of 167 /167
1 SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU - ODJEL ZA FIZIKU IZVEDBENI PLAN NASTAVE u akademskoj 2015./2016. godini SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ FIZIKE SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKE I INFORMATIKE, SMJER NASTAVNIČKI Osijek, rujan 2015. godine

IZVEDBENI PLAN NASTAVE u akademskoj 2015./2016. godini

 • Author
  ngoliem

 • View
  232

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of IZVEDBENI PLAN NASTAVE u akademskoj 2015./2016. godini

 • 1

  SVEUILITE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U

  OSIJEKU - ODJEL ZA FIZIKU

  IZVEDBENI PLAN NASTAVE

  u akademskoj 2015./2016. godini

  SVEUILINI PREDDIPLOMSKI STUDIJ FIZIKE

  SVEUILINI DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKE I INFORMATIKE, SMJER NASTAVNIKI

  Osijek, rujan 2015. godine

 • 2

  Sveuilite Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za fiziku

  Izvedbeni plan nastave u akademskoj 2015./2016.

  NASTAVNI KALENDAR ZA

  AKADEMSKU GODINU 2015./2016.

  1 . Nastava na prediplomskim sveuilinim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim

  sveuilinim studijima, diplomskim sveuilinim studijima te na strunim studijima, koji se izvode na

  znanstveno-nastavnim i umjetniko-nastavnim sastavnicama Sveuilita Josipa Jurja Strossmayera u

  Osijeku u akademskoj 2015./2016. godini zapoinje 1. listopada 2015. godine

  2. Nastava u zimskom semestru odrava se od 1. listopada do 23. prosinca 2015. godine, te od 7.

  sijenja do 22. sijenja 2016. godine.

  3. Boini i novogodinji blagdani traju od 24. prosinca 2015. do 6. sijenja 2016. godine.

  4. Zimski ispitni rok traje od 25. sijenja do 26. veljae 2016. godine.

  5. Nastava u ljetnom semestru odrava se od 29. veljae do 10. lipnja 2016. godine.

  6. Ljetni ispitni rok traje od 13. lipnja do 15. srpnja 2016. godine.

  7. Jesenski ispitni rok traje od 29. kolovoza do 30. rujna 2016. godine.

  8. Znanstveno-nastavne sastavnice: Medicinski fakultet i Odjel za biologiju, koje u akademskoj godini

  2015./2016. izvode nastavu u turnusima i l i blok nastavu mogu organizirati nastavu u kraem vremenu

  od utvrenog u tokama 2. i 5.

  Izvedbeni plan nastave Odjela za fiziku u akademskoj 2015./2016. godini za sveuilini

  preddiplomski studij Fizike i sveuilini diplomski studij Fizike i informatike, smjer

  nastavniki donijelo je Sveuilino vijee za prirodne znanosti na 14. sjednici u akademskoj

  2014./2015. godini odranoj 24. rujna 2016. godine.

  MJESTO IZVOENJA NASTAVE

  Nastava na sveuilinom preddiplomskom studiju Fizike i sveuilinom diplomskom studiju Fizike

  i informatike, smjer nastavniki izvodi se na Odjelu za fiziku, Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek.

  Ured za studente Odjela za fiziku Radno vrijeme za studente: 7,30-14,30 sati Ivana Bili, voditelj ureda za studente

  Jelena ui, struni referent za studentska pitanja

  tel: (031) 232-726

  e-mail: [email protected], [email protected]

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • 3

  Sveuilite Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za fiziku

  Sveuilini preddiplomski studij Fizike

  Izvedbeni plan nastave u akademskoj 2015./2016.

  NASTAVNICI I SURADNICI SVEUILINOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA FIZIKE

  I. godina, I. semestar (zimski)

  Naziv kolegija P S V L ECTS Nastavnici Suradnici

  Osnove fizike 1 60 15 30 9 Izv. prof. dr. sc.

  B. Vukovi

  D. Kuvedi, prof.

  Matematika 1

  (Diferencijalni raun) 30 45 6 izv. prof. dr. sc. A.

  Klobuar

  K. Vinceti, prof.

  Osnove informatike 30 30 4 Izv. prof. dr. sc. T. Galeta

  M. Bubalo, pred.

  E-ured 30 3 Izv. prof. dr. sc. T. Galeta

  Tjelesna i zdravstvena

  kultura 1

  30 1 J. Cveni, v. pred.

  Izborni kolegiji: Studenti biraju 7 ECTS bodova

  Opa i anorganska kemija

  1 30 15 5 doc.dr.sc. G. mit

  Geometrija ravnine i

  prostora-Uvod u algebru 30 30 5 doc.dr.sc. T. Maroevi D. Brajkovi, prof.

  Strani jezik 1 30 2 K. Kneevi, v. pred.

  II. semestar (ljetni)

  Naziv kolegija P S V L ECTS Nastavnici Suradnici

  Osnove fizike 2 60 15 30 9 izv. prof. dr. sc.

  B. Vukovi

  D. Kuvedi, prof.

  Matematika 2 (Integralni

  raun) 30 45 6 izv.prof.dr.sc. A.

  Klobuar

  K. Vinceti, prof.

  Tjelesna i zdravstvena

  kultura 2 30 1 J. Cveni, v. pred.

  Izborni kolegiji: Studenti biraju 14 ECTS bodova

  Opa i anorganska kemija

  2 30 15 6 doc.dr.sc. G. mit

  Linearna algebra 1 30 30 6 doc.dr.sc. D. Markovi dr. sc. I. Soldo

  Algoritmi i strukture

  podataka 30 30 6 doc. dr.sc. Ivica Luki

  Strani jezik 2 30 2 K. Kneevi, v. pred.

  http://www.fizika.unios.hr/cms/fizos/hr/nastava/izvedbeni/nastavnici_suradnici/2010_2011/preddiplomski/I_godina/1/z101.html

 • 4

  Sveuilite Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za fiziku

  Sveuilini preddiplomski studij Fizike

  Izvedbeni plan nastave u akademskoj 2015./2016.

  II. godina, III. semestar (zimski)

  Naziv kolegija P S V L ECTS Nastavnici Suradnici

  Osnove fizike 3 60 15 30 9 doc. dr. sc. D. Stani I. Krpan, asistentica

  Matematika 3 (Funkcije

  vie varijabli) 30 30 5 prof.dr.sc. N. Truhar K. Vinceti, prof.

  Osnove fizikih mjerenja i

  statistike analize

  30

  15

  4

  doc.dr.sc. Z. Glumac

  M. Muevi, prof.

  Praktikum iz osnova fizike

  A 60 5 doc. dr. sc. M. Poje

  M. Muevi, prof.

  Tjelesna i zdravstvena

  kultura 3 30 1 J. Cveni, v. pred.

  Osnove programiranja 1 15 30 4 doc.dr.sc. A. Baumgartner

  doc. dr.sc. Ivica Luki

  Strani jezik 3 30 2 K. Kneevi, v. pred.

  IV. semestar (ljetni)

  Naziv kolegija P S V L ECTS Nastavnici Suradnici

  Osnove fizike 4 60 15 30 9 doc. dr. sc. D. Stani I. Krpan, asistentica

  Klasina mehanika 1 30 15 4 doc.dr.sc. Z. Glumac M. Muevi, prof.

  Praktikum iz osnova fizike

  B 60 5 doc. dr.sc. M. Poje M. Muevi, prof.

  Diferencijalne jednadbe 30 30 5 doc.dr.sc. K. Burazin I.Vuksanovi, prof.

  Tjelesna i zdravstvena

  kultura 4 30 1 J. Cveni, v. pred.

  Izborni kolegiji: Studenti biraju 6 ECTS bodova

  Osnove programiranja 2 15 15 30 4 doc.dr.sc. A. Baumgartner

  doc. dr.sc. Ivica Luki

  Multimedijski sustavi 30 15 15 4 doc.dr.sc. D. Stani

  mr.sc. S. Petrinak,

  pred.

  Strani jezik 4 30 2 K. Kneevi, v. pred.

  Sveuilini izborni kolegij

 • 5

  Sveuilite Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za fiziku

  Sveuilini preddiplomski studij Fizike

  Izvedbeni plan nastave u akademskoj 2015./2016.

  III. godina, V. semestar (zimski)

  Naziv kolegija P S V L ECTS Nastavnici Suradnici

  Klasina mehanika 2 30 15 5 doc.dr.sc. Z. Glumac M. Muevi, prof.

  Elektrodinamika 1 30 30 5 doc.dr.sc. J. Brana

  Uvod u statistiku fiziku 30 15 5 izv.prof.dr.sc. R. Risti

  Izborni kolegiji: Studenti biraju 15 ECTS bodova

  Nauk o vrstoi 30 15 3 prof.dr.sc. T. Mrela

  Matematike metode

  fizike 45 30 5 doc.dr.sc. Z. Glumac

  M. Muevi, prof.

  Raunalo u nastavi 30 30 5 izv.prof.dr.sc. V. Radoli mr.sc. S. Petrinak, pred.

  Raunalni praktikum 45 15 5 izv.prof.dr.sc. V. Radoli mr.sc. S. Petrinak, pred.

  Sveuilini izborni kolegij

  VI. semestar (ljetni)

  Naziv kolegija P S V L ECTS Nastavnici Suradnici

  Uvod u kvantnu mehaniku 45 30 7 doc.dr.sc. I. Lukaevi

  Osnove fizike kondezirane

  materije 30 15 5 izv.prof.dr.sc. R. Risti

  Raunalna fizika 15 30 15 5 doc.dr.sc. Z. Glumac doc.dr.sc. I. Lukaevi

  I. Miklavi, pred.

  M. Muevi, prof.

  Zavrni rad 15 5 izv.prof.dr.sc.V. Radoli

  Izborni kolegiji: Studenti biraju 8 ECTS bodova

  Sustavi e-uenja 15 15 30 4 izv.prof.dr.sc. D. Duki D. Matotek, dipl.oec.

  Elektrodinamika 2 30 15 4 izv.prof.dr.sc. R. Risti

  Uvod u astronomiju i

  astrofiziku 30 15 4 doc. dr.sc. M. Poje

  Specijalna i opa teorija

  relativnosti 30 15 4 doc.dr.sc. J. Brana M. Muevi, prof.

  Sveuilini izborni kolegij

 • 6

  Sveuilite Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za fiziku

  Sveuilini preddiplomski studij Fizike

  Izvedbeni plan nastave u akademskoj 2015./2016.

  ISPITNI ROKOVI

  I. godina

  SVEUILINOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA FIZIKE

  Predmet Zimski

  ispitni rok

  Ljetni

  ispitni rok

  Jesenski

  ispitni rok

  Osnove fizike 1

  29.01.2016 u 9 sati

  12.02.2016. u 9 sati

  20.06.2016. u 9 sati

  04.07.2016. u 9 sati

  29.08.2016. u 9 sati

  12.09.2016. u 9 sati

  Matematika 1 (Diferencijalni

  raun)

  02. 02. 2016.

  16. 02. 2016.

  14. 06. 2016.

  28. 06. 2016.

  02. 09. 2016.

  16. 09. 2016.

  Osnove informatike

  28.01.2016. u 8,30sati

  11.02.2016. u 8,30sati 16.06.2016. u 8,30sati

  30.06.2016. u 8,30sati 01.09.2016. u 8,30sati

  15.09.2016. u 8,30sati

  E-ured 05. 02. 2016.

  19. 02. 2016.

  17. 06. 2016.

  01. 07. 2016.

  09. 09. 2016.

  23. 09. 2016.

  Opa i anorganska kemija 1

  29. 01. 2016.

  19. 02. 2016.

  17. 06. 2016.

  01. 07. 2016.

  09. 09. 2016.

  23. 09. 201.

  Geometrija ravnine i prostora

  Uvod u algebru

  10.02.2016.

  24.02.2016.

  21.06.2016.

  05.07.2016.

  01.09.2016.

  15.09.2016.

  Engleski jezik 1

  27. 01. 2016.u 10 sati

  25. 02. 2016.u 10 sati

  15. 06.2015.u 10 sati

  29. 06.2015. u 10 sati

  09.09.2015. u 10 sati

  23.09.2015. u 10 sati

  Njemaki jezik 1 27. 01. 2016.u 10 sati

  25. 02. 2016.u 10 sati

  15. 06.2015.u 10 sati

  29. 06.2015. u 10 sati

  09.09.2015. u 10 sati

  23.09.2015. u 10 sati

  Osnove fizike 2

  02.02.2016 u 8 sati

  23.02.2016. u 8 sati

  17.06.2016. u 9 sati

  01.07.2016. u 9 sati

  31.08.2016. u 9 sati

  14.09.2016. u 9 sati

  Matematika 2 (Integralni raun)

  02. 02. 2016.

  16. 02. 2016.

  14. 06. 2016.

  28. 06. 2016.

  02. 09. 2016.

  16. 09. 2016.

  Opa i anorganska kemija 2

  29. 01. 2016.

