of 47 /47

Izvedbeni nastavni plan 2013./2014

Embed Size (px)

Text of Izvedbeni nastavni plan 2013./2014

 • Zagreb, 31. oujka 2014.

 • Akademski naziv: sveuilini prvostupnik (baccalaureus) edukacijske rehabilitacije

  OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  23421 Prof.dr.sc. Ingeborg Barii Osnove humane genetike 2 0 0 2

  116235 Prof.dr.sc Milo Juda Funkcionalna anatomija i fiziologija 2 1 0 3

  23447 Prof.dr.sc. Marta Ljubei Uvod u psihologiju djetinjstva i adolescencije 2 1 0 4

  80008 Prof.dr.sc. Lelia Ki-Glava Uvod u inkluzivnu edukaciju

  i rehabilitaciju 2 0 2 4

  23427 Doc.dr.sc. Renata Martinec Uvod u komplementarne terapije 2 0 1 3

  23426 Izv.prof.dr.sc. Ines Jokovi Oreb Motoriki poremeaji,

  kronine bolesti i sofrologija I 2 0 2 4

  23424 Prof.dr.sc. Branko Nikoli Statistika 1 2 0 3

  50567 Iva Griar, prof. Tjelesna i zdravstvena kultura 0 2 0 0

  UKUPNO 23

  IZBORNI PREDMETI

  ifra

  ISVU Nastavnik Predmet

  Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  32560 Mihaela Jakovac, prof. Engleski jezik * 0 2 0 2

  23445 Prof.dr.sc. Ivan Markei Osnove sociologije 2 0 1 4

  23429 Prof.dr.sc. Branko Nikoli Informatika 1 2 0 3

  80009 Izv.prof.dr.sc. Martina Feri lehan

  Doc.dr.sc. Valentina Kraneli Praktikum akademskih vjetina 0 2 0 1

  80010 Doc.dr.sc. Ana Wagner Jakab

  Prof.dr.sc. Sandra Bradari-Joni Volonterski rad ** 20 2

  * Studenti koji su upisali strani jezik u zimskom semestru obvezni su predmet upisati i u ljetnom semestru.

  ** Predmet Volonterski rad (svi semestri) imaju pravo upisati samo studenti preddiplomskih studijskih programa

  Logopedija i Rehabilitacija (Odluka ERF-a od 20.05.2013.).

  Studenti mogu kao izborni predmet izabrati i predmet koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim predmetima. Prije odabira izbornog predmeta na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno

  ECTS

  P V S

  23460 Izv.prof.dr.sc. Vesna eri

  Izv.prof.dr.sc. Ivan Mikula Osnove neurologije 2 1 0 3

  23461 Prof.dr.sc. Mira Oberman Babi Oteenja vida 2 1 0 3

  116752 Izv.prof.dr.sc. Snjeana Sekuak Galeev Rehabilitacija igrom I 2 2 0 4

  39521 Izv.prof.dr.sc. Snjeana Sekuak Galeev Razvoj osoba s intelektualnim tekoama 2 1 0 3

  23458 Doc.dr.sc. Zoran Vatavuk Oftalmologija s fiziologijom vida 2 1 0 3

  23459 Dr.sc. Damir Miholi Kreativna terapija I 1 0 1 2

  50567 Iva Griar, prof. Tjelesna i zdravstvena kultura 0 2 0 0

  81198 Izv.prof.dr.sc. Anamarija ic Rali Praksa 25 2

  UKUPNO 20

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno

  ECTS

  P V S

  32563 Mihaela Jakovac, prof. Engleski jezik II * 0 2 0 2

  116832 Prof.dr.sc. L. Ki-Glava

  Prof.dr.sc. S. Bradari-Joni Volonterski rad ** 0 20 0 2

  32349 Izv.prof.dr.sc. Tina Runji Komunikacija osoba oteena vida (30) 2 1 1 3

  81059 Prof.dr.sc. Dubravka Miljkovi Interakcijsko-komunikacijski aspekt

  odgoja i obrazovanja (80) 2 0 1 3

  116862 Doc.dr.sc. Neven Ricija Fenomenologija poremeaja u ponaanju 2 0 0 2

  80014 Prof.dr.sc. Dubravka Miljkovi Teorija odgoja 2 0 1 4

  23429 Prof.dr.sc. Branko Nikoli Informatika 1 2 0 3

  80009 Izv.prof.dr.sc. Martina Feri lehan

  Doc.dr.sc. Valentina Kraneli Praktikum akademskih vjetina 0 2 0 1

  * Studenti koji su upisali strani jezik u zimskom semestru obvezni su predmet upisati i u ljetnom semestru.

  ** Predmet Volonterski rad (svi semestri) imaju pravo upisati samo studenti preddiplomskih studijskih programa

  Logopedija i Rehabilitacija (Odluka ERF-a od 20.05.2013.).

  Studenti mogu kao izborni predmet izabrati i predmet koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim predmetima. Prije odabira izbornog predmeta na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • OBVEZNI KOLEGIJI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno

  ECTS

  P V S

  87199 Izv.prof.dr.sc. Ines Jokovi Oreb Rana razvojna rehabilitacija 2 2 0 4

  32656 Izv.prof.dr.sc. Ines Jokovi Oreb Motoriki poremeaji, kronine bolesti i

  sofrologija II 2 0 2 4

  32657 Doc.dr.sc. Ante Bili Prci Procjena osoba oteena vida 2 1 0 3

  32659 Prof.dr.sc. Mira Oberman Babi Obitelj i rehabilitacija 2 0 1 3

  32658 Doc.dr.sc. Ana Wagner Jakab Tekoe uenja 2 1 1 4

  87200 Prof.dr.sc. Jasmina Frey krinjar Razvoj osoba s poremeajem iz autistinog

  spektra 3 0 1 4

  50567 Iva Griar, prof. Tjelesna i zdravstvena kultura 0 2 0 0

  UKUPNO 22

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno

  ECTS

  P V S

  32667 Prof.dr.sc. Neven Henigsberg Psihopatologija 2 2 0 4

  87201 Izv.prof.dr.sc. Anamarija ic Rali Grupni rad I (16) 1 3 0 4

  32350 Doc.dr.sc. Ante Bili Prci Nove tehnologije i pomagala u rehabilitaciji

  osoba oteena vida 2 1 0 2

  116821 Doc.dr.sc. Ana Wagner Jakab

  Prof.dr.sc. Sandra Bradari Joni Volonterski rad * 0 20 0 2

  115943 Prof.dr.sc. Sandra Bradari Joni Odabrane teme iz edukacijske rehabilitacije I:

  Oteenja sluha 2 0 0 2

  * Predmet Volonterski rad (svi semestri) imaju pravo upisati samo studenti preddiplomskih studijskih programa

  Logopedija i Rehabilitacija (Odluka ERF-a od 20.05.2013.).

  Studenti mogu kao izborni predmet izabrati i predmet koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim predmetima. Prije odabira izbornog predmeta na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • OBVEZNI KOLEGIJI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno

  ECTS

  P V S

  32655 Prof.dr.sc. Rea Fulgosi-Masnjak Edukacijsko-rehabilitacijska procjena I 2 2 0 4

  89938 Prof.dr.sc. Jasmina Frey krinjar Pouavanje osoba s poremeajem iz autistinog

  spektra 1 3 0 4

  32662 Izv.prof.dr.sc. Ines Jokovi Oreb Uvod u metode rehabilitacije osoba s motorikim

  poremeajima i kroninim bolestima 1 1 1 3

  32663 Izv.prof.dr.sc. Damir Eljuga Medicinska rehabilitacija osoba s motorikim

  poremeajima i kroninim bolestima I 2 1 0 3

  32664 Izv.prof.dr.sc. Tina Runji Brailleovo pismo 1 2 0 3

  32665 Izv.prof.dr.sc. Tina Runji Matematika za slijepe 1 2 0 3

  50567 Iva Griar, prof. Tjelesna i zdravstvena kultura 0 2 0 0

  116755 Izv.prof.dr.sc. Anamarija ic

  Rali Praksa 50 3

  UKUPNO 23

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno

  ECTS

  P V S

  116835 Prof.dr.sc. Lelia Ki Glava

  Prof.dr.sc. S. Bradari Joni Volonterski rad * 0 20 0 2

  32352 Doc.dr.sc. Katia Novak Lau Ortoptika i pleoptika 2 2 0 3

  89939 Izv.prof.dr.sc. Anamarija ic

  Rali Joga za djecu s ADHD-om 1 2 0 3

  39485 Izv.prof.dr.sc. Ines Jokovi Oreb Praktikum iz rane razvojne rehabilitacije (15) 1 2 0 3

  41438 Izv.prof.dr.sc. Vili Bero

  Doc.dr.sc. Damir Kova

  Neurokirurke posljedice bolesti

  sredinjeg ivanog sustava 1 1 0 3

  115945 Izv.prof.dr.sc. Ljubica Pribani Odabrane teme iz edukacijske rehabilitacije II:

  Metodika rada s gluhom i nagluhom djecom 2 0 0 2

  * Predmet Volonterski rad (svi semestri) imaju pravo upisati samo studenti preddiplomskih studijskih programa

  Logopedija i Rehabilitacija (Odluka ERF-a od 20.05.2013.).

