of 138 /138
[Date] IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA 1. 8. RAZRED Osnovna škola Vladimira Nazora Škabrnja Dokument pripremili: Blaženka Barjektarević, prof. pedagogije Josipa Zrilić, magistra knjižničarstva Ravnatelj: Rade Marinović, prof. povijesti i pedagogije

IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

Embed Size (px)

Text of IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti...

Page 1: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

[Date]

IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM

GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

1. – 8. RAZRED

Osnovna škola Vladimira Nazora Škabrnja

Dokument pripremili:

Blaženka Barjektarević, prof. pedagogije

Josipa Zrilić, magistra knjižničarstva

Ravnatelj:

Rade Marinović, prof. povijesti i pedagogije

Page 2: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

1

Sadržaj

Izvedbeni planovi za prvi razred ......................................................................................................... 3

Izvedbeni planovi i programi za drugi razred ................................................................................... 12

Izvedbeni planovi i programi za treći razred .................................................................................... 19

Izvedbeni planovi i programi za četvrti razred ................................................................................. 28

Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..................................................................... 36

Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ...................................................................... 56

Izvedbeni planovi i programi za sedmi (7.) razred ........................................................................... 80

Izvedbeni planovi i programi za osmi (8.) razred ........................................................................... 108

Page 3: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

2

Obvezna provedba Godišnji

broj sati

I., II., III.

i

IV.

razred

Međupredmetno –u sklopu svih predmeta: Hrvatski

jezik, Likovna kultura, Glazbena kultura, strani jezici,

Matematika, Priroda i društvo, Tjelesna i zdravstvena

kultura, Vjeronauk, programi stručnih suradnika

Navedeni broj sati ne znači povećanje broja sati, nego

integriranje i koreliranje sadržaja s ciljem istodobnog

razvijanja i predmetne i građanske kompetencije

.

15

I., II., III.

i

IV.

razred

Sat razrednika

navedeni broj sati uključuje teme predviđene

planom sata razrednika i Zakonom o odgoju i

obrazovanju u

osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09,

92/10, 105/10, 90/11,

5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) –

izbori za predsjednika razreda i Vijeće učenika,

donošenje razrednih pravila, komunikacijske vještine

i razumijevanje razreda i škole kao zajednice učenika

i nastavnika uređene na načelima poštovanja

dostojanstva svake osobe i

zajedničkog rada na dobrobit svih.

10

I., II., III.

i

IV.

razred

Izvanučioničke aktivnosti

ostvaruju se suradnjom škole i lokalne

zajednice. U njih trebaju biti uključeni svi učenici

prema njihovim

interesima i mogućnostima

škole. Oblici uključivanja mogu biti

različiti: na razini cijele škole, pojedinog razreda ili

skupine učenika.

Obuhvaćaju istraživačke aktivnosti (npr. projekt

građanin, zaštita

potrošača), volonterske aktivnosti (npr. pomoć

starijim mještanima,

osobama s posebnim potrebama, djeci koja žive u

siromaštvu),

10

Page 4: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

3

organizacijske aktivnosti (npr. obilježavanje posebnih

tematskih dana), proizvodno-inovativne aktivnosti

(npr. zaštita okoliša, rad u školskoj zadruzi i/ili

zajednici tehničke kulture) i druge projekte i

aktivnosti.

Ukupno 35

Izvedbeni planovi za prvi razred

Naziv

EKOLOŠKA DIMENZIJA

Voda , Zašto se plavi mjesec spustio na Zemlju (HJ); Čistoća

okoliša, Dan planeta Zemlja (PID, LIK, SRZ);

Pod kamenom rak stanuje (GLAZ); Izvanučionička nastava

Svrha

Učenik određuje što je zdrav okoliš, zašto je važan za očuvanje

života i sudjeluje u njegovoj zaštiti;

Razviti kod učenika ekološku svijest i osjećaj odgovornosti za zdrav

i čist okoliš.

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

objašnjava svoju ulogu u održavanju čistoće okoliša

prepoznaje važnost očuvanja okoliša, čistoće prostora,

predmeta i brige za okoliš

svojim odgovornim ponašanjem pridonosit će njegovu

očuvanju i zaštiti

prepoznat će utjecaj čovjeka na okoliš

sudjelovat će u akcijama prikupljanja starog papira,

plastičnih čepova, boca, limenki i baterija

Kratki opis aktivnosti

Učenje će se realizirati sljedećim koracima :

PRIRODA I DRUŠTVO :

Čistoća okoliša

Zaštita vode, zraka i tla

Razvrstavanje otpada u posebne spremnike

učenici će istražiti kako mogu aktivno sudjelovati u zaštiti i

čuvanju okoliša

učenici će sudjelovati u akciji čišćenja i uređenja okoliša

sudjelovat će u prikupljanju starog papira i plastike

u skupinama će izraditi plakat s eko porukama

na seoskom gospodarstvu će upoznati i uočiti važnost utjecaja

čovjeka na okoliš i očuvanje čistoće okoliša

shvatiti kako očuvati zdravlje pravilnom prehranom ekološki

proizvedenim namirnicama

Istraživanjem okoliša otkrivat će primjerena/neprimjerena

mjesta gdje je smeće odloženo i spoznati način pravilnog

zbrinjavanja.

Učenici će pratiti i predlagati aktivnosti za obilježavanje

međunarodnih dana zaštite okoliša; Dan šuma(21.03. ), Dan

Page 5: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

4

voda ( 22. 03.), Dan planeta Zemlje (22. 04.), Svjetski dan

očuvanja okoliša(5.06.) i na taj način primjerom pokazati

zašto je važno odgovorno ponašanje prema zajedničkoj

imovini, tj. okolišu.

SAT RAZREDNIKA : Izbor predsjednika razreda– radionica

RAZREDNIKA: Zagađenje pitkih voda - radionica

Kroz priču Pismo iz Zelengrada učenici stječe sliku posljedica koje

može uzrokovati neodgovorno ponašanje čovjeka prema okolišu.

Putem rasprave s određenim ulogama čovjeka u očuvanju okoliša,

učenici iznosi svoje stavove o pravilnim postupcima u očuvanju

okoliša.

SAT RAZREDNIKA – Čuvamo okoliš – skupljamo stari papir

Uključivanjem u školsku proljetnu Akciju skupljanja starog papira

učenici će odgovornim djelovanjem i iskustvenim učenjem doprinijeti

očuvanju okoliša.

SAT RAZREDNIKA- Pozdrav proljeću- izvanučionička nastava

HRVATSKI JEZIK – Pjesma Voda Miroslava Kovačevića –

interpretacija pjesme

Pjesma Zašto se plavi mjesec spustio na Zemlju Nevenke Videk-

interpretacija pjesme

Učenici će spoznati potrebu očuvanja planete Zemlja , razviti svijest o

potrebi štednje vode i navoditi primjere komu je sve voda potrebna ,

što učiniti kako bi si ljudi imali pristup pitkoj vodi

LIKOVNA KULTURA – Zdrav i nezdrav okoliš

Boja, Kompozicija i nijanse boja

Likovni problem: Kontrast tonova boja

Motiv: Zdrav i nezdrav okoliš

Učenici će bojom izraziti doživljaj zdravog i nezdravog okoliša.

IZVANUČIONIČKA AKTIVNOST :

Akcija Zelena čistka – Jedan dan za čisti okoliš, koja se diljem

Hrvatske održava u travnju

Učenik se osobno angažira u čišćenju okoliša sela u okviru akcije

Zelena čistka.

Pozdrav proljeću- odlazak učenika na mjesno igralište Vlačine

Ciljna grupa 1. razred

Način

provedbe

Model

Međupredmetno –hrvatski jezik, priroda i društvo, likovna kultura,

glazbena kultura

Sat razrednika

Izvanučionička aktivnost

Metode i

oblici rada

Metoda intelektualnog rada, metoda grupnog rada, suradničko učenje ,

kritičko razmišljanje, istraživačko učenje, metoda pisanih radova,

metoda likovnih radova, individualni rad, rad u paru, frontalni rad,

plenarni rad

Resursi

Udžbenik, internet, enciklopedija, časopisi, novine, hamer papir,

likovni pribor (škare, ljepilo, kolaž, flomasteri, drvene bojice...) , zorna

stvarnost

Page 6: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

5

Vremenik

Ožujak / travanj / svibanj 2016.

HRVATSKI JEZIK – 2 sata

PRIRODA I DRUŠTVO – 3 sata

SAT RAZREDNIKA – 4 sata

LIKOVNA KULTURA – 1 sat

IZVANUČIONIČKA NASTAVA- 5 sati

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Opisno praćenje

Učeničke bilješke, zapažanja, osvrt na naučeno, učeničko iskazivanje

novih ideja i rješenja do kojih su došli, učenički radovi

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti

Učiteljica Mara Rogić, učenici 1.razreda PŠ Prkos

Učiteljica Marina Ivković, učenici 1.razreda

Naziv

MEĐUKULTURNA DIMENZIJA

Blagdani – Božić i Nova Godina – Merry Christmas

Božićna čestitka (HJ, LIK); Blagdani (PID, SRZ, GLAZ, ENG )

Božić-blagdan Isusova rođenja; Pastiri se raduju Isusovu rođenju

(VJ)

Izvanučionička nastava (posjet kinu)

Svrha

Upoznati običaje obilježavanja blagdana u Hrvatskoj i u zemljama

engleskog govornog područja.

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

opisati svoje običaje u vrijeme svetkovanja Božića i Nove

Godine te ih i usporediti s engleskim

nabraja kulturne razlike koje postoje u obilježavanju hrvatskih

i engleskih blagdana

prihvatiti kulturne različitosti obilježavanja blagdana

Kratki opis aktivnosti

Učenje će se realizirati sljedećim koracima :

HRVATSKI JEZIK: pjesma Božićna čestitka Jure Karakaša-

interpretacija pjesme;

Izrada božićne čestitke

učenici će interpretirati pjesmu, razlikovati pjesmu od proznog

teksta, izraziti osobne osjećaje, izražavati ih, zapažati i

zaključivati; prepoznati i uočiti važnost očuvanja prirode,

cijeniti mišljenje drugih, prihvaćati pravila koja vode

samopouzdanju i upornosti u radu, pokazati zajedništvo,

toleranciju, međusobno poštovanje

učenici će na satu izrađivati prigodne čestitke namijenjeni

obitelji i prijateljima

PRIRODA I DRUŠTVO :

Page 7: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

6

U sklopu teme BLAGDANI učenici će spoznati važnost obilježavanja

Božića i Nove Godine, značenje tih blagdana; navodit će primjere

običaja njihovih obitelji prilikom svetkovanja tih blagdana;

uz pomoć kartica imenovati predmete koji su vezani uz blagdane;

koristit će blagdanske predmete za razrednu igru;

SAT RAZREDNIKA :

Učenici će izrađivati božićne ukrase za uređenje škole i vlastitog doma

Uz pomoć učiteljice ukrasit će prostorije škole

Uvježbavanje točke za sudjelovanje na školskoj božićnoj priredbi

Razgovor o darivanju za Božić

GLAZBENA KULTURA- pjevanje hrvatskih božićnih tradicijskih

pjesama

Spavaj mali Božiću; Veselje ti navješćujem; Zlatna krila; Novogodišnja

pjesma, Merry Christmas

IZVANUČIONIČKA AKTIVNOST :

Posjet kinu- projekcija animirang božićnog filma Spašavanje djeda

mraza

Božićna priredba u školi- sudjelovanje učenika u priredbi prigodnom

točkom

ENGLESKI JEZIK:

Blagdani: Božić i Nova Godina- čestitanje, pjevanje i recitiranje

prigodnih pjesama; uspoređivanje božićnih običaja iu naše zemlje s

običajima iz zemalja engleskog govornog područja; usvajanje novih

pojmova vezanih uz blagdane; izricanje tipičnih radnji vezanih uz

blagdane

VJERONAUK:

Božić-blagdan Isusova rođenja; Pastiri se raduju Isusovu rođenju

- učenici će nabrajati načine kako se pripremamo za Božić

(molitva, dobra djela, pomaganje potrebitima, darovi, čestitke,

ukrasi...)

Ciljna grupa 1. razred

Način

provedbe

Model

Međupredmetno –hrvatski jezik, priroda i društvo, glazbena kultura,

engleski jezik, vjeronauk

Sat razrednika

Izvanučionička aktivnost

Metode i

oblici rada

Metoda intelektualnog rada, metoda grupnog rada, suradničko učenje,

kritičko razmišljanje, istraživačko učenje, metoda pisanih radova,

metoda likovnih radova, individualni rad, rad u paru, frontalni rad

- razgovor, izlaganje, rada na tekstu , demonstracija, slušanje,

pokazivanje, pjevanje, crtanje mimika

Resursi

Udžbenik, internet, časopisi, hamer papir, likovni pribor (škare, ljepilo,

kolaž, flomasteri, drvene bojice...), CD, šareni papiri, različiti ukrasi

Vremenik

prosinac 2015.

HRVATSKI JEZIK – 1 sata

PRIRODA I DRUŠTVO – 1 sat

SAT RAZREDNIKA – 3 sata

GLAZBENA KULTURA- 1 sat

ENGLESKI JEZIK- 1sat

Page 8: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

7

VJERONAUK- 2 sata

IZVANUČIONIČKA NASTAVA- 3 sata

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Opisno praćenje

crtani radovi, pjevanje pjesmice, čestitanje blagdana, čestitke

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti

Učiteljica Mara Rogić, učenici 1.razreda PŠ Prkos

Učiteljica Marina Ivković, učenici 1.razreda

Naziv

MEĐUKULTURNA DIMENZIJA

Osobni identitet- Hrvatski domovinski identitet

Moja domovina Hrvatska, Naš grad (HJ); Mjesto u kojemu živim

(PID);

Zavičaju moj, Lijepa naša (GLAZ); Moje selo (LIK); Sat

razrednika; Izvanučionička nastava

Svrha

Aktivan i odgovoran član razreda, škole i lokalne zajednice koji

poznaje i poštuje vrijednosti osobnog i zavičajnog identiteta te

prihvaća različitosti.

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Učenik opisuje značajke svog i zavičajnog identiteta; navodi

koja je uloga načelnika kao čelnika lokalne zajednice;

prepoznaje i opisuje dobrobiti lokalne zajednice; opisuje

svojim riječima kako o odgovornom ponašanju građana i

načelnika ovisi dobrobit lokalne zajednice.

(znanje i razumijevanje)

uočava, pokreće i sudjeluje u raspravama o pitanjima koja su

važna za život i rad u obitelji, razredu, školi i mjestu u kojem

živi; koristi osnovne vještine komuniciranja; predlaže i

sudjeluje u aktivnostima vezanima uz obilježavanje važnih

datuma u mjestu.

(vještine i sposobnosti)

sudjeluje u donošenju i prihvaća zajednička pravila, dogovore i

rješenja; pokazuje interes i odgovornost za ishod zajednički

planiranih aktivnosti; pokazuje privrženost očuvanju zavičajne

kulturne, znamenitosti te poštuje različitosti

(vrijednosti i stavovi)

Kratki opis aktivnosti Učenje će se realizirati sljedećim koracima :

Page 9: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

8

HRVATSKI JEZIK: pjesma Moja domovina Hrvatska Sonje Ivić-

interpretacija pjesme;

pjesma Naš grad Tanje Kirhmajer- interpretacija pjesme;

Učenici će kroz interpretaciju domoljubne i rodoljubne pjesme razvijati

ljubav prema domovini, mjestu i zavičaju u kojem žive, navoditi što je

sve domovina, na koji način mogu sudjelovati u poboljšanju života

usvom mjestu i u domovini....

PRIRODA I DRUŠTVO :

Mjesto u kojemu živim

učenik upoznaje središte mjesta (seoski trg), značajne

građevine te uči o njihovom značaju za mjesto i zavičaj ,

razvija sposobnost pronalaženja važnih ulica i prati smjer

kućnih brojeva u ulici i trgu; razvija pravilan stav prema

okolini; pomaže onima kojima je pomoć potrebna pri

snalaženju u mjestu; izgrađuje kulturu ponašanja i

komunikacije

učenik uočava, istražuje, pokreće i sudjeluje u raspravama o

pitanjima koja su važna za život i rad u mjestu u kojem živi

IZVANUČIONIČKA AKTIVNOST : Posjet kulturnoj ustanovi -

kino

Moje selo- izvanučionička

učenik upoznaje središte mjesta (seoski trg), značajne

građevine te uči o njihovom značaju za mjesto i zavičaj ,

razvija sposobnost pronalaženja važnih ulica i prati smjer

kućnih brojeva u ulici i trgu; razvija pravilan stav prema

okolini; pomaže onima kojima je pomoć potrebna pri

snalaženju u mjestu; izgrađuje kulturu ponašanja i

komunikacije

GLAZBENA KULTURA- pjevanje domoljubnih pjesama i himne

-pjesma Zavičaju moj i himna RH Lijepa naša

učenici će usvojiti naziv i tekst himne uz jasan izgovor i

artikulaciju

.pjesmama doprinijeti ozračju i samopouzdanju učenika

Poštivati himnu RH i izražavati domoljubne osjećaje

SAT RAZREDNIKA: -Tko brine o našoj sigurnosti

učenik uči o čemu ili kome ovisi sigurnost u obitelji, školi i

zajednici; imenuje zanimanja ljudi koji brinu o njegovoj

sigurnosti (policija, vatrogasna služba, hitna pomoć), učenici

jačaju osjećaj osobne sigurnosti, uočavaju razlike osjećaja

osobne sigurnosti te sigurnost društva (zajednice)

-Ja u našem razredu

učenik određuje svoj identitet i navodi neka od njegovih

najvažnijih obilježja

- Moja prava i dužnosti- prava koja ostvarujem u svojoj

obitelji, školi, mjestu

učenici raspravljaju o pravima i odgovornostima koja ostvaruju

u različitim okruženjima( roditelji, škola, mjesto)uče kako

prepoznati situacije kad du njihova prava i prava drugih

ugrožena, upoznaju ulogu obitelji, škole i mjesta u zaštiti

ljudskih prava, uočavaju razlike između odgovornosti prema

sebi i drugima (Konvencija o pravima djeteta i Opća deklaacija

o ljudskim pravima čl.28.)

Ciljna grupa 1. razred

Page 10: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

9

Način

provedbe

Model

Međupredmetno –hrvatski jezik, priroda i društvo, likovna kultura,

glazbena kultura

Sat razrednika

Izvanučionička aktivnost

Metode i

oblici rada

Oblici : individualni, čelni, rad u paru, rad u skupinama

Metode : razgovora, izlaganja, rada na tekstu , kritičkog mišljenja,

suradničko učenje, demonstracije, izvještavanje

Resursi

Listići, bilježnice, fotografije, udžbenici, plakati, knjige o mjestu ,

razgovor s načelnikom, pribor za likovni, internet, enciklopedije.

Vremenik

Prosinac/ veljača/ travanj/ svibanj/lipanj 2015.

HRVATSKI JEZIK – 2 sata

PRIRODA I DRUŠTVO – 1 sata

SAT RAZREDNIKA – 3 sata

GLAZBENA KULTURA- 1 sat

IZVANUČIONIČKA NASTAVA- 2 sata

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Opisno praćenje

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti

Učiteljica Mara Rogić, učenici 1.razreda PŠ Prkos

Učiteljica Marina Ivković, učenici 1.razreda

Naziv Međukulturna dimenzija:

Christmassongs and traditions

Svrha Upoznavanje s božićnim običajima i pjesmama zemalja engleskog

govornog područja

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Učenik opisuje obilježja slavljenja božićnih i novogodišnjih blagdana u

zemljama engleskog govornog područja te ih uspoređuje s onima u

Hrvatskoj.

Razvija poštovanje, interes i toleranciju za običaje drugih naroda.

Prepoznaje vrijednost različitosti i raznovrsnosti, ljubav prema drugom

i drugačijem kulturnom identitetu

Kratki opis aktivnosti Učenici će slušati, pjevati i upoznati se s tradicionalnim

engleskim božićnim pjesmama. Kroz priču učiteljice te slike i

Page 11: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

10

tekstove iz udžbenika će saznati kako se Božić i Nova godina slave

u Engleskoj (vjerski i svjetovni običaji i navike, tradicionalna hrana,

darivanje, čestitanje, tradicionalni božićni ukrasi, kićenje drvca...).

Nakon toga će usporediti te običaje s vlastitima, prepoznajući

sličnosti i razlike među njima

Ciljna grupa 1. razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno - engleski jezik

Metode i

oblici rada

Slušanje tradicionalnih engleskih božićnih pjesama

Rad na tekstu

Izrada čestitki, plakata, prezentacija i umnih mapa (samostalni rad i rad

u paru)

Izrada „Drvca želja“ (grupni rad)

Resursi Udžbenik, radna bilježnica, dodatni materijali s Interneta, CD s

božićnim pjesmama

Vremenik Prosinac 2015. - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Plakat, prezentacija, usmeno izlaganje, kviz znanja

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Snježana Matić i Ivana Galić učiteljica engleskog jezika

Naziv MEĐUKULTURALNA DIMENZIJA

Božić-blagdan Isusova rođenja

Svrha Znati razveseliti nekoga za Božić čestitanjem, darom, molitvom, steći

osjećaj zahvalnosti Bogu za njegova Sina

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Navesti osnovne podatke o Isusovu rođenju i osobama koje su

ga izbliza pratile,

Opisati kako Božić slavimo u Crkvi i obitelji,

Objasniti kada i što slavimo na Božić,

izraditi božićne crteže i čestitke,

Naučiti pjevati neke poznate božićne pjesme

Kratki opis aktivnosti

Pripovijedanje događaja Isusova rođenja,

Crtanje božićnog događaja Isusova rođenja,

Izrada jaslica i oblikovanje figura,

Izrada prigodnih poklona(božićni ukrasi,čestitke),

Uljepšavanje škole ,pjevanje i obrada božićnih pjesama

Ciljna grupa 1. razred

Model Međupredmetni – vjeronauk (2 sata)

Page 12: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

11

Način

provedbe

Metode i

oblici rada

OBLICI-individualni rad, rad u paru, rad u skupini

METODE-razgovor, rad na tekstu, metoda izlaganja, demonstracija

Resursi

Vjeronaučni udžbenik za prvi razred „Učimo ljubiti Boga i

ljude“,vježbenica, dječji list Mak, Ilustrirana Biblija, bilježnica, listići,

likovni pribor, CD, različiti ukras

Vremenik Prosinac, 2015.

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Crtani radovi, pjevanje pjesmica, izrađene čestitke

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Vjeroučiteljica Anica Galešić

Page 13: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

12

Izvedbeni planovi i programi za drugi razred

Naziv

Zaštita okoliša i održiv razvoj

Voda, Dan planeta Zemlje (HJ);Vode u zavičaju, Zaštita i čuvanje

okoliša, Dan planeta Zemlja ( PID, LK,SR) Proljetna pjesma (GL);

Izvanučionička nastava

Svrha

Učenik koji određuje što je zdrav okoliš, zašto je važan za očuvanje

života i sudjeluje u njegovoj zaštiti

Razviti kod učenika ekološku svijest i osjećaj odgovornosti za zdrav i

čisti okoliš

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

objašnjava svoju ulogu u održavanju čistoće okoliša

prepoznaje važnost očuvanja okoliša, čistoće prostora,

predmeta i brige za okoliš

svojim odgovornim ponašanjem pridonosit će njegovu

očuvanju i zaštiti

prepoznat će utjecaj čovjeka na okoliš

sudjelovat će u akcijama prikupljanja starog papira, plastičnih

čepova, boca, limenki i baterija

Kratki opis aktivnosti

Učenje će se realizirati sljedećim koracima :

PRIRODA I DRUŠTVO :

Vode u zavičaju

Dan planeta Zemlja

učenici će istražiti kako mogu aktivno sudjelovati u zaštiti i

čuvanju okoliša

učenici će sudjelovati u akciji čišćenja i uređenja okoliša

sudjelovat će u prikupljanju starog papira i plastike

u skupinama će izraditi plakat s eko porukama

na seoskom gospodarstvu će upoznati i uočiti važnost utjecaja

čovjeka na okoliš i očuvanje čistoće okoliša

shvatiti kako očuvati zdravlje pravilnom prehranom ekološki

proizvedenim namirnicama

Istraživanjem okoliša otkrivat će primjerena/neprimjerena

mjesta gdje je smeće odloženo i spoznati način pravilnog

zbrinjavanja.

Učenici će pratiti i predlagati aktivnosti za obilježavanje

međunarodnih dana zaštite okoliša; Dan šuma(21.03. ), Dan

voda ( 22. 03.), Dan planeta Zemlje (22. 04.), Svjetski dan

očuvanja okoliša(5.06.) i na taj način primjerom pokazati

zašto je važno odgovorno ponašanje prema zajedničkoj

imovini, tj. okolišu.

SAT RAZREDNIKA : Okoliš i mi – radionica

u radionici učenici čitaju, razgovaraju i zaključuju o čl. 24

Konvencije UN-a o temeljnom ljudskom pravu na zdravu i

Page 14: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

13

pitku vodu, na zdrav okoliš, ali i o odgovornosti svakog

pojedinca u čuvanju okoliša i racionalnom trošenju pitke vode

SAT RAZREDNIKA: Zagađenje pitkih voda - radionica

kroz priču Pismo iz Zelengrada učenici stječe sliku posljedica

koje može uzrokovati neodgovorno ponašanje čovjeka prema

okolišu. Putem rasprave s određenim ulogama čovjeka u

očuvanju okoliša, učenici iznosi svoje stavove o pravilnim

postupcima u očuvanju okoliša.

SAT RAZREDNIKA – Pozdrav proljeću (izvanučionička nastava)

skupljanjem otpada u posebne vrećice učenici će naučiti

razvrstavati smeće te naučiti ostaviti čist okoliš nakon igre. Na

taj način stječu naviku za o važnosti očuvanja okoliša.

SAT RAZREDNIKA – Dan planeta Zemlja

učenik prepoznaje važnost očuvanja okoliša i odgovornim

ponašanjem pridonosi njegovu očuvanju

HRVATSKI JEZIK :

Voda – Brigita Buder, učenica 4.r.

Dan planeta Zemlje – Nada Mihoković-Kumrić

učenici će spoznati potrebu očuvanja planete Zemlja , razviti

svijest o potrebi štednje vode i navodi primjere komu je sve

voda potrebna , što učiniti kako bi si ljudi imali pristup pitkoj

vodi

LIKOVNA KULTURA

Boja, Kompozicija i nijanse boja

Likovni problem: Kontrast tonova boja

Motiv: Čista i onečišćena voda

učenici će bojom izraziti doživljaj čiste i onečišćene vode.