  19. 02. 2016.

  17. 06. 2016.

  01. 07. 2016.

  09. 09. 2016.

  23. 09. 201.

  Linearna algebra 1

  02.02.2016. u 9 sati

  16. 02.2016. u 9 sati

  13. 06.2016. u 9 sati

  27. 06.2016. u 9 sati

  05. 09.2016. u 9 sati

  19. 09.2016. u 9 sati

  Algoritmi i strukture podataka

  01.02.2016. u 10 sati

  15.02.2016. u 10 sati

  20.06.2016. u 10 sati

  04.07.2016. u 10 sati

  05.09.2016. u 10 sati

  19.09.2016. u 10 sati

  Engleski jezik 2

  27. 01. 2016.u 10 sati

  25. 02. 2016.u 10 sati

  15. 06.2015.u 10 sati

  29. 06.2015. u 10 sati

  09.09.2015. u 10 sati

  23.09.2015. u 10 sati

  Njemaki jezik 2

  27. 01. 2016.u 10 sati

  25. 02. 2016.u 10 sati

  15. 06.2015.u 10 sati

  29. 06.2015. u 10 sati

  09.09.2015. u 10 sati

  23.09.2015. u 10 sati

 • 7

  Sveuilite Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za fiziku

  Sveuilini preddiplomski studij Fizike

  Izvedbeni plan nastave u akademskoj 2015./2016.

  II. godina

  SVEUILINOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA FIZIKE

  Predmet Zimski

  ispitni rok

  Ljetni

  ispitni rok

  Jesenski

  ispitni rok

  Osnove fizike 3

  02.02.2016. u 10 sati

  23.02.2016. u 10 sati

  15.06.2016. u 8 sati

  06.07.2016. u 8 sati

  07.09.2016. u 8 sati

  28.09.2016. u 8 sati

  Matematika 3 (Funkcije vie

  varijabli)

  28. 01. 2016

  18. 02. 2016.

  16. 06. 2016 .

  07. 07. 2016.

  02. 09. 2016.

  16. 09. 2016.

  Osnove fizikih mjerenja i

  statistike analize

  01. 02. 2016. u 9 sati

  15. 02. 2016. u 9 sati 20. 06. 2016. u 9 sati

  04. 07. 2016. u 9 sati

  05. 09. 2016. u 9 sati

  19. 09. 2016. u 9 sati

  Praktikum iz osnova fizike A

  01.02.2016. u 9 sati

  22.02.2016. u 9 sati 13.06.2016. u 9 sati

  04.07.2016. u 9 sati

  05.09.2016. u 9 sati

  26.09.2016. u 9 sati

  Osnove programiranja 1 07.02.2016.

  21.02.2016. 13.06.2016.

  27.06.2016. 05.09.2016.

  12.09.201.6

  Engleski jezik 3

  27. 01. 2016.u 10 sati

  25. 02. 2016.u 10 sati

  15. 06.2015.u 10 sati

  29. 06.2015. u 10 sati

  09.09.2015. u 10 sati

  23.09.2015. u 10 sati

  Njemaki jezik 3

  27. 01. 2016.u 10 sati

  25. 02. 2016.u 10 sati

  15. 06.2015.u 10 sati

  29. 06.2015. u 10 sati

  09.09.2015. u 10 sati

  23.09.2015. u 10 sati

  Osnove fizike 4

  15.06.2016. 10 sati

  06.07.2016. 10 sati

  07.09.2016. 10 sati

  28.09.2016. 10 sati

  Klasina mehanika 1

  02. 02. 2016. u 9 sati

  16. 02. 2016. u 9 sati 21. 06. 2016. u 9 sati

  05. 07. 2016. u 9 sati 06.09.2016. u 9 sati

  20.09.2016. u 9 sati

  Praktikum iz osnova fizike B

  02.02.2016. u 9 sati

  23.02.2016. u 9 sati 14.06.2016. u 9 sati

  05.07.2016. u 9 sati 06.09.2016. u 9 sati

  27.09.2016. u 9 sati

  Diferencijalne jednadbe

  28. 01. 2016.u 11sati

  11. 02. 2016.u 11sati

  20. 06. 2016.u 11sati

  04. 07. 2016.u 11sati

  05. 09. 2016.u 11 sati

  19. 09. 2016.u 11 sati

  Osnove programiranja 2 07.02.2016.

  21.02.2016. 13.06.2016.

  27.06.2016. 05.09.2016.

  12.09.201.6

  Multimedijski sustavi

  24. 06. 2016. u 12sati

  09. 07. 2016. u 12sati

  13. 09. 2016. u 12 sati

  27. 09. 2016. u 24 sati

  Engleski jezik 4

  27. 01. 2016.u 10 sati

  25. 02. 2016.u 10 sati

  15. 06.2015.u 10 sati

  29. 06.2015. u 10 sati

  09.09.2015. u 10 sati

  23.09.2015. u 10 sati

  Njemaki jezik 4

  27. 01. 2016.u 10 sati

  25. 02. 2016.u 10 sati

  15. 06.2015.u 10 sati

  29. 06.2015. u 10 sati

  09.09.2015. u 10 sati

  23.09.2015. u 10 sati

 • 8

  Sveuilite Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za fiziku

  Sveuilini preddiplomski studij Fizike

  Izvedbeni plan nastave u akademskoj 2015./2016.

  III. godina

  SVEUILINOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA FIZIKE

  Predmet Zimski

  ispitni rok

  Ljetni

  ispitni rok

  Jesenski

  ispitni rok

  Klasina mehanika 2 02. 02. 2016. u 9 sati

  16. 02. 2016. u 9 sati 21. 06. 2016. u 9 sati

  05. 07. 2016. u 9 sati 06.09.2016. u 9 sati

  20.09.2016. u 9 sati

  Elektrodinamika 1

  05.02.2016. u 8 sati

  19.02.2016. u 8 sati 10.06.2016. u 8 sati

  08.07.2016. u 8 sati 09.09.2016. u 8 sati

  23.09.2016. u 8 sati

  Uvod u statistiku fiziku

  25.01.2016. u 8 sati

  22.02. 2016. u 8 sati

  13.06.2016. u 8 sati

  27.06.2016. u 8 sati

  24.09.2016. u 8 sati

  26.09.2016. u 8 sati

  Nauk o vrstoi

  PREMA DOGOVORU PREMA DOGOVORU PREMA DOGOVORU

  Matematike metode fizike 01. 02. 2016. u 9 sati

  15. 02. 2016. u 9 sati

  20. 06. 2016. u 9 sati

  04. 07. 2016. u 9 sati

  05. 09. 2016. u 9 sati

  19. 09. 2016. u 9 sati

  Raunalo u nastavi

  04. 02. 2016. u 8 sati

  18. 02. 2016.u 8 sati 24. 06. 2016. u 8 sati

  09. 07. 2016. u 8 sati 13. 09. 2016. u 8 sati

  27. 09. 2016. u 8 sati

  Specijalna i opa teorija

  relativnosti

  05.02.2016. u 8 sati

  19.02.2016. u 8 sati 10.06.2016. u 8 sati

  08.07.2016. u 8 sati 09.09.2016. u 8 sati

  23.09.2016. u 8 sati

  Uvod u kvantnu mehaniku 05. 02. 2016. 12 sati

  19. 02. 2016. 12 sati 24. 06. 2016. 12 sati

  08. 07. 2016. 12 sati 09.09.2016. 12 sati

  23.09.2016. 12 sati

  Osnove fizike kondenzirane

  materije

  25.01.2016. u 8 sati

  22.02. 2016. u 8 sati

  13.06.2016. u 8 sati

  27.06.2016. u 8 sati

  24.09.2016. u 8 sati

  26.09.2016. u 8 sati

  Raunalna fizika 01. 02. 2016. u 9 sati

  15. 02. 2016. u 9 sati

  20. 06. 2016. u 9 sati

  04. 07. 2016. u 9 sati

  05. 09. 2016. u 9 sati

  19. 09. 2016. u 9 sati

  Sustavi e-uenja

  26.01.2016. u 10 sati

  09.02.2016. u 10 sati

  14.06.2016. u 10 sati

  12.07.2016. u 10 sati

  06.09.2016. u 10 sati

  20.09.2016. u 10 sati

  Elektrodinamika 2 25.01.2016. u 8 sati

  22.02. 2016. u 8 sati

  13.06.2016. u 8 sati

  27.06.2016. u 8 sati

  24.09.2016. u 8 sati

  26.09.2016. u 8 sati

  Uvod u astronomiju i astrofiziku

  03.02.2016. u 9 sati

  24.02.2016. u 9 sati

  15.06.2016.u 9 sati

  06.07.2016.u 9 sati

  07.09.2016. u 9 sati

  28.09.2016. u 9 sati

  Raunalni praktikum 04.02.2016. u 12 sati

  18.02.2016. u 12 sati

  23.06.2016. u 10 sati

  08.07.2016. u 10 sati

  15.09.2016. u 8 sati

  29.09.2016. u 8 sati

 • 9

  Sveuilite Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za fiziku

  Sveuilini preddiplomski studij Fizike

  Izvedbeni plan nastave u akademskoj 2015./2016.

  KOLEGIJI - NAINI PROVJERE ZNANJA, ISHODI UENJA I LITERATURA

  NA PREDDIPLOMSKOM SVEUILINOM STUDIJU FIZIKE

  Naziv predmeta OSNOVE FIZIKE 1

  Kod F101

  Vrsta Predavanja (60), Seminari (15), Auditorne vjebe (30)

  Razina Osnovni predmet

  Godina 1. Semestar 1.

  ECTS 9 ECTS bodova

  Nastavnik Izv. prof. dr. sc. Branko Vukovi, D. Kuvedi, prof

  Cilj ili svrha

  kolegija

  Usvojiti temeljna znanja i koncepte iz podruja kinematike i dinamike (mehanike),

  statike te relativistike mehanike i mehanike fluida te titranja. Pripremiti se za

  kolegije koji slijede i koji zahtijevaju poznavanje prirodnih zakona iz navedenih

  podruja.

  Preduvjeti za

  upis

  Steene kompetencije iz fizike i matematike na prethodnim razinama obrazovanja;

  upisan sveuilini preddiplomski studij.

  Ishodi uenja

  Nakon uspjeno zavrenog kolegija student e moi:

  1. Definirati osnovne fizikalne veliine i pripadne mjerne jedinice; znati razlikovati osnovne i izvedene, te vektorske i skalarne veliine.

  2. Definirati osnovne pojmove i opisati pojave iz kinematike i dinamike. 3. Pravilno tumaiti grafiki prikaz fizikalnih veliina i njihove meusobne

  ovisnosti.

  4. Definirati osnovne pojmove i opisati pojave iz podruja relativistike mehanike.

  5. Pravilno opisati i interpretirati zakone ouvanja. 6. Pravilno opisati i interpretirati zakone statike. 7. Pravilno opisati i interpretirati zakone i pojave mehanike fluida te titranja. 8. Ispravno vrednovati rezultate dobivene rjeavanjem zadataka. Primijeniti

  steeno znanje iz obraenih podruja.

  Povezanost

  ishoda uenja,

  nastavnih

  metoda i

  ocjenjivanja

  Nastavna

  aktivnost EC

  TS

  Ish

  od

  ue

  nja

  Aktivnost

  studenata

  Metode

  procjenjivanja

  Bodovi

  min max

  Pohaanje

  nastave 1 1-8

  Prisutnost na

  nastavi

  Evidencija

  prisutnosti

  (vlastoruni

  potpis

  studenta).

  0 10

  Kolokviji

  (provjera

  znanja)

  3 1-8 Iskazi definicija i

  fizikalnih

  zakona. Izvodi

  Pismeni

  kolokviji

  (3 kolokvija u

  0 30

 • 10

  matematikih

  izraza za

  pojedine

  fizikalne veliine.

  Opisivanje

  demonstracijskih

  pokusa izvedenih

  na nastavi.

  Rjeavanje

  numerikih

  zadataka.

  semestru).

  Seminari

  (samostalan

  rad)

  1 1-8

  Istraivanje na

  zadanu temu, te

  pisanje teksta

  seminara. Izrada

  prezentacije, te

  usmeno izlaganje

  seminara.

  Ocjena pisanog

  seminara (do 5

  bodova), te

  ocjena usmenog

  izlaganja (do 5

  bodova).

  0 10

  Domaa

  zadaa 1 1-8

  Rjeavanje

  numerikih

  zadataka.

  Provjera i

  diskusija na

  sljedeim

  vjebama ili

  konzultacijama.

  0 10

  Zavrni

  ispit 3 1-8

  Rjeavanje

  numerikih

  zadataka kao

  pismena

  provjera znanja

  i usmena

  provjera

  razumijevanja

  fizikalnih

  zakonitosti.

