6h 5h

 • 30

  Svake godine predsjedništvo Sindikata provodi neovisnu anketu među radnicima sa pitanjima koja se odnose na zadovoljstvo uvjetima na radnom mjestu (radno okruženje, stimulacija, odnos rukovodećeg kadra, itd.).

  Radnici na poslovima kod kojih postoji rizik od mogućih ozljeda na radu ili bolesti radnika dodatno se osposobljavaju kako stručno tako i za rad na siguran način, te se utvrđuju radne i zdrastvene sposobnosti radnika za obavljanje takvih poslova.

  Radnici na radnim mjestima s povećanom opasnostima opremljeni su za to predviđenim osobnim zaštitnim sredstvima u svrhu sprječavanja ozljeda na radu i mogućeg oštećenja zdravlja. Osobna zaštitna sredstva i oprema se dodjeljuju kod zapošljavanja i u propisanim rokovima, te se prema potrebi nabavljaju u potrebnim količinama. Kontinuirano tijekom godine provodila su se periodična ispitivanja i pregledi radne opreme sa kojom rade.Za provođenje i nadziranje mjera zaštite i sigurnosti na radu su u prvom redu neposredni rukovoditelji tj. ovlaštenici poslodavca, te rukovoditelji pogona, koji su dužni osigurati sigurno mjesto rada radniku te zabraniti radniku rad na način koji je protivan pravilima i mjerama zaštite na radu. Rukovoditelji na poslovima s povećanim opasnostima dodatno se osposobljavaju iz Zaštite i sigurnosti na radu, a u vezi provođenja propisanih mjera zaštite i sigurnosti u svom djelokrugu poslova. Osposobljeni su kao ovlaštenici poslodavca za provođenje mjera zaštite na radu za svoj djelokrug poslova.

  U 2017. godini osposobljeno je 8 ovlaštenika poslodavaca (poslovođa – brigadir), iz zaštite na radu za poslove bravar-cjevar, zavarivačke poslove, antikorozivne zaštite i za poslove rukovoditelja pogona, 18 radnika je stručno osposobljeno

  za poslove vozača mosne dizalice upravljanja s poda i za vezača tereta – signalist, 2 radnika su stručno osposobljena za poslove vozač viličar, 11 radnika je stručno osposobljeno za poslove montaže i demontaže skele, 7 radnika je osposobljeno iz toksikologije za poslove antikorozivne zaštite, 49 radnika je osposobljeno za rad na siguran način za poslove na koji su raspoređeni, 549 radnika je upućeno na prethodni ili na periodični zdravstveni pregled radi utvrđivanja radne sposobnosti za poslove s posebnim uvjetima rada. U 2017. godini provedena su 54 alko-testa čiju je provedbu educirano i osposobljeno 7 radnika Društva.

  jedinstvene prilike za mlade ljudeDruštvo je u 2017. godini pružilo priliku da 97 mladih osoba razviju svoje poslovne vještine. Društvo je omogućilo stručnu praksu mlađim osobama koji su suočeni s izazovima na tržištu rada kako bi stekli radno iskustvo.

  STRUČna PRaKSa

  LUžanI SLavOnSKI bROD

  11 77

  0 9

  11 86

  SSS

  VSS / VŠS

  Ukupno

 • 31

  Sloboda udruživanja u industrijski sindikat metalaca Hrvatske (SMH-IS) omogućava našim radnicima da se udruže i zajednički izraze, promiču, ostvaruju i štite svoje zajedničke interese. Sindikat je organizirana udruga koja stručno i kadrovski osposobljena zastupa svoje članove:

  a) kod poslodavca u pregovorima o plaći, uvjetima rada, i ostalim materijalnim pravima,

  b) kod vlasti prilikom rasprave i usvajanja zakonskih propisa koji imaju neposredne posljedice na ekonomski i socijalni položaj radnika,

  c) pred sudom, inspekcijama i drugim institucijama državne uprave.

