191
IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - FAKULTET HRVATSKIH STUDIJA

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI

2021./2022.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - FAKULTET HRVATSKIH STUDIJA

Page 2: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET HRVATSKIH STUDIJA

__________________________________________________________________________________________

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN

Page 3: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

Nakladnik: Sveučilište u Zagrebu – Fakultet hrvatskih studija

Borongajska cesta 83d, HR-10000 Zagreb Telefon: 01/2457-600

Faks: 01/2457-636 E-pošta: [email protected]

URL: https://www.hrstud.unizg.hr/ IBAN: HR83 2340 0091 1110 5807 5

Za nakladnika: prof. dr. sc. Stjepan Ćosić Urednik: doc. dr. sc. Dario Vučenović

Izvršna urednica: Danijela Vnučec Grdović, prof. Tisak: Sveučilišna tiskara d.o.o., Zagreb, rujan 2021.

Tiskana inačica: ISSN 2584-4822 Mrežna inačica: ISSN 2671-0323

Izvedbeni nastavni plan integriranoga studija demografije i hrvatskoga iseljeništva, preddiplomskoga studija filozofije i kulture, preddiplom-skoga studija latinskoga jezika, diplomskoga studija filozofije, dip-lomskoga studija hrvatskoga latiniteta te preddiplomskih i diplomskih studija: komunikologije, kroatologije, povijesti, psihologije i sociolo-gije u XXX. akademskoj godini (2021./2022.) donijelo je Fakultetsko vijeće Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 23. lipnja 2021. i dopunilo 14. srpnja 2021. i 29. rujna 2021. TZP je kratica za temeljni zajednički predmet. P/s/v je kratica za tjedni broj sati predavanja, seminara i vježba. Z/LJ je kratica za ljetni, odnosno zimski semestar. ECTS je kratica za Europski sustav za prijenos i prikupljanje studijskih bodova.

Page 4: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET HRVATSKIH STUDIJA

STUDIA CROATICA

Izvedbeni nastavni plan integriranoga, preddiplomskih

i diplomskih studija u XXX. akademskoj godini

2021./2022.

Zagreb, 2021.

Page 5: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

SADRŽAJ

STUDIJ DEMOGRAFIJE I HRVATSKOGA ISELJENIŠTVA ............................................................................ 7

INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJ DEMOGRAFIJE I HRVATSKOGA ISELJENIŠTVA – DVOPREDMETNI STUDIJ .......................................................................................................................................... 8

STUDIJ FILOZOFIJE I KULTURE I STUDIJ FILOZOFIJE .............................................................................. 15

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ FILOZOFIJE I KULTURE – DVOPREDMETNI STUDIJ ......... 16 DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ FILOZOFIJE – DVOPREDMETNI STUDIJ, NASTAVNIČKI SMJER ....... 24

STUDIJ KOMUNIKOLOGIJE ............................................................................................................................. 27

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ KOMUNIKOLOGIJE – JEDNOPREDMETNI STUDIJ .............. 28 PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ KOMUNIKOLOGIJE – DVOPREDMETNI STUDIJ .................. 40 DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ KOMUNIKOLOGIJE – JEDNOPREDMETNI STUDIJ, ZNANSTVENI SMJER .................................................................................................................................................................... 45

STUDIJ KROATOLOGIJE .................................................................................................................................. 51

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ KROATOLOGIJE – JEDNOPREDMETNI STUDIJ .................... 52 PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ KROATOLOGIJE – DVOPREDMETNI STUDIJ ....................... 62 DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ KROATOLOGIJE – JEDNOPREDMETNI STUDIJ, ZNANSTVENI SMJER .... 66 DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ KROATOLOGIJE – DVOPREDMETNI STUDIJ, NASTAVNIČKI SMJER ...... 69

ODSJEK ZA ODGOJNO-OBRAZOVNE ZNANOSTI ...................................................................................... 73

NASTAVNIČKA NAOBRAZBA ....................................................................................................................... 74

STUDIJ POVIJESTI ............................................................................................................................................. 79

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ POVIJESTI – JEDNOPREDMETNI STUDIJ ............................... 80 PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ POVIJESTI – DVOPREDMETNI STUDIJ ................................... 92 DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ POVIJESTI – JEDNOPREDMETNI STUDIJ, ZNANSTVENI SMJER ........ 96 DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ POVIJESTI – DVOPREDMETNI STUDIJ, NASTAVNIČKI SMJER ........ 100

STUDIJ PSIHOLOGIJE ..................................................................................................................................... 103

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PSIHOLOGIJE (JEDNOPREDMETNI STUDIJ) ....................... 104 DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PSIHOLOGIJE (JEDNOPREDMETNI STUDIJ) .................................. 117

STUDIJ SOCIOLOGIJE ..................................................................................................................................... 123

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SOCIOLOGIJE – JEDNOPREDMETNI STUDIJ ....................... 124 PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SOCIOLOGIJE – DVOPREDMETNI STUDIJ .......................... 135 DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SOCIOLOGIJE – JEDNOPREDMETNI STUDIJ, ZNANSTVENI SMJER 140 DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SOCIOLOGIJE – DVOPREDMETNI STUDIJ, NASTAVNIČKI SMJER . 144

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ HRVATSKOGA LATINITETA – DVOPREDMETNI STUDIJ, NASTAVNIČKI SMJER .......................................................................................................................................... 150 KALENDAR NASTAVE I ISPITNIH ROKOVA U XXX. AKADEMSKOJ GODINI (2021./2022.) ......... 153 TJELESNA KULTURA I ŠPORT 1, 2, 3 I 4 .................................................................................................... 155 PRAVILNIK O PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA HRVATSKIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ......................................................................................................................... 156 ODLUKA O STUDENTSKIM ISPRAVAMA ................................................................................................ 180 KUĆNI RED ...................................................................................................................................................... 182 SLUŽBE I TIJELA FAKULTETA HRVATSKIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ................... 185

STUDIJ HRVATSKOGA LATINITETA ........................................................................................................... 149

Page 6: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …
Page 7: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

ODSJEK ZA DEMOGRAFIJU I HRVATSKO ISELJENIŠTVO

STUDIJ

DEMOGRAFIJE I

HRVATSKOGA ISELJENIŠTVA

pročelnik Odsjeka: doc. dr. sc. Stjepan Šterc

Page 8: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

8

INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJ DEMOGRAFIJE I HRVATSKOGA ISELJENIŠTVA – dvopredmetni studij

Akademski naziv: magistar/magistra demografije i hrvatskoga iseljeništva (mag. dem. et emigr. Croat.) magister/magistra demographiae et emigrationis Croatarum

Master in Demography and Croatian Diaspora

I. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

194388 Anđelko Akrap / Marin Strmota / Krešimir Ivanda

Demografija 1 2/1/0 45 1. 3

194389 Marina Perić Kaselj / Monika Balija

Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva 1/0/1 30 1. 2

194390 Darko Žubrinić / Ivan Nađ

Osnove matematike u demografiji 1/0/1 30 1. 2

194391 Darko Žubrinić / Ivan Nađ

Osnove statistike u demografiji 1/0/1 30 1. 3

194392 Wollfy Krašić Povijest hrvatskoga iseljeništva 1/1/0 30 1. 3

194394 Monika Komušanac Teorija migracija 1/1/0 30 1. 2

194395 Anđelko Akrap / Marin Strmota / Krešimir Ivanda

Demografija 2 2/1/0 45 2. 3

194397 Marin Strmota / Krešimir Ivanda

Demografske mjere i modeli 1/0/1 30 2. 2

194398 Sanja Vulić Vranković / Tamara Bodor

Hrvatske manjinske zajednice 1/1/0 30 2. 3

194399 Stjepan Šterc / Monika Komušanac Javni sustavi i stanovništvo 1/1/0 30 2. 2

194400 Wollfy Krašić Povijesna demografija 1/1/0 30 2. 3

194401 Tado Jurić / Monika Balija Tipologija iseljavanja 1/1/0 30 2. 2

UKUPNO 30 Ostali obvezatni predmeti jesu: Svjetski jezik, Tjelesna kultura i šport 1–4, Osnove hrvatske jezične kulture i Akademska pismenost, ali se oni upisuju na drugoj dvodisciplinarnoj kombinaciji.

Page 9: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

DEMOGRAFIJA I HRVATSKO ISELJENIŠTVO; INTEGRIRANI DVOPREDMETNI

9

UVJETI UPISA U II. GODINU STUDIJA Za redoviti upis II. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Za uvjetan upis II. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Na I. godini studija student mora pohađati nastavu i ispuniti sve obveze iz predmeta (165536) Tjelesna kultura i šport 1 i (165537) Tjelesna kultura i šport 2.

II. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

214007 Roko Mišetić / Tomislav Belić GIS-analiza stanovništva 1/0/1 30 3. 3

214008 Ivo Džinić Filozofsko-teološki pristup stanovništvu 1/1/0 30 3. 3

214009 Sanja Vulić Vranković / Tamara Bodor

Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura 2/1/0 45 3. 3

214010 Stjepan Šterc / Monika Balija

Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj 2/0/0 30 3. 3

214011 Wollfy Krašić / Marta Račić

Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva 1/1/0 30 3. 2

214012 Marin Strmota / Krešimir Ivanda

Računalni programi u demografiji 1/0/1 30 3. 2

214013 Stjepan Šterc / Dino Bečić

Demografske baze podataka 1/0/2 45 4. 3

214014 Wollfy Krašić / Tamara Bodor

Hrvatski velikani u iseljeništvu 1/2/0 45 4. 3

214015 Ante Čović / Matija Mato Škerbić Integrativna bioetika 2/0/0 30 4. 2

214016 Stjepan Šterc Novi koncept države 1/1/0 30 4. 3

214017 Marc Gjidara / Danijela Rupčić

Pravni aspekti iseljeništva i povratništva 2/0/0 30 4. 2

17929 Izborni predmet 30 4. 2 UKUPNO 30

UVJETI UPISA U III. GODINU STUDIJA Za redoviti upis III. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom II. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan te ukupno tijekom I. i II. godine ostvariti najmanje 120 bodova po ECTS-u. Student mora položiti i sve upisane predmete s I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan.

Page 10: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

DEMOGRAFIJA I HRVATSKO ISELJENIŠTVO; INTEGRIRANI DVOPREDMETNI

10

Za uvjetan upis III. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u iz predmeta predviđenih izvedbenim nastavnim planom II. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan te ukupno na I. i II. godini studija ostvariti najmanje 110 bodova po ECTS-u. Student mora položiti i sve upisane predmete s I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Na II. godini studija student mora pohađati nastavu i ispuniti sve obveze iz predmeta (185308) Tjelesna kultura i šport 3 i (185309) Tjelesna kultura i šport 4.

III. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 226637 Marinko Lozančić Globalna strategija 1/1/0 30 5. 2

226638 Mirjana Milićević / Tamara Bodor

Hrvati u Bosni i Hercegovini 2/1/0 45 5. 3

226639 Stjepan Šterc / Monika Balija

Integracija Hrvatske i iseljeništva 1/1/0 30 5. 3

226640 Marin Strmota Populacijska politika 2/0/0 30 5. 3 226641 Monika Komušanac Stanovništvo Hrvatske 1/1/0 30 5. 2 Izborni predmet 30 5. 2

226642 Stjepan Šterc / Monika Balija

Demografski teorijsko-metodološki koncept 2/0/0 30 6. 3

226643 Wollfy Krašić Hrvatsko političko iseljeništvo 2/1/0 45 6. 3

226645 Sanja Vulić Vranković Odgoj i obrazovanje u iseljeništvu 1/1/0 30 6. 3

226646 Monika Komušanac Terenska nastava 1 0/0/2 30 6. 2 Izborni predmet 60 6. 4 UKUPNO 30

IZBORNI PREDMETI (17929) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

214020 Sanja Vulić Vranković / Tamara Bodor Hrvatski iseljenički mediji 1/1/0 30 Z 2

226933 Wollfy Krašić / Monika Balija Znameniti Hrvati u svijetu 1/1/0 30 Z 2

226935 Marin Strmota Ekonomika rada 1/1/0 30 LJ 2 226936 Marinko Lozančić Geopolitika i geostrategija 1/1/0 30 LJ 2

213951 Zoran Curić / Tamara Bodor Hrvatski kulturni turizam 0/2/0 30 LJ 3

226937 Stjepan Šterc / Ozana Ramljak / Zdravko Kedžo

Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje 1/1/0 30 LJ 2

Page 11: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

DEMOGRAFIJA I HRVATSKO ISELJENIŠTVO; INTEGRIRANI DVOPREDMETNI

11

226934 Jadranka Polović Tranzicija, država, dijaspora 1/1/0 30 LJ 2

IZBORNI PREDMETI ZA STRANE STUDENTE Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 213950 Wollfy Krašić Croatian Diaspora 2/0/0 30 Z 4

U akademskoj godini 2021./2022. ne će se izvoditi IV. i V. godina ovoga studijskoga programa. UVJETI UPISA U IV. GODINU STUDIJA Za redoviti upis IV. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom III. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan te ukupno tijekom I.–III. godine ostvariti najmanje 180 bodova po ECTS-u. Student mora položiti i sve upisane predmete s II. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Za uvjetan upis IV. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u iz predmeta predviđenih izvedbenim nastavnim planom III. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan te ukupno tijekom I.–III. godine studija ostvariti najmanje 170 bodova po ECTS-u. Student mora položiti i sve upisane predmete s II. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan.

IV. GODINA Šifra Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS Hrvati u Njemačkoj 2/0/0 30 7. 3 Gospodarski potencijali iseljeništva 2/0/0 30 7. 3 Hrvatska žena u iseljeništvu 1/1/0 30 7. 2 Korporativna demografija 2/1/0 45 7. 3 Hrvatske katoličke misije 1/1/0 30 7. 2 Izborni predmet 30 7. 2 Hrvatsko iseljeništvo i Domovinski rat 1/1/0 30 8. 3 Integracijski pristup 2/1/0 45 8. 3 Izborni sustavi 2/0/0 30 8. 2 Regionalna ekonomika 1/1/0 30 8. 3 Terenska nastava 2 0/0/2 30 8. 2 Izborni predmet 30 8. 2 UKUPNO 30

UVJETI UPISA U V. GODINU STUDIJA Za redoviti upis V. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom IV. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan te ukupno tijekom I.–IV. godine ostvariti

Page 12: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

DEMOGRAFIJA I HRVATSKO ISELJENIŠTVO; INTEGRIRANI DVOPREDMETNI

12

najmanje 240 bodova po ECTS-u. Student mora položiti i sve upisane predmete s III. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Za uvjetan upis V. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u iz predmeta predviđenih izvedbenim nastavnim planom IV. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan te ukupno tijekom I.–IV. godine studija ostvariti najmanje 230 bodova po ECTS-u. Student mora položiti i sve upisane predmete s III. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan.

V. GODINA Šifra Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS Stanovništvo svijeta 1/1/0 30 9. 2 Regionalna demografija 1/1/0 45 9. 3 Stanovništvo i financijski sustav 1/1/0 30 9. 3 Stanovništvo, migracije i nacionalna sigurnost 2/2/0 60 9. 4 Alternativni predmet 30 9. 3 Diplomatski i konzularni poslovi 2/0/0 30 10. 2 Demografski revitalizacijski obrasci 1/1/0 30 10. 3 Useljenički modeli 1/1/0 30 10. 3 Izborni predmet 30 10. 2 Diplomski rad 10. 5 UKUPNO 30

ALTERNATIVNI PREDMET Šifra Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS Diplomski seminar 0/0/2 30 9. 3 Demografska studija 1/1/0 30 9. 3

Student upisuje predmet Diplomski seminar (načela i upute izrade diplomskoga rada), ako će raditi diplomski rad na ovom studiju. Student upisuje predmet Demografska studija (konzultacijska nastava) ako bira diplomski rad na drugom dvopredmetnom studiju.

Page 13: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

DEMOGRAFIJA I HRVATSKO ISELJENIŠTVO; INTEGRIRANI DVOPREDMETNI

13

IZBORNI PREDMETI Šifra Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS Demografske projekcije i simulacije 1/0/1 30 2

Demografski aspekti agresije na Hrvatsku 1990.–1998. 1/1/0 30 2

226935 Ekonomika rada 1/1/0 30 2 226936 Geopolitika i geostrategija 1/1/0 30 2 Hrvati u Australiji i Novom Zelandu 1/1/0 30 2 214018 Hrvati u Južnoj Americi 1/1/0 30 2 214019 Hrvati u Sjevernoj Americi 1/1/0 30 2 214020 Hrvatski iseljenički mediji 1/1/0 30 2 226937 Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje 1/1/0 30 2 214021 Identitet moliških Hrvata 2/0/0 30 2 Integracija hrvatskih useljenika 1/1/0 30 2 214022 Migracije mladih visokoobrazovanih 1/1/0 30 2 Prostor i stanovništvo 1/1/0 30 2 Stanovništvo Europe 2/0/0 30 2 226934 Tranzicija, država, dijaspora 1/1/0 30 2 226933 Znameniti Hrvati u svijetu 1/1/0 30 2 Knjižno nasljeđe zapadnougarskih Hrvata 1/1/0 30 2

Student bira po jedan izborni predmet u 4., 5., 6., 7., 9. i 10. semestru studija. Pri odabiru izbornih predmeta iznimno je važno obratiti pozornost na semestar tijekom kojega se izborni predmet izvodi. Student može upisati samo onaj izborni predmet koji se izvodi u onom semestru u koji je student upisan. UVJETI ZAVRŠETKA INTEGRIRANOGA STUDIJA Student završava integrirani studij demografije i hrvatskoga iseljeništva kada ostvari najmanje 300 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programima i izvedbenim nastavnim planom kombinacije studija na koju je upisan, od čega najmanje po 150 bodova po ECTS-u sa studija demografije i hrvatskoga iseljeništva te obrani diplomski rad na jednom od studija iz upisane kombinacije. Mora položiti i sve druge predmete koje je upisao.

Page 14: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …
Page 15: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

ODSJEK ZA FILOZOFIJU

I KULTUROLOGIJU

STUDIJ

FILOZOFIJE I KULTURE

I

STUDIJ FILOZOFIJE

pročelnik Odsjeka: prof. dr. sc. Mislav Kukoč

Page 16: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

16

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ FILOZOFIJE I KULTURE – dvopredmetni studij

Akademski naziv: sveučilišni prvostupnik / sveučilišna prvostupnica filozofije i kulture (univ. bacc. phil. et cult.) universitarius baccalaureus philosophiae et culturae / universitaria baccalaurea philosophiae et culturae

University Bachelor in Philosophy and Culture

I. GODINA

Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 185329 214818

Matija Mato Škerbić Uvod u filozofiju 2/0/0 30 1. 3

185330 214820

Ivo Džinić / Jakov Erdeljac Uvod u kulturologiju 2/0/0 30 1. 3

185333 214822

Ivo Džinić / Jakov Erdeljac Antička filozofija 2/2/0 60 1. 4

165536 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 1 0/0/2 30 1. 0

3503 Akademski strani jezik (obvezan izbor) 1.–6. 4

1888 Temeljni zajednički predmeti 1. 3

1826 Izborni predmet 1. 3 185335 214823

Ivo Džinić / Jakov Erdeljac

Filozofska i kulturna antropologija 2/2/0 60 2. 4

37718 187819 Marko Kardum Logika 1 2/2/0 60 2. 4

3806 Klasični jezik za filozofe (obvezan izbor) 0/1/3 60 2. 5

165537 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 2 0/0/2 30 2. 0

1888 Temeljni zajednički predmeti 2. 2

1826 Izborni predmet 2. 0–3

UKUPNO 1.–2. 30

KLASIČNI JEZIK ZA FILOZOFE (3806)

Page 17: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

FILOZOFIJA I KULTURA

17

185332 Mirjana Matijević Sokol / Petar Ušković Croata Latinski jezik 0/1/3 60 2. 5

185331 Šime Demo Grčki jezik 0/1/3 60 2. 5 NAPOMENA Student koji studira filozofiju i kulturu u kombinaciji s kroatologijom ili poviješću i već je upisao predmet Latinski jezik na tom studiju, može namjesto predmeta (185332) Latinski jezik na ovom studiju upisati neki izborni predmet.

AKADEMSKI STRANI JEZIK (3503) 45642 Lucia Miškulin Saletović Akademski engleski 0/4/0 60 1.–6. 4

209486 Sanja Vulić Vranković / Stéphane Paul Michel Akademski francuski 1/0/3 60 1.–6. 4

45829 Lucia Miškulin Saletović Akademski njemački 0/4/0 60 1.–6. 4 226939 Marta Račić Akademski talijanski 1/0/3 60 1.–6. 4

TEMELJNI ZAJEDNIČKI PREDMETI (1888) 85296 188068 Ivana Kresnik Osnove hrvatske jezične

kulture 1/2/0 45 Z/LJ 3

129992 Marko Kardum / Jakov Erdeljac Akademska pismenost 1/0/2 45 LJ 2

UVJETI UPISA U II. GODINU STUDIJA Za redoviti upis II. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Za uvjetan upis II. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Na I. godini studija student mora pohađati nastavu i ispuniti sve obveze iz predmeta (165536) Tjelesna kultura i šport 1 i (165537) Tjelesna kultura i šport 2. NAPOMENE Uvjet za upis predmeta (28313/214825)) Logika 2 jest položen predmet (187819) Logika 1. Pri izboru izbornoga predmeta iznimno je važno obratiti pozornost na semestar tijekom kojega se on izvodi. Student može upisati samo onaj izborni predmet koji se izvodi u onom semestru u koji je student upisan.

Page 18: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

FILOZOFIJA I KULTURA

18

II. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 227465 Željka Metesi Deronjić Filozofija renesanse 2/0/0 30 3. 2 28313 214825 Sandro Skansi Logika 2 2/2/0 60 3. 4

187852 214832 Marko Kardum Racionalizam i empirizam 2/2/0 60 3. 4

227453 Anto Gavrić Srednjovjekovna filozofija 2/0/0 30 3. 2

185308 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 3 0/0/2 30 3. 0

1826 Izborni predmet 3. 3–6

17084 Izborni temeljni zajednički predmet 3. 0–5

UKUPNO 15 187854 214834

Mislav Kukoč / Matija Mato Škerbić Etika 2/2/0 60 4. 4

187821 214828

Ivo Džinić / Jakov Erdeljac Filozofija kulture 2/2/0 60 4. 4

187840 214830 Pavo Barišić Metafizika 2/2/0 60 4. 4

185309 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 4 0/0/2 30 4. 0

3503 Akademski strani jezik (obvezan izbor) 1.–6. 4

1888 Temeljni zajednički predmeti 1.–4. 5

1826 Izborni predmet 4. 0–3

17084 Izborni temeljni zajednički predmet 3.–4. 3-5

UKUPNO 3.–4. 30 UVJETI UPISA U III. GODINU STUDIJA Za redoviti upis III. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom II. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan te ukupno tijekom I. i II. godine ostvariti najmanje 120 bodova po ECTS-u. Student mora položiti i sve upisane obvezne i izborne predmete s I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Za uvjetan upis III. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u iz predmeta predviđenih izvedbenim nastavnim planom II. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan te ukupno na I. i II. godini studija ostvariti najmanje 110 bodova po ECTS-u. Student mora položiti i sve upisane obvezne i izborne predmete s I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Na II. godini studija student mora pohađati nastavu i ispuniti sve obveze iz predmeta (185308) Tjelesna kultura i šport 3 i (185309) Tjelesna kultura i šport 4.

Page 19: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

FILOZOFIJA I KULTURA

19

III. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 187858 214836 Zvonimir Čuljak Epistemologija 2/0/0 30 5. 3

187855 214835 Zvonimir Čuljak Filozofija prosvjetiteljstva 2/2/0 60 5. 4

187861 214837 Mislav Kukoč Socijalna filozofija 2/0/0 30 5. 3

1826 Izborni predmeti 5. 6 UKUPNO 5. 16 187888 Željka Metesi Deronjić Estetika 1/1/0 30 6. 3 187876 213953 Ivana Greguric Filozofija 19. stoljeća 2/2/0 60 6. 4

187889 Mislav Kukoč Filozofija povijesti 2/0/0 30 6. 3 1826 Izborni predmeti 6. 0–6 38774 Završni rad 6. 0–5 UKUPNO 5.–6. 31

IZBORNI PREDMETI (1826)

Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 200595 Tomislav Janović Explaining Social Behavior 1/1/0 30 Z 3

213954 Pavo Barišić Filozof prava i države Ante Starčević 1/1/0 30 Z 3

200591 Pavo Barišić Filozofija demokracije 1/1/0 30 Z 3

213956 Anto Gavrić Filozofski temelji govora o Bogu 1/1/0 30 Z 3

187864 Željka Metesi Deronjić Hrvatska estetika 1/1/0 30 Z 3

217041 Neven Hrvatić / Iva Ivanković Međukulturni odgoj 1/1/0 30 Z 3

213955 Zygfryd Eckardt Gehrmann

Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit 2/0/0 30 Z 3

187890 227467 Zvonimir Čuljak Starija hrvatska filozofija 1/1/0 30 Z 3

200594 Tomislav Janović Fikcijski diskurs [Metafizika] 1/1/0 30 LJ 3

217040 Ivana Franić / Stéphane Paul Michel

Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti / La culture française d’hier et d’aujourd’hui

1/1/0 30 LJ 3

187891 Ante Čović / Matija Mato Škerbić Nova etička kultura 1/1/0 30 LJ 3

213978 Zvonimir Čuljak Ruđer Bošković 1/1/0 30 LJ 3 214024 Ivica Žižić Semiotika kulture 1/1/0 30 LJ 3

Page 20: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

FILOZOFIJA I KULTURA

20

227468 Sandro Skansi Uvod u umjetnu inteligenciju 1/1/0 30 LJ 3

IZBORNI TEMELJNI ZAJEDNIČKI PREDMETI (17084) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 45642 Lucia Miškulin Saletović Akademski engleski 0/4/0 60 Z/LJ 4

209486 Sanja Vulić Vranković / Stéphane Paul Michel Akademski francuski 1/0/3 60 Z/LJ 4

45829 Lucia Miškulin Saletović Akademski njemački 0/4/0 60 Z/LJ 4 226939 Marta Račić Akademski talijanski 1/0/3 60 Z/LJ 4

227644 Sandra Car Alternativni odgoj i obrazovanje 2/0/0 30 Z 2

226188 Ivo Džinić / Monika Gudlin

Antropologija odgoja i obrazovanja 2/0/0 30 Z 3

226192 Matija Mato Škerbić / Katarina Orač

Bioetika i etika u odgoju i obrazovanju 1/1/0 30 Z 2

214008 Ivo Džinić Filozofsko-teološki pristup stanovništvu 1/1/0 30 Z 3

226637 Marinko Lozančić Globalna strategija 1/1/0 30 Z 2

213988 Jasna Jeličić-Radonić / Snježana Vasilj Grci na Jadranu 0/2/0 30 Z 3

86146 Maja Matasović Grčki utjecaj na rimsku kulturu 1/1/0 30 Z 3

226638 Mirjana Milićević / Tamara Bodor

Hrvati u Bosni i Hercegovini 2/1/0 45 Z 3

213971 Ivana Kresnik Hrvatska enciklopedika 1/1/0 30 Z 3

188083 Ksenija Marković / Mirjana Hruškar / Marina Krpan

Hrvatska gastronomija i enologija 1/1/0 30 Z 2

190583 188084 Monika Jurić Janjik

Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture

1/1/0 30 Z 2

38057 Mirjana Matijević Sokol Hrvatska latinistička historiografija 2/0/0 30 Z 5

37464 Jasna Jeličić-Radonić / Magdalena Getaldić

Hrvatska likovna umjetnost 1/1/0 30 Z 4

84454 Stipan Tadić / Petar Bilobrk

Hrvatski identitet u europskom kontekstu 2/0/0 30 Z 5

213968 Milan Pelc Hrvatski umjetnici u Europi XV.–XVIII. stoljeća

2/0/0 30 Z 3

213990 Jasna Jeličić-Radonić / Snježana Vasilj Iliri 0/2/0 30 Z 3

188079 Sanja Vulić Vranković / Jelena Gazivoda

Institucije hrvatskoga naroda, društva i države 1/1/0 30 Z 2

226639 Stjepan Šterc / Monika Balija

Integracija Hrvatske i iseljeništva 1/1/0 30 Z 3

Page 21: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

FILOZOFIJA I KULTURA

21

213975 Slobodan Prosperov Novak Jeronim Dalmatinac 2/0/0 30 Z 3

228067 Ivana Greguric Komunikacijsko-medijske teorije 1/1/0 30 Z 3

214011 Wollfy Krašić / Marta Račić

Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva 1/1/0 30 Z 2

227645 Sandra Car Medijski odgoj i obrazovanje 2/0/0 30 Z 2

226941 Neven Hrvatić Opća pedagogija 2/1/1 60 Z 4

226195 Rona Bušljeta Kardum / Hrvoje Mandić Opća povijest pedagogije 2/1/0 45 Z 4

86090 Danijel Labaš Osnove komunikologije 2/0/0 30 Z 5

213964 Zygfryd Eckardt Gehrmann

Percepcija drugoga / Die Wahrnehmung des Anderen

2/0/0 30 Z 3

223536 Stjepan Ćosić / Jure Trutanić

Politički portreti u Dalmaciji 1860.–1918. 0/2/0 30 Z 3

37469 Dubravka Zima Povijest hrvatskoga kazališta 2/0/0 30 Z 5

93908 Vlatka Vukelić Povijest i kultura grčkoga i rimskoga svijeta 2/0/0 30 Z 4

223534 Vladimir Šumanović / Nikolina Šimetin Šegvić

Povijest modernih gradova 0/2/0 30 Z 3

38648 Lovorka Brajković Psihologija spolnosti 2/0/0 30 Z 3 28713 Jasminka Despot Lučanin Psihologijska etika 2/0/0 30 Z 2

45755 Marko Jerković / Marko Marina

Rimska povijest i civilizacija 1/1/0 30 Z 3

177708 Stipan Tadić Sociologija morala 2/0/0 30 Z 4 226641 Monika Komušanac Stanovništvo Hrvatske 1/1/0 30 Z 2 200606 214839

Stipan Tadić / Petar Bilobrk

Suvremeni duhovni izazovi 1/1/0 30 Z 3

33169 Maja Matasović Svakodnevica Rimljana 1/1/0 30 Z 3 194394 Monika Komušanac Teorija migracija 1/1/0 30 Z 2 144284 Davor Piskač Uvod u kroatologiju 1/1/0 30 Z 5

186021 200121

Lovorka Brajković / Vanja Kopilaš / Jelena Jureta / Mihaela Ovčar

Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave

1/3/0 60 Z 5

172614 188087 Monika Komušanac Zemljopisna obilježja

Hrvatske 2/0/0 30 Z 2

226933 Wollfy Krašić / Monika Balija

Znameniti Hrvati u svijetu 1/1/0 30 Z 2

226642 Stjepan Šterc / Monika Balija

Demografski teorijsko-metodološki koncept 2/0/0 30 LJ 3

195017 214650 Mirjana Matijević Sokol Diplomatika s egdotikom

i kronologijom 0/2/0 30 LJ 3

209489 Dragan Nimac Društveni vidovi turizma i religioznosti 1/1/0 30 LJ 3

Page 22: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

FILOZOFIJA I KULTURA

22

46221 188082 Snježana Paušek- Baždar Egzaktne znanosti u

hrvatskoj kulturi 1/1/0 30 LJ 3

226936 Marinko Lozančić Geopolitika i geostrategija 1/1/0 30 LJ 2

223567 Antonia Ordulj Glotodidaktika 2/0/0 30 LJ 3 37458 188075 Marinko Vuković Hrvatska etnologija 1/1/0 30 LJ 3

200603 Stjepan Ćosić Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja 2/0/0 30 LJ 4

188076 Dubravka Zima Hrvatska književnost humanizma i renesanse 2/1/0 30 LJ 5

37456 Stjepan Ćosić / Jure Trutanić

Hrvatska kulturna i politička povijest XX. st. 2/1/0 45 LJ 5

226200 Stjepan Šterc / Monika Komušanac

Hrvatske civilizacijske vrijednosti 1/1/0 30 LJ 2

194398 Sanja Vulić Vranković / Tamara Bodor

Hrvatske manjinske zajednice 1/1/0 30 LJ 3

213951 Zoran Curić / Tamara Bodor Hrvatski kulturni turizam 0/2/0 30 LJ 3

213973 Sanja Vulić Vranković / Lidija Bogović Hrvatski pravopis 0/2/0 30 LJ 3

213973 Wollfy Krašić / Tamara Bodor

Hrvatski velikani u iseljeništvu 1/2/0 45 LJ 3

200602 215033 Vanja-Ivan Savić Hrvatsko društvo i

vjerske slobode 2/0/0 30 LJ 3

226937 Stjepan Šterc / Ozana Ramljak / Zdravko Kedžo

Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje 1/1/0 30 LJ 2

226643 Wollfy Krašić Hrvatsko političko iseljeništvo 2/1/0 45 LJ 3

214015 Ante Čović / Matija Mato Škerbić Integrativna bioetika 2/0/0 30 LJ 2

217042 Neven Hrvatić / Iva Ivanković

Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja 1/1/0 30 LJ 3

213962 Danijel Labaš / Karolina Vidović Krišto Javni nastup 1/1/0 30 LJ 3

194399 Stjepan Šterc Javni sustavi i stanovništvo 1/1/0 30 LJ 2

188089 Mario Grčević / Matijas Baković

Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini 1/1/0 30 LJ 2

227470 Ivana Greguric Kiborgoetika i robotoetika 1/1/0 30 LJ 3

177435 Vanja-Ivan Savić Ljudska prava 2/0/0 30 LJ 2

190408 Bojan Marotti Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika 1/1/0 30 LJ 2

214016 Stjepan Šterc Novi koncept države 1/1/0 30 LJ 3

28470 Danijel Labaš / Dražen Maleš Novinarska etika 1/1/0 30 LJ 4

226199 Katarina Dadić Pedagogija djetinjstva 2/0/0 30 LJ 3

Page 23: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

FILOZOFIJA I KULTURA

23

227722 Sandra Car Pedagogija mladosti 2/0/0 30 LJ 3

38842 Željka Metesi Deronjić Povijest hrvatske filozofije 1/1/0 30 LJ 5

226201 Rona Bušljeta Kardum / Hrvoje Mandić

Povijest hrvatske pedagogije i školstva 1/1/0 30 LJ 3

188081 Mario Grčević Povijest hrvatskoga književnoga jezika 2/1/0 45 LJ 3

38874 Maja Matasović Rimska komedija 1/1/0 30 LJ 3 200601 214652 Mirjana Matijević Sokol Srednjovjekovni latinski

natpisi 2/0/0 30 LJ 3

226202 Neven Hrvatić Sustavna pedagogija 2/1/0 45 LJ 4 209176 213987 Wollfy Krašić Suvremena rodoslovna

istraživanja 1/1/0 30 LJ 3

194401 Tado Jurić / Monika Balija Tipologija iseljavanja 1/1/0 30 LJ 2

226934 Jadranka Polović Tranzicija, država, dijaspora 1/1/0 30 LJ 2

200600 215028

Stjepan Ćosić / Josip Papak

Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo 0/2/0 30 LJ 3

86089 Jelena Jurišić Uvod u novinarstvo 2/0/0 30 LJ 5

188090 Wollfy Krašić Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka 1/1/0 30 LJ 2

UVJETI ZAVRŠETKA PREDDIPLOMSKOGA STUDIJA Student završava dvopredmetni preddiplomski studij filozofije i kulture kada ostvari najmanje 180 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan, od čega najmanje po 83 boda po ECTS-u iz obveznih i izbornih predmeta svakoga od studija. Student mora ostvariti 9 bodova po ECTS-u iz propisanih Temeljnih zajedničkih predmeta te obraniti završni rad na jednom od studija iz upisane kombinacije. Mora položiti i sve druge predmete koje je upisao, a koji nisu bili propisani studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom preddiplomskoga studija filozofije i kulture, odnosno drugoga studija u dvodisciplinarnoj kombinaciji studija. NAPOMENE Student koji je upisao preddiplomski studij filozofije u ak. god. 2017./2018. i ranije završava preddiplomski studij filozofije i stječe akademski naslov sveučilišnoga prvostupnika filozofije (univ. bacc. phil.): universitarius baccalaureus philosophiae / universitaria baccalaurea philosophiae. Student koji je upisao preddiplomski studij filozofije i kulture u ak. god. 2018./2019. i kasnije završava preddiplomski studij filozofije i kulture i stječe akademski naslov sveučilišnoga prvostupnika filozofije i kulture (univ. bacc. phil. et cult.): universitarius baccalaureus philosophiae et culturae / universitaria baccalaurea philosophiae et culturae. Pri izboru izbornoga predmeta iznimno je važno obratiti pozornost na semestar tijekom kojega se on izvodi. Student može upisati samo onaj izborni predmet koji se izvodi u onom semestru u koji je student upisan.

Page 24: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

24

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ FILOZOFIJE – dvopredmetni studij, nastavnički smjer

Akademski naziv: magistar/magistra edukacije filozofije (mag. educ. phil.) magister educationis philosophiae / magistra educationis philosophiae

Master of Education in Philosophy

I. GODINA

Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 187904 201425 Ivana Greguric Bioetika 1/1/0 30 1. 3

228388 Pavo Barišić Politička i pravna filozofija 2/0/0 30 1. 3

200550 214821 Sandro Skansi Suvremena filozofija 2/2/0 60 1. 4

144706 Iva Ivanković / Martina Horvat Opća pedagogija 2/1/0 45 1. 4

96487 Marjan Ninčević Didaktika 2/1/0 45 1. 4 144712 200551

Lovorka Brajković / Jelena Jureta Razvojna psihologija 2/1/0 45 1. 4

17983 Izborna grupa Istočne filozofije i kulture 2. 3

213957 213959

Anto Gavrić / Katarina Tadić Arapska filozofija * 2/0/0 30 2. 3

213958 Mislav Ježić Indijska filozofija * 2/0/0 30 2. 3 201457 61957 Matija Mato Škerbić Filozofija odgoja 1/1/0 30 2. 3

53908 214635 Matija Mato Škerbić Metodika nastave

filozofije, logike i etike 2/0/0 30 2. 3

53900 201263 Rona Bušljeta Kardum

Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija

2/0/0 30 2. 2

17272 Izborni predmet 30 1.–2. 3–6 NAPOMENA Svakoga semestra student treba upisati ukupno najmanje 30, a može do 35 bodova po ECTS-u. Na dvopredmetnom diplomskom studiju student tijekom dvije godine treba upisati ukupno 37 bodova po ECTS-u iz svake od studijskih kombinacija i 36 bodova po ECTS-u sržne nastavničke naobrazbe, a diplomski rad nosi 10 bodova po ECTS-u.

Page 25: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

FILOZOFIJA. DIPLOMSKI. DVOPREDMETNI. NASTAVNIČKI

25

Izborni predmet diplomskoga studija filozofije može upisati najviše 15 studenata filozofije (prema redoslijedu upisa). Upis studenata drugih studijskih grupa na izborni predmet diplomskoga studija filozofije nije ograničen. * Kolegij se izvodi naizmjence svake druge akademske godine. U akademskoj godini

2021./2022. izvodi se kolegij Indijska filozofija.

IZBORNI PREDMETI (17272) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 187914 Matija Mato Škerbić Filozofija igre i športa 1/1/0 30 Z 3

201516 Tomislav Janović Self-Deception [Filozofija uma] 1/1/0 30 Z 3

187912 Zvonimir Čuljak Zaključivanje i racionalnost 1/1/0 30 Z 3 176935 Mislav Kukoč Filozofija globalizacije 1/1/0 30 LJ 3 188570 201678 Ivana Greguric Filozofija komunikacije 1/1/0 30 LJ 3

227446 Sandro Skansi Logika i metodologija znanosti 1/1/0 30 LJ 3

201523 Željka Metesi Deronjić Ljubav i ljepota u djelima hrvatskih renesansnih filozofa

1/1/0 30 LJ 3

UVJETI UPISA U II. GODINU STUDIJA

Za redoviti upis II. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija. Za uvjetan upis II. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija.

Page 26: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

FILOZOFIJA. DIPLOMSKI. DVOPREDMETNI. NASTAVNIČKI

26

II. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 201535 Matija Mato Škerbić Filozofijska metodologija 1/1/0 30 3. 3 132305 144734 Marjan Ninčević Praktične vježbe predmetne

metodike (Filozofija) 0/1/2 45 3. 5

201515 214813 Željka Metesi Deronjić Hrvatska filozofska baština

u europskom kontekstu 2/0/0 30 3. 3

17272 Izborni predmet 30 3. 4

17983 Izborna grupa Istočne filozofije i kulture 4. 3

213958 Mislav Ježić Indijska filozofija * 2/0/0 30 4. 3

213957 Anto Gavrić / Katarina Tadić Arapska filozofija * 2/0/0 30 4. 3

201262 Marjan Ninčević Korelacijske vježbe i nastavna praksa 0/1/2 45 4. 6

17272 Izborni predmet 1/1/0 30 4. 3 214814 Diplomski rad 4. 10

NAPOMENE * Kolegij se izvodi naizmjence svake druge akademske godine. U akademskoj godini

2021./2022. izvodi se kolegij Indijska filozofija. Na predmetu Korelacijske vježbe i nastavna praksa student pod vodstvom mentora u školama obavlja nastavnu praksu: 5 + 5 školskih sati.

UVJETI ZAVRŠETKA DIPLOMSKOGA STUDIJA Student završava dvopredmetni diplomski studij filozofije kada ostvari najmanje 120 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Student mora obraniti diplomski rad na jednom od studija iz upisane kombinacije. Mora položiti i sve druge predmete koje je upisao, a koji nisu bili propisani studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom diplomskoga studija filozofije, odnosno drugoga studija u dvodisciplinarnoj kombinaciji studija.

Page 27: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU

STUDIJ

KOMUNIKOLOGIJE

pročelnik Odsjeka: prof. dr. sc. Danijel Labaš

Page 28: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

28

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ KOMUNIKOLOGIJE – jednopredmetni studij

Akademski naziv: sveučilišni prvostupnik / sveučilišna prvostupnica komunikologije (univ. bacc. comm.) universitarius baccalaureus communicologiae / universitaria baccalaurea communicologiae

University Bachelor in Communication Sciences

I. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 86090 Danijel Labaš Osnove komunikologije 2/0/0 30 1. 5 130703 Vladimira Rezo Jezično-stilske vježbe 1/1/2 60 1. 6

165536 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 1 0/0/2 30 1. 0

76132 Jelena Jurišić Začetnici komunikologije i njihova djela 1/1/0 30 1 4

Akademski strani jezik 1.–6. 4

129992 Danijel Labaš / Vladimira Rezo Akademska pismenost 1/0/2 45 1. 2

2999 Temeljni zajednički predmeti 1. 5

2945 Izborni predmeti 1. 4–8 UKUPNO 1. 30 86089 Jelena Jurišić Uvod u novinarstvo 2/0/0 30 2. 5

37896 Jelena Jurišić / Suzana Peran

Oblici novinarske komunikacije 0/0/4 60 2. 6

38003 Mario Stipančević / Tamara Kunić

Opća povijest medija i komunikacije 1/1/0 30 2. 5

28462 Ivan Burić Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku 2/0/0 30 2. 5

165537 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 2 0/0/2 30 2. 0

2999 Temeljni zajednički predmeti 2. 5

2945 Izborni predmeti 2. 4–8 UKUPNO 2. 30 SVEUKUPNO 1.–2. 60

Page 29: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KOMUNIKOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

29

AKADEMSKI STRANI JEZIK (3557) 45642 Lucia Miškulin Saletović Akademski engleski 0/4/0 60 1.–4. 4

209486 Sanja Vulić Vranković / Stéphane Paul Michel Akademski francuski 1/0/3 60 1.–6. 4

45829 Lucia Miškulin Saletović Akademski njemački 0/4/0 60 1.–6. 4 226939 Marta Račić Akademski talijanski 1/0/3 60 1.–6. 4

IZBORNI PREDMETI (2945) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

187975 201672

Danijel Labaš / Natasha Kathleen Ružić

Computer-mediated Communication and Virtual Management

1/1/0 30 Z 4

144893 201674

Danijel Labaš / Dražen Maleš

Društveni mediji u odnosima s javnošću 1/1/0 30 Z 4

146999 187974 Vladimira Rezo Jezik u medijima 1/1/0 30 Z 4

201677 Vine Mihaljević / Goran Radoš

Komunikacijski menadžment 1/1/0 30 Z 4

173444 Vladimira Rezo Lektura i korektura teksta * 0/2/0 30 Z 4

202401 Stjepan Ćosić / Goran Radoš Mediji i Domovinski rat 0/2/0 30 Z 3

45933 Stjepan Šterc / Goran Radoš Mediji i terorizam 1/1/0 30 Z 4

213964 Zygfryd Eckardt Gehrmann

Percepcija drugoga / Die Wahrnehmung des Anderen

2/0/0 30 Z 3

64441 Danijel Labaš / Željka Sruk Povijest i teorija filma 1/1/0 30 Z 4

215348 228390 Šime Demo Komunikacija i značenje:

pragmatika 2/0/1 45 Z 4

77724 Tomislav Janović Explaining Social Behavior 1/1/0 30 LJ 4 52737 Danijel Labaš Film i religija 1/1/0 30 LJ 4

213962 Danijel Labaš / Karolina Vidović Krišto

Javni nastup ** 1/2/0 30 LJ 3

28489 Jelena Jurišić / Nina Ožegović Magazini i revije 1/1/0 30 LJ 4

117217 Danijel Labaš / Dražen Maleš

Odnosi s javnošću u kulturi i športu 1/1/0 30 LJ 4

50140 Danijel Labaš / Jelena Gazivoda Odnosi s medijima 1/1/0 30 LJ 4

38031 200712 Nenad Pokos Politička geografija * 2/0/0 30 LJ 4

45935 Danijel Labaš / Dražen Maleš Politička komunikacija 1/1/0 30 LJ 4

Page 30: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KOMUNIKOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

30

117216 Danijel Labaš / Antonija Rimac Gelo Poslovno komuniciranje 1/1/0 30 LJ 4

POSEBNI UVJETI UPISA POJEDINIH IZBORNIH PREDMETA * Predmete (73444) Lektura i korektura teksta, (117217) Odnosi s javnošću u kulturi i športu,

(144893) Društveni mediji u odnosima s javnošću te (50140) Odnosi s medijima može upisati isključivo student II. ili III. godine studija komunikologije.