  Pismeni ispit,

  usmeni ispit. 0 40

  Ukupno 9 0 100

  Konzultacije

  doc.dr.sc. Denis Stani: srijeda, 12:00-14:00

  dr.sc. Marina Poje: utorak, 12:00-14:00

  Maja Varga Pajtler, prof.: utorak, 12:00-14:00

  Kompetencije

  koje se stjeu

  Razumijevanje osnovnih fizikalnih pojmova i relacija vezanih uz mehaniku, statiku,

  relativistiku mehaniku, mehaniku fluida i titranje.

  Uoavanje koncepata koji su zajedniki razliitim podrujima.

  Sposobnost formuliranja i izvoenja osnovnih jednadbi i njihovog koritenje u

  rjeavanju problema, objanjavanju prirodnih pojava i principa rada izabranih

  ureaja i instrumenata.

  Razvijanje analitikog i kvantitativnog pristupa rjeavanju zadataka.

  Prikazati odnos fizikalnih veliina pomou grafova te tumaiti znaenje grafikog

  prikaza i meusobnog odnosa fizikalnih veliina.

  Razvijanje vjetina znanstvenog istraivanja.

  Razvijanje pisanih i govornih komunikacijskih vjetina te strunog izraavanja

  prilikom pisanja seminara te javnog nastupa.

 • 11

  Sadraj

  Uvod u fiziku. Jedinice fizikalnih veliina. Gibanje tijela; brzina gibanja, ubrzanje,

  slobodni pad , kosina, vertikalni hitac, kosi hitac, kruno gibanje. Dinamika;

  Newtonovi zakoni, zakon ouvanja koliine gibanja. Gravitacija. Zakoni dinamike

  za dva sustava u relativnom gibanju; Galileijeve transformacije koordinata, kruno

  gibanje sustava, Coriolisova sila. Elastina sila. Sila trenja. Rad. Energija; zakon

  ouvanja mehanike energije. Snaga. Sraz. Relativistika mehanika; Lorentzove

  transformacije, kontrakcija duine, dilatacija vremena, relativistika koliina

  gibanja; relativistika energija. Statika; teite, poluga, rotacija tijela oko nepomine

  osi, pouak o usporednim osima, zakon sauvanja zakretnog momenta, rotacija tijela

  oko slobodne osi. Statika fluida; ravnotea za vie fluida u polju sile tee, hidrauliki

  tlak, uzgon, atmosferski tlak, povrinska napetost, kapilarnost. Dinamika fluida;

  jednadba kontinuiteta, Bernoullijeva jednadba, viskoznost, protjecanje realnog

  fluida kroz cijev, gibanje tijela u fluidu, mjerenje viskoznosti i pogrjeke mjerenja.

  Titranje; matematiko njihalo, Lissajousove krivulje, prigueno titranje, tjerani

  harmoniki oscilator, fizikalno njihalo.

  Preporuena

  literatura

  1. Planini, J., Osnove fizike 1, kolska knjiga, Zagreb, 2005. 2. Cindro, N., Fizika 1, kolska knjiga, Zagreb, 1988. 3. Kulii, P., Mehanika i toplina, kolska knjiga, Zagreb, 1990. 4. http://kolegij.fizika.unios.hr/of1/nastavni-materijali/

  Dopunska

  literatura

  1. Pai, M., Gibanje, Sile, Valovi, Liber, Zagreb, 1997. 2. Kittel, C., Knight, W., Ruderman, M., Mehanika, Tehnika knjiga, Zagreb,

  1986.

  3. Young, H., Freedman, R., University Physics, Addison-Wesley Publ., New York, 1996.

  4. E. Babi, R. Krsnik i M. Oko, Zbirka rijeenih zadataka iz fizike, kolska knjiga, Zagreb 2004.

  5. P. Kulii, L.Bistrii, D. Horvat, Z. Narani, T. Petrovi i D. Pevec, Rijeeni zadaci iz mehanike i topline, kolska knjiga, Zagreb, 2002.

  Oblici

  provoenja

  nastave

  Predavanja (60 sati) uz koritenje Power Point prezentacija, interaktivnih simulacija,

  izvoenje demonstracijskih pokusa, rjeavanje izabranih primjera zadataka,

  samostalno i u grupi, diskusiju te testove za provjeru znanja.

  Rjeavanje numerikih zadataka na auditornim vjebama (30 sati) uz vodstvo

  asistenta. U sklopu auditornih vjebi studenti dobivaju dodatne zadatke za vjebu,

  koje samostalno rjeavaju.

  Studentske prezentacije i rasprave pojedinih tema na seminaru (15 sati).

  Provjera rjeenja i diskusija na satovima predvienim za konzultacije.

  Nain provjere

  znanja i

  polaganja ispita

  Studenti imaju mogunost polaganja numerikih zadataka i teorije putem tri

  kolokvija u semestru. Ako iz svakog podruja na svakom kolokviju ostvare vie od

  60% bodova osloboeni su pismenog odnosno usmenog dijela ispita.

  Ostali studenti pristupaju pismenom i usmenom ispitu.

  Jezik poduke i

  mogunosti

  praenja na

  drugim jezicima

  Hrvatski i engleski

  http://kolegij.fizika.unios.hr/of1/nastavni-materijali/

 • 12

  Nain praenja

  kvalitete i

  uspjenosti

  izvedbe svakog

  predmeta i/ili

  modula

  Anonimna anketa nakon odrane nastave posluit e u identifikaciji i ispravljanju

  slabih toaka u strukturi i izvedbi kolegija.

  Naziv predmeta OSNOVE FIZIKE 2

  Kod F102

  Vrsta Predavanja (60), Seminari (15), Auditorne vjebe (30)

  Razina Osnovni predmet

  Godina 1. Semestar 2.

  ECTS 9 ECTS bodova

  Nastavnik Izv. prof. dr. sc. Branko Vukovi, D. Kuvedi, prof

  Cilj ili svrha

  kolegija

  Usvojiti temeljna znanja i koncepte iz podruja elektriciteta i magnetizma. Pripremiti

  se za kolegije koji slijede i koji zahtijevaju poznavanje prirodnih zakona iz navedenih

  podruja.

  Preduvjeti za

  upis

  Steene kompetencije iz fizike i matematike na prethodnim razinama obrazovanja;

  upisan sveuilini preddiplomski studij.

  Ishodi uenja

  Nakon uspjeno zavrenog kolegija student e moi:

  1. Definirati osnovne pojmove i opisati pojave iz podruja elektriciteta i magnetizma.

  2. Pravilno tumaiti grafiki prikaz fizikalnih veliina i njihove meusobne ovisnosti.

  3. Pravilno opisati i interpretirati demonstracijske pokuse i z navedenih podruja. 4. Ispravno vrednovati rezultate dobivene rjeavanjem zadataka. Primijeniti

  steeno znanje iz obraenih podruja te samostalno nastaviti proirivati svoja

  znanja iz navedenog podruja.

  Povezanost

  ishoda uenja,

  nastavnih

  metoda i

  ocjenjivanja

  Nastavna

  aktivnost EC

  TS

  Ish

  od

  ue

  nja

  Aktivnst

  studenata

  Metode

  procjenjivanja

  Bodovi

  min max

  Pohaanje

  nastave 1 1-4

  Prisutnost na

  nastavi

  Evidencija

  prisutnosti

  (vlastoruni

  potpis

  studenta).

  0 10

  Kolokviji

  (provjera

  znanja)

  3 1-4

  Iskazi definicija i

  fizikalnih

  zakona. Izvodi

  matematikih

  izraza za

  pojedine

  fizikalne veliine.

  Opisivanje

  demonstracijskih

  Pismeni

  kolokviji

  (3 kolokvija u

  semestru).

  0 30

 • 13

  pokusa izvedenih

  na nastavi.

  Rjeavanje

  numerikih

  zadataka.

  Seminari

  (samostalan

  rad)

  1 1-4

  Istraivanje na

  zadanu temu, te

  pisanje teksta

  seminara. Izrada

  prezentacije, te

  usmeno izlaganje

  seminara.

  Ocjena pisanog

  seminara (do 5

  bodova), te

  ocjena usmenog

  izlaganja (do 5

  bodova).

  0 10

  Domaa

  zadaa 1 4

  Rjeavanje

  numerikih

  zadataka.

  Provjera i

  diskusija na

  sljedeim

  vjebama ili

  konzultacijama.

  10

  Zavrni

  ispit 3 1-4

  Rjeavanje

  numerikih

  zadataka kao

  pismena

  provjera znanja

  i usmena

  provjera

  razumijevanja

  fizikalnih

  zakonitosti.

  Pismeni ispit,

  usmeni ispit. 0 40

  Ukupno 9 0 100

  Konzultacije

  doc.dr.sc. Denis Stani: srijeda, 12:00-14:00

  dr.sc. Marina Poje: utorak, 12:00-14:00

  Maja Varga Pajtler, prof.: utorak, 12:00-14:00

  Kompetencije

  koje se stjeu

  Razumijevanje osnovnih fizikalnih pojmova i relacija vezanih uz elektricitet i

  magnetizam.

  Uoavanje koncepata koji su zajedniki razliitim podrujima.

  Sposobnost formuliranja i izvoenja osnovnih jednadbi i njihovog koritenje u

  rjeavanju problema, objanjavanju prirodnih pojava i principa rada izabranih ureaja

  i instrumenata.

  Razvijanje analitikog i kvantitativnog pristupa rjeavanju zadataka.

  Prikazati odnos fizikalnih veliina pomou grafova te tumaiti znaenje grafikog

  prikaza i meusobnog odnosa fizikalnih veliina.

  Razvijanje vjetina znanstvenog istraivanja.

  Razvijanje pisanih i govornih komunikacijskih vjetina te strunog izraavanja

  prilikom pisanja seminara te javnog nastupa.

  Sadraj

  Elektricitet. Coulombov zakon. Elektrino polje. Rad u elektrinom polju. Elektrini

  potencijal. Elektrina influencija, indukcija. Gaussov teorem. Raspodjela naboja na

  vodiu. Elektrini kondenzatori. Dielektrinost; polarizacija dielektrika. Energija

  elektrostatskog polja. Izvori elektrine energije, elektrostatski strojevi. Elektromotorna

  sila. Elektrina struja. Jouleov zakon. Ohmov zakon. Elektrini otpor. Spajanje otpora.

  Potenciometar. Kirchoffovi zakoni. antiranje vodia. Struja u elektrolitima. Struja u

 • 14

  vakuumu i plinovima. Struja u poluvodiima.

  Magnetizam. Magnetsko polje elektrine struje. Biot-Savartov zakon. Amperov

  teorem. Djelovanje magnetskog polja na elektrinu struju. Elektrodinamika sila.

  Lorentzova sila. Sila izmeu usporednih vodia struje; amper. Rad elektrodinamike

  sile. Magnetski tok. Strujna petlja u magnetskom polju. Galvanometar: ampermetar,

  voltmetar. Elektromagnetska indukcija; inducirana struja. Faradayev zakon

  elektromagnetske indukcije. Lenzovo pravilo. Inducirana elektromotorna sila;

  generator izmjenine struje, dinamostroj. Meuinduktivitet. Samoindukcija. Elektrina

  struja u RL, RC i LC krugu. Energija magnetskog polja. Energija kondenzatora;

  izbijanje kondenzatora u LC krugu i u LRC krugu. Izmjenina elektrina struja; otpori

  u krugu izmjenine struje. Ohmov zakon za izmjeninu struju.. Snaga izmjenine

  struje.. Transformator. Induktor. Trofazna izmjenina struja.. Elektrini motori.

  Magnetska svojstva tvari. Magnetska permeabilnost. Potencijalna energija tijela u

  magnetskom polju. Magnetizacija. Dijamagnetizam. Paramagnetizam.

  Feromagnetizam. Krivulja magnetizacije. Magnetska histereza. Elektromagneti.

  Elektrodinamiki mikrofon. Magnetska vrpca. Maxwellove jednadbe.

  Elektromagnetski valovi; spektar elektromagnetskih valova.

  Preporuena

  literatura

  1. Cindro, N., Fizika 2, kolska knjiga, Zagreb, 1988. 2. Kulii, P., Lopac, V., Elektromagnetske pojave i struktura tvari, kolska

  knjiga, Zagreb, 1991.

  3. http://kolegij.fizika.unios.hr/of2/nastavni-materijali/

  Dopunska

  literatura

  1. Pai, M., Osnove fizike, III dio, Liber, Zagreb, 1989. 2. Purcell, M., Berkeleyski teaj fizike, II dio (Elektricitet i magnetizam),

  Tehnika knjiga, Zagreb 1988.

  3. E. Babi, R. Krsnik i M. Oko, Zbirka rijeenih zadataka iz fizike, kolska knjiga, Zagreb 2004.

  Oblici

  provoenja

  nastave

  Predavanja (60 sati) uz koritenje Power Point prezentacija, interaktivnih simulacija,

  izvoenje demonstracijskih pokusa, rjeavanje izabranih primjera zadataka,

  samostalno i u grupi, diskusiju te testove za provjeru znanja.