  Učlanjivanjem u SMH-IS članovi imaju pravo na:• besplatnu pravnu pomoć i zastupanje pred sudom u sporovima iz radnog

  odnosa,• zastupanje radnika kod poslodavca sa svrhom ostvarenja svojih radnih i

  socijalnih prava, utvrđenih ugovorom o radu,• pravo na besplatno sindikalno obrazovanje.

  Dugi niz godina u Društvu je na snazi Kolegtivnu ugovor (KU) koji se primjenjuje na sve radnike ĐĐ TEP. Svake se godine kroz kolektivno pregovaranje KU obnavlja u cilju aktualizacije i povećanja prava svih radnika. Kolektivni ugovor radnicima Društva jamči širi opseg prava od onih propisanih zakonom, što ga čini jednim od vodećih KU u metalskoj industriji.

  Sindikat metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat danas:• SMH-IS-IS ima danas oko 13000 članova.• SMH-IS-IS ima organizirano članstvo po podružnicama u trgovačkim

  društvima kojih ima više od 170.• SMH-IS u svakoj podružnici ima sindikalnog povjerenika i sindikalno

  povjereništvo.• SMH-IS u podružnicama djeluje preko osam regionalnih povjereništava,

  u kojima je profesionalno zaposleno osam profesionalnih regionalnih povjerenika.

  • SMH-IS je udružen s drugim srodnim sindikatima u najveću Središnjicu u Hrvatskoj – Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH)

  • SMH-IS je punopravan član dviju najvećih sindikalnih organizacija u svijetu:· Svjetske federacije metalaca (IMF) sa sjedištem u Ženevi i· Europske federacije metalaca (EMF) sa sjedištem u Briselu

  Kodeks ponašanja i druge smjernice naše politikeKodeks ponašanja Društva opisuje ponašanje i odluke naših radnika i poslovnih partnera na način da čini zajednički temelj za sve naše poslovne aktivnosti. Svi novi radnici moraju se upoznati s našim Kodeksom ponašanja i usvojiti ga. Kodeks ponašanja dostupan je na mrežnoj stranici Društva i dostupan svim radnicima Društva.

  Sloboda udruživanja radnika

 • 32

  b. Upravljanje kvalitetom

  Sigurnost za sve, svaki dan

  Certifikacija aktivnosti koje se odnose na poslovanje Društva jamči dionicima da Društvo sustavno radi na integraciji praksi koje osiguravaju kvalitetu i upravljanje po najvišim principima u svim aspektima poslovanja. Ovim certifikatima obuhvaćene su sve proizvodne jedinice Društva tako da svi radnici Društva rade u uvjetima koji su certificirani po najvišim standarima sigurnosti. ĐĐ TEP projektira i isporučuje kotlovska postrojenja, energetske otoke malih i srednjih kapaciteta i tlačne dijelove velikih energetskih kotlova, prema najvišim standardima kvalitete.

  Prodajom kotlovskih postrojenja ĐĐ TEP omogućuje svojim radnicima zadovoljenje ekonomskih potreba, doprinosi funkcioniranju i napretku lokalne zajednice i države, te vlasniku ostvaruje povećanja vrijednosti uloženih sredstva. Da bi to ostvario certificirao je sustave upravljanja prema:ISO 9001:2015

  ISO 14001:2015

  OHSAS 18001:2007

  Directive to PED - 2014/68/EU H1, H

  Directive to PED - 2014/68/EU H1, H

  AD 2000-Merkblatt HP0/HP100R

  EN ISO 3834-2

  NB

  “S” Slavonski Brod

  “U” Slavonski Brod

  ÖNORM M 7812-1

  TÜV NORD

  TÜV NORD

  TÜV NORD

  TÜV Croatia

  TÜV SÜD

  TÜV SÜD

  TÜV SÜD

  The NATIONAL BOARD of Boiler & Vessel Inspectors

  American Society Of Mechanical Engineers - ASME

  American Society Of Mechanical Engineers - ASME

  TÜV Oesterreich

  ISO 9001 - Sustavi upravljanja kvalitetom:

  Uprava Društva definira politiku kakvoće, na osnovu ocjene postojećeg stanja kakvoće proizvoda i usluga, ciljeva razvoja Društva i zahtjeva tržišta. Pod politikom kakvoće podrazumijevamo brigu vodstva Društva za osoblje, organizaciju i opremu, radi osiguranja zahtjeva za kakvoćom proizvoda. Vodeći princip ove politike je nastojanje kako ispuniti zahtjeve Naručitelja u pogledu kakvoće ugovorenih radova.

  ISO 14001 - Upravljanje okolišem:

  Puštanjem u opticaj ovog Poslovnika Uprava se obvezuje na odgovornost za djelotvornost sustava upravljanja okolišem, osigurati da se politika upravljanja okolišem i ciljevi povezani s okolišem su utvrđeni i sukladni strateškom usmjerenju i kontekstu organizacije, planiranje i osiguranje sredstva za opremu i izobrazbu (trening) kadrova, izvršenje i dokazivanje radnji upravljanja sustavom zaštite okoliša, osigurati da sustav upravljanja okolišem postiže predviđene rezultate.

  OHSAS 18001 - Sustav sigurnosti i zdravlja na radu

  OHSAS politika sadrži ciljeve zdravlja i sigurnosti na radu i obavezu stalnog poboljšavanja performansi zdravlja i sigurnosti. Ciljevi OHSAS su definirani i primjenjuju se, održavaju se dokumentiranim za svaku relevantnu funkciju i nivo. Pri uspostavljanju OHSAS sustava, „ĐĐ-TEP“ uzima u obzir zakonske i druge zahtjeve, da isti budu mjerljivi kada je moguće, obavezu sprečavanja povreda i narušavanja zdravlja.

  Stručnjaci zaštite na radu u svom svakodnevnom nadzoru, nadziru provođenje mjera zaštite i sigurnosti na radu te o uočenim propustima izvještavaju upravu

 • 33

  i odgovorne za uočene propuste. (na propisanom dokumentu po OHSAS normi 18001). Ulaganjem u kontrolu i poboljšanje osiguravamo sigurna i zdrava radna mjesta za sve radnike. U 2017. godini održana su četiri Odbora zaštite na radu na koje smo pozvali inspektore zaštite na radu i doktora medicine rada. Odborom je predsjedao direktor proizvodnje, ovlaštenik za zaštitu na radu. S ovlaštenicima poslodavca u proizvodnji je izvršena edukacija po pitanju njihovih obveza i dužnosti iz zaštite na radu za njihov djelokrug rada, sa ciljem smanjenja ozljeda na radu, sigurnijim uvjetima rada (sigurno radno mjesto). Radnicima u proizvodnji su dane na papiru napisane radne upute tj. obveze i dužnosti iz zaštite na radu za njihovo radno mjesto.

  Ispitane su i pregledane unutarnje hidrantske mreže u pogonima SB-1, pogon SB-2, pogon SB-4, a u pogonu Lužani unutarnja i vanjska hidrantska mreža te je ispitano i kompresorsko postrojenje. U pogonu Lužani pregledane su i ispitane elektro instalacije, gromobranske instalacije, te su izmjereni faktori radne okoline u proizvodnoj hali u granicama dozvoljenog. U pogonu SB-1 obavljeno je periodično preispitivanje faktora radne okoline (buka, rasvjeta, temperatura, opasne tvari) i svi izmjereni rezultati su u granicama dozvoljenog. Ukupno je pregledano i ispitano 156 strojeva s povećanim opasnostima i mosnih dizalica, te je izvršen vanjski i unutarnji pregled posuda pod tlakom. Na temelju pozitivnog mišljenja svih navedenih pregleda i ispitivanja dobivena su Uvjerenja za iste što je pokazalo kako Društvo aktivno primjenjuje i poštuje visoke standarde i pravila sigurnosti na radu. U svim prostorijama, pregledana su i servisirana 154 vatrogasna aparata za početno gašenje požara.