GLAZBENA KULTURA- Proljetna pjesma

pjevanje pjesme o buđenju prirode (miris, boje, toplina)

IZVANUČIONIČKA AKTIVNOST :

Akcija Zelena čistka – Jedan dan za čisti okoliš, koja se diljem

Hrvatske održava u travnju

učenik se osobno angažira u čišćenju okoliša sela u okviru

akcije Zelena čistka.

Izvanučionička nastava – Pozdrav proljeću

Ciljna grupa 2.razred

Način

provedbe

Model

Međupredmetno –hrvatski jezik, priroda i društvo, likovna kultura,

glazbena kultura

Sat razrednika. Izvanučionička aktivnost

Metode i

oblici rada

Metoda intelektualnog rada, metoda grupnog rada, suradničko učenje ,

kritičko razmišljanje, istraživačko učenje, metoda pisanih radova,

metoda likovnih radova, individualni rad, rad u paru, frontalni rad,

plenarni rad

Resursi

Udžbenik, internet, enciklopedija, časopisi, novine, hamer papir, likovni

pribor (škare, ljepilo, kolaž, flomasteri, drvene bojice...) , zorna

stvarnost

Page 15: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

14

Vremenik

Ožujak / travanj/svibanj 2016.

HRVATSKI JEZIK – 2 sata

PRIRODA I DRUŠTVO – 2 sata

SAT RAZREDNIKA – 5 sati

LIKOVNA KULTURA – 1 sat

GLAZBENA KULTURA- 1 sat

IZVANUČIONIČKA AKTIVNOST- 5 sati

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Opisno praćenje

Učeničke bilješke, zapažanja, osvrt na naučeno, učeničko iskazivanje

novih ideja i rješenja do kojih su došli, učenički radovi

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Učiteljica Mara Rogić, učenici 2. razreda PŠ Prkos

Učiteljica Ljiljana Bilaver, učenici 2.razreda

Naziv

Osobni identitet, kulturni identiteti i međukulturni dijalog

Razvoj osobnog, zavičajnog, većinskog i manjinskih nacionalnih

identiteta te hrvatskog domovinskog identiteta

Moj djed i moj zavičaj, Domovina (HJ); Kulturne ustanove, Dijete,

Blagdani i praznici – Dan državnosti (PID); Moj dom, Lijepa naša

domovino (GK);

Svrha

Aktivan i odgovoran član razreda, škole i lokalne zajednice koji

poznaje i poštuje vrijednosti osobnog i zavičajnog identiteta te

prihvaća različitosti.

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Učenik opisuje značajke svog i zavičajnog identiteta:

uočava, pokreće i sudjeluje u raspravama o pitanjima koja su

važna za život i rad u obitelji, razredu, školi i gradu u kojem

živi; koristi osnovne vještine komuniciranja; predlaže i

sudjeluje u aktivnostima vezanima uz obilježavanje važnih

datuma u mjestu.

(vještine i sposobnosti)

sudjeluje u donošenju i prihvaća zajednička pravila, dogovore i

rješenja; pokazuje interes i odgovornost za ishod zajednički

planiranih aktivnosti; pokazuje privrženost očuvanju zavičajne

kulturne, znamenitosti te poštuje različitosti

(vrijednosti i stavovi)

Kratki opis aktivnosti Učenje će se realizirati sljedećim koracima:

Page 16: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

15

HRVATSKI JEZIK:

Moj djed i moj zavičaj-prema Henryu Bordeauxu – interpretacija

priče

Domovina – Nevenka Videk – interpretacija pjesme

učenik će kroz obradu priče i pjesme učiti o rodoljublju,

čuvanju tradicijske baštine, spoznati što je to domovina te na

koji način mogu sudjelovati u poboljšanju života u svom

mjestu .

PRIRODA I DRUŠTVO:

Kulturne ustanove

Blagdani i praznici – Dan državnosti

učenik upoznaje i razlikuje kulturne ustanove, uči njihovu

osnovnu namjenu, navikava se na potrebu za kulturnim

sadržajima i posjećivanju kulturnih ustanova radi širenja

vlastitih životnih obzora, prihvaćanja različitosti, kritičkog

mišljenja i spoznavanja prošlosti te bolje razumijevanje

sadašnjosti i budućnosti; izgrađuje kulturu pravilnog

ponašanja i komunikacije na javnim mjestima

Učenik uči o državnim simbolima – grb, zastava i himna,

važnosti obilježavanja državnih praznika.

LIKOVNA KULTURA: Moje mjesto

BOJA, PLOHA

Ritam boja i oblika na plohi

Likovni problem: ritam geometrijskih i

slobodnih oblika i boja

Tehnika: slikanje

Likovno-tehnička sredstva: kolaž

učenici uočavaju i izražavaju ritam boja i oblika na plohi

GLAZBENA KULTURA

Moj dom –pjevanje pjesme

učenici će kroz pjesmu razvijati domoljubne osjećaje

objasniti značenje doma i domovine za svakog čovjeka i za

njih osobno

SAT RAZREDNIKA

Moja prava i dužnosti(prava koja ostvarujem u svojoj obitelji,

školi, mjestu

učenici raspravljaju o pravima i odgovornostima koja ostvaruju

u različitim okruženjima( roditelji, škola, mjesto)uče kako

prepoznati situacije kad su njihova prava i prava drugih

ugrožena, upoznaju ulogu obitelji, škole i mjesta u zaštiti

ljudskih prava, uočavaju razlike između odgovornosti prema

sebi i drugima (Konvencija o pravima djeteta i Opća

deklaracija o ljudskim pravima čl.28.)

Ja u našem razredu

učenik određuje svoj identitet i navodi neka od njegovih

najvažnijih obilježja

Zadirkivanje- što učiniti kad te zadirkuju?

razlikuje nepoželjne od poželjnih oblika verbalne i neverbalne

komunikacije u razrednom odjelu, školi i mjestu

Kako pomažem roditeljima?

učenik uočava, pokreće i sudjeluje u raspravama o pitanjima

koja su važna za život i rad u obitelji; koristi osnovne vještine

komuniciranja

Tjedni plan aktivnosti (Uskrs)

Page 17: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

16

učenik pokazuje interes i odgovornost za ishod zajednički

planiranih aktivnosti, pokazuje privrženost očuvanju zavičajne

kulture i tradicije

IZVANUČIONIČKA AKTIVNOST:

Organizacijske aktivnosti

Obilježavanje dana stradanja Škabrnje

Izvanučionička nastava: Posjet kulturnoj ustanovi - kino

VJERONAUK

Isus nas uči opraštati, ljubiti, moliti

Oprosti svom bratu

ENGLESKI JEZIK

Christmas songs and traditions

Ciljna grupa 2.razred

Način

provedbe

Model

Međupredmetno – hrvatski jezik, priroda i društvo, likovna kultura,

glazbena kultura, sat razrednika i izvanučionička aktivnost

Metode i

oblici rada

Oblici : individualni, čelni, rad u paru, rad u skupinama

Metode : razgovora, izlaganja, rada na tekstu , kritičkog mišljenja,

suradničko učenje demonstracije, izvještavanje

Resursi

listići, bilježnice, fotografije, udžbenici, plakati, knjige o mjestu ,

pribor za likovni, Internet, enciklopedije

Vremenik

prosinac, ožujak travanj svibanj 2015./2016.

HRVATSKI JEZIK – 2 sata

PRIRODA I DRUŠTVO – 2 sata

GLAZBENA KULTURA – 1 sata

LIKOVNA KULTURA – 1 sat

SAT RAZREDNIKA – 5sat

VJERONAUK – 2. sat

ENGLESKI JEZIK – 1 sat

IZVANUČIONIČKA NASTAVA – 5 sati

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Opisno praćenje

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Učiteljica Mara Rogić, učenici 2. razreda PŠ Prkos

Učiteljica Ljiljana Bilaver, učenici 2.razreda

Page 18: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

17

Naziv

MEĐUKULTURALNA DIMENZIJA,DRUŠTVENA I LJUDSKA

DIMENZIJA

Isus nas uči ljubiti,opraštati i moliti,Oprosti svome bratu

Svrha Razvijati sposobnost prepoznavanja pogrješke koje činimo jedni

drugima i popravljati ih. Doživjeti molitvu kao razgovor s Bogom i kao

znak naše uzajamne ljubavi i brige.

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

poznavati i objasniti Isusovo zlatno pravilo

uočiti važnost praštanja u svakodnevnom životu

navesti primjere praštanja

razumjeti da je molitva razgovor s Bogom

izreći/napisati vlastite molitve

Kratki opis aktivnosti

razgovor o dječjim osobnim iskustvima prijateljstvima i

zajedništva

upotreba zlatnog pravila i narodne izreke „Što ne želiš da drugi

učine tebi...“

tumačenje pojmova koji označuju grijeh, krivnju, pogrešku,

povredu

primjeri iz dnevnog tiska

likovno izražavanje: strip o odnosima u razredu

oblikovanje vlastitih molitava za zajedničke susrete

Ciljna grupa 2.razred

Način

provedbe

Model Međupredmetni – vjeronauk (2 sata)

Metode i

oblici rada

OBLICI- frontalni rad, individualni rad, rad u paru

METODE-metoda razgovora, metoda izlaganja, rad na tekstu

Resursi

Vjeronaučni udžbenik za drugi razred „Rastimo u zahvalnosti“,

vježbenica, Ilustrirana Biblija, bilježnica, listići, bonton ili pravilnik

lijepog ponašanja

Vremenik Travanj, 2016. godine

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Opisno praćenje

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Učiteljica Mara Rogić, učenici 2. razreda PŠ Prkos

Page 19: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

18

Učiteljica Ljiljana Bilaver, učenici 2.razreda

Naziv Christmas songs and traditions Međukulturna dimenzija

Svrha Upoznavanje s božićnim običajima i pjesmama zemalja engleskog

govornog područja

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Učenik opisuje obilježja slavljenja božićnih i novogodišnjih blagdana

u zemljama engleskog govornog područja te ih uspoređuje s onima u

Hrvatskoj.

Razvija poštovanje, interes i toleranciju za običaje drugih naroda.

Prepoznaje vrijednost različitosti i raznovrsnosti, ljubav prema drugom

i drugačijem kulturnom identitetu.

Kratki opis aktivnosti

Učenici će slušati, pjevati i upoznati se s tradicionalnim

engleskim božićnim pjesmama. Kroz priču učiteljice te slike i

tekstove iz udžbenika će saznati kako se Božić i Nova godina slave

u Engleskoj (vjerski i svjetovni običaji i navike, tradicionalna hrana,

darivanje, čestitanje, tradicionalni božićni ukrasi, kićenje drvca...).

Nakon toga će usporediti te običaje s vlastitima.

Ciljna grupa 2. razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno - engleski jezik

Metode i

oblici rada

Slušanje tradicionalnih engleskih božićnih pjesama

Rad na tekstu

Izrada čestitki, plakata, prezentacija i umnih mapa (samostalni rad i rad

u paru)

Izrada „Drvca želja“ (grupni rad)

Resursi Udžbenik, radna bilježnica, dodatni materijali s Interneta, CD s

božićnim pjesmama

Vremenik prosinac 2015. - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Plakat, prezentacija, usmeno izlaganje, kviz znanja

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Ivana Galić učitelj engleskog jezika

Page 20: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

19

Izvedbeni planovi i programi za treći razred

Naziv ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ

Svrha Pravo na zdrav okoliš i odgovornost pojedinca za održivi razvoj

zajednice, razvrstavanje i zbrinjavanje otpada

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

objašnjava svoju ulogu u održavanju čistoće okoliša

prepoznaje važnost očuvanja okoliša, čistoće prostora, predmeta

i brige za okoliš

svojim odgovornim ponašanjem pridonosit će njegovu očuvanju

i zaštiti

prepoznat će utjecaj čovjeka na okoliš

sudjelovat će u akcijama prikupljanja staroga papira, plastičnih

čepova, boca, limenki, baterija, odjeće

Kratki opis aktivnosti

HRVATSKI JEZIK – izvanučionička nastava

Zaštita okoliša u mome zavičaju – stvaralačko pisanje

- učenici razgovaraju o tome kako sve čovjek može zagađivati svoj

okoliši te kako osobnim primjerom možemo doprinijeti zaštiti i

očuvanju okoliša u kojem živimo

SAT RAZREDNIKA– izvanučionička nastava

Pozdrav proljeću

- odlazak na mjesno igralište Vlačine, uživamo u ljepotama

proljetnog cvijeća i šetnji prirodom

PRIRODA I DRUŠTVO – izvanučionička nastava

Gospodarstvo i kvaliteta okoliša

- upoznati i razumjeti vezu između djelatnosti ljudi i onečišćenja

okoliša i navesti primjere iz zavičaja; predlagati mjere zaštite;

upoznati jednu zakonom zaštićenu biljku ili životinju

SAT RAZREDNIKA - Eko patrola

- učenici će sudjelovati u akciji čišćenja i uređenja okoliša;

sudjelovat će u prikupljanju staroga papira i plastike.

Ciljna grupa 3. razred Matična škola i PŠ Prkos

Način

provedbe

Model Međupredmetna i izvanučionika nastava

Metode i

oblici rada

Metoda intelektualnog rada, metoda grupnog rada, suradničko učenje,

kritičko razmišljanje, istraživačko učenje, metoda pisanih radova

Individualni rad, rad u paru, frontalni rad, grupni rad

Page 21: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

20

Resursi

Udžbenik, pisanka, Internet, enciklopedije, časopisi, novine, hamer-

papir, likovni pribor, zorna stvarnost

Vremenik

Travanj /svibanj 2016.

Izvanučionička nastava (3 sata)

Hrvatski jezik (1), Priroda i društvo (1), Sat razrednika (1)

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Učeničke bilješke, zapažanja, osvrti na naučeno; učeničko iskazivanje

novih ideja i rješenja do kojih su došli; učenički radovi

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Učiteljica Nada Vrsaljko, učenici 3. razreda PŠ Prkos

Učiteljica Meri Marinović, učenici 3.razreda

Naziv PRAVA, SLOBODE, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI

GRAĐANINA/GRAĐANKE

Svrha

Kod učenika učvrstiti svijest o sebi kao demokratskim građanima

temeljem poznavanja svojih prava i odgovornosti u razredu, školi,

lokalnoj zajednici u skladu s utvrđenim pravilima, propisima i zakonima

koji važe jednako za sve.

Razvijati samosvijest i samopouzdanje uz poštivanje drugih i drugačijih

kao polazište aktivnog i odgovornog građanstva.

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Razumjeti uzajamnosti odnosa između prava i odgovornosti,

da prihvati, iznosi i obrazlaže vlastita stajališta, mišljenja i

uvjerenja.

Znati da ima pravo birati i biti biran u odgovarajuća tijela u

razredu i školi. Razumjeti važnost određivanja pravila izbora i

potrebnih obilježja kandidata za uspješno obavljanje određenih

dužnosti. Razviti ravnopravni i demokratski odnos prema svim

članovima zajednice. Razumjeti postupak pravednog

donošenja odluka te prihvaćanja odgovornosti za posljedice.

Njegovati osjećaj brige za siromašne i potrebite; prepoznati

darivanje kao temeljni znak međusobne povezanosti.

Znati navesti neka od najvažnijih prava, razumjeti da prava

koja uživa jednako pripadaju svakom drugom djetetu bez

obzira na spol, nacionalnu ili vjersku pripadnost.

Razviti društvene komunikacijske vještine te vještine opažanja i

suzbijanja ponašanja koje šteti dobrobiti pojedinaca i zajednice.

Page 22: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

21

Razumjeti pojam diskriminacija i osvijestiti da je to nepoželjno

ponašanje za kolektiv i pojedinca.

Kratki opis aktivnosti

SAT RAZREDNIKA – Upoznavanje s Kućnim redom i Pravilnikom o

načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika

- učenici izrađuju plakat o razrednim pravilima

SAT RAZREDNIKA – Izbor za Vijeće učenika

- učenici izabiru razredno rukovodstvo, opisuju poželjna obilježja

kandidata

SAT RAZREDNIKA - Svjetski dan hrane - uz blagdan kruha

- učenici će se uz pomoć letaka, slika, videa te internet stranice

upoznati s djelovanjem Caritasa. Učenici će napisati na papirić

popis dobrih djela koja trebaju učiniti tijekom mjesec dana.

SAT RAZREDNIKA - Dječja prava - uz Međunarodni dan dječjih prava

- učenici će ponoviti, objasniti i primjeniti znanja o dječjim pravima

(Konvencija) kroz suradničko učenje, crtaju prava djece i lijepe ih

na razredni pano

SAT RAZREDNIKA - Što je diskriminacija

- kroz igru učenici shvaćaju pojam diskriminacije, ignoriranja

Ciljna grupa 3. razred Matična škola i PŠ Prkos

Način

provedbe

Model Sat razrednika

Metode i

oblici rada

Metoda usmenog izlaganja, razgovora, pisanja, crtanja, slušanja,

pjevanja, praktičan rad, igra, kritičko promišljanje, glasanje

Frontalni i individualni rad, rad u paru, rad u manjim skupinama

Resursi Pisanke, hamer papiri, pribor za pisanje, glasački listići, Konvencija o

pravima djeteta

Vremenik Tijekom školske godine 2015./16. - 5 sati

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Održat će se razredni izbori, izrada plakata, učeničke bilješke, učenički

radovi

Dramska igra kroz koju će učenici usvojiti poželjna ponašanja i kroz

igrokaze shvatiti važnost timskog rada

Primjena naučenog u svakodnevnom životu

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Učiteljica Nada Vrsaljko, učenici 3. razreda PŠ Prkos

Učiteljica Meri Marinović, učenici 3.razreda

Page 23: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

22

Naziv Spomenici moga zavičaja

Svrha

Aktivno sudjelovanje u aktivnostima kojima se obilježavaju datumi

važni za lokalnu zajednicu u cjelini. Učeničko iskazivanje pijeteta prema

žrtvama.

Upoznati kulturnu baštinu naših predaka i očuvati je za korištenje našim

potomcima

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Razumije odnos između zavičajnoga, većinskoga i

manjinskoga nacionalnog identiteta te hrvatskog domovinskog

identiteta

Opisuje značajke identiteta svoga zavičaja

Iskazuje privrženost očuvanju zavičajnih običaja i kulturnih

znamenitosti

Razumije vezu između kulture i identiteta

Razvijanje sposobnosti logičkog zaključivanja, apstraktnog

mišljenja, analitičkog promatranja, uočavanja, opisivanja

Slušati razgovor, uvažavati tuđa razmišljanja, prilagoditi se i

ponašati u skladu sa zadanim pravilima ponašanja i rada

Kratki opis aktivnosti

SAT RAZREDNIKA – izvanučionička nastava

Odlazak na Ražovljevu glavicu

- učenici posjećuju budući Memorijalni centar na brdu Ražovljeva

glavica, mjestu na kojem su škabrnjski branitelji pružali otpor

neprijateljskoj vojsci.

SAT RAZREDNIKA – izvanučionička nastava

Posjet mjesnom groblju sv. Luke

- s učenicima obići grob poznatih osoba iz našeg kraja, spomenik

palim braniteljima te zapaliti svijeću, pomoliti se ili sjetiti dragih

ljudi koji nisu među nama.

SAT RAZREDNIKA – izvanučionička nastava

Moj zavičaj

- uočiti tipičnosti svog zavičaja, razvijati zajedništvo i suradnju

SAT RAZREDNIKA – izvanučionička nastava

Posjet imanju obitelji Bakmaz u Prkosu

- učenici će pogledati primjer stambene kuće iz 19. st. sa starinskim

namještajem iz tog doba, sklop gospodarskih zgrada, stare

poljoprivredne alatke i dr.

PRIRODA I DRUŠTVO – izvanučionička nastava

Obilazak županijskog središta – posjet muzeju

PRIRODA I DRUŠTVO – izvanučionička nastava

Obilazak crkvice sv. Marije iz 11. stoljeća koja se nalazi u Ambaru,

zaselka Škabrnje

HRVATSKI JEZIK – izvanučionička nastava

Veliko slovo u pisanju imena ustanova, poduzeća, škola i kazališta -

vježbanje

- učenici pišu nazive važnijih ustanova i kulturno – povijesnih

spomenika

SAT RAZREDNIKA – Božić u Hrvata

- učenici navode običaje za Božić i obitelji; potaknuti kod učenika

želju da i oni čuvaju i prenose dalje svoju kulturu i tradiciju

Page 24: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

23

PRIRODA I DRUŠTVO - Sadašnjost, prošlost, budućnost

- razlikovati prošlost, sadašnjost i budućnost na temelju događaja iz

vlastite prošlosti i prošlosti svojih predaka

PRIRODA I DRUŠTVO - Predci i potomci

- razlikovati pretke i potomke; osvijestiti globalnu potrebu za

prepoznavanjem djelatnosti predaka te njihov utjecaj na potomke;

izradit će plakate i radne mape, razgovarati s precima (bakama i

djedovima), prikupljanje starih predmeta

HRVATSKI JEZIK – Medijska kultura

- učenici gledaju dokumentarni film Divlja postaja Prkos iz 1969.

god. koji govori o doživljajima stanovnika Prkosa koji su putovali

vlakom u vrijeme kad još nije bilo željezničke postaje u Prkosu

SAT RAZREDNIKA - Igre nekada i danas

- uočiti razliku između igara u prošlosti i današnjih igara

HRVATSKI JEZIK - Običaji maskiranja u mome zavičaju – govorna

vježba

- učenik objašnjava pojam običaji i navodi načine maskiranja u

našem zavičaju

SAT RAZREDNIKA - Maskenbal u školi

- učenik sudjeluje u aktivnostima kojima se obilježavaju datumi

važni za lokalnu zajednicu kao cjelinu

LIKOVNA KULTURA

TOČKA I CRTA – Ritam i simetrija

Nastavno područje: Oblikovanje na plohi - crtanje

Likovni problemi: ritam, ornament, simetrija, narodni ukras

Likovno-tehnička sredstva i likovne tehnike: pastele

Motiv: motivi s narodne nošnje našeg kraja

- učenici slikaju motive s narodne nošnje svoga kraja

LIKOVNA KULTURA – Modelacija i modulacija

Nastavno područje: Oblikovanje na plohi - slikanje

Likovni problemi: modelacija i modulacija

Likovno-tehnička sredstva i likovne tehnike: tempere

Motiv: Portret moga djeda

SAT RAZREDNIKA – Pojedinačni i grupni identitet

- naučiti što je identitet, uočiti razliku između pojedinačnog i

grupnog identiteta

Ciljna grupa 3. razred Matična škola i PŠ Prkos

Način

provedbe

Model Izvanučionička aktivnost

Metode i

oblici rada

Metoda grupnog rada, frontalni rad, kritičko razmišljanje, istraživačko

učenje, metoda pisanih radova, metoda likovnih radova, individualni

rad, rad u paru

Resursi Udžbenik i radna bilježnica Eureka, pisanka, priručnici, vremenska

lenta, internet, enciklopedije, KUD „ŠKABRNJA“, A. Milkovića,

Page 25: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

24

predmeti iz prošlosti, fotografije, hamer-papiri, likovni pribor, zorna

stvarnost

Vremenik

Tijekom školske godine 2015./16.

Izvanučionička nastava (7)

Sat razrednika (4), Priroda i društvo (4), Hrvatski jezik (3), Likovna

kultura (3)

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Učeničke bilješke, zapažanja, osvrti; učeničko iskazivanje pijeteta

prema žrtvama; učenički radovi

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti

Učiteljica Nada Vrsaljko, učenici 3. razreda PŠ Prkos

Učiteljica Meri Marinović, učenici 3.razreda

Naziv Christmas songs and traditions

Međukulturna dimenzija

Svrha Upoznavanje s božićnim običajima i pjesmama zemalja engleskog

govornog područja

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Učenik opisuje obilježja slavljenja božićnih i novogodišnjih blagdana u

zemljama engleskog govornog područja te ih uspoređuje s onima u

Hrvatskoj. Razvija poštovanje, interes i toleranciju za običaje drugih

naroda. Prepoznaje vrijednost različitosti i raznovrsnosti, ljubav prema

drugom i drugačijem kulturnom identitetu.

Kratki opis aktivnosti

Učenici će slušati, pjevati i upoznati se s tradicionalnim engleskim

božićnim pjesmama. Kroz priču učiteljice te slike i tekstove iz

udžbenika će saznati kako se Božić i Nova godina slave u Engleskoj

(vjerski i svjetovni običaji i navike, tradicionalna hrana, darivanje,

čestitanje, tradicionalni božićni ukrasi, kićenje drvca...).Nakon toga će

usporediti te običaje s vlastitima, prepoznajući sličnosti i razlike među

njima.

Ciljna grupa 3. razred Matična škola i PŠ Prkos

Model Međupredmetno - engleski jezik

Page 26: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

25

Način

provedbe

Metode i

oblici rada

Slušanje tradicionalnih engleskih božićnih pjesama

Rad na tekstu

Izrada čestitki, plakata, prezentacija i umnih mapa (samostalni rad i rad

u paru)

Izrada „Drvca želja“ (grupni rad)

Resursi Udžbenik, radna bilježnica, dodatni materijali s Interneta, CD s božićnim

pjesmama

Vremenik prosinac 2015. - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Plakat, prezentacija, usmeno izlaganje, kviz znanja

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Ivana Galić učitelj engleskog jezika

Naziv

Holidays CHRISTMAS

Međukulturna dimenzija

Svrha prihvaćati i poštovati kulturne različitosti upoznavanjem božićnih

običaja raznih naroda

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

opisati vlastite običaje i usporediti ih s onima drugih naroda

nabrojiti razlike koje postoje u obilježavanju Božića u

Hrvatskoj i zemljama engleskog govornog područja

istaknuti važnost njegovanja tradicije vlastitoga naroda kao i

prihvaćanje običaja drugih kultura i naroda

Kratki opis aktivnosti

U sklopu teme BLAGDANI učenici će razgovarati o Božiću i

božićnim blagdanima, o običajima u Hrvatskoj te se prisjetiti običaja u

zemljama engleskog govornog područja. Slušat će se božićne pjesme

Oh, Christmas tree i JingleBells.

Učenici će usvojiti leksik vezan uz božićne običaje, crtati i bojati jelku

i izrađivati plakate i božićne čestitke. Otpjevat ćemo pjesmicu I wish

you a Merry Christmas i čestitati Božić svim prijateljima koji govore

engleski.

Ciljna grupa 3. razred Matična škola i PŠ Prkos

Model Međupredmetno – Engleski jezik

Page 27: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

26

Način

provedbe

Metode i

oblici rada

razgovor, grupni rad, oluja ideja, demonstracija, rad na tekstu,

frontalni

Resursi udžbenik, radna bilježnica, CD, Internet

Vremenik prosinac 2015. - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

iznošenje vlastitih zapažanja, pjevanje naučene pjesmice

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Snježana Matić učitelj engleskog jezika

Naziv LJUDSKO PRAVNA DIMENZIJA

Ljudi i njihova krivica

Svrha

Otkriti savjest kao mjerilo ljudskog djelovanja i kao znak Božjih uputa.