  Rjeavanje numerikih zadataka na auditornim vjebama (30 sati) uz vodstvo

  asistenta. U sklopu auditornih vjebi studenti dobivaju dodatne zadatke za vjebu,

  koje samostalno rjeavaju. Provjera rjeenja i diskusija na satovima predvienim za

  konzultacije.

  Studentske prezentacije i rasprave pojedinih tema na seminaru (15 sati).

  Nain provjere

  znanja i

  polaganja ispita

  Studenti imaju mogunost polaganja numerikih zadataka i teorije putem tri kolokvija

  u semestru. Ako iz svakog podruja na svakom kolokviju ostvare vie od 60% bodova

  osloboeni su pismenog odnosno usmenog dijela ispita.

  Ostali studenti pristupaju pismenom i usmenom ispitu.

  Jezik poduke i

  mogunosti

  praenja na

  drugim

  jezicima

  Hrvatski i engleski

  Nain praenja

  kvalitete i

  uspjenosti

  izvedbe svakog

  predmeta i/ili

  Anonimna anketa nakon odrane nastave posluit e u identifikaciji i ispravljanju

  slabih toaka u strukturi i izvedbi kolegija.

  http://kolegij.fizika.unios.hr/of2/nastavni-materijali/

 • 15

  modula

  Naziv predmeta OSNOVE FIZIKE 3

  Kod F103

  Vrsta Predavanja (60), Seminari (15), Auditorne vjebe (30)

  Razina Osnovni predmet

  Godina 2. Semestar 3.

  ECTS 9 ECTS

  Nastavnik Doc. dr. sc. Denis Stani, I. Krpan, asistentica (znanstveni novak)

  Cilj ili svrha

  kolegija

  Usvojiti temeljna znanja i koncepte iz podruja valova, optike, akustike i atomske

  fizike. Pripremiti se za kolegije koji slijede i koji zahtijevaju poznavanje prirodnih

  zakona iz navedenih podruja.

  Preduvjeti za upis Kompetencije steene u kolegijima Osnove fizike 1, Osnove fizike 2, Matematike

  1 i Matematike 2.

  Ishodi uenja

  1. Definirati osnovne pojmove i opisati pojave iz teorije valova. 2. Definirati osnovne pojmove i opisati pojave iz podruja akustike. 3. Pravilno opisati i interpretirati zakone i pojave geometrijske i fizikalne

  optike.

  4. Objasniti linijske spektre i energijske nivoe u atomima. 5. Objasniti princip rada lasera. 6. Ispravno vrjednovati rezultate dobivene rjeavanjem zadataka. 7. Primijeniti steeno znanje iz podruja valova i optike u praksi te

  samostalno nastaviti proirivati svoja znanja iz navedenog podruja.

  Povezanost ishoda

  uenja, nastavnih

  metoda i

  ocjenjivanja

  Na

  sta

  vn

  a

  ak

  tiv

  no

  st

  EC

  TS

  Ish

  od

  ue

  nja

  Ak

  tiv

  no

  st

  stu

  den

  ata

  Met

  od

  e

  pro

  cjen

  jiv

  an

  ja

  Bodovi

  min

  ma

  x

  Pohaanje

  predavanja

  0,9 1-7 Prisutnost na

  nastavi

  Evidencija 0 10

  Provjera

  znanja

  (kolokvij)

  4,5 1-7 Iskazi definicija i

  fizikalnih zakona.

  Izvodi

  matematikih

  izraza za pojedine

  fizikalne veliine.

  Pismeni

  kolokvij (3

  kolokvija u

  semestru)

  0 50

 • 16

  Opisivanje

  demonstracijskih

  pokusa izvedenih

  na nastavi.

  Rjeavanje

  numerikih

  zadataka

  Seminari 0,9 7 Istraivanje na

  zadanu temu, te

  pisanje teksta

  seminara. Izdrada

  prezentacije, te

  usmeno izlaganje

  seminara.

  Ocjena

  pisanog

  seminara (do 5

  bodova) te

  ocjena

  usmenog

  izlaganja (do 5

  bodova)

  0 10

  Domae

  zadae

  1,35 6 Rjeavanje

  numerikih

  zadataka

  Kratki pismeni

  ispit na

  poetku svakih

  auditornih

  vjebi

  0 15

  Zavrni

  ispit

  1,35 1-7 Rjeavanje

  zadataka

  viestrukog izbora

  Pismeni (ili

  usmeni) ispit

  0 15

  Ukupno 9 0 100

  Konzultacije

  Izv. prof. dr.sc. Branko Vukovi: srijeda, 10-12

  Ivana Krpan, prof.: etvrtak, 12-13

  Maja Varga Pajtler, prof.: etvrtak, 12-13

  Kompetencije koje

  se stjeu

  Razumijevanje osnovnih fizikalnih pojmova i relacija vezanih uz titranje, valove i

  optiku. Uoavanje koncepata koji su zajedniki razliitim podrujima. Sposobnost

  izvoenja osnovnih jednadbi i njihovog koritenje u rjeavanju problema,

  objanjavanju prirodnih pojava i principa rada izabranih ureaja i instrumenata.

  Razvijanje analitikog i kvantitativnog pristupa rjevanju zadataka. Sposobnost

  prikazivanja odnosa fizikalnih veliina pomou grafova te tumaenje grafikog

  prikaza. Razvijanje vjetina znanstvenog istraivanja. Razvijanje pisanih i

  govornih komunikacijskih vjetina te strunog izraavanja prilikom pisanja

  seminara te javnog natupa.

  Sadraj

  Valovi; jednadba longitudinalnog vala, stojni valovi, transverzalni valovi.

  Akustika; stojni valovi u stupu zraka, brzina zvuka, prijenos energije progresivnim

  valovima. Dopplerov efekt. Izvori zvuka. Osjetljivost ljudskog uha na zvuk.

  Ultrazvuk. Optika; geometrijska optika, zakoni odbijanja i loma svjetlosti, totalna

  refleksija. Ravno zrcalo, sferna zrcala. Optika prizma. Disperzija svjetlosti. Sferni

  dioptar. Optiki ureaji; oko, lupa, mikroskop, dalekozor. Fotometrija. Fizikalna

  optika; interferencija svjetlosti. Fresnelova zrcala, Lloydovo zrcalo, interferencija

  na planparalelnoj ploi, Newtonovi kolobari. Michelsonov interferometar. Ogib

  svjetlosti; Fraunhoferov ogib, optika reetka, Fresnelov ogib. Polarizirana

  svjetlost. Dvolom. Malusev zakon. Optika aktivnost. Linijski atomski spektri.

 • 17

  Struktura atoma. Laseri.

  Preporuena

  literatura

  - Planini, J., Osnove fizike III., Valovi akustika optika - uvod u atomsku fiziku, Filozofski fakultet Osijek, 2005.

  - http://kolegij.fizika.unios.hr/of3

  - http://moodle.fizika.unios.hr/

  - Hen-Bartoli, V., Kulii, P., Valovi i optika, kolska knjiga, Zagreb, 1991.

  - Cindro, N., Fizika 1, kolska knjiga, Zagreb, 1988.

  - Hen-Bartoli, V., Bae, M., Bistrii, L., Horvat, D., Kulii, P., Rjeeni zadaci iz valova i optike, kolska knjiga, Zagreb, 1992.

  Dopunska

  literatura

  - Pai, M., Gibanje, Sile, Valovi, Liber, Zagreb, 1997.

  - Pai, M., Osnove fizike, IV dio, Sveuilina naklada Liber, Zagreb, 1983.

  - Halliday, D., Resnick, R., Walker, J., Fundamentals of physics, John Wiley & Sons, Hoboken, 2003.

  - Young, H., Freedman, R., University Physics, with modern physics Addison-Wesley Publ., New York, 2008.

  - Giambattista, A i suradnici, College physics, McGraw Hill, 2007.

  - E. Babi, R. Krsnik i M. Oko. Zbirka rijeenih zadataka iz fizike. kolska knjiga, Zagreb 2004.

  Oblici provoenja

  nastave

  Predavanja (60 sati) uz koritenje Power Point prezentacija, interaktivnih

  simulacija, izvoenje demonstracijskih pokusa, rjeavanje izabranih primjera

  zadataka, samostalno i u grupi, diskusiju te testove za provjeru znanja.

  Rjeavanje numerikih zadataka na auditornim vjebama (30 sati) uz vodstvo

  asistenta. U sklopu auditornih vjebi studenti dobivaju dodatne zadatke za vjebu,

  koje samostalno rjeavaju.

  Studentske prezentacije i rasprave pojedinih tema na seminaru (15 sati).

  Provjera rjeenja i diskusija na satovima predvienim za konzultacije.

  Nain provjere

  znanja i polaganja

  ispita

  Kratke provjere znanja na svakim vjebama, kolokvij svakog mjeseca, te zavrni

  ispit na kraju semestra. Studenti koji pri provjerama znanja, pohaanju nastave te

  izradi seminara ostvare vie od 60% bodova osloboeni su polaganja pismenog i

  usmenog dijela ispita. Ostali studenti pristupaju pismenom i usmenom ispitu.

  Jezik poduke i

  mogunosti

  praenja na

  drugim jezicima

  Hrvatski i engleski

  Nain praenja

  kvalitete i

  uspjenosti

  izvedbe svakog

  predmeta i /ili

  modula

  Anonimna anketa nakon odrane nastave posluit e da se identificiraju slabe toke

  u strukturi i izvedbi kolegija.

  http://kolegij.fizika.unios.hr/of3http://moodle.fizika.unios.hr/

 • 18

  Naziv predmeta OSNOVE FIZIKE 4

  Kod F104

  Vrsta Predavanja (60), Seminari (15), Auditorne vjebe (30)

  Razina Osnovni predmet

  Godina 2. Semestar 4.

  ECTS 9 ECTS

  Nastavnik Doc. dr. sc. Denis Stani, I. Krpan, asistentica (znanstveni novak)

  Cilj ili svrha

  kolegija

  Usvojiti temeljna znanja i koncepte iz podruja: struktura tvari, kinetika teorija

  plinova, toplina, termodinamika, struktura atoma, nuklarne reakcije, standardni

  kozmoloki model estica. Pripremiti se za kolegije koji slijede i koji zahtijevaju

  poznavanje prirodnih zakona iz navedenih podruja.

  Preduvjeti za upis Poloeni ispiti iz kolegija Osnove fizike 1, Osnove fizike 2, Matematika 1 i

  Matematika 2.

  Ishodi uenja

  1. Definirati osnovne pojmove i opisati pojave iz strukture tvari. 2. Definirati osnovne pojmove i opisati pojave iz kinetike teorije plinova. 3. Pravilno opisati i interpretirati zakone i pojave vezane uz prijenos topline,

  termodinamiku i toplinske strojeve.

  4. Izloiti povijesni razvoj ideje o strukturi atoma, opisati strukturu atomske jezgre.

  5. Samostalno rijeiti Schroedingerovu jednadbu u jednostavnijim sluajevima.

  6. Definirati osnovne pojmove iz podruja kozmologije i elementarnih estica. 7. Definirati osnovne pojmove i objasniti strukturu periodnog sustava

  elemenata

  8. Ispravno vrjednovati rezultate dobivene rjeavanjem zadataka. 9. Primijeniti steeno znanje iz podruja topline, termodinamike i moderne

  fizike u praksi, te samostalno nastaviti proirivati svoja znanja iz navedenog

  podruja.

  Povezanost ishoda

  uenja, nastavnih

  metoda i

  ocjenjivanja

  Na

  sta

  vn

  a

  ak

  tiv

  no

  st

  EC

  TS

  Ish

  od

  ue

  nja

  Ak

  tiv

  no

  st

  stu

  den

  ata

  Met

  od

  e

  pro

  cjen

  jiv

  an

  ja

  Bodovi

  min

  ma

  x

  Pohaanje

  predavanja

  0,9 1-9 Prisutnost na

  nastavi

  Evidencija 0 10

  Provjera

  znanja

  (kolokvij)

  4,5 1-9 Iskazi definicija i

  fizikalnih zakona.

  Izvodi

  matematikih

  izraza za pojedine

  Pismeni

  kolokvij (3

  kolokvija u

  semestru)

  0 50

 • 19

  fizikalne veliine.

  Opisivanje

  demonstracijskih

  pokusa izvedenih

  na nastavi.

  Rjeavanje

  numerikih

  zadataka

  Seminari 0,9 9 Istraivanje na

  zadanu temu, te

  pisanje teksta

  seminara. Izdrada

  prezentacije, te

  usmeno izlaganje

  seminara.