  Tijekom 2017. godine u Društvu je bilo 16 lakših ozljeda na radu i 2 teške ozljede, što na 864 radnika predstavlja stopu ozljeda (IR) od 2.08%. U 2017. godini došlo je do većeg broja ozljeda na radu u odnosu na 2016. godinu, za 13 ozljeda više, dok je prosječni broj radnika bio za 36 radnika manji. Gledajući kroz izgubljene radne sate zbog ozljeda na radu (1384 sata) u odnosu na prošlu godinu izgubljeno je više radnih sati (za 488 sati). Društvo nema zabilježene profesionalne bolesti (ODR=0%) ni smrtnih slučajeva povezanih s obavljanjem djelatnosti Društva.

  Gledano kroz broj ozljeda i prosječnog broja radnih u prošloj godini, dobijemo da se 2,08% radnika ozlijedilo što je ispod državnog prosjeka (5% u prerađivačko-metalnoj industriji). Nesreće na radu evidentiraju se ispunjavanjem propisanog obrasca za Prijavu ozljede na radu te se sastavlja godišnji izvještaj o ozljedama na radu.Stopa izostanaka s (%) = 173 / 260 = 66,53% [n (broj izostanaka povezanih s nesrećama na radu u danima) / N (ukupan broj radnih dana)]*100

  Praćenje ozljeda po godinama i prosjećnom broju zaposlenih

  40

  35

  30

  25

  20

  15

  10

  5

  0

  17

  17

  28

  19

  10

  30

  18

  6

  14

  5

  18

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

  617 798 900 869 852 817 862 844 833 900 864

  broj

  ozl

  jeda

  2007 - 2,75%

  2008 - 4,76%

  2009 - 3,11%

  2010 - 2,27%

  2011 - 1,17%

  2012 - 3,67%

  2013 - 2,08%

  2014 - 0,70%

  2015 - 1,68%

  2016 - 0,55%

  2017 - 2,08%

 • 34

 • 35 5. UTJECAJ POSLOVANJA NA OKOLIŠ

  a. Sustav upravljanja okolišem b. briga za okoliš

  ĐĐ TEP svojim trajnim odgovornim odnosom prema okolišu razvija svijest o mo-gućim utjecajima svojih proizvodnih aktivnosti na okoliš i zdravlje ljudi. Politika upravljanja okolišem dostupna je na www.tep.hr, a u skladu sa Politikom zaštite okoliša implementiran je Sustav upravljanja okolišem ISO 14001, te je u izradi revizija norme ISO 14001:2015. Započeta je priprema implementacije norme ISO 50001 Sustava upravljanja energijom. Kroz implementirani Sustav upravljanja okolišem, Društvo upravlja i kontrolira aktivnosti koje imaju značajan utjecaj na okoliš. ĐĐ TEP redovito provodi unutrašnje unutarnje i vanjske prosudbe utjeca-ja na okoliš te ih usklađujue sa svojom politikom. Sve aktivnosti usklađene su sa zakonskom regulativom vezanom za okoliš unutar Republike Hrvatske i s me-đunarodnim odredbama i standardima vezanim uz zaštitu okoliša. Kroz redovno praćenje okolišnih utjecaja ĐĐ TEP daje znatan doprinos za očuvanje okoliša na lokalnoj i društvenoj razini.

  Jedna od glavnih smjernica ĐĐ TEP-a jest razviti svijest pojedinca o njegovom utjecaju na okoliš te kojim aktivnostima svaki djelatnik može utjecati na očuvanje okoliša što u konačnici ima utjecaj na smanjenje potrošnje energije hlađenja i grijanja koja za rezultat ima cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova. Društvo kao resurs za toplinsku energiju koristi prirodni plin, a u prošlosti je korišten mazut.