Izgrađivati stav prema pravednosti te usvojiti načela ljubavi kao

temeljno životno iskustvo kršćana.

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Razumjeti i razlikovati značenje pojmova dug i dužnik

Uočiti poruku Isusove pripovijesti o oproštenju

Upoznati i razumjeti značenje pojma savjest

Savjest shvatiti kao Božji glas u čovjeku koji mu govori što je

dobro, a što zlo

Naučiti što je grijeh

Kratki opis aktivnosti

Razgovor među učenicima i izmjena iskustava o tematici

grijeha, krivnje, izmirenja, duga i praštanja

Čitanje, analiza i interpretacija biblijskih i literarnih tekstova

Promatranje i interpretacija slike, crteža

Izlaganje s tumačenjem pojmova savjet, grijeh (teški, laki)

Pismeno izražavanje

Izrada mentalne mape

Ciljna grupa 3. razred Matična škola i PŠ Prkos

Model Međupredmetni – vjeronauk

Page 28: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

27

Način

provedbe

Metode i

oblici rada

OBLICI-individualni rad, rad u paru, rad u skupini

METODE-razgovor, rad na tekstu, metoda čitanja, metoda pisanja,

metoda promatranja

Resursi Vjeronaučni udžbenik za treći razred “Za stolom ljubavi i pomirenja“,

vježbenica, Biblija, strip ilustracija prispodobe o dužniku

Vremenik Siječanj 2016. – 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Izrađena mentalna mapa

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Vjeroučiteljice Anica Galešić

Page 29: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

28

Izvedbeni planovi i programi za četvrti razred

Naziv ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ

Svrha

Aktivno sudjelovanje i suradnja u očuvanju okoliša i osiguranju

održivog razvoja lokalne zajednice.

Razvrstavanje i zbrinjavanje otpada.

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

- razlikuje pojmove zdravi okoliš i održivi razvoj

- koristi odgovarajuće postupke zaštite okoliša

- opisuje postupke kojima se pridonosi održivome razvoju

- iskazuje privrženost očuvanju živih bića te prirodnog i

kulturnog okoliša škole i zavičaja

- razumije značenje i važnost prava na zdrav okoliš

- aktivno sudjeluje u istraživanju stanja okoliša

- pokazuje odgovornost za vlastito zdravlje i zagovara zdrave

stilove života

- pokazuje privrženost očuvanju prirodnog bogatstva u svom

zavičaju i domovini

Kratki opis aktivnosti

HRVATSKI JEZIK – Svjetski dan voda. Zoran Ivetić – interpretacija

- učenici razgovaraju o važnosti i zaštiti vode, u paru rade plakat

kojim će istaknuti svoju ekološku poruku o zaštiti voda

HRVATSKI JEZIK – Zrak i atmosfera, Ivana Lovrić – interpretacija

- učenici zajednički izrađuju plakat o zraku (kako mogu

pridonijeti očuvanju zraka)

SAT RAZREDNIKA – Eko patrola

- učenici će sudjelovati u akciji čišćenja i uređenja okoliša;

sudjelovat će u prikupljanju staroga papira i plastike

PRIRODA I DRUŠTVO – Prirodne posebnosti RH

- upoznati nacionalne parkove u RH, nabrojati parkove prirode i

zaštićena područja te razumjeti važnost zaštite biljaka i

životinja

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

SAT RAZREDNIKA – „Ljepote RH“ (NP Krka)

- razvrstavanje i zbrinjavanje otpada

- sudjelovanje u humanitarnoj akciji

PID – Posjet NP Krka

- učenici će istraživati o zanimljivostima NP Krka i uočiti

potrebu njegove zaštite

TZK – Hodanje na različite načine

- šetnja prirodom

- boravak na svježem zraku

- istraživanje stanja okoliša

Page 30: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

29

LIKOVNA KULTURA – Površina (tekstura, optičko miješanje boja) –

Dan planeta Zemlje

- pokazuje privrženost očuvanju prirodnog bogatstva

- razvija pozitivan odnos prema okolišu

Ciljna grupa Učenici 4. a, 4. b, 4. PŠ Prkos

Način

provedbe

Model

Međupredmetna i izvanučionička nastava

IZVANUČIONIČKA NASTAVA 3 sata

HRVATSKI JEZIK 2 sata

PRIRODA I DRUŠTVO 2 sata

SAT RAZREDNIKA 2 sata

TZK 1 sat

LK 1 sat

Metode i

oblici rada

Grupni rad, individualni rad, frontalni rad, rad u paru, metoda pisanja,

čitanja, rada na tekstu, razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje,

metoda crtanja, metoda praktičnog rada, metoda upućivanja.

Resursi Listići, bilježnice, fotografije, udžbenici, plakati, razgovor s roditeljima,

pribor za likovni, knjige, filmovi, Internet, zorna stvarnost, priručnici.

Vremenik Tijekom školske godine 2015./2016.

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Učeničke bilješke, zapažanja, osvrti na naučeno; učeničko iskazivanje

novih ideja i rješenja do kojih su došli; učenički radovi

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Učiteljica Nada Vrsaljko, učenici 4. razreda PŠ Prkos

Učiteljica Ljilja Škara, Marinela Ivković, učenici 3.razreda

Naziv OSOBNI I KULTURNI IDENTITET

Svrha Razvoj osobnog, zavičajnog, većinskog i manjinskog nacional.

identiteta te hrvatskog domovinskog identiteta

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

- opisuje značajke zavičajnog i domovinskog identiteta

- iskazuje privrženost očuvanju narodnih običaja i kulturnih

znamenitosti domovine

aktivno sudjeluje u aktivnostima kojima se obilježavaju datumi važni

za lokalnu zajednicu u cjelini

Page 31: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

30

Kratki opis aktivnosti

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

SAT RAZREDNIKA – Odlazak na Ražovljevu glavicu

HRVATSKI JEZIK – Hrvatska domovina, Antun Mihanović –

interpretacija

PID – Primorski zavičaj

- razvijati osobni, zavičajni i domovinski identitet

IZVANUČIONIČKA NASTAVA SAT RAZREDNIKA – Posjet mjesnom groblju sv. Luke

- razvoj ljubavi i pravilan odnos prema zavičajnim običajima i

tradiciji

- osvrt na povijest i kulturu zavičaja

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

PRIRODA I DRUŠTVO – Posjet javnim ustanovama (kazalište, kino,

muzej)

- razvijati interes i brigu za očuvanje zavičajnih običaja i

kulturnih znamenitosti

- odgovorno ponašanje u javnim ustanovama

SAT RAZREDNIKA – Božićni običaji u svijetu

- uočiti razlike u obilježavanju blagdana u svijetu, prihvaćanje

razlika

PRIRODA I DRUŠTVO – Kulturno-povijesne znamenitosti Hrvatske

- razvijati interes za upoznavanjem kulturno-povijesnih

znamenitosti svoje države

- znati očuvati zavičajne običaje i kulturne znamenitosti

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

PRIRODA I DRUŠTVO – Posjet imanju obitelji Bakmaz u Prkosu

- učenici će pogledati primjer stambene kuće iz 19. st. sa

starinskim namještajem iz tog doba, sklop gospodarskih

zgrada, stare poljoprivredne alatke i dr.

SAT RAZREDNIKA – Hrvatski kulturni identitet

- razumjeti vezu između kulture i identiteta

HRVATSKI JEZIK – Zipka hrvatskog jezik, Milan Radić –

interpretacija

- istraživanje kulturno-povijesnih spomenika pisanih

glagoljicom, prvim pismom u Hrvata

SAT RAZREDNIKA – Maskenbal u školi

- aktivno sudjelovanje u odlukama zabave u školi

- iskazivanje svojih želja i zahtjeva, prihvaćanje tuđih mišljenja

(odabir kostima i sl.)

Ciljna grupa Učenici 4. a, 4. b, 4. PŠ Prkos

Način

provedbe Model

Međupredmetna i izvanučionička nastava

IZVANUČIONIČKA NASTAVA 7

HRVATSKI JEZIK 2 sata

PRIRODA I DRUŠTVO 3 sata

SAT RAZREDNIKA 5 sati

TZK 1 sat

Page 32: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

31

Metode i

oblici rada

Metoda razgovora, usmenog izlaganja, demonstracije, pisanja, čitanja,

crtanja, slikanja, bojanja, igre, istraživanja

Resursi Čitanka, udžbenik pr. I dr., radne bilježnice, slike, fotografije, Internet,

neposredna stvarnost

Vremenik Tijekom školske godine 2015./2016

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Učeničke bilješke, zapažanja, osvrti na naučeno; učeničko iskazivanje

novih ideja i rješenja do kojih su došli; učenički radovi

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Učiteljica Nada Vrsaljko, učenici 4. razreda PŠ Prkos

Učiteljica Ljilja Škara, Marinela Ivković, učenici 3.razreda

Naziv STVARANJE DEMOKRATSKE RAZREDNE I ŠKOLSKE

ZAJEDNICE

Svrha Aktivno i odgovorno sudjelovati u donošenju odluka i razvijati

građanske vrijednosti i stavove.

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

- imenuje najvažnije institucije lokalne zajednice

- prepoznaje situacije u kojima su njegova prava i prava drugih

ugrožena

- identificira koje je pravo prekršeno

- aktivno pridonosi izgradnji razreda kao demokratske zajednice

- sudjeluje u donošenju i prihvaća zajednička pravila, dogovore,

rješenja

- sudjeluje u humanitarnim akcijama

- razvija logičko zaključivanje i humano djelovanje u skladu sa

situacijom

- opisuje značajke zavičajnog i domovinskog identiteta

- imenuje nacionalne manjine u svojoj sredini i opisuje njihove

kulturne značajke

- pokazuje privrženost načelima dostojanstva svake osobe,

jednakosti, pravde i uključenosti svih

Kratki opis aktivnosti

SAT RAZREDNIKA – Upoznavanje s Kućnim redom i Pravilnikom o

načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika

- učenici izrađuju plakat o razrednim pravilima

- navodi najvažnija pravila i objašnjava zašto su pravila važna za

ponašanje učenika u razredu

SAT RAZREDNIKA – Izbor za Vijeće učenika

- učenici izabiru razredno rukovodstvo, opisuju poželjna

obilježja kandidata

PRIRODA I DRUŠTVO – Zagreb – glavni grad

Page 33: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

32

- učenici će upoznati suvremeno značenje Zagreba kao glavnog

grada RH (političko – Sabor, kulturno-povijesno, ekonomsko

središte RH)

SAT RAZREDNIKA – Svjetski dan hrane – uz blagdan kruha

- učenici će se uz pomoć letaka, slika, videa te internet stranice

upoznati s djelovanjem Caritasa. Napisat će na papirić popis

dobrih djela koja trebaju učiniti tijekom mjesec dana.

SAT RAZREDNIKA – Dječja prava – uz Međunarodni dan dječjih

prava

SAT RAZREDNIKA – Heroji Vukovara i Škabrnje – 18. 11.

obilježiti dan pada Vukovara i Škabrnje te prepoznati

- situacije u kojima je ugrožen život djece i prava djece

HRVATSKI JEZIK – Uvijek mislim Vukovar, Nikola Jukić –

interpretacija

SAT RAZREDNIKA – Što je diskriminacija

SAT RAZREDNIKA – Institucije lokalne vlasti

Ciljna grupa Učenici 4. a, 4. b, 4. PŠ Prkos

Način

provedbe

Model

Međupredmetna nastava

SAT RAZREDNIKA 7 sati

PRIRODA I DRUŠTVO 1 sat

HRVATSKI JEZIK 1 sat

Metode i

oblici rada

Grupni rad, individualni rad, frontalni rad, rad u paru, metoda pisanja,

čitanja, rada na tekstu, razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje,

metoda crtanja, metoda praktičnog rada, metoda upućivanja.

Resursi Listići, bilježnice, fotografije, udžbenici, plakati, razgovor s roditeljima,

pribor za likovni, knjige, filmovi, Internet, zorna stvarnost, priručnici

Vremenik Tijekom 1. polugodišta

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

izvješće u pisanom obliku (dojmovi, opisivanje terenske nastave,

pouke, procjena grupnog i individualnog rada i umijeća

komuniciranja-usmeno izražavanje, primjena i povezivanje pojmova u

matematičke priče, rješavanje evaluacijskih listića)

Troškovnik (npr. za

projekt)

Ulaznica za kazalište-oko 15 kn / autobus kao prijevozno sredstvo

do Zadra i Zrakoplovne baze

Nositelj odgovornosti Učiteljica Nada Vrsaljko, učenici 4. razreda PŠ Prkos

Učiteljica Ljilja Škara, Marinela Ivković, učenici 3.razreda

Page 34: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

33

Naziv

Holidays CHRISTMAS

Međukulturna dimenzija

Svrha prihvaćati i poštovati kulturne različitosti upoznavanjem božićnih

običaja raznih naroda

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

opisati vlastite običaje i usporediti ih s onima drugih naroda

nabrojiti razlike koje postoje u obilježavanju Božića u

Hrvatskoj i zemljama engleskog govornog područja

istaknuti važnost njegovanja tradicije vlastitoga naroda kao i

prihvaćanje običaja drugih kultura i naroda

Kratki opis aktivnosti

U sklopu teme BLAGDANI učenici će razgovarati o Božiću i

božićnim blagdanima, o običajima u Hrvatskoj te se prisjetiti običaja u

zemljama engleskog govornog područja. Slušat će božićnu pjesmu

Jingle Bells.

Učenici će usvojiti leksik vezan uz božićne običaje, crtati i bojati jelku,

rješavati križaljku s vokabularom na zadanu temu, opisivati sliku i

pisati rečenice na temu Božića. Otpjevat ćemo pjesmicu I wish you a

Merry Christmas i čestitati Božić svim prijateljima koji govore

engleski

Ciljna grupa 4 a i 4 b razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno – Engleski jezik

Metode i

oblici rada

razgovor, grupni rad, oluja ideja, demonstracija, rad na tekstu,

frontalni

Resursi

udžbenik, radna bilježnica, CD, Internet

Vremenik prosinac 2015. - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

iznošenje vlastitih zapažanja, pjevanje naučene pjesmice

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti

Snježana Matić , Ivanka Škara učitelji engleskog jezika

Page 35: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

34

Naziv MEĐUKULTURALNA DIMENZIJA

Posvuda je Betlehem

Svrha

Doživjeti poruku Božje ljubavi i mira kao uvjet za sretan i radostan

osobni život u zajednici. Povezati božićnu poruku s narodnim običajima

i doživjeti radost slavljenja Badnjaka i Božića u svom zavičaju

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Na karti Svete zemlje pokazati Betlehem

Provjeriti glavne činjenice Isusova rođenja prema Lukinu

evanđelju(Lk 2,8-14)

Otkriti značenje riječi Emanuel

U poruci pastirima otkriti važnost Isusova rođenja za sve ljude

Otkriti i spoznati da je Isus svojim rođenjem donio mir i

svjetlo ljudima koji im samo Bog može dati

Kratki opis aktivnosti

Igra asocijacija i izmjena iskustava

Čitanje biblijskoga teksta po ulogama te pojedinačni i skupni

rad u analizi i interpretaciji biblijskih i literarnih tekstova

Usporedno promatranje i analiza sadržaja umjetničkih

reprodukcija

Promjena perspektive biblijskoga pripovijedanja iz kuta

kraljeva, Josipova, pastira

Dramatizacija teksta

Pisanje kratkog sastava na temu božićnog svjetla i mira

Izrada božićnog panoa

Ciljna grupa Učenici 4. a, 4. b, 4. PŠ Prkos

Način

provedbe

Model Međupredmetni – vjeronauk (2 sat)

Metode i

oblici rada

OBLICI-individualni rad, rad u paru, rad u skupini

METODE-razgovor, rad na tekstu, metoda izlaganja, metoda pisanja,

crtanja

Resursi

Vjeronaučni udžbenik za četvrti razred “Na putu vjere“, vježbenica,

Ilustrirana Biblija, karta Svete zemlje, likovni pribor(ljepilo, škare,

bojice, flomasteri), hamer papir

Vremenik Prosinac 2015. – 2 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Crtani radovi, izrađeni pano, čitanje radova

Page 36: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

35

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Anica Galešić i Ivana Viduka vjeroučiteljica

Naziv Buon Natale

Međukulturna dimenzija

Svrha Prihvaćati i poštovati kulturne različitosti

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Nabraja kulturne razlike koje postoje u obilježavanju blagdana u

Hrvatskoj i Italiji

Kratki opis aktivnosti

U sklopu nastavne teme blagdani učenici će razgovarati o

Božiću i božićnim blagdanima, razgovarati o običajima u

Hrvatskoj i Italiji, čitati prigodne priče, slušati božićne

pjesmice „Canto natalizio“, „Santo Natale“, ukrašavati svoj

razred s prigodnim materijalima, svojim uradcima, izraditi

božićnu čestitku

Ciljna grupa Učenici 4. a, 4. b, 4. PŠ Prkos

Način

provedbe

Model Međupredmetno-talijanski jezik

Metode i

oblici rada

Slušanje, demonstracija, pjevanje, izlaganje, razgovor, crtanje,

dramatizacija, rad u skupini i u paru, individualni rad.

Resursi Udžbenik, radna bilježnica, CD, kolaž papir, bilježnice, Internet, škare,

ljepilo, papir u boji

Vremenik prosinac 2015.g., - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Izrada božićne čestitke, pjevanje naučene pjesme.

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Ivana Galić i Ivanka Škara učitelji talijanskog jezika

Page 37: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

36

Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred

Naziv

Antun Mihanović ,Hrvatska domovina. Slušanje i čitanje pjesama o

Domovinskom ratu

Politička dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

Svrha Obrambeni Domovinski rat

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Objašnjava zašto je Obrambeni Domovinski rat iskaz težnje hrvatskoga

naroda za neovisnošću, demokracijom, pravnom državom i vladavinom

prava te je kao takav uvršten u Izvorišne osnove Ustava RH

Kratki opis aktivnosti

-Izrada plakata vezanih uz Dan sjećanja na Vukovar i Škabrnju, učenje

himne

- Čitanje i slušanje domoljubnih pjesama i proze (Siniša Glavašević,

Priče iz Vukovara; Katarina Pavičić, Zajedno Kroz sjećanja; Ante

Nadomir Tadić Šutra, Mirijana Žagor, Hrvoje Hegedušić, Stoji grad;

Antun Mihanović, Hrvatska domovina; Bože, čuvaj Hrvatsku…)

- Sudjelovanje u pripremi prigodnoga programa, 13. Studenoga

- Pisanje osvrta ili sastava na temu stradanja Vukovara i Škabrnje

Ciljna grupa 5.razred

Način

provedbe

Model Meuđupredmetno-hrvatski jezik

Metode i

oblici rada

- frontalni, individualni, grupni, slušanje, pjevanje, crtanje, pisanje,

krasnoslov, pisano izražavanje, izrada plakata, slikokazi

Resursi

-udžbenik, hamer papiri, flomasteri, nastavni listići, Internet, plakati,

slikokazi, knjige, film

Vremenik listopad/ studeni 2015.,2 sata

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

radni listić

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Kristina Jurlina i Marin Pavičić,učitelji hrvatskog jezika

Page 38: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

37

Naziv

Ploha-Redefinicija plohe

Gospodarska dimenzija

Svrha

Osposobiti učenike da izraze, uoče i vrednuju vizualne

komunikacije u kontekstu otpornosti na reklame.

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

-Opisivati ulogu medija i vrste medija (časopisi)

-Opisivati što je reklama i kako se reklamama potiču na edukativni

sadržaj

-Opirati se pomodnim reklamnim porukama

Kratki opis aktivnosti

Učenici analitički promatraju konkretne ilustracije plakata, analiziraju

reklame iz časopisa, pronalaze pozitivne i negativne primjere dizajna i

poruke, likovno se izražavaju u slikarskim tehnikama slikajući plakat

edukativnog karaktera, vrednuju i analiziraju likovne uratke.

Ciljna grupa 5. razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno-Likovna kultura

Metode i

oblici rada

Frontalno, grupni, individualni rad; rad na tekstu i slikama. Učitelj

motivira, koristi metodu demonstracije, pod pitanjima

vodi ka pravilnom rješavanju likovnog problema, sa učenicima

analizira i vrednuje likovne uratke.

Resursi Učitelj, likovni pribor za rad: slikarski(tempera, akvarel, pastel)

Vremenik ožujku 2016. (1 sat)

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Postignuća na likovnim natječajima, učeničke izložbe u školi i izvan

škole

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Ljubomir Ivanov, učitelj likovne kulture

Page 39: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

38

Naziv ''Šaputanje''

Društvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

Svrha Pjevanjem upoznati pjesmu ''Šaputanje'' i izraziti njena obilježja

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Upoznati pjesmu; prepoznati školu kao zajednicu; prihvaćati

različitosti-isključiti ruganje iz komunikacije.

Kratki opis aktivnosti

Učenici će, metodom učenja pjesme po sluhu, usvojiti pjesmu

''Šaputanje''. Razgovorom o tekstu učenici će osvijestiti školu kao

zajednicu u kojoj se osim učenja stvaraju prijateljstva za cijeli život, u

kojoj se, da bi svima bilo ugodnije, trebaju uvažavati i poštovati

različitost. Također, u školi se javljaju i simpatije te prve ljubavi.

Ciljna grupa 5. razred

Način

provedbe

Model Meuđupredmetno-Glazbena kultura

Metode i

oblici rada

Slušanje, pjevanje, razgovor, rad na tekstu.

Resursi Udžbenik, CD

Vremenik Veljača, 2016., (1 sat)

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Osobna zapažanja, usvajanje pjesme.

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Marta Dević, učiteljica glazbene kulture

Page 40: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

39

Naziv Christmas s

Međukulturna dimenzija

Svrha prihvaćati i poštovati kulturne različitosti upoznavanjem božićnih

običaja drugih naroda

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

opisati vlastite običaje i usporediti ih s onima drugih naroda

nabrojiti razlike koje postoje u obilježavanju Božića u

Hrvatskoj i zemljama engleskog govornog područja

istaknuti važnost njegovanja tradicije vlastitoga naroda kao i

prihvaćanje običaja drugih kultura i naroda

upoznati se s običajima zemalja engleskog govornog područja

Kratki opis aktivnosti

U sklopu teme BLAGDANI učenici će razgovarati o Božiću i božićnim

običajima u Hrvatskoj te se prisjetiti običaja u zemljama engleskoga

govornog područja. Pokušat će riješiti pitanja iz kviza o božićnim

običajima u Ujedinjenom Kraljevstvu. Zatim ćemo pročitati pismo

Djedu Božićnjaku, da bi učenici izrazili vlastite želje za Božić. Učenici

će usvojiti leksik vezan uz božićne i novogodišnje blagdane. Napisat će

pismo Djedu Božićnjaku, a zatim slušati otpjevati božićnu pjesmu

Silent Night.

Ciljna grupa 5. razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno - engleski jezik

Metode i

oblici rada

razgovor, grupni rad, oluja ideja, rad na tekstu, frontalni

Resursi udžbenik, CD, Internet

Vremenik prosinac 2015. - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

iznošenje vlastitih zapažanja, izrada plakata i vođenje bilježaka i

osobnih komentara

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Snježana Matić učiteljica engleskog jezika

Page 41: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

40

Naziv

Happy Birthday, Planet Earth!

Ekološka dimenzija

Svrha motivirati učenike na odgovorno ponašanje prema okolišu

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

objasniti važnost zdravog okoliša za društveni razvoj

opisati postupke u obitelji, školi i lokalnoj zajednici kojima se

pridonosi ekološkoj osviještenosti

koristiti odgovarajuće postupke zaštite okoliša u obitelji, školi i

zajednici

navesti prava i obveze građana vezane za zaštitu okoliša

razgovarati o pojedinačnoj odgovornosti u zaštiti okoliša

Kratki opis aktivnosti

Upoznati učenike s konceptom Sunčevog sustava. Uz pomoć slike

učenici nabrajaju nazive planeta.

Kroz razgovor učenike se navodi na razmišljanje o važnosti brige za

prirodu i potrebe očuvanja okoliša.

Slušanjem dijaloga, čitanjem i razgovorom na zadanu temu učenike se

potiče na razmišljanje o svijetu u kojem živimo mi i nasljeđu koje

ostavljamo budućim generacijama.

Učenici će voditi slične dijaloge, rješavati zadatke u radnoj bilježnici i

napisati zamišljene dijaloge na istu temu kako bi osvijestili potrebu

brige o prirodi i planetu na kojem živimo.

Ciljna grupa 5. razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno – Engleski jezik

Metode i

oblici rada

razgovor, grupni rad, oluja ideja, rad na tekstu, frontalni , pisano

izražavanje

Resursi udžbenik, CD, Internet, RB

Vremenik studeni 2015. - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

iznošenje vlastitih zapažanja, vođenje bilježaka i osobnih komentara,

izrada plakata

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Snježana Matić učitelj engleskoj jezika

Page 42: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

41

Naziv Gospodarska dimenzija

Svrha Pretvaranje novčanih valuta

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Građansko znanje i razumijevanje:

Kako i gdje po povoljnijem tečaju promijeniti strani novac

Građanske vještine i sposobnosti:

Razvijati vještine štednje, te iznositi razmišljanja o problemskoj

situaciji koja im je zadana u zadatku

Građanske vrijednosti i stavovi:

Planiranje štednje i štedljive potrošnje

Kratki opis aktivnosti

Matematika: Decimalni brojevi: zbrajanje i oduzimanje decimalnih

brojeva.

U sklopu rješavanja zadataka sa decimalnim brojevima učenicima se

zadaju problemski zadaci iz svakodnevnog života

Ciljna grupa 5. razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno matematika

Metode i

oblici rada

Samostalni i rad u skupini

Resursi Udžbenik, radna bilježnica, zakon o zaštiti okoliša

Vremenik Svibanj 2016. - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Tečajna lista

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Ivana Šoše učiteljice matematike

Page 43: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

42

Naziv Društvena i gospodarska dimenzija

Svrha Primjena matematike u građevinarstvu

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Građansko znanje i razumijevanje:

Saznati što je sve potrebno za bojanje kuće, kolike su cijene i kako što

povoljnije obojati kuću.