  Studenti mogu kao izborni predmet izabrati i predmet koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim predmetima. Prije odabira izbornog predmeta na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  39503 Dr.sc. Damir Miholi Kreativna terapija II 2 0 2 4

  39505 Izv.prof.dr.sc. Tina Runji Programi i metode rada sa slijepim osobama 2 2 0 4

  39507 Izv.prof.dr.sc. Tina Runji Peripatologija I 2 2 0 4

  93856 Izv.prof.dr.sc. Daniela Bratkovi Programiranje u rehabilitaciji djece i mladih

  s intelektualnim tekoama 2 2 0 4

  93858 Prof.dr.sc. Lelia Ki Glava Profesionalna rehabilitacija I 2 1 1 4

  39514 Doc.dr.sc. Renata Martinec Psihosomatika i metode klinike procjene I 2 0 1 3

  UKUPNO 23

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  32347 Prof.dr.sc. Jasmina Frey krinjar Bihevioralni pristup uenju (20) 1 2 0 3

  32348 Doc.dr.sc. Ante Bili Prci Prilagodba nastavnih sredstava za osobe

  oteena vida 1 1 0 2

  32372 Izv.prof.dr.sc. Ljubica Pribani

  Izv.prof.dr.sc. Tina Runji Gluhosljepoa 1 1 0 3

  116995 Izv.prof.dr.sc. Daniela Bratkovi Spolnost 2 0 1 3

  23428 Prof.dr.sc. Mira Oberman-Babi Odrasle slijepe i slabovidne osobe 2 1 1 3

  116823 Doc.dr.sc. A. Wagner Jakab

  Prof.dr.sc. S. Bradari Joni Volonterski rad * 20 2

  * Predmet Volonterski rad (svi semestri) imaju pravo upisati samo studenti preddiplomskih studijskih programa

  Logopedija i Rehabilitacija (Odluka ERF-a od 20.05.2013.).

  Studenti mogu kao izborni predmet izabrati i predmet koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim predmetima. Prije odabira izbornog predmeta na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  101930 Prof.dr.sc. Lelia Ki-Glava Rehabilitacija putem pokreta I 1 3 0 3

  116996 Izv.prof.dr.sc. Tina Runji Programi i metode rada sa

  slabovidnim osobama 1 2 0 3

  39509 Izv.prof.dr.sc. Tina Runji Peripatologija II 1 2 0 3

  101932 Izv.prof.dr.sc. Daniela Bratkovi Programi podrke za odrasle osobe

  s intelektualnim tekoama 2 2 0 4

  101934 Izv.prof.dr.sc. Zrinjka Stani Programi unapreivanja socijalne

  kompetencije 1 2 1 4

  39515 Doc.dr.sc. Tomislav Breitenfeld Praktikum iz kreativne terapije I 0 2 1 3

  116757 Izv.prof.dr.sc. Anamarija ic Rali Praksa 50 3

  UKUPNO 23

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  116837 Prof.dr.sc. Lelia Ki Glava

  Prof.dr.sc. Sandra Bradari Joni Volonterski rad * 0 20 0 2

  32346 Izv.prof.dr.sc. Zrinjka Stani Praktikum iz unapreivanja

  socijalne kompetencije 1 3 0 4

  32358 Prof.dr.sc. Rea Fulgosi-Masnjak Poticanje perceptivno-motorikih

  sposobnosti 1 2 0 3

  * Predmet Volonterski rad (svi semestri) imaju pravo upisati samo studenti preddiplomskih studijskih programa

  Logopedija i Rehabilitacija (Odluka ERF-a od 20.05.2013.).

  Studenti mogu kao izborni predmet izabrati i predmet koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim predmetima. Prije odabira izbornog predmeta na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • Akademski naziv: sveuilini prvostupnik (baccalaureus) logopedije

  OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  80011 Prof.dr.sc. Ingeborg Barii Osnove humane genetike 2 1 0 4

  80012 Prof.dr.sc. Milo Juda Funkcionalna anatomija i fiziologija 2 2 0 5

  23438 Izv.prof.dr.sc. Marijan

  Palmovi Temelji hrvatskoga jezika 1 2 0 4

  116589 Prof.dr.sc. Marta Ljubei Psihologija 2 0 2 5

  80013 Izv.prof.dr.sc. Emica Farago Uvod u logopediju 2 1 0 4

  50567 Iva Griar, prof. Tjelesna i zdravstvena kultura 0 2 0 0

  UKUPNO 22

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  32560 Mihaela Jakovac, prof. Engleski jezik * 0 2 0 2

  116684 Prof.dr.sc. Marta Ljubei Interpersonalna komunikacija 2 1 1 4

  86355 Izv.prof.dr.sc. Marijan

  Palmovi Temelji jezikoslovlja 2 0 1 3

  23429 Prof.dr.sc. Branko Nikoli Informatika 1 2 0 3

  80014 Prof.dr.sc. Dubravka Miljkovi Teorija odgoja 2 0 1 4

  * Studenti koji su upisali strani jezik u zimskom semestru obvezni su predmet upisati i u ljetnom semestru.

  Studenti mogu kao izborni predmet izabrati i predmet koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim predmetima. Prije odabira izbornog predmeta na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  23452 Prof.dr.sc Mladen Heever Osnove fizioloke i govorne akustike 2 2 0 5

  81060 Izv.prof.dr.sc. Marijan Palmovi Fonetika 2 2 0 5

  23451 Izv.prof.dr.sc. Sreko Branica Audiologija 2 2 0 5

  81061 Izv.prof.dr.sc. Vesna eri

  Izv.prof.dr.sc. Ivan Mikula Osnove neurologije 2 2 0 5

  50567 Iva Griar, prof. Tjelesna i zdravstvena kultura 0 2 0 0

  UKUPNO 20

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  32563 Mihaela Jakovac, prof. Engleski jezik II * 0 2 0 2

  23429 Prof.dr.sc. Branko Nikoli Informatika 1 2 0 3

  80009 Izv.prof.dr.sc. Martina Feri lehan

  Doc.dr.sc. Valentina Kraneli Praktikum akademskih vjetina 0 2 0 1

  81059 Prof.dr.sc. Dubravka Miljkovi Interakcijsko-komunikacijski aspekt

  odgoja i obrazovanja (80) 2 0 1 3

  23461 Prof.dr.sc. Mira Oberman-Babi Oteenja vida 2 1 0 3

  * Studenti koji su upisali strani jezik u zimskom semestru obvezni su predmet upisati i u ljetnom semestru.

  Studenti mogu kao izborni predmet izabrati i predmet koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim predmetima. Prije odabira izbornog predmeta na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  32677 Prof.dr.sc. Marta Ljubei Ontogeneza komunikacije 2 2 0 5

  87204 Prof.dr.sc. Drago Prgomet Fonijatrija 2 2 0 5

  32679 Prof.dr.sc. Melita Kovaevi Psiholingvistika 2 2 0 5

  32680 Prof.dr.sc. Branko Nikoli Statistika 2 2 0 5

  51695 Prof.dr.sc. Sandra Bradari-Joni Hrvatski znakovni jezik 101 * 0 2 0 3

  50567 Iva Griar, prof. Tjelesna i zdravstvena kultura 0 2 0 0

  UKUPNO 23

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  32369 Prof.dr.sc. Mladen Heever Psihoakustika 1 1 0 3

  32370 Izv.prof.dr.sc. Ljubica Pribani Neverbalna komunikacija 2 0 0 3

  * Hrvatski znakovni jezik 101 moe upisati maksimalno petnaest (15) studenata preddiplomskog studijskog

  programa Rehabilitacija (Odluka ERF-a od 12. rujna 2013.) kao izborni predmet.