  Zamjenom vrste goriva za toplinsku energiju znatno se smanjuju emisije CO2. U svojoj strategiji smanjenja emisija CO2 kroz bolje upravljanje energentima Društvo ima u planu do sredine tekuće godine implementirati Sustav upravljanja energijom kroz koji će sistematski upravljati svojim resursima. Poboljšanjem proizvodnih procesa Društvo ima za cilj eliminaciju i ublažavanje štetnih utjecaja na okoliš. Društvo ĐĐ TEP je dao izraditi Projekt energetske učinkovitosti za proizvodnu halu kroz čiju obradu će se izraditi mjere energetske učinkovitosti, te će projekt postati model za uštede koji će se primjeniti na sve proizvodne prostore. Projekt energetske učinkovitosti obuhvatit će ovojnicu građevine, rasvjetu, klimatizaciju, grijanje te sâm proizvodni proces. ĐĐ TEP radi na promidžbi uporabe obnovljivih izvora energije te smanjenju uporabe energenata sa visokim faktorom emisija CO2.

  Društvo ĐĐ TEP u vidu smanjenja emisija CO2 vodi računa o sljedećem:• Nabava opreme koja rezultira smanjenjem CO2• Redovno održavanje i kontrolu propusnosti ključne opreme za prilagodbu

  klimatskim promjenama i njihovom ublažavanju• Korištenje energenata za toplinsku energiju s manjim emisijama CO2• Potiče korištenje energije iz obnovljivih izvora• Uvodi ISO 50001 – Sustav upravljanja energijom koji će organizaciji omogućiti

  analizu potrošnje te prepoznati potencijale za uštedu.

  Tablica 5.1 Prikaz potrošnje toplinske energije

  vrsta

  Prirodni plin

  Mazut

  Standardni emisijski faktor,(t CO2/mwhgoriva)

  0,202

  0,279

  emisijski faktor LCa,(t CO2/mWgoriva)

  0,237

  0,31

  -3.3% manji intenzitet CO2/t

  U planu implementacija ISO 50001

  -248,291 t manje eneopasnog otpada u 2017

  -1.5% Plana razrade politike i strategije smanjenja ugljičnog otiska društva

 • 36

  c. Utjecaj na okoliš (energija, emisije, otpad)

  energija

  Potrošnja električne energije unutar ĐĐ TEP iznosi 5.258.965,00 kWh za 2017.god. što iznosi 18.932.274,00 MJ. Energija grijanja iznosi 28.821.069,20 MJ. To je energija iz neobnovljivih izvora jer se kao energent koristi prirodni plin i UNP. Od ukupne električne energije 421.200,00 MJ se troši na energiju hlađenja. Ukupna potrošnja energije je 98.427.035,96 MJ za 2017.godinu.

  Tablica 5.2 Prikaz potrošnje toplinske energije

  Tablica 5.3 Prikaz količine gotovih proizvoda izraženih u t

  Tablica 5.4 Prikaz potrošnje električne energije u organizaciji

  eneRGIja GRIjanja

  ZEMNI PLIN

  LPG

  UKUPNO:

  INTENZITET

  PROIZVODNOST

  UŠTEDA:

  UŠTEDA:

  mjeRna jeDInICa 2016 2017

  kWh

  kWh

  kWh

  kWh/t

  tone

  kWh

  MJ

  4.893.535,00

  619.578,62

  5.513.113,62

  773,01

  7.132,00

  6.994.180,24

  1.011.672,31

  8.005.852,56

  988,50

  8.099,00

  +1.745.237,41

  +6.282.854,68

  Iz gore navedene tablice vidljivo je da je potrošnja toplinske energije porasla u 2017. godini. u odnosu na baznu godinu. Društvo ĐĐ TEP postavlja za cilj u 2018. uključi-vanje i drugih čimbenika u kalkulaciju intenziteta ( broj uzaposlenih djelatnika, broj kooperacijskih poduzećatvrtki, rad u smjenama, , vanjski utjecaji i dr.).