  Ocjena

  pisanog

  seminara (do 5

  bodova) te

  ocjena

  usmenog

  izlaganja (do 5

  bodova)

  0 10

  Domae

  zadae

  1,35 8 Rjeavanje

  numerikih

  zadataka

  Kratki pismeni

  ispit na

  poetku svakih

  auditornih

  vjebi

  0 15

  Zavrni

  ispit

  1,35 1-9 Rjeavanje

  zadataka

  viestrukog izbora

  Pismeni ispit 0 15

  Ukupno 9 0 100

  Konzultacije

  Izv. prof. dr.sc. Branko Vukovi: srijeda, 10-12

  Ivana Krpan, prof.: etvrtak, 12-13

  Maja Varga Pajtler, prof.: etvrtak, 12-13

  Kompetencije koje

  se stjeu

  Pretpostavke statistikog i termodinamikog opisa mnogoestinih sustava.

  Povezivanje zakona porasta entropije u izoliranim sustavima i fenomenolokih

  formulacija drugog zakona termodinamike. Rastumaiti princip rada toplinskih

  strojeva pomou p-V dijagrama. Primjena temeljnih termodinamikih zakona na

  fazne prijelaze. Rjeavanje jednostavnih problema vezanih uz prijenosne pojave.

  Izloiti povijesni razvoj ideje o strukturi atoma. Rastumaiti nunost zamjene

  deterministikog opisa prirode s probabilistikim. Rjeavanje Schroedingerove

  jednadbe u jednostavnim sluajevima. Opis strukture jezgre. Opisati princip rada

  nuklearnih reaktora

  Sadraj

  Struktura tvari; koliina tvari, mol. Brownovo gibanje. Difuzija. Molekulske sile.

  Agregatna stanja tvari. Kinetika teorija plinova. Plinske jednadbe. Raspodjela

  brzina molekula plina. Temperatura. Termometrija. Promjena agregatnih stanja

  tvari. Zasiene pare. Vlanost zraka. Prijelazni dijagrami kristal-tekuina-plin trojna

  toka. Kalorimetrija; mjerenje topline, toplinski kapacitet, kalorimetri. Vrelite,

  talite, latentna toplina. Daltonov zakon. Realni plinovi, van der Walsova

  jednadba. Termodinamika; unutarnja energija, rad plina. Prvi zakon

  termodinamike. Gay-Lussac Jouleov pokus. Mayerova relacija. Entalpija.

  Adijabatske jednadbe. Drugi zakon termodinamike, perpetuum mobile.

  Reverzibilni i ireverzibilni procesi. Statistika teorija topline. Entropija. Ditermni

 • 20

  kruni procesi. Carnotov kruni proces. Koeficijent toplinskog iskoritenja..

  Prigueno protjecanje plina. Clausius-Clapeyronova jednadba. Toplinski strojevi.

  Termodinamika ljestvica temperature. Motori s unutarnjim sagorjevanjem.

  Hladnjak. Toplinska pumpa. Prijenos topline. Spektar zraenja crnog tijela.

  Kirchhoffov zakon zraenja. Planckov zakon zraenja. Stefanov zakon zraenja.

  Struktura atoma. Schroedingerova valna jednadba, valne funkcije elektrona za

  vodikov atom. Relacija neodreenosti. Kvantni brojevi. Paulijev princip iskljuenja.

  Periodni sustav elemenata. Atomska jezgra. radioaktivnost i zakon raspada.

  Nuklearne reakcije; fisija, fuzija. Akceleratori estica. Rentgensko zraenje.

  Interakcija zraenja u tvari. Dozimetrija zraenja. Zatita od zraenja. Fizika

  estica; kvarkovi. Standardni kozmoloki model svemira.

  Preporuena

  literatura

  - Cindro, N., Fizika 1, kolska knjiga, Zagreb, 1991.

  - http://kolegij.fizika.unios.hr/of4

  - http://moodle.fizika.unios.hr/

  - Kulii, P., Mehanika i toplina, kolska knjiga, Zagreb, 2005.

  - Kulii, P., Lopac, V., Elektromagnetske pojave i struktura tvari, kolska knjiga, Zagreb, 1991.

  - Kulii, P., Bistrii, L., Horvat, D. et al., Rijeeni zadaci iz mehanike i topline, kolska knjiga, Zagreb, 2007.

  Dopunska

  literatura

  - Pai, M., Toplina, Termodinamika, Energija, Liber, Zagreb, 1993.

  - Halliday, D., Resnick, R., Walker, J., Fundamentals of physics, John Wiley & Sons, Hoboken, 2003.

  - Young, H., Freedman, R., University Physics, with modern physics Addison-Wesley Publ., New York, 2008.

  - Giambattista, A i suradnici, College physics, McGraw Hill, 2007.

  - E. Babi, R. Krsnik i M. Oko. Zbirka rijeenih zadataka iz fizike. kolska knjiga, Zagreb 2004.

  Oblici provoenja

  nastave

  Predavanja (60 sati) uz koritenje Power Point prezentacija, interaktivnih

  simulacija, izvoenje demonstracijskih pokusa, rjeavanje izabranih primjera

  zadataka, samostalno i u grupi, diskusiju te testove za provjeru znanja.

  Rjeavanje numerikih zadataka na auditornim vjebama (30 sati) uz vodstvo

  asistenta. U sklopu auditornih vjebi studenti dobivaju dodatne zadatke za vjebu,

  koje samostalno rjeavaju.

  Studentske prezentacije i rasprave pojedinih tema na seminaru (15 sati).

  Provjera rjeenja i diskusija na satovima predvienim za konzultacije.

  Nain provjere

  znanja i polaganja

  ispita

  Kratke provjere znanja na svakim vjebama, kolokvij svakog mjeseca, te zavrni

  ispit na kraju semestra. Studenti koji pri provjerama znanja, pohaanju nastave te

  izradi seminara ostvare vie od 60% bodova osloboeni su polaganja pismenog i

  usmenog dijela ispita. Ostali studenti pristupaju pismenom i usmenom ispitu.

  Jezik poduke i

  mogunosti

  praenja na

  drugim jezicima

  Hrvatski i engleski

  Nain praenja Anonimna anketa nakon odrane nastave posluit e da se identificiraju slabe toke

  http://kolegij.fizika.unios.hr/of4http://moodle.fizika.unios.hr/

 • 21

  kvalitete i

  uspjenosti

  izvedbe svakog

  predmeta i /ili

  modula

  u strukturi i izvedbi kolegija.

  Naziv predmeta KLASINA MEHANIKA 1

  Kod F105

  Vrsta Predavanja (30), Auditorne vjebe (15)

  Razina Osnovni predmet

  Godina 2. Semestar 4.

  ECTS 4

  Nastavnik doc.dr.sc. Zvonko Glumac; Matko Muevi, prof

  Cilj ili svrha

  kolegija

  1. Pokazati poznavanje i razumjevanje slijedeih temeljnih

  koncepata u:

  - Newtonovoj mehanici u jednoj, dvije i tri dimenzije,

  - titranjima,

  - gibanju estice pod djelovanjem centralnih sila,

  - Newtonovi zakoni gibanja u neinercijskim sustavima.

  2. Razviti kod studenata vjetinu primjene matematike na

  rjeavanje fizikih problema.

  Preduvjeti za upis Opa fizika 1, F101.

  Ishodi uenja Nakon uspjeno zavrenog kolegija student e moi:

  1. primjeniti vektorski raun pri rjeavanju osnovnih problema klasine mehanike,

  2. razumjeti i primijeniti Newtonove aksiome, 3. opisati svojstva slobodnog, priguenog i tjeranog harmonijskog oscilatora, 4. razumjeti zakon gravitacije, 5. razumjeti vezu meu inercijskim i neinercijskim sustavima.

  Povezanost ishoda

  uenja, nastavnih

  metoda i

  ocjenjivanja

  Nastavna

  aktivnost

  EC

  TS

  Ish

  od

  ue

  nja

  Aktivnost

  studenata

  Metode

  procjenjivan

  ja

  Bodovi

  min max

  Pohaanj

  e

  predavan

  ja

  0 - Prisutnost na

  nastavi

  Evidencija 0 0

  Provjera

  znanja

  (kolokvij)

  2 1-5 Priprema za

  pismeni ispit

  Pismeni

  kolokvij

  0 50

  Zavrni

  ispit

  2 1-5 Ponavljanje

  gradiva

  Usmeni ispit 0 50

  Ukupno 4 1-5 0 100

  Konzultacije Petak, 12.00 14.00.

  Kompetencije koje Studenti stjeu znanja o konceptima i matematikoj formulaciji zakona

 • 22

  se stjeu mehanike, to im omoguava razumijevanje mehanikih pojava u prirodi, kao i

  rjeavanje jednostavnijih zadataka.

  Sadraj Uvod; definicija i osnovna svojstva vektora; zbrajanje vektora; skalarno,

  vektorsko i viestruko mnoenje vektora; zrcaljenje; derivacija i integral

  vektorskog polja; gradijent; divergencija i Gaussov teorem; rotacija i

  Stokesov teorem; Laplaceov operator; cilindrini koordinatni sustav; sferni

  koordinatni sustav; brzina i ubrzanje u pravokutnom, cilindrinom i sfernom

  koordinatnom sustavu; trobrid pratilac; kruno gibanje; Newtonovi aksiomi;

  troma i teka masa; rad, snaga, kinetika energija; konzervativne sile i

  potencijalna energija, sauvanje mehanike energije, impuls sile, moment sile i

  moment koliine gibanja, uvjeti ravnotee estice; gibanje u polju konstantne

  sile: slobodan pad, kosi hitac i kosina; sile ovisne o brzini: priguenje; gibanje

  naelektrizirane estice u polju Lorentzove sile; slobodni harmonijski oscilator i

  oscilator s priguenjem; prisilni titraji harmonijskog oscilatora, rezonancija,

  sauvanje energije; dvodimenzijski harmonijski oscilator, matematiko njihalo;

  gravitacijska sila, polje, potencijalna energija i potencijal; centralne sile;

  potencijalna energija, sauvanje energije, graf energije; ekvivalentnost

  Keplerovih zakona i zakona gravitacije; virijalni teorem; vremenska promjena

  vektora u inercijskom i neinercijskom sustavu; brzina i ubrzanje u neinercijskom

  sustavu; jednadba gibanja u neinercijskom sustavu vezanom za povrinu

  Zemlje; primjeri gibanja u neinercijskom sustavu vezanom za povrinu Zemlje.

  Preporuena

  literatura Klasina mehanika, uvod - Z. Glumac,

  http://www.fizika.unios.hr/~zglumac/utm.pdf

  Teorijska mehanika - Z. Jankovi

  Dopunska

  literatura Theory and Problems in Theoretical Mechanics - M. Spiegel

  Classical Mechanics - H. Goldstein;

  Mehanika - L. D. Landau, E. M. Lific;

  Teorijska fizika i struktura materije - I. Supek;

  Mathematical Methods of Classical Mechanics - V. I. Arnold;

  Teorijska mehanika - S. M. Targ;

  A Guided Tour of Mathematical Physics - R. Snieder, http://samizdat.mines.edu/snieder/

  Oblici provoenja

  nastave

  Predavanja (30 sati) i auditorne vjebe (15 sati).

  Nain provjere

  znanja i polaganja

  ispita

  Tri kolokvija (90 min) tijekom semestra (50 %) i usmeni ispit (50 %) ili

  standardni pismeni (120 min) ispit (50%) i usmeni ispit (50 %).

  Jezik poduke i

  mogunosti

  praenja na

  drugim jezicima

  Hrvatski i engleski

  Nain praenja

  kvalitete i

  uspjenosti izvedbe

  svakog predmeta

  i/ili modula

  Studentska anketa.

  Stalni kontakt sa studentima.

 • 23

  Naziv predmeta KLASINA MEHANIKA 2

  Kod F106

  Vrsta Predavanja (30), Auditorne vjebe (15)

  Razina Osnovni predmet

  Godina 3. Semestar 5.

  ECTS 5

  Nastavnik doc.dr.sc. Zvonko Glumac; Matko Muevi, prof

  Cilj ili svrha

  kolegija

  1 prikazati poznavanje i razumijevanje temeljnih pojmova

  - dinamike sustava estica,

  - gibanje krutog tijela,

  - Lagrangeove i Hamiltonove formulacije mehanike.

  Preduvjeti za

  upis

  Klasina mehanika 1, F105

  Ishodi uenja Nakon uspjeno zavrenog kolegija student e moi: 1. definirati i razumijeti osnovne mehanike pojmove vezane za diskretne i

  kontinuirane mehanike sustave,

  2. opisati i razumijeti titraje diskretnih i kontinuiranih mehanikih sustava, 3. opisati i razumijeti ravninsko i prostorno gibanje krutog tijela, 4. opisati i razumijeti gibanje mehanikog sustava koristei Lagrange-

  Hamiltonov formalizam

  Povezanost

  ishoda uenja,

  nastavnih

  metoda i

  ocjenjivanja

  Nastavna

  aktivnost

  EC

  TS

  Ish

  od

  ue

  nja

  Aktivnost

  studenata

  Metode

  procjenjivan

  ja

  Bodovi

  min max

  Pohaanj

  e

  predavan

  ja

  0 - Prisutnost na

  nastavi

  Evidencija 0 0

  Provjera

  znanja

  (kolokvij)

  2 1-4 Priprema za

  pismeni ispit

  Pismeni

  kolokvij

  0 50

  Zavrni

  ispit

  3 1-4 Ponavljanje

  gradiva

  Usmeni ispit 0 50

  Ukupno 5 1-4 0 100

  Konzultacije Petak, 12.00 14.00

  Kompetencije

  koje se stjeu

  Studenti stjeu znanja o konceptima i matematikoj formulaciji zakona

  mehanike, to im omoguava razumijevanje mehanikih pojava u prirodi, kao i

  rjeavanje jednostavnijih zadataka.