Građanske vještine i sposobnosti:

Razvijati logičko razmišljanje, donositi zajedničke zaključke

Građanske vrijednosti i stavovi:

Planiranje troškovnika za bojanje kuće i štedljive potrošnje

Kratki opis aktivnosti

Matematika: (1 sat) Skupovi točaka u ravnini – primjenjujući znanja

naučena u ovoj nastavnoj cjelini računaju koliko im je boje potrebno za

oličiti zid kuće

Ciljna grupa 5. razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno matematika

Metode i

oblici rada

Samostalni i rad u skupini

Resursi Udžbenik, radna bilježnica, zakon o zaštiti okoliša

Vremenik Siječanj - veljača 2016. – 1. sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Zapisati zadatak i zaključke u evidencijsku bilježnicu građanskog

odgoja

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Ivana Šoše učiteljice matematike

Page 44: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

43

Naziv Čovjekove životne potrebe

Ljudsko – pravna dimenzija

Svrha Potaknuti zaključak o povezanosti čovjekovih bioloških potreba s

njegovim potrebama kao društvenog ili misaonog društvo

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

- opisuje osnovne potrebe čovjeka koje se moraju zadovoljiti

kako bi mogli dostojanstveno živjeti.

- Objašnjava što su osnovne potrebe čovjeka koje se moraju i

zašto su one osnova na kojoj su nastala ljudska prava

Kratki opis aktivnosti

razgovor o važnosti života čovjeka u zajednici s drugim

ljudima te o pravima i obvezama koja čovjek ima unutar određene

zajednice

razgovor o važnosti poštivanja pravila ponašanja unutar neke zajednice

razgovor o dostojanstvu svakog pojedinca u svim segmentima života

razgovor o važnosti razumijevanja, pomoći potpore drugih ljudi

Ciljna grupa 5. razreed

Način

provedbe

Model Međupredmetno - priroda

Metode i

oblici rada

grupni rad, razgovor, pisanje

Resursi udžbenik, radna bilježnica, Hamer papiri, flomasteri, Deklaracija o

ljudskim pravima

Vremenik prosinac 2015. (1 sat)

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

radni listić o čovjekovim životnim potrebama

plakat povezanosti osnovnih ljudskih potreba i ljudskih prava

kartice sa ljudskim pravima

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Vesna Aralica učiteljica prirode

Page 45: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

44

Naziv Širenje pobjeda kršćanstva

Međuklturalna dimenzija

Svrha

Uočiti kako su Kršćani progonjeni u Rimskom Carstvu te kako

kršćanstvo pobjeđuje.

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Navesti rimske careve koji su najviše proganjali kršćane

Kratki opis aktivnosti Učenici crtaju lentu vremena, analiziraju i uspoređuju povijesne izvore

.

Ciljna grupa 5. razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno povijest

Metode i

oblici rada

Razgovor ,rad na tekstu, analiza slika

Resursi Udžbenik, radna bilježnica

Vremenik Svibanj 2016.

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Iznošenje stavova o kršćanstvu

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Joso Pokrovac učitelj povijesti

Page 46: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

45

Naziv Vulkani i potresi Politička dimenzija

Svrha Naučiti postupke ponašanja kao člana zajednice kako bi bio osposobljen

za pružanje, odnosno dobivanje potrebne pomoći.

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

određuje pojam društvene zajednice

određuje razred i školu kao zajednicu učenika, školskih djelatnika i

roditelja koja djeluje po određenim pravilima kojima se štiti dobrobit

svih

Kratki opis aktivnosti

Radom u skupini, iznošenjem zaključaka i praktičnim radom, učenici će

razlikovati postupke za vrijeme potresa, postupke nakon potresa te uočiti

da su dio društvene zajednice u kojoj se štiti dobrobit svih i pruža pomoć

stradalima u potresu/vulkanskoj erupciji. Na radnom listu će prikazati

svoju ulogu u postojećoj situaciji.

Ciljna grupa 5. razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno - geografija

Metode i

oblici rada

rad u skupini, samostalni rad, suradničko učenje, izvješćivanje,

Resursi udžbenik, radni listići, novinski članak, dodatna literatura

Vremenik siječanj 2016., - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Izrađen radni list postupaka za vrijeme i poslije potresa te osobno

viđenje situacije

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Andrej Mahmić učitelj geografije

Page 47: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

46

Naziv Životno okruženje čovjeka i zadaća tehnike

Politička dimenzija , Društvena dimenzija , Ekološka dimenzija

Svrha Izgraditi pravilan stav o zaštiti okoliša

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

prepoznaje prirodne, društvene i tehničke elemente osobnoga

okružja

poštuje dogovorena pravila ponašanja u razredu

objašnjava zašto prava koja ima kao učenik jednako pripadaju

svakome drugom učeniku bez obzira na spol, nacionalnu

ili vjersku pripadnost, sposobnosti i imovinsko određuje

razliku između otpada i smeća– stanje

navodi mogućnosti korištenja otpada kao sirovine

izrađuje različite predmete od otpadnog materijala i njihova

recikliranja

sudjeluje u akcijama prikupljanja otpada kao sirovine planira

štedljivu potrošnju vode, struje i ostalih energenata u vlastitom

kućanstvu, u suradnji s učiteljem i roditeljima

Kratki opis aktivnosti

Učenici će na satu tehničke kulture prepoznati životno okružje. Radom

u grupi rješavat će zadane zadatke, proučiti zakon, odgovarati na pitanja,

crtati, izrađivati plakat te argumentirano iznositi svoj stav o zadanoj

temi.

Ciljna grupa 5. razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno- tehnička kultura

Metode i

oblici rada

metoda zajedničkog istraživanja, traženja rješenja i prezentiranja,

aktivno slušanje, argumentiranje, izvođenje zaključaka, usmeno

izlaganje, razgovor, demonstracija, praktičan rad, frontalni, samostalni,

grupni

Resursi

Reciklirani papir, flomasteri, ljepilo, računalo, cd, projektor, Priručnik

o građanskom odgoju, Suradničko učenje-priručnik, Deklaracija o

ljudskim pravima, Zakon o zaštiti okoliša

Vremenik rujan 2015.g. - 2 sata,

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Izrada plakata, prezentiranje sadržaja na Dan škole (svibanj 2016)

Troškovnik (npr. za

projekt)

Flomasteri, ljepilo, cd

Nositelj odgovornosti Branka Bajo, učiteljica tehničke kulture

Page 48: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

47

Naziv IGRA: MALI NOGOMET

Društvena dimenzija

Svrha

Razvijati kod učenika vrijednosti za timski rad, grupni rad i suradnju.

Razvijat obzirnost i pristojnost prema drugim sudionicima igre,

priznavanje tuđeg uspjeha ili prednosti te poštovanje suca i prihvaćanje

pravila igara.

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Posjeduje vještine aktivnog slušanja

Objašnjava što je timski rad, suradnja u grupi

Razumije ulogu pojedinca u grupi

Kontrolira svoje emocije u igri prema suigraču, sucu i učitelju

Primjereno iskazuje emocije na pobjedu i poraz u igri

Kratki opis aktivnosti

Nakon uvodno pripremnog dijela učenike ću podijeliti u dvije

momčadi.

Učenicima jasno zadati pravila igranja koja treba poštivati i postaviti

jednog učenika za suca i zapisničara. Nakon završetka igre učenici se

međusobno pozdravljaju čestitaju na pobjedi

Ciljna grupa 5. razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno- Tjelesna i zdravstvena kultura

Metode i

oblici rada

Grupni rad, izmjenično-odjeljenski rad, frontalni rad , suradničko

učenje, razgovor

Resursi Nogometna lopta dresovi, zviždaljka, dvoja vrata

Vremenik Ožujak 2016. ( 1 sat)

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Natjecanje u razredu

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Mirela Dragoslavić, učiteljica TZK

Page 49: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

48

Naziv POLITIČKA DIMENZIJA

Život u zajednici, Pravila dobrih odnosa, poštovanja i zajedništva

Svrha

Usvojiti temeljna pravila koja omogućuju dobre odnose i dobar rad u

zajednici(slušanje, pomaganje, uvažavanje...). Razvijati svijest o

grješnosti i nekulturi uporabe vulgarizama i psovki u hrvatskom

narodu(u filmu, svakodnevnoj komunikaciji).

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Nabrojiti nekoliko važnijih pravila za ponašanje u razredu i školi

Uočiti, protumačiti posljedice kršenja pravila

Obrazložiti kako kršenje pravila šteti pojedincu i cijeloj zajednici

Prepoznati zajedničke interese zajednice

Uvidjeti i objasniti važnost vjere i povjerenja u međuljudskim

odnosima i odnosima prema Bogu

Kratki opis aktivnosti

Traženje i tumačenje nekih iskustava (ne)poštovanja pravila dobrog

ponašanja

Razgovor o preprekama i poteškoćama u međusobnim susretima

Izraditi plakat s pravilima dobrih odnosa za razred

Rješavanje problemskih situacija

Rad s biblijskim i drugim tekstovima

Scensko izražavanje

Ciljna grupa 5. razred

Način

provedbe

Model Međupredmetni – vjeronauk

Metode i

oblici rada

individualni, rad u paru, rad u skupini

metoda razgovora, izlaganje, rad na tekstu, demonstracija

Resursi

Vjeronaučni udžbenik za peti razred“ Ja sam put“, vježbenica,

bilježnica, Biblija, Zlatno pravilo: “Sve što očekujete da ljudi čine

vama činite i vi njima“, listići, likovni pribor(škare, ljepilo, kolaž,

flomasteri), hamer papir

Vremenik Rujan 2015. – 2 sata

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Pregled plakata, radna bilježnica, čitanje napisanih pravila

Troškovnik (npr. za

projekt)

Page 50: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

49

Nositelj odgovornosti Vjeroučiteljica Anica Galešić

Naziv Samostalna izrada crteža

Ekološka dimenzija

Svrha Osvijestiti učenike za očuvanje okoliša i ukazati na postupke koji će

doprinijeti zaštiti okoline u kojoj se učenici nalaze.

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

zna nabrojiti aktivnosti koje doprinose očuvanju okoliša, zna

prepoznati prihvatljivo i neprihvatljivo ponašanje u prirodi, može

koristiti internet za pronalaženje ekoloških sadržaja, izraditi plan

štednje energije i vode u vlastitom domu

Kratki opis aktivnosti

Učenici će razgovorom razmijeniti vlastita iskustva o kretanju i boravku

u prirodi. Na internetu će pronaći slike prihvatljivog i neprihvatljivog

ponašanja čovjeka u prirodi, te diskusijom objasniti pozitivne i

negativne postupke čovjeka. U programu Paint učenici će izraditi crteže

koji upućuju na prihvatljivo ponašanje u prirodi koje doprinosi zaštiti

čovjekovog okoliša, dati prijedloge za zbrinjavanje otpada, te štednji

energije i vode

Ciljna grupa 5. razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno – informatika

Metode i

oblici rada

Metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, metoda demonstracije,

istraživački rad

Frontalni, individualni, praktičan rad na računalu

Resursi Internet, program Paint, računala

Vremenik 1 sata - siječanj, 2016.

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Radovi učenika biti će vidljivi na panoima informatičke učionice,

izrađen plan štednje

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Branka Bajo učiteljica informatike

Page 51: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

50

Naziv La storia di Natale/

Međukulturna dimenzija

Svrha Naučiti o blagdanima, običajima, tradiciji i poštivanju međukulturnih

razlika

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Ukazati na razlike i sličnosti kod proslave blagdana, običaje i tradicije

u Hrvatskoj, Italiji i zemljama engleskog govornog područja.

Prepoznati kako se treba primjereno ophoditi u interkulturalnim

situacijama.

Kratki opis aktivnosti

U sklopu teme La storia di Natale učenici će izrađivati božićnu čestitku,

znati će pravilno čestitati blagdan. Učenik će uspoređivati običaje i

tradiciju u Hrvatskoj i Italiji i zemljama engleskog govornog područja.

Slušat će tekstove, dijaloge i pjesme na talijanskom i engleskom jeziku

Ciljna grupa 5. razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno-talijanskog jezik

Metode i

oblici rada

Slušanje, dramatizacija, čitanje, crtanje, pisani rad, pjevanje, rad u

skupini i paru, individualni rad.

Resursi Udžbenik, radna bilježnica, CD, papir u boji, flomasteri, Internet, škare,

ljepilo.

Vremenik Prosinac 2015.g., - 2 sata

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Izrada čestitki i prigodnih plakata, pjevanje, razgovor.

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Ivanka Škara učiteljica talijanskog jezika

Page 52: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

51

Naziv

Izbor za predsjednika razreda i predstavnika razreda za Vijeće

učenika, donošenje razrednih pravila

Ljudsko pravna dimenzija

Svrha

Shvatiti važnost demokratskog upravljanja i postavljanje pravila za

ponašanje učenika, odabir razrednog rukovodstva glasovanjem

učenika, poticati odgovornost učenika

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

postavljanje pravila za ponašanje učenika, odabir razrednog

rukovodstva glasovanjem učenika, poticati odgovornost učenika

Kratki opis aktivnosti

Učenici na početku školske godine biraju demokratskim putem

glasovanja predsjednika razreda i predstavnika razreda, tj. člana za

Vijeće učenika, tako da se glasački listići na kojima su prethodno

napisana imena predloženih učenika (kandidata) daju razrednici koja ih

broji.

Učenici razgovaraju o važnosti određivanja pravila izbora, isto tako

općenito o važnosti postojanja pravila (u školi, u razredu, u obitelji, itd.)

Isto tako iznose svoje mišljenje, stavove, određuju karakteristike koje

kandidat za izbor predsjednika mora imati.

Ciljna grupa 5. razred

Način

provedbe

Model Sat razrednika

Metode i

oblici rada

Razgovor, glasovanje, diskusija, pisani rad, izrada plakata „Pravila

našeg razreda“, individualni rad, rad u grupi, rad u paru

Resursi Glasački listić, hamer papir, flomasteri

Ploča

Vremenik Rujan 2015.g.-2 sata

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Plakat, učeničke bilješke, zapažanja učenika, učenički radovi, vođen je

Zapisnik o postupku izbora

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Razrednici: Vesna Aralica

Page 53: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

52

Naziv Sjećanje na stradanje Škabrnje i Vukovara

Međukulturna dimenzija

Svrha Odavanje počasti civilnim i vojnim žrtvama Domovinskog rata,

poštivanje svog nacionalnog i kulturnog identiteta

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Objašnjava značenje kulturnog identiteta

Opisuje obilježja hrvatskog domovinskog identiteta

Kratki opis aktivnosti

Učenici na satu razrednika čitaju svoje pisane uratke na temu „Sjećanje

na stradanje Škabrnje i Vukovara“, iznose svoja razmišljanja i osjećaje

koje imaju u vezi zadane teme.

Ciljna grupa 5. razred

Način

provedbe

Model Sat razrednika

Metode i

oblici rada

Pisani radovi, čitanje prigodnih pjesama, razgovor, individualni rad, rad

u paru i skupini

Resursi Učeničke bilježnice, Internet

Vremenik studeni 2015.g., 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Plakat, učeničke bilješke, zapažanja učenika, učenički radovi,

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Razrednik: Vesna Aralica

Page 54: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

53

Naziv Sjećanje na stradanje Škabrnje i Vukovara

Međukulturna dimenzija

Svrha Usmjeravanje učenika na timski rad i međusobno pomaganje i

poštovanje

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Navodi oblike i pravila grupnog rada

Ispravno reagira u osjetljivim situacijama (uvrede, izrugivanje,

prijetnje)

Naglašavanje što mi kao pojedinci sve možemo učiniti za svoju

zajednicu

Kratki opis aktivnosti

U okviru sata razrednika učenici se upoznaju s osnovama timskog rada,

upućuje ih se na suradničko učenje, na pomaganje slabijim učenicima,

na međusobno prihvaćanje, razumijevanje i poštovanje. Izrađuju

plakat na zadanu temu i pišu svoje bilješke i radove o istom.

Učenike se senzibilizira za empatiju prema ljudima u potrebi i

sudjelovanje u raznim akcijama prikupljanja pomoći.

Ciljna grupa 5.razred

Način

provedbe

Model Sat razrednika

Metode i

oblici rada

Rad u skupini, individualni rad, rad u paru, suradničko učenje, kritičko

razmišljanje, istraživačko učenje, pisani rad

Resursi Internet, hamer papir, flomasteri, ljepilo, škare, učeničke bilježnice.

Vremenik svibanj 2016.g., 2 sata

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

učeničke bilješke, zapažanja, učenički radovi, plakat

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Razrednica Vesna Aralica

Page 55: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

54

Naziv

Božićni sajam

Društvena dimenzija

Svrha Poticanje kod učenika štednje, ekološke svijesti, kreativnosti.

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Poticanje vršnjačke pomoći, timskog rada i suradnje.

Kako se može iskoristiti neoblikovani materijal za različite božićne

ukrase.

Kratki opis aktivnosti Učenici će izrađivati božićne ukrase

Ciljna grupa 5 razred

Način

provedbe

Model Izvanučionično –10 sata

Metode i

oblici rada

Rad u skupini, individualni rad, rad u paru, suradničko učenje, kritičko

razmišljanje, istraživačko učenje, pisani rad

Resursi Internet, hamer papir, flomasteri, ljepilo, škare, učeničke bilježnice.

Vremenik Listopad, studeni, prosinac, 2014. – 8 sati

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Božićni štand koji će biti postaviti na mjesnom trgu.

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Vesna Aralica razrednica, Blaženka Barjektarević pedagoginja, Vijeće

učenika

Page 56: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

55

Naziv Društvena dimenzija

Svrha Suradnja i grupni rad te volontiranje i dobrovoljni rad u zajednici

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Građansko znanje i razumijevanje: Donositi zajedničke zaključke,

znati pravila ponašanja unutar tima te razumjeti pojam volontiranja.

Građanske vještine i sposobnosti:

Volontiranje, biti spreman pomoći kada je tvoja pomoć potrebna.

Građanske vrijednosti i stavovi: Obrazlaže što je dobrovoljni društveni

rad u zajednici zašto pridonosi razvoju osobnih sposobnosti,

zajedničkog dobra i društvenog napretka u cjelini

Kratki opis aktivnosti

Matematika: Sudjelovanje u organizaciji večeri matematike te

sudjelovanje u njenoj izvedbi.

Učenici pomažu u uređivanju prostora za večer matematike, sudjeluju u

rješavanju zadataka zabavne matematike i populariziranju matematičke

znanosti te razvijaju pozitivan stav prema matematici

Ciljna grupa 5. razred

Način

provedbe

Model Izvanučionička aktivnost matematika

Metode i

oblici rada

Samostalni i rad u skupini

Resursi Papir u boji, hamer papir, modeli geometrijskih tijela i likova, video

materijali, programiranje, recitacije,

Vremenik Prosinac 2015. – 2 sata

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Plakat, modeli geometrijskih tijela, prezentacija, bodovanje zadataka

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti

Ivana Šoše učiteljica matematike, Ivana Ražov, Vesna Aralica

razrednik

Page 57: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

56

Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred

Naziv Obrambeni Domovinski rat

Društvena dimenzija

Svrha Objašnjava zašto je Obrambeni Domovinski rat

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

• iskaz težnje hrvatskoga naroda za neovisnošću, demokracijom,

pravnom državom i vladavinom prava te je kao takav uvršten u

Izvorišne osnove Ustava RH

Kratki opis aktivnosti

• Siniša Glavašević, Priča o djetinjstvu; Drago Britvić, Hrvatska

za sva vremena (upoznavanje s likom i djelom navedenih autora,

interpretacija pjesama)

• razgovor o ratu, Vukovaru, Škabrnji i ostalim stradalim

gradovima i selima tijekom Domovinskog rata

• slušanje i čitanje domoljubnih pjesama i proze

• priprema za sudjelovanje u prigodnom programu obilježavanja

Dana sjećanja na stradanje Vukovara i Škabrnje

• izrada plakata pisanje sastava na neku od navedenih tema:

Domovinu, u srcu te nosim, Dan sjećanja na Vukovar i Škabrnju,

Domovina daruje najljepše darove, Osvrt na Dan sjećanja na Vukovar i

Škabrnju

Ciljna grupa 6. a i 6. B razred

Način

provedbe

Model Meuđupredmetno-hrvatski jezik

Metode i

oblici rada

frontalni, individualni, grupni, slušanje, pjevanje, crtanje, pisanje,

krasnoslov, pisano izražavanje, izrada plakata, slikokazi

Resursi udžbenik, hamer papiri, flomasteri, nastavni listići, Internet, plakati,

slikokazi, knjige, film

Vremenik Studeni 2015. - 2 sata

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

• radni listić

• plakat

Page 58: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

57

sudjelovanje u prigodnom programu obilježavanja Dana sjećanja na

Vukovar i Škabrnju

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Kristina Jurlina i Marin Pavičić, učitelj hrvatskog jezika

Naziv

Boja-Lokalna boja, tonsko stupnjevanje boje

Međukulturna dimenzija

Svrha

Potaknuti na zajedništvo različitih kulturnih identiteta kroz

arhitekturu

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

objašnjavati značenje kulturnog identiteta i očuvanja različitosti u

procesima globalizacije.-opisivati najvažnija obilježja hrvatske većinske

nacionalne kulture i kultura nacionalnih i religijskih manjina u hrvatskoj

i svijetu

Kratki opis aktivnosti

Učenici analitički promatraju konkretne ilustracije arhitekture,

spoznaju različitosti u pristupu gradnje i vrijednosti drugih

kultura i prihvaćaju različitosti kultura. Usporediti tradicionalnu i

modernu arhitekturu.

Likovno se izražavaju u slikarskim tehnikama slikajući trg koji

sadrži primjere arhitekture mnogih civilizacija i nacija, vrednuju i

analiziraju likovne uratke.

Ciljna grupa 6.a, 6.b razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno – Likovna kultura

Metode i

oblici rada

Frontalno, grupni, individualni rad; rad na tekstu i slikama.

Resursi Učitelj, likovni pribor za rad: slikarski(tempera, akvarel, paste

Vremenik Listopad 2015.,1 sat

Page 59: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

58

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Postignuća na likovnim natječajima; učeničke izložbe u školi

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Ljubomir Ivanov učitelj likovne kulture

Naziv ''U to vrijeme godišta'', ''Rock zvončići''

Međukulturna dimenzija

Svrha Pjevanjem upoznati i izraziti obilježja božićne pjesme

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Upoznati tradicijsku duhovnu glazbu Hrvatske kroz učenje tradicijske

božićne pjesme te modernu božićnu pjesmu zabavnog karaktera.

Upoznati i njegovati vrijednost zavičajno-nacionalne glazbene kulturne

baštine te je usporediti sa suvremenijim, komercijalnim božićnim

pjesmama. Oblikovati pozitivno stajalište prema svojoj te kulturi i

tradiciji drugih naroda. Aktivnim muziciranjem u grupi razvijati

socijalnu integraciju

Kratki opis aktivnosti

Učenici će, metodom učenja pjesme po sluhu, usvojiti hrvatsku

tradicijsku duhovnu pjesmu te popularnu pjesmu američkog autora.

Prepoznati zajedničke motive svih božićnih pjesama te se prisjetiti

običaja vezanih uz božićne blagdane u Hrvatskoj i u svijetu te na taj

način razvijati osjećaj zajedništva

Ciljna grupa 6.a i 6.b

Način

provedbe

Model Međupredmetno- Glazbena kultura

Metode i

oblici rada

frontalni, individualni, grupni, slušanje, pjevanje,

Resursi Udžbenik, CD

Vremenik Prosinac, 2015., - 1 sat

Page 60: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

59

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Osobna zapažanja, usvajanje pjesme

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Marta Dević učiteljica glazbene kulture

Naziv

Merry Christmas and a Happy New Year

Međukulturna dimenzija

Svrha prihvaćati i poštovati kulturne različitosti upoznavanjem božićnih

običaja drugih naroda

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

opisati vlastite običaje i usporediti ih s onima drugih naroda

nabrojiti razlike koje postoje u obilježavanju Božića u

Hrvatskoj i zemljama engleskog govornog područja

istaknuti važnost njegovanja tradicije vlastitoga naroda kao i

prihvaćanje običaja drugih kultura i naroda

Kratki opis aktivnosti

U sklopu teme BLAGDANI učenici će razgovarati o Božiću i

božićnim običajima u Hrvatskoj te se prisjetiti običaja u zemljama

engleskog govornog područja. Pokušat će odgovoriti na pitanja vezana

uz božićne običaje u Ujedinjenom Kraljevstvu, a zatim pročitati tekst

da bi provjerili točnost vlastitih odgovora.

Učenici će usvojiti leksik vezan uz božićne i novogodišnje blagdane.

Izradit će filmski plakat na temu Božića po vlastitom izboru, koristeći

kreativnost i maštu. Slušanje pjesme po izboru učenika

Ciljna grupa 6.a, 6.b razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno – Engleski jezik

Metode i

oblici rada

razgovor, grupni rad, oluja ideja, rad na tekstu, frontalni

Page 61: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

60

Resursi udžbenik, CD, Internet

Vremenik prosinac 2015. (1 sat)

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

iznošenje vlastitih zapažanja, izrada plakata i vođenje bilježaka i

osobnih komentara

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Ivana Galić i Ivanka Škara učiteljica engleskog jezika

Naziv

Green Talk

Ekološka dimenzija

Svrha motivirati učenike na odgovorno ponašanje prema okolišu

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

objasniti važnost zdravog okoliša za društveni razvoj

opisati postupke u obitelji, školi i lokalnoj zajednici kojima se

pridonosi ekološkoj osviještenosti

koristiti odgovarajuće postupke zaštite okoliša u obitelji, školi i

zajednici

navesti prava i obveze građana vezane za zaštitu okoliša

razgovarati o pojedinačnoj odgovornosti u zaštiti okoliša

Kratki opis aktivnosti

Kroz razgovor o razlici života na selu i u gradu učenike se navodi na

razgovor o važnosti brige za prirodu i potrebe očuvanja okoliša.

Slušanjem dijaloga, čitanjem i razgovorom na zadanu temu učenike se

potiče na razmišljanje o svijetu u kojem živimo mi i nasljeđu koje

ostavljamo budućim generacijama.

Učenici će voditi slične dijaloge, rješavati zadatke u radnoj bilježnici i

objasniti značenje simbola vezanih uz zaštitu okoliša.

Izradit će plakat i napisati natuknice na temu, Eko prijatelj u vlastitom

domu.