  Proizvodnja (t)

  električna energija (mWh)

  Proizvodnja, 2017

  El. energija, 2017

  Proizvodnja, 2016

  El. energija, 2016

  8.000 8.500 9.000 9.500 10.000

  4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300

  9.469

  5.259

  8.655

  4.910

  El. e

  nerg

  ija (M

  Wh)

 • 37

  Tablica 5.5 Prikaz potrošnje električne energije

  Tablica 5.8 Prikaz emisija stakleničkih plinova prema težini (t CO2)Tablica 5.6 Prikaz potrošnje energije unutar organizacije

  Tablica 5.7 Prikaz potrošnje energije izvan organizacije

  eLeKTRIČna eneRGIja

  eLeKTRIČna eneRGIja

  Ukupno potrošnja energije unutar organizacije (mj)

  Ukupno potrošnja energije izvan organizacije (mj)

  POTROŠNJA EL.ENERG.:

  POTROŠNJA EL.ENERG.:

  INTENZITET:

  PROIZVODNOST:

  Razlika:

  Razlika:

  Izravne emisije stakleničkihplinova po težini

  Neizravne emisije stakleničkih plinova po težini

  Izravne emisije stakleničkih plinova po težini

  Neizravne emisije stakleničkih plinova po težini

  Neizravne emisije stakleničkih plinova po težini

  Ukupno:

  Proizvodnost:

  Intenzitet:

  tone

  CO2/tone

  električna energija

  Električna energija

  Ukapljeni naftni plin

  Prirodni plin

  UKUPNO:

  Dizel gorivo

  UKUPNO:

  mjeRna jeD. 2016 2017

  2016 2017

  mjeRna jeD. 2016 2017

  mjeRna jeD. 2016 2017

  MJ

  kWh

  kWh/t

  tone

  kWh

  MJ

  prirodni plin

  prirodni plin

  UNP

  UNP

  MJ

  MJ

  MJ

  MJ

  MJ

  MJ

  17.677.159,20

  4.910.322,00

  688,49

  7.132,00

  0,00

  0,00

  9.882,98

  9.882,98

  3.107,88

  3.055,33

  1.095,00

  27.024,17

  7.132

  4,188332608

  17.677.159,20

  2.230.483,04

  17.616.726,00

  78.161.414,24

  1.555.330,88

  1.555.330,88

  18.932.274,00

  5.258.965,00

  649,34

  8.099,00

  +317.128,00

  +1.141.660,80

  14.125,45

  14.054,95

  2.313,05

  2.273,93

  1.046,53

  33.863,71

  8.099

  4,04585492

  18.932.274,00

  3.642.020,33

  25.179.048,87

  98.427.035,96

  1.459.166,28

  1.459.166,28

  Iz gore navedene tablice vidljivo je da je potrošnja električne energije porasla u 2017. god. u odnosu na 2016. godinu, što ukazuje da se izračun intenziteta električne energije može računati na osnovu proizvodnosti, ali ne i na osnovu proizvodnih površina. Organizacija postavlja za cilj u 2018 uključivanje i drugih čimbenika u kalkulaciju intenziteta ( broj zaposlenih djelatnika, broj kooperacijskih poduzeća, smjenski rad i dr.).

  vRSTa eneRGenTa

  vRSTa eneRGenTa

  vRSTa emISIje vrstaenergenta

  Iz navedene tablice 5.8 vidljivo je da emisije stakleničkih plinova rastu u ukupnoj potrošnji energije u odnosu na baznu godinu. Međutim, kako je rasla proizvodnja, može se primijetiti da je intenzitet emisije stakleničkih plinova kad se uskladi u odnosu na proizvodnost niži u 2017. godini.