** Predmet (213962) Javni nastup može se izvoditi i na njemačkom jeziku pod naslovom (213963) Öffentlicher Auftritt.

TEMELJNI ZAJEDNIČKI PREDMETI KOM (2999)

Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

45642 Lucia Miškulin Saletović Akademski engleski 0/4/0 60 Z/LJ 4

209486 Sanja Vulić Vranković / Stéphane Paul Michel Akademski francuski 1/0/3 60 Z/LJ 4

45829 Lucia Miškulin Saletović Akademski njemački 0/4/0 60 Z/LJ 4

226939 Marta Račić Akademski talijanski 1/0/3 60 Z/LJ 4

227644 Sandra Car Alternativni odgoj i obrazovanje 2/0/0 30 Z 2

226188 Ivo Džinić / Monika Gudlin

Antropologija odgoja i obrazovanja 2/0/0 30 Z 3

226192 Matija Mato Škerbić / Katarina Orač

Bioetika i etika u odgoju i obrazovanju 1/1/0 30 Z 2

227721 Wollfy Krašić / Matijas Baković

Bosna i Hercegovina u sastavu Austro-Ugarske 1/1/0 30 Z 3

213954 Pavo Barišić Filozof prava i države Ante Starčević 1/1/0 30 Z 3

187855 214835 Zvonimir Čuljak Filozofija prosvjetiteljstva 2/2/0 60 Z 4

227465 Željka Metesi Deronjić Filozofija renesanse 2/0/0 30 Z 2

214008 Ivo Džinić Filozofsko-teološki pristup stanovništvu 1/1/0 30 Z 3

226637 Marinko Lozančić Globalna strategija 1/1/0 30 Z 2

213988 Jasna Jeličić-Radonić / Snježana Vasilj Grci na Jadranu 0/2/0 30 Z 3

86146 Maja Matasović Grčki utjecaj na rimsku kulturu 1/1/0 30 Z 3

226638 Mirjana Milićević / Tamara Bodor

Hrvati u Bosni i Hercegovini 2/1/0 45 Z 3

Page 31: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KOMUNIKOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

31

213971 Ivana Kresnik Hrvatska enciklopedika 1/1/0 30 Z 3

188084 Monika Jurić Janjik Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture 1/1/0 30 Z 2

228732 Lucija Krešić Nacevski Hrvatska hagiografija 0/2/0 30 Z 3

214009 Sanja Vulić Vranković / Tamara Bodor

Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura 2/1/0 45 Z 3

37464 Jasna Jeličić-Radonić / Magdalena Getaldić Hrvatska likovna umjetnost 1/1/0 30 Z 4

38056 Darko Vitek Hrvatska povijest od 16. do 18. stoljeća 2/0/0 30 Z 5

84454 Stipan Tadić / Petar Bilobrk

Hrvatski identitet u europskom kontekstu 2/0/0 30 Z 5

52318 Domagoj Brozović Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo 1/1/0 30 Z 4

188122 Vladimir Šumanović Hrvatski narod u prvoj polovici 20. stoljeća 2/0/0 30 Z 5

213968 Milan Pelc Hrvatski umjetnici u Europi XV.–XVIII. stoljeća 2/0/0 30 Z 3

214010 Stjepan Šterc / Monika Balija

Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj 2/0/0 30 Z 3

213990 Jasna Jeličić-Radonić / Snježana Vasilj Iliri 0/2/0 30 Z 3

188079 Sanja Vulić Vranković / Jelena Gazivoda

Institucije hrvatskoga naroda, društva i države 1/1/0 30 Z 2

226639 Stjepan Šterc / Monika Balija

Integracija Hrvatske i iseljeništva 1/1/0 30 Z 3

213975 Slobodan Prosperov Novak Jeronim Dalmatinac 2/0/0 30 Z 3

228067 Ivana Greguric Komunikacijsko-medijske teorije 1/1/0 30 Z 3

214011 Wollfy Krašić / Marta Račić

Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva 1/1/0 30 Z 2

227645 Sandra Car Medijski odgoj i obrazovanje 2/0/0 30 Z 2

217041 Neven Hrvatić / Iva Ivanković Međukulturni odgoj 1/1/0 30 Z 3

226941 Neven Hrvatić Opća pedagogija 2/1/1 60 Z 4

38065 Vladimir Šumanović / Danijel Jurković Opća povijest 20. stoljeća 2/0/0 30 Z 5

226195 Rona Bušljeta Kardum / Hrvoje Mandić Opća povijest pedagogije 2/1/0 45 Z 4

223536 Stjepan Ćosić / Jure Trutanić

Politički portreti u Dalmaciji 1860.–1918. 0/2/0 30 Z 3

Page 32: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KOMUNIKOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

32

37469 Dubravka Zima Povijest hrvatskoga kazališta 2/0/0 30 Z 5

93908 Vlatka Vukelić Povijest i kultura grčkoga i rimskoga svijeta 2/0/0 30 Z 4

223534 Vladimir Šumanović / Nikolina Šimetin Šegvić

Povijest modernih gradova 0/2/0 30 Z 3

93907 Eva Katarina Glazer Prapovijest i prve civilizacije 2/0/0 30 Z 3

213955 Zygfryd Eckardt Gehrmann

Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit 2/0/0 30 Z 3

38648 Lovorka Brajković Psihologija spolnosti 2/0/0 30 Z 3

28713 Jasminka Despot Lučanin Psihologijska etika 2/0/0 30 Z 2

187840 214832 Marko Kardum Racionalizam i empirizam 2/2/0 60 Z 4

187889 214837 Mislav Kukoč Socijalna filozofija 2/0/0 30 Z 3

37766 215026

Ivan Balabanić / Marica Marinović Golubić / Luka Šikić

Sociologija hrvatskoga društva 1 – Sociologija hrvatskih regija

1/2/0 45 Z 4

227453 Anto Gavrić Srednjovjekovna filozofija 2/0/0 30 Z 2

226641 Monika Komušanac Stanovništvo Hrvatske 1/1/0 30 Z 2 37787 215117 Nenad Pokos Stanovništvo svijeta 2/0/0 30 Z 3

200606 214839

Stipan Tadić / Petar Bilobrk Suvremeni duhovni izazovi 1/1/0 30 Z 3

33169 Maja Matasović Svakodnevica Rimljana 1/1/0 30 Z 3 185329 214818 Matija Mato Škerbić Uvod u filozofiju 2/0/0 30 Z 3

144284 Davor Piskač Uvod u kroatologiju 1/1/0 30 Z 5 185330 214820

Ivo Džinić / Jakov Erdeljac Uvod u kulturologiju 2/0/0 30 Z 3

186021 200121

Lovorka Brajković / Vanja Kopilaš / Jelena Jureta / Mihaela Ovčar

Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave

1/3/0 60 Z 5

172495 Marica Marinović Golubić / Marija Zelić Uvod u sociologiju 2/1/0 45 Z 5

172614 188087 Monika Komušanac Zemljopisna obilježja

Hrvatske 2/0/0 30 Z 2

226933 Wollfy Krašić / Monika Balija Znameniti Hrvati u svijetu 1/1/0 30 Z 2

Page 33: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KOMUNIKOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

33

144799 Lucija Krešić Nacevski Book and Library History in Croatian Cultural Territory 1/1/0 30 LJ 4

226642 Stjepan Šterc / Monika Balija

Demografski teorijsko-metodološki koncept 2/0/0 30 LJ 3

195017 214650

Mirjana Matijević Sokol

Diplomatika s egdotikom i kronologijom 0/2/0 30 LJ 3

209791 Marko Jerković / Marko Marina

Dodiri civilizacija u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku

0/2/0 30 LJ 3

209489 Dragan Nimac Društveni vidovi turizma i religioznosti 1/1/0 30 LJ 3

46221 188082

Snježana Paušek Baždar

Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi 1/1/0 30 LJ 3

187854 214834

Mislav Kukoč / Matija Mato Škerbić Etika 2/2/0 60 LJ 4

187876 213953 Ivana Greguric Filozofija 19. stoljeća 2/2/0 60 LJ 4

187820 214828

Ivo Džinić / Jakov Erdeljac Filozofija kulture 2/2/0 60 LJ 4

187889 Mislav Kukoč Filozofija povijesti 2/0/0 30 LJ 3 185335 214823

Ivo Džinić / Jakov Erdeljac

Filozofska i kulturna antropologija 2/2/0 60 LJ 4

217040 Ivana Franić / Stéphane Paul Michel

Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti 1/1/0 30 LJ 3

226936 Marinko Lozančić Geopolitika i geostrategija 1/1/0 30 LJ 2

223567 Antonia Ordulj Glotodidaktika 2/0/0 30 LJ 3 37458 188075 Marinko Vuković Hrvatska etnologija 1/1/0 30 LJ 3

200603 Stjepan Ćosić Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja 2/0/0 30 LJ 4

188076 Dubravka Zima Hrvatska književnost humanizma i renesanse 2/1/0 30 LJ 5

37456 Stjepan Ćosić / Jure Trutanić

Hrvatska kulturna i politička povijest XX. st. 2/1/0 45 LJ 5

38059 Kristina Milković Hrvatska povijest u 19. stoljeću 2/0/0 30 LJ 5

38067 Vladimir Šumanović Hrvatska u drugoj polovici 20. stoljeća 2/0/0 30 LJ 5

45833 Ljiljana Marks Hrvatska usmena književnost 1/1/0 30 LJ 4

226200 Stjepan Šterc / Monika Komušanac

Hrvatske civilizacijske vrijednosti 1/1/0 30 LJ 2

Page 34: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KOMUNIKOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

34

213951 Zoran Curić / Tamara Bodor Hrvatski kulturni turizam 0/2/0 30 LJ 3

213973 Sanja Vulić Vranković / Lidija Bogović Hrvatski pravopis 0/2/0 30 LJ 3

214014 Wollfy Krašić / Tamara Bodor

Hrvatski velikani u iseljeništvu 1/2/0 45 LJ 3

200602 215033 Vanja-Ivan Savić Hrvatsko društvo i vjerske

slobode 2/0/0 30 LJ 3

226937 Stjepan Šterc / Ozana Ramljak / Zdravko Kedžo

Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje 1/1/0 30 LJ 2

226643 Wollfy Krašić Hrvatsko političko iseljeništvo 2/1/0 45 LJ 3

214015 Ante Čović / Matija Mato Škerbić Integrativna bioetika 2/0/0 30 LJ 2

217042 Neven Hrvatić / Iva Ivanković

Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja 1/1/0 30 LJ 3

194399 Stjepan Šterc Javni sustavi i stanovništvo 1/1/0 30 LJ 2

188089 Mario Grčević / Matijas Baković

Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini 1/1/0 30 LJ 2

213991 Vlatka Vukelić / Vladimir Šumanović

Jugoslavenski komunistički zločini 0/2/0 30 LJ 3

227470 Ivana Greguric Kiborgoetika i robotoetika 1/1/0 30 LJ 3

37578 Marko Jerković / Petar Ušković Croata Latinska patristika 2/1/1 60 LJ 3

37718 187819 Marko Kardum Logika 1 2/2/0 60 LJ 4

51214 177435 Vanja-Ivan Savić Ljudska prava 2/0/0 30 LJ 2

190408 Bojan Marotti Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika 1/1/0 30 LJ 2

187891 Ante Čović / Matija Mato Škerbić Nova etička kultura 1/1/0 30 LJ 3

214016 Stjepan Šterc Novi koncept države 1/1/0 30 LJ 3

226199 Katarina Dadić Pedagogija djetinjstva 2/0/0 30 LJ 3

227722 Sandra Car Pedagogija mladosti 2/0/0 30 LJ 3 38031 200712 Nenad Pokos Politička geografija 2/0/0 30 LJ 4

38053 Tomislav Popić Povijest Hrvatske (7.–16. stoljeće) 2/0/0 30 LJ 5

38842 Željka Metesi Deronjić Povijest hrvatske filozofije 1/1/0 30 LJ 5

Page 35: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KOMUNIKOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

35

226201 Rona Bušljeta Kardum / Hrvoje Mandić

Povijest hrvatske pedagogije i školstva 1/1/0 30 LJ 3

188081 Mario Grčević Povijest hrvatskoga književnoga jezika 2/1/0 45 LJ 3

214017 Marc Gjidara / Danijela Rupčić

Pravni aspekti iseljeništva i povratništva 2/0/0 30 LJ 2

188077 Karolina Vrban Zrinski Pravogovor 1/2/0 45 LJ 3

38874 Maja Matasović Rimska komedija 1/1/0 30 LJ 3 213978 Zvonimir Čuljak Ruđer Bošković 2/0/0 30 LJ 3 214024 Ivica Žižić Semiotika kulture 1/1/0 30 LJ 3

37769 Stipan Tadić / Petar Bilobrk

Sociologija hrvatskoga društva 2 – Religijske promjene u Hrvatskoj

0/2/0 30 LJ 4

200601 214652

Mirjana Matijević Sokol

Srednjovjekovni latinski natpisi 2/0/0 30 LJ 3

226202 Neven Hrvatić Sustavna pedagogija 2/1/0 45 LJ 4 209176 213987 Wollfy Krašić Suvremena rodoslovna

istraživanja 1/1/0 30 LJ 3

226934 Jadranka Polović Tranzicija, država, dijaspora 1/1/0 30 LJ 2 200600 215028

Stjepan Ćosić / Josip Papak

Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo 0/2/0 30 LJ 3

188090 Wollfy Krašić Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka 1/1/0 30 LJ 2

Student tijekom tri godine studija mora u 1., 2., 3., 4., 5. i 6. semestru ukupno upisati najmanje 30 do 36 bodova po ECTS-u iz grupe izbornih predmeta 2999, odnosno po 10 bodova po ECTS-u po studijskoj godini. UVJETI UPISA U II. GODINU STUDIJA Za redoviti upis II. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine. Za uvjetan upis II. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine. Na I. godini studija student mora pohađati nastavu i ispuniti sve obveze iz predmeta (165536) Tjelesna kultura i šport 1 i (165537) Tjelesna kultura i šport 2.

NAPOMENE Student jednopredmetnoga studija komunikologije do kraja upisane razine studija mora ostvariti 30 bodova po ECTS-u iz izborne grupe (2999) Temeljni zajednički predmeti.

Page 36: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KOMUNIKOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

36

Studijskim je programom predviđena dinamika upisivanja najmanje 10 bodova po ECTS-u u svakoj godini studija. Iz grupe (2945) Izborni predmeti: upisati u 1. semestru najmanje 4 do 8 bodova po ECTS-u i ukupno u 1. i 2. semestru 12 bodova po ECTS-u. OSTALE NAPOMENE Pri izboru izbornoga predmeta iznimno je važno obratiti pozornost na semestar tijekom kojega se on izvodi. Student može upisati samo onaj izborni predmet koji se izvodi u onom semestru u koji je student upisan. Jednopredmetni studenti komunikologije za kolegije iz engleskoga jezika dijele se u dvije grupe, od kojih jedna u 3. semestru sluša predmet Engleski jezik u novinarstvu, a druga predmet Pisanje na engleskom jeziku. U 4. semestru grupe se rotiraju.

II. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

28467 Mario Stipančević Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj 1/1/0 30 3. 4

86092 Danijel Labaš Semiotika u masovnom komuniciranju 2/0/0 30 3. 4

28469 Marina Perić Kaselj / Luka Šikić

Statistika za komunikacijske znanosti 1/1/0 30 3. 4

185308 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 3 0/0/2 30 3. 0

38002 Spomenka Bogdanić Engleski jezik u novinarstvu 0/4/0 60 3.–4. 4

2999 Temeljni zajednički predmeti 3. 5

28468 Jelena Jurišić / Goran Radoš

Informativni sustav Republike Hrvatske 1/1/0 30 4. 4

28470 Danijel Labaš / Dražen Maleš Novinarska etika 1/1/0 30 4. 4

52336 Vladimira Rezo Stilistika u medijskoj komunikaciji 0/0/2 30 4. 4

185309 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 4 0/0/2 30 4. 0

38006 Vedrana Vojković-Estatiev

Pisanje na engleskom jeziku 0/4/0 60 3.–4. 4

Obvezni izborni modul 3.–4. 15

2999 Temeljni zajednički predmeti 4. 5

2945 Izborni predmeti 4. 3 UKUPNO 60

POSEBNI UVJETI UPISA Uvjet za upis predmeta (86092) Semiotika u masovnom komuniciranju položen je ispit iz predmeta (86090) Osnove komunikologije i odslušan predmet (76132) Začetnici

Page 37: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KOMUNIKOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

37

komunikologije i njihova djela. Uvjet za upis predmeta (28467) Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj jest položen ispit iz predmeta (38003) Opća povijest medija i komunikacije. Uvjet za upis predmeta (28469) Statistika za komunikacijske znanosti jest položen ispit iz predmeta (28462) Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku. Uvjet za upis predmeta (28468) Informativni sustav RH odslušan je predmet (28467) Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj. Uvjet za upis predmeta (28470) Novinarska etika odslušan je predmet (86089) Uvod u novinarstvo.

OBVEZNI IZBORNI MODUL: MEDIJI (16525) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

28495 Tanja Baran Teorije i sustavi radijskoga komuniciranja 2/2/0 60 3. 6

28490 Jelena Jurišić / Tamara Kunić

Teorije i sustavi tiskovnoga komuniciranja 2/2/0 60 3. 6

117213 Vladimira Rezo / Tamara Kunić

Medijski i novinarski žanrovi 1/1/0 30 4. 3

UKUPNO 15

OBVEZNI IZBORNI MODUL: ODNOSI S JAVNOŠĆU (5033) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

28500 Zdeslav Milas / Davor Trbušić Uvod u odnose s javnošću 1/1/0 30 3. 5

37934 Danijel Labaš / Vanja Gavran

Komunikacija u organizaciji 1/1/0 30 3. 5

28502 Danijel Labaš / Stipan Rimac

Marketinške komunikacije i publicitet 1/1/0 30 4. 5

UKUPNO 15

UVJETI UPISA U III. GODINU STUDIJA Za redoviti upis III. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom II. godine studija na koju je upisan te ukupno tijekom I. i II. godine ostvariti najmanje 120 bodova po ECTS-u. Mora položiti i sve upisane obvezne i izborne predmete s I. godine studija. Za uvjetan upis III. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta predviđenih izvedbenim nastavnim planom II. godine studija na koju je upisan te ukupno na I. i II. godini studija ostvariti najmanje 110 bodova po ECTS-u. Mora položiti i sve upisane obvezne i izborne predmete s I. godine studija. Na II. godini studija student mora pohađati nastavu i ispuniti sve obveze iz predmeta (185308) Tjelesna kultura i šport 3 i (185309) Tjelesna kultura i šport 4.

Page 38: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KOMUNIKOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

38

NAPOMENE Student tijekom druge godine studija mora odabrati i upisati jedan obvezni izborni modul koji je naveden kao posebna izborna grupa predmeta: (16525) Obvezni izborni modul: Mediji ili (5033) Obvezni izborni modul: Odnosi s javnošću. Student tijekom druge godine studija može upisati izborne predmete iz izborne grupe: (2945) Izborni predmeti: ukupno u 1., 2. i 3. semestru 13 bodova po ECTS-u.

III. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 86130 214023

Jelena Jurišić / Marko Pavić Digitalno novinarstvo 1/2/0 45 5. 4

28475 Jelena Jurišić Teorije medija i masovne komunikacije 2/0/0 30 5. 5

38001 Spomenka Bogdanić Engleski jezik – novinarski prijevod 0/4/0 60 5. 4

38841 Ivan Burić / Tamara Kunić

Povijesni pregled istraživanja masovne komunikacije

1/1/0 30 5. 4

2999 Temeljni zajednički predmeti 5. 5

28476 Ilija Musa Pravni aspekti masovne komunikacije 1/1/0 30 6. 4

38845 Spomenka Bogdanić Suvremeni engleski jezik u medijskoj kulturi 0/4/0 60 6. 4

Obvezni izborni modul 5.–6. 13 2945 Izborni predmeti 6. 7

2999 Temeljni zajednički predmeti 6. 5

38774 Završni rad 6. 5 UKUPNO 60

POSEBNI UVJETI UPISA POJEDINIH PREDMETA Uvjet za upis svih komunikoloških obvezatnih kolegija: (28475) Teorije medija i masovne komunikacije, (86130/214023) Digitalno novinarstvo, (38841) Povijesni pregled istraživanja masovne komunikacije i (28476) Pravni aspekti masovne komunikacije položeni su predmeti: (76132) Začetnici komunikologije i njihova djela, (86089) Uvod u novinarstvo i (129992) Akademska pismenost. Uvjet za upis predmeta (28475) Teorije medija i masovne komunikacije položen je ispit iz predmeta (86092) Semiotika u masovnom komuniciranju. Uvjet za upis predmeta (38001) Engleski jezik – novinarski prijevod jesu položeni ispiti iz predmeta (38002) Engleski jezik u novinarstvu i (38006) Pisanje na engleskom jeziku. Uvjet za upis predmeta (38845) Suvremeni engleski jezik u medijskoj kulturi odslušan je predmet (38001) Engleski jezik – novinarski prijevod.

Page 39: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KOMUNIKOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

39

Uvjet za upis predmeta (28476) Pravni aspekti masovne komunikacije položen je ispit iz predmeta (28470) Novinarska etika. Uvjet za upis predmeta (117214) Tehnike u odnosima s javnošću i (37926 ili 187976) Odnosi s javnošću u djelatnostima jest položen predmet (28500) Uvod u odnose s javnošću.

OBVEZNI IZBORNI MODUL: MEDIJI (16525) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

37925 Vine Mihaljević / Petra Begović

Teorije i sustavi televizijskoga komuniciranja

2/2/0 60 5. 6

37923 188172

Vine Mihaljević / Dražen Maleš

Vizualna komunikacija 1/0/1 30 5. 4

37924 Tanja Baran Retorika 0/2/0 30 6. 3 UKUPNO 13

OBVEZNI IZBORNI MODUL: ODNOSI S JAVNOŠĆU (5033) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

117214 Danijel Labaš / Davor Trbušić Tehnike u odnosima s javnošću 1/1/0 30 5. 5

37926 187976

Danijel Labaš / Daria Mateljak

Odnosi s javnošću u djelatnostima / Sectoral Public Relations

1/1/0 30 5. 5

37924 Tanja Baran Retorika 0/2/0 30 6. 3 UKUPNO 13

UVJETI ZAVRŠETKA PREDDIPLOMSKOGA STUDIJA Student završava preddiplomski studij komunikologije kada ostvari najmanje 180 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom studija na koji je upisan te kada obrani završni rad na upisanom studiju. Mora položiti i sve druge predmete koje je upisao, a koji nisu bili propisani studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom preddiplomskoga studija komunikologije.

Page 40: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

40

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ KOMUNIKOLOGIJE – dvopredmetni studij

Akademski naziv: sveučilišni prvostupnik / sveučilišna prvostupnica komunikologije (univ. bacc. comm.) universitarius baccalaureus communicologiae / universitaria baccalaurea communicologiae

University Bachelor in Communication Sciences

I. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 86090 Danijel Labaš Osnove komunikologije 2/0/0 30 1. 5

165536 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 1 0/0/2 30 1. 0

76132 Jelena Jurišić Začetnici komunikologije i njihova djela * 1/1/0 30 1. 4

85296 188068 Ivana Kresnik Osnove hrvatske jezične

kulture 1/2/0 45 1.–2. 3

3503 Akademski strani jezik 1.–6. 4 86089 Jelena Jurišić Uvod u novinarstvo 2/0/0 30 2. 5

37896 Jelena Jurišić / Suzana Peran

Oblici novinarske komunikacije * 0/0/4 60 2. 6

38003 Mario Stipančević / Tamara Kunić

Opća povijest medija i komunikacije 1/1/0 30 2. 5

165537 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 2 0/0/2 30 2. 0

129992 Marko Kardum / Danijel Labaš / Vladimira Rezo

Akademska pismenost 1/0/2 45 2. 2

2945 Izborni predmet 1.–2. 5 UKUPNO 30

Student koji je upisao dvopredmetni studij komunikologije kao dio svoje dvodisciplinarne kombinacije do kraja upisane razine studija mora ostvariti 9 bodova po ECTS-u položivši tri obvezna temeljna zajednička predmeta. Iz izborne grupe predmeta (1888) student od 1. do 2. semestra mora upisati predmete (85296–188068) Osnove hrvatske jezične kulture i (129992) Akademska pismenost. U jednom od semestara do kraja studija student je dužan upisati i 4 boda po ECTS-u iz grupe (3503) Akademski strani jezik.

Page 41: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KOMUNIKOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. DVOPREDMETNI

41

AKADEMSKI STRANI JEZIK (3503) 45642 Lucia Miškulin Saletović Akademski engleski 0/4/0 60 1.–4. 4

209486 Sanja Vulić Vranković / Stéphane Paul Michel Akademski francuski 1/0/3 60 1.–6. 4

45829 Lucia Miškulin Saletović Akademski njemački 0/4/0 60 1.–6. 4 226939 Marta Račić Akademski talijanski 1/0/3 60 1.–6. 4

UVJETI UPISA U II. GODINU STUDIJA Za redoviti upis II. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Za uvjetan upis II. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Na I. godini studija student mora pohađati nastavu i ispuniti sve obveze iz predmeta (165536) Tjelesna kultura i šport 1 i (165537) Tjelesna kultura i šport 2.

II. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

86092 Danijel Labaš Semiotika u masovnom komuniciranju 2/0/0 30 3. 4

185308 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 3 0/0/2 30 3. 0

28470 Danijel Labaš / Dražen Maleš Novinarska etika 1/1/0 30 4. 4

185309 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 4 0/0/2 30 4. 0

Obvezni izborni modul 3.–4. 15 2945 Izborni predmeti 3.–4. 7 UKUPNO 30

POSEBNI UVJETI UPISA Uvjet za upis predmeta (86092) Semiotika u masovnom komuniciranju položen je ispit iz predmeta (86090) Osnove komunikologije i odslušan predmet (73612) Začetnici komunikologije i njihova djela. Uvjet za upis predmeta (28470) Novinarska etika odslušan je predmet (86089) Uvod u novinarstvo.

Page 42: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KOMUNIKOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. DVOPREDMETNI

42

OBVEZNI IZBORNI MODUL: MEDIJI (16525) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

28495 Tanja Baran Teorije i sustavi radijskoga komuniciranja 2/2/0 60 3. 6

28490 Jelena Jurišić / Tamara Kunić

Teorije i sustavi tiskovnoga komuniciranja 2/2/0 60 3. 6

117213 Vladimira Rezo / Tamara Kunić

Medijski i novinarski žanrovi 1/1/0 30 4. 3

UKUPNO 15

OBVEZNI IZBORNI MODUL: ODNOSI S JAVNOŠĆU (5033) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 28500 Zdeslav Milas / Davor

Trbušić Uvod u odnose s javnošću 1/1/0 30 3. 5

37934 Danijel Labaš / Vanja Gavran

Komunikacija u organizaciji

1/1/0 30 3. 5

28502 Danijel Labaš / Stipan Rimac

Marketinške komunikacije i publicitet

1/1/0 30 4. 5

UKUPNO 15 NAPOMENE Student tijekom druge godine studija mora odabrati i upisati jedan obvezni izborni modul koji je naveden kao posebna izborna grupa predmeta: (16525) Obvezni izborni modul: Mediji (5033) Obvezni izborni modul: Odnosi s javnošću Student tijekom druge godine studija može upisati izborne predmete iz izborne grupe (2945) Izborni predmeti: ukupno u 1., 2. i 3. semestru 13 bodova po ECTS-u. UVJETI UPISA U III. GODINU STUDIJA Za redoviti upis III. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom II. godine studija na koju je upisan te ukupno tijekom I. i II. godine ostvariti najmanje 120 bodova po ECTS-u. Mora položiti i sve upisane obvezne i izborne predmete s I. godine studija. Za uvjetan upis III. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta predviđenih Izvedbenim nastavnim planom II. godine studija na koju je upisan te ukupno na I. i II. godini studija ostvariti najmanje 110 bodova po ECTS-u. Mora položiti i sve upisane obvezne i izborne predmete s I. godine studija. Na II. godini studija student mora pohađati nastavu i ispuniti sve obveze iz predmeta (185308) Tjelesna kultura i šport 3 i (185309) Tjelesna kultura i šport 4.

Page 43: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KOMUNIKOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. DVOPREDMETNI

43

III. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 86130 214023

Jelena Jurišić / Marko Pavić Digitalno novinarstvo 1/2/0 45 5. 4

38841 Ivan Burić / Tamara Kunić

Povijesni pregled istraživanja masovne komunikacije

1/1/0 30 5. 4

28476 Ilija Musa Pravni aspekti masovne komunikacije 1/1/0 30 6. 4

Obvezni izborni modul 5.–6. 4–9 2945 Izborni predmeti 6. 9 38774 Završni rad 6. 5 UKUPNO 30

POSEBNI UVJETI UPISA ZA POJEDINE PREDMETE Uvjet za upis svih komunikoloških obvezatnih kolegija: (86130, 214023) Digitalno novinarstvo, (38841) Povijesni pregled istraživanja masovne komunikacije, (28476) Pravni aspekti masovne komunikacije položeni su predmeti: (76132) Začetnici komunikologije i njihova djela, (86089) Uvod u novinarstvo i (129992) Akademska pismenost. Uvjet za upis predmeta (28476) Pravni aspekti masovne komunikacije položen je ispit iz predmeta (28470) Novinarska etika. Uvjet za upis predmeta (117214) Tehnike u odnosima s javnošću i (37926 ili 187976) Odnosi s javnošću u djelatnostima jest položen predmet (28500) Uvod u odnose s javnošću.

OBVEZNI IZBORNI MODUL: MEDIJI (16525) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

37925 Vine Mihaljević / Petra Begović

Teorije i sustavi televizijskoga komuniciranja

2/2/0 60 5. 6

37923 188172

Vine Mihaljević / Dražen Maleš Vizualna komunikacija 1/0/1 30 5. 4

37924 Tanja Baran Retorika 0/2/0 30 6. 3 UKUPNO 13

U sklopu predmeta Vizualna komunikacija (188172) izvodi se terenska nastava.

OBVEZNI IZBORNI MODUL: ODNOSI S JAVNOŠĆU (5033) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

117214 Danijel Labaš / Davor Trbušić

Tehnike u odnosima s javnošću 1/1/0 30 5. 5

37926 187976

Danijel Labaš / Daria Mateljak

Odnosi s javnošću u djelatnostima / Sectoral Public Relations

1/1/0 30 5. 5

Page 44: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KOMUNIKOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. DVOPREDMETNI

44

37924 Tanja Baran Retorika 0/2/0 30 6. 3 UKUPNO 13

UVJETI ZAVRŠETKA PREDDIPLOMSKOGA STUDIJA Student završava dvopredmetni preddiplomski studij komunikologije kada ostvari najmanje 180 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan, od čega najmanje po 83 boda po ECTS-u iz obveznih i izbornih predmeta svakoga od studija. Student mora ostvariti 9 bodova po ECTS-u iz propisanih temeljnih zajedničkih predmeta te obraniti završni rad na jednom od studija iz upisane kombinacije. Mora položiti i sve druge predmete koje je upisao, a koji nisu bili propisani studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom preddiplomskoga studija komunikologije, odnosno drugoga studija u dvodisciplinarnoj kombinaciji studija.

Page 45: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

45

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ KOMUNIKOLOGIJE – jednopredmetni studij, znanstveni smjer

Akademski naziv: magistar/magistra komunikologije (mag. comm.) magister communicologiae / magistra communicologiae Master in Communication Sciences

I. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

57208 Ivan Burić Metodologija istraživanja masovne komunikacije 1/1/0 30 1. 5

57209 Tanja Grmuša Medijski menadžment 1/1/0 30 2. 5 57210 187977

Zdeslav Milas / Igor Vranić

Koncepti i teorije medijskih utjecaja 1/1/0 30 2. 5

Specijalistička radna grupa * 0/2/0 30 1. 5

Obvezni izborni modul 1.–2. 18 4397 Izborni predmeti 1.–2. 22 UKUPNO 60

OBVEZNI IZBORNI MODUL: MEDIJI (KOM-DIPL 5041) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

57213 Jelena Jurišić Masovna komunikacija i novinarstvo u suvremenim uvjetima

1/1/0 30 1. 5

57211 Jelena Jurišić Politološki aspekti masovne komunikacije 1/1/0 30 2. 5

57212 Vine Mihaljević / Tamara Kunić / Dajana Šošić

Profesija novinar (praktikum) 0/0/4 60 2. 4

4393 Specijalistička radna grupa ** 0/0/2 30 2. 4

UKUPNO 18

4392

Page 46: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KOMUNIKOLOGIJA. DIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

46

OBVEZNI IZBORNI MODUL: ODNOSI S JAVNOŠĆU (KOM-DIPL 5042) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

57214 Ivan Burić Istraživanje javnoga mnijenja i medijskoga tržišta

1/1/0 30 1. 5

57250 187978

Ivan Burić / Daria Mateljak

Strateško razmišljanje u odnosima s javnošću / Strategic Thinking in Public Relations

0/0/2 30 2. 5

57217 Danijel Labaš / Davor Trbušić

Upravljanje rizikom i krizno komuniciranje 1/1/0 30 2. 4

4396 Specijalistička radna grupa 0/0/2 30 2. 4 UKUPNO 18

OBVEZNI IZBORNI MODUL: ZNANSTVENO ISTRAŽIVANJE MASOVNIH KOMUNIKACIJA (KOM-DIPL 5043)

Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

118527 Ivan Burić Kvantitativne metode istraživanja u komunikologiji

1/1/0 30 1. 5

57214 Ivan Burić Istraživanje javnoga mnijenja i medijskoga tržišta

1/1/0 30 1. 5

118528 Ivan Burić Kvalitativne metode istraživanja u komunikologiji

1/1/0 30 2. 5

3988 Specijalistička radna grupa 0/0/2 30 2. 3 UKUPNO 18

SPECIJALISTIČKA RADNA GRUPA 1. KOMUNIKOLOGIJA (4392)

96364 Tomislav Janović Društveno ponašanje i komunikacija 1/1/0 30 1. 5

118530 Jelena Jurišić / Vanesa Varga Društveni mediji 0/2/0 30 1. 5

SPECIJALISTIČKA RADNA GRUPA 2. MEDIJI (4393)

57245 Vine Mihaljević / Petra Begović Televizijsko novinarstvo 0/0/2 30 2. 4

Page 47: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KOMUNIKOLOGIJA. DIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

47

SPECIJALISTIČKA RADNA GRUPA 3. ODNOSI S JAVNOŠĆU (4396)

57248 Danijel Labaš / Ivana Jeleč

Imidž, upravljanje ugledom i lobiranje 0/0/2 30 2. 4

57249 188175

Karolina Vrban Zrinski Medijski trening 0/1/1 30 2. 4

SPECIJALISTIČKA RADNA GRUPA 4. ODNOSI S JAVNOŠĆU (3988)

144890 Vine Mihaljević / Petra Begović

Praktikum – metode istraživanja masovne komunikacije

0/1/2 45 2. 3

UVJETI UPISA U II. GODINU STUDIJA Za redoviti upis II. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine studija. Za uvjetan upis II. godine studija student mora skupiti od 50 do 59 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine studija. NAPOMENE Student prilikom upisa prve godine studija mora odabrati i upisati jedan obvezni izborni modul koji je naveden kao posebna izborna grupa predmeta: (5041) Obvezni izborni modul: Mediji (5042) Obvezni izborni modul: Odnosi s javnošću (5043) Obvezni izborni modul: Znanstveno istraživanje masovnih komunikacija Jednom kada je odabrao modul predmete s drugih modula može upisivati kao izborne predmete. Svaki obvezni izborni modul ima svoju specijalističku radnu grupu koju student mora upisati tijekom drugoga semestra studija. Predmete koji se ne nalaze u specijalističkoj grupi njegova obvezna izborna modula može upisati kao izborne predmete. (4393) Specijalistička radna grupa modula Mediji (4396) Specijalistička radna grupa modula Odnosi s javnošću (3988) Specijalistička radna grupa modula Znanstveno istraživanje masovnih komunikacija Student tijekom prve godine studija može upisati izborne predmete iz grupe 4397: ukupno u 1. i 2. semestru: najmanje 22 do 26 bodova po ECTS-u. Student iz ove izborne grupe treba ostvariti najmanje 22 boda po ECTS-u.

Page 48: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KOMUNIKOLOGIJA. DIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

48

II. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 63567 188171

Ivana Greguric / Tin Lemac / Nina Ožegović

Kulturološki aspekti masovne komunikacije * 1/0/1 30 3. 5

63570 Istraživački projekt 1/1/0 30 3. 5 Obvezni izborni modul 3. 15 Izborni predmet 3. 5 64886 Diplomski rad 4. 30 UKUPNO 60

OBVEZNI IZBORNI MODUL: MEDIJI (KOM-DIPL 5041) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

64749 Dario Vučenović / Mihaela Ovčar

Rizici masovne komunikacije 1/1/0 30 3. 5

230991 64751

Vine Mihaljević / Tamara Kunić / Dajana Šošić

Proizvodni proces medija (praktikum) 0/0/4 60 3. 5

64750 Dario Vučenović / Zlatica Kozjak-Mikić / Lea Andreis

Psihologija medija i masovne komunikacije 1/1/0 30 3. 5

UKUPNO 15 OBVEZNI IZBORNI MODUL: ODNOSI S JAVNOŠĆU (KOM-DIPL 5042)

Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

64753 Danijel Labaš / Ivana Jeleč

Praktikum odnosa s javnošću 0/0/2 30 3. 5

64756 Danijel Labaš / Davor Trbušić

Pravne i etičke norme odnosa s javnošću 1/1/0 30 3. 5

64750 Dario Vučenović / Zlatica Kozjak-Mikić / Lea Andreis

Psihologija medija i masovne komunikacije 1/1/0 30 3. 5

UKUPNO 15 OBVEZNI IZBORNI MODUL: ZNANSTVENO ISTRAŽIVANJE MASOVNIH

KOMUNIKACIJA (KOM-DIPL 5043) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

64749 Dario Vučenović / Mihaela Ovčar

Rizici masovne komunikacije 1/1/0 30 3. 5

64752 Danijel Labaš Sociološki aspekti masovne komunikacije 1/1/0 30 3. 5

64750 Dario Vučenović / Zlatica Kozjak-Mikić / Lea Andreis

Psihologija medija i masovne komunikacije 1/1/0 30 3. 5

UKUPNO 15

Page 49: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KOMUNIKOLOGIJA. DIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

49

IZBORNI PREDMETI (4397)

Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

66554 Siniša Prekratić Engleski jezik – govorničke i prezentacijske vještine

0/4/0 60 Z/LJ 5

96366 Lucia Miškulin Saletović

Njemački jezik – govorničke i prezentacijske vještine

0/4/0 60 Z/LJ 5

226960201750 Mario Grčević Hrvatska jezična politika 2/0/0 30 Z 3

200539 Maja Matasović Hrvatski latinisti u Književnoj republici 1/1/0 30 Z 3

133474 Danijel Labaš / Lucia Miškulin Saletović

Introduction to Sociolinguistics 1/1/0 30 Z 5

125909 Zdeslav Milas / Vladimir Preselj Korporativne komunikacije 1/1/0 30 Z 4

57218 Vladimira Rezo Kultura, identitet i globalizacija 1/1/0 30 Z 5

213980 Zygfryd Eckardt Gehrmann

Kulturna i jezična raznolikost u Europi / Kulturelle und sprachliche Diversität in Europa

2/0/0 30 Z 3

64815 Danijel Labaš / Ana Volarić Mršić Mediji i bioetika 1/1/0 30 Z 5

61961 Danijel Labaš / Ivan Uldrijan Mediji u nastavi 1/1/0 30 Z 3

57234 Danijel Labaš Medijska pedagogija 2/0/0 30 Z 3

217041 Neven Hrvatić / Iva Ivanković Međukulturni odgoj 1/1/0 30 Z 3

57236 Jelena Jurišić / Duje Bonacci

Metode javne promocije znanosti 1/1/0 30 Z 4

213981 Katarina Dadić / Martina Horvat Pedagogija roditeljstva 1/1/0 30 Z 3

228388 Pavo Barišić Politička i pravna filozofija 2/0/0 30 Z 3

61935 Davor Piskač / Silvestar Mileta Povijest hrvatskoga filma 2/0/0 30 Z 5

201454214637 Rona Bušljeta Kardum Strategije za aktivno učenje 1/1/0 30 Z 3

201466 Katarina Dadić / Martina Horvat Terapijska pedagogija 1 1/1/0 30 Z 3

141160 Danijel Labaš An Introduction to Global Communication 1/1/0 30 LJ 5

Page 50: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KOMUNIKOLOGIJA. DIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

50

53914 Monika Komušanac Demografija 2/2/0 60 LJ 5 64817 201678 Ivana Greguric Filozofija komunikacije 1/1/0 30 LJ 3

64842 201679 Jelena Jurišić Geopolitika i nacionalna

sigurnost 1/1/0 30 LJ 5

214003 Zygfryd Eckardt Gehrmann

Globalizacija i jezik znanosti / Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft

2/0/0 30 LJ 3

188011 Karolina Vrban Zrinski Hrvatska scenska umjetnost 2/1/0 45 LJ 4 57237 201855 Sanja Vulić Vranković Hrvatski tisak u dijaspori 1/1/0 30 LJ 3

200540 Maja Matasović Latinski jezik u povijesti hrvatskoga odgoja i obrazovanja

1/1/0 30 LJ 3

86357 Lana Ciboci Perša Mediji i djeca 1/1/0 30 LJ 5

57242 Stjepan Šterc / Goran Radoš

Mediji i nacionalna sigurnost 1/1/0 30 LJ 5

201518 Slobodan Prosperov Novak

Nasljeđa drugih kultura u hrvatskoj kulturi 2/0/0 30 LJ 4

130706 Zdeslav Milas / Davor Trbušić

Novi mediji i digitalni marketing 1/1/0 30 LJ 5

213965 Danijel Labaš / Ivana Jeleč

Organizacija i upravljanje događajima 1/0/1 30 LJ 3

209181 213996 Wollfy Krašić

Otpor, oporba i disidentstvo u Hrvatskoj 1945.–1990.

1/1/0 30 LJ 3

213966 Ljubica Josić / Tamara Kunić Participativno novinarstvo 1/0/1 30 LJ 3

201520 Georg Holzer Postanje hrvatskoga jezika 2/0/0 30 LJ 3

206651 Dario Vučenović / Lea Andreis Psihologija oglašavanja 0/2/0 30 LJ 3

200599211223

Stipan Tadić / Petar Bilobrk

Supsidijarnost i solidarnost u individualističkom društvu

2/0/0 30 LJ 3

64816 Danijel Labaš / Željka Sruk

Veliki režiseri europske kinematografije 1/1/0 30 LJ 5

UVJETI ZAVRŠETKA DIPLOMSKOGA STUDIJA Student završava diplomski studij komunikologije kada ostvari najmanje 120 bodova po ECTS-u, položi sve predmete propisane studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom i obrani diplomski rad na diplomskom studiju komunikologije. Mora položiti i sve druge predmete koje je upisao, a koji nisu bili propisani izvedbenim nastavnim planom diplomskoga studija komunikologije

Page 51: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

ODSJEK ZA KROATOLOGIJU

STUDIJ

KROATOLOGIJE

pročelnica Odsjeka: prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković

Page 52: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

52

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ KROATOLOGIJE – jednopredmetni studij

Akademski naziv: sveučilišni prvostupnik / sveučilišna prvostupnica kroatologije (univ. bacc. croatol.) universitarius baccalaureus croatologiae / universitaria baccalaurea croatologiae

University Bachelor in Croatology

I. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

188063 Sanja Vulić Vranković / Lidija Bogović

Fonologija hrvatskoga jezika 1/1/0 30 1. 3

45641 Davor Piskač Hrvatska književnost srednjovjekovlja 1/1/0 30 1. 5

37431 Tomislav Popić Hrvatska kulturna i politička povijest srednjega vijeka

2/1/0 45 1. 5

84454 Stipan Tadić / Petar Bilobrk

Hrvatski identitet u europskom kontekstu * 2/0/0 30 1. 5

117212 188067 Ivana Kresnik Osnove hrvatske jezične

kulture 1/2/0 45 1. 3

144284 Davor Piskač Uvod u kroatologiju 1/1/0 30 1. 5

165536 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 1 0/0/2 30 1. 0

3557 Akademski strani jezik 0/4/0 60 1.–6. 4 1787 Izborni predmeti 30 1. 4 188080 Darko Žubrinić Hrvatski glagolizam * 2/1/0 45 2. 3

37435 Ivana Jukić Vidas Hrvatska kulturna i politička povijest XVI. i XVII. st.

2/1/0 45 2. 5

37436 Dubravka Zima Hrvatska književnost ranoga novovjekovlja 2/1/0 45 2. 5

187990 Ivana Kresnik Uređivanje teksta 1/2/0 45 2. 2

165537 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 2 0/0/2 30 2. 0

1787 Izborni predmeti 1.–2. 12–14

3001 Temeljni zajednički predmeti 2. 5–7

UKUPNO 60

Page 53: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KROATOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

53

* Uvjet za upis predmeta (45841, 188080) Hrvatski glagolizam odslušan je predmet (45641/) Hrvatska književnost srednjovjekovlja.

* Predmet (117212, 188067) Osnove hrvatske jezične kulture studenti kroatologije slušaju u zimskom semestru, a ostali studenti mogu ga slušati kao TZP u zimskom ili ljetnom semestru.

AKADEMSKI STRANI JEZIK (3557)

Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

45642 Lucia Miškulin Saletović Akademski engleski 0/4/0 60 1.–6. 4

209486 Sanja Vulić Vranković / Stéphane Paul Michel Akademski francuski 1/0/3 60 1.–6. 4

45829 Lucia Miškulin Saletović Akademski njemački 0/4/0 60 1.–6. 4 226939 Marta Račić Akademski talijanski 1/0/3 60 1.–6. 4

IZBORNI PREDMETI (1787) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

144304 Domagoj Brozović History of Croatian Culture 2/0/0 30 Z/LJ 4

213971 Ivana Kresnik Hrvatska enciklopedika 1/1/0 30 Z 3

188083 Ksenija Marković / Mirjana Hruškar / Marina Krpan

Hrvatska gastronomija i enologija 1/1/0 30 Z 2

213968 Milan Pelc Hrvatski umjetnici u Europi XV.–XVIII. stoljeća

2/0/0 30 Z 3

130426 215162 Alojz Jembrih Hrvatska reformacijska

književnost 1/1/0 30 Z 3

188079 Sanja Vulić Vranković / Jelena Gazivoda

Institucije hrvatskoga naroda, društva i države 1/1/0 30 Z 2

213975 Slobodan Prosperov Novak Jeronim Dalmatinac 2/0/0 30 Z 3

227876 Sanja Vulić Vranković / Milan Bošnjak

Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske

1/1/0 30 LJ 3

37888 215163 Mario Grčević Hrvatski jezik u XIX.

stoljeću 1/1/0 30 LJ 3

213973 Sanja Vulić Vranković / Lidija Bogović Hrvatski pravopis 0/2/0 30 LJ 3

188089 Mario Grčević / Matijas Baković

Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini 1/1/0 30 LJ 2

190408 Bojan Marotti Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika 1/1/0 30 LJ 2

177429 215154

Jasna Jeličić-Radonić / Snježana Vasilj

Odabrana poglavlja antičke umjetnosti 1/1/0 30 LJ 3

Page 54: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KROATOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

54

188077 Karolina Vrban Zrinski Pravogovor 1/2/0 45 LJ 3 177428 215211

Jasna Jeličić-Radonić / Snježana Vasilj

Spomenička baština kao povijesni izvor 1/1/0 30 LJ 3

117209 Dubravka Zima Visoko i popularno u hrvatskoj književnosti 1/1/0 30 LJ 4

188090 Wollfy Krašić Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka 1/1/0 30 LJ 2

UVJETI UPISA U II. GODINU STUDIJA Za redoviti upis II. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine. Za uvjetan upis II. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine. Na I. godini studija student mora pohađati nastavu i ispuniti sve obveze iz predmeta (165536) Tjelesna kultura i šport 1 i (165537) Tjelesna kultura i šport 2. NAPOMENE Student tijekom prve godine studija može upisati izborne predmete iz izborne grupe (1787): u 1. semestru najmanje 4 do 5 bodova po ECTS-u; ukupno u 1. i 2. semestru: najmanje 12 do 14 bodova po ECTS-u. Pri izboru izbornoga predmeta treba obratiti pozornost na semestar tijekom kojega se on izvodi. Student može upisati samo onaj izborni predmet koji se izvodi u onom semestru u koji je student upisan.

II. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

188064 Mario Grčević / Marina Čubrić

Morfologija hrvatskoga jezika 2/1/0 45 3. 5

37448 Darko Vitek Hrvatska kulturna i politička povijest XVIII. i XIX. st.

2/1/0 45 3. 5

52318 Domagoj Brozović Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo 1/1/0 30 3. 4

37452 Dubravka Zima Hrvatska književnost moderne i postmoderne 2/1/0 45 3. 5

188065 204038

Mirjana Matijević Sokol / Petar Ušković Croata

Latinski jezik 0/1/3 60 3. 3

185308 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 3 0/0/2 30 3. 0

1787 Izborni predmeti 30 3. 3–4

Page 55: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KROATOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

55

3001 Temeljni zajednički predmeti 30 3. 3–4

188074 Ivana Kresnik / Matijas Baković

Sintaksa hrvatskoga jezika 2/1/0 45 4. 4

45833 Ljiljana Marks TZP Hrvatska usmena književnost 1/1/0 30 4. 4

37450 Domagoj Brozović Hrvatska književnost romantizma i realizma 1/2/0 45 4. 5

37456 Stjepan Ćosić / Jure Trutanić

Hrvatska kulturna i politička povijest XX. st. 2/1/0 45 4. 5

188075 Marinko Vuković Hrvatska etnologija 1/1/0 30 4. 3

185309 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 4 0/0/2 30 4. 0

1787 Izborni predmeti 60 4. 6

3001 Temeljni zajednički predmeti 30 4. 5

UKUPNO 60

Izborni predmeti Prema popisu izbornih predmeta (1787) navedenih prethodno pod prvom godinom studija.