  Sadraj Uvod; diskretni i kontinuirani sustavi estica; masena gustoa; sredite mase;

  koliina gibanja sustava estica; moment koliine gibanja sustva estica;

  energija sustava estica; rad unutranjih sila i unutranja potencijalna energija;

  rad vanjskih sila i vanjska potencijalna energija; gibanje u odnosu na sredite

  mase (koliina gibanja, moment koliine gibanja, kinetika energija);

  Lagrangeovo i D'Alembertovo naelo; gibanje rakete; sudari estica; mali

  longitudinalni titraji jednodimenzijskog diskretnog sustava estica; mali

  transverzalni titraji jednodimenzijskog kontinuiranog sustava estica; stojni val;

  putujui val; energija vala; ravninsko gibanje krutog tijela; moment tromosti;

  teoremi o momentima tromosti; parovi sila; kinetika energija, rad i snaga

 • 24

  vrtnje; fiziko njihalo; trenutno sredite vrtnje; statika krutog tijela; tenzor

  tromosti; glavni momenti tromosti; Eulerove jednadbe gibanja; gibanje Zemlje;

  precesija; Eulerovi kutovi; zvrk: precesija, nutacija i spin; stupnjevi slobode;

  uvjeti na gibanje; Lagrangeove jednadbe za holonomne i neholonomne sustave;

  Lagrangeova funkcija naelektrizirane estice u elektromagnetskom polju;

  Euler-Lagrangeove jednadbe i Hamiltonovo naelo; Hamiltonove jednadbe

  gibanja; Poissonove zagrade; kanonska preobrazba; Liouvilleov teorem;

  prijelaz na kvantnu mehaniku.

  Preporuena

  literatura Klasina mehanika, uvod - Z. Glumac,

  http://www.fizika.unios.hr/~zglumac/utm.pdf;

  Teorijska mehanika - Z. Jankovi;

  Dopunska

  literatura

  1. Theory and Problems in Theoretical Mechanics - M. Spiegel 2. Classical Mechanics - H. Goldstein; 3. Mehanika - L. D. Landau, E. M. Lific; 4. Teorijska fizika i struktura materije - I. Supek; 5. Mathematical Methods of Classical Mechanics - V. I. Arnold; 6. Uvod u analitiku mehaniku - I. Aganovi, K. Veseli; 7. Teorijska mehanika - S. M. Targ; 8. A Guided Tour of Mathematical Physics - R. Snieder,

  http://samizdat.mines.edu/snieder/

  Oblici

  provoenja

  nastave

  Predavanja (30 sati) i auditorne vjebe (15 sati).

  Nain provjere

  znanja i

  polaganja ispita

  Tri kolokvija (90 min) tijekom semestra (50 %) i usmeni ispit (50 %) ili

  standardni pismeni (120 min) ispit (50%) i usmeni ispit (50 %).

  Jezik poduke i

  mogunosti

  praenja na

  drugim jezicima

  Hrvatski i engleski

  Nain praenja

  kvalitete i

  uspjenosti

  izvedbe svakog

  predmeta i/ili

  modula

  Studentska anketa.

  Stalni kontakt sa studentima.

  Naziv predmeta OSNOVE FIZIKIH MJERENJA I STATISTIKE ANALILZE

  Kod F107

  Vrsta Predavanja (30), Auditorne vjebe (15)

  Razina Osnovni predmet

  Godina 2. Semestar 3.

  ECTS 4

  Nastavnik doc.dr.sc. Zvonko Glumac; Matko Muevi, prof.

  Cilj ili svrha Upoznati studente s osnovnim pojmovima statistike i vjerojatnosti.

 • 25

  kolegija Pojasniti koncept sluajne varijable i raspodjele vjerojatnosti i uvesti ih kao

  matematiki model za stvarne fizike problemime.

  Preduvjeti za

  upis

  Nema

  Ishodi uenja Nakon uspjeno zavrenog kolegija student e moi: 1. koristiti permutacije, kombinacije i varijacije; 2. razumjeti osnovne pojmove rauna vjerojatnosti; 3. opisati svojstva binomne, Poissonove, Gaussove i drugih raspodjela; 4. raunati s funkcijama izvodnicama binomne, Poissonove, Gaussove i

  drugih raspodjela;

  5. koristiti raun korelacija u statistikoj analizi; 6. koristiti Markovljeve lance i metode u pronalaenju ravnotene raspodjele

  vjerojatnosti.

  Povezanost

  ishoda uenja,

  nastavnih

  metoda i

  ocjenjivanja

  Nastavna

  aktivnost

  EC

  TS

  Ish

  od

  ue

  nja

  Aktivnost

  studenata

  Metode

  procjenjivan

  ja

  Bodovi

  min max

  Pohaanj

  e

  predavan

  ja

  0 - Prisutnost na

  nastavi

  Evidencija 0 0

  Provjera

  znanja

  (kolokvij)

  2 1-6 Priprema za

  pismeni ispit

  Pismeni

  kolokvij

  0 50

  Zavrni

  ispit

  2 1-6 Ponavljanje

  gradiva

  Usmeni ispit 0 50

  Ukupno 4 1-6 0 100

  Konzultacije petak, 12.00 14.00

  Kompetencije

  koje se stjeu

  Studenti se pripremaju za znanstvena istraivanja, obradu podataka te analizu

  dobivenih rezultata.

  Sadraj Uvod; permutacije sa i bez ponavljanja; kombinacije sa i bez ponavljanja;

  varijacije sa i bez ponavljanja; binomni pouak; definicija osnovnih pojmova

  vjerojatnosti; zbrajanje vjerojatnosti; mnoenje vjerojatnosti; uvjetna

  vjerojatnost; adicijski i multiplikacijski teorem; Bayesov teorem; matematiko

  oekivanje; vjerojatnost Bernoullijevih dogaaja; Gaussova raspodjela; Gaussov

  integral; prosjena vrijednost; varijanca; ebievljev teorem; zakon velikih

  brojeva (Bernoullijev teorem); geometrijske vjerojatnosti; diskretne i

  kontinuirane vjerojatnosti; teoremi o sluajnim varijablama; preobrazba

  varijable; metoda najmanjih kvadrata; greka funkcije; zakon rasprostiranja

  greaka; standardna devijacija aritmetike sredine;izravnanje posrednih

  opaanja; osnovni pojmovi statistike; momenti raspodjele; raspodjele: binomna,

  Poissonova, hipergeometrijska, Gaussova; gama raspodjela; definicija funkcije

  izvodnice; funkcija izvodnica binomne, Poissonove i Gaussove raspodjele;

  adicijski teorem za Gaussove raspodjele; funkcija izvodnica gama raspodjele;

  karakteristine funkcije; teorem inverzije; kumulativne funkcije; sredinji

  granini teorem; pojam korelacije; linearna korelacija; krivulja regresije; pravci

  regresije; koeficijent korelacije; nelinearna korelacija; indeks korelacije; omjer

  korelacije; sluajni hod u jednoj dimenziji; Markovljevi lanci; Poissonov

 • 26

  proces.

  Preporuena

  literatura 1. Vjerojatnost i statistika, uvod - Z. Glumac,

  http://www.fizika.unios.hr/~zglumac/uvs.pdf;

  2. Vjerojatnost i statistika, V. Vrani;

  Dopunska

  literatura 1. Statistika teorija i primjena, I. Pavli:

  2. Introduction to Probability, C. M. Grinstead and J. M. Snell.

  Oblici

  provoenja

  nastave

  Predavanja (30 sati) i auditorne vjebe (15 sati).

  Nain provjere

  znanja i

  polaganja ispita

  Tri kolokvija (90 min) tijekom semestra (50 %) i usmeni ispit (50 %) ili

  standardni pismeni (120 min) ispit (50%) i usmeni ispit (50 %).

  Jezik poduke i

  mogunosti

  praenja na

  drugim jezicima

  Hrvatski i engleski

  Nain praenja

  kvalitete i

  uspjenosti

  izvedbe svakog

  predmeta i/ili

  modula

  Studentska anketa.

  Stalni kontakt sa studentima.

  Naziv

  predmeta ELEKTRODINAMIKA 1

  Kod F108

  Vrsta Predavanja (30) , Vjebe (30)

  Razina Osnovni predmet

  Godina 3 Semestar 5

  ECTS 5

  Nastavnik doc.dr.sc. Josip Brana

  Cilj ili svrha

  kolegija

  Student treba nauiti i biti u stanju pravilno iskazati osnovne zakone elektrostatike

  magnetostatike i elektrodinamike u vakuumu, te moi rijeiti razliite probleme.

  Preduvjeti za

  upis

  Matematika 1 diferencijalni raun, Matematika 2 integralni raun, Matematika 3

  funkcije viih varijabli, Osnove fizike 1, 2, 3, Klasina mehanika I.

  Ishodi uenja Nakon uspjeno zavrenog kolegija student e moi:

  1. Razumjeti i pravilno iskazati osnovne zakone elektrostatike 2. Opisati i interpretirati osnovna svojstva elektrinog polja 3. Razumjeti i pravilno iskazati osnovne zakone magnetostatike 4. Opisati i interpretirati osnovna svojstva magnetskog polja 5. Primijeniti steeno znanje iz podruja elektrostatike i magnetostatike u praksi te

  samostalno rjeavati problemske zadatke

  6. Opisati osnovne principe elektrodinamike u vakuumu 7. Razumjeti, interpretirati i primijeniti znanje Maxwellovih jednadbi na

  http://www.fizika.unios.hr/~zglumac/uvs.pdf

 • 27

  problemskim zadacima

  8. Razumjeti pojam elektromagnetskog vala, njegove strukture i svojstava 9. Interpretirati skalarni, vektorski i elektromagnetski potencijal 10. Opisati i razumjeti uinke zraenja u elektrodinamici 11. Primijeniti nauene spoznaje na rjeavanje problemskih zadataka

  Povezanost

  ishoda uenja,

  nastavnih

  metoda i

  ocjenjivanja

  Nastavna

  aktivnost EC

  TS

  Ish

  od

  ue

  nja

  Aktivnost

  studenata

  Metode

  procjenjivanja

  Bodovi

  min max

  Pohaanje

  predavanja 1

  1-

  11

  Prisutnost na

  nastavi Evidencija 0 10

  Pohaanje

  vjebi 1

  1-

  11 Prisutnost na

  nastavi Evidencija

  0 10

  Domae

  zadae 0,5

  1-

  11

  Samostalno

  rjeavanje

  domae

  zadae

  Pismena predaja

  zadataka 0

  15

  Seminari 0,5 1-

  11

  Samostalna

  obrada zadane

  teme,

  konzultacije

  Usmeni izlaganje,

  pismena predaja 0

  15

  Provjera

  znanja

  putem dva

  kolokvija

  1 1-

  11

  Kontinuirani

  rad tijekom

  cijelog

  semestra

  Pismeni kolokvij

  (uspjeno poloeni

  kolokviji zamjenjuju

  pismeni ispit)

  0 25

  Zavrni

  ispit 1

  1-

  11 Ponavljanje

  gradiva

  Pismeni ispit

  (ukoliko nije

  zadovoljio prag

  prolaznosti na

  kolokvijima)Usmeni

  ispit

  0 25

  Ukupno 5 0 100

  Konzultacije Utorkom, 11:00-12:00

  Kompetencije

  koje se stjeu

  1. Razvijanje analitikog i kvantitativnog pristupa 2. Razvijanje apstraktnog i vizualizacija prirodnih pojava 3. Identificirati problem, sudjelovati u rjeavanju problema, te logiki povezati

  kljune injenice i elemente

  4. Timski rad 5. Razvijanje odgovornosti i etinosti

  Sadraj 1. Elektrostatika o Coulombov zakon

  o elektrino polje

  o princip linearne superpozicije

  o Gaussov zakon

  o skalarni potencijal Poissonova jednadba

  o rad naboja u elektrostatskom polju

  2. Magnetostatika

 • 28

  o magnetska indukcija i Biot-Savartov zakon

  o vektorski potencijal badarna sloboda

  o multipolni razvitak

  o magnetski moment

  o sila i moment sile na lokalizirane struje u zadanom magnetskom polju

  3. Elektrodinamika u vakuumu o gibanje naboja u zadanim elektromagnetskim poljima

  gibanje u stalnim homogenim poljima

  gibanje u periodinim poljima

  o elektromagnetsko polje naboja i struja ija su gibanja zadana

  Maxwellove jednadbe u vakuumu

  jednadba kontinuiteta

  Maxwellove jednadbe daleko od struja i naboja elektromagnetski

  valovi, polarizacija

  energija i impuls elektromagnetskog polja

  elektromagnetski potencijali, njihov znaaj i gradijentna invarijantnost

  retardirana i advansirana rjeenja

  Lienard-Wichertovi potecijali

  o uinci zraenja

  Larmorova formula za dipolno zraenje

  sila koenja zraenjem i priguenje zraenjem

  Preporuena

  literatura

  - J. D. Jackson: Classical Electrodynamics, 3rd edition, John Wiley, New York, 1998.