 • 38

  Tablica 5.9 Prikaz emisija VOC (t)

  emISIje HOS (t)

  LOKACIJA

  SB I

  SB II

  SB III

  PL

  PREMAZIVANJE

  3,47

  3,46

  3,47

  3,05

  PREMAZIVANJE

  4,17

  3,89

  4,09

  4,77

  BOJA

  13,163

  28,538

  14,84

  7,276

  BOJA

  21,00

  28,67

  27,99

  15,25

  ODMAŠĆIVANJE

  1,97

  1,93

  1,93

  1,01

  ODMAŠĆIVANJE

  1,97

  1,98

  1,96

  1,89

  Ukupno emisije:

  13,45

  7.132

  63,82

  0,21

  92,91

  0,18

  16,92

  8.099

  6,84

  tona

  7,79

  tona

  Portošnjaboje:

  Proizvodnost:

  Intenzitet:

  2016 2017

  Iz tablice 5.9 vidljivo je da emisije VOC (t) padaju ukupnoj potrošnji boja i premaza te da organizacija koristi boje i premaze sa nižim emisijama VOC. Prema svemu navedenom ĐĐ TEP je imao sljedeće emisije CO2 u 2017. U tablici je dan prikaz i za 2016. godinu.

 • 39

  20.000

  15.000

  10.000

  5.000

  0

  Ukupne izravne i neizravne emisije stakleničkih plinova prema težini (tCO2)

  12.991

  Izravne emisije Neizravne emisije

  16.43814.033

  17.425

  2016 2017

  Tablica 5.10 Prikaz izravnih i neizravnih emisija stakleničkih plinova prema težini (tCO2)

  Oprema koja se instalira u organizaciji zadovoljava najviše standarde sigurnosti uz minimalne utjecaje na okoliš. Kako bi minimizirali utjecaj na okoliš, od naših dobavljača i izvođača radova tražimo da poštuju najviše standarde zaštite oko-liša što provjeravamo organiziranim unutarnjim i vanjskim revizijama. Do sada nema zabilježenih incidentnih situacija.

  Društvo ĐĐ TEP u proizvodnom procesu koristi boje sa što nižim emisijama VOC-a. ĐĐ TEP će implementirati sustav ISO 50001 s kojim želi postići što učinkovitiju i racionalniju potrošnju energenata. Kroz 2019. godinu organizacija će izraditi svoj otisak emisije CO2 te će nakon toga odrediti politiku i strategiju njegovog smanjenja.

  voda

  Očuvanje voda, biološke raznolikosti i tla igra ključnu ulogu u dugoročnoj strategiji upravljanja resursima. Voda kao energetski resurs nema značajnu ulogu u poi-zvodnom procesu. Voda se koristi isključivo za piće i sanitarnu uporabu. Potrošnja vode isključivo je vezana za broj radnika i nema uporabe vode za tehnološke svrhe. Bez obzira što voda nema utjecaj na poizvodni proces, organizacija na mjesečnoj i godišnjoj razini prati potrošnju vode. Svi vodomjeri su kalibrirani, nadziru se i održavaju, a ispusti otpadne vode kontroliraju se od strane odjela za održavanje i odgovorne osobe za okoliš. Redovito se vrše ispitivanja otpadnih voda. Organiza-cija posjeduje vodopravnu dozvolu. Uredno se provode ispitivanja otpadnih voda iz kojih je vidljivo da Društvo ĐĐ TEP poštuje sve zakonske i podzakonske propise od strane Republike Hrvatske.