Ciljna grupa 6.a, 6.b razred

Model Međupredmetno – Engleski jezik

Page 62: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

61

Način

provedbe

Metode i

oblici rada

razgovor, grupni rad, oluja ideja, rad na tekstu, frontalni , pisano

izražavanje

Resursi udžbenik, CD, Internet, RB

Vremenik svibanj 2016. - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

iznošenje vlastitih zapažanja, vođenje bilježaka i osobnih komentara,

izrada plakata

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Ivana Galić i Ivanka Škara učiteljice engleskog jezika

Naziv Društvena dimenzija

Svrha Suradnja i grupni rad u istraživanju i rješavanju zajedničkih problema

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Građansko znanje i razumijevanje:

Timski rad, podjela rada i odgovornosti u grupnom radu

Građanske vještine i sposobnosti:

Vođenje i modeliranje radom grupe, donošenje i iznošenje zajedničkih

zaključaka

Građanske vrijednosti i stavovi:

Objašnjava pravila grupnog rada i donošenja zaključaka

Kratki opis aktivnosti

U sklopu nastavne jedinice konstrukcije trokuta izraditi od trokuta

boriće koje ćemo koristiti za ukrašavanje učionice povodom božićnih i

novogodišnjih blagdana

Ciljna grupa 6.a i 6. b razred

Model Međupredmetna matematika

Page 63: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

62

Način

provedbe

Metode i

oblici rada

Samostalni i rad u skupini

Resursi Udžbenik, geometrijski pribor, bojice, škare, ljepilo

Vremenik Prosinac, 2015. – 2 sata

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Modeli borića, plakat,

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Ivana Šoše učitelj matematike

Naziv Zaštita prirode u RH

Ekološka dimenzija

Svrha

Učenici će definirati koje kategorije zaštite prirode imamo u RH,

upoznati će se sa Zakonom o zaštiti prirode koji nastoji spriječiti daljnja

ugrožavanja prirode, učenici trebaju prepoznati zaštićene životinjske i

biljne vrste

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

objasniti važnost zdravog prirodnog okoliša za društveni

razvoj(turizam)

opisati postupke u obitelji, školi i lokalnoj zajednici kojima se

pridonosi odgovornom ponašanju prema prirodi

objasniti prava i odgovornost građana povezanih sa zaštitom

okoliša

odgovorno razvrstavati otpad

Page 64: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

63

Kratki opis aktivnosti

Učenici će nabrojati kategorije zaštite prirode nacionalni parkovi, strogi

rezervati, parkovi prirode...Učenici će izraditi plakate svih nacionalnih

parkova u RH Plitvička jezera, Paklenica, Risnjak, Mljet, Kornati,

Brijuni, Krka i Sjeverni Velebit , te zaštićenih životinjskih i biljnih vrsta.

Učenici će razgovorom definirati što je odgovorno, a što je neodgovorno

ponašanje pojedinca i društva prema prirodi

Ciljna grupa 6.a i 6. b razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno-priroda

Metode i

oblici rada

Frontalno, grupni, individualni rad; dokumentarni film, rad na

tekstu iz novina, rad na Pravilniku o zaštiti prirode

Resursi

Zakon o zaštiti prirode, Pravilnik o zaštićenim prirodnim objektima,

članci iz novina i s interneta

Vremenik studeni 2015. - 2 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Izrada plakata, vođenje bilježaka i osobnih komentara

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Vesna Aralica učitelj prirode

Naziv Arapi i širenje islama

Politička dimenzija

Svrha Suradnja i grupni rad u istraživanju i rješavanju zajedničkih problema

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Navesti i objasniti položaj Arapa prije Muhameda. Objasniti ulogu

djelovanja Muhameda

Kratki opis aktivnosti Učenici crtaju lentu vremena. Učenici analiziraju povijesne izvore i

proučavaju slikovne izvore.

Ciljna grupa 6.a i 6. b razred

Model Međupredmento povijest

Page 65: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

64

Način

provedbe

Metode i

oblici rada

Grupni i individualni rad; rad na Zakonima, Pravilnicima, slikama i

tekstovima iz novina

Resursi Udžbenik, radna bilježnica

Vremenik Travanj 2016. 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Vrednovanje će se provesti pisanim ispitom u kojemu će biti

pitanja o ovim pojmovima

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Joso Pokrovac, učitelj povijesti

Naziv Međunarodne organizacije Ljudsko-pravna dimenzija

Svrha Prepoznati i naučiti dio dječjih prava UNICEF-a i važnost zaštite

hrvatske kulturne i prirodne baštine u kroz UNESCO

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

- Navodi osnovna načela Konvencije o dječjim

pravima;

- Povezuje pravila i zaštitu dječjih prava;

- Objašnjava da su pravila alat za zaštitu dječjih

prava u razredu: osobno dostojanstvo,

Page 66: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

65

sudjelovanje, obrazovanje, izražavanje, razvoj

svih svojih sposobnosti

Kratki opis aktivnosti

Učenici izvlače kartice na kojima su napisana neka prava djece koja

glasno čitaju i prepoznaju sadržaj. Slijedi razgovor nakon kojeg

učenici u paru ustaju i pročitano pravo pridružuju sličici na

panou. Na slikama u udžbeniku prepoznaju organizaciju koja je

donijela prava te radom u skupini izrađuju podjelu OUN-a i ispisuju

svjetsku kulturnu i prirodnu baštinu UNESCO-a u Hrvatskoj

Ciljna grupa 6.a i 6. b razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno - geografija

Metode i

oblici rada

Samostalni, u paru, praktičan rad

Resursi Udžbenik, pano dječjih prava, kartice , ljepilo

Vremenik Listopad 2015., 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Plakat dječjih prava i radni list sa prikazom Organizacije Ujedinjenih

naroda te karta svjetske kulturne i prirodne baštine u Hrvatskoj

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Andrej Mahmić učitelj geografije

Naziv Obilježja stanovništva Međukulturna dimenzija

Svrha

Poticati međusobno pomaganje i poštovanje kroz učenje o različitostima

ljudi, ali i s različitostima u načinima gledanja na različitosti koja nas

obogaćuju

Page 67: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

66

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

- određuje značenje slobode mišljenja, savjesti i vjeroispovijesti

- opisuje u čemu se sastoji interkulturalni dijalog koji je važan za

izgradnju interkulturalne zajednice

- pokazuje uzajamno razumijevanje, uvažavanje, suradnju, solidarnost

na razini razreda, škole i društva u cjelini

Kratki opis aktivnosti

Učenici na početku sata rade praktičnu vježbu presavijajući nekoliko

puta list papira i otkidanjem dijelova nakon čega slijedi razgovor o

različitostima i životnim zanimljivostima zahvaljujući tome. Nastavljaju

radom u skupini odgovoriti na postavljena pitanja, a zatim donijeti

zajednički zaključak/stav o tvrdnjama: vanjska obilježja ljudi su

sporedna, ljudi širom svijeta uče strane jezike zbog .., pravo na

opredjeljenje nekoj vjeri.... Izvjestitelji skupina iznose zaključke svoje

skupine.

Ciljna grupa 6.a i 6. b razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno - geografija

Metode i

oblici rada

Praktičan rad, samostalno, u skupini, izvješćivanje, iznošenje stava

Resursi Radni listići s pitanjima, udžbenik, papir za praktičnu vježbu

Vremenik Rujan 2015., 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Radni listovi s odgovorima i zaključcima skupina o vanjskim

obilježjima, religijama i svjetskim jezicima

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Andrej Mahmić učitelj geografije

Page 68: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

67

Naziv Iskorištavanje energije vode

Ekološka dimenzija

Svrha Upoznati učenike s načinima iskorištavanjem energije vode i razviti

ekološku svijest

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

- objašnjava zašto je voda važna za život ljudi pojmove zdrav okoliš i

održivi razvoj

- objašnjava ulogu koju zdravi okoliš ima za dobrobit pojedinca i

zajednice

- provodi aktivnosti izrade različitih predmeta od otpadnog materijala

- opisuje postupke štednje vode u obitelji, školi i lokalnoj zajednici

kojima se pridonosi ekološkoj osviještenosti i održivu razvoju

navodi načine štednje potrošnje vode u kućanstvu

Kratki opis aktivnosti

Učenici će na satu tehničke kulture usvojiti i proširiti znanja o

iskorištavanju vodene energije, proučiti Zakon o energiji. Izradit će

vodeni kotač i provjeriti njegovu funkcionalnost, te objasniti ulogu

vodenog kotača

Ciljna grupa 6.a i 6. b razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno - tehnička kultura

Metode i

oblici rada

Usmenog izlaganja, demonstracije, diskusije, praktičnog rada

Frontalni, individualni, rad u paru

Resursi Računalo, Internet, materijal za izradu vodenog kola, Zakon o Energiji

Vremenik ožujak 2016.g. - 2 sata

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Prezentiranje funkcionalnosti radova, izložba radova

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Branka Bajo učiteljica tehničke kulture

Page 69: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

68

Naziv Igre: Mini odbojka 3:3

Društvena dimenzija

Svrha

Razvijati kod učenika vrijednosti za timski rad, grupni rad i suradnju.

Razvijat obzirnost i pristojnost prema drugim sudionicima igre,

priznavanje tuđeg uspjeha ili prednosti te poštovanje suca i prihvaćanje

pravila igara.

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Posjeduje vještine aktivnog slušanja. Objašnjava što je timski rad,

suradnja u grupi.

Razumije ulogu pojedinca u grupi. Kontrolira svoje emocije u igri prema

suigraču, sucu i učitelju. Primjereno iskazuje emocije na pobjedu i poraz

u igri

Kratki opis aktivnosti

Nakon uvodno pripremnog dijela učenike ću podijeliti u skupine, trojke

na odbojkaškom igralištu vježbaju visoko vršno odbijanje lopte u

trojkama, slijedi igra, mini odbojka s zadanim, dogovorenim pravilima

igre i sucem, koje učenici moraju poštivati, nakon završetka igre učenici

se pozdravljaju i čestitaju na pobjedi protivničkom timu

Ciljna grupa 6.a i 6. b razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno – Tjelesna i zdravstvena kultura

Metode i

oblici rada

Grupni rad, rad u trojkama, izmjenično- odjeljenski oblik rada, frontalni

rad, individualni rad, suradničko učenje, razgovor

Resursi Odbojkaške lopte, mreža za odbojku, zviždaljka za suca, zapisnički stol

Vremenik Veljača, 2016. - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Natjecanje u razredu, bilježenje sportskih rezultata

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Mirela Dragoslavić učitelj TZK

Page 70: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

69

Naziv

LJUDSKO PRAVNA I POLITIČKA DIMENZIJA

Čovjek izum

Međučežnje za slobodom i izazovom robovanja

Svrha

Uočiti važnost slobode, te povezanost slobode i odgovornosti (sloboda

od i sloboda za).Prepoznati i kritički pristupiti mnogim suvremenim

situacijama ropstva i neslobode.

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Usporediti i uočiti razliku između vanjskog i unutarnjeg robstva

Prepoznati postojanje unutarnje borbe između slobode i robovanja

Uočiti i objasniti kršćanski način izlaska iz ropstva i ostvarenje istinske

slobode

Navesti i ispravno interpretirati neke biblijske tekstove koji govore o

oslobođenju „srca“

Imenovati neke važnije osobe koje se bore (koje su se borile)za

slobodu čovjeka

Kratki opis aktivnosti

Čitanje, analiza i interpretacija biblijskih i drugih tekstova. Pismeno

izražavanje

Razgovor. Napraviti tablicu Sloboda za....Sloboda od......Prikupiti

,promatrati i analizirati fotografije. Prikupiti i kritički analizirati

novinske tekstove i reklame. Slagati asocijativni niz riječi.

Ciljna grupa 6.a i 6. b razred

Način

provedbe

Model Međupredmetni – vjeronauk

Metode i

oblici rada

individualni rad, rad u paru,rad u skupini

argumentirani razgovor, rad na tekstu, metoda izlaganja, metoda

pisanja, metoda promatranja, kritičko mišljenje i promišljanje,

pretraživanje interneta

Resursi Vjeronaučni udžbenik za šesti razred“ Pozvani na slobodu“, vježbenica,

bilježnica, Internet, razne fotografije

Vremenik Ožujak 2016 - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Domaća zadaća, radna vježbenica, izrađena tablica

Page 71: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

70

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Vjeroučiteljica Anica Galešić

Naziv MEĐUKULTURALNA DIMENZIJA

Marijini blagdani i molitve

Svrha

Uočiti Marijinu slobodu i veličinu u prihvaćanju Božje riječi, njegovati

stav poštovanja i povjerenja prema Mariji. Razvijanje ljubavi prema

svome narodu, te nacionalnoga ponosa, osobito prema prošlosti prožetoj

kršćanskim elementima.

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Nabrojiti i protumačiti glavne Marijine blagdane(Navještenje,

Uznesenje, Rođenje BDM, Bezgrješno začeće).Nabrojiti marijanska

svetišta u hrvatskom narodu. Njegovati stav poštovanja i povjerenja

prema Mariji. Opisati i protumačiti molitvu krunice

Kratki opis aktivnosti

Napisati jedan događaj iz Marijina života u prvom licu. Pripovijedanje

i izlaganje sadržaja

Analiza reprodukcije. Slušati i pjevati marijanske pjesme Od prirodnih

materijala izraditi krunicu. istraživanje

Ciljna grupa 6.a i 6. b razred

Način

provedbe

Model Međupredmetni – vjeronauk

Metode i

oblici rada

OBLICI-individualni rad, rad u paru, rad u skupini

METODE-razgovor, rad na tekstu, metoda pjevanja, metoda izrade

Resursi Vjeronaučni udžbenik za šesti razred „Pozvani na slobodu“, vježbenica,

bilježnica, pjesmarica, materijali za izradu krunice, Biblija

Vremenik Svibanj 2016 -1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Izrađene krunice, pjevanje pjesama

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Vjeroučiteljica Anica Galešić

Page 72: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

71

Naziv Samostalna izrada prezentacije

Društvena dimenzija

Svrha Izraditi prezentaciju i razviti samopouzdanja učenika prilikom javnog

predstavljanja prezentacije

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

•učenici koriste komunikacijske i prezentacijske vještine u prilikom

izlaganja,

•uočavaju svoje komunikacijske i prezentacijske sposobnosti i koriste

ih,

•aktivno sudjeluje u analizi

Kratki opis aktivnosti Učenici će samostalno izraditi prezentaciju na temu: „Terenska nastava

6. razreda“. Putem javnog nastupa pred razredom, učenici će

prezentirati svoja rješenja.

Ciljna grupa 6.a i 6. b razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno - informatika

Metode i

oblici rada

Usmeno izlaganje, razgovor, demonstracije, analiza, zaključivanje,

Frontalni, individualni, grupni, praktičan rad na računalu

Resursi MS PowerPoint, računala

Vremenik Svibanj 2016. - 2 sata

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Radovi učenika biti će objavljeni na WEB stranici škole

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Branka Bajo, učiteljica informatike

Page 73: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

72

Naziv

Buona Pasqua

Međukulturna dimenzija

Svrha Blagdani, običaji i tradicija i poštivanje međukulturnih razlika

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Ukazati na razlike i sličnosti kod proslave blagdana, običaja i tradicije

u Hrvatskoj i Italiji

Prepoznati kako se treba primjereno ophoditi u interkulturalnim

situacijama

Kratki opis aktivnosti

U sklopu nastavne teme Buona Pasqua učenici će izraditi uskršnje

čestitke, znati će pravilno čestitati blagdan, moći će razlikovati običaje

i tradiciju, i usporediti ih u Hrvatskoj i Italiji. Slušat će i naučiti

prigodnu pjesmu i čitat će prigodne tekstove i dijaloge vezane za

Uskrs.

Ciljna grupa 6.a i 6. b razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno-talijanski jezik

Metode i

oblici rada

Slušanje, dramatizacija, pisani rad, razgovor, crtanje, pjevanje, rad u

grupi i paru, individualni rad.

Resursi Udžbenik, radna bilježnica, CD, papir u boji, flomasteri, ljepilo, škare,

hamer papir.

Vremenik Travanj 2016.g., 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Plakat, razglednica, pjevanje, razgovor.

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Ivanka Škara učiteljica talijanskog jezika

Page 74: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

73

Naziv POLITIČKA DIMENZIJA

Izbor razrednog rukovodstva

Svrha Sudjelovanje u odlučivanju, izabrati razredno rukovodstvo

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Opisuje postupak procjene položaja vlasti i izbore prema

sposobnostima kandidata

Opisuje i objašnjava izborne procese u razredu i školi kao glasače i

kandidate

Pokazuje privrženost načelima pravednosti, izlaganje demokratskih

odnosa i zaštiti zajedničke dobrobiti

Kratki opis aktivnosti

Učenici će raspravljati o osobinama koje svaka osoba mora imati.

Na papir će napisati jednu osobinu koju mora imati predsjednik razreda

Pisanje imena osobe koju smatraju najpogodnijom za predsjednika

razreda

Brojanje glasova i proglašenje predsjednika

Ciljna grupa 6.a i 6. b razred

Način

provedbe

Model Sat razrednika - 1 sat

Metode i

oblici rada

OBLICI-individualni ,frontalni, grupni rad

METODE-razgovor, metoda pisanja, metoda odabira

Resursi Udžbenik, radna bilježnica

Vremenik Rujan 2015. g. – 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Vrednovanje će se temeljiti na osvješćivanju o potrebi uzornih osobina

učenika.

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Marin Pavičić i Ivanka Škara razrednici

Page 75: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

74

Naziv DRUŠTVENA DIMENZIJA

Socijalne vještine

Svrha Naučiti učenike osnovnim socijalnim vještinama da bi razvili uspješne

međuljudske odnose.

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Prepoznati da se mnogo ljudi osjeća sramežljivo ili neugodno u

socijalnim situacijama

Prodiskutirati kada se sramežljivost može prevladati

Vježbati ostvarivanje socijalnih kontakata

Vježbati davanje i primanje kontakata

Vježbati započinjanje, održavanje i završavanje razgovora

Kratki opis aktivnosti

Razgovor o sramežljivosti

Pisanje kratkog scenarija o tome što želiš reći, kako to želiš reći

Vježbati pozdravljati ljude (u parovima)

Vježbati kako nepoznatu osobu zamoliti za pomoć

Vježbati započinjanje razgovora s novim ljudima na javnom mjestu

Demonstrirati davanje i primanje komplimenata

Uvježbavati tehnike započinjanja i završavanja razgovora

Ciljna grupa 6.a i 6. b razred

Način

provedbe

Model Sat razrednika

Metode i

oblici rada

OBLICI-individualni rad, rad u paru,f rontalni

METODE-razgovor, metoda pisanja, metoda vježbanja, metoda

demonstracije

Resursi Priručnik za učenike i nastavnike „Trening životnih vještina“

Vremenik Ožujak 2016.g. – 1sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Evaluacijski listić

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Marin Pavičić i Ivanka Škara razrednici

Page 76: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

75

Naziv MEĐUKULTURALNA DIMENZIJA

Uloga medija u vršnjačkim odnosima

Svrha Usvojiti i vježbati vještinu zauzimanja za sebe koja pomaže odolijevanju

pritisku vršnjaka. Naučiti kako biti svoj, a ostati povezan s drugima.

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Zauzeti se za vlastiti stav/mišljenje i argumentirati ga prepoznati odnos

odolijevanja pritisku vršnjaka i pripadanja skupini vršnjaka.

Razumijevanje osobnih potreba i potreba drugih. Opisati kako zastupaš

svoja uvjerenja(ponašanja),kako razumiješ i koliko uvažavaš

uvjerenja(ponašanja)drugih. Znati argumentirati osobna ponašanja i

stavove

Kratki opis aktivnosti

U malim skupinama zamoliti učenike da pokušaju napraviti definiciju

stava ili uvjerenja

Odgovaranje na pitanja „Moji stavovi“/“Moja uvjerenja“

Obrana vlastitih stavova

Razgovor o osobinama koje učenici posjeduju i osobinama koje bi

željeli imati

Ciljna grupa 6.a i 6. b razred

Način

provedbe

Model Sat razrednika

Metode i

oblici rada

OBLICI-individualni rad, rad u skupini, rad u paru

METODE-metoda razgovora, metoda pisanja, metoda razmišljanja

Resursi Papir A4,olovke,zadani stavovi, cvijet moji stavovi

Vremenik Rujan 2015. g. – 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Radni list

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Marin Pavičić i Ivanka Škara razrednici

Page 77: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

76

Naziv LJUDSKO PRAVNA DIMENZIJA

Nasilje i mediji

Svrha Bolje razumijevanje utjecaja nasilnih sadržaja u medijima na ponašanje

mladih. Razvijanje kritičkog odnosa prema nasilju u medijima.

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Uočavanje najčešćih vrsta nasilja u medijima

Uočavanje različitih utjecaja nasilnih sadržaja u medijima za mlade

Uočavanje utjecaja medija na razvoj nasilničkog ponašanja kod mladih

Razumijevanje povezanosti vrijednosti koje mediji plasiraju i nasilnog

ponašanja mladih

Kratki opis aktivnosti

Poticanje učenika da se prisjete primjera nasilja prikazanog u medijima

Grupiranje odgovora. Navođenje vrsta medija u kojima se nasilje

najviše plasira

Rasprava na temu Mediji doprinose/Mediji ne doprinose nasilnom

ponašanju mladih

Istraživanje

Ciljna grupa 6.a i 6. b razred

Način

provedbe

Model Sat razrednika

Metode i

oblici rada

OBLICI-grupni rad, rad u paru

METODE-metoda razgovora, rasprava, izlaganje nastavnika,

istraživanje

Resursi Papir A4,flomaster,materijal za rad u grupama, razne novine za mlade,

TV reklame, igrice

Vremenik Veljača 2016.g. – 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Evaluacijski listić

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Marin Pavičić i Ivanka Škara razrednici

Page 78: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

77

Naziv

EKOLOŠKA DIMENZIJA

Izrada jelovnika prema godišnjim dobima-pravilna prehrana i

tradicijska jela kraja

Svrha Učenik će moći samostalno izabrati jelovnik u skladu s podnebljem u

kojem živi i godišnjim dobom

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Objasniti važnost prilagođavanja prehrane godišnjem dobu i podneblju

Dati primjer vlastitog jelovnika ovisno o godišnjem dobu i tradiciji

kraja u kojem učenici žive. Prepoznati utjecaj okoline na stavove o

prehrani

Kratki opis aktivnosti

Opisivanje podneblja u kojem žive, klimatski uvjeti, najčešće biljne i

životinjske vrste koje služe za prehranu ljudi toga kraja u godišnjem

dobu u kojem se trenutno nalaze

Navođenje i svrstavanje prehrambenih namirnica u odgovarajuće

obroke

Raspravljanje o navedenim namirnicama i svrstavanje u zajednički

jelovnik razrednog obroka

Ciljna grupa 6.a i 6. b razred

Način

provedbe

Model Sat razrednika

Metode i

oblici rada

OBLICI-individualni rad, rad u skupinama, frontalni rad

METODE-metoda razgovora, rješavanje problema, interaktivno i

otvoreno učenje

Resursi Pisaći pribor, papir A3

Vremenik Ožujak 2016. g. – 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Evaluacijski list o provedenoj aktivnosti

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Marin Pavičić i Ivanka Škara razrednici

Page 79: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

78

Naziv

Božićni sajam

Društvena dimenzija

Svrha Poticanje kod učenika štednje, ekološke svijesti, kreativnosti.

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Poticanje vršnjačke pomoći, timskog rada i suradnje.

Kako se može iskoristiti neoblikovani materijal za različite božićne

ukrase.

Kratki opis aktivnosti Učenici će izrađivati božićne ukrase

Ciljna grupa 6.a i 6. b razred

Način

provedbe

Model Izvanučionička aktivnost

Metode i

oblici rada

Rad u skupini, individualni rad, rad u paru, suradničko učenje, kritičko

razmišljanje, istraživačko učenje, pisani rad

Resursi Internet, hamer papir, flomasteri, ljepilo, škare, učeničke bilježnice.

Vremenik Listopad, studeni, prosinac, 2014. – 8 sati

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Božićni štand koji će biti postaviti na mjesnom trgu.

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Marin Pavičić, Ivanka Škara razrednici, Branka Bajo tehnička kultura,

Blaženka Barjektarević pedagoginja, Vijeće učenika

Page 80: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

79

Naziv Društvena dimenzija

Svrha Suradnja i grupni rad te volontiranje i dobrovoljni rad u zajednici

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Građansko znanje i razumijevanje: Donositi zajedničke zaključke,

znati pravila ponašanja unutar tima te razumjeti pojam volontiranja.

Građanske vještine i sposobnosti:

Volontiranje, biti spreman pomoći kada je tvoja pomoć potrebna.

Građanske vrijednosti i stavovi: Obrazlaže što je dobrovoljni društveni

rad u zajednici zašto pridonosi razvoju osobnih sposobnosti,

zajedničkog dobra i društvenog napretka u cjelini

Kratki opis aktivnosti

Matematika: Sudjelovanje u organizaciji večeri matematike te

sudjelovanje u njenoj izvedbi.

Učenici pomažu u uređivanju prostora za večer matematike, sudjeluju u

rješavanju zadataka zabavne matematike i populariziranju matematičke

znanosti te razvijaju pozitivan stav prema matematici

Ciljna grupa 6. a i 6.b razred

Način

provedbe

Model Izvanučionička aktivnost matematika

Metode i

oblici rada

Samostalni i rad u skupini

Resursi Papir u boji, hamer papir, modeli geometrijskih tijela i likova, video

materijali, programiranje, recitacije,

Vremenik Prosinac 2015. – 2 sata

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Plakat, modeli geometrijskih tijela, prezentacija, bodovanje zadataka

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti

Ivana Šoše i Ivana Ražov učiteljice matematike, Ivanka Škara, Marin

Pavičić razrednici

Page 81: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

80

Izvedbeni planovi i programi za sedmi (7.) razred

Naziv

Siniša Glavašević, priča o djetinjstvu.