  - I. Supek: Teorijska fizika i struktura materije, kolska knjiga, Zagreb, 1977.

  Dopunska

  literatura

  - A.O. Barut: Electrodynamics and Classical Theory of Fields and Particles, MacMillan, New York, 1964.

  - F. Rorlich: Classical charged particles. Addison-Wisley, Reading, Massachusetts, 1965.

  - http://www.airynothing.com/jackson/ - http://www.plasma.uu.se/CED/Book/

  Oblici

  provoenja

  nastave

  Na predavanjima teorija, a na vjebama rjeavanje problema i seminarski radovi.

  Nain

  provjere

  znanja i

  polaganja

  ispita

  Pismeni i usmeni

  Jezik poduke i

  mogunosti

  praenja na

  drugim

  jezicima

  Hrvatski i engleski

  Nain

  praenja

  kvalitete i

  uspjenosti

  izvedbe

  svakog

  Ankete

 • 29

  predmeta i/ili

  modula

  Naziv predmeta UVOD U STATISTIKU FIZIKU

  Kod F109

  Vrsta Predavanje (30) , Vvjebe (15)

  Razina Osnovni predmet

  Godina 3 Semestar 5

  ECTS 5

  Nastavnik Izv.prof.dr.sc. Ramir Risti

  Cilj ili svrha

  kolegija

  Dati mikroskopsko objanjenje o fenomenolokom ponaanju mnogoestinih

  sustava.

  Preduvjeti za

  upis

  Osnove fizike 1,2,3 i 4

  Ishodi uenja Nakon uspjeno zavrenog kolegija student e moi:

  1. Objasniti termodinamike zakone 2. Objasniti Boltzmannovu raspodjelu 3. Razlikovati Bose-Einsteinovu i Fermi-Diracovu raspodjelu 4. Objasniti zraenje crnog tijela

  Povezanost

  ishoda uenja,

  nastavnih

  metoda i

  ocjenjivanja

  Nastavna

  aktivnost

  EC

  TS

  Ish

  od

  ue

  nja

  Aktivnost

  studenata

  Metode

  procjenjivanja

  Bodovi

  min max

  Pohaanje

  predavanja

  Prisutnost na

  nastavi

  Evidencija

  Provjera

  znanja

  (kolokvij)

  2,5 1-4 Priprema za

  pismeni ispit

  Pismeni

  kolokvij

  50 50

  Zavrni

  ispit

  2,5 1-4 Ponavljanje

  gradiva

  Usmeni ispit 50 50

  Ukupno 5 100 100

  Konzultacije Ponedjeljak 12-14

  Kompetencije

  koje se stjeu

  Razumijevanje osnovnih fizikalnih pojmova i relacija. Razvijanje analitikog i

  kvantitativnog pristupa rjeavanja zadataka.

  Sadraj Meumolekularni sudari. Jednadba stanja. Termodinamiki zakoni. Termodinamiki

  potencijali. Sustavi promjenljivog broja estica. Maxwell-Boltzmannova raspodjela.

  Fazni prostor. Objanjenje drugog zakona termodinamike. Zakon jednake raspodjele.

  Barometarska formula. Termika svojstva idealnog plina. Objanjenje treeg zakona

  termodinamike. Negativne temperature. Zraenje crnog tijela. Titranje atoma u

  kristalima. Bose-Einsteinova i Fermi-Diracova raspodjela. Limes klasine statistike.

  Jako degenerirani fermioni. Bose-Einsteinova kondenzacija.

 • 30

  Preporuena

  literatura ips, V. Uvod u statistiku fiziku, kolska knjiga, Zagreb, 1990.

  Lenac, Z., ips, V. Zadaci iz statistike fizike I, Liber, Zagreb, 1980.

  Lenac, Z., ips, V. Zadaci iz statistike fizike II, Liber, Zagreb, 1981.

  Knapp, V., Coli, P. Uvod u elektrina i magnetska svojstva materijala, kolska knjiga, Zagreb, 1990.

  Dopunska

  literatura Supek, Teorijska fizika i struktura materije, kolska knjiga, Zagreb, 1974

  Mandl, F. Statistical Physics, John Wiley & Sons, 1988.

  Oblici

  provoenja

  nastave

  Predavanja i vjebe

  Nain provjere

  znanja i

  polaganja ispita

  Usmeni i pismeni ispit, te 2 kolokvija. Studenti koji poloe oba kolokvija

  osloboeni su pismenog dijela ispita u zimskom ispitnom roku. Da bi konana

  ocjena bila pozitivna i usmeni i pismeni dio ispita moraju biti pozitivni. Da bi

  pristupili ispitu, studenti moraju biti prisutni na 50% vjebi i predavanja.

  Jezik poduke i

  mogunosti

  praenja na

  drugim jezicima

  Hrvatski i engleski.

  Nain praenja

  kvalitete i

  uspjenosti

  izvedbe svakog

  predmeta i/ili

  modula

  Provoenje studentske ankete.

  Naziv predmeta MATEMATIKE METODE FIZIKE

  Kod F110

  Vrsta Predavanja (45), Vjebe (30)

  Razina Izborni predmet

  Godina 3. Semestar 5.

  ECTS 7

  Nastavnik doc.dr.sc. Zvonko Glumac, M. Muevi, prof. asistent

  Cilj ili svrha

  kolegija

  Glavni cilj ovog kolegija je upoznati studente sa nizom matematikih metoda koje

  su bitne za rjeavanje naprednijih problema iz podruja teorijske fizike.

  Preduvjeti za

  upis

  Nema

  Ishodi uenja Nakon uspjeno zavrenog kolegija student e moi: 1. koristiti se kompleksnom analizom u rjeavanju fizikih problema; 2. rjeavati obine i parcijalne diferencijalne jednadbe drugog reda, koje se

  esto pojavljuju u fizici;

  3. koristiti se Greenovim funkcijama, 4. koristit se ortogonalnim polinomima i drugim specijalnim funkcijama, 5. koristiti Fourierove redove i integralne preobrazbe, 6. koristiti se varijacijskim raunom.

 • 31

  Povezanost

  ishoda uenja,

  nastavnih

  metoda i

  ocjenjivanja

  Nastavna

  aktivnost

  EC

  TS

  Ish

  od

  ue

  nja

  Aktivnost

  studenata

  Metode

  procjenjivan

  ja

  Bodovi

  min max

  Pohaanj

  e

  predavan

  ja

  0 - Prisutnost na

  nastavi

  Evidencija 0 0

  Provjera

  znanja

  (kolokvij)

  3 1-6 Priprema za

  pismeni ispit

  Pismeni

  kolokvij

  0 50

  Zavrni

  ispit

  4 1-6 Ponavljanje

  gradiva

  Usmeni ispit 0 50

  Ukupno 7 1-6 0 100

  Konzultacije Petak, 12.00 14.00.

  Kompetencije

  koje se stjeu

  Zakoni fizike su esto izraeni sloenim matematikim aparatom. Svrha je

  kolegija dati studentima matematika znanja nuna za bolje razumijevanje

  kasnijih kolegija fizike kao to su klasina elektrodinamika, kvantna mehanika,

  vrsto stanje i statistika fizika.

  Sadraj Uvod; kompleksna algebra; kompleksne funkcije; De Moivreova formula;

  Cauchy-Riemannovi uvjeti; krivuljni integral; Cauchyjev integralni teorem;

  Cauchyjeva integralna formula; Cauchyev integral i derivacija funkcije;

  Taylorov razvoj; analitiko produljenje; polovi funkcije; odreivanje reziduuma;

  Laurentov razvoj; preslikavanja; toka razgranita i vieznane funkcije;

  konformno preslikavanje; singulariteti funkcije; teorem o reziduumima;

  Cauchyjeva glavna vrijednost; diferencijalne jednadbe prvog reda; homogene

  diferencijalne jednadbe drugog reda; singularne toke diferencijalne jednadbe;

  Frobeniusov metod - razvoj u red; nehomogene diferencijalne jednadbe drugog

  reda; parcijalne diferencijalne jednadbe: razdvajanje varijabli u PKS, CKS i

  SKS; Greenove funkcije; samoadjungirane diferencijalne jednadbe; hermitski

  operatori;Gram-Schmidtov postupak ortogonalizacije; ortogonalni polinomi;

  potpunost svojstvenih funkcija; Besselova nejednakost; Schwarzova

  nejednakost; razvoj Greenove funkcije po svojstvenim funkcijama; Greenove

  funkcije u jednoj dimenziji; Diracova delta funkcija; gama funkcija; Besselove

  funkcije prve vrste; Legendreovi polinomi; pridrueni Legendreovi polinomi;

  kugline funkcije; Hermiteovi polinomi; Laguerreovi polinomi; pridrueni

  Laguerreovi polinomi; Fourierovi redovi; Integralne preobrazbe: Fourierova

  preobrazba; Integralne preobrazbe: Laplaceova preobrazba; varijacijski raun;

  Rayleigh-Ritzova varijacijska tehnika

  Preporuena

  literatura

  1. Matematike metode fizike, uvod - Z. Glumac, http://www.fizika.unios.hr/~zglumac/ummf.pdf;

  2. Mathematical Physics - Eugene Butkov;

  Dopunska

  literatura

  1. Mathematical Methods for Physicists, G. B. Arfken and H. J. Weber; 2. Methods of Theoretical Physics- P. M. Morse and H. Feshbach; 3. A Guided Tour of Mathematical Physics - R. Snieder,

  http://samizdat.mines.edu/snieder/.

  Oblici

  provoenja

  nastave

  Predavanja (45 sati) i auditorne vjebe (45 sati).

  Nain provjere Tri kolokvija (90 min) tijekom semestra (50 %) i usmeni ispit (50 %) ili

 • 32

  znanja i

  polaganja ispita

  standardni pismeni (120 min) ispit (50%) i usmeni ispit (50 %).

  Jezik poduke i

  mogunosti

  praenja na

  drugim jezicima

  Hrvatski i engleski

  Nain praenja

  kvalitete i

  uspjenosti

  izvedbe svakog

  predmeta i/ili

  modula

  Studentska anketa.

  Stalni kontakt sa studentima.

  Naziv predmeta PRAKTIKUM IZ OSNOVA FIZIKE A

  Kod F111

  Vrsta Laboratorijske vjebe (60)

  Razina Osnovni predmet

  Godina 2. Semestar 3.

  ECTS 5 ECTS boda

  Nastavnik Doc. dr. sc. M. Poje, M. Muevi, prof. asistent

  Cilj ili svrha

  kolegija

  Samostalno izvoenje eksperimenata iz podruja ope fizike, obrada i fizikalno

  shvaanje dobivenih rezultata, te pisanje izvjea o eksperimentu. Koritenje

  raunala pri obradi podataka.

  Preduvjeti za

  upis

  Steene kompetencije koje se na ovom preddiplomskom studiju stjeu pohaanjem

  kolegija Osnova fizike I i II.

  Ishodi uenja

  Nakon uspjeno zavrenog kolegija student e moi:

  1. Samostalno izvoenje pokusa iz podruja ope fizike (rukovanje mjernim ureajima i instrumentima)

  2. Objasniti fizikalne pojave u izvedenim pokusima (uspostaviti vezu izmeu fizikalnih zakona i njihove primjene)

  3. Statistika obrada rezultata dobivenih eksperimentom, interpretacija rezultata

  4. Koristiti raunalo u svrhu obrade rezultata 5. Izrada detaljnog kompletnog izvjetaja odraene vjebe 6. Pratiti strunu i znanstvenu literaturu u kojoj su iskazani rezultati mjerenja

  Povezanost

  ishoda uenja,

  nastavnih

  metoda i

  ocjenjivanja

  Nastavna

  aktivnost

  EC

  TS

  Ish

  od

  ue

  nja

  Aktivnost

  studenata

  Metode

  procjenjivanja

  Bodovi

  min max

  Pohaanje

  nastave 0,5 1-6

  Prisutnost na

  nastavi

  Izvoenje

  pojedine vjebe 0 10

  Izvoenje

  laboratorijskih

  vjebi

  1 1-6 Mjerenje i

  obrada

  rezultata

  Preciznost

  mjerenja i

  obrada

  rezultata,

  pismena

  0 30

 • 33

  provjera

  rezultata

  mjerenja

  Samostalan

  rad 2 2-6

  Teorijska

  priprema za

  eksperimente,

  pisanje

  izvjea

  Usmena

  provjera

  pripremljenosti

  za

  eksperiment,

  provjera

  pisane

  pripreme,

  predavanje

  izvjea

  0 40

  Zavrni ispit 1,5 1-5

  Izvoenje

  pojedine

  vjebe, obrada

  rezultata i

  pisanje

  izvjetaja

  Pisano izvjee,

  usmeni ispit 0 20

  Ukupno 5 0 100

  Konzultacije

  Izv.prof.dr.sc. Branko Vukovi: srijeda, 10:00-12:00

  dr.sc. Marina Poje: srijeda, 12:00-14:00

  Ivana Ivkovi, pred.: srijeda, 14:00-16:00

  Kompetencije

  koje se stjeu

  OPE KOMPETECIJE:

  1. Razvijanje analitikog i kvantitativnog pristupa 2. Identificirati problem, sudjelovati u rjeavanju problema, te logiki

  povezati kljune injenice i elemente

  3. Timski rad 4. Razvijanje odgovornosti i etinosti 5. Ponaanje u skladu s pravilima ponaanja u laboratoriju i u skladu s opim

  pravilima sigurnosti na radu.