IZBORNI TEMELJNI ZAJEDNIČKI PREDMETI (KRO 3001) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

45642 Lucia Miškulin Saletović Akademski engleski 0/4/0 60 Z/LJ 4

209486 Sanja Vulić Vranković / Stéphane Paul Michel Akademski francuski 1/0/3 60 Z/LJ 4

45829 Lucia Miškulin Saletović Akademski njemački 0/4/0 60 Z/LJ 4

226939 Marta Račić Akademski talijanski 1/0/3 60 Z/LJ 4

227644 Sandra Car Alternativni odgoj i obrazovanje 2/0/0 30 Z 2

226188 Ivo Džinić / Monika Gudlin

Antropologija odgoja i obrazovanja 2/0/0 30 Z 3

226192 Matija Mato Škerbić / Katarina Orač

Bioetika i etika u odgoju i obrazovanju 1/1/0 30 Z 2

213954 Pavo Barišić Filozof prava i države Ante Starčević 2/0/0 30 Z 3

187855 214835 Zvonimir Čuljak Filozofija

prosvjetiteljstva 2/2/0 60 Z 4

227465 Željka Metesi Deronjić Filozofija renesanse 2/0/0 30 Z 2

214008 Ivo Džinić Filozofsko-teološki pristup stanovništvu 1/1/0 30 Z 3

226637 Marinko Lozančić Globalna strategija 1/1/0 30 Z 2

Page 56: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KROATOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

56

213988 Jasna Jeličić-Radonić / Snježana Vasilj Grci na Jadranu 0/2/0 30 Z 3

86146 Maja Matasović Grčki utjecaj na rimsku kulturu 1/1/0 30 Z 3

226638 Mirjana Milićević / Tamara Bodor

Hrvati u Bosni i Hercegovini 2/1/0 45 Z 3

187864 Željka Metesi Deronjić Hrvatska estetika 1/1/0 30 Z 3 228732 Lucija Krešić Nacevski Hrvatska hagiografija 0/2/0 30 Z 3

214009 Sanja Vulić Vranković / Tamara Bodor

Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura 2/1/0 45 Z 3

38057 Mirjana Matijević Sokol

Hrvatska latinistička historiografija 2/0/0 30 Z 5

38056 Darko Vitek Hrvatska povijest od XVI. do XVIII. stoljeća 2/0/0 30 Z 5

188122 Vladimir Šumanović Hrvatski narod u prvoj polovici XX. stoljeća 2/0/0 30 Z 5

213990 Jasna Jeličić-Radonić / Snježana Vasilj Iliri 0/2/0 30 Z 3

226639 Stjepan Šterc / Monika Balija

Integracija Hrvatske i iseljeništva 1/1/0 30 Z 3

215348 228390 Šime Demo Komunikacija i značenje:

pragmatika 2/0/1 45 Z 4

228067 Ivana Greguric Komunikacijsko-medijske teorije 1/1/0 30 Z 3

227641 Vlatka Vukelić / Nikolina Šimetin Šegvić

Kultura pamćenja i mjesta sjećanja 0/2/0 30 Z 3

214011 Wollfy Krašić / Marta Račić

Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva 1/1/0 30 Z 2

202401 Stjepan Ćosić / Goran Radoš Mediji i Domovinski rat 0/2/0 30 Z 3

227645 Sandra Car Medijski odgoj i obrazovanje 2/0/0 30 Z 2

217041 Neven Hrvatić / Iva Ivanković Međukulturni odgoj 1/1/0 30 Z 3

194389 Marina Perić Kaselj / Monika Balija

Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva 1/0/1 30 Z 2

226941 Neven Hrvatić Opća pedagogija 2/1/1 60 Z 4

226195 Rona Bušljeta Kardum / Hrvoje Mandić Opća povijest pedagogije 2/1/0 45 Z 4

38065 Vladimir Šumanović / Danijel Jurković

Opća povijest XX. stoljeća 2/0/0 30 Z 5

86090 Danijel Labaš Osnove komunikologije 2/0/0 30 Z 5

213964 Zygfryd Eckardt Gehrmann

Percepcija drugoga / Die Wahrnehmung des Anderen

2/0/0 30 Z 3

223536 Stjepan Ćosić / Jure Trutanić

Politički portreti u Dalmaciji 1860.–1918. 0/2/0 30 Z 3

Page 57: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KROATOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

57

173110 214655 Stjepan Ćosić Povijest Dubrovnika i

Dubrovačke Republike 0/2/0 30 Z 3

194392 Wollfy Krašić Povijest hrvatskoga iseljeništva 1/1/0 30 Z 3

93908 Vlatka Vukelić Povijest i kultura grčkoga i rimskoga svijeta 2/0/0 30 Z 4

223534 Vladimir Šumanović / Nikolina Šimetin Šegvić

Povijest modernih gradova 0/2/0 30 Z 3

213955 Zygfryd Eckardt Gehrmann

Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit

2/0/0 30 Z 3

38648 Lovorka Brajković Psihologija spolnosti 2/0/0 30 Z 3

28713 Jasminka Despot Lučanin Psihologijska etika 2/0/0 30 Z 2

187840 214832 Marko Kardum Racionalizam i

empirizam 2/2/0 60 Z 4

45755 Marko Jerković / Marko Marina

Rimska povijest i civilizacija 1/1/0 30 Z 3

187861 214837 Mislav Kukoč Socijalna filozofija 2/0/0 30 Z 3

37766 215026

Ivan Balabanić / Marica Marinović Golubić / Luka Šikić

Sociologija hrvatskoga društva 1 – Sociologija hrvatskih regija

1/2/0 45 Z 4

177708 Stipan Tadić Sociologija morala 2/0/0 30 Z 4

227453 Anto Gavrić Srednjovjekovna filozofija 2/0/0 30 Z 2

226641 Monika Komušanac Stanovništvo Hrvatske 1/1/0 30 Z 2 37787 215117 Nenad Pokos Stanovništvo svijeta 2/0/0 30 Z 3

28469 Marina Perić Kaselj / Luka Šikić

Statistika za komunikacijske znanosti 1/1/0 30 Z 4

200606 214839

Stipan Tadić / Petar Bilobrk

Suvremeni duhovni izazovi 1/1/0 30 Z 3

185329 214818 Matija Mato Škerbić Uvod u filozofiju 2/0/0 30 Z 3

185330 214820

Ivo Džinić / Jakov Erdeljac Uvod u kulturologiju 1/1/0 30 Z 3

186021 200121

Lovorka Brajković / Vanja Kopilaš / Jelena Jureta / Mihaela Ovčar

Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave

1/3/0 60 Z 5

172495 Marica Marinović Golubić / Marija Zelić Uvod u sociologiju 2/1/0 45 Z 5

226933 Wollfy Krašić / Monika Balija

Znameniti Hrvati u svijetu 1/1/0 30 Z 2

226642 Stjepan Šterc / Monika Balija

Demografski teorijsko-metodološki koncept 2/0/0 30 LJ 3

Page 58: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KROATOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

58

195017 Mirjana Matijević Sokol

Diplomatika s egdotikom i kronologijom 0/2/0 30 LJ 3

209791 Marko Jerković / Marko Marina

Dodiri civilizacija u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku

0/2/0 30 LJ 3

209489 Dragan Nimac Društveni vidovi turizma i religioznosti 1/1/0 30 LJ 3

195017 214650

Mislav Kukoč / Matija Mato Škerbić Etika 2/2/0 60 LJ 4

187876 213953 Ivana Greguric Filozofija 19. stoljeća 2/2/0 60 LJ 4

187821 214828

Ivo Džinić / Jakov Erdeljac Filozofija kulture 2/2/0 60 LJ 4

187889 Mislav Kukoč Filozofija povijesti 2/0/0 30 LJ 3 185335 214823

Ivo Džinić / Jakov Erdeljac

Filozofska i kulturna antropologija 2/2/0 60 LJ 4

217040 Ivana Franić / Stéphane Paul Michel

Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti 1/1/0 30 LJ 3

226936 Marinko Lozančić Geopolitika i geostrategija 1/1/0 30 LJ 2

223567 Antonia Ordulj Glotodidaktika 2/0/0 30 LJ 3 37562 Maja Matasović Grčko-rimska religija 1/1/0 30 LJ 3

200603 Stjepan Ćosić Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja 2/0/0 30 LJ 4

38059 Kristina Milković Hrvatska povijest u XIX. stoljeću 2/0/0 30 LJ 5

38067 Vladimir Šumanović Hrvatska u drugoj polovici XX. stoljeća 2/0/0 30 LJ 5

226200 Stjepan Šterc / Monika Komušanac

Hrvatske civilizacijske vrijednosti 1/1/0 30 LJ 2

194398 Sanja Vulić Vranković / Tamara Bodor

Hrvatske manjinske zajednice 1/1/0 30 LJ 3

213951 Zoran Curić / Tamara Bodor Hrvatski kulturni turizam 0/2/0 30 LJ 3

214014 Wollfy Krašić / Tamara Bodor

Hrvatski velikani u iseljeništvu 1/2/0 45 LJ 3

223531 Zrinka Podhraški Čizmek

Hrvatsko brodovlje u novom vijeku 1/1/0 30 LJ 3

200602 215033 Vanja-Ivan Savić Hrvatsko društvo i

vjerske slobode 2/0/0 30 LJ 3

195016 214676 Kristina Milković Hrvatsko građansko

društvo 1848.–1914. 0/2/0 30 LJ 3

226937 Stjepan Šterc / Ozana Ramljak / Zdravko Kedžo

Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje 1/1/0 30 LJ 2

226643 Wollfy Krašić Hrvatsko političko iseljeništvo 2/1/0 45 LJ 3

214015 Ante Čović / Matija Mato Škerbić Integrativna bioetika 2/0/0 30 LJ 2

Page 59: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KROATOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

59

217042 Neven Hrvatić / Iva Ivanković

Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja 1/1/0 30 LJ 3

213962 Danijel Labaš / Karolina Vidović Krišto Javni nastup 1/1/0 30 LJ 3

194399 Stjepan Šterc Javni sustavi i stanovništvo 1/1/0 30 LJ 2

37718 187819 Marko Kardum Logika 1 2/2/0 60 LJ 4

177435 Vanja-Ivan Savić Ljudska prava 2/0/0 30 LJ 2

187891 Ante Čović / Matija Mato Škerbić Nova etička kultura 1/1/0 30 LJ 3

214016 Stjepan Šterc Novi koncept države 1/1/0 30 LJ 3

28470 Danijel Labaš / Dražen Maleš Novinarska etika 1/1/0 30 LJ 4

38003 Mario Stipančević / Tamara Kunić

Opća povijest medija i komunikacije 1/1/0 30 LJ 5

226199 Katarina Dadić Pedagogija djetinjstva 2/0/0 30 LJ 3 227722 Sandra Car Pedagogija mladosti 2/0/0 30 LJ 3 200601 Nenad Pokos Politička geografija 2/0/0 30 LJ 4

38053 Tomislav Popić Povijest Hrvatske (VII.–XVI. st.) 2/0/0 30 LJ 5

226201 Rona Bušljeta Kardum / Hrvoje Mandić

Povijest hrvatske pedagogije i školstva 1/1/0 30 LJ 3

38874 Maja Matasović Rimska komedija 1/1/0 30 LJ 3 213978 Zvonimir Čuljak Ruđer Bošković 1/1/0 30 LJ 3 214024 Ivica Žižić Semiotika kulture 1/1/0 30 LJ 3

37769 Stipan Tadić / Petar Bilobrk

Sociologija hrvatskoga društva 2 – Religijske promjene u Hrvatskoj

0/2/0 30 LJ 4

200601 214652

Mirjana Matijević Sokol

Srednjovjekovni latinski natpisi 2/0/0 30 LJ 3

226202 Neven Hrvatić Sustavna pedagogija 2/1/0 45 LJ 4 209176 213987 Wollfy Krašić Suvremena rodoslovna

istraživanja 1/1/0 30 LJ 3

215147 Stjepan Šterc / Goran Radoš

Suvremeni izazovi društvene obnove 0/2/0 30 LJ 3

194401 Tado Jurić / Monika Balija Tipologija iseljavanja 1/1/0 30 LJ 2

226934 Jadranka Polović Tranzicija, država, dijaspora 1/1/0 30 LJ 2

200600 215028

Stjepan Ćosić / Josip Papak

Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo 0/2/0 30 LJ 3

28462 Ivan Burić Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku

2/0/0 30 LJ 5

86089 Jelena Jurišić Uvod u novinarstvo 2/0/0 30 LJ 5

Page 60: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KROATOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

60

NAPOMENE Student tijekom druge godine studija upisuje izborne predmete iz izborne skupine (1787): u 3. semestru od 3 do 5 bodova po ECTS-u, a u 4. semestru najmanje 6 bodova (sveukupno od 1. do 4. semestra od 21 do 25 bodova po ECTS-u). UVJETI UPISA U III. GODINU STUDIJA Za redoviti upis III. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom II. godine studija na koju je upisan te ukupno tijekom I. i II. godine ostvariti najmanje 120 bodova po ECTS-u. Mora položiti i sve upisane obvezne i izborne predmete s I. godine studija. Za uvjetan upis III. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta predviđenih izvedbenim nastavnim planom II. godine studija na koju je upisan te ukupno na I. i II. godini studija ostvariti najmanje 110 bodova po ECTS-u. Mora položiti i sve obvezne i izborne predmete upisane tijekom I. godine studija. Na II. godini studija student mora pohađati nastavu i ispuniti sve obveze iz predmeta (185308) Tjelesna kultura i šport 3 i (185309) Tjelesna kultura i šport 4.

III. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

188084 Monika Jurić Janjik Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture

1/1/0 30 5. 2

37464 Jasna Jeličić-Radonić / Magdalena Getaldić

Hrvatska likovna umjetnost 1/1/0 30 5. 4

37462 Jasna Jeličić-Radonić / Snježana Vasilj

Hrvatsko arheološko nasljeđe * 1/1/0 30 5. 4

173415 Marko Jerković / Petar Ušković Croata

Hrvatsko latinističko nasljeđe 2/1/0 45 5. 5

37469 Dubravka Zima Povijest hrvatskoga kazališta 2/0/0 30 5. 5

188087 Monika Komušanac Zemljopisna obilježja Hrvatske 2/0/0 30 5. 2

1787 Izborni predmeti 30 5. 8

188082 Snježana Paušek-Baždar Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi 1/1/0 30 6. 3

37872 Sanja Vulić Vranković / Lidija Bogović Hrvatska dijalektologija 1/1/0 30 6. 5

38842 188066 Željka Metesi Deronjić Povijest hrvatske

filozofije 1/1/0 30 6. 5

188081 Mario Grčević Povijest hrvatskoga književnoga jezika 2/1/0 45 6. 3

1787 Izborni predmeti 30 6. 9 38842 Završni rad 6. 5

Page 61: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KROATOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

61

UKUPNO 60 Uvjet za upis predmeta (37872) Hrvatska dijalektologija položen je ispit iz predmeta (188063) Fonologija hrvatskoga jezika i (188064) Morfologija hrvatskoga jezika. Za predmet (37462) Hrvatsko arheološko nasljeđe predviđena je dvodnevna terenska nastava. Za predmet (37872) Hrvatska dijalektologija predviđena je dvodnevna terenska nastava. NAPOMENE Tijekom treće godine studija studenti upisuju izborne predmete iz izborne skupine (1787): u 5. semestru najmanje 8 bodova po ECTS-u, a u 6. semestru najmanje 9 bodova po ECTS-u. UVJETI ZAVRŠETKA PREDDIPLOMSKOGA STUDIJA Student završava preddiplomski studij kroatologije kada ostvari najmanje 180 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom studija te kada obrani završni rad na upisanom studiju. Mora položiti i sve druge predmete koje je upisao, a koji nisu bili propisani studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom preddiplomskoga studija kroatologije.

Page 62: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

62

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ KROATOLOGIJE – dvopredmetni studij

Akademski naziv: sveučilišni prvostupnik / sveučilišna prvostupnica kroatologije (univ. bacc. croatol.) universitarius baccalaureus croatologiae / universitaria baccalaurea croatologiae

University Bachelor in Croatology

I. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

188063 Sanja Vulić Vranković / Lidija Bogović

Fonologija hrvatskoga jezika 1/1/0 30 1. 3

188007 Stjepan Ćosić / Jure Trutanić

Hrvatska društvena i kulturna povijest od XIX. st. do danas

2/1/0 45 1. 3

188069 Dubravka Zima Hrvatska književnost od moderne do danas 2/1/0 45 1. 3

188068 Ivana Kresnik Osnove hrvatske jezične kulture 1/2/0 45 1. 3

45642 Lucia Miškulin Saletović Akademski engleski 0/4/0 60 1. 4

165536 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 1 0/0/2 30 1. 0

16533 Izborni predmet 1. 0–3

188070 Darko Vitek Hrvatska društvena i kulturna povijest do kraja XVIII. st.

2/1/0 45 2. 5

37450 188071 Domagoj Brozović Hrvatska književnost

romantizma i realizma 1/2/0 45 2. 4

187990 Ivana Kresnik Uređivanje teksta 1/2/0 45 2. 2

16532 Obvezan izbor: Latinski jezik ili Akademski njemački

60 2. 3 ili 4

165537 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 2 0/0/2 30 2. 0

16533 Izborni predmet 1.–2. 0–6 UKUPNO 30

Page 63: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KROATOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. DVOPREDMETNI

63

AKADEMSKI NJEMAČKI ILI LATINSKI JEZIK (16532) 188065 204038

Mirjana Matijević Sokol / Petar Ušković Croata Latinski jezik 0/1/3 60 2. 3

45829 Lucia Miškulin Saletović Akademski njemački 0/4/0 60 2. 4 NAPOMENE Redoviti student svaki semestar na obje studijske kombinacije mora upisati u pravilu ukupno 30 bodova ukupno, a može do 35. Student koji je upisao dvopredmetni studij kroatologije kao dio svoje dvodisciplinarne kombinacije do kraja upisane razine studija mora upisati predmet (85296, 188068) Osnove hrvatske jezične kulture, a u 2. semestru predmet (187990) Uređivanje teksta. U 2. semestru bira jedan od dva ponuđena jezika u grupi 16532: Akademski njemački ili Latinski jezik. Student koji studira kroatologiju u kombinaciji s filozofijom i kulturom ili poviješću i već je upisao predmet Latinski jezik na tom studiju, može namjesto predmeta (188065, 204038) Latinski jezik na ovom studiju upisati neki izborni predmet. Student koji studira kroatologiju u kombinaciji s latinskom jezikom može namjesto predmeta (188065, 204038) Latinski jezik upisati neki izborni predmet. UVJETI UPISA U II. GODINU STUDIJA Za redoviti upis II. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija. Za uvjetan upis II. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija. Na I. godini studija student mora pohađati nastavu i ispuniti sve obveze iz predmeta (165536) Tjelesna kultura i šport 1 i (165537) Tjelesna kultura i šport 2. Pri izboru izbornoga predmeta iznimno je važno obratiti pozornost na semestar tijekom kojega se on izvodi. Student može upisati samo onaj izborni predmet koji se izvodi u onom semestru u koji je student upisan.

II. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

188064 Mario Grčević / Marina Čubrić

Morfologija hrvatskoga jezika 2/1/0 45 3. 5

52318 Domagoj Brozović Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo 1/1/0 30 3. 4

188073 Domagoj Brozović Teorija i interpretacija književnoga teksta 1/1/0 30 3. 3

16533 Izborni predmet 3. 7

185308 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 3 0/0/2 30 3. 0

Page 64: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KROATOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. DVOPREDMETNI

64

188074 Ivana Kresnik / Matijas Baković Sintaksa hrvatskoga jezika 2/1/0 45 4. 4

188075 Marinko Vuković Hrvatska etnologija 1/1/0 30 4. 3

188076 Dubravka Zima Hrvatska književnost humanizma i renesanse 2/1/0 30 4. 5

188077 Karolina Vrban Zrinski Pravogovor 1/2/0 45 4. 3

185309 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 4 0/0/2 30 4. 0

16533 Izborni ljetni predmet 30 4. 0–2 UKUPNO 30

IZBORNI PREDMETI NA DVOPREDMETNOM STUDIJU KROATOLOGIJE (16533) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

188083 Ksenija Marković / Mirjana Hruškar / Marina Krpan

Hrvatska gastronomija i enologija 1/1/0 30 Z 2

188084 Monika Jurić Janjik Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture

1/1/0 30 Z 2

188085 Dubravka Zima Povijest hrvatskoga kazališta 1/1/0 30 Z 2

188087 Monika Komušanac Zemljopisna obilježja Hrvatske 1/1/0 30 Z 2

188089 Mario Grčević / Matijas Baković

Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini 1/1/0 30 LJ 2

190408 Bojan Marotti Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika 1/1/0 30 LJ 2

173445 Domagoj Brozović Pregled povijesti svjetske književnosti 2/2/0 60 LJ 5

188090 Wollfy Krašić Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka 1/1/0 30 LJ 2

NAPOMENE Pri izboru izbornoga predmeta važno je obratiti pozornost na semestar tijekom kojega se on izvodi. UVJETI UPISA U III. GODINU STUDIJA Za redoviti upis III. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom II. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan te ukupno tijekom I. i II. godine ostvariti najmanje 120 bodova po ECTS-u. Mora položiti i sve upisane obvezne i izborne predmete s I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan.

Page 65: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KROATOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. DVOPREDMETNI

65

Za uvjetan upis III. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta predviđenih izvedbenim nastavnim planom II. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan te ukupno na I. i II. godini studija ostvariti najmanje 110 bodova po ECTS-u. Mora položiti i sve upisane obvezne i izborne predmete s I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Na II. godini studija student mora pohađati nastavu i ispuniti sve obveze iz predmeta (185308) Tjelesna kultura i šport 3 i (185309) Tjelesna kultura i šport 4.

III. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

37462 Jasna Jeličić-Radonić / Snježana Vasilj

Hrvatsko arheološko nasljeđe 1/1/0 30 5. 4

37464 Jasna Jeličić-Radonić / Magdalena Getaldić

Hrvatska likovna umjetnost 1/1/0 30 5. 4

188079 Sanja Vulić Vranković / Jelena Gazivoda

Institucije hrvatskoga naroda, društva i države 1/1/0 30 5. 2

188078 Davor Piskač Hrvatska književnost srednjovjekovlja 1/1/0 30 5. 3

16553 Izborni predmet 60 5. 4 188080 Darko Žubrinić Hrvatski glagolizam 2/1/0 45 6. 3

188081 Mario Grčević Povijest hrvatskoga književnoga jezika 2/1/0 45 6. 3

188082 Snježana Paušek-Baždar

Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi 1/1/0 30 6. 3

16553 Izborni predmet 6. 2 UKUPNO 5.–6. 26 Završni rad 5

Za predmet (37462) Hrvatsko arheološko nasljeđe predviđena je dvodnevna terenska nastava. Za predmet (188090) Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka predviđena je terenska nastava. Za predmet (188079) Institucije hrvatskoga naroda, društva i države predviđena je terenska nastava. UVJETI ZAVRŠETKA PREDDIPLOMSKOGA STUDIJA Student završava dvopredmetni preddiplomski studij kroatologije kada ostvari najmanje 180 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom dvodisciplinarne kombinacije studija na koji je upisan, od čega najmanje po 83 boda po ECTS-u iz obveznih i izbornih predmeta svakoga od studija. Student mora ostvariti 9 bodova po ECTS-u iz propisanih temeljnih zajedničkih predmeta te obraniti završni rad na jednom od studija iz upisane kombinacije. Mora položiti i sve druge predmete koje je upisao, a koji nisu bili propisani studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom u dvodisciplinarnoj kombinaciji preddiplomskoga studija.

Page 66: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

66

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ KROATOLOGIJE – jednopredmetni studij, znanstveni smjer

Akademski naziv: magistar/magistra kroatologije (mag. croatol.) magister croatologiae/ magistra croatologiae

Master in Croatology

I. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

201770 Domagoj Brozović Hrvatski književnici europskih i svjetskih referencija

1/1/0 30 1. 3

126030 Sanja Vulić Vranković Jezik Hrvata u dijaspori * 2/0/0 30 1. 5

57134 Sanja Vulić Vranković / Lidija Bogović

Književnost i kultura Hrvata u dijaspori 1/1/0 30 1. 5

147174 Sanja Vulić Vranković / Lidija Bogović

Leksikologija i leksikografija hrvatskoga jezika

1/2/0 45 1. 5

4425 Izborni predmeti 60 1. 12

201518 Slobodan Prosperov Novak

Nasljeđa drugih kultura u hrvatskoj kulturi 2/0/0 30 2. 4

57136 Stipan Tadić / Petar Bilobrk

Povijest kršćanstva u Hrvata 2/0/0 30 2. 5

4425 Izborni predmeti 2. 20 UKUPNO 59

UVJETI UPISA U II. GODINU STUDIJA Za redoviti upis II. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine studija. Za uvjetan upis II. godine studija student mora skupiti od 50 do 59 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine studija.

Page 67: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KROATOLOGIJA. DIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI. ZNANSTVENI

67

II. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

61243 Karolina Vrban Zrinski / Domagoj Brozović

Uvod u znanstveno-istraživački rad 2/0/0 30 3. 5

61935 Davor Piskač / Silvestar Mileta

Povijest hrvatskoga filma 2/0/0 30 3. 5

4425 Izborni predmeti 3.–4. 30 64813 Diplomski rad 4. 20 UKUPNO 60

IZBORNI KOLEGIJI 1 (ZN-SMJER) KRO-DIPL (4425) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

57147 201788 Slavica Stojan

Dubrovačka Republika u kontekstu hrvatske kulturne povijesti

2/0/0 30 Z 3

57138 201781 Željka Metesi Deronjić

Filozofija i kultura: Hrvatska u ozračju Europe

1/1/0 30 Z 3

201791 Dubravka Zima Hrvatska dječja književnost 1/1/0 30 Z 3

226960201750 Mario Grčević Hrvatska jezična

politika 2/0/0 30 Z 3

118517 201776 Mario Grčević Hrvatska jezikoslovna

normativistika 1/1/0 30 Z 3

57155 201794 Davor Piskač Interpretacija

književnoga teksta 1/1/0 30 Z 3

57146 201801 Alojz Jembrih

Kajkavska književnojezična baština

1/1/0 30 Z 3

188010 Karolina Vrban Zrinski Kultura govora 2/1/0 45 Z 4

213980 Zygfryd Eckardt Gehrmann

Kulturna i jezična raznolikost u Europi / Kulturelle und sprachliche Diversität in Europa

2/0/0 30 Z 3

177713 Sanja Vulić Vranković Nastava hrvatskoga jezika u dijaspori 0/0/2 30 Z 3

201804 Karolina Vrban Zrinski Stilistika 1/1/0 30 Z 3 201792 Ivana Franić Hrvatska leksikografija 1/1/0 30 LJ 3

188011 Karolina Vrban Zrinski Hrvatska scenska umjetnost 2/1/0 45 LJ 4

57139 201793

Jasna Jeličić-Radonić / Snježana Vasilj

Hrvatska zaštićena prirodna i kulturna baština

1/1/0 30 LJ 3

Page 68: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KROATOLOGIJA. DIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI. ZNANSTVENI

68

57237 201855 Sanja Vulić Vranković Hrvatski tisak u

dijaspori 1/1/0 30 LJ 3

130433 201796 Dubravka Zima Ivana Brlić-Mažuranić 1/1/0 30 LJ 3

37885 201853

Davor Piskač / Suzana Marjanić Miroslav Krleža 1/1/0 30 LJ 3

188689 Lovorka Brajković / Dunja Jurić Vukelić

Motivacija u nastavi Hrvatskoga jezika 1/1/0 30 LJ 3

188032 201520 Georg Holzer Postanje hrvatskoga

jezika 2/0/0 30 LJ 3

57140 201779

Stipan Tadić / Petar Bilobrk

Religijske sastavnice hrvatskoga identiteta 2/0/0 30 LJ 3

57152 201857 Davor Piskač Teorija književnosti 2/0/0 30 LJ 3

UVJETI ZAVRŠETKA DIPLOMSKOGA STUDIJA Student završava dvopredmetni diplomski studij kroatologije kada ostvari najmanje 120 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Student mora obraniti diplomski rad na jednom od studija iz upisane kombinacije. Mora položiti i sve druge predmete koje je upisao, a koji nisu bili propisani studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom diplomskoga studija kroatologije, odnosno drugoga studija u dvodisciplinarnoj kombinaciji studija.

Page 69: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

69

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ KROATOLOGIJE – dvopredmetni studij, nastavnički smjer

Akademski naziv: magistar/magistra edukacije kroatologije (mag. educ. croatol.) magister educationis croatologiae / magistra educationis croatologiae

Master of Education in Croatology

I. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

201776 Mario Grčević Hrvatska jezikoslovna normativistika 1/1/0 30 1. 3

188010 Karolina Vrban Zrinski Kultura govora 2/1/0 45 1. 4 53901 144706

Iva Ivanković / Martina Horvat Opća pedagogija 2/1/0 45 1. 4

96487 Marjan Ninčević Didaktika 2/0/1 45 1. 4 144712 200551

Lovorka Brajković / Jelena Jureta Razvojna psihologija 2/1/0 45 1. 4

17275 Izborni predmeti 30 1. 3

201778 Sanja Vulić Vranković / Lidija Bogović Kultura Hrvata u dijaspori 2/1/0 45 2. 4

201518 Slobodan Prosperov Novak

Nasljeđa drugih kultura u hrvatskoj kulturi 2/0/0 30 2. 4

201779 Stipan Tadić / Petar Bilobrk

Religijske sastavnice hrvatskoga identiteta 2/0/0 30 2. 3

53900 201263 Rona Bušljeta Kardum Pravna uporišta i

pedagoška dokumentacija 2/0/0 30 2. 2

188546 Davor Piskač Metodika nastave Hrvatskoga jezika 2/0/0 30 2. 3

17275 Izborni predmeti 30 2. 3

NAPOMENA Svaki semestar student treba upisati ukupno najmanje 30, a može do 35 bodova po ECTS-u. Na dvopredmetnom diplomskom studiju student tijekom dvije godine treba upisati ukupno 37 bodova po ECTS-u iz svake od studijskih kombinacija i 36 bodova po ECTS-u sržne nastavničke naobrazbe, a diplomski rad nosi 10 bodova po ECTS-u.

Page 70: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KROATOLOGIJA. DIPLOMSKI. DVOPREDMETNI. NASTAVNIČKI

70

IZBORNI PREDMETI (17275) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

201781 Željka Metesi Deronjić Filozofija i kultura: Hrvatska u ozračju Europe 1/1/0 30 Z 3

201791 Dubravka Zima Hrvatska dječja književnost 1/1/0 30 Z 3 226960 201750 Mario Grčević Hrvatska jezična politika 2/0/0 30 Z 3

201770 Domagoj Brozović Hrvatski književnici europskih i svjetskih referencija

1/1/0 30 Z 3

57155 201794 Davor Piskač Interpretacija književnoga

teksta * 1/1/0 30 Z 3

57146 201801 Alojz Jembrih Kajkavska

književnojezična baština 1/1/0 30 Z 3

213980 Zygfryd Eckardt Gehrmann

Kulturna i jezična raznolikost u Europi / Kulturelle und sprachliche Diversität in Europa

2/0/0 30 Z 3

227645 Sandra Car Medijski odgoj i obrazovanje * 2/0/0 30 Z 2

177713 Sanja Vulić Vranković Nastava hrvatskoga jezika u dijaspori * 0/0/2 30 Z 3

226199 Katarina Dadić Pedagogija djetinjstva * 2/0/0 30 Z 3

213981 Katarina Dadić / Martina Horvat Pedagogija roditeljstva * 1/1/0 30 Z 3

201454 214637 Rona Bušljeta Kardum Strategije za aktivno učenje

* 1/1/0 30 Z 3

172610 Neven Hrvatić / Martina Horvat Školska pedagogija * 1/1/0 30 Z 3

201466 Katarina Dadić / Martina Horvat Terapijska pedagogija 1 * 1/1/0 30 Z 3

201792 Ivana Franić Hrvatska leksikografija 1/1/0 30 LJ 3 57139 201793 Jasna Jeličić-Radonić Hrvatska zaštićena prirodna

i kulturna baština 1/1/0 30 LJ 3

130433 201796 Dubravka Zima Ivana Brlić-Mažuranić 1/1/0 30 LJ 3

188689 Lovorka Brajković / Dunja Jurić Vukelić

Motivacija u nastavi Hrvatskoga jezika * 1/1/0 30 LJ 3

201520 Georg Holzer Postanje hrvatskoga jezika 1/1/0 30 LJ 3 57152 201857 Davor Piskač Teorija književnosti * 2/0/0 30 LJ 3

201485 Iva Ivanković Terapijska pedagogija 2 * 1/1/0 30 LJ 3 * Predmet pridonosi nastavničkim kompetencijama.

Page 71: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KROATOLOGIJA. DIPLOMSKI. DVOPREDMETNI. NASTAVNIČKI

71

II. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 132302 144735 Davor Piskač Praktične vježbe predmetne

metodike [Hrvatski jezik] 0/1/2 45 3. 5

201804 Karolina Vrban Zrinski Stilistika 1/1/0 30 3. 3

201805 Sanja Vulić Vranković / Lidija Bogović

Tvorba riječi u hrvatskom jeziku 1/1/0 30 3. 3

17275 Izborni predmeti 3. 6 188011 Karolina Vrban Zrinski Hrvatska scenska umjetnost 2/1/0 45 4. 4

201262 Sandra Car Korelacijske vježbe i nastavna praksa 0/1/2 45 4. 6

17275 Izborni predmeti 4. 3 214814 Diplomski rad 4. 10

* Za predmet (188011) Hrvatska scenska umjetnost predviđena je terenska nastava. NAPOMENA Na predmetu Korelacijske vježbe i nastavna praksa student pod vodstvom mentora u školama obavlja nastavnu praksu: 5 + 5 školskih sati. UVJETI ZAVRŠETKA DIPLOMSKOGA STUDIJA Student završava dvopredmetni diplomski studij kroatologije kada ostvari najmanje 120 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Student mora obraniti diplomski rad na jednom od studija iz upisane kombinacije. Mora položiti i sve druge predmete koje je upisao, a koji nisu bili propisani studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom diplomskoga studija kroatologije, odnosno drugoga studija u dvodisciplinarnoj kombinaciji studija.

Page 72: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …
Page 73: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

ODSJEK ZA ODGOJNO- -OBRAZOVNE ZNANOSTI

STUDIJ

ODGOJNO-OBRAZOVNIH

ZNANOSTI (PEDAGOGIJE)

MODUL

NASTAVNIČKE NAOBRAZBE

pročelnica Odsjeka:

doc. dr. sc. Katarina Dadić

Page 74: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

Preddiplomska razina

TEMELJNI ZAJEDNIČKI PREDMETI Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

227644 Sandra Car Alternativni odgoj i obrazovanje 2/0/0 30 Z 2

226188 Ivo Džinić / Monika Gudlin

Antropologija odgoja i obrazovanja 2/0/0 30 Z 3

226192 Matija Mato Škerbić / Katarina Orač

Bioetika i etika u odgoju i obrazovanju 1/1/0 30 Z 2

227645 Sandra Car Medijski odgoj i obrazovanje 2/0/0 30 Z 2

217041 Neven Hrvatić / Iva Ivanković Međukulturni odgoj 1/1/0 30 Z 3

226941 Neven Hrvatić Opća pedagogija 2/1/1 60 Z 4

226195 Rona Bušljeta Kardum / Hrvoje Mandić Opća povijest pedagogije 2/1/0 45 Z 4

226200 Stjepan Šterc / Monika Komušanac

Hrvatske civilizacijske vrijednosti 1/1/0 30 LJ 2

217042 Neven Hrvatić / Iva Ivanković

Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja 1/1/0 30 LJ 3

226199 Katarina Dadić Pedagogija djetinjstva 2/0/0 30 LJ 3 227722 Sandra Car Pedagogija mladosti 2/0/0 30 LJ 3

226201 Rona Bušljeta Kardum / Hrvoje Mandić

Povijest hrvatske pedagogije i školstva 1/1/0 30 LJ 3

226202 Neven Hrvatić Sustavna pedagogija 2/1/0 45 LJ 4

Page 75: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

NASTAVNIČKI SMJEROVI DIPLOMSKIH STUDIJA

75

Diplomska razina Završetkom nastavničkoga smjera diplomskoga studija, ovisno o studijskom programu, stječe se akademski naziv magistra edukacije filozofije (mag. educ. phil.) / kroatologije (mag. educ. croatol.) / latinskoga jezika, rimske književnosti i hrvatskoga latiniteta (mag. educ. philol. Lat. et Croat. Lat.) / povijesti (mag. educ. hist.) i/ili sociologije (mag. educ. soc.). Završetkom znanstveno-nastavničkoga smjera diplomskoga psihologije stječe se akademski naziv magistra psihologije (mag. psych.).

I. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

144706 Iva Ivanković / Martina Horvat Opća pedagogija 2/1/0 45 1. 4

96487 Marjan Ninčević Didaktika 2/1/0 45 1. 4 144712 200551

Lovorka Brajković / Jelena Jureta Razvojna psihologija 2/1/0 45 1. 4

UKUPNO 12 53908 214635 Matija Mato Škerbić Metodika nastave

filozofije, logike i etike 2/0/0 30 2. 3

57254 Davor Piskač Metodika nastave Hrvatskoga jezika 2/0/0 30 2. 3

86901 201407 Tamara Tvrtković Metodika nastave

Latinskoga jezika 2/0/0 30 2. 3

53907 Rona Bušljeta Kardum Metodika nastave povijesti 2/0/0 30 2. 3

53847 Dario Vučenović / Ivana Hanzec Marković

Metodika nastave psihologije 2/0/0 30 2. 3

53909 Katarina Dadić Metodika nastave sociologije 2/0/0 30 2. 3

53900 201263 Rona Bušljeta Kardum

Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija

1/1/0 30 2. 2

UKUPNO 8

II. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

132305 144734 Marjan Ninčević

Praktične vježbe predmetne metodike [Filozofija]

0/1/2 45 3. 5

132302 144735 Davor Piskač

Praktične vježbe predmetne metodike [Hrvatski jezik]

0/1/2 45 3. 5

132314 144744 Šime Demo

Praktične vježbe predmetne metodike [Latinski jezik]

0/1/2 45 3. 5

Page 76: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

NASTAVNIČKI SMJEROVI DIPLOMSKIH STUDIJA

76

132309 144736 Rona Bušljeta Kardum

Praktične vježbe predmetne metodike [Povijest]

0/1/2 45 3. 5

132310 144741

Dario Vučenović / Ivana Hanzec Marković

Praktične vježbe predmetne metodike [Psihologija]

0/1/2 45 3. 5

132311 144741 Katarina Dadić

Praktične vježbe predmetne metodike [Sociologija]

0/1/2 45 3. 5

UKUPNO 10

201262 Sandra Car (2 grupe) Korelacijske vježbe i nastavna praksa 0/1/2 45 4. 6

201262 Neven Hrvatić / Martina Horvat

Korelacijske vježbe i nastavna praksa 0/1/2 45 4. 6

201262 Iva Ivanković (1 grupa) Korelacijske vježbe i nastavna praksa 0/1/2 45 4. 6

201262 Marjan Ninčević (2 grupe)

Korelacijske vježbe i nastavna praksa 0/1/2 45 4. 6

UKUPNO 6 Diplomski rad 4. 10

NAPOMENA Na predmetu Korelacijske vježbe i nastavna praksa studenti pod vodstvom mentora u školama obavljaju nastavnu praksu: 5 + 5 školskih sati.

IZBORNI NASTAVNIČKI PREDMETI (5035) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

61961 Danijel Labaš / Ivan Uldrijan Mediji u nastavi 1/1/0 30 Z 3

217043 Neven Hrvatić Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama

1/1/0 30 Z 3

144752 201448 Marjan Ninčević

Nastavničke kompetencije u suvremenom kurikulu

1/1/0 30 Z 3

213981 Katarina Dadić / Martina Horvat Pedagogija roditeljstva 1/1/0 30 Z 3

201454 214637 Rona Bušljeta Kardum Strategije za aktivno

učenje 1/1/0 30 Z 3

172610 Neven Hrvatić / Martina Horvat Školska pedagogija 1/1/0 30 Z 3

201466 Katarina Dadić / Martina Horvat Terapijska pedagogija 1 1/1/0 30 Z 3

176612 Davor Piskač Biblioterapija u nastavi književnosti 1/1/0 30 LJ 3

61957 201457 Matija Mato Škerbić Filozofija odgoja 1/1/0 30 LJ 3

Page 77: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

NASTAVNIČKI SMJEROVI DIPLOMSKIH STUDIJA

77

144753 Lovorka Brajković / Dunja Jurić Vukelić

Motivacija u nastavnom procesu 1/1/0 30 LJ 3

53904 Lovorka Brajković / Dunja Jurić Vukelić Pedagoška psihologija 1/1/0 30 LJ 3

144759 Marjan Ninčević Pedagoški menadžment suvremene škole 1/1/0 30 LJ 3

172611 Lovorka Brajković / Dunja Jurić Vukelić

Psihologija u hrvatskoj književnosti 1/1/0 30 LJ 3

213982 Lovorka Brajković / Vanja Kopilaš / Jelena Jureta

Razvojna psihopatologija 1/1/0 30 LJ 3

201485 Iva Ivanković Terapijska pedagogija 2 1/1/0 30 LJ 3 201463 187902 Rona Bušljeta Kardum Vrjednovanje i

ocjenjivanje u nastavi 1/1/0 30 LJ 3

Page 78: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …
Page 79: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

ODSJEK ZA POVIJEST

STUDIJ

POVIJESTI

pročelnica Odsjeka: prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol

Page 80: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

80

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ POVIJESTI – jednopredmetni studij

Akademski naziv: sveučilišni prvostupnik / sveučilišna prvostupnica povijesti (univ. bacc. hist.) universitarius baccalaureus historiae / universitaria baccalaurea historiae

University Bachelor in History

I. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

93907 Eva Katarina Glazer Prapovijest i prve civilizacije 2/0/0 30 1. 3

94019 Mladen Tomorad Povijest i kultura staroga Egipta 2/0/0 30 1. 3

93908 Vlatka Vukelić Povijest i kultura grčkoga i rimskoga svijeta 2/0/0 30 1. 4

130892 Mladen Tomorad Metodologija povijesne znanosti i akademska pismenost

1/1/0 30 1. 4

17189 Izborni predmeti: Starovjekovna povijest 1. 9–12

3517 Temeljni zajednički predmeti 1. 0–5

165536 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 1 0/0/2 30 1. 0

188068 Ivana Kresnik Osnove hrvatske jezične kulture 1/2/0 45 1.–2. 3

3557 Akademski strani jezik 1.–4. 4

38043 Marko Jerković Opća povijest srednjega vijeka 2/0/0 30 2. 5

38053 Tomislav Popić Povijest Hrvatske (7.–16. stoljeće) 2/0/0 30 2. 5

38055 Stjepan Ćosić / Nikolina Šimetin Šegvić

Hrvatska historiografija 19. i 20. stoljeća 2/0/0 30 2. 5

188065 204038

Mirjana Matijević Sokol / Petar Ušković Croata Latinski jezik 0/1/3 60 2. 3

165537 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 2 0/0/2 30 2. 0

17190 Izborni predmeti: Srednjovjekovna povijest 2. 7

3517 Temeljni zajednički predmeti 1.–2. 10

Page 81: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

POVIJEST. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

81

AKADEMSKI STRANI JEZIK (3557) 45642 Lucia Miškulin Saletović Akademski engleski 0/4/0 60 1.–4. 4

209486 Sanja Vulić Vranković / Stéphane Paul Michel Akademski francuski 1/0/3 60 1.–6. 4

45829 Lucia Miškulin Saletović Akademski njemački 0/4/0 60 1.–6. 4 226939 Marta Račić Akademski talijanski 1/0/3 60 1.–6. 4

IZBORNI PREDMETI: STAROVJEKOVNA POVIJEST (17189) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 52991 208715 Vlatka Vukelić Antički gradovi

kontinentalne Hrvatske 0/2/0 30 Z 3

213988 Jasna Jeličić-Radonić / Snježana Vasilj Grci na Jadranu 0/2/0 30 Z 3

228732 Lucija Krešić Nacevski Hrvatska hagiografija 0/2/0 30 Z 3

213990 Jasna Jeličić-Radonić / Snježana Vasilj Iliri 0/2/0 30 Z 3

158253 Mladen Tomorad Pogrebni običaji i arhitektura staroga Egipat 0/2/0 30 Z 3

52993 214644 Marko Petrak Rimska pravna povijest 0/2/0 30 Z 3

177430 214648

Jasna Jeličić-Radonić / Snježana Vasilj

Umjetnost Rimskoga Carstva na tlu Hrvatske 0/2/0 30 Z 3

IZBORNI PREDMETI: SREDNJOVJEKOVNA POVIJEST (17190) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 195017 214650

Mirjana Matijević Sokol

Diplomatika s egdotikom i kronologijom 0/2/0 30 LJ 3

130475 Marko Jerković / Marko Marina

Društvo i religija 13. – 15. stoljeće 0/2/0 30 LJ 3

209791 Marko Jerković / Marko Marina

Dodiri civilizacija u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku

0/2/0 30 LJ 3

153265 Tomislav Popić Hrvati i Karolinzi 0/2/0 30 LJ 3

202686 Tomislav Popić Hrvatska i Venecija u srednjem vijeku 0/2/0 30 LJ 3

158254 214651

Marko Jerković / Marko Marina

Sakralna građevina u srednjem vijeku 0/2/0 30 LJ 3

200601 214652

Mirjana Matijević Sokol

Srednjovjekovni latinski natpisi 2/0/0 30 LJ 3

Page 82: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

POVIJEST. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

82

IZBORNI PREDMETI: POVIJEST RANOGA NOVOGA VIJEKA I 19. ST. (17191) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

227641 Vlatka Vukelić / Nikolina Šimetin Šegvić

Kultura pamćenja i mjesta sjećanja 0/2/0 30 Z 3

213985 Alexander Buczynski

Marija Terezija i Josip II. kao europski vladari 0/2/0 30 Z 3

223536 Stjepan Ćosić / Jure Trutanić

Politički portreti u Dalmaciji 1860.–1918. 0/2/0 30 Z 3

173110 214655 Stjepan Ćosić Povijest Dubrovnika i

Dubrovačke Republike 0/2/0 30 Z 3

223534

Vladimir Šumanović / Nikolina Šimetin Šegvić

Povijest modernih gradova 0/2/0 30 Z 3

96453 214657 Kristina Milković Povijest Rusije 0/2/0 30 Z 3

188147 Ivana Jukić Vidas Povijest žena u ranonovovjekovnoj Europi 0/2/0 30 Z 3

173127 Marko Jerković / Marko Marina Redovništvo u hrvatskoj kulturi 0/2/0 30 Z 3

223567 Antonia Ordulj Glotodidaktika 2/0/0 30 LJ 3 158321 202959 Ivana Jukić Vidas Hrana i rano novovjekovlje 0/2/0 30 LJ 3