  Studenti mogu kao izborni predmet izabrati i predmet koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim predmetima. Prije odabira izbornog predmeta na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  89940 Izv.prof.dr.sc. Tatjana Prizl

  Jakovac Neurorazvojni jezini poremeaji 1 2 0 4

  39414 Prof.dr.sc. Sandra Bradari-Joni Oteenja sluha 3 0 2 6

  51696 Prof.dr.sc. Sandra Bradari-Joni Hrvatski znakovni jezik 102 * 0 2 0 3

  32684 Prof.dr.sc. Draenka Blai Artikulacijsko-fonoloki poremeaji 2 2 0 5

  32685 Prof.dr.sc. M. Heever

  Izv.prof.dr.sc. N. Bolfan Stoi Poremeaji glasa I 2 2 0 5

  50567 Iva Griar, prof. Tjelesna i zdravstvena kultura 0 2 0 0

  UKUPNO 23

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  89941 Prof.dr.sc. Melita Kovaevi Dvojezinost / viejezinost 2 0 1 3

  39331 Doc.dr.sc. Adinda Duli Sociopedagoki aspekti oteenja sluha 2 0 1 3

  * Hrvatski znakovni jezik 102 moe upisati maksimalno petnaest (15) studenata preddiplomskog studijskog

  programa Rehabilitacija (Odluka ERF-a od 14. veljae 2014.) kao izborni predmet.

  Studenti mogu kao izborni predmet izabrati i predmet koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim predmetima. Prije odabira izbornog predmeta na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  39606 Doc.dr.sc. Luka Bonetti Rehabilitacija sluanja i govora I 2 1 1 5

  116997 Izv.prof.dr.sc. Senka Sardeli Poremeaji tenosti govora 2 0 2 5

  39335 Izv.prof.dr.sc. Emica Farago Disfagije i poremeaji hranjenja 2 2 0 4

  93870 Prof.dr.sc. Branko Nikoli Primjena statistikih metoda u logopediji 1 2 0 3

  32371 Prof.dr.sc. Mirjana Lenek Specifine tekoe uenja 2 1 0 4

  UKUPNO 21

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  39324 Prof.dr.sc. Draenka Blai Kraniofacijalne govorne tekoe 1 1 1 3

  70905 Prof.dr.sc. Sandra Bradari-Joni Hrvatski znakovni jezik 201 * 0 2 0 3

  94135 Izv.prof.dr.sc. Vili Bero

  Doc.dr.sc. Damir Kova Odabrana poglavlja iz neurokirurgije 2 1 0 3

  39330 Prof.dr.sc. Zdravko Petanjek Neurobiologija spoznaje 2 1 0 3

  32372 Prof.dr.sc. Ljubica Pribani Gluhosljepoa 1 1 0 3

  * Studenti koji upiu Hrvatski znakovni jezik 201 u zimskom semestru obvezni su u ljetnom semestru upisati

  predmet Hrvatski znakovni jezik 202.

  Studenti mogu kao izborni predmet izabrati i predmet koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim predmetima. Prije odabira izbornog predmeta na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  101936 Izv.prof.dr.sc. Ljubica Pribani Kliniki praktikum u surdologiji 2 2 0 4

  101938 Prof.dr.sc. Diana Arapovi Razvojni govorno-jezini poremeaji I 2 2 0 4

  101939 Izv.prof.dr.sc. Emica Farago Motoriki govorni poremeaji 2 2 2 5

  101941 Prof.dr.sc. Draenka Blai

  Prof.dr.sc. Mirjana Lenek Kliniki praktikum u logopediji 2 2 0 4

  101942 Prof.dr.sc. Mirjana Lenek Poremeaji itanja i pisanja I 2 2 0 4

  101943 Izv.prof.dr.sc. Tatjana Prizl

  Jakovac

  Poremeaji komunikacije kod traumatskih

  oteenja mozga 1 1 1 3

  UKUPNO 24

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  70906 Prof.dr.sc. Sandra Bradari-Joni Hrvatski znakovni jezik 202 * 0 2 0 3

  39318 Prof.dr.sc. Mirjana Lenek Specifine tekoe uenja: metodika rada 1 1 0 3

  39321 Prof.dr.sc. Melita Kovaevi Neurolingvistika 2 1 0 3

  32375 Prof.dr.sc. Mirjana Lenek Poremeaji matematikih sposobnosti 1 0 0 3

  32376 Izv.prof.dr.sc. Ljubica Pribani Metodika kolskog rada s gluhom i nagluhom

  djecom 1 1 0 3

  * Studenti koji upiu Hrvatski znakovni jezik 201 u zimskom semestru obvezni su u ljetnom semestru upisati

  predmet Hrvatski znakovni jezik 202.

  Studenti mogu kao izborni predmet izabrati i predmet koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim predmetima. Prije odabira izbornog predmeta na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • Akademski naziv: sveuilini prvostupnik (baccalaureus) socijalne pedagogije

  OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  80011 Prof.dr.sc. Ingeborg Barii Osnove humane genetike 2 1 0 4

  23445 Prof.dr.sc. Ivan Markei Osnove sociologije 2 0 1 4

  80014 Prof.dr.sc. Dubravka Miljkovi Teorija odgoja 2 0 1 4

  23447 Prof.dr.sc. Marta Ljubei Uvod u psihologiju djetinjstva i adolescencije 2 1 0 4

  80015 Doc.dr.sc. Neven Ricija Osnove socijalne pedagogije 2 0 1 4

  23449 Prof.dr.sc. Branko Nikoli Statistika 1 2 0 3

  80009 Izv.prof.dr.sc. Martina Feri lehan

  Doc.dr.sc. Valentina Kraneli Praktikum akademskih vjetina 0 2 0 1

  50567 Iva Griar, prof. Tjelesna i zdravstvena kultura 0 2 0 0

  UKUPNO 24

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  32560 Mihaela Jakovac, prof. Engleski jezik * 0 2 0 2

  23429 Prof.dr.sc. Branko Nikoli Informatika 1 2 0 3

  81063 Doc.dr.sc. Valentina Kraneli Osnove aikidoa I ** 0 2 0 2

  116815 Prof.dr.sc. Zdravka Poldruga

  Prof.dr.sc. S. Bradari Joni Volonterski rad I *** 20 3

  * Studenti koji su upisali strani jezik u zimskom semestru obvezni su isti upisati i u ljetnom semestru.

  ** Studenti koji su upisali predmet Osnove aikidoa I u zimskom semestru obvezni su u ljetnom semestru upisati

  predmet Osnove aikidoa II.

  *** Predmet Volonterski rad I (svi semestri) imaju pravo upisati samo studenti preddiplomskih studijskih programa

  Logopedija i Socijalna pedagogija (Odluka ERF-a od 20.05.2013.).

  Studenti mogu kao izborni predmet izabrati i predmet koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim predmetima. Prije odabira izbornog predmeta na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  23454 Doc.dr.sc. Oliver Kozumplik Biologijske osnove ponaanja 2 2 0 5

  81061 Izv.prof.dr.sc. Vesna eri

  Izv.prof.dr.sc. Ivan Mikula Osnove neurologije 2 2 0 5

  117236 Prof.dr.sc. Marija Lebedina Manzoni Psiholoke osnove poremeaja u ponaanju I 2 1 2 6

  39599 Doc.dr.sc. Neven Ricija Fenomenologija poremeaja u ponaanju 2 0 2 6

  50567 Iva Griar, prof. Tjelesna i zdravstvena kultura 0 2 0 0

  UKUPNO 22

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  32563 Mihaela Jakovac, prof. Engleski jezik II * 0 2 0 2

  81062 Prof.dr.sc. Zdravka Poldruga

  Prof.dr.sc. Sandra Bradari Joni Volonterski rad II ** 0 20 0 3

  116752 Izv.prof.dr.sc. Snjeana Sekuak-

  Galeev

  Rehabilitacija igrom I

  (ogranienje na 5 studenta) 2 2 0 4

  81059 Prof.dr.sc. Dubravka Miljkovi Interakcijsko-komunikacijski aspekti

  odgoja i obrazovanja (80) 2 0 1 3

  81064 Doc.dr.sc. Valentina Kraneli Osnove aikidoa II *** 0 2 0 2

  * Studenti koji su upisali strani jezik u zimskom semestru obvezni su isti upisati i u ljetnom semestru.