Drago Britvuć, Hrvatska za sva vremena

Politička dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

Svrha Obrambeni Domovinski rat

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Objašnjava zašto je Obrambeni Domovinski rat iskaz težnje hrvatskoga

naroda za neovisnošću, demokracijom, pravnom državom i vladavinom

prava te je kao takav uvršten u Izvorišne osnove Ustava RH

Kratki opis aktivnosti

Siniša Glavašević, Priča o djetinjstvu; Drago Britvić, Hrvatska za sva

vremena (upoznavanje s likom i djelom navedenih autora, interpretacija

pjesama) razgovor o ratu, Vukovaru, Škabrnji i ostalim stradalim

gradovima i selima tijekom Domovinskog rata slušanje i čitanje

domoljubnih pjesama i proze priprema za sudjelovanje u prigodnom

programu obilježavanja Dana sjećanja na stradanje Vukovara i Škabrnje

izrada plakata pisanje sastava na neku od navedenih tema: Domovinu, u

srcu te nosim, Dan sjećanja na Vukovar i Škabrnju, Domovina daruje

najljepše darove, Osvrt na Dan sjećanja na Vukovar i Škabrnju

Ciljna grupa 7. a i 7. b razred

Način

provedbe

Model Međupredmetna hrvatski jezik

Metode i

oblici rada

frontalni, individualni, grupni, slušanje, pjevanje, crtanje, pisanje,

krasnoslov, pisano izražavanje, izrada plakata, slikokazi

Resursi udžbenik, hamer papiri, flomasteri, nastavni listići, Internet, plakati,

slikokazi, knjige, film

Vremenik Studeni 2015. godina

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

radni listić

plakat

sudjelovanje u prigodnom programu obilježavanja Dana sjećanja na

Vukovar i Škabrnju

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Kristina Jurlina i Marin Pavičić učitelji hrvatskog jezika

Page 82: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

81

Naziv

Ploha-

Ravnoteža i ritam u kompoziciji

Gospodarska dimenzija

Svrha

Osposobiti učenike da spoznaju da dobar dizajn ne jamči

kvalitetan proizvod

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

opisivati trošenje na racionalan način vodedi računa o

vlastitoj ekonomskoj sigurnosti, o zaštiti okoliša, zdravlja

te socijalnoj odgovornosti

Kratki opis aktivnosti

U uvodu učenici analitički promatraju primjere likovnih djela

(kvalitetan dizajn ambalaže, a koji sadrži nekvalitetan proizvod),

likovno se izražavaju u slikarskim tehnikama dizajnirajući

ambalažu proizvoda, vrednuju i analiziraju likovne uratke

Ciljna grupa 7. a i 7. b razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno-likovna kultura

Metode i

oblici rada

Frontalno, grupni, individualni rad; rad na tekstu i slikama

Učitelj motivira, koristi metodu demonstracije,

Potpitanjima vodi ka pravilnom rješavanju likovnog problema, sa

učenicima analizira i vrednuje likovne uratke

Resursi Učitelj, likovni pribor za rad: slikarski: papiri u boji, škare, ljepilo

Vremenik ožujku 2016. Godina – 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Izložba u školi

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Ljubomir Ivanov učitelj likovne kulture

Page 83: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

82

Naziv ''Svim na zemlji'', ''Radujte se narodi''

Međukulturna dimenzija

Svrha Pjevanjem upoznati i izraziti obilježja božićne pjesme

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Upoznati i njegovati vrijednost hrvatskih tradicijskih božićnih pjesama

te na taj način oblikovati pozitivno stajalište prema svojoj te kulturi i

tradiciji drugih naroda.

Kratki opis aktivnosti

Učenici će, metodom učenja pjesme po sluhu, usvojiti hrvatske božićne

pjesme, prepoznati zajedničke motive mira, radosti i zajedništva koji se

u njima očituje te se prisjetiti običaja vezanih uz božićne blagdane u

Hrvatskoj i u svijetu

Ciljna grupa 7. a i 7. b razred

Način

provedbe

Model Meuđupredmetno-Glazbena kultura

Metode i

oblici rada

Slušanje, pjevanje, razgovor, rad na tekstu.

Resursi Udžbenik, CD

Vremenik Prosinac, 2015. Godine - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Osobna zapažanja, usvajanje pjesme.

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Marta Dević učitelj glazbene kulture

Page 84: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

83

Naziv

Christmasand New Year's Eve

Međukulturna dimenzija

Svrha prihvaćati i poštovati kulturne različitosti upoznavanjem božićnih

običaja drugih naroda

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

opisati vlastite običaje i usporediti ih s onima drugih naroda

nabrojiti razlike koje postoje u obilježavanju Božića u Hrvatskoj i

zemljama engleskog govornog područja

istaknuti važnost njegovanja tradicije vlastitoga naroda kao i

prihvaćanje običaja drugih kultura i naroda

Kratki opis aktivnosti

U sklopu teme BLAGDANI učenici će razgovarati o Božiću i

božićnim običajima. Jedna skupina učenika pripremit će zanimljivosti

vezane uz božićne običaje u Hrvatskoj, a druga u zemljama engleskog

govornog područja. Pokušat će odgovoriti na pitanja vezana uz božićne

običaje u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Učenici će usvojiti leksik vezan uz božićne i novogodišnje blagdane.

Svaki učenik napisat će svoju božićnu poruku prijatelju u svijetu.

Slušanje pjesme po izboru učenika

Ciljna grupa 7. a i 7. b razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno– Engleski jezik

Metode i

oblici rada

razgovor, grupni rad, oluja ideja, rad na tekstu, frontalni

Resursi udžbenik, CD, Internet

Vremenik prosinac 2015. - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

iznošenje vlastitih zapažanja, pisanje božićnih poruka i vođenje

bilježaka i osobnih komentara

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Snježana Matić učitelj engleskog jezika

Page 85: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

84

Naziv

Endangeredanimals: TEENS GO GREEN

Ekološka dimenzija

Svrha Motivirati učenike na odgovorno ponašanje prema prirodi i životinjama

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

objasniti važnost zdravog okoliša za društveni razvoj

odrediti pozitivne i negativne utjecaje gospodarstva na okoliš

definirati ulogu pojedinca u zaštiti živih bića te prirodnog i kulturnog

okoliša

pokazati privrženost očuvanju živih bića kao i prirodnog bogatstva

Republike Hrvatske

pratiti zbivanja u okolišu i pokretati aktivnosti za njegovo očuvanje i

uređenje

Kratki opis aktivnosti

Istaknuti važnost brige za prirodu i potrebu očuvanja okoliša.

Razgovorom o zaštiti okoliša učenike se navodi na temu ugroženih

životinjskih vrsta u svijetu i kod nas.

Uvođenjem vokabulara, čitanjem i razgovorom na zadanu temu

učenike se potiče na razmišljanje o mogućim aktivnostima u lokalnoj

zajednici kako bi očuvali prirodna bogatstva naše zemlje, a pod motom

You're never too young to take action.

Razvija se diskusija o različitim aktivnostima za bolji i ljepši okoliš.

Učenici će po vlastitom izboru izraditi plakat, napisati brošuru, kratku

priču ili pjesmu o ugroženim životinjama .

Ciljna grupa 7. a i 7. b razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno – Engleski jezik

Metode i

oblici rada

razgovor, grupni rad, oluja ideja, rad na tekstu, frontalni , pisano

izražavanje

Resursi udžbenik, Internet

Vremenik travanj 2016. (1 sat)

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

iznošenje vlastitih zapažanja, vođenje bilježaka i osobnih komentara,

izrada plakata, pisanje kratkih priča ili pjesama

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Snježana Matić učitelj engleskog jezika

Page 86: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

85

Naziv Gospodarska dimenzija

Svrha Planiranje individualne štednje i mogućih načina zarade, upoznavanje sa

osnovnim pojmovima bankarstva

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Građansko znanje i razumijevanje:

Objašnjava načine financijskog planiranja i racionalnog upravljanja

novcem, upravljanje financijama, obiteljsku i društvenu stabilnost

Građanske vještine i sposobnosti:

Raspolagati sa svojom i tuđom imovinom racionalno, znati prepoznati

što znači porast i pad cijene za određeni postotak

Građanske vrijednosti i stavovi:

Vodi i moderira rad grupe, usklađuje i oblikuje zaključke, izvješćuje o

njima

Kratki opis aktivnosti

Matematika: (2 sata) Postotak, Jednostavni kamatni račun

Koristeći situaciju iz svakodnevnog života uvesti pojam postotka –

poskupljenje ili pojeftinjenje određenog proizvoda za određeni postotak.

Koristeći situaciju iz svakodnevnog života vezanu uz banku i

ukamaćivanje (razredna štednja) uvesti pojmove: glavnica, kamatna

stopa, kamate. Analizirati razrednu štednju i njene uvjete.

Ciljna grupa 7. a i 7. b razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno- matematika

Metode i

oblici rada

Grupni rad, razgovor, vježbanje zadataka, kritičko promišljanje

Resursi Udžbenik, Internet

Vremenik Studeni 2015. – 2 sata

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Ostvareni riješeni zadaci

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Ivana Šoše i Ivana Ražov učiteljice matematike

Page 87: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

86

Naziv

Raznolikost i podrijetlo gmazova

Društvena dimenzija

Svrha

Radom u skupini potaknuti sve članove na aktivno

sudjelovanje u radu.

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

- vodi i moderira rad grupe, oblikuje zaključke i izvješćuje o

njima

- koristi komunikacijske vještine – aktivno slušanje,

parafraziranje, sažimanje, fokusiranje, preoblikovanje

Kratki opis aktivnosti

Učenici će metodom suradničkog učenja obraditi nastavnu

jedinicu raznolikost gmazova, podijelim učenike u pet

matičnih skupina , u svakoj skupini učenici izvlačenjem

kartica odlaze u novu skupinu , svaka skupina obrađuje jednu

skupinu gmazova (zmije, gušteri, kornjače, krokodili i

premosnici) služeći se nastavnim listidima, fotografijama,

voditelj skupine koordinira rad i oblikuje zaključke, učenici se

vraćaju u matične skupine i izvješćuju ostale članove o novim

naučenim spoznajama

Ciljna grupa 7. a i 7. b razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno - biologija

Metode i

oblici rada

-suradničko učenje

-razgovor, izlaganje

-pisanje

Resursi

nastavni listići, udžbenik biologije, pribor za pisanje,

bilježnica

Vremenik ožujak 2016. (1 sat)

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

- mapa pojmova o raznolikosti gmazova

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Mira Žilić učitelj kemije

Page 88: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

87

Naziv

Mekušci - školjkaši

Ekološka dimenzija

Svrha Razvijati kod učenika ulogu pojedinca u osiguranju održivog

razvoja

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

- objašnjava važnost prava na zdravi okoliš i održivi razvoj

zajednice

- objašnjava najčešće uzroke ugroženosti školjkaša te

načine njihove zaštite

- obrazlaže posljedice izumiranja predstavnika skupine

mekušaca- školjkaša

Kratki opis aktivnosti

- razgovorom doći do zaključka zašto je sakupljanje prstaca

dovelo do njegove ugroženosti zbog čega je danas strogo

zaštićena vrsta, za razliku od dagnje koja NIJE ugrožena

unatoč još većem sakupljanju u svrhu prehrane

- radom u paru učenici raspravljaju na pitanje: Može li se

izumiranja predstavnika neke skupine mekušaca, iako ona

nije na našem jelovniku, u konačnici odraziti i na naš život?

-učenici zapisuju u bilježnicu kako može svatko od nas

doprinijeti zaštiti ugroženih mekušaca te navode sve uzroke

ugroženosti školjkaša

- nakon rasprave na papir zapisujemo najčešće uzroke

ugroženosti školjkaša te načine zaštite i prilažemo u razrednu

mapu

Ciljna grupa 7. a i 7. b razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno - biologija

Metode i

oblici rada

-razgovor, argumentiranje, zaključivanje

- rad u paru

- pisanje

Resursi Papir, pribor za pisanje, nastavni listići

Vremenik prosinac 2015. (1 sat)

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

pisani rad o najčešćim uzrocima ugroženost školjkaša, te

načinima zaštite

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Mira Žilić učitelj kemije

Page 89: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

88

Naziv

Sastav i svojstva zraka

Ekološka dimenzija

Svrha Osvijestiti učenike da svatko ima pravo na zdravi okoliš i održivi

razvoj zajednice

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

- opisuje i potkrepljuje podatcima ulogu pojedinca i civilnog

društva u osiguranju održivog razvoja i zaštiti živih bića te

prirodnog i kulturnog okoliša

- učenik će prepoznati opasnosti po zdravlje djece

uzrokovane štetnim sastojcima iz rafinerije Sisak, ali će

ukazati na mogućnost rješavanja

- učenik će opisati situaciju u Sisku s naglaskom na pravo

stanovništva na zdravi okoliš

- učenik će pojasniti i protumačiti pozitivne i negativne

utjecaje rafinerije nafte u Sisku na cjelokupni razvoj grada

i šire zajednice

Kratki opis aktivnosti

učenik će primijeniti znanja i stavove o zagađenju zraka i razvoju

na štetu pojedinca ako se nađe u sličnoj situaciji

Učenike podijelim u pet skupina, svaka skupina dobije jedan

radni listić, svaka skupina predstavlja jednu interesnu skupinu

grada Siska – gradonačelnik, radnici u rafineriji, stanovnici grada,

ekološke udruge i vlasnici rafinerije, kratko ispričam priču o

zagađenju zraka u gradu Sisku, svaka skupina učenika raspravlja

o problemu sa svojega stajališta i dogovaraju se o činjenicama

kako najbolje riješiti problem zagađenja zraka

Ciljna grupa 7. a i 7. b razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno - kemija

Metode i

oblici rada

Grupni rad

Resursi - radni listići za rad u skupini

Vremenik siječanj 2016. (1sat)

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

kvaliteta zastupanja vlastitog stajališta pokazat će vrijednost ovog

nastavnog sata

Troškovnik (npr. za

projekt)

Page 90: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

89

Nositelj odgovornosti Mira Žilić učitelj kemije

Naziv Ekološka dimenzija

Svrha Izrada plana štednje

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Građansko znanje i razumijevanje:

Što je štedljiva potrošnja

Građanske vještine i sposobnosti:

Vještine štednje

Građanske vrijednosti i stavovi:

Planiranje štednje i štedljive potrošnje .

Kratki opis aktivnosti

Fizika: (2 sata) Prijelaz topline-Toplinu možemo štedjeti dobrim

izolatorima, time štedimo i novaci resurse iz kojih dobivamo toplinu, a

ujedno i štitimo okoliš

Ciljna grupa 7. a i 7. b razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno fizika

Metode i

oblici rada

Samostalni i rad u skupini

Resursi Udžbenik, radna bilježnica, Zakon o zaštiti okoliša

Vremenik Svibanj, 2016. – 2 sata

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Izrađen osobni plan štednje, plakat

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Ivana Ražov učiteljica fizike

Page 91: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

90

Naziv „Još Hrvatska ni propala“, budnice

Međuklturalna dimenzija

Svrha Uočiti povijesni kontekst nastajanja budnica

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Upoznati najpoznatije ličnosti preporodnog pokreta. Objasniti važnost

borbe za jedinstveni književni jezik

Kratki opis aktivnosti

Učenike upoznati s nastankom preporodnog pokreta u Banskoj

Hrvatskoj. Učenici će čitati povijesne izvore u udžbeniku i analizirati sa

sličnim preporodnim pokretima u drugim državama.

Ciljna grupa 7. a i 7. b razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno povijest

Metode i

oblici rada

Razgovor, povijesni izvori, rad u grupi

Resursi Udžbenik, Cd

Vremenik Studeni 2015. – 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Iznošenje stavova, usporedba preporodnog pokreta sa stanjem u

hrvatskim zemljama prije preporoda

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Joso Pokrovac, učitelj povijesti

Page 92: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

91

Naziv Države jugoistočne Europe

Društvena dimenzija, Međukulturna dimenzija

Svrha Obrazložiti etnički i vjerski mozaik naroda, s naglaskom na pravo

svakog naroda na samoodređenje

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

•objašnjava značenje pojave društvene isključenosti i

diskriminacije,

•povezuje društvenu isključenost s društvenom nepravdom i

društveno osjetljivim položajem

•osuđuje rat kao koncept i predlaže alternativne metode

rješavanja sukoba

•opisuje u čemu se sastoji interkulturni dijalog i zašto je važan

za izgradnju demokratske zajednice

•pokazuje privrženost uzajamnom razumijevanju, poštovanju,

suradnji i solidarnosti na razini razreda, škole i društva u

cjelini

•prepoznaje i suzbija predrasude većinske nacije prema nacionalnim

manjinama, a nacionalne manjine prema većinskoj naciji

Kratki opis aktivnosti

U uvodnom izlaganjem oslikati etničku i vjersku strukturu naroda

balkanskog poluotoka. Diskusijom objasniti da u svakoj državi

jugoistočne Europe uz većinski narod žive brojne manjine kao

posljedica čestih promjena granica u prošlosti. Izraditi tablicu u kojoj će

navesti države jugoistočne Europe, te im pridružiti većinske narode i

najbrojnije nacionalne manjine za svaku državu. U tablicu će uključiti i

glavne vjerske skupine u svakoj državi. Slijedi diskusija o predrasudama

većinske nacije prema nacionalnim manjinama i obrnuto. Za

sljedeći nastavni sat piše esej o uzajamnom razumijevanju,

poštovanju, suradnji i solidarnosti na razini razreda, škole i društva u

cjelini

Ciljna grupa 7. a i 7. b razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno - geografija

Metode i

oblici rada

-metoda pisanja, metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, metoda

čitanja, metoda demonstracije, frontalni, individualni, skupni rad

Resursi tekstovi i ilustrativni materijal iz udžbenika, olovka, bilježnica

Vremenik Travanj 2016. - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Sudjelovanje u grupnoj diskusiji, izražavanje stavova o represivnim

režimima, esej o uzajamnom razumijevanju, poštovanju, suradnji i

solidarnosti na razini razreda, škole i društva u cjelini.

Page 93: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

92

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Andrej Mahmić, učitelj geografije

Naziv Hrvatska i procesi ujedinjavanje Europe Međukulturna dimenzija,

Gospodarska dimenzija

Svrha

Obrazložiti razloge, važnost i oblike udruživanja u Europi; opisati

proces proširivanja EU-a, navesti glavna tijela i ustanove EU-a;

analizirati važnost i ulogu EU-a u Europi i svijetu

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

opisuje osobni identitet i jakosti na koje se oslanja

• objašnjava značenje očuvanja kulturnog identiteta i

kulturnih različitosti u kontekstu globalizacijske kulture

• opisuje u čemu se sastoji interkulturni dijalog i zašto je

važan za izgradnju demokratske zajednice

• pokazuje privrženost uzajamnom razumijevanju,

poštovanju, suradnji i solidarnosti

• opisuje što je održiv razvoj lokalne sredine i Hrvatske te

društveno odgovorno gospodarstvo

• objašnjava važnost tržišne konkurentnosti,

kompetentnosti ljudskih resursa i cjeloživotnog učenja

Kratki opis aktivnosti

Učitelj će uvodnim izlaganjem upozoriti učenike na brojne

probleme s kojima se susreće Europska Unija do potpune

integracije. Slijedi diskusija o kriterijima za članstvo u EU

(gospodarski, pravni, administrativni). Učenici će izraditi umnu mapu

na kojoj će grafički prikazati glavna tijela i ustanove EU. Povest će se

diskusija o položaju Hrvatske unutar EU, o njenim pravima i

potencijalima. Za sljedeći nastavni sat učenik piše esej o vlastitoj

percepciji Hrvatske unutar Europske unije, o pozitivnim i

negativnim aspektima članstva

Ciljna grupa 7. a i 7. b razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno - geografija

Metode i

oblici rada

-metoda pisanja, metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, metoda

čitanja, metoda demonstracije, frontalni, individualni, skupni rad

Page 94: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

93

Resursi tekstovi i ilustrativni materijal iz udžbenika, olovka, bilježnica

Vremenik Svibanj, 2016.g. - 2 sata

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

grupna diskusija, esej, iznošenje stava

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Andrej Mahmić, učitelj geografije

Naziv Hidro i termoelektrane

Ekološka dimenzija

Svrha Usvojiti znanja o obnovljivim izvorima energije te razvijanje i poticanje

ekološke svijesti

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

objašnjava ulogu vode, sunca i vjetra, te načine njihovog

iskorištavanja

•koristi odgovarajuće mjere štednje električne energije

•objašnjava zašto je zdrav okoliš važan za društveni razvoj

•razlikuje pojmove zdrav okoliš i održivi razvoj

•opisuje postupke u obitelji, školi i lokalnoj zajednici kojima se

pridonosi ekološkoj osviještenosti i održivu razvoju

•navodi prava i odgovornosti građana povezana sa zaštitom okoliša

•planira štedljivu potrošnju vode, struje i ostalih energenata u vlastitom

kućanstvu, u suradnji s učiteljicom i roditeljima

Kratki opis aktivnosti

Koristeći debatu predstavnici grupe argumentirano će iznijeti svoj stav

o dobrim i lošim stranama pojedine elektrane (hidroelektrane,

vjetroelektrane, termoelektrane) . Ponudit će svoj prijedlog štednje el.

energije koji de provoditi u svom kućanstvu. Vodit će bilješke prema

kojima ćemo utvrditi čije mjere štednje el. energije i potrošnje vode su

bile najučinkovitije. Napravit će elektronički plakat koji će koristiti kao

podsjetnik na mjere štednje. Učenici će razmjenjivati znanja i iskustva

koja će koristiti u svakodnevnom životu.

Ciljna grupa 7.a i 7.b razred

Page 95: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

94

Način

provedbe

Model Međupredmetno - tehnička kultura

Metode i

oblici rada

Metoda praktičnog rada, traženja rješenja, pregovaranja, diskusije

Frontalni, rad u paru, individualni rad

Resursi Udžbenik, računalo, Internet, aplikacija

Vremenik veljača 2016.g. - 2 sata

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Prezentiranje sadržaja, izrađen plan štednje, postavljanje na webu

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Branka Bajo učiteljica tehničke kulture

Naziv Pristojno ponašanje navijača-NAVIJAM ZA SPORT

Društvena dimenzija

Svrha Osvijestiti razliku između korektnog navijanja ZA i nekorektnog

navijanja PROTIV i razumjeti neprihvatljive načine navijanja

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Znati prepoznati prednosti korektnog navijanja i štete nekorektnog

Promišljanja zašto dolazi do agresivnih ispada među navijačima,

Zašto je prisutno neprijateljstvo među navijačima različitih ekipa

Poštovanje suca i prihvaćanje pravila uvjet je stvaranja uljuđenih

navijačkih navika prihvaćanjem pozitivno odabranih sportskih ljudskih

uzora.

Uspostavljanje samokontrole u trenucima bijesa i nezadovoljstva i

osuđivanje neprimjerenih izljeva razočaranja i izgreda zbog poraza

Kratki opis aktivnosti

Uvodna aktivnost je film o neprihvatljivom navijačkom ponašanju zatim

ćemo učenike podijeliti u 4 grupe . grupe imaju isti zadatak: osmisliti

način navijanja bez vrijeđanja suprotne ekipe. Predstavnici ekipa koje su

se takmičile daju svoj osvrt. Navijači također daju svoj osvrt

Ciljna grupa 7.a i 7.b razred

Model Međupredmetno-Tjelesna i zdravstvena kultura

Page 96: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

95

Način

provedbe

Metode i

oblici rada

Grupni rad, frontalni, pisano izražavanje, razgovor

Resursi Internet, televizija, film

Vremenik SIJEČANJ 2016. ( 1 SAT )

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Vođenje bilježaka i osobnih komentara

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Mirela Dragoslavić učiteljica TZK

Naziv LJUDSKO PRAVNA DIMENZIJA

Božje zapovijedi

Svrha Uočiti da se sve zapovijedi svode na ljubav prema Bogu i bližnjemu i

nastojati živjeti prema Božjim zapovijedima

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Nabrojiti i protumačiti deset Božjih zapovijedi

Otkriti zašto nam je Bog dao svoje zapovijedi

Spoznati i prihvatiti da nas Božje zapovijedi oslobađaju i da ne

ugrožavaju našu slobodu

Usporediti Dekalog i temeljna ljudska prava i uočiti njihovu

povezanost

Kratki opis aktivnosti

Čitanje, pripovijedanje, analiza i interpretacija biblijskih tekstova o

Božjim zapovijedima

Izlaganje i tumačenje Božjih zapovijedi koje promiču i štite pozitivne

ljudske vrijednosti

Traženje veze između Dekaloga i dokumenata o ljudskim pravima

Razgovor, pisanje eseja

Page 97: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

96

Ciljna grupa 7.a i 7.b razred

Način

provedbe

Model Međupredmetni – vjeronauk - 1 sat

Metode i

oblici rada

OBLICI-individualni rad, rad u skupini

METODE-razgovor, rad na tekstu, metoda izlaganja, metoda pisanja

Resursi Vjeronaučni udžbenik za sedmi razred “Za stolom ljubavi i pomirenja“,

bilježnica, radni listovi, dokumenti o ljudskim pravima

Vremenik Listopad 2015. godina

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Čitanje učeničkih radova

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Vjeroučiteljica Anica Galešić

Naziv MEĐUKULTURALNA DIMENZIJA

Kršćani na drugi način

Svrha Uvidjeti važnost i potrebu odnosa poštovanja i tolerancije prema drugim

kršćanskim vjeroispovijestima i njihovim pojedincima.

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Usvojiti nove pojmove, razumjeti ih i koristiti

Protumačiti posebnost Pravoslavne crkve, crkvene strukture i navesti

ono što nam je zajedničko

Objasniti nastanak grkokatolika i prepoznati mogućnost jedinstva

Crkve u raznolikosti

Prepoznati i objasniti temeljne postavke protestantskog nauka

Imenovati važnije protestantske Crkve

Kratki opis aktivnosti

Pojedinačni i skupni rad s povijesnim kartama i tabelarni prikaz

katoličkih, pravoslavnih i protestantskih shvaćanja pojedinih razdoblja

i događaja crkvene povijesti

Na Internetu pronaći podatke o drugim kršćanskim vjeroispovijestima

Page 98: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

97

Izraditi radni listić na temu „Kršćani na drugi način“

Razgovarati o potrebi poštovanja i tolerancije prema drugim

kršćanskim vjeroispovijestima i njihovim pripadnicima

Ciljna grupa 7.a i 7.b razred

Način

provedbe

Model Međupredmetni – vjeronauk - 1 sat

Metode i

oblici rada

OBLICI-individualni rad, rad u skupini

METODE-razgovor, rad na tekstu, metoda izlaganja, demonstracija,

metoda pisanja, metoda promatranja

Resursi Vjeronaučni udžbenik za sedmi razred “Zajedno u ljubavi“,bilježnica,

radni listovi, Internet, povijesne karte

Vremenik Siječanj 2016. godina

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Izrađeni radni listić

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Vjeroučiteljica Anica Galešić

Naziv

Samostalna izrada prezentacije

Društvena dimenzija, Ljudsko pravna dimenzija

Svrha

Učenik ima samopouzdanje za javni nastup kroz javni prikaz

prezentacije u svojem razredu i usvaja pravila kojih se mora pridržavati

u informatičkoj učionici

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Učenik koristi komunikacijske i prezentacijske vještine u

svakodnevnom životu, uočava svoje sposobnosti i koristi ih, stječe

samopouzdanje i aktivno sudjeluje u zajednici.

•Učenik dijeli odgovornost za provođenje izrađenih pravila

Page 99: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

98

Kratki opis aktivnosti

Učenici u grupama određuju pravila ponašanja u informatičkoj

učionici.

Učenici će samostalno izraditi prezentaciju na temu: „Pravila

ponašanja u informatičkoj učionici“ , putem javnog nastupa pred

razredom prezentirati svoje rješenje.

Ciljna grupa 7.a i 7.b razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno – informatika

Metode i

oblici rada

Frontalni, individualni, grupni, praktičan rad na računalu

Resursi MS PowerPoint, računala

Vremenik ožujak, 2016. - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Radovi učenika biti će vidljivi na WEB stranici škole.