223531 Zrinka Podhraški Čizmek

Hrvatsko brodovlje u novom vijeku 1/1/0 30 LJ 3

195016 214676 Kristina Milković Hrvatsko građansko društvo

1848.–1914. 0/2/0 30 LJ 3

226938 Stjepan Ćosić / Joško Pavković Povijest albanskoga naroda 1/1/0 30 LJ 3

130471 214670 Mladen Tomorad

Povijest Sjedinjenih Američkih Država od prvih kolonija do kraja 19. stoljeća

0/2/0 30 LJ 3

61897 158316 Darko Vitek Povijest Zagreba 1/1/0 30 LJ 3

IZBORNI PREDMETI: POVIJEST 19. I 20. STOLJEĆA (17192) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

227721 Wollfy Krašić / Matijas Baković

Bosna i Hercegovina u sastavu Austro-Ugarske 1/1/0 30 Z 3

93952 202951

Vladimir Šumanović / Danijel Jurković

Izabrane teme iz hrvatske povijesti 1929.–1941. 0/2/0 30 Z 3

227641 Vlatka Vukelić / Nikolina Šimetin Šegvić

Kultura pamćenja i mjesta sjećanja 0/2/0 30 Z 3

Page 83: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

POVIJEST. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

83

202401 Stjepan Ćosić / Goran Radoš Mediji i Domovinski rat 0/2/0 30 Z 3

201759 Krešimir Bušić Povijest Hrvata u Vojvodini u 19. i 20. stoljeću 0/2/0 30 Z 3

173129 Josip Jurčević / Vladimir Šumanović

Povijest komunizma od Karla Marxa do Fidela Castra 0/2/0 30 Z 3

188151 Vlatka Vukelić / Mijo Beljo

Vojna povijest druge polovice 20. stoljeća 0/2/0 30 Z 4

195015 202949 Krešimir Bušić Hrvati u staroj dijaspori 0/2/0 30 LJ 3

213991 Vlatka Vukelić / Vladimir Šumanović

Jugoslavenski komunistički zločini 0/2/0 30 LJ 3

188081 Mario Grčević Povijest hrvatskoga književnoga jezika 2/1/0 45 LJ 3

181148 201758

Stjepan Ćosić / Mijo Beljo

Povijest i djelovanje Međunarodnoga kaznenoga suda za bivšu Jugoslaviju u Haagu

0/2/0 30 LJ 3

173132 214680

Vlatka Vukelić / Vladimir Šumanović

Povijest Nezavisne Države Hrvatske 0/2/0 30 LJ 3

209176 213987 Wollfy Krašić Suvremena rodoslovna

istraživanja 1/1/0 30 LJ 3

200600 215028

Stjepan Ćosić / Josip Papak

Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo 0/2/0 30 LJ 3

86951 Josip Jurčević Vukovarska bitka: vojni i politički aspekti 0/2/0 30 LJ 3

IZBORNI PREDMETI ZA STRANE STUDENTE (1908) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

144799 Lucija Krešić Nacevski Book and Library History in Croatian Cultural Territory

1/1/0 30 LJ 4

213950 Wollfy Krašić Croatian Diaspora 2/0/0 30 Z 4

226942 Monika Komušanac Geographical Features of Croatia

150958 196383 Eva Katarina Glazer History of Croatia 2/0/0 30 Z/LJ 4

144304 Domagoj Brozović History of Croatian Culture 2/0/0 30 Z/LJ 4

226944 Antonia Ordulj Hrvatski za neizvorne govornike 1 / Croatian as Foreign Language 1

1/1/2 60 Z 4

TEMELJNI ZAJEDNIČKI PREDMETI POV (3517) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

Page 84: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

POVIJEST. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

84

45642 Lucia Miškulin Saletović Akademski engleski 0/4/0 60 Z/LJ 4

209486 Sanja Vulić Vranković / Stéphane Paul Michel Akademski francuski 1/0/3 60 Z/LJ 4

45829 Lucia Miškulin Saletović Akademski njemački 0/4/0 60 Z/LJ 4

226939 Marta Račić Akademski talijanski 1/0/3 60 Z/LJ 4

227644 Sandra Car Alternativni odgoj i obrazovanje 2/0/0 30 Z 2

226188 Ivo Džinić / Monika Gudlin

Antropologija odgoja i obrazovanja 2/0/0 30 Z 3

226192 Matija Mato Škerbić / Katarina Orač

Bioetika i etika u odgoju i obrazovanju 1/1/0 30 Z 2

227721 Wollfy Krašić / Matijas Baković

Bosna i Hercegovina u sastavu Austro-Ugarske 1/1/0 30 Z 3

213954 Pavo Barišić Filozof prava i države Ante Starčević 2/0/0 30 Z 3

187861 214835 Zvonimir Čuljak Filozofija prosvjetiteljstva 2/2/0 60 Z 4

227465 Željka Metesi Deronjić Filozofija renesanse 2/0/0 30 Z 2

214008 Ivo Džinić Filozofsko-teološki pristup stanovništvu 1/1/0 30 Z 3

226637 Marinko Lozančić Globalna strategija 1/1/0 30 Z 2

86146 Maja Matasović Grčki utjecaj na rimsku kulturu 1/1/0 30 Z 3

226638 Mirjana Milićević / Tamara Bodor

Hrvati u Bosni i Hercegovini 2/1/0 45 Z 3

213971 Ivana Kresnik Hrvatska enciklopedika 1/1/0 30 Z 3

188083 Ksenija Marković / Mirjana Hruškar / Marina Krpan

Hrvatska gastronomija i enologija 1/1/0 30 Z 2

190583 188084 Monika Jurić Janjik

Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture

1/1/0 30 Z 2

228732 Lucija Krešić Nacevski Hrvatska hagiografija 0/2/0 30 Z 3

214009 Sanja Vulić Vranković / Tamara Bodor

Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura 2/1/0 45 Z 3

37464 Jasna Jeličić-Radonić / Magdalena Getaldić

Hrvatska likovna umjetnost 1/1/0 30 Z 4

130426 215162 Alojz Jembrih Hrvatska reformacijska

književnost 1/1/0 30 Z 3

84454 Stipan Tadić / Petar Bilobrk

Hrvatski identitet u europskom kontekstu 2/0/0 30 Z 5

52318 Domagoj Brozović Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo 1/1/0 30 Z 4

213968 Milan Pelc Hrvatski umjetnici u Europi XV.–XVIII. stoljeća

2/0/0 30 Z 3

Page 85: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

POVIJEST. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

85

214010 Stjepan Šterc / Monika Balija

Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj 2/0/0 30 Z 3

188079 Sanja Vulić Vranković / Jelena Gazivoda

Institucije hrvatskoga naroda, društva i države 1/1/0 30 Z 2

226639 Stjepan Šterc / Monika Balija

Integracija Hrvatske i iseljeništva 1/1/0 30 Z 3

213975 Slobodan Prosperov Novak Jeronim Dalmatinac 2/0/0 30 Z 3

228067 Ivana Greguric Komunikacijsko-medijske teorije 1/1/0 30 Z 3

214011 Wollfy Krašić / Marta Račić

Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva 1/1/0 30 Z 2

227645 Sandra Car Medijski odgoj i obrazovanje 2/0/0 30 Z 2

217041 Neven Hrvatić / Iva Ivanković Međukulturni odgoj 1/1/0 30 Z 3

194389 Marina Perić Kaselj / Monika Balija

Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva 1/0/1 30 Z 2

226941 Neven Hrvatić Opća pedagogija 2/1/1 60 Z 4

226195 Rona Bušljeta Kardum / Hrvoje Mandić Opća povijest pedagogije 2/1/0 45 Z 4

86090 Danijel Labaš Osnove komunikologije 2/0/0 30 Z 5

213964 Zygfryd Eckardt Gehrmann

Percepcija drugoga / Die Wahrnehmung des Anderen

2/0/0 30 Z 3

194392 Wollfy Krašić Povijest hrvatskoga iseljeništva 1/1/0 30 Z 3

37469 Dubravka Zima Povijest hrvatskoga kazališta 2/0/0 30 Z 5

28467 Mario Stipančević Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj 1/1/0 30 Z 4

213955 Zygfryd Eckardt Gehrmann

Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit

2/0/0 30 Z 3

38648 Lovorka Brajković Psihologija spolnosti 2/0/0 30 Z 3

28713 Jasminka Despot Lučanin Psihologijska etika 2/0/0 30 Z 2

187840 214832 Marko Kardum Racionalizam i empirizam 2/2/0 60 Z 4

187889 214837 Mislav Kukoč Socijalna filozofija 2/0/0 30 Z 3

37766 215026

Ivan Balabanić / Marica Marinović Golubić / Luka Šikić

Sociologija hrvatskoga društva 1 – Sociologija hrvatskih regija

1/2/0 30 Z 4

52487 215116 Stipan Tadić Sociologija zdravlja i

bolesti 2/0/0 30 Z 3

227453 Anto Gavrić Srednjovjekovna filozofija 2/0/0 30 Z 2 226641 Monika Komušanac Stanovništvo Hrvatske 1/1/0 30 Z 2

Page 86: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

POVIJEST. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

86

37787 215117 Nenad Pokos Stanovništvo svijeta 2/0/0 30 Z 3

28469 Marina Perić Kaselj / Luka Šikić

Statistika za komunikacijske znanosti 1/1/0 30 Z 4

200606 214839

Stipan Tadić / Petar Bilobrk

Suvremeni duhovni izazovi 1/1/0 30 Z 3

33169 Maja Matasović Svakodnevica Rimljana 1/1/0 30 Z 3 194394 Monika Komušanac Teorija migracija 1/1/0 30 Z 2 185329 214818 Matija Mato Škerbić Uvod u filozofiju 2/0/0 30 Z 3

144284 Davor Piskač Uvod u kroatologiju 1/1/0 30 Z 5 185330 214820

Ivo Džinić / Jakov Erdeljac Uvod u kulturologiju 2/0/0 30 Z 3

186021 200121

Lovorka Brajković / Vanja Kopilaš / Jelena Jureta / Mihaela Ovčar

Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave

1/3/0 60 Z 5

172495 Marica Marinović Golubić / Marija Zelić Uvod u sociologiju 2/1/0 45 Z 5

172614 188087 Monika Komušanac Zemljopisna obilježja

Hrvatske 2/0/0 30 Z 2

226933 Wollfy Krašić / Monika Balija Znameniti Hrvati u svijetu 1/1/0 30 Z 2

226642 Stjepan Šterc / Monika Balija

Demografski teorijsko-metodološki koncept 2/0/0 30 LJ 3

209489 Dragan Nimac Društveni vidovi turizma i religioznosti 1/1/0 30 LJ 3

46221 188082

Snježana Paušek- Baždar

Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi 1/1/0 30 LJ 3

187854 214834

Mislav Kukoč / Matija Mato Škerbić Etika 2/2/0 60 LJ 4

187876 213953 Ivana Greguric Filozofija 19. stoljeća 2/2/0 60 LJ 4

187820 214828

Ivo Džinić / Jakov Erdeljac Filozofija kulture 2/2/0 60 LJ 4

187889 Mislav Kukoč Filozofija povijesti 2/0/0 30 LJ 3 185335 214823

Ivo Džinić / Jakov Erdeljac

Filozofska i kulturna antropologija 2/2/0 60 LJ 4

217040 Ivana Franić / Stéphane Paul Michel

Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti 1/1/0 30 LJ 3

226936 Marinko Lozančić Geopolitika i geostrategija 1/1/0 30 LJ 2 185331 Šime Demo Grčki jezik 0/1/3 60 LJ 5 188075 Marinko Vuković Hrvatska etnologija 1/1/0 30 LJ 3

188076 Dubravka Zima Hrvatska književnost humanizma i renesanse 2/1/0 30 LJ 5

37456 Stjepan Ćosić / Jure Trutanić

Hrvatska kulturna i politička povijest XX. st. 2/1/0 45 LJ 5

45833 Ljiljana Marks Hrvatska usmena književnost 1/1/0 30 LJ 4

Page 87: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

POVIJEST. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

87

226200 Stjepan Šterc / Monika Komušanac

Hrvatske civilizacijske vrijednosti 1/1/0 30 LJ 2

194398 Sanja Vulić Vranković / Tamara Bodor

Hrvatske manjinske zajednice 1/1/0 30 LJ 3

188080 Darko Žubrinić Hrvatski glagolizam 2/1/0 45 LJ 3

214020 Sanja Vulić Vranković / Tamara Bodor Hrvatski iseljenički mediji 1/1/0 30 LJ 2

37888 215163 Mario Grčević Hrvatski jezik u XIX.

stoljeću 1/1/0 30 LJ 3

213951 Zoran Curić / Tamara Bodor Hrvatski kulturni turizam 0/2/0 30 LJ 3

213973 Sanja Vulić Vranković / Lidija Bogović Hrvatski pravopis 0/2/0 30 LJ 3

57237 201855 Sanja Vulić Vranković Hrvatski tisak u dijaspori 1/1/0 30 LJ 3

214014 Wollfy Krašić / Tamara Bodor

Hrvatski velikani u iseljeništvu 1/2/0 45 LJ 3

200602 215033 Vanja-Ivan Savić Hrvatsko društvo i vjerske

slobode 2/0/0 30 LJ 3

226937 Stjepan Šterc / Ozana Ramljak / Zdravko Kedžo

Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje 1/1/0 30 LJ 2

226643 Wollfy Krašić Hrvatsko političko iseljeništvo 2/1/0 45 LJ 3

28468 Jelena Jurišić / Goran Radoš

Informativni sustav Republike Hrvatske 1/1/0 30 LJ 4

214015 Ante Čović / Matija Mato Škerbić Integrativna bioetika 2/0/0 30 LJ 2

217042 Neven Hrvatić / Iva Ivanković

Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja 1/1/0 30 LJ 3

213962 Danijel Labaš / Karolina Vidović Krišto Javni nastup 1/1/0 30 LJ 3

194399 Stjepan Šterc Javni sustavi i stanovništvo 1/1/0 30 LJ 2

188089 Mario Grčević / Matijas Baković

Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini 1/1/0 30 LJ 2

37718 187819 Marko Kardum Logika 1 2/2/0 60 LJ 4

177435 Vanja-Ivan Savić Ljudska prava 2/0/0 30 LJ 2

190408 Bojan Marotti Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika 1/1/0 30 LJ 2

187891 Ante Čović / Matija Mato Škerbić Nova etička kultura 1/1/0 30 LJ 3

214016 Stjepan Šterc Novi koncept države 1/1/0 30 LJ 3

28470 Danijel Labaš / Dražen Maleš Novinarska etika 1/1/0 30 LJ 4

177429 215154

Jasna Jeličić-Radonić / Snježana Vasilj

Odabrana poglavlja antičke umjetnosti 1/1/0 30 LJ 3

Page 88: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

POVIJEST. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

88

38003 Mario Stipančević / Tamara Kunić

Opća povijest medija i komunikacije 1/1/0 30 LJ 5

226199 Katarina Dadić Pedagogija djetinjstva 2/0/0 30 LJ 3 227722 Sandra Car Pedagogija mladosti 2/0/0 30 LJ 3 200601 Nenad Pokos Politička geografija 2/0/0 30 LJ 4 194400 Wollfy Krašić Povijesna demografija 1/1/0 30 LJ 3

226938 Stjepan Ćosić / Joško Pavković

Povijest albanskoga naroda 1/1/0 30 LJ 3

38842 Željka Metesi Deronjić Povijest hrvatske filozofije 1/1/0 30 LJ 5

226201 Rona Bušljeta Kardum / Hrvoje Mandić

Povijest hrvatske pedagogije i školstva 1/1/0 30 LJ 3

214017 Marc Gjidara / Danijela Rupčić

Pravni aspekti iseljeništva i povratništva 2/0/0 30 LJ 2

188077 Karolina Vrban Zrinski Pravogovor 1/2/0 45 LJ 3 38874 Maja Matasović Rimska komedija 1/1/0 30 LJ 3 213978 Zvonimir Čuljak Ruđer Bošković 2/0/0 30 LJ 3

37769 Stipan Tadić / Petar Bilobrk

Sociologija hrvatskoga društva 2 – Religijske promjene u Hrvatskoj

0/2/0 30 LJ 4

177428 215211

Jasna Jeličić-Radonić / Snježana Vasilj

Spomenička baština kao povijesni izvor 1/1/0 30 LJ 3

226202 Neven Hrvatić Sustavna pedagogija 2/1/0 45 LJ 4

194401 Tado Jurić / Monika Balija Tipologija iseljavanja 1/1/0 30 LJ 2

226934 Jadranka Polović Tranzicija, država, dijaspora 1/1/0 30 LJ 2

200600 215028

Stjepan Ćosić / Josip Papak

Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo 0/2/0 30 LJ 3

28462 Ivan Burić Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku 2/0/0 30 LJ 5

86089 Jelena Jurišić Uvod u novinarstvo 2/0/0 30 LJ 5

188090 Wollfy Krašić Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka 1/1/0 30 LJ 2

Student tijekom tri godine studija mora u 1., 2., 3., 4., 5. i 6. semestru ukupno upisati najmanje 30 do 36 bodova po ECTS-u iz grupe izbornih predmeta 2999, odnosno po 10 bodova po ECTS-u po studijskoj godini. NAPOMENE Pri izboru izbornoga predmeta iznimno je važno obratiti pozornost na semestar tijekom kojega se izborni predmet izvodi. Student može upisati samo onaj izborni predmet koji se izvodi u onom semestru u koji je student upisan. Student tijekom prve godine studija mora upisati izborne predmete iz grupe: Izborni predmeti: Starovjekovna povijest za koju pravila glase: upisati u 1. semestru najmanje 9 do 12 bodova po ECTS-u te u 2. semestru upisati ukupno najmanje 7 bodova po ECTS-u iz grupe Izborni predmeti: Srednjovjekovna povijest. Da bi zadovoljio pravila te grupe student mora u prvom semestru upisati najmanje tri izborna predmeta iz te grupe, a ukupno u prvom i drugom semestru

Page 89: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

POVIJEST. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

89

mora upisati najmanje pet izbornih predmeta. Student prve godine studija, u prvom (zimskom) semestru može upisati samo izborne predmete sadržajno vezane uz starovjekovnu povijest, a u drugom (ljetnom) semestru mogu upisati samo predmete sadržajno vezane uz starovjekovnu i srednjovjekovnu povijest. Student jednopredmetnoga preddiplomskoga studija povijesti do kraja upisane razine studija mora ostvariti 30 bodova po ECTS-u iz grupe 3517: Temeljni zajednički predmeti. Preporuka je da u svakoj akademskoj godini ostvari 10 bodova po ECTS-u iz te grupe. Student tijekom studiranja na preddiplomskoj razini mora upisati u jednom od semestara (1.–2.) predmet iz grupe: 188068 Osnove hrvatske jezične kulture te jedan predmet iz grupe (3503) Akademski strani jezik. UVJETI UPISA U II. GODINU STUDIJA Za redoviti upis II. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine. Za uvjetan upis II. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine. Na I. godini studija student mora pohađati nastavu i ispuniti sve obveze iz predmeta (165536) Tjelesna kultura i šport 1 i (165537) Tjelesna kultura i šport 2.

II. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

38054 Ivana Jukić Vidas Opća povijest ranomodernoga doba 2/0/0 30 3. 5

38057 Mirjana Matijević Sokol Hrvatska latinistička historiografija 2/0/0 30 3. 5

38056 Darko Vitek Hrvatska povijest od 16. do 18. stoljeća 2/0/0 30 3. 5

17191 Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19. st.

3. 10

144634 Tomislav Popić Humanistika u informacijskom dobu 2/0/0 30 3. 2

185308 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 3 0/0/2 30 3. 0

3517 Temeljni zajednički predmeti 3. 3–5

UKUPNO 3. 30

38059 Kristina Milković Hrvatska povijest u 19. stoljeću 2/0/0 30 4. 5

38058 Kristina Milković Povijest 19. stoljeća 2/0/0 30 4. 5

38062 Mirjana Matijević Sokol / Tomislav Popić

Uvod u pomoćne povijesne znanosti 1/1/2 60 4. 3

Page 90: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

POVIJEST. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

90

17191 Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19. st.

4. 10

185309 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 4 0/0/2 30 4. 0

3517 Temeljni zajednički predmeti 3.–4. 10

UKUPNO 4. 30 SVEUKUPNO 3.–4. 60

UVJETI UPISA U III. GODINU STUDIJA Za redoviti upis III. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom II. godine studija na koju je upisan te ukupno tijekom I. i II. godine ostvariti najmanje 120 bodova po ECTS-u. Mora položiti i sve upisane obvezne i izborne predmete s I. godine studija. Za uvjetan upis III. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta predviđenih izvedbenim nastavnim planom II. godine studija na koju je upisan te ukupno na I. i II. godini studija ostvariti najmanje 110 bodova po ECTS-u. Mora položiti i sve upisane obvezne i izborne predmete s I. godine studija. Na II. godini studija student mora pohađati nastavu i ispuniti sve obveze iz predmeta (185308) Tjelesna kultura i šport 3 i (185309) Tjelesna kultura i šport 4. NAPOMENE Student tijekom druge godine studija mora odabrati i upisati izborne predmete iz grupe Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19. st. za koju pravila glase: upisati ukupno u 3. i 4. semestru najmanje 20 bodova po ECTS-u. Da bi zadovoljio pravila te grupe tijekom prve godine studija student mora upisati najmanje pet izbornih predmeta iz te grupe, a tijekom druge godine studija najmanje šest izbornih predmeta.

III. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

188122 Vladimir Šumanović Hrvatski narod u prvoj polovici 20. stoljeća 2/0/0 30 5. 5

38065 Vladimir Šumanović / Danijel Jurković Opća povijest 20. stoljeća 2/0/0 30 5. 5

38069 Ivana Jukić Vidas Povijest Mađarske 2/0/0 30 5. 4

17192 Izborni predmeti: Povijest 19. i 20. stoljeća 5. 8

3517 Temeljni zajednički predmeti 5. 8

Page 91: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

POVIJEST. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

91

38067 Vladimir Šumanović Hrvatska u drugoj polovici 20. stoljeća 2/0/0 30 6. 5

38070 Kristina Milković / Jure Trutanić Povijest Austrije 1/1/0 30 6. 4

200603 Stjepan Ćosić Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja 2/0/0 30 6. 4

17192 Izborni predmeti: Povijest 19. i 20. stoljeća 6. 10

3517 Temeljni zajednički predmeti 5.–6. 10

38774 Završni rad 6. 5 UKUPNO 5.–6. 60

Student tijekom treće godine studija mora upisati izborne predmete iz grupe Izborni predmeti: Povijest 19. i 20. stoljeća za koju pravila glase: upisati ukupno u 5. i 6.semestru najmanje 18 bodova po ECTS-u. UVJETI ZAVRŠETKA PREDDIPLOMSKOGA STUDIJA Student do kraja studija mora ostvariti najmanje 56 bodova po ECTS-u iz skupine izbornih predmeta. Student do kraja studija mora položiti četiri izborna predmeta iz opće povijesti i pet iz hrvatske povijesti, najmanje 30 bodova po ECTS-u iz skupine temeljnih zajedničkih predmeta. Student završava preddiplomski studij povijesti kada ostvari najmanje 180 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom studija na koji je upisan te kada obrani završni rad na upisanom studiju. Mora položiti i sve druge predmete koje je upisao, a koji nisu bili propisani studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom preddiplomskoga studija povijesti.

Page 92: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

92

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ POVIJESTI – dvopredmetni studij

Akademski naziv: sveučilišni prvostupnik / sveučilišna prvostupnica povijesti (univ. bacc. hist.) universitarius baccalaureus historiae / universitaria baccalaurea historiae

University Bachelor in History

I. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

93907 Eva Katarina Glazer Prapovijest i prve civilizacije 2/0/0 30 1. 3

94019 Mladen Tomorad Povijest i kultura staroga Egipta 2/0/0 30 1. 3

93908 Vlatka Vukelić Povijest i kultura grčkoga i rimskoga svijeta 2/0/0 30 1. 4

17189 / 17190

Izborni predmeti: Starovjekovna povijest i Srednjovjekovna povijest

1.–2. 6

165536 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 1 0/0/2 30 1. 0

188068 Ivana Kresnik Osnove hrvatske jezične kulture 1/2/0 45 1.–2. 3

3503 Akademski strani jezik 1.–6. 4 UKUPNO 1. 15 129992 Marko Kardum Akademska pismenost 1/0/2 45 2. 2

38043 Marko Jerković Opća povijest srednjega vijeka 2/0/0 30 2. 5

38053 Tomislav Popić Povijest Hrvatske (7.–16. stoljeće) 2/0/0 30 2. 5

38055 Stjepan Ćosić / Nikolina Šimetin Šegvić

Hrvatska historiografija 19. i 20. stoljeća 2/0/0 30 2. 5

165537 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 2 0/0/2 30 2. 0

UKUPNO 1.–2. 31

Page 93: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

POVIJEST. PREDDIPLOMSKI. DVOPREDMETNI

93

AKADEMSKI STRANI JEZIK (3503) 45642 Lucia Miškulin Saletović Akademski engleski 0/4/0 60 1.–4. 4

209486 Sanja Vulić Vranković / Stéphane Paul Michel Akademski francuski 1/0/3 60 1.–6. 4

45829 Lucia Miškulin Saletović Akademski njemački 0/4/0 60 1.–6. 4 226939 Marta Račić Akademski talijanski 1/0/3 60 1.–6. 4

IZBORNI PREDMETI

Popis izbornih predmeta v. u rasporedu jednopredmetnoga preddiplomskoga studija povijesti. Uz njih se još može izabrati i:

IZBORNI PREDMETI NA DVOPREDMETNOM STUDIJU POVIJESTI POV (17193) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

38057 Mirjana Matijević Sokol

Hrvatska latinistička historiografija 2/0/0 30 Z 5

144634 Tomislav Popić Humanistika u informacijskom dobu 2/0/0 30 Z 2

38069 Ivana Jukić Vidas Povijest Mađarske 2/0/0 30 Z 4

200603 Stjepan Ćosić Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja 2/0/0 30 LJ 4

45754 204038

Mirjana Matijević Sokol / Petar Ušković Croata

Latinski jezik 0/1/3 60 LJ 3

38070 Kristina Milković / Jure Trutanić Povijest Austrije 1/1/0 30 LJ 4

38062 Mirjana Matijević Sokol / Tomislav Popić

Uvod u pomoćne povijesne znanosti 1/1/2 60 LJ 3

NAPOMENA Student koji studira povijest u kombinaciji s filozofijom i kulturom ili kroatologijom i već je upisao predmet Latinski jezik na tom studiju, može namjesto predmeta (188065, 204038) Latinski jezik na ovom studiju upisati neki izborni predmet. Student koji studira povijest u kombinaciji s latinskom jezikom može namjesto predmeta (45754, 188065, 204038) Latinski jezik upisati neki izborni predmet. Student tijekom prve godine studija mora upisati najmanje 3 do 6 bodova po ECTS-u izbornih predmeta iz grupe Izborni predmeti: Izborni predmeti: Starovjekovna povijest i Srednjovjekovna povijest.

UVJETI UPISA U II. GODINU STUDIJA Za redoviti upis II. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan.

Page 94: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

POVIJEST. PREDDIPLOMSKI. DVOPREDMETNI

94

Za uvjetan upis II. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Na I. godini studija student mora pohađati nastavu i ispuniti sve obveze iz predmeta (165536) Tjelesna kultura i šport 1 i (165537) Tjelesna kultura i šport 2. NAPOMENA Pri odabiru izbornih predmeta iznimno je važno obratiti pozornost na semestar tijekom kojega se izborni predmet izvodi. Student može upisati samo onaj izborni predmet koji se izvodi u onom semestru u koji je student upisan.

II. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

38054 Ivana Jukić Vidas Opća povijest ranomodernoga doba 2/0/0 30 3. 5

38056 Darko Vitek Hrvatska povijest od 16. do 18. stoljeća 2/0/0 30 3. 5

17191 Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19. st.

3. 4

185308 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 3 0/0/2 30 3. 0

UKUPNO 3. 14

38059 Kristina Milković Hrvatska povijest u 19. stoljeću 2/0/0 30 4. 5

38058 Kristina Milković Povijest 19. stoljeća 2/0/0 30 4. 5

17191 Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19. st.

4. 4

185309 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 4 0/0/2 30 4. 0

UKUPNO 4. 14 NAPOMENE Student tijekom druge godine studija mora izabrati i upisati najmanje 8 bodova po ECTS-u izbornih predmeta iz grupe Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19. st. Da bi zadovoljio pravila te grupe tijekom prve godine studija student mora upisati najmanje jedan izborni predmet iz te grupe, a tijekom druge godine studija najmanje dva izborna predmeta. UVJETI UPISA U III. GODINU STUDIJA Za redoviti upis III. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom II. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan te ukupno tijekom I. i II. godine ostvariti

Page 95: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

POVIJEST. PREDDIPLOMSKI. DVOPREDMETNI

95

najmanje 120 bodova po ECTS-u. Student mora položiti i sve upisane obvezne i izborne predmete s I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Za uvjetan upis III. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u iz predmeta predviđenih izvedbenim nastavnim planom II. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan te ukupno na I. i II. godini studija ostvariti najmanje 110 bodova po ECTS-u. Student mora položiti i sve upisane obvezne i izborne predmete s I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Na II. godini studija student mora pohađati nastavu i ispuniti sve obveze iz predmeta (185308) Tjelesna kultura i šport 3 i (185309) Tjelesna kultura i šport 4.

III. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

188122 Vladimir Šumanović Hrvatski narod u prvoj polovici 20. stoljeća 2/0/0 30 5. 5

38065 Vladimir Šumanović / Danijel Jurković Opća povijest 20. stoljeća 2/0/0 30 5. 5

17192 Izborni predmeti: Povijest 19. i 20. stoljeća 5. 4

38067 Vladimir Šumanović Hrvatska u drugoj polovici 20. stoljeća 2/0/0 30 6. 5

17192 Izborni predmeti: Povijest 19. i 20. stoljeća 6. 4

38774 Završni rad 6. 5 NAPOMENE Student tijekom treće godine studija mora odabrati i upisati izborne predmete iz grupe Izborni predmeti: Povijest 19. i 20. stoljeća za koju pravila glase: upisati ukupno u 5. i 6. semestru najmanje 8 do 12 bodova po ECTS-u. Student bi trebao upisivati izborne predmete sadržajno vezane uz razdoblje moderne i suvremene povijesti UVJETI ZAVRŠETKA PREDDIPLOMSKOGA STUDIJA Student završava dvopredmetni preddiplomski studij povijesti kada ostvari najmanje 180 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan, od čega najmanje po 83 boda po ECTS-u iz obveznih i izbornih predmeta svakoga od studija. Student mora ostvariti 9 bodova po ECTS-u iz propisanih temeljnih zajedničkih predmeta te obraniti završni rad na jednom od studija iz upisane kombinacije. Mora položiti i sve druge predmete koje je upisao, a koji nisu bili propisani studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom preddiplomskoga studija povijesti, odnosno drugoga studija u dvodisciplinarnoj kombinaciji studija.

Page 96: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

96

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ POVIJESTI – jednopredmetni studij, znanstveni smjer Akademski naziv: magistar/magistra povijesti (mag. hist.) magister historiae / magistra historiae

Master in History

I. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 57158 Stjepan Ćosić Uvod u povijesnu znanost 2/0/0 30 1. 5 202690 Eva Katarina Glazer Hrvatska kulturna povijest 2/0/0 30 1. 4

202692 Vlatka Vukelić Gospodarska povijest hrvatskoga modernoga društva

2/0/0 30 1. 4

4411 Izborni predmeti: Specijalističke radne grupe 1. 17–20

202475 Wollfy Krašić / Nikolina Šimetin Šegvić

Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st. 2/0/0 30 2. 4

202693 Stjepan Ćosić Hrvatska politička povijest 2/0/0 30 2. 4

4411 Izborni predmeti: Specijalističke radne grupe 2. 22–25

UKUPNO 60

NAPOMENE Student znanstvenoga smjera tijekom prve godine diplomskoga sveučilišnoga studija povijesti mora upisati predmete iz grupe 4411: Izborni predmeti / specijalističke radne grupe, za koju pravila glase: upisati u 1. semestru najmanje 17 do 20 bodova po ECTS-u i upisati ukupno u 1. i 2. semestru najmanje 39 bodova po ECTS-u. Preporuka je birati kolegije iz željene specijalizacije.

IZBORNI PREDMETI (4411) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

202862 Eva Katarina Glazer Društva i uljudbe istočnoga Sredozemlja 0/2/0 30 Z 3

158262 202867 Tomislav Popić Historiografski praktikum 0/2/0 30 Z 3

Page 97: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

POVIJEST. DIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI. ZNANSTVENI

97

144819 202860 Marko Jerković

Kaptoli i samostani: žarišta srednjovjekovne civilizacije

0/2/0 30 Z 3

213980 Zygfryd Eckardt Gehrmann

Kulturna i jezična raznolikost u Europi / Kulturelle und sprachliche Diversität in Europa

2/0/0 30 Z 3

227645 Sandra Car Medijski odgoj i obrazovanje 2/0/0 30 Z 2

217041 Neven Hrvatić / Iva Ivanković Međukulturni odgoj 1/1/0 30 Z 3

226199 Katarina Dadić Pedagogija djetinjstva 2/0/0 30 Z 3

213981 Katarina Dadić / Martina Horvat Pedagogija roditeljstva 1/1/0 30 Z 3

202895 Mladen Tomorad Povijest Egipta, Grčke i Rima u filmskoj umjetnosti – činjenice vs. fikcija

0/2/0 30 Z 3

133586 202897 Kristina Milković Povijest Vojne krajine 0/2/0 30 Z 3

202905 Stjepan Ćosić / Mijo Beljo

Rat u europskoj povijesti – Domovinski rat 0/2/0 30 Z 3

158272 202906 Tomislav Popić Srednjovjekovni sudbeni

spisi 0/2/0 30 Z 3

201454 214637

Rona Bušljeta Kardum Strategije za aktivno učenje 1/1/0 30 Z 3

172610 Neven Hrvatić / Martina Horvat Školska pedagogija 1/1/0 30 Z 3

201466 Katarina Dadić / Martina Horvat Terapijska pedagogija 1 1/1/0 30 Z 3

181149 202921

Stjepan Ćosić / Mijo Beljo

Vojno-politički odnosi u Bosni i Hercegovini 1990.–1995.

0/2/0 30 Z 3

158266 202954 Marko Jerković Arhivistika za povjesničare 0/2/0 30 LJ 3

211194 Ivan Milotić Hrvatske državne, javne i društvene institucije 2/0/0 30 LJ 3

203992 Željko Holjevac Hrvatsko-ugarska prožimanja u XIX. stoljeću 0/2/0 30 LJ 3

173147 202915 Vladimir Šumanović Jugoslavenske sigurnosne

službe od 1944. do 1992. 0/2/0 30 LJ 3

173149 Mladen Tomorad Kultura putovanja na stari Istok i Egipat u XIX. i XX. stoljeću

0/2/0 30 LJ 3

Page 98: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

POVIJEST. DIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI. ZNANSTVENI

98

79192 Ivica Lučić Moderna i suvremena povijest Bosne i Hercegovine

0/2/0 30 LJ 3

201518 Slobodan Prosperov Novak

Nasljeđa drugih kultura u hrvatskoj kulturi 2/0/0 30 LJ 4

209181 213996 Wollfy Krašić

Otpor, oporba i disidentstvo u Hrvatskoj 1945.–1990.

1/1/0 30 LJ 3

130541 Ivana Jukić Vidas Plemstvo u Hrvatskom saboru 1650. – 1740. 0/2/0 30 LJ 3

201520 Georg Holzer Postanje hrvatskoga jezika 2/0/0 30 LJ 3 158264 202967 Eva Katarina Glazer Povijest i arheologija 0/2/0 30 LJ 3

203989 Stipan Tadić / Petar Bilobrk

Povijest kršćanstva u Hrvata 2/0/0 30 LJ 3

203990 Eva Katarina Glazer Povijest Palestine 0/2/0 30 LJ 3

203991 Stjepan Matković Povijest parlamentarizma u Hrvatskoj 0/2/0 30 LJ 3

57140 201779

Stipan Tadić / Petar Bilobrk

Religijske sastavnice hrvatskoga identiteta 2/0/0 30 LJ 3

102942 202914 Vlatka Vukelić Rimska vojska na tlu

Hrvatske 0/2/0 30 LJ 3

201485 Iva Ivanković Terapijska pedagogija 2 1/1/0 30 LJ 3 UVJETI UPISA U II. GODINU STUDIJA Za redoviti upis II. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine studija. Za uvjetan upis II. godine studija student mora skupiti od 50 do 59 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine studija.

II. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 61951 202701 Darko Vitek Teorija povijesti 2/0/0 30 3. 3

5390 Istraživačke skupine 3. 12

4411 Izborni predmeti: Specijalističke radne grupe 15

Diplomski rad 30

IZBORNI PREDMETI: ISTRAŽIVAČKE SKUPINE (5390) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

Page 99: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

POVIJEST. DIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI. ZNANSTVENI

99

62006 Željko Holjevac Istraživačka skupina – interpretacija novovjekovnih izvora

0/2/0 30 3. 6

79379 Mirjana Matijević Sokol Istraživačka skupina – interpretacija srednjovjekovnih izvora

0/2/0 30 3. 6

86937 Vladimir Šumanović Istraživačka skupina – istraživanje i pisanje povijesti 20. stoljeća

0/2/0 30 3. 6

96373 Mladen Tomorad Istraživačka skupina – izvori egipatske, grčke i rimske povijesti

0/2/0 30 3. 6

130523 Kristina Milković Istraživačka skupina – izvori za hrvatsku povijest 19. stoljeća

0/2/0 30 3. 6

Student tijekom druge godine studija mora upisati izborne predmete iz grupe 5390, za koju pravila glase: upisati u 3. semestru najmanje 12 bodova po ECTS-u i upisati ukupno od 1. do 4. semestra najmanje 12 bodova po ECTS-u; preporuka je birati kolegije iz željene specijalizacije. NAPOMENE Student tijekom druge godine studija mora upisati izborne predmete iz grupe 4411, za koju pravila glase: upisati u 1., 2. i 3. semestru najmanje 54 bodova po ECTS-u; preporuka je birati kolegije iz željene specijalizacije.

Page 100: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

100

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ POVIJESTI – dvopredmetni studij, nastavnički smjer

Akademski naziv: magistar/magistra edukacije povijesti (mag. educ. hist.) magister educationis historiae / magistra educationis historiae

Master of Education in History

I. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 202690 Eva Katarina Glazer Hrvatska kulturna povijest 2/0/0 30 1. 4

202692 Vlatka Vukelić Gospodarska povijest hrvatskoga modernoga društva

2/0/0 30 1. 4

53901 144706

Iva Ivanković / Martina Horvat Opća pedagogija 2/1/0 45 1. 4

96487 Marjan Ninčević Didaktika 2/1/0 45 1. 4 144712 200551

Lovorka Brajković / Jelena Jureta Razvojna psihologija 2/1/0 45 1. 4

4411 Izborni predmet 30 1. 3

202475 Wollfy Krašić / Nikolina Šimetin Šegvić

Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st. 2/0/0 30 2. 4

202693 Stjepan Ćosić Hrvatska politička povijest 2/0/0 30 2. 4 53900 201263 Rona Bušljeta Kardum Pravna uporišta i

pedagoška dokumentacija 2/0/0 30 2. 2

53907 Rona Bušljeta Kardum Metodika nastave povijesti 2/0/0 30 2. 3 4411 Izborni predmet 1.–2. 6–9

Skupina izbornih predmeta (4411) obuhvaća predmete popisane na znanstvenom smjeru diplomskoga studija povijesti. NAPOMENA Svaki semestar student treba upisati ukupno najmanje 30, a može do 35 bodova po ECTS-u. Na dvopredmetnom diplomskom studiju student tijekom dvije godine studija treba upisati ukupno 37 bodova po ECTS-u iz svake od studijskih kombinacija i 36 bodova po ECTS-u sržne nastavničke naobrazbe, a diplomski rad nosi 10 bodova po ECTS-u.

Page 101: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

POVIJEST. DIPLOMSKI. DVOPREDMETNI. NASTAVNIČKI

101

II. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

189114 202702

Vlatka Vukelić / Vladimir Šumanović

Demokratske promjene u Republici Hrvatskoj 1/1/0 30 3. 4

202851 Josip Jurčević / Mijo Beljo

Hrvatska vojna povijest i Domovinski rat 2/0/0 30 3. 4

202850 Vlatka Vukelić / Mijo Beljo Povijest školstva 2/0/0 30 3. 3

132309 144736

Rona Bušljeta Kardum

Praktične vježbe predmetne metodike [Povijest] 0/1/2 45 3. 5

201262 Iva Ivanković Korelacijske vježbe i nastavna praksa 0/1/2 45 4. 6

4411 Izborni predmet 3.–4. 6 214702 Diplomski rad 4. 10

NAPOMENA Na predmetu Korelacijske vježbe i nastavna praksa student pod vodstvom mentora u školama obavlja nastavnu praksu: 5 + 5 školskih sati. UVJETI ZAVRŠETKA DIPLOMSKOGA STUDIJA Student završava dvopredmetni diplomski studij povijesti kada ostvari najmanje 120 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Student mora obraniti diplomski rad na jednom od studija iz upisane kombinacije. Mora položiti i sve druge predmete koje je upisao, a koji nisu bili propisani studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom diplomskoga studija povijesti, odnosno drugoga studija u dvodisciplinarnoj kombinaciji studija.

Page 102: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …
Page 103: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

STUDIJ

PSIHOLOGIJE

pročelnica Odsjeka:

doc. dr. sc. Jelena Maričić

Page 104: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

104

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PSIHOLOGIJE (jednopredmetni studij)

Akademski naziv: sveučilišni prvostupnik / sveučilišna prvostupnica psihologije (univ. bacc. psych.) universitarius baccalaureus psychologiae / universitaria baccalaurea psychologiae

University Bachelor in Psychology

Preddiplomski studij psihologije obuhvaća dva modula: (1.) Opća psihologija, i (2.) Psihologija i kognitivna neuroznanost Prilikom upisa na studija, a nakon razredbenoga postupka, studenti odmah odabiru modul. Modul Opće psihologije može upisati 38 studenata, a modul Psihologije i kognitivne neuroznanosti može upisati 17 studenata iz redovite kvote.

I. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

45642 Lucia Miškulin Saletović Akademski engleski 0/4/0 60 1. 4

37826 Sanja Darmopil Osnove stanične biologije i genetike 2/0/1 45 1. 3

37796 Jelena Maričić / Zlatica Kozjak-Mikić / Katarina Jelić

Percepcija 2/0/1 45 1. 5

51821 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 1 0/0/2 30 1. 0

186021 200121

Lovorka Brajković / Vanja Kopilaš / Jelena Jureta / Mihaela Ovčar

Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave

1/3/0 60 1. 5

37789 Mislav Stjepan Žebec Uvod u znanstveno-istraživački rad 2/0/0 30 1. 3

129992 Marko Kardum Akademska pismenost 1/0/2 45 1. 2

1860 Izborni psihologijski predmeti 1. 3–6

2980 Temeljni zajednički predmeti 1. 7–20

45751 186022

Mislav Stjepan Žebec / Dora Korać / Klara Saganić

Deskriptivna statistika 2/0/2 60 2. 5

94507 Lovorka Brajković / Vanja Kopilaš

Osnove biološke psihologije 2/0/1 45 2. 3

Page 105: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PSIHOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI

105

51865 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 2 0/0/2 30 2. 0

1860 Izborni psihologijski predmeti 1.–2. 6–9

2980 Temeljni zajednički predmeti 1.–2. 24–28

UKUPNO 1.–2. 60

UVJETI UPISA U II. GODINU STUDIJA Za redoviti upis II. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine. Za uvjetan upis II. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine. Na I. godini studija student mora pohađati nastavu i ispuniti sve obveze iz predmeta (165536) Tjelesna kultura i šport 1 i (165537) Tjelesna kultura i šport 2. Student tijekom prve godine studija može upisati izborne predmete iz izborne grupe (1860): u 1. semestru najmanje 3 do 6 bodova po ECTS-u; ukupno u 1. i 2. semestru: najmanje 6 do 9 bodova po ECTS-u. Student tijekom druge godine studija upisuje i izborne predmete iz izborne grupe (1860): u 1., 2. i 3. semestru ukupno najmanje 9 do 12 bodova po ECTS-u, a ukupno od 1. do 4. semestra najmanje 15 do 21 bod po ECTS-u. Razlike u modulima Opće psihologije (Modul 1) i Psihologije i kognitivne neuroznanosti (Modul 2) temelje se na skupini predmeta 1860, u kojoj postoje tri kategorije predmeta, prikazanih u tablici. Studenti Modula 1 dužni su pohađati samo 5 navedenih izbornih predmeta, a ako ostane mjesta, mogu pohađati i izborne predmete Modula 2 te na taj način, dodatnim pohađanjem 2 (ili više) raspoloživa (i obvezna) predmeta Modula 2 mogu ostvariti oba modula preddiplomskoga studija. Studenti Modula 2 dužni su pohađati samo 5 navedenih izbornih predmeta, a ako ostane mjesta mogu pohađati i izborne predmete Modula 1 te na taj način, dodatnim pohađanjem dvaju raspoloživih predmeta Modula 1 mogu ostvariti oba modula preddiplomskog studija.

IZBORNI PREDMETI (1860)

Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

PREDMETI RASPOLOŽIVI ZA MODUL 1

51161 Renata Glavak-Tkalić Psihologija ovisnosti 2/0/0 30 Z 3 83648 Lovorka Brajković Psihologija spolnosti 2/0/0 30 Z 3

Page 106: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PSIHOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI

106

144872 Zrinka Greblo Jurakić Psihologija športa i vježbanja 2/0/0 30 Z 3

214080 Mislav Stjepan Žebec / Iva Černja Rajter Modeli analize varijance * 0/2/0 30 LJ 3

79402 Jasminka Despot Lučanin Psihologija komunikacije 2/0/0 30 LJ 3

181140 Krunoslav Matešić / Mislav Stjepan Žebec / Mijo Beljo

Razvoj hrvatske psihologije u europskom kontekstu 2/0/0 30 LJ 3

PREDMETI OBVEZNI ZA MODUL 2

200152 Ana Sušac / Mislav Stjepan Žebec Psihofizika i biofizika 2/0/0 30 Z 3

200162 Ante Tvrdeić Neurofarmakologija * 2/0/0 30 LJ 3

PREDMETI OBVEZNI ZA MODUL 2 I RASPOLOŽIVI ZA MODUL 1

144873 Zdravko Petanjek / Sanja Darmopil

Razvojna neurobiologija / Developmental neurobiology *

2/0/0 30 Z 3

200154 Mislav Stjepan Žebec / Dunja Jurić Vukelić

Mozak, spoznaja, odgoj i obrazovanje 2/0/0 30 LJ 3

144875 Zdravko Petanjek

Neurobiologija poremećaja ponašanja i psihičkih poremećaja / Neurobiology of behavioral disturbances and psychiatric disorders *

2/0/0 30 LJ 3

(*) PREDUVJETI ZA UPIS PREDMETA

* Uvjet za upis predmeta (144873) Razvojna neurobiologija / Developmental neurobiology je odslušani predmet (45750) Osnove biološke psihologije.

* Uvjet za upis predmeta (144875) Neurobiologija poremećaja ponašanja i psihičkih poremećaja / Neurobiology of behavioral disturbances and psychiatric disorders su odslušani predmeti (45750) Osnove biološke psihologije i (37801) Neurobiologija normalnoga ponašanja.

* Uvjet za upis predmeta (200162) Neurofarmakologija jesu odslušani predmeti (45750) Osnove biološke psihologije i (37801) Neurobiologija normalnoga ponašanja.

* Uvjet za upis predmeta Modeli analize varijance (214080) položen je ispit iz predmeta (45751/186022) Deskriptivna statistika i odslušan predmet (37813 200127) Inferencijalna statistika.

* Samo za studente druge godine psihologije. Najveći broj studenata koji može pohađati pojedini izborni predmet je 40 (osim Psihologije komunikacije), uz moguće manje povećanje temeljeno na zamolbi studenta poslanoj na adresu [email protected]. Predmet (79402) Psihologija komunikacije može pohađati najviše 30 studenata.