  ** Predmet Volonterski rad II (svi semestri) imaju pravo upisati samo studenti preddiplomskih studijskih programa

  Logopedija i Socijalna pedagogija (Odluka ERF-a od 20.05.2013.).

  *** Studenti koji su upisali predmet Osnove aikidoa I u zimskom semestru obvezni su u ljetnom semestru upisati

  predmet Osnove aikidoa II.

  Studenti mogu kao izborni predmet izabrati i predmet koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim predmetima. Prije odabira izbornog predmeta na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova

 • OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  87207 Prof.dr.sc. Petar Vei Osnove kaznenog prava i postupka 2 0 0 2

  32667 Prof.dr.sc. Neven Henigsberg Psihopatologija 2 2 0 4

  32668 Doc.dr.sc. Ivana Jeud Bori

  Prof.dr.sc. Antonija iak Trening komunikacijskih vjetina I 0 2 0 1

  32669 Prof.dr.sc. Marija Lebedina Manzoni Psiholoke osnove poremeaja u ponaanju II 2 0 2 5

  87209 Prof.dr.sc. Vladimira akman Ban Penologija I 2 0 0 3

  32671 Prof.dr.sc. Ljiljana Mikaj Todorovi Uvod u kriminologiju 4 0 0 5

  32672

  Prof.dr.sc. Ljiljana Mikaj Todorovi

  Doc.dr.sc. Anita Jandri Nievi

  Doc.dr.sc. Dalibor Doleal

  Uvod u penoloku rehabilitaciju 2 0 1 4

  50567 Iva Griar, prof. Tjelesna i zdravstvena kultura 0 2 0 0

  UKUPNO 24

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  87201 Izv.prof.dr.sc. Anamarija ic Rali Grupni rad I (14) 1 3 0 4

  87212 Doc.dr.sc. Valentina Kraneli Osnove aikidoa III 0 2 0 2

  116822 Prof.dr.sc. Zdravka Poldruga

  Prof.dr.sc. S. Bradari-Joni Volonterski rad III * 20 3

  * Predmet Volonterski rad III (svi semestri) imaju pravo upisati samo studenti preddiplomskih studijskih programa

  Logopedija i Socijalna pedagogija (Odluka ERF-a od 20.05.2013.).

  Studenti mogu kao izborni predmet izabrati i predmet koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim predmetima. Prije odabira izbornog predmeta na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova

 • OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  89943 Prof.dr.sc. Irma Kovo Vukadin Penologija II 2 0 2 4

  32673 Doc.dr.sc. Anita Jandri Nievi

  Doc.dr.sc. Dalibor Doleal Seminari iz kriminologije I 0 0 4 5

  32674 Prof.dr.sc. Zoran uur Sociologija marginalnih grupa 2 0 2 5

  89944 Prof.dr.sc. Antonija iak Teorijske osnove socijalnopedagokih

  intervencija 2 0 1 4

  32676 Prof.dr.sc. Zdravka Poldruga Pravni aspekti socijalnopedagokih

  intervencija 2 0 0 4

  50567 Iva Griar, prof. Tjelesna i zdravstvena kultura 0 2 0 0

  UKUPNO 22

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  116836 Prof.dr.sc. Zdravka Poldruga

  Prof.dr.sc. S. Bradari-Joni Volonterski rad IV * 0 20 0 3

  39577 Prof.dr.sc. Antonija iak Trening komunikacijskih vjetina II (15) 0 2 1 4

  89946 Doc.dr.sc. Valentina Kraneli Osnove aikidoa IV 0 2 0 2

  89947 Prof.dr.sc. Ljiljana Mikaj Todorovi

  Prof.dr.sc. Sudipto Roy Comparative Criminology I ** 2 0 1 3

  116364 Prof.dr.sc. Antonija iak

  Odabrane teme u socijalnoj pedagogiji II:

  Izvaninstitucionalna skrb i tretman djece i

  mladih

  2 0 0 2

  * Predmet Volonterski rad IV (svi semestri) imaju pravo upisati samo studenti preddiplomskih studijskih programa

  Logopedija i Socijalna pedagogija (Odluka ERF-a od 20.05.2013.).

  ** Predmet se slua i polae na engleskom jeziku.

  Studenti mogu kao izborni predmet izabrati i predmet koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim predmetima. Prije odabira izbornog predmeta na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj kolegij i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  39586 Prof.dr.sc. Antonija iak Grupni pristup u

  socijalnopedagokim intervencijama 2 3 1 7

  93882 Doc.dr.sc. Neven Ricija Individualni pristup u

  socijalnopedagokim intervencijama 2 1 0 3

  93883 Izv.prof.dr.sc. Martina Feri lehan Teorije prevencije I 2 0 0 2

  44491 Doc.dr.sc. Martina Lotar Rihtari Penoloka psihologija I 2 0 1 3

  93884 Prof.dr.sc. Zdravka Poldruga Kriminologija delinkvencije mladih 2 2 1 6

  44493 Prof.dr.sc. Vladimira akman Ban Kazneno izvrno pravo i penologija I 2 0 2 4

  UKUPNO 25

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  32387 Prof.dr.sc. Irma Kovo Vukadin Mediji i kriminalitet 2 0 1 3

  94141 Doc.dr.sc. Valentina Kraneli Osnove aikidoa V * 0 2 0 2

  * Studenti koji su upisali predmet Osnove aikidoa V u zimskom semestru obvezni su ljetnom semestru upisati

  predmet Osnove aikidoa VI.

  Studenti mogu kao izborni predmet izabrati i predmet koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim predmetima. Prije odabira izbornog predmeta na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova

 • OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  39587 Prof.dr.sc. Ljiljana Mikaj Todorovi Institucionalni tretman u

  penolokoj rehabilitaciji 1 3 0 6

  101963 Doc.dr.sc. Neven Ricija Teorija i metodika probacije 2 1 0 3

  101964 Doc.dr.sc. Valentina Kraneli Teorije prevencije II 2 1 1 6

  44492 Doc.dr.sc. Martina Lotar Rihtari Penoloka psihologija II 2 0 1 3

  101965 Prof.dr.sc. Vladimira akman Ban Kazneno izvrno pravo i penologija II 2 0 2 4

  UKUPNO 22

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  32388 Doc.dr.sc. Radojka Kraljevi Osnove konfliktologije 1 2 0 3

  101967 Doc.dr.sc. Valentina Kraneli Osnove aikidoa VI * 0 2 0 2

  39575 Izv.prof.dr.sc. Martina Feri lehan

  Doc.dr.sc. Valentina Kraneli

  Prevencijski programi u obiteljskom i

  kolskom okruenju 2 1 1 4

  101971 Prof.dr.sc. Ljiljana Mikaj Todorovi

  Prof.dr.sc. Sudipto Roy Comparative Criminology II (5) ** 2 0 1 3

  * Studenti koji su upisali Osnove aikidoa V u zimskom semestru obvezni su upisati predmet Osnove aikidoa VI i

  u ljetnom semestru.