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Branka Bajo ,učiteljica informatike

Naziv Natale

Međukulturna dimenzija

Svrha Upoznavanje s božićnim običajima i pjesmama u Italiji

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Učenik opisuje obilježja talijanskog slavljenja božićnih i novogodišnjih

blagdana te ih uspoređuje s onima u Hrvatskoj.

Razvija poštovanje, interes i toleranciju za običaje drugih naroda.

Prepoznaje vrijednost različitosti i raznovrsnosti, ljubav prema drugom

i drugačijem kulturnom identitetu.

Page 100: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

99

Kratki opis aktivnosti

Učenici će slušati, pjevati i upoznati se s tradicionalnim

talijanskim božićnim pjesmama. Kroz priču profesorice, samostalan

istraživački rad te slike i tekstove iz udžbenika će saznati kako se

Božić i Nova godina slave u Italiji (vjerski i svjetovni običaji i navike,

tradicionalna hrana, darivanje, čestitanje, tradicionalni božićni

ukrasi, kićenje drvca...).

Ciljna grupa 7.a i 7.b razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno - talijanski jezik

Metode i

oblici rada

Slušanje tradicionalnih talijanskih božićnih pjesama

Rad na tekstu

Izrada čestitki, plakata, prezentacija i umnih mapa (samostalni rad i rad

u paru)

Izrada „Drvca želja“ (grupni rad)

Resursi Udžbenik, dodatni materijali s Interneta, CD s božićnim pjesmama

Vremenik prosinac 2015. - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Plakat, prezentacija, usmeno izlaganje, kviz znanja

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Ivanka Škara učiteljica talijanskog jezika

Naziv

Ususret Božiću

Međukulturna dimenzija

Svrha

prihvaćati i poštovati kulturne različitosti upoznavanjem božićnih

običaja drugih naroda

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

opisati vlastite običaje i usporediti ih s onima drugih naroda ,nabrojiti

razlike koje postoje u obilježavanju Božića u pojedinim dijelovima

Republike Hrvatske istaknuti važnost njegovanja tradicije vlastitoga

naroda kao i prihvaćanje običaja drugih kultura i naroda

Kratki opis aktivnosti

U sklopu teme Ususret Božiću učenici će razgovarati o Božiću i

božićnim običajima. Jedna skupina učenika pripremit će zanimljivosti

vezane uz božićne običaje u Hrvatskoj danas, a druga će prikupiti

Page 101: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

100

iskustva starijih članova obitelji o starim običajima obilježavanja

Božića.

Treća skupina prikupit će zanimljivosti o načinu obilježavanja Božića

u nekim drugim zemljama.

Svaki učenik napisat će svoju božićnu poruku prijatelju u svijetu.

Slušanje pjesme po izboru učenika.

Učenici će ispričati način obilježavanja Božića u vlastitoj obitelji.

Ciljna grupa 7.a i 7.b razred

Način

provedbe

Model Sat razrednika

Metode i

oblici rada

razgovor, grupni rad

Resursi Internet, iskustva drugih osoba

Vremenik prosinac 2015. -1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

iznošenje vlastitih zapažanja, pisanje božićnih poruka i vođenje

bilježaka i osobnih komentara

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Anica Galešić i Ivana Ražov razrednici

Naziv Utjecaji medija

Društvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

Svrha

kod učenika povećati svijest o tehnikama koje mediji i oglašivači

koriste kako bi izmanipulirali potrošače ilustrirati tehnike koje mediji

koriste za postizanje cilja

raspraviti o alternativnim načinima odolijevanja pritisku reklama

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

zauzeti se za vlastiti stav/mišljenje i argumentirati ga

razumjeti i biti svjestan osobnih potreba znati argumentirati osobne

stavove usvojiti kritički i skeptični stav prema reklamnim tvrdnjama

Page 102: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

101

razvijati samosvijest o vlastitoj vrijednosti bez dodatnih reklamnih

proizvoda plasiranih kroz medije

Kratki opis aktivnosti

definirati što je ciljno tržište ponoviti reklamne tehnike od prošle

godine i raspravljati o njima i dati vlastite primjere pojedinih reklama

analizirati reklame

usvojiti načine prepoznavanja tehnika koje pomažu da ne podlegnemo

utjecajima medija i ne učinimo nešto što ne želimo (zajednički izvući

zaključak)

Ciljna grupa 7.a i 7.b razred

Način

provedbe

Model Sat razrednika

Metode i

oblici rada

individualni rad, rad u skupini, rad u paru, razgovor, pisano izražavanje

Resursi Priručnik za učenike i nastavnike, Trening životnih vještina

Vremenik studeni 2015. - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Učenici na kraju sata izražavaju svoje zadovoljstvo naučenim i

vlastitim ponašanjem i postupcima odražavaju uspješnost primjene u

svakodnevnim situacijama.

Evaluacijski listić

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Anica Galešić i Ivana Ražov razrednici

Page 103: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

102

Naziv Asertivnost

Društvena dimenzija

Svrha poučiti učenike osnovnim socijalnim vještinama kako bi im pomogli u

razvijanju uspješnih međuljudskih odnosa

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

prepoznati kako se pojedinci ponašaju u određenim socijalnim

situacijama (sramežljivi)

definirati sramežljivost i kako je prevladati naučiti kako započeti,

voditi i završiti razgovor

primjenjivati osnovne socijalne vještine demonstrirati i uvježbati

određene socijalne vještine

Kratki opis aktivnosti

Učenici se prisjećaju nedavne socijalne situacije kad su se osjećali

nelagodno i uvježbavaju strategije za prevladavanje sramežljivosti na

način da uče glumiti određene situacije pozdravljanja i razvijanja

scenarija. Pokušavaju savladati tehnike započinjanja, održavanja i

završavanja razgovora

Ciljna grupa 7.a i 7.b razred

Način

provedbe

Model Sat razrednika

Metode i

oblici rada

individualni, rad u paru, rad u skupinama, frontalni, razgovor,

demonstracija, rad na tekstu

Resursi Priručnik za nastavnike

Vremenik ožujak 2016. – 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Evaluacijski listić

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Anica Galešić i Ivana Ražov razrednici

Page 104: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

103

Naziv Komunikacijske vještine

Društvena dimenzija

Svrha poučiti učenike efikasnoj komunikaciji

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

vježbati davanje jasnih i specifičnih poruka

razumjeti važnost između verbalnih i neverbalnih kanala komunikacije

demonstrirati loše nasuprot dobrom slušanju

vježbati parafraziranje kao sredstvo davanja povratne informacije i

razjašnjavanja nejasnoća

Kratki opis aktivnosti

Učenici definiraju i daju primjere verbalne i neverbalne komunikacije i

usvajaju dva dijela komunikacije. Naglašava se važnost efikasne

vještine slanja poruke kao i slanja jednake poruke verbalno i

neverbalno. Pri slanju poruke moraju biti što je više moguće određeni i

to demonstriraju zadanim primjerom.

Ističe se važnost prikladnog primanja poruke da bi komunikacija bila

uspješna i učenici to demonstriraju primjerom uz prethodne upute

učitelja.

Učenici moraju zapamtiti da efikasna komunikacija uključuje povratnu

informaciju

Ciljna grupa 7.a i 7.b razred

Način

provedbe

Model Sat razrednika

Metode i

oblici rada

individualni, frontalni, rad u paru, razgovor, rad na tekstu,

demonstracija

Resursi Udžbenik

Vremenik siječanj 2016. – 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Evaluacijski listić

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Anica Galešić i Ivana Ražov razrednici

Page 105: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

104

Naziv Izbor razrednog rukovodstva

Politička dimenzija

Svrha

razumjeti zašto je ljudima potrebna vlast, koja su ljudska prava, obveze

i odgovornosti ljudi i učenika u razredu, osobine onih na vlasti i

razrednog rukovodstva

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

navesti činjenicu da učenik ima pravo birati i biti biran za

predstavnika razreda, zamjenika ili člana Vijeća učenika

navesti osobine koje bi predstavnik razreda trebao imati

ukazati na potrebu prihvaćanja razreda kao demokratske zajednice i

ravnopravnog sudjelovanja svih učenika u odlučivanju

Kratki opis aktivnosti

razgovarati u paru i u manjim grupama o ulozi predstavnika razreda,

zašto je on potreban i koja je njegova uloga

predložiti , po njihovom mišljenju, najprikladniju osobu i argumentirati

svoj prijedlog

podijeliti glasačke listiće i zaokružiti odgovarajuću osobu

prebrojiti glasove i proglasiti predstavnika razreda

Ciljna grupa 7.a i 7.b razred

Način

provedbe

Model Sat razrednika

Metode i

oblici rada

individualni rad, razgovor, pisanje, grupni rad

Resursi glasački listići

Vremenik rujan 2015. - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

zadovoljstvo učenika izborom i načinom obnašanja dužnosti

predstavnika razreda

Troškovnik (npr. za

projekt)

Page 106: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

105

Nositelj odgovornosti Anica Galešić i Ivana Ražov razrednici

Naziv Obilježavanje Dana sjećanja na Vukovar i Škabrnju

Politička dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

Svrha Osvijestiti domoljublje

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Objašnjava zašto je Obrambeni Domovinski rat iskaz težnje hrvatskoga

naroda za neovisnošću, demokracijom, pravnom državom i vladavinom

prava te je kao takav uvršten u Izvorišne osnove Ustava RH .

Kratki opis aktivnosti

Priprema i održavanje prigodnog programa povodom obilježavanja

Dana sjećanja na stradanje Vukovara i Škabrnje u Domovinskom ratu,

izrada plakata slušanje i recitiranje domoljubnih pjesama

gledanje filma o Domovinskom ratu slušanje izlaganja Hrvatskog

branitelja, uvježbavanje programa

izrada ukrasa postavljanje i paljenje lampiona u obliku golubice kao

simbola mira molitva

Ciljna grupa 7.a i 7.b razred

Način

provedbe

Model Izvanučionička nastava

Metode i

oblici rada

frontalni, individualni, grupni, slušanje, pjevanje, crtanje, pisanje,

krasnoslov, pisano izražavanje, izrada plakata, slikokazi

Resursi

udžbenik, hamer papiri, flomasteri, nastavni listići, Internet, plakati,

slikokazi, knjige, film, kolaž papir

Vremenik listopad i studeni 2015. - 3 sati

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

održana večer o Domovinskom ratu u školi za učenike i roditelje

,posjet gradu Vukovaru

Troškovnik (npr. za

projekt)

Page 107: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

106

Nositelj odgovornosti

Marin Pavičić, učitelji hrvatskog jezika

Marta Dević, učiteljica glazbene kulture

Ljubomir Ivanov, učitelj likovne kulture

Anica Galešić, Ivana Ražov razrednici

Naziv

Božićni sajam

Društvena dimenzija

Svrha Poticanje kod učenika štednje, ekološke svijesti, kreativnosti.

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Poticanje vršnjačke pomoći, timskog rada i suradnje.

Kako se može iskoristiti neoblikovani materijal za različite božićne

ukrase.

Kratki opis aktivnosti Učenici će izrađivati božićne ukrase

Ciljna grupa 7.a i 7.b razred

Način

provedbe

Model Izvanučionička aktivnost

Metode i

oblici rada

Rad u skupini, individualni rad, rad u paru, suradničko učenje, kritičko

razmišljanje, istraživačko učenje, pisani rad

Resursi Internet, hamer papir, flomasteri, ljepilo, škare, učeničke bilježnice.

Vremenik Listopad, studeni, prosinac, 2014. – 5 sati

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Božićni štand koji će biti postaviti na mjesnom trgu.

Page 108: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

107

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Ivana Ražov, Anica Galešić razrednici, Branka Bajo tehnička kultura,

Blaženka Barjektarević pedagoginja, Vijeće učenika

Naziv Društvena dimenzija

Svrha Suradnja i grupni rad te volontiranje i dobrovoljni rad u zajednici

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Građansko znanje i razumijevanje: Donositi zajedničke zaključke,

znati pravila ponašanja unutar tima te razumjeti pojam volontiranja.

Građanske vještine i sposobnosti:

Volontiranje, biti spreman pomoći kada je tvoja pomoć potrebna.

Građanske vrijednosti i stavovi: Obrazlaže što je dobrovoljni društveni

rad u zajednici zašto pridonosi razvoju osobnih sposobnosti,

zajedničkog dobra i društvenog napretka u cjelini

Kratki opis aktivnosti

Matematika: Sudjelovanje u organizaciji večeri matematike te

sudjelovanje u njenoj izvedbi.

Učenici pomažu u uređivanju prostora za večer matematike, sudjeluju u

rješavanju zadataka zabavne matematike i populariziranju matematičke

znanosti te razvijaju pozitivan stav prema matematici

Ciljna grupa 7. a i 7.b razred

Način

provedbe

Model Izvanučionička aktivnost matematika

Metode i

oblici rada

Samostalni i rad u skupini

Resursi Papir u boji, hamer papir, modeli geometrijskih tijela i likova, video

materijali, programiranje, recitacije,

Vremenik Prosinac 2015. – 2 sata

Page 109: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

108

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Plakat, modeli geometrijskih tijela, prezentacija, bodovanje zadataka

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti

Ivana Šoše učiteljica matematike, Ivana Ražov, Anica Galešić

razrednici

Izvedbeni planovi i programi za osmi (8.) razred

Naziv Kulturološka kompetencija

Svrha Pavao Pavličić, Dori Krupićevoj

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Učenici objašnjavaju što je identitet, a što globalizacijski kulturni

trendovi; objašnjavaju značenje kulturnoga identiteta..

Kratki opis aktivnosti Pokazivati privrženost očuvanju živih bića, te prirodnoga i kulturnoga

bogatstva Republike Hrvatske.

Ciljna grupa 8. razred

Način

provedbe

Model međupredmetni – hrvatski jezik

Metode i

oblici rada

Frontalni; individualni rad; skupni rad

Resursi živa riječ učitelja, udžbenik, ploča, kreda u boji, nastavni listić, radna

bilježnica, grafoskop/projektor, prozirna folija, učenički rad

Vremenik

Page 110: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

109

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

– procjena aktivnosti za vrijeme sata

– vrednovanje sažetka

– vrednovanje zadatka za samostalan rad

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Marin Pavičić učitelj hrvatskog jezika

Naziv

Boja-Oblik i boja

Ekološka dimenzija

Svrha Dizajnirati uporabni predmet ekološki prihvatljiv

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

pratiti i opisivati primjere pozitivnih i negativnih utjecaja

domaćeg i međunarodnog gospodarstva, znanosti, kulture

i politike na okoliš

sudjelovati u akcijama zaštite i pokazivati privrženost

očuvanju prirode

pratiti zbivanja u okolišu te pokretati aktivnosti za njegovo

očuvanje i uređenje

Kratki opis aktivnosti

U uvodu objasniti što je industrijski dizajn i kako on može

negativno utjecati na okoliš te navesti

primjere iz neposredne

okoline i dizajnirati ekološki prihvatljivo prijevozno sredstvo

(električni automobil i sl.)

Učenici analitički promatraju, likovno se izražavaju u slikarskim

tehnikama, vrednuju i analiziraju likovni uradak

Ciljna grupa 8. razredi

Model Međupredmetno-likovna kultura

Page 111: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

110

Način

provedbe

Metode i

oblici rada

Frontalno, grupni, individualni rad; rad na tekstu i slikama

Učitelj motivira, koristi metodu demonstracije,

Potpitanjima vodi ka pravilnom rješavanju likovnog problema, sa

učenicima analizira i vrednuje likovne uratke

Resursi Učitelj, likovni pribor za rad: slikarski: papiri u boji, škare, ljepilo

Vremenik svibanj 2016. – 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Sudjelovanje na školskim izložbama

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Ljubomir Ivanov učitelj likovne kulture

Naziv

''Moja domovina'', ''Bože čuvaj Hrvatsku'', hrvatske domoljubne

pjesme

Politička dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

Svrha Pjevanjem upoznati hrvatske domoljubne pjesme

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Usvojiti hrvatske domoljubne pjesme ''Moja domovina'' i ''Bože čuvaj

Hrvatsku''; istaknuti njihovu vrijednost i značaj u Domovinskom ratu i

danas

Kratki opis aktivnosti

Učenici će pri pjevanju i slušanju domoljubnih pjesama osvijestiti

osjećaj pripadnosti, domoljublja i zajedništva te se prisjetiti velikih

žrtava koje su podnesene da bi imali slobodnu i neovisnu državu

Ciljna grupa 8. (2 sata)

Način

provedbe

Model Međupredmetno–Glazbena kultura

Metode i

oblici rada

Slušanje, pjevanje, razgovor, rad na tekstu.

Resursi Internet

Page 112: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

111

Vremenik Listopad/studeni 2015.,- 2 sata

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Usvajanje pjesama; realizacija projekta- Domovinski rat putem video

konferencije s OŠ Petra Preradovića iz Zagreba

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Marta Dević, učiteljica glazbene kulture

Naziv

Bullying

Društvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

Svrha osvijestiti postojanje društvene isključenosti, predrasuda i

diskriminacije

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

opisati i dokumentirati primjere društvene isključenosti,

predrasuda

i diskriminacije

odrediti što je dijalog i koju ulogu ima u pregovaranju i

upravljanju sukobima

iskazati solidarnost i spremnost pružiti pomoć

objasniti važnost argumentiranja i isticanja bitnih činjenica

tijekom

diskusije

koristiti komunikacijske vještine aktivnog slušanja, fokusiranja

na

bitno u svrhu razvijanja empatije i razumijevanja osjećaja i

potreba drugih

Kratki opis aktivnosti

Pomoću fotografija dvoje tinejdžera učenici razgovaraju o njihovim

problemima uključujući temu bullyinga.

Nakon slušanja zvučne snimke iznose njihove probleme u okruženju u

kojem žive. Usredotočuju se na njih i pokušavaju reći svoje mišljenje i

Page 113: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

112

savjet kako bi im pomogli, a zatim slušaju savjete psihologa vodeći

bilješke tijekom slušanja.

Zaključuju diskusiju navodeći osobe kojima bi se oni obratili za

pomoć, a zatim iznose osobne primjere bullynga ili one svojih

prijatelja.

Dramatizacija dijaloga između žrtve i zlostavljača

Ciljna grupa 8.razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno – Engleski jezik

Metode i

oblici rada

razgovor, grupni rad, oluja ideja, rad na tekstu, frontalni , usmeno

izlaganje

Resursi udžbenik, CD

Vremenik svibanj 2015. - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

iznošenje vlastitih zapažanja i vođenje bilježaka i osobnih komentara,

izrada plakata

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Snježana Matić učiteljica engleskog jezika

Naziv

HOLIDAYS Christmas Traditions

Međukulturna dimenzija

Svrha

prihvaćati i poštovati kulturne različitosti upoznavanjem božićnih

običaja drugih naroda

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

opisati vlastite običaje i usporediti ih s onima drugih naroda

nabrojiti razlike koje postoje u obilježavanju Božića u

Hrvatskoj i zemljama engleskog govornog područja

istaknuti važnost njegovanja tradicije vlastitoga naroda kao i

prihvaćanje i upoznavanje običaja drugih kultura i naroda koji

žive u Republici Hrvatskoj

Page 114: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

113

Kratki opis aktivnosti

U sklopu teme BLAGDANI učenici će razgovarati o Božiću i

božićnim običajima. Jedna skupina učenika pripremit će zanimljivosti

vezane uz božićne običaje u Hrvatskoj, a druga u zemljama engleskog

govornog područja. Uz pomoć križaljke pokušavaju odgovoriti na

pitanja vezana uz temu Božića i nalaze rješenje božićne poruke.

Učenici će usvojiti leksik vezan uz božićne blagdane.

Pronalaze podatke o blagdanima ostalih naroda koji žive u R. Hrvatskoj

. Slušanje pjesme po izboru učenika.

Ciljna grupa 8. razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno – Engleski jezik

Metode i

oblici rada

razgovor, grupni rad, oluja ideja, rad na tekstu, frontalni

Resursi udžbenik, CD, Internet

Vremenik prosinac 2015. - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

iznošenje vlastitih zapažanja, prezentacija, vođenje bilježaka i osobnih

komentara

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Snježana Matić učiteljica engleskoj jezika

Naziv Društvena dimenzija

Svrha Suradnja i grupni rad te volontiranje i dobrovoljni rad u zajednici

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Građansko znanje i razumijevanje: Donositi zajedničke zaključke,

znati pravila ponašanja unutar tima te razumjeti pojam volontiranja.

Građanske vještine i sposobnosti:

Page 115: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

114

Volontiranje, biti spreman pomoći kada je tvoja pomoć potrebna.

Građanske vrijednosti i stavovi: Obrazlaže što je dobrovoljni društveni

rad u zajednici zašto pridonosi razvoju osobnih sposobnosti,

zajedničkog dobra i društvenog napretka u cjelini

Kratki opis aktivnosti

Matematika: Sudjelovanje u organizaciji večeri matematike te

sudjelovanje u njenoj izvedbi.

Učenici pomažu u uređivanju prostora za večer matematike, sudjeluju u

rješavanju zadataka zabavne matematike i populariziranju matematičke

znanosti te razvijaju pozitivan stav prema matematici

Ciljna grupa 8. razred

Način

provedbe

Model Izvanučionička aktivnost matematika

Metode i

oblici rada

Samostalni i rad u skupini

Resursi Papir u boji, hamer papir, modeli geometrijskih tijela i likova, video

materijali, programiranje, recitacije,

Vremenik Prosinac 2015. – 2 sata

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Plakat, modeli geometrijskih tijela, prezentacija, bodovanje zadataka

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Ivana Šoše učiteljica matematike, Snježana Matić razrednica

Page 116: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

115

Naziv

Osjetilo vida i sluha

Ljudsko- pravna dimenzija

Svrha

motivirati učenike na odgovorno ponašanje prema osobama s

invaliditetom, razvijati empatiju prema osobama s invaliditetom bez

stigmatizacije bilo koje vrste bolesti ili invaliditeta

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

objasniti važnost zdravlja

opisati postupke u obitelji, školi i lokalnoj zajednici kojima se

pridonosi odgovornom ponašanju prema osobama s invaliditetom

opisati osnovne ljudske potrebe koje se moraju zadovoljiti kako bi

mogli dostojanstveno živjeti

svojim riječima opisati značenje čovjekovog dostojanstva

razgovarati o pojedinačnoj odgovornosti

objasniti da se pravna država temelji na jednakopravnosti i

ravnopravnosti

Kratki opis aktivnosti

Kroz razgovor o razlici života zdravih osoba i osoba sa invaliditetom

učenici trebaju definirati na koje su načine osobe sa invaliditetom

diskriminirane. Proučavanjem internete i novinskih članaka i tekstova

analizirati i komentirati slučajeve osoba sa invaliditetom koje sve

nepravilnosti i nepravde susreću u svakodnevnom životu. Izraditi

PP prezentaciju o životu Helen Keller.

Ciljna grupa 8. razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno -Biologija

Metode i

oblici rada

razgovor, grupni rad, oluja ideja, rad na tekstu, frontalni , pisano

izražavanje, izrada PP prezentacije

Resursi

udžbenik, radna bilježnica, Internet, Pravilnik o osobama s

invaliditetom

Vremenik Ožujak 2016. - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Izrada PP prezentacije, vođenje bilježaka i osobnih komentara

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Mira Žilić učiteljica biologije

Page 117: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

116

Naziv

DJELOVANJE ŽIVČANOG SUSTAVA I BOLESTI

ŽIVČANOG SUSTAVA

Ljudsko- pravna dimenzija

Svrha

motivirati učenike na odgovorno ponašanje prema osobama s

invaliditetom, razvijati empatiju prema osobama s invaliditetom bez

stigmatizacije bilo koje vrste bolesti ili invaliditeta

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

objasniti važnost fizičkog i psihičkog zdravlja

opisati postupke u obitelji, školi i lokalnoj zajednici kojima se

pridonosi odgovornom ponašanju prema osobama s invaliditetom

opisati osnovne ljudske potrebe koje se moraju zadovoljiti kako bi

mogli dostojanstveno živjeti

svojim riječima opisati značenje čovjekovog dostojanstva

razgovarati o pojedinačnoj odgovornosti

objasniti da se pravna država temelji na jednakopravnosti i

ravnopravnosti

Kratki opis aktivnosti

Kroz razgovor o razlici života zdravih osoba i osoba sa invaliditetom

učenici trebaju definirati na koje su načine osobe sa invaliditetom

diskriminirane. Proučavanjem internete i novinskih članaka i tekstova

analizirati i komentirati slučajeve osoba sa invaliditetom koje sve

nepravilnosti i nepravde susreću u svakodnevnom životu. Izraditi

prezentaciju o poznatim osobama s invaliditetom. Čitanje pravilnika o

osobama s invaliditetom.

Ciljna grupa 8.razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno -Biologija

Metode i

oblici rada

razgovor, grupni rad, oluja ideja, rad na tekstu, frontalni , pisano

izražavanje, izrada PP prezentacije

Resursi

udžbenik, radna bilježnica, Internet, Pravilnik o osobama s

invaliditetom

Page 118: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

117

Vremenik Prosinac 2015. - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Izrada PP prezentacije, vođenje bilježaka i osobnih komentara

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Mira Žilić učitelj biologije

Naziv

Fosilna goriva

Ekološka dimenzija

Svrha

Učenici će shvatiti potrebu očuvanja prirode te potrebu povedane

upotrebe obnovljivih izvora energije.

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

učenik objašnjava i opisuje primjere pozitivnih i negativnih

utjecaja gospodarstva na okoliš.

civilnog društva na osiguranju održivog razvoja i zaštiti živih

bića i okoliša.

njegovo uređenje i očuvanje

Kratki opis aktivnosti

Učenici će definirati štetne utjecaje fosilnih goriva na okoliš te uočiti

važnost ovih goriva za cjelokupnu civilizaciju. Uočit će ranjivost

civilizacije u kriznim situacijama jer ovisi o ovim gorivima te potrebu

poticanja upotrebe obnovljivih izvora energije.

Do ovih će spoznaja i zaključaka doći proučavanjem članaka iz

novina i s interneta koji prikazuju negativne i pozitivne učinke

fosilnih goriva

Ciljna grupa 8. razred

Model Međupredmetno -Kemija

Page 119: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

118

Način

provedbe

Metode i

oblici rada

Frontalno, grupni; rad na tekstu

Resursi članci iz novina i s interneta, PP prezentacija

Vremenik studeni 2015. – 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Izrađeni plakati o koristima i štetama od fosilnih goriva u RH i

svijetu.