Page 107: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PSIHOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI

107

NAPOMENE Student kao temeljne zajedničke predmete (TZP) bira ponuđene predmete s drugih studija. Student tijekom prve godine studija mora upisati temeljne zajedničke predmete iz te izborne grupe (2980): u 1. semestru najmanje 7 do 20 bodova po ECTS-u; ukupno u 1. i 2. semestru: najmanje 24 do 28 bodova po ECTS-u. Student u 1. ili 2. semestru obvezatno bira predmet Osnove hrvatske jezične kulture, a sve ostale po svojem izboru. Pri izboru izbornih predmeta iznimno je važno obratiti pozornost na semestar tijekom kojega se on izvodi. Student može upisati samo onaj izborni predmet koji se izvodi u onom semestru u koji je student upisan.

IZBORNI TEMELJNI ZAJEDNIČKI PREDMETI PSI (2980) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

209486 Sanja Vulić Vranković / Stéphane Paul Michel Akademski francuski 1/0/3 60 Z/LJ 4

45829 Lucia Miškulin Saletović Akademski njemački 0/4/0 60 Z/LJ 4

226939 Marta Račić Akademski talijanski 1/0/3 60 Z/LJ 4

188068 Ivana Kresnik Osnove hrvatske jezične kulture 1/2/0 45 Z/LJ 3

227644 Sandra Car Alternativni odgoj i obrazovanje 2/0/0 30 Z 2

226188 Ivo Džinić / Monika Gudlin

Antropologija odgoja i obrazovanja 2/0/0 30 Z 3

226192 Matija Mato Škerbić / Katarina Orač

Bioetika i etika u odgoju i obrazovanju 1/1/0 30 Z 2

227721 Wollfy Krašić / Matijas Baković

Bosna i Hercegovina u sastavu Austro-Ugarske 1/1/0 30 Z 3

201333 215089

Dario Vučenović / Goran Radoš Društveni menadžment 1/1/0 30 Z 3

213954 Pavo Barišić Filozof prava i države Ante Starčević 2/0/0 30 Z 3

187861 214835 Zvonimir Čuljak Filozofija

prosvjetiteljstva 2/2/0 60 Z 4

227465 Željka Metesi Deronjić Filozofija renesanse 2/0/0 30 Z 2

213956 Anto Gavrić Filozofski temelji govora o Bogu 1/1/0 30 Z 3

214008 Ivo Džinić Filozofsko-teološki pristup stanovništvu 1/1/0 30 Z 3

226637 Marinko Lozančić Globalna strategija 1/1/0 30 Z 2

213988 Jasna Jeličić-Radonić / Snježana Vasilj Grci na Jadranu 0/2/0 30 Z 3

226638 Mirjana Milićević / Tamara Bodor

Hrvati u Bosni i Hercegovini 2/1/0 45 Z 3

213971 Ivana Kresnik Hrvatska enciklopedika 1/1/0 30 Z 3

Page 108: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PSIHOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI

108

188083 Ksenija Marković / Mirjana Hruškar / Marina Krpan

Hrvatska gastronomija i enologija 1/1/0 30 Z 2

190583 188084 Monika Jurić Janjik

Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture

1/1/0 30 Z 2

228732 Lucija Krešić Nacevski Hrvatska hagiografija 0/2/0 30 Z 3

214009 Sanja Vulić Vranković / Tamara Bodor

Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura 2/1/0 45 Z 3

38057 Mirjana Matijević Sokol Hrvatska latinistička historiografija 2/0/0 30 Z 5

37464 Jasna Jeličić-Radonić / Magdalena Getaldić

Hrvatska likovna umjetnost 1/1/0 30 Z 4

38056 Darko Vitek Hrvatska povijest od 16. do 18. stoljeća 2/0/0 30 Z 5

130426 215162 Alojz Jembrih Hrvatska reformacijska

književnost 1/1/0 30 Z 3

84454 Stipan Tadić / Petar Bilobrk

Hrvatski identitet u europskom kontekstu 2/0/0 30 Z 5

52318 Domagoj Brozović Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo 1/1/0 30 Z 4

188122 Vladimir Šumanović Hrvatski narod u prvoj polovici 20. stoljeća 2/0/0 30 Z 5

213968 Milan Pelc Hrvatski umjetnici u Europi XV.–XVIII. stoljeća

2/0/0 30 Z 3

214010 Stjepan Šterc / Monika Balija

Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj 2/0/0 30 Z 3

213990 Jasna Jeličić-Radonić / Snježana Vasilj Iliri 0/2/0 30 Z 3

188079 Sanja Vulić Vranković / Jelena Gazivoda

Institucije hrvatskoga naroda, društva i države 1/1/0 30 Z 2

226639 Stjepan Šterc / Monika Balija

Integracija Hrvatske i iseljeništva 1/1/0 30 Z 3

213975 Slobodan Prosperov Novak Jeronim Dalmatinac 2/0/0 30 Z 3

228067 Ivana Greguric Komunikacijsko-medijske teorije 1/1/0 30 Z 3

214011 Wollfy Krašić / Marta Račić

Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva 1/1/0 30 Z 2

202401 Stjepan Ćosić / Goran Radoš Mediji i Domovinski rat 0/2/0 30 Z 3

227645 Sandra Car Medijski odgoj i obrazovanje 2/0/0 30 Z 2

217041 Neven Hrvatić / Iva Ivanković Međukulturni odgoj 1/1/0 30 Z 3

194389 Marina Perić Kaselj / Monika Balija

Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva 1/0/1 30 Z 2

226941 Neven Hrvatić Opća pedagogija 2/1/1 60 Z 4

Page 109: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PSIHOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI

109

38065 Vladimir Šumanović / Danijel Jurković Opća povijest 20. stoljeća 2/0/0 30 Z 5

226195 Rona Bušljeta Kardum / Hrvoje Mandić Opća povijest pedagogije 2/1/0 45 Z 4

86090 Danijel Labaš Osnove komunikologije 2/0/0 30 Z 5

213964 Zygfryd Eckardt Gehrmann

Percepcija drugoga / Die Wahrnehmung des Anderen

2/0/0 30 Z 3

223536 Stjepan Ćosić / Jure Trutanić

Politički portreti u Dalmaciji 1860.–1918. 0/2/0 30 Z 3

173110 214655 Stjepan Ćosić Povijest Dubrovnika i

Dubrovačke Republike 0/2/0 30 Z 3

194392 Wollfy Krašić Povijest hrvatskoga iseljeništva 1/1/0 30 Z 3

37469 Dubravka Zima Povijest hrvatskoga kazališta 2/0/0 30 Z 5

93908 Vlatka Vukelić Povijest i kultura grčkoga i rimskoga svijeta 2/0/0 30 Z 4

28467 Mario Stipčević Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj

1/1/0 30 Z 4

223534 Vladimir Šumanović / Nikolina Šimetin Šegvić

Povijest modernih gradova 0/2/0 30 Z 3

200703 215091 Luka Janeš Psihijatrija i društvo 0/2/0 30 Z 3

187840 214832 Marko Kardum Racionalizam i

empirizam 2/2/0 60 Z 4

187889 214837 Mislav Kukoč Socijalna filozofija 2/0/0 30 Z 3

37766 215026

Ivan Balabanić / Marica Marinović Golubić / Luka Šikić

Sociologija hrvatskoga društva 1 – Sociologija hrvatskih regija

1/2/0 30 Z 4

46281 Stipan Tadić / Petar Bilobrk

Sociologija hrvatskoga društva 3 0/2/0 30 Z 4

177708 Stipan Tadić Sociologija morala 2/0/0 30 Z 4 52487 215116 Stipan Tadić Sociologija zdravlja i

bolesti 2/0/0 30 Z 3

227453 Anto Gavrić Srednjovjekovna filozofija 2/0/0 30 Z 2

226641 Monika Komušanac Stanovništvo Hrvatske 1/1/0 30 Z 2 37787 215117 Nenad Pokos Stanovništvo svijeta 2/0/0 30 Z 3

28469 Marina Perić Kaselj / Luka Šikić

Statistika za komunikacijske znanosti 1/1/0 30 Z 4

200606 214839

Stipan Tadić / Petar Bilobrk

Suvremeni duhovni izazovi 1/1/0 30 Z 3

33169 Maja Matasović Svakodnevica Rimljana 1/1/0 30 Z 3 194394 Monika Komušanac Teorija migracija 1/1/0 30 Z 2

Page 110: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PSIHOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI

110

201466 Katarina Dadić / Martina Horvat Terapijska pedagogija 1 1/1/0 30 Z 3

185329 214818 Matija Mato Škerbić Uvod u filozofiju 2/0/0 30 Z 3

144284 Davor Piskač Uvod u kroatologiju 1/1/0 30 Z 5 185330 214820

Ivo Džinić / Jakov Erdeljac Uvod u kulturologiju 2/0/0 30 Z 3

172495 Marica Marinović Golubić / Marija Zelić Uvod u sociologiju 2/1/0 45 Z 5

172614 188087 Monika Komušanac Zemljopisna obilježja

Hrvatske 2/0/0 30 Z 2

226933 Wollfy Krašić / Monika Balija

Znameniti Hrvati u svijetu 1/1/0 30 Z 2

226642 Stjepan Šterc / Monika Balija

Demografski teorijsko-metodološki koncept 2/0/0 30 LJ 3

195017 214650 Mirjana Matijević Sokol Diplomatika s egdotikom

i kronologijom 0/2/0 30 LJ 3

209489 Dragan Nimac Društveni vidovi turizma i religioznosti 1/1/0 30 LJ 3

46221 188082

Snježana Paušek- Baždar

Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi 1/1/0 30 LJ 3

187854 214834

Mislav Kukoč / Matija Mato Škerbić Etika 2/2/0 60 LJ 4

187876 213953 Ivana Greguric Filozofija 19. stoljeća 2/2/0 60 LJ 4

187820 214828

Ivo Džinić / Jakov Erdeljac Filozofija kulture 2/2/0 60 LJ 4

187889 Mislav Kukoč Filozofija povijesti 2/0/0 30 LJ 3 185335 214823

Ivo Džinić / Jakov Erdeljac

Filozofska i kulturna antropologija 2/2/0 60 LJ 4

217040 Ivana Franić / Stéphane Paul Michel

Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti 1/1/0 30 LJ 3

226936 Marinko Lozančić Geopolitika i geostrategija 1/1/0 30 LJ 2

223567 Antonia Ordulj Glotodidaktika 2/0/0 30 LJ 3 185331 Šime Demo Grčki jezik 0/1/3 60 LJ 5 37458 188075 Marinko Vuković Hrvatska etnologija 1/1/0 30 LJ 3

200603 Stjepan Ćosić Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja 2/0/0 30 LJ 3

188076 Dubravka Zima Hrvatska književnost humanizma i renesanse 2/1/0 30 LJ 5

37456 Stjepan Ćosić / Jure Trutanić

Hrvatska kulturna i politička povijest XX. st. 2/1/0 45 LJ 5

38067 Vladimir Šumanović Hrvatska u drugoj polovici 20. stoljeća 2/0/0 30 LJ 5

45833 Ljiljana Marks Hrvatska usmena književnost 1/1/0 30 LJ 4

Page 111: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PSIHOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI

111

226200 Stjepan Šterc / Monika Komušanac

Hrvatske civilizacijske vrijednosti 1/1/0 30 LJ 2

194398 Sanja Vulić Vranković / Tamara Bodor

Hrvatske manjinske zajednice 1/1/0 30 LJ 3

188080 Darko Žubrinić Hrvatski glagolizam 2/1/0 45 LJ 3

214020 Sanja Vulić Vranković / Tamara Bodor

Hrvatski iseljenički mediji 1/1/0 30 LJ 2

37888 215163 Mario Grčević Hrvatski jezik u XIX.

stoljeću 1/1/0 30 LJ 4

213951 Zoran Curić / Tamara Bodor Hrvatski kulturni turizam 0/2/0 30 LJ 3

213951 Zoran Curić / Tamara Bodor Hrvatski kulturni turizam 0/2/0 30 LJ 3

213973 Sanja Vulić Vranković / Lidija Bogović Hrvatski pravopis 0/2/0 30 LJ 3

214014 Wollfy Krašić / Tamara Bodor

Hrvatski velikani u iseljeništvu 1/2/0 45 LJ 3

223531 Zrinka Podhraški Čizmek

Hrvatsko brodovlje u novom vijeku 1/1/0 30 LJ 3

200602 215033 Vanja-Ivan Savić Hrvatsko društvo i

vjerske slobode 2/0/0 30 LJ 3

195016 214676 Kristina Milković Hrvatsko građansko

društvo 1848.–1914. 0/2/0 30 LJ 3

226937 Stjepan Šterc / Ozana Ramljak / Zdravko Kedžo

Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje 1/1/0 30 LJ 2

226643 Wollfy Krašić Hrvatsko političko iseljeništvo 2/1/0 45 LJ 3

28468 Jelena Jurišić / Goran Radoš

Informativni sustav Republike Hrvatske 1/1/0 30 LJ 4

214015 Ante Čović / Matija Mato Škerbić Integrativna bioetika 2/0/0 30 LJ 2

217042 Neven Hrvatić / Iva Ivanković

Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja 1/1/0 30 LJ 3

213962 Danijel Labaš / Karolina Vidović Krišto Javni nastup 1/1/0 30 LJ 3

194399 Stjepan Šterc Javni sustavi i stanovništvo 1/1/0 30 LJ 2

188089 Mario Grčević / Matijas Baković

Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini 1/1/0 30 LJ 2

213991 Vlatka Vukelić / Vladimir Šumanović

Jugoslavenski komunistički zločini 0/2/0 30 LJ 3

227470 Ivana Greguric Kiborgoetika i robotoetika 1/1/0 30 LJ 3

45754 188065

Mirjana Matijević Sokol / Petar Ušković Croata Latinski jezik 0/1/3 60 LJ 3

37718 187819 Marko Kardum Logika 1 2/2/0 60 LJ 4

177435 Vanja-Ivan Savić Ljudska prava 2/0/0 30 LJ 2

Page 112: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PSIHOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI

112

190408 Bojan Marotti Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika 1/1/0 30 LJ 2

187891 Ante Čović / Matija Mato Škerbić Nova etička kultura 1/1/0 30 LJ 3

214016 Stjepan Šterc Novi koncept države 1/1/0 30 LJ 3

28470 Danijel Labaš / Dražen Maleš Novinarska etika 1/1/0 30 LJ 4

38003 Mario Stipančević / Tamara Kunić

Opća povijest medija i komunikacije 1/1/0 30 LJ 5

226199 Katarina Dadić Pedagogija djetinjstva 2/0/0 30 LJ 3 227722 Sandra Car Pedagogija mladosti 2/0/0 30 LJ 3 200601 Nenad Pokos Politička geografija 2/0/0 30 LJ 4 194400 Wollfy Krašić Povijesna demografija 1/1/0 30 LJ 3

38053 Tomislav Popić Povijest Hrvatske (7.–16. stoljeće) 2/0/0 30 LJ 5

38842 Željka Metesi Deronjić Povijest hrvatske filozofije 1/1/0 30 LJ 5

226201 Rona Bušljeta Kardum / Hrvoje Mandić

Povijest hrvatske pedagogije i školstva 1/1/0 30 LJ 3

214017 Marc Gjidara / Danijela Rupčić

Pravni aspekti iseljeništva i povratništva 2/0/0 30 LJ 2

188077 Karolina Vrban Zrinski Pravogovor 1/2/0 45 LJ 3

37769 Stipan Tadić / Petar Bilobrk

Sociologija hrvatskoga društva 2 – Religijske promjene u Hrvatskoj

0/2/0 30 LJ 4

28883 Stipan Tadić / Petar Bilobrk Sociologija religije 2/0/0 30 LJ 4

200601 214652 Mirjana Matijević Sokol Srednjovjekovni latinski

natpisi 2/0/0 30 LJ 3

226202 Neven Hrvatić Sustavna pedagogija 2/1/0 45 LJ 4 209176 213987 Wollfy Krašić Suvremena rodoslovna

istraživanja 1/1/0 30 LJ 3

215147 Stjepan Šterc / Goran Radoš

Suvremeni izazovi društvene obnove 0/2/0 30 LJ 3

201485 Iva Ivanković Terapijska pedagogija 2 1/1/0 30 LJ 3

194401 Tado Jurić / Monika Balija Tipologija iseljavanja 1/1/0 30 LJ 2

226934 Jadranka Polović Tranzicija, država, dijaspora 1/1/0 30 LJ 2

200600 215028

Stjepan Ćosić / Josip Papak

Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo 0/2/0 30 LJ 3

28462 Ivan Burić Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku

2/0/0 30 LJ 5

86089 Jelena Jurišić Uvod u novinarstvo 2/0/0 30 LJ 5

188090 Wollfy Krašić Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka 1/1/0 30 LJ 2

Page 113: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PSIHOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI

113

Student drugih studija može kao TZP sa studija psihologije upisati predmete: Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave, Uvod u razvojnu psihologiju, Psihologijsku etiku i Psihologiju spolnosti, a uz suglasnost predmetnoga nastavnika sa studija psihologije i pročenika svojega odsjeka i druge predmete.

II. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

37813 200127

Mislav Stjepan Žebec / Iva Černja Rajter / Klara Saganić

Inferencijalna statistika * 2/0/2 60 3. 6

38647 200130

Zrinka Greblo Jurakić / Ana Petak Mjerenje u psihologiji * 2/0/2 60 3. 6

37801 Marijana Braš / Vanja Kopilaš

Neurobiologija normalnoga ponašanja * 2/0/1 45 3. 5

37803 Zdravko Petanjek / Sanja Darmopil

Praktikum biološke psihologije * 1/0/3 60 3. 4

37804 200126

Natalija Ćurković / Dunja Jurić Vukelić Psihologija pamćenja 2/1/0 45 3. 6

37808 Dario Vučenović / Jelena Jureta

Uvod u razvojnu psihologiju 2/0/0 30 3. 3

185308 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 3 0/0/2 30 3. 0

1860 Izborni psihologijski predmeti 3. 3–6

86409 200133

Goran Milas / Lea Andreis Eksperimentalne metode * 2/1/0 45 4. 6

37810 Zrinka Greblo Jurakić / Dora Korać Motivacija 2/1/0 45 4. 5

37809 Dario Vučenović / Ivana Hanzec Marković

Psihologija djetinjstva i adolescencije 2/1/0 45 4. 5

38843 Natalija Ćurković / Dunja Jurić Vukelić Psihologija učenja 2/1/0 45 4. 5

185309 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 4 0/0/2 30 4. 0

1860 Izborni psihologijski predmeti 3.–4. 9

UKUPNO 3.–4. 60 Predmet Praktikum biološke psihologije izvodi se na Fakultetu hrvatskih studija i Hrvatskom institutu za mozak pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. (*) PREDUVJETI ZA UPIS PREDMETA IZVIŠE GODINE STUDIJA Uvjet za upis predmeta (37801) Neurobiologija normalnoga ponašanja položen je ispit iz predmeta (45750) Osnove biološke psihologije. Uvjet za upis predmeta (37803) Praktikum biološke psihologije položen je ispit iz predmeta (45750) Osnove biološke psihologije.

Page 114: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PSIHOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI

114

Uvjet za upis predmeta (37813/200127) Inferencijalna statistika položen je ispit iz predmeta (45751/186022) Deskriptivna statistika. Uvjet za upis predmeta (38647/200130) Mjerenje u psihologiji položen je ispit iz predmeta (45751/186022) Deskriptivna statistika. Uvjet za upis predmeta (86409/200133) Eksperimentalne metode položeni su ispiti iz predmeta (45751/186022) Deskriptivna statistika i (37789) Uvod u znanstveno istraživački rad te dobiven potpis iz predmeta (37813/200127) Inferencijalna statistika. NAPOMENA

Student tijekom druge godine studija upisuje izborne predmete iz izborne grupe (1860) na način naveden u prikazu tablice s kolegijima iz te izborne grupe. UVJETI UPISA U III. GODINU STUDIJA Za redoviti upis III. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom II. godine studija na koju je upisan te ukupno tijekom I. i II. godine ostvariti najmanje 120 bodova po ECTS-u. Mora položiti i sve upisane obvezne i izborne predmete s I. godine studija. Za uvjetan upis III. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta predviđenih izvedbenim nastavnim planom II. godine studija na koju je upisan te ukupno na I. i II. godini studija ostvariti najmanje 110 bodova po ECTS-u. Mora položiti i sve obvezne i izborne predmete upisane tijekom I. godine studija. Na II. godini studija student mora pohađati nastavu i ispuniti sve obveze iz predmeta (185308) Tjelesna kultura i šport 3 i (185309) Tjelesna kultura i šport 4.

Page 115: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PSIHOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI

115

III. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

28722 Boris Mlačić / Klara Saganić Diferencijalna psihologija * 2/1/0 45 5. 5

37811 Jelena Maričić / Ana Petak Emocije 2/1/0 45 5. 5

86410 Goran Milas / Katarina Jelić

Neeksperimentalne metode * 2/1/0 45 5. 4

38642 Petrana Brečić / Domagoj Vidović Opća psihopatologija 2/1/0 45 5. 5

38640 Jasminka Despot Lučanin / Ivana Hanzec Marković

Psihologija odrasle dobi i starenja 2/1/0 45 5. 5

28713 Jasminka Despot Lučanin Psihologijska etika 2/0/0 30 5. 2

172428 Zrinka Greblo Jurakić / Dunja Jurić Vukelić

Uvod u socijalnu psihologiju 2/1/0 45 5. 4

86411 Jelena Maričić / Katarina Jelić Kvalitativne metode 2/1/0 45 6. 4

38644 201191

Zrinka Greblo Jurakić / Ivana Hanzec Marković

Osnove socijalnoga ponašanja 2/1/0 45 6. 4

38646 209647

Mislav Stjepan Žebec / Iva Černja Rajter / Ana Petak

Praktikum iz istraživačkih metoda * 0/4/0 60 6. 5

28729 Zrinka Greblo Jurakić / Iva Černja Rajter Psihologija rada 2/1/0 45 6. 5

28732 Petrana Brečić / Anđelko Vidović Specifična psihopatologija 2/1/0 45 6. 4

38643 Boris Mlačić / Klara Saganić

Teorijski sustavi i modeli u psihologiji ličnosti 2/1/0 45 6. 5

38645 Dario Vučenović Uvod u kliničku psihologiju 2/0/0 30 6. 3

UKUPNO 5.–6. 60 Predmeti (38642) Opća psihopatologija i (28732) Specifična psihopatologija izvode se u Klinici za psihijatriju Vrapče. (*) PREDUVJETI ZA UPIS PREDMETA IZ VIŠE GODINE STUDIJA

Uvjet za upis predmeta (28722) Diferencijalna psihologija položeni su ispiti iz predmeta: (37813/200127) Inferencijalna statistika i (38647/200130) Mjerenje u psihologiji. Uvjet za upis predmeta (86410) Neeksperimentalne metode položeni su ispiti iz predmeta: (38647/200130) Mjerenje u psihologiji i (86409/200133) Eksperimentalne metode. Uvjet za upis predmeta (38646, 209647) Praktikum iz istraživačkih metoda položeni su ispiti iz predmeta: (38647/200130) Mjerenje u psihologiji i (86409/200133) Eksperimentalne metode te dobiven potpis iz predmeta (86410) Neeksperimentalne metode.

Page 116: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PSIHOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI

116

UVJETI ZAVRŠETKA PREDDIPLOMSKOGA STUDIJA Student završava preddiplomski studij psihologije kada ostvari najmanje 180 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom. Mora položiti i sve druge predmete koje su upisao, a koji nisu bili propisani studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom preddiplomskoga studija psihologije.

Page 117: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

117

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PSIHOLOGIJE (jednopredmetni studij)

Akademski naziv: magistar/magistra psihologije (mag. psych.) magister psychologiae / magistra psychologiae

Master in Psychology

I. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

57112 Lovorka Brajković / Vanja Kopilaš Klinička psihodijagnostika 2/0/2 60 1. 4

57110 Mislav Stjepan Žebec / Dora Korać / Mihaela Ovčar

Kognitivna psihologija 2/1/0 45 1. 4

57111 Josip Burušić Psihologija ličnosti 2/1/0 45 1. 4

53867 Zoran Komar / Iva Černja Rajter

Psihologija ponašanja u organizaciji 2/1/0 45 1. 4

53873 Toni Babarović / Iva Černja Rajter Regresijska analiza 2/0/1 45 1. 4

57109 Jelena Maričić / Erik Brezovec / Dora Korać

Socijalna spoznaja i percepcija 2/0/1 45 1. 4

4388 Izborni teorijski predmeti 1. 3–9

57113 Toni Babarović / Klara Saganić Faktorska analiza 2/0/1 45 2. 4

57114 Jelena Maričić / Klara Saganić Grupni procesi i utjecaji 2/1/0 45 2. 4

201199 Josip Burušić Izrada psihologijskoga istraživanja 2/1/0 45 2. 4

53870 Andreja Brajša Žganec / Ivana Hanzec Marković

Psihologija obrazovanja 2/1/0 45 2. 4

53871 Jelena Maričić / Katarina Jelić Psihoterapijski pravci 2/1/0 45 2. 4

57115 Miroslav Rajter Teorija psihologijskih testova 2/0/1 45 2. 4

4388 Izborni teorijski predmeti 1.–2. 12 UKUPNO 1.–2. 60

IZBORNI TEORIJSKI PREDMETI (4388) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

Page 118: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PSIHOLOGIJA. DIPLOMSKI

118

226946 Lovorka Brajković / Marijana Braš Palijativna skrb 1/1/0 30 Z 3

173624 200713

Dario Vučenović / Zlatica Kozjak-Mikić / Lea Andreis

Psihologija medija i masovne komunikacije 1/1/0 30 Z 3

181161 Natalija Ćurković Psihologija u vrjednovanju odgoja i obrazovanja 2/0/0 30 Z 3

53816 Dalibor Karlović Psihoneuroimunologija 2/0/0 30 Z 3

201210 Adinda Dulčić / Katarina Pavičić Dokoza / Iva Tadić

Rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

2/0/0 30 Z 3

188039 Jelena Maričić Suvremena psihologijska istraživanja u Hrvatskoj 2/0/0 30 Z 3

173604 Zoran Komar Vojna i poratna psihologija – hrvatska i međunarodna iskustva

2/0/0 30 Z 3

139805 Nadica Buzina Forenzička psihijatrija 2/0/0 30 LJ 30

102937 Jasminka Despot Lučanin Psihologija starenja 2/0/0 30 LJ 3

227542 Zoran Komar Upravljanje ljudskim potencijalima 2/0/0 30 LJ 3

NAPOMENE Student tijekom prve godine studija upisuje izborne predmete iz grupe 4388: u 1. semestru najmanje 3 do 9 bodova po ECTS-u iz grupe 4388, a ukupno u 1. i 2. semestru najmanje 12 do 15 bodova po ECTS-u. Student tijekom prve godine studija iz izborne grupe 4388 mora ostvariti najmanje 12 bodova po ECTS-u. Predmet Psihoneuroimunologija (53810) izmjenjuje se svake druge godine s predmetom Psihologija izbora zanimanja (53800), a Forenzička psihijatrija (139805) izmjenjuje svake druge godine s predmetom Forenzička psihologija (53786). Najveći broj studenta koji može pohađati pojedini teorijski izborni predmet je 40, uz moguće manje povećanje temeljeno na zamolbi studenta poslanoj na adresu [email protected]. Najveći broj studenata koji može pohađati predmet Forenzička psihologija je 25 zbog organiziranih posjeta ustanovama vezanima uz različite istražne i kaznenopravne postupke. ZNANSTVENO-NASTAVNIČKI SMJER Student koji želi steći pedagoške kompetencije i kvalifikacije potrebne za rad u hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu može upisati znanstveno-nastavnički smjer diplomskoga studija psihologije te osim temeljnoga diplomskoga studija psihologije (znanstveni smjer) steći dodatne bodove na predmetima nastavničke naobrazbe. U tom slučaju mora pohađati i položiti teorijski izborni predmet (173624/201210) Rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i skupinu predmeta: (4390) Nastavnički modul: 1. (144706) Opća pedagogija, 2. (96487) Didaktika, 3. (53847) Metodika nastave psihologije, 4. (172606/201263) Pravna

Page 119: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PSIHOLOGIJA. DIPLOMSKI

119

uporišta i pedagoška dokumentacija, 5. (144738) Praktične vježbe predmetne metodike [Psihologija], 6. (201262) Korelacijske vježbe i nastavna praksa. Predmeti navedeni u toj izbornoj grupi ne ulaze u kvotu od 60 bodova po ECTS-u koliko je studijskim programom propisano da student treba ostvariti tijekom prve godine studija, pa bodovi po ECTS-u ostvareni u toj izbornoj grupi ne mogu zamijeniti bodove po ECTS-u propisane studijskim programom. Prijelaz iz znanstvenoga smjera u znanstveno-nastavnički smjer i obrnuto studentima je slobodan tijekom diplomskoga studija. Diplomu završenoga znanstveno-nastavničkoga smjera diplomskoga studija psihologije može steći student koji je osim znanstvenoga smjera završio nastavnički modul i stekao najmanje 140 bodova po ECTS-u. UVJETI UPISA U II. GODINU STUDIJA Za redoviti upis II. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta predviđenih izvedbenim nastavnim planom I. godine studija. Za uvjetan upis II. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta predviđenih izvedbenim nastavnim planom I. godine studija.

II. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 193872 Izrada diplomskoga rada 0/2/0 30 3. 3

53872 Gordana Buljan Flander Psihološko savjetovanje 2/1/0 45 3. 4

53863 Dario Vučenović / Jelena Jureta

Razvoj u društvenom kontekstu 2/1/0 45 3. 4

188782 Lovorka Brajković / Vanja Kopilaš / Nenad Jakšić

Vještine psihologijskoga testiranja i klinički intervju

0/0/2 30 3. 3

53869 Jasminka Despot Lučanin Zdravstvena psihologija 2/1/0 45 3. 4

5054 Izborni metodološki predmet 1/1/0 30 3. 3

4388 Izborni teorijski predmet 3. 9 193872 Izrada diplomskoga rada 0/9/0 120 4. 18

7596 Specifične i profesionalne vještine

0/2/0 0/2/4

120–180 3.–4. 12

UKUPNO 60 NAPOMENA Student bira izborne predmete iz tri izborne grupe:

Page 120: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PSIHOLOGIJA. DIPLOMSKI

120

- (4388) Izborni teorijski predmeti: tijekom prve godine studija iz ove izborne grupe ostvariti 12 bodova po ECTS-u, a tijekom druge godine 9 bodova po ECTS-u. Ukupno do kraja studija iz ove izborne grupe mora ostvariti 21 bod po ECTS-u.

- (5054) Izborni metodološki predmeti: tijekom druge godine studija ostvariti 3 boda po ECTS-u.

- (7596) Specifične i profesionalne vještine: upisati u 3. i 4. semestru najmanje 12 bodova po ECTS-u bez obzira na ukupni broj nastavnih sati.

IZBORNI METODOLOŠKI PREDMETI (5054) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

214005 Lovorka Brajković / Katarina Jelić

Priprema preventivnih programa 0/2/0 30 Z 3

167188 102939

Dario Vučenović / Lea Andreis

Procjena i mjerenje ličnosti 0/2/0 30 Z 3

Najveći broj studenta koji može pohađati pojedini izborni metodološki predmet je 20, uz moguće manje povećanje temeljeno na zamolbi studenta poslanoj na adresu [email protected].

SPECIFIČNE I PROFESIONALNE VJEŠTINE (7596) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

53821 Lovorka Brajković / Danijela Žakić-Milas

Pisanje nalaza u kliničkoj praksi 0/2/0 30 Z 3

217043 Neven Hrvatić Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama

1/1/0 30 Z 3

53861 173685 Jelena Maričić Vještine u pružanju

psihološke pomoći 0/2/0 30 Z 3

206651 Dario Vučenović / Lea Andreis Psihologija oglašavanja 0/2/0 30 LJ 3

188789 Lovorka Brajković / Jelena Maričić

Psihosocijalna prilagodba hrvatskih branitelja u ratu i poraću

0/2/0 30 LJ 3

173686 Jelena Maričić / Zlatica Kozjak-Mikić Rad s grupama 0/2/0 30 LJ 3

214006 Dario Vučenović / Jelena Jureta

Razvojne poteškoće djece i mladih* 0/2/0 30 LJ 3

133183 200304

Jelena Maričić / Dario Vučenović / Jelena Jureta

Studentska praksa 0/2/4 90 LJ 6

Predmet Studentska praksa nosi 6 bodova po ECTS-u, ima satnicu 0/2/4 i ocjenjuje se.

Page 121: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PSIHOLOGIJA. DIPLOMSKI

121

Najveći broj studenta koji može pohađati pojedini predmet specifičnih i profesionalnih vještina je 15 (osim za predmet Studentska praksa), uz moguće manje povećanje temeljeno na zamolbi studenta poslanoj na adresu [email protected]. Predmet Studentska praksa mogu upisati svi zainteresirani studenti druge godine diplomskoga studija psihologije, ali ne izravno, nego prijavom izvoditeljima kolegija. (*) PREDUVJETI ZA UPIS PREDMETA:

* Uvjet za upis predmeta (214006) Razvojne poteškoće djece i mladih jesu dobiveni potpisi iz predmeta (53863) Razvoj u društvenom kontekstu i (53872) Psihološko savjetovanje.

UVJETI ZAVRŠETKA DIPLOMSKOGA STUDIJA Student završava diplomski studij psihologije kada ostvari najmanje 120 bodova po ECTS-u, položi sve predmete propisane studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom i obrani diplomski rad na diplomskom studiju psihologije. Mora položiti i sve druge predmete koje je upisao, a koji nisu bili propisani izvedbenim nastavnim planom diplomskoga studija psihologije.

Page 122: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …
Page 123: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU

STUDIJ

SOCIOLOGIJE

pročelnik Odsjeka: prof. dr. sc. Stipan Tadić

Page 124: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

124

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SOCIOLOGIJE – jednopredmetni studij Akademski naziv: sveučilišni prvostupnik / sveučilišna prvostupnica sociologije (univ. bacc. soc.) universitarius baccalaureus sociologiae / universitaria baccalaurea sociologiae

University Bachelor in Sociology

I. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

172495 Marica Marinović Golubić / Marija Zelić

Uvod u sociologiju 2/1/0 45 1. 5

37766 215026

Ivan Balabanić / Marica Marinović Golubić / Luka Šikić

Sociologija hrvatskoga društva 1 – Sociologija hrvatskih regija

1/2/0 45 1. 4

37762 159876 Dario Pavić Uvod u znanstveni rad 2/2/0 60 1. 5

165536 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 1 0/0/2 30 1. 0

17087 Temeljni zajednički predmeti 1. 2–3

3557 Akademski strani jezik 0/4/0 60 1.–6. 4 3839 Izborni predmeti I 1. 6 1770 Izborni predmeti II 1. 3 UKUPNO 1. 29–30

45752 Renato Matić / Ivan Perkov Sustavna sociologija 1* 2/2/0 60 2. 7

159877 130891

Ivan Balabanić / Ivan Perkov Društvo i održivost 2/1/0 45 2. 4

37769 Stipan Tadić / Petar Bilobrk

Sociologija hrvatskoga društva 2 – Religijske promjene u Hrvatskoj

0/2/0 30 2. 4

165537 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 2 0/0/2 30 2. 0

17087 Temeljni zajednički predmeti 2. 2–3

3840 Izborni predmeti I 2. 5 1770 Izborni predmeti II 2. 4

2960 Izborni temeljni zajednički predmeti 1.–2. 3–6

UKUPNO 1.–2. 29–33

Page 125: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

SOCIOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

125

(*) PREDUVJETI ZA UPIS PREDMETA IZ VIŠE GODINE STUDIJA Uvjet za upis predmeta (45752) Sustavna sociologija 1 jest položen ispit iz predmeta (172495) Uvod u sociologiju. Uvjet za upis predmeta (45753) Sustavna sociologija 2 jest položen ispit iz predmeta (45752) Sustavna sociologija 1.

AKADEMSKI STRANI JEZIK (3557) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 45642 Lucia Miškulin Saletović Akademski engleski 0/4/0 60 1.–6. 4

209486 Sanja Vulić Vranković / Stéphane Paul Michel Akademski francuski 1/0/3 60 1.–6. 4

45829 Lucia Miškulin Saletović Akademski njemački 0/4/0 60 1.–6. 4 226939 Marta Račić Akademski talijanski 1/0/3 60 1.–6. 4

TEMELJNI ZAJEDNIČKI PREDMETI (17087)

Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 129992 Marko Kardum Akademska pismenost 1/0/2 45 Z 2

188068 Ivana Kresnik Osnove hrvatske jezične kulture 1/2/0 45 LJ 3

IZBORNI PREDMETI I (3839 i 3840)

Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 37771 200698 Vine Mihaljević Socijalna ekologija 1/1/0 30 1. 3

37782 200699 Mislav Kukoč Povijest socijalnih teorija 2/0/0 30 1. 3

159975 200700

Sara Ursić / Ivan Perkov Sociologija prostora 1/1/0 30 2. 3

177435 Vanja-Ivan Savić Ljudska prava 2/0/0 30 2. 2

IZBORNI PREDMETI II (1770) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 201333 215089

Dario Vučenović / Goran Radoš Društveni menadžment 1/1/0 30 Z 3

200664 215090

Irena Cajner Mraović

Društvo i maloljetnička delinkvencija 0/2/0 30 Z 3

200665 214838

Stjepan Šterc / Ivan Bota

Izbori i društvene zakonitosti 0/2/0 30 Z 3

228067 Ivana Greguric Komunikacijsko-medijske teorije 1/1/0 30 Z 3

200703 215091 Luka Janeš Psihijatrija i društvo 0/2/0 30 Z 3

159874 228490 Andreja Sršen Sociologija identiteta 2/0/0 30 Z 3

Page 126: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

SOCIOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

126

214001 Nikša Dubreta Sociologija rada i organizacije 1/1/0 30 Z 3

52487 215116 Stipan Tadić Sociologija zdravlja i

bolesti 2/0/0 30 Z 3

37787 215117 Nenad Pokos Stanovništvo svijeta 2/0/0 30 Z 3

200606 214839

Stipan Tadić / Petar Bilobrk Suvremeni duhovni izazovi 1/1/0 30 Z 3

209489 Dragan Nimac Društveni vidovi turizma i religioznosti 1/1/0 30 LJ 3

200602 215033 Vanja-Ivan Savić Hrvatsko društvo i vjerske

slobode 2/0/0 30 LJ 3

217042 Neven Hrvatić / Iva Ivanković

Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja 1/1/0 30 LJ 3

227470 Ivana Greguric Kiborgoetika i robotoetika 1/1/0 30 LJ 3 37737 215123 Andreja Sršen Politička ekonomija 2/0/0 30 LJ 3

200611 215128

Renato Matić / Boris Kozjak Sociologija igara na sreću 0/2/0 30 LJ 3

200704 215130

Krešimir Peračković / Gabrijela Sabol

Sociologija interneta 0/2/0 30 LJ 3

130871 215135

Irena Cajner Mraović Sociologija sigurnosti* 1/1/0 30 LJ 3

209176213987 Wollfy Krašić Suvremena rodoslovna

istraživanja 1/1/0 30 LJ 3

201335 215147

Stjepan Šterc / Goran Radoš

Suvremeni izazovi društvene obnove 0/2/0 30 LJ 3

200600 215028

Stjepan Ćosić / Josip Papak

Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo 0/2/0 30 LJ 3

* Upis označenih izbornih predmeta predviđen je tijekom II. ili III. godine studija. Tijekom prve godine studija iz grupe SOC (2960) – izborni TZP student mora u 1. i 2. semestru ukupno upisati najmanje 3 do 6 bodova po ECTS-u.

IZBORNI TEMELJNI ZAJEDNIČKI PREDMETI (SOC 2960) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

45642 Lucia Miškulin Saletović Akademski engleski 0/4/0 60 Z/LJ 4

209486 Sanja Vulić Vranković / Stéphane Paul Michel Akademski francuski 1/0/3 60 Z/LJ 4

45829 Lucia Miškulin Saletović Akademski njemački 0/4/0 60 Z/LJ 4

Page 127: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

SOCIOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

127

226939 Marta Račić Akademski talijanski 1/0/3 60 Z/LJ 4

227644 Sandra Car Alternativni odgoj i obrazovanje 2/0/0 30 Z 2

226188 Ivo Džinić / Monika Gudlin

Antropologija odgoja i obrazovanja 2/0/0 30 Z 3

226192 Matija Mato Škerbić / Katarina Orač

Bioetika i etika u odgoju i obrazovanju 1/1/0 30 Z 2

227721 Wollfy Krašić / Matijas Baković

Bosna i Hercegovina u sastavu Austro-Ugarske 1/1/0 30 Z 3

213954 Pavo Barišić Filozof prava i države Ante Starčević 2/0/0 30 Z 3

187855 214835 Zvonimir Čuljak Filozofija prosvjetiteljstva 2/2/0 60 Z 4

227465 Željka Metesi Deronjić Filozofija renesanse 2/0/0 30 Z 2

214008 Ivo Džinić Filozofsko-teološki pristup stanovništvu 1/1/0 30 Z 3

226637 Marinko Lozančić Globalna strategija 1/1/0 30 Z 2

213988 Jasna Jeličić-Radonić / Snježana Vasilj Grci na Jadranu 0/2/0 30 Z 3

226638 Mirjana Milićević / Tamara Bodor

Hrvati u Bosni i Hercegovini 2/1/0 45 Z 3

213971 Ivana Kresnik Hrvatska enciklopedika 1/1/0 30 Z 3

188083 Ksenija Marković / Mirjana Hruškar / Marina Krpan

Hrvatska gastronomija i enologija 1/1/0 30 Z 2

190583 188084 Monika Jurić Janjik

Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture

1/1/0 30 Z 2

228732 Lucija Krešić Nacevski Hrvatska hagiografija 0/2/0 30 Z 3

214009 Sanja Vulić Vranković / Tamara Bodor

Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura 2/1/0 45 Z 3

37464 Jasna Jeličić-Radonić / Magdalena Getaldić

Hrvatska likovna umjetnost 1/1/0 30 Z 4

38056 Darko Vitek Hrvatska povijest od 16. do 18. stoljeća 2/0/0 30 Z 5

84454 Stipan Tadić / Petar Bilobrk

Hrvatski identitet u europskom kontekstu 2/0/0 30 Z 5

52318 Domagoj Brozović Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo 1/1/0 30 Z 4

188122 Vladimir Šumanović Hrvatski narod u prvoj polovici 20. stoljeća 2/0/0 30 Z 5

213968 Milan Pelc Hrvatski umjetnici u Europi XV.–XVIII. stoljeća

2/0/0 30 Z 3

214010 Stjepan Šterc / Monika Balija

Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj 2/0/0 30 Z 3

213990 Jasna Jeličić-Radonić / Snježana Vasilj Iliri 0/2/0 30 Z 3

Page 128: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

SOCIOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

128

188079 Sanja Vulić Vranković / Jelena Gazivoda

Institucije hrvatskoga naroda, društva i države 1/1/0 30 Z 2

226639 Stjepan Šterc / Monika Balija

Integracija Hrvatske i iseljeništva 1/1/0 30 Z 3

213975 Slobodan Prosperov Novak Jeronim Dalmatinac 2/0/0 30 Z 3

214011 Wollfy Krašić / Marta Račić

Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva 1/1/0 30 Z 2

202401 Stjepan Ćosić / Goran Radoš Mediji i Domovinski rat 0/2/0 30 Z 3

227645 Sandra Car Medijski odgoj i obrazovanje 2/0/0 30 Z 2

217041 Neven Hrvatić / Iva Ivanković Međukulturni odgoj 1/1/0 30 Z 3

194389 Marina Perić Kaselj / Monika Balija

Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva 1/0/1 30 Z 2

226941 Neven Hrvatić Opća pedagogija 2/1/1 60 Z 4

38065 Vladimir Šumanović / Danijel Jurković Opća povijest 20. stoljeća 2/0/0 30 Z 5

226195 Rona Bušljeta Kardum / Hrvoje Mandić Opća povijest pedagogije 2/1/0 45 Z 4

86090 Danijel Labaš Osnove komunikologije 2/0/0 30 Z 5

213964 Zygfryd Eckardt Gehrmann

Percepcija drugoga / Die Wahrnehmung des Anderen

2/0/0 30 Z 3

223536 Stjepan Ćosić / Jure Trutanić

Politički portreti u Dalmaciji 1860.–1918. 0/2/0 30 Z 3

173110 214655 Stjepan Ćosić Povijest Dubrovnika i

Dubrovačke Republike 0/2/0 30 Z 3

37469 Dubravka Zima Povijest hrvatskoga kazališta 2/0/0 30 Z 5

93908 Vlatka Vukelić Povijest i kultura grčkoga i rimskoga svijeta 2/0/0 30 Z 4

28467 Mario Stipančević Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj 1/1/0 30 Z 4

223534 Vladimir Šumanović / Nikolina Šimetin Šegvić

Povijest modernih gradova 0/2/0 30 Z 3

213955 Zygfryd Eckardt Gehrmann

Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit

2/0/0 30 Z 3

38648 Lovorka Brajković Psihologija spolnosti 2/0/0 30 Z 3

28713 Jasminka Despot Lučanin Psihologijska etika 2/0/0 30 Z 2

187852 214832 Marko Kardum Racionalizam i empirizam 2/2/0 60 Z 4

45755 Marko Jerković / Marko Marina

Rimska povijest i civilizacija 1/1/0 30 Z 3

Page 129: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

SOCIOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

129

187861 214837 Mislav Kukoč Socijalna filozofija 2/0/0 30 Z 3

227453 Anto Gavrić Srednjovjekovna filozofija 2/0/0 30 Z 2 226641 Monika Komušanac Stanovništvo Hrvatske 1/1/0 30 Z 2

28469 Marina Perić Kaselj/ Luka Šikić

Statistika za komunikacijske znanosti 1/1/0 30 Z 4

194394 Monika Komušanac Teorija migracija 1/1/0 30 Z 2 185329 214818 Matija Mato Škerbić Uvod u filozofiju 2/0/0 30 Z 3

144284 Davor Piskač Uvod u kroatologiju 1/1/0 30 Z 5 185330 214820

Ivo Džinić / Jakov Erdeljac Uvod u kulturologiju 2/0/0 30 Z 3

186021 200121

Lovorka Brajković / Vanja Kopilaš / Jelena Jureta / Mihaela Ovčar

Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave

1/3/0 60 Z 5

172614 188087 Monika Komušanac Zemljopisna obilježja

Hrvatske 2/0/0 30 Z 2

226933 Wollfy Krašić / Monika Balija Znameniti Hrvati u svijetu 1/1/0 30 Z 2

226642 Stjepan Šterc / Monika Balija

Demografski teorijsko-metodološki koncept 2/0/0 30 LJ 3

195017 214650

Mirjana Matijević Sokol

Diplomatika s egdotikom i kronologijom 0/2/0 30 LJ 3

46221 188082

Snježana Paušek- Baždar

Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi 1/1/0 30 LJ 3

187854 214834

Mislav Kukoč / Matija Mato Škerbić Etika 2/2/0 60 LJ 4

187876 213953 Ivana Greguric Filozofija 19. stoljeća 2/2/0 60 LJ 4

187821 214828

Ivo Džinić / Jakov Erdeljac Filozofija kulture 2/2/0 60 LJ 4

187889 Mislav Kukoč Filozofija povijesti 2/0/0 30 LJ 3 185335 214823

Ivo Džinić / Jakov Erdeljac

Filozofska i kulturna antropologija 2/2/0 60 LJ 4

217040 Ivana Franić / Stéphane Paul Michel

Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti 1/1/0 30 LJ 3

226936 Marinko Lozančić Geopolitika i geostrategija 1/1/0 30 LJ 2 223567 Antonia Ordulj Glotodidaktika 2/0/0 30 LJ 3 37458 188075 Marinko Vuković Hrvatska etnologija 1/1/0 30 LJ 3

200603 Stjepan Ćosić Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja 2/0/0 30 LJ 3

188076 Dubravka Zima Hrvatska književnost humanizma i renesanse 2/1/0 30 LJ 5

37456 Stjepan Ćosić / Jure Trutanić

Hrvatska kulturna i politička povijest XX. st. 2/1/0 45 LJ 5

38059 Kristina Milković Hrvatska povijest u 19. stoljeću 2/0/0 30 LJ 5

Page 130: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

SOCIOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

130

38067 Vladimir Šumanović Hrvatska u drugoj polovici 20. stoljeća 2/0/0 30 LJ 5

45833 Ljiljana Marks Hrvatska usmena književnost 1/1/0 30 LJ 4

226200 Stjepan Šterc / Monika Komušanac

Hrvatske civilizacijske vrijednosti 1/1/0 30 LJ 2

214020 Sanja Vulić Vranković / Tamara Bodor Hrvatski iseljenički mediji 1/1/0 30 LJ 2

213951 Zoran Curić / Tamara Bodor Hrvatski kulturni turizam 0/2/0 30 LJ 3

213951 Zoran Curić / Tamara Bodor Hrvatski kulturni turizam 0/2/0 30 LJ 3

213973 Sanja Vulić Vranković / Lidija Bogović Hrvatski pravopis 0/2/0 30 LJ 3

214014 Wollfy Krašić / Tamara Bodor

Hrvatski velikani u iseljeništvu 1/2/0 45 LJ 3

223531 Zrinka Podhraški Čizmek

Hrvatsko brodovlje u novom vijeku 1/1/0 30 LJ 3

195016 214676 Kristina Milković Hrvatsko građansko

društvo 1848.–1914. 0/2/0 30 LJ 3

226937 Stjepan Šterc / Ozana Ramljak / Zdravko Kedžo

Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje 1/1/0 30 LJ 2

226643 Wollfy Krašić Hrvatsko političko iseljeništvo 2/1/0 45 LJ 3

28468 Jelena Jurišić / Goran Radoš

Informativni sustav Republike Hrvatske 1/1/0 30 LJ 4

214015 Ante Čović / Matija Mato Škerbić Integrativna bioetika 2/0/0 30 LJ 2

213962 Danijel Labaš / Karolina Vidović Krišto Javni nastup 1/1/0 30 LJ 3

194399 Stjepan Šterc Javni sustavi i stanovništvo 1/1/0 30 LJ 2

188089 Mario Grčević / Matijas Baković

Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini 1/1/0 30 LJ 2

213991 Vlatka Vukelić / Vladimir Šumanović

Jugoslavenski komunistički zločini 0/2/0 30 LJ 3

37718 187819 Marko Kardum Logika 1 2/2/0 60 LJ 4

187891 Ante Čović / Matija Mato Škerbić Nova etička kultura 1/1/0 30 LJ 3

214016 Stjepan Šterc Novi koncept države 1/1/0 30 LJ 3

28470 Danijel Labaš / Dražen Maleš Novinarska etika 1/1/0 30 LJ 4

38003 Mario Stipančević / Tamara Kunić

Opća povijest medija i komunikacije 1/1/0 30 LJ 5

226199 Katarina Dadić Pedagogija djetinjstva 2/0/0 30 LJ 3 227722 Sandra Car Pedagogija mladosti 2/0/0 30 LJ 3 200601 Nenad Pokos Politička geografija 2/0/0 30 LJ 4

Page 131: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

SOCIOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

131

38053 Tomislav Popić Povijest Hrvatske (7.–16. stoljeće) 2/0/0 30 LJ 5

38842 Željka Metesi Deronjić Povijest hrvatske filozofije 1/1/0 30 LJ 5

226201 Rona Bušljeta Kardum / Hrvoje Mandić

Povijest hrvatske pedagogije i školstva 1/1/0 30 LJ 3

214017 Marc Gjidara / Danijela Rupčić

Pravni aspekti iseljeništva i povratništva 2/0/0 30 LJ 2

188077 Karolina Vrban Zrinski Pravogovor 1/2/0 45 LJ 3 213978 Zvonimir Čuljak Ruđer Bošković 2/0/0 30 LJ 3 214024 Ivica Žižić Semiotika kulture 1/1/0 30 LJ 3 200601 214652

Mirjana Matijević Sokol

Srednjovjekovni latinski natpisi 2/0/0 30 LJ 3

226202 Neven Hrvatić Sustavna pedagogija 2/1/0 45 LJ 4

194401 Tado Jurić / Monika Balija Tipologija iseljavanja 1/1/0 30 LJ 2

226934 Jadranka Polović Tranzicija, država, dijaspora 1/1/0 30 LJ 2

28462 Ivan Burić Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku 2/0/0 30 LJ 5

86089 Jelena Jurišić Uvod u novinarstvo 2/0/0 30 LJ 5 38062 153264

Mirjana Matijević Sokol / Tomislav Popić

Uvod u pomoćne povijesne znanosti 1/1/2 60 LJ 3

188090 Wollfy Krašić Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka 1/1/0 30 LJ 2

NAPOMENE Student tijekom prve godine mora odslušati dva temeljna zajednička predmeta: Osnove hrvatske jezične kulture i Akademska pismenost. Također u 1. ili 2. semestru mora upisati 4 boda po ECTS-u iz grupe (3557) Akademski strani jezik. Pri izboru izbornoga predmeta iznimno je važno obratiti pozornost na semestar tijekom kojega se on izvodi. Iz skupine Izborni predmeti I: upisati u 1. semestru: 6 bodova po ECTS-u iz grupe 3839, a u 2. semestru 5 bodova po ECTS-u iz grupe 3840. Student tijekom prve godine studija može upisati izborne predmete iz izborne grupe (1770) Izborni predmeti II te iz nje mora ostvariti najmanje 8 bodova po ECTS-u. Kao izborne temeljne zajedničke predmete student bira ponuđene predmete s drugih studija i to najmanje 4 boda po ECTS-u. UVJETI UPISA U II. GODINU STUDIJA Za redoviti upis II. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine studija na koju je upisan. Za uvjetan upis II. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom I. godine studija na koju je upisan.