  **Predmet se slua i polae na engleskom jeziku.

  Studenti mogu kao izborni kolegij izabrati i kolegij koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim kolegijima. Prije odabira izbornog kolegija na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • Akademski naziv: magistar/magistra edukacijske rehabilitacije

  OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  79952 Izv.prof.dr.sc. Zrinjka Stani Strategije pouavanja uenika s

  intelektualnim tekoama 2 2 0 5

  39417 Prof.dr.sc. Rea Fulgosi-Masnjak Edukacijsko-rehabilitacijska procjena II 2 2 0 5

  39429 Izv.prof.dr.sc. Snjeana Sekuak Galeev Razvoj djece s tekoama uenja 2 1 1 5

  79953 Doc.dr.sc. Anamarija ic-Rali Inkluzivni pristup odnosu s vrnjacima 2 2 0 5

  UKUPNO 20

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  39359 Prof.dr.sc. Rea Fulgosi-Masnjak Senzorna integracija 1 2 0 3

  116790 Izv.prof.dr.sc. Zrinjka Stani Kognitivne strategije uenja 1 2 0 3

  117006 Izv.prof.dr.sc. Zrinjka Stani Obrazovni sustavi i kurikulumi 2 0 1 3

  Studenti mogu kao izborni kolegij izabrati i kolegij koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im raspored

  ne kolidira s obveznim kolegijima. Prije odabira izbornog kolegija na drugom studijskom programu studentima se

  preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  39439 Doc.dr.sc. Martina Lotar Rihtari Uvod u znanstveni rad 2 1 0 3

  39436 Prof.dr.sc. Branko Nikoli Kvantitativne metode 1 2 0 3

  39426 Izv.prof.dr.sc. Daniela Bratkovi Osobno usmjereno planiranje podrke I 2 2 0 5

  39404 Prof.dr.sc. Jasmina Frey krinjar Programiranje u radu s osobama s

  poremeajem iz autistinog spektra I 2 1 1 5

  81106 Izv.prof.dr.sc. Snjeana Sekuak

  Galeev Praksa iz odabranog kolegija (2 tjedna) 50 4

  UKUPNO 20

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  39383 Prof.dr.sc. Lelia Ki-Glava Praktikum iz rehabilitacije putem pokreta (14) 1 2 0 3

  39440 Prof.dr.sc. Mirjana Lenek Poremeaji itanja i pisanja I * 2 2 0 5

  39421 Doc.dr.sc. Anamarija ic-Rali Suradnja 1 2 0 3

  39352 Doc.dr.sc. Ana Wagner Jakab Praktikum iz rada s obitelji 1 2 0 3

  39353 Doc.dr.sc. Anamarija ic-Rali Grupni rad II (14) 1 2 0 3

  *Predmet se izvodi na studijskom programu Logopedija.

  Studenti mogu kao izborni kolegij izabrati i kolegij koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim kolegijima. Prije odabira izbornog kolegija na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  39409 Izv.prof.dr.sc. Zrinjka Stani Individualizirani edukacijski programi 1 2 1 5

  87249 Prof.dr.sc. Lelia Ki-Glava Zapoljavanje osoba s invaliditetom 2 0 1 5

  64704 Izv.prof.dr.sc. Daniela Bratkovi Osobno usmjereno planiranje podrke II 2 2 0 5

  87250 Prof.dr.sc. Jasmina Frey krinjar Programiranje u radu s osobama s

  poremeajem iz autistinog spektra II 2 1 1 5

  UKUPNO 20

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  39372 Izv.prof.dr.sc. Snjeana Sekuak

  Galeev Praktikum iz terapije igrom 1 2 0 3

  39364 Prof.dr.sc. Rea Fulgosi-Masnjak Rana intervencija 1 2 0 3

  87251 Izv.prof.dr.sc. Snjeana Sekuak

  Galeev

  Mentalno zdravlje osoba s intelektualnim

  tekoama 2 1 1 4

  87252 Prof.dr.sc. Ljiljana Igri Supervizija u inkluzivnoj edukaciji i

  rehabilitaciji (15) 2 0 1 3

  Studenti mogu kao izborni kolegij izabrati i kolegij koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim kolegijima. Prije odabira izbornog kolegija na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  39416 Doc.dr.sc. Ana Wagner Jakab Viestruke tekoe 2 2 0 5

  39410 Doc.dr.sc. Ivana Jeud Bori Kvalitativne metode istraivanja 2 1 0 4

  89948 Izv.prof.dr.sc. Snjeana Sekuak

  Galeev Praksa iz odabranog kolegija (2 tjedna) 0 50 0 4

  80753 Diplomski rad 300 10

  UKUPNO 23

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  89949 Izv.prof.dr.sc. Zrinjka Stani Strategije pouavanja uenika s

  intelektualnim tekoama II 2 2 1 5

  39414 Prof.dr.sc. Sandra Bradari-Joni Oteenja sluha* 3 0 2 6

  *Predmet se izvodi na studijskom programu Logopedija.

  Studenti mogu kao izborni kolegij izabrati i kolegij koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim kolegijima. Prije odabira izbornog kolegija na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • Akademski naziv: magistar/magistra edukacijske rehabilitacije

  OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  39475 Izv.prof.dr.sc. Ines Jokovi Oreb Metode u edukaciji i okupacionoj terapiji 2 1 1 5

  39413 Izv.prof.dr.sc. Ines Jokovi Oreb Motoriki poremeaji, kronine bolesti i

  sofrologija III 2 0 2 5

  116591 Doc.dr.sc. Renata Martinec Praktikum iz kreativne terapije II * 1 2 0 5

  39375 Dr.sc. Damir Miholi Psihosocijalna onkologija 2 0 2 5

  69323 Dr.sc. Damir Miholi Praktikum iz odabranog kolegija 0 2 0 2

  UKUPNO 22

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  39382 Izv.prof.dr.sc. Vesna eri

  Doc.dr.sc. Vlasta Vukovi Cvetkovi Neuroloki pristup u razvojnoj rehabilitaciji 1 0 1 3

  93830 Dr.sc. Damir Miholi Praktikum iz psihodrame 1 2 1 4

  * Predmet se izvodi i na engleskom jeziku ako se prijavi dovoljan broj (10 i vie) studenata (Odluka ERF-a od 25.

  oujaka 2013. i Obavijest o rezultatima Natjeaja za pripremu kolegija na stranom jeziku u ak. god. Sveuilita u

  Zagrebu od 25. srpnja 2013. g.)

  Studenti mogu kao izborni kolegij izabrati i kolegij koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim kolegijima. Prije odabira izbornog kolegija na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  39424 Prof.dr.sc. Branko Nikoli Kvantitativne metode istraivanja 1 2 0 4

  116592 Prof.dr.sc. Vlasta Rudan Psihoterapija 2 0 1 3

  39433 Dr.sc. Damir Miholi Kreativna terapija III 2 1 2 5

  116593 Doc.dr.sc. Renata Martinec Psihosomatika i metode klinike procjene II 1 0 2 6

  51156 Doc.dr.sc. Tomislav Breitenfeld Patografije znanstvenika i umjetnika 2 0 1 3

  69324 Doc.dr.sc. Renata Martinec Praktikum iz odabranog kolegija 0 2 0 2

  UKUPNO 23

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  93830 Dr.sc. Damir Miholi Praktikum iz psihodrame 1 2 1 4

  39522 Izv.prof.dr.sc. Martina Feri lehan Savjetovanje (18) * 2 1 0 3

  * Predmet se izvodi na drugom studijskom programu.

  Studenti mogu kao izborni kolegij izabrati i kolegij koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim kolegijima. Prije odabira izbornog kolegija na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  64771 Izv.prof.dr.sc. Ines Jokovi Oreb Asistivna i rehabilitacijska tehnologija 1 2 1 3

  39437 Doc.dr.sc. Renata Martinec Psihosomatika i metode klinike procjene III 1 0 2 6

  116595 Dr.sc. Damir Miholi Klinika sofrologija i rehabilitacija 2 1 2 6

  39412 Prof.dr.sc. Lelia Ki-Glava Zapoljavanje osoba s invaliditetom 2 0 1 4

  69325 Izv.prof.dr.sc. Ines Jokovi Oreb Praktikum iz odabranog kolegija 0 2 0 2

  UKUPNO 21

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  39364 Prof.dr.sc. Rea Fulgosi-Masnjak Rana intervencija 1 2 0 3

  87251 Izv.prof.dr.sc. Snjeana Sekuak-

  Galeev

  Mentalno zdravlje osoba s

  intelektualnim tekoama 2 1 1 4

  Studenti mogu kao izborni kolegij izabrati i kolegij koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim kolegijima. Prije odabira izbornog kolegija na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  39410 Doc.dr.sc. Ivana Jeud Bori Kvalitativne metode istraivanja 2 1 0 4

  64769 Dr.sc. Damir Miholi Kreativna terapija i art/ekspresivne

  psihoterapije 2 0 3 5

  39480 Doc.dr.sc. Martina Lotar Rihtari Uvod u znanstveni rad 2 1 0 4

  69326 Izv.prof.dr.sc. Ines Jokovi Oreb Praktikum iz odabranog kolegija 0 2 0 2

  80758 Diplomski rad 0 0 300 10

  UKUPNO 25

  IZBORNI PREDMETI

  Studenti e birati izborne predmete s drugih modula i studijskih programa.