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Mira Žilić učitelj kemije

Naziv

Alkoholi

Gospodarska i ljudsko pravna dimenzija

Svrha Prepoznati utjecaj reklame na pravilno prosuđivanje o

vlastitom životu i zdravlju

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

reklamama pobuđuju i nameću potrošačke želje.

vlastiti izbor

Kratki opis aktivnosti

Nakon što nauče kemijski sastav alkohola te štetni utjecaj

alkohola iz alkoholnih pića na zdravlje čovjeka učenici će

raspravljati o različitim reklamama koje svakodnevno vide na

televiziji, internetu i novinama. Razmotrit će njihov izgled,

poruku, učestalost i druge segmente te ih staviti u kontekst

prodaje štetnih alkoholnih pića. Raspravljat će o pićima koja

se povezuju sa sportom, a koja nikako ne idu skupa – pivo,

mješavine piva i soka, vodna vina i drugo.

Ciljna grupa 8.razred

Model Međupredmetno -Kemija

Page 120: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

119

Način

provedbe

Metode i

oblici rada

Rad na tekstu i slikama, rad na reklamama, razgovor;

Frontalno, grupno, individualno,

Resursi Radni listovi, različite reklame iz novina i sa interneta,

Vremenik veljača 2016. – 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Učenici će izraditi plakat sa različitim vrstama reklama te na

njemu upisati štetne posljedice od alkohola na zdravlje.

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Mira Žilić učitelj kemije

Naziv Ekološka dimenzija

Svrha Izrada plana očuvanja okoliša

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Građansko znanje i razumijevanje:

Kako i zašto moramo čuvati okoliš?

Građanske vještine i sposobnosti:

Vještine očuvanja i osobnog zalaganja pojedinca za očuvanje okoliša

Građanske vrijednosti i stavovi:

Planiranje i provedba očuvanja okoliša, primjereno odlaganje i važnost

recikliranja baterija koje su kemijski izvor električne energije

Kratki opis aktivnosti

Fizika: (2 sata) Električna struja-pri učenju cjeline električne struje gdje

učenici sastavljaju strujne krugove čiji je izvor baterija, koja je kemijski

izvor električne struje, istrošena baterija je opasna za okoliš. koji su još

kemijski izvori električne struje-akumulator

Ciljna grupa 8.razred

Model Međupredmetno-Fizika

Page 121: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

120

Način

provedbe

Metode i

oblici rada

Samostalni i rad u skupini

Resursi Udžbenik, radna bilježnica, Zakon o zaštiti okoliša

Vremenik Sudeni, 2015. – 2 sata

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Prikupljanje istrošenih baterija, odlaganje u spremnike namijenjene za

njih, plakat

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Ivana Ražov učiteljica fizike

Naziv Od međunarodnog priznanja do pobjede u Domovinskom ratu

Politička dimenzija

Svrha Uočiti povijesni kontekst u kojem dolazi do priznanja RH i važnost

pobjede u Domovinskom ratu.

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Prisjetiti se raspada SFRJ i početka rata u Hrvatskoj.

Objasniti važnost međunarodnog priznanja RH.

Kratki opis aktivnosti Učenici rade u grupama. Čitaju tekst u udžbeniku i analiziraju slikovne

materijale.

Ciljna grupa 8.razred

Page 122: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

121

Način

provedbe

Model Međupredmetno povijest

Metode i

oblici rada

Rad u skupini, rad na tekstu, analiza,

Resursi Udžbenik, Cd

Vremenik Svibanj 2016. - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Iznošenje stavova usporedba bitke za Vukovar sa Olujom i Bljeskom

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Joso Pokrovac učitelj povijesti

Naziv Hrvatska - srednjoeuropska i sredozemna država Međukulturna i

Politička dimenzija

Svrha Uočiti g. smještaj i položaj RH u Europi i posljedice dodira triju

kulturno-civilizacijskih krugova

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

objašnjava što je identitet

•objašnjava značenje kulturnog identiteta

•opisuje obilježja hrvatske većinske nacionalne kulture

i kultura nacionalnih i religijskih manjina u Hrvatskoj

• objašnjava zašto je Domovinski rat iskaz težnje

hrvatskog naroda za neovisnošću, demokracijom i

pravnom državom i vladavinom prava te je kao takav

uvršten u Izvorišne osnove Ustava RH

Kratki opis aktivnosti

Radom u skupini uz tekst, g. kartu i fotografije učenici uočavaju

kulturno-civilizacijske krugove, njihova preklapanja i posljedice i

donose zaključak zašto je važno i kako se čuva identitet naroda.

Page 123: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

122

Objašnjavaju pojam državnosti i suvereniteta i tijek događanja do danas

uz ranije pripremljen sadržaj s interneta. Izvode zaključak o g. smještaju

Hrvatske.

Ciljna grupa 8. razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno - geografija

Metode i

oblici rada

Rad u skupini, rad na tekstu, analiza, sinteza, sažimanje, zaključivanje,

praktičan rad

Resursi Udžbenik, RB, atlas, sadržaj s interneta

Vremenik Svibanj 2015., - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Tablica germanizama, turcizama i romanizama

Radni list s tijekom događanja od proglašenja suvereniteta

RH do danas

Skica g. karte dijela Europe s označenim g. smještajem i

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Andrej Mahmić, učitelj geografije

Naziv Klima, tlo, biljni svijet i ekološki problemi

Ekološka dimenzija

Svrha Odgovornost za održivi razvoj

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

razumije značenje i važnost prava na okoliš

-brine o očuvanju okoliša

-brine o kvaliteti vlastite prehrane

Kratki opis aktivnosti

Na satu Geografije učenici će kroz ovu nastavnu jedinicu i u korelaciji

s drugim predmetima opisati utjecaj klime na život čovjeka, spoznati

utjecaj ljudi, obrazložiti problem kiselih kiša uz navođenje primjera,

spoznati važnost zaštite uz problemski članak o ekološkim problemima

i potaknuti osjećaj osobne odgovornosti.

Pročitati mišljenja učenika o požarima, kiselim kišama te primjeni

pesticida uz razvijanje svijesti o važnosti ekološke poljoprivrede

Ciljna grupa 8. razred

Model Međupredmetno - geografija

Page 124: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

123

Način

provedbe

Metode i

oblici rada

Metoda pisanja, metoda usmenog izlaganja ,metoda razgovora,

iznošenje stava

Resursi Udžbenik, Internet, slike, tiskovine, članci, bilježnica

Vremenik Studeni, 2015., - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Napisati kritičko mišljenje o štetama uzrokovanim požarima, kiselim

kišama i primjeni pesticida te kako možemo utjecati na takve pojave

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Andrej Mahmić, učitelj geografije

Naziv

Sport osoba s invaliditetom

Ljudsko-pravna dimenzija

Svrha

Motivirati učenike na odgovorno ponašanje prema osobama s

invaliditetom, razvijati empatiju prema osobama s invaliditetom bez

stigmatizacije bilo koje vrste bolesti ili invaliditeta

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Objasniti učenicima važnost psihičkog i fizičkog zdravlja

Opisati osnovne ljudske potrebe koje se moraju zadovoljiti kako

bi mogli dostojanstveno živjeti. Objasniti da svaka osoba s invaliditetom

želi postići potpunu socijalizaciju u društvu, izjednačiti se s ostalima, pa

i preteći ih u raznim vještinama. Uputiti učenike da je sport jedan od

Page 125: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

124

načina na koji osobe s invaliditetom mogu aktivirati i potencirati svoje

talente, te se na taj način što uspješnije uključiti u svakodnevni život

Kratki opis aktivnosti

Komentirati i analizirati sport invalida u Hrvatskoj ,

te kroz proučavanje internetskih i novinskih članaka istražiti

Hrvatske paraolimpijce, te kakva su njihova prava, vrijednosti, priznanja

i mogućnosti u usporedbi sa zdravim osobama

Ciljna grupa 8. razred

Način

provedbe

Model

Međupredmetno-tjelesna i zdravstvena kultura

Metode i

oblici rada

Razgovor, grupni rad, frontalni, pisano izražavanje, izrada plakata

Resursi Internet, enciklopedija

Vremenik Siječanj 2016. - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Vođenje bilježaka i osobnih komentara, izrada plakata

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Mirela Dragoslavić učiteljica TZK

Naziv DRUŠTVENA DIMENZIJA Izbor životnog poziva

Svrha Uočiti važnost traženja i uvažavanja savjeta pri izboru životnog poziva.

Uočiti i obrazložiti odgovornost u izboru životnog poziva.

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Protumačiti što je životno zvanje ili zanimanje, a što poziv. Jasno iznijeti

osobne sklonosti, interese i sposobnosti kao objasniti značenje i

vrijednosti rada za ljudski života

Kratki opis aktivnosti Spontani razgovor među učenicima na temelju male ankete koju su

proveli sami učenici i na temelju njihova razmišljanja i iskustva o

izboru životnog poziva

Page 126: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

125

Istraživanje i interpretacija tekstova, crteža i fotografija koji

tematiziraju različite pozive i službe u zajednici. Izdvajanje pitanja i

stvaranje problemske situacije radi organiziranja diskusije. Izrada

vrijednosne mape

Ciljna grupa 8.razred

Način

provedbe

Model Međupredmetni – vjeronauk

Metode i

oblici rada

OBLICI-individualni rad, rad u paru, rad u skupini

METODE-razgovor, rad na tekstu, metoda izlaganja, rasprava, kritičko

mišljenje i promišljanje

Resursi Vjeronaučni udžbenik za prvi razred „S Kristom na putu života“,

bilježnica, radni listovi, časopis “Lađa“, Internet

Vremenik Svibanj 2016 .- 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Pregled vrijednosne mape

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Vjeroučiteljica Ivana Viduka

Naziv POLITIČKA DIMENZIJA

Pokrštenje Hrvata i njihov ulazak u zajednicu kršćanskih naroda

Svrha

Ispravno vrjednovati ulogu kršćanske vjere koja je dala nemjerljiv

doprinos u stvaranju samostalnosti Hrvatske države. Vrjednovati i

izraziti stav poštovanja prema najstarijim spomenicima vjere i kulture

hrvatskog naroda.

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Objasniti postupnost pokrštavanja Hrvata od 7 do 9 st.

Opisati ulogu kneza Branimira i pape Ivana IV. u pokrštavanju Hrvata

Povezati početke pismenosti u Hrvata s Crkvom

Opisati važnost glagoljice i starohrvatskog jezika u bogoslužju

Obrazložiti važnost i značaj narodnog jezika u liturgiji

Page 127: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

126

Kratki opis aktivnosti

Prikupiti fotografije i druge materijale o pokrštenju Hrvata

Izraditi kronološku tablicu i plakat. Izlaganje i razgovor među

učenicima

Proučavanje spomeničke baštine i zemljovida s davanjem potrebnih

tumačenja

Kritičko pojedinačno i skupno promatranje i analiza tekstova,

dokumenata i dokumentarnih crteža i fotografija. Korelacijsko

povezivanje tematike s temama iz povijesti pripovijedanje

Ciljna grupa 8.razred

Način

provedbe

Model Međupredmetni – vjeronauk

Metode i

oblici rada

OBLICI-frontalni rad, rad u paru, individualni

METODE-razgovor, rad na tekstu, metoda izlaganja, demonstracija,

slušanje, kritičko mišljenje i promišljanje, rasprava

Resursi

Vjeronaučni udžbenik za “S Kristom u život“, radni listovi, razne

fotografije starohrvatskih spomenika i crkvi, Internet, zemljopisni atlas,

bilježnica

Vremenik Siječanj 2016. - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Opisno praćenje

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Vjeroučiteljica Ivana Viduka

Page 128: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

127

Naziv Vrste i svojstva polimernih materijala

Ekološka dimenzija

Svrha Usvojiti znanja o polimernim materijalima te razvijanje i poticanje

ekološke svijesti.

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

•objašnjava ulogu i vrste polimera, te načine njihovog dobivanja

•koristi odgovarajuće mjere za poticaj izrade sekundarnih sirovina

•objašnjava zašto je zdrav okoliš važan za društveni razvoj

•razlikuje pojmove zdrav okoliš i održivi razvoj

•opisuje postupke u obitelji, školi i lokalnoj zajednici kojima se

pridonosi ekološkoj osviještenosti i održivu razvoju

•navodi prava i odgovornosti građana povezana sa zaštitom okoliša

•planira odgovorno razvrstavanje otpada, u suradnji s učiteljicom i

roditeljima

Kratki opis aktivnosti

Učenici će na satu tehničke kulture grupnim radom istraživati polimerne

materijale . Koristeći debatu predstavnici grupe argumentirano će

iznijeti svoj stav o dobrim i lošim stranama polimera. Ponudit će svoj

prijedlog razvrstavanja otpada koji će provoditi u svom kućanstvu.

Vodit će bilješke prema kojima ćemo utvrditi čije su mjere razvrstavanja

bile najučinkovitije. Napravit će elektronički plakat koji će koristiti kao

podsjetnik na mjere odlaganja otpada. Učenici će razmjenjivati znanja i

iskustva koja će koristiti u svakodnevnom životu.

Ciljna grupa 8. razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno - tehnička kultura

Metode i

oblici rada

Metoda praktičnog rada, traženja rješenja, pregovaranja, diskusije

Frontalni, rad u paru, individualni rad

Resursi Udžbenik, računalo, Internet, aplikacija

Vremenik rujan 2015.g. - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Prezentiranje sadržaja, izrađen plan razvrstavanja otpada vidljiv na

panoima učionice tehničke kulture, prikaz na dan škole(svibanj 2016)

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Branka Bajo učitelj tehničke kulture

Page 129: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

128

Naziv Timska izrada WEB stranica

Društvena dimenzija, Ljudsko pravna dimenzija

Svrha Usvajanje pravila timskog rada, poštivanje tuđeg mišljenja

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

•učenici koriste tehnike izrade web stranica zajedničkim djelovanjem

svih članova tima

•učenici dogovorenim pravilima rješavaju postavljene zadatke

Kratki opis aktivnosti

Učenici će odrediti uloge unutar tima (prikupljanje slika i tek stas

interneta, iz časopisa, enciklopedija, određivanje vizualnog izgleda

web stranice, uređivanje web stranice). Timskim radom izraditi će

WEB stranicu korištenjem grafičkog HTML uređivača.

Ciljna grupa 8. razredi

Način

provedbe

Model Međupredmetno – informatika

Metode i

oblici rada

Demonstracija, razgovor, rad na tekstu, analiza, suradničko učenje

Frontalni, individualni, timski, praktičan rad na računalu

Resursi Internet, časopisi, enciklopedije, MS Word, računala

Vremenik svibanj, 2016. – 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Radovi učenika biti će vidljivi na računalima u informatičkim

učionicama.

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Branka Bajo učiteljica informatike

Page 130: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

129

Naziv La moda italiana

Društvena dimenzija

Svrha Kultura mladih, modni trendovi, stil odijevanja

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Učenik će iznijeti svoje mišljenje o utjecaju reklama na individualnu

potrošnju

Prepoznaje agresivne marketinške kampanje i pokušaje manipulacije

Kratki opis aktivnosti

U sklopu nastavne teme „La moda italiana“ učenici će imati zadatak kući

istražiti na Internetu koje su modne kuće u Italiji, koji se proizvodi

najviše prodaju, kako moda utječe na mlade, napisati nešto o modnim

stilistima i pričati na tu temu, što oni najviše vole nositi, kako se

odijevaju, gdje kupuju, diskutirati o tome da li se ljudi danas gledaju

„kroz odjeću“ i da li postoji diskriminacija među učenicima s obzirom

na odijevanje. Zatim slijedi izrada plakata za koji su učenici prikupili

materijale iz modnih časopisa i sa Interneta.

Ciljna grupa 8. razredi

Način

provedbe

Model Međupredmetno-talijanski jezik

Metode i

oblici rada

Debata, pisani rad, istraživački rad, izvođenje zaključaka,

dramatizacija, čitanje, rad u skupini i paru, individualni rad.

Resursi

Internet, časopisi, reklamni materijali, hamer papir, udžbenik, CD,

bilježnice, flomasteri.

Vremenik Listopad 2015.g., - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Plakat, usmeno izlaganje.

Page 131: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

130

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Ivana Galić učiteljica talijanskog jezika

Naziv Obilježavanje Dana sjećanja na Vukovar i Škabrnju

Politička dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

Svrha Obrambeni Domovinski rat

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Objašnjava zašto je Obrambeni Domovinski rat iskaz težnje hrvatskoga

naroda za neovisnošću, demokracijom, pravnom državom i vladavinom

prava te je kao takav uvršten u Izvorišne osnove Ustava RH

Kratki opis aktivnosti

Priprema i održavanje prigodnog programa povodom obilježavanja

Dana sjećanja na stradanje Vukovara i Škabrnje u Domovinskom ratu,

priprema i realizacija projekta – Domovinski rat – putem video

konferencije s Osnovnom školom Petra Preradovića iz Zagreba, izrada

plakata, slušanje i recitiranje domoljubnih pjesama, gledanje filma o

Domovinskom ratu, slušanje izlaganja Hrvatskog branitelja, izrada

ukrasa, postavljanje i paljenje lampiona u obliku golubice kao simbola

mira molitva

Ciljna grupa 8.razred

Način

provedbe

Model Izvanučionička aktivnost

Metode i

oblici rada

frontalni, individualni, grupni, slušanje, pjevanje, crtanje, pisanje,

krasnoslov, pisano izražavanje, izrada plakata, slikokazi

Resursi udžbenik, hamer papiri, flomasteri, nastavni listići, Internet, plakati,

slikokazi, knjige, film, kolaž

Vremenik listopad i studeni 2015. - 5 sati

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Video poziv, održana večer o Domovinskom ratu u školi za učenike i

roditelje, posjet gradu Vukovaru

Page 132: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

131

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti

Marin Pavičić, učitelji hrvatskog jezika , Marta Dević, učiteljica

glazbene kulture , Ljubomir Ivanov, učitelj likovne kulture, Ivana

Viduka vjeroučiteljica, Snježana Matić razrednica

Naziv

Božićni sajam

Društvena dimenzija

Svrha Poticanje kod učenika štednje, ekološke svijesti, kreativnosti.

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

Poticanje vršnjačke pomoći, timskog rada i suradnje.

Kako se može iskoristiti neoblikovani materijal za različite božićne

ukrase.

Kratki opis aktivnosti Učenici će izrađivati božićne ukrase

Ciljna grupa 8. razred

Način

provedbe

Model Izvanučionička aktivnost

Metode i

oblici rada

Rad u skupini, individualni rad, rad u paru, suradničko učenje, kritičko

razmišljanje, istraživačko učenje, pisani rad

Resursi Internet, hamer papir, flomasteri, ljepilo, škare, učeničke bilježnice.

Vremenik Listopad, studeni, prosinac, 2014. – 3 sati

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

Božićni štand koji će biti postaviti na mjesnom trgu.

Page 133: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

132

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Snježana Matić razrednik, Branka Bajo tehnička kultura, Blaženka

Barjektarević pedagoginja, Vijeće učenika

Naziv Izbor razrednog rukovodstva

Politička dimenzija

Svrha

razumjeti zašto je ljudima potrebna vlast, koja su ljudska prava, obveze

i odgovornosti ljudi i učenika u razredu, osobine onih na vlasti i

razrednog rukovodstva

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

navesti činjenicu da učenik ima pravo birati i biti biran za

predstavnika razreda, zamjenika ili člana Vijeća učenika

navesti osobine koje bi predstavnik razreda trebao imati

ukazati na potrebu prihvaćanja razreda kao demokratske

zajednice i ravnopravnog sudjelovanja svih učenika u

odlučivanju

Kratki opis aktivnosti

razgovarati u paru i u manjim grupama o ulozi predstavnika

razreda, zašto je on potreban i koja je njegova uloga

predložiti , po njihovom mišljenju, najprikladniju osobu i

argumentirati svoj prijedlog

podijeliti glasačke listiće i zaokružiti odgovarajuću osobu

prebrojiti glasove i proglasiti predstavnika razreda

Ciljna grupa 8. razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno –Sat razrednika

Metode i

oblici rada

individualni rad, razgovor, pisanje, grupni rad

Page 134: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

133

Resursi glasački listići

Vremenik rujan 2015. - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

zadovoljstvo učenika izborom i načinom obnašanja dužnosti

predstavnika razreda

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Razrednik Snježana Matić

Naziv Ususret Božiću

Međukulturna dimenzija

Svrha prihvaćati i poštovati kulturne različitosti upoznavanjem božićnih

običaja drugih naroda

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

opisati vlastite običaje i usporediti ih s onima drugih naroda

nabrojiti razlike koje postoje u obilježavanju Božića u

pojedinim dijelovima Republike Hrvatske

istaknuti važnost njegovanja tradicije vlastitoga naroda kao i

prihvaćanje običaja drugih kultura i naroda

Kratki opis aktivnosti

U sklopu teme Ususret Božiću učenici će razgovarati o Božiću i

božićnim običajima. Jedna skupina učenika pripremit će zanimljivosti

vezane uz božićne običaje u Hrvatskoj danas, a druga će prikupiti

iskustva starijih članova obitelji o starim običajima obilježavanja

Božića.

Treća skupina prikupit će zanimljivosti o načinu obilježavanja Božića

u nekim drugim zemljama.

Svaki učenik napisat će svoju božićnu poruku prijatelju u svijetu.

Slušanje pjesme po izboru učenika.

Učenici će ispričati način obilježavanja Božića u vlastitoj obitelji.

Ciljna grupa 8.razred

Model Međupredmetno –Sat razrednika

Page 135: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

134

Način

provedbe

Metode i

oblici rada

razgovor, grupni rad

Resursi Internet, iskustva drugih osoba

Vremenik prosinac 2015. - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

iznošenje vlastitih zapažanja, pisanje božićnih poruka i vođenje

bilježaka i osobnih komentara

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Razrednik Snježana Matić

Naziv Život u prirodi i s prirodom

Ekološka dimenzija

Svrha motivirati učenike na odgovorno ponašanje prema okolišu

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

objasniti važnost zdravog okoliša za društveni razvoj

opisati postupke u obitelji, školi i lokalnoj zajednici kojima se

pridonosi ekološkoj osviještenosti

koristiti odgovarajuće postupke zaštite okoliša u obitelji, školi i

zajednici

navesti prava i obveze građana vezane za zaštitu okoliša

razgovarati o pojedinačnoj odgovornosti u zaštiti okoliša

Kratki opis aktivnosti Kroz razgovor učenike se navodi na razmišljanje o važnosti brige za

prirodu i potrebe očuvanja okoliša. Objašnjava se važnost prava na

zdravi okoliš. Učenici su prethodno dani zadatci da prate i opišu

Page 136: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

135

primjere pozitivnih i negativnih utjecaja domaćeg i međunarodnoga

gospodarstva, znanosti i politike na okoliš.

Opisuju ulogu pojedinca u zaštiti živih bića te prirodnog i kulturnog

okoliša. Pokušavaju navesti primjere vlastite sredine, nakon praćenja

aktivnost, za očuvanje i uređenje okoliša. Donose fotografije i učenici

dragovoljci izrađuju prezentaciju na istu temu

Ciljna grupa 8. razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno –Sat razrednika

Metode i

oblici rada

razgovor, istraživanje, predlaganje, debata, individualno i u skupini

Resursi

razni sadržaji na temu iz udžbenika školskih predmeta, medija,

Internet

Vremenik travanj 2015. - 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

iznošenje vlastitih zapažanja, vođenje bilježaka i osobnih komentara,

PPP

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Razrednik Snježana Matić

Naziv Dan sjećanja na stradanje Škabrnje i Vukovara

Međukulturna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

Svrha sjetiti se svih žrtava Domovinskoga rata i na primjeren način izraziti

zahvalnost za slobodu koju imamo

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

osvijestiti važnost njegovanja domoljublja

njegovati osjećaje ponosa i privrženosti domovini

Page 137: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

136

spoznati važnost kulturnog i nacionalnog identiteta

osvijestiti važnost zajedništva i odgovornost svakoga

pojedinca za zajednicu u kojoj živi

Kratki opis aktivnosti

Učenici unaprijed, na temelju obiteljskih sjećanja, pripremaju osvrt na

događaje tijekom Domovinskoga rata. Pojedini učenici čitaju pisane

uratke.

Sjetit ćemo se Vukovara i Siniše Glavaševića čitanjem ulomka iz Priča

o Vukovaru. Nakon evociranja sjećanja, osvrnut ćemo se na Škabrnju i

Vukovar danas i istaknuti važnost pogleda u svjetliju budućnost.

Ciljna grupa 8. razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno –Sat razrednika

Metode i

oblici rada

individualni, frontalni, rad u paru, razgovor

Resursi Internet, razni izvori, Priče iz Vukovara (lirske priče Siniše Glavaševića)

Vremenik studeni 2015. – 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

učenički radovi i bilješke kroz koje izriču svoja zapažanja, stavove i

osjećaje

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Razrednik Snježana Matić

Page 138: IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG …€¦ · Izvedbeni planovi i programi GOO za peti (5.) razred ..... 36 Izvedbeni planovi i programi GOO za šesti(6.)razred ... GLAZBENA

137

Naziv Prevencija rizičnih situacija – Maturalno putovanje (učenička

ekskurzija)

Društvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

Svrha

naučiti prepoznati rizike i načine ponašanja u rizičnim

situacijama te kako ne odstupiti od svojih uvjerenja, a ostati

povezan s vršnjacima

Ishodi

Strukturne dimenzije

građanske kompetencije:

razlikovati poželjne/odgovorne od nepoželjnih/neodgovornih

i rizičnih ponašanja

biti svjestan osobnih potencijala i znati ih na najbolji način

iskoristiti u rizičnim situacijama

argumentirati uvjerenja i stavove koje zastupamo

prepoznati značaj prijateljskog podržavanja, razumijevanja i

pripadanja istinski suosjećati i pružiti pomoć osobi u nevolji

Kratki opis aktivnosti

Učenici dobivaju tri odredišta svoga putovanja, izabiru jedno i

argumentiraju svoj izbor. Pomoću zlatne ribice izriču želju koju će im

ribica ostvariti na putovanju.

Nakon zlatne ribice nabrajaju neodgovorna ponašanja i moguće loše

ishode. Izabiru jednu svoju osobinu koja može biti od posebne koristi

na putovanju. Razred se potom dijeli u skupine, a svaka dobiva jednu

rizičnu situaciju za koju treba ponuditi rješenje.

Učenici iznose svoja rješenja uz imenovanje osobine koju su koristili

za iznalaženje rješenja.

Ciljna grupa 8. razred

Način

provedbe

Model Međupredmetno –Sat razrednika

Metode i

oblici rada

individualni, frontalni, razgovor, rad u skupinama

Resursi papir A4, samoljepivi papirići, opisane rizične situacije (pet situacija)

Vremenik ožujak/travanj 2016. – 1 sat

Način vrednovanja i

korištenje rezultata

vrednovanja

iznošenje vlastitih zapažanja, stavova i osobnih komentara, kao i

iskustava nakon povratka s ekskurzije

Troškovnik (npr. za

projekt)

Nositelj odgovornosti Razrednik Snježana Matić