Page 132: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

SOCIOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

132

Na I. godini studija student mora pohađati nastavu i ispuniti sve obveze iz predmeta (165536) Tjelesna kultura i šport 1 i (165537) Tjelesna kultura i šport 2.

II. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

45753 Renato Matić / Ivan Perkov Sustavna sociologija 2* 2/2/0 60 3. 7

37764 Ivan Balabanić / Jelena Hadžić

Uvod u metode društvenih istraživanja 1* 2/0/2 60 3. 5

37767 Jelena Maričić / Katarina Jelić / Dora Korać

Socijalna psihologija 2/1/0 45 3. 5

185308 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 3 0/0/2 30 3. 0

3479 Izborni predmeti I 3. 8 1770 Izborni predmeti II 3. 5

2960 Izborni temeljni zajednički predmeti 3. 0–3

UKUPNO 3. 30–33

37765 Ivan Balabanić Statistika u društvenim istraživanjima* 2/2/0 60 4. 5

46228 Marica Marinović Golubić / Marija Zelić Sociološke teorije 1* 2/2/0 60 4. 7

159976 Ivan Balabanić / Jelena Hadžić

Uvod u metode društvenih istraživanja 2* 1/1/3 75 4. 6

185309 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 4 0/0/2 30 3. 0

3480 Izborni predmeti I 4. 6 1770 Izborni predmeti II 4. 4–6

2960 Izborni temeljni zajednički predmeti 4. 0–5

UKUPNO 4. 28–35 SVEUKUPNO 3.–4. 60–66

IZBORNI PREDMETI I (3479 i 3480) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 172505 Renato Matić Sociologija devijantnosti 1/1/0 30 3. 4 177708 Stipan Tadić Sociologija morala 2/0/0 30 3. 4

226945 Marta Račić Hrvatska tradicijska kultura i globalizacija 1/1/0 30 4. 3

200645 215115

Marica Marinović Golubić Sociologija prehrane 2/0/0 30 4. 3

(*) PREDUVJETI UPISA PREDMETA IZ VIŠE GODINE STUDIJA

Page 133: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

SOCIOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

133

Uvjet za upis predmeta (159976) Uvod u metode društvenih istraživanja 2 jest položen ispit iz predmeta (37764 / 159976) Uvod u metode društvenih istraživanja 1. Uvjet za upis predmeta (46229) Sociološke teorije 2 jest položen ispit iz predmeta (46228) Sociološke teorije 1. NAPOMENE Student tijekom druge godine studija može upisati izborne predmete iz izbornih grupa: (1770) Izborni predmeti II u kojoj mora ostvariti 9 bodova po ECTS-u. Iz skupine Izborni predmeti I:. upisati u 3. semestru najmanje 8 bodova po ECTS-u iz grupe 3479, a u 4. semestru najmanje 6 bodova po ECTS-u iz grupe 3480. UVJETI UPISA U III. GODINU STUDIJA Za redoviti upis III. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom II. godine studija na koju je upisan te ukupno tijekom I. i II. godine ostvariti najmanje 120 bodova po ECTS-u. Mora položiti i sve upisane obvezne i izborne predmete s I. godine studija. Za uvjetan upis III. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta predviđenih Izvedbenim nastavnim planom II. godine studija na koju je upisan te ukupno na I. i II. godini studija ostvariti najmanje 110 bodova po ECTS-u. Mora položiti i sve upisane obvezne i izborne predmete upisane tijekom I. godine studija. Na II. godini studija student mora pohađati nastavu i ispuniti sve obveze iz predmeta (185308) Tjelesna kultura i šport 3 i (185309) Tjelesna kultura i šport 4.

III. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 37768 Marina Perić Kaselj Kulturna antropologija 2/2/0 60 5. 5

64556 Ivan Balabanić / Luka Šikić

Primjene statistike u društvenim istraživanjima* 2/2/0 60 5. 5

46281 Stipan Tadić / Petar Bilobrk

Sociologija hrvatskoga društva 3 0/2/0 30 5. 4

46229 Stipan Tadić / Erik Brezovec Sociološke teorije 2 2/2/0 60 5. 7

3481 Izborni predmet I 5. 3 1770 Izborni predmeti II 5. 4

2960 Izborni temeljni zajednički predmeti 5. 2

UKUPNO 5. 30 200708 225285

Krešimir Peračković / Tihana Štojs Brajković Postindustrijsko društvo 0/3/1 60 6. 5

Page 134: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

SOCIOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI

134

46282 Ivan Balabanić / Marija Zelić

Sociologija hrvatskoga društva 4 – Hrvatski medijski sustav

1/2/0 45 6. 4

3502 Izborni predmeti I 6. 8 1770 Izborni predmeti II 6. 8 38774 Završni rad 6. 5 UKUPNO 6. 30 SVEUKUPNO 5.–6. 60

IZBORNI PREDMETI I (3481 i 3502) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

64552 Ivan Balabanić / Erik Brezovec Osnove istraživanja tržišta 1/1/0 30 5. 3

28883 Stipan Tadić / Petar Bilobrk Sociologija religije 2/0/0 30 6. 4

148505

Marica Marinović Golubić / Marija Zelić / María Florencia Luchetti

Sociologija kulture i umjetnosti 2/1/0 45 6. 4

(*) PREDUVJETI ZA UPIS PREDMETA IZ VIŠE GODINE STUDIJA Uvjet za upis predmeta (64556) Primjene statistike u društvenim istraživanjima jest položen ispit iz predmeta (37765) Statistika u društvenim istraživanjima. NAPOMENA Student tijekom treće godine studija može upisati izborne predmete iz izbornih grupa: (1770) Izborni predmeti II: Ukupno od 1. do 6. semestra najmanje 28 do 34 bodova po ECTS-u. Tijekom treće godine studija student iz te skupine izbornih predmeta mora ostvariti najmanje 12 bodova po ECTS-u, a ukupno tijekom prve, druge i treće godine mora ostvariti 30 bodova po ECTS-u. Izborni predmeti I: u 5. semestru upisati 3 boda po ECTS-u iz grupe 3481 i 8 bodova po ECTS-u u 6. semestru iz grupe 3502. UVJETI ZAVRŠETKA PREDDIPLOMSKOGA STUDIJA Student završava preddiplomski studij sociologije kada ostvari najmanje 180 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom studija na koju je upisan te kada obrani završni rad na upisanom studiju. Mora položiti i sve druge predmete koje su upisao, a koji nisu bili propisani studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom preddiplomskoga studija sociologije.

Page 135: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

135

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SOCIOLOGIJE – dvopredmetni studij

Akademski naziv: sveučilišni prvostupnik / sveučilišna prvostupnica sociologije (univ. bacc. soc.) universitarius baccalaureus sociologiae / universitaria baccalaurea sociologiae

University Bachelor in Sociology

I. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

172495 Marica Marinović Golubić / Marija Zelić Uvod u sociologiju* 2/1/0 45 1. 5

37766 Ivan Balabanić / Marica Marinović Golubić / Luka Šikić

Sociologija hrvatskoga društva 1 – Sociologija hrvatskih regija

1/2/0 45 1. 4

165536 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 1 0/0/2 30 1. 0

1888 Temeljni zajednički predmeti 1. 3

3557 Akademski strani jezik 0/4/0 60 1.–6. 4

17098 Izborni predmet na I. godini 1. 3–5

45752 Renato Matić / Ivan Perkov Sustavna sociologija 1* 2/2/0 60 2. 7

37769 Stipan Tadić / Petar Bilobrk

Sociologija hrvatskoga društva 2 – Religijske promjene u Hrvatskoj

0/2/0 30 2. 4

17098 Izborni predmet na I. godini 2. 2–4

165537 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 2 0/0/2 30 2. 0

1888 Temeljni zajednički predmeti 2. 2–3

IZBORNI PREDMET NA I. GODINI SOCIOLOGIJE (17098) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 200699 Mislav Kukoč Povijest socijalnih teorija 2/0/0 30 Z 3 200698 Vine Mihaljević Socijalna ekologija 1/1/0 30 Z 3 52487 215116 Stipan Tadić Sociologija zdravlja i

bolesti 2/0/0 30 Z 3

159876 Dario Pavić Uvod u znanstveni rad 2/2/0 60 Z 5

Page 136: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

SOCIOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. DVOPREDMETNI

136

159877 130891

Ivan Balabanić / Ivan Perkov Društvo i održivost 2/1/0 45 LJ 4

159975 200700 Sara Ursić / Ivan Perkov Sociologija prostora 1/1/0 30 LJ 3

177435 Vanja-Ivan Savić Ljudska prava 2/0/0 30 LJ 2

AKADEMSKI STRANI JEZIK (3557) 45642 Lucia Miškulin Saletović Akademski engleski 0/4/0 60 1.–4. 4

209486 Sanja Vulić Vranković / Stéphane Paul Michel Akademski francuski 1/0/3 60 1.–6. 4

45829 Lucia Miškulin Saletović Akademski njemački 0/4/0 60 1.–6. 4 226939 Marta Račić Akademski talijanski 1/0/3 60 1.–6. 4

TEMELJNI ZAJEDNIČKI PREDMETI (1888)

85296 188068 Ivana Kresnik Osnove hrvatske jezične

kulture 1/2/0 45 Z/LJ 3

129992 Marko Kardum Akademska pismenost 1/0/2 45 LJ 2 (*) PREDUVJETI ZA UPIS PREDMETA IZVIŠE GODINE STUDIJA Uvjet za upis predmeta (45752) Sustavna sociologija 1 jest položen ispit iz predmeta (172495) Uvod u sociologiju. Uvjet za upis predmeta (45753) Sustavna sociologija 2 jest položen ispit iz predmeta (45752) Sustavna sociologija 1. UVJETI UPISA U II. GODINU STUDIJA Za redoviti upis II. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta predviđenih izvedbenim nastavnim planom I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Za uvjetan upis II. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta predviđenih izvedbenim nastavnim planom I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Na I. godini studija student mora pohađati nastavu i ispuniti sve obveze iz predmeta (165536) Tjelesna kultura i šport 1 i (165537) Tjelesna kultura i šport 2. NAPOMENA Student koji je upisao dvopredmetni studij sociologije kao dio svoje dvodisciplinarne kombinacije do kraja II. godine studija mora ostvariti 9 bodova po ECTS-u položivši 3 obvezna temeljna zajednička predmeta koji se nalaze u dvije izborne grupe: (1888) Obvezni TZP u kojoj se nalaze: (129992) Akademska pismenost (85296, 188068) i Osnove hrvatske jezične kulture (3557) Akademski strani jezik u kojoj bira između predmeta: (45642) Akademski engleski, (45829) Akademski njemački, (226939) Akademski talijanski ili (209486) Akademski francuski.

Page 137: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

SOCIOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. DVOPREDMETNI

137

II. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

45753 Renato Matić / Ivan Perkov Sustavna sociologija 2 * 2/2/0 60 3. 7

37764 Ivan Balabanić / Jelena Hadžić

Uvod u metode društvenih istraživanja 1 2/0/2 60 3. 5

185308 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 3 0/0/2 30 3. 0

17099 Izborni predmet na II. godini 3. 4–5

2960 Temeljni zajednički predmeti 3. 0–3

37765 188095 Ivan Balabanić Statistika u društvenim

istraživanjima * 2/2/0 60 4. 6

46228 Marica Marinović Golubić / Marija Zelić Sociološke teorije 1 * 2/2/0 60 4. 7

185309 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 4 0/0/2 30 4. 0

17099 Izborni predmet na II. godini 4. 4–6

IZBORNI PREDMET NA II. GODINI SOCIOLOGIJE (17099) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

228067 Ivana Greguric Komunikacijsko-medijske teorije 1/1/0 30 3. 3

37767 Jelena Maričić / Katarina Jelić / Dora Korać

Socijalna psihologija 2/1/0 45 3. 5

172505 Renato Matić Sociologija devijantnosti 1/1/0 30 3. 4 177708 Stipan Tadić Sociologija morala 2/0/0 30 3. 4

226945 Marta Račić Hrvatska tradicijska kultura i globalizacija 1/1/0 30 4. 3

200602 215033 Vanja-Ivan Savić Hrvatsko društvo i vjerske

slobode 2/0/0 30 4. 3

217042 Neven Hrvatić / Iva Ivanković

Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja 1/1/0 30 4. 3

200645 215115

Marica Marinović Golubić Sociologija prehrane 2/0/0 30 4. 3

159976 Ivan Balabanić / Jelena Hadžić

Uvod u metode društvenih istraživanja 2* 1/1/3 75 4. 6

(*) PREDUVJETI ZA UPIS PREDMETA IZVIŠE GODINE STUDIJA

Page 138: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

SOCIOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. DVOPREDMETNI

138

Uvjet za upis predmeta (64556) Primjene statistike u društvenim istraživanjima jest položen ispit iz predmeta (37765–188095) Statistika u društvenim istraživanjima. Uvjet za upis predmeta (46229) Sociološke teorije 2 položen je ispit iz predmeta (46228) Sociološke teorije 1. UVJETI UPISA U III. GODINU STUDIJA Za redoviti upis III. godine studija student mora ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom II. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan te ukupno tijekom I. i II. godine ostvariti najmanje 120 bodova po ECTS-u. Mora položiti i sve upisane obvezne i izborne predmete s I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Za uvjetan upis III. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta predviđenih izvedbenim nastavnim planom II. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju ostvariti najmanje 110 bodova po ECTS-u. Mora položiti i sve upisane obvezne i izborne predmete s I. godine dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Na II. godini studija student mora pohađati nastavu i ispuniti sve obveze iz predmeta (185308) Tjelesna kultura i šport 3 i (185309) Tjelesna kultura i šport 4.

III. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

46281 Stipan Tadić / Petar Bilobrk

Sociologija hrvatskoga društva 3 0/2/0 30 5. 4

46229 Stipan Tadić / Erik Brezovec Sociološke teorije 2* 2/2/0 60 5. 7

17147 Izborni predmet na III. godini 5. 5

200708 225285

Krešimir Peračković / Tihana Štojs Brajković Postindustrijsko društvo 0/3/1 60 6. 5

46282 215042

Ivan Balabanić / Marija Zelić

Sociologija hrvatskoga društva 4 – Hrvatski medijski sustav

1/2/0 45 6. 4

17147 Izborni predmet na III. godini 6. 2

38774 Završni rad [5]

IZBORNI PREDMET NA III. GODINI SOCIOLOGIJE (17147) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 201333 215089

Dario Vučenović / Goran Radoš Društveni menadžment 1/1/0 30 5. 3

37768 Marina Perić Kaselj Kulturna antropologija 2/2/0 60 5. 5

64552 Ivan Balabanić / Erik Brezovec Osnove istraživanja tržišta 1/1/0 30 5. 3

je upisan te ukupno na I. i II. godini studija

Page 139: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

SOCIOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. DVOPREDMETNI

139

64556 Ivan Balabanić / Luka Šikić

Primjene statistike u društvenim istraživanjima* 2/2/0 60 5. 5

200611 215128

Renato Matić / Boris Kozjak Sociologija igara na sreću 0/2/0 30 6. 3

148505

Marica Marinović Golubić / Marija Zelić / María Florencia Luchetti

Sociologija kulture i umjetnosti 2/1/0 45 6. 4

28883 Stipan Tadić / Petar Bilobrk Sociologija religije 2/0/0 30 6. 4

UVJETI ZAVRŠETKA PREDDIPLOMSKOGA STUDIJA Student završava dvopredmetni preddiplomski studij sociologije kada ostvari najmanje 180 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan, od čega najmanje po 83 boda po ECTS-u iz obveznih i izbornih predmeta svakoga od studija. Student mora ostvariti 9 bodova po ECTS-u iz propisanih temeljnih zajedničkih predmeta te obraniti završni rad na jednom od studija iz upisane kombinacije. Mora položiti i sve druge predmete koje je upisao, a koji nisu bili propisani studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom u dvodisciplinarnoj kombinaciji preddiplomskoga studija.

Page 140: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

140

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SOCIOLOGIJE – jednopredmetni studij, znanstveni smjer

Akademski naziv: magistar/magistra sociologije (mag. soc.) magister sociologiae / magistra sociologiae

Master in Sociology

I. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 53911 202124

Stipan Tadić / Erik Brezovec

Suvremene sociološke teorije 2/2/0 60 1. 6

161199 214117

Renato Matić / Erik Brezovec / Ivan Perkov

Sociologija hrvatskoga društva 5 2/1/0 45 1. 5

202128 214136

Marica Marinović Golubić Kvalitativna metodologija 2/0/2 60 1. 6

4420 Izborni predmeti 1. 14 UKUPNO 1. 31 78823 211170

Krešimir Peračković / Erik Brezovec

Sociologija društvenih promjena 2/0/0 30 2. 3

53913 215071

Ivan Balabanić / Luka Šikić

Multivarijatne statističke metode 2/3/0 75 2. 6

53914 Monika Komušanac Demografija 2/2/0 60 2. 5 4421 Izborni predmeti 2. 15 UKUPNO 2. 29 SVEUKUPNO 1.–2. 60

NAPOMENE Student tijekom 1. semestra I. godine diplomskoga studija sociologije mora upisati izborne predmete iz skupine izbornih predmeta: - u 1. semestru: najmanje 14 bodova po ECTS-u iz grupe 4420. - u 2. semestru 15 bodova po ECTS-u iz grupe 4421. Student tijekom I. godine studija iz tih grupa izbornih predmeta mora ostvariti najmanje 24 ETCS-bodova.

IZBORNI PREDMETI (4420)

Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 202356 214081 Irena Cajner Mraović Criminology of Bullying 1/1/0 30 Z 3

Page 141: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

SOCIOLOGIJA. DIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI. ZNANSTVENI

141

57202 214082 Dario Pavić Demografski razvoj

Hrvatske 1/1/0 30 Z 3

227716 Ivan Balabanić / Marija Zelić Digitalna sociologija 0/2/0 30 Z 3

227712 Joost van Loon / Ivan Perkov Društvo rizika 1/1/0 30 Z 3

202370 214083 Andreja Sršen Europska unija i civilno

društvo 2/0/0 30 Z 3

202355 211176 Renato Matić Kultura mira i nenasilja 1/1/0 30 Z 3

201751 211178 Stjepan Šterc Migracije i sigurnost 2/0/0 30 Z 3

226199 Katarina Dadić Pedagogija djetinjstva 2/0/0 30 Z 3

213981 Katarina Dadić / Martina Horvat Pedagogija roditeljstva 1/1/0 30 Z 3

214004 Andreja Sršen Politike održiva razvoja Europske unije 1/1/0 30 Z 3

188102 214085

Stipan Tadić / Katica Jurčević

Sociologija migracija i etničnosti 1/1/0 30 Z 3

188106 211222

Krešimir Peračković / Tihana Štojs Brajković Sociologija potrošnje 0/2/0 30 Z 3

159978 214086 Irena Cajner Mraović

Sociologija socijalne kontrole i policije u hrvatskom društvu

1/1/0 30 Z 3

214025 Nikša Dubreta Sociologija uporabe droga 1/1/0 30 Z 3 202364 214087 Irena Cajner Mraović Sociology of Domestic

Violence 1/1/0 30 Z 3

188098 211180 Benjamin Perasović Supkulture mladih 1/1/0 30 Z 3

202367 211182 Marko Mustapić Šport i društvo 1/1/0 30 Z 3

201466 Katarina Dadić / Martina Horvat Terapijska pedagogija 1 1/1/0 30 Z 3

IZBORNI PREDMETI (4421) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

227718 Ivan Balabanić / Luka Šikić

Analitika društvenih medija 1/1/0 30 LJ 3

202475 211225

Wollfy Krašić / Nikolina Šimetin Šegvić

Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st. 2/0/0 30 LJ 3

188101 211184

Renato Matić / Ivan Perkov

Društveno odgovorno djelovanje 0/2/0 30 LJ 3

188096 211193 Ivan Burić Ekonomska sociologija 1/1/0 30 LJ 3

214002 Andreja Sršen Europsko društvo i cjelovita ekologija 1/1/0 30 LJ 3

Page 142: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

SOCIOLOGIJA. DIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI. ZNANSTVENI

142

202483 211224

Ivan Balabanić / Erik Brezovec

Fenomenologijska sociologija 0/2/0 30 LJ 3

214003 Zygfryd Eckardt Gehrmann

Globalizacija i jezik znanosti / Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft

2/0/0 30 LJ 3

211194 Ivan Milotić Hrvatske državne, javne i društvene institucije 2/0/0 30 LJ 3

214026 Ante Čović / Ivan Perkov / Luka Janeš

Integrativna bioetika, okoliš i društvo 0/2/0 30 LJ 3

188091 214092

Ivan Burić / Dario Pavić

Izazovi društvene stratifikacije u Hrvatskoj 1/1/0 30 LJ 3

132300 211198 Renato Matić Kritička misao u

sociologiji 2/1/0 45 LJ 3

202512 214091 Andreja Sršen Međunarodni odnosi 2/0/0 30 LJ 3

202473 57205 Irena Cajner Mraović Nasilje djece i maloljetnika 1/1/0 30 LJ 3

172543 211199

Renato Matić / Goran Batina

Povijest hrvatske sociologije 1/1/0 30 LJ 3

57198 214089 Renato Matić Predrasude i prevencija

diskriminacije 1/0/2 45 LJ 4

53916 214090 Dario Pavić Primjena statističkih

programa 1/0/4 75 LJ 5

201779 Stipan Tadić / Petar Bilobrk

Religijske sastavnice hrvatskoga identiteta 2/0/0 30 LJ 3

227719 Renato Matić / Lovre de Grisogono

Sociologija informatičke profesije 1/1/0 30 LJ 3

227720 Stipan Tadić / Erik Brezovec / Marija Zelić

Sociologija politike 1/1/0 30 LJ 3

132301 214099 Irena Cajner Mraović Sociologija razvoja 2/0/0 30 LJ 3

200599 211223

Stipan Tadić / Petar Bilobrk

Supsidijarnost i solidarnost u individualističkom društvu

2/0/0 30 LJ 3

201485 Iva Ivanković Terapijska pedagogija 2 1/1/0 30 LJ 3 UVJETI UPISA U II. GODINU STUDIJA Za redoviti upis II. godine studija student moraju ostvariti najmanje 60 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta predviđenih izvedbenim nastavnim planom I. godine studija. Za uvjetan upis II. godine studija student mora ostvariti od 50 do 59 bodova po ECTS-u u tekućoj akademskoj godini iz predmeta predviđenih izvedbenim nastavnim planom I. godine studija.

II. GODINA

Page 143: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

SOCIOLOGIJA. DIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI. ZNANSTVENI

143

Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

144629 Dario Pavić Kvantitativne metode istraživanja 2/0/2 60 3. 6

144625 214027 Ivan Balabanić Analiza učinaka društvenih

akcija 1/1/0 30 3. 3

4420 Izborni predmeti 3. 18 64842 205153 Stjepan Šterc Geopolitika i globalna

sigurnost 1/1/0 30 4. 3

188103 205183 Marina Perić Kaselj Sociologija hrvatske

dijaspore 1/1/0 30 4. 4

4421 Izborni predmeti 3. 6 Diplomski rad 4. 20 UKUPNO 3.–4. 60 SVEUKUPNO 1.–4. 120

UVJETI ZAVRŠETKA DIPLOMSKOGA STUDIJA Student završava diplomski studij sociologije kada ostvari najmanje 120 bodova po ECTS-u, položi sve predmete propisane studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom i obrani diplomski rad na diplomskom studiju sociologije. Mora položiti i sve druge predmete koje je upisao, a koji nisu bili propisani izvedbenim nastavnim planom diplomskoga studija sociologije.

Page 144: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

144

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SOCIOLOGIJE – dvopredmetni studij, nastavnički smjer

Akademski naziv: magistar/magistra edukacije sociologije (mag. educ. soc.) magister educationis sociologiae / magistra educationis sociologiae

Master of Education in Sociology

I. GODINA

Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 96487 Marjan Ninčević Didaktika 2/0/1 45 1. 4

211168 Ivan Balabanić / Luka Šikić Obrada podataka 0/0/2 30 1. 2

144706 Iva Ivanković / Martina Horvat Opća pedagogija 2/1/0 45 1. 4

144712 200551

Lovorka Brajković / Jelena Jureta

Razvojna psihologija 2/1/0 45 1. 4

211167 Stipan Tadić / Erik Brezovec

Suvremena društvena teorija 2/1/0 45 1. 4

4469 Izborni predmet 30 1. 3

211169 Monika Komušanac Demografski resursi i potencijali 1/1/0 30 2. 3

211174 Ivan Balabanić Kvantitativna metodologija 1/2/0 45 2. 3

53909 Katarina Dadić Metodika nastave sociologije 2/0/0 30 2. 3

53900 201263

Rona Bušljeta Kardum

Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija

2/0/0 30 2. 2

211170 Krešimir Peračković / Erik Brezovec

Sociologija društvenih promjena 2/0/0 30 2. 3

4469 Izborni predmet 30 2. 3

IZBORNI PREDMETI (4469) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

227716 Ivan Balabanić / Marija Zelić

Digitalna sociologija 0/2/0 30 Z 3

227712 Joost van Loon / Ivan Perkov Društvo rizika 1/1/0 30 Z 3

Page 145: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

SOCIOLOGIJA. DIPLOMSKI. DVOPREDMETNI. NASTAVNIČKI

145

211176 Renato Matić Kultura mira i nenasilja 1/1/0 30 Z 3

211177

Marica Marinović Golubić / Ivan Perkov

Lokalni i regionalni razvoj Hrvatske 1/1/0 30 Z 3

227645 Sandra Car Medijski odgoj i obrazovanje 2/0/0 30 Z 2

201751 211178 Stjepan Šterc Migracije i

sigurnost 2/0/0 30 Z 3

188102 214085

Stipan Tadić / Katica Jurčević

Sociologija migracija i etničnosti

1/1/0 30 Z 3

201454 214637

Rona Bušljeta Kardum

Strategije za aktivno učenje 1/1/0 30 Z 3

188098 211180

Benjamin Perasović Supkulture mladih 1/1/0 30 Z 3

172610 Neven Hrvatić / Martina Horvat Školska pedagogija 1/1/0 30 Z 3

202367 211182

Marko Mustapić Šport i društvo 1/1/0 30 Z 3

227718 Ivan Balabanić / Luka Šikić

Analitika društvenih medija 1/1/0 30 LJ 3

202475 211225

Wollfy Krašić / Nikolina Šimetin Šegvić

Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st.

2/0/0 30 LJ 3

188101 211184

Renato Matić / Ivan Perkov

Društveno odgovorno djelovanje

0/2/0 30 LJ 3

188096 211193 Ivan Burić Ekonomska

sociologija 1/1/0 30 LJ 3

202483 211224

Ivan Balabanić / Erik Brezovec

Fenomenologijska sociologija 0/2/0 30 LJ 3

64842 205153 Stjepan Šterc Geopolitika i

globalna sigurnost 1/1/0 30 LJ 3

214003 Zygfryd Eckardt Gehrmann

Globalizacija i jezik znanosti 2/0/0 30 LJ 3

211194 Ivan Milotić Hrvatske državne, javne i društvene institucije

2/0/0 30 LJ 3

195344 214095 Andreja Sršen Institucije Europske

unije 1/1/0 30 LJ 3

214026 Ante Čović / Ivan Perkov / Luka Janeš

Integrativna bioetika, okoliš i društvo

0/2/0 30 LJ 3

211194 Ivan Balabanić / Erik Brezovec Istraživanje tržišta 1/0/1 30 LJ 3

Page 146: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

SOCIOLOGIJA. DIPLOMSKI. DVOPREDMETNI. NASTAVNIČKI

146

188091 214092

Ivan Burić / Dario Pavić

Izazovi društvene stratifikacije u Hrvatskoj

1/1/0 30 LJ 3

132300 211198 Renato Matić Kritička misao u

sociologiji 2/1/0 45 LJ 3

172543 211199

Renato Matić / Goran Batina

Povijest hrvatske sociologije 1/1/0 30 LJ 3

201779 Stipan Tadić / Petar Bilobrk

Religijske sastavnice hrvatskoga identiteta

2/0/0 30 LJ 3

211221 Marina Perić Kaselj

Sociologija hrvatske dijaspore 1/1/0 30 LJ 3

227719 Renato Matić / Lovre de Grisogono

Sociologija informatičke profesije

1/1/0 30 LJ 3

211179 Dario Vučenović / Erik Brezovec

Sociologija javnoga zdravstva 1/1/0 30 LJ 3

227720 Stipan Tadić / Erik Brezovec / Marija Zelić

Sociologija politike 1/1/0 30 LJ 3

200599 211223

Stipan Tadić / Petar Bilobrk

Supsidijarnost i solidarnost u individualističkom društvu

2/0/0 30 LJ 3

NAPOMENA Dvopredmetni studij sociologije može se kombinirati s bilo kojim drugim diplomskim ili integriranim dvopredmetnim studijskim programom na Fakultetu hrvatskih studija. Svakoga semestra student treba upisati ukupno 30, a može do 35 bodova po ECTS-u. Na dvopredmetnom diplomskom studiju student tijekom dvije godine treba upisati ukupno 37 bodova po ECTS-u iz svake od studijskih kombinacija i 36 bodova po ECTS-u sržne nastavničke naobrazbe, a diplomski rad nosi 10 bodova po ECTS-u. Namjesto izbornih predmeta sa svojega studija uz pisanu suglasnost potvrđenoga mentora diplomskoga rada, pročelnika svojega odsjeka ili prodekana za nastavu i studente, student može upisati predmete i stjecati bodove kolegijima s drugih studijskih programa Fakulteta hrvatskih studija ili s bilo kojega drugoga sveučilišnoga diplomskoga studija u Hrvatskoj.

II. GODINA

Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 144625 214027 Ivan Balabanić Analiza učinaka

društvenih akcija 1/1/0 30 3. 3

Page 147: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

SOCIOLOGIJA. DIPLOMSKI. DVOPREDMETNI. NASTAVNIČKI

147

211171 215065

Marica Marinović Golubić

Kvalitativna metodologija 1/2/0 45 3. 3

144741 Katarina Dadić Praktične vježbe predmetne metodike [Sociologija]

0/1/2 45 3. 5

211173 Katarina Dadić Sociologija odgoja i obrazovanja 1/1/0 30 3. 3

4469 Izborni predmet 30 3. 3

201262 Neven Hrvatić / Martina Horvat

Korelacijske vježbe i nastavna praksa 0/1/2 45 4. 6

4469 Izborni predmeti 60 4. 5 211192 Diplomski rad 4. 10

NAPOMENA

Na predmetu Korelacijske vježbe i nastavna praksa student pod vodstvom mentora u školama obavlja nastavnu praksu: 5 + 5 školskih sati. UVJETI ZAVRŠETKA DIPLOMSKOGA STUDIJA

Student završava dvopredmetni diplomski studij sociologije kada ostvari najmanje 120 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Student mora obraniti diplomski rad na jednom od studija iz upisane kombinacije. Mora položiti i sve druge predmete koje je upisao, a koji nisu bili propisani studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom diplomskoga studija sociologije, odnosno drugoga studija u dvodisciplinarnoj kombinaciji studija.

Page 148: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …
Page 149: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

STUDIJ

HRVATSKOGA LATINITETA

koordinator studija: doc. dr. sc. Marko Jerković

Page 150: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

150

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ HRVATSKOGA LATINITETA – dvopredmetni studij, nastavnički smjer

Akademski naziv: magistar/magistra edukacije latinskoga jezika, rimske književnosti i hrvatskoga latiniteta (mag. educ. philol. Lat. et Croat. Lat.) magister educationis philologiae Latinae et Croaticae Latinitatis / magistra educationis philologiae Latinae et Croaticae Latinitatis

Master of Education in Latin, Roman Literature and Croatian Latinity

I. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 86898 118518 Tamara Tvrtković Pregled latiniteta

humanizma i renesanse 2/0/0 30 1. 5

86899 Mirjana Matijević Sokol

Latinska paleografija i epigrafija 2/1/1 60 1. 5

144706 Iva Ivanković / Martina Horvat Opća pedagogija 2/1/0 45 1. 4

96487 Marjan Ninčević Didaktika 2/1/0 45 1. 4 144712 200551

Lovorka Brajković / Jelena Jureta Razvojna psihologija 2/1/0 45 1. 4

7584 Izborni predmet 30 1.–2. 0–5

118519 Tamara Tvrtković Pregled poslijerenesansnoga latiniteta

2/0/0 30 2. 5

200535 Šime Demo Žanrovi hrvatskoga latiniteta 2/2/0 60 2. 5

53900 201263 Rona Bušljeta Kardum Pravna uporišta i

pedagoška dokumentacija 2/0/0 30 2. 2

86901 201407 Tamara Tvrtković Metodika nastave

Latinskoga jezika 2/0/0 30 2. 3

NAPOMENA Ostatak bodova student treba prikupiti iz predmeta s druge dvodisciplinarne kombinacije i nastavničke naobrazbe, kako je propisano studijskim programom. U akademskoj godini 2021./2022. ne će se izvoditi I. godina ovoga studijskoga programa.

Page 151: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

HRVATSKI LATINITET, DIPLOMSKI, DVOPREDMETNI, NASTAVNIČKI

151

II. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 118521 200544 Marko Jerković Pregled srednjovjekovnoga

latiniteta 2/0/0 30 3. 3

130569 200545 Lucija Krešić Nacevski Osnove grčkoga jezika 1/0/1 30 3. 3

200546 Marko Jerković / Marko Marina

Kulturna povijest i latinitet: srednji i rani novi vijek 2/0/0 30 3. 3

144744 Šime Demo Praktične vježbe predmetne metodike [Latinski jezik] 0/1/2 45 3. 5

94511 200547 Šime Demo Govorni latinski * 0/1/1 30 4. 3

201262 Marjan Ninčević Korelacijske vježbe i nastavna praksa 0/1/2 45 4. 6

17064 Izborni predmeti 3.–4. 3 UKUPNO 3.–4. 25 215173 Diplomski rad 4. [10]

NAPOMENA Na predmetu Korelacijske vježbe i nastavna praksa studenti pod vodstvom mentora u školama obavljaju nastavnu praksu: 5 + 5 školskih sati.

IZBORNI PREDMETI (17064 i 7584) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 86902 Maja Matasović Hrvatski humanistički ep 0/2/0 30 Z 4

200539 Maja Matasović Hrvatski latinisti u Književnoj republici 1/1/0 30 Z 3

144819 202860 Marko Jerković

Kaptoli i samostani: žarišta srednjovjekovne civilizacije

0/2/0 30 Z 3

144799 Lucija Krešić Nacevski Book and Library History in Croatian Cultural Territory

1/1/0 30 LJ 4

200540 Maja Matasović Latinski jezik u povijesti hrvatskoga odgoja i obrazovanja *

1/1/0 30 LJ 3

130285 Maja Matasović Osnove grčkoga jezika II 0/1/1 30 LJ 5

NAPOMENA * Predmet pripada skupini predmeta koji pridonose pedagoškim kompetencijama.

Page 152: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

HRVATSKI LATINITET, DIPLOMSKI, DVOPREDMETNI, NASTAVNIČKI

152

UVJETI ZAVRŠETKA DIPLOMSKOGA STUDIJA Student završava dvopredmetni diplomski studij hrvatskoga latiniteta kada ostvari najmanje 120 bodova po ECTS-u iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom dvodisciplinarne kombinacije studija na koju je upisan. Student mora obraniti diplomski rad na jednom od studija iz upisane kombinacije. Mora položiti i sve druge predmete koje je upisao, a koji nisu bili propisani studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom diplomskoga studija hrvatskoga latiniteta, odnosno drugoga studija u dvodisciplinarnoj kombinaciji studija.

Page 153: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

153

KALENDAR NASTAVE I ISPITNIH ROKOVA U XXX. AKADEMSKOJ GODINI (2021./2022.)

4. listopada 2021. (ponedjeljak)

Uvodno predavanje u XXX. akademsku godinu (2021./2022.). Sastanci sa studentima prve godine integriranih i preddiplomskih studija. Inauguracija integriranoga studija odgojno-obrazovnih znanosti (pedagogije).

4. listopada 2021. (ponedjeljak) – 28. siječnja 2022. (petak)

Početak i završetak nastave u zimskom semestru ak. godine 2021./2022.

14. listopada 2021. (četvrtak) Zaziv Duha Svetoga (Veni Sancte Spiritus) 1. studenoga 2021. (ponedjeljak) Svi sveti (blagdan) 11.–13. studenoga 2021. (četvrtak, petak i subota) Smotra Sveučilišta u Zagrebu

16. studenoga 2021. (utorak) Dan Hrvatskih studija (spomendan, radni dan)

18. studenoga 2021. (četvrtak) Dan sjećanja na žrtve Domovinskoga rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje (blagdan)

10. prosinca 2021. (petak) Dan Fakulteta hrvatskih studija (nema nastave) 24. prosinca (petak) 2021. – 7. siječnja 2022. (petak) Božićni i novogodišnji blagdani (nema nastave)

25. prosinca 2021. (subota) Božić (blagdan) 26. prosinca 2021. (nedjelja) Sveti Stjepan (blagdan) 1. siječnja 2022. (subota) Nova godina (blagdan) 6. siječnja 2022. (četvrtak) Bogojavljenje (blagdan) 31. siječnja (ponedjeljak) – 25. veljače 2022. (petak) Redoviti zimski ispitni rok

28. veljače (ponedjeljak) – 10. lipnja 2022. (petak)

Početak i završetak nastave u ljetnom semestru ak. god. 2021./2022.

15. travnja 2022. (petak) Veliki petak (neradni i nenastavni dan) 17. travnja 2022. (nedjelja) Uskrs (blagdan) 18. travnja 2022. (ponedjeljak) Uskrsni ponedjeljak (blagdan) 1. svibnja 2022. (nedjelja) Praznik rada (blagdan) 30. svibnja 2022. (ponedjeljak) Dan državnosti (blagdan) 9. lipnja 2022. (četvrtak) Misa zahvalnica (Te Deum) 16. lipnja 2022. (četvrtak) Tijelovo (blagdan) 13. lipnja (ponedjeljak) – 15. srpnja 2022. (petak) Redoviti ljetni ispitni rok

22. lipnja 2022. (srijeda) Dan antifašističke borbe (blagdan)

Page 154: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

154

5. kolovoza 2022. (petak) Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja (blagdan)

15. kolovoza 2022. (ponedjeljak) Velika Gospa (blagdan)

29. kolovoza (ponedjeljak) – 9. rujna (petak) 2022. Redoviti jesenski ispitni rok

Page 155: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

155

TJELESNA KULTURA I ŠPORT 1, 2, 3 i 4 Konzultacije: srijedom od 13.30 do 14.30 sati u nastavnikovu kabinetu (soba 116 u glavnoj zgradi Fakulteta)

Predmetni nastavnik: Lucijan Šupljika Gabelica, mag. cin., predavač, [email protected]

ŠPORT DAN I VRIJEME MJESTO I ADRESA BADMINTON Petkom

Sveučilišni kampus Borongaj, travnati tereni sjeveroistočno od Knjižnice Fakulteta

ili Športska dvorana Martinovka, Miramarska cesta bb

FUTSAL Petkom

GRUPNI PROGRAM Srijedom prema dogovoru (u ljetnom semestru)

GRUPNI PROGRAM Petkom KOŠARKA Petkom ODBOJKA Petkom PJEŠAČENJE BICIKLIRANJE ROLANJE

Utorkom 14.00–15.30 Srijedom 8.00–9.30 Četvrtkom 17.30–19.00

Rekreacijsko-športski centar Jarun, Jarun bb

PJEŠAČENJE (NA SLJEME) Subotom 9.00–12.00 Polazak ispred tunela: Nad Tunelom

10

RUKOMET Petkom 14.00–15.30 Športska dvorana Martinovka, Miramarska cesta bb

STOLNI TENIS Petkom 14.00–15.30 Športska dvorana Martinovka, Miramarska cesta bb

TENIS Uz prethodnu rezervaciju (tel. 01/6158 300) od 1. travnja

Društvo za športsku rekreaciju Trnje, Ul. grada Vukovara 236e

Page 156: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

156

PRAVILNIK O PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA HRVATSKIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (pročišćeni tekst – listopad 2015.) I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. Uvodna odredba

(1) Ovim se Pravilnikom o preddiplomskim i diplomskim studijima Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje ustrojavanje, izvođenje i pohađanje nastave na preddiplomskim i diplomskim studijima Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Hrvatski studiji). Njime se pobliže određuju vrste i razine studija, uvjeti upisa na studij, trajanje studija, status studenata, upis u višu godinu studija, uvjeti prijelaza, polaganje ispita, završetak studija i druga pitanja vezana uz ustroj i izvedbu preddiplomskih i diplomskih studija.

(2) Rad na Hrvatskim studijima temelji se na načelima Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu. (3) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste

li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod. II. STUDIJI

Članak 2. Vrste i razine studija

(1) Visoko se obrazovanje na Hrvatskim studijima provodi kroz sveučilišne studije. (2) Sveučilišni studiji izvode se na tri razine:

- preddiplomski studij, - diplomski studij, - poslijediplomski studij.

(3) Hrvatski studiji ustrojavaju i izvode preddiplomske, diplomske i poslijediplomske sveučilišne studije iz područja društvenih i humanističkih znanosti te interdisciplinarnog znanstvenog područja.

Članak 3.

Trajanje studija (1) Preddiplomski studij na Hrvatskim studijima izvodi se u trajanju od tri godine. (2) Do kraja preddiplomskoga studija student mora prikupiti najmanje 180 ECTS-bodova. (3) Preddiplomski studij osposobljava studente za diplomski studij te za obavljanje određenih

stručnih poslova. (4) Diplomski studij na Hrvatskim studijima izvodi se u trajanju od dvije godine. (5) Do kraja diplomskoga sveučilišnoga studija student mora prikupiti najmanje 120 ECTS-

bodova. (6) Ukupan broj bodova koji se stječu preddiplomskim i diplomskim studijem iznosi najmanje

300 ECTS-bodova. (7) Diplomski studij osposobljava studente za poslijediplomski studij te za obavljanje određenih

stručnih i znanstveno-istraživačkih poslova.