  Studenti mogu kao izborni kolegij izabrati i kolegij koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim kolegijima. Prije odabira izbornog kolegija na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • Akademski naziv: magistar/magistra edukacijske rehabilitacije

  OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  79955 Prof. dr.sc. Branko Nikoli Kvantitativne metode istraivanja 2 2 0 5

  39441 Izv.prof.dr.sc. Tina Runji Komunikacija osoba oteena vida 2 1 1 6

  39442 Prof.dr.sc. Mira Oberman-Babi Psiho-socijalne implikacije oteenja vida 1 1 1 4

  39444 Izv.prof.dr.sc. Tina Runji Profesionalna rehabilitacija osoba

  oteena vida 2 0 2 5

  69319 Izv.prof.dr.sc. Tina Runji Praksa studenata (1 tjedan) 0 30 0 2

  UKUPNO 22

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  39382 Izv.prof.dr.sc. Vesna eri

  Doc.dr.sc. Vlasta Vukovi Cvetkovi Neuroloki pristup u razvojnoj rehabilitaciji 1 0 1 3

  Studenti mogu kao izborni kolegij izabrati i kolegij koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim kolegijima. Prije odabira izbornog kolegija na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  39563 Doc.dr.sc. Martina Lotar Rihtari Uvod u znanstveni rad 2 1 0 3

  39460 Izv.prof.dr.sc. Tina Runji Oteenja vida s dodatnim utjecajnim

  tekoama 1 2 1 6

  39445 Doc.dr.sc. Ante Bili-Prci Funkcionalna procjena osoba oteena vida 2 2 0 5

  39446 Prof.dr.sc. Nino ganec Socijalno-pravne osnove u edukaciji i

  rehabilitaciji osoba oteena vida 2 0 1 4

  69320 Izv.prof.dr.sc. Tina Runji Praksa studenata (1 tjedan) 0 30 0 2

  UKUPNO 20

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  39522 Izv.prof.dr.sc. Martina Feri lehan Savjetovanje (18) * 2 1 0 3

  39353 Doc.dr.sc. Anamarija ic-Rali Grupni rad II (14) 1 2 0 3

  58386 Prof.dr.sc. Mira Oberman-Babi Odrasle osobe oteena vida 2 1 1 4

  39532 Prof.dr.sc. Vlasta Rudan Psihoterapija 2 1 0 3

  * Predmet se izvodi samo kad imamo gostujueg profesora.

  Studenti mogu kao izborni kolegij izabrati i kolegij koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim kolegijima. Prije odabira izbornog kolegija na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  87253 Doc.dr.sc. Ante Bili-Prci Elektronika pomagala i tehnike u

  rehabilitaciji osoba oteena vida 2 2 0 5

  39448 Izv.prof.dr.sc. Tina Runji Orijentacija i kretanje I 2 2 0 5

  116596 Izv.prof.dr.sc. Tina Runji Pouavanje Brailleovog pisma 1 2 1 6

  87255 Izv.prof.dr.sc. Tina Runji Socijalne vjetine 1 1 1 4

  69321 Doc.dr.sc. Ante Bili-Prci Praksa studenata (1 tjedan) 0 30 0 2

  UKUPNO 22

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  87285 Mr.sc. Rafael Pejinovi Informacijski sustavi u

  rehabilitaciji osoba oteena vida 2 2 0 4

  39389 Dr.sc. Damir Miholi Psihosocijalna onkologija 1 0 1 3

  Studenti mogu kao izborni kolegij izabrati i kolegij koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko

  im raspored ne kolidira s obveznim kolegijima. Prije odabira izbornog kolegija na drugom studijskom

  programu studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za

  studente s drugih studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  64759 Izv.prof.dr.sc. Tina Runji Orijentacija i kretanje II 2 2 0 5

  39415 Izv.prof.dr.sc. Tina Runji Svakodnevne vjetine 1 3 0 4

  69322 Doc.dr.sc. Ante Bili-Prci Praksa studenata (1 tjedan) 0 30 0 2

  80762 Diplomski rad 0 0 300 10

  UKUPNO 21

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  39363 Izv.prof.dr.sc. Ljubica Pribani Gluhosljepoa 1 1 0 3

  39454 Doc.dr.sc. Vernesa Smoli Osnove optike i optika pomagala u

  rehabilitaciji osoba oteena vida 1 2 1 4

  Studenti mogu kao izborni kolegij izabrati i kolegij koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim kolegijima. Prije odabira izbornog kolegija na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • Akademski naziv: magistar/magistra logopedije

  OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  79957 Prof.dr.sc. Draenka Blai Fonoloki poremeaji 1 1 1 4

  116597 Prof.dr.sc. Diana Arapovi Razvojni govorno-jezini poremeaji II 2 1 1 5

  117204 Izv.prof.dr.sc. Tatjana Prizl Jakovac Afazija 2 1 2 5

  39309 Prof.dr.sc. Marta Ljubei Psiholoki aspekti oteenja sluha 2 0 0 3

  80599 Prof.dr.sc. Draenka Blai Logopedska praksa 0 8 0 4

  UKUPNO 21

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  39290 Prof.dr.sc. Sandra Bradari-Joni Hrvatski znakovni jezik 301 * 0 2 0 3

  79318 Prof.dr.sc. Sandra Bradari-Joni Sustavi komunikacije osoba oteena sluha 1 0 1 3

  117032 Prof.dr.sc. Mladen Heever Forenzina akustika i fonetika 1 1 0 3

  79959 Izv.prof.dr.sc. Emica Farago Poremeaji govora i jezika u osoba s

  mentalnom retardacijom 1 2 1 3

  79589 Doc.dr.sc. Jasmina Ivac Pavlia Potpomognuta komunikacija 1 0 2 3

  79960 Izv.prof.dr.sc. Ljubica Pribani Jezini razvoj gluhih i nagluhih osoba 2 0 0 3

  * Studenti koji upiu Hrvatski znakovni jezik 301 u zimskom semestru obvezni su u ljetnom semestru upisati

  predmet Hrvatski znakovni jezik 302.

  Studenti mogu kao izborni kolegij izabrati i kolegij koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim kolegijima. Prije odabira izbornog kolegija na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  81039 Prof.dr.sc. Melita Kovaevi Razvojna psiholingvistika 2 0 2 5

  81067 Doc.dr.sc. Jelena Kuva Kraljevi Znanstveno-istraivake metode u logopediji 2 1 0 4

  81068 Prof.dr.sc. Mirjana Lenek Poremeaji itanja i pisanja II 2 1 1 4

  81069 Prof.dr.sc. Mladen Heever

  Izv.prof.dr.sc. Natalija Bolfan Stoi Poremeaji glasa II 2 1 1 4

  81107 Prof.dr.sc. Draenka Blai Logopedska praksa 0 8 0 4

  UKUPNO 21

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  81070 Prof.dr.sc. Diana Arapovi Neurobiologija jezika 1 0 1 3

  50699 Prof.dr.sc. Sandra Bradari-Joni Hrvatski znakovni jezik 302 * 0 2 0 3

  81102 Izv.prof.dr.sc. Marijan Palmovi Metodologija jezinih istraivanja 2 1 1 3

  81103 Prof.dr.sc. Melita Kovaevi Neurolingvistika II 2 1 0 3

  39293 Izv.prof.dr.sc. Marijan Palmovi Raunalna obrada djejega jezika 0 1 1 3

  39294 Izv.prof.dr.sc. Vesna eri Specifina neuroloka dijagnostika u

  funkciji logopedije 1 1 0 3

  102095 Izv.prof.dr.sc. Ljubica Pribani Communication, Language and Deafness ** 1 0 1 3

  * Studenti koji upiu Hrvatski znakovni jezik 301 u zimskom semestru obvezni su u ljetnom semestru upisati

  predmet Hrvatski znakovni jezik 302.