  Tablica 5.11 Prikaz potrošnje vode i količine ispuštene vode

  Potrošnja vode unutar organizacije (m3)

  Količina ispuštene vode unutar organizacije (m3)

  Voda

  UKUPNO:

  Proizvodnost:

  Intenzitet:

  Voda

  UKUPNO:

  Proizvodnost:

  Intenzitet:

  mjeRna jeD. 2016 2017

  mjeRna jeD. 2016 2017

  m3

  m3

  tone

  m3/tone

  m3

  m3

  tone

  m3/tone

  14.948,00

  14.948,00

  7132

  2,095905777

  14.948,00

  14.948,00

  7132

  2,095905777

  17.080,00

  17.080,00

  8099

  2,108902334

  17.080,00

  17.080,00

  8099

  2,108902334

  vRSTa eneRGenTa

  vRSTa eneRGenTa

 • 40

  Otpad

  S otpadom se postupa u skladu sa zakonskom regulativom, važećim pravilnicima te odgovarajućim propisima za posebne kategorije otpada. Vodi se sva propisana dokumentacija o nastajanju i tijeku otpada koji nastaje u organizaciji.U organizaciji se prikuplja i odvaja 15 vrsta opasnog i 9 vrsta neopasnog otpada uz komunalni otpad. Organizacija je upisana u očevidnik osoba koja skladišti vlastiti proizvodni otpad.

  800

  700

  600

  500

  400

  300

  200

  100

  0

  800

  700

  600

  500

  400

  300

  200

  100

  0

  UKUPNA MASA OTPADA PREMA VRSTI (t) UKUPNA VRSTA OTPADA PREMA POSTUPKU OPORABE (t)

  708,326 710,925

  neopasni R13neopasni D15opasni opasni

  460,035

  56,22758,86

  496,178

  80,343,885

  2016 20162017 2017

  Tablica 5.12 Prikaz otpada prema vrsti Tablica 5.12 Prikaz otpada prema postupku obrade

  Jedan od mehanizama kojim se mjeri efikasnost upravljanja po pitanju okoliša jest ISO 14 001:2005. Kroz poslovnik i cjelokupnu dokumentaciju putem zapisa se opisuju postignuća koja su izašla iz upravljanja vezanim za očuvanje okoliša.

 • 41

  UČESTALOST PRIMJENA I IZMJENA

  U svojim aktivnostima i procesima Društvo analizira sve aspekte okoliša te se ocjenjuje njihov značajni utjecaja na okoliš. Za zna-čajne aspekte okoliša izrađuju se adekvatni planovi i programi, te se prati Zakonska regulativa. U provedbi procesa rada i kom-pletnog poslovanja Društva uključujemo opredjeljenje za trajno poboljšanje sustava zaštite okoliša, te sprječavanja onečišćenja.

  Edukaciji djelatnika po pitanju zaštite okoliša posvećuje se zna-čajna pozornost, a čimbenik - čovjek, stavljamo ispred svih utjecajnih faktora.

  Sve izvedene aktivnosti na realizaciji projekta obavljaju se u duhu zaštite okoliša. U tom cilju svaki djelatnik je odgovoran za zaštitu okoliša.

  Društvo u potpunosti radi sukladno svim zakonskim zahtjevi-ma za okoliš, ispunjavaju se zahtjevi standarda za okoliš i radi se sukladno dodatnim zahtjevima za okoliš prema ugovoru sa klijentom tijekom konstruiranja, proizvodnje i montaže.

  Politika zaštite okoliša Društva se bazira na politici zaštite okoliša i nadzirana je od strane sustava upravljanja okolišem. Ovaj sustav osi-gurava dosljednu primjenu politike okoliša. ISO i ENMS/EMS.

  Obrasci i predlošci

  PropisiPotpisivanje

  Obrasci predlošci

  Smjernice, Zakonska regulativa

  Opisi procesa, tok procesa (priručnik za upravljanje procesima skladištenja Otpada, zaštite voda,

  zaštite zraka, zaštite tla

  PRIRUČNIK ZAŠTITE OKOLIŠA

  Osnovni dokumenti

  Pravila i smjernice(grupe, društva,...)

  ĐĐ TEP - Sustav