Page 157: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PRAVILNIK O PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA

157

Članak 4.

Studijski program (1) Sveučilišni studij ustrojava se sukladno studijskom programu koji je donijelo Znanstveno-

nastavno vijeće Hrvatskih studija, a potvrdio Senat Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Senat).

(2) Prijedlog studijskog programa mora biti u skladu s važećim propisima u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj, aktima Sveučilišta u Zagrebu i općim aktima Hrvatskih studija.

Članak 5.

Izmjene i dopune studijskog programa (1) Hrvatski studiji imaju pravo izmjene i dopune studijskih programa za koje su im nadležna

tijela izdala dopusnicu, uz odobrenje Senata i sukladno preporukama nadležnih tijela. (2) Izmjene i dopune studijskog programa za prvu godinu preddiplomskoga i diplomskoga

studija moraju biti donesene i objavljene na internetskoj stranici Hrvatskih studija prije raspisivanja natječaja za upis studenata u prvu godinu studija.

(3) Izmjene i dopune studijskog programa za ostale godine studija moraju biti donesene i objavljene na internetskoj stranici Hrvatskih studija najmanje dva mjeseca prije početka nove akademske godine.

Članak 6.

Izvedbeni plan nastave (1) Studij se izvodi prema izvedbenom planu nastave koji donosi Znanstveno-nastavno vijeće

Hrvatskih studija na prijedlog vijeća pojedinog odjela koji izvodi studij, a prije početka nastave u akademskoj godini na koju se izvedbeni plan nastave odnosi.

(2) Izvedbeni plan nastave je javan i usklađen s važećim propisima.

Članak 7. Izvođenje studija u suradnji s drugim visokim učilištima

Hrvatski studiji mogu neke studije, sukladno Pravilniku o ustroju i djelovanju Hrvatskih studija na osnovi posebnog ugovora, izvoditi u suradnji s drugim visokim učilištima i znanstvenim ustanovama.

Članak 8.

Način izvođenja studija (1) Na Hrvatskim studijima preddiplomski i diplomski studiji izvode se kao jednopredmetni i

dvopredmetni studiji. (2) U dvopredmetnoj kombinaciji studija oba predmeta studiraju se kao glavni predmeti.

Članak 9. Provedbeni dokumenti

Provedbeni dokumenti o studiju uključuju: - Informacijski paket, - Prijepis ocjena, - Dopunsku ispravu o studiju.

Page 158: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PRAVILNIK O PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA

158

Članak 10. Informacijski paket

Informacijski paket jest katalog predmeta. Njegov je cilj olakšati razumijevanje i usporedbu obrazovnih programa te dati potpune informacije o obrazovnim profilima, predmetima i sustavu studiranja. Informacijski se paket izrađuje na hrvatskom i engleskome jeziku i objavljuje se na internetskoj stranici Hrvatskih studija.

Članak 11.

Prijepis ocjena Prijepis ocjena je dokument na hrvatskom i engleskome jeziku kojim Hrvatski studiji, kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Sveučilište), pružaju detaljne podatke o realiziranom programu (iskazanom putem ECTS-bodova za svaki predmet) i postignutim rezultatima studenta. Uspjeh studenta iskazuje se na osnovi domaćeg sustava ocjenjivanja.

Članak 12.

Dopunska isprava o studiju Dopunska isprava o studiju javna je isprava na hrvatskom i engleskome jeziku koja se prilaže diplomi ili drugom dokumentu o završenoj određenoj razini visokog obrazovanja u svrhu pruža- nja detaljnog uvida u razinu, prirodu, sadržaj studija te sustav i pravila studiranja na Hrvatskim studijima. Sadržaj dopunske isprave o studiju propisuje ministar znanosti, obrazovanja i sporta, a njezin oblik propisuje Senat.

III. STUDENTI

Članak 13. Stjecanje statusa studenta

(1) Sukladno Statutu student može biti redovit, izvanredan ili student gost. (2) Osoba stječe status studenta upisom na Hrvatske studije. (3) Na Hrvatskim studijima osoba može studirati u statusu redovitoga studenta i studenta gosta.

Članak 14. Redovit student

Redoviti su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji na punoj nastavnoj satnici.

Članak 15.

Vrhunski sportaši i umjetnici (1) Prava i obveze redovitoga studenta koji ima status vrhunskog sportaša ili umjetnika

definirana su ugovorom o studiranju koji student sklapa prilikom upisa studija ili upisa u višu godinu studija.

(2) Student koji ima status vrhunskog sportaša dužan je na početku svake akademske godine studentskoj službi dostaviti novo rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora o kategorizaciji sportaša.

(3) Student koji tijekom studija izgubi status vrhunskog sportaša ima ona prava i obveze koje imaju svi ostali redoviti studenti.

(4) Redoviti studenti koji imaju status vrhunskog sportaša ili umjetnika imaju obvezu ostvariti najmanje 50 ECTS-bodova tijekom dvije akademske godine kako bi zadržali status redovi- toga studenta bez plaćanja participacije u troškovima studija. Ukoliko ne izvrše tu obvezu,

Page 159: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PRAVILNIK O PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA

159

prilikom upisa sljedeće godine imaju obvezu plaćanja maksimalnog iznosa participacije u troškovima studija.

Članak 16.

Student gost (1) Student gost je student drugog sveučilišta koji u okviru programa razmjene studenata

upisuje dijelove studijskoga programa na Hrvatskim studijima sukladno posebnom ugovoru. (2) Status studenta gosta traje najdulje jednu godinu. (3) Prava i obveze studenta gosta, način podmirivanja troškova njegova studija, mogućnost

nastavka studija na Sveučilištu i druga pitanja vezana uz status studenta gosta, uređuju se ugovorom s drugim sveučilištem.

Članak 17.

Troškovi studija (1) Troškovi redovitoga studija, djelomično ili u cijelosti, namiruju se sredstvima koje

osigurava Sveučilište. (2) Participacija studenta u troškovima studija određuje se ovisno o uspjehu tijekom studija. (3) Participacija u troškovima studija utvrđuje se odlukama nadležnih tijela Sveučilišta i

Hrvatskih studija.

Članak 18. Određivanje visine participacije u troškovima studija

(1) Studenti koji ne završe preddiplomski studij u roku od tri godine odnosno diplomski studij u roku od dvije godine obvezni su ponovno upisati i odslušati one predmete na kojima nisu ispunili sve predviđene obveze i ispuniti ostale obveze potrebne za završetak studija uključujući i izradu završnoga odnosno diplomskoga rada te platiti participaciju u troškovima studija po cijeni koja je za tu akademsku godinu utvrđena Pravilima participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Ukoliko su studenti izvršili sve obveze na predmetu osim završnoga ispita, obvezni su ponovno upisati nepoloženi predmet, zatražiti potpis te položiti završni ispit predviđen na tom studiju.

(2) Studenti diplomskih studija koji su tijekom redovitog trajanja diplomskog studija (dvije godine) položili sve ispite propisane studijskim programom i ispunili sve druge studentske obveze osim izrade i obrane diplomskoga rada mogu biti oslobođeni obveze plaćanja izrade i obrane diplomskog rada samo ukoliko isti obrane u roku od dva semestra koji slijede nakon semestra tijekom kojega su redovito upisali 4. semestar diplomskoga studija.

(3) Voditelj Hrvatskih studija na prijedlog Povjerenika za nastavu i studente donosi odluku o

oslobađanju od plaćanja participacije u troškovima studija za sljedeću akademsku godinu osobama temeljem zamolbe studenta s dokazima o korištenju dječjeg doplatka, dokaz da mjesečna primanja članova obitelji tijekom prethodne godine nisu prelazili 50 posto proračunske osnovice za socijalna davanja, dokaz da je student ili uzdržavatelj korisnik socijalne pomoći i u drugim opravdanim razlozima.

Članak 19.

Prava i obveze studenata (1) Prava i obveze studenta su:

Page 160: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PRAVILNIK O PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA

160

- redovito pohađati nastavu, izvršavati obveze predviđene studijskim programom i izvedbenim planom nastave te općim i pojedinačnim aktima Sveučilišta i Hrvatskih studija,

- sudjelovati u vrednovanju kvalitete nastave i nastavnika na način predviđen općim i pojedinačnim aktima Sveučilišta i Hrvatskih studija,

- upisivati viši semestar ili godinu studija ako su ispunjene sve obveze utvrđene studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom,

- polagati ispite na način i u rokovima kako je to određeno općim i pojedinačnim aktima Sveučilišta i Hrvatskih studija te

- dovršiti studij prema upisanom studijskom programu. (2) Student ima pravo:

- na kvalitetan studij i obrazovni proces prema odgovarajućem studijskom programu, - na kvalitetu nastavničkog kadra, - na slobodu mišljenja i iskazivanja stavova, - na sudjelovanje u znanstvenim i stručnim projektima sukladno svojim mogućnostima i

potrebama Sveučilišta ili Hrvatskih studija, - na upis predmeta i polaganje ispita iz tih predmeta na drugim sveučilišnim studijima

prema vlastitom izboru, a radi stjecanja dopunskih znanja, - na slobodan odabir nastavnika na onim predmetima na kojima više nastavnika izvodi

nastavu iz istog predmeta s istim nastavnim opterećenjem, - na konzultacije, - na odabir mentora za izradu završnog odnosno diplomskog rada ukoliko je njihova izrada

predviđena studijskim programom, - na korištenje knjižnice i ostalih resursa kojima raspolažu Sveučilište i Hrvatski studiji, - na sudjelovanje u odlučivanju na Sveučilištu i Hrvatskim studijima sukladno Statutu

Sveučilišta odnosno Pravilniku o ustroju i djelovanju Hrvatskih studija, - na uvid u opće akte Hrvatskih studija te zapisnike sjednica Znanstveno-nastavnog vijeća

Hrvatskih studija za dio koji se odnosi na odlučivanje o pitanja od posebnog interesa za studente,

- na prilagodbu nastave i nastavnih sadržaja njegovim sposobnostima i potrebama ukoliko to njegovo psihofizičko stanje zahtijeva,

- na metodičku, didaktičku i psihološku potporu te druge oblike savjetodavne potpore sukladno općim i pojedinačnim aktima Sveučilišta i Hrvatskih studija,

- na organizirane sportske aktivnosti s ciljem skladnog individualnog psihofizičkoga razvitka,

- na sudjelovanje u radu studentskih organizacija na Hrvatskim studijima, sukladno njihovim pravilima te

- na podnošenje pritužbi u slučaju povrede nekog od njegovih prava pročelniku Odjela studija na kojem student studira, a koji je dužan obavijestiti o tome nadležne osobe ili tijela Hrvatskih studija.

(3) Redoviti studenti imaju pravo na zdravstveno osiguranje, subvencioniranu prehranu, smještaj u studentskom domu te druga prava koja stječu u skladu s posebnim propisima.

(4) Student ima obveze: - poštivati opće akte Sveučilišta i Hrvatskih studija, - čuvati ugled i dostojanstvo Sveučilišta i Hrvatskih studija, studenata, nastavnika i drugih

pripadnika akademske zajednice te - ponašati se sukladno etičkom kodeksu pripadnika sveučilišne zajednice.

Page 161: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PRAVILNIK O PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA

161

Članak 20. Gubitak dijela prava redovitih studenata

Prava redovitih studenata utvrđuju se stečenim ECTS-bodovima, i to u trenutku upisa sljedeće akademske godine. Postignuta razina tih prava vrijedi do kraja upisane akademske godine.

Članak 21.

Prestanak statusa studenta (1) Status studenta prestaje:

- završetkom studija, - kada ne upiše sljedeći semestar odnosno akademsku godinu u za to predviđenom roku, - ispisom sa studija s danom izdavanja ispisnice, - ukoliko u dvjema akademskim godinama za redom nije stekao ukupno najmanje 35

ECTS-bodova, - isključenjem temeljem stegovne odluke Stegovnog suda koju izvršava Znanstveno-

nastavno vijeće Hrvatskih studija s danom kad rješenje o isključenju postane pravo- moćno,

- istekom vremena dvostruko duljega od propisanog trajanja studija, s time da se u vrijeme trajanja studija ne uračunava vrijeme mirovanja obveza studenta,

- ako ne položi ispit na način utvrđen člankom 71. stavkom 4. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i člankom 70. ovog Pravilnika.

- ukoliko student ne ostvari pravo na potpis iz istog predmeta niti nakon drugog upisa te ne ispuni obveze predviđene izvedbenim nastavnim planom za taj predmet.

(2) Studentu koji se dobrovoljno ispisao sa studija izdaje se ispisnica s naznakom vremena studiranja, ukupno stečenim ECTS-bodovima te popisom položenih ispita s pripadajućim ECTS-bodovima i postignutim ocjenama. O ispisu se unosi bilješka u studentsku ispravu.

(3) Studentu koji je ispisan sa studija temeljem stegovne odluke izdaje se ispisnica s naznakom vremena studiranja, ukupno stečenim ECTS-bodovima, popisom položenih ispita s pripada- jućim ECTS-bodovima i postignutim ocjenama te razlogom pokretanja stegovnog postupka i donesenom stegovnom odlukom. Podaci o ispisu i razlozima pokretanja stegovnog postupka i donesena stegovna odluka unose se u studentsku ispravu.

(4) Osoba koja je izgubila status studenta ne može upisati i nastaviti studij po istom studijskom programu na Hrvatskim studijima, niti može prijeći s toga studija na drugi studij s kojeg je već ispisana ili je izgubila pravo na studij.

(5) Osoba iz stavka 1. točke 5. koja je izgubila status studenta nema pravo nastavka studija niti ponovnog upisa studija na Hrvatskim studijima.

Članak 22.

Ispis sa studija i ispisnica (1) Ispis sa studija:

- student ima pravo ispisati se sa studija. - student podnosi Zamolbu za ispis Studentskoj službi. - prije podnošenja zamolbe student je dužan podmiriti sve financijske obveze prema

Hrvatskim studijima, vratiti zadužene knjige i opremu, a dokaz o tome je dužan priložiti uz zamolbu za ispis.

(1) Prilikom ispisivanja sa studija studentu se izdaje ispisnica kao što je to određeno stavcima 2. i 3. prethodnog članka. Ispisnica sadrži: - naziv visokog učilišta

Page 162: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PRAVILNIK O PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA

162

- ime i prezime studenta kojemu se ispisnica izdaje - naziv studija i studijsku godinu u koju je student bio upisan - akademsku godinu studija u kojoj je student zadnje bio upisan - popis položenih ispita - ocjene položenih ispita te ECTS-bodove položenih ispita.

(3) Iznimno za studente iz stavka 3. prethodnog članka u ispisnicu se unose i razlozi pokretanja stegovnog postupka te stegovna odluka.

Članak 23.

Studentska isprava (1) Studentska isprava se izdaje studentu prilikom upisa na Hrvatske studije i njome student

dokazuje svoj status. (2) U slučaju gubitka ili oštećenja studentske isprave, a na zahtjev studenta izdat će se duplikat

studentske isprave. Troškove izdavanja duplikata studentske isprave snosi student.

Članak 24. Iznimno uspješni studenti

(1) Status iznimno uspješnoga studenta utvrđuje voditelj Hrvatskih studija na prijedlog povjerenika za nastavu i studente te pročelnika odjela. Status iznimno uspješnoga studenta priznaje se studentu koji je ostvario 60 ECTS-bodova prema nastavnom planu i programu upisanog studija i kumulativno ispunjava najmanje 3 od sljedećih kriterija: - redovito upisivanje viših godina studija, i zadržavanje prosjeka ocjena najmanje 4,50

tijekom upisanih godina studija, - završavanje studija u vremenu propisanom zakonom ili kraćem s prosjekom ocjena

najmanje 4,50 - da je dobitnik Rektorove nagrade - da je bio uspješan demonstrator pozitivno evaluiran od strane predmetnog nastavnika - da je autor ili koautor znanstvenog ili preglednog rada u znanstvenom časopisu ili

recenziranom zborniku radova. (2) Iznimno uspješnom studentu voditelj Hrvatskih studija na prijedlog povjerenika za nastavu

i studente može odobriti završetak studija u vremenu kraćem od propisanog trajanja studija odnosno, povjerenik za nastavu i studente može mu odobriti upis više od 36 ECTS-bodova po semestru.

(3) Iznimno uspješnom studentu može se odobriti upis još jednog preddiplomskoga odnosno diplomskoga studija ukoliko zadovolji uvjete predviđene za upis na studij.

(4) Iznimno uspješnog studenta može se osloboditi od plaćanja participacije u troškovima drugog studija.

(5) Student koji želi utvrditi status iznimno uspješnog studenta podnosi povjereniku za nastavu i studente zamolbu za utvrđivanje statusa zajedno s dokazima o ispunjavanju kriterija navedenih stavkom 1. ovog članka.

Članak 25.

Pravo na mirovanje studentskih obveza (1) Pravo na mirovanje studentskih obveza student ima:

- za vrijeme trudnoće, - do godine dana starosti svog djeteta (ova odredba odnosi se jednako na studente očeve

kao i na studentice majke),

Page 163: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PRAVILNIK O PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA

163

- za vrijeme bolesti koja studenta sprječava u uspješnom studiranju tijekom akademske godine u trajanju od najmanje tri mjeseca,

- za vrijeme međunarodne razmjene ukoliko ona traje duže od 30 dana, a tijekom koje student ne stječe ECTS-bodove,

- iz drugih opravdanih razloga. (2) Odluku o pravu na mirovanje studentskih obveza donosi povjerenik za nastavu i studente

na temelju pismene zamolbe studenta temeljem ovog članka i akata Sveučilišta u Zagrebu. (3) Student mora podnijeti pismeni zahtjev te priložiti dokumentaciju o opravdanim razlozima

za pokretanje postupka mirovanja studentskih obveza povjereniku za nastavu i studente u roku od 30 dana od dana prestanka pohađanja nastave. Pod vjerodostojnom dokumentacijom smatra se potvrda o nemogućnosti ispunjavanja studentskih obveza izdana od strane nadležne ustanove.

(4) S obzirom na razloge pokretanja postupka mirovanja studentskih obveza povjerenik za nastavu i studente može odobriti mirovanje obveza u trajanju od jednog semestra ili jedne godine. Student ukupno ima pravo na mirovanje studentskih obveza do najviše dvije godine na preddiplomskom studiju odnosno najviše jedne godine na diplomskom studiju.

(5) Ukoliko nakon isteka roka određenoga stavkom 4. ovog članka i dalje postoje razlozi za mirovanje studentskih obveza, povjerenik za nastavu i studente može temeljem uvida u novodostavljenu dokumentaciju odrediti novi rok mirovanja studentskih obveza.

(6) Za vrijeme trajanja mirovanja studentskih obveza student može polagati ispite za koje ima ispunjene uvjete.

(7) Ukoliko se studijski program izmijenio tijekom vremena mirovanja studentskih obveza, student mora položiti razlikovne ispite i ispuniti druge obveze koje su uvedene izmjenama studijskog programa.

(8) Vrijeme mirovanja studentskih obveza ne računa se u ukupno trajanje studija.

Članak 26. Stegovna odgovornost studenta

U slučaju povrede Statuta, Pravilnika o ustroju i djelovanju Hrvatskih studija ili ovog Pravilnika protiv studenta se pokreće stegovni postupak sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti studenata.

IV. UPIS NA STUDIJ

Članak 27. Upisne kvote

Upisne kvote za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih i diplomskih studija na prijedlog Vijeća odjela utvrđuje Znanstveno-nastavno vijeće Hrvatskih studija, a potvrđuje Senat.

Članak 28.

Natječaj za upis (1) Upis na studij provodi se temeljem javnog natječaja koji raspisuje Senat u skladu sa

Statutom. (2) Natječaj za upis u prvu godinu preddiplomskog studija raspisuje Sveučilište najmanje šest

mjeseci prije početka nastave. (3) Natječaj za upis u prvu godinu diplomskog studija raspisuje Sveučilište najmanje mjesec

dana prije početka nastave.

Page 164: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PRAVILNIK O PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA

164

(4) Sadržaj natječaja za upis u prvu godinu studija na Hrvatske studije Sveučilišta u Zagrebu, sadrži podatke o: - uvjetima upisa - broju raspoloživih mjesta po studijima - podatke o razredbenom postupku i podnošenju prijave za sudjelovanje u razredbenom

postupku - kriterije selekcije (vrsta završene srednje škole odnosno vrsta završenog studija, uspjeh u

prethodnom školovanju, uspjeh na razredbenom ispitu, i dr.) - rokove za upis te - ostale relevantne podatke.

Članak 29.

Razredbeno povjerenstvo za upis na preddiplomske studije (1) Razredbeno povjerenstvo čine pročelnik ili zamjenik pročelnika svakog odjela Hrvatskih

studija te njegov predsjednik. (2) Predsjednik Razredbenog povjerenstva mora biti nastavnik izabran u znanstveno-nastavno

zvanje. (3) Članove i predsjednika Razredbenog povjerenstva imenuje Znanstveno-nastavno vijeće

Hrvatskih studija na prijedlog pročelnikā odjelā. (4) Razredbeno povjerenstvo vrši pripremu i provedbu razredbenog postupka za upis na

preddiplomske studije. (5) Razredbeno povjerenstvo podnosi izvješće o rezultatima upisa studenata Znanstveno-

nastavnom vijeću Hrvatskih studija.

Članak 30. Razredbeno povjerenstvo za upis na diplomske studije

(1) Razredbeno povjerenstvo čine pročelnik ili zamjenik pročelnika svakog odjela Hrvatskih studija te njegov predsjednik.

(2) Predsjednik Razredbenog povjerenstva mora biti nastavnik izabran u znanstveno-nastavno zvanje.

(3) Članove i predsjednika Razredbenog povjerenstva imenuje Znanstveno-nastavno vijeće Hrvatskih studija na prijedlog pročelnikā odjelā.

(4) Razredbeno povjerenstvo vrši pripremu i provedbu razredbenog postupka za upis na diplomske studije.

(5) Razredbeno povjerenstvo podnosi izvješće o rezultatima upisa studenata Znanstveno- nastavnom vijeću Hrvatskih studija.

Članak 31.

Pravo prijave na natječaj za upis na preddiplomske studije Pravo prijave na natječaj za upis na preddiplomske studije imaju osobe koje su završile srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od najmanje četiri godine, koje su položile državnu maturu i udovoljavaju ostalim uvjetima u skladu s važećim propisima.

Članak 32.

Pravo prijave na natječaj za upis na diplomske studije Pravo prijave na natječaj za upis na diplomske studije imaju: - osobe koje su završile preddiplomski sveučilišni studij - osobe koje su završile diplomski sveučilišni studij

Page 165: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PRAVILNIK O PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA

165

- osobe koje su završile integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij - osobe koje su završile dodiplomski sveučilišni studij ustrojen sukladno zakonskim

propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Članak 33.

Razredbeni postupak za upis na preddiplomske i diplomske studije (1) Izbor između kandidata za upis na preddiplomski studij obavlja se razredbenim postupkom. (2) Razredbenim postupkom za upis u preddiplomske studije vrednuje se uspjeh u srednjoj

školi, uspjeh na državnoj maturi i eventualno dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti te posebna postignuća.

(3) Znanstveno-nastavno Vijeće na prijedlog Vijeća odjela za svaku akademsku godinu donosi Odluku o uvjetima upisa na prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih studija Hrvatskih studija u skladu s uvjetima upisa Sveučilišta u Zagrebu.

(4) Osoba koja nije prošla razredbeni prag ne ostvaruje pravo na upis. (5) Razredbenim se postupkom za upis u diplomske studije vrednuje:

- prosjek ocjena na prethodno završenoj razini visokog obrazovanja - broj prikupljenih ECTS-a na prvoj razini studija - duljina trajanja prethodno završene razine studija.

Članak 34.

Pravo prigovora (1) Kandidat za upis na studij isključivo na osobni zahtjev ima pravo uvida u rezultate

razredbenog postupka i ostalu natječajnu dokumentaciju. (2) Kandidat ima pravo podnijeti prigovor na provedbu razredbenog postupka u roku od 24 sata

od trenutka objavljivanja rezultata razredbenog postupka. (3) Razredbeno je povjerenstvo dužno razmotriti prigovor kandidata u roku od 24 sata od

trenutka zaprimanja prigovora. (4) Ukoliko kandidat nije zadovoljan odgovorom Razredbenog povjerenstva, ima pravo u roku

od 24 sata od trenutka zaprimanja odgovora Razredbenog povjerenstva podnijeti ponovljeni prigovor voditelju Hrvatskih studija odnosno u njegovom odsustvu povjereniku za nastavu i studente.

(5) Voditelj Hrvatskih studija odnosno povjerenik za nastavu i studente dužan je odgovoriti kandidatu u roku od 24 sata od trenutka zaprimanja prigovora.

(6) Odgovor voditelja Hrvatskih studija odnosno povjerenika za nastavu i studente smatra se konačnim i obvezujućim i nakon njega više nije moguće podnositi prigovore.

Članak 35.

Pravo na upis u prvu godinu preddiplomskog studija (1) Upis na preddiplomski studij provodi se nakon završenog postupka testiranja i utvrđivanja

rang liste kandidata. (2) Osoba ostvaruje pravo na upis u prvu godinu preddiplomskog studija ukoliko je prešla

razredbeni prag, a sukladno rang listi. (3) Osoba koja nije prešla razredbeni prag nema pravo na upis u prvu godinu preddiplomskog

studija. (4) Osoba koja je ostvarila pravo na upis mora se upisati u roku predviđenom za upis koji je

objavljen na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Hrvatskih studija, u protivnome gubi pravo na upis.

Page 166: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PRAVILNIK O PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA

166

Članak 36.

Pravo na upis u prvu godinu diplomskog studija (1) Upis na diplomski studij provodi se nakon završenog natječajnog postupka. (2) Osoba ostvaruje pravo na upis na diplomski studij sukladno uvjetima i kriterijima

utvrđenima u natječaju za upis studenata u prvu godinu diplomskog studija. (3) Osobe iz točke 1. članka 32. ovog Pravilnika koje su završile preddiplomski studij ostvaruju

pravo na upis na diplomski studij ukoliko su priložile kompletnu dokumentaciju o završenom preddiplomskom studiju.

(4) Osobe iz točke 2. članka 32. ovog Pravilnika ostvaruju pravo na upis na diplomski studij ukoliko su priložile kompletnu dokumentaciju o završenom dodiplomskom sveučilišnom studiju.

(5) Osobe iz točke 2. članka 32. ovog Pravilnika ostvaruju pravo na upis na diplomski studij ukoliko su priložile kompletnu dokumentaciju o završenom integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju.

(6) Strani državljani i osobe bez državljanstva koje nisu trajno naseljene u Republici Hrvatskoj upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani uz obvezu plaćanja studija sukladno Zakonu i općim aktima Sveučilišta.

(7) Državljani zemalja Europske unije upisuju se pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani.

Članak 37.

Obveza polaganja razlikovnih ispita Osobama iz prethodnog članka ovog Pravilnika koje su ostvarile pravo na upis na diplomski studij, a nisu završile preddiplomski studij ustrojen u istom znanstvenom području, polju, odnosno grani (u daljnjem tekstu: srodan) u kojoj je ustrojen i diplomski studij za koji su ostvarile pravo na upis, može se propisati polaganje razlikovnih ispita koji se ne plaćaju u opsegu i prema dinamici koju propiše Vijeće pojedinog odjela.

V. PRIJELAZ S DRUGIH STUDIJA

Članak 38. Pravo prijelaza studenata s drugih visokih učilišta

(1) Prijelaz studenata sa srodnih sveučilišnih studija istoga stupnja sa sveučilišta u Republici Hrvatskoj obavlja se na temelju rješenja o priznavanju prikupljenih ECTS-bodova koje izdaje ECTS koordinator.

(2) Povjerenik za nastavu i studente može za osobe iz stavka 1. ovog članka na prijedlog vijeća odjela koji izvodi dotični studij propisati prikupljanje dodatnih ECTS-bodova odnosno ispu- njavanje diferencijalnih uvjeta.

(3) Student koji studira na sveučilištu izvan Republike Hrvatske stječe pravo prijelaza po postupku utvrđenom posebnim zakonom i uz uvjete koje odredi povjerenik za nastavu i studente, uz prethodno mišljenje ECTS-koordinatora i vijeća odjela koji izvodi dotični studij.

Članak 39.

Uvjeti prijelaza studenata s drugih visokih učilišta (1) Student može podnijeti zahtjev za prijelaz nakon završene prve godine studija. (2) Student može podnijeti zahtjev za prijelaz u zadnjih pet radnih dana prije početka nastave u

sljedećoj akademskoj godini. Vrijeme podnošenja zahtjeva za prijelaz posebno se navodi i u

Page 167: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PRAVILNIK O PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA

167

kalendaru nastave i ispita koji se objavljuje na službenim mrežnim stranicama Hrvatskih studija. Zahtjevi predani izvan propisanog roka neće se razmatrati.

(3) Ukoliko je student koji podnosi zahtjev za prijelaz upisao prvi put prvu godinu studija mora na visokom učilištu s kojega želi prijeći steći uvjete za prelazak u višu godinu studija prije podnošenja zahtjeva za prijelaz.

(4) Student koji podnosi zahtjev za prijelaz ne smije ponavljati godinu odnosno drugi put upisi- vati istu godinu studija u trenutku podnošenja zahtjeva za prijelaz.

(5) Student koji podnosi zahtjev za prijelaz mora zadovoljiti uvjete za upis u višu godinu studija na visokom učilištu s kojega prelazi odnosno ukoliko su upisi u sljedeću godinu studija izvršeni prije roka u kojem student može podnijeti zahtjev za prijelaz na Hrvatske studije, student mora prvi puta upisati tu godinu studija.

(6) U trenutku podnošenja zahtjeva za prijelaz u drugu godinu studija na Hrvatskim studijima student ne smije imati prosjek ocjena niži od 3,50 te mora imati ostvarenih najmanje 60 ECTS-bodova tijekom prve godine studija iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom za tu godinu studija.

(7) Ukoliko je student koji podnosi zahtjev za prijelaz upisao treću godinu studija u trenutku podnošenja zahtjeva za prijelaz ne smije imati prosjek ocjena niži od 3,50 te mora imati stečenih najmanje 120 ECTS-bodova tijekom prve dvije godine studija.

(8) Iznimno prijelaz se može odobriti onim studentima koji ne zadovoljavaju uvjete iz stavaka 3.–7. ovog članka ukoliko je prijelaz potreban zbog teže bolesti, preseljenja obitelji ili nekog drugog opravdanog razloga.

(9) O opravdanim razlozima odlučuju voditelj Hrvatskih studija, na prijedlog povjerenika za nastavu i uz mišljenje ECTS-koordinatora.

Članak 40.

Potrebni dokumenti Uz zahtjev za prijelaz student je dužan priložiti prijepis ocjena s brojem prikupljenih ECTS-bodova sa studija ovjeren od strane visokog učilišta koje izvodi studij i presliku studentske isprave (indeksa) te po potrebi ostale dokumente koje zatraže Hrvatski studiji tijekom odlučivanja o prijelazu.

Članak 41.

Odluka o prijelazu (1) Odluku o prijelazu donosi voditelj Hrvatskih studija na prijedlog povjerenika za nastavu i

studente. (2) Ispiti položeni na prethodnom matičnom visokom učilištu uvode se u evidenciju s izvornim

nazivom položenih predmeta s izvornim ocjenama i izvorno stečenim ECTS-bodovima. (3) Studentima kojima se odobri prijelaz s drugog visokog učilišta na Hrvatske studije može

biti određen uvjet polaganja razlikovnih ispita prema opsegu i dinamici određenoj odlukom o prijelazu.

Članak 42.

Upis prijelaznika Student prijelaznik mora se upisati do završetka upisnog roka odnosno u roku od 8 dana od primitka rješenja o prijelazu.

Članak 43.

Prijelaz studenta Hrvatskih studija sa studija na studij

Page 168: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PRAVILNIK O PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA

168

(1) Studenti Hrvatskih studija koji žele prijeći na drugi studij na Hrvatskim studijima imaju pravo prijelaza uz uvjet ponovnog prolaska razredbenog postupka te uz uvjet prelaska bodovnog praga.

(2) Student iz stavka 1. ovog članka upisuje se na studij u okviru posebno propisane upisne kvote za tu kategoriju studenata sukladno uspjehu postignutom na razredbenom ispitu. Iznimno kvotu za ovu kategoriju studenata određuje Znanstveno-nastavno vijeće na prijedlog vijeća pojedinog odjela.

(3) Studenti koji prelaze na drugi studij uz uvjet ponovnog prolaska razredbenog postupka plaćaju maksimalnu participaciju u troškovima studija sukladno važećim propisima.

(4) Prijelaz s dvopredmetnoga studija na jednopredmetni studij tako da student zadrži samo jedan studij iz kombinacije dvopredmetnih studija moguć je isključivo nakon završene prve godine studija, odnosno pri upisu u drugu godinu studija.

(5) Student iz stavka 4. ovog članka ima pravo prijelaza na početku sljedeće akademske godine pod uvjetom da je tijekom prethodne godine studija ispunio sve uvjete propisane studijskim programom za upis u višu godinu na oba studija i tako prikupio 60 ECTS-bodova.

(6) Student iz stavka 4. ovog članka podnosi zamolbu za prijelaz i priznavanje položenih pred- meta povjereniku za nastavu i studente, koji odluku o zamolbi donosi na osnovi konzultacija s pročelnicima dotičnih odjela, a po potrebi, i s dotičnim predmetnim nastavnicima.

(7) Student iz stavka 4. ovog članka koji je ispunio uvjete za prijelaz s dvopredmetnoga na jednopredmetni studij oslobođen je plaćanja 2. godine studija.

VI. NASTAVA

Članak 44. Vrste nastave

(1) Nastava se izvodi u obliku predavanja, seminara i vježba. (2) Ostale su vrste nastave radne grupe, studentska praksa terenska nastava, pomoć studenata

demonstratora, istraživački rad te nastavničke, tutorske i mentorske konzultacije. (3) Nastava pojedinog nastavnog predmeta u pravilu se izvodi unutar jednog semestra.

Članak 45. Mjesto održavanja nastave

(1) Nastava se održava u prostorijama Hrvatskih studija u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

(2) Iznimno, nastavnici mogu od voditelja Hrvatskih studija tražiti odobrenje za izvođenje pojedinih oblika ili dijelova nastave i izvan prostora Hrvatskih studija ukoliko za to ne postoje nužni i dostatni uvjeti u prostoru Hrvatskih studija.

Članak 46.

Obvezni predmeti (1) Nastava se izvodi u vidu obveznih i izbornih predmeta. (2) Obvezne predmete student je dužan pohađati i odslušati u akademskoj godini i semestru

prema studijskom programu odnosno izvedbenom planu nastave. (3) Predmet iz kojega nije položio ispit odnosno ispunio sve obveze student je dužan ponovno

upisati u studentsku ispravu (indeks) i u sljedećoj godini. Ukoliko student nije ispunio sve obveze predviđene predmetom, dužan je ponovno pohađati predavanja i ispuniti uvjete za pristupanje ispitu.

Članak 47.

Page 169: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PRAVILNIK O PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA

169

Izborni predmeti (1) Izborne predmete studenti izabiru sami unutar ponude izbornih predmeta svog studija prema

uvjetima dotičnog studijskog programa odnosno izvedbenog plana nastave. (2) Izborni predmet postaje obvezan za studenta koji ga upiše. Jednom upisani izborni predmet

student je dužan odslušati i izvršiti sve obveze s tog predmeta, uključujući i ispit prema uvjetima dotičnog studijskog programa odnosno izvedbenog plana nastave.

(3) Iznimno, ukoliko iz opravdanih objektivnih razloga (npr. kolizija u satnici) student ne može izvršiti obveze predviđene izbornim predmetom, može odjaviti odabrani izborni predmet u Službi za nastavu i studentske poslove u prva dva tjedna nastave određenog predmeta upisanog u tekućoj akademskoj godini.

Članak 48.

Izborni predmeti s drugih studija na Hrvatskim studijima (1) Studenti preddiplomskih sveučilišnih studija Hrvatskih studija u semestru mogu odslušati

najviše jedan izborni predmet i jedan obavezan predmet s istog studija na koji nisu upisani, koje odredbe se ne odnose na studente diplomskih studija i iznimno uspješne studente.

(2) Iznimno, studenti mogu odslušati više od jednog predmeta s drugog studija ukoliko to omogućuje studijski program.

(3) Predmet iz stavka 1. ovog članka može se na upisanom studiju vrednovati kao izborni predmet ili kao zajednički predmet ukoliko je to predviđeno studijskim programom.

(4) Ispit koji je položen na drugom studiju može se priznati kao položen samo u slučaju da je student ispisan sa studija na kojem je ispit položen i upisan na studij na kojem traži priznavanje.

Članak 49.

Predmeti s drugih visokih učilišta (1) Student koji je upisao i položio neki predmet na drugim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu

ili na bilo kojem drugom sveučilištu u Republici Hrvatskoj, može zatražiti priznavanje tog ispita pod uvjetom da je položeni predmet sukladan studijskom programu odnosno izvedbenom planu nastave te da za njega postoji prepoznatljiva ECTS vrijednost.

(2) Odluku o priznavanju ECTS-bodova stečenih sukladno odredbama stavka 1. ovog članka donosi povjerenik za nastavu i studente s obzirom na ukupno potreban broj ECTS-bodova za predmete unutar dotičnog studijskog programa, a na prijedlog vijeća odjela koji izvodi taj studij.

(3) Ukupan broj ECTS-bodova tijekom studija iz predmeta koji se slušaju izvan studijskih programa Hrvatskih studija ne smije prelaziti 30 ECTS-bodova na preddiplomskom i 15 ECTS-bodova na diplomskom studiju. Student može u skladu sa studijskim programom i uz odobrenje pročelnika pojedinih odjela i ECTS koordinatora, kao izborne predmete, upisivati predmete drugih sveučilišnih studija. Student je dužan izvršiti prijavu izbornog predmeta u Službi za studentske poslove najkasnije dva tjedna od početka nastave u zimskom odnosno ljetnom semestru prilaganjem ovjerenog obrasca od strane visokog učilišta na kojem će slušati izborni predmet, kao i potpisa i mišljenja pročelnika odjela te povjerenika za nastavu i studente o priznavanju u određenu grupu izbornih predmeta.

Članak 50.

Veličina grupe za izvođenje izbornog predmeta (1) Izborni predmet (radna grupa) se izvodi ukoliko se na predmet prijavilo najmanje 15

studenata.

Page 170: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PRAVILNIK O PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA

170

(2) Na predmetima unutar kojih se nastava izvodi u obliku seminara i/ili vježba, u nastavi može sudjelovati maksimalno 20 studenata.

(3) Maksimalan ili minimalan broj studenata može biti veći ili manji od broja utvrđenoga stavcima 1. i 2. uz posebno odobrenje voditelja Hrvatskih studija ili povjerenika za nastavu i studente.

Članak 51.

Opterećenje studenata (1) ECTS-bodovi predstavljaju brojčanu vrijednost pridodanu pojedinom predmetu koja

označava rad studenata potreban za ispunjavanje svih predviđenih obveza na predmetu uključujući i polaganje ispita odnosno vrijeme potrebno za postizanje ciljeva programa izraženih u terminima očekivanih ishoda učenja i stečenih kompetencija.

(3) Redoviti student u jednom semestru može upisati između 25 i 35 ECTS-bodova, a sukladno studijskom programu.

(3) ECTS-bodovi stječu se isključivo nakon uspješnog ispunjavanja svih predviđenih obveza i primjene prikladnih metoda za procjenjivanje postizanja definiranih ishoda učenja.

Članak 52.

Pohađanje nastave i ostvarivanje prava na potpis (1) Studenti su dužni redovito pohađati nastavu. (2) Nastavnik prati redovitost pohađanja nastave. (3) Kriteriji na temelju kojih nastavnik utvrđuje redovitost pohađanja nastave su javni i

navedeni su u izvedbenom planu nastave i programu studija za svaki predmet. (4) Potpisom predmetnog nastavnika na kraju semestra potvrđuje se da je student pohađao

nastavu i izvršio predviđene obveze na pojedinom predmetu. (5) Ukoliko student nema potpis predmetnog nastavnika o urednom pohađanju nastave i

izvršenju svih obveza na kraju semestra, nema pravo polaganja ispita iz tog predmeta već mora ponovno upisati taj predmet, pohađati predavanja i izvršiti sve obveze predviđene Izvedbenim nastavnim planom.

(6) Ukoliko student ponovno ne ispuni obveze predviđene izvedbenim nastavnim planom za taj predmet gubi pravo studija.

Članak 53.

Izostanak s nastave (1) Jedan nastavni termin sastoji se od dva nastavna sata, iznimno od jednog nastavnog sata ako

je to predviđeno studijskim programom odnosno izvedbenim nastavnim planom. (2) Jedan nastavni sat traje 45 minuta. (3) Izostanak s jednog nastavnog termina broji se kao jedan izostanak.

Članak 54. Evidencija nastave

Održana se nastava evidentira u elektroničkom ili pisanom obliku.

Članak 55. Studenti demonstratori

(1) Nastavnici predlažu studenta demonstratora za pojedini predmet Vijeću odjela u rokovima i prema kriterijima propisanima općim aktom Hrvatskih studija.

Page 171: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PRAVILNIK O PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA

171

(2) Obveza studenta demonstratora je pomaganje nastavniku u izvođenju nastave ili sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu. Student demonstrator ne smije samostalno držati nastavu ili sudjelovati u ispitivanju ostalih studenata.

(3) Studente demonstratore imenuje Znanstveno-nastavno vijeće na prijedlog Vijeća odjela s kojim bi student demonstrator surađivao, najkasnije mjesec dana nakon početka nastave.

(4) Student demonstrator obavlja svoj posao bez novčane naknade. (5) Studentu demonstratoru izdaje se potvrda o odrađenoj demonstraturi po završetku

akademske godine tijekom koje je student bio demonstrator.

Članak 56. Napredovanje i zaostajanje kroz studij

(1) Za redoviti upis 2. godine studija studenti moraju ostvariti najmanje 60 ECTS-bodova u 1. nastavnoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom.

(2) Za uvjetan upis 2. godine studija studenti moraju ostvariti od 50 do 59 ECTS-bodova u 1. nastavnoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom.

(3) Za redoviti upis 3. godine studija studenti moraju ostvariti najmanje 60 ECTS-bodova u 2. nastavnoj godini iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom te ukupno tijekom 1. i 2. godine ostvariti najmanje 120 ECTS-bodova. Studenti također moraju položiti sve upisane, obvezne i izborne predmete s 1. godine studija.

(4) Za uvjetan upis 3. godine studija studenti moraju ostvariti od 50 do 59 ECTS-bodova u 2. nastavnoj godini iz predmeta predviđenih izvedbenim nastavnim planom te ukupno na 1. i 2. godini studija ostvariti najmanje 110 ECTS-bodova. Studenti također moraju položiti sve upisane, obvezne i izborne predmete upisane tijekom 1. godine studija.

(5) Student koji je ostvario manje od 60 ECTS-bodova iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom za upisanu godinu studija dužan je ne položene predmete iz prethodne godine studija ponovno upisati i položiti te izvršiti druge obveze do kraja semestra u kojem se izvode ti predmeti.

(6) Ako student nije ispunio sve obveze predviđene izvedbenim nastavnim planom za taj predmet, dužan je ponovno odslušati predmet.

(7) Ako je student izvršio sve obveze osim položenog završnog ispita dužan je u tekućoj akademskoj godini osigurati potpis o izvršenim obvezama na tom predmetu.

(8) Student koji u dvije uzastopne akademske godine ne ostvari minimalno 35 ECTS-bodova gubi status studenta i pravo na završetak upisanog studija na Hrvatskim studijima.

(9) Student iz stavka 2. koji nije položio ne položene ispite s prethodne studijske godine i izvršio sve obveze u roku koji se propisuje stavkom 3. mora ponovo upisati tu godinu.

(10) Student koji nije izvršio obveze propisane studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom te je prikupio manje od 50 ECTS-bodova tijekom jedne studijske godine mora ponovo upisati tu godinu.

(11) Student može samo dva puta upisati istu godinu studija. (12) Ukoliko ni nakon drugog upisa iste godine studija student nije izvršio obveze na toj godini,

studija gubi pravo studiranja na tom studiju.

Članak 57. Nastava tjelesne i zdravstvene kulture

(1) Nastava iz tjelesne i zdravstvene kulture izvodi se kao obvezna nastava tijekom 1. i 2. godine preddiplomskog studija.

Page 172: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PRAVILNIK O PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA

172

(2) Student može, ukoliko želi, sudjelovati u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture tijekom cijelog studija.

(3) Nastava tjelesne i zdravstvene kulture nema opterećenje izraženo u ECTS-bodovima. VII. ISPITI

Članak 58. Ispitni rokovi

(1) Ispitni rokovi su: zimski, ljetni i jesenski. (2) Predmetni nastavnik može održavati provjere znanja tijekom cijele akademske godine te se

mora držati kalendara ispitnih rokova. (3) Ispitu može pristupiti student koji je zadovoljio sve propisane obveze utvrđene izvedbenim

nastavnim planom. (4) Student koji nije izvršio obveze propisane izvedbenim nastavnim planom iz pojedinog pred-

meta ne može pristupiti ispitu. (5) Nastavnik je obvezan u jednom ispitnom roku odrediti najmanje dva termina za održavanje

ispita. Razmak između ponuđenih termina mora biti najmanje sedam (7) dana. (6) Ispiti mogu biti teorijski i praktični. (7) Ispiti mogu biti pisani, usmeni, ili pisani i usmeni. (8) Nastavnik je dužan određivati termin i održavati ispitni rok za predmet tako dugo dok

studenti imaju pravo prijave za određeni ispit.

Članak 59. Mjesto održavanja ispita

Nastavnik je dužan održavati ispite u nastavnim prostorijama Hrvatskih studija u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Članak 60.

Kalendar i raspored ispita (1) Kalendar ispita objavljuje se na oglasnoj ploči odnosno internetskoj stranici Hrvatskih

studija na početku svake akademske godine. (2) Raspored polaganja ispita objavljuje se na oglasnoj ploči, na internetskoj stranici Hrvatskih

studija i u ISVU.

Članak 61. Ocjene

(1) Uspjeh studenata na ispitu i drugim provjerama znanja izražava se sljedećim ocjenama: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2) i nedovoljan (1).

(2) Prolazne ocjene su: izvrstan, vrlo dobar, dobar i dovoljan. (3) Ocjena nedovoljan (1) neprolazna je i upisuje se samo u evidenciju. (4) Uspjeh studenta na predmetu izražava se nacionalnom skalom ocjenjivanja (ocjena od 1 do

5) i po potrebi ECTS skalom ocjenjivanja (ocjenom od A do F) u sustavu ECTS: - ocjena izvrstan (5) odgovara ocjeni A u skali ECTS i obrnuto, - ocjena vrlo dobar (4) odgovara ocjeni B u skali ECTS i obrnuto, - ocjena dobar (3) odgovara ocjeni C u skali ECTS i obrnuto, - ocjena dovoljan (2) odgovara ocjeni D u skali ECTS, a ocjene D i E u skali ECTS prevode

se u ocjenu dovoljan (2), - ocjena nedovoljan (1) odgovara ocjeni F u skali ECTS, a ocjene F i FX u skali ECTS

prevode se u ocjenu nedovoljan (1).

Page 173: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PRAVILNIK O PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA

173

(5) Ocjenu nastavnik unosi u studentsku ispravu indeks i ISVU odnosno u Potvrdu o stečenim ECTS-bodovima, zajedno s ECTS-bodovima koje je student stekao na osnovi tog predmeta.

(6) Prosječna ocjena iskazuje se zaokruživanjem na drugu decimalu.

Članak 62. Ocjenjivanje

(1) Svaka studentska obveza propisana studijskim programom u okviru koje se provjeravaju studentova postignuća, znanje ili vještine i za koju se dodjeljuje numerička ocjena ili oznaka položio/izvršio svoje obveze, u svjetlu ovog Pravilnika smatra se ispitom.