  ** Predmet se slua i polae na engleskom jeziku.

  Studenti mogu kao izborni kolegij izabrati i kolegij koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim kolegijima. Prije odabira izbornog kolegija na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  87278 Doc.dr.sc. Jelena Kuva Kraljevi Logopedska dijagnostika 2 1 2 5

  87279 Doc.dr.sc. Luka Bonetti Rehabilitacija sluanja i govora II 2 1 0 4

  87280 Izv.prof.dr.sc. Senka Sardeli Mucanje 2 1 2 5

  87281 Doc.dr.sc. Jasmina Ivac Pavlia Poremeaji socijalne komunikacije 1 1 1 3

  87282 Prof.dr.sc. Draenka Blai Logopedska praksa 0 8 0 4

  UKUPNO 21

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  87820 Izv.prof.dr.sc. Tatjana Prizl Jakovac Afazija I (20) 1 2 0 3

  66255 Prof.dr.sc. Sandra Bradari-Joni Hrvatski znakovni jezik 401 * 0 2 0 3

  39282 Prof.dr.sc. Diana Arapovi Narativna analiza u procjeni

  govorno-jezinih sposobnosti 1 0 1 3

  87286 Prof.dr.sc. Melita Kovaevi Jezine tekoe dvojezine djece 1 0 1 3

  * Studenti koji upiu Hrvatski znakovni jezik 401 u zimskom semestru obvezni su u ljetnom semestru upisati

  predmet Hrvatski znakovni jezik 402.

  Studenti mogu kao izborni kolegij izabrati i kolegij koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim kolegijima. Prije odabira izbornog kolegija na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  39305 Prof.dr.sc. Mladen Heever Govorna akustika 2 2 0 5

  89951 Prof.dr.sc. Draenka Blai Logopedska praksa 0 8 0 4

  80767 Pojedinani istraivaki rad

  (izrada diplomskoga rada) 0 0 150 15

  UKUPNO 24

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  66256 Prof.dr.sc. Sandra Bradari-Joni Hrvatski znakovni jezik 402 * 0 2 0 3

  39296 Prof.dr.sc. Sandra Bradari-Joni Dvojezino obrazovanje gluhe djece 1 0 0 3

  89952 Izv.prof.dr.sc. Senka Sardeli Diferencijalna dijagnostika poremeaja

  tenosti govora 2 1 1 3

  89950 Prof.dr.sc. Marta Ljubei Selektivni mutizam (25) 1 0 1 3

  * Studenti koji upiu Hrvatski znakovni jezik 401 u zimskom semestru obvezni su u ljetnom semestru upisati

  predmet Hrvatski znakovni jezik 402.

  Studenti mogu kao izborni kolegij izabrati i kolegij koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim kolegijima. Prije odabira izbornog kolegija na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

  .

 • Akademski naziv: magistar/magistra socijalne pedagogije

  OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  79961 Prof.dr.sc. Nivex Koller-Trbovi Socijalnopedagoka procjena I 2 2 0 5

  79962 Izv.prof.dr.sc. Martina Feri lehan Strategijski pristupi preventivnim

  intervencijama u zajednici 2 1 1 4

  79964 Mr.sc. Rafael Pejinovi Informacijski sustavi u socijalnoj pedagogiji 2 2 0 4

  39552 Prof.dr.sc. Ljiljana Mikaj-Todorovi Kriminologija 4 0 0 4

  39559 Prof.dr.sc. Irma Kovo Vukadin Socijalna patologija I 2 0 1 4

  UKUPNO 21

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  39533 Prof.dr.sc. Nivex Koller-Trbovi Izvansudska nagodba 2 1 0 3

  80003 Prof.dr.sc. Vladimira akman-Ban Etika motrita u penologiji 2 0 1 3

  80006 Izv.prof.dr.sc. Martina Feri lehan Preventivne kampanje 1 2 0 3

  80007 Prof.dr.sc. Antonija iak Nasilje u mladenakim vezama 1 2 0 3

  115946 Prof.dr.sc. Irma Kovo Vukadin Human Trafficking (15) * 2 0 1 5

  115947 Prof.dr.sc. Phyllis Gerstenfeld

  Doc.dr.sc. Valentina Kraneli

  Odabrane teme u socijalnoj pedagogiji III:

  Rehabilitation of Hate Crime Offenders * 2 0 0 2

  * Predmet se slua i polae na engleskom jeziku.

  Studenti mogu kao izborni kolegij izabrati i kolegij koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim kolegijima. Prije odabira izbornog kolegija na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  81108 Prof.dr.sc. Nivex Koller-Trbovi Socijalnopedagoka procjena II 1 2 0 4

  39563 Doc.dr.sc. Martina Lotar Rihtari Uvod u znanstveni rad 2 1 0 3

  39569 Doc.dr.sc. Zoran Zorii Tretman ovisnika 2 1 0 3

  39553 Doc.dr.sc. Anita Jandri Nievi

  Doc.dr.sc. Dalibor Doleal Seminari iz kriminologije II 0 0 4 3

  39558 Prof.dr.sc. Dragica Kozari-Kovai Forenzika psihijatrija 2 1 0 4

  81104 Prof.dr.sc. Marija Lebedina-Manzoni Kognitivno bihevioralni pristup u

  tretmanu poremeaja u ponaanju 2 1 0 3

  50651 Prof.dr.sc. Irma Kovo Vukadin Socijalna patologija II 2 0 1 4

  UKUPNO 24

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  39522 Izv.prof.dr.sc. Martina Feri lehan Savjetovanje (18) 2 1 0 3

  39534 Prof.dr.sc. Nivex Koller-Trbovi Socijalnopedagoki rad s obitelji 2 1 0 3

  39524 Doc.dr.sc. Ivana Jeud Bori

  Doc.dr.sc. Valentina Kraneli Trening socijalnih vjetina II 1 1 0 3

  39529 Izv.prof.dr.sc. Snjeana Sekuak

  Galeev Praktikum iz terapije igrom 1 2 0 3

  81110 Prof.dr.sc. Ljiljana Mikaj-Todorovi

  Prof.dr.sc. Sudipto Roy Comparative Criminology III (2) * 2 0 1 3

  81109 Doc.dr.sc. Valentina Kraneli Prevencija internaliziranih i

  eksternaliziranih problema 2 2 0 3

  39535 Doc.dr.sc. Valentina Kraneli Etika u prevencijskim istraivanjima i praksi 1 0 1 2

  39532 Prof.dr.sc. Vlasta Rudan Psihoterapija 2 1 0 3

  * Predmet se slua i polae na engleskom jeziku

  Studenti mogu kao izborni kolegij izabrati i kolegij koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim kolegijima. Prije odabira izbornog kolegija na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  87283 Doc.dr.sc. Valentina Kraneli Razvoj i implementacija

  preventivnih programa 2 2 0 4

  39547 Doc.dr.sc. Zdenko Babi Socijalna politika 2 0 2 4

  87284 Doc.dr.sc. Ivana Jeud Bori

  Prof.dr.sc. Nivex Koller-Trbovi

  Kvalitativni pristupi u

  socijalnopedagokim istraivanjima 2 2 0 4

  78274 Doc.dr.sc. Valentina Kraneli Praksa

  (6 tjedana kroz 11. i 12. mjesec) 20 10

  UKUPNO 22

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  87287 Doc.dr.sc. Valentina Kraneli Istraivanja u prevenciji 1 1 0 2

  80004 Doc.dr.sc. Martina Lotar Rihtari Evaluacija intervencijskih programa 2 1 0 3

  Studenti mogu kao izborni kolegij izabrati i kolegij koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim kolegijima. Prije odabira izbornog kolegija na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  89953 Prof.dr.sc. Antonija iak Planiranje i razvoj profesionalnog identiteta 1 1 1 4

  39568 Prof.dr.sc. Branko Nikoli Kvantitativne metode 1 2 0 3

  39548 Prof.dr.sc. Nivex Koller-Trbovi Posttretmanska zatita djece i mladih 1 0 0 2

  80772 Diplomski rad 300 12

  UKUPNO 21

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  39525 Doc.dr.sc. Ivana Jeud Bori Doivljajna pedagogija 1 2 0 3

  79320 Doc.dr.sc. Neven Ricija Juvenile delinquence-theory,research

  and interventions * 2 0 1 4

  89954 Prof.dr.sc. Ljiljana Mikaj-Todorovi

  Prof.dr.sc. Sudipto Roy Comparative Criminology IV (2) * 2 0 1 3

  * Predmet se slua i polae na engleskom jeziku

  Studenti mogu kao izborni kolegij izabrati i kolegij koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim kolegijima. Prije odabira izbornog kolegija na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • Akademski naziv: magistar/magistra socijalne pedagogije

  OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  39552 Prof.dr.sc. Ljiljana Mikaj-Todorovi Kriminologija 4 0 0 4

  79962 Izv.prof.dr.sc. Martina Feri lehan Strategijski pristupi preventivnim

  intervencijama u zajednici 2 1 1 4

  79966 Prof.dr.sc. Ljiljana Mikaj-Todorovi

  Doc.dr.sc. Anita Jandri Nievi Penoloka rehabilitacija 2 2 0 4

  79964 Mr.sc. Rafael Pejinovi Informacijski sustavi u socijalnoj pedagogiji 2 2 0 4

  39557 Prof.dr.sc. Ksenija Butorac Suvremene metode tretmana ovisnika 2 2 0 4

  39559 Prof.dr.sc. Irma Kovo Vukadin Socijalna patologija I 2 0 1 4

  UKUPNO 24

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  39533 Prof.dr.sc. Nivex Koller-Trbovi Izvansudska nagodba 2 1 0 3

  80003 Prof.dr.sc. Vladimira akman-Ban Etika motrita u penologiji 2 0 1 3

  80006 Izv.prof.dr.sc. Martina Feri lehan Preventivne kampanje 1 2 0 3

  80007 Prof.dr.sc. Antonija iak Nasilje u mladenakim vezama 1 2 0 3

  115946 Prof.dr.sc. Irma Kovo Vukadin Human Trafficking (15) * 2 0 1 5

  115947 Prof.dr.sc. Phyllis Gerstenfeld

  Doc.dr.sc. Valentina Kraneli

  Odabrane teme u socijalnoj pedagogiji III:

  Rehabilitation of Hate Crime Offenders * 2 0 0 2

  * Predmet se slua i polae na engleskom jeziku.

  Studenti mogu kao izborni kolegij izabrati i kolegij koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim kolegijima. Prije odabira izbornog kolegija na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  39553 Doc.dr.sc. Anita Jandri Nievi

  Doc.dr.sc. Dalibor Doleal Seminari iz kriminologije II 0 0 4 3

  81105 Doc.dr.sc. Anita Jandri Nievi Klinika kriminologija 2 2 0 4

  81104 Prof.dr.sc. Marija Lebedina-Manzoni Kognitivno bihevioralni pristup u

  tretmanu poremeaja u ponaanju 2 1 0 3

  39563 Doc.dr.sc. Martina Lotar Rihtari Uvod u znanstveni rad 2 1 0 3

  39558 Prof.dr.sc. Dragica Kozari-Kovai Forenzika psihijatrija 2 1 0 4

  50651 Prof.dr.sc. Irma Kovo Vukadin Socijalna patologija II 2 0 1 4

  UKUPNO 21

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  39522 Izv.prof.dr.sc. Martina Feri lehan Savjetovanje (18) 2 1 0 3

  39534 Prof.dr.sc. Nivex Koller-Trbovi Socijalnopedagoki rad s obitelji 2 1 0 3

  39524 Doc.dr.sc. Ivana Jeud Bori

  Doc.dr.sc. Valentina Kraneli Trening socijalnih vjetina II 1 1 0 3

  39529 Izv.prof.dr.sc. Snjeana Sekuak

  Galeev Praktikum iz terapije igrom 1 2 0 3

  81110 Prof.dr.sc. Ljiljana Mikaj-Todorovi

  Prof.dr.sc. Sudipto Roy Comparative Criminology III (2) * 2 0 1 3

  81109 Doc.dr.sc. Valentina Kraneli Prevencija internaliziranih i

  eksternaliziranih problema 2 2 0 3

  39535 Doc.dr.sc. Valentina Kraneli Etika u prevencijskim istraivanjima i praksi 1 0 1 2

  39532 Prof.dr.sc. Vlasta Rudan Psihoterapija 2 1 0 3

  * Predmet se slua i polae na engleskom jeziku.

  Studenti mogu kao izborni kolegij izabrati i kolegij koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim kolegijima. Prije odabira izbornog kolegija na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  87283 Doc.dr.sc. Valentina Kraneli Razvoj i implementacija preventivnih

  programa 2 2 0 4

  39547 Doc.dr.sc. Zdenko Babi Socijalna politika 2 0 2 4

  39566 Prof.dr.sc. Vladimira akman-Ban Kvalitativni pristup u kriminolokim i

  penolokim istraivanjima 2 2 0 4

  78295 Prof.dr.sc. Irma Kovo Vukadin

  Prof.dr.sc. Ljiljana Mikaj-Todorovi

  Praksa

  (6 tjedana tijekom 11. i 12. mjeseca) 20 10

  UKUPNO 22

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  87287 Doc.dr.sc. Valentina Kraneli Istraivanja u prevenciji 1 1 0 2

  80004 Doc.dr.sc. Martina Lotar Rihtari Evaluacija intervencijskih programa 2 1 0 3

  Studenti mogu kao izborni kolegij izabrati i kolegij koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim kolegijima. Prije odabira izbornog kolegija na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

 • OBVEZNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  89953 Prof.dr.sc. Antonija iak Planiranje i razvoj profesionalnog identiteta 1 1 1 4

  89956 Prof.dr.sc. Ljiljana Mikaj Todorovi

  Doc.dr.sc. Dalibor Doleal Kriminalna karijera i kriminalni ivotni stil 2 2 0 3

  39568 Prof.dr.sc. Branko Nikoli Kvantitativne metode 1 2 0 3

  39565 Doc.dr.sc. Anita Jandri Nievi Poslijepenalna zatita 1 0 0 2

  80773 Diplomski rad 300 12

  UKUPNO 24

  IZBORNI PREDMETI

  ifra ISVU Nastavnik Predmet Broj sati tjedno ECTS

  P V S

  79320 Doc.dr.sc. Neven Ricija Juvenile delinquence-theory,research

  and interventions * 2 0 1 4

  39525 Doc.dr.sc. Ivana Jeud Bori Doivljajna pedagogija 1 2 0 3

  89954 Prof.dr.sc. Ljiljana Mikaj-Todorovi

  Prof.dr.sc. Sudipto Roy Comparative Criminology IV (2) * 2 0 1 3

  * Predmet se slua i polae na engleskom jeziku.

  Studenti mogu kao izborni kolegij izabrati i kolegij koji se izvodi na drugom studijskom programu ukoliko im

  raspored ne kolidira s obveznim kolegijima. Prije odabira izbornog kolegija na drugom studijskom programu

  studentima se preporua pogledati syllabus za taj predmet i vidjeti koje su dodatne obveze za studente s drugih

  studijskih programa.

  NAPOMENA: Student je u jednom semestru obvezan realizirati minimalno 30 ECTS bodova.

  PREDDIPLOMSKI STUDIJSKI PROGRAM REHABILITACIJA1. GODINA2. GODINA3. GODINA

  PREDDIPLOMSKI STUDIJSKI PROGRAM LOGOPEDIJA1. GODINA2. GODINA3. GODINA

  PREDDIPLOMSKI STUDIJSKI PROGRAM SOCIJALNA PEDAGOGIJA1. GODINA2. GODINA3. GODINA

  DIPLOMSKI STUDIJSKI PROGRAM EDUKACIJSKA REHABILITACIJA MODUL: INKLUZIVNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA1. GODINA2. GODINA

  DIPLOMSKI STUDIJSKI PROGRAM EDUKACIJSKA REHABILITACIJA MODUL: REHABILITACIJA, SOFROLOGIJA, KREATIVNE TERAPIJE I ART/EKSPRESIVNE TERAPIJE1. GODINA2. GODINA

  DIPLOMSKI STUDIJSKI PROGRAM EDUKACIJSKA REHABILITACIJA MODUL: REHABILITACIJA OSOBA OTEENA VIDA1. GODINA2. GODINA

  DIPLOMSKI STUDIJSKI PROGRAM LOGOPEDIJA1. GODINA2. GODINA

  DIPLOMSKI STUDIJSKI PROGRAM SOCIJALNA PEDAGOGIJA MODUL: DJECA I MLADI1. GODINA2. GODINA

  DIPLOMSKI STUDIJSKI PROGRAM SOCIJALNA PEDAGOGIJA MODUL: ODRASLI (POINITELJI KAZNENIH DJELA)1. GODINA2. GODINA