  SPECIFINE KOMPETENCIJE:

  1. Upotreba ispravnih mjernih jedinica, te njihovih predmetaka 2. Rukovanje mjernim instrumentima i ureajima (sastavljanje elektronikih

  shema, sastavljanje pokusa za provjeru pojedinih fizikalnih zakona)

  3. Uoavanje, analiza i eventualno uklanjanje moguih pogreaka mjerenja 4. Statistika obrada dobivenih rezultata, te njihov ispravan zapis

  Sadraj

  Uvod u praktikum (fizikalne veliine i pripadne mjerne jedinice, pojam, tonost i

  zapis mjerenja, vrste pogreaka i iskazivanje rezultata mjerenja, grafiki i tablini

  prikaz mjerenja, sigurnosna pravila i pravila ponaanja u laboratoriju)

  Popis eksperimentalnih vjebi (bira se 10-ak vjebi):

  - Pomina mjerka, mikrometarski vijak, sferometar, vaga

  - Prouavanje helikoidalne zavojnice, odreivanje gustoe krutog tijela

  pomou dinamometra

  - Matematiko i fizikalno njihalo

  - Statiko odreivanje modula torzije, dinamiko odreivanje modula

  torzije

  - Odreivanje gustoe pomou piknometra, Mohr-Westphalova vaga

  - Odreivanje napetosti tekuina, Hoplerov viskozimetar

 • 34

  - Mjerenje otpora pomou Wheatstoneovog mosta, mjerenje otpora

  elektrine arulje u ovisnosti o jakosti struje

  - Odreivanje specifinog naboja elektrona, magnetsko polje oko ravnog

  vodia

  - Ispitivanje pomou katodnog oscilografa

  - Badarenje preciznog galvanometra, Mjerenje temperature pomou

  termopara

  - Trioda i tranzistor

  Preporuena

  literatura

  - M. Poek, A. Duli; Fiziki praktikum I i II, Sunnypress, Zagreb, 1999. - Pai, M. Fizika mjerenja I, II i III, Liber, Zagreb, 1988. - http://kolegij.fizika.unios.hr/pof1

  Dopunska

  literatura

  - B. Markovi, D. Miler, A. Rubi, Raun pogreaka i statistika, Liber, Zagreb, 1987.

  Oblici

  provoenja

  nastave

  Studenti u trajanju od po 4 sata izvode eksperimentalne vjebe s temama iz

  Osnova fizike I i II.

  Nain provjere

  znanja i

  polaganja ispita

  Tijekom svakog termina studentu se usmeno provjerava znanje iz eksperimenta

  kojeg trenutno radi. O svakom izvedenom eksperimentu student je duan napisati

  izvjee koje e biti ocijenjeno. Ispit se sastoji u izvedbi jednog od eksperimenata.

  Ocjena se odreuje na temelju znanja pokazanog tijekom nastave i ispitu te srednje

  ocjene izvjea o izvrenim eksperimentima.

  Jezik poduke i

  mogunosti

  praenja na

  drugim jezicima

  Hrvatski i engleski.

  Nain praenja

  kvalitete i

  uspjenosti

  izvedbe svakog

  predmeta i/ili

  modula

  Praenje napretka studenata u izvoenju eksperimenata, obradi i fizikalnom

  razumijevanju izmjerenih podataka, te pisanju izvjea o izvrenom eksperimentu.

  Tijekom izvedbe kolegija studenti e biti i anketirani o pounosti i prikladnosti

  eksperimenata te kvaliteti skripte, nastavnika i asistenata.

  Naziv predmeta SPECIJALNA I OPA TEORIJA RELATIVNOSTI

  Kod F112

  Vrsta Predavanje ( 30 ), Seminari ( 0 ), Vjebe ( 15 )

  Razina Osnovni predmet / Izborni predmet

  Godina 3. Semestar 6.

  ECTS 4 ECTS:

  - 45 k. sati ~ 34 h ~ 1.1 ECTS oko 116 sati samostalnog rada studenta uz konzultacije ~ 3.9 ECTS

  Nastavnik doc.dr.sc. Josip Brana, Matko Muevi, prof.

  Cilj ili svrha

  kolegija

  Cilj ili svrha kolegija je studente upoznati s jednom od dvije temeljne teorije

  moderne fizike

  Preduvjeti za

  upis Tri matematike, tri ope fizike, klasine mehanike.

 • 35

  Ishodi uenja Nakon uspjeno zavrenog kolegija student e moi:

  1. Razluiti glupa razmatranja o teoriji relativnosti u kojekakvim internetskim stranicama i novinskim tivima od istina koje ta teorija

  poluuje.

  2. Ispravno tumaiti prostorno vremenske odnose na lokalnoj i globalnoj razini

  3. Shvatiti Izvorita Standardnog modela elementarnih estica 4. Shvatiti izvorita gravitacije preko zakrivljenosti prostor-vremena 5. Izraunati kut skretanja svjetlosti pod djelovanjem gravitacije 6. Izraunati poveanje valne duljine svjetlosti pri odlasku s povrine

  Zemlje

  7. Izraunati popravke u tijeku vremena na GPS satelitima zbog STR i OTR doprinosa

  8. Shvatiti osnovne znaajke crnih rupa 9. Shvatiti osnovne znaajke gravitacijskih valova 10. Shvatiti mogunost tumaenja ubrzanog irenja svemira preko

  Einsteinove kozmoloke konstante

  Povezanost

  ishoda uenja,

  nastavnih

  metoda i

  ocjenjivanja

  Nastavna

  aktivnost

  EC

  TS

  Ish

  od

  ue

  nja

  Aktivnost

  studenata

  Metode

  procjenjivanja

  Bodovi

  min max

  Pohaanje

  predavanja

  0.74 Prisutnost na

  nastavi

  Evidencija 0 100

  Provjera

  znanja

  (kolokvij)

  0.36 Priprema za

  pismeni ispit

  Pismeni

  kolokvij

  0 100

  Zavrni

  ispit

  3.9 Ponavljanje

  gradiva

  Usmeni ispit 0 100

  Ukupno 4.0

  Konzultacije Svakog utorka u 12 h

  Kompetencije

  koje se stjeu

  Student valja shvatiti osnovne zamisli i principe specijalne i ope teorije

  relativnosti. Bit e upoznat s osnovnim posljedicama na mjerenje duljina i

  vremena, te predvianjima tri klasina testa OTR, crnim rupama u Svemiru,

  evoluciji Svemira i gravitacijskim valovima.

  Sadraj Specijalna teorija relativnosti: Michelson-Morleyevi pokusi. Principi STR,

  Lorentzove transformacije i posljedice. 4-prostor-vrijeme Minkowskog.

  Mehanika u STR. Mehanika i Elektrodinamika u 4-dim. obliku. Opa teorija

  relativnosti: Principi OTR i program opisa gravitacijskog polja zakrivljenim

  prostor-vremenom. Riemannov 4-prostor-vrijeme. Tenzorska algebra i analiza

  u Riemannovu prostoru, poopenje deriviranja. Geodezijske. Tenzor energije

  impulsa. Einsteinove jednadbe gravitacijskog polja. Schwartzschieldovo

  rjeenje, crne rupe. Tri klasina testa OTR. Linearizirane jednadbe,

  gravitacijski valovi. Friedmanovi kozmoloki modeli i Hubbleov zakon.

  Ubrzano irenje Svemira.

  Preporuena

  literatura

  - Josip Brana, Opa teorija relativnosti Einsteinova teorija gravitacije (prvi dio), Odjel za fiziku sveuilita J. J. Strossmayer, Osijek 2011.

  - W. D. McGlinn: Introduction to Relativity, The John Hopkins University Press, Baltimore and London, 2003.

  - B. Schutz, Gravity from the ground up, Cambridge University Press, 2004.

 • 36

  Dopunska

  literatura

  - Hobson, M. P., Efstathiou, G. and Lasenby, A. N., General Relativity, An introduction for Physicists, Cambridge University Press,

  Cambridge, 2006.

  - Adler, Bazin, Schiffer, Introduction to General Relativity, McGraw-Hill 1975.

  - Supek: Teorijska fizika I struktura materije, kolska knjiga, Zagreb, 1977

  - http://www2.slac.stanford.edu/vvc/theory/relativity.html - http://archive.ncsa.uiuc.edu/Cyberia/NumRel/GenRelativity.html - http://www-groups.dcs.st-

  and.ac.uk/~history/HistTopics/General_relativity.htm

  Oblici

  provoenja

  nastave

  Na predavanjima teorija, a na vjebama rjeavanje problema i seminarski

  radovi

  Nain provjere

  znanja i

  polaganja ispita

  Pismeni i usmeni uz praenje i provjeru kroz seminarske radove tijekom

  semestra

  Jezik poduke i

  mogunosti

  praenja na

  drugim jezicima

  Hrvatski i engleski

  Nain praenja

  kvalitete i

  uspjenosti

  izvedbe svakog

  predmeta i/ili

  modula

  Ankete

  Naziv predmeta UVOD U KVANTNU MEHANIKU

  Kod F113

  Vrsta Predavanja (45), Vjebe (30)

  Razina Osnovni predmet

  Godina 3. Semestar 2.

  ECTS 7

  Nastavnik Doc. dr. sc. Igor Lukaevi

  Cilj ili svrha

  kolegija

  Povezati povjesni razvoj kvantne mehanike s prethodnim znanjem, te nauiti

  osnovne osobine kvantnog svijeta.

  Preduvjeti za

  upis

  Osnove fizike 1, Matematika 1, Matematika 2

  Ishodi uenja Nakon uspjeno zavrenog kolegija student e moi:

  1. ukazati na povijesne aspekte razvoja kvantne mehanike 2. razumjeti, te moi objasniti razlike izmeu klasine i kvantne

  mehanike

  3. objasniti pojam valne funkcije 4. razumjeti relacije neodreenosti 5. rijeiti Schroedingerovu jednadbu za jednostavne potencijale 6. uoiti, identificirati, te povezati probleme svojstvenih vrijednosti za

 • 37

  energiju, koliinu gibanja, kutnu koliinu gibanja, te centralne

  potencijale

  7. objasniti pojam spina

  Povezanost

  ishoda uenja,

  nastavnih

  metoda i

  ocjenjivanja

  Nastavna

  aktivnost

  EC

  TS

  Ish

  od

  ue

  nja

  Aktivnost

  studenata

  Metode

  procjenjivanja

  Bodovi

  min max

  Provjera

  znanja

  numeriki

  dio

  (kolokvij)

  3.5 1-7 Priprema za

  ispit

  Pismeni

  kolokvij

  0% 50%

  Provjera

  znanja

  teorijski

  dio

  (kolokvij)

  3.5 1-7 Priprema za

  ispit

  Pismeni

  kolokvij

  0% 50%

  Ukupno 7 0% 100%

  Konzultacije Da

  Kompetencije

  koje se stjeu

  - shvaanje i povezivanje dogaaja koji su vodili k razvoju kvantne mehanike

  - razumjevanje osnovne znaajke valne mehanike - sposobnost rjeavanja jednostavnijih problema primjenom zakona

  valne mehanike

  - povezivanje prijanjeg znanja matematike s formalizmom kvantne mehanike

  - prilagoavanje dobivenog znanja iz kvantne mehanike srednjokolskom uzrastu

  Sadraj Fizika pri kraju 19. i poetkom 20. stoljea. Povijesni razvoj kvantne

  mehanike. Principi kvantne mehanike. Schroedingerova valna mehanika:

  povijesne i filozofske posljedice. Osnovna svojstva valne mehanike i njezine

  primjene (npr. potencijalne barijere). Svojstvene vrijednosti i svojstvene

  funkcije kvantno-mehanikih operatora (energija, koliina gibanja, kutna

  koliina giba