(2) Završnim, odnosno diplomskim radom student završava studij, a konačna ocjena se utvrđuje temeljem pismenog rada za preddiplomski studij i pismenog rada i usmene obrane ili prezentacije rada na diplomskom studiju.

Članak 63.

Provjera postignuća i znanja studenta (1) Postignuća studenata provjeravaju se i ocjenjuju tijekom cijelog semestra, a konačna ocjena

utvrđuje se na ispitu. (3) Ocjene postignuća studenta tijekom semestra u pojedinim oblicima nastave uračunavaju se

u konačnu ocjenu predmeta postignutu na ispitu i/ili drugim provjerama, navedenim u stavku 1. članka 62.

(3) Nastavnik će ocijeniti ispit studenta ocjenom nedovoljan (1) i kada student: - napusti prostoriju u kojoj se održava pismeni dio ispita ili odustane od već započetog

usmenog ispita, - nakon pismenog dijela ispita ne pristupi usmenom dijelu ispita u određenom roku,

ukoliko je usmeni dio ispita predviđen, - zbog nedoličnog ponašanja, smetanja drugih studenata ili korištenja nedopuštenih poma-

gala bude udaljen s ispita, - nije pristupio ispitu niti ga je odjavio najmanje 24 sata prije predviđenog ispitnog roka.

(4) Student koji nije položio pismeni dio ispita nema pravo polaganja usmenog dijela ukoliko je usmeni dio ispita predviđen, osim u slučaju kada se ispit održava pred Povjerenstvom u skladu s čl. 71. st. 4. Statuta.

(5) Pismeni dio ispita može biti eliminacijski osim u slučaju kada se ispit održava pred Povjerenstvom u skladu s čl. 40. st. 5. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i čl. 71. st. 4. Statuta, u tom slučaju student ima pravo i na usmeni ispit.

Članak 64.

Javnost ispita (1) Svi ispiti su javni. (2) Student ima pravo zahtijevati osiguranje javnosti na ispitu ili ne pristupiti polaganju

usmenog ispita dok mu se javnost ne osigura. (3) Kriteriji ocjenjivanja pismenih ispita moraju biti javno objavljeni i poznati studentima prije

pristupanja pismenom ispitu. (4) Student ima pravo uvida u ocijenjeni rad pismenog dijela ispita.

Članak 65. Prijava ispita

(1) Student prijavljuje polaganje ispita kroz ISVU ili prijavnicom za ispit.

Page 174: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PRAVILNIK O PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA

174

(2) Student je obvezan prijaviti ispit najkasnije 5 radnih dana prije održavanja ispita, student koji prijavljuje ispit preko ISVU obvezan je ispit prijaviti najkasnije 2 dana odnosno 48 sati prije termina održavanja ispita.

(3) Nastavnik nije dužan na ispit primiti studenta koji nije prijavio ispit u za to predviđenom roku.

Članak 66.

Odjava ispita (1) Student može odjaviti polaganje ispita najkasnije 24 sata prije dana određenog za polaganje

ispita i u tom slučaju smatrat će se da ispit nije niti prijavio. (2) Studentu koji ne odjavi ispit nastavnik će u ispitnom listu upisati „nije pristupio ispitu“,

odnosno 0 u Nastavničkom portalu te je time student evidentiran kao da na tom ispitnom roku nije zadovoljio.

Članak 67.

Pristup ispitu tijekom redovnog ispitnog roka U svakom redovitom ispitnom roku postoje za svaki predmet najmanje dva ispitna termina ukoliko ne postoji mogućnost provjere znanja tijekom semestra. Razdoblje između izlazaka na ispit iz istog predmeta u redovitom ispitnom roku najmanje je sedam (7) dana.

Članak 68.

Objava rezultata ispita (1) Nastavnik je dužan priopćiti studentu rezultat usmenog ispita odmah po održanom ispitu, a

rezultat pismenog dijela ispita najkasnije u roku od minimalno tri do maksimalno pet radnih dana od dana ispita.

(2) Nastavnik je dužan obavijestiti studenta o postignutom uspjehu na ispitu prije upisa ocjene u studentsku ispravu (indeks), potvrdu o stečenim ECTS-bodovima ili ISVU.

(3) Pravo uvida u ispitnu dokumentaciju ima student i druga osoba koja dokaže da za to ima pravni interes.

Članak 69.

Žalba na rezultate ispita (1) Student koji nije zadovoljan postignutom konačnom ocjenom na ispitu može u roku od 24

sata od održanog usmenog ispita odnosno objave ocjene pismenog ispita žalbom zatražiti polaganje ispita pred nastavničkim povjerenstvom.

(2) Nastavnik je dužan obavijestiti studenta o postignutom uspjehu na ispitu prije upisa ocjene u studentsku ispravu (indeks), potvrdu o stečenim ECTS-bodovima i ISVU.

(3) Voditelj Hrvatskih studija imenuje nastavničko povjerenstvo od 3 člana u roku od 24 sata od primitka žalbe.

(4) Predsjednik nastavničkog povjerenstva mora biti nastavnik izabran u istoj znanstvenoj grani kao predmetni nastavnik.

(5) Nastavnik čijom ocjenom student nije bio zadovoljan ne može biti imenovan za predsjednika nastavničkog povjerenstva.

(6) Voditelj Hrvatskih studija određuje vrijeme i mjesto polaganja ispita. (7) Ponovljeni ispit mora se održati u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja žalbe studenta. (8) U slučaju žalbe na pismeni dio ispita, nastavničko povjerenstvo je dužno pred studentom

ponovno ocijeniti njegov pismeni ispit. (9) Nastavničko povjerenstvo donosi odluku većinom glasova.

Page 175: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PRAVILNIK O PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA

175

(10) Odluka nastavničkog povjerenstva o ispitu je konačna.

Članak 70.

Broj izlazaka na ispit (1) Ispit se iz istog predmeta može polagati najviše četiri puta. (2) Četvrti put polaže se pred nastavničkim povjerenstvom koje imenuje voditelj Hrvatskih

studija. (3) Predsjednik nastavničkog povjerenstva ne može biti nastavnik kod kojeg je student

posljednji put negativno ocijenjen. (4) Predsjednik nastavničkog povjerenstva mora biti nastavnik izabran u nastavno ili

znanstveno- nastavno zvanje. (5) Povjerenstvo ocjenjuje sve dijelove ispita: pismeni, usmeni ili pismeni i usmeni.

Nastavničko povjerenstvo odlučuje većinom glasova. (6) Odluka nastavničkog povjerenstva je konačna. (7) Student koji četvrti put nije položio ispit iz istog predmeta, obvezan je ponovno upisati i

odslušati taj predmet, a polaganju ispita ne može pristupiti prije nego što ga ponovno odsluša.

(8) Ako student i nakon ponovljenog upisa predmeta ne položi ispit, gubi pravo studiranja na upisanom studiju na Hrvatskim studijima.

Članak 71.

Povjeravanje održavanja ispita U slučaju dulje spriječenosti predmetnog nastavnika voditelj Hrvatskih studija dužan je povjeriti održavanje ispita drugom nastavniku izabranom u znanstveno-nastavno zvanje u istom znanstvenom polju ili grani kao predmetni nastavnik.

Članak 72.

Ispitna evidencija (1) O uspjehu na ispitu vodi se službena evidencija sukladno Zakonu, Statutu Sveučilišta i

Pravilniku o vođenju evidencija o studentima visokih učilišta (Narodne novine, broj 9/05). (2) Prijavnice održanih ispita i ispunjene ispitne liste nastavnik je dužan predati studentskoj

referadi u roku od pet radnih dana od dana završenog ispitnog roka odnosno nastavnik je dužan unijeti ocjenu u ISVU u roku od pet radnih dana od dana završenog ispitnog roka.

(3) U slučaju nepodudarnosti ocjene unijete u studentsku ispravu (indeks) i ISVU ocjena će se uskladiti pregledom ispitne knjige, studentske isprave (indeksa) i ISVU, a ocjenu će na temelju činjenica donijeti predmetni nastavnik.

VIII. OSIGURANJE KVALITETE NASTAVE

Članak 73. Osiguranje kvalitete nastave

Za osiguranje kvalitete studija zaduženo je Povjerenstvo za osiguranje kvalitete čiji je rad reguliran posebnim aktom Sveučilišta i Hrvatskih studija.

Članak 74.

Studentska evaluacija

Page 176: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PRAVILNIK O PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA

176

Hrvatski studiji provode studentsku evaluaciju putem studentske ankete ili na drugi primjeren način. Studentska evaluacija jedan je od oblika provođenja osiguranja kvalitete nastave. Rezultati ankete služe planiranju znanstveno-nastavne djelatnosti Hrvatskih studija.

IX. ZAVRŠETAK STUDIJA

Članak 75. Završni rad

(1) Preddiplomski studij završava polaganjem svih ispita i izvršenjem ostalih studijskih obveza predviđenih studijskim programom te izradom završnog rada.

(2) Tema završnog rada mora biti iz znanstvenog polja ili grane u kojem odnosno u kojoj je ustrojen studij koji student završava. Student dvopredmetnoga studija piše samo jedan završni rad na jednom od studija.

(3) Završni rad po svom sadržaju mora pokazati studentovo razumijevanje teme i njegovu sposobnost samostalnog korištenja literature.

(4) Student za izradu završnog rada tijekom 5. semestra studija izabire mentora i prijavljuje temu na za to propisanom obrascu.

(5) Nastavnik može biti mentor ako je izabran u nastavno ili znanstveno-nastavno zvanje. Nastavnici u suradničkim zvanjima mogu biti sumentori pri izradi završnog rada.

(6) Mentora i temu potvrđuje Vijeće odjela na prijedlog studenta i uz suglasnost dotičnog nastavnika.

(7) Mentor određuje temu završnog rada, nadzire njegovu izradu i ocjenjuje ga. (8) Po svom opsegu završni rad može imati od 28000 do 45000 znakova (16 do 20 kartica). (9) Završni se rad predaje mentoru u tiskanom obliku na hrvatskom jeziku i na latiničnom

pismu. Za pohranu u knjižnici jedan primjerak završnog rada mora biti predan u spiralnom uvezu, a jedan u elektroničkoj inačici na CD-ROM-u u PDF formatu.

(10) Završni rad može biti pisan na jednom od stranih jezika uz suglasnost mentora. (11) Student ocijenjen ocjenom nedovoljan (1) nije obranio završni rad. (12) Student koji je ocijenjen ocjenom nedovoljan (1) mora u sljedećoj akademskoj godini

prijaviti novu temu završnog rada. (13) Ocjenu i ECTS-bodove mentor upisuje u studentsku ispravu (indeks) i, unosi ih u ISVU te

ih zajedno sa zapisnikom o obrani završnog rada i s radom u tiskanom i/ili elektroničkom obliku predaje u studentsku službu.

Članak 76.

Diplomski rad (1) Diplomski studij završava polaganjem svih ispita i izvršenjem ostalih studijskih obveza

predviđenih studijskim programom te pisanjem i obranom diplomskog rada. (2) Tema diplomskog rada mora biti iz znanstvenog polja ili grane u kojem odnosno u kojoj je

ustrojen studij koji student završava. Student dvopredmetnoga studija piše samo diplomski rad na jednom od studija.

(3) Diplomski rad po svom sadržaju mora pokazati studentovo poznavanje teme, sposobnost samostalnog istraživanja, korištenja literature i primjenu znanstvene i stručne metodologije.

(4) Pravo pristupa obrani diplomskog rada student stječe nakon što je prethodno položio sve propisane ispite te izvršio ostale obveze predviđene studijskim programom Zakonom i ovim Pravilnikom.

(5) Student za izradu diplomskog rada tijekom 3. semestra studija izabire mentora i prijavljuje temu na za to propisanom obrascu

Page 177: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PRAVILNIK O PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA

177

(6) Nastavnik može biti mentor ako je izabran u nastavno ili znanstveno-nastavno zvanje. Nastavnici u suradničkim zvanjima mogu biti sumentori pri izradi diplomskog rada.

(7) Mentora i temu potvrđuje Vijeće odjela na prijedlog studenta i uz suglasnost dotičnog nastavnika.

(8) Mentor nadzire izradu diplomskog rada i sudjeluje u radu Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(9) Povjerenstvo ima tri člana, a predsjednik Povjerenstva ne smije biti mentor studenta. Predsjednik povjerenstva mora biti nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju, a ostali članovi mogu biti i nastavnici u nastavnim i suradničkim zvanjima.

(10) Po svom opsegu diplomski rad može imati od 90000 do 130000 znakova s razmacima (50 do 70 kartica)

(11) Diplomski se rad predaje mentoru na hrvatskom jeziku i na latiničnom pismu. Nakon što student dobije potvrdu od mentora da rad može biti stavljen u proceduru za obranu, student predaje četiri uvezana primjerka diplomskog rada (potpisanih od mentora) u referadu za diplomske studije. Jedan primjerak mora biti tvrdo ukoričen, a ostala tri primjerka u spiralnom uvezu. Tvrdo ukoričeni primjerak zajedno s elektroničkom inačicom na CD-ROM-u u PDF formatu, student predaje za knjižnicu.

(12) Diplomski rad može biti pisan na jednom od stranih jezika uz suglasnost mentora. (13) Rok za usmenu obranu diplomskog rada, koji utvrđuje predsjednik Povjerenstva, može biti

najviše 30 dana od dana kad je rad dostavljen Povjerenstvu. (14) Pisani diplomski rad kao i usmena obrana diplomskog rada mora biti ocijenjena prolaznom

ocjenom većine članova Povjerenstva. Ako je pisani rad ili usmena obrana diplomskog rada ocijenjena negativno (1), student je dužan izraditi novi diplomski rad.

(15) Ocjenu i ECTS-bodove mentor upisuje u studentsku ispravu (indeks) i unosi ih u ISVU te ih zajedno sa zapisnikom o obrani diplomskog rada te s radom u tiskanom i/ili elektroničkom obliku predaje u studentsku službu.

Članak 77.

Isprava o završetku studija (1) Po završetku preddiplomskog i diplomskog studija studentu se izdaje diploma o završetku

studija. (2) Uz diplomu studentu se izdaje i dopunska isprava o studiju. (3) Diploma odnosno diploma izdaje se na hrvatskom jeziku. Iznimno, na zahtjev studenta,

može biti izdana na nekom drugom jeziku.

Članak 78. Javna promocija

Studentu se diploma o završenoj diplomskoj razini obrazovanja uručuje na javnoj promociji. Diplomu studentima uručuje Voditelj Hrvatskih studija na javnoj promociji. U slučaju spriječenosti, diplome uručuje zamjenik Voditelja ili jedan od povjerenika Voditelja.

X. NAGRADE

Članak 79. Vrsta nagrada

(1) Studenti za svoj rad, postignute rezultate tijekom studija, kao i doprinos afirmaciji Sveučilišta i Hrvatskih studija mogu dobiti sljedeće nagrade: - Rektorovu nagradu, - nagradu voditelja Hrvatskih studija za najbolje studentske radove,

Page 178: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PRAVILNIK O PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA

178

- nagradu voditelja Hrvatskih studija za najboljeg studenta. (2) Studenti mogu biti nagrađeni i drugim oblicima nagrađivanja koji su definirani ovim

Pravilnikom.

Članak 80. Rektorova nagrada

(1) Rektorova nagrada dodjeljuje se za najbolje studentske radove znanstvenog ili stručnog karaktera i umjetnička ostvarenja svake godine.

(2) Pravo natjecanja imaju svi studenti. (3) Hrvatski studiji imenuju povjerenstvo za izbor najboljih radova, a konačnu odluku o dodjeli

Rektorove nagrade, koja se sastoji iz novčanog dijela i povelje, donosi Rektor na prijedlog posebnog povjerenstva.

(4) Nagrade studentima uručuje Rektor u skladu s odredbama Pravilnika o Rektorovoj nagradi.

Članak 81. Nagrada voditelja Hrvatskih studija za najboljeg studenta

(1) Nagrada za najboljeg studenta Hrvatskih studija dodjeljuje se studentu završne godine na svakom od studija na Hrvatskim studijima, i to za postignute izvrsne rezultate i uspjeh tijekom cjelokupnog trajanja studija svake akademske godine.

(2) Odluku o najboljem studentu donosi Vijeće odjela prema posebno utvrđenim kriterijima. (3) Nagrada za najboljeg studenta je novčana i u obliku povelje. (4) Nagradu uručuje voditelj Hrvatskih studija prigodom obilježavanja Dana Hrvatskih studija.

Članak 82. Drugi oblici nagrađivanja studenata

Studenti za aktivnosti koje ne spadaju u studentsko opterećenje mogu biti nagrađeni dodjeljivanjem priznanja voditelja Hrvatskih studija. U takve aktivnosti spadaju: - uređivanje studentskog stručnog časopisa, - organiziranje stručne/znanstvene konferencije, - sudjelovanje u radu okruglog stola (izlaganje), - izlaganje na stručnom skupu, - izlaganje na znanstvenoj konferenciji, - objavljen rad u stručnom časopisu/zborniku, - objavljen rad u časopisu (knjizi) s međunarodnom recenzijom, - sudjelovanje u nastavi kao studentski demonstrator, - sudjelovanje u terenskoj nastavi, - sudjelovanje u stručnom usavršavanju (škola) uz mentorstvo, - stručni rad na terenu uz mentorstvo (iskapanje, istraživanje arhiva, stažiranje, znanstveno

istraživanje...), - sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima koje značajno pridonose stručnom

usavršavanju, - sudjelovanje u aktivnostima kojima se promiču Hrvatski studiji i koji pridonose kvaliteti

studiranja na Hrvatskim studijima. XI. STUDENTSKI ZBOR I DRUGE STUDENTSKE ORGANIZACIJE

Članak 83. Podružnica studentskog zbora

Page 179: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PRAVILNIK O PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA

179

(1) Podružnica studentskog zbora je nestranačko i nepolitičko tijelo, u radu kojega sudjeluju svi studenti Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

(2) Ustrojstvo i djelovanje Podružnice studentskog zbora utvrđuje se posebnim pravilnikom koji mora biti usklađen sa Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (Narodne novine, broj 71/07).

Članak 84.

Druge studentske organizacije (1) Studenti imaju pravo na ustrojavanje strukovnih, športskih i drugih nepolitičkih i

neprofitabilnih udruga na Hrvatskim studijima i izvan. (2) Da bi se ustanovila pojedina strukovna organizacija studenata potrebno je da udruga ima

evidentirano najmanje 30 članova iz redova studenata te ima svoja pravila djelovanja, potvrđena od Znanstveno-nastavnog vijeća.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 85. Obveza primjene povoljnijih propisa

Ako je zakonom ili na njemu utemeljenim propisima ostvarivanje nekog prava redovitog studenta uređeno drukčije od minimalnih uvjeta utvrđenih ovom Pravilnikom, primjenjivat će se odredbe toga zakona ili na njemu utemeljenih propisa.

Članak 86. Primjena

(1) Ovaj Pravilnik primjenjuje se na sve studente upisane na Hrvatske studije koji studiraju na studijima ustrojenim sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

(2) Na studente koji su upisali studije ustrojene sukladno Zakonu o visokim učilištima primjenjuje se Pravilnik o ustroju i načinu izvedbe dodiplomskog studija na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

(3) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskih studija, a primjenjuje se od akademske godine 2013./2014.

Članak 87.

Odredbe Pravilnika se mijenjaju i dopunjavaju na način istovjetan njegovu donošenju.

Članak 88. Izmjene i dopune pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu stupaju na snagu 8 (osmog) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskih studija.

Zagreb, 20. listopada 2015. Klasa: 640-01/15-2/70 Ur. broj: 380-1/1-15/15-14

Voditelj Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Josip Talanga, v.r.

Izmjene i dopune pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu objavljene su na oglasnoj ploči Hrvatskih studija 21. listopada 2015. Pravilnik je u gornjem tekstu na snazi od 29. listopada 2015.

Page 180: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PRAVILNIK O PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA

180

NAPOMENE Senat Sveučilišta u Zagrebu osnovao je 10. prosinca 2019. Fakultet hrvatskih studija kao samostalnu pravnu osobu. Sukladno tomu, Fakultet hrvatskih studija visoko je učilište, sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Ustrojbene jedinice Fakulteta od siječnja 2017. godine ne zovu se odjeli, nego odsjeci. Voditelj iz navedenoga Pravilnika sada je dekan Fakulteta hrvatskih studija, povjerenik je prodekan, a pročelnik odjela sada je pročelnik odsjeka. Sukladno odluci Senata od 10. prosinca 2019. gornji se pravilnik primjenjuje do drukčijega uređenja pravila studiranja na Fakultetu hrvatskih studija.

ODLUKA O STUDENTSKIM ISPRAVAMA

Na temelju članka 81. stavka 1. i članka 86. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 , 60/15 i 131/17), članka 5. stavka 1. Pravilnika o studenskoj ispravi (Narodne novine, br. 90/14), članka 51. stavka 2. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (od 25. veljače 2005., 22. listopada 2009., 10. studenoga 2015. i 28. rujna 2017.), Odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu o grafičkom dizajnu studentske iskaznice (klasa 602-04/15-13/3, ur. broj 380-020/173-15-12 od 2. srpnja 2015.), Odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu o promjeni statusa Sveučilišnoga centra Hrvatski studiji u Sveučilišni odjel Hrvatski studiji od 17. siječnja 2017. (klasa 602-04/16-29/2, ur. broj 380-020/173-17-15), Odluke o imenovanju privremenih tijela Sveučilišnoga odjela Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu od 17. siječnja 2017. (klasa 602-04/16-29/2, ur. broj 380-020/173-17-16), 28. rujna 2017. (klasa 602-04/16-29/2, ur. broj 380-020/173-17-22), 14. studenoga 2017. (klasa 602-04/16-29/2, ur. broj 380-020/173-17-25) i 27. veljače 2018. (klasa 602-04/18-11/05, ur. broj 380-040/1-18-1), članka 30. Pravilnika o ustroju i djelovanju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od 12. rujna 2005. i 30. rujna 2008., koji se primjenjuje sukladno Odluci Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija od 30. siječnja 2017. (klasa 640-01/2-17-0002, ur. broj 380-1/1-17-002), privremeno Znanstveno-nastavno vijeće Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu na 12. sjednici u XXVI. akademskoj godini održanoj 12. rujna 2018. donijelo je

O D L U K U O S T U D E N T S K I M I S P R A V A M A

Članak 1.

(1) Hrvatski studiji izdaju studentske isprave svim svojim studentima svih razina studija sukladno odredbama zakona i pravilnika o studentskoj ispravi.

(2) Studentske isprave su indeks i studentska iskaznica (iksica).

Članak 2. (1) Hrvatski studiji koriste indeks u svrhu propisanu zakonom (isprava u koju se unose

prolazne ocjene) i za vlastite potrebe (evidencija nazočenja nastavi, potpisa, ispita i dr.) (2) Indeks Hrvatskih studija pravokutnoga je oblika, veličine 19 x 10,5 cm, tvrdo ukoričen u

korice tamnoplave boje, sadržava 23 stranice, a unutarnje stranice označene su rednim brojevima.

(3) Svi izdani indeksi vrijede kao isprava do prestanka ili gubitka studentskoga statusa

Page 181: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

PRAVILNIK O PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA

181

njegova nositelja.

Članak 3. (1) Studentska iskaznica izdaje se za cjelokupno razdoblje studiranja na Hrvatskim studijima

Sveučilišta u Zagrebu. (2) Studentska iskaznica izdaje se i studentu koji na Hrvatskim studijima studira u okviru

međunarodnoga programa mobilnosti. (3) Studentska iskaznica prestaje vrijediti:

- prestankom statusa studenta na visokom učilištu koje ju je izdalo, zbog razloga utvrđenih zakonom kojim se uređuje sustav visokoga obrazovanja ili općim aktom visokoga učilišta;

- prijave gubitka ili krađe studentske iskaznice; - uništenjem; - u slučaju da student nije upisao akademsku godinu ili semestar studija sukladno aktima

Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskih studija.

Članak 4. (1) Naknada za izradu zamjenske studentske iskaznice iznosi 100 kn (stotinu kuna). (2) Naknada za izradu zamjenskoga indeksa iznosi 200 kn (dvjesta kuna).

Članak 5.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje se primjenjivati Odluka o studentskoj ispravi od 27. siječnja 2015. (klasa 640-01/15-2/23, ur. broj 380-1/1-15-13).

(2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. U Zagrebu, 12. rujna 2018. Klasa: 640-01/18-2/0009 Ur. broj: 380-1/1-18-023

Pročelnik Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu izv. prof. dr. sc. Mario Grčević, v. r.

Page 182: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

182

KUĆNI RED

Temeljem članka 15. Pravilnika o ustroju i djelovanju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (listopad 2008.), dana 27. studenoga 2009., voditelj Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu donio je

Kućni red Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

I. BORAVAK U PROSTORIJAMA HRVATSKIH STUDIJA

1. U glavnoj zgradi i ostalim objektima Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Hrvatski studiji) smiju boraviti radnici i suradnici Hrvatskih studija, studenti drugi korisnici nastavnih, bibliotečnih, arhivskih i drugih usluga Hrvatskih studija, osobe pozvane na Hrvatske studije i stranke koje rješavaju pitanja vezana uz rad i djelatnost Hrvatskih studija. Ostalim osobama dopušteno je boraviti u prostorijama Hrvatskih studija samo po odobrenju odgovornih osoba. Odgovorne osobe su Voditelj Hrvatskih studija, glavni tajnik Hrvatskih studija te povjerenik za nastavu i studente.

2. Osobe koje nisu radnici, suradnici ili studenti Hrvatskih studija dužne su prilikom ulaska u glavnu zgradu Hrvatskih studija javiti se osobi koja evidentira ulaske u glavnu zgradu i izlaske iz nje te istu izvijestiti o vrsti posjeta i osobi koju posjećuju. O posjetima se vodi pisana evidencija, koja se dostavlja službi za opće, pravne i kadrovske poslove, gdje se urudžbira i arhivira.

3. U slučaju štrajka, prosvjeda, istrage nadležnih tijela koja se provodi u zgradi Hrvatskih studija, nemira, ratnih i drugih izvanrednih okolnosti sve osobe koje ulaze u glavnu zgradu i druge objekte Hrvatskih studija bit će legitimirane od strane zaštitara, čuvara ili druge ovlaštene osobe. Identitet osobe utvrđuje se uvidom u njenu osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu s fotografijom.

4. Ulaz u zgradu Hrvatskih studija strogo je zabranjen: a. naoružanim osobama, b. osobama pod utjecajem opojnih droga i alkohola, c. osobama koje remete javni red i mir d. osobama za koje postoji osnovana sumnja da će boravak u prostorijama Hrvatskih studija

zloporabiti za primjenu nasilja, remećenje rada Hrvatskih studija ili neku drugu zloporabu.

U slučaju da u prostorije Hrvatskih studija uđe naoružana civilna osoba, dužna ih je napustiti odmah po usmenom upozorenju bilo kojeg radnika Hrvatskih studija. Policijski službenik može obavljati službenu dužnost na Hrvatskim studijima isključivo uz pisanu suglasnost rektora Sveučilišta u Zagrebu.

5. U slučajevima u kojima postoji izravna opasnost da u prostorije Hrvatskih studija uđe neka od osoba opisanih u točki 4. ovoga Kućnoga reda, Voditelj Hrvatskih studija i druge odgovorne osobe imaju pravo donijeti mjere kojima se njezin ulazak onemogućuje.

6. Znanstveni skupovi, tribine i i drugi javni skupovi na kojima sudjeluju i osobe izvan Hrvatskih studija, mogu se održavati u prostorijama Hrvatskih studija samo uz pisano odobrenje Voditelja.

7. U prostorijama Hrvatskih studija zabranjeno je: a. svako političko djelovanje, održavanje skupova političkih stranaka radi promidžbe,

vođenje kampanje ili drugih stranačkih aktivnosti, b. prodaja opojnih droga, alkohola i duhanskih proizvoda,

Page 183: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KUĆNI RED HRVATSKIH STUDIJA

183

c. konzumiranje duhanskih i drugih proizvoda te konzumacija opojnih droga i alkohola, d. boravak osoba koje konzumiraju opojne droge i alkohol u prostorijama Hrvatskih studija

ili su pod utjecajem istih, e. organiziranje i održavanje igara za novac, igara na sreću, kartaških i ostalih igara

neprimjerenih ponašanju članova akademske zajednice, f. otuđivanje i oštećivanje pokretne i nepokretne imovine Hrvatskih studija g. uznemiravanje radnika, suradnika i studenata Hrvatskih studija te svako ometanje

njihovih radnih aktivnosti. U slučaju kršenja pravila ponašanja navedenih u točki 7. Kućnoga reda, počinitelj je dužan na poziv radnika Hrvatskih studija prekinuti započetu radnju i napustiti prostorije Hrvatskih studija.

8. U slučaju kršenja pravila ponašanja navedenih u točki 7. podtočki f) počinitelj je dužan Hrvatskim studijima nadoknaditi počinjenu štetu.

9. Hrvatski studiji otvoreni su od ponedjeljka do petka od 8.00 do 21.00 sati, iznimno subotom i nedjeljom.

II. UREDOVNO RADNO VRIJEME

10. Pod uredovnim radnim vremenom podrazumijeva se vrijeme održavanja nastave prema satnici koju određuju Hrvatski studiji, vrijeme predviđeno za održavanje ispita i drugih nastavnih aktivnosti, vrijeme potrebno za znanstveno-istraživačku djelatnost, vrijeme utvrđeno za rad sa studentima i strankama, vrijeme održavanja službenih sastanaka, skupova i sličnih aktivnosti s točno utvrđenim početkom i završetkom rada.

11. Uredovno radno vrijeme studentske službe za rad sa studentima preddiplomskih i diplomskih studija je ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 10.00 do 12.30, te utorkom od 13.00 do 15.30 sati.

12. Uredovno radno vrijeme administrativnih služba za rad sa strankama je svakoga radnoga dana od 10.00 do 14.00 sati. Pod izrazom „stranka“ podrazumijeva se osoba koja nije radnik, nastavnik ili student Hrvatskih studija.

13. O promjeni uredovnoga vremena odlučuje Voditelj posebnom odlukom.

III. PONAŠANJE U UČIONICAMA, PREDAVAONICAMA, HODNICIMA I VANJSKOM PROSTORU

14. U učionicama, predavaonicama, hodnicima i vanjskom prostoru Hrvatskih studija ne smije se stvarati buka, niti koristiti uređaji koji stvaraju buku, osim ako nisu u funkciji nastave ili rada.

15. Predavaonice i učionice smiju se koristiti samo za predavanja i učenje. U ostale se svrhe mogu koristiti samo uz pisano odobrenje Voditelja.

16. Najstrože je zabranjeno pušenje u svim prostorijama Hrvatskih studija. 17. Najstrože je zabranjeno konzumiranje opojnih droga i alkohola u prostorijama Hrvatskih

studija. 18. Zabranjeno je konzumiranje hrane i pića u predavaonicama i učionicama Hrvatskih studija.

IV. OGLAŠAVANJE

19. Plakati i druge obavijesti Hrvatskih studija smiju se stavljati samo na za to predviđena mjesta u prostorijama Hrvatskih studija.

Page 184: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

KUĆNI RED HRVATSKIH STUDIJA

184

20. Plakati i druge obavijesti vanjskih subjekata (pravnih ili fizičkih) mogu se stavljati na određena mjesta u prostorije Hrvatskih studija samo uz odobrenje ovlaštenih osoba iz točke 1. ovoga Kućnoga reda.

V. KORIŠTENJE RADNOGA PROSTORA

21. Radne prostorije Hrvatskih studija koriste se isključivo za obavljanje osnovne djelatnosti Hrvatskih studija. Iznimno, Voditelj može dati suglasnost na korištenja radnih prostorija i za druge svrhe, no uvijek u skladu s važećim aktima Sveučilišta u Zagrebu i Pravilnika o ustroju i djelovanju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

22. Protiv radnika ili studenta Hrvatskih studija koji se ne pridržava odredaba ovoga Kućnoga reda pokrenut će se stegovni postupak sukladno odredbama općih akata o stegovnoj odgovornosti na Hrvatskim studijima.

23. Ovaj Kućni red objavljen je na oglasnoj ploči Hrvatskih studija dana 27. studenoga 2009. i primjenjuje se s danom objave.

Voditelj Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak, v. r.

Page 185: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

185

SLUŽBE I TIJELA FAKULTETA HRVATSKIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (stanje na dan 1. listopada 2021.) Dekan izv. prof. dr. sc. Ivo Džinić Prodekani Prodekan za nastavu i studente: doc. dr. sc. Dario Vučenović Prodekan za znanost:

ć

Prodekan za poslovanje: Prodekanica za karijerni razvoj i cjeloživotnu naobrazbu: doc. dr. sc. Lovorka Brajković Prodekan za međunarodnu suradnju: doc. dr. sc. Wollfy Krašić Čelnici ustrojbenih jedinica Pročelnik Odsjeka za demografiju i hrvatsko iseljeništvo: doc. dr. sc. Stjepan Šterc Pročelnik Odsjeka za filozofiju i kulturologiju: prof. dr. sc. Mislav Kukoč Pročelnik Odsjeka za komunikologiju: prof. dr. sc. Danijel Labaš Pročelnica Odsjeka za kroatologiju: prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković Pročelnica Odsjeka za odgojno-obrazovne znanosti: doc. dr. sc. Katarina Dadić Pročelnica Odsjeka za povijest: prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol Pročelnica Odsjeka za psihologiju: doc. dr. sc. Jelena Maričić Pročelnik Odsjeka za sociologiju: prof. dr. sc. Stipan Tadić

Obnašateljica dužnosti voditelja Centra za učenje hrvatskoga jezika: prof. dr. sc. Sanja Vulić Predstojnica Knjižnice: Ružica Bešlić Grbešić, prof., dipl. bibl. Koordinatori i voditelji ECTS-koordinator: doc. dr. sc. Dario Vučenović Koordinator studija hrvatskoga latiniteta: doc. dr. sc. Marko Jerković Koordinatorica izvedbe nastave stranih jezika: dr. sc. Lucia Miškulin Saletović Koordinatorica nastavne i nastavničke prakse studenata Fakulteta hrvatskih studija pod

vodstvom mentora u školama: doc. dr. sc. Katarina Dadić Koordinatorica za studente s invalidnošću: Ana Petak, mag. psych. ISVU-koordinatorica: Danijela Vnučec Grdović, prof. Voditeljica Savjetovališta: doc. dr. sc. Lovorka Brajković Voditelj poslijediplomskoga doktorskoga studija filozofije: doc. dr. sc. Sandro Skansi Voditeljica poslijediplomskoga doktorskoga studija kroatologije: doc. dr. sc. Karolina Vrban

Zrinski Voditeljica poslijediplomskoga doktorskoga studija povijesti: doc. dr. sc. Vlatka Vukelić

prof. dr. sc. Stjepan Ćosić izv. prof. dr. sc. Ivan Balabani

Predstojnik Znanstvenoga zavoda: prof. dr. sc. Ante Cović

Page 186: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

SLUŽBE I TIJELA FAKULTETA HRVATSKIH STUDIJA

186

Filozofija, Hrvatski komparativni studij Croaticum i Studij društva. Godine 1996. pokrenuti su

Dekanat Dekanov ured: Lidija Zorić, prof., voditeljica Pisarnice; Sanja Blažević, stručna referentica;

mr. sc. Petar Marija Radelj, dekanov savjetnik za organizacijska, kadrovska i programska pitanja

Tajništvo: Tomislav Vodička, prof., glavni tajnik Računalna služba: Darko Čokor, dipl. ing. el., voditelj Služba za nakladništvo: Branko Ivanda, prof., voditelj Služba za nastavu i studente: Josip Papak, mag. hist. et mag. educ. hist., voditelj Služba za održavanje: Snježana Habric Služba za pravne i kadrovske poslove: Josipa Kanjir, dipl. iur. Služba za računovodstvo i financije: Marina Ivelić, oec., voditeljica Služba za znanost i projekte: Tea Cacović, mag. Ured za ECTS: Danijela Vnučec Grdović, prof., voditeljica

T I J E L A Fakultet U pravnom prometu djeluje pod nazivom: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. U visokoškolskom prometu ustanova djeluje pod nazivom: Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu te, osobito u unutarsveučilišnom prometu, pod skraćenim nazivom: Fakultet hrvatskih studija. Sjedište je Fakulteta u Zagrebu, Borongajska cesta 83d. Ustanova se na latinskom zove: Universitas studiorum Zagrabiensis, Studia Croatica. Ustanova se na engleskom zove: University of Zagreb, Faculty of Croatian Studies. Ustanova se na francuskom zove: Université de Zagreb, Faculté des études croates. Ustanova se na njemačkom zove: Universität Zagreb, Fakultät für kroatische Studien. Ustanova se na talijanskom zove: Università di Zagabria, Facoltà di studi croati. Ustanova se na kastilskom zove: Universidad de Zagreb, Facultad de Estudios Croatas. Ustanova se na poljskom zove: Uniwersytet Zagrzebski, Wydział Studiów Chorwackich. Ustanova se na češkom zove: Univerzita v Záhřebu, Fakulta chorvatských studií. Ustanova se na slovačkom zove: Univerzita v Záhrebe, Fakulta chorvátskych štúdií. Ustanova se na slovenskom zove: Univerza v Zagrebu, Fakulteta za hrvaške študije. Ustanova se na ruskom zove: Загребский университет, факультет хорватских исследований. Ustanova se na ukrajinskom zove: Загребський університет, факультет хорватських студій. Ustanova se na staroslavenskom zove: sveuyiliwte v[ zagreb; fakultet[ hr[vatskih[ studii [Sveučilište vъ Zagrebê, Fakultetъ hrьvatskihъ studii]. Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu nastao je kao dovršenje inovativnoga projekta razvijanja hrvatskih studija na Sveučilištu u Zagrebu, koji je 16. studenoga 1992. godine pokrenut pod imenom Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva.

Godine 1993. dvosemestralni sveučilišni studij prerasta u Hrvatske studije – Studia Croatica Sveučilišta u Zagrebu, koji izvode četverogodišnji sveučilišni studij s tri studijska smjera:

Page 187: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

SLUŽBE I TIJELA FAKULTETA HRVATSKIH STUDIJA

187

dodiplomski studijski programi novinarstva i povijesti, a 1998. i psihologije. Godine 2005. postojeći studijski smjerovi preustrojeni su prema bolonjskom modelu u dvostupne preddiplomske i diplomske studije. Godine 2007. započeo je studij latinskoga jezika, a 2011. i hrvatskoga latiniteta. Godine 2019. uveden je integrirani studij demografije i hrvatskoga iseljeništva. Od godine 2005. djeluje poslijediplomski doktorski studij kroatologije, a od 2009. i doktorski studiji filozofije i povijesti. Hrvatski komparativni studij Croaticum promijenio je naziv u studij hrvatske kulture (1996.), studij društva u studij sociologije (1996.), studij novinarstva u studij komunikologije (2005.), studij hrvatske kulture u studij kroatologije (2008.) i preddiplomski studij filozofije u preddiplomski studij filozofije i kulture (2018.). Hrvatski studiji od 24. studenoga 1995. do 16. siječnja 2017. djeluju kao sveučilišni centar, a od 17. siječnja 2017. do 9. prosinca 2019. kao sveučilišni odjel. Dana 10. prosinca 2019. provedena je statusna promjena sveučilišnoga odjela u fakultet i osnovana je javna ustanova Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Djelatnosti Fakulteta jesu:

1. ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih studija, iznimno i stručnih studija, cjeloživotne naobrazbe i drugih oblika poučavanja, proučavanja i izobrazbe akademske razine, u znanstvenim područjima humanističkih i društvenih znanosti te u interdisciplinarnom području znanosti,

2. znanstveno-istraživačka i stručna djelatnost u znanstvenim područjima humanističkih i društvenih znanosti, te u interdisciplinarnom području znanosti s posebnim fokusom na kroatološku, kulturološku, povijesnu, filološku, filozofsku, sociološku, informacijsko-komunikacijsku, demografsku, iseljeničku, identitetsku, psihologijsku, palijativnu i odgojno-obrazovnu problematiku,

3. osmišljavanje i ostvarivanje znanstvenih programa od strateškoga interesa za Republiku Hrvatsku,

4. kulturna, nakladnička, knjižnična, arhivska, dokumentacijska, muzejska, informativna, medijska i informatička djelatnost,

5. pružanje predavačkih, istraživačkih, dokumentacijskih i savjetničkih usluga pri predlaganju, definiranju i izradi znanstvenih, stručnih, projekcijskih i modelskih studija, elaborata, ekspertiza i strategija,

6. obavljanje drugih djelatnosti koje unaprjeđuju osnovne djelatnosti

Znanstveno-nastavna djelatnost i znanstvena djelatnost temeljne su djelatnosti Fakulteta kao visokoškolske ustanove koje obuhvaćaju razvijanje i izvođenje sveučilišnih studija i obavljanje znanstvene djelatnosti u znanstvenim područjima humanističkih i društvenih znanosti, u interdisciplinarnom području znanosti i u programima suradnje s drugim znanstvenim područjima. Fakultet je identitetska ustanova koja, u svrhu njegovanja hrvatskoga nacionalnoga i kulturnoga identiteta, ima poziv istraživati hrvatsku kulturu i jezik, društvo, državu, prostor i prirodni položaj, stanovništvo, iseljeništvo, civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu kao i kulture drugih naroda i civilizacijskih krugova te o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoškolske naobrazbe. Fakultet je u istraživanju, nastavi i drugim svojim djelatnostima usredotočen na hrvatsku kulturu i društvo u nacionalnom i širem, europskom i svjetskom kontekstu, koji obuhvaća kulture drugih naroda i civilizacijskih krugova te na fenomen kulture u općem, teorijskom smislu što mu daje prepoznatljiv profil kulturološkoga visokoga učilišta i osigurava poseban položaj na Sveučilištu te u sustavu visokoga obrazovanja i znanosti u Republici Hrvatskoj.

Page 188: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

SLUŽBE I TIJELA FAKULTETA HRVATSKIH STUDIJA

188

Fakultetsko vijeće Fakultetsko vijeće stručno je tijelo Fakulteta i predstavničko tijelo fakultetske zajednice koje upravlja Fakultetom. Studentski predstavnici u Fakultetskom vijeću čine najmanje 15 % ukupnoga broja članova fakultetskoga vijeća. Fakultetsko vijeće donosi odluke o akademskim, znanstvenim, umjetničkim i stručnim pitanjima, bira i razrješuje fakultetska tijela, donosi statut i druge opće akte. Fakultetskim vijećem predsjedava dekan. Dekanski kolegij Dekanski kolegij čine dekan, prodekani i voditelj Dekanata. Etičko povjerenstvo Predsjednica: doc. dr. sc. Vlatka Vukelić Vijeće poslijediplomskih studija Predsjednik: prof. dr. sc. Stjepan Ćosić Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete Predsjednik: doc. dr. sc. Dario Vučenović Povjerenstvo za nakladničku djelatnost Predsjednik: izv. prof. dr. sc. Ivan Balabanić Povjerenstvo za znanstvene pothvate Predsjednik: prof. dr. sc. Stjepan Ćosić Povjerenstvo za javnu nabavu Predsjednik: izv. prof. dr. sc. Ivan Balabanić Vijeća odsjeka okupljaju zaposlenike, predstavnika studenata i vanjskih suradnika. Sjednicama vijeća predsjedaju pročelnici. Razredbeno povjerenstvo za upis na preddiplomske sveučilišne studije mlađih naraštaja

Hrvata izvan Republike Hrvatske, pripadnika hrvatske manjine i hrvatskoga iseljeništva

Povjerenstvo Fakulteta hrvatskih studija za rektorovu nagradu Povjerenstvo Fakulteta hrvatskih studija za dekanovu nagradu Predsjednik: doc. dr. sc. Dario Vučenović Radna skupina za izradbu prijedloga studija odgojno-obrazovnih znanosti Voditeljica: doc. dr. sc. Katarina Dadić Radna skupina za izradbu prijedloga reformiranoga studija filozofije Voditelj: doc. dr. sc. Marko Kardum

Page 189: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

SLUŽBE I TIJELA FAKULTETA HRVATSKIH STUDIJA

189

Radna skupina za izradbu prijedloga reformiranoga studija komunikologije Voditelj: prof. dr. sc. Danijel Labaš Radna skupina za izradbu prijedloga reformiranoga studija kroatologije Radna skupina za izradbu studijskoga programa hrvatskoga jezika Voditeljica: prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković Radna skupina za izradbu prijedloga reformiranoga studija povijesti Voditeljica: doc. dr. sc. Vlatka Vukelić Radna skupina za izradbu prijedloga reformiranoga studija psihologije Voditelj: izv. prof. dr. sc. Mislav Stjepan Žebec Radna skupina za izradbu prijedloga reformiranoga studija sociologije Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Tadić Radna skupina za izradbu prijedloga studijskoga programa kulturologije Voditelj: izv. prof. dr. sc. Ivo Džinić Radna skupina za izradbu prijedloga studijskoga programa kulturâ Bosne i

Hercegovine Suvoditelj: prof. dr. sc. Nenad Moačanin Radna skupina za izradbu prijedloga studijskoga programa palijativne skrbi Voditeljica: doc. dr. sc. Lovorka Brajković Radna skupina za provedbu interdisciplinarnih istraživanja o hrvatskom narodnom i

nacionalnom identitetu Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Tadić Radna skupina za provedbu interdisciplinarnih istraživanja o hrvatskoj kulturnoj

povijesti Voditelj: prof. dr. sc. Stjepan Ćosić Radna skupina za provedbu interdisciplinarnih istraživanja o kulturološkim odnosima

u regionalnim, europskom i svjetskom kontekstu Voditelj: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Matešić

Page 190: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

SLUŽBE I TIJELA FAKULTETA HRVATSKIH STUDIJA

190

Predsjednica: doc. dr. sc. Ivana Greguric Povjerenstvo za studentsku mobilnost i upis na diplomski studij komunikologije Predsjednik: doc. dr. sc. Ivan Burić Povjerenstvo za studentsku mobilnost i upis na diplomski studij kroatologije Predsjednik: doc. dr. sc. Domagoj Brozović Povjerenstvo za studentsku mobilnost i upis na diplomski studij povijesti Predsjednica: doc. dr. sc. Eva Katarina Glazer Povjerenstvo za studentsku mobilnost i upis na diplomski studij psihologije Predsjednica: doc. dr. sc. Zrinka Greblo Jurakić Povjerenstvo za studentsku mobilnost i upis na diplomski studij sociologije Predsjednik: izv. prof. dr. sc. Ivan Balabanić Etičko povjerenstvo Odsjeka za sociologiju Predsjednica: doc. dr. sc. Marica Marinović Golubić Etičko povjerenstvo Odsjeka za psihologija Predsjednica: doc. dr. sc. Jelena Maričić

O D S J EČN A P O V J E R E N S T V A

Povjerenstvo za upis na diplomski studij na Odsjeku za filozofiju i kulturologiju Predsjednik: doc. dr. sc. Matija Mato Škerbić Povjerenstvo za studentsku mobilnost na Odsjeku za filozofiju

Page 191: IZVEDBENI NASTAVNI PLAN U XXX. AKADEMSKOJ GODINI …

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visoko-učilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima po-ziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučava-ti u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Uz popratne informacije o studiranju u ovoj knjižici nalaze se izvedbeni nastavni planovi studijskih programa: demografi-je i hrvatskoga iseljeništva, filozofije i kulture, filozofije, hrvat-skoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, povijesti, psiho-logije i sociologije na preddiplomskoj i diplomskoj razini.

ISSN 2584-4822

9 7 7 2 5 8 4 4 8 2 0 0 8

0 1

Sveučilište u Zagrebu - Fakultet hrvatskih studijaBorongajska cesta 83d, 10000 Zagreb

e-adresa: [email protected], www.hrstud.unizg.hrIBAN HR8323400091111058075, OIB 99454315441